måndag 29 februari 2016

Att segra


Att vilja
Politik handlar om att vilja. För att vilja trovärdigt måste man klara av att beskriva vad man vill och hela tiden mata på med förslag och ställningstaganden som visar att man menar allvar. Jobb, jobb och åter jobb är det fina mantra som många nationella politiker talar om som det viktigaste. Visst är det så, men politiker skapar inte de nödvändiga välståndsskapande näringslivsjobben. Jobbretoriken är så uttjatad. Visst är det så att om alla som kan jobba jobbar så är det bra både för den enskilde och samhället i stort. Jobbretoriken måste dock kläs med reformer som politiker styr över. Om de reformerna ska få långsiktig effekt inom näringslivet måste också dessa nödvändiga reformer ha ett brett politiskt stöd. Det politiker kan påverka är till exempel hur utbildningssystemet i alla dess delar fungerar. Politiker kan påverka hur det offentliga satsar på forskning och tar ansvar för sin del av att uppmuntra nytänkande vid upphandlingar. Upphandlingar kan användas smartare och kopplat till fler offentligt finansierade verksamheter. Politiker kan påverka hur vår mark får exploateras så att till exempel bostäder kan byggas och hur hyresmarknadens förutsättningar ser ut. Socialdemokraterna tycks anse att vi har en tydlig skiljelinje inom svensk politik där S står för ett samhälle som socialt håller ihop och där inte fattigdomen sprider ut sig. De tycks anse att Alliansens partier driver en politik som gör väldigt många svenskar fattiga. Jag vill inte leva i ett samhälle där de sociala oroligheterna breder ut sig kraftigt. Jag verkar för att det inte ska bli så. Jag anser att flera Allianspartier har reformförslag som kan säkra en positiv framtid för de allra flesta. Var är Socialdemokraternas reformförslag? Gamla lösningar och massivt med bidragssystem är inte lösningarna!  Att segra

Stort grattis till Alicia Vikander! Nu kan hon mycket sannolikt utvecklas bättre, välja de roller hon vill och mer våga ha egna konstnärliga synpunkter. Som hennes "upptäckande" regissör uttryckte det nu behöver hon inte vara "Rädd för att bli utslängd". Så roligt för Vikander! Hon visar tydligt kraften i tydliga personliga mål, målmedvetenhet och hårt arbete. Kul! Filmens värld är fantastisk.

 
Att sträva efter kvalitet

I morse hörde jag dålig grävande journalistik beskriven! På Kaliber, P1, hörde jag ett inslag om en "Kistaman" som hotat och trakasserat romer i just Kista. Syftet med reportaget var uppenbart att måla upp en bild av ett ruttet rättssystem som inte bryr sig om romerna. Det är trist med så dålig journalistik som inslaget gav uttryck för. När en person är häktad måste ett ärende skötas skyndsamt, oavsett vilken skitstövel som sitter där! Det är orimligt att begära att myndigheten ska leka detektiv för att hitta adresser till vittnen. Om inte en tiggare har ett registrerat skattenummer hos Skatteverket eller känd adress hos socialförvaltningen så är det av naturliga skäl inte så enkelt att delge vittnen om tidpunkt för rättegång. Att en journalist tar reda på vilka bilar några av de berörda romerna använt/använder sig av och den vägen, genom Fordonsregistret, hittar en "målvaktsadress" är löjligt att använda som exempel på att berörd Tingsrätt inte skött sitt uppdrag bra. Liknande reportage bidrar till rasism och stärker bilden av vänstermänniskor som ofta jagar hjärnspöken. Urdåligt! Avskaffa tvångslicenser till SVT och SR!

 

söndag 28 februari 2016

Inbjudande och inkluderande

Svenska flaggan och nationalsången
Vad är Sverige för dig? Den nation du föddes i? Den nation som gav dig en fristat från krig och elände? Ett samhälle med starka demokratiska och jämlikhetsideal? Särskilt vackra platser? En plats med ett språk du förstår? En plats med lagar och statsskick du gillar? En plats med duktiga lokala politiker? Landet som ofta har ett framgångsrikt ishockeylag? Landet som per capita haft flest framgångsrikt byggande globala företagare? En plats där titeln statschef år 2016 ärvs? En vacker flagga som får dig att känna dig stolt när idrottare får den att vaja högst och vår nationalsång spelas?

Är svenska symboler exkluderande? Nej! Är svenska symboler och traditioner viktiga även för att vi bättre ska kunna inkludera nya invånare in i den större gemenskapen? Ja! Vänstermänniskor och nyliberaler är förenade och destruktiva i sitt motstånd mot ett nationellt särpräglat samhälle. Dessa två politiska idéerna har inte samma framtidsambition men kortsiktigt ser vi att de driver liknande frågor. Visst är det lite intressant. I tider då integrationen och inkluderingen behöver bli mycket starkare är det mycket dumt att som Gina Dirawi och Sarah Dawn Finer egenmäktigt ändra vår nationalsång och göra politik av det i samband med Melodifestivalen. Mer än på länge är vår vackra svenska flagga och vår nationalsång viktiga som inkluderingsverktyg. Är den svenska flaggan exkluderande? Jobba i så fall med att få alla som bor här att känna tillhörighet och liknande stolthet som jag känner! Är den svenska nationalsången exkluderande? Den uttrycker i sina två centrala stycken stolthet över en lång demokratisk frihetstradition. Den uttrycker kärlek till naturen. Den försöker bygga en tillhörighet som gör att man gärna avslutar sitt liv här. Låt oss hoppas att vi lyckas inkludera bättre så att det blir så. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det idiotiskt om vi nu dyrt hjälper 100-tusentals folkvandrare men när de fått bättre utbildning och börjar arbeta då lämnar de oss och bidrar inte tillbaka till vårt gemensamma. Hur dumt blir inte det? Jag vill att så många av våra nya krafter som möjligt snabbt blir bidragande i vårt nordliga samhällsbygge. Vår flagga och vår nationalsång är viktiga verktyg för att bättre inkludera och snabbare göra nya invånare bidragande. Vår gemensamma kraft riktad mot en attraktiv framtid säkrar ett generellt högt välstånd till glädje för alla. Håller du med?
http://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/kungligasymboler/musik/nationalsangen.4.19ae4931022afdcff3800017853.html
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Du_gamla,_du_fria
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Nationalstat
https://m.youtube.com/watch?v=bBV1iuqN2OM

Hyenadräkt
Lite då och då dyker kommentarer upp om att jag för över fyra år sedan använde hyenadräkt för att förstärka min avsky mot bidragsfuskare kopplat till assistansstöd. Bidragsfusk, stöld, som drabbar våra svagaste invånare. Assistansstödet är till för att bland annat ge dessa svaga människor trygghet, mer frihet och en chans till större inkludering. Efter mitt utspel, inkluderande hyenadräkten, har massor av mer stölder/fusk avslöjats och kostnaderna fortsatt att skena för assistansstödet. Vilka drabbas av dessa omfattande stölder? Våra mest funktionshindrade så klart. Vad tror du hänt om politiker för fyra år sedan ordentligt tagit tag i dessa grova stölder? Polischefen i Malmö var till exempel missnöjd med att inte Försäkringskassan har egna fuskutredare. Inte minst i kampen mot organiserad brottslighet krävs bättre ordning och reda kopplat till hur skattepengar används.
http://mobil.unt.se/ledare/en-otrygg-rattighet-4129727.aspx
http://mobil.dn.se/debatt/fler-av-vara-medarbetare-misstanks-for-assistansfusk/


P.S för 30 år sedan var jag på Sveavägen och mycket nära biografen där Sveriges statsminister Palme varit strax innan han mördades. Det kändes overkligt. Inte minst att jag råkade var på samma gata just då. Oavsett politiska åsikter såg jag och ser jag mordet som ett oacceptabelt övergrepp mot vår demokrati och de basvärderingar våra lagar ger uttryck för. Oavsett vad man tycker om Palmes gärningar så var han intressant att lyssna på, han hade civilkurage och han vågade stå upp för det han ansåg vara rätt. Hur många politiker tycker du vågar vara tydliga med vad de tycker i känsliga frågor?  Hur många ger tydligt uttryck för vad deras politiska engagemang syftar till? Mitt handlar om att Sverige ska vara ett företagsamt land fullt med företagsamma människor. Med den baskraften i vårt unika samhälle kan vi hjälpas åt att ge våra svagaste invånare en ok lägsta levnadsnivå. Den kampen är mitt motiv för att vara mycket politiskt engagerad.

lördag 27 februari 2016

Lyxfällan

En del av verkligheten
Lyxfällan
Jag har varit nästan två dygn på spaning i Malmö. Jag har spanat på verkligheten kopplad till stadens människor i de stadsdelar med flest invånare som klassas som i utanförskap. Stadsdelsansvariga kommunala tjänstemän, centrumägare, andra fastighetsägare, invånare med olika bakgrund, CSR ansvariga på två företag, Arbetsförmedlingen, Miljöförvaltningen, företagare och Polisen. Intrycken är många och lärdomarna värdefulla. Jag tänker avvakta med att bjuda på mina slutsatser tills efter mina motsvarande besök i Göteborg, Södertälje och Stockholm. Det jag dock kan konstatera är att det även bland Malmös socialt mest utsatta behövs hopp och tydliga förväntningar från övriga samhället i utbyte mot allt stöd. Det är också uppenbart att Malmös ekonomi är urusel! Mycket sämre än Uppsalas. Utan stora bidrag från andra kommuner, staten och EU är Malmös ekonomi i spillror. På många av stadens platser ser ytan ut som om det är ett rikt samhälle. Många delar av Sverige kan sannolikt beskrivas på ett liknande sätt. Ytan ser ok ut men under ytan finns massivt med skulder och olösta problem.

