fredag 31 oktober 2014

Svart eller vitt?

Civilflyg på Ärna, nej tack!
Idag kan man läsa en artikel om möjligheten att etablera en civil flygplats på Ärna. Inget är svart eller vitt. Samtidigt fattas ständigt beslut som kan vara mer eller mindre kloka beroende av vilka perspektiv de som har beslutsmakten har. De som är för civilflyg på Ärna använder två huvudargument. Det första bygger på behovet av flygplatskapacitet i Mälardalen och det andra att de företagare som vill göra något ska inte hindras. Att Försvaret vill dela fasta kostnader med andra lägger jag inte in i ekvationen. Det första argumentet om kapacitetsbehov kan bemötas på många sätt men främst;
1) varför ska Bromma läggas ner för att ersätta en dumt central flygplats med en ny centralt belägen flygplats?
2) varför ska stopp mot inflygning över Upplands-Väsby rättfärdiga väldigt mycket fler inflygningar över Uppsala?
3) varför fokuserar inte staten på Västerås istället? Där finns en önskad flygplats som ekonomiskt blöder med många miljoner i kommunala stöd. (Men ingen militär som kan minska sina fasta kostnader).
Det andra, om etableringsrätt, kan främst bemötas med;
1) företagande är avgörande för välståndsbygget MEN det är inte en självklar rättighet om verksamheten är i strid med andra mycket viktiga intressen. Intressen som t ex miljö och klimatmål, trafikflöden på marken, bullerproblematik etc.
2) om en etablering är helt beroende av offentliga investeringar och löpande mångmiljonbidrag, vilka alternativa projekt kan subventioneras på ett liknande sätt och eventuellt ge minst lika många nya arbetstillfällen?

Israel och Palestina hand i hand
Bra gjort av Socialdemokraterna att erkänna palestiniernas rätt till ett eget land. Jag delar helt deras analys att för att ge freden en seriös chans i hela Mellanöstern måste även palestinierna få ett "hem" i enlighet med internationell rätt och i linje med tidigare FN beslut. Ockupationsmakten har misslyckats att värna de ockuperade människornas rätt. Inte minst de ständiga bostadsanekteringarna på ockuperad mark visar att många mäktiga i Israel inte vill se en tvåstatslösning. Israeler och palestinier hand i hand för att lösa t ex vattenförsörjningsutmaningar är en klok väg framåt. Men kan de två folken lägga gamla oförätter bakom sig och fokusera på barnens bästa? En sanningskomission kanske kan rensa upp i historiens ärr för att öppna för en samexistens med fokus på gemensamt välfärdsskapande? Inget är svart eller vitt. Men nyckeln till en fredligare väg framåt för hela Mellanöstern ligger i Israel/Palestina. Det är hög tid att använda den nyckeln! Jag är säker på att Jan Eliasson förmedlat en hel del sanningar till Socialdemokraternas toppgäng som underbyggt Sveriges positiva besked att inte bara stötta Israel utan även en Palestinsk stat.

torsdag 30 oktober 2014

Importerad fattigdom

Importerad fattigdom
Sin vana trogen fortsätter många medier att ensidigt beskriva enskilda tiggares eller asylsökandes faktiska och upplevda situation. Den faktiska situationen är ofta mycket osäker då det tycks väldigt svårt att få reda på hur människosmugglingen går till och hur t ex tiggeriverksamheten är organiserad. Helt klart är att de allra flesta journalister inte vill, inte fattar eller inte får beskriva utmaningarna med allt större volymer av fattiga EU migranter som saknar efterfrågade kunskaper eller asylsökande. Varför denna ensidighet? Det kortsiktiga humanitära perspektivet är enkelt att förstå, och sympatisera med, men varför inga reflektioner om hållbarheten för svenskt generellt välståndsförsvar om Sverige utan att gränsa till ett krisländer är det land som tar på sig ett allt större ansvar att i Sverige med svenska regler stötta väldigt många i behov av eller en vilja till ett bättre liv?Enligt TT blir de fattiga barnen i rika länder allt fler. I efterdyningarna från finanskrisen som hade en peak 2008 har över 2,6 miljoner barn i världens rikaste länder fallit under fattigdomsgränsen enligt en färsk rapport från FNs barnrättsorganisation UNICEF. Rapporten heter "Lågkonjunkturens barn". Rapporten visar att antalet barn som kom ur fattigdom mellan 2008 och 2012 är lägre än de som hamnat i fattigdom. Enligt deras beräkningar lever 76,5 miljoner barn i världens 41 rikaste länder under fattigdomsgränsen. Många välbärgade länder... har tagit stora kliv bakåt vad gäller hushållsinkomster. Och då har sedelpressarna gått heta sedan 2008 och den riktiga strukturomställningssmällen har inte inträffat än... I rapporten lyfts också fram hur särskilt dåligt Europa utvecklas och att även unga vuxna (15-24) redan drabbats hårt av de sämre tiderna. Om ett stort antal av dessa människor kommer till Sverige, med Sveriges alla rättigheter för dem som vistas här, vad händer då? Varför gräver inga journalister i det? Varför ställs inte de frågorna till partiledare och ministrar? Det perspektivet måste beskrivas! Svenska folket måste få en ärlig chans att förhålla sig till de olika alternativen vi står inför. Konsekvenserna om vi fortsätter som nu är samhällsomdanande och det kräver en öppnare och ärlig debatt byggd på fakta. Annars står SD som det enda alternativet för människor som känner oro över fattigdomsutvecklingen. Det är väl en ensidigt dum väg framåt?Asylsökande hungerstrejkar i Uppsala för att de inte tycker att de får ett tillräckligt bra mottagande. Bl a är de arga över att deras barn som enligt en artikel inte fått gå i skolan på två år efter två månader i Sverige inte fått någon undervisning. De är också arga för att asylboendet ligger ligger isolerat långt utanför Uppsala centralort. Det är omständigt att ta sig till t ex sjukvården eller moskén. Asylboendet drivs av Bert Karlsson genom företaget Jokarjo AB som han skrivit på sina barn. När kommunen får frågan varför det går så sakta att erbjuda barnen skolgång hänvisas till Migrationsverkets kaos. Migrationsverkets representant säger "det stora behovet av asylboenden har lett till att vi flera gånger i år har behövt direktupphandlingar boendeplatser och situationen är inte optimal. Vi kommunicerar så gott vi kan med kommuner, men ibland sker saker väldigt hastigt och vi kan inte styra över när personer söker asyl" (Pierre Karatzian på Migrationsverket). Och i kommunerna förväntas vi tillhandahålla skolgång, omsorg, vård etc. Nu tjänar vissa enorma pengar på en sanslöst ohållbar migrationspolitik. Och integrationsutmaningarna blir bara större och större samtidigt som nuläget är ett stort misslyckande. Finns det en dold agenda? Vill många partiers företrädare och andra att fattigdomen ska breda ut sig i Sverige i raketfart? Hur länge tror du dagens generösa socialförsäkringssystem håller? Hur tror du organiserad brottslighet utvecklas? Hur tror du skolresultaten utvecklas? Jag vill ha en öppen och saklig debatt om detta! Att sopa problemen kopplade till nuvarande migrationspolitik och integrationsmisslyckandet under mattan är ett grovt svek mot våra svaga, mot våra allt fler äldre, mot våra barn och mot många av dem som ges en fristat här men som inte kommer att erbjudas annat än utanförskap och allt sämre ekonomiskt stöd. Som sagt, några måste vilja att Sverige ska få en stor andel fattiga igen. Det vill inte jag.

onsdag 29 oktober 2014

Nu räcker det!

Äpplen och kiwi
Äpplen är äpplen och kiwi är kiwi, kan vi vara överens om det? Kan vi också vara överens om att människor med helt olika bakgrund också särskiljer sig på många sätt? Inte ur ett rasperspektiv och inte ur ett människovärdesperspektiv men ur en massa kulturella och miljöperspektiv. Att inse och acceptera detta är en god grund för en mycket bättre migrations och integrationspolitik i Sverige. Den nuvarande är fullständigt misslyckad.

Ytterligare ett exempel på Sveriges misslyckade migrations och integrationspolitik syns allt mer även kopplat till organisierad brottslighet. Inget konstigt med det. De som har det sämst och som inte inkluderas i samhället riskerar självklart mer än andra att ta genvägar mot en bättre materiell standard eller bara mot lite värdighet och respekt i ett sammanhang. Att den organiserade brottsligheten breder ut sig är inte acceptabelt. Precis som vi behöver ett bättre och demokratiskt förankrat försvar krävs krafttag för att på allvar pressa tillbaka den organiserade brottsligheten i Sverige. Eller är det "sopa under mattan" politiken som gäller även här? Hur stora ska problem få bli innan vi ordentligt försöker lösa dem? När jag talat med Polisen säger de att de nästan resignerat mot den organiserade brottsligheten då det i vårt samhälle är mycket svårt att sätta dit dem. De kan alla spelregler och är mästare på att komma undan. Polisens verksamhet mot organiserad brottslighet behöver stärkas och även andra krafter måste bidra så att vi får stopp på denna mycket negativa utveckling. Varför tror du att den organiserade brottsligheten växer så mycket i Sverige?

tisdag 28 oktober 2014

Plikt!

