torsdag 30 juni 2016

Ljusen i mörkret

Möjligheterna enorma
Är materialism ett problem? Har inte materialismen blivit en nödvändighet i dagens konsumtionssamhälle? Kraftigt överbelånade människor bidrar också till en hög konsumtionsnivå... Och sedelpressarna fortsätter att glöda och pressar fram billiga pengar som enligt bland annat Dr Doom för oss likt Titanic mot isberget. Runt omkring oss växer protektionism och rädslan bland människor i alla delar av världen. I många länder har de sedan länge ständigt varit rädda för att säga vad de tycker eller att röra sig på gator och torg.


Är konsumtion ett problem, även om det är i överflöd? Mitt svar på den frågan är nej om man struntar i volym perspektivet. Den där volymen igen! Den parametern i varje ekvation som har stor betydelse för hur hållbart något är, eller inte. Dagens konsumtionsnivåer är ohållbara. På grund av volymen människor på jorden. Så enkelt kan det väl inte vara? Jo, så enkelt är det. Vi har haft en explosionsartad utveckling av antal människor på jorden och det är utöver paradigmskiftet in i informations- och tjänsteåldern den stora förklaringen till varför världen är i gungning. Om vi ska lyssna på vissa människors tänkande så kommer vi att bli massor av fler miljarder om utvecklingen får fortsätta. Hur hållbart är det? Enligt Hans Rosling kommer vi att plana ut när vi är 10 miljarder... Vi får se. Det är cirka 2.7 miljarder fler munnar att mätta, hus att värma eller att kyla, transportfordon att transportera alla människor och gods med och så vidare. Bra för konsumtionen av prylar, men hur hållbart är det perspektivet på tillväxt? Eftersom vi generellt blir allt äldre behöver vi enligt många hela tiden fylla på med fler som föds, det är ju de unga som i framtiden ska bära upp alla äldre i behov av stöd och alla andra som inte kan försörja sig själva eller ens ta hand om sig själva. Det här är krafter som nog styr sig själva. Kineserna försökte dämpa befolkningsutvecklingen med "one Child policy". Det försöket blev inte så lyckat då det i praktiken inneburit att de har ett stort överskott på pojkar/män och dessutom har de insett de politiska konsekvenserna av en befolkningspyramid som är bred i toppen och liten i botten. Mörker, mörker och åter mörker. Vi har utan tvekan stora utmaningar som det är oklokt att blunda för men vi har också massor av positivt att samtidigt fokusera på! I min värld är en lösningsverkstad något hoppingivande och positivt.
https://www.youtube.com/watch?v=fTznEIZRkLg
https://www.youtube.com/watch?v=r6m81dIF75Q
http://www.di.se/artiklar/2016/6/28/doktor-doom-tror-inte-pa-brexit-recession/
http://www.di.se/artiklar/2016/6/29/marc-faber-varldsekonomin-ett-titanic/
Om våra företagsamma människor fortsätter att vara företagsamma, våra forskare fortsätter att göra viktiga vetenskapliga landvinningar och politiker tar sitt ansvar och försöker lösa våra stora utmaningar är framtiden ljus. Att sopa problem under mattan är en dum strategi. Lös dem istället. Det är vad företagare tjänar pengar på, det är vad forskare ägnar sin tid åt och det är vad politiker bättre måste klara av att göra. Inom till exempel nanoforskningen, energiforskningen, IT forskningen och livsmedelsforskningen sker massor av framsteg som snabbt förändrar våra möjligheter att lösa problem på smartare sätt. Jag ser och tror på att teknikutvecklingen är fantastisk på att skapa goda förutsättningar för en bättre morgondag. De stora utmaningarna ligger i att människan snabbt ska klara av att ta vara på nya möjligheter och återigen är volymen människor en hållbarhetsutmaning. Om vi antar att Rosling har rätt så blir vi minst 10 miljarder människor på jorden. Där har vi en viktig parameter att förhålla oss till. Vi som är tekniskt intresserade ser hur snabbt och fantastiskt olika tekniker utvecklas som bättre kan lösa ständiga utmaningar i våra samhällen. Parallellt med våra stora mörka utmaningar måste vi klara av att också se alla möjligheter och måla upp framtidsvisioner för våra samhällen i det lilla och i det stora. Utan framtidshopp blir det mörka ännu svårare än det redan är att vända till något positivt. Jag vägrar att tro att vi måste ner i en mörk avgrund innan vi återigen kan ta oss upp mot en ljus tillvaro. Vi som är ledande politiker måste klara av denna balansgång att måla upp våra möjligheter samtidigt som vi måste orka se problem och försöka lösa dem. Inte alltid men ofta är problem också möjligheter.
http://www.tekniskamuseet.se/1/899.html
EBO, rätten att flytta till släkt och vänner under asylprövningsprocessen
Boel Godner, ledande kommunalråd och Socialdemokrat i Södertälje, tycker jag är en klok person. Hon är också en av få ledande politiker som på djupet vet vad utanförskapsproblematiken innebär. Hon vet också vilka utmaningar ett samhälle får om man under relativ kort tid får en stor invandring från andra kulturer till en relativt begränsad geografisk yta. Länge har hon ropat på hjälp och föreslagit olika förändringar för att vi bättre ska klara av inkludering av nya svenskar bättre och bekämpa utanförskap bland alla invånargrupper. EBO så som den är konstruerad idag är mycket skadlig för främst våra större städer och Södertälje som har allt fler stadsdelar där många människor lever allt trängre i så kallat utanförskap. Varför går det så sakta att genomföra förändringar som borde vara självklara? Klarar inte människor som inte direkt upplever utmaningar av att förstå dem trots att de beskrivs på ett pedagogiskt sätt? EBO måste förändras och det brådskar! Om vi gör dessa regler mer hållbara ökar vi chansen att bygga en positiv framtid för människor som lever i Sverige.
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/cynism-bidrar-till-oekat-utanfoerskap-26148
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2008/asylsokandes_eget_boende_ebo_3.pdf


Smalare, vassare och inte en socialförvaltning åt andra EU länder
Ingen kan ha missat att Europa har stora utmaningar. Europeisk ekonomisk utveckling har inte varit imponerande de senaste åren. Många länder lider av hög ungdomsarbetslöshet och stor utanförskapsproblematik. Hans Rosling pekar också på att vi är en mycket åldrande kontinent. Går det att göra till en möjlighet istället för att se det som ett problem? Klart det går men det kräver politiskt mod.


EU har sedan BREXIT hamnat i en ännu svårare situation än tidigare. EU behöver reformeras kraftigt och bli smalare och vassare istället för att lägga sig i mycket som med fördel kan skötas av kommuner och länder. EUs länder måste också ta ett eget socialt ansvar för sina medborgare i behov av socialt stöd från samhället. Om inte EU kan skapa mekanismer och regelverksförändringar som hindrar att unionens medlemsländer kan slippa ta ett eget ansvar för sina socialt svaga medborgare kommer allt fler följa i britternas fotspår. Är det svårt att förstå? Jenny Sonesson skriver en läsvärd krönika som berör denna problematik. Tidigare statsminister Göran Persson talade om social turism. Är det svårt att förstå att enskilda människor som är socialt utsatta där de bor väljer att försöka ta sig till platser där de kan få det bättre? Om det är människor som flyttar för att de får, eller inom tre månader får, ett planerat långtidsjobb är det i min värld aldrig ett problem. Men om det är i stort enbart av sociala skäl som rörelsen sker så urholkar det möjligheterna för olika länder att erbjuda sina socialt utsatta en bra lägsta nivå. Då tvingas alla att gå mot de som är sämst i klassen. Vill vi gå den vägen? Det är ingen ljus väg framåt för Sverige om du frågar mig. 
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/svexit-kan-vara-naermare-aen-vi-tror-26079 onsdag 29 juni 2016

Fler ingenjörer och naturvetare

Välståndsbygge

I alla tider har det varit filosofer och varianter av ingenjörer som utgjort basen för vår välståndsutveckling. En av mänsklighetens stora var Leonardo Da Vinci som inte ”bara” var en enastående konstnär och filosof utan också en självlärd ingenjör i unik världsklass. På många sätt har det visat sig att han var minst 250 år före sin tid. På ett metodiskt och vetgirigt sätt ville han förstå hur saker och ting fungerade och använde bland annat metodiken ”Så här fungerar det, varför då?” för att metodiskt klura ut varför olika naturfenomen fungerar som de gör. Lärdomar som omsattes i ingenjörskonst och ritningar som i mänsklighetens framtid kom att förverkligas av andra mänskliga storheter. Lärdomar som också gjorde honom till en enastående konstnär. Da Vinci var ett original. Det påstås att han också hånades av dåtidens elit för att han saknade akademisk skolning. Om någon så exemplifierar han att en människa med ett personligt uppdrag och starka ambitioner kan komma mycket långt genom att studera verkligheten och lära av den för att också förändra den verklighet inom vilken vi verkar. Stor respekt för filosofi, vetenskap och konst är sannolikt en klok väg framåt för det samhälle som vill bygga ett starkt välståndsbygge.