Du kanske har sett någon del av TV serien "Lyxfällan"? Många skakar på huvudet när de ser en del av det programmet. Människor som kraftigt överkonsumerat, och som hamnat i skuldfällor, får hjälp med att sanera sina ekonomier och förslag på ändrade beteenden. Hela Sverige är som en lyxfälla där vi kollektivt tillåtit och tillåter kraftig överkonsumtion av bidrag och att allt fler invånare blivit skuldslavar. Precis som i TV serien är det inte en hållbar väg framåt. Särskilt inte om vi bara i år får ytterligare över 100.000 folkvandrare som kommer till Sverige, på ett eller annat sätt. "Den som är satt i skuld är icke fri". Tänk att det frihetsälskande svenska folket nu är bland de mest belånade i världen. Hur fri är man om man är skuldsatt "över öronen"?
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Lyxfällan
http://www.svd.se/skattechock-i-flyktingkrisens-spar
http://www.folkbladet.se/blogg/widardirekt/totalt-ansvarslosa-statsrad/?blog=2518025&entry=9119315

Företagsamheten och företagandet bär på de viktigaste lösningarna för att göra Sverige och dess delar socialt och ekonomiskt hållbara. Hårt och uthålligt värdeskapande näringsliv är den nödvändiga motorn i välfärdssamhällets fordon. UngFöretagsamhet, UF, representerar en folkbildningsrörelse som av många underskattas. Rörelsen gör stor samhällsnytta och hjälper många unga människor att se möjligheter och känna framtidshopp. Den 9/3 har UF mässa i Fyrishov, Uppsala. Du som har chansen, gå dit och träffa många fantastiska ungdomar som säljer och berättar om sitt UF-företag. Där och då får du chansen att känna stort hopp om en ljus framtid. Det finns mycket positivt i vårt samhälle. Vi får inte låta det negativa och jobbiga ta över. Därför måste vi företagsamt lösa de problem vi också har och vi som vill leva i ett samhälle där de som har det sämst har det ok måste driva fram de reformer som leder mot en sådan ordning. Jag vill inte leva med stor social oro som följer i spåren av ett samhälle med 33% av befolkningen klassade som fattiga. Vad vill du?
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=2WtkK5tNsq0

Det blev fel PODavsnitt som jag lade upp igår. Här är det senaste! Decentralisera mera! : )
https://m.soundcloud.com/stefanhannaspod/stefan-hanna-podcast-9-decentralisering-och-centralisering

fredag 26 februari 2016

Ghost

På tåget ner till Malmö hamnade jag bredvid en finsk kvinna i 35-års åldern från Helsingfors och med krycka. Hon berättade bland annat att hon precis förlorat jobbet och att det är mycket dålig ekonomi i Finland.  Trots det hade hon tagit båten från Helsingfors till Stockholm och tåg ner till Malmö för att gå på Ghost konsert. Idag, fredag, åker hon uppåt igen och ska till Uppsala där Ghost tydligen uppträder ikväll.. Bandet spelar tydligen "doom metal" och det matchar väl kvinnans svarta kläder, svart färgade kläder, svart färgade hår, svarta ögonskugga, svarta glasögon och svarta del av kryckan. Hennes liv kretsade mycket runt bandet och alla pengar går till att gå på deras konserter. Det är också en livsstil. Mycket talar nu för att stora delar av världen går in i lågkonjuktur. Det kommer till exempel inte göra reformarbetet kopplat till migration och integration lättare. Jag kanske ska avbryta mitt studiebesök lite tidigare och lyssna på Ghost i Uppsala.. Jag kanske kan få en bättre känsla för vad som kortsiktigt väntar.. Efter regn kommer solsken! Jag tänker fortsätta och kämpa för att mina och andras barn kan känna hopp och få en bra värld att leva i. Hjälper du till? Min senaste POD är länkad nedan.
http://mobile.nytimes.com/2016/02/26/business/international/shanghai-g20-summit-world-economy.html?_r=0
http://www.di.se/artiklar/2016/2/25/persson-varnar-for-ny-finanskris/
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Ghost_(musikgrupp)
https://m.youtube.com/watch?v=-0Ao4t_fe0I
https://m.soundcloud.com/stefanhannaspod/stefan-hanna-podcast-8-omstrukturera-utvardera

torsdag 25 februari 2016

Ledlöst

Ansvar och befogenheter
Uppsala kommun är nu en koloss på lerfötter. Ledarkompetensen är mycket låg bland de Socialdemokratiska, Miljöpartistiska och Vänsterpolitiker som idag styr kommunen. Visst kan de ändå vara kloka personer men det räcker inte när man ska leda en organisation med över 12.000 medarbetare och som omsätter över 12 miljarder kronor. Kommunens organisation inkluderar också ett moderbolag med många dotterbolag där bland andra Uppsalahem, Uppsala Vatten och Skolfastigheter ingår. Ledarproblematiken blir ännu större då många av kommunens högsta tjänstemän inte betalar skatt i Uppsala och saknar stark anknytning till kommunen. Självklart har det betydelse även om en tjänsteman är kompetent. Tro inte att de tuffa besluten fattas om inte de ledande politikerna backar upp dem. Därför ekar det tomt när vissa argumenterar för att det är lättare för en som inte bor i kommunen att driva obekväma frågor. Det är alltid ansvariga politiker som får ta motståndet när det kommer.

Uppsalaborna förtjänar förtroendevalda som bättre kan leda nämnder och styrelser mot framgång för oss som bor i kommunen. Tidigare centraliseringsbeslut och dyra bolagiseringar talar sitt eget språk. Kommunen är trögare än på länge, centralstyrningen fråntar enhetschefer från det viktiga ansvar de entydigt ska bära och ekonomistyrningen backas inte upp med bra systemstöd. Nu vill S, MP, V och tjänstemannaledningen centralisera ännu mer. De vill utan en professionell utvärdering av tidigare omorganisation, samt prövning av några tidigare orörda verksamheter, genomföra nya omfattande förändringar. Det är oseriöst och vittnar tydligt om djup okunskap om organisationslära.
Utvärdera först den tidigare centraliseringen, dyra bolagsledningar och delvis ändrade styrmodeller! Om det gjordes skulle vi tydligt se hur ineffektiviteten ökat och hur ett enormt kommunledningskontor minskar enheternas verksamhetsansvar. Och en allt mindre konkurrensutsättning driver kostnader och minskar innovationskraften. Trist och dyr utveckling för oss skattebetalare. Vi behöver en decentraliserad ordning med tydlig delegering av ansvar och befogenheter. Vi utvecklas mycket sämre än möjligt med en allt mer centraliserad och ledlös styrning.

Älskad son
Idag är en glädjens dag. Min son fyller år. Tyvärr kan jag inte fysiskt krama honom ordentligt då han har fördelen att studera en period i USA. Det var den största dagen hittills i mitt liv när han föddes. Mitt liv fick en ny innebörd och helt plötsligt var de självgoda perspektiven som bortblåsta och en altruistisk ansvarskänsla så självklar. Jag är väldigt glad över att min son är en så bra medmänniska, en så driven personlighetstyp och en så socialt begåvad människa. Fredrik öppnade dörren till ett nytt liv där rollen som pappa är den viktigaste. Senare fick jag även förmånen att vara pappa till Fredriks syster. Tack för all kärlek, för all framåtanda och för det positiva framtidshopp du representerar på ett fantastiskt sätt. Gambatte!

onsdag 24 februari 2016

Alltid individer

Samverkan med riktning
Framgång skapas genom hårt målmedvetet arbete. De mest framgångsrika samhällena och företagen lyckas också skapa mångkulturella mötesplatser och gränsöverskridande samarbeten som ökar förutsättningarna för kreativitet och lateralt tänkande. De som lyckas bäst är också lagbyggare men har också sina enskilda stjärnor som genom sina särskilda förmågor kan leda övriga mot en rikare framtid. En rikedom som ofta representerar så mycket mer än materiell rikedom. Särskilt bland affärsfolk, diplomater och politiker är den sociala förmågan mycket viktig för att nå framgångar. U! Club Uppsala är framförallt en ideell förening av Uppsalabor för dagens och kommande Uppsalabors bästa. Föreningen är en mötesplats för alla Uppsalabor och där fokus är att vi medlemmar blir bättre på att bidra till en stark platsidentitet och ett trevligare närsamhälle. Medlemmarna väljer att med stolthet vilja vara bra ambassadörer för Uppsala. Det är nästan alltid genom möten med människor som vi påverkas ordentligt. När fler Uppsalabor av egen vilja ansluter sig till en rörelse för ett attraktivare Uppsala så kommer det också att bli verklighet. Baserbjudandet som U! Club Uppsala erbjuder innebär också en bred kontaktyta för medlemmarna. U! Club är inte ännu en nischad medlemskara, det är en härlig blandning av Uppsalabor, eller Uppsalaälskare, som har det gemensamt att vi är stolta över våra bygder och vill bidra ännu mer för att förstärka dess kraft. Vi bjuder gärna övriga delar av Sverige på att fritt kopiera vår förenings upplägg. Jag är övertygad om att det stärker oss alla. Du är väl medlem i U! Club Uppsala? Alla får vara med som gillar Uppsala och det vårt samhälle står för. Du vet väl vad platsen står för? Nyfikenhet, öppenhet, kunskap och företagsamhet är några värdeord vi representerar.


