fredag 30 april 2010

Hjälp!!

Det kan inte vara sant! Det måste vara folket som driver med opinionsmätningarna! Det är inte möjligt att så många av oss är så felprogramerade och vilsna så att de tror att de rödgröna kan skapa det välstånd som vi vill ha! Gud hjälpe Sverige och Uppsala om det skulle visa sig vara sant. Sverige och Uppsala måste genomgå det välståndsförlösande paradigmskifte som Alliansen representerar. Vi måste bli ett bidragarsamhälle och inte ett bidragssamhälle. Ett samhälle där vi alla gör vårt bästa för att skapa en bätte framtid för oss alla. Destruktiva skattehöjningar och återställare vad avser valfriheten kommer snabbt att göra oss till ett land som inom en kort framtid kommer att hamna i samma dåliga sitution som Grekland. Greklands fullständiga kollaps som land borde räcka som ett varnande exempel på hur vänsterpolitik inte skapar välstånd. Greklands katastrofala situation visar hur vänsterpolitik och en politik som inte byggs på företagsamhet leder till att de allra svagaste i vårt samhälle verkligen hamnar i en situation där de inte får det stöd och den respekt som jag tycker att de skall ha och fortsatt få. De välutbildade, driftiga och rika klarar sig alltid. De stora förlorarna med en ansvarslös politik är de som tror att vänstern är deras företrädare. Varför klarar inte Alliansen av att i den politiska retoriken göra det klart för invånarna? Den enda skattedrag som jag tycker kan vara en klok övervägning, av alla skattehöjningar som vänstern föreslår, är att de som tjänar över 40.000 kronor i månaden kan betala lite mer i skatt. Det är ett marginalpenningperspektiv som är rätt skrattretande men det har ett symbolvärde som inte får underskattas för att att det nödvändiga paradigmskiftet (större förändring för att skapa nya förutsättningar för att en organisation skall klara dagens och morgondagens utmaningar bättre) av Sverige skall fortsätta. Vi får inte förlora chansen att än en gång göra Sverige till ett företagsamt land som bygger på principen att alla som kan bidrar och inte på principen att det offentliga skall ge bidrag. Några tusenlappar mindre per år för de som tjänar över 40.000 kr per månad är ett billigt pris för att rädda chansen att få fortsätta att leda Sverige i rätt riktning. Jag tror på människan. Jag är övertygad om att de allra flesta människor vill bidra och vill kunna vara en del av ett samhälle där vi även ger de svaga och särskilt utsatta ett anständigt liv. Jag säger bara GREKLAND! Låt inte det som händer i Grekland hända med vårt Sverige! En röst på Alliansen är att välja en väg som skapar välstånd även i framtiden. Ett välstånd där vi klarar av att ge våra svaga och särskilt utsatta ett anständigt liv. Hur kan det vara så svårt att förstå det?

onsdag 28 april 2010

Inne eller ute

I dagens UNT har Mats Jonsson, Centerpartiet, skrivit ihop en lysande debattartikel som svar på att han anklagades för att stå på den så kallade hederskulturens mörka sida. Jag tycker att Mats på sitt sedvanliga målande sätt sätter in frågan om hederskultur i sitt sammanhang. Allt för ofta, nästan alltid, lever vi idag i en tid där det bara är "one liners" och  korta budskap som vi tar till oss. Det är väl därför som vi bl a i vår representativa demokrati väljer politiker som förväntas läsa på och debattera frågor så att de beslut som till sist fattas skall vara så kloka som möjligt. Jag förväntar mig att politiker är pålästa. Jag förväntar mig att de ständigt överväger alternativ. Jag förväntar mig att de lyssnar på varandra för att seriöst pröva sin för stunden övertygelse. Jag är annars inte beredd att betala för deras arvoden. Politiker har stor makt och då måste man ta sitt uppdrag på allvar. I detta ljus förstår man hur olämpliga de rödgröna är att leda Stockholm eller någon annan plats i Sverige. Citylänken är ett utmärkt exempel på komplex fråga där det är lämpligt att beslutsfattarna inte går på känsla utan på fakta och efter debatter i allt för många år. Den Rödgröna röran klarar inte av att ta det representativa ansvaret och skickar då frågan till invånarna som oftast går på känsla och "one liners". Tillbaks till Mats artikel. Jag tycker att Mats mycket bra beskriver hur vi människor är och hur vi beter oss. Även i Sverige var vi klanmänniskor innan statsmakten vunnit legitimitet. Människor är grupporienterade och antingen är man med i en grupp eller så är man det inte. Grupptrycket kan i alla sammanhang vara mer eller mindre högt. Inom vissa partier har man högt i tak och i andra är taket väldigt lågt. Jag tolkar Mats budskap som att 1) det är viktigt att vi möter människor där de står  2) att vi bjuder in till aktiviteter som skapar en grund för att bli en del av gruppen som kallar sig svenskar  3) att individen alltid har ett eget ansvar för att bli en del av en grupp eller att förändra ett beteende 4) att vi måste hitta smartare metoder än idag för att ge nya svenskar en chans att just känna sig som fullvärdiga svenskar. Min övertygelse är att det är via JOBB som den vägen kan skapas. Vägen mot att bli en svensk-iranier, en svensk-italienare, en svensk-japan, en svensk-chilenare, en svensk-irakier etc. Jag har förmånen att varje dag träffa "nysvenskar". Genom att jobba hårt och genom att vara socialt behagliga har de snabbt blivit en självklar del av vårt lokala samhälle och vårt gemensamma värdeskapande. Om jag är i Malaysia tycker jag att det är deras kultur och deras regler som gäller. Om jag vill ändra på något så driver jag de förändringsfrågorna i deras system för värderings och regleringsskiften. Om jag inte ställer upp på det, då skall jag lämna Malaysia. När jag bodde i Malaysia var jag gäst där och som gäst förväntas man ta seden dit man kommer. Jag förblev gäst och hade inga ambitioner att bli en fast del av deras samhälle. I grunden är vi människor väldigt lika, oavsett kultur och hudfärg. Glöm aldrig det. Vi vill alla må bra. Vi vill alla bli älskade. Vi måste alla äta. Vi måste alla andas. Vi drömmer. Vi lider. Vi kämpar för ett bättre liv. Vi försöker förverkliga våra ambitioner. Vi försöker klara av att både utvecklas som enskild individ samtidigt som vi försöker vara en bra förälder, syskon, partner, vän osv. Vi är väldigt lika i väldigt många avseenden. Ta likheten och det egna ansvaret för förändring som utgångspunkt i "invandrar/integrationspolitiken", då kommer vi att lyckas bättre. Se inte andra som offer utan se andra som de fantastiska individer med potential som vi alla är! Ta möjligheten som utgångspunkt och inte problemen. Vår lilla del av världen behöver även i framtiden fyllas på med impulser och kunskap från alla jordens hörn. Ett litet land som vårt utvecklas bäst så. Jag vaknade t ex upp en natt för något år sedan alldeles kallsvettig efter en mardröm. Jag drömde att Sverige aldrig haft en attraktionskraft för människor från andra delar av världen. Då hade inte våra industrier utvecklat vårt välstånd som de gjorde. Då hade vi fortfarande inte haft möjlighet att köpa en korv eller en pizza efter 17:00 och aldrig en söndag. Då hade vi sannolikt fortfarande bara haft en TV kanal och vårt kulturliv hade varit väldigt mycket mer begränsat. Inget ont om nyckelharpa men jag gillar när västindien"trummorna"eller de brasilianska trummorna drar igång. Bra artikel Mats! Länge leve mångfalden och länge leve gemensamma värdegrunder som binder våra lag samman!  

