måndag 31 januari 2011

Vad händer sen?

Vad innebär ledarskap? Vissa säger att det är att gå före och visa vägen. Andra säger att det är att både gå före och visa vägen samt att gå efter och putta på. Rent tekniskt är en ledare något genom vilket energi strömmar. Vad tycker du?

Nu gungar det ordentligt på den Norra Afrikanska kontinenten. Diktaturer utmanas och slängs ut. Vad händer om de lyckas slänga ut dessa diktatoriska makter som inte bjudit på demokrati utifrån den typ av demokrati som vi känner? Det finns alltid gnällspikar. Det finns alltid positiva krafter som tycker annorlunda än de som styr idag, i alla sammanhang. Frågan är vilken den nya vägen är som de som känner sig kallade att ta över makten representerar?? Om det gamla ledarskapet inte klarade av att låta det nya växa fram, klarar ett fragmenterat "nytt" av att få det gamla att inkluderas i den nya vägen?

Nelson Mandela visade att det var möjligt att ändra ett samhälle mot något nytt som fungerar, även om fattigdomen fortfarande är stor i Sydafrika.

Boris Jeltsins övertagande av Ryssland tycker jag inte gav den positiva demokratisering som jag hoppades på. Ett kulturellt och i många stycken imponerande folk, som genom generationer är hårt prövat, kan knappast anses ha en bred förankrad demokrati.

Vad kommer att hända i Egypten? Mubarak har utan tvekan suttit vid makten för länge. Jag kan inte se ledarskapet som annat än en diktatur. Landet har en intressant och i många stycken imponerande historia. Jag hoppas verkligen att Egyptens folk får ett bättre och bredare förankrat politiskt ledarskap. Frågan är bara vilket politiskt program som nu skall ta över i Tunisien och i Egypten? Vilken ledning kommer Egypten och Tunisien nu att få? Blir det bara nya människor i maktens korridorer men inte någon större förändring? Hur skall Eibaradei, som pekas ut som oppositionsledare i Egypten, lyckas ena oppositionen runt ett bra politiskt program? Hur fort klarar han av att göra det? Det är tråkigt att det så ofta inte går att genomföra stora förändringar på ett planerat och positivt sätt. Vad kan vi lära av det Sydafrikanska exemplet?

söndag 30 januari 2011

Ödmjukhet

De stora förändringar, som med jämna mellanrum krävs, de tar tid. Inte minst för företag. Många klarar inte av att acceptera de förändringar som ständigt sker eller så klarar trots att de ser trenderna inte av att ställa om sina medarbetare och verksamheter att klara en ny verklighet. Facit brukar vara det "roligaste" exemplet inom svensk modern industrihistoria på hur illa det kan gå om man inte hela tiden följer utvecklingen och jobbar med alternativa sätt att tillfredställa sina kunder.

I Davos på World Economic Forum kan vi nu läsa att våra svenska företrädare skryter om hur bra vi är och andra sägs avundas oss. Det är kul och positivt att Sverige mår bättre än många andra ekonomier just nu. Precis som i dagens PJ Anders Linderledare i SvD skulle det dock vara klädsamt med lite ödmjukhet från den moderata ledningen. I huvudsak skördar vi i Sverige just nu pga det stålbad som genomfördes under och efter krisen i början av 90 talet! Det är både tidigare Alliansregeringar och Socialdemokratiska regeringar som drivit fram de stora förändringar som gjorts och som skapat förutsättningarna för dagens starka situation. I början av 90-talet hade vi en ränta på över 500%!!! Sverige var en bananrepublik där politiken inte styrde utan marknaden hade tagit över. Vi var där Grekland, Island, Irland mfl är idag. Vi kunde ställa om, det kan de också. Omställningen av Sverige har pågått sedan krisen på 90-talet. Dagens Alliansregering har i huvudsak förstärkt vissa inriktningar som redan var initierade. En viss portion av ödmjukhet skulle inte skada. De stora skattesänkningarna hade sannolikt aldrig blivit av om vi inte fått en Alliansregering. Det är hälsosamt med lägre skatter i ett land som under många år haft världens högsta skatter. Det räcker dock inte med att bara sänka skatterna. Vi måste vilja mycket mer.

Jag instämmer i PJ Anders Linders "kritik" och hoppas att Reinfeldt och övriga i regeringen inte bara solar sig i glansen av flera års städinsatser. Regeringen måste fortsätta reformarbetet för att stärka svensk konkurrenskraft runt hörnet. Jag delar också PJs kritik kopplat till att fyra moderata statsråd gick ut med en "skryt"-artikel nyligen. Den artikeln borde ha undertecknats av Alliansföreträdarna. Det är väl en Alliansregering som styr Sverige eller?

Reformarbetet måste växlas upp. Mycket mer kan göras för att vi skall bli företagsammare. Mycket mer kan göras för att stoppa den oacceptabla utvecklingen att allt fler unga förtidspensioneras. Under Alliansregeringens första fyra år har tydligen antalet unga förtidspensionerade ökat med 50%!!!! Det är inte en acceptabel utveckling! Vi får kavla upp ärmarna och jobba ännu hårdare för att bygga det nya, mångfaldsorienterade och framgångsrika Sverige. Jag är helt övertygad om att det går. Med mer högt i tak kommer det att gå riktigt bra. Vad tror du?


lördag 29 januari 2011

Livet, en fantastisk gåva

Finns Gud? Vad är Gud? Om jag förstått Agnostikerna rätt är Gud allt. Om Gud är allt, då stämmer den judiska tolkningen att varje människa är en del av Gud och därför med fördel kan tänka och handla fritt. Om jag förstått rätt var de judiska religiösa utvecklarna först med denna centrala utgångspunkt i sitt religiösa förhållningssätt till individen och världen. 

Tror du att Gud finns? Om du tror det, tror du då att Gud är en del av oss alla?

Varje morgon när jag vaknar och varje kväll då jag lägger mig slås jag av tanken att livet är så fantastiskt. Livet bär på bra och dåliga dagar men som helhet är det, för de allra flesta, en intressant och händelserik vandring. I genomsnitt är det en livsvandring som är på över 29200 dagar. Om Gud är allt då är självklart Gud också livet. Livet är en fantastisk gåva. 

En kvinna och en man, eller en kvinna som får stöd med provrörsbefruktning, startar skapandet av en ny individ. En individ med potentialen att bli vad hon vill och vad hennes omgivning klarar av. Ett tolerant och mångfaldsorienterat samhälle klarar av mycket. Ett inskränkt och bekymmerorienterat samhälle klarar betydligt färre utmaningar. De platser som är toleranta och mångfaldsorienterade attraherar ofta de mest drivna och filosofiskt intresserade personerna. Är Uppsala en tolerant och mångfaldsorienterad plats? Hur många i Uppsala börjar och slutar sina dagar med att reflektera över vilken fantastisk gåva livet är? Hur ofta reflekterar du över ditt liv ur ett positivt perspektiv? Du kanske får ett rikare liv om du gör det oftare.  

torsdag 27 januari 2011

Att bjuda på sig själv

Igår träffades vi igen. En grupp som träffats regelbundet under många år. En grupp med individer som gjort väldigt mycket ansvarsfullt under de senaste tjugo åren. Och? säger du kanske, vem gör inte det under tjugo år? I denna grupp ingår många personer som sedan länge jobbar allt för mycket och som fått stora ledarskapsuppdrag. I gruppen finns egenföretagare, f.d ministrar, statssekreterare, koncernchefer för storföretag, fackpamp och många fler som ger mycket av sig själv för att det skall bli så bra som möjligt för många. Det är ett härligt gäng och det är väldigt trevligt och givande att träffas. Igår var alla med! Det har inte varit ofta. Att alla kunde delta denna gång måste vara kopplat till att jag blivit rikskändis..... eller vad tror du?

Vågar du bjuda på dig själv? Har du några forum där du känner dig trygg att tala om personliga och yrkesrelaterade utmaningar? Jag känner mig väldigt privilegierad att ha möjligheten att lite då och då få träffa ett antal vänner där jag känner att vi kan tala om allt utan att det läcker utanför gruppen.

Ett stort tack till värden för mötet och ett stort tack till alla i gruppen som bjuder på sig själva när vi träffas och ger möjlighet till intressanta och utvecklande samtal.

Välståndsavveckling

Idag träffade jag ett antal politiker från hela landet och pratat om energiutvecklingen. Det är väldigt värdefullt att lära av andra.

Om man tror och tycker att tillväxt är viktigt och avgörande för ett högt välstånd, då är Miljöpartiets politik, i många stycken, ingen bra väg framåt. Utan tvekan är MPs miljöengagemang positivt. Många MPs har sunda idéer. Det är dock en majoritet MPs som tror på kortsiktiga lösningar som skulle driva mot välståndsavveckling. Vi behöver energi, massor av energi för att säkra vårt välstånd.

I ljuset av att så många MPs driver en tillväxtfientlig politik var det mycket glädjande att idag läsa en debattartikel i UNT skriven av två Socialdemokrater. De tar tydligt avstånd från MPs tillväxtovänliga linje.

