fredag 19 oktober 2018

Alliansbudget

M gav löfte om en Allianspolitik
Svenskarna som helhet, och Uppsalaborna som del av Sveriges 290 kommuner, röstade inte för en vänster och tillväxtovänlig politik. I Uppsala kommer ändå Uppsalaborna utsättas för en sådan politik. Nationellt kan vi slippa det om väljarnas önskade riktning i politiken respekteras. Jag tycker som demokrat att den ska respekteras före individuella eller partipolitiskt kortsiktiga intressen.

Efter moderatledarens första försök att bilda regering avslutade han försöken med bland annat orden typ ”jag erbjöd att M skulle driva en allianspolitik även om övriga Allianspartier inte ingår i regeringen”. Vilket fantastiskt erbjudande för övriga Allianspartier som på intet sätt vill acceptera det parlamentariska läget. Ett sätt att åter ge borgligheten möjligheten att, i någon form ta över ordförandeklubban i Sveriges regering, är de fyra lägger fram en gemensam budget. Det är en mycket god idé. Och om den går igenom riksdagen för att SD väljer att rösta så, då är det så. Och det kan aldrig vara fel att driva egen politik ”trots” att partier man har mycket stora politiska avvikelser med ibland håller med. Jag tycker att det är helt otroligt att det inte tycks ha funnits någon vettig plan för regeringsbildning trots att sannolikheten för att det som hänt skulle hända har varit mycket hög länge. Och den fortsatta röran stärker bara flanker i politiken som V och SD, vilket polariserar vår befolkning allt mer. Det är djupt beklagligt och onödigt. Jag hoppas det är praktiskt möjligt för Alliansen att lägga ett gemensam budgetförslag!
http://www.gp.se/ledare/bostr%C3%B6m-l%C3%A4gg-fram-en-alliansbudget-1.10043032
Ett gemensamt budgetförslag är något annat än en regeringsbildning. Men det blir ett starkt maktspelsdrag i linje med väljarnas sakpolitiska vilja. Och ja, SD får avgöra om budgeten går igenom eller ej. Precis som Alliansen i sin helhet lät SD avgöra valet av riksdagens talman.

Med en Alliansbudget inom staten borde alla hinder för en moderatledd regering, som gett löften om Allianspolitik, vara borta. Väljarna vill i stor majoritet inte ha vänsterpolitik eller tillväxtfientlig politik. I ljuset av att SD aldrig kommer att stötta C eller MP i en regering är det klokt att finna pragmatiska vägar framåt som erbjuder svenskarna så mycket Centerpolitik som möjligt utan att förlora ”sin själ”. Fram med den gemensamma budgeten!
”K-G Bergström tror inte heller att en regering med alliansen och MP är särskilt trolig: – Med tanke på att den skulle innehålla de två partier som SD tycker sämst om, C och MP, skulle SD inte missa något tillfälle att fälla den.”
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/k-g-bergstrom-om-c-och-l-desperata/

Dagens kalkon
De finanstjuvar som tycks ha plundrat Europeiska skattebetalare på många miljarder kronor. Smarta personer kan alltid hitta ”hål” i alla system. De flesta tror jag dock inte vill vara kriminella. Hoppas de både åker fast och att de som straff blir av med alla tillgångar som kan kopplas till dem och långa fängelsestraff.
https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/nyheter/ekonomi/fakta-europas-storsta-skattestold-i-modern-tid-sa-funkar-skatteupplaggen

Dagens stjärna
Jan Larsson. En tidigare ”höjdare” inom Socialdemokratin. Läs den bifogade artikeln. Den är lysande. Jag tolkar den bland annat som att han stödjer C Uppsalas ständiga kamp för Inkluderingsjobb. Och behovet av reformer är omfattande och akut. Heja Jan Larsson!

Det slog mig att jag hört samma tanke förr, på 1990-talet. New Labour skulle reformera den brittiska arbetsförmedlingen. De var på besök för att se hur det fungerade här. Vi i det svenska regeringskansliet förundrades över att en punkt i programmet var att måla om så att de arbetslösa inte skulle stigmatiseras av tristesen. ”Haha”, sa vi – om de ska reformera genom att måla om så kommer de aldrig komma ikapp.”

”Ombytta roller alltså. Det är bra att svenska ministrar kommer hem med nya perspektiv, lösningar och angreppssätt, på samma sätt som alla företag ständigt benchmarkar sig mot de bästa konkurrenterna för att inte halka efter. Den svenska instinkten så fort vi är utomlands, att förundrat betrakta andra länders tillkortakommanden och konstatera ”in Sweden we have a system for that”, är allra mest ett uttryck för grav självgodhet.”

”In Sweden, we used to have a system for this!Men nu funkar inte systemet längre. Sverige är underinvesterat – inte bara i det som bygger ekonomisk tillväxt, som krönikörskollegan Annika Winsth här i Affärsvärlden ofta påtalar. Vi är också under­investerade i sådant som märks först när det kör ihop sig – pensioner som är långt lägre än lönen, poliser som inte kan komma när man ringer, busskurer som inte lagas om de sparkas sönder, timme ut och timme in på akuten med ett barn som har halsfluss.”
”Om inte det grundläggande fungerar så försvinner känslan av att tillväxt, produktivitet och teknik leder till något bättre för alla. Varje sent tåg, varje hål i vägen, varje bortslarvat paket på posten blir ett bevis för att utvecklingen för de allra flesta bara medför försämringar.”
https://www.affarsvarlden.se/kronikor/jan-larsson/sverige-behover-en-ordentlig-fixarhelg-6935468?fbclid=IwAR3Ysil0uiQRfVfZ1ZFo9_KUd_1w0GLBEG6Oz7IuIZFrU0csRBoDd4nx5n4

torsdag 18 oktober 2018

Fartens betydelse

Riskminimering 
Sommaren 2016 gick tidigare riksdagsledamoten Staffan Danielsson och jag ut med att Alliansen inte hade regeringshållbarhet om inte migrationsfrågorna löstes ut mellan de fyra borgliga partierna. Vi menade att den redan då borde försöka kompromissas ihop för att Alliansen skulle vara ett seriöst regeringsalternativ. Uppenbarligen klarade inte C, M, KD och L i riksdagen av den viktiga uppgiften. Samtliga partier hade fått ge och ta om viljan funnits att lösa ut den gordiska knuten, en knut som med nödvändighet behövdes lösas ut för att trovärdigt stå eniga efter valdagen. Att den parlamentariska situation vi har skulle vara en överraskning är inte trovärdigt. Riskminimering kallas det när man försöker lösa ut ”knutar”. Sannolikt var detta självklart för de flesta av Allianspartierna, men kortsiktig röstoptimering fick gå före kompromisser som skapade en stabil grund för Allianssamarbetet. Hade en kompromisslösning gett ett samlat Alliansen ett större väljarstöd? Kanske, kanske inte men det hade definitivt erbjudit ett seriöst regeringsalternativ. Väldigt många borgliga väljare är redan besvikna över vänsterutvecklingen i Uppsala och över det som händer i Sveriges riksdag. Farten vid problemlösning har stor betydelse. Små problem tenderar att bli större om man inte ordentligt tar i dem och löser dem. Min övertygelse är att dessa fyra partier hade kunnat kompromissa fram en gemensam migrationspolitik som hade gett lika många riksdagsröster eller flera i valet 2018. Svaret får vi aldrig. Vi vet dock att det fortsatt är runt migrationsfrågorna som de stora sakpolitiska problemen finns mellan C, M, KD och L. Och vi vet att Socialdemokraterna och Moderaterna står nära varandra i migrationsfrågor. Kanske har deras närhet inom migrationspolitiken att göra med att de ser sig som regeringsbärande.
http://www.senastenyheterna.se/flyktingkrisen/centerpartister-centern-aventyrar-alliansen/
http://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/stefan-hanna-c-till-attack-mot-egna-partiet-4320207.aspx
https://alltomhistoria.se/samhalle/myter/vad-var-den-gordiska-knuten

En liberal Europaparlamentariker framför idag sina förhoppningar om en reviderad och pragmatisk asylpolitik inom EU. Samtidigt ger hon tydliga signaler om att sannolikheten är mycket låg. Jag delar hennes syn att det är djupt beklagligt att EUs ministerråd inte ens kan enas om en anständig gemensam ”lägstanivå”. Jag delar också hennes önskemål om en process för ekonomiska flyktingar då många av dessa idag försöker utnyttja asylrätten. Frågorna är både mycket komplicerade och känsliga. Migrationsfrågorna kommer under överskådlig tid ha stor politisk betydelse inom alla EUs länder.
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/gemensam-asylpolitik-forst-5109430.aspx

På många sätt skulle en C, L och MP-regering vara intressant. I ljuset av att migrationsfrågorna är så centrala är det osannolikt att det blir en verklighet när riksdagens talman summerar sina regeringsbildningsförsök.
http://mobil.unt.se/ledare/ratt-kvinna-for-jobbet-5109844.aspx

I gårdagens ledare i UNT konstaterar Maria Ripenberg att det är dags att gå vidare och betrakta Allianssamarbetet som historia. Liberalernas svek i Uppsala ska sannolikt försöka slätas över. Det går inte att släta över eftersom L aldrig gav Alliansen en seriös chans. Att skylla det på personkonflikter är inte trovärdigt. Det är mycket spårbart att följa vad olika partier gjort i nämnder och i kommunfullmäktige. Det är också spårbart vad olika politiska företrädare sagt. Att försöka sätta ljuset på en ”personlig konflikt” istället för på Liberalernas stora svek är en smart strategi, särskilt om man också fått understöd från några inifrån ett annat parti. Ripenberg gör dock ett stort ideologiskt och sakpolitiskt tankefel när hon försvarar Liberalernas agerande. Visst har alla allianspartier mer eller mindre stora politiska skillnader. Det är fyra enskilda partier som samarbetat under Alliansflagg. Visst är Socialdemokraterna mycket svagare än förr. MEN många av de viktigaste skillnaderna mellan partierna är definitivt större mellan C och L i förhållande till V, L och MP än vad de är med M och KD. Jag skulle gärna vilja läsa en replik från Maria och förstå om hon anser något annat. ”Bara” inom den ekonomiska politiken kan vi finna stora skillnader som talar för att L i betydligt större utsträckning tillhör C, M och KD än V, MP och S.
http://mobil.unt.se/ledare/bar-bort-kulisserna-5108613.aspx

Farten i att få fram en fungerande asylprocess inom EU är allt annat än hög. Farten i att få fram en legitim regering för Sverige har också mycket att önska. Ibland måste definitivt farten vara högre än den är. Ibland behöver den tveklöst sänkas. Stora människovärden står ofta på spel.