tisdag 27 april 2010

Tillväxt MED jobb

Visst handlar valet än en gång om "jobben" och därigenom om vårt samhälles förmåga att skapa ett generellt välstånd bland en allt äldre befolkning även i framtiden. Det är så deppigt att läsa alla som gnäller om än det ena eller det andra. I synnerhet deppigt att läsa vänsterns tråkiga utgångspunkt att allt skall vara lika och alla, förutom en liten elit, är så oduglig så man behöver ständigt någon annans hjälp för att klara sitt eget liv genom stora och kostsamma transfereringssystem. Transfereringssystem som många gånger omfördelar från dig till dig. Jobben finns! Meningsfull sysselsättning finns det gott om. Om bara viljan att arbeta och viljan att göra vårt samhälle till ett BIDRA samhälle istället för ett BIDRAGS samhälle, då kommer vi att skapa en långsiktigt hållbar samhällsform. Ur ett Uppsalaperspektiv är framtidens välstånd (nu och trettio år framåt) kopplat till vår förmåga att utveckla följande fokuserade branscher: Life Science, IT/Telecom, Energy och Tourism. I en värld där vi tänker mycket mer tjänsteprodukter än enbart hårda produkter kommer vi att lyckas att skapa en massa nya jobb. Bara inom IT/Telecom och Tourism finns utrymme för massor av invånare att arbeta för att skapa positiva upplevelser för de som bor här, för de som besöker oss och för människor som befolkar Internet runt om i världen. Jag vet att det är möjligt. Jag är beredd att lägga ner ännu mer tid för att det skall hända. Jag tror massor av Uppsalas invånare kommer att gilla resan. Var finns hindren? Jo bland bakåtsträvande och hotkraxande vänstervridna människor som inte förstår marknadskrafternas positiva demokratiska kraft (som självklart måste regleras för att hindra monopol och starka oligopol), som inte tror på individens egna förmåga att fatta kloka beslut och som tror att offentliga jobb kan skapa förutsättningar för den välfärd vi vill ha. Det är dax för vänstern att lära sig hur "hönan och ägget" fungerar för välståndsbyggande! Hur kan det vara så svårt att fatta? Jag antar att de inte vill fatta för att de vill skapa sin egen maktbas genom att göra oss alla beroende av EN stor organisation, som deras elit skall styra, och där alla vi andra, förutom några sk kulturpersonligheter, lever jämlikt under mycket dåliga och hopplösa förhållanden. Hur ser vänstern på Kuba? Hur ser vänstern på Nordkorea? Hur ser vänstern på det som hänt i fd Sovjet Unionen och det som sker i dagens Ryssland? Jag tar fullständigt avstånd ifrån de sk högergrupper som växer sig allt starkare i bla Italien och Ungern. En liberal väg framåt är bäst för oss människor. Oavsett initiala förutsättningar när vi föds. Hur kan du få den insikten om du inte redan har den? Den liberala vägen ger dig ett rikare liv!

måndag 26 april 2010

Jobb och förutsättningar för välfärd skapas av företag

Det är inte förvånande att LO och dess chefsekonom går ut och kritiserar regeringen för att den är allt för passiv med åtgärder för att minska arbetslösheten. Sjävklart vill de som alla vänsterdrivna att vi skall ösa in pengar i transfereringssystem och i den offentliga sektorn. Redan under min tid på IBM lärde jag mig att stora resurser eller mer resurser inte är vägen till framgångsrik verksamhet. Vissa trodde att mer resurser in i ett projekt skulle lösa projektets problem. Genom livet har jag lärt mig att det är betydligt smartare att fokusera på grundläggande frågor som "Vad skall vi göra", "varför jobbar vi som vi gör? Skapar det bästa möjliga värde utifrån vårt uppdrag?" och "har vi rätt kompetens för uppdraget". Min övertygelse är att den offentliga sektorn i relativa termer inte behöver mer för att tillfredställa de flesta behov som vi invånare kräver skall mötas i utbyte mot våra skattepengar. Istället krävs att vår konkurrensutsatta företagarvärld blir betydligt starkare än idag. Det krävs att vi får fram nya värdeskapande företag och att företag som redan finns växer snabbare. I ljuset av denna nödvändiga utveckling är det mycket positivt att varje invånare nu får mer i plånboken och själv bestämma över sina egna pengar. Genom att vi alla får mer i plånboken får fler mer pengar att styra mot det som de uppskattar. I stor utsträckning hamnar dessa pengar i konsumtion av varor och tjänster som i bästa fall erbjuds av företag med växtkraft. På detta sätt skapas fler jobb och ett starkare skatteunderlag. Med rimligare skattebelastning skapas också en större acceptans för skattesystemet. Det är inte bra om politiker bestämmer för mycket om våra egna pengar. Politiker skall fokusera sina samhällstimmar på att ge invånarna maximal utdelning för satsade skattekronor kopplat till tjänster och möjligheter där det krävs stora investeringar och drifsbudgetar för att säkra en bra tillgång till rimliga kostnader. Skola, vård, omsorg, kultur, idrott, vägar och spår är expempel på dessa tjänster. Vi är nu i behov av att skapa ett betydligt kraftfullare tjänstesamhälle! För att skapa detta krävs att fler får mer över i plånboken och själva kan fatta beslut om vilka tjänster de vill köpa. Allt fler köper tjänster i många förpackningar. Det är vägen mot en arbetsmarknad som kan sysselsätta många fler i framtiden. Om LO menar allvar med att bidra till Sveriges och Uppsalas positiva framtid skall de tänka om och inte bara se traditionell betalda jobb som vägen från "arbetslöshet". Om man vill bidra till att minska "arbetslösheten" är det lämpligt att bidra till lösningar som gör att ALLA som kan, och inte är pensionerade, skall vara i sysselsättning. Efter att under någon månad satsa 100% av sin tid på att söka jobb vid en tillfällig "arbetslöshet" skall man antingen studera eller vara aktiv från morgon till kväll i en sysselsättning som anses meningsfull. Skälet till varför jag skriver "arbetslös" är att ordet idag = "den som inte har ett jobb som ger ekonomisk ersättning".
Jag vill att ingen arbetslös skall vara sysslolös. Jag har sett de snabba negativa konsekvenserna av det tillståndet i mitt ideella engagemang för långtidsarbetslösa. Jag vill att alla som får samhällsersättning i form av bidrag i utbyte mot det stödet skall bidra med sysselsättning som styrs av våra politiker. LO, sluta gnäll och hjälp istället till att hitta konstruktiva nya lösningar för hur vi invånare får en så stor och bred arbetsmarknad som möjligt! Det är inte fel att ibland tänka i nya banor!

P.S Underbart om det nu är upp till mig att bestämma när jag vill avsluta mitt liv på ett värdigt sätt. Det har varit orimligt att svårt sjuka och lidande med obotliga sjukdomar eller "bara" ålderns svaghet inte själva får bestämma om de vill gå vidare till nästa dimension.

söndag 25 april 2010

GRÖN PLAN BRÅDSKAR

"Hoten mot marken ignoreras" skriver bla några SLU professorer i dagens UNT. De varnar för att kortsiktigheten i markexpolateringen leder till att kommande generationer får det onödigt jobbigt pga våra kortsiktiga intressen. Varje bygge innebär att marken bebyggs och att vägnät skapas och det på åkermarkens eller skogens bekostnad. Åkermarken och skogen som är våra stora lokala energikällor! I dagens tidning beskrivs även landsbygdskommunen Uppsala. Många gillar att bo i satelitbygder till Uppsala men önskar samtidigt att den nära servicen med bl a en närbutik skulle finnas. Jag delar mina partivänners syn att det är dax att vi höjer vår röst mer för att vinna mer gehör för våra gröna förslag och synpunkter. Den Gröna planen för Uppsala kommun måste fram inom kort! Det är inte ok att de gröna viktiga perspektiven inte får sin egen rubrik och sin egna tydliga viljeinriktning kopplat till Uppsala kommuns utveckling. Jag hävdar bestämt att den gröna planen måste vara blocköverskridande! De gröna frågorna är så viktiga för vår framtid att det inte finns utrymme för ständiga återställare av nya politiska ledningar vart fjärde år. Översiktsplanen skall tas i juni! En grön plan bör tydligt finnas med i den!