Värnplikt
Äntligen något bra som Socialdemokraterna driver! Men varför genomföra en utredning? Det finns ju massvis med utredningar och vi kan också lära av våra nordliga grannländer. Där har man ett kombinerat värpliktsförsvar och en yrkesarmé. Argumenten för att återinföra värnplikten är många. Vår förmåga att försvara vårt land och att värnplikten bidrar till en bred demokratisk förankring av de värden vår demokrati representerar är bara två skäl. Ytterligare starka skäl är t ex en bättre integration av nya svenskar in i vårt samhälle, sänkt ungdomsarbetslöshet och bättre forstrande av nya generationer att bli bättre lagspelare. Inom näringslivet märkte vi en påtaglig försämring av lagmoralstänkande och lagarbetsförmåga när värnplikten steg för steg försämrades. Återinför värnplikten under 2015! Gör det genom att stärka Hemvärnet och bygga upp värnplikten kring vår förmåga att göra det väldigt dyrt för en främmande makt om de tar över vårt territorium. Om de invaderar oss ska det kosta mycket att vara på vår mark utan tillstånd! Vi ska i stora skaror bli duktiga på att stida i skogar och i städer. Ett trippel S system helt enkelt runt vilken svensk vapenindustri kan skapa stora framgångar. Strid i Skog och Städer. En skogsmina som sitter i trädet kanske kan vara något för SAAB att utveckla....

Migrationspolitiken
Om Socialdemokraterna vill fortsätta att ta ansvar för Sverige och dess positiva utveckling måste de ta i migrationspolitiken på allvar! Den är inte hållbar! Inte om vi ska ha råd att erbjuda svenskar i behov av stöd det stöd de idag får.

Idag kunde vi höra att Migrationsverket avser att tvångsplacera ensamkommande barn i Sveriges kommuner. De skulle börja i Stockholm och gå nedåt i storleksordning..... Skälen är att vi får allt fler som tar sig till Sverige som ensamkommande flyktingbarn från Eritrea och Afganistan. Sverige har idag världens mest generösa flyktingpolitik. Det kan vara hög tid att se över regelverket kopplat till anhöriginvandring och ersättningar till människor som får avslag på sina asylansökningar. Vad jag förstår så får de som får avslag på sina asylansökningar 30.000 kr för att ta sig vidare i livet. Det skulle inte förvåna mig om de får pengarna och sedan blir de i alla fall kvar i landet som papperslösa. Enligt en vän på Migrationsverket gör även våra regler idag så att folk som vet att de inte kommer att få asyl i Sverige ändå kommer och ansöker p g a att någon av dem är allvarligt sjuk. Under asylansökningsprocessen har man då rätt till vård.

Vi ska fortsätta att vara ett generöst och medmänskligt folk! Det tycker jag är viktigt! Vi kan dock inte vara naiva och dumma. Vad vinner humanismen och medmänskligheten på att Sverige om trettio år inte kan stötta vare sig sina egna behövande invånare eller några andra? Ta aldrig välståndet för givet!

måndag 27 oktober 2014

Skattjakt

Var finns det nya guldet? Vi har lämnat industrisamhället. Tänk att väldigt många partipolitiska företrädare inte tycks förstå det. Om de gjorde det skulle vi se många fler nödvändiga reformer. Den informations och tjänstesamhällestid vi nu är i början av kräver anpassade lagstiftningar och ett ändrat tänkande för att ett folk i Sverige ska tillhöra vinnarna bland världens alla folk och samhällsbyggen. Spelet har ändrats. Dax att på allvar ändra spelreglerna. Precis som när du försöker lösa Mansas intelligenstester behöver man tänka lateralt vid varje uppgift. Om man tror att samma logik går att använda till varje test, då får man inte många rätt. Sverige har fortfarande chansen att erbjuda sitt folk en ljus framtid men då måste förändringstakten växla upp! Går det fort i dagens värld? Kina var för 25 år sedan ett mycket underutvecklat land. Idag är det ett mycket avancerat land som dessutom är det rikaste. Men hur växlar man upp förändringstakten med den svagaste riksregeringen i modern tid? Och när vi har en regering bestående av Socialdemokrater och Miljöpartister som bara ägnar sig åt återställare. Hur kan det bidra till att ställa om från industrisamhälle till det nya?

Är Ungern påväg?
Ungern har en intressant historia. Sedan vänsterkrafter från Ryssland la sin kalla hand över dem och kommunismen tog över har de inte imponerat. Och idag är det en nation med starka bruna politiska krafter. Och nu massdemonstrerar ungrarna för att staten vill beskatta internetanvändandet. Är möjligen den ungerska staten guldet på spåret? Vet du hur mycket Google tjänade förra verksamhetsåret? Vet du hur många miljarder Google tjänade förra kvartalet? Och då leker de oxå med en massa miljarder kopplat till självstyrande fordon, satelitsystem som ska övervaka oss ännu bättre etc. Vet du hur stor del av annonsmarknaden Google har? Helt klart behöver lokalbefolkningen runt jorden hitta nya sätt att beskatta värden som idag ensidigt samlas på ett ställe.

Arbete straffas
Den nya regeringen vill skatta sönder oss svenskar ännu mer. Hur klokt är det. Inte så klokt! Det är faktiskt idiotiskt att arbete skattas så hårt som det gör i Sverige. Varför ska den som sliter ärligt och hårt som arbetare i Sverige inte kunna bli rik utan att behöva vara väldigt högavlönad? Varför är det nästan dubbelt så hög skatt på arbete som på kapitalinkomster? Gör om! Gör rätt! Det finns faktiskt kloka fd Sosse finansministrar. Åsbrink verkar vara en av dem trots att han är gift med vänstersossen Ylva Johansson. Om Sverige inte reformeras och tänker klokt framöver kommer moder Svea få ta fram slaktkniven och börja skära bort mycket av det vi tar för givet idag.  Hur klokt ärhttp://www.svd.se/opinion/brannpunkt/mer-debatt-om-foretagsskattekommitten_4012171.svd?sidan=1

söndag 26 oktober 2014

Kvalitetstid

Mentalt närvarande
Gång efter gång har jag hört andra hårt arbetande ursäkta att de umgås lite tid med sina barn med argumentet att det är inte tiden som är viktig utan att det är kvalitetstid när man träffas. Gång efter gång har jag hört vuxna som kategoriskt dissat den inställningen. Men varför skulle stor fysisk närvaro vara bättre än några stunder då och då när närvaron och barnfokuset är totalt? Jag hör absolut till dem som tror på kvalitetstid när man umgås än endast närvaro. Självklart kan en kombination vara mycket positivt beroende av barnets personlighet. Många vänner och bekanta vittnar om att deras föräldrar var närvarande men att kvalitetstiden tillsammans nästan var obefintlig. Jag satsar på kvalitetstid med mina barn. Tid för lek. Tid för läxläsning. Tid för dans. Tid för gemensam träning. Tid för livsvandringssamtal. Samtal om kompisproblem, kärlek, värdet av kunskap, träningstips, matlagning, odling, om universum tar slut, om varför mormor är så klurig, om varför man blir lite rädd för mörkret osv. Precis som med mina blommor så mår de bäst av ordentlig omvårdnad lite då och då. De mår inte bra av att dagligen vattnas. De mår dåligt av för mycket vatten men också för lite. Det svenska lagom känns som helt rätt. Hittills känns det som ett lyckat drag att regelbundet lagom satsa på kvalitetstid med barnen. Både för dem och mig. Vad tycker du?

lördag 25 oktober 2014

Hur räddas EU?

Finns alternativ?
Vilka är alternativen till EU för Europeiska länder? Går det för ett land som Sverige att stå ensamt i världen? Nej. Hur kan man tro att Sverige ska kunna hävda sig ok mot makter som t ex Kina, USA och Ryssland? Europa mår dåligt. Riktigt dåligt. Vi klarar inte än så länge av att göra våra härliga olikheter och vår mångfald till den tillväxtmaskin vi vill att den ska vara. Lissabonfördragets ambitioner har inte förverkligats. Alternativen till ett starkt Europeiskt samarbete är inte lockande. Du tror väl inte att världens råvaroproducenter m fl kommer att prioritera svenskar före Kineser eller amerikaner? Tillsammans med övriga Européer kan vi hävda oss hyfsat. England tycks tro att de kan stå utanför och istället göra sig till en ny stat inom USA. Vi får se hur det går.