Olof Johansson, fd Centerpartiledare och minister, sa under konferensen att det inte räcker med vad inom politiken. Man måste också klara av hurfrågorna för att den politiska viljan skall vara meningsfull. Vad kan vara enkelt. Hur är oftast mycket svårare.

onsdag 26 januari 2011

Skuldtänkande bättre ledare

Francis J. Flynn, aktiv vid enheten för ledarskapsutveckling och forskning vid Stanfords universitet i USA, menar att forskningen tydligt visar att skuldtänkande eller skuldbetyngda ledare presterar betydligt bättre resultat än andra ledare. Kan det vara så? Skuldkänslorna skall då ses ur perspektivet att man känner att man har ett ansvar att göra gott, ett ansvar att ge av sig själv för något större än sig själv. Ett finare ord för personer med dessa egenskaper är att de är altruistiska. Enligt Flynns studier är forskningsresultaten entydliga. Enligt samma studier är det tydligt att denna typ av ledare konsekvent ställer upp och stöttar sin omgivning så mycket de kan för att helheten skall utvecklas så bra som möjligt. Han menar också att denna typ av ledare har en empatisk förmåga som vida överstiger många andras. Studien är väldigt intressant. De två största reflektionerna jag gjorde när jag läste hans studie var;

- Varför utvecklas dessa egenskaper hos vissa personer och inte hos andra?
- Hur fångar alla dessa rekryteringsanalyser upp dessa egenskaper när dessa egenskaper bevisligen har en mycket stor betydelse för om en organisation utvecklas positivt?

Har du en god empatisk förmåga? På vilket sätt tycker du att du tar ett större ansvar än enbart för dig själv, dina närmaste och det direkta uppdrag du utför?

tisdag 25 januari 2011

Arga unga män

Under hela mitt vuxna liv har jag varit van att följa olika nyckeltal (siffror som visar på trender) för att försöka fatta så kloka beslut som möjligt. Inte minst i dagens informationssamhälle, där nyheter sprids i en rasande fart, är det viktigt att hela tiden försöka balansera känslor med någon form av rationell bild som just nyckeltal beskriver. Jag undrar om något land eller någon organisation försöker mäta andelen arga unga män bland den totala befolkningen? Vad tror du?

Arga unga män har ofta, om inte alltid, varit de som genom tiderna skapat stora politiska förändringar. Ofta tillhör dessa unga män grupper som räknas som ekonomiskt svaga och ofta är de arbetslösa. Enligt en artikel jag läste i morse är det återigen de unga arga männen som fått nog av sin utsatta och hopplösa situation i Tunisien och till sist varit beredda att dö för att få en förändring. Nu har de störtat det ledarskap som styrt landet under många år. Vad händer nu?

Även i Sverige är det de unga arga männen som "gör sin röst hörd" lite då och då genom våldsamma utspel mot t ex polis, brandkår etc. Unga arga män verkar rikta sin frustration utåt. Unga arga/besvikna kvinnor verkar rikta sin frustration inåt (unga flickors psykiska ohälsa har ökat de senaste åren). Vi har mätningar som gör att vi kan följa hur våra invånare i olika åldersgrupper mår. Vi har inte, vad jag vet, mått på hur många av våra unga män som är arga. Tror du att det skulle vara bra med ett sådant mått/nyckeltal? Tror du att det skulle hjälpa alla beslutsfattande politiker bättre när de skall fatta beslut om hur samhällets resurser bäst skall användas?

Tunisiens unga arga män talar nu. Vilka följer efter? Tänk om de mer än 20 miljoner män som inte kan hitta en kvinna i Kina blir allt för arga. Den kinesiska politiken där man tidigare endast tillät att en familj bara fick skaffa ett barn har gjort att många flickebarn dödats och att det finns väldigt många fler män än kvinnor runt om i Kina. På vissa orter är det ett väldigt stort problem. Vad händer om de blir arga?

måndag 24 januari 2011

Högt i tak

Mina senaste veckors erfarenheter, och efter att ha tittat på dagens Aktuellt, påstår jag att vi inte har en tillräckligt fungerande demokrati. I dagens Aktuellt stod arbetsmarknadsministern och Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesperson och debatterade. Som vanligt blev den mediala debatten kort och förutsägbar. Oppositionen anklagar regeringen för att ha en dålig människosyn och att de gör ett dåligt jobb. Regeringens representant säger att man gör ett bra jobb och i synnerhet i jämförelse med vad de gjorde förr. Som sagt var det förutsägbart. Vad är då min reflektion. Debatten är för mesig.

Det får inte bara vara vid partiledardebatter som det blir lite fart i debatterna. Det är istort sett endast då vi ges chansen att lyssna till övergripande olikheter och alternativa vägar! Det kan inte bara vara lågt i tak och billiga påhopp som gäller. Vi måste få ha högt i tak i debatterna om hur det ser ut nu och hur olika partier vill att det skall se ut i morgon. Jag upplever att rädslan är total bland både politiker och många partier att med högt i tak våga prata om de stora och svåra frågorna. Hur kan man hitta bra vägar framåt om man inte klarar av att föra en öppen och förhoppningsvis konstruktiv debatt om alternativa problemformuleringar och alternativa vägar framåt? Varför klassas så många frågor som tabu? Är det bra för vår samhällsutveckling om flera av de tabubelagda frågorna också råkar vara några av de frågor som mest påverkar vår framtid? En av de få viktiga frågor där vi har en öppen och livfull debatt är om skolan. Jag efterlyser mer av "högt i tak" i vår offentliga debatt. Jag tycker inte att vi har en tillräckligt bra demokrati när den är som nu. Vi har en bra utvecklingspotential. Jag tror också att "högt i tak" kommer att göra politiken mer intressant för invånarna eftersom nyanserna mellan olika alternativ kan bli tydligare. Tycker du att vi har "högt i tak" i den svenska debatten?

P.S I dagens DN (ekonomidelen) är det en snabbläst men bra artikel om Kinas övertagande av världen. Det är ett av mina återkommande teman. Om du inte gillar att läsa långa rapporter eller saknar tidigare kunskap om vad som händer i världen, utifrån en kinesisk observation, är det en mycket bra artikel att ta del av. Artikeln heter "Draken tar ett allt fastare grepp".

lördag 22 januari 2011

Någon eller Nuder

När Nya Moderaterna byggdes upp fanns det gott om skeptiker bland moderata medlemmar och väljare. Du kanske kommer ihåg att det fanns en stark konflikt mellan Bildt och Reinfeldt i bagaget. Bildt hade under sin tid på maktens topp "satt Reinfeldt i frysboxen" och nu hade denne unge man seglat upp som ny partiledare i ett parti som var ordentligt stukat. Partiet hade under Bo Lundgren tappat väldigt många procent väljarstöd i det föregående valet. Utgångsläget för de Nya Moderaterna var gott. Den stora chansningen att satsa på Reinfeldt och co. gick hem!

Nu tvingas vi alla att följa Socialdemokratins utmaningar att hitta bäring och ledare. Jag blir inte imponerad av att ett så stort parti har så svårt att visa upp starka partiledarkandidater. Det är sannerligen ett stort svaghetstecken. Det borde rimligen finnas någon facklig ledare eller någon kommunal ledare som skulle kunna göra ett rimligt bra jobb eller? Hur svårt kan det vara att sakna riksdagserfarenhet för att leda ett politiskt parti? Precis som i en kommun handlar det om politiska grupper som skall ledas och förslag som skall tas fram eller förslag som man skall förhålla sig till. Det är ju dessutom lagar som i huvudsak är riksdagens frågor. Det är oftast inte några snabba frågor. Jag skulle välja den bästa möjliga ledaren om jag fick chansen. Bäst i min värld är då en person med god ledarförmåga, god förståelse för demokratiska processer, en god internationell social förmåga, goda ekonomiska kunskaper, goda retoriska kunskaper och inte minst en person med ett brett kontaktnät. Är det då någon eller Nuder som får chansen att tacka nej?

Några av dessa någon sägs vara Veronica Palm och Sven-Erik Österberg. Nuder spelar i sin egen division. Av dagens aktiva politiker är det endast Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt som sannolikt slår Nuder med i vart fall färska kontaktnät. Nuder är dock den som har den bredaste och tyngsta rikspolitiska erfarenheten. Han saknar "nästan" bara partiledar och statsministeruppdraget på sin CV. Han är en politisk tungviktare i ett litet land. Det sägs att S har en tradition att välja en ny ledare som varit finansminster. Jag tror inte att S väljer Nuder. Jag tror att S väljer någon. Frågan är då om de väljer någon som kan bli Socialdemokratins Fredrik Reinfeldt och bygga det Nya Socialdemokraterna. Sven-Erik Österberg är knappast den personen. Veronica Palm kanske är det. Hon är i vart fall ett "wild card" och det är djärvt i en svår sitution. Jag tror dock att det Socialdemokratisa systemet idag inte klarar av ett för lateralt tänkande. Jag tror inte man vågar välja den där självklart lysande kommunala "pampen" som borde vara rätt val. Jag tror att det blir en upplevd trygg lösning med Sven-Erik Österberg. Han kommer knappast att skapa formerna för det Nya Socialdemokraterna. Socialdemokraterna har en lång väg kvar innan de åter blir relevanta i svensk politik.