Konkurrenskraft

Idag är en mycket mer komplex värld än under Leonardo Da Vincis tid. Dagens samhälle är också väldigt konkurrensutsatt. Människor och samhällen tävlar i realtid om att komma på nya spännande sätt att lösa problem på. Lösningar som till exempel förenklar och förlänger våra liv. Samtidigt görs flera av de nya stora vetenskapliga upptäckterna idag genom tvärvetenskapliga samarbeten. Även ur ett tvärvetenskapligt perspektiv var Da Vinci före sin tid då hans vetgirighet gjorde att han förkovrade sig inom många vetenskapliga områden för att bättre förstå helheter. Alltid med naturen och dess beteenden som självklar inspirationskälla. 

De samhällen som är bäst på att stimulera och uppmuntra sina invånare att lära sig så mycket som möjligt har också störst möjlighet att utveckla ett generellt högt välstånd för sitt folk. Sverige lever farligt när vi slarvar allt mer med hur vi satsar på våra mycket viktiga lärosäten och vår förmåga att erbjuda praktiska lärlingsplatser. Särskilt allvarligt är det när vi slarvar med våra tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Den som tar en snabb titt på vad vår handelsbalans består av inser fort att svenskt välstånd står och faller på god teknisk förmåga. Det är därför självklart mycket viktigt att Sverige har utbildningar av högsta klass inom teknik och naturvetenskap för att säkra vår konkurrenskraft. Även om jag i de flesta fall är väldigt övertygad om att decentralisering är den smartaste vägen mot framgång är högre studier ett undantag. Hur mycket decentralisering tål vår begränsade ekonomi för att säkerställa universitet med tillräcklig förmåga?


Volym har alltid betydelse
Precis som inom all verksamhet har volym betydelse för vilken kvalitet man klarar av att erbjuda inom givna ekonomiska och kompetensramar. Modern teknologi som verktyg för E-lärande och nya metoder för inlärning är utmärkt för att öka konkurrenskraften och bättre individanpassa våra utbildningar. Samtidigt är det centralt med skickliga lärare och även praktiska inslag under en utbildning som kan göra våra ingenjörer och naturvetare till de bästa i världen. Det är mycket oroande att våra lärosäten allt oftare höjer rösten och skriker ”varg”. Varningsklockorna ljuder allt oftare och det handlar inte bara om gnäll för egen vinning skull. Vi måste ta dessa rop om bot och bättring på större allvar! Att urvattna de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna kommer garanterat leda mot att snabb försämrad internationell konkurrenskraft. Administrationen måste minska, lärarkapaciteten öka, samarbeten med relevanta arbetsplatser öka och anslagen till de senaste tekniska hjälpmedlen säkerställas. Den akademiska forskningens frihet måste också bättre säkras än idag. Våra barn och barnbarns välstånd står på spel. Visst bryr vi oss om mer än vår kortsiktiga tillfredställelse? Det gör i varje fall jag. Ta bifogad artikel på största allvar! tisdag 28 juni 2016

Vad vill vi


Framgångsbygge

Kan man skapa framgång om man inte vet vad man vill? Nej, eftersom framgång kräver både psykologiskt fokus, massivt med träning och erfarenhet för att nå målet. Hur ska man kunna fokusera på något man inte vet vad det är? Hur ska man kunna träna rätt om man inte förstår vilken sportgren man ska tävla i? Vad vill vi med Sverige? Vilka syften har nationen? Krasst är Sverige ett vackert landskap, en befolkning på snart 10 miljoner människor, lagar som beskriver värdegrund och mänskliga spelregler inramat med en gräns mot andra människogrupperingar som ska försvaras. Försvaras mot vad? Angrepp på vår värdegrund? Annektering av våra materiella och marktillgångar? För vilka vill vi något med Sverige? Eller vill vi använda Sverige för att rädda världen? Är det kanske så att ett "rädda världen" uppdrag parallellt kan skapa handelsutbyte som gör nationen relativt sett rik? Sverige är väl inget annat än dess människor och landets gemensamma ansträngningar ska väl inte handla om något annat än att ge sina invånare bästa möjliga levnadsförutsättningar? Det inkluderar självklart goda relationer med andra länders människor för att resultatet ska bli framgångsrikt.
http://www.fn.se/fn-info/om-fn/fns-historia/ 
http://skola.expo.se/folkratt_163.htmlIsland, med drygt 300.000 invånare, visar gång på gång att de vet vad de vill. Trots det blir även islänningarna blåsta ibland av sina företrädare. 2008 fick islänningarna bita i gräset efter att delar av eliten spekulerat hårt genom den isländska banken Glitnir. Men de tog smällarna, städade upp i sin sargade ekonomi och reste sig igen. Hur har Grekland skött sitt städjobb? Och nu dessa fantastiska laginsatser i EM! Lagerbäcks coachning har självklart stor betydelse. Lagmoralen är fantastisk, de vet vad de vill och de har uppenbart tränat, tränat och åter tränat för att göra en enastående insats i världens bästa mästerskap efter VM! Att de tränat massivt märks inte bara i resultatet utan när man tittar på hur de orkar springa, springa och åter springa. Jag är djupt imponerad över våra isländska bröder! Hur ska det gå för Frankrike i kvartsfinalen? Nu ses islänningarna som de farliga hedningarna från den lilla ön där man ropar O! Och klappar sakta i takt... Håll i hatten! Både greker och danskar har vunnit EM i herrfotboll. Det omöjliga blir ibland möjligt om viljan, engagemanget och lagmoralen finns bland de som kämpar.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glitnir

 

Rätt person på rätt plats
Enskilda personer är självklart viktiga, till och med avgörande, för framgångsbyggen. Oftast är det klokt att välja relevant erfarna människor för olika uppdrag om man vill att en verksamhet eller ett uppdrag ska bli framgångsrikt. Vilka meriter hade minister Ylva Johansson för att framgångsrikt kunna leda "Att Veta AB"? Långt ifrån tillräckliga och äventyret slutade också i konkurs. Hur kompetent har styrelsen för Anna Lindhs minnesfond varit de senaste åren, under ledning av Mona Sahlin? Pengarna är borta men det har tydligen betalats ut rikligt med styrelsearvoden och andra administrationskostnader... Idag avgörs det om Sverige får en plats i FNs säkerhetsråd. Med

Margot Wallström som härförare har Sverige kämpat för en plats runt bordet där de länder med veton ständigt kan stoppa det som kan tyckas vara självklara ställningstaganden. Vad tror sig Sverige kunna åstadkomma genom en sådan tillfällig plats i säkerhetsrådet utan vetorätt? Jag antar att arvodena för de som sitter där är generösa... Kanske kan Nuder eller Bildt vara värdefulla representanter som kan stärka sitt kontaktnät för att bidra till att mäkla fred runt om i världen. Men om Sverige får en plats runt bordet antar jag att det blir någon som inte är meriterad för uppdraget.. Mona Sahlin kanske?...Varför växer politikerföraktet?

Runt om inom den så kallade "fria världen" växer politikerföraktet. De etablerade partierna och deras företrädare ses som verklighetsfrånvarande, självgoda och impotenta att lösa de större samhällsutmaningar vi har och prognosticerar att möta. Det är en farlig utveckling. I kombination med att konsumtionssamhället pumpats upp med billiga pengar och gigantiska skuldberg är det en farlig situation. Men finns risk för väpnade konflikter i Europa? Vem skulle vilja dra igång något sådant? Putin säger en del. Säkerhetsrådet är säkerligen en statusklubb att vara med i. Samtidigt är det bästa världen kan göra för att försöka skapa mer säkerhet att fördela jordens resurser mer rättvist. Det inkluderar västvärlden. Bernie Sanders framgångar i det amerikanska presidentvalet kan till stor del förklaras med att till och med det amerikanska folket, som oftast inte missunnar andra människors framgångar, fått nog av att ett fåtal invånare blir allt mer extremt rika medan en stor del av befolkningen får det allt mer ekonomiskt svårt. Särskilt medelklassen i USA har under många år tappat köpkraft.