Varför misslyckas EU-bygget? Det finns många skäl. Bl a hela EU byråkratins uppbyggnad borgar för en stor förändringsovilja bland medlemsländerna. Men också faktumet att vi har gamla maktfamiljer som skyddar sina nationella maktbaser, att vi inte kan enas om ett språk som alla EU medborgare SKA lära sig och att vi har väldigt olika sociala kontrakt med våra invånare gör integrationen svår. Du kanske inser att det är ännu svårare med integration av människor som kommer från ännu mer annorlunda bakgrund.
http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2014/10/eu-summit

Kortsiktighetens eviga dans

Girighet
Oavsett om girighet räknas som en så kallad "dödssynd" eller inte så är det en stark kraft som vägleder allt för många. Även om jag inte kan förstå hur man kan finna energi genom girighet anser jag att det är en stor skillnad mellan kortsiktig eller långsiktig girighet. Jag tycker att människor som drivs av pengar i vart fall ska möta ett samhällssystem som motarbetar kortsiktighet. Kortsiktighet gynnar bara girighet och jag kan inte se att det fyller någon samhällsnytta. Vad tjänar samhället på många av de kortsiktiga finansiella transaktioner som dagligen äger rum? Delar av den finansiella marknaden, med alla dess kreativa finansinstrument, påminner mycket mer om spelföretag som Mr Green eller Unibet. Men ska inte den finansiella sektorn, som förväntas vara den moderna ekonomins blodflöde, vara hårt reglerat och fokusera på grundläggande in och utlåning utan en massa instrument som oftast bara utsätter många för svåruppfattade risker? Samhällssystemet ska inte gynna kortsiktighet och kortsiktigheten kan sannolikt endast bekämpas genom kraftiga internationella skatteöverenskommelser som gör det olönsamt att ägna sig åt kortsiktig spekulation. En spekulation som oftast finansieras med dina och mina pensionspengar.
http://www.dn.se/ekonomi/risk-for-ny-finanskris-nar-europas-banker-granskas/

Även om ekonomi är något vi människor uppfunnit finns grundläggande regler som man inte kan bortse ifrån. Vi kan alltid ändra det ekonomiska systemet men varje ändring innebär maktförskjutningar som är svåra att genomföra. När ränteavdragen tas bort leder det till fall på bostadspriserna och att bankerna tjänar mindre på sin många gånger oansvariga utlåning. Om ränteavdragen tas bort upphör skattekollektivets subventionering av låntagares riskexponering. Vi talar om massiva skattesubventioner. Här finns mycket pengar att fördela om för politiker. Anders Borg, föredetta finansminister, ville avveckla ränteavdragen. Den nya politiska ledningen vill nog oxå ge sig på dessa pengar.

Grundläggande för ekonomin är att den extrema utlåning vi bevittnat de senaste sex åren är ohållbar utan en kraftig tillväxtekonomi. Vi har ingen kraftig tillväxt i västvärlden. Vi har kraftigt belånade invånare. Vi har några få människor som är enormt rika. Vi har ett antal globala företag med enormt starka balansräkningar. Och när Lehman Brothers gick i konkurs 2008 blev det tydligt att "kejsaren är naken". Ändå fortsätter vi som tidigare mot stupet genom att låta sedelpressarna gå och inte ta de nödvändiga omstruktureringar som krävs inom världsekonomin. Bl a en bättre förmögenhetsfördelning. Det är inte sunt att den hårt slitande medelklassen de senaste 30 åren förlorat mycket jämfört med de fåtalet extremt förmögna. Den ekonomin är inte hållbar och bubblan spricker till sist. Och det kanske är nödvändigt att det spricker för att något nytt ska uppstå. Finanskraschen 2008 fick aldrig riktigt tvinga fram nödvändiga stålbad i västs ekonomier. Sedelpressarna har skjutit upp stålbadet som kommer. Och det kommer utan tvekan om den låga tillväxten fortsätter. Fattar inte vem som helst att det är ohållbart att leva över sina tillgångar och över sin förmåga att skapa värde? Sedelpressarna kan inte rulla på så fort som nu hur länge som helst.... Vilka blir effekterna när stålbadet drar igång? Mer jämställdhetsintegrering kanske.....

Moderaterna ändrade sin image och delvis sin politik genom att lägga till "nya" före firmanamnet. Västvärlden behöver lägga till ett "Nya" före vår ekonomi. Det krävs ett Nytt ekonomiskt system! Och det är inte ett kommunistiskt system!


fredag 24 oktober 2014

Spetsnaz

Dödsstraff
Det svenska försvarets krisbudget är slut så sökandet efter främmande makt i våra vatten är avbruten.... Riktigt så är det nog inte men inte helt osannolikt eftersom vi har ett mycket svagt försvar. Sannolikheten är högre att försvarsledningen konstaterar att de lyckats undkomma eller på annat sätt gjort att letandet är meningslöst. "På annat sätt" kan t ex innebära en order om att parkera så djupt som möjligt och ligga där stilla så länge som krävs för att svenskarna ska bli uttröttade av psykologiska och/eller ekonomiska själ. Det är ju trots allt sannolikt elitförband kallade Spetsnaz och de grabbarna är inte att leka med. De är som rollfiguren Hamilton allihopa. Till skillnad från i Sverige har Ryssland kvar dödsstraff för den som inte lyder order. Så kombinationen potentiellt dödsstraff för ordervägran och enormt tuff träning gör att endast misstag/olyckor kan leda till att liknande personer och deras redskap avslöjas.
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Spetsnaz

Några plutoner Spetsnazinfiltratörer kan snabbt oskadliggöra våra få stridspiloter, slå ut några kärnkraftsverk och mörda statsministern, vice statsministern och talmannen samt förste vice talmannen. Då har dom öppnat upp Sverige rätt bra för ett reguljärt anfall. Föreställ dig bara oredan med en Sverigedemokrat som ska leda det politiska arbetet tills nya spelare utsetts! Hur ska det gå till när ingen tycker att de kan förhandla med dem....

Återinför någon form av värnplikt! Satsa på Hemvärnet och stärk särskilt vår gerillakrigsförmåga. Det är inte bara en förstärkning av vår försvarsförmåga, det är också bra integrationspolitik. Istället för JAS kan Hemvärnet lätt bli en mer avskräckande motståndare om Ryssen kommer. Sårbarheten med ett försvar som bygger på några få plan/piloter, några båtar och en ubåt är stor. Spetsnazzarna kan rätt lätt neutralisera oss. Tänk om! Nu!


torsdag 23 oktober 2014

Blev det som du trodde?

Före eller efter?
Hur gick valet i din kommun eller till Sveriges riksdag? I riksdagen är alla förutom SD förlorare. I riksdagen har vi nu den "rödgröna soppa" som Carl Bildt för länge sedan började varna för. Var det vad du önskade dig? Ville du se en Socialdemokrati som kraftfullt visar sin kompromissvilja så till den grad att MPs och Vs tillväxtovänliga politik får mest utrymme? Och kommer budgeten att accepteras av riksdagen? Vi får se. Den stora frågan är om inte du och jag i framtiden borde ha rätt att kräva tydligare lagförslag inför ett val. Alliansens företrädare tjatade gång efter gång om att svenska folket inte visste vad som väntade om de röstade på SD, S, MP eller V. Och det var en mycket korrekt varning! Är det en rimlig ordning att partier endast säljer sina egna drömmar/ambitioner eller är det rimligare att partierna får försöka förhandla fram maktblocksalternativ innan valet så att människor vet vilken kompromissad politik de ska få om det ena eller det andra alternativet väljs. Som det blivit nu är både förrädiskt mot oss väljare och det skapar mycket svaga regeringar. I en orolig tid.
http://www.unt.se/…/leda…/sd-menar-vad-de-sager-3428276.aspx
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/liverapport-budgetpresentationen_4034561.svd

onsdag 22 oktober 2014

Identitet och självkänsla


Vi kan, vi vill och vi vågar!
Vilken inställning tror du de som blir vinnare har? Självklart har de inställningen att de kan om de anstränger sig. Självklart har de inställningen att de vill om de försöker. Och självklart vågar de ta stora personliga risker för att försöka lyckas. Lika självklart som detta gäller en enskild människa gäller det en grupp människor som t ex bor i Uppsala. Om Uppsalaborna vill att Uppsala ska vara och stärka sin position som en världsledande plats att leva på måste de vilja det och tillsammans anstränga sig för att säkra att det blir så. Igår fick kommunstyrelsens arbetsutskott en intressant dragning om Uppsalas varumärke. Jag återkommer till det. Idag nöjer jag mig med att konstatera att idrotten har en mycket stor roll att spela för hur en plats upplevs i sin omvärld men också för hur stark stolthet många människor känner för sin hembygd. Uppsala har många mycket duktiga enskilda idrottare och idrottslag. Idag är jag mycket imponerad av Storvreta innebandy, Uppsala basket och Altuna idrottssällskap (AIS). När våra idrottare presterar bra lyfter det absolut hela vår kommuns självkänsla och stärker vår gemensamma identitet över "annorlundagränserna".

tisdag 21 oktober 2014

Race 2 the bottom

Den avgörande skillnaden
Vilken är den stora skillnaden mellan vänstermänniskor och oss andra? Det är väl enkelt att förklara? Vänstermänniskor tror välstånd skapas genom lite arbete och gärna i en verklighet där alla är offentligt anställda. Dom tycker också synd om allt och alla. Vi är alla offer för arvet eller livets omständigheter. Det egna ansvaret är mycket litet eftersom vi alla tillhör en stor härlig familj.... Ingen ska få tjäna mycket mer än någon annan alldeles oavsett vilket värde den personen, ur ett välståndsskapande perspektiv, bidrar med. I vänsterns värld får vi alla gå till ett snart nedlagt Konsum och stå i oändliga köer för att köpa dålig kvalitet till höga priser. Så länge vi väljer svart så får vi fritt välja "färger". Och vi "servas" av en totalt oengagerad personal och ledning. Mer till den som har det svårast och alltid mindre till övriga.

