måndag 31 oktober 2016

Sjukast i världen

Hur sjukt kan det vara?
Hur sjukt är det svenska sjukvårdssystemet? Och hur sjuka är vi svenskar i förhållande till andra länders folk och varför ser det ut som det gör? Det finns många sätt att försöka ta temperaturen på de tillstånden. Vilka indikatorer tror du bäst beskriver läget? Sjukfrånvaron jämfört med de 20 rikaste länderna i världen? Inställda planerade operationer på grund av personalbrist? Felbehandlingar på grund av svårtillgängliga journaler? Kostnadsutveckling på grund av oförmågan att prioritera? Kostnadsutveckling på grund av bemanningsförmåga? Motivationsgrad på grund av centralisering? Mörkrets psykiska effekt på arbetskraften? Håll med om att det är intressant att det folk som har världens mest generösa allmänna sociala skyddsnät, tuffa arbetsmiljökrav och en föräldraförsäkring i världsklass också har bland de sjukaste människorna. Det svenska mörkret sex månader per år kompenseras väl av ljuset de sex ljusa månaderna... Och varför är offentliganställda väldigt mycket mer sjukskrivna än människor inom den privata sektorn? Särskilt stress plågar många anställda inom offentlig sektor. Är det som vanligt ledarskapet som brister? Personligen är jag helt säker på att centraliseringsivern är en stor bov i dramat.


http://www.unt.se/asikt/ledare/akut-stress-i-offentliga-jobb-4420546.aspx


Journalsystem

Tror du patienten är i centrum inom sjukvården? Det vill man gärna tro men det måste vara något annat. Hur kan det annars 2017 vara så att Sverige fortfarande inte har ett journalsystem där läkare i akuta situationer enkelt kan få eventuell och viktig information om en patient. Det är inte bara oacceptabelt ur ett patientperspektiv utan också ekonomiskt idiotiskt. Viss standardisering är självklar att driva igenom och Sveriges kommuner och landsting, SKL, borde sedan länge ha drivit fram en journalstandard i Sverige. Hur svårt kan det vara att enas om liknande system? Hur kan särintressen och prestige tillåtas ha så stor påverkan på dyra beslut? Eller är det "bara" okunskap och dumhet? Varför tror du att Stockholms läns landsting inte kan enas med två andra sjukvårdsområden i Sverige runt en så "enkel" fråga? 


Vilket fokus har de som ansvarar för sjukvården? På vilka övergripande prioriteringar som ska råda med begränsade resurser? Hur individen får snabb och kvalitativ vård inom ramen för de prioriterade områdena? Hur effektiviteten ökas i arbetet att bota och laga så många som möjligt? Man kan verkligen undra. Inte minst kan man undra varför ett dyrt system som brister i kvalitet, stafettanställda, inte reformeras bort...  Ligger svaren på sjukvårdens utmaningar att finna genom att skapa några större regioner av kommuner i Sverige? Eller ligger svaren kopplade till nya praktiska arbetssätt och tydliga karriärvägar? UNTs ledare hör till dem som tvivlar på storregion som lösning. Anna Dahlberg, Expressen, ser lösningarna i smartare rekryteringsupplägg, karriärsteg och en rimlig mix mellan oerfarna och erfarna medarbetare, i alla sammanhang.

Den offentligt styrda världen borde sätta upp målet 50% friskare medarbetare till 2020! Möjligen skulle det räcka som mål för att kraftigt förbättra kvaliteten i offentlig service och medarbetartrivseln. Vad tror du? Inom vården får vi nog även säkerställa ett standardiserat journalsystem och gå till botten med hur vi löser bemanningsproblematiken runt om i landet oxå. Därefter har vi sannolikt en vård i världsklass : )


söndag 30 oktober 2016

En farlig kvinna

Skicklig politiker
Gudrun Schyman är en skicklig politiker och en överlevare. Hur många skulle överleva skattefuskande, samma utläggsersättningar från flera ställen, taxiresor på skattebetalarnas bekostnad för hutlösa belopp, kisskandaler på biograf och att elda upp 100.000 kr som kan rädda livet på många barn? Det har Schyman gjort. Men hon är väl en "fin" människa.... Efter att Vänsterpartiet fick nog av henne använder hon sin politiska skicklighet till att sälja ännu mer vänsterdravel än Vänstern. Fi är mer åt det ärligt kommunistiska hållet. Och Schyman förespråkar typ kramar för att hålla den ryska björnen på avstånd... Oavsett vad mjukisarna tycker kan vissa människor och krafter bara tyglas om man själv uppvisar beslutsam styrka. Tänk att det finns så många som går på den naiva och bakåtsträvande politik som Fi företräder.
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/kvinnor-kan-anvandas-till-mycket-4420561.aspx
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10337160.ab
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/614179-politiska-skandaler-vi-minns-gudrun-schymansskattefusk
https://m.youtube.com/watch?v=SwyJAEZ3PzQ
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12378252.ab

Upprustning
Är det vapen- och legoknektsindustrin som försöker få igång konflikter mellan NATO och Ryssland? Eller är det NATOs aktiviteter som får ryssarna att växla upp? Eller tvärt om? Mer pengar ska nu prioriteras till upprustning i Östersjöområdet så helt klart är att efterfrågan på krigsutrustning lär öka. Trist utveckling.
http://www.expressen.se/ledare/njet-sverige-lider-inte-av-russofobi/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/expert-rysslands-upprustning-saknar-motsvarighet/
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/dubbelt-sa-mycket-till-forsvaret-i-ryssland-pa-tio-ar
http://www.svd.se/nato-svarar-pa-rysslands-upprustning

NATO-medlemmar
Turkiet är NATO-medlem. Är Turkiet bra på att bidra till en säkrare värld idag? Hur väl rimmar Erdogans styre med de värderingar som NATO är uppbyggt kring? Gudrun Schyman är farlig för Sverige och lurar många yngre att tro att hennes väg framåt är klok. Samtidigt är Erdogan en mycket farligare politiker som bestämmer och påverkar mycket av Europas utveckling framöver... Schyman kanske kan åka och träffa Erdogan och Putin. Lite kramar kanske får dem att bli snällare och mer demokratiska.... I hennes debattartikel ovan skriver hon bland annat "Mänsklig säkerhet och antimilitarism är det feministiska svaret på det patriarkala våldet." Ja, inte är det Fis politik som kommer att bidra till att vi kan sova gott om nätterna. Vissa av partiets tankar må upplevas som fina men de är extremt naiva!
http://www.expressen.se/ledare/sakine-madon/erdogan-drar-ner-turkiet-i-totalt-morker/
http://www.nato.int/cps/en/natolive/nato_countries.htm
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_131446.htm?selectedLocale=en

Individers betydelse
Självklart företräder inte politiska ledare sig själva utan det politiska program som partiets medlemmar bestämt. Lika självklart finns stort utrymme för tolkningar och möjlighet att särskilt prioritera vissa frågor före andra som beskrivs i det lokala och nationella partiprogrammet. Nationellt är det särskilt tre partiledare som utmärker sig och som väl lyckas sälja det de vill sälja. Gudrun Schyman, Jimmy Åkesson och Annie Lööf. Att C har medvind i opinionen just nu tycker jag är positivt. Tyvärr är sannolikheten hög att Fi och SD fortsätter att växa mest. Individers betydelse ska aldrig underskattas. Sveriges kommuner och landet stärks verkligen inte om Schyman lyckas lura tillräckligt många att tro på Fi flummet. De tre växande partierna har ledare som tydligt lyckas positionera det parti de är främsta företrädare för. Stridsytorna blir tydliga, oavsett om problemformuleringarna är rimliga eller ej för den som verkligen tänker till. Konflikterna mellan olika politiska lag i Sverige ökar. Polariseringen i Sverige fortsätter. Kanske är det vad som behövs för att fler ska engagera sig politiskt.lördag 29 oktober 2016

Ett nytt Sverige

Något har gått sönder
Allt förändras hela tiden. Ibland går förändringarna sakta och ibland snabbt. Det råder ingen tvekan om att Sverige och dess delar fort förändras. Inte minst märks och känns stora förändringar i Uppsala. Det svenska samhället blir återigen allt tydligare uppdelat mellan de som har och de som inte har. Mellan dem som känner hopp och dem som känner hopplöshet. Mellan dem som är innanför systemen och dem som lever utanför. Mellan extremister och dem som tror på liberala värderingar. "Något har gått sönder" användes flitigt av Sossarna i valrörelsen 2014. Har regeringen kommit på vad "något" är? Och vilka är verktygen som ska laga det som är trasigt? Högre skatt?.... Knappast en hållbar väg framåt om vi vill behålla och attrahera eftertraktade på arbetsmarknaden. Hur hanterar vi verkligheten om Gudmunsson har rätt att runt 400.000 anhöriginvandrare blir verklighet? Hur ska de bo? Kan vi tänka oss en månads snabbutbildning för nya lärare? Varför arrangerar inte regeringen en större konferens om det svenska utanförskapet, dess nuläge, dess konsekvenser om utvecklingen inte bryts och samtal om reformer som kan bli de verktyg vi behöver för att kraftigt förbättra inkluderingen. Är bifogade artiklar korrekta betraktelser av vår nutid eller ej? Bryr du dig?
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/svenska-barn-aer-mest-ojaemlika-i-hela-norden-28840
http://www.svd.se/kartlaggning-fler-svenskar-lever-i-absolut-fattigdom/om/debatt
http://www.svd.se/i-asylkrisens-spar-374-000-anhoriga-vantas/om/svenskt-flyktingmottagande
http://mobil.unt.se/uppland/uppsala/jobb-och-trygghet-storsta-utmaningarna-4418730.aspx
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23805694.ab
http://www.expressen.se/ledare/skattepengar-ska-inte-ga-till-extremister/