Ledarprofilerna
Finns det människor som jobbar hårdare, minglar bättre, som lyckas hantera informationsflödet bättre än många andra och som ser nya lösningar där andra ser kaos? Ja, de människorna finns inom alla områden och de är avgörande för samhällsutvecklingen. Tänk om vi inte haft och har alla starka personligheter i världen, vad tråkig jorden skulle vara. Eller hur? Steve Jobs hade och har en enorm påverkan på mänsklighetens beteendeutveckling. Årets marknadsförare av Uppsala, Maria Strömme, professor i nanoteknologi, är också en av dessa fantastiska personligheter som gör stor positiv nytta i vår mänskliga utveckling. Och vad skulle alla spaltmil som skrivits om Trump ha använts till om han inte funnits som en tacksam "spexare" som underhåller och retar människor runt om i världen? Torra och världsförändrande forskningsrapporter kanske? Jag vill se många fler människor som vågar bryta mönster och som inom sina intresseområden vågar gå före och visar möjliga och intressanta vägar framåt. Vill du?
 

tisdag 23 februari 2016

Verklighet och framtidsambition

Hur nå ut?
För att nå människor måste man först möta dem där de är. Det gäller i alla sammanhang. Det kanske låter lätt, men det är det inte. Varje människa har sin egen verklighet. Genom allt informationsflöde, egna erfarenheter och genom samtal med andra formas vår världsuppfattning. Det vill säga uppfattningen om allt runt omkring oss. Igår samtalade jag med några om behovet av hoppfulla framtidsambitioner. Inom Centerpartiet i Uppsala, och för riket, har Centerpartiet attraktiva framtidsambitioner. Hela vår politik bygger på att skapa den framtid vi beskriver i vår vision och i vårt politiska handlingsprogram. Samtidigt är framtidsambitioner inte det media vill beskriva. Media vill nästan uteslutande förhålla sig till det som händer nu och älskar konflikter. Konststycket är därför att klara av att möta människor med verklighetsbeskrivningar och problemformuleringar som de delar för att därefter försöka få dem att förstå att just Centerpartiet i Uppsala har lösningarna mot en bättre framtid. Hur lätt tror du att det är att kommunicera ut både nulägesbeskrivningar, Centerpartiets politiska förslag och vilket samhälle vi får om Centerpartiets förslag får ett stort folkligt stöd? Det är inte ofta du som politisk ledare får fler än några minuter på dig att svara på frågor eller sända information. Oftast blir utfrågningar "snuttifierade" och fråga för fråga avhandlas. Så är det vid intervjuer, så tvingas du ofta skriva debattartiklar, så ställs frågor i debatter.  Då blir det lätt så att man missar skogen för alla träden..
Ett budskap, och flera politiska förslag, som Centerpartiet driver handlar om decentralisering. Det vill säga att lägga makten så nära enskilda människor som möjligt. Centerpartiet är rätt ensamma om att ständigt sträva efter att beslutskraften ska vara så nära dig som möjligt. Centraliseringsivern är i dessa oroliga tider starkare än på länge. Då blir det ännu viktigare att några håller emot och driver förslag som just decentraliserar makten istället. Jag hoppas att engelsmännens avsky mot EUs centralisering leder till en ordentlig reform av EU mot mer decentraliserad makt. Då kan EU bli en stark global kraft. Även i Uppsala pågår skadlig centralisering som måste bekämpas. Det finns vissa frågor som definitivt bäst styrs så högt upp som möjligt. Mänskliga rättigheter, klimat och miljöfrågor, säkerhetsfrågor samt handelsvillkor är bra sådana exempel. Det mesta i övrigt kan med fördel decentraliseras. Ett decentraliserat samhälle bjuder också på underbara olikheter som gör världens olika platser och samhällen intressanta och utvecklingsorienterade.
http://www.gp.se/nyheter/ledare/gastkronikor/1.3000634-ismail-reformeras-eller-do

måndag 22 februari 2016

Ur led är tiden

Var försiktig med vad du önskar...
Om man säger att vi lever i oroliga tider så överdriver man inte. Stora samhällsförändringar är i rörelse. Nya vinnare och förlorare skapas i den nya tillfälliga ordning som uppstår inom säg tjugo år. Mänskliga paradigmskiften ur ett samhällsperspektiv brukar bli smärtsamma. Varför skulle denna gång bli annorlunda? En ny tid där gamla ordningar inte fungerar, nya maktstrukturer växer fram och gamla vinnare som förlorar ekonomisk styrka. Oroligheterna i Mellanöstern och i Asien tycks ju ha betalat sig bra för USA då deras vapenexport ökat kraftigt mot dessa marknader. Samtidigt som de inte tar så stora kostnader kopplat till flyktingströmmar. Busch jr och Cheney gäng måste jubla...

Nästa president i USA
En annan burdus hök går oroande bra i det amerikanska presidentvalet, Donald Trump. Obama uttryckte det bra härom dagen när han sa att uppdraget som president inte är som att leda en talk-show och att det är ett svårt och viktigt uppdrag.. Jösses vad mycket mer instabil jorden blir om Trump blir USAs överbefälhavare.

BREXIT
Ett EU utan Storbritannien blir inte ett trevligt samarbete. Storbritannien håller lite emot den okloka centralisering som ständigt drivs på. Britterna har rätt i att den amerikanska modellen är bättre där respektive stat har stort eget utrymme men federationen i USA har också starka samarbetsformer som gör landet affärsmässigt och politiskt mäktigt i världssammanhang. De har också fri intern rörlighet och ett gemensamt språk. Det har inte Europa.. Nu har Londons karismatiska borgmästare Boris Jonsson officiellt gått ut med att han vill att Storbritannien lämnar EU. För Sverige och EU skulle det innebära att Europas kris i paradigmskiftestider förvärras ytterligare. Även om Boris Jonsson kan vara av svensk-ryskt ursprung gillar jag inte det höga spel engelsmännen nu för. Det är en farlig populism i oroliga tider. Det är bättre att så långt som möjligt tvinga fram nödvändiga EU reformer som decentraliserar istället för centraliserar makten.

Och i Sverige växer polariseringen sig allt starkare. Landet lagom blir allt mer en plats med extrema mindre grupper som står långt ifrån varandra. Vad hände? Ett kraftfullt resultat av informationssamhällets individualisering och en misslyckad migrations samt integrationspolitik kanske? Nu vill Liberalernas ungdomsförbund legalisera incest och sex med döda. Jösses! Vad är det som händer? Tänk att en del människor för bara några år sedan blev upprörda för att jag förespråkade särskild sockerskatt för att bekämpa allt mer besvärande folksjukdomar och mångas ohälsa. Visst vred tidningarnas rubriksättare till mitt budskap men ändå.. Dessutom går Liberalerna ut och försvarar detta med att det är ideologisk renlärighet.. Mamma Mia! Rädda oss från all form av extremism vare sig den är religiös, ideologisk eller något annat!

Det är skyddsdräkt på som gäller de kommande åren. Då kanske man klarar sig från smittsamma
myggor oxå.. Men du! I Uppsala kan vi hjälpas åt att klara paradigmskiftet på ett utmärkt sätt! Vi har förutsättningarna att bygga stora framgångar och fortsatta möjligheter för dem som lever och verkar i vårt närområde. Om vi bara har bättre ledare och blir ännu företagsamma så fixar vi det. Vi kan! Vi vill och vi vågar leda vägen mot en bra morgondag! Rösta på Centerpartiet i Uppsala!
http://ledarsidorna.se/2016/02/panik-i-stockholms-socialforvaltning/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22305329.ab
http://www.expressen.se/kronikorer/mats-larsson/tungt-bakslag-for-cameron-om-eu/
http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/feb/20/how-to-argue-against-brexit-eu-fate-europe-uk-at-stake?CMP=share_btn_fbsöndag 21 februari 2016

Prioriteringar

Värdig sista del av livet
Från den tid i varje människas liv då vi är medvetna om vår omgivning och reagerar på dess intryck gör vi ständiga val. Livet är fullt av valmöjligheter och flera gånger varje dag gör vi prioriteringar bland alternativ. Medvetet eller omedvetet. Om du väljer att gå åt höger kan du inte samtidigt gå rakt fram. Du valde att prioritera en högersväng. På systemet har du många valmöjligheter. Efter att du valt middagens ingredienser är sannolikt val av vinsort lite lättare. Därefter behöver du också bestämma om du ska köpa ett så fint och dyrt vin att du får leva utan vin de kommande tre veckorna. Eller om du tar ett bra och lagom dyrt vin så att varje lördag kan förgyllas med ett glas ok vin till maten. Inte minst under livets sista kvartil (sista 25% av livet) kan det vara gott med gott vin lite då och då. För det krävs att man har råd och att till exempel munhygienen är god. Annars kan man inte prioritera vin när man har en mycket svag ekonomi och med dålig munhygien kan man inte uppskatta ett dyrare kvalitetsvin. Jag tycker det är beklämmande att ta del av rapport efter rapport om hur hundratusentals så kallade garantipensionärer lever i Sverige. Oftast är de kvinnor som varit hemmafruar och/eller jobbat många år i lågavlönade yrken. Precis som alla mycket priviligierade äldre som tjänat bra och som ägt sitt boende har de allra flesta garantipensionärer också bidragit till att bygga det som fram till 90-talet var ett mycket generellt rikt samhälle. Vi måste bättre säkra att alla våra mycket åldersrika har en god lägsta levnadsnivå. Sannolikt kommer 40-talistgenerationen vara en mycket starkare kravkraft än tidigare generationer. Då tvingas politiker prioritera ännu hårdare inom begränsade ramar. Men i det fina Sverige vågar vi inte tydligt tala om prioriteringar. Då ställs ju grupper mot varandra..
http://www.synonymer.se/?query=prioritera