lördag 24 april 2010

Nytändning och självupplevd verklighet

I dagens UNT är det en intressant artikel om ledande politikers bakgrund och reflektioner runt lämpligheten av poiltiska "broilers". Redan 1991 var jag engagerad i ett nätverk med namnet Näringslivets FramtidsForum (NFF). Ledande yngre näringslivsföreträdare träffade regelbundet ledande yngre poltiker för att bygga broar mellan dessa viktiga världar men också i syftet att försöka hitta nya svenska former för hur man löpande kan växla mellan arbetsuppdrag och politik (>8h per dag). Det är viktigt att ledande politiker regelbundet får självupplevd verklighetsförankring och det duger inte med studiebesök i en tillrättalagd verklighet. Nätverket gav mycket men inte några nya kreativa lösningar för hur näringslivet kunde bli bättre på att låta sina engagerade toppnamn vandra till politiken och sedan tillbaks i rimligt ledande befattningar. Skulle jag uttrycka mig enkelt erbjuds inte en ledande politiker, som ofta inte skolats i operativt ledarskap, ett toppjobb inom näringslivet då bl a denna ledarerfarenhet saknas. En ledande näringslivsrepresentant med politiska intressen möter två stora hinder. Det första är att de finansiella ersättningarna inte är på samma planet. Man måste helt enkelt vara idealist för att kunna tänka sig att tjäna folket som politiker. Men det största "hidret" finns naturligt i vår demokrati och det är att man inte kan "head-huntas" till politisk makt. Politisk makt måste förtjänas och det genom handlingar och närvaro bland medlemmar och folket som man säger sig företräda. Det är oftast omöjligt för en ledande näringslivsföreträdare att klara av att möta medlemmar och invånare i den utsträckning som krävs för att vinna förtroendet. I mitt fall hade det varit omöjligt om jag inte hade satsat på egna företag med bas i Mälardalen. I mitt tidigare liv reste jag väldigt mycket runt om i världen och utöver de tidskrävande resandet krävdes många ytterligare timmar för att klara jobbet på ett bra sätt. Det gick helt enkelt inte att engagera sig mer i att bli en del av det politiska systemet och därigenom bidra till en bättre framtid. Jag orkade inte med mer än att stödja barnorganisationer och aktivt försöka stötta långtidsarbetslösa ungdomar. Vi måste hitta vägar mellan yrkesliv och poltik som fungerar. Även för personer på ledande befattningar. Vi måste få in mer nytt blod i de politiska processerna för att utvecklas bättre och för att minska korruptionen även i vår del av världen. Jag tror att det går och jag tror att MPs väg framåt, där man inte säger sig tillåta att en politiker får ha sitt uppdrag fler än två mandatperioder är en bra väg framåt. Jag tror också att modern teknologi kan bidra till att ledande personer kan visa sitt engagemang och sin handlingskraft i partiernas verksamhet utan traditionella fysiska möten. På det sättet kan de klara av att bygga det nödvändiga förtroendet bland medlemmarna samtidigt som man har ett jobb som inte tillåter fysiska möten i stor utsträckning. 

Jan Ask sägs säga i dagens UNT att man behöver en mandatperiod för att förstå budgetarbete och kommunens ekonomiska system. Jag börjar inom kort mitt hedersamma uppdrag som kommunalråd. Jag möter gärna Jan Ask, som varit länge i Stadshuset, i en ekonomisk debatt om kommunen och kommunens ekonomiska styrsystem inom en månad. Jag känner inte att det behövs en mandatperiod för att förstå vad som händer och för att även ha synpunkter på hur det kan blir bättre. Jag skall försöka bidra till att många fler invånare kommer att känna lust och ansvar att delta i det politiska arbetet. Det är vår gemensamma framtid politiken sätter ramarna för. Det är våra skattepengar som politiker bestämmer över. Det är våra liv, våra barns liv, våra barnbarns liv och så vidare som står på spel. Då duger det inte att lämna dessa viktiga frågor och processer till en liten broilerdel av vår befolkning. Det är folkets representanter som skall bestämma vad som skall göras inom kommunen och självfallet även ha åsikter om hur det skall göras. Visst finns det lagliga ramar. Visst finns det duktiga tjänstemän. Icke desstom mindre representerar kommunpolitiker ägarna, oss som bor här, och skall då tydligt driva sina visioner för Uppsala och ha åsikter om hur dessa visioner kan bli verklighet. Vi måste alla ta vårt ansvar och känna glädjen i att göra det för att vi alla skall få det bra och bättre. Det är ingen annan som gör det åt oss. Vi måste ta ett aktivt ansvar för vår gemensamma framtid. Olika falla livets lotter men om vi vill skapa bästa möjliga jordmån för oss själva och kommande generationer, då är det viktigt att vi tar politik på allvar. Då är det viktigt att vi inte reducerar politik till enskilda frågor utan att ständigt påminna om vilken ideologisk bas som politiken bottnar i. Centerpartiets utgångspunkt är bl a att vi tror på dig och din förmåga att fatta egna kloka beslut. Andra partier utgår ifrån att du inte är myndig det förtroendet, så det måste byggas upp ett enormt komplext system för att slussa bidrag hit och dit och där kloka tjänstemän skall fatta besluten som berör dig i stor utsträckning. Det tycks svårt för vissa att förstå att skattelättnaderna för låg och medelinkomstagare handlar om just rätten för den enskilde att själv fatta beslut om mer av det man tjänar. Andra vill att man skall vara tvungen att få det att gå ihop genom att tvingas söka bostadsbidrag, bidrag X, bidrag Y istället för att kunna leva på de pengar man redan tjänar.  

Grön plan för Uppsala

Uppsala behöver verkligen en tydlig grön plan som beskriver vilka delar som skall fredas när staden växer så det knakar och mark behöver tas i anspråk både för bostäder, kontorslokaler, barnomsorgslokaler, skollokaler, vägar etc. Planen behöver inte bara beskriva var vi försvarar grönytor utan även hur vi skall minska koldioxidutsläppen, hur vi skapare en hälsosam lokal befolkning. Gånde och cyklister måste få en prioritetad roll i denna plan. Stora investeringar bör göras för att bygga ut det lokala cykelledsnätet. Uppsala behöver fler och starkare cykelleder. Att gå så långt som att innerstaden skall bli bilfri tror jag är en utopi. Inte minst vi som bor centralt vill kunna ta bilen till och ifrån vår bostad.