Många är det i Sverige som pekar finger på "dumma" invånare som väljer att protestera genom att stödja så kallade populister. Jag delar Alice Teodorescus analys att det är dumt att avvisa alla tydliga kommunikatörer som populister! Särskilt politiska ledare som tycker sig företräda något bättre måste visa att de kan vara smartare kommunikatörer och bemöta sakargument om de är felaktiga eller nyansera budskap om de delvis stämmer. Det är både invånarförakt och dumt att förneka saker som människor kan känna och se i sin verklighet! Jag vill att vi löser problem och förstärker möjligheter! Jag vill också att vi öppet och respektfullt kan samtala och debattera om de utmaningar vi har. Hur svårt kan det vara?...

måndag 27 juni 2016

Frysta ägg, fyrspår och livsfarlig lagring

Formar framtiden
Det är dagens vägval som formar vår framtid. När vi enskilt och i lag fattar kloka val utvecklas framtiden till något positivt. Om vi fattar okloka beslut bjuder ofta framtiden på olust och problem. Allt för ofta är källan till okloka beslut att vi saknar viljan eller till och med förmågan att tänka långsiktigt. Otaliga är till exempel Ingvar Kamprads berättelser om varför börsens kortsiktighet hade varit förödande för IKEAS fantastiska globala utveckling. Den kloka vägen framåt strävar efter jing/jang, balans. Tråkigt men klokt. För att klara av att driva en balanserad samhällsutveckling måste man ta sig tid att tänka och man måste lyssna, lyssna och åter lyssna. Lyssna på invånarna från alla sociala grupperingar. Om man lyssnar ordentligt så kan man hitta fungerande balans mellan elitens perspektiv och viljor och de invånare som dagligen kämpar för att få livet att fungera. Vår mänskliga historia har lärt oss att även eliten gör klokt i att agera så om de tänker långsiktigt och lär av vår historia. En elit som frikopplar sig från 80% av befolkningen kommer till sist att falla hårt ner i backen. Det vet de kloka och därför ser de på sund fördelningspolitik som en försäkring för att undvika det kraftiga fallet mot en hård gata. Varje dag fattar vi enskilt och i grupp beslut som formar vår framtid. Mängden okloka beslut är i bästa fall inte fler än de kloka...
http://www.synonymer.se/?query=kortsiktig
https://sv.wiktionary.org/wiki/kortsiktig
http://www.svd.se/kortsiktighet-fordarv-over-tid
http://www.synonymer.se/?query=l%E5ngsiktighet


Jämställdhet
På vår väg mot 100% jämställdhet är kanske livet i sig själv den viktigaste nyckeln. Kan det vara så? Vi vet att kvinnor i genomsnitt lever mycket längre än män. Vi vet att män är fertila mycket längre än kvinnor. Kvinnors introduktion på arbetsmarknaden och karriärsvägarna i kombination med ett +50% ansvar för hemmets frågor håller dock på att minska levnadstidsgapet mellan kvinnor och män. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det väl ok, eller? Och nedfrysta mänskliga ägg i kombination med surrogatmammor öppnar ju portarna för rika och framgångsrika kvinnor att kunna föra sina gener vidare även tiden efter att den naturliga biologiska klockan slutat ticka. I praktiken kan man jobba på som vanligt, både som man och kvinna, och hämta ut sitt biologiska barn runt 17. En välavlönad surrogatmamma och någon inköpt pappa, som speglar önskemannen, kan betros att ta ansvar för vardagsslitet med att ta ett befruktat ägg till en ung vuxen på väg ut ur boet och ett självständigt liv.... Vem bryr sig om att det sannolikt är vardags"slitet" som är en del av livets allra största gåvor? Vi kan ju alltid försvara oss med "det är inte antalet timmar med barnet som är det viktiga, det är om man har kvalitetstid när man väl träffas...". Att vara surrogatmamma, är det ett enkelt låglönejobb eller är det en dyr konsulttjänst?... Knappast klokt att snåla om man överväger denna väg framåt. Ja, ja det är svåra etiska frågor kopplade till dessa tekniska möjligheter. Gillar du den utveckling vi sannolikt möter? Hur bra är den för de berörda barnen? Och hur säker kan man vara på att det blir rätt ägg, om det nu spelar roll?
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/14505/Aktuell-befolkningsprognos/Sveriges-framtida-befolkning-20152060/273436/
http://www.unt.se/omvarld/kandisdoktor-anklagas-for-aggstold-4230935.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Surrogacy
https://www.conceiveabilities.com/surrogates/become-a-surrogate-mother
http://fertilitetscentrum.se/stockholm/par-i-behandling/aggfrysning/


Fyrspår
En blind kamel förstår att det är klokare att prioritera fyrspår mellan Uppsala och Stockholm än att prioritera att bygga dyra nya spårvägar i delar av Uppsala. Inget ont om spårvägar, de är utmärkta. Samtidigt lever vi i en värld med begränsade resurser och där vi ständigt måste prioritera mellan projekt. I Uppsala har politiken 100% enighet om att fyrspår mellan Uppsala-Stockholm är den absolut viktigaste nästa spårförbättring inom Mälardalen. Inga andra spårprojekt får ta Trafikverkets begränsade resurser i anspråk förrän fyrspår är säkrat. Är det svårt att förstå? kul att C en bred politisk enighet även uttryckt i en gemensam debattartikel i dagens UNT.
http://www.unt.se/asikt/debatt/spar-for-nya-bostader-4277653.aspx
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-med-branschen/Samarbeten-for-trafiksakerhet/Tillsammans-for-Nollvisionen/indikatorer-prioriterade-insatsomraden---tillsammans-for-nollvisionen/


Kopparkapslar
Vi har haft och har kärnkraft. Jag tycker den varit och är viktig för svensk energiförsörjning. Det måste vi både kortsiktigt och långsiktigt förhålla oss till. Personligen står jag bakom att avveckla behovet av både fossila bränslen och kärnkraft. Dels på grund av att jag blivit allt mer övertygad om att solenergi och batteriteknik i kombination med förbättrad balanskraft från vatten kommer att klara våra behov. Framförallt anser jag det helt moraliskt förkastligt att vi idag använder bränsle för att kortsiktigt tillfredsställa våra materiella önskemål och i tio tusentals år lämnar livsfarligt avfall efter oss. Det är inte att ta ett långsiktigt ansvar! Det är verkligen extremt egoistiskt. Även de nedfrysta äggen som kanske blir en ny människa om 15 år ska väl ha en bra chans att få leva hållbart utan avfallsstrålning som både förstör hens liv och gör hens omgivnings ägg helt värdelösa. Ja, ja intressant att så många remissinstanser är mycket kritiska till SKBs ansökan om slutförvar i Östhammar. Särskilt KTHs yttrande kopplade till lämpligheten med kopparkapslar tycker jag måste tas på största allvar. Har framtidens människor plats i jämställdhetsekvationen? Sabbar inte det lite för mycket av våra möjligheter att festa idag? Kortsiktigt tänkande kanske inte är så dumt ändå... Vem vet, jorden kanske imploderar av naturliga orsaker i morgon... Och börsen är ner 6%. Idag får det nog bli blodpudding till middag.
http://www.nyteknik.se/energi/professor-problem-med-liggande-kopparkapslar-6397395söndag 26 juni 2016

Demokratisk diktatur

Inkludera mera
Under 2016 har jag besökt några av Sveriges mesta så kallade utanförskapsområden.  I Malmö, Göteborg, Södertälje, Stockholm och i Uppsala. I Rosengård, Biskopsgården, Ronna, Rinkeby, Husby och Gottsunda. Tro mig, vi har större utmaningar med att inkludera invandrade in i vårt gemensamma samhälle än vad du tror. Jag har besökt dessa platser tillsammans med en kvinna per ort. En kvinna med god lokalkännedom. Intrycken har varit massiva. På samtliga ställen har jag slumpmässigt talat med lokalbefolkningen. Alltid har jag talat med Polis, kommunala bostadsbolag och socialarbetare. Ronna/Södertälje är avvikande. Där är den nysvenska befolkningen mer homogen. Det tycks ha skapat grunden för ett starkare Parallellsamhälle än i övriga städer jag besökt.  Bara två gånger kände jag mig lite hotad. Båda gångerna av samma skäl, jag konfronterades med "vad gör du här? Varför ställer du en massa frågor och tar bilder? Vi ser aldrig vita människor som du här!". Hopplösheten är besvärande i dessa områden. Svenskakunskaperna är frustrerande låga bland många som under många år levt i Sverige i helt bidragsberoende. I bästa fall kan idrottsklubbar fånga upp yngres ambitioner och energi men allt för många hamnar i mer eller mindre kriminella sammanhang. Särskilt pojkar men även flickor.  I takt med att dessa områdens lägenheter fylls med allt fler personer ökar de direkta problemen men också segregationen. Tills vi i dessa områden kan se en påtaglig förbättring, och rimliga metoder för att stoppa allt kraftigare segregation, måste Sverige ha en restriktiv migrationspolitik. Hur kan man tycka något annat om man tycker att social hållbarhet är viktigt?

Vi kan självklart vända tidigare misslyckanden till framtida framgångar. Det mesta är möjligt. Det kräver dock en tydlig ambition, nytänkande och hårt arbete. Hårt och målmedvetet arbete krävs alltid för att uppnå framgång. Det finns inga lata genvägar. Och nytänkande är helt nödvändigt för att vi ska lyckas. Ofta bär berörda invånare själva på förbättringsförslag som på nya sätt kan lösa utanförskapsproblematik.
http://www.sydsvenskan.se/2016-06-26/sa-blev-malmo-fattigast-i-sverige
http://www.gp.se/nyheter/göteborg/ungdomar-skjuter-raketer-mot-polis-i-biskopsgården-1.3288293
http://mobil.unt.se/uppland/uppsala/polisens-bedomning-handgranat-exploderade-i-pizzerian-4282175.aspx