Så hur formulerar man enkelt skillnaderna i samhällsbyggandet mellan vänstern och det jag tror på? Jag finner inget bra svenskt ordspråk, så jag väljer ett engelskt. Vänstern representerar en livsvandring som mot deras önskan leder mot "a race to the bottom" (lär av alla vänsterländers skrämmande resultat) och det jag tror på är "a race to the top". I min värld skapas ett generellt välstånd bara om vi som närsamhälle har ambitionen att sträva efter ledarskap inom allt vi engagerar oss i. Att vi kämpar för att alla styrsystem uppmuntrar vår befolknings förmåga och vilja att bidra i denna strävan. Så, och endast så, tror jag ett generellt välstånd kan säkras. Endast så kan vi också hållbart ge våra svaga en rimlig levnadsstandard. Om man vill skapa ett generellt välstånd måste vi fokusera på tillväxt, ständig kunskaps och kompetensutveckling, konkurrens, kvalitet och valfrihet. Det fokuset märker jag mycket sällan hos vänsterföreträdare.
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Race_to_the_bottom
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Race_to_the_Top

måndag 20 oktober 2014

Fina ord och totalt intetsägande

Våga stå för skillnaderna
Vänstern i Uppsala (MP, V och S) fortsätter sin retorik om behov av en ny politisk inriktning och "att nu inleds omställningen mot en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling". Det är rent pinsamt att läsa artikeln. C och alliansen har kraftfullt stärkt Uppsala som näringslivskommun och rankas nu som nr 2 i Sverige i den ranking som näringslivet, universiteten och kommunen enats om som den mest relevanta. Tror du V, MP och S kommer att ta oss närmare #1? C, M, FP och KD har lyckats få igång bostadsbyggandet mest i hela Sverige och har en kommunal budget som stöttar en bostadsbyggarpolitik mot minst 3.000 nya bostäder per år under en längre tid, och där minst 30% av de nya bostäderna ska vara hyresrätter! Tror du att V, MP och S kommer att leverera bättre? V, MP och S skriver att "Uppsala ska växa ekologiskt hållbart" och "uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad". De tycker också att "ett mer målinriktat miljöarbete är nödvändigt". Det är pinsamt att ta del av detta ordbajseri. Uppsala har i år, under C och Alliansledning, satt Sveriges och kanske världens tuffaste mål kopplat till miljö och klimatförbättringar. Vi är snart, under C och övriga Alliansens ledning Sveriges erkänt bästa cykelkommun. Jag är helt säker på att vi kan få tydliga och prestigefulla nationella och internationella erkännanden för våra insatser inom miljö och klimatområdet de kommande två åren. Det är inte V, MP och S politik som då får ett erkännande utan C, M, FP och KDs politiska kompromisser och konkreta handlingar som levererat! Försök att inte glömma det!
http://www.unt.se/asikt/debatt/har-ar-plattformen-3421126.aspx

Det hade varit mycket mer intressant om MP, V och S i sin så kallade plattform hade varit mycket tydligare med de konkreta åtgärder de avser vidta som skiljer sig från dem som Alliansen kompromissat fram. Det är dessa skillnader som konkret leder till olika resultat. Låt mig ta några exempel på vad som skiljer V, MP och S kompromissförslag med Cs förslag på vägar framåt;

1) näringslivsutvecklingen stimuleras bäst genom aktivt branschnätverksstöd från människor som är trovärdiga inom näringslivet och som har en folkvald plattform
2) det önskade bostadsbyggandet kräver också infrastrukturlösningar i det offentliga rummet som är hållbara. T ex fler förbindelser över Fyrisån. Spårvagnssystem är bara intressant om det visar sig vara ekonomiskt och praktiskt vettigt i förhållande till alternativ.
3) socialt inkluderingsarbete sköts bäst här och nu istället för att fonderna pengar till sen
4) hur ska den egna produktionen klara konkurrensen om den har krav på sig att erbjuda heltider till alla som så önskar?
5) hur ska effektiviseringar, valfrihet och mångfald säkras när alternativa leverantörer av skattefinansierade tjänster minskas?
O.s.v

Jag kommer också nyfiket följa hur V, MP och Ss så kallade varmare politik ska se ut och finansieras. Kommer vi nu bli Europas socialförvaltning och vad tror du händer med Uppsalas ekonomi då? Och hur tror du de politiska strömningarna går när våra egna utsatta inte upplever att de får tillräckligt i stöd? Jag tror Uppsala kommer att försvagas kraftigt under de kommande fyra åren. En majoritet av Uppsalas invånare önskar tydligen den utvecklingen.

På övergripande ordnivå låter nästan alla politiska partier lika! Samtidigt är det i de enskilda frågorna och förslagen påväg mot målen som de stora skillnaderna finns. Vägvalen är det avgörande för om vi lyckas eller ej. Varför vågar inte MP, V och S vara tydligare med sin vansinniga sakpolitik i olika frågor? En sakpolitik som utgör skillnaderna och som nu kommer att kraftigt försvaga Uppsala. Det är bäst att sätta på sig skyddsdräkten nu! Det är inte bara Ebola och en mycket svag ekonomi som hotar, nu kommer också en politik som saknar hållbarhet eftersom den inte kan finansieras. Håll i skyddskläderna!

söndag 19 oktober 2014

Andlig naturvetare

Antje Jackélen
Sverige har fått sin första kvinnliga ärkebiskop. Efter Stefan, som var Sveriges första ärkebiskop för 850 år sedan, blev 2014 ett särskilt historiskt år då den invandrade, från Tyskland, Antje Jackelén blev vår första kvinnliga ärkebiskop.

Jag hade bett ärkebiskopen att presentera sig själv, beskriva sin syn på hennes ledarutmaning, beskriva sin syn på trons roll idag och lite till. Med väl godkänt vann hon allas respekt på mötet där hon inledde med att ge sin syn på frågorna och därefter blev det en intressant frågestund. En naturvetare som vår högste kristna ledare i Sverige! Går det att kombinera ett starkt intresse och kunskap inom naturkunskap med en Gudstro? Enligt Jackelén finns inga motsättningar. Hon bjöd på många kloka insikter och perspektiv. Hon har glimten i ögat, hon är skarp och hon har ett fängslande sätt att kommunicera på. Hon kommer att bli en stor tillgång för vårt samhälles positiva utveckling! Kul!
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Antje_Jackelén

lördag 18 oktober 2014

Vapenskrammel

Återigen håller sannolikt den ryska björnen på och skramlar med sina vapen på svenskt territorium. Historiskt har det hänt ofta. Och många gånger har ryssarnas besök blivit blodiga upplevelser som det än idag talas om bland östkustbor. Sverige har sannolikt ett mycket svagt försvar. Samtidigt har vi en situation som på många sätt liknar situationen i Europa på 1930-talet. Vi hade då bl a en kraftig arbetslöshet och främlingsfientliga krafter växte sig starka. Allt för ofta upprepas varianter av tidigare historiska skeden. Vi människor är rätt lika. "Bara" teknologin som kraftigt ändrar spelet.

Sverige behöver stärka försvaret. Inte med fler JAS utan ett kraftigt förstärkt Hemvärn. Vi borde utreda hur vi kan göra det och återinföra någon form av värnplikt. Då kan vi åter ha någon form av reellt hot mot en främmande makt som kommer hit. Då kan vi också förstärka och förbättra integrationen av flyktinginvandrade. Beställ utredningen nu!
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/wolfganghansson/article19716440.ab

Vad händer med våra svanar om ryssen invaderar oss?

fredag 17 oktober 2014

Färre kommuner

Den nya Kommunministern tycks vilja gå ut hårt i sitt nya uppdrag. Han har ju rötter i Uppsala så han kanske kommer någonstans med sina ambitioner. Helt klart tycks han inte gilla att vi har nästan 300 kommuner i Sverige.  Väldigt många av kommunerna har inte en bra ekonomi idag och det ser i de flesta fall inte bra ut bakom hörnet. Jag antar att Sossarna nu vill genomföra regionaliseringen av Sverige i större utsträckning och få till regionsbildningar även i Mälardalen. Moderaterna har av olika skäl inte gillat tanken med regioner inom Mälardalen liknande dem som föreslagits. Vi får se vad som händer. Lite intressant är det om vi tänker oss att vi snart endast har 1/3 av dagens kommuner. Det är mycket som händer om vi får runt 100 istället för runt 300 kommuner. Bl a ökar risken får upplevt utanförskap så demokratiformerna behöver garanterat förbättras. Var går en rimlig nedre gräns för en kommun? 50.000? Om vi delar säg 9.600.000 med 100 skulle gränsen ligga runt 96.000. Vi får se hur det går. Färre lär det bli.