Farten i trafiken
Är människors liv och hälsa viktigare att försöka skydda än att tillåta slapphet i övervakningen av fordonshastigheter i tätbefolkade områden?
https://www.vti.se/sv/Forskningsomraden/Olycksdata/
https://www.youtube.com/watch?v=ERbwbidd7Z4
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Hastighet/

Patrik Kronqvists reflektioner om att börja med fartkameror inne i städerna ska tas på allvar. Det är på tok för många som inte håller fartgränser i tätbefolkade områden. Eftersom polisens resurser både är begränsade och möjligheterna att ha centrala kontrollplatser är mycket begränsade är centrala fartkameror absolut intressant att överväga.
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/satt-upp-fartkameror-aven-inne-i-staderna/
Dagens kalkoner
Lagstiftare och handläggare på Migrationsverket som inte pragmatiskt hanterade ärendet så att Denis får stanna i Sverige! Om lagstiftningen medger något liknande när mamman är död, pappan avsagt sig vårdnaden och hans mormor och morfar bor i Sverige, måste lagstiftningen förbättras. Hela idén att fullfölja utvisningen när pojkens mamma är död är idiotisk och enligt mig kraftigt i strid med Barnkonventionen. Gör om! Gör rätt! Snabbt! Underbart att se hur starkt svenska folket reagerat på detta ärende och att det tycks ha gett resultat.
https://samnytt.se/6-arig-pojkes-mamma-dog-ska-utvisas/

Myndigheter som bedriver aktivism.
https://www.expressen.se/ledare/sofie-lowenmark/myndigheter-ska-inte-agna-sig-at-aktivism/

Dagens stjärna
Håkan Boström. Det är viktigt att tänka pragmatiskt och långsiktigt för att olika ställningstaganden ska bli bättre än sämre. Ibland står valen mellan "pest eller kolera". Decemberöverenskommelser eller storkoalitioner riskerar tveklöst att förstärka missnöjespartier på flankerna. Sakpolitiken och det långsiktiga tänkandet behöver få större genomslag när politiska samarbeten skapas. Vi får se hur det går nationellt men sakpolitiken måste alltid få stort genomslag vid olika politiska ställningstaganden. Väljarförtroendet står på spel.

"Anledningen till att Moderaterna och Socialdemokraterna existerar som partier är att de tycker olika. Utan ett krisläge skulle de låsa varandra till handlingsförlamning i samma regering. Den tyska storkoalitionsregeringen har fått se sitt väljarstöd minska med närmare en tredjedel sedan 2005. SD:s motsvarighet, Alternative für Deutschland, är nu större än de tyska socialdemokraterna i opinionen."

"Ansvarstagande handlar inte om att det ska kännas bra för stunden eller om att två sina händer. Det handlar om att tänka igenom de långsiktiga följderna av sitt agerande. Även när det bär emot på kort sikt. Än finns tid för C och L att känna mindre, tänka framåt och tänka om."
http://www.gp.se/ledare/bostr%C3%B6m-c-och-l-g%C3%B6r-sd-en-tj%C3%A4nst-1.9995555

onsdag 17 oktober 2018

Reparerad demokrati

Förtroendekris
Igår hade Centerpartiets partiorganisation i Uppsala ett extra kretsstyrelsemöte. Ett ärende var på dagordningen. CUF tyckte att jag borde avgå med hänvisning till att jag deltagit i några debatter som de tyckte att de skulle ha deltagit på, även om arrangörerna bett om högsta möjliga lokala representation. De gillade inte en ”dissa” DDR-kampanj som var en valkampanj med frihetsbudskap framarbetad av valarbetare med ekonomiskt stöd beviljat av valledningen. En valledning tillsatt av Kretsstyrelsen. Och de gillade inte att jag efter uppdrag från en större lokal centerpartigrupp tydligt kommunicerade Centerpartiets missnöje med att Liberalerna spräckt Alliansen och dubbelspelat. I en lång intervju, efter Liberalernas medlemsmöte, som slutligt bekräftade att L gått över till vänstern, var jag sarkastisk om Liberalernas motiv för sveket. Jag håller med ungdomsförbundarna att jag inte borde ha uttryckt mig sarkastiskt utan bara konstaterat i normal ton att Centerpartiet nu är Uppsalas ledande parti på liberal grund, vilket garanterat haft stor betydelse för Ls agerande. I synnerhet i ljuset av att deras kraftiga vänstersväng rikligt belönats med fina titlar av Socialdemokraterna. Ja, ja nu är det framåt som gäller. Oppositionsrollen är mycket viktig och den ger Centerpartiet möjlighet att profilera sig inom alla politiska frågor. Det är tveklöst en fördel i valrörelser.

Visst är det tråkigt när man drabbas av kritik. Och det är viktigt att ta konstruktiv kritik på allvar. Då kan kritiken omsättas i konstruktiva förbättringsåtgärder. Är kritiken ”bara” del av ett ständigt politiskt maktspel är det svårare att veta hur man ska förhålla sig. Jag är mycket glad över att en enhällig kretsstyrelse igår uttryckte sitt förtroende för mig. Maktkonflikten finns kvar som vi hoppas kan hanteras klokare efter att Centerpartiet i Uppsala i november har lite konfliktlösningsstöd. Min förhoppning är att den insatsen tydligt ska lägga problembilden på bordet och att vi därefter kan lösa dem på något konstruktivt sätt. Vi får se hur det går.

Förtroende är färskvara. Människor känner eller känner inte förtroende för kända människor som de inte ens träffat. De flesta människor vinner inte alla andra människors förtroende. Inte ens om man är med i samma lag. Särskilt inom politiken finns gott om maktgrupperingar och intrigerande. Om du sett serierna ”House of Cards” och ”Designated survival” har du fått en känsla... Även spelet inom Uppsala kommun och inom Sveriges riksdag bjuder på mycket olustigt, svekfullt och moraliskt förkastligt. För att sätta förtroende i perspektiv kan vi ta förtroendet för riksdagens partiledare som exempel. En imponerande förtroendeökning av Uppsalapolitikern Ebba Busch-Thor. Men även de som anses ha högt förtroende har också många som inte känner förtroende för dem. Även inom de egna leden. De allra flesta inom egna led är dock kloka nog att hålla missnöje internt och inte agera så kallade ”nyttiga idioter” åt politiska motståndare. Studera gärna bifogade förtroendesiffror så finner du tydligt att många saknar förtroende för dem som anses ha högt förtroende.
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/ebba-busch-thors-partiledarfortroende-har-tredubblats/

Generellt har vi politiker mycket hemläxa att göra för att återvinna fler av våra invånares förtroende. Allt för många politiker tycks se det politiska arbetet som ett roligt spel och inte det ansvarsfulla och viktiga uppdrag det innebär. Bland annat att företräda relevanta invånares bästa och kompromissa för att påverka så mycket som möjligt. Kompromissa utan att sälja ut sin ideologiska själ. Lotta Grönings krönika är mycket läsvärd. För väldigt många fler än 1,1 miljoner väljare är det förtroendenegativt att helt låtsas som att dessa 1,1 miljoner människor inte ska få ha en röst som tas på lite allvar. Det innebär inte att man ska samarbeta med dem.

"Faktum är ju att 1,1 miljoner människor proteströstade tydligt på SD. MP tappade fyra av tio väljare. Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val någonsin och de förlorade förtroendet hos medlemmarna i facket. Moderaterna har inte fått något bevis på att deras politik är rätt. Ändå sitter de alla kvar på sina piedestaler och ser det som självklart att de ska leda landet. De har stängt dörren till sina väljare, de skäller och stönar över hur politiker i landsting och kommuner tar ansvar efter valet. En bannbulla har gått ut att inte samarbeta med SD."
https://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/nu-slass-forlorarna-om-vem-som-ska-fa-makten/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=facebook&social=fb&fbclid=IwAR2Qv7OPhzBMLb8pjw_44QHvQLhz3IhyKRS4PeXA3seUIi7U4pU-sA2ylAc
Dagens kalkon
Politiker som inte tar sakpolitiska frågor på största allvar och strävar efter maximal utdelning på egna politiska förslag.  Historiska perspektiv är viktiga, men glöm aldrig sakfrågorna.