Munhygienen är viktig för människors välbefinnande. Därför satsade också Sverige stort på att få en befolkning med god munhygien. Utvecklingen kopplat till munhygien har varit fantastisk. Nu har många nya människor kommit till Sverige från samhällen med mycket sämre allmän tandhygien och tillgänglig tandvård. I UNT kan vi idag läsa "Politiker har beslutat hur Folktandvården ska prioritera - det som är mest akut går först, oavsett person och betalningsförmåga. Dessa tider ska alltid kunna erbjudas inom ett dygn vid plötsliga vårdbehov med värk. Efter detta kommer barn.." Även om de flesta som kommit till Sverige de senaste åren inte kommer från EU-länder undrar jag om Camerons EU-undantag inkluderar att till exempel engelsmän går före mig under sju år om jag flyttar till England och inte har särskilda privata försäkringar? Låt oss anta att jag skulle prioriteras ner, är det orättvist?
http://www.unt.se/uppland/uppsala/en-tung-sits-for-tandvarden-4108223.aspx
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rättvisa
http://www.tandvardsguiden.com/Pages/96.aspx/Munhygien

Vänstertrakasserier
På kort tid kan mycket förstöras. Kultureletister och vänstermänniskor gör synbar skada i Uppsala. Uppsalas attraktiva offentliga rum skräpas ner med DDR-propaganda i Carolinabacken och nu sägs vänstern också vilja döpa platsen framför Uppsala konsert och kongress till ett namn som är "förknippat med framstående socialdemokratiska ministrar och politiker".. Utan anknytning till Uppsala. Suck! Detta går att läsa om på insändarsidorna i UNT. "Fredsplatsen" kanske är ett bra namn men den passar bättre vid Carolinabacken i närheten till kärlekens symbol Domkyrkan, nära fredsmuséet på slottet och Martin Luther Kings plats vid universitetsaulan. DDR-skräpet saknar inte bara relevans i Uppsala utan det saknas också bygglov! Eftersom UKK ligger längs "paradstråket" är det minsta vi bör göra att flytta skräp-propagandan dit. Varför inte på botten av bassängen om den får vara kvar?
http://www.dn.se/nyheter/varlden/bildextra-se-propagandabilderna-fran-det-forna-ddr/
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_Kings_plan
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/uppsala/storbrak-om-konstverk


lördag 20 februari 2016

Var ska de bo

Under mattan
Under mina år inom politiken, snart tio år, har bostadsbristen varit ett ständigt återkommande problem. När jag försöker komma på om några större grepp tagits på bostadsmarknaden under dessa år är det mest tomt. Inga större regelförändringar. Ingen konkurrens från större utländska byggbolag. Det blev förvisso Atterfallshus.... Mycket prat är det om bostadsmarknaden men det är bara prat, prat och mer prat samtidigt som bostadsbristen kraftigt ökat under dessa tio år. Som allt för ofta tror vissa att problemen kan sopas under mattan och sedan lösas av sig själva. Så "bra" är det inte, problem måste lösas. Är det kanske en massa Atterfallshus som är räddning? 200.000 Atterfallshus proportionellt fördelade i våra storstäders övre medelklassområden blir väl utmärkt..
http://omni.se/topic/610e1be1-00c3-403f-ac37-c33dc9d3bda5/38649deb-e69d-43ee-8d8c-99b732ca3e36
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22167297.ab
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5385458
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/fastighet/fastighetstaxering/deklarerahyreshus/genomsnittshyror.4.71004e4c133e23bf6db8000107656.html
http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/attefallshus/
http://www.unt.se/asikt/ledare/var-ska-laginkomsttagarna-bo-4118572.aspx

Låginkomsttagare och bidragsförsörjda
Ja, var och hur ska låginkomsttagare och allt fler fullt bidragsförsörjda bo? Det kan vi fortsätta att prata, prata och prata om. Staten kanske ska tvångsbygga nya miljonprogram insprängda lite här och där bland till exempel villorna i Djursholm, Nacka, på Lidingö och Södermalm? Eller ska vi helt enkelt acceptera att matchen för ett land med en hög lägsta levnadsnivå är förlorad? Det är väl lika bra att vi bygger Atterfallshusen och de enkla och små lägenheterna i höga hus i Rinkeby, Tensta, Husby, Rosengård, Frölunda, Eriksbo, Hammarkullen, Hovsjö etc.. I dessa områden är marken billigare och höga "billiga" fastigheter passar in.. Kanske är tillfälliga bosättningsplatser för EU-migranter och de sämst ställda, som vänstern vill starta i Uppsala, lösningen. Tältplatser borde inte bli så dyra. Med tältplats som boende för de som tjänar lite kan säkert låga löner vara en väg framåt.. En närstående nyskild flerbarnsmamma, med 12 års bostadskötid, med en ok lön har haft väldigt svårt att hitta bostad och till sist fått köpa en lägenhet. Och hur höga tror du hyrorna varit i de bostäder hon försökt få tillgång till? Hur låg heltidslön är en lön som kan ge en människa en rimlig chans till självförsörjning? Är det nödvändigt att försöka driva fram lönenivåer som kräver full arbetstid samtidigt som dessa människor ändå måste få en massa bidrag? Ja, ja.. Vi får se hur det blir. Behövs bygglov kopplat till färg på tälten på offentligt stöttade uppställningsplatser?..
http://www.dnv.se/wp-content/uploads/2014/05/Utanförskapets-karta-en-uppföljning-.pdf

"No more something for nothing" sa Cameron, Storbritanniens premiärminister, om EU-migranters rättigheter i Storbritannien. Låter som gammal klassisk Socialdemokratisk politik "Gör din plikt, kräv din rätt". EU böjde ner sig och gick med på Camerons krav för att han ska försöka få sina medborgare att rösta för att stanna kvar inom EU. Jag anser inte att unionen är hållbar med en massa särregler. Sannolikt kommer många EU länder kräva samma medlemsregler som Storbritannien. Det är rättvist. Vad tycker du?


fredag 19 februari 2016

Rättvisa

Egen rättvisa
Vad innebär rättvisa? Det finns moraliska och etiska perspektiv på begreppet. Så är det och därför reagerar vi alla när något upplevs som djupt orättvist även om det inte är fel enligt någon lag eller demokratiskt antagna regler. Men det finns också strikt juridiska perspektiv på rättvisa det vill säga att alla som berörs ska vara lika inför relevant lag. I till exempel Sverige gäller svensk lag. Medborgare i Sverige har rättigheter som andra inte har. Inom EU har vi överenskommelser som också påverkar vad medlemsländernas invånare har rätt och skyldighet till. Mellan EU länderna finns flera skillnader kopplat till det sociala skyddsnätet. Få människor i de länder som har väldigt generösa sociala skyddsnät vill att vi mellan EUs länder ska få igång folkvandringar där många av de svagaste söker sig till de länder som erbjuder det mest generösa sociala skyddsnätet. I praktiken leder en sådan utveckling mot att de sociala skyddsnäten i Europa kraftigt monteras ner i alla länder. Det är knappast en utveckling som de socialt generösa samhällena önskar. Nu brottas åter EU med stora problem kopplat till britternas omröstning om de ska vara kvar i EU eller ej. De sociala frågorna är centrala i de undantag som Storbritannien önskar. Inte minst Sveriges regering tycks så rädda för en BREXIT (att Storbritannien lämnar EU) att de är beredda att ge dem ännu fler undantag kopplat till sitt medlemskap. Jag anser att det är en orimlig väg framåt! Det är inte rättvist! Samma regler ska gälla för alla medlemsländer inom EU! Allt annat är ju sjukt och inte rättvist! Har vissa fotbollsspelare i ett fotbollslag olika regler? Gäller olika regler för olika lag under ett VM i fotboll? Nej! Det är helt fel väg att gå och det är en väg som också leder mot en kraftig försvagning av EU. Den kloka vägen är istället att reformera hela EU projektet och minimera EUs uppdrag för alla medlemsländer. Jag delar främst engelsmännens syn att EU inte får vara som ett nytt land.
https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ttvisa
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare/Vad-innebar-svenskt-medborgarskap.html
http://www.eu-upplysningen.se/Du-i-EU/Dina-rattigheter-i-EU/EU-medborgarskap/
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/brexit-kanslig-fraga-for-eu
http://www.svd.se/eu-reform-eller-brexit


Tar sig rättigheter
I Uppsala börjar återigen majoriteten med V, MP och S att driva frågan att kommunen ska ge vissa EU medborgare på besök i Uppsala rättigheter som inga andra får. Trots att regeringens utredare/samordnare varit mycket tydlig med att det är oklokt att ge tiggande EU-migranter någon form av extra stöd. Det är helt enkelt inte en lösning för dessa människor. Enligt EU samarbetet är det också ländernas enskilda ansvar att säkra en bra lägsta nivå för sina egna medborgare. "Avhysningar är ingen lösning" sägs som argument för att återigen föreslå permanenta uppställningsplatser och dagverksamhet för dessa människor. Det kan ju låta fint för vissa men vad kommer det att innebära i praktiken? Kommer olagliga bosättningar upphöra? Knappast. Hur många sådana platser ska erbjudas för att försöka minska antalet olagliga bosättningar? Vilka centrala ytor ska tillhandahållas? Det är väl korkat att tro att från city avlägsna platser kommer att "accepteras"? Hur många sådana ytor ska tillhandahållas? Vem ska ta kostnaderna för löpande sanering av liknande områden? Vem ska ta ansvar för att inte de boende inte utsätts för egna regler och betalningsförpliktelser kopplade till dessa områden? Vem tar säkerhetsansvaret för dessa områden? Uppsala kommun borde lyssna på Martin Valfridsson, regeringens samordnare kopplad till denna problematik!
http://www.sou.gov.se/utsatta-eu-medborgare/aktuellt/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22183823.ab
http://m.europaportalen.se/2016/02/valfridsson-ingen-skolgang-barn-till-hemlosa-eu-migranter

torsdag 18 februari 2016

Varumärkesbygge

Upp Uppsala
Hur bygger man varumärken? Om man bygger dem utifrån något som funnits länge är det viktigt att bottna det man vill förmedla med den historik en plats eller en verksamhet bär på. Uppsala bär på massor av möjligheter att fokusera på. Innovationer och kunskapsutveckling har länge varit centralt i Uppsala. Företagsamhet har också varit och är en stor del av kommunens själ. Min företrädare Roland Agius är fantastiskt bra på att förmedla näringslivets stora betydelse genom Uppsalas utveckling genom Industriminnesföreningen. Genom att stärka Uppsalas företagsamma profil är jag säker på att dagens och morgondagens invånare kommer att ha förmånen att leva i en av världens mest intressanta och mest ekonomiskt blomstrande platser. Att vara företagsam är något mycket värdefullt och är inte kopplat till endast företagande. Självklart är de inom den akademiska världen, inom föreningslivet och inom offentlig verksamhet som kämpar hårt och målmedvetet också företagsamma. I alla sammanhang är det de företagsamma som utgör skillnaden mellan framgång eller misslyckanden. Att inse det är inte elitistiskt utan bara fakta. Vi ska alla vara väldigt glada om det finns många sådana personer ibland oss, det tjänar alla på. Självklart utvecklas platser med många företagsamma personer bra för alla som lever där om det politiska ledarskapet strävar efter social och ekonomisk hållbarhet. Fler av Uppsalas företagsamma profiler kan göra stor positiv nytta inom Uppsalapolitiken.
http://www.rolandagius.se/