Splittring!

Dramaturgin inom media kan stundtals bli rolig när man själv kan sätta den i ett känt sammanhang. Idag skriver UNT om Hannaaffären som splittrar partiet och en kvällstidning skriver om en hemlig eftervalsanalys som splittrar Centerpartiet centralt kopplat till Maud Olofssons ledarskap. Eftersom jag är affärsman utgår jag ifrån att media hela tiden försöker locka så många läsare som möjligt. Om fler läser just deras media så får de större reklamintäkter. 

För de som inte är politiskt aktiva låter ordet "splittring" som något mycket dåligt. För mig är splittring inget annat än ett uttryck för att folk tycker olika och att folk samlas i grupper som tycker olika. Om vi inte tyckte olika i olika frågor skulle utvecklingen stanna av. Om vi inte tycker olika finns inget större behov av ett demokratiskt institutionaliserat samhälle. Det är debatter och olikheter som är livsluften inom och mellan partier. Att det finns "splittring" är ett normaltillstånd. Det är t o m bra för verksamhetsutvecklingen och demokratin.

Splittring är självklar. Jag, precis som de flesta, hoppas att de som tycker som jag är fler än de som tycker något annat. Länge leve den öppna debatten och demokratin!

torsdag 20 januari 2011

Vem sitter på sanningen?

Såg du Walt Disneys "Lejonkungen"? Det finns ett viktigt citat från den onde lejonfarbrodern Scar i den filmen. Citatet lyder "sanningen finns i betraktarens ögon". Det är tänkvärt och stämmer i stor utsträckning. Ett annat perspektiv på samma resonemang är perspektivet "att ha rätt är inte det samma som att få rätt".Igår och idag står det i tidningar om att jag hoppas att Företagarna Uppsala hittar en ny ordförande som kan väljas vid medlemsstämman i mars. Som vanligt är vissa medias reportage mer objektiva än andra. Som vanligt är det en oppositionspolitiker som gärna syns i konfrontation med mig. Som vanligt beskrivs bara delar av det budskap som förmedlats från min sida.Jag har under en tid haft förtroendet att leda Företagarna Uppsala. Tillsammans med de styrelsemedlemmar som varit aktiva har vi lyft verksamheten till fantastiska höjder. Vi har genomfört framgångsrika projekt som bidrar till ett starkare Uppsala och som stöttar särskilt utsatta samhällsgrupper. Vi har också tecknat samarbetsavtal värda miljoner. Med "vi" menar jag de i styrelsen som varit aktiva. Det resultat som uppnåtts skall också ställas i förhållande till att ALLT ENGAGEMANG INOM FÖRETAGARNA UPPSALA ÄR IDEELLT! Alla är inte aktiva men väljer att vara med i alla fall. Jag brukar alltid driva att de som inte gör något, men som tagit på sig uppdrag, bör avgå. Alla väljer inte att göra det. Jag verkar alltid för att makten och kraften skall finnas så nära de som berörs som möjligt. Även inom Företagarna finns centralister som inte delar det perspektivet. All verksamhet bjuder på plus och minus om man gör saker. Den som inget gör får inte något motstånd. Den som inget gör har heller ingen positiv framtid.

Vad har jag då sagt kopplat till rollen som ordförande för företagarna i förhållande till min roll som kommunalråd och ordförande i kommunens Näringslivsgrupp?1) Uppdraget att lobba för ett bättre företagsklimat är viktigt och samtliga Allianspartier säger att företagsklimatet måste blir bättre för att värna svenskt välstånd2) Jag har sedan jag fick ett starkt valstöd i september 2010 ställt min plats till förfogande men föreningens styresle hade ingen aktiv medlem som av privata och jobbskäl kunde axla rollen. Vi beslutade då att min roll blev att internt leda styreslens arbete och att driva och delta i styrgruppen för några okontroversiella men viktiga projekt. Bl a Företagargalan, Ungdoms inkubatorn, matchning av arbetslösa som entreprenörslärlingar till företagare som t ex vill pensionera sig och ett projekt som ger unga företagare en flygande start. Alla projekten bidrar till ett positivare Uppsala. I flera av projekten samarbetar, redan innan mitt politiska uppdrag, företagarna med kommunen. Jag skulle givetvis ha kunnat lämna direkt efter valet men då hade flera av dessa viktiga projekt stannat. Det är helt klart att jag tidsmässigt skulle må bra av att lämna uppdraget som ordförande i Företagarna.3) Jag har sagt att jag inte hinner med alla de åtaganden som jag tagit på mig efter att jag fått uppdraget som kommunalråd. Det är ur mitt perspektiv huvudskälet till varför jag ställt min plats som ordförande för företagarna till förfogande. Jag har också sagt att uppdelningen som vi gjorde var att vår vice ordförande Kajsa Lindner har företrätt företagarna i externa sammanhang. Jag har därför inte haft några intressekonflikter med mitt uppdrag som kommunalråd. Det problem som funnits och finns är att jag skulle kunna bromsa kritik mot Alliansens näringspolitik som föreningen skulle känna som viktig. Risken för den intressekonflikten är stor och därför anser jag att det ur det perspektivet är olämpligt att jag fortsätter som ordförande för en förening som har som yttersta uppdrag att driva opinionsbildning för ett bättre företagsklimat. Här kan jag dock informera dem som bryr sig om sanningen att mina Allianskollegor blivit besvikna när företagarna varit kritiska och önskat mer och bättre. Även då har jag berättat att det är föreningens roll och att jag efter kommunalrådsuppdraget inte är den som har uppdraget att driva punktinsatser i opinionsbildningen. Jag vill avgå men jag vill inte att det fantastiska vi byggt upp skall rasa. Jag hoppas att valberedningen hittar en efterträdare som får stöd av stämman. Det är betydligt bättre med en ordförande som själv aktivt kan delta i opinionsbildningen för ett företagsammare Uppsala.Vem sitter på sanningen? En kvinnlig oppositionspolitiker? Andra som inte tycker som majoriteten av styrelsen i Företagarna Uppsala? Media? Eller är det så enkelt att sanningen är i betraktarens ögon?

En ny mediavärld

Vi lever i en ny tid. Som vanligt följer olika människor med i utvecklingen på olika sätt. Vissa följer inte med alls. Vissa leder utvecklingen. Andra följer efter. I den nya mediavärlden är det allt svårare att konkurrera och den som först lyckas etablera en intressant tjänst/"kanal" den tenderar att vinna stora delar av marknaden och göra det svårt för andra att få ta del av kakan. MTV var en av de första som förstog att bygga ett globalt varumärke kring något så globlalt som musik. Alla gillar musik. Alla gillar intervjuer med kändisar och alla kändisar gillar att besöka kanaler som når många.

Trenden mot Internet och TV som de verkligt kraftfulla och intressanta medierna fortsätter. Ungdomar dissar tryckta tidningar, om de inte kommer över dem gratis. Ungdomar och allt fler övriga vill själva söka sina nyheter och de av oss som dessutom lärt oss att tillämpa källkritik gör det via nätet. Har tryckta tidningar någon framtid?

England sägs vara den marknad som går först i utvecklingen. De engelska tidningarna sägs lida och har lidit mest. precis som i Sverige är det bl a logistiken kring papperstidningar som gör affären olönsam. T o m företag som Metro med billiga logistiklösningar har det jobbigt. Flera av de som överlevt har precis som UNT satsat på att bli mer av en bred mediakanal och därigenom försöka locka reklamköpare till något av sina utbud eller en kombination av dessa. Väldigt många av dem skriver om väldigt mycket oväsentligt och ytligt, det säljer. Tror du att den tryckta dags/nyhetstidningen finns om tjugo år? Varför skall den finnas när twitter, näten, TT via näten etc direkt förmedlar nyheter? Varför vänta flera timmar med att läse en så kallad nyhet som är jättegammal?

Om de traditionella tidningsbolagen skall klara sig framöver tror jag att de måste bli betydligt mer kreativa och hitta nya affärsmodeller. Klarar de av den resan? Självklart kommer några att göra det! Varför är det alltid unga personer som lyckas få fram de nya lösningarna? Facebooks och Googles grundare är fortfarande väldigt unga och deras bolag dominerar stora delar av det jag anser vara dagens mediavärld. Kan det vara för att vi som är äldre oftast sitter fast i det gamla och har svårt att ta oss ur gamla vanor och inte minst svåra interna förändringsprocesser? Vad tror du?

onsdag 19 januari 2011

Att leverera

För mig är det viktigt att göra allt man kan för att leva upp till ett åtagande. Ibland kan det bli svårare att klara av ett åtagande när ständiga förändringar gör att man tvingas till nya prioriteringar. Det är inget konstigt med det. Det är en naturlig del av livet. Även om man inser det känns det, när man är skolad som jag att ta ansvar, tråkigt när man inte orkar med att göra allt man vill och vet att man kan göra för en sak som man brinner för när en förändring tvingar fram omprioriteringar.