På vilken sida i historien kommer du hamna? Frågan har blivit central för vissa debattörer i svensk politik just nu. Är du en av de som öppnade för fascismen eller tillhör du de som resolut stängde porten till densamma? Detta är det teatraliska motsatsförhållande som många försöker reducera politiken till.”

”Sveriges brist på verkliga upplevelser av krig i modern tid, eller kamp mot fascism och kommunism på hemmaplan, är snarast en förutsättning för det rollspelande som en del svenska politiker och debattörer nu ägnar sig åt. Utan förankring i riktiga erfarenheter tar man sin tillflykt till de ödesmättade narrativens värld. Så fylls behovet av mening i en annars ganska torftig och torr politisk tillvaro.”

”Detta är teaterpolitiken. Men det existerar faktiska intressemotsättningar i Sverige om statens roll och storlek, skattetryckets omfattning, migrationspolitikens utformning och mängden regleringar i marknadsekonomin. Det är, för den som glömt vad det innebär, vad vi brukade benämna som sakpolitik.”
http://www.gp.se/ledare/cwejman-när-politiken-blir-teater-och-historia-ett-slagträ-1.10019194

Dagens stjärnor
Alla som kom fram till mig, på de tre fik jag haft möten på idag, och berättade att de röstat på mig. Bland annat en förtjusande 91 årig dam. ”Alla” var totalt fem personer. Det är inte så vanligt att jag får liknande ”klappar på axeln”. Antar att de ville visa mig moraliskt stöd. Två av dem var ordentligt arga på Liberalerna. En av dem var den 91 åriga damen.

tisdag 16 oktober 2018

Slöseri

Ditt och mitt fel
Varför sköts vårt gemensamma, det offentliga, inte bättre? Varför var inte ekonomiska frågor viktigare än vad de var i valen 2018? Nästan alla vuxna människor vet att vi kraftigt begränsas av vårat ekonomiska utrymme. Utan ekonomiska muskler begränsas våra personliga möjligheter att leva det liv vi önskar. Samma logik gäller för ett samhälle. Bara ett väl fungerande och konkurrenskraftigt samhälle har råd att erbjuda sina invånare till exempel skolgång för alla, omsorg och vård till alla behövande och så vidare. När väljarna röstar fram slösaktiga och ekonomiskt oansvariga partier att leda till exempel en kommun drabbar det även dem som röstat klokare. Precis som för oss enskilt går det inte att komma ifrån effekterna av en dåligt skött ekonomi. De effekterna blir tveklöst sämre skolgång för våra elever, långa köer och dålig kvalitet inom omsorg och vård, dålig kvalitet på viktig infrastruktur och allt mindre utrymme för stöd till idrott och kulturverksamheter.

På gårdagens första kommunfullmäktige valdes S, MP, L med stöd av V att leda Uppsala kommun. Nu kan inte ens lokala medier trovärdigt fortsätta att köpa minoritetsstyrets försök att framstå som ”mittenstyre”. V+S+MP och MP är ett vänsterstyre och ska betecknas för vad de är. Det blir tuffa tider som väntar för oss Uppsalabor. Socialdemokraterna har en partikultur som försöker ta ansvar inom ekonomiska ramar, så är det. Eftersom vi nu har ett minoritetsstyre där Liberalerna ingår med starkt stöd av Vänsterpartiet är sannolikheten att kommunens ekonomi kommer att äventyras hög. Håll i hatten kära Uppsalabor. Slöseriet av skattemedel blir sannolikt omfattande när krafter som inte fokuserar på konkurrenskraft, kvalitet och effektivitet får styra. Exemplen på slarv och bristande ekonomiskt ansvarstagande är många. Bifogad artikel beskriver några exempel.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/uselt-att-kommuner-bortforklarar-slarv-24295
Dagens kalkoner
Stefan Löfvén. En historiskt avsatt statsminister är inte bärare av det som krävs för att leda det svåra och nödvändiga reformarbete Sverige måste påbörja skyndsamt. Sverige tappar redan fort konkurrenskraft, kvaliteten inom omsorg och vård är redan oacceptabel och till exempel landets spårinfrastruktur har stora kvalitetsbrister.
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/fragorna-som-ar-aktuella-i-dagens-talmansrunda/

Traditionella partier som inte politiskt tar väljarnas oro på största allvar.
”Men de senaste åren har partiet förändrats. I stället för att, som tidigare, fokusera på investeringar i utbildning, forskning och teknik har CSU valt att porträttera sig själva som fiskala förvaltare. Vem vill rösta på en revisor?”

”Bayern tog emot lejonparten av flyktingarna som kom till Tyskland under krisen 2015, och trots att delstaten har lyckats relativt väl med att integrera de nyanlända har migrationsfrågan blivit infekterad.”

Lärdomen av Bayerns delstatsval fångas bäst i ett tyskt ordspråk: Den som jagar två harar på en gång, kommer inte att fånga någon.”

Dagens stjärnor
Centerpartiet i Uppsalas nya kommunfullmäktigeledamöter som gjorde en lysande första insats i sitt första hedersamma uppdrag. Det blev som vanligt ett mycket längre möte än nödvändigt...

måndag 15 oktober 2018

En ny världsordning

Blir även EU totalitärt
Det är tveklöst så att de nationalistiska vindarna blåser runt om på vår jord. Det är verkligheten, även i allt fler delar av Europa. Många mediatyckare och liberalt orienterade politiker tycks sakna insikt om kraften i dessa vindar. Vinden kommer inte längre bara från öst, utan även från väst. Susanna Birgerssons bifogade oro om att hela EU snart kan ha en stor protektionistisk majoritet är viktigt att ta på största allvar. Valet i Tysklands delstat Preussen talar sitt tydliga språk. Stora delar av Europas befolkning är missnöjda. Det är hög tid att inse det om det inte ska spåra ur ordentligt i nästa globala lågkonjunktur.
https://www.expressen.se/ledare/susanna-birgersson/vad-skulle-bildt-saga-om-populisterna-tar-over-eu/
Aldrig tidigare har möjligheterna att övervaka oss enskilda människor varit så kraftfulla som idag. Även om vi är många som störs av hur spårbart allt är även i våra liberala samhällen är det inget jämfört med hur verkligheten är i många andra delar av världen. När kontanterna är avvecklade är verkligheten nästan till 100% spårbar. Är det ett problem? Vad tror du om du studerar vår mänskliga historia ordentligt. Politik i en demokrati handlar om att människor vågar tycka som de tycker, oavsett hur dumt just du och jag tycker att någon tycker. När demokratin inte längre är given och totalitära krafter växer sig starka brukar de också kraftfullt försvara sin maktposition. Ett kraftfullt försvar som inte handlar om argument utan genom trakasserier och våld för att få sin egen vilja igenom. Håll med om att den fantastiska teknik vi idag har också är skrämmande om den används på ett demokratiskt förkastligt sätt.
https://www.nyteknik.se/kronikor/kina-ar-pa-vag-mot-det-perfekta-overvakningssamhallet-6891158

I Sverige ger Anna Dahlberg, ledarskribent i Expressen, en mycket läsvärd reflektion över hur den svenska ”mesigheten” fått ett högt pris i en ny tid. Så högt att den i sig bidrar till allt fler önskemål om mer auktoritära ledningar. I Uppsala är jag stolt över att Centerpartiet ”tar konflikten när det inte fungerar”.


Hur hamnade vi här? En omständighet som inte går att blunda för är att problemen tycks vara mest akuta i utanförskapsområden. Det öppnar för två möjliga förklaringar. En skulle kunna vara att olika former av normbrytande beteende - i synnerhet bland pojkar och unga män - är en reaktion på själva segregationen.”

”Man känner sig bortvald och svarar med att gå i klinch med majoritetssamhället. Ambulansen eller lokalbussen får symbolisera samhället och blir måltavlan för vreden. Att konsekvenserna främst drabbar de boende i området har ingen betydelse.”


”Det riktar sökljuset mot det svenska förhållningssättet till auktoritet. Alltsedan 68-vågen har det funnits starka anti-auktoritära strömningar i samhället. Mycket som har följt i spåren av du-reformen har givetvis varit välkommet. Men strävan efter att riva alla hierarkier har en uppenbar baksida. Lärare blir mentorer, föräldrar blir kompisar, chefer blir lagledare. Roller och ramar suddas ut, och därmed även ansvarsutkrävandet.”

”Dialog, samverkan och inkludering låter bra och är ofta eftersträvansvärt. Men vem ska ta konflikten när det inte fungerar?”

Dagens kalkon
Människor som använder hot och våld för att försöka påverka olika beslut.
https://www.expressen.se/nyheter/gisslandrama-pa-tagstation-i-tyskland-/

Dagens stjärna
Gunnar Wetterberg. Ja, vi behöver många rakryggade pragmatiker inom kommunen.
I den utdragna röran efter valet saknar jag en sådan politiker. Nils Edén växte upp med det gamla politiska systemet med majoritetsval, som 1908 ersattes med det proportionella systemet med listval. Listorna gav partierna långt större makt över kandidaterna än de tidigare hade haft. Edéns företrädare Karl Staaff drev igenom att hugade liberaler måste svära på partiets valprogram för att få stöd.”

