tisdag 11 december 2018

Ingen rök utan eld....

Maktkampanjande
I alla tider har maktkamper pågått inom alla verksamheter. Kamper om begränsade resurser, rikedom, status eller om vilka idéer som ska få genomslag. I dessa maktkamper används alla varianter av metoder för att försöka vinna i slagen om makten. Några av de mest framgångsrika maktspelarna har varit mästare på att regera genom att söndra bland hotfulla grupperingar. Och i alla tider har fulspel med lögner och negativ ryktesspridning varit vanliga ”vapen” för att uppnå önskade resultat. ”Ingen rök utan eld”.. är ambitionen att få människor att tro, även om elden inte finns. Det är alltid viktigt att vara källkritisk. Kräv alltid konkreta svar på vad som faktiskt har hänt. Inom Sveriges domstolar tillämpas de kloka förhållningssätten ”oskyldigt tills bevisad skyldig” och att det ska vara ”ställt bortom allt rimligt tvivel” för att människor ska dömas för brott.
https://chefochledarskap.se/ingen-rok-utan-eld/

Igår var det ett mycket rörigt kommunfullmäktige i Uppsala. Maktspelet från Vänsterminoriteten rörde till det ordentligt och ajourneringarna avlöste varandra för mer eller mindre långa förhandlingar. På grund av Centerpartiets oförmåga att hålla ihop med övriga inom Uppsala-alliansen lyckades Vänsterminoriteten att demokratiskt vidrigt få egen majoritet i nämnder som fick utökad bemanning. Uppsala är i stort behov av nytt ledarskap. MP, L och S bär inte på tillräckligt stark sakpolitik och deras bristande ledarförmåga kommer att bli dyr för oss Uppsalabor.
https://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/sds-roster-splittrade-centern-5160800.aspx

Nationellt går det bedrövliga skådespelet med regeringsbildningsförsök vidare. Vad är det egentligen som driver Lööfs och Cs nationella ledning? Det kan väl inte vara viljan att bli den historiskt första svenska kvinnliga statsministern som ”spökar”... Intressant att Uppsala Nya Tidnings nya politiska chefsredaktör, Sakine Madon, idag också funderar om hon är mest fokuserad på sig själv. Det matchar i så fall väl hennes tidigare kända beundran av Ayn Rand. En modern ”filosof” som dyrkade egennyttan, egoismen.
https://www.svd.se/jag-budskapet-ligger-loof-nara
https://www.sydsvenskan.se/2018-08-21/annie-loof-c-vill-inte-svara-det-ar-klokt-av-henne
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/annie-loeoef-aer-libertarian-4601

”Enligt centralt placerade källor fanns en uppgörelse. Men nu blir det nej till Löfven på torsdag. Annie Lööf förklarade på en presskonferens under måndagen att Socialdemokraterna inte varit tillräckligt konkreta i sina utfästelser till Centerpartiet.”

”Men själva utgångspunkten, att V:s och SD:s röster inte finns motsvarar inte de verkliga maktförhållandena i riksdagen.”

”Åttaprocentspartiet Centern försöker istället att driva de stora partierna till valet mellan ett S/M-samarbete eller nyval. Men både S och M vet att de har mycket att förlora på det. Inte minst Moderaterna, som genom det faktum att M och KD tillsammans med SD är större än de rödgröna, har en stark ställning i riksdagen.”

”Slitningarna i mittenpartierna är med andra ord fortsatt stora. Skulle M/KD-budgeten gå igenom kan det se ut som att Kristerssons chanser ökar. Men det är på marginalen. Avgörandet ligger fortfarande hos Centern. Partiet har målat in sig i ett hörn. Något S/M-samarbete lär det inte bli och nästa gång mittenpartierna ska ta ställning till Löfven är deras förhandlingsposition sämre. Då återstår bara nyval.”
http://www.gp.se/ledare/med-c-mot-nyval-1.11640989

Dagens besvikelse
Att Uppsala saknar ett reformdugligt styre som kan leda Uppsala kommun mot en attraktiv och konkurrenskraftig framtid. Uppsala behöver ett nytt ledarskap. Priset för fyra till år med vänsterstyre blir högt. Tryggheten försämras, långtidsarbetslösheten ökar, framkomligheten i trafiken minskar, omsorgen av våra äldre försämras och företagarna får inte påtagligt bättre service.
https://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/forsta-motet-efter-uteslutningen-5160786.aspx

Dagens stjärna
Adam Cweijman. Helt rätt! Likabehandling ska grundas på kompetens och erfarenhet, inget annat. Det är tveklöst mest rättvist.

”Men kanske kan det väcka en smula intresse för det paradoxala i ett många likabehandlingsplaner i Sverige, däribland Göteborgs stad, innehåller skrivelser som går på tvärs med allt vad likabehandling innebär. Göteborgs stad har en målsättning om att samtliga förvaltningar kraftigt ska öka andelen chefer födda utanför Norden. Hur går det här ihop med arbetet för likabehandling? Inte alls. Anställningsprocesser ska vara öppna, tillgängliga och helt fria från diskriminering. Detta är elementärt och få, om någon, lär protestera.”
”Att ställa upp en viss sorts härkomst som meriterande för en anställning är inget annat än diskriminering. Det spelar ingen roll att syftet, ökad så kallad ”mångfald”, anses vara behjärtansvärt. Positiv särbehandling av en härkomst innebär direkt negativ särbehandling av en annan.”

måndag 10 december 2018

Utan energi ingen kraft

Igen och igen och igen
Hur är det möjligt att vi har en nationell och lokal regering som gång efter gång efter gång inte tar i allvarliga problem och löser dem? Polisen är föredömligt tydlig med att de inte tillräckligt klarar sina viktiga uppdrag. Försvaret är nästan lika tydliga med samma situation. Socialförvaltningarna, särskilt i storstadsområden, vet att vi redan har en allvarlig situation. Klyvningen mellan ”stad och land” förstärks. Tillgången till bostäder som människor har råd med är istort obefintlig. Studieresultaten i våra skolor är inte konkurrenskraftiga och stöttar inte många elevers möjligheter att nå sin bildningspotential. Sjukvården har brister som leder till att människor dör i onödan eller får en bristande vård. Och den nödvändiga energiförsörjningen har ett kraftigt kapacitetsproblem.

Alla samhällen som vill tillhöra de mest konkurrenskraftiga samhällena på vår jord måste kunna säkerställa god energiförsörjning till alla samhällets verksamheter. I en värld där allt fler inser att en omställning till det mer elektrifierade samhället är bättre än det fossildrivna krävs ett väl fungerande elförsörjningssystem. Nu har vi redan stora problem med elförsörjningen i Uppsala och i Sverige som helhet. Problemet är långt ifrån enbart kopplat till förmågan att producera el. Elen måste också kunna distribueras hållbart. Med hållbart menas bland annat förmågan att säkerställa nödvändig och kontinuerlig balanskraft i det så kallade stamnätet. Det är mycket anmärkningsvärt att situationen blir allt mer akut för förmågan att tillhandahålla nödvändig elförsörjning. Denna situation är ett ytterligare tecken på att Sveriges riksdag inte klarar av att förvalta sitt ansvar för Sveriges välbefinnande på ett acceptabelt sätt. Det brådskar att få till en nödvändig förnyelse av den svenska demokratin. Jag vill i vart fall lämna något bra till kommande generationer som lever här uppe i norr där det både är mörkt och kallt stora delar av året.
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/miljo-energi-klimat/jacke-elkrisen-stoppar-nya-investeringar_725315.html?fbclid=IwAR0rvko3YntOXjQyh2bX3zLPmpRfDDyy6gBF9nJVK5WuyBUsuKxPmVIRbro
http://www.skgs.org/om-energin/
https://www.nyteknik.se/opinion/professorer-missuppfattningar-om-baskraft-6399812
Fossila eller förnyelsebara energikällor representerar båda komplexa system. Olja eller sol räcker inte för att verksamhetshjulen runt om på vår jord ska snurra. Varje energilösning kräver sitt mer eller mindre komplexa system från råvaran olja eller sol till att det blir energikraft som nyttjas inom till exempel Uppsalas näringsliv. Jag undrar hur fort det svaga elförsörjningssystemet i Sverige kan stärkas....

Dagens besvikelse
De centerpartister som inte ställde upp för demokratin och för det partisammarbete man ingått i. Det kan aldrig vara ett problem att andra partier väljer att rösta på det man själv anser vara rätt. Och en av många dåliga konsekvenser av Cs splittade beteende blev att C förlorade ett mycket bra förslag som ledamot i en viktig nämnd. Dagens kommunfullmäktige i Uppsala är det i särklass rörigaste mötet jag har upplevt. Inte imponerande. Uppsala och Sverige behöver en betydligt bättre demokratisk ordning. Det är hög tid för Demokrati 2.0!