Jag har många åtaganden. Många är ideella. Alla syftar till att bidra till att vi lämnar efter oss ett bra och välmående samhälle till kommande generationer. Det känns viktigt för mig. Det viktigaste åtagandet jag har just nu är att göra mitt bidrag till att leverera den politik som väljarna, inte minst alla som kryssat för mig, som mitt parti har i sitt handlingsprogram och att leverera den politiken som Alliansen gemensamt torgförde i valkampanjen. Just nu klarar jag bara av att fokusera på det arbetet 80% av min tid. Därutöver har jag andra viktiga samhällsuppdrag som också blir lidande. Det är tråkigt. Min övertygelse är att jag kommer att bidra till att resultaten blir bra i alla fall. De hade kunnat bli ännu bättre. Tycker du att det är viktigt att leverera utifrån de åtaganden man tar på sig? Inom kort hoppas jag att jag på ett bra sätt kan lämna över ett av mina viktiga uppdrag till en engagerad efterträdare.

tisdag 18 januari 2011

Float like a butterfly, sting like a bee

Många idrottspsykologer sägs jobba med att få sina adepter att våga vinna och inte vara rädda för att förlora. Karolina Kluft talade ofta om den inställningen för att bli framgångsrik.

Jag lyfter på hatten för Therese Ahlshammar och hennes idrottsliga utmärkelse och för att hon år efter år vågar vinna och inte tycks vara rädd för att förlora.

Med få undantag är de som är bäst inom olika områden väldigt fokuserade. Det mesta är möjligt om man vill och fokuserar. Inte minst Stefan Holm är ett lysande exempel på hur en relativt kort person med sin inställning och sitt fokus kunde dominera höjdhoppsgrenen under många år. En gren där istort sett alla som varit bland de bästa alltid varit väldigt långa. Det mesta är möjligt om man vill, fokuserar och får vara frisk. Många är de som inte psykiskt och fysiskt orkar lika mycket som de som blir bäst.

Uppsala är verkligen på G. Uppsala har allt tydligare ambitioner. Uppsala och dess företrädare börjar allt mer finna inställningen att våga vinna och inte vara rädd för att förlora. Steg för steg börjar känslan bli att vi vill, vi kan och vi vågar. Kan det bli annat än bra då?

Vem var det som sa "float like a butterfly, sting like a bee"? Vi har alla mycket att lära av honom och hans inställning till livet. Håller du med om det?

måndag 17 januari 2011

Att vårda sina nära

Vad innebär det att vårda sina nära? Oavsett vad man tycker så hoppas jag att vi är överens om att det är viktigt att vårda dem som man vet eller tror är sina närmaste. Inte minst känns det viktigt i ljuset av mina erfarenheter av medias makt att sätta bilder i huvudet på människor som inte alltid stämmer med verkligheten. Det är härligt att ha nära och kära som vet vem man är och som bjuder på kramar och hejarop i det mörker som stundtals dyker upp i de allra flestas liv. Under helgen fick jag än en gång chansen att tanka värme och energi från några av mina nära och kära. Inte minst från min mor som vi firade igår när hon nu blivit än mer klok och gått in i ett nytt levnadsår.

Är du bra på att vårda dina nära relationer? Jag tror att jag är rätt bra på det. Utan tvekan kan jag bli mycket bättre. Inte minst alla mina uppdrag och engagemang innebär att den tid som många har som fritid inte finns för mig. Som vanligt, i de flesta fall, är det vi själva som väljer våra livsval. Mitt personliga dilemma är att hitta en vettig balans mellan viljan att utvecklas, påverka och att vårda mina nära relationer. Den interna Hannastriden om den balansen och de olika prioriteringsvalen kommer nog att följa mig genom livet. Stannar du upp ibland och funderar över dina prioriteringar och vägval?

söndag 16 januari 2011

Kris eller nödvändig tidpunkt för reflektion

Peter Wolodarski är ofta väldigt duktig tycker jag. Han är politisk redaktör på DN. Dagens ledare är ett exempel på hans bra sätt att formulera sig och inte minst att han förr eller senare är bra på att reflektera över besvärliga saker. Visserligen har han betalt för att göra just det men det innebär ju inte att man klarar av uppdraget bra. Jag tar mig friheten att förenkla hans ledare. Hans reflektion är att Kina, och Asien i övrigt, nu kör ifrån västvärlden. En västvärld som har stagnerat.

Det auktoritära Kina levererar massor av invånare som är duktiga i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Kina är minst påväg mot den ledande världsplats som de hade innan de senaste 500 år som dominerats av västmänniskan/Europeer. Det som tycks ha väckt Wolodarskis intresse för frågan var en artikel skriven av Amy Chua med titeln "Därför är kinesiska mammor överlägsna" samt Niall Furgeson (ekonomisk historiker i världsklass) anförande i Stockholm i fredags.

Du som följer min blogg vet att jag återkommit många gånger till den förändring i världsordningen som sker och framförallt tankar runt Kinas framtida betydelse. Det är fantastiskt att många hundra miljoner kineser gått från fattigdom till ett betydligt bättre livstillstånd. Jag har flera mycket trevliga och energiska kinesiska vänner. Jag har varit många gånger i Kina. Om du vill förstå delar av de krafter som nu verkar i Kina kan jag tipsa om att det kan vara värdefullt att läsa på lite om grunderna i Konfucianismen. Precis som Mohammad och Jesus fortfarande spelar en stor roll i samhällen som har dem som viktiga livsvägledare har många kineser sin vägledare i Konfucius.

En reflektion är att om man inte har en chans i ett spel, då måste man ändra spelreglerna. Om Västvärlden inte skall bli totalt överkörda av Kina framöver så måste vi utveckla vårt mångfaldssamhälle till nästa dimension. Vi förstärker och förbättrar mångfaldssamhället, något som vi redan är bra på. Att skapa ett väl fungerande mångfaldssamhälle är inte enkelt och kan inte snabbt kopieras. Är det en möjlig positiv väg? Jag tror det MEN glöm inte att Indien också ligger i Asien. Även Indien har en historiskt mycket större plats i världen som de vill tillbaks till. Indien, i motsats till Kina, är väldigt mångfaldsorienterat. Indien har under sina bästa utvecklingstider just varit mycket toleranta för olikheter/mångfald. Vad tror du att Europa och Sverige måste göra för att klara konkurrensen med de mycket starka krafter som fort växer fram i Asien?

Hur ser du på västvärldens situation nu? Har vi en enorm kris eller är det en tidpunkt som bjuder på bra jordmån för reflektion och nytänkande som sedan leder mot nya samhällsframgångar?

lördag 15 januari 2011

Relationer och allt gråare

Relationer är svårt. Som jag så många gånger skrivit om måste grunden för varje relation vara en ömsesidig respekt. När respekten eller lusten till en annan försvinner är tiden inne för att livets vägar skall gå åt olika håll. Tyvärr är mycket nära vänner till mig inne i en skiljsmässa. De går åt olika håll. De känner olika inför de olika vägval de nu beslutar om. Det gör ont. Även för den som tagit initiativet. Det gör ont för mig då nära mår dåligt och då min relation med dom inte kommer att finnas längre. När starka relationer spricker måste det få göra ont ett tag. Det kommer en tid då det känns bra igen. Mina relationer med mina nära är viktiga, och har alltid varit det. Jag är glad och tacksam över att just jag fått så nära relationer med så fantastiska familjemedlemmar och vänner. I grunden tror jag att vänskapen bygger på ömsesidig respekt och att man vet att den andre stöttar när det behövs. Jag skulle aldrig tveka om att stötta en nära familjemedlem eller vän i förhållande till något annat t ex ett viktigt möte eller någon viktig affär. Jag gjorde det en gång 1993, och det kommer inte att hända igen. Man måste lära av sina misstag. Vissa tycks t o m anse att vi alla gör misstag lite då och då. Kan det vara så?