”Det är sorgligt att politiken dekat ner sig så till den grad att en partiledare som sätter principerna före partiets överlevnad numera är otänkbar.”
https://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/sokes-en-statsman-som-satter-principer-fore-parti/

söndag 14 oktober 2018

Historiska lärdomar

Demokratins gränser
Allt fler ungdomar tycker att totalitära statsskick bättre kan tjäna folket. Den utvecklingen lyfte Rädda Barnen i en debatt under valrörelsen. Att allt fler yngre tänker så är mycket negativt. Vad är det som händer i ett samhälle som det svenska när en sådan mental förändring äger rum bland allt fler? Och hur respektfulla är våra partiers företrädare mot folkviljan? Om folkviljan inte återspeglas i vilket/vilka partier som får hålla i ”taktpinnen”, axla ledarrollerna, vad leder det mot? Frågar du mig leder det mot att de politiska ytterligheterna bara stärks och stärks. Ytterligheterna är enkelt uttryckt uttryck för missnöjesröster. En stor andel av väljare som röstar Fi, V och SD röstar mot de övriga partierna, inte för det ytterlighetsparti de valt som bas för sin protest.

Men även inom partier som klassar sig som demokratiska finns odemokratiskt inriktade människor som vägrar acceptera stora majoriteters demokratiska ställningstaganden. Visst är det intressant att några få människor efter tydliga provval, nomineringsstämmor, allmänna val och val om gruppledare ändå fortsätter och fortsätter att inte respektera den stora majoritetens ställningstaganden. Liknande beteende är inte bara självdestruktivt, det bidrar starkt till ett ökat politikerförakt och fler som tappar tron på demokratin som styrsystem.

Hur vitaliserar vi åter demokratin? Måste det bli sämre innan det blir bättre? Hur kommer allt svagare demokratier kunna hävda sig mot andra mer totalitära styrsystem? Totalitära styrsystem som växer i styrka. Vad kan vi lära av vår mänskliga historia för att vända den negativa demokratiska utvecklingen i Sverige, övriga Europa och i USA? I min värld är en del av den negativa utvecklingen att pragmatism blivit en ”bristvara”.
https://www.fokus.se/2018/10/mitten-ense-ja-till-nej/

Sovjetunionens statsskick kan definitivt inte klassas som demokratiskt. Många vänstermänniskor argumenterar för att de var en demokrati, och att även Kinas enpartistat är en demokrati. För mig ska en demokrati innehålla alternativa partier. När det inte finns möjlighet för invånarna att byta ut människor, från maktgrytor, som inte levererar bra åt folket finns demokratisk förbättringspotential. Enpartistater kan fungera utmärkt men, som med alla andra maktstrukturer som inte ständigt utmanas, blir de lätt korrupta och farliga. Hade nedan Sovjetexperiment med apor kunnat genomföras i ett Europeiskt land efter Nazi-Tysklands fall? Jag tror inte det. Apor som specialsoldater, sug på den ett tag.
https://varldenshistoria.se/vetenskap/arme-av-apor-skulle-gora-sovjetunionen-oovervinnelig

Människan, homo sapiens sapiens, har bara funnits i drygt 3 miljoner år. Genetiskt är vi mest lik vissa aparter. Vi härstammar från lemurer. Ryssarna försökte utnyttja apornas rörlighet, styrka och den onda gen vi delar som hemligt vapen i krig. Försöken misslyckades. Jane Goodalls chimpansstudier visade tydligt hur vidrig vår ”onda gen” kan vara. Hennes studier visade samtidigt en massa positiva egenskaper. Istället för att försöka maktspela med de dåliga anlagen är det kanske hög tid att lära av deras goda egenskaper. Tänk om vi åtminstone kunde ge tanken att chimpanserna kan lära oss något viktigt om oss själva en chans.
Dagens kalkon
De som inte tar faktumet att allt fler av våra yngre invånare lider av psykiskt ohälsa. Personligen tror jag att sociala nätverk och ”alltid tillgänglig” påverkar många mycket negativt.
”På bara ett decennium har andelen ungdomar mellan 10 och 17 år som fått en psykiatrisk diagnos eller psykofarmaka fördubblats.”
”Ett tydligt tecken på att något inte står rätt till i samhället. Även i åldersspannet 16-24 år ökar den psykiska ohälsan kraftigt: En 70-procentig uppgång på tio år. Bland studenter uppger varannan att de har problem med ängslan, oro eller ångest.”
Dagens stjärna
Ulrica Schenström. Jag tror tyvärr också att politiken polariseras än mer. I synnerhet i en verklighet där övriga partier inte vet vilken fot de ska stå på. ”Några slutsatser går att dra från detta. Vänsterpartiet har gjort en väldigt bra valrörelse och det beror nog inte enbart på att Sjöstedt själv bor i området och delade ut valsedlar på morgonen utan snarare att principfasthet är belönande och regerande är tärande. Miljöpartiet var ytterst nära att röstas ut från riksdagens lokaler i början på valnatten men klättrade senare precis ovanför fyraprocentspärren.”
http://www.gp.se/ledare/schenström-väljarna-belönar-principfasthet-1.9951913

lördag 13 oktober 2018

Opposition på riktigt

Opposition viktigt för en fungerande demokrati
Oppositionspartier har mycket viktiga roller i en demokrati. De ska främst komma med alternativa förslag, analysera och kritisera ledande partiers beslut och agerande. Eller deras brist på agerande. Utan en offensiv och engagerad opposition blir demokratin mycket sämre som samhällssystem. En opposition måste också få organisera sig på liknande sätt som till exempel regeringspartier. Odemokratiska politiska krafter försöker upprätthålla sin makt genom att förstöra oppositionens möjligheter att driva ett bra oppositionsarbete.

I Uppsala försöker S, MP och L att försvaga oppositionen genom att låta minoritetsgruppens stödhjul V få ta viktiga oppositionsroller. Att ens försöka något liknande är demokratiskt vidrigt. S, MP och L har ett regeringsbärande samarbete med V och kan inte betraktas som trovärdig opposition. Uppsala har fått ett kraftigt vänsterstyre trots att väljarna med stora marginaler inte röstat för socialistisk politik. Om man inte i grunden föraktar demokratin måste de borgerliga partierna få den oppositionsplattform de ska ha. Det är särskilt viktigt när väljarviljan är satt ur spel. Den som läser Vänsterpartiets debattartikel i UNT idag förstår tydligt att V ingår i L, MP och Ss lokala regeringsunderlag.

Nedan bifogade artikel är läsvärd för att förstå hur viktigt det är att ha en tydlig rågång mellan en regering och oppositionen.

"Det tyska exemplet kan vara nyttigt att ta del av även för svenska politiker. Det är svårt att gå i opposition mot en regering man själv sitter i. En storkoalition tappar i stöd om det inte finns ett akut yttre hot eller svåra specifika samhällsproblem som en handlingskraftig regering kan avvärja."
http://www.gp.se/ledare/bostr%C3%B6m-om-v%C3%A5dan-med-storkoalitioner-1.9834286
Dagens kalkon
Människor som gång efter gång inte respekterar demokratiska val.
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/hanna-maste-avga-5105299.aspx

Dagens stjärna
Alice Teodorescu. Ja, hoppas, hoppas att Kristersson lyckas. Sverige behöver en reformvillig regering. Och en statsminister som har bakgrunden för att kunna kryssa fram mot möjliga reformer.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-modigt-kristersson-1.9951170

fredag 12 oktober 2018

Bättre bildningsresultat

Offer eller oslipade diamanter?
Vilken syn har du på dina medmänniskor? Ser du de som är annorlunda från dig som hemska och idioter eller ser du dem som intressanta och potentiellt med egenskaper och färdigheter som du inte har? Det vill säga människor som kan komplettera dig när du ska problemlösa. Min utgångspunkt när jag träffar nya människor är alltid att de är intressanta och min övertygelse är att de bär på egenskaper och färdigheter som garanterat kan komplettera mina. Och varje möte med en ny människa bjuder på en fantastisk möjlighet att lära nytt och påminnas om faktumet att vi alla är unika.

Samtidigt som det är viktigt att vi inser att vi alla är unika, och att vår utveckling i så stor utsträckning som möjligt ska individanpassas, finns grundläggande kunskaper som är viktiga för alla att lära så mycket som möjligt inom. Dessa grundläggande kunskaper jämförs mellan länder. PISA-mätningarna är en sådan jämförelse som är viktig att ta på största allvar. Om inte svenska elever klarar av att vara konkurrenskraftiga kommer det att smitta av sig på vårt exportberoende näringsliv. Därför är kunskapsnivån i Sverige en av de allra viktigaste konkurrensindikatorerna vi har. Sverige imponerar inte i dessa jämförelser och det måste vi ta på största allvar. Frågar du mig är det för mycket "flum" som får råda inom skolans värld och de praktiska utbildningarna har på tok för länge nedvärderats. Vi måste snabbt ändra på detta och då är inte mer "flum" och akademisk högfärdighet svaren. Och när känslor ska ha större betydelse än fakta och sakkunskaper har det fullständigt spårat ur. Våra barn och unga måste bildas bättre.