P.S  Visst är det lessamt att Kungahuset framhävs i en så stor utsträckning som de gör i kvällspressen! Det finns väl viktigare saker att beskriva och berätta om! 

fredag 23 april 2010

Gott & Blandat

Mitt första praktikplatsjobb via skolan var att arbeta på UppsalaDemokraten. De tog uppgiften på allvar och gav mig två veckors mycket intressant och respektfull insikt i journalistyrket. Jag fick t o m göra ett eget reportage. Jag gillar mångfald. Jag gillar mångfald även ur ett politiskt perspektiv även om jag hoppas att fler än 50% av befolkningen i Uppsala, Sverige, Europa och världen inser att utopiska och stundtals helgalna kommunister och militanta miljömänniskor får göra sin röst hörd men de skall hållas långt bort från makten. Vi har ju alla läst historia och då vet vi att kommunister deras fyla tryne vill vi inte se igen. Det är en utopi om en värld där alla är lika. Vissa tycks tycka att lika är lika med positivt. Jag älskar mångfald och olikhet och söker styrka i att mångfald och olikhet kan rikta sin gemensamma energi mot gemensamma mål. Jag har hittills aldrig träffat en människa som är den andre lik. Jag har träffat många människor som på ytan är lika andra. En journalist i UD vill göra gällande att jag inte tycker att alla skall få en chans till ett bra och bätte liv. Det är kränkande att påstå det. Han har självfallet aldrig träffat mig. Du och jag är väldigt olika. Vi har olika genetisk sammansättning. Vi har olika uppväxt. Vi har gjort olika vägval. Vi har olika drömmar. Varför denna inledning? Jo, UppsalaDemokraten har återuppstått och där kritiserar de mig för att vara cynisk och vilja permanenta de sociala klyftor som finns. Jag tycker att det är skrattretande att Anders Fraurud använder sin kommunistiska propagande genom att utnyttja sin massmediala makt som journalist till att lägga ord i min mun som inte stämmer! Jag träffar gärna Fraurud i en debatt och i den samma vill jag att det skall handla om vilken av oss som i aktiv handling bidragit till att de i vårt samhälle som har det särskilt utmanande har fått konkret stöd för att få det bättre. Han är säkert en fin människa. Jag vill gärna lära mig om han är en människa som bara demonsrerar och snackar eller om han i handling stöttar de särskilt utsatta. Jag vet vad jag gjort sedan tonåren. Jag vet vad jag gjort sedan tonåren. Jag vet vad jag gör idag. För de särskilt utsatta och svaga grupperna i samhället. Jag ogillar när någon anklagar mig för åsikter som är feltolkade.

Det som var "blandat" kommer i morgon. Nu skall jag njuta med gott vin och god mat med familjen som tycker att jag jobbar för mycket....... Ha en underbar helg!

torsdag 22 april 2010

Vårda Uppsala

Ikväll har jag varit på debatt med föreningen "Vårda Uppsala". Det var intressant och inte minst inspirerande att det finns en engagerad skara Uppsalabor som politiskt obundet verkar för att Uppsala skall utvecklas på ett klokt sätt, då bl a på ett grönt sätt. Det kändes angeläget att påpeka att inget parti har egen majoritet och därför måste kompromissa för att kunna ingå i ett lag som är regeringsdugligt. Om man vill att politiken skall utgå ifrån att människor skall ha fria val, att man tror på människans egna förmåga att fatta beslut som berör dem. Om man vill att politiken skall bidra till en bättre morgondag utan att det blir på bekostnad av närmiljön, då är Centerpartiet valet. Om du inte tycker att miljöfrågor och arbetsmarknadsfrågor är särskilt viktiga, välj för guds skull ett Alliansparti om du vill framåt och inte bakåt i utvecklingen.

Mina budskap i debatten var i huvudsak följande;

- C är Alliansens gröna röst
- C ingår i en lokal och nationell regering där vi ständigt kämpar för de gröna frågorna med mer eller mindre framgång
- Tycker man att gröna frågor är viktiga och tror man på Alliansen som lag för en bättre framtid skall man rösta på C för att de gröna frågorna skall få mer utrymme.
- C kombinerar en stark framtidstro och en ekonomisk tillväxtvilja med gröna vägval
- Uppsala kommer att växa med minst 50.000 invånare inom 20 år. Det kräver en Grön plan! C vill se en grön plan och vi ser gärna att den är blockövergripande.
- Förutom att en grön plan behövs anser vi att bl a följande måste göras för att vi som bor här, och de som flyttar hit, skall erbjudas ett grönt Uppsala;
- Skydda de centrala gröna ytor som finns kvar
- Försvara åkermarken i största möjliga grad
- Utveckla kranssamhällena i mycket större utsträckning t ex Venge, Skyttorp, Vattholma,
Almunge - Hela kommunen får mer livskraft och grönytor försvaras
- Exploatera existerande spår mer och överväg, där invånarstödet finns, att bygga nya
spårbundna lösningar
- Bygg i nya områden höga och vackra hus
- Utveckla kollektivtrafiken med bl a fler stomlinjer
- Bidra till en bättre miljö och folkhälsa genom att förbättra och bygga fler gång och
cykelvägar

Ebba Busch hade en väldigt snygg grön jacka på sig under gårdagens modevisning som hon och bl a jag deltog i. Ebba passade i grönt : ).

tisdag 20 april 2010

Jobb och annan meningsfull sysselsättning

Det är beklagligt att vänsterkrafter fortsätter att ljuga för invånarna i vårt land. Gång efter gång sprids bilden av att offentliga jobb utan en större näringslivsbas är en möjlig väg framåt. Gång efter gång sprids bilden att jobb kan skapas genom att reglera arbetsmarknaden ännu mer. Gång efter gång sprids bilden av arbetsgivare, företrädesvis företagare, som onda människor/ting som vill arbetstagarna ont. I vilken värld lever dessa människor? Varför använder de en så idiotisk och lögnaktig beskrivning av hur det är och hur välfärd kan försvaras och utvecklas? Jag börjar tro att de helt enkelt är knäppa. Om vi struntar i politiska tillhörigheter och endast reflekterar över hur välavlönade jobb skapas. Hur skapas de? Är välavlönade jobb särskilt viktiga? Ja, välavlönade jobb är särskilt viktiga då de oftast är kopplade till hög kompetensnivå i kombination med hög arbetsbelastning. Att välutbildade jobbar mycket och tjänar mycket pengar driver med sig övriga ekonomin om man inte tillåter denna begränsade del av befolkningen att endast tänka på sig själv. Genom att vårda vårt gemensamma varumärke Sverige. Genom att ha rimliga och rättvisa skattesystem. Genom att kräva att alla som innan pension kan skall jobba. Genom att kräva att du ställer upp för att få vara en del av vår klubb. Då skapas en bättre grund för att nya jobb skapas. Det är framförallt inom tjänstesektorn som de kommer att skapas. Därför är det särskilt viktigt att just skattefinansierade tjänster konkurrensutsätts så att mångfald och effektivitet drivs och därigenom skapar förutsättning för export av goda idéer. Det är Alliansen som via politiska steg skapar grunden för denna möjliga och nödvändiga väg framåt för att näringslivet skall utvecklas bättre och därefter kunna skapa fler jobb. När näringslivet kan utvecklas bättre, då kan även vår offentliga sektor expandera ur ett budgetperspektiv. Framtiden är ljus men bara om de som tror på människans förmåga att själv ta ansvar för sina egna handlanden får behålla makten. Jobb och annan meningsfull sysselsättning är vägen till personligt välbefinnande och ekonomisk trygghet för de allra flesta av oss. Varför tror du att det finns folk som tror att vi kan värna vårt välstånd genom att jobba mindre? Varför tror du att det finns folk som tror att företagare är onda? Varför tror du att det finns folk som tror att vi klarar oss utan en stabil och effektiv energiförsörjning? 

måndag 19 april 2010

Folkhälsa, är det viktigt?

