söndag 30 november 2014

Svart guldkrig

Enorma krafter
I dagens samhälle är det centralt att vi har tillgång till billig energi. Om energin är dyr minskar människors disponibla pengar till annat kraftigt. Om energin är dyr för företagen blir deras tjänster och produkter dyrare att köpa. Sedan början av 1900-talet har människan i allt större utsträckning gjort sig beroende av olja som billig energi. De som äger oljekällor och som förädlat det svarta guldet har tjänat och tjänar massor av pengar. Och flera av dem som vältrar sig i lyx är ryssar, araber, bruneier, central och syd-amerikaner med starka kopplingar till oljeföretagande. Eftersom världen fortfarande är mycket beroende av billig olja har oljenäringen en enorm makt. Ett exempel på branschens enorma finansiella kraft är BPs miljöskandal i Mexicanska golfen där BP utan att gå i konkurs, och med en fortsatt stark balansräkning, klarar av att böta massor av miljarder kronor. Nu är dessa starka krafter i krig. Priset på olja är nu väldigt lågt. OPEC har enats om att kraftigt försöka störa amerikanska intressen av att utvinna olja ur oljeskiffer. Genom låga oljepriser blir det mycket svårare att få ekonomi i att förädla oljeskiffer. OPEC ländernas lägre produktions och distributionskostnader ska knäcka motståndet. Priset för Brent-olja ligger nu på runt 70 dollar fatet. Vem kunde tro det för säg två år sedan?
http://www.dn.se/ekonomi/oljebolagen-forlorare-pa-borsen/

Nationella spänningar
Affärstaktiskt gör kanske OPEC rätt. Samtidigt är frågan vad som händer i flera av oljeländerna tills de väljer att skruva upp priset till runt 100 dollar per fat igen? Ryssland, Irak, Iran, Venezuela mfl har statsbudgetar som bygger på oljepriser runt 100 dollar/fat. I t ex Irak har 25% av den tidigare intäkten i stadsbudgeten gått upp i rök. Och även våra norska systrar och bröder känner kraftigt av prisraset. Vad händer med den ryska Björnen när deras ekonomi både havererar på grund av låga oljepriser, deras olika krig och de ekonomiska sanktioner väst har mot dem? För länder som Sverige är priskriget kortsiktigt mycket positivt. Vår fordonsflotta är fortfarande väldigt oljeberoende och vi är ett avlångt och stort geografiskt land. Bortsett ifrån våra storstäders inflaterade bostadspriser närmar vi oss en ekonomi i deflation.
http://www.dn.se/ekonomi/opec-behaller-produktionen-intakt/

Omställning mot förnyelsebart
Kortsiktighet, kortsiktighet och kortsiktighet. Det ligger nog tyvärr i många människors gener att vara kortsiktiga. Om du kan tjäna 100 kr nu istället för möjligheten 80 kr år efter år i framtiden, varför inte välja 100 kr nu? Det tråkiga med oljekriget är att det nödvändiga omställningsarbetet mot förnyelsebart blir mycket svårare eftersom inte bara oljeskifferförädling blir relativt sett dyrare. Hur kommer det kortsiktigt att gå för t ex sol och vindenergins expansion nu? Behövs vinterkläderna i vinter?

lördag 29 november 2014

Hållbart bakande

Pepparkaksbak
Gårdagens pepparkaksbak blev åter en framgång. En stor mängd pepparkakor, i en allt mer varierad form, producerades. Och som vanligt ökade de kreativa inslagen för var timme som passerade. Alla vill fortsatt vara med och baka. Trots att några av de yngre blir allt äldre och mer självständighetstörstande. Jag tolkar det helt enkelt som att det årliga pepparkaksbaket är en trevlig kväll ihop : ). Och det gick åt ovanligt lite dricka då en av huvudpersonerna inte var på topp.

Pepparkaksbak eller en bra danskväll bygger på ett bra lagarbete för att bli lyckade aktiviteter. Ett bra lagarbete är alltid avgörande för framgång. Oavsett om det rör sig om en familj, vänner, ett idrottslag, en välgörenhetsorganisation, ett företag, en kommun eller ett samhälle i stort. Var och en i ett framgångsrikt lag bidrar till lagets framgångar och gemensamma upplevelser. Syfte och målsättningar måste delas. Det gör de enkelt vid pepparkaksbak. Syftet är att ha en trevlig stund tillsammans och att producera goda pepparkakor. Och att kora kvällens mest kreativa insats. Syfte och målsättning med en fotbollsklubb är att utveckla våra barn och unga till positiva lagspelare men också att försöka vinna i de serier och cuper man deltar i. Så är det också med en framgångsrik kommun eller ett land. De kommunerna och länderna har tydliga syften och målsättningar. Eftersom en kommun och ett land representerar en geografiskt begränsad del av vår jord är inte syftet något annat än att i huvudsak verka för att kommunens och landets lagmedlemmar ska få så bra levnadsvillkor som möjligt. För att lyckas krävs en kultur och spelregler som bygger på rättigheter men också balanserande skyldigheter.

David Cameron, Storbritanniens premiärminister, måste antas vilja utveckla Storbritannien så framgångsrikt som möjligt för de människor som han är yttersta företrädare för. Inget annat kan vara hans huvuduppgift. Och inget annat kommer de flesta av hans folk döma honom utifrån. Därför är det inget konstigt med att han kopplat till migrationens utmaningar tydligt markerar enligt följande: - "Vi vill inte förstöra principen om fri rörlighet och stänga dörrarna. Men det är ingen kravlös rättighet". Han vill begränsa bidragen, ställa jobbkrav och införa tuffare kontroller. Och självklart... Tycker vissa svenskar att hans budskap är skamligt. Hans budskap är självklart om man eftersträvar ett generellt och högt välstånd! Alla framgångsrika lag är uppbyggda på uttalade eller outtalade rättigheter och skyldigheter. För att få vara del av rättigheterna måste man också leva upp till skyldigheterna. För att baka något som blir ett framgångsrikt lag, eller samhälle i stort, krävs ingredienserna skyldigheter och rättigheter. Annars blir inte lagbygget framgångsrikt. Är det svårt att fatta? 

fredag 28 november 2014

Pepparkakor, skuldberg & korruption

Traditioner
Det är kul med traditioner! Traditionerna ger bra ursäkter för att festa. Julen, påsken, sista april, vårbal, midsommar, kräftskiva och surströmmingsskiva är några trevliga tillfällen att utnyttja maximalt. Och idag är det det traditionella pepparkaksbaket som även inkluderar lite gin och tonic till bakandet. Det blir garanterat trevligt, gott och kreativt ikväll : ).

Den som spar hen har
Peter Bolund, snart avgående finansmarknadsminister, uttrycker allt mer oro över att svenskarnas skuldberg bara ökar och ökar. Den låga räntan gör situationen mer och mer besvärande så länge som ett amorteringskrav (amortering är ett privat sparande vilket är bra men får också sannolikt konsumtionshämmande effekter, vilket skrämmer t o m MPartister i ledande ställning) inte införs eller ränteavdragen minskas. Överhettningen på bostadsmarknaden måste få ett slut. När bubblan spricker blir kostnaderna både för enskilda och samhället väldigt smärtsamma. Bolund uttrycker idag sin oro i många tidningar. Samtidigt uttrycker han en önskan om en bred politisk lösning så att svenskarna och näringslivet får långsiktiga spelregler. I just denna fråga håller jag med honom! Lös ut denna fråga i bred politisk enighet nu! D

Lite reserver
Vadå korruption? Är man general så är man! Motsvarande 1,2 miljarder kronor i kontanter hittades hemma hos general Xu Caihou vid en husrannsakan. Han ville väl klara en finanskris! Han tycker väl att han är underbetald. Det är sällan jag träffat någon som tyckt sig vara överbetald. Bara en och annan kommunist som politiskt korrekt säger så. Och Xu Caihou är väl kommunist? Undrar om han tycker de stulna 1,2 miljarder kronorna är för lite av folket stulna pengar? Vad tror du?

torsdag 27 november 2014

Gammal vänskap

Tack!
Vad ska man säga? Jag säger TACK för alla uppmuntrande mejl och ett särskilt tack till alla er som skickat mig blommor! Samtidigt blir jag lite bedrövad av att debattklimatet är så fjuttigt i Sverige. Det är inte bara tråkigt utan i allra högsta grad farligt. T ex migrationsfrågorna handlar inte om rätten till asyl, det handlar om att öppet försöka hitta svar på vilka förändringar som krävs om vi görs som nu och/eller vilka förändringar som kan genomföras om vi avviker från nuläget. Hur svårt kan det vara att fatta att det samtalet och de debatterna är nödvändiga om det generella välståndet i liten utsträckning ska kunna räddas. Tyvärr är det svårt att retroaktivt hålla oansvariga politiker ansvariga för sina handlingar. Hur ställer vi en idag ansvarig rikspolitiker till svars om säg åtta år för t ex en idag ohållbar migrations och integrationspolitik som om åtta år försatt Sverige i en mycket svår social och ekonomisk situation? Personvalen tycks bli viktigare än vad jag tidigare trott.