Dela grundvärderingar
Japp, det är viktigt för ett samhälle som vill hålla ihop att konstant och tydligt jobba med den önskade värdegrunden! Vi behöver ett ledarskap runt om i landet och för riket som på riktigt förstår det. "På riktigt" innebär att ledarskapet bärs av människor med trovärdiga och relevanta livserfarenheter. Just nu är Sverige ledarlöst.
http://www.gp.se/ledare/hjärta-och-hjärna-i-symbios-1.3911134

Nepotism
Är ett av skälen till att ingen konferens genomförs att allt för många ledande politiker saknar de referensramar från verkligheten som man kan anse som rimliga? Och är nepotism (svågerpolitik), ett allt större problem i Sverige? Hur omfattande är nepotismen? Visst är det väl meritokrati som gäller i Sverige...
http://www.synonymer.se/mobil/?query=nepotism
http://www.gp.se/ledare/korruption-handlar-om-kulturer-1.3909584

Nuläge, framtidsscenarier och reformförslag
Sverige har nu minst en minister som bevisligen inte kan hantera skattebetalarnas pengar respektfullt. Och vi har sannolikt den svagaste regeringen någonsin. De förstår inte ens det självklart kloka med att arrangera en större utanförskapskonferens. En konferens där myndigheter, forskare och utsatta får ge sin syn på läget för dem som redan lever i utanförskap och hopplöshet. Som nedan artikel beskriver knackar tuffa tider snart på dörren hos medelklassen. Sveriges politiker kommer att bättre och snabbare kunna genomföra nödvändiga reformer om en liknande konferens arrangeras nu! Visa ledarskap! Jag säger som Annie Lööf ofta gör "Det krävs ett nytt ledarskap"! Jag är glad över att Centerpartiet i Uppsala erbjuder Uppsalaborna en vision som är tydlig, greppbar och möjlig att uppnå. I stor omfattning bestämmer vi själva vilken framtid vi vill leva i. Jag tror på en ljus framtid för de som väljer att leva i Uppsala. Vilka partier har idéerna och företrädarna som kan leda oss mot den möjliga ljusa framtiden? Om alla tänker till lite mer och släpper tidigare låsningar, vilka röstar de då på? Hur du väljer att använda din röst är viktigare än på mycket länge! En sak är helt säker, 2030 är Sverige ett helt annat land än idag. Hur du väljer att rösta är viktigt om den framtiden blir positiv eller mörk. Vi kan skapa ett nytt, kreativt, inkluderande, flitigt, rikt, miljömedvetet och sammanhållet Uppsala och Sverige! Att aktivt bära våra grundvärderingar är av avgörande betydelse.
http://www.gp.se/ledare/edling-medelklassens-reaktion-kommer-i-sinom-tid-1.3910964


fredag 28 oktober 2016

2030 blir toppen

Tjäna pengar på pengar på pengar på pengar...
"Inga träd växer till himlen" och "Efter regn kommer solsken" är exempel på talesätt som beskriver ekonomiska cykler som hemsökt människor i årtusenden.

Med intressant regelbundenhet växlar vi från högkonjunktur till lågkonjunktur. Goda tider övergår i dåliga tider och efter ett tag går vi mot goda tider igen. Allt är relativt. I svängningarna går vissa under och andra tar chanser som får dem att växa eller att stärka sin makt än mer.


"The show must go on". Och showen, världsekonomin, har blivit allt mer skruvad i takt med att finanssektorns andel av BNP ökat kraftigt i hela världen. Tro mig, det har gjort volatiliteten (rörelserna upp och ner i delar eller hela ekonomin) farligt kraftfull. I en värld där superdatorer också köper och säljer värdepapper i realtid, dygnet runt, utifrån någon "smartas" algoritmer. Vilket förädlingsvärde har denna marknad? Hur stor del av finansmarknaden är sund och matchad mot realvärden eller affärsmodeller med bärkraft? Om du tar del av fakta om hur stor andel av till exempel USAs företagsvinster som kommer från finanssektorn så förstår de flesta att dagens system spårat ur och år 2008 avslöjades det. Vad gör världens riksbanker sedan avslöjandet för att försöka undvika en smärtsam samhällsförändring? De låter sedelpressarna "brinna upp", det vill säga göder det finansiella systemet med billigare pengar... Tror du det driver på omställningen till Marknadsekonomi 2.0? När ingenjörskonsten flyttat från realekonomin till en farligt virtuell ekonomi, då lever vi i "code red" läge. Varningslamporna blinkar för fullt nu! Krisen är redan här men den står inte tydligt på löpsedlarna än, eller? Den allt för stora finansiella sektorn och dess drift efter snabba klipp har gjort jorden till en instabilare och mindre hållbar plats. Finansiering är lika viktigt för verksamheter som vatten för människan. "Vattnet" är förgiftat och måste renas. Hur stoppas denna destruktiva utveckling? De rikaste blir ju bara rikare och rikare så de vill knappast se en förändring. EU tycks definitivt inte vara en kraft som kan tämja "en tiger som löper allt för fritt". Jag är helt säker på att dansen runt Guldkalven snart är slut för den här gången. Håll i hatten! Personligen hoppas jag på, och jobbar för, Marknadsekonomi 2.0. Den måste skapas.
http://docplayer.se/761462-Tillvaxt-stockholm-det-finansiella-ekosystemet-som-tillvaxtmotor.html
http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Storbritannien/Ekonomi
https://books.google.se/books?id=apHjCgAAQBAJ&pg=PT57&lpg=PT57&dq=uSA+finanssektorn+andel+av+BNP&source=bl&ots=q0IcJ57Ak3&sig=1Dc679XK-1lMr9DC7tBY_pMyJV8&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwiglpPy9PzPAhUFIpoKHW1wDTQQ6AEIQDAG#v=onepage&q=uSA%20finanssektorn%20andel%20av%20BNP&f=falseHur starkt står Sverige?
Bostadsmarknaden och svenskarnas skuldsättning har länge varit ett problem. Trots en svag krona får svensk export ändå inte upp ångan som man skulle kunna förvänta sig. Långtidsarbetslösheten ökar. Pensionsavgångar är svåra att matcha med ny kompetens. Infrastrukturinvesteringarna är eftersatta. Folkvandringarna är omfattande. Politiskt är stora delar av Europa under isen och USA har också demokratiska problem. Miljö- och klimatproblemen blir allt tydligare för invånare som inte väljer att leva i förnekelse.Viktigaste indikatorerna
Sveriges ekonomi sägs gå bra. Vilka indikatorer tittar man på? Skuldsättningsgraden bland enskilda individer och kommuner? BNP utveckling per capita? Försörjningskvoten? Långtidsarbetslösa bland arbetsföra mellan 20-64 år? Kompetensförsörjningsförmåga kopplat till alla pensionsavgångar? Exporttillväxten? Företagsinvesteringar i Sverige? "Lögn, förbannad lögn och statistik" var ord vi bland annat fick lära oss på universitetet. Det går att presentera en verklighetsbild på många sätt beroende av vilken agenda avsändaren har. Min agenda går ut på att så snabbt som möjligt försöka få många i Sverige att hjälpa till att nutidsreformera Sverige. För varje dag som går innan vi ordentligt börjar anpassa Uppsala och Sverige till en ny konkurrenssituation samt demografisk verklighet desto jobbigare blir förändringsarbetet i nästa lågkonjunktur. Jag vill också att Sverige ska bli mycket attraktivare så att många av världens skickligaste inom olika områden gärna vill bo här hos oss. Så är det inte idag men så kan det bli. Tro mig, vägen dit handlar inte bara om rimliga skatter! Det handlar mest om utvecklingsmöjligheter, frihet, bra miljö och trygghet.
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/04/prognos-for-den-ekonomiska-utvecklingen--april-2016/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/14505/Aktuell-befolkningsprognos/Sveriges-framtida-befolkning-20152060/273432/En bra indikator på att inget växer till himlen är aktiekursutvecklingen i Deutsche bank. Tills 2015 var aktien en "idiotsäker" aktieinvestering. Sedan 2015 har den havererat! Du tror väl inte att vi nu befinner oss i en tid där vi är immuna mot kraftiga ekonomiska inbromsningar? Nu måste vi börja ställa om mot en rättvisare och mer hållbar Marknadsekonomi 2.0. Om vi gör det är jag övertygad om att många svenskar år 2030 har det bättre än idag. I Marknadsekonomi 2.0 värderar vi hållbarhetsperspektiv betydligt högre än idag. Visst vill vi både ha det bra nu och lämna något bättre efter oss till kommande generationer? Det vill jag! Det går att klara av både och om man agerar ansvarsfullt och rättvist. Hjälper du till? Jag hoppas du vill det! Ditt engagemang behövs!
http://www.di.se/nyheter/fran-glansdagar-till-fritt-fall-i-deutsche-bank/
https://www.bloomberg.com/quote/DBK:GR
http://www.di.se/nyheter/rorlig-eller-fast-ranta-experterna-tipsar/
http://www.di.se/nyheter/swedbank-bomarknaden-bromsar-in/
http://www.dn.se/ekonomi/tva-rantehojningar-ar-ingen-stor-sak/
http://www.dn.se/ekonomi/eqt-topp-kvar-i-bank-med-indraget-tillstand/
http://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/wwf-svenskarna-behover-42-jordklot/torsdag 27 oktober 2016

Är industriundrens tid över

Stora industriledare

Curt Nicolin, Hans Werthén, Anders Scharp, Björn Svedberg, Percy Barnevik och Lars V Kylberg var industriledare i ordets rätta betydelse. På många sätt var det imponerande att följa hur de tog ansvar för sina företags utveckling men också för svenska intressen på olika sätt. Den tiden tycks vara ett minne blott och de imponerande globala svenska multinationella företagens tid tycks vara på dekis. Trist för Sverige eftersom liknande företags huvudkontor har stor positiv inverkan på sin närmaste omgivning. Möjligen är Ola Rollén, Hexagon, ett av få undantag. Osäkert dock var de har sitt huvudkontor....