En lång artikel om Ardalan Shekarabi och hans funderingar samt ambitioner finns i det senaste numret av DagensSamhälle.


torsdag 16 oktober 2014

Hederskultur

Brobyggande mellan kulturer


Integrationen och inkluderingen av dem som bosätter sig i vårt land måste kraftigt förbättras. Framförallt kopplat till flyktinginvandrare. En bra start på detta nödvändiga förbättringsarbete är att tydligt börja skilja mellan olika invandrarkategorier. Varför inte följande kategorier: 
1) Hemvändande svenskar 
2) högutbildade eller mycket professionella arbetskraftsinvandrare 
3) lågutbildade och ingen särskild kompetensbakgrund 
4) utbildningsinvandrade 
5) högutbildade eller mycket professionella flyktinginvandrade och deras barn 
6) lågutbildade och utan särskild kompetensbakgrund som kommit som flyktingar. 

Både den nödvändiga förbättringsdebatten och det konkreta förbättringsarbetet skulle kraftigt förbättras om vi inte talar om hela fruktkorgen samtidigt utan blir mer specifika eftersom varje fruktslag förtjänar och kräver ett eget fokus även om fruktsalladen kan bli den absolut godaste smakuppfyllelsen om varje frukts egenskaper uppskattas, är väl förberedd och vårdad.

I dagens lokala tidning kan vi ta del av att en man, som mördat sin ex fru inför deras tre år gamla dotter, dömts till livstids fängelse och att han (efter sin livstid....) ska utvisas ur Sverige om det går.... I samma tidning kan man läsa om en man som blev ihjälskjuten av en polis i samband med att han besökt sitt ex och varit mycket hotfull (mannens pappa sitter på livstid i fängelse efter att han dömts för att ha mördad en av sina döttrar i ett så kallat hedersmord). Polisen anklagades självklart för övervåld. Enligt åklagaren sköts mannen (knivbeväpnad) först i benet. När några poliser närmade sig mannen reser han sig ändå upp och anfaller, med kniven i högsta hugg, en av poliserna påväg fram. Då skjuter övriga poliser för att skyndsamt rädda sin kollega. Mannen var förvisso drogpåverkad men uppenbarligen räddade sannolikt poliskollegorna livet på en i patrullen. Dessa mäns kvinnovåld är tydliga exempel på den oacceptabelt dåliga inkluderings och integrationspolitik vi för i Sverige. Inget våld är accepterat i Sverige och hedersrelaterat våld ifrån en enormt patriarkal kultur är särskilt ovälkommen i Sverige. Där den finns utsätts familjemedlemmar ständigt för mänskliga kränkningar. Här hos oss är människor lika mycket värda och har lika stor frihet oavsett kön, hudfärg, religion och sexuell läggning! Det måste bättre försvaras och utvecklas! Inte minst för att skydda alla dessa 
kvinnor som annars lever i "fängelser".

När får vi se en politik som mycket bättre bygger broar mellan mycket olika kulturer? Mantrat jobb, jobb, jobb är långt ifrån tillräckligt när många med flyktingbakgrund är och förblir arbetslösa. Och då många flyktinginvandrade har väldigt annorlunda bakgrund än den som de som vuxit upp i Uppsala har. Är det svårt att fatta?

onsdag 15 oktober 2014

När kommer vaccinet

9/11
Det är tydligen tur att 9/11 (terrorhandlingarna mot Twin Towers i NY) drog igång det amerikanska försvarets forskning av vaccin mot de farligaste virus de kände till. Ebola var ett av dem och de fruktade att biologisk krigföring skulle bli nästa vapen att nyttjas av terrorister. Tack vare dessa satsningar kanske vi har ett vaccin snart. Paniken bara ökar och ökar även i västvärlden över Ebolans spridning. Har vi tur i vår del av världen är kylan på vår sida. Jag tror vi snart har problemen under kontroll. Samtidigt skulle det vara väldigt positivt om vi snart har ett vaccin som kan massproduceras. Inom ett år har nog de flesta glömt denna tragedi och vi går vidare ut i det okända. Vad tror du händer kopplat till Ebolaspridningen?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19702459.ab

tisdag 14 oktober 2014

Dålig ekonomi allt sämre?

Varifrån kommer pengarna?
Magdalena Andersson, ny finansminister, tog i från tårna häromdagen och svartmålade svensk ekonomi kraftigt. Sverige "har tomt i ladorna" osv. Samtidigt fortsätter regeringen att presentera förslag efter förslag som driver kostnader??? Antingen är det idioti som pågår eller ett cyniskt maktspel där Socialdemokraterna målar upp en mörk bild av Alliansens (trots att övriga världen är djupt imponerade över hur väl Sverige står trots rådande mycket dåliga tider i Europa) ekonomiska politik samtidigt som de trots det urusla parlamentariska läget presenterar förslag efter förslag som kostar en massa pengar. "Krona för krona".... Ska jag tvingas jobba endast för mig själv och min familj för att i vart fall säkra upp mina barns framtid? Jag trodde bättre om Socialdemokratin! Att köra ett cyniskt maktspel där de riktar sig mot outbildade, samhällssystemsokunniga, bidragstagare, låginkomsttagare och den lägre medelklassen är osmakligt och jag hoppas för våra svagas skull att det inte bär frukt. Är Sverige återigen påväg mot en Greklandsituation? Den nya regeringen tycks verkligen inte ta ansvar för Sveriges unga och våra svaga! Jag vill lämna ett bättre samhälle efter mig, inte ett sämre! Jag vill inte bara jobba för mig och min familj! Ska det bli nödvändigt?
http://www.dn.se/nyheter/politik/attacken-pa-ministern-han-ar-islamist/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19697347.ab
måndag 13 oktober 2014

Strejk mot döden

Ebola sprids exponentiellt
Ebola är mer smittsamt än de flesta andra tidigare kända virus. Döden de som drabbas är också en mycket snabb men plågsam process. Hittills har nästan var annan som drabbats dött. Bara de med riktigt starkt immunförsvar har överlevt. Det är en fruktansvärd tragedi som utspelar sig framförallt på Afrikas västkust. Samtidigt sprids nu Ebola runt i världen. Scenariet liknar det i filmen Contago där Peltrow spelar kvinnan som först får ett livsfarligt virus efter att ha ätit en bit gris. En gris som ätit delar från en fladdermus. Den lilla pojken som klassas som smittad 0 sägs ha ätit en fladdermus vilket ska ha dragit igång den pandemi som rusar fram. Antalet smittade ökar exponentiellt. Det är väldigt, väldigt fort. Jag lider med de som drabbas och med deras nära och kära.

Runt om i världen försöker regeringar få frivilliga att ställa upp att åka till Afrika och på plats bekämpa smittspridningen och att hjälpa de drabbade. Väldigt få vill ställa upp. Det är inte svårt att förstå. Bland de amerikaner som åker är de flesta yrkessoldater och jag antar att de inte har några alternativ. Rädslan är stor och det är inte svårt att förstå ju mer vi lär oss om hur lätt man smittas. Samtidigt bestämmer sig vårdpersonalen i Liberia för att strejka för att få mer lön!!!!! Vad ska man säga? Jag blir bara trött. Hur kan man ta det perspektivet på denna akuta och tragiska situation? Är det inte bättre att de skyndsamt och så säkert som möjligt försöker stoppa smittspridningen och vårda de drabbade? Är det inte de och deras närmaste som drabbas fruktansvärt om sjukdomen bara ökar sin spridningstakt för att de strejkar. För pengar! Skamligt och idiotiskt. Hoppas det finns någon klok äldre person med stort förtroende som SNABBT kan få dem på bättre tankar. Mina varmaste tankar går till alla som nu lider av Ebola och till alla som är skräckslagna för att drabbas. Vår hälsa är viktigast. Det lär sig alla som blir sjuka, oavsett förmögenhet eller fattigdom.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/sjukvardare-i-texas-drabbad-av-ebola/

Ansvarsfull väg framåt

Vad vill man?
Bläddrade igenom de senaste dagarnas lokaltidningar efter några dagar på studieresa på annan ort. Bland annat så hittade jag en större artikel om spårvagnar i Uppsala. En arg företrädare för ett enskilt parti fick uttala sig och i övrigt endast tjänstemän. I artikeln redogjordes också för de olika partiernas ställningstagande till spårvagn i Uppsala. Två var emot, fem var för och en hade svarat kanske. Centerpartiet svarade kanske. Jag tog nyligen del av hur Frankrike kört sin ekonomi i botten. Det kan man lära mycket av. Man kan också lära mycket av tidigare erfarenheter i Uppsala, i Spanien och i Grekland. Bl a kan man lära sig, om man vill lära sig av andra, att det är klokt att skapa mer värde än vad man gör av med. Man lär sig också att vissa politiker är mycket duktiga på att göra av med andras pengar och försätta sina samhällen i mycket svåra situationer än att ansvarsfullt vårda ekonomierna och utifrån behov väga seriösa alternativ mot varandra.