Livslånga vänskapsband och kärlekar
Jag vet inte hur andra känner när de träffar gamla studiekamrater eller kärlekar. Jag tycker det alltid känns kul och nyfiket. Idag ska jag träffa ett gäng universitetskompisar som hängde rätt mycket under studietiden. Några av oss träffas och utbyter livserfarenhet regelbundet men fyra av dem jag ska träffa snart har jag inte träffat på nästan 20 år. Det ska bli så roligt. Jag är helt säker på att vi direkt kommer in i den härliga stämning och råa "kultur" vi hade. Ännu en intressant livsdag.

onsdag 26 november 2014

Noshörningsjakt

Oj. Oj. Oj. Nu är de rättänkande untarna igång igen. Visst är det intressant att de med ideologiska och religiösa skygglappar representerar den enda sanningen. Och det enda rätta sättet att förhålla sig till samhällets utmaningar.... Det är pinsamt att UNTs ledare håller en så intellektuellt låg nivå. Särskilt pinsamt att de inte, som t ex DN, kan vara mer nyanserade i sin verklighetsbeskrivning och sitt tänkande om framtiden.Självgod inskränkthet

UNT själva, och de experter de hänvisar till, fortsätter att tala om "invandring" istället för som jag vill att tala om invandringens olika delar. Det är en enorm skillnad mellan t ex en expertinvandrad arbetare, som direkt går in i sysselsättning, och en anhöriginvandrad, som ofta har en lång och krånglig väg mot självförsörjning. Det är också pinsamt att en akademiker på universitetet anser att det saknas vetenskapligt stöd för att invandringen är en "dålig affär". Men UNT och vetenskapsmannen får gärna tala om var jag kan finna det vetenskapliga stödet för att en kraftig invandring av flyktingar, anhöriga till flyktingar, ensamkommande barn och fattiga EU-migranter i kombination med världens mest generösa sociala stödsystem visat sig socialt och ekonomiskt hållbart. Det är pinsamt att kalla det tyckande mot den hemska Hanna som UNT för fram för "hårt motstånd". Det är fjäderlätt motstånd.Föraktfullt mot utrotningshotade

UNTs ledare förärar mig idag med en noshörningstitel. Jag antar att utmärkelsen ska ses som förolämpande. Tråkigt att UNTs demokratisnäva ledare förknippar ett utrotningshotat mäktigt djur som noshörningen med något negativt. Men liknelsen mellan mig och en noshörning kanske inte är så dålig ur ett demokratiskt perspektiv. Politiker med civilkurage och som vågar att öppet, konstruktivt och respektfullt debattera de stora samhällsutmaningarna är oroande få! Kanske inte så konstigt eftersom många är karriärpolitiker och då ska man minimera riskerna att göra "fel" på bekostnad av att göra mer "rätt". UNT påstår att en centerpartist aktiv nationellt anser att det jag tycker är tveksamt.... Hur kan det vara tveksamt att konstatera att integrationspolitiken är misslyckad? Hur kan det vara tveksamt att konstatera att om självförsörjningsgraden bland våra alla varianter av invandrade är låg blir det med nuvarande situation mycket svårt att upprätthålla vårt generösa välfärdssystem. UNT försöker som tjuvjägare utrota utrotningshotade liv. Jag tänker inte låta bli att ta ansvar för att Uppsalas och Sveriges invånare även i framtiden ska ha ett högt välstånd!

http://www.unt.se/public/img/3153609/1125155926/4083720?height=1000Upp med verkligheten på bordet

Nu är det dags att objektivt beskriva hur dagens Sverige ser ut demografiskt. Självförsörjningsgraden i olika delar av landet. Demografin i olika delar av landet. Demografin kopplad till studieresultat. Demografin kopplad till försörjningsstöd. Demografin kopplat till asylärenden och dem som beviljats asyl. Demografin kopplad till fattiga EU-migranter. Demografin kopplad till brottsstatistiken. Arbetstillfällenas tillväxt inom näringslivet m m. För att få till en hållbar migrations och integrationspolitik krävs att fler ledande politiker får klart för sig hur verkligheten redan idag ser ut!Visst är det intressant att en tidning som kallar sig anständig ostraffat, gång efter gång, kan få använda sig av påhopp på en folkrepresentant där jag liknas med diktatorer och kallas galen. Pinsamt. Lägg ner UNTs ledarredaktion. Den är värdelös och vårt närsamhälle utvecklas positivare om den helt förnyas. UNTs nya ledning kan förhoppningsvis göra processen snabb. Flytta ledarredaktionens fysiska placering till Norrköping eller köp in ledarskribenter som är frilansare!

tisdag 25 november 2014

Vad hände?

Det luktar inte bara illa
Vad är det som händer och som har hänt? Och det trots att Centerpartiet varit en del av regeringen på riksnivå och även i Uppsala kommun! Det som hände och händer är väl ett tydligt uttryck för att än så länge blir det så som Socialdemokrater och Moderater kommer överens om, oavsett om det görs direkt eller indirekt. Men den ordningen fungerar bara så länge som de två har över 50% av rösterna bakom sig. Och den verkligheten är absolut inte självklar runt hörnet. Vad är det då som hänt och händer? Jo en enorm centraliseringsiver! Både inom staten och inom t ex Uppsala kommun centraliseras allt mer makt. En stor lärdom under mitt liv så långt är att det är en oklok väg framåt. Den blir oftast både ineffektiv, dyr och oengagerande. Uppsala kommun har nu sannolikt världens största koncernledningskontor. Över 400 personer! De som gått i mina skolor har lärt sig att ledningskontoret ska vara kraftfullt men litet. Så skapas effektivitet och "accountability". Det finns gott om centralistivrare. Oavsett om det handlar om ännu mer makt till EU eller till den allt för stora apparat som vi kallar staten. Istället för att att centralisera mer till EU eller staten borde den självklara framgångsvägen vara att EU och staten gör färre saker men gör dessa saker betydligt bättre. Och att det sedan är regioner/kommuner, med tillräckliga befolkningsunderlag, som utifrån rimliga ramar löser resten och utvecklar det som de upplever som sin särprägel i konkurrensen om människorna och företagen.

I dagens UNT kan man bl a läsa om en kvinna som fyller 50 år och som arbetar inom universitetsvärlden. Hon upplevs som allmänt positiv men hon är inte nådig med sin kritik om att rektor centraliserar allt mer makt inom universitetsvärlden. Jag är inte tillräckligt insatt i vad det är som pågår inom universitetsvärlden men om centraliseringen handlar om mer än att få effektivitet i lokalutnyttjanden, IT frågor och upphandlingar så tycker jag att det är en mycket negativ utveckling. Inom företag är det viktigt för kreativiteten och engagemanget för att företaget långsiktigt ska överleva. Inom ett universitet är det ännu viktigare med vetenskaplig frihet och ett starkt engagemang då det ofta rör sig om grundforskning. Om utbildningsdepartementets politiker och tjänstemän och rektorer tror att de är bäst skaffade att kryss rätt i utvecklingsfrågor, då har vi stora problem. Det gäller att sprida kraften bland många engagerade för att totalkryssandet ska bli framgångsrikt. Den formulan bjuder sällan centralistiska krafter på. Studera och lär av kommunismens alla misslyckanden. De är bra skolboksexempel på varför den centralistiska vägen är dum. Och det finns även gott om misslyckade exempel även inom näringslivet. Så fort någon/några tror att de är upplysta dispoter går den verksamhet de påverkar mot sämre tider.

Varför undanhålla fakta?
I dagens UNT kan man läsa en artikel om att SD blir vågmästare i Heby. I artikeln bråkar kommunpolitikerna där om hur detaljerad information kommunfullmäktiges ledamöter ska få. Vissa anser att det är olämpligt att t ex SD får reda på vad en behandlingshemskostnad ligger på.... Av vilket skäl ska inte en demokratiskt vald person få ta del av den verklighet som skattebetalarna finansierar? Vad anser man att man vinner på att undanhålla fakta från människor i en offentligt styrd verksamhet? Det är snarare tvärt om! Genom att inte vara fullständigt transparent med informationen brister den demokratiska respekten och rykten får bli människors sanningar. Det måste alltid vara bäst att visa verkligheten som den är och utifrån det argumentera för vilka förändringar man vill se alternativt att man förespråkan status Q. Jag är med i ett folkrörelseparti. För mig kändes det viktigt i mitt demokratiska arbete. Grunden i ett folkrörelseparti är att man lyssnar på människor och adresserar folkets oro och förstärker de möjligheter de ser. Har den självklara grunden i det demokratiska arbetet försvunnit?

måndag 24 november 2014

Bättre migrations och integrationspolitik

Alla varianter i vår hens hage
Det är väldigt positivt att ta del av det enorma gensvar jag fått för att jag bara gör det självklara d v s vågar tala om de stora samhällsutmaningarna och dessutom tycker att vi ska respektera demokratin. Är det inte skrämmande att Sverige fått ett så märkligt debattklimat att vi inte öppet och respektfullt kan stöta och blöta alternativa vägar framåt kopplat till de stora och svåra frågorna? Hur blev det så? Vem vinner på det? Jag har skrivit om det förr men våra danska vänner har t o m öppnat en radiokanal för svenskarna då de tycker att den svenska debatten håller för låg nivå och exkluderar viktiga perspektiv i samhällsdebatten. Det är inte vilken radiosändare som helst utan deras motsvarighet till SverigesRadio!!! Några av alla som kontaktat mig de senaste dagarna vill gärna att jag är konkret med vad jag vill. Låt mig då ta några exempel nedan.

Bättre integrationspolitik
Mycket snabbare validering av de kunskaper som invandrare med flykting och anhöriginvandring har.
Mycket bättre stöd i skolan så att de både lär sig ämnena men också våra kulturella skillnader och svenska.
Mycket tydligare kunskapskrav på svenska (precis som vi har höga förväntningar på alla våra barn i skolan)
Invånartjänst som gör att alla arbetsdugliga snabbt blir medskapande och ges mycket bättre möjligheter att integreras i vårt samhälle.
Mycket starkare stöd till idrotts och övriga föreningslivet för att ännu aktivare bidra till att inkludera särskilt flyktingar, anhöriginvandrade och ensamkommande barn i vårt samhälle.

Bättre migrationspolitik
Mycket snabbare asylhandläggning utan att göra avkall på rättsäkerheten.
Mycket mer solidariskt ansvarstagande inom EU.
Underlätta för utländska studenter att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige.
Förenkla och gör det mer förmånligt för experter att emigrera till Sverige.
Engagera alla som befinner sig i Sverige och i våra handläggningskvarnar och som är arbetsföra i Invånartjänst och bjud in dem i föreningslivet. Oavsett om de får avslag eller ej på sina asylansökningar.
Pröva fall för fall om de som får avslag på sina asylansökningar ska få en återvändarpeng eller ej.
Skärp tillämpningen av anhöriginvandringen.

Ovan är bara några exempel på förändringar och förbättringar som krävs. För att understödja detta måste LAS dumma "först in sist ut" skrotas och det måste bli en självklarhet att de som lever på försörjningsstöd också får göra en motprestation till samhället om de är arbetsföra. Hindren in i meningsfulla aktiviteter måste rivas! Det tjänar alla på! Och diskrimineringen av unga och flyktinginvandrade på arbetsmarknaden måste upphöra!