Dagens stjärna
Centerpartiet som nationellt sagt nej till att stödja en Socialdemokratisk nationell regering. Tveklöst agerar C riks väldigt rörigt i regeringsfrågan men det är ändå bra att vi än så länge slipper reformlöst ledarskap i ett land i stort behov av konkurrensfrämjande reformer. Nu kan jag enbart se en ensam M-regering eller ett extraval som kvarvarande alternativ. Hur tror du att det går?
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/k-g-bergstrom-efter-annie-loofs-besked/

söndag 9 december 2018

rast och vila

Ladda batterierna
Alla människor behöver vila kortare och längre perioder om man arbetar hårt. Många ambitiösa idrottsmän har fått lära sig att kroppen säger ifrån om man tar i för mycket eller har en allt för intensiv frekvens i träningen. Det samma gäller givetvis en ambitiös företagare eller politiker också. För dessa uppdrag gäller inte arbetstidsregleringar som gäller för anställda.

Även om huvudet fungerar bra kan kroppen känna sig trött och sliten. Där är jag. Efter en mycket tidskrävande och framgångsrik valrörelse tog den lokala politiska röran över. Parallellt det interna kampanjandet emot mig som fick det sanslösa slutet att jag uteslöts av partistyrelsen som medlem i Centerpartiet. Efter nästa vecka ska jag vila ordentligt under en tid och reflektera över vad som hänt och hur jag bäst gör nytta framöver.
https://www.pulsochtraning.se/vila-och-aterhamtning/
https://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Aterhamtning/
https://kurera.se/sa-undviker-du-stressfallan-med-expertens-aterhamtningsknep/

Dagens besvikelse
Naiva och ansvarslösa rikspolitiker som länge låtit bli att ta i allt allvarligare samhällsproblem. Jag delar helt Carin Götblad, regionpolischef, kritik av naivister och att dagens rättssystem inte duger för att möta allt grövre brottslighet och alla rättsproblem kopplade till allt fler tusentals som lever olagligt i Uppsala och övriga Sverige. Och ja, terrorhoten är på riktigt i Sverige. Inte minst kopplat till naiv svensk hantering av olika former av jihadister och IS-sympatisörer vi har i Sverige. Vad hände i Malmö? Två bomber exploderade i närheten av varandra mycket nyligen. Skrämmande.

”Kriminella grupperingar har utvecklats till ett påtagligt samhällsproblem. Så skrev regeringen i mars 2010 när utredningen ”Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp” presenterades. Utredare var Carin Götblad, i dag regionpolischef i Region mitt, med kontor högst upp i polishuset i Uppsala.”

”Carin Götblad föreslog en rad konkreta saker till regeringen, som lokala poliskontor, större möjligheter för polisen att omhänderta unga, en föräldratelefon hos polisen och en laglig skyldighet för skola, socialtjänst och polis att stödja föräldrar i ansvaret att fostra sina barn. Dessutom föreslog hon en omedelbar satsning på ”Projekt pojke”. Syftet var att motverka sociala problem, psykisk ohälsa och stereotypa könsroller i de mest utsatta stadsdelarna.”

– Enligt hans forskning är det den närmaste omgivningen och föräldrars och kamraters värderingar, som påverkar allra mest om man blir kriminell eller inte. I dag finns stora familjer där alla män är kriminella, där man är inne på tredje generationens kriminella.

”Ideligen under intervjun pendlar Carin Götblad mellan behovet av förebyggande arbetet och de akuta insatser som krävs. Vi måste kunna hålla två saker i huvudet samtidigt, påpekar hon flera gånger. Men sanningen är, menar hon, att våldet eskalerat så mycket att det är för sent för de insatser hon föreslog 2010 som enda åtgärd mot dagens skjutningar och andra grova dåd. För det behövs även skarpare lagar och snabbare repressiva, hämmande, åtgärder.”
https://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/samhallet-har-varit-for-naivt-5156286.aspx
https://www.expressen.se/ledare/sofie-lowenmark/terrorhotet-kan-oka-nar-svenska-jihadister-slapps/

Dagens stjärna
Christian Thomasson. Han har lärt mig och några till att den framgångsrika forskaren Charles Darwin felaktigt kopplats till citat som någon annan formulerat. Även om det är Darwins forskningsresultat som utmärkt sammanfattas av någon annan person ska rätt vara rätt. Ett av dessa citat sägs vara skapat av Leon C Megginson.
https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/evolution/darwinochevolutionsteorin.9932.htm
https://www.darwinproject.ac.uk/people/about-darwin/six-things-darwin-never-said?fbclid=IwAR231qFuYPOxGiMNxYPShf06CrC8EayhZxbRsDW4hmSfgL-8SCPNJCUUk7Y#quote1
https://www.google.se/amp/s/quoteinvestigator.com/2014/05/04/adapt/amp/Dagens besvikelseDagens stjärna

lördag 8 december 2018

Livets cykler

Från vaggan till graven
Mitt uppdrag som folkets företrädare är att företräda dem alla inom det territorium som jag blivit vald. Alla från nyfödda till de som ligger på sin dödsbädd. Att få äran att kämpa för alla Uppsalabors bästa är för mig något väldigt stort och hedersamt. Jag har känt och känner ansvaret att företräda dem alla på ett bra sätt. Ett sätt där jag vågar ta i problem och verka för att vi löser dem. Ett sätt där jag ser bra initiativ och hjälper till att förstärka dem. Och problemen och de goda idéerna finns bland unga barn och bland våra invånare som fått glädjen att leva längre än 90 år. Under gårdagens kommunstyrelsemiddag talade den förra ordföranden för kommunstyrelsen om hur viktigt det är att Uppsalas politiker jobbar mycket utanför Uppsala. Jag håller inte alls med. Uppsalas politiker ska mycket mer möta våra invånare från barnaålder till våra äldsta. Jag säger självklart inte att vi ska isolera oss men idag är ett demokratiskt problem att ledande politiker har på tok för liten personlig kontakt med dem vi ska tjäna. Det är inte populistiskt att lyssna på och bättre företräda dem vi ska företräda. Självklart företräds de bäst om vi som är deras ombud också bidrar till att vår omvärld också utvecklas positivt.
http://www.vasa.abo.fi/users/psalo/Web/utvlivs.pdf

Idag har jag en debattartikel om regeringsfrågan i Dagens Industri. För att klara av att kunna erbjuda alla svenskar från 0 till döden rimligt jämlika möjligheter, god omsorg och kvalitativ vård behövs en reforminriktad regering. En regering som med mod kämpar för att svensk global konkurrenskraft stärks. Konkurrenskraften är central för att vi ska klara av att försvara en anständig lägsta levnadsnivå  för våra invånare. Vi behöver Demokrati 2.0!

”Det är allt annat än imponerande att vi fortfarande inte har en ny regering i Sverige. Alla politiskt intresserade insåg långt innan valdagen den 9/9 att det parlamentariska läget skulle bli i närheten av vad det också är. Tyvärr löstes inte den stora frågan ut inom Alliansen innan valet.” 

”Centerpartiet har tydligt sagt att de inte ska ingå i en Socialdemokratisk regering. Men de har inte sagt att de utesluter att bli stödtrupp till en sådan regering. Riskerna är stora att en reformtom socialdemokrati åter får regeringsmakten. Det i en tid då Sverige är i stort behov av reformer som stärker vår konkurrenskraft och som löser ett antal stora strukturella problem i vårt samhälle.”

”Oavsett hur man vill försöka beskriva ideologiska inriktningar, och sannolika samarbetsformer, är det sakpolitiken och reformförslagen som är det centrala för vilka som är mest lämpade att samarbeta med varandra. Det är hög tid att återinföra lite praktiskt inriktat tänkande även inom Sveriges riksdag. Jag utgår ifrån att talmannen har tagit fram en matris kopplat till de generellt viktigaste sakfrågorna samt reform- förslagen och matchat frågorna mot vad varje riksdagsparti tycker.”
https://www.di.se/debatt/loof-maste-saga-nej-till-s/

Dagens besvikelse
De som inte respekterar demokratiska val och ljuger. Konkurrens är alltid positivt. Konkurrens, mellan till exempel politiker om olika uppdrag, måste äga rum med mycket renare spel än vad vissa ägnar sig åt. Det är snart hög tid för dem att erkänna att de gjort bort sig och kraftigt gått över en anständighetsgräns.
https://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/hard-kritik-mot-hur-uteslutningen-gick-till-5157221.aspx

Dagens stjärna
Alice Teodorescu. Hon är väldigt klok. Hon har många förmågor. Bland annat förmågan att se verkligheter här och nu samt förmågan att prognosticera sannolika framtida verkligheter om det fortsätter som nu. Självklart ska vi stå upp för trevliga traditioner! Eftersom vi snart sannolikt får ytterligare en ledig dag per vecka kan vi med fördel lägga till fler. Det är både roligt och hjälper vår ekonomi.

”Jag skulle gissa att de flesta människor med rötter i andra kulturer och religioner, som invandrat till Sverige, ser det nya landets traditioner som något positivt. Det är genom att bjudas in till dem, genom att få upptäcka dem tillsammans med de som tar dem för givna, som vi kan göra dem till våra. Det är integration i praktiken.”

”När valet att anamma en tradition eller ej fråntas den enskilde slutar omgivningen att betrakta honom eller henne som lika kapabel att välja som andra. Det är kränkande på riktigt.”