Kanske är det ett tecken i tiden att vi nu har en riktigt global elit varav många inte känner någon stark lokal anknytning. Många av västerländernas framgångsrika ser sig idag som mycket större än en nationell identitet. Det kan jag förstå men samtidigt är det tråkigt för Sverige om många av våra framgångsrika saknar en stark och positiv anknytning till Sverige. I konkurrensen med andra nationer som lyckas skapa de starka banden tappar vi viktiga konkurrensfördelar. Fördelar som kan ses som hjärta när företagsledare och kapitalister tänker. Ingvar Kamprad är väl unik som fram till sin död säkerligen är sitt Älmhult trogen. En del av hans hjärta finns där och det ska många vara glada över.

Hur mycket klappar Börje Ekholms hjärta för Sverige och dess framtid? Även om hans VD-uppdrag på Ericsson blir kortvarigt hoppas jag det finns genuina positiva känslor  och ansvarskänsla för svenska framgångar. Ericsson behöver en VD som är industriellt duktig, serviceorienterad, säljfokuserad, IT-branchintresserad med plats för Sverige i hjärtat. Den som har detta VD jobb måste också vara villig att massivt träffa de relativt få kunder Ericsson har. Kunder som ofta omsätter mer än Ericsson och där köparen förväntar sig att VD är med för att stänga affärer. Är det globala slitet ett pris Ekholm är beredd att betala?... Det är beklämmande att följa att Ericsson sköts så dåligt : (


Nanodrottningen

Uppsalas stolthet Maria Strömme, norska, säger att hon brinner för Uppsala. Det hoppas jag att hon fortsätter att göra. Det är självklart genom personer som hon i ett lokalsamhälle som "berg kan förflyttas". Visst är samhällens och olika organisationers framgång summan av många prestationer MEN det behövs alltid de där särskilda dragloken som har enorm energi, stora ambitioner och massor av arbetsvilja. En plats som attraherar och behåller sådana människor utvecklas också starkt till gagn för alla i närsamhället.

Jag har stor respekt för Maria Strömme. Samtidigt representerar följande vår tid och något lokalsamhällen måste förhålla sig till. ”Hittills har ett fyrtiotal bolag köpts upp – då inser man att vi inte är smarta nationalekonomiskt, om jag uttrycker mig försiktigt. Vi kan så mycket bättre. I dag skördar vi inte det vi sår. Jag blir så frustrerad över detta.” Just det, nationalekonomiskt.


Hur många av dagens finansmänniskor tänker avgränsat nationalekonomiskt? Om ägarna till ett framgångsrikt företag får 2 miljarder på bordet nu (för en balansräkning säg värd 100 miljoner) hur många tar inte tillfället och säljer för att frigöra stora summor eget kapital? Hur ska ett samhälle som Älmhult eller Uppsala förhålla sig till detta? Är det viktigt? Kanske inte. När Bengt Ågerup sålde sitt Q-Med och blev mångmiljardär hade han redan påbörjat flytten från Sverige. Nu när Skattemyndigheten påstås jaga honom orätt sägs han helt vilja bryta med Sverige. Onekligen inget som gagnar Uppsalaborna. Samtidigt ska självklart ingen komma undan skatt, särskilt inte de som har enorma förmögenheter. Varje ort borde ha minst en rik invånare med starkt lokalt hjärta. Helst flera som fåfängt tävlar om att göra mest gott lokalt. De samhällena utvecklas bäst. Det går att både älska sitt närsamhälle och vara en god världsmedborgare!
http://www.va.se/nyheter/2016/05/27/alexander-bard-det-ar-kort-for-storbolagen/


De stora företagens tid är möjligen snart över och för att bli ekonomiskt framgångsrik handlar det nu om att göra snabba stora klipp eller att vinna på lotto.... Onekligen har jag känt en enorm stolthet när jag bott och rest runt om i världen över hur ett litet folk som det svenska hittills varit enormt industriellt framgångsrika. Jag hoppas vi klarar av att fortsätta dessa framgångar men i nya former!

onsdag 26 oktober 2016

Lokalt ansvarstagande

Frihandel javisst 
Vi är många som gillar frihandel. Men få av oss kommer att ställa upp på frihandelns ambitioner om priset för öppenheten och rörligheten upplevs bli för högt. Nationalekonom Paul Krugman har skrivit mycket läsvärt om globaliseringens effekter och förslag på rimliga systemkorrigeringar. Ett av huvudskälen till de allt starkare missnöjeskrafterna inom politiken, i hela västvärlden, är att frihandeln inte försvarat och utvecklat välståndet för medelklassen i västvärlden. Orimligt stora värden har gått till några få snarare än att mer rättvist fördelas bland medskapare och konsumenter. Visst kan man tycka att övriga världens medelklass representerar uppsidan men det struntar de flesta av västvärldens medelklass och socialt svaga i. Och samhällspriset om missnöjespartier som till exempel Marie Le Pens Front National växer blir sannolikt mörkt och dyrt.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Paul_Krugman
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Front_National_(Frankrike)

"Think global, act local" 
Att tänka så är en mycket klok affärsinställning för affärshens som vill bygga globala framgångar och enorm egen förmögenhet men också bidra till starka lokalsamhällen. Lokalsamhällen. Lokalsamhällen som bidrar till det globala företagets framgångar. Det är särskilt i den nya digitala affärsvärlden som det lokala ansvarstagandet är oacceptabelt lågt. Självklart måste till exempel Googles, Apples och Facebooks i världen betala mer skatt där de verkar än idag! De orimliga förmögenhetskoncentrationerna och det allt svagare lokala ansvarstagandet är ett hot mot det positiva frihandelstänkandet. Det är dax för världens politiker att brett tjäna sitt folk mycket bättre än hittills. Återigen är det hög tid för marknadsekonomi 2.0! Krugman har en del av tänkandet för att skapa det nutidsanpassade marknadssystemet. Att EU projektet grovt misslyckats med att säkra en rimligare välståndsbalans är beklagligt.
http://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/lat-foretag-betala-for-frihandelns-forlorare/

Mycket vill ha mer och "helvetet blir aldrig fullt"... Men för hållbarheten på vår jord måste måttfullhet och bättre samarbete vara vägen framåt. Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk.... Den kortsiktiga girigheten inom det finansiella systemet behöver tämjas i marknadsekonomi 2.0. Den kortsiktiga girigheten är nog idag vår svagaste länk i samhällsbygget. En svag länk som gjort att finanssektorn vuxit enormt sedan 80-talet.

Mångfald av möjligheter
Toleransen för olikheter och lockelsen av mångfald minskar i Sverige. Är du förvånad? Det är inte jag men det är onekligen en trist, negativ och egenskapad utveckling. Mångfaldsbarometern för 2016 är släppt och den bjuder på tråkig läsning. Om migrations- och integrationspolitiken skötts mer ansvarsfullt hade denna negativa trend inte fått fäste.

Vi måste stå upp för vår värdegrund och säkra en tydlig koppling mellan rättigheter och skyldigheter. När det hittills lama ledarskapet förstår hur viktigt detta värdegrundsarbete är gör de både gamla och nya människor i Sverige en stor tjänst! För att mångfald ska fungera och accepteras krävs en gemensam värdegrund. Den gyllene regeln kan då trovärdigt tillämpas i samhällsbygget, det vill säga att vi alla ska behandla varandra så som vi själva vill bli behandlade. Du tycker knappast att det är rättvist att allt mer av jordens tillgångar styrs och ägs av relativt få av jordens människor. Att tydligt stå upp för demokrati, jämlikhet och rättvisa är väldigt viktigt för ett samhälle som vill blomstra. Frihandeln måste försvaras och mångfald är en tillgång i en värld med rättvisa frihandelsavtal. Visst vill du också att Sverige ska blomstra även när våra barn är gamla? Hjälp till att tydligt stå upp för vår värdegrund!
https://www.hig.se/download/18.62385c32157b0d73e1d2578e/1476908317545/Högskolan+i+Gävle_Mångfaldsbarometern+2016.pdf
https://ligator.wordpress.com/2010/07/15/karleksbudskapet-det-som-forenar-religionerna//
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/vilken-vardegrund-3210142.aspx


tisdag 25 oktober 2016

Uppsala i Allsvenskan

Uppsala i Allsvenskan
Jag lyfter på hatten och kan glädjas över att Uppsala fått ett fotbollslag i Allsvenskan. Lagprestationen är imponerande. Laget är tränare, spelare, massörer, materialare, styrelse, supporterklacken, sponsorer och fler! Bra jobbat Sirius! Äntligen!