Kärleken störst
Visst är kärleken störst men demokratins drivmedel öppna debatter är också stort och viktigt för vår västerländska demokrati. Vi måste klara av att ha öppna och respektfulla samhällsdebatter om allt. Hur kan det vara svårt att förstå? Har vi någon form av demokratisk diktatur i Sverige? Ett debattklimat styrt och begränsat av naivister, vänsterkrafter och journalister. Om det fortsätter, vad händer med Sverige de kommande femtio åren?
http://www.gp.se/ledare/von-bayern-moralistens-diktatur-1.3188024

lördag 25 juni 2016

Bäst före datum

Klockan går
Hur ofta hittar du produkter i kylskåpet som har bäst färe datum som gått ut? Säkerligen rätt ofta. Du vet väl att man alltid har några dagar till på sig att ära upp maten innan det blir hälsofarligt? En chans att laga till en härlig Coq au vin innan tuppköttet gått ut och innan grädden gjort sitt en äppelsås till kycklinglår, sockerärtor och broccoli kanske? Vad väntar du på? Håller EU på att närma sig sitt bäst före datum? Är vi påväg att reduceras till ett museum som kinesisk media idag uttrycker Europas oförmåga att samarbeta bättre och genomföra nödvändiga reformer. Är det Asien och USA som nu ohotat kommer att styra resten av världen på olika sätt och vara de nytänkande? Är det oundvikligt efter att Europeiska länder dominerat världen under hundratals år?
http://www.dn.se/nyheter/varlden/europa-har-blivit-varldens-centrum-for-museer/
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Datummärkning

Nutidsanpassning
Det land som särskilt styrt och dominerat många andra länder och dess folk i världen de senaste 100-tals åren är England. Det är inte svårt att förstå att deras rika historia gör många av de som längtar sig tillbaka till nationens storhetstid djupt missnöjda med att vara en röst bland andra inom EU. Deras egon är sårade. Men vad tror de att de ska göra på egen hand som blir bättre? Ja, ja jag fortsätter att hoppas att BREXIT reformerar EU så att samarbetet avgränsas till sin grundidé och att dess regelverk alltid hellre ska fria än fälla när länder gör sina tolkningar av direktiv. Och att social turism kan stoppas. Att vinna långsiktig fred mellan demokratiska nationer var fokuset. Det är fortsatt det viktigaste. Patrik Oksanen nämner i sin ledare att denna sommar är kusligt lik sommaren 1914 och 1939. Två tragiska år i Europas historia.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionens_historia
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Fördraget_om_Europeiska_unionen
http://www.economist.com/blogs/bagehot/2016/06/prime-minister-resigns
http://www.helahalsingland.se/opinion/ledare/oksanen-bye-bye-britain-sommaren-fore-hostens-europeiska-stormar
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21701292-uncertainty-abounds-expect-global-chilling-effect-investment-why-brexit
http://www.svd.se/storbritanniens-sonderfall-har-borjat

Ett mer demokratiskt och decentraliserat EU 
Visst håller du med om att United States of Europe har massor av potential om demokratin blir stärkt, invånarna mer lyssnade på och reformarbetet att nutidsanpassa  lagar, skapa nya nödvändiga lagar och skattesystemet uppdateras mycket snabbare än hittills? Vi måste också formellt välja om spanska eller engelska ska bli obligatoriskt inom EU. Etablissemang, eliten måste sluta att utveckla samhället så som det passar just dem. Det måste minst passa även varje lands medelklass. Förändringen måste gå fort men inte fortare än att medelklassen förstår varför och där en stor majoritet accepterar riktningen. Kort och gott krävs ett professionellt ledarskap, varför lyser det med sin frånvaro? I de flesta Europeiska länder och inom EU.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/fransk-ide-om-flexiunion-pa-berlinmote/
http://www.gp.se/ledare/cwejman-ett-nytt-europa-väntar-1.3254981
https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/varlden/karta.html
http://www.svd.se/identitetspolitiken-reducerar-manniskor-och-samhallen/om/elvakaffet
http://www.expressen.se/ledare/eu-maste-borja-lyssna-pa-sina-kritiker/

fredag 24 juni 2016

Ljusnande framtid

Upp och ner
"Efter regn kommer solsken" är ett uttryck för att vi lever i ständigt förändrad miljö. Att vi är en del av mänskligheten på jorden och att vi lever med ständiga förändringar är självklarheter. Den som bejakar det har sannolikt störst förutsättningar att göra sin korta stund på jorden till något positivt.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktur
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/Konjunkturen---Barometerindikatorn/

I alla tider har mänsklighetens utveckling gått igenom paradigmskiften, stora samhällsomvälvande förändringar, som påverkat hur vi lever våra liv. Vid varje sådan större förändring har det blivit oro och ofta väpnade konflikter när de som ser sig som förlorare stretar emot den förändring som redan kommit långt. En förändring som kommer att fortsätta även om den tillfälligtvis möter nattsvart motstånd. Låt oss hoppas att vi i Europa slipper väpnade konflikter på hemmaplan nu när vi kommit långt in i det globala, mobila, digitaliserade tjänstesamhällets tidevarv. Det finns massor av hopp om en ljus framtid även om nu bjuder på allt starkare mörka krafter som stretar emot den förändring som sker på vår jord. När politiken lokalt, nationellt, regionalt och globalt rimligt enas om nutidsanpassade regelverk kommer ljuset åter över stora delar av världen. Bland annat krävs nya gränsöverskridande skattelagstiftningar som gör det omöjligt för företag som till exempel Google, Facebook och Apple att undvika skatt på de flesta ställen samtidigt som deras tjänster slår ut många äldre företag som tidigare betalat skatt som hjälpt till att lokalt där de verkar betala för till exempel skola vård och omsorg. Även om vi kommer att fortsätta att ha nationsgränser, som har sin charm, har vi idag också en global värld genom World wide web. Internet har förändrat världen och kommer att fortsätta att förändra världen och på massor av sätt till det bättre. Vi måste bara bli bättre på att anpassa oss till att vi nu faktiskt har flera globala världar på internet där människor från många olika nationaliteter känner stor och gränsöverskridande gemenskap.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Paradigmskifte
https://sv.wikipedia.org/wiki/Globalisering
https://digitaliseringskommissionen.se/

EUs framtid
EU måste reformeras. Tyvärr är EU systemet uppbyggt på ett sätt som gör det enormt komplicerat att genomföra nödvändiga förändringar. Trots det är det min förhoppning att EUs medlemsländer vill att vår del av världen ska utvecklas fredligt och att vi ska fortsätta att vara en rik kontinent. Då måste EU reformeras och betydligt bättre bejaka olikheter i unionens olika länder. Samtidigt är det dags att stärka den känslomässiga gemenskapen genom att oftare använda både vår nationella och EU flaggan. Symboler är viktiga. Om man är duktig på att jobba med symboler lyckas man också få dem att förknippas med några positiva värden och inte byråkrati, förmynderi och försvar av gamla privilegier.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_kommissionen
http://www.theweek.co.uk/eu-referendum

Storbritannien
The United kingdom, Storbritannien, har en mäktig historia. Inte minst intressant är deras historik då både Romare och vikingar varit där och gjort stora avtryck genom tiderna. Britternas egna avtryck runt om i världen är omfattande. Inte minst i Malaysia där jag levde några år satte britterna sin prägel på hur landet har utvecklats. Det brittiska folket om några borde veta att det är en oklok politik att mura in sig och tro att man klarar sig själv. Vi lever i en värld som bär på mänsklig rikedom och naturrikedomar från hela världen. När vi söker samarbete och öppenhet istället för konflikter och stängda dörrar skapas störst förutsättningar för fred och välstånd. Självklart har regelverk fortsatt stor betydelse för att det ska fungera. "Gouvernment should be of laws rather than of men". Britterna har talat! EU måste kraftigt reformeras och se till så att unionens nationer har en stor egen beslutskraft och att våra nationers särprägel får fortsätta att vara en del av Europas globala konkurrenskraft. Britterna har röstat för att lämna EU! Cameron avgår! Under de förhandlingar som väntar har Tyskland och Frankrike chansen att driva en nödvändig reformagenda av EU. Nu är Europa i ordentlig gungning och världens börser skakar. Nu får vi sannolikt också en test av banksystemen igen...
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3655775/The-polls-finally-open-Britain-s-historic-Referendum-vote-latest-polls-Remain-camp-lead-six-points-weather-swing-Brexit.html
https://www.theguardian.com/uk-news
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23060541.ab
http://www.nytimes.com/2016/06/25/world/europe/britain-brexit-european-union-referendum.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=span-ab-top-region&region=top-news&WT.nav=top-news&_r=0
http://www.dn.se/nyheter/varlden/rosterna-ar-raknade-har-ar-hela-resultatet/

Sannolikheten är stor att SD och V även i Sverige kan tvinga fram en EU omröstning. Ett EU utan Storbritannien och fortsatt centralisering är ingen hållbar väg framåt för Sverige. Jag vill att Europa håller ihop, av många skäl. Samtidigt är jag helt övertygad om att EU samarbetet måste bli mer demokratiskt och betydligt mer avgränsat än idag. Vi har mycket att lära av USA utan löjlig prestige. En svensk omröstning bör inte genomföras förrän vi vet var förhandlingarna med Storbritannien slutar. Håll i hatten!