Arbetslinjen fortsatt central för välståndsbygge
I dagens UNT kan man läsa under ekonomidelen ett reportage om hur man kan resa och roa sig utan pengar. Nathalie Zimmerman intervjuas och hon kallar sig en Wwoofare. En Wwoofare jobbar i ungefär sex timmar varje dag, sex dagar i vecka!!!, mot gratis måltider och tak över huvudet. Genom att arbeta på detta sätt kan dygnets andra timmar och den lediga dagen bjuda på chanser att upptäcka världen. Och arbetsdagarna bjuder på massor av möjligheter att bygga värdefulla relationer och lära om andra kulturer. Det var inte utan att jag skrattade när jag läste denna artikel. Invånartjänst måste införas som en självklarhet i Sverige. Det är nog den viktigaste reformen som behövs för att Sverige ska klara de stora utmaningar vårt välståndssamhälle står inför. Och invånartjänsten ska inkludera våra flyktingar så att de inte lever i ett vaccum under allt för lång tid! Gör om! Gör rätt! Nu!

söndag 23 november 2014

Kulturella stereotyper

Jämlikhetens olika strider
Sverige och våra övriga Nordiska länder har kommit mycket långt med att skapa ett samhälle där kvinnor och män är jämlika. I vart fall lika jämlika som män är i förhållande till andra män. Samtidigt finns historiska arv som skapat stora skillnader mellan kvinnor och mäns löner. Framförallt bidrog 70- och 80-talets enorma uppbyggnad av den offentliga sektorn och ett allt generösare bidragssystem till att kvinnor kom in på arbetsmarknaden och därigenom ofta blev självförsörjande och inte beroende av en man. För mig är det obegripligt hur man kan se på oss män och kvinnor på något annat sätt än att vi i grunden är jämlika. Samtidigt är vi biologiskt olika och det är både fantastiskt och skapar förutsättningar för vår arts fortlevnad.

Även om vi kommit långt i jämställdheten finns stora utmaningar. TRIS, Tjejers rätt i Samhället, vittnar tydligt om hur svårt och viktigt det är att integrera nysvenskar med en helt annan kulturell bakgrund in i vårt jämställda samhälle. Det går men det kräver tydlighet om vad vi kräver av oss som är med i det svenska laget. Och det kräver att vi utan undantag upprätthåller den för oss självklarheten.

Andra kulturer
Jag tittar lite då och då på tecknade barnberättelser med min dotter, snart 6 år gammal. Väldigt ofta kommer filmerna från USA. Det är väldigt påfallande hur gammalmodiga dessa filmer ofta porträtterar könsrollerna. Kvinnorna är de känslosamma, svaga och söta. Männen är de starka, de som räddar och de som får sista ordet. Även barnreklamen under filmerna i utlandsbaserade kanaler är fullmatade med förstärkta stereotyper av könsroller. Undantagen är få. Är det ett problem? Aldrig för det barn som har föräldrar som balanserar. Men många barn har inte den matchningen. Därför har barns tecknade filmer betydelse för hur vi utvecklar våra beteenden mellan varandra som människor. Därför har reklam riktade mot barn stor betydelse för hur vi utvecklar våra beteenden mellan varandra som människor. Är det svårt att förstå? Hur förändrar vi de tecknade filmerna och reklamen? Vi är ju endast snart 10 miljoner och i stora delar av västvärlden ses inte detta som ett problem. Men det är nog en konkurrensfördel om vi blir allt mer jämställda. Inte minst då det ofta i kinesiska filmer och serier är flickor och kvinnor som är de som är starka,  de som räddar och de som får sista ordet. Hjälper du till så att vi lyckas bli ännu mer jämlika utan att vara lika? Alla kan ha varit den "fula ankungen" eller kan få ett barn som är en ny "ful ankunge". Oavsett om man är en ful ankunge eller ej så ska alla våra barn ges en så jämlik start i livet som möjligt. Så att de utan fördomsfulla berättelser begränsas i att försöka nå sina livsdrömmar. Oavsett om de föds som flicka eller pojke.

lördag 22 november 2014

Utan kunskaper - utan en gemensam bild

Hjärta och hjärna
Jag hoppas du hjälper till att se till så att vi får fler ledande politiska företrädare som använder både hjärta och hjärna i sitt beslutsfattande. Politiker är ju inga domare som "enbart" ska se till så att lagen följs och det handlar inte om att använda hjärtat utan hjärnan till sin fulländning. Trots det har jag fått lära mig att domaryrket inkluderar många möjligheter för kreativitet för att säkerställa att domar blir så korrekta som möjligt. En domare tar del av åklagarens anklagelser i skriftlig, bildlig och muntlig form. De tar också del av den anklagades, som oftast biträds av ett ombud (advokat), skriftliga, bilder och muntliga perspektiv på vad som hänt. Domaren avgör om processfel skett. Och domaren och nämndemän dömer till sist efter att ha bildat sig en klar uppfattning om vad som hänt. Och domen måste vara inom de ramar lagen sätter. Lagar som stiftats av politiker. Förmildrande omständigheter är bara aktuella om det finns grund för det i lagen eller i olika tolkningar som t ex Högsta domstolen gjort.

Fakta och hållbarhetstester
Igår hamnade jag i ett intressant samtal om migrations och integrationsmisslyckandet i Sverige. Samtalet handlade om hur omöjligt det är att ha en givande och hållbar väg framåt om man inte har en rimligt gemensam bild av nuläget. På vilket sätt får politiker och folket i stort en rimligt faktabaserad, objektiv, bild av hur det ser ut för de flyktingar och anhöriga vi redan hjälper på egen mark? Hur får vi en objektiv bild av hur affärsverksamheten människosmuggling fungerar? Helt klart är att 99,99% tycker saker om nuvarande situation och hållbarheten framåt MEN de har ingen aning om hur det är i verkligheten. Nästan alla som t ex bor i Nacka, Täby, Lidingö, Söder, Fålhagen och Luthagen har inte besökt våra skolor där utmaningarna syns tydligt. De har inte besökt våra ungdomsanstalter. De har inte besökt flyktinganläggningar. De har inte besökt socialförvaltningen. De har inte besökt arbetsförmedlingen. De har inte besökt våra domstolar. O s v. Precis som domaren behöver nu svenska folket och folkrepresentanter, politiker, få all möjlig fakta på bordet. Vi behöver försöka få en samsyn hur verkligheten idag ser ut. Med den gemensamma bilden kan vi sedan lägga till Migrationsverkets prognoser. Prognoser som pekar mot ytterligare 500.000 flykting och  bara under de kommande fem åren. Beroende av vilken typ av samhälle vi vill leva i får vi sedan fatta beslut som förändrar vår migrations-, integrations-, arbetsmarknads- och socialpolitik. Tänk vad enkelt det kan vara..... Precis som en domare måste vi väga olika fakta och olika berättelser mot varandra och utifrån det fatta beslut. Inte bara utifrån hjärnans perspektiv utan också med ett varmt hjärta! Gör om! Gör rätt!

torsdag 20 november 2014

Mindfullness och hälsopedagogik

Harmoni och hälsa
Igår hade SVT ett reportage om att "trenden" mindfullness används mer och mer även i våra skolor för att försöka få mer lugn i annars kaotiska klasser. Ett barn vittnade om att studiemiljön kraftigt förbättrats efter att lärarinnan börjat använda metoden för att förbättra barnens inlärningsförmåga. Lärarinnan är ett utmärkt exempel på en smart pedagog! Varför prata om att lära sig t ex svenska om studiemiljön för det är omöjlig? Jag har länge, och tänker fortsätta, drivit att hälso- och koncentrationspedagogik måste få en mycket större roll inom skolan. Det är tjänstefel av rektorer att inte driva på den utvecklingen och det är kassa skolpolitiker som inte också hjälper till att skapa bättre förutsättningar för detta. Varför är det fel att inte göra det? Är inte skolans uppdrag att lära våra enskilda barn så mycket som möjligt utifrån deras egen förmåga? Jo, det är uppdraget. Med hjälp av t ex mer och regelbunden fysisk aktivitet mellan inlärningsstunder finns MASSVIS med forskning som visar att varje människas inlärningsförmåga ökar med i genomsnitt 30%!! Om man har skolans uppdrag i fokus, är det svårt att fatta att man måste satsa mer på hälso- och koncentrationspedagogik då? Bifogar en debattartikel som ur ett annat perspektiv slår för förebyggande hälsoarbete.
http://www.unt.se/asikt/debatt/nya-ider-for-battre-vard-3473490.aspx

Om man dessutom väger in den senaste rapporten i Stockholm om invånarnas utveckling kopplad till övervikt och fetma blir de positiva effekterna med mer hälso- och koncentrationspedagogik i skolan enorma. Katastrofalt många invånare uppskattas snart ha diabetes typ 1! Och det främsta skälet är ett överintag av SOCKER och för lite fysisk aktivitet.
http://www.dn.se/sthlm/fetare-stockholmare-framtida-diabeteschock/

Tänk att vi genom att inkludera mer hälso- och koncentrationspedagogik i våra skolor både kraftigt kan förbättra studieresultaten och hjälpa många fler människor mot ett friskare liv! Är det inte självklart att vi ska gå den vägen? Varför görs inte det? Tröttsamt!

Och pengar... Visst kommer pengarna från himlen? Det finns alltid någon annan att ta ifrån, eller hur? Och världens redan högsta skattetryck kan ju höjas ännu mer, eller hur?
http://www.dn.se/debatt/kostbehandlingar-kan-spara-miljoner-i-diabetesvarden/

Klockan klämtar

Klockan klämtar
Snart kommer sanningens minut i riksdagen. Hur går det för den nya och mycket svaga regeringen? En svag regering som tillträtt efter ett val där det bara fanns förlorare och där det enda tydliga beskedet som gavs från svenska folket var "ändra migrationspolitiken". Sverige behöver en politik inom energiförsörningsområdet, infrastrukturområdet och inom migrationsområdet som bidrar till försvaret av vårt generella välståndssamhälle. För att öppna upp för blocköverskridande lösningar inom energiområdet, infrastrukturområdet, migrationsområdet men även Försvarsområdet måste svenska folket slippa Miljöpartiet i regeringen. Deras låsningar inom dessa områden är destruktiva och naiva och leder snabbt mot att svenskt välstånd havererar. Alliansens tidigare energiöverenskommelse kan säkert utvecklas något för att Socialdemokraterna ska kunna ansluta sig till något liknande. Bromma flygplats måste bli kvar. Svenskt försvar måste stärkas. Och migrationspolitiken måste förändras så att vi klarar av att inkludera och integrera flykting och anhöriginvandrare mycket bättre än idag. Det är mycket anmärkningsvärt om inte SD stödjer Alliansens budget och därigenom fäller nuvarande regering. Att SD stödjer Alliansens budget innebär inget samarbete mellan Allianspartierna och SD. Om t ex MP haft chansen att visa sin makt och att få mindre av för dem dålig politik utgår jag ifrån att de utnyttjat densamma. Vad är konstigt med det?

onsdag 19 november 2014

Kontroversiellt?