”Men helt oavsett om dessa lättkränkta individer finns eller om de som är lättkränkta å deras vägnar är få eller många till antalet är debatten illustrativ i sig. I grunden skymtar nämligen något av det svenskaste - konflikträdslan. Såhär års kommer det alltid nyheter om förskolor och skolor som ställt in luciatåg, under vårterminen handlar det om skolavslutningar som inte hålls i kyrkor. Ibland har det visat sig att dessa nyheter inte ens stämmer.”
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-lucia-är-för-alla-1.11563137fredag 7 december 2018

Någon djä ordning

Rättssamhälle
Tänka sig att en partistyrelse till ett parti som ingår i Sveriges lagstiftande församling beter sig både demokratiskt föraktfullt och rättsvidrigt. Mycket kunde jag tänka mig men inte en så kraftig dikeskörning av den juristutbildade A. Lööf. Oavsett hur mycket hon och andra i partistyrelsen har blivit duperade och lurade av den lilla grupp som kampanjat mot mig i Uppsala faller nu allt ansvar på Centerpartiets partistyrelse. På den upplyfte A. Lööf. Förtroendet är på rejält nedåtgående kopplat till alla oseriösa och svekfulla ageranden kopplat till regeringsbildning. Nu också ett rejält demokratiskt klavertramp. Bara en person som blivit extremt full av sig själv kan röra till det så här destruktivt för sitt parti.

I dagens UNT kan vi som betalar... läsa hur de anonyma källorna som kampanjat emot mig, under en lång tid, försöker rättfärdiga sitt handlande. De fortsätter att sprida lögner. Och de fortsätter att vara anonyma kritiker. Extremt oseriösa, odemokratiska och rättsvidriga personer. Samma personer som A. Lööf gillar.

Några reflektioner på dagens UNT kommentarer från dem som anonymt trakasserar mig;

1. Varför vågar inte de få som ljuger när de anklagar mig nu tala om vilka de är? Jag är utesluten ur partier och kan väl inte ses som ett hot mot deras politiska karriär längre!

2. Jag har aldrig stoppat någon förtroendevald som velat göra mediautspel, tvärt om uppmuntrat det. Jag har dock velat vara i loopen för att 1. Försöka ha koll på planerade externa utspel 2. Kunna hjälpa till att kvalitetssäkra ett utspel 

3. DDR-kopiekampanjen för frihet var sanktionerad av valledningen.

4. De extra politiska sekreterarna jobbade INTE med någon personvalskampanj för mig. Sex vittnen kan vittna om det. Vi fokuserade på den sakpolitik som C Uppsala beslutat att fokusera på i den lokala valplattformen. 

5. Jag korrigerar aldrig på min blogg. Eftersom vissa gjorde ett stort nummer av ”Dagens kalkon” bytte jag den rubriken till ”Dagens besvikelse”.

6. Jag ser kritik som en chans att förbättra. MEN kritiken måste vara konstruktiv/saklig för att jag ska kunna förstå vad jag kan förbättra. Inte bara en massa känslomässigt snömos som är vad de kommit med hittills. Jag vill ha upp alla kort på bordet. Inga hemligstämplingar accepteras när så allvarliga övergrepp på demokratin genomförts. 

7. Det finns massor av människor som kan vittna om att min ledarstil är inkluderande. Inkludering och resultatfokus är fundamentala delar av mitt ledarskap.

8. Tretton tidigare ledande personer fattade beslutet att inte ingå i ett vänsterstyre i Uppsala. Samtliga avböjde Socialdemokraternas invit att ingå i ett lokalt regeringsunderlag. Det var inte Stefan Hanna som ”förstörde” möjligheten att gå åt vänster. Sakpolitiskt bär ofta inte V, MP och S på den politik C Uppsala verkar för. Om man har någon ryggrad satsar man på samarbeten där likheterna är betydligt fler.
Dagens besvikelse
Centerpartiets och Liberalernas förhandlingar i regeringsbildningen. Vi är många som inte vill ha ett vänsterstyre eller ett naiviststyre i Sverige. Vi är många som vill ha en reformpolitik som stärker svensk konkurrenskraft. Och det är oansvarigt mot dem de ska tjäna när de driver en socialt- och ekonomiskt ohållbar migrationspolitik.

”Exakt hur Centerpartiets och Liberalernas kravlistor ser ut vet få. Men utifrån Annie Lööfs och Jan Björklunds (L) uttalanden kan man ana vilka knäckfrågorna är. Det handlar om tre områden som både är angelägna – i alla fall för C och L – och svårlösta: hyresregleringen, arbetsrätten och lönesättningen. Dessa frågor är inte bara komplexa, till skillnad från enstaka skattesänkningar, utan också känsliga i socialdemokratin.”

”Det gör dock att regeringsbildningen hamnar i händerna på fackföreningsrörelsen, och den är redan uppretad. Lagen om anställningsskydd, och särskilt dess turordningsregler, är en helig ko för LO, som morrat över C och L:s krav på reform av arbetsrätten. Det finns inga garantier för att Löfvens chans att bilda regering överlever ett “rosornas krig”, där delar av arbetarrörelsen motsätter sig en högervridning.”

”Lööf och Björklund måste få en rejäl godispåse med sig tillbaka, för att mildra svekdebatten över att släppa fram Löfven. Och de tänker inte acceptera några tomma löften, som Miljöpartiet i fallen med Förbifart Stockholm och Vattenfalls brunkolanläggningar i Tyskland.”
http://www.gp.se/ledare/broman-sega-knäckfrågor-i-regeringsförhandlingarna-1.11555170

Extremt pinsamt om Socialdemokraterna åter ges makten. Pinsamt om till sist en ensam Moderatregering släpps fram trots att de tidigare fick nej. Jag är inte imponerad av Centerpartiets och Liberalernas regeringsförhandlingar.
https://www.expressen.se/nyheter/lofven-pressas-hart-i-asyl-politiken-kan-tvingas-backa/

Dagens stjärna
Expressens ledare. Ja, det är redan på övertid att börja använda hjärnan mer inom migrationspolitiken.
https://www.expressen.se/ledare/sverige-bor-vanta-med-att-signera-migrationsavtalet/


torsdag 6 december 2018

Kraftigt sjunkande popularitet

Förändringsovilja
Inte ens i ett demokratiskt land som Frankrike kan president med Macrons parlamentariska stöd klara av det han önskar. Eller är det just på grund av att det är demokratiskt som uppgiften är väldigt svår? Personligen tror jag allt mer på flera av mina franska vänner som säger att makten redan stigit Macron åt huvudet. Det är aldrig klokt att få en självbild att man är annat än ”orkesterledare” med uppgiften att dirigera orkesterns alla instrument och personligheter mot gemensamma framgångar. Visst kan man veta att man är både mer erfaren, mer kunnig och mer påläst än andra. Det rättfärdigar dock inte en diktatorisk inställning till hur beslut ska fattas. Ledarskap är komplext. Politiskt ledarskap det mest komplexa. Macron kommer ifrån en ”guldskeds”-bakgrund. Om han ska kunna genomföra de reformer han önskar måste han betydligt bättre försöka se de svagastes och medelklassens verklighet. Betydligt bättre få dem att inse att Frankrike, precis som Sverige, är i desperat behov av konkurrensskapande reformer. Jag är övertygad om att det går om de pedagogiskt får sannolika scenarier beskrivna för sig om status quo råder. Jag är också övertygad om att försämringar för de ekonomiskt svagaste också måste matchas med kloka försämringar för samhällets rikaste. Försämringar för de rikaste är okloka om man gör redan hög skatt på arbete ännu högre. Hur tror du det går för Macron? Macrons gloria har exploderat. Precis som Annie Lööf har han kraftigt tappat i popularitet.

”De värsta franska kravallerna på flera decennier. Så beskrivs upploppen i Paris den gångna helgen av initierade bedömare. 133 personer skadades under helgens protester. Sedan de landsomfattande demonstrationerna startade för ett par veckor sedan har fyra personer mist livet.”

”Kärnan i protesterna består av vad som i brist på bättre begrepp måste beskrivas som ”vanligt folk”, spontant organiserade via sociala medier. De gula västarna, som enligt fransk lag måste finnas i varje bil, har blivit rörelsens enande symbol. Bara på söndagen deltog 136 000 människor i olika demonstrationer mot president Emmanuel Macrons politik.”


Det är kraftiga höjningar på bensin- och dieselskatterna som triggat igång protesterna. Frågan har, utöver sin direkta inverkan på vanligt folks plånböcker, blivit en symbol för den lomhörda eliten i Paris, som själva inte är beroende av bilen.”
”Macrons popularitet är nu nere på bottennivåer, mindre än en fjärdedel av det franska folket stödjer honom. Han har därmed blivit lika impopulär som sin föregångare, Francois Hollande, landets i modern tid minst omtyckta ledare.”
”Det franska systemet skapar en kraftig insider- outsiderproblemtik. Modellen gynnar medelklassen. Väldigt många har mycket att förlora på reformer; undantaget de som står längst från arbetsmarknaden, inte sällan invandrare, och så förstås arbetsgivarna.”