Att vårda vår hälsa blir ännu viktigare i takt med att vi blir allt äldre! Kan det vara en tillfällighet att Centerpartiet även driver en politik som mer än de andra partierna bidrar till att vår folkhälsa utvecklas i en positivare riktning? Jag tror inte att det är en tillfällighet. Centerpartiet är bildat av företagsamma personer som ville att Sverige skulle vara ett värdeskapande samhälle för alla. För att företagsamhet och värdeskapande skall blomstra krävs medarbetare och invånare som mår bra. För att må bra krävs en mätt mage, en fysiskt tränad kropp, en stimulerad hjärna, en tro på framtiden, möjligheten att påverka sin egen vardag och inte minst möjligheten att andas ut i en roingivande natur även för en stressad stadsbo. Centerpartiets grundare visste att det var viktigt. Folkrörelsen Centerpartiet vet fortfarande att det är viktigt. Inte minst driver vi frågan att beslutsmakten skall ligga så nära individen som möjligt. I alla de medarbetarundersökningar som jag tagit del av under alla mina år som ledare inom näringslivet har den enskilt viktigaste frågan för personalens trivsel och hälsa varit att känna att man kan vara med att påverka sin egen arbetssituation. Ett grönare, företagsammare och mer decentraliserat samhälle kommer att bidra till en god folkhälsa. För att klara vår demografiska utmaning behöver vår folkhälsa bli bättre. Istället för att generellt sänka skatter kanske vi skall överväga att istället ge morötter till invånare som vårdar sin hälsa!? Samhällsvinsten av att vi invånare vårdar vår egen hälsa är stor, mycket stor. Då kanske det är befogat att de av oss som regelbundet försöker vårda vår psykiska och fysiska hälsa skall få en skatterabatt på 10%! Varför inte? Det är väl ett positivt sätt att driva ett önskat beteende! Ägna inte din energi åt att se problemen med att följa upp vilka som har rätt till de 10%! Om du gillar tanken ber jag dig istället ägna din energi åt att fundera på hur ett sådant positivt skattesystem kan utformas utan att det blir administrativt omöjligt. Alla tjänar på att vi enskilt mår bra och bättre. Nu skall jag äta en bit mörk choklad som sägs vara bra för hälsan ; ).

söndag 18 april 2010

Vänskap

Ja jag vill tacka livet, som gett mig så mycket..... och massor mer förväntar jag mig innan jag går vidare till nästa dimension. Ett stort tack vill jag ge till att jag fått så många härliga vänner. Under hela helgen och inte minst ikväll har jag träffat vänner. Ikväll mycket kära vänner. Mitt liv skulle kännas väldigt fattigt om jag inte hade mina vänner som jag kan dela glädje och negativa utmaningar med.  Ni ger mig en fantastisk energi och inte minst en regelbunden möjlighet att känna och ge vänskapens kärlek. Det är så härligt att träffa vänner och känna att "bara" närheten känns värdefull och mycket energiskapande. Jag hoppas att jag klarar av att vårda mina vänner så att jag har dem även den dag då min tid är räknad på denna jord. Som med allt måste man vårde det man har för att det positivt skall utvecklas. Det fina med riktigt goda vänner är att man kan vara ifrån varandra i år men när man fysiskt träffas så känns det som igår och glädjen bara strömmar i mötet. Jag önskar alla människor förmånen att ha många vänner, det är fantastiskt berikande och helande. Än en gång ett stort TACK! för att jag har förmånen att ha världens bästa vänner.

lördag 17 april 2010

LEDARSKAP

Head-hunters har lyckats bra med att driva upp lönerna på många nyckelpositioner de senaste åren. Ibland är det svindlande summor som man erbjuds för att ta ledarrollen i en verksamhet. Jag får löpande olika erbjudanden. Oftast endast kopplade till IT och Telekombranschen då fantasin hos head-hunters tycks begränsas till att endast locka med jobb som är kopplade till tidigare yrkeserfarenheter. Tänk större!! Att lönerna har dragit iväg är jag helt säker på har att göra med att dessa head-hunters ofta får sin ersättning i form av en del av den lön som den de rekryterar får. Det är ett smart system som hjälper alla som är potentiella kandidater att ha en ersättningsförhandlande vän i just denna mellanhand. Världen har många fler ledarkapaciteter än vad lönenivåerna kan ge intryck av. Många känner sig dessutom kallade att ta en ledarroll. Många klarar inte av den. Ledarrollen är många gånger helt avgörande för en verksamhets framgång eller fall. Ledarskapets betydelse kan inte nog poängteras. Till viss del är jag övertygad om att en person föds med bitar av de egenskaper som ett framgångsrikt ledarskap kräver. Till stor del är jag övertygad om att praktisk träning bidrar till att bygga framgångsrika ledare. Ledare genom vilken energi strömmar till andra som i sin tur får energin att strömma vidare. När man har varit med om att anställa många. När man varit med om att säga upp många. När man varit med om att investera i nya projekt. När man varit med om att lägga ner dyra projekt. När man varit med om svåra förhandlingar med kunder och fack. När man varit med om svåra olyckor. När man varit med om svåra kompetensskiften. När man varit med om att hantera mångfaldens komplexitet ur ett globalt perspektiv. Då kanske man kan bli en bra ledare varigenom energi strömmar. Juniorhandelskammarens konferens med fokus på ledarskap och innovation är en framgång. De har med små medel skapat en mycket lyckad och inspirerande konferens som bidrar till att unga människor ges möjligheten att själva utveckla sin förmåga att bidra till en bättre samhällsutveckling. Bra jobbat JC Uppsala!

torsdag 15 april 2010

Andras godtycklighet eller egen valfrihet

I det stora perspektivet är nu valet mellan att lägga sin röst på vänsterblocket eller Alliansen väldigt enkelt. Vill du att den offentliga makten skall ta så mycket som möjligt av dina pengar för att sedan godtyckligt dela tillbaks dem till dig, andra och samtidigt passivisera stora delar av oss genom långtidsarbetslöshet och livstidssjukskrivningar? Eller vill du att makten över samhällsutvecklingen i större utsträckning skall ligga i dina händer genom att du med mer makt över dina egna pengar kan köpa de tjänster och produkter du önskar och därigenom ständigt bidra till att de som tillhandahåller produkter och tjänster som möter våra behov och krav överlever. Att det offentliga skall fokusera sina ansträngningar för att vi gemensamt skall vårda och värna de svaga. Att det offentliga skall ansvara för gräsöverskridande och omfattande investeringar i infrastruktur, försvar, rättsväsende och sjukvård. Jag hoppas verkligen att vi är fler än 50% lokalt och nationellt som förstår att välja valfrihetsvägen. Då går vi en ljusare framtid till mötes. 

Sårbart samhälle

Det var inte länge sedan som ryssar eller danskar stormade in över Sverige för att mörda och plundra här. Då var vi sårbara. Idag känns hotet från danskarna väldigt långt borta. Även hotet från ryssarna känns som mindre sannolikt. I stunder av anfall tappade våra dåvarande samhällen andan. Energin gick ur samhällen som berördes under en mer eller mindre lång period. Idag är dödsfruktan för grannarna rätt avlägsna men hoten mot våra samhällen om möjligt större. Lathet, en eller två strömkablar från Norrland och ner till Mälardalen. Idag visar sig även sårbarheten i vårt samhälle då det krävs andra färdmedel än flygplan för att t ex ta sig på en affärsresa till Tokyo eller en semestervistelse i Phuket......... Ett kärnkraftshaveri kan få förödande konsekvenser. Stora delar av vår mat och övriga energiförsörjning kommer från avlägsna orter. Det är skrämmande hur vi med en sådan kraft gör oss beroende av några få leverantörer eller lösningar. Om man vill bygga ett hållbart samhälle är det viktigt med mångfald men också att vi i närområdet har en förmåga att producera energi i alla dess slag (mat, kraft etc).  tafatta vi är. Vi måste bl a motverka att världen inom kort endast består av några få stora företag som kontrollerar allt i sin näring.  Idag är vi ett allt för sårbart samhälle och det vill vi inom Centern ändra på. Vi kan minska samhällets sårbarhet samtidigt som vi bygger ett mångfaldsorienterat samhälle som skapar en dynamik som skapar det välstånd som vi önskar. Inom Centerpartiet använder vi oss av devisen "Vi vill, vi kan och vi vågar". Inte minst vågar vi som parti att gå före de flesta andra. Vi vågar tänka i nya banor för att skapa bästa möjiga förutsättningar för Uppsala och Sverige. "Om inte vi gör det, vilka skall då göra det" som Maud Olofsson brukar säga. 