Jag hoppas din midsommarafton har inletts trevligt och att du får en härlig traditionsfylld dag och natt.
torsdag 23 juni 2016

Statens ansvarslöshet

Summan av sina delar
Det är mycket som varit annorlunda för mänskligheten de senaste 100 åren jämfört med för våra förfäder tillbaka till Lucys tid. Ett av dessa "annorlundaperspektiv" är att nationsgränser till följd av krig inte ändrats i Norden på många år. Sverige och Norge var en union fram till 1905, Norge var ändå ett eget land men inte självständigt. Nationsgränser har stor betydelse för samhällsbyggen och för globala relationer. Under tusentals år har vi människor skapat pakter mellan olika regenter/nationer för att uppnå egna fördelar. Och i krig har landsgränser ritats om. Idag utgör inget undantag.
http://bibblansvarar.se/sv/svar/varfor-upprattades-landsgranse
http://lajkat.aftonbladet.se/16-svindlande-bilder-pa-hur-granserna-som-delar-varldens-lander-ser-ut/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_historiska_unioner


Runt 50% av britterna tycks anse att fördelarna med att inte vara med i EU är färre än alternativa partnerskap. Så kanske det är. Storbritannien kanske väljer att istället bli ytterligare några stjärnor på den amerikanska flaggan och bli en del av det laget. "United states of America" kan säkert tolkas som filosofiskt och icke begränsande till "America". Ja, ja en nation är inget annat än sitt folk och summan av sina delar.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Union_(statsvetenskap)


I min värld borde staten delegera mer till kommuner. Kommuner som själva får skapa kommunförbund för att klara av att ge sina invånare rimliga och efterfrågade skattefinansierade tjänster. Staten ska inte använda sitt monopol inom migrationspolitiken och lagstiftning i övrigt till att tvinga på kommuner dyra och socialt mycket komplicerade experiment. Det är upprörande att regeringen under Ylva Johanssons ledning nu vill lasta över ännu mer kostnader kopplad till en misslyckad migrations och integrationspolitik på kommunerna! Främst drabbas storstäderna och Södertälje. Mamma staten, som är ansvarig för migrationspolitiken, ska väl om det finns pengar erbjuda ansträngda kommuner utökade statsbidrag istället... Trots att vi inte styr migrationspolitiken ska vi på grund av dess inkompetenta konsekvenser tvingas gå med mössan i hand och "tigga" om utökade statsbidrag för att klara allt högre kostnader inom skola, socialförvaltning, omsorg och i det offentliga rummet som en konsekvens av migrationspolitiken. Uppsala hör till de kommuner som har flest ensamkommande. Igår träffade jag senast flera ensamkommande. Som tidigare kan jag konstatera att många har kommit till Sverige för att så fort som möjligt också få hit sina föräldrar och syskon. Inget konstigt med att man försöker ta sig till platser som i bästa fall ger bättre levnadsförutsättningar. Samtidigt måste enskilda samhällen säkra att man klarar av liknande folkvandringar utan att sociala konflikter, social oro och stor utanförskapsproblematik tar över samhällsutvecklingen. Och den som sitter på makten att styra flöden av människor får också ta kostnaderna för dess konsekvenser. Allt annat är ansvarslöst. Tillsammans kan kommuner och stat bättre hjälpas åt att göra nya invånare till självförsörjande bidragande nya samhällsmedborgare.
http://artikel.di.se/artiklar/2016/6/22/forslag-riskerar-att-kosta-miljarder-for-kommunerna/
Statens ekonomiska ramverk
Om nu staten är summan av sina delar, då mår väl inte staten bättre än vad dess delar samlat gör? Hur många av landets kommuner står väl rustade för att klara de kommande 20 årens utmaningar? I hur många kommuner brottas man i högkonjunktur med ekonomiska underskott? I hur många kommuner har invånarna en stor gemensam kommunal skuld per person? Utan att räkna in landstingets usla ekonomi vet väl varje Uppsalabo att de bär på en statlig och kommunal skuld på över 200.000 kronor? Då är både min systerson och min morfar medräknade. Det vill säga bara de två är skyldiga över 400.000 kronor för att staten och Uppsala kommun inte jobbar smartare.
https://www.riksgalden.se
https://www.finansportalen.se/sverigesekonomi/
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/
http://www.dn.se/ekonomi/finanspolitiska-radet-sagar-regeringen/
http://www.efn.se/nyhetsrummet/finanspolitiken-far-massiv-kritik/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6324796


Nya formationer i Sveriges riksdag
"Upp som en sol och ner som en pannkaka". Det kanske blir så som historiker kommer att beskriva Miljöpartiets uppgång och fall. Jag delar valforskaren Annika Fredéns analys om att MP riskerar att åka ur riksdagen. Det är positivt om svenska folket hårt straffar naivitet om den ges utrymme i maktens boningar. Det kostar på att driva en ansvarsfull politik och det är viktigt att tänka på det även när man är i opposition så att man i grunden har en regeringsduglig politik. Yugovs senaste opinionsmätning är intressant. MP och L är under spärren och S är tredje största parti i Sverige. Fi närmar sig riksdagsspärren... En ny ordning närmar sig i Sveriges riksdag. Om MP åker ur och Fi kommer in så ersätts ett naivt parti av ett nytt.
http://www.expressen.se/debatt/darfor-klarar-mp-inte-sparren-i-valet-2018/
http://www.metro.se/nyheter/yougov-liberalerna-under-riksdagssparren/EVHpfv!NJMys1YcMC3QA/onsdag 22 juni 2016

Vem vinner


Zlatans svenska sorti

Blir kvällens fotbollsmatch Sveriges sista i EM 2016 och Zlatans sista landslagsmatch? Helt klart är att Belgien har ett mycket starkare lag och de har också fått igång sitt målskytte. Det blir tufft för Sverige. Jag hoppas självklart att Sverige vinner. Dessutom hoppas jag att Zlatan gör minst ett mål och slår Ronaldo om att bli den förste att göra mål i fyra turneringar. Hur svårt kan det vara? Att markeras av två motståndare, som mot Italien, är väl ingen match för mannen som är "larger than Life". Han är utan tvekan värd ett tack för mycket positivt han gjort för Sverige i landslaget.
Förebild...


I morgon röstar Storbritanniens röstberättigade om ja eller nej till EU.

Boris Johnson kan snart vara unionens, den brittiska, ledare. Visst är det intressant att mycket utvecklas på sätt som tidigare inte sågs som sannolika. Trots att Boris måste klassas som etablissemang är det inte många människors uppfattning om honom. Eftersom hans sätt är väldigt annorlunda, från det generellt kyliga som många politiker förknippas med, upplevs han som något annat än etablissemanget. En engelsk kompis som är BBC journalist uttryckte britternas "problem" som att "we still behave as kings but we have lost our crown". Boris kommer säkerligen sätta på sig en kungakrona om han efter morgondagen triumferar med ett "Nej till EU". Vi får i så fall se hur länge den triumfkänslan stannar. Sannolikheten är hög att valet blir mycket jämt och det innebär att de är ett mycket splittrat folk. Det kommer att märkas framöver oavsett valutgången.


Sverige efter 2018
Bostadsförhandlingarna inom riksdagen har havererat. Finns några vinnare bland riksdagspartierna efter nästa val? Nu är det nog helt klart att nästa val äger rum först 2018. Tyvärr kommer vi nog inte se några nödvändiga reformer innan nästa val. Reformer med bred politisk förankring. Kommer reformerna att kunna genomföras i bred parlamentarisk enighet efter nästa val? Vad tror du? Många tror inte det kommer att hända och då kan man undra vad det leder till. Vad tror du? Sannolikt till att nästa lågkonjunktur blir väldigt jobbig. De som vill ta ansvar för att det svenska samhället ska utvecklas positivt måste börja tänka i nya parlamentariska formeringar. Sverige behöver regeringskraft efter nästa val även om valresultatet blir så som de sammanvägda opinionsmätningarna det senaste kvartalet indikerar. 
http://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/regeringen-ville-kapa-ranteavdraget/
http://www.expressen.se/ledare/bopolitikerna-ar-radda-for-medelklassen/
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-%C3%B6ppna-era-hj%C3%A4rtan-politiken-vid-v%C3%A4gs-%C3%A4nde-1.3082881

tisdag 21 juni 2016

Oduglig ägare

Tydliga rollfördelningar
Tror du att det är bra eller dåligt med tydliga rollfördelningar inom ett fotbollslag, på en arbetsplats eller mellan olika offentliga verksamheter? Naivistiska flumpellar de tycker säkerligen att det inte behövs och de tycker dessutom att "alla är ju ansvariga för allt", det är ju kollektivet som är ansvarigt så slipper enskilda ta ett stort personligt ansvar för sin oförmåga eller okloka beslut... Tyvärr är det många som gillar flummighet i allt för många viktiga sammanhang. Det är en dum väg framåt. I Uppsala införs nu en ordning där rollerna mellan beställare och kvalitetsuppföljare blandas ihop med rollen som utförare. Det kan förefalla smart men är det inte när man har och behöver alternativa leverantörer av olika skattefinansierade tjänster. Staten är också dålig på att sköta sina roller. Tycker du att staten sköter Arbetsförmedlingen framgångsrikt? Tycker du de sköter Försvaret framgångsrikt? Tycker du att de sköter Socialtjänstens centrala organ framgångsrikt? Tycker du att de sköter Polisen framgångsrikt? Tycker du att de sköter sin ägarroll av statliga bolag framgångsrikt? Precis som inom EU är ett av huvudproblemen att staten ägnar sig åt allt för mycket istället för att fokusera på sina kärnuppgifter! Det är naturligt i en demokrati att kärnuppgifterna styrs av politiker men varför ska staten driva bolag på konkurrensutsatta marknader? Hur bra kan politiker vara på att klara den viktiga ägarrollen på en hårt konkurrensutsatt marknad? Och dessutom ha rollen som kvalitetsuppföljare och ordningsmakt?