Nu hoppas jag att klubben klarar av den ekonomi som krävs för att överleva i Allsvenskan. Affärsmannen Bengt Ågerup har använt en bråkdel av alla sina pengar för att göra detta ligaavancemang möjligt. Tyvärr har skattemyndigheten ändrat något regelverk som gör att hans stöd sannolikt uteblir. Hoppas att han tänker om och stöttar laget även några år i högsta divisionen. Det är väl häftigt att ha med i CV när man dör att man hade materiell betydelse för att ett helt samhälle, Uppsala, fick ett fotbollslag i den högsta divisionen! Jag tycker att det är beklämmande att inte någon av alla nymiljardärer som har anknytning till Uppsala stöttar det lokala föreningslivet bättre. Hur blev det så? Andra samhällen med liknande framgångsrika personer ser det stödet som både självklart och hedrande. Uppsala behöver få lite mer positiv kärlek till närsamhället bland invånarna! En sådan kärlek brukar bli värdeskapande och självklart ska den vara inkluderande.
http://www.siriusfotboll.se
http://mobil.unt.se/sport/sirius-allsvenska-frukost-i-halmstad-4417195.aspx

Om vi bortser ifrån att idrottsförbunden ställer orimliga krav på arenor, och att konkurrensen om människors tid är stenhård, är en plats i Allsvenskan väldigt kul. Breddfotbollen kan samarbeta bättre och lokala förmågor kan på hemmaplan nå hela vägen till den svenska toppen, det är värdefullt. Tänk dig själv att några extra år få pappas korv och makaroner inför viktiga matcher! Och fler runt om i Sverige får upp ögonen för Uppsala som attraktiv plats att bo och driva rörelse på. : )

Autogiro
Inte nog med att allt mer automatiseras och drivs mot självbetjäning, vi stackars konsumenter tvingas även betala för förändringar som kraftigt sänker leverantörernas kostnader. Bankerna går främst i ledet att driva på mot självbetjäning för att försvara sina vinstmarginaler.

Idag står det i UNT att UL (lokal kollektivtrafik) tar en faktureringsavgift när kunder betalar via autogiro. Enligt reportaget är det dyrare att köpa ett kollektivtrafikkort elektroniskt än kontant... Visst blir man besviken på hur dumt liknande frågor hanteras. Jag tillhör dem som tycker att allt inte ska regleras. Gärna så få regler som möjligt. Samtidigt exemplifierar detta att det allt för ofta är nödvändigt med regler om man vill skydda enskilda och skattekollektivet från att bli "blåsta". Jag utgår ifrån att UL inte är oklokt giriga utan ifrån att avgiften för att genomföra autogirering går till att sponsra länets bästa fotbollsklubb, Uppsala-Sirius!....
http://mobil.unt.se/uppland/uppsala/autogirokunder-betalar-for-att-betala-4416109.aspxmåndag 24 oktober 2016

Vattenbrist och solenergi

Vattenberoende
Miljö- och klimatproblemen vi har visar sig på olika sätt runt om i världen. Vatten spelar en huvudroll i de klimatutmaningar vi har. För mycket eller för lite vatten plågar allt fler människor runt om på vår jord. Även i Sverige tycks vi nu drabbas av de människoskapade klimatförändringarna som negativt påverkar vårt ekosystem mycket snabbare än utan vår rovdrift. Den svenska sommaren 2016 bjöd på mycket torka. Fortfarande har stora delar av Sverige brist på vatten. I Uppsala är grundvattennivåerna på oroväckande låga nivåer. Utan vatten tvingas självklart människor att flytta och söka andra platser att leva på. Även de människor som drabbas av regelbundna översvämningar tvingas folkvandra. Och folkvandringarna skapar slitningar mellan människor på vår jord. När Till exempel meteorologen Pär Holmgren talar om konsekvenserna av högre grader på jorden kan många låta bli att lyssna. Det upplevs av många som abstrakt och domedagsorienterat. Vattenproblematik i olika fomer gör de negativa förändringarna mer begripliga.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Vatten
http://www.svd.se/akut-vattenbrist-i-sodra-sverige-har-aldrig-upplevt-detta
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/ekosystem.1597.html

Solens kraft
För många människor är allt tal om klimatförändringar och fossila bränslens roll i dessa abstrakt. Vattenproblematiken som nu börjar kännas även i Sverige blir kanske "tipping point" för en ännu större folklig acceptans för att ställa om till ett drivmedelsystem som är fossilfritt. Personligen tror jag att det är vår sol som bär på de starkaste drivmedellösningarna för hur vi ersätter det stora fossilberoende vi fortfarande har. Vad tror du?
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/fossilfritt-sverige/
http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi

söndag 23 oktober 2016

Lärarlyftet och kunskapsrespekt

Lärarlyftet
Våra duktiga lärare är samhällets i särklass viktigaste välståndsbyggare. Värdet av lärare som situationsanpassat och individuellt lyckas få varje elev att nå sin fulla potential är "priceless", särskilt för den elev som haft turen att få en sådan lärare. Läs gärna nedan synonymer till lärare så förstår du bättre hur mycket jag värdesätter läraryrket. Världens lärare som sätter barnens individuella utveckling främst, och som gläds över att se varje barns positiva utvecklingssteg framåt, jag saluterar er!
http://www.synonymer.se/mobil/?query=l%E4rare

Med engagerade och kompetenta lärare, och dugliga rektorer, är jag säker på att skolans oacceptabla resultatutveckling kan vändas mot en positiv framtid. Skolsystemet måste lyckas mycket bättre än nu! Självklart måste det nya systemet inkludera mycket bättre individuell lönesättning av lärare. Det systemet måste dock vara väldigt objektivt och upplevas som rättvist. Inte så godtyckligt som det påstås vara nu. Både du och jag har upplevt bra och dåliga lärare. Självklart ska även lärarnas ersättningssystem variera över tid utifrån deras förmåga att maximera varje elevs kunskapsutveckling. Inom alla yrken kan man rimligt rättvist avgöra vem som är mer eller mindre duktig på att skapa önskat resultat. Och i en värld med begränsade resurser får alla inte lika mycket. Enligt mig ska inte heller människor som presterar sämre få lika som de som presterar bättre. Återigen måste dock utvärderingen upplevas som objektivt rättvist om inte starka slitningar mellan kollegor ska uppstå.
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/lita-pa-lararna-och-ge-dem-frihet-2265053.aspx
http://m.unt.se/uppland/uppsala/lonelyftet-sar-split-mellan-uppsalas-larare-4408855.aspx
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/vem-leder-den-ensamma-lararen-2465622.aspx
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2016/10/12/dags-slopa-skolpengen
https://www.lararforbundet.se/artiklar/debatt-skrota-skolpengen-som-ger-friskolorna-stora-vinster

Känslor eller fakta
Ja, hur svårt kan det va?... Är det känslorna som ska få styra oss eller en kombination av fakta, empiriska slutsatser (hjärna) och känslor (hjärta)? Självklart både och MEN hjärnan måste få en starkare betydelse inom samhällsdebatten än nu. Nu bjuder många gånger på ett fördummande debattklimat som inte hedrar kunskapssträvandenas ideal. Bifogade artiklar är välskrivna och beskriver vår samtid som misslyckas med att klokt balansera mellan hjärna och hjärtargument i debatter. Och hur kan ett samhälle utvecklas klokt om vi inte kan lyssna på varandra och stöta och blöta argument utifrån att man faktiskt lyssnat på vad den andre säger? Skolan har en viktig roll att fylla även vad gäller att fostra förmågan att lyssna. Föräldraansvaret är det största livsansvaret. Alla föräldrar klarar inte av att ta det och en av skolans uppgifter är att även de föräldrarnas barn ska få en bra chans att nå sin fulla potential. Skolan måste klara även det uppdraget. Vi behöver hitta alla guldklimpar oavsett varifrån de kommer.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-bildning-som-hjälp-till-självhjälp-1.3877406
http://www.gp.se/ledare/allt-i-viljen-1.3890795

lördag 22 oktober 2016

Familjepresidenter

Legitimitet
Mycket tyder på att USA får en Clinton 2 som president. Vad säger det om USA som demokrati när presidentämbetet blir familjeaffärer? Clintons och Busch är onekligen intressanta företeelser. Man och därefter hustru. Pappa och därefter son. USA har cirka 319 miljoner invånare. Håll med om att det är nedslående att de inte har en bättre demokrati än att familjer kan leda ett stort land som trots allt bar meritokratins fana. Landet som anses vara demokratins och frihetens beskyddare nummer ett. Landet som drev meritokrati och blev landet där drömmar kunde förverkligas för var och en. Det är nästan så att man kan bli konspiratorisk.... Om presidentval i USA handlar om att man måste ha ett "varumärke" som namn är det i min värld en demokrati i ordentlig kris. Tyvärr är det nog så att även USAs demokrati är i djup kris. Att Trump kommit så långt som han gjort vittnar tydligt om det. Och oavsett vem som blir ny president i USA så saknar den personen ordentlig legitimitet. Utan rimlig legitimitet blir den demokratiska krisen i USA ännu större. : (. Håll med om att det är trist att både USA och Europa har stora demokratiska problem samtidigt!
http://www.nytimes.com/interactive/2016/upshot/presidential-polls-forecast.html