Hur kan man seriöst säga ja eller nej till något innan man gjort ordentliga utredningar om alternativ? Huvudfrågan för Uppsalas framtida kollektivtrafik kan knappast vara spår eller inte spår! Huvudfrågan är i detta sammanhang vilket nytt kollektivtrafiksystem kan mest kostnadseffektivt och miljösmart tjäna ett lokalsamhälle som planeras växa med över 100.000 människor på bara 36 år? Det kanske är moderna superlånga bussystem? Eller spårtaxisystem? Eller spårvagnssystem eller något annat. Det är oseriöst att bestämt tycka något utan att göra hemläxan först! Den första mycket övergripande spårvagnsundersölningen som genomförts uppskattar att ett kortare spårvagnssystem i Uppsala centralort skulle kosta mellan 4 till 10 miljarder kronor. Oavsett om det skulle kosta 4 eller 14 miljarder kronor så är det massor av pengar! Som lokal skattebetalare blir jag mycket orolig över att partier tycker sig kunna vara så säkra på vad som är rätt i så komplexa frågor och när det rör sig om så mycket pengar. Och om ingrepp i stadsrummet som länge påverkar livet i staden. Vad tycker du?
http://www.unt.se/uppland/uppsala/politikernas-ansvar-att-starta-ny-utredning-3408902.aspx
http://www.unt.se/uppland/uppsala/svarberaknat-miljardprojekt-maste-utredas-vidare-3409020.aspx

lördag 11 oktober 2014

Nya SverigeAlan Greenspan
En mycket skärpt föredetta riksbankschef i USA, Alan Greenspan, blev nyligen intervjuad av BBC om hur han ser på läget i världsekonomin. Han är mycket bekymrad. USA och England tycker han verkar gå i rätt riktning men övriga världen, inklusive Kina, ser mycket bekymmersamt ut. Det är strukturella problem som måste lösas för att hitta en ny ekonomisk ordning som gör att invånarna får det bättre, inte bara mer till de få som redan har enorma förmögenheter. Greenspan förklarade också att han inte tror att Eurosamarbetet kommer att fungera i nuvarande form. T ex Italiensk kultur och ekonomi skiljer sig för mycket mot tysk. Tidigare kunde de Europeiska länderna enskilt devalvera sin valuta för att klara tuffare internationell konkurrens. Det har Sverige gjort många gånger. Det fungerar inte längre för dem som är kopplade till Euron utan för dem krävs stora systemförändringar, reformer, som gör länderna mer konkurrenskraftiga igen. Reformer som inte uppskattas av många invånare och därför inte heller attraherar politiker. Nu tyder allt på att även Tysk ekonomi dyker. Om det inte enbart är tillfälligt kommer Europa nu möta en tuff tid med nödvändiga reformer. Och det parallellt med att främlingsfientliga krafter redan fått starka fästen runt om i hela Europa. Den som ställer om först får stora fördelar jämfört med andra. Tror du en Socialdemokratisk/MP regering leder denna nödvändiga omställning? Jag tror inte det men hoppas de tar sitt ansvar.

Sverige kan försvara sitt generella välstånd och vi kan reformera oss till ett samhälle som klarar av att ge äldre och allt heterogenare människor i norr ett rikt liv fyllt av möjligheter. Det vi behöver göra är att omsätta vår innovationsförmåga i fler växande lokala företag, stärka det sociala kontraktet så att rättigheter bättre matchas mot skyldigheter, en flyktingpolitik som gör att vi rimligt klarar att inkludera dem vi hjälper in i vårt samhälle, bättre skatteregleringar kopplade till E-tjänster och förändrade arbetslagar och regler som bättre stöttar omställningen till tjänstesamhället. Sverige kan klara denna stora utmaning! Jag vill att Sverige ska klara den och jag tänker fortsätta att bidra till att vi lyckas. Då krävs bl a en öppen och fördomsfri debatt om de stora utmaningarna. Kommer du hjälpa till?

Kraftlös demokrati
Rädsla för förändring
Hamnade i en mycket intressant diskussion om varför vi inte får igång en öppen debatt om de stora och svåra samhällsutmaningarna? Om flera av våra system, uppbyggda utifrån industrisamhällets logik och utifrån tidigare inställning att man så långt som möjligt ska undvika att belasta övriga samhället, är ohållbara är det löjligt att prata om och ändra i småfrågor. Problemet är nog inte att de flesta politikerna inte inser detta. Problemet, enligt diskussionen, är att väljarna oftast inte belönar budskap om förändring. De allra flesta människor vill ha "status Q". Och motståndet mot det okända är alltid stort. Trots att vi ständigt utsätts för förändring. Nu i en takt som aldrig förr. Klarar dagens demokratiska system att tillräckligt snabbt ändra lagstiftning och olika samhällssystem? Sannolikt inte. När de sega demokratiska processerna är redo (en majoritet) för en förändring har nya förändringar gjort det som politiker och tjänstemän länge malt i politiska kvarnar irrelevant. Nyligen röstade Schweizarna om invandring. Folket bestämde sig för att stänga sina gränser för de flesta invandrare. Klokt? Hur kan vi utveckla vårt demokratiska system så att det kan agera snabbare? Eller kommer den kinesiska modellen för "demokrati" inom en generation bli den rådande i stora delar av västvärlden? USA har ju i praktiken bara två partier. Det är ju bara ett fler än i Kina.....

fredag 10 oktober 2014

Mer kreativitet tack!

Hur kan Europa och Sverige klara den massiva ekonomiska konkurrensen från Kina? Är

konkurrensen ett problem eller bara en stor möjlighet? På många sätt innebär Kina, Indiens, Brasiliens mfl länders välståndsökning stora välståndsmöjligheter i hela världen. Samtidigt är våra naturresurser ändliga och om tillväxten enbart sker i nya ekonomiska makter innebär det att övriga länders stora delar av befolkningen får det sämre.

Kreativitet, kreativitet, kreativitet, skapandet av västregler för hur värdevinsterna i det nya informationssamhället fördelas mer rättvist och ordentliga paradigmskiftesreformer mot ett 80/20 samhälle där ekonomin till runt 80% står och faller med lokalt producerade tjänster. De 20% tjänste"enablers" (produkter) fortsätter självklart att ha mycket högra värden för vårt välstånd. Jordbruket stod för inte så länge sedan för runt 80% av människors jobb. Vet du hur många som jobbar med jordbruk som andel av den svenska befolkningen idag?

Igår besökte jag en Salvador Dali utställning och försäljning av några av hans verk. Fantastiskt. Jag är en stor beundrare av hans konstverk. Vilken kreativ hjärna han hade och i kombination med företagsamhet blev den mycket framgångsrik. Europa måste åter bli mycket kreativare. Lära mer av Leonardo Davinci och Salvador Dali. Så tror jag Europa har en chans att framgångsrikt konkurrera med Kina och Indien. Den kreativa vägen framåt där vi bygger vidare på Europas härliga olikheter, mångfalden, i kombination med en lagstyrd omställning av vårt energiförsörjningssystem kan vara ljuset i ett nu mörkt Europeiskt läge. Att återigen falla in i ett förödande stort krig mellan stora Europeiska länder gynnar långsiktigt bara t ex Kina som då skulle ta ett ännu starkare grepp om Europas ekonomier. Glöm aldrig orden uttalade av Sveriges finansminister i början av 90-talet: "den som är satt i skuld är icke fri". Vilken verklighet ser Europas ledande politiker? Vågar de försöka leda oss fortare mot ett mer kreativt tjänstesamhälle? Vad krävs för att vi fortare ska ställa om vårt energiförsörjningssystem och bli mer självförsörjande snabbare? Sverige och Europa kan resa sig igen men nu krävs ordentliga reformer! Annars lämnar vi bara ett enormt skuldtyngt, ännu sårbarare och svagt samhälle till våra barn. Det vill inte jag göra! Vill du?

torsdag 9 oktober 2014

Räddningen från Uppsala

Frankrike ett varnande exempel
Jag är i Paris. Jag älskar Paris. Av många skäl. Inte minst att det är en härlig blandning av människor från jordens alla hörn, de älskar estetik och design samt bjuder på många kreativa mötesplatser. Utan tvekan är blandningen av människor med helt olika bakgrunder ett av skälen till den höga kreativitetsnivån.

Paris bjuder också på berättelser och nyckeltal som förskräcker. Staden och landet, Frankrike, mår ekonomiskt mycket dåligt. De visar tydligt att det är omöjligt att ge alla invånare bättre och bättre samhällsservice utan att också skapa fler lokala jobb och ekonomisk tillväxt. En tillväxt, som om den finns, måste kunna skapa lokal nytta i en ny värld där t ex nya IT/nät miljardärer snabbt flyttar om staten försöker lägga på dem skatter de anser orimliga. Finansdepartementet i Frankrike har det jobbigt, mycket jobbigt. Frankrike står inför många jobbiga stålbad. Med företag som tappar konkurrenskraft, en militant facktradition, stora komplexa invandringsutmaningar och rika som lämnar landet går Frankrike sannolikt en jobbig framtid till mötes.