Ekologisk hållbarhet
Även om ekologisk hållbarhet i Uppsala och Sverige har mycket marginell betydelse ur ett globalt perspektiv är det för oss ändå viktigt att ta miljöutmaningarna på största allvar. Miljö och klimatutmaningarna i till exempel Kina och USA innebär också stora affärsmöjligheter för företagsamma människor i Sverige. Vi här uppe i norr har alltid varit beroende av internationell handel och inom miljöförbättringsområdet har vi chansen att förena ett starkt anvarstagande för kommande generationers välbefinnande med företagsmöjligheter som utgör basen för vårt välstånd. En vinna vinna ekvation. Kan Uppsala profilera sitt varumärke utifrån hållbarhetsperspektivet? Självklart. Vi är duktiga på miljö och klimatförbättringsarbete i Uppsala. Vi har flera mycket intressanta företag som erbjuder miljöförbättrande lösningar. Kommunens invånare är också relativt miljömedvetna. Det märks bland annat genom att vi Uppsalabor är duktiga på att använda cykeln som färdmedel. Min son är nu i USA och studerar. Han besökte nyligen Portland. Portland nämndes också av Stockholm-Uppsala handelskammares VD under ett av deras arrangemang i Uppsala nyligen. Där genomförs varje år ett nakencykellopp som satt dem på världskartan. Portland ligger väldigt långt ifrån Uppsala. Kanske kan Uppsala bli den plats i Europa dit till exempel tyska nudister åker för att delta i ett årligt nakencykellopp? Ett naturligt och miljövänligt symbolvärde som är med och bygger varumärket. Skulle det vara bra? Miljöpartiets gruppledare i Kommunfullmäktige skulle kunna inviga loppet och cykla längst fram som en del av invigningsceremonin. Bra eller dålig tanke för varumärkesbygget kopplat till Uppsala?
http://nyheteridag.se/cykla-naken-i-helgen/

onsdag 17 februari 2016

Ständiga omorganisationer

Bristande ledarskap
"När hjärnan tar slut tar nävarna vid" är ett talande ordspråk. Den beskrivningen av beteenden kan ofta väl användas inom stora organisationer. När ledarskapet inte klarar av att lösa ut ständigt existerande konflikter mellan olika enheter, då vill man omorganisera. Bristande förmåga att styra och leda verksamheten försöker man skylla på att organisationen fungerar dåligt för att uppfylla sitt syfte. Det beteendet är inte något som bara förkommer inom offentlig verksamhet utan är också allt för vanligt inom näringslivet. Varje gång någon ropar omorganisation bör alla kloka personer dra åt sig öronen och innan något görs kräva att de påstådda problemen noga beskrivs och exemplifieras. Glöm inte att omorganisationer är ett utmärkt sätt för vissa chefer att under en tid dölja sin bristande ledarförmåga. Med det vill jag inte säga att organisationsförändringar behöver vara något dåligt! När verkligheten förändras kan det absolut vara mycket lämpligt att gruppera om för att lösa sina uppgifter. Då ska man dock först ha analyserat omvärldsförändringarna, problemen och utifrån det dragit logiska slutsatser. Det är dyrt och dumt att ständigt genomföra omorganisationer. Det är dessutom väldigt dumt att centralisera så mycket som möjligt då det oftast både driver kostnader och kraftigt minskar möjligheten till ansvarsutkrävande bland de som kan olika verksamheter. Nu vill vissa partier och de ledande tjänstemännen omorganisera i Uppsala kommun igen... Stackars oss skattebetalare!

Ibland blir jag väldigt frustrerad över att vara folkrepresentant med en omfattande verklighetserfarenhet. Bland politiker "broilers" är jag en katt bland hermeliner. Uppsala kommun är en komplex och mycket diversifierad verksamhet. De olika verksamheterna omsätter över 12 miljarder kronor och är arbetsgivare till över 12.000 personer. Hur många i ledningen (politisk eller tjänstemän) tror du tidigare varit chefer för säg 20 personer? Hur många har varit chef över chefer? Hur många tror du tidigare varit ansvariga för en resultat och balansräkning på säg 10 miljoner kronor? Jag kan tyvärr inte lugna dig med att säga att det är några stycken. I min värld är det skrämmande då jag anser det mycket relevant om man med framgång ska kunna leda så stora verksamheter på ett för invånarna bra sätt. Ett sätt att mäta att det inte går så bra är att studera kommunens ekonomi som 2015 blev urusel. Det eventuellt positiva i bokslutet 2015 var att kommunens kostnader helt plötsligt tycks vara i närheten av den nivå som Alliansen lämnade efter sig i slutet av 2014. Men det räcker inte! Varför lämnar jag inte detta och ger av min kunskap och erfarenhet inom näringslivet istället? Det är min övertygelse att jag gör positiv skillnad för Uppsalaborna genom att bland annat minska skadan som okunnigt ledarskap ständigt skapar. Politik i sig sägs vara ett hantverk. Alla som jobbat i stora organisationer vet vad politik är. Om man varit chef inom stora organisationer vet man att politik är något som är omöjligt att undvika eftersom just enheter både är vänner men också konkurrerar om begränsade resurser. Politik är det möjligas konst och det inkluderar mycket förhandlingar och positioneringar. Det svåra i alla ledares tillvaro är att förstå verksamheter och att förstå dynamiken i omvärlden och i de organisationer som man leder. Hur enkelt tror du det är för en som aldrig varit chef över några på riktigt att förstå vad det innebär?

Låt mig exemplifiera med några av de utmaningar vi hade när världens första 3G system skulle installeras i Tokyo, Japan. Tillsammans med tre av mina medarbetare (doktorer i teknisk fysik) och några till medarbetare räknades det febrilt på vita tavlan för att knäcka problemen med interferens i samband med vattnet runt en bro. Samma gäng jobbade med samma vita tavla för att knäcka problem vi hade med att få radiovågorna att fungera i flera hus längs med den väg som VDn för vår viktigaste kund skulle köra samtidigt som hans medarbetare skulle testa vårt system. Om man inte är lite duktig i matematik, om man inte förstår lite om radioteknologi, om man inte hade tidigare erfarenhet av hur liknande problem kan lösas, tror du att en broilerpolitiker klarar att bidra positivt till att finna lösningar? Vissa väljer då att säga att det är tjänstemännens roll.... Men om man är ansvarig politiker för en verksamhet, arbetande ordförande i näringslivsvärlden, måste man ha relevanta baskunskaper om verksamhet och ledarskap för att det ska bli bra. Det är min absoluta övertygelse och det saknas i stor utsträckning inom politiken. Vi behöver förnya demokratin så att många fler yrkeserfarna kan bidra till att våra samhällen utvecklas bättre.
http://www.synonymer.se/?query=interferens
https://sv.wikipedia.org/wiki/Interferens_(v%C3%A5gr%C3%B6relse)
https://en.wikipedia.org/wiki/In-Building_Cellular_Enhancement_System

P.S lösningen för enkla jobb är Inkluderingsjobb kopplade till skattefinansierade tjänster och inget annat! Väldigt få av de företagare jag talat med tror att de anställer fler för att en ny lägsta lönenivå skapas. Att politiken dessutom hotar att öppna Pandoras Box och ta över lönesättningen från arbetsmarknadens parter är mycket oklokt. De flesta politiker vill smöra för att få röster och därför skulle lönerörelser där politiken är inblandad snabbare än nu sluta i urdåliga offentliga finanser. Matematik är viktigt även när man leker doktor på arbetsmarknaden.http://www.utredarna.nu/samuelengblom/2016/02/15/raknar-man-ar-laglonejobben-dyrare-for-arbetsgivarna

tisdag 16 februari 2016

Lotteri

Organiserad brottslighet
Den värsta formen av brottslighet är den metodiska och organiserade brottsligheten. Varför då? Jo, därför att det oftast är smarta människor som styr dessa grupperingar och om de växer i kraft växer också deras förmåga att till exempel muta myndighetspersoner.