Samhällsdebatt
Du som följer min blogg vet att jag regelbundet återkommer till behovet av en öppen, respektfull, bred och kreativ samhällsdebatt. Bara så klarar vi att snabbt, och utan våldsamma konflikter, att rimligt bra anpassa oss till en ständigt föränderlig värld och försvara vårt generella välstånd. Varför är det så svårt för t ex vissa på UNT att fatta? Strategin att försöka tiga ihjäl problem istället för att öppet, brett, kreativt och respektfullt debattera utmaningarna är idiotisk! För vissa på UNT är jag rädd för att det inte handlar om strategi utan om ideologiska skygglappar. Problemen och utmaningarna spelar ingen roll. Det ska vara på ett visst sätt. Inget pragmatiskt socialliberalt kompass där inte.
http://www.unt.se/uppland/uppsala/vill-att-sd-stodjer-alliansen-3470914.aspx

Migrationspolitiken
I dagens UNT gnäller en MP representant på mig och kladdar på mig en SD hållning i migrationsfrågorna. Jag står långt ifrån deras politik kopplad till migrationsfrågor. Det vet alla som känner mig och vet vilken politik vi driver. Det vet också de få som faktiskt vet vilken sakpolitik de olika partierna driver. Mitt primära uppdrag är att företräda Uppsalaborna och försvara och utveckla deras välstånd. Det är det Uppsalas centerpartister och Uppsalaborna valt mig att göra. Som det "lilla Sverige" Uppsala kommun är tycker jag det är mycket konkret och stimulerande. Det jag skriver i det blogginlägg de refererar till denna gång är att vi behöver en ny politik kopplat till flykting och anhöriginvandringen. Inte den nuvarande. Inte den SD föreslår. Något annat. För att få fram den nya migrationspolitiken, rädda Bromma flygplats och rädda svensk ekonomi hoppas jag SD fäller nuvarande regering.

De som tänker "rätt"
Mina UNT "kompisar" fortsätter att upprepa utryckta delar av mina tusentals blogginlägg som de anser är ofördelaktiga för mig. De har ju "rätt" och jag har "fel". Hela tiden påstår dom att jag tyckt något i två meningar. Detta något har jag utvecklat i många meningar. Och för dom som orkar, och klarar av, att läsa mer än rubriker och ingresser kan nog förstå vad jag menar. UNTs ständiga två meningars referat förmedlar helt felaktigt blogginläggens budskap. Den makten har media. Och dåliga mediarepresentanter tar den makten. De representerar ju trots allt den tredje statsmakten.....

"Överviktiga borde betala extra skatt"
Det har jag ALDRIG skrivit eller sagt. UNT ägnar sig regelbundet åt förtal, och det är självklart medvetet. Den som följer folkhälsofrågor har de senaste åren lärt sig att mina blogginlägg om utmaningarna med allt fler överviktiga och feta är 100% korrekta. Jag har aldrig förespråkat en skatt på enskilda människor beroende av hur man ser ut. Jag har och fortsätter att förespråka en punktskatt på socker som är en stor hälsobov om den konsumeras i för stora volymer. Då väljer alla konsumenter om de vill eller inte vill betala mer skatt.

"De som döms för fusk med assistansersättning borde schavotternas med hyenadräkt".
Då ansåg jag det som självklart att den som läste hela blogginlägget skulle förstå att avslutet med hyenadräktsinslaget var ironiskt. Men den som inte vill förstå det förstår inte det. Även detta gamla blogginlägg har tyvärr visat sig vara ett ännu större samhällsproblem än vad jag då trodde. Kostnaderna för assistansstöd har exploderat och fusket är omfattande. Avskyvärt då det är stöld från våra svagaste. Googla gärna på "fusk assistansstöd" så kommer du få ta del av en skrämmande verklighet där bl a organiserad brottslighet finns väl representerad.

"Krigsflyktingar från Balkan är särskilt våldsbenägna"
Som vanligt utryckta ord från sitt sammanhang. Och JA! Även här kan den som vill ta reda på hur verkligheten ser ut. Den senaste tiden (gammalt blogginlägg) har det varit en sund svensk debatt om alla som åker från Sverige för att mörda, våldta etc för ISIS. Det är inget konstigt med att människor, i detta fall främst män, som varit i krigssituationer utvecklar både krigsstresssymptom och har enklare att använda våld som medel för att uppnå egna mål. Inte minst organiserad brottslighet utnyttjar detta. Om du vill kan du googla på "skjutningar" så får du fakta för att skapa dig en egen uppfattning om vad som är nära verkligheten. Inte mediareportagens tillrättalagda och vinklade verklighet.

"Invånartjänst, som innebär att den som får försörjningsstöd från kommunen och är arbetsduglig också ska vara beredd att göra en arbetsinsats"
Ja! Ett generellt välståndssamhälle är inte hållbart om samhället inte är uppbyggt på både rättigheter och skyldigheter. När antalet i behov av försörjningsstöd kraftigt ökar blir ett generellt och generöst socialt skyddsnät ohållbart om vi inte vidtar förändringar som bättre och snabbare inkluderar människor i utanförskap. Så sent som igår kväll sände SVT Rapport ett inslag om romer i Ungern. En romsk borgmästare och flera romska invånare vittnade om hur mycket bättre det blivit när garantijobb införts. I praktiken är de nu tvingade att arbeta enligt dem själva. Brottsligheten hade sjunkit enormt och "tiggarkulturen" hade börjat brytas. En svensk historiker satt i studion och problematiserade och sa att dessa jobb inte leder mot möjliga klassresor etc.. Han gav intryck av att tycka att garantijobben som uppenbarligen hjälper 300.000! Människor är dåligt MEN han kom inte med ett enda eget förslag för att förbättra. Men han är väl MPare eller Vänsterpartist, då kommer ju pengar från himlen.

Vi har tur vi i Uppsala. Vi har ju några på UNT som vet vad som är rätt. Och de vill också bestämma om vad vi ska prata om eller ej. Välkomna till vår nya informationsålder! Världen fungerar inte så längre! Några på UNT skulle behöva studera Darwins läror ordentligt! Vad var hans stora slutsats? Och varför väljer UNT alltid så dåliga bilder på mig? : )))))


tisdag 18 november 2014

Pandemier, naturreservat och språkkunskaper

Träning, träning och träning
Jag har haft förmånen att vara med i några av världens absolut bästa lag inom näringslivet. Jag har också varit aktiv inom idrottsrörelsen. Inom näringslivet och idrotten lär man sig konkurrens på ett mycket tydligt sätt. Man lär sig också att den enda vägen mot avgörande fördelar är träning, träning och åter träning. När min son växte upp matade jag honom ständigt med orden "jag vill, jag kan och jag vågar" därefter frågade jag alltid "och vad avgör om man lyckas?" Och rätt svar var "träning, träning, träning".

Ebolan bjuder på sin skoningslöshet. Ebolan sägs vara det mest potenta virus vi hittills upplevt. 50% av dom som smittas dör. Ebolapandemin är fortfarande aktiv. Nu är också fågelinfluensan igång igen! H5N8 upptäcktes under helgen i Holland. Även en gård i Storbritannien har drabbats. Immunologer har länge sagt att vi lever på övertid då en omfattande pandemi regelbundet hemsökt oss människor. Och på toppen av detta blir vi allt mer antibiotikaresistenta. Jag kräver att myndigheter på alla nivåer i Sverige tar denna utmaning på större allvar och tränar/övar samhället att minska de negativa effekterna när det är dags. Bara genom träning, träning och åter träning klarar vi utmaningar ok. Vad händer t ex när den enda ambulansen som sägs finnas för typ ebolasmittade är upptagen och de få isoleringsplatserna i Linköping är fulla?

Vad får det extra skyddet kosta?
Vår natur kan och bör skyddsklassas. Klassningarna innebär olika svårigheter att exploatera marken. Å-rike Fyris är ett mycket attraktivt naturområde. Därför är det också skyddsklassat. Området inkluderas också i strandskyddet. Centerpartiet stöttar tanken att göra området till naturreservat trots att det redan är skyddsklassat. Samtidigt får den eventuella skärpta skyddsklassningen vara till vilket pris som helst. I UNT debatt är SLUs rektor tydlig med att de kan erbjuda sig att byta mark med Uppsala kommun. Vad hon säger är att Uppsala kommun kan få köpa redan skyddad mark för 100-tals miljoner för att sedan få mark som om den blir naturreservat också kräver en strängare skötselplan. Miljöpartiet driver på men det är inte rimligt att betala ett så högt pris för att skydda något som redan är rimligt skyddat. Sunt förnuft och pragmatism är klokare än fullständig idéinskränkthet.

Språkkunskaper en säkerhetsfråga
När pandemin kommer eller när en ny trafiklänk över Fyrisån byggs och det finns risker för punkteringar av våra vattentäkter är det bra om de inblandade i pandemibekämpningen och trafiklänksbygget förstår varandra. Det är av avgörande betydelse att de förstår varandra. Mellan år 2007 och 2012 dog hela 72 personer inom byggverksamheten i Sverige! En stor anledning sägs vara språkförbistringar och oförmåga att läsa instruktioner. Det är ingen överdrift att säga att det är livsviktigt att lära sig språket i det land man planerar att jobba och leva i.

måndag 17 november 2014

Avhoppare

http://www.dn.se/nyheter/politik/vardekonservativ-kd-politiker-gar-till-sverigedemokraterna/Konservativ som konservativ?
De senaste dagarna har det skrivits en hel del om en kristdemokrat som hoppat över till SD. Gunilla Gomér som bl a varit ordförande för föreningen "Ja till livet" söker lyckan inom SD. Hon kanske har gjort valtesterna på nätet? Och då snabbt förstått att ett parti kan ha fler frågor än en i sitt politiska program. Och då har hon kanske dragit slutsatsen, som många, att mycket av den politik de driver är något hon delar. Och precis som KD är dom ju konservativa. Det är inte ovanligt att politiskt aktiva har varit det sedan barnsben. Många är säkerligen karriärpolitiker. Just nu kan det ju förefalla som ett smart karriärsteg att gå från KD till SD. Båda partierna har ju "demokraterna" i sitt namn och SD behöver ju fler ledande kvinnor att visa upp. Många blir upprörda över hennes avhopp. Varför då? Ingen är väl livegen i Sverige. Det gäller väl även politiker?