tisdag 13 april 2010

Bygg, bygg och bygg

Politik sägs vara "det möjligas konst". För mig handlar också politik om att vilja. Om att våga gå före och visa vägen mot ett samhälle som man tycker bättre skapar goda förutsättningar för invånarna att leva gott och ha goda förutsättningar att försöka förverkliga sina ambitioner. I Uppsala tycker jag att det blir allt mer uppenbart att vi måste bygga många fler bostäder! Vi måste även bygga många fler "billiga" bostäder som kan skapa rimliga boendekostnader för studenter, förstagångsflyttare och även personer som inte längre arbetar. Trycket på bostäder från människor som vill bo i vår kommun, "krisen" inom stundentboenden och den demografiska utvecklingen talar för att bostadsbyggandet måste expandera mycket snabbare. Kommunen har makten över byggfrågorna. Kommunen har ett bolag som heter Uppsala hem. Kommunen kan ta en ännu mer ledande roll i att se till så att vi bygger många fler bostäder för att klara efterfrågan och inte minst för att vi skall klara att inte äventyra våra viktiga universitet. Jag tycker också att det börjar bli dax att plocka bort ROT-avdragen som skapades för att inte byggsektorn skulle gå i putten i krisen. Nu börjar det bli högkonjunktur i byggsvängen igen och då är det idiotiskt att elda på prisbilden genom att ha kvar ROT-avdragen. Nu måste vi som kommun snabbt uppdatera översiktsplanen som ligger till grund för stadens expansion och ta höjd för att vi inom 20 år kommer att vara närmare 300.000 invånare i kommunen. Vi måste växla upp byggplanerna så att vi klarar denna utmaning utan att det innebär att stadens gröna skatt går förlorad på kuppen.

söndag 11 april 2010

Feltänkt om segregering

I dagens UNT står det en hel del om att staden fortsatt är segregerad. Personer med högre medelinkomster, med bättre allmäntillstånd, med lägre arbetslöshet etc bor i vissa områden och andra bor i andra områden. Jag tycker att resonemanget som förs är felaktigt. Att bryta segregeringen och med det mena att människor från helt olika sociala bakgrunder eller från helt kulturella bakgrunder helt plötsligt via någon form av politik skall leva sida vid sida kommer aldrig att hända. Det har aldrig hänt och kommer aldrig att hända på någon plats på jorden. Det är väl inte så konstigt att personer och familjer som inte har en bra ekonomi bor i områden med hyresrätter eller billigare hus och bostadsrätter, eller? Det är väl inte så konstigt att de som har det lite eller mycket bättre bor i områden som är dyrare och som ofta förknippas med högre status. Det är löjligt att tro att vi kan flytta in mindre bemedlade i Kåbo och sedan tro att Kåbo förblir som det är (jag inser att vissa tycker att det är själva poängen). Jag tror bara att vi flyttar på dem med resurser som då söker sig till andra områden. Att minska segregeringens orättvisor för nya generationer tycker jag skall vara huvudfokus. Det jag menar med det är att invånare som växer upp med föräldrar som saknar den ekonomiska bas som de som har det bättre har, de personerna skall ges extra stöd för att alla i vår kommun och i vårt land skall ges en mycket bra och likvärdig chans att utvecklas i linje med sin fulla kapacitet. Det är rimligt att vi differencierar löner och annat till lärare, poliser etc så att det betalar sig bättre och ger en högre status att stötta dessa grupper jämfört med att verka i ekonomiskt starka områden. För att ta ett konkret exempel så tror jag att det är bättre att en skola med barn som kommer från övervägande akademiska familjer kan ha relationen elever/lärare som är X medan de särskilt utsatta områdena har en relation som är Y. Det är fel att med tvång och subventioner försöka flytta folk. Folket söker sig själva till upplevt bättre områden om de vandrar i den sociala trappan. Det viktigaste är att göra det lättare att vandra i den trappan. Det behöver Sverige och Uppsala! Vi har inte råd att inte ge alla som vill något bästa möjliga start i livet. Det kommer vi alla att tjäna på och det är rättvist.

lördag 10 april 2010

Människan/individen skall alltid stå i centrum

I dagens UNT skriver Lars Christersson, professor emeritus från SLU antar jag, att forskarna på SLU saknar ett stort inslag i sin forskning och det är pedagogiken att föra ut nya landvinningar till t ex lantbrukare. Hans exempel är ett energiskogsprojekt på SLU som blev väldigt framgångsrikt om man analyserar projektets värdeskapande slutsatser. Det som dock saknades var att projektet inte hade med sig uppdraget att också finna effektiva sätt att nå ut med denna kunskap till de som berörs. Jag har talat om det förr, allt för många är förändringsovilliga trots att världen ständigt förändras i en rask takt. Christersson menar att lantbrukare som vårdat åkermark mm ömt sedan deras förfäder slitit för att göra marken till vad den är idag inte enkelt låter sig övertygas om att det är väldigt positivt att använda jordbruksyta för t ex buskar för att utan att förstöra åkermarken kunna tjäna pengar och bidra till ett bättre klimat då bl a nämnda buskar kan användas för att skapa bioenergi. Ja, ack ja ack. Tänk att det skall vara så svårt för många att inse att vi alltid måste utgå ifrån individers behov! Vi måste fatta att det är viktigt att lägga ner energi i förpackningen av nya landvinningar eller idéer för att de skall tas emot av de som är tänkta att tjäna på de nya idéer och bevisade tillämpningar som kommer fram. Med individen i fokus uppstår inte det problemet.  

fredag 9 april 2010

Energigivare

Idag träffade jag bl a Linus Thunström som leder Uppsala Stadsteater. Det var ett kort men givande möte. Det kändes verkligen som att ett nytt möte känns värdefullt. Det är farsinerande hur vissa människor suger energi ur kroppen på en och andra bygger den. Linus är definitivt en intressant personlighet och kreativitet och engagemang saknas verkligen inte. Det är kul och viktigt för kulturen med personligheter som Linus. Personligheter som kan kombinera en kreativ förmåga med att också bygga mer än "bara" stunden. Genom att använda sin drivkraft och kreativitet även till att skapa bra koncept för näringslivet tror jag Stadsteatern kan gå en ännu mer inspirerande och innovativ väg.