I morse hörde jag på nyheterna att det löpande pågår bedrägerier och brott mot lotterilagen i Sverige. Kriminella använder ett företag för att locka svenskar med stora miljonvinster om de köper deras lotter. Polisen har fått in många anmälningar om att det är en kriminell verksamhet. Lotteriinspektionen var en av alla som anmält bolaget. Enligt Polisen, som lagt ärendet sist i högen, var bolaget registrerat i Costa Rica och därför ansågs det tydligen svårt att ta i problemet.... Jag struntar fullständigt i var liknande brottslingar registrerar sina bolag. Det är förbjudet att driva olaglig lotteriverksamhet i Sverige! Det är dessutom en mycket lönsam verksamhet om man lyckas lura många svenskar att spela utan att någonsin betala ut vinster. Sannolikheten att vinna på lotteri är väldigt liten redan från början. Är det inga vinster alls i verkligheten är sannolikheten noll. Vill vi att dessa vinster ska gå till trafficing, narkotikabrott etc? Nej! Varför kan inte staten och dess allt för många delar agera fortare och kraftfullare för att stoppa liknande brott? Går det inte att förbjuda annonsering för bolag som saknar relevanta lotteritillstånd? Gång efter gång tycker jag att det är anmärkningsvärt att vi inte snabbt lyckas lösa liknande problem som drabbar enskilda människor. I detta fall kanske vissa makthavare tycker att de som spelar på lotterier får skylla sig själva... Livet självt är också ett lotteri, eller? Även om vi varje dag kan ändra våra livs riktning så inser de flesta att även tur och otur påverkar våra livsresor. Turen och oturen att träffa olika människor. Turen eller oturen att tajma en investerings slutfas med en högkonjunktur etc. Men välorganiserade brottslingar ska inte möta turen att vi är sena att bemöta deras kreativitet.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sannolikhetsteori


måndag 15 februari 2016

Vem är du

Ett par frågor
Det finns ett talesätt i Sverige som lyder att vi aldrig ges en andra chans att göra ett första intryck. Så är det självklart. Men vad formar detta första intryck och finns det kulturella skillnader i hur vi försöker "döma" varandra? Självklart har olika kulturer olika sätt att försöka bedöma den person man har framför sig.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Identitet_(beteendevetenskap)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Identifikation


I Sverige är jobbet av stor betydelse för människors identitet, därför kommer hos oss fort frågan "vad jobbar du med?". Den frågan tjänar som många svenskars sätt att sortera in nya människor i "typ fack". Hur klokt är det? Ändå gör vi det och när människor blivit insorterade i ett fack är det svårt för de flesta av oss att låta dem komma ut ur det trots att träff efter träff inte lever upp till den mentala bild du första gången skapade av en ny bekantskap. En bibliotikarie är väl per definition vänsterorienterad feminist, dricker mycket rödvin, går ofta på teater, läser mycket poesi och vägrar att surfa på Internet. Vill att Sverige ska vara en fristat för alla men har ingen ensamkommande som bor hemma hos sig. Visst är det så?....Bland flyktinginvandrade med arabiska som modersmål har jag så många gånger fått höra det att jag tror mig veta hur de snabbt fackar in varandra. Bland dem är sorteringsfrågorna inte jobbrelaterade utan 1) varifrån kommer du? 2) är du muslim eller Kristen? 3) om muslim, Sunni eller Shiit? Om du väljer att inte vilja svara får du problem. Om du svarar och svarar fel märks det också. Om du svarar "rätt" hela tiden är du med i just deras speciella grupp. Grupptillhörigheten är viktig. Till skillnad från det svenska individuella perspektivet kopplas individens identitet i många arabiska kulturer till vilken släkt och religiösa grupp du tillhör. Det sekulära är inte en världsbild många tidigare upplevt.

Är det bättre att bedömas utifrån sitt jobb än från sin etniska och religiösa tillhörighet? Är inte idén med det vackra budskapet att "alla människor är lika mycket värda" att vi inte ska döma varandra utifrån etnicitet, religion, kön eller sexuell läggning? Är då ditt jobb en bättre fackindelningsmetod än andra? Borde inte de viktigaste frågorna vara; Vad tycker du om barn? Hur ser du på jämlikhet? Vad innebär demokrati för dig? Är dans en mening med livet? Föredrar du vatten, öl eller vin?
http://www.uppsatser.se/om/grupptillh%C3%B6righet+socialpsykologi/
http://fearanddream.bloggplatsen.se/2014/08/14/10823776-socialpsykologi-attityder-fordomar-individualism-och-vad-ar-egentligen-normalt/
http://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/sociokulturellt-perspektiv/grupptryck/


söndag 14 februari 2016

Sockerhjärtan

Kramkalas
Idag firas alla hjärtans dag. Du får inte glömma att ge mycket kärlek till din omgivning just idag.. Andra dagar kan vi strunta i det.. Personligen gillar jag inte alla dessa "temadagar" som innebär en massa gruppsykotiska måsten. Visst var det en smart idé av dåtidens handlare som startade till exempel "alla hjärtas dag". Utan tvekan driver temadagarna fram kraftigt ökad konsumtion. Visst blir du gladare om en nära vän kramar dig och öser superlativ över dig till exempel den tredje maj istället för den fjortonde februari? Om det inte är din födelsedag då måste du hålla med om att det känns mycket mer särskilt än när vi "påtvingat" ska ge varandra kärleksförklaringar. Ja, ja.. En dag som denna känns avståndet till min son i USA särskilt långt. Ja, ja.. låt oss slösa med kärleksförklaringar idag! Kanske kan det sprida så mycket kärlekskänslor till Syrien, Turkiet, Saudi-Arabien, Ryssland, USA med flera så att fred i Syrien snart blir verklighet. Det som för bara 24-timmar sedan verkade som en positiv utveckling i Syrien tycks nu istället utvecklas till ett ännu värre scenario. Nu börjar Turkiet och Saudi-Arabien att direkt möta Rysslands stöd till Assad på Syriens territorium. Suck! Komplexiteten är omfattande och för många svenskar är de kraftiga konflikterna mellan olika grupper svåra att fatta. Många svenskar vill sannolikt inte förstå att dessa motsättningar nu även finns på svenskt territorium. Vi lever i komplexa tider och vi behöver verkligen mycket mer av Jesus kärleksbudskap på vår jord.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kärlek
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Alla_hjärtans_dag
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22262727.ab
http://www.nytimes.com/2016/02/14/world/europe/constant-tide-of-migrants-at-sea-and-at-turkish-cemetery.html?ref=world&_r=0
http://www.nytimes.com/2016/02/14/world/middleeast/jordan-syria-refugees.html?ref=world
http://www.nytimes.com/2016/02/11/world/europe/recep-tayyip-erdogan-syria-kurds.html

Stoppa sockerchockerna
Ett sätt att visa kärlek till sina medmänniskorna är att orka kämpa mot dumhet som gör livet onödigt ohälsosamt och till och med sjukligt för många. Övervikt och fetma fortsätter att vara stora enskilda utmaningar som också påverkar samhället i stort. Jag är väldigt glad över att EU parlamentet nyligen stoppade det framgångsrika lobbyarbetet som delar av livsmedelsindustrin gjort mot EU kommissionen. Man blir förbannad över att liknande sockerchocksförslag kopplade till barn kan släppas fram så långt! Det vittnar tyvärr tydligt om lobbyistenas orimliga makt. Kärlek till alla kloka EU-parlamentariker som hindrat att ännu fler barn ska drabbas av skadlig kost som leder mot stora negativa effekter under livets vandring. Grattis till alla barn som nu slipper utsättas för kortsiktiga och egoistiska vinstintressen utan känsla för medmänniskors välbefinnande. Vi borde kräva en "dumreduktion" av EU-kommissionärernas höga ersättningar när liknade förslag kommer från deras "departement"! Ja, ja.. Jag ska nog gå och köpa några gelehjärtan dagen till ära.
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/20160115IPR10184/Parlamentet-röstar-för-minskning-av-tillåten-sockerhalt-i-barnmat
http://www.sockerchocken.se/socker/forslag-om-mer-socker-i-barnmat-stoppat-i-eu/
http://www.svd.se/eu-brak-om-mangden-socker-i-barnmat

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22258397.ab

lördag 13 februari 2016

Det eviga gröna trädet

En fantastisk idrottsman har tackat för sig och drar sig ur pingistävlande. J-O Wallner har bjudit på många fantastiska stunder genom åren. Väldigt spännande stunder och stolta stunder då vi fått höra vår nationalsång spelas och vår flagga firas högst av alla. Wallners storhet inom en av världens största sporter kan inte överskattas. I det enorma landet Kina är han imponerande stor. Tro det eller ej men jag har slagit honom på en inflyttningsfest i pingis! Jag fick ett litet handicap och ledde med 10-0 i matchen på ett minipingisbord. Jag vann med 11-4. Mina kinesiska kompisar tror inte på mig! Tack Wallner för all underhållning och nytta för Sverige!
http://www.expressen.se/sport/jan-ove-waldner-hyllas-over-varlden/

Politiskt vill vissa "smila" upp sig och låtsas som om de gör mycket bra för att integrationen blir bättre av nya svenskar. Fina ord räcker inte längre! Nu är det verkstad och resultat som räknas! Vackra ord gör bara större skada om de positiva resultaten uteblir! Verkstad, verkstad, verkstad!!! Det är viktigt att inte verkstan levererar så dåliga reformer att "pepparkakorna" inte blir färdiga eller att de blir brända. Nu måste det bli baka av på allvar så att integrationen kraftigt förbättras. De flesta av oss är less på fina ord, vi vill se praktiska positiva resultat. Centerpartiet i Uppsala har gott om praktiska förslag som gärna får stödjas.
http://mobil.dn.se/ekonomi/utrikes-fodda-snart-majoritet-av-de-arbetslosa/
http://mobil.dn.se/ekonomi/troga-snabbspar-till-arbete-for-nyanlanda
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/positiva-effekter-4108290.aspx

fredag 12 februari 2016

Tragiskt

Med förskräckelse har vi år efter år kunnat följa efterdyningarna av det som kallats "den arabiska våren" och västvärldens insatser för att störta Ghadaffi i Libyen, Saddam i Irak och försök att störta Assad i Syrien. "Våren" har bjudit på massor av död, lemlästning, materiell förstörelse, ingen särskilt imponerande demokratisk förbättring, massiva flyktingströmmar, legoknektsföretag som tjänat massor av pengar, enorma krigskostnader, gungiga energimarknader och nu Assad som sannolikt fortsätter att försöka leda Syrien efter massor av tragedier. Vad kan man säga? Usch kanske?