Dagarna går. Ibland är dagarna fantastiska och ibland är de tunga. Det är livet. För den som har förmånen att bli äldre blir vi ofta klokare och allt gråare. Själv har jag börjat se gråa hårstrån den senaste veckan. Jag tycker det känns lite kul eftersom jag sannolikt kommer att tappa mer och mer hår får jag kanske chansen att bli lite grå ett tag. Jag har alltid tyckt att det är vackert med grått hår. En del får en grå nyans som är som om den vore blond. Snart är det slut med frågor från släktingar om jag färgar mitt hår..... Har du reflekterat över åldrandets tecken? Känner du att det är en glädje att få en ytterligare dag eller oroas du över att bli gammal? Känner du att du är den du är och bjuder på det eller vill du ständigt försöka vara den du tror att andra vill att du skall vara?

fredag 14 januari 2011

Nya medier

Kan det vara så att en del av problemen, som vissa har haft och har med mitt bloggande, är okunskap om nya medier och dess logik. Vad tror du? För första gången under den s.k Hannaaffären slog det mig att många av de som reagerat negativt på mitt bloggande saknar djup kunskap om nya medier och dess logik. Att jag gör den reflektionen innebär självklart inte att det klavertramp jag gjort är ursäktat. Jag har varit klumpig i mina formuleringar eftersom så många känt sig kränkta utan att det varit min avsikt. Det borde ha varit självklart att matcha mitt uttryckssätt på bloggen med min roll som en ledande politiker. Det var det inte. Jag hoppas att jag lärt mig av det som varit och att du tycker det. Jag hoppas också att du ändå skall känna att jag berör och engagerar dig i viktiga samhällsfrågor framöver.

Eftersom jag är ny inom politiken är jag enligt vissa lite "ungdomsförbundlig" i mitt uttryckssätt. Mitt uttryckssätt har också, som med övriga medier, syftat till att locka och behålla läsare. Tråkspråk fungerar inte så bra i bloggvärlden. I synnerhet inte om man även vill beröra och engagera yngre personer. Många unga kräver idag ett lite mer provocerande och utmanande språk för att det skall nå igenom i det brus som finns på nätet. Kan då inte ett sådant språk och en sådan retorik vara viktig för att nå bl a yngre invånare? En ytterligare bortförklaring säger andra. Vad tycker och tror du? 

torsdag 13 januari 2011

Delningar som väg ur konflikter

Jag minns en solig vår/sommardag när jag satte mig på en parkbänk utanför Bukowskis i Stockholm. Efter ett tag kom en bekant person och satte sig bredvid mig och talade frenetiskt på telefon och antecknade på ett sätt som var intressant. Det var sträck åt alla håll och kanter och jag kunde inte förstå hur det kunde säga något. Personen i fråga var Jan Elisasson. Han var i allra högsta grad involverad i Darfureländet. Vi talade en stund och han beskrev att det var just den konflikten han gjorde anteckningar om på sitt papper. Helt klart är att hans anteckningar inte behöver innebära en säkerhetsfara om han tappar dem. Jag tror att han har ett kodspråk som bara han förstår.

Om jag förstår rätt delas nu Sudan upp i två länder. Efter en massa diplomati, krig och elände tycks det vara nästa steg för att om möjligt ge folket rimligare levnadsvillkor. Jag hoppas att det lyckas. Jag hoppas att en uppdelning av olika intressen i vart fall kan ge folket en livssitution som inte präglas av krig, krig, krig och ständig fattigdom. Jag tycker att det är bra att detta försök att skapa ett lugn genomförs. Jag undrar dock varför det inte används oftare. Vad tror du? Om världssamfundet och länder själva skulle öppna upp för delningar av länder, skulle vi öppna pandoras box och få massor av nya länder som växer fram? Varför skulle det vara farligt? Varför måste allt som varit alltid försvaras? Varför kan inte mindre enheter vara bättre? I synnerhet om man tillhör ett paraply som t ex USA eller EU?


Idag läste jag en intressant artikel i UNT om överviktiga barn. I artikeln framgår att antalet överviktiga barn har ökat kraftigt de senaste åren. Artikeln säger också att hela 80% av dem som är överviktiga i sex/sju års åldern är det fortfarande när de når den senare delen av tonåren. Därför måste man ta problemet på större allvar och hitta former för att angripa problemet så tidigt som möjligt. Artikeln verkar kopplad till initiativet www.mulligabarn.se. De anordnar enligt artikeln en föreläsning om problemet på Scandic hotel Nord den 19/1. Jag skall försöka planera om och delta på denna föreläsning och eventuella debatt. Jag brinner för att alla våra barn och unga skall få bästa möjliga start i livet. Det är viktigt att stötta dessa barn tidigt för att försöka ge dem ett individanpassat stöd som förhoppningsvis hjälper dem.

onsdag 12 januari 2011

Visst gör det ont

Vad är livet om det inte fylls med lärande, upplevelser och att skapa? Ur mitt perspektiv skulle det bli ett rätt tråkigt och meningslöst liv då. Vi kan alla alltid lära mer. Vi kan alla se till så att vi upplever mer. Vi kan alla delta i skapandet av något och gärna i samarbete med andra. Jag tycker att det är viktigt med mål. Målen ger en färdriktning som förhoppningsvis motiverar men också vägleder många i en gemensam färd.

Ibland gör det ont

Livets väg är full av lycka
De som gör ägnar sig inte bara åt att tycka

Vägen bär stundtals på oro och ras
Det händer då att vissa tar till ett glas

När stunder då det gör ont knackar på
då kan det vara skönt att på boxningsboll slå

När livets intryck skall samlas
Är det bara det vi önskar vi gjort som kan klandras

Idag har mina tankar framförallt gått till alla på Haiti som lider efter jordbävningens framfart. Fortfarande saknar de ordentligt stöd från omvärlden. Det är stötande att många länder sa att de skulle hjälpa haitierna när media bevakade krisen. Det är många av dessa löften om stöd som inte levererats. Det imponerar inte!

tisdag 11 januari 2011

Massor av mejl och sms

Det börjar kännas lite i kroppen att jag inte sover och tränar något sedan jag återvänt från Thailand. Det är ingen hållbar väg framåt så jag skall försöka lägga mig senast 21 ikväll. Jag måste också ta mig tid för träning igen. Inte minst för att hantera min frustration över en mycket utmanande situation.

TV och aftobladet.se har ett helt otroligt genomslag. Redan tidigare har jag fått massor av mejl och sms från alla delar av Sverige. Cirka 60% negativa och cirka 40% positiva. Efter morgondagens deltagande i TV4as Nyhetsmorgon har smsen och mejlen åter haglat in. I ljuset av att jag inte har haft möjlighet att kommentera mina inlägg här kan jag konstatera att de som vill också kan och väljer att kontakta mig på någon av de adresser jag har. Hittills verkar relationen mellan de som är positivt inställda till mig nu vara 70% och 30% uttrycker fortfarande negativa åsikter. Bland de som aktivt är negativa finns en "mycket känd" Uppsalakommunist.

Jag vill TACKA alla er som på olika sätt ger mig ert stöd. TACK! Det värmer! Inte bara för mig utan också för min familj som också tar del av många av era positiva meddelanden för att väga upp den kompakta negativa bild som tidigare publicerats.

Jag vill särskilt tacka er som uttryckt att ni svarat på min uppmaning att läsa ett urval av mina totala inlägg för att skapa en rättvisare bild av vem jag är och vad jag står för. Flera har efterlyst en kategorisering av några av mina blogginlägg. Möjligen kommer jag framöver att lägga in några av alla mina blogginlägg under olika kategorier som t ex Människosyn, Miljö & klimatutmaningar, Näringslivsutveckling, Folkhälsa, yttrandefrihet och skydd för den personliga integriteten osv. Då blir det enklare att källkritiskt värdera påhopp om att min människosyn skulle vara dålig etc. Eftersom jag vill sköta mitt förtroendeuppdrag också så kommer det sannolikt ta ett tag innan jag genomför det önskemålet.

Jag ber än en gång alla som kopplat till min blogg känt sig felaktigt påhoppade om ursäkt.

Jag har dock beslutat att nu öppna upp min blogg för kommentarer. JAG TAR INGET ANSVAR FÖR DET SOM STÅR I FRAMTIDA KOMMENTARER OCH JAG VARNAR FÖR ATT ANGREPPEN KOMMER ATT VARA MÅNGA OCH SPRÅKET OFTA MYCKET OLÄMPLIGT. Jag hoppas jag har fel. Vi får se.

Såg du dagens tidiga TV4debatt om politikers bloggande?

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=far_en_politiker_blogga_om_vad_som_helst%3F&videoid=1193936

Än en gång Tack för allt stöd många av er ger mig!

söndag 9 januari 2011

Oacceptabelt och tragiskt

Det är sorgligt att läsa och se TV-inlsag om det fruktasvärda dådet mot Gabrielle Giffords och många av hennes närmaste medarbetare. Gifford svårt skadad och flera av hennes medarbetare och praktikanter mördade. Kan man vara annat än galen för att kunna utföra något liknande? Kan det hända i länder där inte vapen finns i all för många hem? Trots att de som vågar tycka och tänka ständigt utsätts för våld och hot om våld kommer det alltid nya som vågar tycka och tänka. Det är tur för demokratin och för mänsklighetens utveckling.