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Utbildning-och-forskning/Provresultat/Resultat-PISA/

Visst är det häftigt att vi alla är unika. Vilka av oss är mer eller mindre bra? Vem avgör det? Beroende av vilka som har den politiska makten kan olika människor klassas som mer eller mindre önskvärda. Så har det ofta varit genom vår mänskliga historia. Den stora skillnaden jämfört med förr var att då var vi människor inte i närheten så övervakade som idag av staten eller andra resursstarka krafter. Idag förekommer till och med löpande betygsättning av hur vi anses sköta oss som invånare i ett samhälle. Personligen tycker jag att detta är helt oacceptabelt och skrämmande. Mot vad leder ett sådant samhälle?

https://www.nyteknik.se/kronikor/kina-ar-pa-vag-mot-det-perfekta-overvakningssamhallet-6891158
Dagens kalkon
De som inte står på de enskilda laglydiga människornas sida när det är som viktigast.
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/lat-inte-foraldrar-dra-in-sina-barns-medborgarskap/

"Med dagens regler kan föräldrar i princip fritt säga upp sina barns svenska medborgarskap. Migrationsverket har mycket små möjligheter att neka ansökan - om barnen befinner sig utomlands i praktiken inga alls."

"Barn över 12 år måste visserligen ge sitt samtycke. Men det kan förstås vara svårt för barn att stå emot sådana önskemål från föräldrarna, inte minst om de lever under hedersförtryck. Dessutom kontrollerar Migrationsverket inte om namnteckningarna är äkta. Både 15-åringen och 21-åringen i Mjölby hävdar att de inte har skrivit på någon ansökan. Att frånta ett barn som är fött och uppvuxet i Sverige rätten att vistas här går på ett ögonblick. Att återfå medborgarskapet tar betydligt längre tid. 21-åringen återfick sitt medborgarskap först efter att hon meddelat Migrationsverket att hon själv aldrig sagt upp det."

Lyssna mer på alla kloka lärdomar och förslag som TRIS, Tjejers rätt i samhället, verkar för! Hedersförtryck och hedersvåld har inget på vår jord att göra. I Sverige bestämmer svenskarna och här ska vi självklart och entydigt stå upp för enskilda människors rätt att skyddas mot hederförtryck och hedersvåld.
https://www.tris.se/

Människor som gång efter gång inte respekterar demokratiska resultat.

Dagens stjärnor
Johan Rudström. Ja, det är helt korrekt att Liberalerna valt att samarbeta med Vänstern för att få sitta vid makten. Centerpartiet, med en förhandlingsdelegation på 13 personer, hade en tydlig linje att 1) Vi spräcker inte alliansen så länge som det finns alternativ som inte är sämre än andra 2) Sakpolitiken i fokus 3) Trots att vi direkt efter valet visste att Liberalerna förhandlade med S och MP avstod vi ifrån att förhandla med S förrän det var helt klart att L spräckt Alliansen 4) När Ls medlemsmöte tog ställning till att spräcka Alliansen tog de inte ställning till det ställningstagandet, de tog ställning till att L istället för C var det näst största partiet att ingå i ett minoritetsstyre där de fått ordförandeposterna X, Y och Z av Socialdemokraterna i utbyte mot att de spräckt Alliansen. 5) När det stod helt klart,  efter Ls medlemsmöte att L spräckt Alliansen, och att det planerade minoritetsstyret S+MP+L skulle bli mycket beroende av V, lyfte C efter beslut i förhandlingsgruppen upp för att sondera möjligheterna att hindra ett destruktivt vänsterinflytande. Möjligheten att hindra ett ännu kraftigare vänsterinflytande öppnades inte. Den nya vänsterkoalitionen är bildad.
http://www.unt.se/ledare/inte-sa-mycket-i-mitten-5104225.aspx

Tino Sanandadji. Ja, väldigt många kommuner ligger risigt till när räntorna ökar. Skuldbergen är omfattande. Uppsala kommun är inget undantag. Sanandadji anses av vissa som kontroversiell. Jag tycker att det är viktigt och värdefullt att lyssna noga på alla personer som underbygger sitt tyckande med fakta. I Sanandadjis fall har han också gjort det till en "grej" att bygga sitt tyckande utifrån offentligt tillgänglig information, från källor som anses vara objektivt seriösa.

"Att den offentliga sektorn under många år har haft svårt att rekrytera vårdpersonal beror på att arbetsvillkoren har varit dåliga."

"Kommunernas måste de närmaste åren hantera och täcka de skulder man tagit på sig, inklusive dolda skulder som uppkommit när man drivit sin personal till bristningsgränsen. De skötsamma och produktiva sektorerna såsom exportindustrin kan i viss mån bära denna belastning, men bara upp till en gräns."

"Det är därför viktigt att politiker håller på slantarna och undviker slösaktiga satsningar. Det vore också värdefullt att sluta upprepa misstag som att försöka låna sig ur kriser eller belasta kommuner med ännu mer befolkningsökning som inte bär sina kostnader. Det går att lura väljare, men det går inte att lura ekonomin."
http://www.gp.se/ledare/sanandaji-kommunernas-dolda-skulder-hotar-v%C3%A4lf%C3%A4rden-1.9824192

torsdag 11 oktober 2018

Värdeskapande

Arbetslinjen
Det finns inga genvägar mot ekonomiska framgångar. Ett samhälle som vill utvecklas framgångsrikt måste säkerställa ett framgångsrikt generellt utbildningssystem. Ett utbildningssystem som levererar globalt konkurrenskraftiga studenter som är starkt motiverade att bidra som företagare eller anställd i värdeskapande verksamhet. Förutom utbildningsfokuset är en förutsättning för högt generellt välstånd att stora delar av befolkningen arbetar. Särskilt viktiga är arbetsuppdragen inom näringslivet som lägger den ekonomiska basen för att finansiera alla viktiga offentligt finansierade tjänster inom välfärdens kärna. Bland annat den viktiga sjukvården som idag kraftigt haltar i sin förmåga att rimligt snabbt ge oss högbeskattade invånare sjukvård vi behöver. ”Totalstopp för nya patienter på Ackis” var ett tydligt budskap om en sjukvårdsförmåga i kris. Visst är mediernas rubriksättare ofta missvisande. Den här gången råkar jag ha många kopplingar till Akademiska sjukhuset och vet att det är en verksamhet som ansvariga politiker kraftigt misskött. Ordspråket ”som man bäddar får man ligga” är mycket relevant. Om vi inte väljer kunniga och erfarna folkföreträdare, politiker, så blir det ingen bra ledning av en verksamhet.

Jag har många gånger tidigare försökt förklara varför utvecklingen av BNP per person, i till exempel Sverige, är ett mycket viktigare mätetal än total BNP utveckling. Att politiska makthavare ger sken av annat kannjag förstå, men varför kan inte medier som säger sig vara objektiva förklara varför BNP-utvecklingen per person är det viktiga att följa. Sverige är bland de allra sämsta inom EU... I Sverige måste fler arbeta och vi måste jobba smartare, det vill säga öka vår så kallade produktivitet. Det brådskar att reformera Sverige för framtida välstånd! Svaren på hur finns inte att finna inom vänsterns eller protektionisters politik. Håll i hatten!
https://www.ekonomifakta.se/Artiklar/2018/oktober/ny-svag-bnp-prognos-for-sverige/
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP-per-capita/
https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/nyheter/inrikes/finansministern-holl-kvar-vid-tomma-lador
Dagens kalkoner
Folkrepresentanter som inte är transparenta med hur de använder skattepengar.
https://www.expressen.se/ledare/lagg-kvittona-pa-bordet-eu-parlamentariker/

Egennyttiga personer som inte besvärar sig att ta reda på fakta innan de kritiserar något. Fakta i ”fake news”-tider har blivit tragiskt underskattat. Utan att sätta sig in i historik, skillnader i kompetenskrav, överenskomna arbetsvillkor etc uttalar sig människor om de extra krafter som jag, i linje med många tidigare val, tagit in extra valrörelseresurser under några månader. Efter många intervjuer med yngre inspirerande människor valde jag först ut tre som extraresurser. I ljuset av behov att förstärka Cs förmåga att få ut våra valbudskap fick tre ytterligare yngre krafter chansen, att efter förhandlingar om villkor, sommarjobba. Visst hade jag själv kunnat jobba mindre hårt under åren 205, 2016, 2017 och stora delar av 2018 istället för att spara möjlig kraft för att bättre kommunicera Centerpolitik i valrörelsen, jag valde att inte göra så. Och hela tiden har självklart partiet lokalt hela tiden varit i loopen. Det har självklart inte heller varit en hemlighet att dessa fantastiska ungdomar valde att extrajobba med mig i valrörelsens slutskede. De var mycket engagerade och synliga. Både för övriga partier och våra tjänstemän. Jag har tackat dessa härliga personer förr för deras mycket goda insatser för demokratin och gör det gärna igen, TACK! Uppenbarligen en så pass bra insats att det stört andras planer och ambitioner.