Uppsalas finansiella krafter
Hur kommer det att gå för svensk ekonomi framöver? En högre och högre skuldbörda bland invånarna, kommunerna, landstingen och staten. En mycket låg inflation bl a pga den strukturellt höga inflationen. En allt för låg ekonomisk tillväxt. Förhoppningar om att den globala tillväxten (Kina, USA, Indien, Ryssland, Brasilien etc) ska dra igång t ex Sveriges och Frankrikes ekonomier. Förhoppningar som inte är så sannolika då hela världen tyngs av gigantiska skuldbördor samtidigt som Mellanöstern står i lågor, Ebola härjar i Afrika, Kinas demokratiutmaningar och osäkra obligationsfordringar, handelskriget mot Ryssland pga deras aggression mot Ukraina, de flesta EU länders mycket mörka ekonomiska situation, stora flyktingströmmar och nu en mycket svag samt utgifts och bidragsdrivande regering i Sverige. Kommer vi kortsiktigt klara detta utan ett dramatiskt och negativt slut? Möjligen. I så fall tack vare Uppsala.

Uppsala måste definieras som en ekonomisk stormakt i Sverige. Nu styrs Finansdepartementet av Magdalena Andersson och Karolina Ekholm, båda med stark anknytning till Uppsala. De stöttas också av Joakim Skoog. Sveriges utan jämförelse bästa fondförvaltare är Uppsalakrafterna Didner och Gerge. Dessutom leds Sveriges mäktigaste bank, SEB, av Annika Falkengren med mycket starka band till Uppsala. Jag tror att Uppsala och Sverige kommer att komma ur den stora kris som stundar rätt bra då dessa Uppsalakrafter bevisligen är skickliga och nu krävs minst lika mycket klokskap och skicklighet som efter de ekonomiska härdsmältorna efter Lehmann Brothers konkurs 2008. Håll i hatten! Det blir några mycket skakiga år framöver. Ur detta är jag säker på att reformer som matchar vår nya informations och tjänsteproduktionstid leder mot positiva tider igen. Vem drar Monopolets kort "dåliga tider"? Frankrike eller Italien?

tisdag 7 oktober 2014

Mening

Varför går jag upp?
Livet är en stor gåva. Vi kan alla påverka hur våra liv utformas i stor utsträckning. Små och stora personliga val för våra liv i nya riktningar. Den verkligheten är både fantastiskt positiv men också skrämmande. Om man tänker för mycket på just detta faktum är risken stor att man blir stillasittande. Tänk om man väljer fel.... Varje morgon är en chans att göra något nytt givande under livsvandringen.  För mig är det viktigt att känna att jag gör något meningsfullt. Något som är mycket större än för egen vinnings skull. Jag behöver och vill känna att jag gör nytta för många. Både unga, dem mitt i livet och gamla. Jag vill se mig själv i ett för mig meningsfullt och viktigt sammanhang. Det är inte alltid lätt att känna att man hittar det sammanhanget eller att man själv har en roll som känns intressant att spela. Helt klart är att jag kommer att fortsätta att sträva mot att känna att jag gör positiv skillnad för dem jag känner att jag bryr mig om lite extra mycket. Den gruppen är större än endast min familj. Hur ser du på meningsfullheten av våra liv?

Vilka möjligheter?

Vad händer nu?
Frankrike sjunker allt djupare i ekonomisk kris. Folket i Frankrike kan nu t o m tänka sig att återvälja Sarkozy till president. Italiens ekonomi är snart bankrutt. Spanien mår dåligt sedan länge och många Katalonier vill bryta sig loss från Spanien och bilda eget land. Och många fler länder i Europa mår mycket dåligt med gigantisk ungdomsarbetslöshet. Och nu börjar tyvärr även Sverige en skakig väg framåt. Vänstern, MP och S försöker nu skyndsamt kraftigt försvaga Sverige. Tråkigt att det ska behöva bli så här. Och vad händer när ränteavdragen avskaffas och svensk fastighetsmarknad återigen faller samman? Själv laddar jag nu för att försöka bidra till att Uppsala och Sverige inte blir oattraktivt och fattigt. Hur tänker sig S få igenom alla sina förändringsförslag i riksdagen?.....
http://www.di.se/artiklar/2014/10/6/nordea-varnar-for-boprisfall/

söndag 5 oktober 2014

Ett samhälle på dekis


Nya sjukregler
I tidningen "Kollega" kan man ta del av statistiken att sju av tio svenskar går till jobbet även om de är sjuka. Är det för att man inte vill att arbetshögarna ska växa? För att inte kollegorna ska få mer jobb? För att man inte vill acceptera att t ex en ofarlig förkylning stör jobbet? Nejdå, huvudskälet till varför många väljer att gå till jobbet är på grund av pengar. Man vill helt enkelt inte förlora karensdagen. Men den lilla företagaren får efter den enskildes karensdag bära kostnaden för de eventuellt kommande 13 sjukdagarna. Det är kallt för småföretagare i Sverige!
http://www.kollega.se/lathund-till-oppositionens-skuggbudgetar

Varmare och stoltare
Ett kommunalråd från Göteborg har blivit ny infrastrukturminister. Hon är dotter till Göran Johansson som länge var kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. SvD tycker att hon lyckats bättre än pappa då hon nu blivit minister..... Ett kommunalråd vid makten är mycket mäktigare än de allra flesta ministrar. Men vad menar dessa vänstermänniskor, och nu denna nya minister, när de påstår att Sverige blivit kallt och skulle sakna stolthet? Att Alliansen gjort det sämre ekonomiskt att inte jobba jämfört med att jobba? Ska bli intressant att följa hur varmt Sverige nu blir och om tågen börjar gå i tid..... Som jag ser det är Sverige ett samhälle på dekis om inte företagsamheten ökar betydligt, om vi inte kan attrahera betydligt fler välutbildade och erfarna att emigrera till Sverige och om inte antalet jobbade timmar ökar ordentligt bland tillgängliga timmar hos arbetsdugliga invånare (fler i arbete och längre arbetstid för de välutbildade och svårt ersättningsbara).
http://www.svd.se/naringsliv/goteborgspolitiker-storre-an-sin-pappa_3982621.svd

Ruttet samhälle
Ett samhälle som är kallt och som har mycket att förbättra för att erbjuda sitt folk stolthet är Mexico. De ständiga fynden av massgravar med mördade människor (som ofta mördats på barbariska sätt), drogkartellernas totalt kontrollerade samhällen, fattiga som skickar sina barn på en riskfylld flykt till USA etc etc. Och nu mördandet av oliktänkande studenter. De som gnäller över hur det svenska samhället försöker stötta våra svagaste och över hur vårt skattebetalda system fungerar skulle må bättre om de får lite internationella perspektiv på sitt gnäll.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5979344

Fokus på det svåra

Huvudsaker och bisaker
Vi lever i en mycket  privilegierad tid. Alla barn och unga får gå i skolan. Funktionshindrade har aldrig fått så mycket stöd som nu. Omsorg och sjukvård i en omfattning som aldrig förr. En sjukvård som blir allt mer utmanande då den kan bota allt mer, eftersom många behandlingar är väldigt dyra. Vi tar ett mycket stort humanitärt stöd kopplat till flyktingar. Trots det känner många svenskar att det inte är tillräckligt. "Sverige har blivit hårt...." Jag antar att "hårt" handlar om att några politiska partier förstår att Huvudsaker för att det höga generella välståndet ska kunna försvaras är att vi jobbar mer med värdeskapande jobb och att fler jobbar. Hur kan det vara svårt att förstå att om allt för många i ett högskattesamhälle (ska finansiera alla rättigheter som invånarna har) inte jobbar utan lever på sparade pengar, a-kassa, sjukförsäkringar eller försörjningsstöd, då faller välfärdssystemet samman. Den nya regeringens presenterade ambitioner leder mot välfärdskollaps. ALLT borde fokuseras på följande fyra huvudutmaningar för oss i Sverige (om vi vill försvara det höga generella välståndet);

1) skapa bästa möjliga tillväxtklimat för småföretag som vill växa genom att anställa människor i Sverige.
2) ändra lagstiftning, ändra Arbetsförmedlingens uppdrag, pressa på arbetsmarknadens parter att modernisera arbetsmarknadens spelregler så att rörligheten ökar, inlåsningen minskar och att unga och flyktinginvandrade mycket snabbare inkluderas in i arbetsmarknaden.
3) integrera flyktinginvandrade mycket bättre än nu. Särskilt flyktinginvandrade från väldigt annorlunda bakgrund jämfört med den svenska.
4) modernisera hela omsorgen och vården i hela Sverige. Andelen mycket gamla ökar kraftigt framöver och då krävs nytänkande, särskilt om andelen av befolkningen som jobbar i värdeskapande jobb inte ökar kraftigt.