Opinionsmätningar
Opinionsmätningarna i USA testas snart när vi får slutresultatet i presidentvalet. Onekligen är Clinton i en bra position. Om hon vinner blir i vart fall amerikanernas kostnader för presidentskydd billigare. Bill och Hillary är sannolikt på samma plats ibland. Och Både Hillary och Bill blir om Clintonkampanjen lyckas historiska. Hillary USAs första kvinnliga president och Bill USAs första manliga president"spouse". Kul! Girl power! Om Trump vinner får opinionsinstituten snart packa ihop och lägga ner sina verksamheter. Snart vet vi hur det går, och hur dollarn utvecklas..
http://www.nytimes.com/interactive/2016/upshot/presidential-polls-forecast.html

fredag 21 oktober 2016

Porrjakt

Felfokuserade ministrar
Föredetta och nuvarande ministrar engagerar sig nu i porrens värld och dess alla konsekvenser. Beatrice Ask (M) och Gabriel Wikström (S) ångar på. Wikström talar om "rättvisemärkt" porr. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta... Ministern vill tydligen genomföra en undersökning bland befolkningen kopplad till porr. "I undersökningen ingår att titta på hur porren påverkar sexvanor, attityder, normer och värderinger." Oavsett hur man ser på hur samhället ska ställa sig till porr eller ej påverkar självklart det mesta med högt folkligt intresse vanor, attityder, normer och värderingar. Och vår uppväxtmiljö har stor sådan påverkan. Kan vara klokt att inse i alla sammanhang...
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/haverikommission-kravs-mot-porren
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23756525.ab

Brottsutvecklingen
Jag antar att ett huvudskäl till porrädslan, förutom moraliserande, är ökningen av sexofredanden och våldtäkter. Om de kopplar ihop porrsurfande med det borde det finnas någon rapport som dragit igång vissa politiker. Jag hittar ingen sådan rapport. Jag kan inte heller finna några andra skäl till varför porrjakten tagit fart. Det blir intressant att ta del av färskare statistik än vad jag kan hitta. På vilka grunder tror de att porrkonsumtionen har påverkat en eventuellt kraftig ökning av sexualbrott? Du kanske kan hitta några rapporter och länka till?
https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html

Prioritera
Minister Wikström jagar och vill förbjuda allt möjligt. Han verkar vara ambitiös. Förbudsivern är kontraproduktiv och mängden förbudsstrider han tar tyder på att han inte omger sig med erfarna rådgivare. Det är alltid oklokt att samtidigt föra strider på för många fronter. Han borde fokusera på att få igenom kraftiga skattehöjningar på till exempel läsk istället för att som amerikanerna säger "spred yourself too thin". Minister Regnér har det också svettigt då vänsterkvinnoförbund vill förbjuda sexistisk reklam. Var går gränsdragningen för vad som är sexistiskt eller ej och utifrån vems perspektiv? Dressmans reklam för kalsonger är väl lite läskigt sexistisk? Ja, ja bra att liberala debattörer på ledarsidor går ut och tydligt säger åt porrjägarna att skärpa sig! Och självklart ska brott bekämpas med full kraft. Trafficking, barnpornografi och droghandel är vidrigt både ur enskilda människoperspektiv och ur ett civiliserat samhälles perspektiv. Rätt fokus tack!
http://www.expressen.se/ledare/naomi-abramowicz/lamna-svenska-porrsurfare-ifred/
http://www.gp.se/ledare/lämna-porren-ifred-beatrice-ask-1.3877337

torsdag 20 oktober 2016

Från bidrag till bidragande

Mot bidragarsamhället
Sverige måste ställa om från ett bidragssamhälle till ett bidragarsamhälle. Från ett samhälle där det alltid är "någon annans fel" till "jag tar eget företagsamt ansvar för att bidra till en bättre framtid". Vi måste sluta tala om rättigheter utan att också tala om samhällskontraktets skyldigheter. Med det tydliga paradigmskiftet kan Sverige vända nuvarande utmaningar och säkra en plats bland världens mest framgångsrika länder. Ett land där vi klarar av att ge varje individ en jämlik chans att få den utbildningsbas som kan förverkliga varje enskild människas drömmar. Sverige behöver attrahera kompetent arbetskraft men också fortsätta ta ett humanitärt ansvar. Det kräver att dagens bidragssamhälle kraftigt reformeras. Att det krävs förstår de flesta. Det måste alltid löna sig att jobba före att på olika sätt leva på bidrag. Bidragssystemet kan med fördel också förenklas kraftigt. Jag anser fortsatt att vi som civiliserat samhälle ska klara av att ge våra svagaste, de som inte kan eller efter hårda ansträngningar inte får ett jobb, en anständig lägsta levnadsnivå. För att klara det måste vi bli betydligt mer bidragarorienterade än bidragsorienterade! Det brådskar!

https://www.centerpartiet.se/2016/10/18/sa-minskar-vi-kostnaderna-for-mottagandet/ 
https://detgodasamhallet.com/2015/07/01/gastskribent-hans-jensevik-nar-tas-de-tva-nodvandiga-stegen-mot-integration/Sverige måste klara den globala konkurrensen
De ställningstagande vi gör varje dag påverkar vår framtid. Den verkligheten gäller dig och mig individuellt och oss i grupp. Spetskompetens inom alla områden i samhällsbygget är av avgörande betydelse för att vi ska klara av att försvara och utveckla vårt välstånd. Inte minst kräver det konkurrenskraftiga möjligheter för att attrahera spetskompetens från andra  länder till Sverige. Tro inte att Sverige har hög attraktionskraft bland de mest meriterade i världen. Det är klokt att fundera över vad som krävs för att många fler av dessa personer gärna skulle se någon del av Sverige som ett seriöst alternativt nytt hemland bland många alternativ. Många länder konkurrerar redan idag om dessa personer. Inte minst viktigt är det att i denna konkurrenssituation fundera över vad som krävs för att vi ska behålla de lättrörliga och attraktiva specialister vi idag har inom Sveriges rikes gränser.

http://www.expressen.se/ledare/sverige-gar-i-baklas-utan-spetskompetens/

Federation
Kommer Sverige delas upp i en federation av 6-8 regioner som får mycket av statens ansvar och befogenheter delegerade till sig? Knappast! Riksdagen kommer inte på allvar delegera en massa befogenheter, eller vad tror du...? Du som är en klok person, tycker inte du att en liknande reform som utgångspunkt borde veta om och vilka rättigheter staten avser att överlåta på nya regioner innan de bildas? Om det var dax för en federationsbildning tycker jag det skulle vara demokratiskt och dynamiskt intressant, men det är det inte. Inom en federation skulle varje region i bästa fall själva få styra reglerna kopplat till exempel arbetsinvandring av specialister. Som så ofta handlar detta mest om bristande ledarförmåga. Stockholm anses för starkt, Västra Götaland och Skåne har byggt hyfsat lyckade pakter som gör dem till starka förhandlingsparter mot staten. Övriga delar av Sverige, och regeringar, lyckas tydligen inte matcha dessa tre krafter och då "måste" Sveriges regionala gränser ritas om...för att lösa denna maktobalans anser vissa. Om nyttan finns att samarbeta, varför samarbetar inte dessa kommuner bättre redan idag? Komplexa frågor och det är väl därför det inte varit så lätt att hitta vägar framåt som upplevs som tillräckligt bra av tillräckligt många. Men visst finns stora utmaningar på våra bord runt om i Sverige. Läsvärd ledare i dagens UNT.

http://www.unt.se/asikt/debatt/darfor-ar-storregioner-en-usel-id-4410756.aspx
http://www.folkbladet.se/opinion/farligt-flum-om-invandring-om4344056.aspxonsdag 19 oktober 2016

Identitetspolitikens idioti

En budget för ledarskap
Vem vill inte tillhöra vinnande lag? Det finns faktiskt människor som inte bryr sig eller som till och med gör en sak av att tillhöra de sämsta lagen. Jag tillhör inte den sortens människor. Jag strävar efter att bidra maximalt till att de lag jag är med i utvecklas så bra som möjligt. Jag har också haft förmånen att tillhöra världsledande lag. Det är krävande att tillhöra de bästa lagen men det är fantastiskt roligt och självklart också ekonomiskt fördelaktigt. 

Centerpartiet Uppsala får en allt bredare engagerad medlemsskara med det tydliga målet att bidra till att Uppsala hållbart utvecklas till ett fantastiskt samhälle att leva i. Vi har mycket offensiva men hållbara mål för kommunens utveckling. Uppsala har alla förutsättningar att kunna bli Sveriges ledande kommun inom alla kommunens verksamhetsområden. Dit vill vi leda Uppsala och det kommer att bli till nytta för alla invånare då mer av begränsade resurser kan satsas på skola, omsorg, vård och infrastruktur. Bäst 2025 är utan tvekan möjligt om kraften och kunskapen bland alla medarbetare frigörs under vägledning av tydliga mål. Grön tillväxt, mycket bättre inkludering av människor i utanförskap, stärkt samhällsservice runt om i vår stora kommun, bättre stöd för individanpassat lärande i våra skolor, tryggt och friskt åldrande samt varsammare och miljösmart byggande i Uppsala centralort. "Stad och land hand i hand" och "liten och stor i en utvecklande, företagsam och miljösmart kommun bor". Rösta på Centerpartiet Uppsala : )
    