De som inte kan kalla saker för vad de är. Det minoritetsstyre som ska försöka styra Uppsala är ett vänsterstyre!
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7063934

Dagens stjärna
Stig-Björn Ljunggren. Ja, vi är i ett nytt politiskt landskap. Under några år till kommer utbudet av partier ökar och sökandet efter nya bärbara politiska samarbetsformer fortsätter.
”Detta är således en teori om betydelsen av den utrotningshotade korvkiosken. Det är sådant som får även rätt hedervärda medborgare att knuffa in samhället i ett landskapslöst tillstånd – för att sedan börja längta intensivt efter en vuxen i rummet.”
http://www.gp.se/ledare/ljunggren-teorin-om-den-utrotningshotade-korvkiosken-1.9716343

onsdag 10 oktober 2018

Snabb vård av stor betydelse

Varje minut räknas
Hur har det gått så snett i Sverige? Är vi inte duktigare än såhär? Skolresultaten är skrämmande dåliga, lärarna ropar inte längre efter högre lön utan en anständig arbetsmiljö, Polisen är underbemannad och ägnar sig till stor del endast åt de grövsta brotten, andra brott avskrivs, många människor i behov av vård får det på tok för sent och sjukvårdspersonal ropar inte längre efter högre lön utan anständig arbetsmiljö. Det är mycket som krackelerar i dagens Sverige. Vi är många som undrar hur det kunde bli såhär i ett av världens rikaste länder där befolkningen tillhör bland de absolut högst beskattade i världen. Kanske är det huvudproblemet? Eller att förbättringsarbetet kopplat till offentliga uppdrag kraftigt lyst med sin frånvaro. Det är ingen hemlighet att stora delar av Sverige starkt påverkas av en åldrande befolkning parallellt med en misslyckad integration. Självklart har politikerna ett stort ansvar för oförmågan att i tid reformera verksamheter att rimligt bra klara sina uppdrag med nya förutsättningar. Det går, men inte av sig själv.

Det sägs att kvalitetskraven, kopplade till offentligt finansierade tjänster,  kommer att öka i takt med att allt fler av de krävande 40-talisterna behöver vård. Jag hoppas att det blir så. Jag delar bifogad debattörs frustration över väntetidsacceptansen inom svensk sjukvård. Varje dag är av stort värde om man drabbas av en farlig sjukdom. Vi kan inte tolerera att svensk sjukvård inte kan organisera sig betydligt mer individcentrerat, och på ett sätt som mycket snabbare än nu kan hjälpa oss.
http://www.gp.se/ledare/cwejman-varf%C3%B6r-v%C3%A4ntar-svenskar-s%C3%A5-l%C3%A4nge-p%C3%A5-sin-v%C3%A5rd-1.9716539
Dagens kalkoner
De som inte inser att vänstern inte fått folkets förtroende att försöka genomföra nödvändiga reformer i Sverige. Hur tydliga måste folket bli om sitt missnöje innan det tas på allvar? Hur skyddad från den verkliga verkligheten kan folkets företrädare vara? Jag håller med Bildt, den som tror på ”barnsagor” bör uppsöka en läkare. Om det inte krävs en sjuksköterska parallellt kanske det går att få en tid....
https://www.expressen.se/nyheter/ulf-kristersson-lofven-avvisar-alliansregering/

De som tror att vänstern bär på de reformer och det förändringsledarskap som nu krävs. Läget är allvarligt när bland annat rättssystemet tillåtits att tappa nödvändig kraft. Widar Anderssons reflektion är läsvärd om förfallets konsekvenser.
http://mobil.folkbladet.se/opinion/misshandlad-rattsstat-om5501987.aspx

Dagens stjärnor
Alla företagare som bär upp svenskt generellt välstånd. Tack för allt slit!
https://m.facebook.com/events/1441927602607435?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=3

tisdag 9 oktober 2018

Klyvning av samhällen

När samhället inte håller ihop
Centerpartiet talade mycket om hur illa det blir om våra samhällen runt om i Sverige fortsätter att klyvas. Vårt avlånga land är stort till ytan och precis som runt om i hela världen koncentreras befolkningen allt mer till få platser. Stora städer blir allt större. Och dessa allt större städer blir som tidigare länder befolkade med invånare inom alla samhällsklasser. Det ökar också riskerna för direkta sociala konflikter om segregationen växer och växer samtidigt som de som har mycket mindre tydligt kan se att andra har det mycket bättre. Centerpartiet var tydliga i valrörelsen om att klyvningen av vårt samhälle betydligt bättre måste motverkas. Det inkluderar både de sociala klyvningarna i våra städer men också mellan städer och landsbygder, landsbygder som under lång tid utarmats allt mer. Vissa påstår att det är en "naturkraft" som är oundviklig. Så är det självklart inte utan vi kan genom politisk vilja och målmedvetet arbete leda utvecklingen i en positivare utveckling. En positivare utveckling som alla tjänar på. Stora sociala konflikter i ett samhälle är inte positivt för någon.
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Varldens-stader-vaxer-allt-snabbare/
Det är djupt olyckligt när vi tvingas att konstatera att vi i det svenska samhället har många människor, ofta minderåriga, som är beredda att förstöra för massor av andra människor. Hur bra mår det svenska samhället om det per år brinner på massor av skolor? Tydligen hade vi under 2017 hela 429 anlagda skolbränder. En ökningen med 50% på två år. Den skolbrand som igår drabbade Uppsala innebar att flera hundra barn, och många lärare, inte längre har någon skola att gå till. Värden för runt en halv miljard kronor har dessutom förstörts. 

Dagens kalkon
Människor som använder nävarna när hjärnan tar slut.
https://www.expressen.se/kvallsposten/storbrak-i-rosengard-kopcentrum-avsparrat-av-polisen/

Dagens stjärna
Hamid Zafar. Varför har många svenska barn och unga, i svenska skolor, hamnat i en miljö som så kraftigt avviker från andra länders barns studiemiljöer? Hur har vi tillåtit en utveckling där våra barn och unga inte längre får en studiemiljö som bidrar till att de får en stor möjlighet att nå sin fulla utvecklingsmöjlighet under alla skoltimmar? Hur kan vi år efter år tillåta att inte våra barn får en utbildningsmiljö där de kan få en utbildning som gör dem konkurrenskraftiga ur ett internationellt perspektiv? För ett land som Sverige, med stort välståndsberoende, av just internationell konkurrenskraft är det en oacceptable utveckling.

"I den internationella TALIS-undersökningen (2013) är Sverige det land i världen där ogiltig frånvaro förekommer oftast. I samma undersökning kom Sverige på den föga smickrande andraplatsen, endast slagen av Brasilien, vad gäller förekomsten av hot och glåpord mellan elever. Bilden överensstämmer med Skolinspektionens granskning från 2014 där mellan 30 till 40 procent av eleverna uppger att de aldrig eller nästan aldrig har arbetsro i klassrummet. Det visar sig inte minst i den lavinartade ökningen av elever med hörselkåpor i klassrummet."

"Detta har sammantaget skapat ett skolklimat där läraren inte naturligt förväntas vara en auktoritet utan måste förtjäna den. Där skolan är ålagd nästan alla skyldigheter och eleven och dess vårdnadshavare nästan bara skänks rättigheter. Det skapar en skola där det inte är självklart att elever kommer i tid och förstör undervisningen för sina klasskamrater."
http://www.gp.se/ledare/zafar-elever-m%C3%A5ste-passa-tider-%C3%A4ven-i-sverige-1.9730114

måndag 8 oktober 2018

Den mäktiga draken

Inte längre ett underutvecklat land
Det är helt otroligt att nära, av och till, fått följa utvecklingen i Kina de senaste 25 åren. I praktiken från ett underutvecklat land till ett land som i allt större utsträckning matchar USA som supermakt.
Bifogad dokumentär är intressant och talar sitt tydliga språk om vilken kraft Kina redan är och om deras ambitioner framåt. Det är intressant hur snabbt kortsiktiga egenintressen i västvärlden också bidragit till ”drakens” vaknande. En drake som kollektivt minns historiska upplevda oförrätter.
https://www.svtplay.se/video/19525952/varlden-enligt-xi?cmpid=del:fb:10-07-2018:varlden-enligt-xi:pla:lp-app

Kina bär på en mäktig historia. Jag kan rekommendera att du läser på om du inte redan känner till det. I ett stort land, med snart 1,4 miljarder invånare,  finns också massor av kreativa och företagsamma invånare. En kraft som talar för att deras inflytande bara kommer att öka under överblickbar tid. Kinas större städer är också mer moderna än i något annat land. Även det kommer att förstärks deras utvecklingskraft eftersom stora städer i allt större utsträckning tar ledarroller som tidigare länder axlat.