Varför äger staten bolag inom konkurrensutsatta branscher?
Du kanske kan förklara för mig varför staten äger företag i mycket konkurrensutsatta branscher? Jag förstår att skattekollektivet kan få bolag i knät när företagsledare och marknadens ägare misslyckats och till exempel en bank förstatligats kortsiktigt, men varför säljer man inte ut så fort som möjligt? När visade sig staten vara en bra huvudman för företagsverksamhet i konkurrens? Håll med om att man blir förbannad över att höra att Nordea, staten är en stor ägare, återigen utsätter skattekollektivet för stora ekonomiska risker. De ger medarbetare höga bonusar och ägare rikliga utdelningar men spekulerar kraftigt på marknaden och utsätter skattekollektivet för orimliga risker. Staten ska inte äga liknande företag!
http://artikel.di.se/artiklar/2016/6/20/80-miljarder-saknas-i-nordea/
http://www.svd.se/telia-riskerar-over-en-miljard-i-skadestand
http://www.svd.se/ssab-lever-inte-upp-till-forvantningarna


Vasakronan och Akademiska hus är kanske undantagen... Hur svårt kan det vara att förvalta fastigheter? I synnerhet om man alltid är garanterad intäkter från en annan del av statens imperium! Och tro det eller ej, med jämna mellanrum går fastighetsbolag omkull på grund av för dyra köp. Stora delar av Vasakronans fastighetsbestånd är väl fortfarande spillrorna från 90-talets fastighetskollaps där flera större fastighetsbolag gick i konkurs och landade i statens städbolag Securum. Ett städbolag som gjorde ett bra arbete under ledning av min mentor. Men staten har ju obegränsade resurser eftersom du och jag alltid anses kunna betala mer skatt och vara kudde för oklokt ledarskap...
http://artikel.di.se/artiklar/2016/6/20/debatt-statsskulden-ar-for-hog/


Och hur går det med regeringens arbete att hitta bättre vägar framåt för att möta den stora bristen på bostäder, särskilt i våra storstadsområden.
http://artikel.di.se/artiklar/2016/6/20/byggsubventioner-fallde-bostadssamtalen/

måndag 20 juni 2016

Nycklar som fungerar

En ny tid
Vi är i en ny tid. Det är därför som det är så gungigt just nu. I alla brytningstider har det varit oroligt. Väldigt många människor och maktsystem är i gungning. De som känner sig hotade spretar emot och de som ser möjligheterna att ta över framträdande positioner ökar tempot. Inget nytt men ändå lite skrämmande då dessa brytpunkter i mänsklighetens utveckling nästan alltid inkluderat mörka delmoment. Den som har vill oftast inte ge ifrån sig makt och materiella värden till andra utan kamp. Så har det alltid varit. Tills våra samhällssystem anpassats till det mobila, digitala och globala tjänstesamhällets tid kommer det vara oroligt. Politiska majoriteter avgör hur lång tid det tar. Små länder kan inte matcha motståndarna tillräckligt bra själva. Om BREXIT blir verklighet om några dagar så skjuts Europas nödvändiga anpassningar framåt i tiden.


I alla tider har kompetens och prestationsförmåga varit det som avgjort vilka som blir vinnare inom de olika spel som ständigt äger rum på vår jord. Idag är inget undantag. I en tid där många välutbildade och framåt personer rätt fort får det ekonomiskt bra krävs andra morötter än lön för att behålla medarbetare. Arbetsgivare måste få medarbetare att känna att de är med på en meningsfull resa för att motivera dem att stanna kvar. Förutom att klara av att beskriva den resan känner många moderna arbetsgivare att de behöver erbjuda möjligheten till delägande för medarbetare som är med och kämpar hårt för en verksamhets framgångar. Aktieoptioner är ett sådant verktyg för att skapa större delaktighet, försöka låsa upp nyckelmedarbetare och skapa ännu mer mening med ett jobb. Eftersom skatten på arbete är extremt högt i Sverige vill många entreprenörer kunna erbjuda optioner utan att de ska beskattas som lön. Personligen tycker jag det är rimligt då det inte är givet att optionsköp blir ekonomiska framgångar. Det finns många skäl för även vänsterpolitiker att lyssna noga när tre av våra så kallade tyngsta "startup-profiler" i Sverige. Som en liten biinformation har två av dessa tre, 66.6%, profiler starka Uppsalakopplingar : ). Vänsterkrafter borde älska att arbetskraften erbjuds att få vara med på eventuella ekonomiska framgångar som självklart skapas av summan av de resultat som medarbetare skapar, eller?
http://digital.di.se/artikel/sveriges-tyngsta-startup-profiler-optioner-ar-en-socialistisk-ide


Säker digital värld
I alla tider har kriminella varit snabba att utnyttja möjligheter för att berika sig. Mänskligt skulle många beteendevetare säga. Summorna som stulits under digitaliseringens första årtionden är sannolikt astronomiska. Självklart dyker det till sist upp kreativa och duktiga människor som hittar motkrafter mot dessa kriminella som förstör väldigt mycket. Som ett tecken i tiden är en av de som sägs ha uppfunnit ett säkert digitalt låssystem en ung svensk kvinna. Runt hennes säkerhetssystem byggs nu sannolikt ett företag som kan göra stor samhällsnytta, skapa många välavlönade jobb (som tokbeskattas) med medarbetare som förhoppningsvis kan erbjudas optioner som kan ge dem en bättre del av företagets värdeökning OM det blir en verklighet. OM är alltid en variabel som inte är given.
http://www.va.se/nyheter/2016/06/14/hackarnas-mardrom-vinner-kths-stora-pris-for-sin-unika-sakerhetsnyckel/


Ansvarstagande
Samtliga fyra entreprenörer ovan bygger företag där programmerare är den kompetens som avgör framgång eller misslyckande. Enligt Handelskammaren är programmerare idag Stockholms vanligaste jobb. Det är utmärkt för Sverige i den mobila, digitala och globala tjänstesamhällets tid. Då jag är en del av denna bransch vet jag att många programmerare kombinerar många timmar framför skärmen med att dricka läsk är det positivt att allt fler länder och städer inser att vi behöver motverka dagens stora hälsorisker. Två av dessa stora hälsorisker är att vi är på tok för stillasittande i förhållande till hur mycket energi vi sätter i oss. Socker och sockertillsatser är särskilt onyttigt och skapar mycket individuellt lidande och gigantiska samhällskostnader. Genom till exempel läskskatt kan våra ansvarstagande samhällen finansiera hälsofrämjande insatser som till exempel mer idrott i skolan, närodlade grönsaker och kött i våra skolor, inom omsorgen och vården. Dessutom kan dessa skatter bidra till att finansiera alla sjukvårdskostnader som är konsekvenser av ett allt för stort sockerintag. Det är glädjande att skatteverktyget allt mer används för att straffa det som är dåligt och uppmuntra det som är bra. Positiv skatteväxling är en metod som måste användas mycket mer! Mer skatt på socker och sockertillsatser genom fungerande metoder och mindre skatt på personaloptioner är en klok skatteväxling. Mer skatt på det som skadar människor och mindre skatt på det värde som människor skapar genom arbete! Vad väntar Sverige på?
http://www.va.se/nyheter/2016/06/17/amerikansk-stad-infor-laskskatt/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/laskskatt-infors-i-philadelphia/
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/studie-mexikansk-laskskatt-fungerar
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22458341.ab
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6019704söndag 19 juni 2016

Grundpelare

Pelarna i samhällsbygget
För att ha en chans att klara stora behov av bättre integration, och minskad segregation, krävs ett politiskt ledarskap som tydligt står upp för och "säljer" vår värdegrund. Den sekulära, demokratiska, jämställda och individuellt frihetliga värdegrunden som generation efter generation svenskar byggt upp får inte tas för självklar. Det är positivt att de Socialdemokratiska och Moderata ledarna äntligen förstått det. Samtidigt ifrågasätter jag deras förmåga att driva frågan så som krävs för framgång. Om de inte tidigare förstått värdgrundens fundamentala roll för att lyckas bygga ett nytt framgångsrikt Sverige för svenskarna (inkluderar alla som får leva här) tror jag inte de genuint kan bära dess budskap. Det genuina är nödvändigt för att effekten ska bli önskvärd. Inte minst måste budskapet till de som önskar bli nysvenskar vara övertydligt. Mångfald i all ära men den är enligt mig inte värdeskapande om den motarbetar vår värdegrund och om den utnyttjar vårt skyddsnät för svaga på oacceptabla sätt. Trots sin tröghet är det demokratiska principer som gäller i Sverige. I Sverige är det självklart att kvinnor och män behandlas jämlikt. I Sverige är staten sekulär. I Sverige erbjuds människor så stor individuell frihet som möjligt. Så vill en stor majoritet att det ska fortsätta att vara. Trosfriheten är total MEN med inskränkningen att demokratiska principer och jämställdhet väger tyngre!
http://www.gp.se/ledare/heberlein-de-svenska-värderingarnas-renässans-1.2786956
http://www.expressen.se/kultur/hur-mycket-mangfald-tal-var-offentlighet/