onsdag 7 april 2010

Vården utvecklas bäst i konkurrens

Konkurrens är bästa garantin för att vi ständigt skall få nya och prisvärda produkter och tjänster. För vår del av världen är det särskilt viktigt för oss att tjänstesektorn blir ordentligt konkurrensutsatt så att vi kan skapa en långsiktigt hållbar och högpresterande total tjänstesektor. Jag har sagt det förr och säger det igen. Det finns lögn, förbannad lögn och statistik. Idag presenteras statistik på UNTs debattsida från arbetsgivareorganisationen Vårdgivarna. Som vanligt en del statistik men i detta fall även en mycket relevant observation och det är att vi i Uppsala endast har 6.1% av de totala vårdomsättningen i privat regi. Personligen har jag alltid räknat i absoluta tal när jag vill försöka förstå samband, dra historiska analyser och försöka sia om framtiden. Absoluta tal kan omsättas i % men är i sin absoluta form mer vägledande. I sin absoluta form ger de t ex en tydligare bild av problemets storhet. Är det t ex ett stort problem om en av tre i en speciell målgrupp, i Sverige, har nageltrång? Jag tror de flesta skulle säga nej. Om man istället säger att 33% har nageltrång så går många väldigt snett i en tid där det är rubrikerna som sätter bilderna i huvudet på allt för många. Tänk i absoluta tal! Mitt problem med Vårdföretagarnas långa debattsida är att den inte talar om vad som utgör basen för nämnaren i ekvationen som leder fram till 6.1%. Det gör att artikeln i min värld tappar lite trovärdighet. Nu råkar jag känna till relevanta data ändå och kan då styrka att Uppsala skulle må bättre med en mer konkurrensutsatt vårdsektor. Det är dax att på allvar låta mångfalden ses som något positivt i hela vårt samhälle och inte bara ibland. Sverige och vi som bor här behöver det för att garantera vårt långsiktiga välstånd. Avslutningsvis vill jag än en gång kritisera tolkning av statistik. I dagens UNT kan man också läsa att välutbildade får bättre lungcancervård än lågutbildade. Genom att följa upp några särskilt utvalda parametrar dras den övergripande slutsatsen att lågutbildade är förlorare. Jag gillar inte tonen i artikeln. Det rör sig inte om diskriminering. Det största skälen till skillnaden är ur mitt perspektiv självklar, välutbildade personer är mer krävande och mer pålästa än mindre välutbildade personer.

Miljön måste försvaras

Ett av skälen till varför jag valde att bli en aktiv Centerpartist är att partiets medlemmar runt om i landet under många, många år i handlingsprogram, förslag och i handling visat att man förstår de miljöutmaningar som finns. Det är långt ifrån alla partier som spårbart kan uppvisa det engagemanget och den handlingskraften. Det som också tilltalar mig med Centerpartiets engagemang är att det hela tiden balanseras med en positiv ekonomisk utvecklingsambition. Att vara militant miljökämpe och driva Sverige till ett fattigt land igen är knappast något som tilltalar de flesta av oss som bor i Uppsala eller i övriga Sverige. Miljöpartiets ständiga oppotunistiska utspel kopplade till olika miljöfrågor imponerar inte på mig. Det är min övertygelse att en positiv miljöutveckling kan kombineras med hög tillväxt. Jag tror t o m att en hög tillväxt skapar bättre förutsättningar för en positiv miljöutveckling i vår del av världen. Visst skulle vi som är engagerade i Centerpartiet vilja att miljöutvecklingen skulle vara ännu mer positiv. Steg för steg får vi våra politiska samarbetspartners att ge våra hjärtefrågor mer stöd. Steg för steg tar våra politiska samarbetspartners till sig våra prioriterade politiska frågor. På det sättet kan vi skapa det demokratiska maktunderlag som krävs för en positivare utveckling. För våra barn och barnbarns skull är det viktigt att vi lyckas ännu bättre i framtiden. Vi kommer att fortsätta vårt långsiktiga arbete att göra Sverige till en allt grönare plats.

tisdag 6 april 2010

Sent skall syndaren vakna

Räcker livets tid för allt man vill hinna med? Jag antar att det beror på hur nyfiken man är och vad man vill få ut av den stund man lever. Inte minst beror det på hur många sekunder var och en av oss får på denna jord. Nu skall jag snabbt klä om för att delta i festligheterna runt min brors vigsel. Eftersom han levt i synd under många år, med sin blivande hustru, skall det bli intressant att se om det händer något nytt nu när de väljer att bli man och hustru och inte "bara" sambo. Mentalt är det en stor skillnad. För den som lämnar detta liv sist är det bättre. För mig blir det ytterligare en fest på kort tid och det tackar man ju inte nej till. Det är inte varje dag som jag festar på en tisdag. Det skall bli roligt. Som vanligt blir det inte roligare än vad man själv gör det till.

måndag 5 april 2010

Alliansens olikheter

I de flesta demokratiska länder krävs ständiga kompromisser inom och mellan partier för att makten skall kunna utövas. Om man tycker att diktatur är bättre, då är det ett trögt och dåligt system. Churchill lär ha sagt något i stil med att "tills vi hittar något bättre är dagens form av demokrati det bästa vi har" för att leda samhället utan att slitningarna mellan olika grupper blir för stora. Varför väljer då olika partier att samarbete? Är det ideologiska skäl? Är det personliga skäl? Är det av andra skäl? Ideologiskt får man nog inte stå allt för långt ifrån varandra men i övrigt tror inte jag att ideologi är så viktigt för många. Personkemi är i alla sammanhang viktigt. När nya individer kliver in i gamla grupper kan vad som helst hända. Större än så är vi människor inte. Hur kan då olika partier samarbete samtidigt som varje parti var för sig vill få maximalt folkstöd för sin framarbetade väg framåt? Till viss del är jag imponerad över att det fungerar så bra som det gör. Risken är hela tiden att de små förlorar för mycket på ett samarbete. Faktum kvarstår dock att om lagen är rimligt ideologiskt sammansatta, då spelar det inte någon större politisk roll om röster rör sig mellan samarbetspartier. Visst är det så men vi är ju, som sagt, människor och då kommer känslor alltid in som en komponent i alla livets ställningstaganden. Runt om i landet finns olika maktblock som skiljer sig från de lag som finns nationellt. Det beror framförallt på att invånarnas röster lokalt skiljer sig från hur nationen röster men också till stor del på hur personkemin fungerar mellan ledarna för de olika partierna. Det blev en lite lång inledninge för att enkelt försöka beskriva skillnaderna mellan Alliansens partier. I väldigt många frågor har dessa partier en liknande uppfattning. Min uppfattning om varför du skall välja det ena eller det andra partiet handlar mest om vilka av följande frågor du tycker är viktigast. Det är framförallt, enligt mig, inom dessa områden som Alliansens olika partier har en lång tradion och en bred förankring i att särskilt vurma för dessa frågor;

Centerpartiet
- En hållbar miljöutveckling (snabbare omställning från det fossila energiberoendet)
- Ett företagsammare samhälle (starkt föreningsliv, bra förutsättningar för företagande etc)
- Valfrihet (bl a decentralisera makten så mycket som möjligt, minska det offentligas påverkan
på dina pengar, rimliga möjligheter att bo även på landsbygden etc)

Folkpartiet
- En bra skola (mer ordning och reda, tidigare skolstart, högre status till lärarna etc)
- Internationell solidaritet
- Ett starkt stöd till kulturen

Moderaterna
- Sänkta skatter (för att ge mer beslutsmakt till individen)
- Ett starkt och bra rättssystem (Domstols och polisväsende som fungerar bra)
- Ett bra försvar

Kristdemokraterna
- Familjen skall stärkas (bl a med vårdnadsbidrag, flerbarnstillägg etc)

Som sagt är samtliga partier (bortsett från Vänstern) rätt lika på många områden. Kanske inte så konstigt eftersom vi lever i samma samhälle.......

lördag 3 april 2010

Allt är inte guld som glimmar

Alla har inte förmånen att ständigt ha nära och kära som ifrågasätter allt och som får dig att verkligen fundera på om det man gör är rätt eller om något annat är ännu bättre att ägna sin tid åt. Jag har den förmånen och det är jag mycket tacksam för! Ikväll var ännu en utvecklande kväll där vi talade om allt mellan himmel och hav och däremellan lyckades konkludera en och annan svår fråga också. Jag fick förmånen att försöka beskriva vilka personer jag gillar. Jag valde att ta den andra vägen till mitt svar. Så långt har livet lärt mig att allt som glimmar inte är guld. Personer som är för självupptagna, som tycker att de är mer värda än andra, som tycker att materiella saker skapar lycka, de personerna har en lång väg för att vinna min vänskap. Jag gillar människor som inser att livet bjuder på orättvisa utgångspunkter, att du själv kan påverka hur fortsättningen av ditt liv kommer att utvecklas och att du respekterar andra oavsett kön, färg, ålder, nationalitet etc. Är det inte bedrövligt att inte alla tycker så?