Bra att det ordnas en Kinadag i Uppsala denna vecka. Det är viktigt att Uppsalabor och andra svenskar lär sig mycket mer om det kinesiska folket
http://www.ncsf.io/uppsala/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/kina
Xi Jinping leder ett land med snart 1,4 miljarder invånare. Alla som rest runt på vår jord vet att det finns tidigare kineser runt om i världen. Över 90% av kineserna klassas tillhöra en folkgrupp. 10% motsvarar 140.000.000 människor som klassas som någon annan folkgrupp. Den kinesiska kulturen är fortfarande starkt präglad av konfusiansk filosofi och Maos läror. Det är något helt annat än det kortsiktigt tänkande anglosaxiska och liberala. Det liberala betraktas som allt för instabilt och konfliktskapande. Inte minst betraktas det av många kineser som för egennyttigt inriktat som samhällssystem. Och många kineser innebär väldigt många människor. Oavsett vad västvärldens icke nationalistiska människor tycker är Kina åter en mycket mäktig nation. Idag, vilket är nytt, har de också ambitionen att balansera USAs och Europas inflytande även i andra länder än sina egna. Hur skulle du leda ett folk på 1,4 miljarder människor? Hur kraftfull är den Konfusianska filosofin i vår tid? De av oss som blir 10 år äldre än idag lär i stor utsträckning lära oss allt mer om den nya världsordning som redan är ett faktum. Ett land som tar öar och snabbt bygger om dem till moderna militärbaser i Sydkinesiska havet, utan att USA vågar ingripa, är defacto redan en balanserande militär makt mot USA.
https://www.expressen.se/ledare/stoppa-kinas-planer-pa-att-utradera-ett-folk/

Dagens kalkoner
De som brände ner Gottsundaskolan. Många elever och lärare har drabbats hårt. Människoliv utsattes för fara. Värden för 100-tals miljoner kronor har förstörts. Usch! En längre tids misslyckad inkluderingspolitik får allt högre kostnader. Det fortsatta vänsterstyret av Uppsala bär inte på lösningar som kraftigt minskar den sociala klyvning av vårt samhälle.
http://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/unt-tv-har-sammanfattas-branden-5101114.aspx

De som ägnar sig åt dubbelmoral. Jag tycker fortfarande att de politiska lösningarna ska ske mellan partier som inte inkluderar Fi, V och SD.
http://mobil.folkbladet.se/opinion/da-var-sd-inte-nagot-problem-om5498133.aspx

Dagens stjärna
Pär Granstedt. Ja, det är mycket av SDs sakpolitik som gör att de inte är intressanta att samarbeta med.
https://www.expressen.se/debatt/sds-idiotstopp-gor-hela-sverige-fattigare/

söndag 7 oktober 2018

Översvämningar

Folkvandringar
Jag är till havs. Mycket vatten har jag runt omkring mig. Cirka 71% av jordens yta är täckt av hav. Just Östersjön, som jag befinner mig på, tillhör våra mest nedsmutsade hav. Och allt mer av jordens yta täcks av hav när klimatförändringarna får massiva mängder isar att smälta. Och en konsekvens av att vattennivåerna ökar runt om på vår jord är att många öar och kuststäder, delvis eller helt, hamnar under vatten. Av naturliga skäl bor väldigt många människor längst kuster. Väldigt många människor är med andra ord direkt berörda av dessa förändringar.
https://www.svd.se/forfoljda-av-den-globala-uppvarmningen
https://www.grundskoleboken.se/wiki/Havsnivåhöjning
https://www.havet.nu/?d=27
https://www.wwf.se/insamlingsportal/fadder/stersjfadder/1465101-stersjfadder-2018?gclid=Cj0KCQjwuuHdBRCvARIsAELQRQHyfU10Lt1FJB1X7agqUmf1YN_qAv-VESSFhXRbB1tTIXH_tDdO-fkaAo5LEALw_wcB

I Bangladesh förväntas snart runt 30 miljoner människor behöva nytt ställe att bo på. Höjningen av havsnivåerna gör stora befolkade områden obeboeliga, och leder till konfliktfyllda folkvandringar. Som allt för ofta tycks ledande folkföreträdare oförmögna att innan en uppenbar kris, under mer ordnade former, förebygga stora problem. Det går självklart att som i till exempel Brasilien bestämma att man bygger helt nya städer på områden som bedöms som lämpliga.
https://illvet.se/naturen/klimatforandringar/stiger-varldshaven-reda
https://www.etc.se/utrikes/i-bangladesh-ar-klimatforandringarna-redan-verklighet
https://www.globalis.se/Laender/Bangladesh
I min bok ”En stund på jorden” beskriver jag varför jag har ett starkt miljö- och klimatengagemang. Det handlar inte om klimatförändringar i sig, de har varit många sedan jordens begynnelse. Det som engagerar mig är att minska riskerna för blodiga konflikter mellan oss människor. Inte minst Jane Goodalls livslånga studier av chimpanser, beskriven i dokumentären ”Jane”, visar tydligt vilka farliga egenskaper våra gener bär på om vi tvingas kämpa hårt om begränsade resurser eller revir. Vi är snart 10 miljarder människor på jorden, det är en resursutmaning att ta på största allvar. När stora kuststäder blir omöjliga att bo kvar på kommer farliga konflikter mellan människor följa i dess spår.
https://www.adlibris.com/se/bok/en-stund-pa-jorden-9789163983900?gclid=Cj0KCQjwuuHdBRCvARIsAELQRQFn3cNXg_tbFIAPLwhFxtQfMOce7L_pU8kqRbfmrQSS_Z9EmPFf030aAiAxEALw_wcB

Dagens kalkon
Politiker som höjer sina egna arvoden parallellt med att de gör ett dåligt jobb. Jag tycker inte det är rimligt att höja arvoden till människor som inte klarar av sitt uppdrag. Hur många av alla nödvändiga reformer har genomförts eller påbörjats de senaste fyra åren? Har Sverige en ny regering som inte är socialistiskt orienterad när 60% röstar icke socialistiskt? Är sannolikheten hög att nödvändiga stora reformer genomförs de kommande åren? Reformer som är nödvändiga för att stärka svensk konkurrenskraft och försvara det generella välståndet. En grupp arvoderade som inte klarar av att verka för sina invånares bästa ska inte belönas med högre arvoden. Det gäller även i kommuner där kommunala verksamheter kraftigt behöver förbättra sina sätt att lösa sina viktiga uppdrag.
https://aktuelltfokus.se/nu-hojs-riksdagspolitikermas-avroden-igen/

Dagens stjärnor
Sirius fotbollslag! De vände 0-2 till 4-2 och fick 3 viktiga poäng mot Elfsborg igår. Så viktigt! Så kul! Så inspirerande!

Peter Hjörne. En av många kloka liberala ledarskribenter på GP. Fi, V och SD ska man inte samarbeta med om man är liberal. Och man ska definitivt inte, som i Uppsala, ge något av dessa partier något reellt maktinflytande alls. Om övriga partiers företrädare ska vara värda högre arvoden från folket måste de mycket bättre ta pragmatiskt ansvar för de löften vi ger väljarna.
”Stefan Löfven är en slug och erfaren taktiker och förhandlare. Han har envetet malt att blockpolitikens tid är förbi. Samtidigt har han försökt "fula ut" Alliansen genom att tala om dess beroende av SD. Själv har han dock inte hyst några betänkligheter inför ett organiserat samarbete med Vänsterpartiet, ett parti med stalinistiska och kommunistiska rötter. Fram till 1990 hette partiet VPK, Vänsterpartiet Kommunisterna. VPK var länge nära förbundet med Sovjetunionen och har genom åren hyllat en rad kommunistiska diktaturer och diktatorer.”
”De dubbla måttstockarna i bedömningen av Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas rötter är märkliga. Kan S hantera ytterlighetspartiet V så nog kan Alliansen hantera det andra ytterlighetspartiet SD.”
Samtidigt byter Alliansen en föga framgångsrik strategi mot en som har chans att lyckas. SD har på fyra val gått från ingenting till att bli tredje största parti. Har man lyckats motarbeta SD? Knappast! Varför då inte försöka "sno" offerkoftan och rycka undan förutsättningarna för utanförskapsretoriken genom att lyssna och samtala i utskott, nämnder och kommittéer?”
”I stället för att vara upptagna av att positionera sig i förhållande till Sverigedemokraterna borde samtliga allianspartier fokusera på att forma, kommunicera och genomföra en tydligt borgerlig politik, som är mer attraktiv för väljarna än vad Sverigedemokraternas och det socialistiska blockets är!”
”Alliansen bör satsa på att erövra regeringsmakten. Det gick man till val på. Det har alliansväljarna röstat på.  Väljarnas dom mot de partier som försitter chansen, som inte ens försöker eller än värre, sviker Alliansen, kommer att bli hård!”

P.S En del tycks tolka mig som bitter för att jag reflekterar över det demokratiska läget och olika partiers ageranden. Jag är inte alls bitter. Det är inte ett konstruktivt förhållningssätt oavsett vad som händer. Först den 15/10 vet vi vilket försök till minoritetsledning som Uppsala får. Jag tycker det är viktigt att göra det klart för Uppsalaborna att det är ett fortsatt reformoförmöget vänsterstyre som föreslås, trots att Uppsalaborna inte gett vänstern förtroendet. Dåligt men ingen bitterhet. Vad gäller riks lyckas de kanske undvika extraval. Vi får se. I Uppsala tycker jag att min Förhandlingsdelegation gjort utmärkta avvägningar om Centerpartiets agerande efter vårt fantastiska valresultat.

lördag 6 oktober 2018

Mörker

Snabbt mot mörkare tider
Mer hjärna än hjärta tack! Känslor är viktiga men de ska kunna balanseras klokt med hjärnans förnuft. Vi går fort mot mörkare tider i Sverige. I Uppsala vet vi att vänsterretorik vann över väljarviljan. Hur det går på Sverigenivå återstår att se. Oscarsson på TV4 tycks nu tro att de enda minoritetsregeringsalternativen är en Moderatregering eller en Centerparti och Liberal-regering. Det senare finner jag som märkligt hur han kan tro i ljuset av migrationsfrågornas fortsatta stora praktiska betydelse för Sveriges utveckling. Ja, ja, vi får se vad som händer. En sak är helt säker och det är att vänsterns politiska strategi, att känslomässigt försöka hindra borglighetens möjligheter att driva en klokare politisk väg framåt, måste få ett slut. Alice Teodorescu, liberal ledarskribent på GP, är både klok och modig. Jag är full av beundran för hennes mod att entydigt stå upp för liberala värderingar och styrkan att stå stadigt när vänsterkrafter och naivister gör sitt yttersta för att smutskasta henne. Teodorescu klarar av konststycket att både använda hjärna och hjärta när hon tycker till. Lite mer hjärna än hjärta, och de stör många som är väldigt känslostyrda. Det stör många så mycket att de till och med försöker klistra ”brunstämpel” på en liberal. Det är skrattretande. Läs gärna Teodorescus senaste debattnedslag nedan.