”Misstänksamheten mot förändring är lika grundmurad som behovet av reformer är gammalt.”
”Häri ligger kärnan i Macrons problem. Presidenten har gått in med liv och lust för att rationellt lösa Frankrikes många utmaningar. Men befolkningen ser att de konkret får det sämre i sin vardag i utbyte mot osäkra löften om högre tillväxt (eller som i det senaste fallet bättre miljö) i framtiden. Ett tydligt exempel på att seminarierummens rationalitet inte är densamma som politikens.”
”Dilemmat för länder som Frankrike är att det skulle krävas en högre ekonomisk tillväxt för att få ett folkligt stöd för de reformer som skulle kunna leda till högre ekonomisk tillväxt. Ett moment 22. Till det kommer att Euro-samarbetet har tenderat att gynna en stram penningpolitik, vilket är bra för Tyskland men dåligt för stora delar av det latinska Europa. Macron måste därför på egen hand försöka lyfta Frankrike i håret. Misslyckas han skulle han inte vara den första franske presidenten att snava på folkligt motstånd, utan snarare den senaste i en lång rad.”

På många sätt anser jag att Sverige är i samma situation. Och underklassen växer snabbt i Uppsala och på många andra platser i Sverige. Klart att det går att vända denna socialt- och ekonomiskt- ohållbara situationen. För att lyckas med det måste man jobba med folket! Väldigt stora delar av folket. Det går.
http://www.gp.se/ledare/boström-macrons-kamp-mot-strukturerna-1.11458436

Dagens besvikelse
De som inte kraftfullare bidrar till att vi kan få våldsfritt och studiero på våra skolor.
https://www.expressen.se/kvallsposten/lararvikarien-anettes-larm-om-stokiga-skolan/?fbclid=IwAR2ZlEAEvdAd3jz2Z0uG_kphySxzsAY4JTSnowJJZDA0IFVDoW_ZuNrktsg

Cs partistyrelse som uppenbarligen inte är vuxna nog för sitt ansvarsfulla uppdrag. Sättet som de hanterar vallöften, regeringsförhandlingarna och uteslutning av mig talar sitt tydliga språk. De har inte bara brutit löften och avtal med mig, utan med väldigt många väljare som ångrat sig.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/stefan-hannas-starka-kritik-mot-partistyrelsen-efter-uteslutningen

Dagens stjärna
Ann-Charlotte Martéus. Ja, C och L är allt mer vilsna när inte sakpolitiken och demokratisk pragmatism står i centrum.
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/annie-och-jan-vore-vilse-utan-jimmie/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=facebook_messenger

onsdag 5 december 2018

Mycket att fixa till

Mål och mening
Livet är nu, nu och nu. För var och en av oss är också livet fullt av bra och dåliga minnen. Minnen från förr. Samtidigt bär de flesta av oss också på drömmar om framtiden, vår egen framtid och eventuella barns framtid. Dåliga minnen kan tynga. Starka framtidsdrömmar kan stärka. Men nu är nu är nu. Det är sannolikt viktigt för oss alla att försöka vara mycket mer närvarande i nuet, släppa förr och även släppa sen i större utsträckning än många av oss gör. Nu är verkligheten. Förr var en annan verklighet. Framtiden är i bästa fall ett bättre nu om dagens verklighet tagits på allvar och uppenbara problem blivit lösta. Personligen behöver min ”motor” mer än nu. Den behöver värdeskapande projekt som skapar mening i mitt liv. Ett politiskt samhällsengagemang ska vara meningsfullt. Det är meningsfullt. För att det åter ska bli meningsfullt för många fler erfarna med många alternativ krävs en demokratisk nystart. Det finns på tok för mycket nu som behöver fixas till. Saker som kommer att ta lång tid att fixa till. I nuläget saknas det politiska ledarskapet som fixar uppgifterna. Det drabbar tyvärr oss invånare.

En av mina favoritdikter, I rörelse, tycker jag sammanfattande säger mycket om hur nu intimt hänger ihop med att finna en mening. Och meningen finner man garanterat inte genom sociala mediers ständiga brus och på jakt efter ”likes”. Karin Boye, hjärnan bakom dikten, kunde tyvärr inte se en tillräcklig stor mening med sitt liv och lämnade detta liv på tok för ung. Jag hade gärna tagit del av alla nya dikter hon säkerligen skulle ha bjudit på om hon levt lite längre.
I rörelse


Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd -
men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.

http://www.karinboye.se

Dagens besvikelse
Företrädare för CUF som fortsätter att sprida synpunkter om mitt ledarskap trots att de med något enskilt undantag aldrig deltagit i Centerpartiets lokala löpande politiska arbete. De har dock alltid varit hjärtligt inbjudna. Vad gäller den demokratiska verkligheten är faktum att:
- Jag kraftigt vann Uppsalamedlemmarnas provval
- Jag kraftigt vann medlemmarnas förtroende i Nomineringsstämma att bli partiets #1 i kommunvalet
- Jag blev den centerpartist i valet som fick i särklass flest personkryss
- Centerpartiet Uppsala gjorde sitt bästa val på 30 år och blev det mest framgångsrika partiet i valet 9/9 2018
- Jag valdes efter valet med stor majoritet till den nya kommunfullmäktigegruppens gruppledare. Undantaget var kretsordföranden och en CUF engagerad medlem.
- Jag valdes av samtliga aktiva C ledamöter på kommunfullmäktige till kommunstyrelsen och de stöttade beslutet om att jag blev kommunalråd
https://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/det-har-ledde-fram-till-uteslutningen-5154620.aspx

Dagens förstasida i UNT. Där är det en stor bild på huvudpersonen i maktkampen mot mig. Under över ett år har hon på många olika sätt, framförallt utifrån sin plattform som kretsordförande i snart ett år, ansträngt sig hårt för att få bort mig. Och när det misslyckades gick de så historiskt långt att de på helt orimliga grunder fick mig utesluten ur partiet. En stor skuld till denna röra hamnar på den valberednings axlar som trots att jag tydligt, med många sakargument, varnade för att föreslå den nuvarande kretsordföranden till posten ändå gjorde det. Bra jobbat..... Jag ger dig ett löfte kära läsare, jag kommer inte återkomma till turerna inom C. Förhoppningsvis gör grävande journalister och historiker ett bra jobb framöver. Nu är det framåt för Uppsalaborna, på något nytt sätt, som gäller.

Dagens stjärna
Stig-Björn Ljunggren. Ett vackert partinamnsförslag. Men måste det inte vara ett könsneutralt namn? Ett mer inkluderande namn som engagerar många att bidra till en attraktiv gemensam framtid.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/stig-bjorn-ljunggren-han-kan-starta-hanna-pariet-i-uppsala

Är det möjligen den fantastiska underhållaren Jacke Sjödins fel att Annie Lööf och company på sjuka grunder hävde mitt medlemskap? På Uppsala slott nyligen bjöd han på en mycket bra ”Movingolåt” där jag lyftes fram som statsministerkandidat. Det blev kanske för mycket konkurrensrisk... Det skådespel som bjuds på nationellt är inte på något sätt imponerande.

tisdag 4 december 2018

Demokrati 2.0

Framåt
Jag är helt övertygad om att det kommer en mycket tuff lågkonjunktur snart. Parallellt med det har vi stora demokratiska problem i Sveriges riksdag, i många kommuner och inom partier. De flesta svenskar är övertygade om att vårt demokratiska system ordentligt behöver uppgraderas. Inte minst behöver folkets företrädare bli betydligt mer representativa och närheten till dem man företräder åter bli centralt i det politiska arbetet. Jag har hela tiden verkat för att det demokratiska arbetet ska bli mer inkluderande och att det ska vara högt i tak för att det politiska utvecklingsarbetet ska bli värdefullt. Inom Centerpartiet fungerade det uppenbarligen inte. Skam den som ger sig, Demokrati 2.0 behövs och särskilt mycket för att bättre hantera lågkonjunkturen och dess effekter som stundar.
På den sista pressträffen igår berättade jag vilket fokus jag har i mitt politiska arbete för Uppsalaborna. Det är att anstränga mig särskilt mycket för att;

- Ännu bättre vara Uppsalabornas språkrör
- Vi ska få en klokare stadsbyggnadspolitik
- Politiken för ett tryggt åldrande ska bli betydligt bättre
- Integrationen och inkluderingen av människor i utanförskap kraftigt förbättras
- Bildningen av våra barn ska bli konkurrenskraftig
- Näringslivet i Uppsala stärks
- Vår demokrati stärks och får mer legitimitet

Igår fattade Centerpartiets partistyrelse beslut om att utesluta mig som medlem. Mycket intressant beslut och ett demokratiskt vidrigt beslut. Om de grunder som anförs ska anses som rimliga för en så långtgående åtgärd är det många centerpartister som ska uteslutas. "Häxjakten" fick stöd av det allt mer toppstyrda Centerpartiet. Uteslutningen är en tydlig signal till alla som inte är sekteristiska att om du inte är det kommer vi att göra allt vi kan för att du ska avsättas. De struntar helt i de fina decentralistiska budskap som så vackert beskrivs i både idéprogram och det politiska sakprogrammet. Budskapet är tydligt, Centerpartiet är inte längre ett decentralistiskt parti. Partistyrelsen har brutit mot stadgarna genom att inte respektera en ordning där lokala medlemmar och lokala invånare bestämmer vilka de vill ha som företrädare. Företrädare som inte grundlöst borde kunna uteslutas.
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/c-utesluter-kommunalradet-har-allvarligt-skadat-partiet/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/enig-partistyrelse-utesluter-stefan-hanna-c-ur-partiet
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/stefan-hanna-jag-ska-fullfolja-mitt-uppdrag-5154449.aspx
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/p68wvj/utesluten-c-topp-rasar-mot-annie-loof/promo