Nyttiga idioter
Du är väl inte vilse i vänstertänkande eller extremistiska världsåskådningar? Varav många extrema just är vänsterorienterade! Glöm aldrig det när ni lyssnar på företrädare för Fi och V! Marknadsekonomi i modern och rättvisare form är den kloka vägen framåt. Vänstern har länge varit bärare av den destruktiva identitetspolitiken. Tyvärr används den även av politiker som borde vara klokare när de fått ledande förtroendeuppdrag. Bra artikel som beskriver delar av identitetspolitikens idioti. "Det är vad en människa presterar som borde spela roll, inte vilket kön eller vilken hudfärg hon har. Det borde vara en självklarhet, men har blivit ett kontroversiellt ställningstagande." och "Den som är övertygad om att det gömmer sig förtryckande stukturer under varje sten kommer också att hitta dem. Utifrån en liberal världsbild bör man givetvis reagera när någon diskrimineras, oavsett anledning. Däremot är det inte liberalt att i första hand se människor som företrädare för sitt kön och sin ”ras” och på förhand dra slutsatsen att de skulle vara utsatta för förtryck." Identitetspolitik leder inte mot ledarskap, det gör meritokrati! Varför behövs vänstern och extremister i olika former? Det är nog för att vi andra ska skärpa till oss och ta människors stora utmaningar på största allvar....tisdag 18 oktober 2016

Våra barns framtid

Kunskapsbasen avgör vår framtid
Skolans välmående speglar vår framtid. Vad tror du om vår framtid? Fridolin (MP) skulle rädda skolan från den sedan länge negativa kunskapstrenden. Han skulle göra det på 100 dagar... Bara att ge sådana löften talar sitt egna naiva språk. Skolans tillstånd indikerar allt mer på en orolig och fattig framtid. Den framtiden är självklart oacceptabel. Vi kan mycket bättre och det kräver kreativt tänkande, bättre utnyttjande av moderna pedagogiska verktyg, att lärarnas tid i huvudsak handlar om pedagogiskt arbete och mer förtroende och makt till rektorer och lärare.
http://www.aftonbladet.se/debatt/article18480154.ab
http://www.dn.se/om/den-svenska-skolan/
http://www.svd.se/sverige-rasar-i-pisa-studie

C Uppsalas budget
Du tror väl inte att skolan idag är bra på att klara sitt huvuduppdrag? Det vill säga att stötta varje elev att nå sin fulla kunskapspotential. Idag får många svaga elever för lite stöd, de starka eleverna matchas för dåligt och det stora flertalet drabbas också av skolans negativa situation. Nu krävs nytänkande, mindre administrativ börda, mer E-lärandestöd i det pedagogiska arbetet och smartare coachning av elever med olika förutsättningar! Det brådskar med förbättringar! C Uppsala har flera förbättringsförslag i vår kommunala budget som presenterades idag! Per capita satsar Sverige massor av pengar på skolan men får oacceptabla resultat i utbyte. Den utvecklingen måste brytas. Våra barns möjligheter att förverkliga drömmar äventyras samt vår konkurrenskraft och vårt generella välstånd står på spel! Skärpning!
http://www.expressen.se/ledare/skonmala-inte-laget-i-skolan/
http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=3469712
http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3576654

måndag 17 oktober 2016

Tårarna rinner

Människan
Jag antar att du har tittat på några naturfilmer under ditt liv. Särskilt tänker jag på fantastiska filmer där olika djur följs och beskrivs. I filmerna beskrivs ofta hur de skapar och försvarar sina revir och hur de upprätthåller maktstrukturer. Även om människan utvecklats mycket, särskilt våra verktyg, de senaste 5.000 åren så har vi kvar mycket av våra grundläggande beteenden. Darwins läror gäller även människor. Det skulle inte skada om fler folkliga företrädare lär sig lite mer om beteendevetenskap kopplat till oss människor. Då tror jag många frågor skulle hanteras klokare och framförallt snabbare.
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/evolution/darwinochevolutionsteorin.9932.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Beteendevetenskap
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nniska


Legosoldater
Igår såg jag på ett program om privata arméer, legosoldater, på SVT Dokument utifrån. Jag blev väldigt illa berörd. Inte minst eftersom jag vet vad drivkrafterna inom företag är. Nästan alla företag vill och måste tjäna pengar för att överleva. Nästan alla företag vill också växa. Hur bra passar den ambitionen ihop med FNs strävan att världen ska vara en fredlig plats?... Ja, ja.. Jag är inte naiv. Vi människor har alltid och kommer alltid att konkurrera, individuellt och i grupper. Det förstår den som studerar beteendevetenskap just kopplat till oss människor. Smarta samhällssystem ser till så att vi gör det inom ramen för en nutidsanpassad marknadsekonomi och inom idrotten istället för i blodiga krig. Smarta samhällssystem säkerställer också ett fungerande rättssystem och försvar. Det är naivt att tro att vi här uppe i norra delen av världen är skyddade från olika intressens ambitioner. Det svenska rättssystemet och försvaret måste stärkas för att vi inte ska vara ett enkelt byte för någon/några som av olika skäl vill ta kontrollen över Sverige, eller delar av landet. Jag antar att du förstått att vi har problem med både rättsapparaten och försvaret idag..... Staten brister i sitt huvuduppdrag, hur kunde det hända? Kan skälet vara att det under lång tid varit bristande kunskaper om beteendevetenskap om oss människor inom regeringskansliet?
http://www.svt.se/dokument-utifran/se-program/dokument-utifran-barnsoldatens-nya-jobb-avsnitt-1?autostart=true


Affärsintressen som inte gillar fred
Executive outcome, Sandline International, Blackwater/Academi och AEGIS är exempel på yrkesarméer som du kunde och kan engagera för att förtrycka människor, försvara din makt eller för att ta makten. Upprörd? Jag blir upprörd över att vi inte kommit längre och över att västerländska demokratier nyttjar liknande bolag. Särskilt upprörd blir jag när jag tänker på att en av de som främst drev på invasionen av Irak och Libyen var Dick Cheney med massiva personliga ekonomiska intressen i både den hårda och mjuka militärindustrin. Jag är inte förvånad men vill ändå tro att demokratier som säger sig stå för så mycket positivt ändå kan stoppa människor med så stora egenintressen från att få politiskt inflytande som har avgörande betydelse för väldigt många människors liv.


När jag tittade på dokumentären om privata arméer blev jag som jag brukar när människor far illa väldigt rörd och grät när jag såg hur elaka vi människor kan vara mot varandra. Berättelserna och bilderna som beskrev hur illa de som varit tvingade att vara barnsoldater behandlat sina medmänniskor var vidriga. Självklart är de vidrigaste de som finansierar och leder liknande övergrepp. Inget är nytt under solen. Vi är människor, på gott och ont. Inköpta soldater för att uppnå önskade resultat har flitigt används även genom Sveriges historia. Många av de "bästa" yrkessoldaterna blev adlade och startade efter framgångsrika krigsinsatser för svenska kungar släktträd i Sverige. Jag känner att jag vill säga usch! När upphandlingen av legosoldater gått så långt att de som säger sig försvara fina mänskliga värden köper "billigaste" legosoldaterna blir jag både upprörd och arg! Skamligt! Och självklart måste det internationella regelverket klara av att ställa dessa legoknektar, och deras uppdragsgivare, inför rätta när de "passerar oacceptabla gränser"!
http://readersupportednews.org/news-section2/308-12/16561-focus-cheneys-halliburton-made-395-billion-on-iraq-war
http://www.cbsnews.com/news/making-sense-of-the-blackwater-connection/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Legosoldat
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trettio%C3%A5riga_kriget
https://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Outcomes
https://en.wikipedia.org/wiki/Sandline_International
https://en.wikipedia.org/wiki/Academi
http://www.aegisworld.com/

söndag 16 oktober 2016

Korkade väljare

Klanstyre, nej tack
Har Sverige lämnat klansamhället? Svaret är både ja och nej. I de starkaste familjerna är de självklart duktiga på att stötta och skydda varandra. I Sverige kan dynastin Wallenberg ses som en modern klan som inte bara starkt påverkar de företag de har stort inflytande över utan också den svenska politiken. Men vill vi åter bli ett klansamhälle? Nej, under de senaste hundra åren har vi i stort jobbat oss därifrån och i Sverige är det "ansiktslösa" skyddsnätet för individen den offentliga sektorn och meritokrati ska råda. Miljöpartiet har mer demokratiskt städarbete att utföra. Vi måste kraftfullt motverka liknande beteenden som beskrivs i bifogad artikel!
http://www.expressen.se/ledare/klanerna-maste-hallas-borta-fran-politiken/

Bort med vänstern
Visst finns det människor som har svårt att förstå saker och som skiter i det mesta. Samtidigt tror jag att de är väldigt få bland Uppsalas och Sveriges invånare. Jag tror till och med att väldigt många svenskar kan bedömas som kloka. Och de allra flesta vill inte snylta på andra. Att behandla stora delar av svenska folket som korkade är däremot oklokt och ett förakt för demokratin. Många människors misstroendeförklaring mot det så kallade etablissemanget måste tas på större allvar. De vänstersvängar som också tillåts måste stoppas. Det är bland annat vänstern som lurat in oss i en missriktad tolerans där vi inte stått och står upp för våra grundläggande värderingar. Det är dax för nybygget av Marknadsekonomi 2.0 och "Medskaparhemmet" där alla som kan bidrar i bygget för en bättre framtid.