Mångfald byggd på toppen av grundpelarna
Allt fler svenskar märker i sin vardag att välfärdssystemet, trots en världsmästartitel för högst skattetryck, brister allt mer i sin förmåga att leva upp till samhällskontraktet. Hur länge accepterar vi höga skatter om vi inte rimligt snabbt kan få de tjänster vi har rätt till? Och när anser vi att tjänstekvaliteten är så dålig att kontraktet mellan mig som medborgare/skattebetalare och stat/kommun är brutet? Du vet väl att det totala skattetrycket på de sista intjänade tusenlapparna är våldsamt högt? Skatten på jobb och momsen (skatt) på varor och tjänster vi köper är väldigt hög. Alliansen lyckades bryta en vansinnig skatteutveckling men nu är vi påväg upp igen... Det är en oklok väg framåt om det generella välståndet ska kunna försvaras!
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skattetryck/Skattetrycket-historiskt/?gclid=Cj0KEQjwhZm7BRCUyfS6ho2VjOEBEiQAumpGMjTwCaRGFldvK7Gf6BGdUzM3N71CIGBBIWyJ62ZsiIEaAg3q8P8HAQ

För vissa betyder mångfald något positivt, för andra något negativt. Jag anser att den i huvudsak är värdeskapande. Mångfalden ska dock inte på alla sätt bejakas. Inte det som strider mot demokratiska principer, jämställdhet och det som begränsar individuell frihet. Västvärldens oförmåga att ställa om till ett samhällssystem som hanterar globalisering och digitalisering rättvist har öppnat upp för missnöjespartier och populister. Västvärldens oförmåga att inse att många av våra grundvärderingar hotas har oxå öppnat upp för missnöjespartier och populism. De etablerade partiernas oförmåga att tidigt adressera växande samhällsproblem och brist på rimliga lösningsförslag har kraftigt öppnat upp för populister att vinna terräng! Värst av allt är oförmågan att öppet, respektfullt och faktabaserat kunna samtala/debattera samhällsförändringar utan att klistra på varandra till exempel rasistmärken.

Svenskarna är oroliga inför framtiden. Det har det politiska etablissemanget insett sent. För sent. Socialdemokraterna har ett folkrörelsearv. När upphörde man att vara en folkrörelse med markkänning? Samhällsutvecklingen i Sverige har inte gått fort ändå har rikspolitiken varit saktfärdig att förhålla sig till förändringarna. Inte minst syns misslyckandet tydligt i våra allt mer bedrövliga utanförskapsstadsdelar, i våra medelstora och stora städer. Områden som bebos av allt fler som inte känner framtidstro och som lätt kan rekryteras till extrema rörelser.
http://www.svd.se/svenskarna-deppar-om-landets-valfard/om/naringsliv
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/nar-valfarden-knaar-och-skatterna-hojs/
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/sarbar-vaelfaerd-kraever-hallbar-flyktingpolitik-25883
http://www.dn.se/debatt/sa-bor-den-auktoritara-populismen-bemotas/lördag 18 juni 2016

Varför

I rätt ordning
Man ser på sitt uppdrag och sin maktposition på olika sätt. I det militära fick jag lära mig att man fick ett uppdrag och sedan fick man upprepa vilket uppdrag man fått. Så säkrades att uppdraget uppfattades så som den som bestämt vad som skulle göras också genomfördes. Jag anser att mitt uppdrag är att jag blivit vald av tusentals Uppsalabor för att starkt bidra till att deras och deras barn och barnbarns livsresa, med basen i Uppsala, ska bli så positiv som möjligt. Om inte befolkningen väljer att direkt kryssa fram sina personliga företrädare är det partierna som väljer företrädare. Om man är en produkt av dagens partikulturer väljer de flesta att jobba inåt i partierna. Många försöker också berika sig själva med uppdrag som inte påtagligt är i de människor man företräders intresse. Mänskligt? Kanske. Men är det vad du vill? Du har en röst att satsa på en person eller ett parti som du särskilt tror kan utveckla Uppsala och Sverige framgångsrikt. Det är klokt att använda den rösten, kryssa! Visst kan de flesta låtsas som att de gör daglig nytta för de som valt dem, men hur många av de folkvalda har det fokuset? Klart att det är några som har det men lojaliteten mot sina partier är för många större än lojaliteten mot de invånare de företräder. Det är en ordning jag aldrig kommer att acceptera. Varför är det så? Finns självklart många skäl men främst på grund av att politik blivit en födkrok och inte ett kall som jag anser att det under delar av livet ska vara. Tragikomiskt nog innebär det nya politiska ersättningssystemet att många politiker nu är ännu mer "livegna" än tidigare. Det är bekymmersamt i en tid där allt fler tycker att våra folkvalda lever på en egen planet långt ifrån den verklighet många känner igen sig i. Istället för välbetalda uppdrag som inte tydligt skapar värde för de jag företräder väljer jag att varje dag träffa och lyssna på dem jag företräder. Tro mig, det är bara därför som Centerpartiet i Uppsala hittills löpande prickar mest rätt om vad som krävs för att framtiden ska bli bättre. Högfärdigt? Läs igen vad jag skrivit! Vilket uppdrag har politiker och mot vilka?

Regionbildningar
Igår var jag på en mycket trevlig slottsmiddag. Landshövdingen och hans fru hade bjudit in de personer som de särskilt uppskattat under sin tid med säte på Uppsala slott. Det var en ära att få tillhöra den mindre utvalda skaran bland kulturpersonligheter, universitetspersonligheter, företagare, ledande tjänstemän och tre andra ledande politiker i länet som fick vara med och avslutsfesta. Mycket dans blev det och vi drack upp det sista specialtillverkade Uppsalabrännvinet. På väggarna hängde gott om svensk statshistoria och i rummet där vi dansade har flera kungar krönts.

Tidigare under dagen träffade jag landshövdingarna Peter Egardt och Chris Heister som deltog i ett möte arrangerat av Handelskammaren. Ett möte om Sveriges regionbildning som pågår. Båda var mycket kritiska mot arbetet och menade bestämt att översynen och förslagen helt saknar rätt grund. Rätt borde självklart vara att först klargöra vad man vill åstadkomma och trovärdigt förklara varför förslag blir bättre. Man borde också lägga stor vikt vid att bejaka de stora rörelsemönster människor har och hur affärsflöden fungerar när man ritar nya gränser. Heister och Egardt hävdade bestämt att nu har det bara handlat om att slå ihop redan befintliga 21 regioner/län till färre och att säkra ett visst befolkningsunderlag i respektive region för att klara sjukvårdsbehov och kostnader. De efterlyste gång efter gång vilka funktioner man avsåg att förbättra med detta förslag. De uttryckte också stor oro över att Uppsalas politiker kommer att få ägna mycket politisk energi åt förhandlingar med delar av Svealand där det är mycket svårt att se stora fördelar för Uppsalaborna. Energi som skulle ge mycket mer tillbaka till Uppsalaborna, och svenskarna, om Uppsala och Stockholm istället knöts närmare varandra. Uppsala/Stockholm är på många sätt en gemensam marknad och Arlanda är båda platsernas utrikes och inrikesflygplats. Rädslan för att Ackis ska läggas ner beskrevs som helt ologisk eftersom befolkningsutvecklingen i Uppsala/Stockholm under de kommande 50 åren tydligt visar att behovet av befintlig kapacitet är större än utbudet och Stockholm har förköpt sig med bygget av nya Karolinska. Lägg därtill att patienter idag fritt inom EU kan söka vård var de vill om man inte tillräckligt fort kan ges behandling. För mig var det anmärkningsvärt att höra vad de sa. Varför skulle de ljuga? Båda är i slutet av sina offentliga karriärer så de har inga egna uppdrag att försvara! Visst blir man trött över hur mycket dumhet som finns! Om vi struntade i de 21 gränser som idag finns, tydligt definierade vad vi ville uppnå med en ny regionindelning, klarade av att argumentera trovärdigt om varför det nya blir bättre, därefter bestämmer man nya gränser.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Peter_Egardt
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Chris_Heister
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-ar-sveriges-nya-storregioner
http://www.svd.se/karta-over-ny-lansindelning-visas
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/02/Delredovisning-Indelningskommitten-160229.pdf

Axel Gustavsson Oxenstierna
Oxenstierna var en för sin tid stor statsman. Han har fått äran för att ha byggt upp det svenska sättet att organisera de offentliga uppdragen. Han levde under slutet av 1500-talet och under stora delar av 1600-talet. Det har runnit mycket vatten under broarna sedan dess. Dessutom har vi klivit in i informationsåldern. Visst kan det vara dags med lite ordentlig uppdatering av det svenska statsskicket. Men visst kan vi vara överens om att det är dumt att ändra på något utan att först tydligt gå igenom vad man vill åstadkomma och klara av att argumentera väl för varför förändringarna leder mot något bättre. Är hela det offentliga systemet som i Uppsala där man omorganiserar sådant som fungerar och fokuserar inte på att förbättra det som är trasigt.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Axel_Oxenstierna
http://historiesajten.se/visainfo.asp?id=5

fredag 17 juni 2016

Frihetens pris

Hur fritt är tillräckligt fritt?
Kan en människa vara tillräckligt fri? Skulle inte full frihet för en människas önskemål lätt innebära stora frihetsinskränkningar för andra? Som vanligt är inget svart eller vitt. Som vanligt är strävan eftre balans, Jing/Jang, en klok väg framåt. Den där tråkiga mellanvägen eller kompromissen men som också levererar mest harmoni och mest frihet för de flesta. "Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större". Många är de som ondgjort sig över dessa ord sedan de står på Uppsala universitets aula. Vad säger orden? Vad vill du att de ska säga? Jag tolkar det som att det alltid är viktigt och värdefullt att vi vågar och tillåter fritt tänkande. Bland de fritt tänkande kommer en och annan också på nya saker som för mänskligheten framåt. Nya saker som kan omsättas i praktisk betydelse kan med fördel betraktas som "rätt". Hur rätt kan det bli om inte det fria ordet och det fria valet finns med i ekvationen? Är det bra att sprida friheten så mycket som möjligt för att öka chansen att vi når fler "rätt" till gagn för mänskligheten? Det tycker jag.