Dagens besvikelse
De som inte i tid tar i kända problem och löser dem. Om du bara studerar innehållet i följande länkar blir du besviken på politikens oförmåga att ta i allvarliga problem. Kraftigt besviken. Trots att problem som blir allt större länge varit kända har inte våra politiska företrädare kunnat förhandla fram förbättringsförslag. Status quo leder mot ständiga försämringar i en ständigt föränderlig värld. Vi behöver Demokrati 2.0.
https://www.regeringen.se/49b6cf/contentassets/c709bf195f8a48278ec51d02cdbc82cf/framtidskommissionens-slutrapport-svenska-framtidsutmaningar
https://www.regeringen.se/48e909/contentassets/16dfd1fed76e42dd9f40c9229637e44b/lat-fler-forma-framtiden-sou-20165-del-a.pdf
http://www.demokratiskolan.se/2016/intervju-med-olle-wastberg-ordforande-demokratiutredningen-2014/
https://demokratiutredningen.files.wordpress.com/2016/01/lc3a5t-fler-forma-framtiden-kort-sammanfattning.pdf
https://www.dn.se/debatt/repliker/aldreperspektivet-saknas-i-demokratiutredningen/
https://www.svd.se/55-no-go-zoner-i-Sverige
https://www.expressen.se/debatt/polisen-det-finns-inga-no-go-zoner/
http://www.gp.se/ledare/kyeyune-mot-den-oundvikliga-kraschen-1.11359468

Dagens stjärnor
Alla fantastiska människor som skickat massivt med sms, mejl, ringt och postat på Facebook om sitt starka stöd för mig. Tusen tack! Det värmer! Nu är jag en fristående röst för alla Uppsalabor. Det blir en ny intressant upplevelse.

måndag 3 december 2018

Demokrati i gungning

Vår demokrati behöver förbättras
Under över ett år har en grupp medlemmar inom Centerpartiet i Uppsala gång efter gång trakasserat mig på sociala medier, på olika medlemsmöten och i media. Vid flera tillfällen har de utan någon dialog med mig eller i partiets lokala styrelse ägt rum gjort mediala utspel för att skada mitt anseende. I onsdags förra veckan, den 28/11, kontaktades jag av partiets riksorganisation om att partiets distriktsstyrelse skickat in begäran om att jag ska uteslutas ur partiet. Det är onekligen ett stort demokratiskt övertramp och häpnadsväckande. Återigen ett exempel på hur dåligt vår demokrati idag mår och att behovet av kraftiga förbättringar är stort. Nedan delar jag med mig av argumenten som framförts för uteslutning och mina svar per argument. 10:30 idag hade jag även en pressträff där jag gav min syn på de trakasserier och bristen på demokratisk respekt som flera visat prov på det senaste året.

Det är djupt beklagligt att en begäran om uteslutning av mig skickats till partistyrelsen. Under flera år har jag ägnat massor av tid för att på bästa sätt företräda medlemmarna i Centerpartiet Uppsala och Uppsalaborna. Jag har i flera val fått många medlemmars och Uppsalabors förtroende. Vi har levererat imponerande resultat både i majoritet och i opposition. Alla mina insatser har utgått ifrån det politiska program som medlemmarna löpande arbetat fram. Jag har aldrig agerat i strid med den politik Centerpartiet för men samtidigt, och självklart, på stämmor argumenterat för motioner som jag anser leder mot en bättre framtid. Centerpartiet har i Uppsala genomfört sitt bästa val på 30 år. För första gången på 40 år är vi större än Liberalerna. I förhandlingarna inom Uppsala-Alliansen har vi också framgångsrikt förhandlat oss till oppositionsledarroller. Vi har också lyckats skapa ett starkt och nytt engagemang under de senaste åtta åren där intresserade medlemmar haft stora möjligheter att påverka vår operativa politik. Jag är stolt och glad över att jag vann provval och nomineringsstämma innan valet stort bland våra lokala medlemmar. Jag blev dubbelt så mycket personkryssad som den som kom tvåa på vår lista. Jag har valts av den nya kommunfullmäktigegruppen till gruppledare. Jag har valts av bland annat samtliga Centerpartiets kommunfullmäktigeledamöter att företräda oss i kommunstyrelsen och att vara kommunalråd.

Att utesluta någon som partimedlem är ett mycket ingripande beslut. Jag har endast fått några få dagar på mig att svara på begäran då ni förutskickat att beslut ska fattas den 3 december 2018. Jag anser inte att tidsfristen ger mig ett skäligt rådrum att svara på distriktsstyrelsens begäran om uteslutning. Jag anser också att det är mycket anmärkningsvärt att det är distriktsstyrelsen som begärt mig utesluten, då anklagelserna rör frågor kopplade till kommunkretsens arbete. Kretsstyrelsen har inte genomfört seriösa konfliktlösningsinsatser inom sig eller inom kretsen i stort.   

Återigen är det djupt beklagligt, och förödmjukande, att ta del av krav på att jag ska uteslutas ur Centerpartiet. Jag ser det som en del av den kampanj emot mig som drivits under minst ett år. Efter återgivande nedan av de argument som anförs som skäl till varför jag borde uteslutas ger jag mina kommentarer.
Skäl som anförs

Distriktsstyrelsen i Uppsala län anför i sin begäran tre skäl för uteslutningen enligt följande:

”(1) Respekt för stadgar och arbetsordning

Efter valet har Stefan Hanna agerat i strid med stadgar och arbetsordning genom att driva att nomineringsstämman inför val av KS-ledamöter och kommunalråd inte genomfördes. Detta kan ej till fullo lastas Stefan Hanna utan faller även på resten av kretsstyrelsen. Vi har dock hört flera vittnesmål om att Stefan Hanna drev denna fråga med sällan skådad frenesi och att han på detta sätt förmått styrelsen att ställa in den stämma som var planerad. Detta fick till följd att Stefan Hanna blev vald till både ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och till kommunalråd utan en föregående stämma där medlemmarna fått möjlighet att påverka fördelningen av uppdragen. Ej heller kretsstyrelsen eller KF-gruppen hade berett valen. Dessutom genomfördes valet som proportionellt val, vilket innebär att Centerpartiet inte kan ersätta Stefan Hanna även om han skulle avgå eller uteslutas. Detta visar att Stefan Hanna inte har den respekt för partiets stadgar som en företrädare bör ha.

SVAR:

Jag bestrider påståendet att jag inte har respekterat stadgar och arbetsordning.

Det är kretsstyrelsens ansvar att säkerställa att stadgar och arbetsordning följs. Fram till 2018 har jag varit adjungerad i kretsstyrelsen. Jag har enbart varit ledamot i kretsstyrelsen under detta verksamhetsår. Jag respekterar självklart stadgar och arbetsordning. Samtidigt kan dessa av olika personer tolkas olika. Det är självklart för mig att kretsstyrelsen och kommunfullmäktigegruppen har olika uppdrag. Lika självklart är det för mig att dessa två verksamheter ska kunna samarbeta väl för att det politiska utvecklingsarbetet och det operativa politiska arbetet ska vara så kraftfullt som möjligt. Samarbetet mellan kretsordföranden och kommunalrådet har fungerat mycket dåligt. Ur mitt perspektiv främst på grund av att kretsstyrelsens arbete bedrivits mycket ostrukturerat och egenmäktigt.

Kommunens kretsstyrelse fattade beslut om att vi skulle använda en tidigare beslutad reservdag för nomineringsstämma det vill säga den 17 november 2018. Skälen var att röran efter valet inte gjort det möjligt att få igång det omfattande nomineringsarbetet. När kretsstyrelsens ordförande ändå plötsligt tyckte att vi skulle genomföra stämman det tidigare datumet, det vill säga den 14 oktober 2018, argumenterade jag enbart för att:

1) vi hade av sakskäl på det senaste kretsstyrelsemötet fattat beslut om att välja alternativdatumet

2) vi hade bara påbörjat allt arbete som nomineringsgruppen måste genomföra.

Aldrig i den Facebook-”tråden” framfördes argumentet att vi enbart skulle rösta om våra företrädare i kommunstyrelsen. Hade det gjorts hade det varit tydligt för alla att det hade varit önskvärt.  Förslaget från Nomineringsgruppen var att vald #1 skulle väljas in i kommunstyrelsen och tillfälligt väljas in i valberedningen. Att ersättarplatsen skulle vara vakant till nomineringsstämman och att #1 så snart som möjligt skulle ersättas med två andra permanenta representanter i valberedningen.

Alla partier representerade i Kommunfullmäktige blev mycket förvånade över att Sverigedemokraterna krävde proportionella val till kommunstyrelsen. Inget parti kunde genom proportionella val få ett bättre eller sämre utfall än det som föreslagits. Trots ajournering av KF och kraftiga önskemål från KF-presidium, och övriga partiers gruppledare, vägrade Sverigedemokraterna att dra tillbaka sitt krav på proportionella val. Då tvingades alla att i linje med de reglerna utse partiföreträdare som också valdes. Om Centerpartiets partistyrelse anser att det ska vara en kretsstämma efter val som ska avgöra vem som blir partiets lokala kommunalråd måste det förtydligas i partiets stadgar och arbetsordning. Jag har inte uppfattat att det finns en sådan reglering.