Som Alice Teodorescu skriver i bifogad artikel upplever allt fler högt beskattade och även andra att samhällskontraktet på många sätt är brutet. Skolan, sjukvården, bostadsförsörjningen, Polisen och tryggheten är i ordentlig gungning. Det är en mycket farlig utveckling. Bland annat skriver hon:  "efterhand är det uppenbart att så många sällan har tappat kompassen i en så viktig fråga samtidigt; inte minst journalister började blanda ihop objektivitet med aktivism för ett "gott" samhälle. Plötsligt var det högsta mode att den som inte bodde i ett vandaliserat mångmiljonsprogram och som inte hade sina barn i en skola där svenska språket var något exotiskt markerade mot de "onda, outbildade (män)" bosatta i "glesbygden". Sällan har klassföraktet varit så politiskt korrekt, så ivrigt påhejat från vänsterhåll, i världens mest egalitära land." Och "Tiden är inne för politikerna att be väljarna om ursäkt.". Med all rätt är många svenskar oroliga över framtiden? Tycker du det politiska läget i Sverige och runt om i världen känns bra? När tror du nästa lågkonjunktur sköljer över oss? Hur tror du vi ska kunna dämpa lågkonjunkturens effekter när vi redan har minusränta och lånar i så kallad högkonjunktur... Hur bra tror du det är att svenskarna är bland de högst belånade i världen? Många delar av Sverige avbefolkas (bortsett från tillfälliga flyktingbostäder), skolresultaten är undermåliga, lärarbristen allt större, Polisen fungerar inte bra och så vidare. Det är klokt att ta invånarnas oro på största allvar. Hopp kan bara byggas utifrån att man förstår i vilken situation man befinner sig.

Jag behöver inte be om ursäkt till Uppsalaborna eller svenskarna. På min blogg kan man sedan många år följa min syn på den oansvariga politik som förts och förslag på förbättringar. I Centerpartiet Uppsalas politiska program, i kommunstyrelse och kommunfullmäktige, i valbudskap samt i våra budgetar kan man spåra den positiva och ansvarsfulla politik vi sedan länge företräder. På tisdag presenterar vi vår skuggbudget : ). En röst på C i Uppsala är en röst för förändringar som säkrar vårt generella välstånd. Väljarna är inte korkade! De är kloka, och de är allt mer oroliga över utvecklingen.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-sluta-behandla-väljarna-som-korkade-1.3871105
http://www.gp.se/ledare/nä-skoja-bara-1.3871028

P.S Sverige är möjligen i "Deep shit". Jag var på bal igår och träffade en kvinna som studerat filosofi i fyra år, hon såg ingen mening med livet.. Vad är det som händer? Det är klart att det finns meningar med livet! Och jag fick dansa mycket igår : ) Bland annat med den nya charmiga inspektorns fru, V-Dala nation  och Maria : )


lördag 15 oktober 2016

En ny svensk modell

Självförsörjning
Var är de nödvändiga reformerna? En utgångspunkt för nästa regeringsbildning kan vara vilka partier som ställer sig bakom en ordentlig reform av "den svenska modellen". Vilka partier kan tänkas göra det? Varje rimligt tänkande människa förstår att vårt samhällssystem måste nutidsanpassas om vi inte inom kort kommer att ha runt en miljon människor i utanförskap och gott om garantipensionärer (lever på "vatten och bröd"). Den framtiden vill vi väl inte leva i? Det vill inte jag. Vi kan tveklöst skapa mycket positiva framtidssamhällen att leva i här uppe i Nordens länder. Bland annat behöver vi förändra Socialtjänstlagen så att bidrag till arbetsföra tydligt kan villkoras till insatser som det offentliga tillhandahåller. Sveriges arbetsmarknad måste tydligt kunna erbjuda fler former av anställningar. Många fler måste vara självförsörjande så att vi bland annat klarar av att ge våra svaga en dräglig tillvaro.
http://arbetsmarknadsnytt.se/kronika/det-ar-tid-att-reformera-den-svenska-modellen/

Allt är en tävling
Igår utsågs Uppsalas Filip Tysander till Årets företagare i Sverige! Väldigt roligt! Jag har haft förmånen att följa hans saga tidigt. Han blev tidigt årets unga företagare i Uppsala. Sedan många års engagemang i Företagarna Uppsala har jag haft förmånen att sitta i olika jurygrupper som utser särskilt framgångsrika företagare och Filip hamnade tidigt på "radarskärmen". Han utnyttjar globaliseringen och digitaliseringen till fulländning kopplat till bygget av företaget Daniel Wellington, ett klocksystem. Jag är djupt imponerad och han är en fantastisk förebild för alla som vill våga skapa egna företag. Tänk att det är möjligt att så snabbt skapa en så framgångsrik verksamhet inom klockindustrin! Det är inte en ny bransch och konkurrensen är "mördande". Respekt! Mycket är möjligt!
http://www.va.se/nyheter/2015/09/01/rekordsnabbt/
https://www.danielwellington.com/se/?gclid=CNaN_pKz3M8CFYTacgodSJQPYA

Det mesta i livet är en tävling. Mot sig själv och mot andra. Både på skoj och "blodigt allvar". Hur ser du på det? Jag ser det som en naturlig del av vårt mänskliga beteende och som en Darwenistisk urvalsprocess. Så länge vi människor finns kvar på jorden kommer vi att tävla. De med tydliga ambitioner och som är beredda att jobba hårt för att nå dem klarar konkurrensen. Så är det även med samhällsbyggen. Ambitiösa samhällen som inkluderar sina invånare jämlikt blir mer framgångsrika än andra. Så "enkelt" är det! Den nya svenska modellen måste i modern form åter göra det möjligt för Sveriges delar att bli företagsamma och konkurrenskraftiga. Det kräver reformer! Bland annat reformer som premierar framgångsbyggen, inte bidragssamhällen. Statens kommunala utjämningssystem motverkar framgångsbyggen.fredag 14 oktober 2016

Noblepris och Bolibompa


Nytänkande

Vår ständigt föränderliga värld är spännande på många sätt. Ur ett personligt perspektiv är förändring både roligt, utvecklande och ibland läskigt. Även inom Svenska Akademin vill man förändra sig och belöna "nya poetiska uttryck" genom att ge Nobels litterära pris till Bob Dylan. Med tanke på alla fantastiska författare och poeter som finns får jag erkänna att jag i detta fall är förändringsobenägen och anser att utnämningen degraderar Nobelprisets status. Jag tycker också att musikens ord också har väldigt många arenor där de kan få stor uppskattning. Alla jordens människor som skapar fantastiska litterära verk och poesisamlingar förtjänar att vara exklusiva för detta pris. Det går självklart att vara "modern" när man väljer vinnare bland alla dessa författare. Samtidigt säger jag kul för Bob Dyland. Vi får C om han kommer och tar emot priset....


En positiv sak med detta beslut av Svenska Akademin är att de nu har chansen att ge detta hedersamma pris till Anders Jonsson. Anders skriver makalöst vackra sångtexter som nu förtjänar Nobelpriset inom kort!  

Pionjär
Ada Lovelace is recognised for creating the first algorithm intended to be carried out by a machine. Ada är värd ett större erkännande när den mänskliga historieberättelsen berättas. I morse fick våra barn, och en och annan nyfiken förälder, lära sig lite om Ada i Bolibompa. SVTs barnprogram Bolibompa är väldigt bra! I det utbildningsmörker som råder inom svensk grundskola inger Bolibompas fantastiska pedagogik hopp. Tänk om även min generation hade fått ta del av så värdefullt lärande barnprogram istället för den socialistpropaganda vi matades med! Då hade vi sannolikt inte misshandlat skolsystemet som hittills! Heja Bolibompagänget! Mer liknande barnprogram är positivt för svenskarnas framtid. De väcker bland annat lusten att programmera på ett mycket attraktivt sätt! Nobelpriset till Bolibompa! Å du vet väl att flera av de som skapar Bolibompa är från Uppsala. : )
  

torsdag 13 oktober 2016

Floskeljakt och skatteeffekt

Floskeltrötthet
Nu är hösten här några dagar innan vintern tar över. En tid med mycket förkylningsrisk och allt mer mörker som gör oss tröttare. Förkylningsrisk och mörkertrötthet är inget upplyftande. Partiledardebatten i riksdagen var inte heller en upplyftande tillställning. Floskler travades väljarföraktfullt på högar och konkreta förbättringsförslag och konstruktiva debatter kopplade till våra stora utmaningar lyste med sin frånvaro. Phils spaning i Expressen är tröttsamt korrekt! "En metod som knappast löser några problem"... Jag håller med. Våra barns bästa kräver mer handling och mindre floskler från människor som påstår att de vill bidra till en bra framtid för svenska folket! Tidigt i livet fostrades jag i andan att vara kritisk men också att alltid komma med konstruktiva förbättringsförslag. Om alla partier har egna förslag eller brist på dem är det förhandlingsrummen som gäller. Priset för senfärdigheten ökar kraftigt för varje vecka som går utan nödvändiga reformer. Hur svårt kan det vara? Eller har de en kraftigt avvikande verklighetsuppfattning? Var är den nationella konferensen som regeringen borde ha kallat till för länge sedan?
http://www.expressen.se/ledare/karin-pihl/pihl-politiker-snalla-sluta-klyscha-er/