Hur högt har priset blivit bara hittills för metoden som användes för att störta diktatorerna i Libyen, Irak och försöken i Syrien? Har George Busch junior fått något straff för sitt beslut att tillsammans med Blairs Storbritannien anfalla Irak mot resten av världens argument emot? Blair milda straff blev i alla fall att han förlorade både sin makt och mycket av sin tidiga höga aktning. Busch blev bara rikare... Han betraktades av få andra ledare som en statsman. Jag bävar över vad som händer på vår jord om Trump blir nästa president i USA. I USA kan kongressen och senaten stoppa de värsta idiotiska förslagen som en president driver MEN i resten av världen har en amerikansk president en skrämmande makt. Därför är det amerikanska valet av president nu viktigare än på länge. Sanders eller Clinton är mindre destruktiva för resten av världen men kanske inte så bra för USAs nationella utveckling. Republikanerna måste hitta någon joker som har rimliga möjligheter att utveckla USA positivt och som inte instabiliserar USAs omvärld ännu mer!
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22249470.ab
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Blackwater
http://mobile.nytimes.com/2016/02/12/world/middleeast/us-and-russia-announce-plan-for-humanitarian-aid-and-a-cease-fire-in-syria.html
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Muammar_al-Gaddafi
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hussein
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Bashar_al-Assad
http://news.sky.com/story/1575730/tony-blairs-apology-for-iraq-war-mistakes
torsdag 11 februari 2016

Internationell konkurrenskraft

En plats som vill vara internationellt konkurrenskraftig måste också ha bra internationella skolor att erbjuda. Grundskolor, gymnasieskolor och universitet som håller hög nivå. Många av Uppsalas företag säljer runt om i världen. Våra två universitet håller internationell toppkvalitet. Universiteten och företagen behöver bra internationella skolor med klasser på alla nivåer. Det behövs för att behålla kompetens och för att attrahera kompetens. När jag flyttade till Kuala Lumpur och Tokyo var det mycket viktigt att min son kunde erbjudas bra skolor. Han fick också en fantastisk skolstart i livet, på engelska, på den internationella amerikanska skolan. Det är över tio år sedan och den matchning han fick i KL och Tokyo var fantastisk jämfört med svenska skolor. Det tål att tilläggas att platserna var mycket dyra så de var inte allmänt tillgängliga. Uppsala har internationella program på Kvarngärdesskolan, Engelska skolan och på Katedralskolan. Det är väldigt viktigt för Uppsalas konkurrenskraft att dessa och fler internationella program värnas och utvecklas. Och i Sverige är skolorna tillgängliga för alla utifrån närhetsprincipen, köer och betygsresultat. Det kan väl inte vara svårt att förstå att det måste finnas attraktiva internationella skolor på orter som konkurrerar med världens "hotspots" om särskilt begåvade människor?

Uppsalas och Sveriges konkurrenskraft byggs helt utifrån vår utbildningsnivå, vår kreativitet, vår företagsamhet och vår förmåga att sälja våra produkter och tjänster internationellt. Så enkelt är det. En bra konkurrenskraft leder mot möjligheten att skapa stort generellt välstånd. Riksbanken fortsätter att delta i det vansinniga internationella valutakriget. Ännu en räntesänkning och mer minusränta. Börsen, som brukar stiga när penningpolitiken öser ut ännu mer billiga pengar, dök ordentligt.... Alla som förstår ekonomi förstår att vi håller på med en riktig ekonomisk rysare. Kejsaren är naken! Det enda ytterligare ränteminus gör är att slänga på mer bensin på fastighetsbrasan och göra vinsterna högre för redan framgångsrika företag och minskar nödvändiga strukturomvandlingar inom offentlig sektor. Den våta drömmen är att innovationsbolag och innovationsprojekt mycket mer ska suga upp de gratispengar som erbjuds, men det sker inte i närheten av önskad utsträckning. Nytt spel men man tänker i gamla spår. Inflationen är obefintlig och det mesta tyder på att årets reallöneökningar på runt 2% blir bland de högsta historiskt. Det här är inte hållbart! Vi har kommit en bra bit in i ett paradigmskifte men det matchas inte med nya och tidsenliga samhällssystem. Ta bara frågan om identitetskapning. Först NU närmar sig riksdagen en lagstiftning om det.... De som drabbas kan ofta genomgå omfattande lidanden. Varför bara två års maxstraff för någon som kapar en annan människas identitet? Det är på tok för lågt för ett grovt integritetsbrott.
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/sabotera-inte-framgangsrika-skolor-4106061.aspxhttp://www.di.se/artiklar/2016/2/11/bankkris-i-kina-riskerar-bli-varre-an-finanskrisen/http://mobil.dn.se/ekonomi/utrikes-fodda-snart-majoritet-av-de-arbetslosa/

onsdag 10 februari 2016

Katten på råttan

I bästa fall fyller gammelmedierna en viktig funktion i samhället. Inte minst är det värdefullt för invånarna på en plats om det finns en objektiv medieaktör där lokalsamhällets utveckling kan beskrivas och debatteras på ett inkluderande sätt. Nätsajter bjuder på fantastiska möjligheter till interaktivitet. Om mediebolag som till exempel UNT ska överleva måste de fylla sin objektiva roll bättre. De måste också bättre utveckla sina produkter så att de klara allt hårdare konkurrens från bl a grupper på sociala medier där människor delar aktuell information flitigt. En gammeltidning är både dyr och nästan alltid känns allt i den som gammal information. Jag är säker på att de gamla medieföretagen kan ställa om ifall de blir mer affärsmässiga i sitt tänkande. Annars fortsätter utvecklingen mot allt färre prenumeranter och en allt äldre skara som lägger mer än 20 min på gammeltidningens innehåll.


Göteborgs-posten är ett exempel på ett mediebolag som har en riktigt utvecklande och relevant ledarredaktion. Det tror jag har en viss betydelse för en tidnings attraktionskraft. Håkan Holmbergs ledarartiklar i UNT är sällan utvecklande eller sätter tillräcklig fokus på grundutmaningar. Att förringa migrations och integrationsutmaningarnas betydelse för samhällsutvecklingen är häpnadsväckande. På vilken planet lever man om man inte förstår att dessa utmaningar har stor påverkan på skolan, sjukvården, försörjningsstöd, brottsligheten, bostadstillgång etc. De flesta av det svenska folket förstår det. Några gör det inte. Just nu är huvudsak migrationspolitik och behov av många reformer för en bättre integration. Övrigt är starkt korrelerade bisaker! Och en politisk ledarredaktion som senare än jag inser att Bernie Sanders är att räkna med i det amerikanska presidentkampanjandet har utvecklingspotential... Suck.
http://www.unt.se/asikt/ledare/annu-en-av-dessa-undersokningar-4102388.aspx
http://m.gp.se/nyheter/ledare/kronika/1.2983670-abramowicz-fler-skolbussar-bra-for-klassresor
http://m.gp.se/nyheter/ledare/1.2984989-abramowicz-lyssna-till-blaljusens-larm
http://m.gp.se/nyheter/ledare/1.2986226-modulboenden-ingen-hallbar-losning
http://www.unt.se/uppland/uppsala/tva-uppsalaomraden-pa-polisens-lista-4103373.aspx
http://www.expressen.se/ledare/maste-bli-tuffare-tag-mot-vald-mot-blaljus/
http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/marteus-nej-tack-till-nya-asiktskorridoren/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article22235034.ab


tisdag 9 februari 2016

Hycklarskatt

Håll i hatten...Du vet väl att arbetande svenskar är världens högst beskattade invånare? Värnskatten infördes efter kraschen under 1990-talets början och skulle vara tillfällig men så blev det inte... Människor som satsat på att utbilda sig länge, till gagn för folket, och som kanske tjänar på den satsningen, straffas mer än de som valt att inte göra det. Många av de få som betalar statlig skatt är också människor som jobbar väldigt många timmar jämfört med många andra. Glöm inte heller att alla som tjänar mer också betalar mycket mer i absoluta tal, kronor och ören, i skatt!
Världen är inne i ett välståndskrig där räntor och valutaregleringar är vapnen. Stora delar av världen är i stora ekonomiska bekymmer och Sverige är inget undantag. Världen genomgår ett paradigmskifte där informationssamhället inte matchats med rimliga regleringar som fördelar värden mer rättvist. Den svenska penningpolitiken kopplad till Riksbanken tillsammans med våra migrationskostnader pumpar kortsiktigt upp svensk ekonomi ytterligare. Detta är inte hållbart, varken socialt eller ekonomiskt. För att skapa mig en bättre verklighetsuppfattning än vad som endast framställs i media om vad som händer i Sveriges utanförskapsområden, kommer jag under februari till april besöka några av Malmös, Göteborgs, Södertäljes och Stockholms mest utsatta områden. Vi får se hur det går, jag kommer hålla er uppdaterade!
Personer, inte sällan politisk kopplade, som ofta är snabba med att tala om hur viktigt det är att hålla sig till fakta och vetenskapliga slutsatser, struntar ofta i hålla sig till just detta inom det migrationspolitiska området. Länkad intervju med Tino Sanandaji innehåller många perspektiv som verkar skrämmande på oss som kämpar för ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Det är mycket osunt att sopa problem under mattan. Problem ska lösas men det kan bara göras om man slutar förneka deras existens. Jag jobbar för fullt med att tillsammans med mina politiska kompisar i Centerpartiet Uppsala ta fram positiva vägval som gör att vi inom tjugo år kommer ha lyckats ställa om det nuvarande haveriet till ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Ett samhälle där vi fortfarande har ambitionen att alla våra barn och unga ska ges en likvärdig start i livet.