(2) Partiets syften

Ett av partiets syften är att engagera medlemmar i en demokratisk folkrörelse, för oss blir det tydligt att Stefan Hanna i detta avseende motarbetar partiets syfte. Låt oss ge tre exempel: 2

• Uppsalakretsen har dragits med personkonflikter och inre stridigheter under flera år, vilket bland annat resulterat i en onormalt stor omsättning både i kretsstyrelsen och bland kommunalt förtroendevalda. Flera idag aktiva har aviserat att de kommer att sluta om ingen förändring sker. Kretsen har fått processtöd för att lösa konflikten. I det förarbete som gjorts inför konfliktlösningen har en tydlig bild utkristalliserats: Enligt konfliktlösarna är det helt uppenbart att kommunalrådet Stefan Hanna står för den grundläggande orsaken till problemen, och att lösningen är att Stefan Hanna slutar sitt uppdrag. Detta är kommunicerat direkt till Stefan Hanna som inte delar analysen och därför inte avser att avsäga sig sina uppdrag.
SVAR
Jag bestrider påståendet att jag motarbetar partiets syfte.
För mig har det varit väldigt viktigt att bidra till modernare och mer inkluderande demokratiska metoder i det löpande politiska arbetet. Under mitt ledarskap har också många förbättringar genomförts och jag törs påstå att det sannolikt finns få lokala partigrupper som jobbar så medlemsinkluderande som Centerpartiet i Uppsala kommun gjort de senaste åren. Jag har också ständigt uppmuntrat invånare att engagera sig politiskt för att stärka vår demokrati. 
Precis som inom alla andra partier finns olika former av maktstrider, även inom Centerpartiet i Uppsala. Några medlemmar och deras närmaste är sedan 2010 bittra över att de inte fått ledande uppdrag inom kommunen. Sedan ett antal av våra nya medlemmar valt att aktivt engagerat sig i att jobba mot mig har arbetsklimatet inom Centerpartiet Uppsala försämrats kraftigt. En av dessa nya medlemmar har stora egna ambitioner och är idag kretsordförande för Centerpartiet Uppsala. Under drygt ett år har jag försökt få till stånd ett arbete för att vi ska försöka lösa de konflikter som finns. Jag har några av dessa försök väl dokumenterade. Tyvärr har kretsordföranden på inget sätt varit intresserad av att vi konstruktivt ska tala om vad konflikterna beror på och hur vi kan försöka lösa dem. Vi har inte en enda gång haft ett seriöst konfliktlösningsarbete inom kretsen. Det så kallade konfliktlösningsstöd vi fick från riksorganisationen har inte aktivt medverkat till någon konfliktlösning utan enbart förvärrat en redan allvarlig situation.

Det finns idag stort missnöje med hur kretsen leds, vilket också är ett av skälen till varför partiet lokalt har konflikt mellan olika medlemmar. Jag har vunnit provval och nomineringsstämma stort bland Centerpartiet Uppsalas medlemmar. Centerpartiet i Uppsala gjorde sitt bästa val på 30 år och gjorde det bästa lokala valet av alla partier representerade i Uppsala kommunfullmäktige. Vi är det mest framgångsrika lokala Centerpartiet som inkluderar en större stad. Jag fick också dubbelt så många kryss som den som fick näst många kryss.  
Vad avser omsättningen av förtroendevalda har den med få undantag handlat om av kretsstyrelsen beslutade förnyelseprogram och livspusselproblematik. Vad avser omsättningen i kretsstyrelserna har det under många år varit svårt att få medlemmar att sitta i kretsstyrelsen. Min roll var fram till 2018 adjungerad till kretsstyrelsen.  
• Stefan Hanns ledarstil innebär att han nedvärderar, manipulerar och kör över de som inte delar hans åsikt. Medlemmar vittnar om att han blir hotfull om han inte får som han vill. Detta är långtifrån den värdegrund och det ledarskap som Centerpartiet ska stå för.
SVAR

Jag bestrider påståendet.

Jag kränks av att beskrivas på detta sätt. Det är inte alls en del av mitt ledarskap och det finns väldigt många människor som kan vittna om det. Jag har haft förmånen att arbeta med många människor under de senaste 30 åren. Samtidigt avgör varje människa enskilt vad hen känner i kontakten med andra människor. Jag är alltid mån om att alla människor vid ett gruppmöte ska få sin röst hörd. Jag tror det alltid kan tillföra mycket värdefullt. Vissa personer kan uppenbarligen uppleva min tydliga och ärliga kommunikation som ”hotfull”. Personligen har jag sedan provval, nomineringsstämma och därefter löpande attackerats både på Facebook och på olika former av medlemsmöten på ett respektlöst och oacceptabelt sätt. Attackerna har i huvudsak kommit från nya medlemmar som inte känner mig.
• Under valrörelsen pågick parallella valrörelser i kretsen. Dels kretsens officiella som var beslutad enligt partiets demokratiska organ, dels Stefan Hannas egen valrörelse som genomfördes med hjälp av sex politiska sekreterare som anställdes utan att beslutet var förankrat vare sig KF-gruppen eller i kretsstyrelsen. Det är djupt anmärkningsvärt att kommunalrådet underkänner kretsens organisation och plan för valrörelsen och kör en egen valrörelse. Flera av de politiska sekreterarna fick en lägre lön än den av Uppsalas kommunfullmäktige beslutade minimilön för politiska sekreterare. Detta visar att Stefan Hanna inte respekterar demokratiskt fattade beslut.
 
SVAR

Jag bestrider påståendet.

Kretsens valorganisation var allt annat än professionell. Valledningen fungerade aldrig då den beslutade valledningsstrukturen aldrig efterlevdes av kretsordföranden. Valledningens ordförande, samma person som kretsordförande, lade sig konstant i detaljer och hänvisade till en valkommitté där beslutsunderlag saknades. Vecka efter vecka försökte jag få ordning och reda i vårt valarbete som hade gjort oss ännu starkare. Jag gjorde också vad jag kunde för att mycket mer fokus skulle läggas på att kommunicera våra särskiljande lokala politiska budskap som tydligt framgick av vår valplattform. Tyvärr gick det inte så bra och det kostade garanterat ännu bättre valframgångar.

Vad gäller de extra politiska sekreterarna har samtliga tydligt markerat att de inte har utnyttjats på ett ”dåligt” sätt utan de hade alla bra överenskommelser med mig som uppdragsgivare. Att kommunalrådet ska vara arbetsledare för dessa krafter är tydligt fastslaget i KF-beslut. Det är helt fel att påstå att jag inte respekterar demokratiskt fattade beslut. Vi har utnyttjat det som enligt beslutet var möjligt och bland annat tack vare dessa krafter gjorde Centerpartiet Uppsala det bästa lokala valresultatet. Det hävdas att vi brutit mot några beslut, vilket inte stämmer, samtidigt tycker de att de extra politiska sekreterarna, i strid med demokratiska beslut, skulle ha underställts annat ledarskap än kommunalrådet. Detta är motsägelsefullt. Utan dessa fantastiska resurser hade vi inte klarat av att genomföra över 2000 dörrknackningar och ha ständig representation i valstugan. Dessa politiska sekreterare kan också vittna om hur valrörelsens sköttes och hur de bland annat vid flera tillfällen fick ett respektlöst bemötande från några av dem som inte gillar Stefan Hanna. Det stämmer inte att de var sex extra politiska resurser, de var sju. Samtliga politiska resurser ägnade 100% av sin kraft åt att kampanja i linje med den valplattform som Centerpartiet Uppsala fastställt. Samtliga dessa krafter är beredda att vittna om sina erfarenheter av valrörelsen och olika människors beteenden.

(3) Skadar Centerpartiet

Att inte stödja en stark och öppen folkrörelse skadar partiet (se punkt 2). I det här fallet skadar Stefan Hanna även Centerpartiets varumärke externt. Han har ett nedvärderande sätt gentemot meningsmotståndare, både andra partiers företrädare och de egna medlemmarna. På detta sätt skadar han Centerpartiets anseende och förtroende hos allmänheten. Lås oss ge exempel:

• Stefan Hanna är folkvald i en parlamentarisk demokrati men trots det tar han till icke-parlamentariska metoder och hotar att ”måla om” offentlig konst (p4 Uppland 6 september).

SVAR

Vi har i motioner, debattartiklar, överklaganden etc kämpat för att DDR-kopian ska flyttas till annan plats. Det är i linje med Centerpartiets lokala politik och kampanjen fick ekonomiskt stöd efter eskande som en av några valkampanjer.

• Han har öppet raljerat med Liberalerna efter deras beslut om att ingå i en ny majoritet (SVT nyheter 28 september).

SVAR
Ja, i besvikelsen över Liberalernas Allianssvek uttryckte jag mig onödigt raljant.
• På sin blogg framför Stefan Hanna kritiskt om partiets valarbete, att om alla hade gjort vad de skulle, hade Centerpartiet fått 12 % i valet istället för ca 9,5 % (Stefan Hannas blogg 21 september).