Tiggeri
Gunilla Gomér har kanske tröttnat på att inte Rumänien tar sitt ansvar för att ge sina invånare en anständig lägsta levnadsnivå i Rumänien. SD är ju tydliga med att de anser att tiggeriet ska förbjudas. Rumäniens premiärminister Victor Ponta spås nu bli Rumäniens nya president. Kan det innebära att de bättre börjar bry sig om sina mest utsatta invånare? Knappast. De fortsätter att göra andra prioriteringar. Och antalet tiggare fortsätter att växa i Sverige. Gomér kanske har en plan?

söndag 16 november 2014

Wimmelgala och utträde

Festligt
En plats som vill vara riktigt lockande för kreativa och företagsamma människor behöver också ha ett rikt nöjesliv och många större festtillfällen. Uppsalas attraktionskraft ökar även inom detta område. Igår var det Wimmelgala på klubben Birger Jarl. Jag var med i juryn som valde ut finalister så självklart ville jag delta för att få uppleva vilka som blev vinnare i alla tävlingskategorier. Jag var själv nominerad men självklart ska inte jurymedlemmar också delta i tävlingarna. Särskilt kul tyckte jag att det var med kategorierna årets bäst klädda kvinna, man och årets wimmlare. I dessa kategorier var det en positiv åldersbredd på kandidaterna. Att min kollega Ilona Szatmari-Waldau vann kategorin årets bäst klädda kvinna blev sannolikt en rolig chock för de yngre och extremt modeinriktade kvinnorna som ville vinna. Och eftersom UNT TV var där var dom inte sena att nappa på Ilonas "löfte" att dansa på baren om hon skulle bli vinnare. Och det PR giget bjöd hon självklart på. Det blev mycket dans. Mycket. Och sent. Kul!

Hållbar migrationspolitik inom EU
Engelsmännen kommer tydligen närmare och närmare mot ett utträde ur EU. Ett av huvudskälen sägs vara EUs allt för generösa migrationspolitik. Många engelsmän vill helt enkelt inte att andra länders huvudlösa migrationspolitik även ska drabba dem. Antar att de bl a vet att Sverige inte upplevs som någon attraktiv plats att flytta till så om t ex Sverige har världens mest generösa migrationspolitik så drabbar det bl a England då människor kan börja sin EU vistelse i Sverige och så fort det är möjligt ta sig till ett mer attraktivt EU land. Och bortsett från Tyskland och Sverige kan inte EUs länder anses ha en generös flyktingpolitik. De flesta länder tar inget större flyktingansvar än det minsta "möjliga". EU är en nödvändighet för att Europas "rika" länder ska kunna hävda sitt välstånd i konkurrens med bl a Kina. England vill sannolikt hellre bli en ytterligare stat i USA än en del av EU. Möjligen är England genuint oroade över USAs allt större fokus på Asien. Varför vara med i en klubb på dekis om man kan välja? Det bästa skulle vara att USA och EU stärker sitt samarbete. Då blir vår klubb en klubb med nästan hälften av Kinas invånare.....


lördag 15 november 2014

Först och sist

Jämlikhet mellan kvinnor och män
Norge, Sverige och Danmark har länge varit föregångssamhälle i att utveckla ett samhälle där kvinnor och män har jämlika möjligheter. Norden har kommit mycket långt mot ett jämställt samhälle där inte kön får sätta gränser för den enskildes möjligheter. Tjejers rätt i samhället (TRIS) som kämpar för flickor och kvinnor med invandrarbakgrunds jämställda rättigheter och mot hedersvåld gör en stor och viktig insats för att snabbare integrera människor med väldigt patriarkal bakgrund in i vårt gemensamma samhälle. Femen kämpar "militantiskt" för att kvinnor ska bli mer jämställda och gjorde också en bröstattack i samband med Reinfeldts Almedalstal 2014. Femen kan garanterat få genomslag för sina önskemål på många platser i världen eftersom kampen för ett mer könsjämlikt samhälle sannerligen behöver stärkas i många länder. Inte minst i flera av de länder som många av Sveriges asylsökande kommer ifrån.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/femen-in-pa-livet/

I dagens UNT kan vi läsa en artikel om socialdemokraten Sanne Eriksson som fått ersätta Shakarabi som riksdagsledamot eftersom han blivit minister. På frågan "Nästan alla yngre, i alla fall inom Socialdemokraterna, är kvinnor. Varför är det så? Eriksson svarar: - Så är det, det är ett väldigt stort överskott på unga kvinnor. Jag vet inte varför det är så. Om det har sin bakgrund i skolan kanske? Jag har ingen aning faktiskt.

Mer och mer tyder på att flickor och kvinnor tar över fler och fler ledande uppdrag. Det är ju de ledande uppdragen som brukar vara huvudfrågan vid samtal om jämställdhet. Om nu kvinnor inom 20 år innehar säg 60% av alla samhällets ledande uppdrag, krävs då jämställdhetsplaner som gör att jämställdhetsresultatet bara kan vara 50%? Med tanke på hur utvecklingen ser ut är det inte omöjligt att över 60% av de ledande uppdragen inom 20 år innehavs av kvinnor och att betydligt sämre utbildade män i genomsnitt tjänar sämre än mer välutbildade kvinnor. Är det ett problem? Inte för mig om det är p g a att de är bäst personer för uppdraget. Men för 50% människor borde denna utveckling börja kännas besvärande eller?

En kvinnlig statsministerkandidat
Alliansen hade Maud Olofsson och har nu Annie Lööf. En kvinna och tre män som partiledare inom Alliansen. Centerpartiet är det enda partiet med en lång tradition av att kunna välja ledare oavsett dess kön. Nu tyder det mesta på att Sverige efter Mona Sahlins försök får sin andra chans att inom kort pröva en kvinnlig statsminister. Moderaten Kinberg-Batra ser ut att bli deras nästa partiledare. Jag är säker på att hon inte blir en sämre statsminister än den vi nu har. Det är hög tid för Sverige att pröva en kvinna på landets främsta ämbete. Nästan hela världen har varit före oss. Norge, Island, Finland och Danmark har haft kvinnliga regeringschefer. Men inte Sverige. Kinberg-Batra kan nog bli en bra statsminister och Sveriges första man, hennes man, kan säkerligen roa, vid formella mottagningar, på ett sätt som gynnar svenska intressen. Om Kinberg-Batra blir nästa statsminister så blir hon Sveriges första kvinnliga statsminister och vi blev ett av de sista länderna att få en kvinna i toppen. Varför blev det så i ett land som tillsammans med Norge lett kampen för kvinnlig jämlikhet? Och i ett land med många väldigt duktiga kvinnor! Intressant att K-G Bergström sågar henne så kraftigt. Hoppas det stärker henne.
http://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/k-g-bergstrom-jag-misstanker-att-m-ar-pa-vag-att-gora-ett-misstag/


Från en kvinna och tre män kommer sannolikt C, M, FP och KD snart ledas av minst tre kvinnor eller t o m fyra. Hoppas personkemin fungerar mellan dessa nya ledare. Hur tror du att de kommer att kunna samarbeta?

fredag 14 november 2014

Nu krävs balanserat ansvarstagande

Ohållbar politisk ledning
Sedan 1998 har Sverige på eget territorium tagit emot 1,2 miljoner flykting och till dem anhöriginvandrade. Enligt Migrationsverkets senaste prognoser uppskattas ytterligare 500.000 människor få stöd i Sverige om vi fortsätter som nu. Självklart är det väldigt tragiskt med de väpnade konflikter som driver många människor från sina hem och mot en osäker framtid. Men en framtid som upplevs innebära annat än död och lemlästning. Redan de 1,2 miljoner vi redan hjälper på svenskt territorium är ur ett internationellt perspektiv en enastående humanitär insats. Inget annat land, som inte angränsar till ett land i väpnad konflikt, är i närheten av denna humanistiska och generösa politik. Och inget annat land har ett så generöst socialt trygghetssystem som erbjuds alla på det svenska territoriet. 1998 var vi 8.854.322 invånare i Sverige. 2013 var vi 9.644.864. Då förstår man att redan 1,2 miljoner människor för en liten befolkning som den svenska är en stor utmaning. Och om man tittar på varifrån stora mängder av människor invandrat de senaste åren är det framförallt från Somalia och Syrien. Länderna börjar också på S men i övrigt finns inte många likheter mellan deras kulturer och samhällssystem och det svenska. Det kräver ännu mer av inkluderings och integrationspolitiken. Även DNs ledare börjar nu äntligen inse att detta inte är hållbart och svensk migrationspolitik måste snabbt förändras och bli hållbar.
www.dn.se/ledare/huvudledare/granslosa-drommar-och-halsbrytande-beskyllningar

Regeringsombildning nödvändig
På kort tid har det svenska folket fått ett bryskt uppvaknande och de allra flesta har nu lärt sig hur inkompetenta och ansvarslöst naiva Miljöpartister är även i regeringsställning. Och Socialdemokraterna har redan vikt ner sig för denna inkompetens och naiva politik allt för mycket. Ett av skälen är nog att S vill visa andra partier att de förstått att de inte längre kan vara maktfullkomliga när de inte längre är ett +40% parti. S är i grunden ett ansvarstagande parti. För att försöka rädda svenskt generellt välstånd, och för att kunna genomföra en nödvändig förändring av migrationspolitiken, måste en regering koppla loss sig från MP. Det är MPs naiva syn på migrationsfrågor som försatt Sverige i en mycket svår situation. Eftersom Sverigedemokraterna helt vill stoppa invandringen till Sverige borde de nu ta sitt ansvar och rösta på Alliansens budget! Då öppnar dom upp för regeringsombildning eller nyval. Trots utmaningarna med ett så litet mandat i riksdagen borde ändå Socialdemokraterna prova att ensamma bilda en minoritetsregering innan dom genom talmannen utlyser nyval. Då kan S öppna upp för en mer hållbar migrationspolitik. Då kan S öppna upp för en ny bred energiuppgörelse. Då kan S öppna upp för en klok och bred överenskommelse kopplad till den nationella infrastrukturplanen. Jag hoppas SD röstar på Alliansens budget! Valresultatet kopplat till riksdagen sa inget annat än att stora delar av det svenska folket vill att vi ska få en hållbar migrationspolitik!

Större gemensamt Europeiskt ansvarstagande
EU måste ta ett större gemensamt ansvar för att hjälpa alla som flyr från krig och förföljelse. Igår hörde jag en bra idé. EU borde överväga att bygga moderna flyktingläger i närheten av de länder som människorna flyr ifrån. Eftersom det råkar vara Grekland och Spanien, som hör till de länder som har störst ekonomisk kris inom EU, kan de göra mer rätt för sig genom att upplåta land som används för att bygga moderna och bra flyktingsamhällen. Då kan vi både stötta fler flyktingar och dessa länder får nya instrument för att betala tillbaka alla skulder de har. Och det skapas många nya arbetstillfällen som sannerligen behövs. Fler idéer behövs för att hjälpa människor i nöd men också för att säkra att inte svenskt generellt välstånd havererar!

torsdag 13 november 2014

Naivitetens Mecca

Är spel en bra livsmetafor?
I många kulturer är nog spel en bra metafor för livsvillkoren för många. Vissa är vinnare och tar hem allt. Andra är förlorare och får inte så goda livsvillkor. Tydliga vinnare och förlorare. Vissa spelregler är enklare än andra. Poker har rätt enkla spelregler men möjligheten att bluffa gör spelet till mer än matematik. Om man är duktig på både matematik och på att bluffa kan man vinna 74 miljoner kronor som en svensk man gjorde nyligen. Sverige är uppbyggt av "spelregler". Vi har EU direktiv som styr oss och vi har Sveriges rikes lagar som vi förväntas följa. Men vilka är vinnare och förlorarna i vårat spel? Är den rättrogne medelklasspersonen spelets stora förlorare? Helt klart är att det finns stora bluffmakare även utanför pokerspelandet.