I Sverige är vi inte precis skonade från liknande övergrepp och våld. I vårt land förlorade vi en statsminister pga att vapen använts för att tysta en kraft som ogillades av några. I vårt land, i Malmö, utsattes de som verkade vara invandrare för livsfara och mord kopplat till att någon ansåg sitt eget liv vara mer värdefullt än vissa andras. Eftersom vi lever i en värld med människor som kan tänka egna tankar och som tycker olika kommer det alltid att finns olika synsätt på hur man skall lösa olika samhällsutmaningar. Det är tyckandet som är gnistan som tänder brasor. Det är olikheterna som är veden i den politiska debatten och som efter debatter och utredningar förhoppningsvis leder till kloka vägval. Vägvalen varier oftast beroende av vilken ideologisk bas som har störst inflytande. Högt i tak och tydliga motsättningar i retoriken är viktigt för en levande och givande demokrati. Det är dock oacceptabelt att Gabrielle Giffords och andra som engagerar sig i viktiga samhällsfrågor skall tystas. Giffords gnistor är värdefulla för USAs utveckling. Giffords perspektiv på olika samhällsutmaningar bidrar till att få fram så kloka vägval som möjligt. Giffords retoriska förmåga kan engagera annars likgiltiga att delta i den demokratiska processen som utvecklar våra samhällen.

Eftersom problemen med vapen finns även i Sverige, räcker inte faktumet att många stater i USA är positiva till att invånarna får ha vapen som tillräcklig förklaring till våldet. USA är ett bl a ur ett befolkningsperspektiv ett väldigt mycket större land än Sverige. Om vi väger in Palmemordet, Lasermannens mord, Flinks mord och Malmöpersonens mord så skulle jag inte förvånas om Sverige per capita och över aktuell tidsram har minst lika mycket av liknande fruktansvärt våld. I USA är huvudskälet till varför individer skall få ha vapen att varje individ skall ha en chans att försvara sig mot en korrupt eller på annat sätt idiotisk statsmakt. I tidigare inlägg kanske du minns att jag tycker att ett stärkt hemvärn är önskvärt och då bl a av samma skäl dvs att det lilla måste ha en chans att försvara sig mot det stora om det stora helt spårar ur. Man får aldrig ta vår demokrati för given och vi måste kunna försvara den om den utsätts för hot.

Det som hänt Gabrielle Gifford och hennes närmaste medarbetare är djupt tragiskt. Mina tankar är med de som drabbats och deras anhöriga. Jag hoppas att Gifford inte bara överlever detta attentat utan att hon blir helt återställd och att hon om några år blir USAs första kvinnliga president. Det skulle vara fantastiskt för henne och hennes engagemang. Det skulle också innebära ett enormt demokratiskt symbolvärde. Jag hoppas i vart fall att hon blir så frisk att hon kan göra ett försök, om hon vill.

Trevligt, gott och ständiga förbättringar

Gårdagen blev en mycket trevlig dag och kväll. Besökte vänner i närheten av Stockholm och den första träffen bjöd på möjligheten att se deras nya trevliga boende, träffa båda deras söner, varav den äldre pluggar i USA, och deras vackra och mysiga hund. Av många skäl blev hunden väldigt populär. Efter trevliga pratstunder och en fika åkte vi till andra vänner i närheten. Där möttes vi av enastående värme, ett uppiffat mysrum och två väldigt glada ungdomar. Nu kändes skolan bra för båda barnen i huset och det var glädjande. Så har det inte alltid varit.

Som vanligt blev det många och djupa samtal om mer eller mindre avancerade saker. Självklart kunde inte den situation jag hamnat i undvikas. Runt omkring våra samtal bjöds på goda drycker och fantastisk mat! Maten gick i Japanskt tema och förrätt, huvudrätt och efterrätt matchades med perfekta drycker. Mannen i huset skulle när som helst kunna öppna en mycket vällagande krog om det intresset skulle finnas. På mogonen bjöds det på japansk frukost. Det var första gången som det serverats japansk frukost i deras hem och även den blev en fullträff. Tack för mycket trevligt sällskap, för underbart god mat och goda drycker och för ert underbara stöd!

Min tid i Japan lärde mig mycket. En av de saker jag lärde mig var hur mycket bättre något kan bli om man kan fostra till en kultur som bygger på en vilja till ständiga förbättringar. Idéen till ständiga förbättringar som management koncept kom från USA men det var japanerna som förstog dess kraft och som tog den till sig med hull och hår. Allt kan alltid förbättras, om än lite. Ibland innebär förbättringen att man måste tänka om helt. Jag tror alla verksamheter som kan få in den ambitionen som en del av sin kultur både gör jobbet roligare för sina medarbetare och framförallt kan man stärka sin konkurrensförmåga. Jobbar du med ständiga förbättringar som en del av dina ambitioner?

lördag 8 januari 2011

Ännu en vit vinter

Det verkar som att årets vinter blir minst lika utmanande som förra året. Det positiva är att vi får en ordentlig vinter med snö som barnen kan leka i och inte minst att snön gör att mörkret blir mindre påfrestande. Det är ju många som lider av höst och vinterdepressioner pga av mörkret. Snöns ljus kanske lindrar lite.

Snön innebär också stora utmaningar för gatuunderhållet. Sedan årsskiftet är jag ordförande för Gatu & Trafiknämnden. En mycket publik nämnd eftersom alla på ett eller annat sätt rör sig på kommunens gator och torg. Jag har sagt det förut, vi borde införa en allmän politikerplikt så att alla får en större förståelse för vad det gemensamma gör och vilka svåra beslut som hela tiden måste fattas. När det gäller gator och torg handlar det bl a om tillgänglighet för att alla skall kunna ta sig till och ifrån skola och jobb. Det handlar också om prioriteringar mellan biltrafik, kollektivtrafik, cyklister och gående. Delar av prioriteringarna handlar om intressen från affärsdrivande verksamheter som har starka åsikter om vad som krävs för att deras affärer inte skall bli förstörda.

Inom Gatu och Trafikkontoret upphandlar vi istort alla tjänster från tredje man. Tredje man kan vara en produktionsdel av kommunen. Det är långa kontrakt som gäller för t ex snöröjning. Kontrakten bygger på ett antal kvalitetsfaktorer och på ett visst antagande om mängd. Självklart handlar det i slutet om pengar för att få dessa aktiviteter utförda. Jag har fått en del kloka råd av politiska kollegor med stor erfarenhet från Gatu och trafiknämndsarbete. Det viktigaste rådet är nog att inte ta det allt för personligt när många ständigt klagar. Vi har ännu en vit vinter där det bl a kommer att bli problem med snöuppsamling. Någonstans skall den läggas. Alltid är det någon som inte gillar hur det görs. Jag tycker att det skall bli kul att ansvara för denna nämnds viktiga uppgifter tillsammans med överiga nämnden.

fredag 7 januari 2011

Onyttigt och varmare än vad jag trodde

En lang resa hemat ar slut. Äntligen hemma. Resan borjade redan 05:00 Thailandsk tid. Ingen sömn och massor av ohälsosamma intag under resan. Pepsi, gott&blandat, chips, KitKat och de ofta äckliga flygmatboxarna. Val hemma blev det lite bättre mat, pizza. Nu skall jag äta och dricka lite nyttigare igen. Det blir nog träning i morgon eller på söndag. Om skatten hade varit högre på allt onyttigt jag ätit idag kanske jag hade ätit lite mindre eller?

Jag tycker att det verkar som att ni haft lite väl mycket om Stefan Hanna här hemma i Sverige. Jag vill ju, som jag skriver på bloggen här, att ni skall tro på mig och mina idéer och ge mig ert förtroende. Jag vill dock gärna att ert förtroende kopplas till de viktiga frågor jag driver och inte till antireaktioner på det sanslösa mediadrev som är mot mig. Jag har börjat läsa på om allt som skrivits och sänds så att jag skall vara uppdaterad på måndag då jag kallat till presskonferens. 

Det var härligt att komma hem. Det var härligt att det inte var så kallt som jag trodde det skulle vara. Sverige är ett härligt land värt att utveckla till det bättre.

  

onsdag 5 januari 2011

Ett starkt Europeiskt forsvar

Jag minns som igar nar jag satt pa en konferens i England 1989 och ordforanden avbrot motet och sa - Berlinmuren har fallit! Nu som da gar det underbara rysningar i kroppen. Vi var manga i motet. Flera hundera delegater fran olika lander. Alla, ALLA! stallde sig upp och borjade kramas. Det var en stor handelse for manskligheten. Nu aterstar bara de avskyvarda murarna mellan Nord och Syd-korea och murarna som byggts i Israel/Palestina. Att bygga murar ar inte en bra vag framat. Det finns betydligt battre vagval som politiska ledare kan ta.

USA har redan en enorm militar maktapparat val distribuerad i varlden. Redan general Eisenhover (som ocksa var president) varnade for de demokratiska konsekvenserna av att ha en allt for stor och maktig vapenindustri. Den var inte i narheten sa stor nar han var president som den ar idag. Sjalvklart ar denna enorma kostnad som USA tar pa sig for denna militara kapacitet ett av skalen till varfor deras ekonomi blir allt mer oroande. Det var mycket gladjande att USA lyckades fa med sig Ryssarna pa att reducera antalet karnvapen igen. Gladjande rent allmant men inte minst utifran USAs behov av att skara pa kostnader. Jag hoppas verkligen att USA lyckas vanda sin ekonomiska trend. I forhallande till sannolika alternativ uppskattar jag den varldsroll USA spelar.