SVAR

Ja, jag har säkert gjort en personlig reflektion om att vi genom att ha full kraft på sakpolitik och Uppsalas huvudfrågor hade gjort ett ännu bättre val. Jag är fortfarande besviken över hur dåligt valarbetet fungerade. Bara ett mandat till hade gjort stor positiv skillnad för Centerpartiet, Alliansen och Uppsalaborna som inte vill ha vänsterpolitik.

• När en avdelningsordförande i partiet skrivit i tidningen att Centerpartiet skulle ha delat ledarskap och två kommunalråd (UNT 30 september), utsågs han till ”dagens kalkon” på Stefan Hannas blogg (Stefan Hannas blogg 30 september).

SVAR

Ja, jag skriver dagligen vad jag anser vara dagens besvikelse. Jag har döpt om rubriken till just det eftersom några medlemmar ondgjort sig över synonymen ”dagens kalkon”.

• När CUF kräver Stefan Hannas avgång (UNT 12 oktober) fanns en kommentar om ”att det inte var lätt att ha stolpskott i sin närhet” på kommunalrådets Facebook-vägg. Den kommentaren gillade Stefan Hanna som även länkade till CUF:s artikel under rubriken ”dagens kalkon” på sin blogg.

SVAR

Det är inget ”gillande” jag hittar. Jag ser även detta utspel som ett externt kampanjande mot mig utan rimlig möjlighet att först direkt få framföra min syn på deras kritik. Därefter anser jag att kritiken ska hanteras i kretsstyrelsen och först därefter kanske det kan kännas rimligt att lyfta frågan externt.
• Den konflikthantering som genomförs inom kretsen dömer Stefan Hanna ut som ”ett av de mest oprofessionella möten jag varit på” på bloggen.

SVAR

Ja, Centerpartiet i Uppsala har inte haft någon konflikthantering värd namnet. I snart ett år har jag efterlyst det utan resultat. Jag har också vid flera tillfällen lyft att jag anser mig trakasserad och till och med förtalad. Jag har dock inte gjort någon formell anmälan till riksorganisationen utan har hela tiden ansett att kretsstyrelsen i sin helhet borde ha tagit ett konstruktivt ansvar för att jobba med konfliktlösning.

Dagens besvikelse
De som förespråkar att Sverige ska ha OECDs högsta marginalskatt. Flit ska uppmuntras, inte avundsjukt bekämpas.
https://www.expressen.se/ledare/skatten-ar-skamlig-och-skadlig-sank-den-nu/


Dagens stjärna
Malcom Kyeyune. Ja, vår demokrati är i kris. Den behöver reformeras.


"De senaste månadernas cirkus kring regeringsbildningen har nog gjort en hel del för att göda på politikerföraktet ute i många av Sveriges stugor. Och visst, det går att ha synpunkter på regeringsbildningen, riktigt arga och negativa synpunkter. Men det som blir allt tydligare över tid är att denna cirkus egentligen bara är ett symptom på något annat: våra politiker har inte längre någon som helst plan på hur vi rör oss framåt."


"Först när kraschen är klar kan våra modiga konduktörer föreslå att det kanske var så att tåget slagit in på fel väg. Problemet med allt detta är att det faktiskt är ganska osäkert om särskilt många av våra politiker – eller det demokratiska systemet som sådant – kommer att överleva den krasch vi nu rusar mot. Nästa ekonomiska kris är inte långt borta, så jag antar att vi helt enkelt får se vad svaret blir."

http://www.gp.se/ledare/kyeyune-mot-den-oundvikliga-kraschen-1.11359468?fbclid=IwAR0mFy7zY4dGfaEQDfn_Lmy3h-sPISFHEsLx301cXMQB2fJIDmEA7a_jop4


söndag 2 december 2018

Ta kulturskillnader på större allvar

Grundläggande kunskaper är alltid viktiga
I min bok "En stund på jorden" skriver jag en hel del om hur viktigt det är att vi tar kulturella skillnader på största allvar. Om vi inte gör det går det alltid fel och onödiga konflikter kan inte undvikas. Den som seriöst försöker förstå vilken kultur man själv representerar, och visar stor ödmjukhet inför att andra sannolikt kommer från andra, kan på riktigt bidra till bättre integrationsarbete inom svenska samhällen. Jag tycker denna viktiga kunskap är för dålig och vi måste mycket bättre lära oss om skillnaderna för att bygga en attraktiv gemensam framtid. Många kulturer bär på likheter, många gör det inte. Vi har mycket att lära av hur USA, Kanada och Australien gjort och gör. Om du studerar FNs bifogade generella beskrivning av olika länders kulturer borde du inse hur stor vår integrationsutmaning är när den sköts så dåligt som hittills.
https://www.iffs.se/world-values-survey/
https://www.forandringensfyrarum.se/hur-anvands-fyrarummaren/att-overbrygga-kulturskillnader/
https://www.dn.se/debatt/sverige-har-varldens-mest-avvikande-folk/


Dagens besvikelse
De som inte fokuserar på sin egen sakpolitik och de väljare förtroendevalda ska representera. Självklart kan bara de som tror på föreslagna reformer också trovärdigt genomföra dem. I någon form måste några eller något Alliansparti ingå i nästa regering. Det brådskar med att komma igång med reformarbetet. Varje dag som går utan att reformarbetet startar slår allt hårdare mot våra svagaste invånare. Och inte minst mot alla kvotflyktingar som under lång tid kommer att behöva omfattande stöd från samhället. För att klara av att stötta våra svagaste invånare måste vi ha en väl fungerande ekonomi. Alliansen har flest gemensamma reformförslag som krävs för att Sverige efter den kommande lågkonjunkturen åter ska resa sig starkt.

"Hyckleriet från främst de rödgröna, när de inte tycker att Alliansen skall lägga fram en egen och liberal politik, eftersom då kan ju SD rösta för den, firar nya triumfer. Och frågan är om inte Liberalerna sedan valet 2018 är SD:s och de rödgrönas bästa valarbetare", skrev en GP-läsare som vigt 50 år av sitt liv åt aktivt arbete i olika liberala föreningar.
Så 84 dagar efter valet till riksdagen fortsätter krumbukterna, trots att samtliga borgerliga partier hävdar att Sverige behöver liberala reformer - många, stora och viktiga. De liberala reformerna genomförs dock rimligen bäst av en borgerlig regering, inte av en S och MP-regering!”
http://www.gp.se/ledare/peter-hjörne-det-finns-massor-att-göra-1.11392906

Dagens stjärna
Anna Dahlberg. Under många år har Polisen lyft problemet med att minderåriga utnyttjas inom grov och organiserad kriminalitet. Det är dags att problemlösa med nya metoder. I Uppsala har vi i år haft många skjutningar och några med dödlig utgång. Under helgen inträffade en skjutning i anslutning till ett centrum där många ”vanliga” invånare befann sig. Vi måste bättre bryta denna negativa utveckling.


Ett särskilt bekymmer är den stora tillväxten och återväxten i de kriminella miljöerna. För egentligen borde ju vändningen redan vara här. Antalet häktade för vapenbrott har fyrdubblats efter straffskärpningen för vapenbrott vid årsskiftet. Kriminalvårdens häkten och anstalter är nästan fulla och polisen har kraftsamlat i de särskilt utsatta områdena. Ändå biter det inte. "Trots alla insatser är skjutvapenvåldet på en lika hög nivå som under 2017. Det visar att de kriminella nätverken hela tiden fyller på med nya unga", konstaterar polisledningen.”

”Varningstecknen har funnits där, men det politiska systemet har haft svårt att hitta adekvata svar. Det handlar dels om mer övergripande frågor som att stoppa utslagningen från skolan i utsatta områden till att göra något åt trångboddheten och antalet nyanlända som fortsätter att komma. Men det handlar också mer specifikt om hur samhället ska bemöta minderåriga som begår brott. Det är en känslig fråga. Barn och unga har inte samma mognad och förmåga att förutse konsekvenserna av sitt handlande som vuxna. I Sverige väger dessutom barnperspektivet tungt i alla sammanhang.”

”Samhällets reaktioner matchar inte på långt när denna utveckling. För personer under 15 år är kriminaliteten enbart en fråga för socialtjänsten och insatserna bygger som regel på frivillighet. Om den brottsaktiva och dennes familj inte vill medverka är det bara att tacka nej. I åldersspannet 15-17 år prövas brottsligheten visserligen i domstol, men straffrabatten ligger på upp till 80 procent och påföljden blir som regel ungdomstjänst eller ungdomsvård, det vill säga insatser från socialtjänsten, såsom samtal. "Ungdomspåföljderna är oftast ingenting", konstaterade den före detta kammaråklagaren Malin Arentoft.”
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/flatheten-mot-unga-goder-gangkriminaliteten/

Det är mycket oklokt att förringa de stora problem som växer sig allt starkare i många utanförskapsområden. Inte minst i några av Göteborgs utanförskapsområden som jag besökt.
https://www.dn.se/nyheter/sverige/socialarbetaren-bettan-en-enmansstyrka-mot-extremism/

lördag 1 december 2018

En attraktiv framtid

Tillsammans
Bara samhällen som kan skapa en stark ”vi-känsla” klarar av att bygga ett attraktivt närsamhälle. Förutom värdegrundsarbete krävs fokus på kvalitet inom tjänster som berör alla invånare, oavsett socioekonomisk status. Kvalitativ utbildning till våra barn är ett exempel. Fungerande vård, rättssystem och infrastruktur är andra. Tillsammans parallellt med att vi låter individuella livsdrömmar och livsstilar få en god chans att ”blomstra”. Språkets betydelse för vi-känslan är dumt att underskatta.