Läste i UNT om en man som fått ersättning från oss skattebetalare från Arbetsförmedlingen för Nystartsjobb. Inget konstigt med det om det hade varit en utsatt person som hade det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Men, precis som Förvaltningsdomstolen konstaterade, det är inte trovärdigt att en person som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden får ett jobb för 300.000 kr i månaden. Och där du och jag, som skattebetalare, gett honom ett månadsbidrag på 188.000 kr!!! Hur kan detta vara möjligt? Självklart är det någon "smart" som sett hålet i regelverket och som utnyttjat det. Och regler ska givetvis följas...... Som jag sagt tidigare måste alla felaktigheter som uppdagas täppas till och i min värld måste det gå att återkräva liknande utgifter kopplade till våra skattepengar. Men pengarna är väl redan förbrukade....
http://www.unt.se/uppland/uppsala/foretag-fick-statligt-stod-for-vd-lon-3459517.aspx

Spel som stöd i integrationsarbetet
Det råder ingen tvekan om att svenskt integrationsarbete kraftigt behöver förbättras. Det behövs förbättringsåtgärder inom många områden. Idag beskriver UNT att invandrarföreningar i Uppsala använder sig av ett spel för att invandrade snabbare ska integreras i vårt samhälle. Spelets fokus är på vilka rättigheter de har i det svenska samhället. Det är inget fel på det MEN det svenska samhället är inte uppbyggt på endast rättigheter utan det finns också många skyldigheter som lägger grunden för det som finansierar alla rättigheter. Om inte spelet inkluderar skyldighetsperspektiv anser jag att det är ett värdelöst och ensidigt spel. I samma tidning kan vi på debattsidan läsa hur en divisionschef inom psykiatrin, Åsa Hagberg, skriver "Patienterna ska erbjudas realistiska förutsättningar att bli en aktiv medskapare i stället för en passiv mottagare av hjälp". Om man ska bli en aktiv medskapare i alla sammanhang krävs att man förstår att man också har grundläggande skyldigheter.
http://www.unt.se/asikt/debatt/allt-ar-inte-psykiatri-3461467.aspx

onsdag 12 november 2014

Vad får vi välja?

Kvalitetskrav
Nästan alltid när nya reformer genomförs uppdagas kvalitetsbrister i tänket när teori omsätts i praktik.  Inget konstigt med det. Så är det även i byggbranschen när en arkitekts ritning omsätts i en verklig byggnad. När bygget startat och det visar sig att ritningen inte helt håller så ändrar man i ritningen och bygger färdigt därefter. Självklart borde samhällsbygget fungera på samma sätt. Jag blir lika förvånad varje gång jag hör om politiker som låst fast sig vid något som uppenbarligen inte levererar den kvalitet samhället i stort kräver. Istället för att t ex försvara brister i ett vårdvalssystem är det självklart klokast att aktivt verka för att rätta till styrmekanismer som lett fel. Då kan goda intentioner förverkligas och återställare hindras. Jag vill ha valfrihet och mångfald även inom omsorgen och vården men kräver att det som levereras håller hög kvalitet och att det erbjuds jämlikt. Tråkigt att inte alla politiker inom alliansen agerar så. Nu riskerar vi återställare mot enfald och ineffektivitet. Tänk att vi riskerar återställare trots att svenska folket inte alls gett vänstern ett liknande mandat....
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article19844010.ab

Sjukvårdens huvudproblem är inte vårdvalsmöjligheter eller ej. Huvudproblemen är 1) prioriteringsoförmågan kopplad till när och om vi ska få behandling eller ej 2) hur vården är organiserad. Både 1) och 2) kanske kan förbättras avsevärt om t ex en verksamhet som Akademiska sjukhuset får en professionell styrelse med tydliga ägardirektiv. Då kan vi garanterat få mycket bättre sjukvård för alla våra skattepengar.
http://www.unt.se/asikt/debatt/en-styrelse-saknas-3453997.aspx

Fri etableringsrätt
Kan Sverige försvara det generella välståndet om alla som vill får ta sig till Sverige och när de väl är på svensk mark så blir det det svenska samhällets skyldighet att ge dem samma rättigheter som alla andra? Självklart faller ett sådant samhälle samman och den generella välfärden blir en kort historisk parantes. Tiggare från andra delar av EU kommer till bl a Sverige och utnyttjar sin rätt att inom EU fritt resa samt sin rätt i Sverige att tigga. I övrigt har de tidigare inte haft några rättigheter förutom möjligheten att söka arbete. Andra eventuella rättigheter åligger deras hemländer att erbjuda. Den ordningen inom EU syftar till att erbjuda EUs olika länder möjligheten att hållbart kunna erbjuda sina medborgare olika sociala skyddsnät. Det är en fin tanke att Sverige ska bekämpa världens fattigdom. Vi får se hur det går.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19843553.ab

Olika perspektiv
Igår kunde vi se på nyheterna hur barn till romer som tigger i Uppsala varje dag lämnas på muséet Biotopia. I reportaget framställdes Uppsala kommun som hemska som inte ordnar så att barnen får gå i skolan. Mamman till barnen sa också att hon vill bosätta sig i Sverige och få del av det svenska systemet. Alla EU invånare har möjligheten att under tre månader försöka bli självförsörjande på en annan ort. Klarar man inte det ska man åka hem och få stöd av sitt hemland/sin hemkommun. Det är fortfarande en fin tanke att Sverige ska ta hand om världens fattigdomsbekämpning men det är naivt och omöjligt. Och väldigt fort kommer vi inte ha råd med ett generellt välstånd i Sverige. Reportaget framställde det som en självklarhet att barnen ska få rätten att gå i svenska skolor. Det kan man tycka eftersom de är barn och inte själva valt att komma hit. Tänk om det var så enkelt. Ingen skuld ska läggas på människor som tar sina chanser och som försöker få det bättre för sig och sina barn. Samtidigt handlar utmaningen om hur olika samhällen klarar av att utveckla just sitt drömsamhälle och då innebär det att man måste försöka upprätthålla system som bygger på tydliga spelregler.

Mot medias reportage om barnen på Biotopia kan ställas en verksamhetschefs beskrivning av situationen;
- Stora delar av Vasaparken, inklusive vaktmästarbostadens trädgård, används som toalett. Vi får ofta börja arbetsdagen med att sanera för att komma in till vår arbetsplats "torrskodda". Detta har medfört att vi tvingats att ställa in all utomhusverksamhet i parken eftersom den är omöjlig att genomföra under rådande förhållande.
- museet används som uppehållsrum/värmestuga. Ett ständigt spring hela dagarna för toalettbesök, hämta vatten, värma vatten, ladda mobiler, surfa på internet o.s.v
- barnen verkar lämnas vind för våg och vistas i museets lokaler utan tillsyn av någon vuxen. De stör inte bara våra egna lektioner och guidningar, utan även övriga besökare. Även stölder och skadegörelse förekommer, bara den  senaste veckan har fyra surfplattor utsatts för skadegörelse/stöldförsök.

Jag tycker inte att dessa svåra migrationsfrågor ska få utvecklas av sig själv. En öppen demokratisk debatt krävs inom alla demokratiska forum för att folkets företrädare, som alla berörs, balanserat kan väga för och emot med olika vägval. Det är klart att vi ska fortsätta att vara solidariska och generösa mot varandra. Men då krävs en hållbar politik och vi måste öppet och respektfullt kunna debattera vad den hållbarheten innebär.


tisdag 11 november 2014

En naken sanning

På vilken planet bor de?
I dagens UNT debattartikel kan vi bl a läsa en artikel som riksdagsledamot Agneta Gille (S) varit med att skriva. I artikeln hävdar hon och övriga att de nu går vidare med att genomföra de förändringar som svenska folket gett dem i mandat att genomföra. Vilket förakt mot folket att uttrycka sig på det sättet! Inget av partierna V, MP eller S har fått ett mandat att förändra Sverige. V, MP och S har inte heller fått ett gemensamt mandat att förändra Sverige. Det enda svenska folket sa i riksdagsvalet 2014 var "inför en hållbar migrationspolitik"! Pinsamt och föraktfullt.
http://www.unt.se/asikt/debatt/detta-kommer-forst-3450337.aspx

Naket säljer
För några år sedan gjordes en mycket framgångsrik film om ett gäng arbetslösa män som började strippa för att bryta tristessen som arbetslös, för att bygga sitt självförtroende och för att bli en del av något som kändes meningsfullt. Runt om i världen har politiker och kändisar näckat på kalendrar för att vinna poäng och för att bidra till penninginsamlingar för behjärtansvänliga saker. Så även ett kommunalråd i Norrland och hennes man. Varför inte? Är inte alla grepp bra som bidrar till att de som har råd slantar upp lite mer för att stötta dem som har det sämre? Kanske något för gruppledarna i Uppsalas nya politiska majoritet att följa? En kalender där överskottet går till stöd till tiggare kanske?
http://www.dn.se/nyheter/politik/kommunalradet-klar-av-sig-for-ett-gott-syftet/