Kan da Europa via EU bli en militar stormakt i klass med USA, Kina och Ryssland(fragetecken)
Sjalvklart kan vi bli det men ar det onskvart(fragetecken). Redan idag ar Europeiska lander valdigt stora militara makter med internationella intressen och ambitioner. Framforallt Storbritannien som jag tror har varldens tredje storsta miltarbudget och Frankrike som har varldens fjarde storsta militarbudget. Den 19 oktober 2010 gjorde GB och Frankrike ett utspel om att de planerar att sla ihop sina militara makter steg for steg. Personligen tycker jag att det ar lysande. Tank dig, tva av den moderna tidens storsta fiender slar nu ihop sina armeer!Jag tror och hoppas att det ar ett forsta steg att bygga upp en gemensam Europeisk militarmakt. Jag delar GBs och Frankrikes syn att det blir omojligt att utveckla den militara formaga som kravs om vi inte samarbetar i Europa. Det ar allt for dyrt med utveckling av dagens avancerade system for rymdkrig, ubatskrig, IT-krig etc som ar ett faktum. Jag anser att det ar ratt vag att ga aven for Sverige. I det sammanhanget skall vi kampa for att fa vara industrikontrakt kopplat till det pan Europeiska samarbetet. Jag tycker ocksa att vi skall krava att varje land far utveckla ett mer avancerat hemvarn. Da har aven varje land en egen folklig forsvarsformaga om t ex den allt mer makthungriga Europakommissionen i framtiden valjer att skicka EU soldater till Sverige, bara for att vi t ex vill infora en halsoskatt som de inte haller med om. Da kommer det i vart fall att gora ont att inte respektera den lokala folkviljan i god balans med maktfragor som inte med fordel hor hemma lokalt. Vad tycker du(fragetecken). Tank om Sverige kunde lagga 10 miljarder mindre pa militarmakten och istallet satsa det pa forebyggande folkhalsa! Tank pa att Europas starkaste ekonomi och starkaste politiska bas, utan tvekan, ar Tyskland! Hur manga kronor tror du att de idag lagger pa militarmakten per capita i forhallande till t ex Sverige(fragetecken).

Vi lever pa 2000-talet. Vi lever i en hogteknologisk och darfor mycket sarbar tid. Jag tror att ett av de viktigaste gemensamma Europauppdragen ar forsvaret/militarmakten i balans med ett lokalt dugligt hemvarn. Glom inte att bloggen heter Stefan Hannas intryck och reflektioner!

Energibehovet ar enormt

Vi star infor stora kraftutmaningar/energiutmaningar. Vi behover kraft och energi till allt som skall fungera. Inte minst till en arbetsmarknad som i takt med att framforallt 40-talisterna lamnar arbetsmarknaden maste fyllas pa med nya och kompetenta krafter. Hur skall vi klara av att inte minska antalet personer som jobbar i forhallande till antalet personer som inte jobbar i vart land(fragetecken). Det ar en stor och viktig fraga kopplad till kraften pa var arbetsmarknad. Vissa tycks tycka att vi bl a maste hoja pensionsaldern ytterligare fran 67 till 69 i Sverige. Andra tycker att vi maste bli betydligt battre pa att attrahera duktiga personer fran andra lander att komma till Sverige och valja att bo och jobba har hos oss. Sjalvfallet maste vi aven jobba med att bli produktivare. Helt klart ar att utmaningarna med att sakra tillrackligt mycket kompetent arbetskraft kanns stora for narvarande. Hur tror du att vi kan losa utmaningen(fragetecken).Oljan sager vissa har natt sin hogsta mojliga produktionsniva (tror jag det ar). I vart fall sager experter att Sverige inom 30 ar sannolikt har ett mycket stort problem med energiforsorjning som ar beroende av olja. Huvudskalen skall framforallt vara att de langa kontrakten pa olja ags av lander som USA, Tyskland, Japan, Kina etc. Sverige importerar tydligen mest olja fran Danmark, Norge och Ryssland. Om jag har forstatt ratt racker den norska och danska oljan inte langre an kanske 20 men max 30 ar till. Sverige maste darfor stalla om till andra energikallor. Jag ar en varm foresprakare av fossilfria energilosningar. I det medellanga perspektivet ar dock effekten kopplad till t ex ett vindkrafverk mycket lag. Dessutom ar subventionerna till dessa losningar stora. Det ar nog sa att vi maste bli betydligt kreativare pa att hitta hallbara och effektstarka energiproducerande system. Som vanligt finns en stor potential i att se till sa att redan existrande energisystem lacker mindre. Hur tror du att vi bast kan losa vara stora energiutmaningar(fagetecken). Jag tror bl a att kreativiteten och kompetensen som finns bland vara ingenjorer kan gora underverk. Vi har enastaende ingejorer inte minst i Uppsala. Manga av dem som jobbar med olika energilosningar ar knutna till Angstromslaboratoriet. Energibehovet ar enormt. Jag tror att svenska ingenjorslag an en gang kommer att lagga grunder for nya internationellt framgangsrika foretag.

måndag 3 januari 2011

GRATTIS SYRRAN! och lite till

Jag hade tankt att uppvakta dig aven har under gardagen men det far bli idag istallet : )

Kara syster!

Tank vad jag vantade hemma!
pa att min underbara syster skulle komma hem, Emma.
Livet ar fullt av det som kranger.
Tank vad kul det ar med det som svanger.
Jag hoppas inte allt lognaktigt surr gor dig dyster.
Det tror jag inte, du ar ju min syster.
Mina tankar var och ar med dig.
Du ar en harlig och speciell tjej.

GRATTIS!!!

Google lanserar inom kort en laptop som kor pa deras egna operativsystem Chrome. Logiken ar framforallt att applikationer och data samlas distribuerat enligt Googles algoritmer pa natet. Det ar bra med konkurrens MEN Google ar redan allt for maktiga for att det skall vara sunt for en val fungerande konkurrens. Ett svenskt Linkopingsforetag, med istort sett samma ide som Chrome, har sannolikt blivit plump nu. Mojligen har Google bara tagit deras ide och byggt ett eget system i samma anda. Mojligen fick de en chans att salja iden till Google. Sannolikt fick de inte den chansen. Det ar beklagligt om den mycket positiva satsningen som dessa entreprenorer i Linkoping och riskbolag gjort/gor inte ger en bra avkastning pa en lysande ide. Jag hoppas att Linkopingsforetaget har en sa lysande egen ide att de kan konkurrera med Google och Microsoft. Om de har en affarside som ar valdigt annorlunda kan de bli ett nytt Google i framtiden. Da blir snart Linkoping norra Europas mest intressanta samhalle. Med hjalp av Android och Chrome kommer anvandarna av dessa system att inom mycket snar framtid vara bevakade i en skala som Orwells 1984 inte vagade forestalla sig. Det kommer inte finnas ett enda horn att gomma sig pa. Tank dig ocksa att Google nu samarbetar med Facebook. Facebook, Chrome och Android kombinerat innebar att anvandaren ar en vandrande produkt for Google att salja till hogstbjudande. Forstar du det(fragetecken). Piratpartiet ar ett lobbyparti med istort en fraga som de driver. Det AR en mycket viktig fraga och det ar viktigt att den tas pa ett storre allvar!!! Eller ar det en for jobbig fraga(fragetecken). Sjalvklart finns det en massa lobbyister som tycker att det inte ar ett problem......

P.S Kommer USA att lyckas teckna nya obligationer for att finansiera sitt enorma budgetunderskott under 2011(fragetecken ). Vad tror du kommer att handa om en upplaningsrunda misslyckas(fragetecken)..........

Beklagligt och forlat

Tyvarr tycks det som att min blogg skapar en massa problem hemma i Uppsala och Sverige just nu. Det ar beklagligt och alla skriverier och kommentarer lever nu sitt eget liv. Bland manga ar jag tydligen inte klok. Manga kanner sig krankta. Det ar absolut inte min avsikt att kranka nagon grupp eller enskilda personer. Min avsikt ar dock att reflektera och garna bidra till debatt runt viktiga samhallsfragor. Manga ganger ar dessa fragor svara och varje gang finns starka intressegrupper som inte haller med.


Jag startade min blogg for att den skall vara en chans for de som tror pa mig att fa en battre forstaelse for vem jag ar och vad jag tycker. Det ar mina personliga tankar och ideer som ibland har forankring i Centerpartiets ideologiska bas och overgripande partiprogram men ofta inte. Jag har skrivit over 360 blogginlagg sedan jag startade. Jag kan bara vadja till de som vill ha en levande debatt, de som tycker att det ar viktigt att man inte skall behova vara fodd in i ett parti for att kunna fa ledande positioner och som verkligen bryr sig om vad jag tycker att lasa fler av mina inlagg da jag hoppas det ger en battre bild av vem jag ar och vad jag tycker i ljuset av alla negativa skriverier kopplat till mig just nu.