Även om vårt svenska språk är ett mycket litet språk, jämfört med många andra, är det viktigt i Sverige. Inte minst inom omsorg och vård, där många nysvenskar gör stor nytta, är språket viktigt för att klara sina uppdrag på ett kvalitativt rimligt sätt. Vi måste kraftigt förbättra metoderna för att alla som lever i Sverige också lär sig en grundläggande svenska. Idag har vi omfattande språkproblem inom omsorgen och vården. Språket i sig har också stor betydelse för att vi kraftigt ska förbättra integrationen och inkluderingen av nya krafter runt om i vårt avlånga land. Även många perspektiv kopplade till arbetsmiljölagen kräver en ordentlig språkuppryckning. Nedan en värdefull artikel som tydliggör att integrationsarbetet kraftigt måste förbättras. Tillsammans kan vi utveckla vårt närsamhälle positivt. Ett flertal parallellsamhällen leder inte mot något attraktivt. Vi behöver ett politiskt ledarskap som på riktigt förstår hur vi bygger framtidens Uppsala tillsammans. Vänsterstyret representerar inte det ledarskapet.

"För de övriga – två tredjedelar av flyktingarna – har vägen till ett jobb varit snårigare. Ungefär hälften av dessa fick arbete, men det tog längre tid än för den första gruppen och många varvade perioder i jobb med perioder med a-kassa eller försörjningsstöd.
20 procent av flyktingarna har levt på bidrag under en majoritet av sina 15 första år i Sverige. I den kategorin är de som har nedsatt arbetsförmåga, och därför lever på sjukpenning eller sjukersättning, inte inräknade. Det visar på svårigheterna att integrera flyktingar. Få länder lyckas, men Sverige ligger ändå bra till: Efter 9-14 år i landet är flyktingars sysselsättning hela 20 procentenheter högre i Sverige än i Europagenomsnittet, har nationalekonomen Joakim Ruist visat.
Samtidigt är sysselsättningsgapet mellan infödda och utrikesfödda stort, betydligt större än genomsnittet i OECD. Det är ett problem, eftersom den svenska välfärdsmodellen bygger på att hela den vuxna befolkningen jobbar. Se bara på svenska kvinnors förvärvsfrekvens jämfört med hemmafrutäta Medelhavsländer."

"Om fler flyktingar ska kunna försörja sig själva måste fler klara SFI. Att erbjuda svenskundervisning räcker inte – krav på att lära sig svenska måste kopplas till försörjningsstöd, medborgarskap och möjligheten att få permanent uppehållstillstånd."

"Nästa regering måste ta ett helhetsgrepp om integrationen, med förslag från både höger och vänster: Språkkrav, en fungerande utbildningsplikt, inträdesjobb, bidragstak. Vi har inte råd att tappa mer tid."
https://www.expressen.se/ledare/det-ar-brattom-att-forbattra-integrationen/

Och i dagens UNT kan vi, i de dyra bostadskostnadernas tid, parallellt med brist på prisvärda bostäder, läsa att runt 500 nya kvotflyktingar ska stöttas i Uppsala de kommande två åren. Vänsterstyret vet inte hur de ska lösa utmaningen men talar om behov av lägenhetsanpassningar och insatser för att motverka segregation. Parallellt med detta har vi allt fler hundratals invånare som fått utvisningsbeslut men som inte accepteras tillbaka till sina hemländer. Parallellt med många andra stora Samhällsutmaningar. Parallellt med att vi går in i lågkonjunktur. Det duger inte att bara prata om social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. En klokt balanserad hållbarhetspolitik kräver en mer pragmatisk politik.
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag/Sveriges-flyktingkvot.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag/Sveriges-flyktingkvot/Sa-har-gar-vidarebosattning-till.html
Dagens besvikelse
De som konstant och under drygt ett år trakasserat mig. Efter det bästa lokala valresultatet har de även kampanjat externt i media utan interna respektfulla samtal först. Och det så kallade konflikthanteringsarbetet under två dagar var ett skämt. Förra veckan gick de verkligen över en gräns i sitt kampanjande mot mig. På måndag har jag kallat till en presskonferens.
https://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/fortroendeomrostning-om-stefan-hanna-vantar-5150840.aspx

Dagens stjärna
Alice Teodorescu. Det är provocerande hur riksdagen inte kan förhålla sig till valresultatet och pröva en regering. Alliansen var vad som såldes in till folket. Även om det gjordes mycket sämre än någonsin tidigare och migrationsfrågan aldrig löstes ut. Men Alliansen, om den fortfarande finns nationellt, är det största samarbetsblocket. I en värld där sakpolitiken får råda och där inte profileringen av att vara SDs ”bästa” motståndare är viktigast finns möjlighet att ta ett regeringsansvar med en viktig reformagenda. Och för att pröva ett sådant alternativ krävs inga förhandlingar med SD eller V. Om man kan spela regeringsspelet som hittills borde man kunna pröva en Alliansregering och om det blir så hemskt som vissa tror får man kasta in handduken. Vi som inte vill ha vänster- eller naivitets-politik börjar tröttna. Om det blir nyval kommer folket ge ett ännu större uttryck för sitt stora missnöje. I min värld erbjuds alla människor i ett samhälle en bättre framtid om politiken är verklighetsförankrad och i huvudsak pragmatisk.

”De segdragna turerna efter riksdagsvalet, som alltså pågått i snart tre månader, lär oss något trivialt: alla som engagerar sig politiskt gör det för att öka sin egen makt, ibland på lång men allt oftare på kort sikt. Det är därför som S och M inte bildar regering eller släpper fram varandra till statsministerposten, därför som C och L försöker spela ut blocken mot varandra (i förhoppning om att Lööf ska kunna bli statsminister), därför som SD tar varje tillfälle i akt att tala om ett nytt konservativt block, därför som MP meddelar att de kommer att rösta nej till varje regering som de själva inte ingår i, därför som Jonas Sjöstedt (V) inte kommer att släppa igenom en Löfven-regering som genomför den högersväng som C och L kräver.”
”Slutsatsen är enkel: Snacket om att SD skulle vara det största hotet mot den svenska demokratin är just bara snack - annars hade vi haft en regering i dag. Men makten har visat sig vara viktigare, kanske för att makten har den påverkan på människor, kanske för att ingen av de berörda politikerna riktigt tror på de skräckscenarier som de själva målat upp.”
”Det är bra att dessa fakta kommer på bordet så att det blir uppenbart att de politiska konflikterna i svensk politik i grunden ändå handlar om höger och vänster, om synen på ekonomi, individen och staten och deras inbördes förhållande.”
http://www.gp.se/ledare/nyval-trots-allt-1.11350685

Karin Pihl. Liberalismen ska inte kidnappas av människor som gärna maktkoncentrerar och som verkar för orimliga frihetsinskränkningar. "Walk the talk" måste gälla även när det inte passar en egoistisk agenda. I min värld erbjuds alla människor den bästa jordmånen för individuella ambitioner i ett liberalt inriktat samhälle.

”Liberalismen är en tom ideologi. Det är både dess styrka och dess svaghet. Den liberala ideologin fungerar utmärkt för att kritisera maktcentrering, förtryck och frihetsinskränkningar. Men den säger inget om vad som är gott i livet. Inte heller om man ska prioritera karriären, familjen eller sina fritidsintressen, eller om det är ett moraliskt påbud att sajna upp sig när man blir stoppad av Rädda Barnen mitt i shoppingrundan.”

”Sydsvenskans kulturchef Ida Ölmedal varnar för den “charmiga” konservatism Halldorf står för. Ölmedal ser också människans behov av små gemenskaper, men uppmanar liberaler att se upp för Halldorfs mysiga anti-individualism. I stället måste liberaler formulera egna svar. Hon menar att liberalismen inte alls är tom på moralisk vägledning. Ta bara 1800-talsfilosofen John Stuart Mills berömda princip, som säger att det är tillåtet att göra vad man vill, så länge ingen annan tar skada. Den idén är i allra högsta grad en moralisk uppfattning om hur man bör handla.”

”Problemet är att liberalismen lätt biter sig själv i svansen. Många liberala strider är vunna. Vi har lika rösträtt, skolgång för alla, lagar om jämställda löner och så vidare. Det har lett till att liberaler inte riktigt kan få nog.”

”Det finns andra auktoriteter som kan rädda oss från vår självupptagna ensamhet genom att förespråka annat än “satsa på dig själv”. Kyrkan, universiteten, facket, kulturskapare, idrottsrörelsen, idédebatterna i tidningen - alla dessa institutioner formar vår kultur minst lika mycket som staten.”
http://www.gp.se/ledare/liberalismen-är-inget-livsstilsprojekt-1.11305045

Som jag bland annat skriver om i boken ”En stund på jorden” är vår demokrati idag dysfunktionell och den behöver reformeras. Och det viktigaste för oss människor är att känna mening. Den som känner mening kopplat till ett eller flera uppdrag presterar också på topp av sin förmåga.