Nakna sanningar?
Reinfeldt vill skriva en bok. Han vill dela med sig av alla sina erfarenheter. Kanske kan bli intressant om han delar med sig av de nakna sanningarna, ur hans perspektiv, i samband med Lehman Brothers krasch 2008. Vågar han tala naket om problemen mellan allianspartiernas företrädare? Vågar han beskriva möten och samtal med vår ankdams mäktigaste i samband med jättekrisen 2008? Då kan boken vara läsvärd. Varför skulle den annars vara det? Så bred ledarerfarenhet har han inte. Om han dessutom toppar med personliga känslor när hans äktenskap sprack, då blir boken väldigt läsvärd. Hoppas att han vågar beskriva sin subjektiva syn på dessa upplevelser. Om han gör det kommer jag att köpa boken. Men varför vågar han inte skriva den på chansning?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19833861.ab

måndag 10 november 2014

Kreativa intäkter

Ny ekonomi
Västvärlden är i desperat behov av en ny ekonomisk ordning. I den ekonomiska ordningen behöver vi utveckla självklara sätt där den som är musiker, författare, trollkarl, målare etc kan få betalt för sina verk. En affärsmodell som i princip endast bygger på att den som förmedlar innehåll tjänar pengar sprider inte värdeskapandet i den utsträckning som krävs i en ekonomi där allt färre står vid industriers löpande band för att tjäna sina pengar som krävs för att betala maten, hyran, blöjorna, skolgången, danskvällen och cykelsemestern på Gotland. Jag delar kritiken mot Bono/U2 som Financial times för fram. Vi får se hur det går med värderingar av immaterialrätter i framtiden. Självklart finns olika affärsmodeller men i grunden måste västvärldens nya basmodell bygga på en rimlig basersättning till den som skapar ett innehåll som människor vill njuta av i en eller annan form. Tycker du att U2s överenskommelse med Apple är bra för utvecklingen av en ny och nödvändig ekonomisk ordning? Den ordnigen kan inte vara att endast de mäktiga mellanhänderna tjänar pengarna på innehållsleverantörernas bekostnad. U2 har med sin kraft ett särskilt ansvar för att nya musiker får rimliga förutsättningar att försörja sig. Oddsen för att lyckas att försörja sig som t ex musiker, trollkarl, författare, bildkonstnär etc är ändå väldigt låga.http://www.nytimes.com/2014/11/10/business/media/for-bono-and-u2-apple-itunes-partnership-finally-hits-a-wrong-note.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=second-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news&_r=0

söndag 9 november 2014

En dans på rosor

Hälsa och välbefinnande
Hur värdefullt kan dans vara för vårt välbefinnande och vår hälsa? Mycket tror jag. Hur viktigt är det för en plats att den har bra dansställen? Eller i vart fall ett ok dansställe. Kanske är avsaknaden av bra dansställen och allt för få yngre människor det som driver på Sveriges kraftiga urbanisering? Så kan det definitivt vara eftersom dans utan tvekan är mycket populärt inom Centerpartiet. På våra stämmor hinner oftast inte förrätten bli uppäten förrän alla är igång och dansar : ). För mig känns det som en bekräftelse om att jag valt rätt parti. Jag kan inte tänka mig att de andra partiernas företrädare är lika danssugna.

I alla tider har människor samlats för att dansa. Av och till har dansställen öppnat sina portar som lockat många och som fångat hela världens intresse och uppmärksamhet. Studio 54 var definitivt en sådan dansplats. Studio 54 är nog tidernas mest kända dans och nöjesplats. Med lagom mängder drycker är danspalats också hälsopalats. Platser där människor har roligt tillsammans. Platser där de som är mycket på dansgolvet också får mycket fysisk träning. Jag är alltid mycket på dansgolvet. När, om någonsin, blir det patetiskt? Och hur kan en dans på rosor vara något enkelt och behagligt? Har inte de taggar?
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Studio_54

lördag 8 november 2014

Svagast någonsin

Lugnet före stormen
Både som enskilda och i grupp får vi ta ansvar för våra kloka eller okloka beslut. Kompetenta personer och grupper fattar mycket sannolikt bättre beslut än mindre kompetenta och erfarna. Människor som använder både hjärta och hjärna fattar garanterat bättre beslut än dem som endast använder hjärnan eller hjärtat. Nu har Sverige den svagaste regeringen i modern tid. Den är både parlamentariskt historiskt svag och dess företrädare som statsråd är också oroande svaga. Även i våra kommuner har det parlamentariska läget kraftigt försämrats. Och även bland många kommuner har man ledande företrädare som inte imponerar på mig vad avser kompetens och erfarenhet. Denna bräckliga situation samtidigt som världen är oroligare än på länge. Samtidigt som Sveriges företagsamhet MÅSTE stärkas för att vi ska ha de pengar som det generella välståndet kräver, de enorma kostnadsökningar som det stora flyktingstödet och en allt äldre befolkning innebär. Från att Sverige har varit en förebild i Europa går vi med stormsteg mot att få en lika bedrövlig situation som i stora delar av övriga Europa. Alliansregeringens fokus på arbetslinjen, och att vi inte bara har rättigheter utan oxå skyldigheter, har redan kraftigt bytts mot en bidrags och tyckasynd om linje. Tyvärr blir de stora förlorarna på denna utveckling våra svaga.
http://www.di.se/artiklar/2014/11/7/debatt-lofvens-forsta-manad-har-varit-katastrofal/
http://www.di.se/artiklar/2014/11/7/sa-ska-lofen-ta-sig-tillbaka/

Amortera mera
Nu tycker vissa att inte amorteringskraven behövs... Det är nödvändigt med amorteringskrav! Annars fortsätter den vansinniga prisutvecklingen på bostäder. Om vi har en mycket låg ränta, inga amorteringskrav, låg inflation i stort men en kraftig inflation på just bostäder möter vi åter en stor krasch runt hörnet på fastighetsmarknaden. Och den får vi skattebetalare åter plocka upp samtidigt som de som tjänade massor på denna vansinniga marknad kan skratta hela vägen till sina skattkistor. Regeringen måste lagstifta om amorteringskrav eller snabbt sänka ränteavdragen! Jag blir förbannad över att det ska vara så svårt att göra mer rätt än fel. Kan det ha något med särintressen, kompetens och erfarenhet att göra?
http://www.di.se/artiklar/2014/11/7/bankforeningen-tar-tillbaka-rekommendation/


fredag 7 november 2014

Sent ska syndaren vakna

Bryr du dig?
Hur viktigt är det för dig att vårda dig själv för att ditt liv ska vara så friskt och energirikt som möjligt? Tycker du att politiker har ett ansvar för att skapa ett samhälle där uppenbara problem motarbetas och helst blir lösta? Det ansvaret tycker jag att politiker har. Metoderna för att lösa problem varierar kraftigt beroende av vilket problem man har. Om problemet är större ohälsotal och att det är kopplat till allt större individuella och samhällsproblem kopplade till övervikt och fetma kräver det sina specifika metoder för att vända utvecklingen. Jag har sagt det många gånger tidigare, sätt kraftigt höjda punktskatter på socker! De allra flesta människor får idag i sig allt för mycket socker. Mer eller mindre medvetet eftersom många livsmedelsproducenter pumpar livsmedlen med socker eftersom det skapar ett starkare konsumtionssug. För att möta ett allt större folkhälsoproblem krävs krafttag nu! Det är oansvarigt och dåligt ledarskap av ansvariga politiker att inte vidta åtgärder som bryter denna negativa hälsoutveckling! Bra av Berkley i Kalifornien!!!! Bra och ansvarsfullt ledarskap!
http://mobil.svd.se/naringsliv/laskindustrin-forlorade-skatt-infors_svd-4073511


torsdag 6 november 2014

Konsten att lyssna

Jakten på verkligheten
Det finns gott om människor som tror sig veta sanningar. Det finns gott om lobbyister och mäktiga grupperingar som lägger ner enorma belopp på att skapa sanningar som passar deras önskningar. Bara i USAs "mellanvalsår" satsas mer pengar på valkampanjande än väldigt många länders hela BNP. Det finns allt färre duktiga grävande journalister som kan avslöja stora missförhållanden och dra ner byxorna på dem som ger sken av en verklighet som bakom fasaden döljer något annat. Finns en sanning? Tveksamt. I alla ledarutbildningar jag deltagit i har det ingått moment som handlar om att läsa en text, titta på en bild och sedan berätta vad man uppfattat. Nästan alltid har gruppen uppfattat olika saker, även om det ibland endast är nyanser. Men oavsett om man uppfattat helt olika eller endast nyanser som skiljer sig är nyanserna tillräckligt stora för att kunna få avgörande betydelse vid beslutsfattande. Om jag förtstått asiaterna (om jag grovt generaliserar) rätt är detta ett av skälen till att dom till skillnad från oss ser erfarnhet och ålderns visdom som något mycket värdefullt. Sannolikheten att en erfaren och äldre person kommer närmast den upplevda verkligheten är stor. Att tro att man vet vad som är sanningen kan även straffa sig inom vetenskapen där omöjliga saker sker lite då och då. Och där gamla sanningar måste omprövas när vi lärt nytt. Bl a Maria Strömmes uppfinning Upsalite var inte möjligt.... Jorden var platt... Osv. Sanningen är i betraktarens ögon. För att se klart är det bra om flera människors observationer kalibreras. I en demokrati sker det bäst genom en öppen debatt. Det gäller även kopplat till flyktinginvandringen och dess utmaningar. Bara genom att respektfullt lyssna till varandra kan vi komma närmare sanningen. Bara genom att respektfullt lyssna till varandra kan vi finna bästa möjliga vägval framåt. Det tror i vart fall jag. Vad tror du?

tisdag 4 november 2014

Psykisk ohälsa

Hur dåligt mår vi?
Under många år har jag varit mycket intresserad av folkhälsofrågor. I takt med att jag lärt mig mer och mer är min slutsats att det är en av de viktigaste frågorna idag om vårt generella välstånd ska kunna försvaras. Tekniken och behandlingsmetoder finns det gott om som kan reparera oss eller i vart fall hjälpligt hålla oss i liv. Problemet är bara att alla de möjligheter som finns för att reparea oss eller att förlänga våra liv några månader eller år kostar väldigt mycket pengar. Och trots vad Mp och Vänstermänniskor säger så kommer pengarna bara ifrån vår förmåga att skapa bärkraftiga företag. Och det gör vi inte i den utsträckning som krävs för ett fortsatt högt välstånd. Att vi betydligt bättre lyckas med det förebyggande hälsoarbetet är en central politisk uppgift!

I Uppsala prioriterar vi fysisk aktivitet, sunda kostvanor och förbättrad psykisk hälsa. Om vi bara lyckas förbättra dessa perspektiv lite hos varje individ blir resultatet både för den enskilde och för samhället i stort fantastiskt. Den utvecklingen vill jag se. Särskilt den psykiska ohälsan utvecklas oroväckande negativt bland unga flickor/kvinnor. Skälen är självklart många. Inte minst sociala nätverks stora tryck på dagens ungdomar. Samtidigt som vi vet att människor mår allt psykiskt sämre (trots att vi är världens friskaste folk och ett tag till ett av världens rikaste länder) och att många av de flyktingar vi hjälper mår psykiskt dåligt kämpar även dessa behandlingskostnader mot andra önskade samhällsinvesteringar. Det är därför vi har politiker för att de ska våga prioritera mellan behov med begränsade resurser.