Jag har alltid varit tydlig med att jag anser att alla manniskor har ett lika varde. Det ar for mig mycket trakigt att anklagas for att vara invandrarfientlig, fientligt installd till arbetslosa, till bidragstagare, till pensionarer och overviktiga personer. Det stammer absolut inte.

Avslutningsvis vill jag be om ursakt till dem som kanner sig pahoppade av tolkningar av mina inlagg. Jag har sjalv nu suttit och gatt igenom de flesta av mina inlagg. Jag kan konstatera att jag hittat nagra mindre lampliga skrivningar. Jag ber om ursakt for dessa och hoppas som min blogg sager att jag kan vinna mangas fortroende framover trots det som nu snurrar.

Stefan Hanna

Logn och skrattretande

Tack till alla som skickat en massa mejl den senaste tiden! De allra flesta mycket positiva till att vi maste ta ta i samhallets overviktsproblem battre!

Tack ocksa till media som lyft fram fragan om overvikt och i vart fall i liten skala dragit igang en halsodebatt. Den behovs! Jag vill framforallt tacka Aftonbladet som nu bevisat for mig att man inte skall tro det som star i tidningarna (tryckta eller pa natet)! utan man skall alltid vara valdigt kallkritisk. I Aftonbladets artikel om mina bloggkommentarer kopplat till samhallets overviktsproblem har dom ett inledande citat som inte ar mitt!! Jag undrar vems det ar. Det ar for mig helt klart att manga har asikter om mina kommentarer utan att lasa dem eller att de sjalva drar slutsatser som inte stammer. LAS MIN BLOGG OM DU VILL FORSTA VAD MINA INTRYCK OCH REFLEKTIONER ar om stort och smatt!

Det ar ynkligt att lasa vissa politikers inkompetenta kommentarer kopplat till ovanstande debatt. Jag sager bara LAS MIN BLOGG och lagg inte till egna tolkningar nar du/ni sager att jag sagt saker jag inte sagt! Det finns ju politiker som standigt verkar gilla att agna sig at fortal sa jag ar inte forvanad.

Det ar skrattretande att UNT tydligen sokt Uppsalas finansborgarrad i fragan och fragat om de haller med. Nu skrattar jag igen! Tack for skratten!!!! LAS MIN BLOGG!! Hur kan nagon Alliansbroder eller syster saga att de inte haller med om att overvikt ar ett samhallsproblem(fragetecken). Hur kan nagon Alliansbroder eller syster tycka att det ar fel att vi skall overvaga politiska vagar for att forsoka forbattra folkhalsan(fragetecken). Skarpning!!! Jag ar inte politiskt aktiv for att administrera. Jag ar politiskt aktiv for att forandra till det battre och for att jag anser att manga politiker ar fega och inte vagar ta i de stora och svara fragor som vi maste vaga debatera och hitta battre losningar pa. Det ar politikens uppgift. Det ar ocksa politikens uppgift att jobba mot ett hallbart samhalle. Ett hallbart samhalle handlar inte bara om miljo och klimat, som vissa tycks tro.

Det borjar bli dax att gynna den lokala affarsverksamheten med en ol eller tva. Inte sa halsosammt kanske men det ar nog hog skatt pa ol har ocksa. Viktigt att stotta ekonomin har. Dar jag ar har de faktiskt kannt av krisen i vast ordentligt 2009 och 2010! Deras 2011 kommer inte att bli roligare. Krisen finns kvar och vissa av oss forsoker bygga ett langsiktigt hallbart samhalle som kan ge valstand aven till vara barn och barnbarn. Ar du en en dem(fragetecken)

söndag 2 januari 2011

Fucking Norden

Vad skall vara olika maktnivaer i det offentligt styrda ansvara for(fragetecken). Det ar en viktigt fraga och jag hittar inga bra svar nar jag forsoker forsta varfor vi skall ha kommuner, lan, landsting, regionforbund, staten (som representeras av lansstyrelsen i varje lan), EU, G8, G20 och FN. Det ar verkligen dax for lite reengineering av samhallssystemet OCH det borde innebara att mangfald och enskilt engagemang premieras och inte att makten om sa mycket som mojligt skall centraliseras. Jag har sagt det forut, det ar daligt ledarskap att centralisera det som med fordel kan skotas narmare de som berors.

I takt med att varlden blir komplexare och i takt med att EU blir en allt jobbigare makt att hantera borjar de nordiska landerna pa allvar att tala om ett djupare samarbete igen. Kanske ar tiden pa var sida. Island (som knappt ar fler invanare an i Uppsala) ar i konkurs, Danmark har redan en negativ arbetskraftsstatistik (personer som ar arbetsfora), Finland har ett mycket gott sjalvfortroende och har inte langre ett mindervardeskomplex som tidigare fanns. Om vi tar med Island for att visa att vi tar hand om vara svaga, da blir Norden cirka 26 miljoner personer. Vi blir varldens 12e ekonomi. Vi ar fortfarande sma men vi blir gemensamt en politisk makt som man maste lyssna pa. Trots att vi har stora olikheter i Norden ar vi jamfort med manga andra ratt lika. Det skapar goda forutsattningar for att vi skall kunna valja en gemensam politisk regering. Nar jag var aktiv inom Juniorhandelskammaren for over 20 ar sedan var vi inom de Nordiska landerna oproportionerligt maktiga. Trots att vi representerade manga farre medlemmar an t ex Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, England osv sa hade vi stort inflytande. Det ar nog dax att testa den mojligheten ordentligt igen. Det har gjorts forr. Sjalvklart far Norge leda oss eftersom de har olja och en kansla for att varda sin halsa genom sina standiga turer.

Det ar nog nodvandigt att vi far Norrmannen som de forsta ledarna for Norden. Jag minns en fest for 18 ar sedan dar vi innan festen hade haft en ratt jobbig forhandling om ett Nordiskt samarbete och hur det skulle laggas upp. Sent pa festen kom en av Norrmannens delegater fram till mig och sa att han var irriterarad, mycket irriterad over den overlagsna attityd som den svenska forhandlingschefen hade. Han avslutade just den delen av vart samtal med att - Ni sjunger om att ni svenskar vill leva och do i Norden, jag tycker att ni kan stanna i ert djavla Sverige. Vi fortsatta att prata och pa slutet av kvallen var vi tillsammans med nagra kvinnor pa dansgolvet. Det ar dax att vi later var nationalsang blir den Nordiska nationalsangen. Den kan sakert bli det om norrmannen far leda oss initialt, danskarna far utse statsoverhuvud, finnarna far avskaffa svenska som andra sprak och Island far vara med.

lördag 1 januari 2011

Underbart!

Ja, ja, ja. Visst finns det stunder i livet da det inte kanns sa bra. Men i det stora hela ar det underbart att leva, om du bara vagar leva den korta stund du ar har! Gor du det (fragetecken). Du kanske ar en av dem som tror att du kommer till ett paradis eller ett helvete. Lycka till. Sjalv valjer jag att gora det basta av min tid har och nu. Precis som Magnus Uggla, som rakar vara pa samma stalle som jag just nu, kan jag konstatera att Det ar var tid nu!! Det ar en underbar tid. Jag hoppas att du inser det. Framforallt du som har haft turen att fodas i Sverige under 40-talet och fram till 70-talet. Det ar inte sakert att det blir lika kul for dagens barn och unga att aldras i Sverige....... Redan idag vet vi att de maste jobba mycket langre an vad 40-talisterna gor och har gjort for att komma i narheten av samma levnadsstandard. Nu skiter vi i sa svara och avlagsna utmaningar. Det ar var tid nu!

Prova att ga ut och bara lyssna. prova och ga ut och bara kann! Oavsett om du ar i -12 grader eller i +27 sa ar det underbart. Bara du vagar att vara i nuet! Jag hoppas att Lars K snart har last pa ordentligt i de 70-ars presenter jag gav honom. Jag tror att jag lyckades igen med att ge honom nagot som verkligen ger annu mer mening till hans liv. Eftersom han sedan lange har mycket mer an vad han och hans barn kan konsumera under sina liv tror jag att han, som ar klok, kommer att komma narmare Sokrates slutsats att den som fyller livet med flest stunder av lycka vinner. Vi har alla olika former av stunder som ger oss stunder av lycka. Vilka ar dina(fragetecken). Var nagot av dina nyarsloften att gora mer av det som ger en chans till sadana stunder(fragetecken).

Ja, ja, ja. Nu blir det lite val positivt. Ar du medveten om att Asien under storre delen av mansklighetens historia har varit mycket mer overlagsna oss vasterlanningar(fragetecken). Ar du medveten om att Asiater tycker att det ar sjalvklart att tavla om att bli bland de basta och inte om att lata de samsta bestamma tempo och utmaningsgrad. Ar du medveten om att Asien hela tiden ligger flera timmar fora Europa, och annu fler timmar fore USA. Vad kan det innebara i den tid vi lever i nu(fragetecken). Det ar var tid nu!