 


Hycklarskatt
Det är dags att införa en ny skatt i Sverige! En hycklarskatt. Hur många är egentligen villiga att hjälpa fler och bidra med mer pengar till integration om de själva skulle beskattas högre? Alla de som tycker att vi kan hjälpa många fler innan vi fått ordning på integrationen tycker jag i så fall kan betala mer i frivillig skatt. Jag undrar hur många från ”finare områden” som fortfarande vill göra en insats om det innebär att det särskilt drabbar deras egen personliga ekonomi? Låt oss säga +10% på toppen av ett skattetryck som redan är bland världens högsta. Högre skatter är i mina ögon ingen bra idé. Särskilt inte när ineffektiviteten är stor inom många offentliga verksamheter. Jag vet att det går att arbeta mycket smartare för alla våra skattepengar! Därför är det viktigare än vad många förstår att rösta på politiska företrädare som ser och driver de möjligheterna. Det gynnar alla! Vi andra får stärka oss och se till så att vi gör ännu mer för att inkludera nya krafter in i samhället på ett mycket bättre sätt än nu!


måndag 8 februari 2016

Tidigt

Priset för senfärdighet
Hur viktigt är det att ha politiska ledare som tidigt ser vad som händer i samhället? Ledare ska väl gå före och visa vägen samt putta på för att komma fram dit man vill? Tror du att det blir lättare eller svårare att lösa problem om du påbörjar problemlösning tidigt? Tror du att kostnaderna för att problemlösa blir högre eller lägre om man sent inser hur verkligheten ser ut och försöker hitta lösningar på problemen? Centerpartiet i Uppsala var ensamma om att lyfta fram behovet av en mycket bättre integrationspolitik i valrörelsen 2014! Visst skulle man kunna vara glad över att vi såg verkligheten bäst och förde fram tydliga förbättringsförslag tidigare än övriga partier. Samtidigt är det också viktigt att lyckas nå ut till väljarna om vilken politik man för. Utan att tillräckligt nå ut till väljarna får man inte heller fler röster och då kan man inte påverka till exempel kommunens förbättringsarbete i önskad utsträckning. Att integrationsfrågorna var väldigt viktiga för svenskarna och Uppsalaborna det visste vi. Jag kunde dock inte tror att integrationsfrågorna skulle upplevas så här mycket viktigare än alla andra viktiga frågor. Se gärna hur mycket viktigare i bifogad länk. Samtidigt är det logiskt eftersom en misslyckad integrationspolitik kraftigt påverkar de andra sakområden som människor anser vara de viktigaste.
http://www.di.se/artiklar/2016/2/8/invandring-ar-den-viktigaste-fragan/
https://www.youtube.com/watch?v=6lYBH19aQ9w
https://www.youtube.com/watch?v=mvCeRnbdPQQ


Förslag, förslag och förslag
Behovet av konkreta förbättringsförslag är stort. Fler konkreta förslag efterlyses och inte minst konstruktiva och respektfulla debatter om de förslag som läggs. Just nu blir stora kullar barn och ungdomar mycket lidande av integrationsmisslyckandet. Många skolor är inte i närheten av att erbjuda sina elever den utbildning läroplanen och politikers ambitioner ger uttryck för. Det är ett stort svek mot alla dessa barn men också socialt och ekonomisk tickande bomber i vårat samhälle. Vandaliseringen mot en ambulans i Tensta under helgen är ett hemskt exempel på hur snett det redan gått. Vi kan självklart lösa de stora utmaningar vi har men då måste vi också börja lösa utmaningar och problem tidigt, inte när problemen blivit så stora att lösningarna kräver enorma och komplexa insatser. Börsen ligger alltid lite innan konjunkturerna känns i människors vardag, förutom minskade aktieförmögenheter. Börsen som helhet och SKFs senaste rapport vittnar om att hjulen snurrar allt saktare i världen. Även fartygsfrakterna har kraftigt bromsat upp. Tuffare ekonomiska tider väntar. Det kommer inte göra det lättare att lösa de problem som borde ha adresserats mycket mer och bättre för länge sedan. Man löser inte problem genom att sopa dem under mattan. Mod och ledarskap krävs. De ledare som behövs nu måste vara modiga och kunna leda. Hoppas de finns.
http://www.gp.se/nyheter/ledare/kronika/1.2983670-abramowicz-fler-skolbussar-bra-for-klassresor
http://www.expressen.se/ledare/maste-bli-tuffare-tag-mot-vald-mot-blaljus/
http://www.di.se/artiklar/2016/2/7/krisande-varv-soker-ny-kurs/

söndag 7 februari 2016

Enkla budskap

Apans år har startat
Vi lever nu i en enormt komplex värld. En värld som få av oss, om någon, klarar att förhålla sig till då informationsflödet är så massivt. Det är nu apans år och kanske är det självklart att många människor i komplexa situationer väljer enkla förklaringar och lösningsförslag. Verkligheten är komplexare än någonsin tidigare. En del av förklaringen till att världen blir allt komplexare är att olika grupper människor just väljer att tro på ytterligheter. Polariseringen mellan många gruppers ytterlighetsperspektiv bidrar oundvikligt till konflikter och komplexitet. Är det någon kraft som aktivt  bygger sin egen maktbas genom att stimulera dessa motsättningar? Sannolikt finns det de som försöker. Engelsmännen var historiskt länge mästare på att spela ut samhällsgrupper mot varandra för att själva behålla makten. Det svenska näringslivsexemplet Pehr G Gyllenhammar (tog över efter pappa i Skandia och svärfar i Volvo) sägs också ha försvarat sin maktposition genom att skapa många konflikter mellan grupper. Konflikter som gjorde att de inte kunde enas om att störta honom från den tron han älskade att sitta på. Han föll till sist. Det gör dom alltid. Under Apans år väljer USA ny president. I USA debatteras nu bland de intellektuella om det bara är enkla budskap som fungerar för att vinna val. Är det omöjligt att vara ärlig och svara "det beror på"? Sannolikt. Enkla budskap avgör bland annat eftersom det bara är få budskap som tas in och som stannar kvar i en värld där vi drunknar i information. Bernie Sanders säger att allt är Wall Streets och giriga rikas fel. Förmögenhetsspridning är nödvändig. Clinton svarar "det beror på".... Det är korrekt men det är inte vad de flesta väljare vill höra. Finns det en Caesar, en smart apledare, som håller på att ta över vår jord? Du har väl sett filmen Apornas planet? Då vet du vem Caesar är!
https://www.washingtonpost.com/politics/question-whats-clintons-message-answer-all-of-the-above/2016/02/06/5df28fcc-cc4a-11e5-88ff-e2d1b4289c2f_story.html?hpid=hp_hp-more-top-stories_clintonmessage-315pm%3Ahomepage%2Fstory
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Pehr_G._Gyllenhammar
http://www.dn.se/kultur-noje/filmrecensioner/apornas-planet-uppgorelsen/

Sant eller falskt
Felaktig information har alltid spridits av olika makter för att uppnå egna syften. I väpnade konflikter, och i ständiga affärsslag, utgör ryktesspridning och desinformation en väsentlig del av taktiken för att nå egna syften. Inom politiska strider är det en väldigt vanlig taktik för att försöka försvaga motståndare. Är det svårt att skapa verklighetsbeskrivningar som är falska? Självklart inte. Eftersom det kan skada mycket så används också denna taktik. Tillåt mig exemplifiera med duktiga illusionister som lurar oss att tro att de kan trolla bort en elefant mitt framför våra ögon eller att en uppblåst ballong blir en vinflaska. Vi vet att vi blir lurade. De klarar av att göra de fantastiska trots många kameror etc. Hur många förstår att till exempel PR-byråer är duktiga på att just skapa verklighetsuppfattningar som inte stämmer? Jag tror att allt för många är dåliga på att förhålla sig klokt skeptiska till "sanningar" som berättas. I Uppsala har vi en fantastisk illusionist/trollkarl som heter Johan Ståhl. Han har många kvaliteter utöver att han bor i Uppsala och är en världsledande trollkonstnär. Han är också belönad världsmästare i trolleri!! Sant eller falskt, det är frågan....
http://www.johanstahl.se

Melodifestival
Melodifestivalsjippot är i full fart. Om jag fattat rätt är det en tävling mellan skapare av melodier och texter. Om vi struntar i att det politiskt korrekta SVT inte tycks säkra mångfald bland sina text och melodiskapare så är festivalen också exempel på att enkelhet vinner före komplexitet. År efter år är toppaktörerna de samma och tro det eller ej är de mästare på att göra enkla texter och klatschiga melodier. Enkelt och klatschigt vinner före avancerat, äkta och djupt. Ingela "Pling" Forsman är mästare på enkelt och klatschigt. Anders Jonsson, numera även på Spotify, är mästare på avancerat, äkta och djupt. Heja Anders! Du rockar! Lite spritslag på hotellrum, utkastade USB minnen och platta TV skärmar från hotellföntren kanske gör susen? Nja... Det är nog så att det är enklare budskap eller i vart fall enklare förpackade budskap som krävs för att tilltala många i vår "slit lite och släng" kultur.
https://open.spotify.com/artist/4bC36KhDQOy26cVyJXciPl
http://www.pierresschlager.com/p/alla-vinnarna-i-melodifestivalen.html
http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/108699