Hur svårt kan det vara?
Visst är du så klok att du inser att vinstfokuset som vänstern har i välfärdsdebatten är ointressant? Bara populism. Det kortsiktiga börsperspektivet kan vara relevant att ifrågasätta, men inte effektivitet som kan leda till vinst. En vinst som bara kan uppstås om det offentliga betalar så bra att den som levererar den kvalitet man krävt kan tjäna pengar. Vad är problemet med det? Det är ju det offentliga som själva sätter ramarna för vinstmöjligheterna! Eller tror du de sätts av någon annan? I så fall tror du fel. Jag tror du förstår hur det fungerar i verkligheten och inte så som populistiska vänsterpolitiker försöker beskriva det. Inget parti vill att offentlig produktion ska vara så ineffektiv att dess kostnadsramar gör det möjligt att tjäna massor av pengar på att jobba smartare. Jag tycker det är viktigt att icke vänsterpolitiker vågar vara tydliga om detta. Vad tycker du?
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-varje-f%C3%B6rsl%C3%B6sad-skattekrona-%C3%A4r-en-st%C3%B6ld-fr%C3%A5n-folket-1.3861690
onsdag 12 oktober 2016

Gul groda

Alltid människor
Visst kan det ses som hybris att påstå att det mesta som händer i våra samhällen globalt styrs av enskilda människor och deras beslut. Naturen har självklart stark påverkan på allt som händer också. Men visst kan vi vara överens om att det är enskilda människor och deras enskilda vägval som avgör hur en plats och en verksamhet utvecklas. Ledarskapet är centralt för om vi rör oss klokt framåt eller om vi går en osäkrare framtid till mötes. Är det svårt att förstå? Det är enskilda människor på Ericsson som fattat eller avstått från att göra kloka vägval som skapat en mycket olustig situation för ett mycket viktigt och i grunden fint svenskt flaggskepp. Är det möjligen den klurige finansmannen Fredrik Lundberg som återigen spelar ett högt spel för att försöka ersätta Wallenbergarna som landets starkaste dynasti? Varför inte han kommer ju från hantverkstraditioner. Det är också enskilda människor som till exempel Johan Ståhl och Jacke Sjödin som gör Uppsala till en allt attraktivare plats att ha som sin jordbas. Jag är så glad över att de finns som en del av vårt närsamhälle. Oavsett om du bor i närheten av Uppsala eller ej tycker jag att du ska ta chansen och besöka Uppsala och gå på föreställningen "Gula Grodan"! Jag har inte sett showen än men törs lova att du inte blir besviken. De har mycket humor, mycket empati och är kvalitets"freaks" : ).
http://www.unt.se/kultur-noje/premiar-for-show-i-ny-form-4402933.aspx
http://www.di.se/nyheter/lotta-engzell-larsson-wallenberg-klarar-inte-utmaningen-ericsson/

Klokt med dialog
Människors relationer har stor betydelse för hur bra det fungerar inom en familj, ett bostadsområde, en kommun, ett län, ett land, en större region av länder och i hela världen. Är det svårt att förstå? Diplomatiska relationer har odlats i tusentals år för att bättre försöka förstå samhällen runt omkring det egna och för att försöka lösa konflikter utan blodiga strider. Är det klokt eller oklokt att försöka mötas och samtala för att skapa en så positiv framtid som möjligt? Jag tycker det är klokt. Är det klokt att använda det tänkandet och den metoden i alla sammanhang? Jag tycker det. Inte minst inom svensk politik finns mycket att lära av denna ädla och kloka konst som heter diplomati och dialog. Varför denna reflektion och på detta sätt? På P1 hörde jag en intervju och ett reportage om Finland och deras relation med Ryssland, därav reflektionen.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diplomati
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6538612

Jag kan inte annat än tycka att Finlands utrikesminister Timo Soini har en stor poäng när han typ säger: "Många vill veta hur ryssarna tänker, jag föreslår att de också talar med dem. Det är bästa sättet att försöka förstå varandra. Vi håller inte med varandra om allt men det finns också intressen och åsikter som vi delar. De är vår största granne och det är dumt att inte ha en löpande dialog med den grannen även om vi inte gillar vissa delar av vad de gör. I möten kan vi också på ett nyanserat sätt ge uttryck för det vi inte gillar." Oavsett vad man tycker om honom och det parti han företräder är det en klok inställning tycker jag. Resonemanget kan också vändas, det är oklokt att inte agera på det sättet. Vad tycker du?tisdag 11 oktober 2016

Fina ambitioner och verkligheten

Högre prioritet än andra
Vet du att det på riktigt finns grupper av människor som får livsenergi av att kämpa för "allt till alla"? De finns, och det är inte ens kul att de slösar ett engagemang på något så omöjligt att uppnå. Men, men, jag förordar ett samhälle där människor får välja de vägar i livet de vill så länge vi inte skadar andra eller förväntar oss att andra ska jobba för att de som inte vill jobba ändå ska få ekonomiska resurser att göra annat de tycker är roligare. Glöm inte att jag skrev "inte vill jobba".

Livet är fullt av ständiga vägval på individuell nivå och inom allt större formeringar av grupper som till exempel Uppsala kommun, Sverige, EU och FN. Så länge en plats har ekonomisk tillväxt finns utrymme för mer, i olika former. Stagnation, eller till och med ekonomisk tillbakagång, innebär att alla eller några får mindre ekonomiskt utrymme. Det senare förespråkas av till exempel tillväxtnegativa människor. Personligen är jag grönt tillväxtpositiv och är övertygad om att paradigmskiftet till Marknadsekonomi 2.0 bär på svaren. Tveklöst måste vi ändra vårt av människan skapade ekonomiska ramverk, det är otidsenligt. Med tanke på den penningpolitik som förts sedan krisen 2008 kommer det snart visa sig helt nödvändigt med en ordentligt reformerad ekonomi.

I denna värld med begränsade tillgångar, av många slag, och gott om olika människor som vill ha olika saker måste politiker göra prioriteringar? Självklart. Prioriteringarna som varje individ och parti representerar är det tydliga uttrycket för den politik och vägval de företräder. Allt till alla upplevs som tur är inte så trovärdigt av så många invånare. 

Ska vi människor få bidra i prioriteringsarbetet genom att rösta på de politiker och de partier vi anser gör de klokaste avvägningarna mellan många olika intressen? Jag tycker det. Nu vill vänstern göra FNs barnkonvention till svensk lag. Det kan låta bra. Men personligen är jag mycket skeptisk. Inte för att jag inte unnar alla världens barn "allt", utan för att konsten i ett fungerande statsskick är att klokt fördela begränsade resurser. Är barnen mer värda som människor än en funktionshindrad 26 åring? Än en multisjuk 87 åring? Du tror väl inte att vi lever i en värld där vi inte tvingas samsas med begränsade resurser? 

En utveckling i dessa politiskt centrala prioriteringsfrågor där domstolar ska avgöra fördelningar av begränsade resurser och starkt kunna driva på skattetrycket är ingen väg framåt som är klok! Jag hoppas verkligen att riksdagen som helhet är klokare än Sveriges regering! Det är oklokt att göra FNs barnkonvention till svensk lag.
http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/skot-ditt-jobb-lofven--och-sluta-missionera/

"Just spänningen mellan mänskliga och medborgerliga rättigheter kommer under lång tid att tvinga svenska politiker till svåra avväganden.". "Allt åt alla" är en dröm som mycket få ansvarsfulla politiker ägnar sig åt. Ekonomi = hushållning av begränsade resurser.  Denna vilsenhet jag ständigt möter bland människor som inte vill prioritera skapar den farliga samtid vi befinner oss i. En politikers uppdrag är att företräda de invånare de just ska företräda. Utifrån det måste de också våga vara tydliga med sina prioriteringar. Prioriteringar som leder mot olika framtidsmål.

Försörjningskvoten
Igår deltog jag på ett "rundabordsamtal" om Uppsalas ledande klimatarbete. Det var ett bra och engagerat möte där bland annat Staffan Lindberg talade om tillväxtens dilemma. Kort och gott är tillväxt beräknat som nu ohållbart, så vi måste skapa ett nytt ekonomiskt ramverk typ Marknadsekonomi 2.0.

Ibland slås jag av tanken att vissa driver ambitionen om högre lokal befolkningstillväxt, i till exempel Uppsala, för att de vill att vårt samhälle ska leva mycket sparsammare. Kan det vara så? Om vi tänker oss +20.000 människor i Uppsala inom några, år är det endast positivt? "Endast" eftersom jag lever med föreställningen att det som står stilla dör. Tänk dig att alla dessa nya människor är välutbildade (inkluderar eftertraktade praktiska utbildningar) och hårt arbetande människor (som flyttar hit för att de redan har ett nytt jobb) och de tar med sig den senaste uppfinningen "uppfällbara lyxmodullägenheter". Då är det "guld och gröna skogar" för kommunen. De dynamiska effekterna blir enormt positiva utifrån nuvarande ekonomiska tänkande. Men vilka profiler kommer dessa nya tusentals människor ha? Några av dem är barn, några är tidigare Uppsalabor som på ålderns höst vill hem igen, några är studenter, några är ensamkommande barn, några är asylsökande, några är respektive till tidigare invånare och några är arbetare. Hur försörjningskvoten utvecklas framöver för ett litet och ett större samhälle är centrala nyckeltal att försöka ha koll på. Oavsett om vi lever i dagens ekonomiska modell eller i en framtida Marknadsekonomi 2.0. Hur tror du Uppsalas samlade köpkraft utvecklas de kommande 30 åren? Du som vill att vi ska konsumera mycket mindre hoppas väl att den minskar kraftigt. Om vår närmaste framtid innebär kraftigt sänkt köpkraft kommer det att tydligt märkas. Du vet väl att BNP per capita sedan en tid sjunker i Sverige...... 
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/14505/Aktuell-befolkningsprognos/Sveriges-framtida-befolkning-20152060/273432/