Hur mår Reinfeldt?
Som nästan alltid är den viktigaste "livlinan" för oss människor andra närstående människor. En nära vän, en syster, en pappa eller en morfar. Om de inte finns blir tunga livsperioder ännu tyngre. Hur mår Jeanette Escanilla? En vänsterpartist i Uppsala som Vänsterns företrädare valde att slänga på soptippen trots att hon fick klart flest personkryss och hennes parti gick framåt i valet. Jag hoppas att hon har nära och kära som stöttar henne i den tunga stund hon sannolikt har nu. Jag hoppas också att Fredrik Reinfeldt har nära människor som stöttar honom just nu. Jag kan inte tro annat än att han är väldigt deppig. Varför agerar han annars som han gör? Vilken ansvarsfull ledare loggar bara helt ut innan en efterträdare finns. Att man blir en "lame duck" när man tillkännagett sin avgång är inte det samma som att man ansvarslöst lägger ner sitt ledaransvar tills en ny är klar. Att "telefonen tystnat" efter att han inte längre är statsminister är en chockartad upplevelse men inte heller det ett skäl för att inte ta sitt ledaransvar. Jag tror Reinfeldt mår psykiskt dåligt. Han gjorde tillsammans med övriga regeringar ett mycket gott jobb för Sverige om vi jämför med ALLA andra EU länder. Han har förtjänat många kramar. Jag hoppas någon kramar honom nu i den tunga stund han säkerligen genomgår tills han hittar en ny riktning i sitt liv. Den politiska verkligheten är tuff.

Vart är vi påväg?

Vad vill en majoritet av folket?
I en av dagens morgontidningar kan man läsa om ett MP kommunalråd som klagar över att vi kommunalråd snart får "pyttesmå rum". Och? Kommunens medarbetare får inga rum alls och det mesta ska man väl ha på nätet idag så varför belasta oss skattebetalare med en massa rumskostnader? I samma tidning kan jag också läsa att SverigeDemokraternas gruppledare i Uppsala kommun också ska vara landstingsråd. Vad fantastiskt att det finns människor som har en så imponerande kapacitet att de klarar av att på ett bra sätt utföra två uppdrag som lätt kan motsvara 300% av vanliga heltidsuppdrag....

Om man vill kan man föreställa sig en framtid där Socialdemokraternas och Moderaternas roller idag ersätts av Miljöpartiet och SverigeDemokraterna i morgon. Så kan det väl inte bli? Det är klart att det kan! Vi lever ju i en demokrati och om stora delar av folket tycker att MP och SD är bäst på att adressera de problem som de tycker är viktigast, då växer de ännu mer. Personligen är jag bekymrad över att så många människor gör sitt politiska val så enkelt. Vårt välstånd avgörs inte av en fråga. Självklart kan vårt välstånd gå under om klimatproblemen gör vår del av världen omöjligt att leva på. Självklart kan vårt välstånd gå under om flykting och anhöriginvandringen helt kraschar och Sverige blir som ett nytt Syrien där olika grupper slåss om allt mindre. I min värld byggs framgångsrika samhällen, föreningar och företag genom engagerade medlemmar, tydliga visioner, hårt arbete och en balanserad politik inom det sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiven. I min värld är då både MP och SD snett ute. De har ingen helhetspolitik som klarar av denna balanserade hållbarhet. De är bärare av en nischad enfald som leder mot fattigdom och allt större konflikter. Vad vill då alla de unga som i allt större omfattning röstar på dem? Vill de leva i en fattig och mer konfliktfylld närmiljö? Jag kan bara hoppas att de inte förstått bättre än. Om man tittar hur gymnasieungdomar röstar riskerar vi att gå mot en ny lokal värld där MP och SD dominerar. Då hoppas jag att mina barn kan köpa in mig i något annat samhälle runt om i världen. Ett mer balanserat samhälle där man inte är så svart eller vit i sitt tänkande.

Ledaren skakar
I dagens ledare i UNT var det intressanta ord som skrevs. Jag är helt säker på att vi fick läsa någon variant av en analogi. DN och DNs ägares relation till debattredaktionen beskrevs. Tydligen är UNTs ledarredaktion i sin nuvarande form hotad. Uppsalaborna kanske kan se fram mot en positiv förändring inom kort!


måndag 3 november 2014

Illusion eller verklighet

Naiva eller?
Vad är verklighet? Vilken är sanningen? Vems sanning? Vem har tolkningsföreträde? Och är det en rättighet för en lokalbefolkning att försöka bygga det samhälle man önskar med de medborgarregler som gäller för dem som lever på den ytan? Är politikers roll att värna sina väljares bästa eller har de uppdrag att värna hela världen? Är inte hela idén med de olika politiska forumen att politiker ska företräda det perspektiv de är valda att företräda? I en kommun ska man värna och utveckla kommuninvånarnas intressen. Inga andras. I ett landsting, landstingets invånare och inga andras. I ett land, landets invånare och inga andras. Att det sedan finns EU direktiv och en och annan svensk lag som sätter ramar för hur vilket handlingsutrymme olika delar har det är något annat.

Gång efter gång matas vi med informationen att tiggeriet inte är organiserat. Att de stackare som sitter och går och tigger valt att göra så för att få ihop till livets nödtorft. Förhållandena är fruktansvärda både därifrån de kommer och här i vår närhet. Men trots alla reportage och alla "förståsigpåare" tycks det finnas väldigt mycket organisation runt tiggeriet. Och pengarna från tiggeriet tycks inte enbart gå till det behjärtansvärda som de som ger hoppas på. Själv ger jag sedan länge till hjälporganisationer. Då tror jag att pengarna kommer mest till den nytta som jag vill bidra till. Då inbillar jag mig att delar av mina pengar inte går till att försörja någon som lever betydligt bättre än övriga i en grupp bara för att han kan ta delar av deras pengar av olika skäl. Om det kvinnorna säger, som förhörts i Gävle, stämmer är det ett ytterligare bevis på att det inte är så "enkelt" som vissa reportage vill göra gällande. Vi får se hur tiggeriet utvecklas eftersom vårt samhälle verkar helt oförmöget att hitta vägar som gör att vi inte accepterar att andra EU länder inte tar ansvar för en rimlig levnadsnivå för sina medborgare.  

söndag 2 november 2014

Skuldtyngt

Minnas vår historia
Människor kommer till och lämnar livet på jorden efter en kort stunds livsvandring. Vissa kortare än andra. Och vår mänskliga historia beskrivs av vissa som startad av Gud, skapandet av Adam, skapandet av Eva av ett av Adams revben. Och vår mänskliga historia har dokumenterats mer eller mindre subjektivt. Vinnarna i alla tiders strider har haft tolkningsföreträde när de historiska sanningarna skrivits. Även vår tid kommer att bli historia. De av oss som lever om 30 år får möjligheten att reflektera över hur 90-talet, 00-talet och 10-talet beskrivs. Då tror jag domen över svenska politikers migrations och integrationspolitik från 90-talet tills idag beskrivs som mycket misslyckad och att samhällspriset blev väldigt högt för den oförmåga som politikerna visat. Den enda vinnaren blev Sverigedemokraterna som växte sig allt starkare då inte de övriga partierna klarade av att formulera en majoritetspolitik som klarade av en socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Det brådskar med smartare vägval om det inte ska bli så. Idag glädjs jag åt att Anna Dahlberg på Expressen också vågar att bryta det politiskt inkorrekta att tydligt ifrågasätta en så kallad humanitär insats som kraftigt riskerar hela det svenska generella välståndsbygget. Hur snett ska Sverige gå i migrations och integrationsfrågorna innan vi förhoppningsvis hittar en socialt och ekonomiskt hållbar väg framåt? Hur stora skulder ska vi lämna efter oss till våra barn och barnbarn.
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/sluta-blunda-for-migrationsutmaningarna/

Gott
Alla helgons helg. En helg där vi särskilt minns våra nära och kära som är döda. En fin tradition. En helg där vi också kan besöka kyrkogårdar fulla av levande ljus som sprider värme över en plats som annars mest känns rätt kall. Helgen har varit kall och regnig. Då har det varit särskilt gott att äta varma våfflor från det nyköpta våffeljärnet. Våfflor med varm hjortronsylt och grädda. Det var gott! Väldigt gott! Minns särskilt när min son var liten och vi på den årliga fjällveckan gick på tur som i halvtid inkluderade både varm choklad och våfflor med grädde i fjälltoppens stuga. Mer våfflor och grädde till folket. Då blir vi gladare : ). Eller vad tror du?
lördag 1 november 2014

Artificiell intelligens

Är vi snart överflödiga?
Utveckling inom IT fortsätter att rusa framåt. Särskilt intressant tycker jag utvecklingen inom artificiell intelligens och applikationer som utnyttjar allt kraftfullare sensorer. Matrix och andra liknande Science fiction filmer är kanske snart din och min verklighet. Kan det bli så? Helt klart att vi redan idag helt otroligt kraftfulla datorer och programvaror som enormt snabbt kan genomföra matematiska beräkningar som, om möjligt för en människa att genomföra, skulle ta massor av år. Och våra datasystem blir bara kraftfullare och kraftfullare. Och den artificiella intelligensens utveckling går också i en raketfart. Tänk dig att vi snart har datasystem som samlat 100.000 år av mänsklig evolution. Datasystem som även kommer att ha avancerade "känslor". Vad tror du denna utveckling innebär? Blir de flesta av oss människor överflödiga? I Matrix avslutas maskinernas välde i ett möte men en äldre gråhårig man. Om jag minns rätt var han programmeraren som skapat den bästa artificiella koden och därtill kompletta system. Är hen som åstadkommer den Darwinistiskt starkaste koden svensk, amerikan, palestinier, kinesisk eller nigerian? Eller Israel?

För 35 år sedan minns jag ett intressant samtal med min morfar. Jag var full av farschinasion över allt han fått uppleva i sitt liv. Och både han och jag har de senaste 35 åren fått uppleva ännu mer snabba och otroliga förändringar. Och förändringarna minskar inte i kraft. Och de av oss som lever om 25 år kommer att få uppleva stora fortsatta förändringar. Svindlande. Bara 3D-printing, kraftfullare sensorer och mer avancerad artificiella IT-system ändrar på mycket! Håll i hatten! Sitt inte still! Gilla förändringar eller gå under. Låt oss hjälpas åt att säkra att våra barn tillhör vinnarna i den ständigt nya värld som växer fram. Det är naivt att tro att det inte är en kamp mellan världens olika folk om välståndet. Och de folk som har välstånd idag gör stora misstag om de tar det för givet. Och alla klubbar har ett ansvar för sina klubbmedlemmar. Klubbmedlemmar som i en framgångsrik klubb både har skyldigheter och rättigheter. Sverige måste utveckla klubben bättre! Alla klubbens medlemsrättigheter måste tydligare matchas mot skyldigheter. Annars klarar inte den svenska klubben jordens tuffa välståndskonkurrens. Jag vill att vi klarar den konkurrensen! Vad vill du?
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Artificiell_intelligens