Jag kan inte låta bli att fundera över vem som är marknadschef för svenska kyrkan! Hur kan man låta bli att lysa upp vår vackra domkyrka under en av de viktigaste årliga kristna högtidstillfällena? Om man kan lysa upp fasaden till vår vackra kyrka lite då och då, då måste man också leverera bra eller väldigt bra upplevelser i samband med påsken. Den närmaste familjen tittade på domkyrkan för en timme sedan. Den var mörk och inte inbjudande! Är det inte värt pengarna för svenska kyrkan att i samband med våra stora familjehelger och kristna historiska dagar bjuda på det?

Hållbarhet, inte bara ett miljöperspektiv

Alliansen visar tydligt att man har förmågan att hantera våra skattepengar på ett bra sätt! Både Uppsalas och Sveriges ekonomi är förvånandsvärt välskött med tanke på att vi går igenom den värsta ekonomiska krisen sedan 30-talet. "Bara" det faktumet är ett tydligt bevis på att Alliansens lagkamrater har förmågan att leda Uppsala och Sverige på ett ekonomiskt hållbart sätt. Det är bara genom att vi klarar av att sköta vår gemensamma ekonomi väl som vi kan värna de svaga i vårt samhälle. I Uppsala pekas på att kommunen lyckats vara sparsammare och därigenom skapat ett bra resultat i dåliga tider. Själv tror jag att en stor förklaring till det goda resultatet är att dagens ledning förstår värdet av mångfald i produktionsleden. Faktumet att vi har mer valfrihet för oss invånare och att vi har allt fler alternativa producenter av skattefinansierade tjänster driver fram den önskade effektiviteten i hela produktionssystemet, oavsett om det är offentlig verksamhet, föreningar eller privata företag som levererar tjänsterna. Företagsamhet lönar sig! Hållbarhet handlar också om att ta ett långsiktigt ansvar för att vårt närsamhälle kan utvecklas positivt och i vart fall försvara det välstånd vi under generationer byggt upp. I dagens UNT kan man läsa på insändaren att kommunisterna och Miljöpartisterna på alla sätt är emot bilen som färdmedel. Det är inte en hållbar ställning. Det är en dum inställning. Vi behöver en väl avvägd kombination av infrastruktur för gående, cykling, bilkörning, bussar och på sikt mer spårtrafik. Biltrafiken måste bli fossilfri. Det kommer den att bli på sikt. Biltrafiken bör undvikas i centrala staden men samtidigt inse att många inte har ett tillräckligt kollektivsystem som klarar av att ge den kommunikationsservice som de efterfrågar. Vi vill utveckla det kollektiva systemet och göra det mer attraktivt för oss resenärer. Vi inser dock, till skillnad från kommunister och MP, att bilen är ett viktigt sätt för många invånare att klara av sina dagliga utmaningar. Inte minst utmaningen att storhandla. Inte minst utmaningen att bo på landsbygden där kollektivtrafiken aldrig kan ha en regelbundenhet som gör beroendet av bilen mycket mindre. För att bevara Uppsalas karaktär vill vi gärna skapa mer livskraft och mer boende på landsbygden. Då är definitivt bilen en del av vårt kommunikationssystem även i framtiden. En och annan av oss har dessutom sommarställen mitt i skogen. Dit går inte några bussar eller tåg. Att bygga ett hållbart samhälle är mer än att skrika varg kopplat till miljöfrågor hela tiden. Livet är komplext och våra lösningar för ett hållbart och rikt samhälle kräver sunda avvägningar. Det är tur att vi har ett parti i Sverige som kan balansera dessa utmaningar.

fredag 2 april 2010

Vad formar folkopinionen mest?

Tänk vad tiderna förändras! När jag var liten var Långfredagen en väldigt lång och tråkig dag. Idag är det en dag då affärer och fik är öppna och kvällen kan, som vanligt en fredag, avslutas på ett dansställe. Dagen har dock många symboliska värden för oss som växer upp i en kristen del av världen. Idag är bl a en dag för eftertanke. En dag då vi skall minnas att alla som beskylls eller straffas för allvarliga saker inte nödvändigtvis är skyldiga. På Jesus tid och även idag fanns former av media som spred nyheter om än det ena och det andra. Då som nu var det oftast skvaller och dåliga nyheter. Då som nu styrde media folkets bilder av verkligheten i en allt för stor utstäckning. Då som nu tycker eliten illa om media som i en allt för stor utsträckning styr dagordningen och i dagens värld bidrar till en fördumning av folket eftersom "skitjournalistik" blir allt populärare. Vilket ansvar har journalister när de far med osanning eller när de väljer att subjektivt beskriva en händelse som ofta rycks ur sitt sammanhang? Jag undrar hur de som ville skada Jesus drev opinionsbildningen för att få folket att vända sig mot en person som utan tvekan verkade för folkets väl. Jag undrar vem som gav media ett litet stycke av en längre textväxling på Facebook som handlade om att vi alltid måste prioritera med ändliga resurser. Ett stycke som dessutom helt felaktigt ansågs favorisera ättestupan. Är det inte lite väl dramatiskt av en mediarepresentant att utifrån ett prioriteringsresonemang dra slutsatsen att alla äldre borde gå ättestupan till mötes? Ett öppet internet omformar informationsmakten avsevärt. Det är positivt. En lång dag som denna ber jag dig dock att inte glömma att dagens "spin doctors" även använder sociala nätverk som arbetsplats för att sprida de budskap det önskar. Det är fortsatt viktigt för oss att skola kommande generationer i konsten att tänka själv och kritiskt ifrågasätta avsändare av olika information. Jag tycker att dagens unga tycks allt duktigare på att kritiskt ifrågasätta information som sprids och som trycks i olika media. Det är en välsignelse i denna tid av informationsöverflöd.

torsdag 1 april 2010

Mångfald

Finns det ett egenvärde med mångfald? Jag är helt säker på att det gör det. Det är därför som den finns och det är därför den skapar så mycket glädje och möjlighet som den gör inom istort sett alla områden. Vår mänskliga egoism och vissa människors inskränkthet hotar allt fler av mångfaldens juveler. Allt fler arter dör ut i bakvattnet efter människans många gånger hjärtlösa strävan efter välstånd. Tänk dig själv en värld där det bara fanns trädtypen björkar. Eller bara vitsippor som blomma. Eller att vi bara kunde äta bruna bönor och fläsk. Eller att vi bara kunde titta på en TV-kanal. Eller att vi bara kunde köpa kläder med en färg. Eller att bara kunde lyssna på House-musik. Skulle du trivas i en sådan värld? Tror du att en sådan värld är utvecklande? Kopplat till mångfaldsfrågan gör den rödgröna gruppen en stor blunder. De delar vår syn att kulturell och etisk mångfald har väldigt mycket positivt att erbjuda. Varför är inte oppositionen konsekventa och även, utan reservation, accepterar mångfald vad avser tjänsteleverantörer av skattefinansierade tjänster? Varför är det ok för mig att välja bilmärke och billeverantör men inte barnomsorgstjänster till mitt barn? Mångfald är kryddan i livet. Olikheter bjuder på nya insikter och inte minst en chans att reflektera över sig själv i jämförelse med någon annan. Jag hoppas verkligen att partier som är inskränkta och som vill begränsa vår frihet misslyckas i höstens val. Vi förtjänar ett bättre liv än att dessa krafter skall få ta mångfald och öppenheten ifrån oss. Våra barn och barnbarn är värda att vi kämpar för att även de skall få njuta av den mångfald och den öppenhet som idag finns. Länge leve mångfalden och valfriheten!