”Sällan har så många haft så mycket att förlora samtidigt. Därav den alltmer uppskruvade tonen i det offentliga samtalet, därav invektiven som slungas mot meningsmotståndare, därav de avsiktliga missförstånden.”

En bakläxa som de uppenbarligen inte lärt sig något av. Ty nu, några år senare, använder samma personer samma 1930-talsreferenser för att brunsmeta de som i dag anser att Alliansen har en skyldighet att pröva sitt stöd i riksdagen. I klartext: att i vissa frågor föra samtal också med SD. Men att ha sett det omöjliga i migrationsekvationen före Stefan Löfven (S) gör en inte till en sämre människa, lika lite som Stefan Löfven blir en sämre människa av att SD röstat som S i 1193 voteringar (att jämföras med att de 815 gånger röstat som Alliansen) under den gångna mandatperioden.”

”Socialdemokraternas hyckleri är ohederligt. Precis som Johan Jakobsson, tidigare partisekreterare i nuvarande Liberalerna (dåvarande Folkpartiet), nyligen skrev, valde S efter riksdagsvalet år 1982 att förhandla med Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK), trots att partiet under denna tid fortfarande hade vänskapliga förbindelser med kommunistdiktaturerna i Östblocket (NU 29/8).”

Att partiföreträdare för de rödgröna partierna och opinionsbildare med vänsterreflexer skruvat upp tonläget till dagens nivåer är utifrån denna lägesbild föga förvånande. Makten står på spel liksom bilden av verkligheten. Men Alliansen har inget att skämmas för, dess maktanspråk är grundläggande i en demokrati, precis som Socialdemokraternas vilka aviserat att de inte avser agera stödhjul åt borgerligheten.”
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-när-makten-står-på-spel-1.9730717
Mörka tider stundar. Men du, ge inte upp, årstiderna kommer och går. När det är som mörkast vänder det äntligen och vi går åter mot ljusare tider. Efter en tid av mörker och krävande förbättringsarbete kommer just våra svenska samhällen åter bli riktigt attraktiva att leva i, oavsett vilken etnisk bakgrund vi har, oavsett trosuppfattning, oavsett hudfärg, oavsett sexuell läggning och oavsett ålder. Sverige måste kunna mycket bättre än nu!

Dagens kalkon
De som talar varmt om ”alla människors lika värde” men som inte på allvar tar i faktumet att äldre män är mycket benägna att ta sina egna liv i förhållande till andra demografiska grupper. Det här vet vi inom till exempel Äldrenämnden i Uppsala. Varför pratas det inte om detta mer? Självklart går det att minska alla dessa självmord, men det kanske inte har någon prioritet alls? Jag tycker det är viktigt att ta denna verklighet på större allvar.
https://www.expressen.se/ledare/inga-krigsrubriker-nar-gamla-gubbar-tar-sitt-liv/

Dagens stjärnor
Nobelpristagarna till fredspriset 2018. Yazidiska Nadia Murad och Denis Mukwege. De representerar kraften hos en enskild människa och de sprider ljus i det mörker som finns i allt för stor utsträckning runt om på vår jord. Jag är full av beundran över dessa två medmänniskors engagemang. Mycket bra val av juryn.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7060137
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=7060644


fredag 5 oktober 2018

Jaga förövarna

Stötta offren
Bråket kopplat till en kandidat till högsta domstolen i USA är intressant. Efter 30 år kliver en kvinna fram och vittnar om ett sexuellt övergrepp. Oavsett när ett övergrepp görs är det oacceptabelt. Lika oacceptabelt är det att hänga ut och döma människor innan det enligt lagens regler är fastställt att en person är skyldig för det som den anklagas för. Flera medier i Sverige har fått ”krypa till korset” och fällts när de föregått domstolsprövningar och kraftfullt utsatt enskilda människor, och deras familjer, för exempel på ”folkdomstolar” som inte matchar rättssystemets krav på bevisning. Det finns tyvärr både sexuella förövare och människor som av olika skäl ljuger om att de utsatts för övergrepp. Linda Nordlunds ledare i ämnet är läsvärd.

”Allt som är brottsligt kan nämligen inte bevisas. Och allt beteende som är förkastligt är inte brottsligt. Ändå behöver vi prata om det. Det är det som är gråskalan, och det som är poängen med Metoo.”

”Fanns det problem med uppropen? Självklart. Namnpubliceringar har fått kritik i efterhand. Och Aftonbladets Åsa Linderborg har säkert rätt när hon skriver att "i högen av namn finns män som blivit beljugna" eller som "har missförstått en situation" och som hösten 2017 "fick sina liv förstörda".”

Jag delar helt Nordlunds avslut som lyder;
”Värdet av Metoo varken kan eller bör mätas i antalet fällande domar. Värdet av Metoo är att män med rovdjursdrifter inte längre kan känna sig trygga i gråzonen.
https://www.expressen.se/ledare/linda-nordlund/vardet-av-metoo-mats-inte-i-antalet-valdtaktsdomar/
Vi måste fortsätta att hålla Metoo-andan levande, det vill säga aldrig acceptera att människor utnyttjas sexuellt mot sin vilja av personer som de har en beroendeställning till. Alla som ser övergrepp har ett ansvar att ”lägga sig i” och hjälpa till att säga ifrån. Vi ska självklart inte tolerera att någon utsätts för oaccepterade sexuella närmanden. De som utför liknande övergrepp och brott ska jagas och ställas inför rätta. Samtidigt hoppas jag att vi är överens om att det fortfarande i samband med en rättegång måste vara ställt bortom allt rimligt tvivel att det som sägs ha hänt också har hänt. Det senaste åren har vi fått uppleva flera uppmärksammade fall där tidigare långtidsdömda fått upprättelse för felaktiga domar och släppts fria. När ord står mot ord, i synnerhet om något hände för trettio år sedan, är det svårt att se att en fällande dom är möjlig, även om det oacceptabla som sägs ha hänt också har hänt.
https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/nyheter/utrikes/utskott-i-usa-s-senat-rostar-om-kavanaughs-utnamning-till-hd

En sak är säker i Sverige och det är att vi måste bli bättre på att stötta offren som utsatts för övergrepp. Att ifrågasätta den som anklagar någon för övergrepp är ur ett rättssäkerhetsperspektiv nödvändigt. Samtidigt kan det ifrågasättandet sannolikt skötas mer respektfullt om man ska tro flera kvinnor som beskrivit hur de behandlats under rättegångar kopplade till övergrepp. Tyvärr menar många advokater att den nya samtyckeslagen försämrar det sannolika offrets situation under en domstolsprocess. Återigen kommer försvarsadvokater att göra allt de kan för att minska den anklagandes trovärdighet.

Dagens kalkoner
Christiano Ronaldo. Han har uppenbarligen betalat 3,3 miljoner till kvinnan som anklagat honom för våldtäkt. Enligt tidningen Der Spiegel har han även erkänt övergrepp. Det ”luktar” mycket illa och jag tycker att det är bra att offret kliver fram, oavsett hennes motiv. Det är aldrig acceptabelt med sexuella övergrepp.
https://www.fotbollskanalen.se/italien/efter-valdtaktsanklagelserna-mot-ronaldo---polisen-oppnar-upp-utredningen-igen/

Donald Trump. Det är så tragiskt att den tidigare ”fria världens försvarare” har en president med ett så respektlöst och vidrigt sätt. Det ska vara ställt utom allt rimligt tvivel att något som någon påstår har hänt också har hänt. Visst är mäktiga personer också ständigt utsatta för negativa kampanjer och anklagelser som inte stämmer. Samtidigt finns människor som utnyttjar sin makt på oacceptabla sätt. Var gränserna går och om överträdelserna är brottsliga ska avgöras i domstol. Förhoppningsvis har Metoo-rörelsen gjort att många fler som känner sig sexuellt kränkta direkt anmäler kränkningen. Att en person kliver fram efter trettio år är försvårande. Samtidigt kan jag förstå henne om det stämmer, den roll som ska avgöras är en livstidsroll med mycket stor makt i USAs högsta domstol. Om hennes vittnesmål stämmer anser jag absolut inte att en sådan person är lämplig för ett så mäktigt uppdrag.
https://www.expressen.se/nyheter/donald-trumps-han-mot-blasey-ford-i-natt/

Dagens stjärna
Tarana Burke. Hon exemplifierar vad en människas engagemang och kamp kan leda till. Många mäktiga personer har fallit tack vare Burkes starka engagemang och skapande av Metoo-rörelsen.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/metoo-grundaren-handlar-om-att-formedla-empati-fran-en-person-till-en-annan