Tillräcklig frihet för stora framsteg?
Bifogat finner du en mycket viktigt artikel. Kanske en av de viktigaste i svensk nutid. Den är en reflektion gjord av en aktad professor emeritus vid Uppsala universitet, Leif Lewin. Det högre utbildning utsätts för är ett exempel på oförmåga att tänka långsiktigt. Precis som Lewin skriver förstår även kapitalismens bäst presterande idag att friheten är av avgörande betydelse för att attrahera och behålla de bästa. Och för att skapa de nya produkter och tjänster som ständigt krävs för konkurrenskraft. "Det tragikomiska är att denna ledningsfilosofi med tonvikt på kortsiktighet, resultat, hierarki och linjestyrning redan är förlegad och förkastas av de privata kunskapsföretagen." Det ligger i Sveriges allra största intresse att korrigera de felsteg som äger rum inom universitets och högskolevärlden. Lyssna till Lewin och andra som framför mycket viktiga och kloka synpunkter. Om fler än jag vill att Sverige ska fostra konkurrenskraft är det en klok väg framåt. Vilka har styrt forskningspolitiken de senaste åren?
http://www.tidningencurie.se/22/debatt/debatter/2016-06-13-smygande-obehaglig-forandring-vid-vara-larosaten.html


Nej tack till skattefinansierad politisk konst i det offentliga rummet!
Vad är inte uttryck för politik i någon form? Väldigt lite. Alla människors ständiga ställningstaganden kan självklart ses som individuella politiska ställningstaganden. Så här tycker jag och därför uttrycker jag det på det ena eller andra sättet. Politik används idag av de flesta som beskrivning av de processer och den taktik som olika samhällsgrupper använder för att påverka opinionen och för att leda fram till olika offentligt styrda ställningstaganden. Politik används också som uttryck för det interna spel som finns inom alla större organisationer, inte minst inom till exempel Ericsson och Volvo. En konstnär ger med andra ord alltid uttryck för någon form av politisk position i sina verk. En romantisering av Uppsala är givetvis ett personligt ställningstagande. Jag är säker på att det finns människor som förknippar Uppsala med social misär och utanförskap. Ja, ja..


Våra skattepengar och våra offentliga rum ska absolut inte användas för att ge tydliga politiska uttryck! Det är helt fel och kan bara leda helt fel. Även om vi lever i en värld som tycks bli allt mer inskränkt, centralistisk och totalitär är det helt fel att tillåta DDR propaganda i Uppsalas offentliga rum. Skattepengarna är redan slösade men det offentliga rummet ska inte behöva smutsas ner med något liknande i många år framöver! Centerpartiets förslag är att skänka det till Uppsala konstmuséum och där exemplifiera slöseri och oklokt användande av skattepengar. Samtidigt kan det bära på två berättelser. Den första om hur fruktansvärd kommunismen och socialismen varit för många, många och åter många miljoner människor i världen genom modern historia. Dessa ismer har i stort inte skapat annat än centralisering, totalitära maktstrukturer, enfald, svält, fattigdom och massor av mördade, sårade och förödmjukade människor. Det är bara naiva socialist och kommunistromantiker som tror att liknande ismer kan fungera i praktiken. Vi är också många som inte alls attraheras av den samhällsambitionen. Gör om, gör rätt!
http://www.unt.se/kultur-noje/nej-till-taggtrad-runt-konstverk-4271703.aspx  
https://sv.wikipedia.org/wiki/Politik

torsdag 16 juni 2016

Du har fel

Överskattat engagemang
Nu har jag aktivt jobbat med politik på heltid i sex år. Jämfört med de flesta politiskt aktiva i ledande roller en mycket kort tid. Jag tycker fortfarande att det känns viktigt, meningsfullt och hedrande. Som en del av det ledande politiska arbetet har jag inifrån kunnat lyssna till hur partierna ser på sina väljarbaser och vilka frågor man anser vara viktigast för att locka just de egna önskade väljarna. Rent generellt tror jag att politiker överskattar människors politiska intresse. Det vill säga ett övergripande intresse för hur samhället bäst ska utvecklas och hur det bäst ska förvaltas. Det är sakfrågor och enskilda politiker som engagerar. Som för de flesta av oss är de sakfrågor som engagerar oss det som för stunden känns viktigast i det egna livet. Eftersom få människor idag är partianslutna kan personer som Trump bli väldigt framgångsrika då han tar upp konkreta sakfrågor som människor kan förhålla sig till och han provocerar när han kommunicerar sina budskap. Det blir underhållning i informationsåldern där många är underhållningsberoende. Att Trump nu sågar mediebolaget Washington post ses säkert som positivt av många väljare. Media upplevs av många som subjektiva och då framstår Trump som mycket stark som vågar ifrågasätta medier, och inte vilket media som helst! Alla mediereportage som inte är positiva till det just du tycker är väl dåliga och måste förbjudas, eller? Är de lågutbildade och socialt svaga så många att den populistiska rösten bara kommer att bli starkare och starkare? Det är skrämmande att en person som kan bli den så kallade "fria världens" mäktigaste person gör som han gör mot media. I den "fria världen" får man tåla offentlig kritik som politiker. Det är bland annat det som särskilt särskiljer oss från diktaturer i olika former.
http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2016/06/14/trump-portar-washington-post-osann-bevakning/
http://www.svt.se/kultur/medier/trump-bojkottar-washington-post
http://www.gp.se/ledare/brexit-ger-fritt-blås-åt-populismen-1.2764057


Vilka har råd med en bostad?
Bostadsbristen är stor. Väldigt många som önskar egen bostad har små möjligheter att få någon inom rimlig framtid. Och bland de som efterfrågar egen bostad har många låg eller obefintlig betalningsförmåga. Om de får en bostad, vem ska då betala för deras boende? Hur länge tror du de som sliter hårt och redan betalar hög skatt är beredda att betala ännu mer för att de som inte är självförsörjande ska få eget boende? Helt klart är att allt fler högt upp i åldrarna tvingas bo kvar hemma. Allt fler nysvenskar bor allt trängre. Bristen på bostäder och betalningsförmåga blir allt mer besvärande. Inte minst leder denna situation till psykiska problem och stora relationsslitningar. Snart har Peter Eriksson haft 100 dagar på sig som ny minister! Han kanske ska ringa Bert Karlsson och be om hjälp...
http://www.expressen.se/dinapengar/bostad/peter-eriksson-det-ar-en-nervos-marknad-/
http://ekuriren.se/nyheter/strangnas/1.4044962-bert-karlsson-planerar-for-husvagnspark-i-strangnas
http://www.va.se/nyheter/2016/06/15/undersokning-bostadsbrist-leder-till-psykisk-ohalsa-och-ekonomiska-problem/


Bert Karlsson
Den intressante entreprenören Bert Karlsson var under Ny Demokratiflagg politiskt aktiv för många år sedan. Med buller och bång var han med och skapade det populistiska partiet Ny Demokrati som ordentligt rörde om i den politiska grytan. Är det en "Bert Karlsson" som snart tar över Sverige så som Trump kanske gör i USA? Han har en liknande retorik som Trump och han tycker ofta att han blir orättvist behandlad. Att inte få som man vill behöver givetvis inte innebära att andra har fel i det de förespråkar... Många verkar i vart fall inte tro att Alliansen kan regera Sverige så mycket bättre än det nuvarande odugliga gänget. Ja, ja... Vi får C hur det går.
http://www.expressen.se/ledare/alliansen-saknar-trovardiga-svar/


Rekrytering
Jag är på jakt efter en ny politisk sekreterare. Min nuvarande ska plugga klart och få sin examen. Det är bra och viktigt att få sin examen. I bästa fall återkommer hon i full kraft ett tag efter avslutade studier och deltar i valrörelsen 2018. Om du matchar de 10 bästa egenskaperna som sägs utmärka de bästa medarbetarna nedan får du gärna höra av dig och visa intresse för uppdraget. Jag är krävande, men du lär dig massor och har roligt under tiden : ).
http://www.va.se/nyheter/2016/06/15/10-saker-som-urskiljer-en-verkligt-exceptionell-anstalld/