Det finns gott om tydliga problemformuleringar kopplat till ovan fyra huvudutmaningar för att säkra fortsatt generellt välstånd i Sverige. Tror du vi förlorar fyra års arbete i den riktningen nu? Tyvärr talar ensidiga förbättringar av A-kassan, återigen väldigt generösa sjukförsäkringssystem m.m. Norge är VÄLDIGT mycket rikare än Sverige. Trots det inser de att de måste reformera sin omsorg och vård  för att hålla ihop landet.
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Velferdens-usikre-fremtid-7721677.html

Nya dödssynder
Stefan Einhorn har moderniserat synen på vilka egenskaper som svenska folket anser vara "dödssynder". Främlingsfientlighet, girighet, översitteri, trångsynthet, hänsynslöshet, hat och särskilt falskhet. Om jag jämför människor inom näringslivet och politiken är väldigt många fler falska inom politiken än inom näringslivet. Varför tror du det är så? Själv tror jag på transparens d v s att vara den man är och stå för det i full öppenhet. Det gör uppenbarligen inte alla....
http://www.vi-tidningen.se/2014/08/stefan-einhorn-och-de-nya-dodssynderna/

lördag 4 oktober 2014

Mer än kapitalism och girighet

Svag regering ännu svagare
Vi har en mycket svag regering som tillträder. Löfvén vädjar om samförstånd och samarbete mellan "blocken". Samtidigt levererade han en regeringsförklaring full av vänstervridningsönskemål och naiva ambitioner. Framförallt är det svårt att se hur ansvarsfulla partier ska kunna stötta en regering med många förslag som inte är finansierade. Utöver problem med den demokratiska situationen i riksdagen (röstfördelningen), återställar och drömpolitik får vi nu också mycket få kompetenta statsråd. Stackars oss svenskar.
http://www.dn.se/valet-2014/har-ar-de-nya-ministrarna/
http://www.unt.se/asikt/debatt/vad-valet-har-lart-oss-3390842.aspx

Nobelpriset bara hotat om pengar är grejen 
Läste en artikel om att Nobelprisets status är hotat då multimiljardärer runt om i världen försöker bli odödliga genom att efterlikna Alfred Nobel. Artikeln menar att större prisbelopp från konkurrenter  starkt hotar Nobelprisets status. Att skriva en sådan artikel visar på en mycket begränsad och dum inställning. Nobelpriset är framförallt en väl vårdad institution med en inramning och en historik som blir mycket svår att slå. Det är inramningen, den fortsatta historiska berättelsen och hedersbetygelsen som är hela grejen med Nobelpriset. Om en vinnare får 12 miljoner eller 38 miljoner är av mycket underordnad betydelse för de allra flesta vetenskapshen. Tror du på fullaste allvar att någon börjar forska i tron att den ska bli rik genom grundforskningen?

Ojdå.....

Tiggeri och Palestina
Vad kan man säga? Vad var det jag sa? Helt plötsligt efter alla prisbelönta reportage om tiggarna får vi ta del av ett reportage om att det finns män som kräver in pengar från tiggarna.... Hoppla! Vittnen om tiggeriets välorganiserade verksamheter finns det gott om. Får man säga så? Det finns ju inget annat än fattigdom kopplat till dessa människors svåra situation... Det är tröttsamt att svensk debatt i media och mellan politiker är så begränsad. Varför är det så? Utvecklingen av Sveriges olika delar blir inte bättre av en ständig förnekelse av sanningar som vissa anser politiskt inkorrekta. Enskilda människors bästa försvaras inte av att man inte vågar se och prata så mycket som möjligt om våra samhällsproblem.
http://www.dn.se/sthlm/sa-tvingar-de-tiggarna-att-betala/
http://www.dn.se/sthlm/darfor-ar-det-sa-svart-att-ingripa/

Om vi någonsin ska få ett slut på konflikten mellan Israel och större delar av det palestinska folket är det klokt att erkänna Palestina så att israeler och palestinier blir lite mer jämbördiga i deras ständigt fruktlösa förhandlingar. Modigt och bra av Socialdemokraterna och MP att gå fram med budskapet att Sverige nu kommer erkänna palestiniernas rätt till ett eget land. Ett land där palestinierna t ex inte behöver behandlas som de svarta, och andra icke vita, blev behandlade under Sydafrikas apartheidregimer. Inte minst i ljuset av IS fruktansvärda framfart är det viktigt att de svårt prövade palestinierna ser ett ljus i sin tunnel. Vi får se hur det går.
http://www.dn.se/valet-2014/svenskt-erkannande-av-palestina-vackte-jubel/
http://www.dn.se/valet-2014/sa-reagerar-omvarlden-pa-lofvens-regering/

Ta i problem! Skjut inte problem under mattan!
Jag är less på fegheten inom svensk debatt kopplat till känsliga frågor. Det är kontraproduktivt och problemen blir bara större och större. Läs gärna bifogad artikel där en känd sossedebattör dissar att den nya sosseregeringen tycks skjuta stora utmaningar, bl a integrationspolitikens brister, under mattan. Det är dumt! Mycket dumt!
http://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/upplagg-som-spelar-sd-rakt-i-handerna/

torsdag 2 oktober 2014

Schack matt

Faller dollarn?
Som sagt, Kina har tagit över världen på bara 25 år! Det positiva med det är att det tydligt visar hur föränderlig världen är och hur fort man kan förändra villkoren om man vill och kan samla sig. Inatt läste jag på lite om vad som tros hända med de så kallade världsvalutorna framöver. Euron mår av självklara skäl dåligt eftersom Europa fortsätter att ha stora strukturella problem eftersom vi lever långt över den nivå vi har råd med för tillfället. USAs stormaktskostnader och politiska kaos kostar också enorma pengar. Seriöst tycks väldigt många amerikanska finansexperter tro att dollarn inom kort faller samman. Om det händer blir det inte så roligt. Inte minst de flesta av våra stora exportföretag är väldigt exponerade mot dollarn. Om det händer har kanske kineserna visat att de är betydligt bättre på schack än västvärldens multimiljardärer och politiska ledare. Vad händer om kineserna ställer västvärlden i schack matt? Oavsett vad som händer runt dollarns utveckling kommer det inte vara den nya svenska regeringens fel. Men de kommer tyvärr ha mycket svårare att hantera situationen än den tidigare regeringen. Spännande tider. Tur att mina barn inte ska ut på arbetsmarknaden än...... Vilken tur att jag har väldigt stor respekt för Kinas historia, en imponerande kultur, ett ambitiöst och företagsamt folk med en i grunden stor respekt för natur och fokus på hälsa. Påminner lite om den svenska om än i gigantiska mått. Istort endast deras enpartiupplägg jag absolut inte gillar. Och de demokratiska konsekvenserna av enpartiupplägget. Hur tror du att Kinas världsherravälde kommer att märkas? EU, om det håller ihop, är nog inte så dumt för att försöka balansera den ryska björnen och mittens rike! Ny tid! Nya möjligheter!
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2014/09/money-talks-september-29th-2014
http://www.washingtonpost.com/national/why-the-bond-market-is-more-fragile-than-you-think/2014/10/01/5facec26-4984-11e4-a4bf-794ab74e90f0_story.html

onsdag 1 oktober 2014

Totalitärt och skrämmande

Hur många offras denna gång?
Framförallt Hongkongs unga gör sin röst hörd i hela världen men censureras kraftigt bort i övriga Kina. I hundratusentals demonstrerar de för rätten att i fria val välja politiska företrädare. De gillar inte att de endast kan välja bland någon eller några lokala ledare som godkänts av Peking. Förra gången Kinas studenter ville ha mer frihet slutade det med att många studenter mördades av partiet i anslutning till Himmelska fridens torg i Peking. Deng Xiaoping var partiets enormt mäktige ledare. Då gjorde Xiaoping gäng ett "kontrakt" med Kinas affärsmän. "Kontraktet" kalas Ett land, två system. Landet är mittens rike Kina. De två systemen är att om affärsmännen får göra sina affärer men låter bli att lägga sig i politiken, då fick affärssystemet fritt fram och sedan dess, 1989, har Kina gått från att vara ett relativt fattigt land till att nu (bara 25 år) vara världens starkaste ekonomi! Ett politiskt parti styr m a o världens starkaste ekonomiska stormakt. Sug på den du. Hur många ungdomar kommer denna gång att offra sina liv när mittens rikes totalitära ledning sätter ner foten och säger STOPP? Eller tror du vi nu får se ett nytt system växa fram i Kina? Xi Jingping, Kinas nuvarande store ledare, är inte känd för att vara en mjukis. Ska även Kina börja gunga i en värld som redan är i ordentlig gungning? USA har stora politiska låsningar. Europa lever över sina tillgångar, och sin värdeskaparförmåga. Europa kämpar också med stora utmaningar med stora flyktingströmmar. Mellanöstern är ett stort tragiskt kaos. Afrika drabbas nu hårt av Ebola. Rysslands ekonomi är mycket ansträngd och den blir inte bättre av att de bråkar med sin granne Ukraina.
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Protesterna_och_massakern_på_Himmelska_fridens_torg

I Uppsala visar kommunisterna hur de ser på demokrati. En sann kommunist var både etta på Vänsterns landstingslista och fick klart flest personkryss för att bli deras landstingsråd. Men medlemmarnas och folkets röst respekteras inte. Synen på demokrati skiljer sig mellan våra partier. Det förstår tyvärr inte alla väljare?
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5977045