måndag 30 september 2019

De dumma svenskarna

Uppsala och Sverige kan mycket bättre än nu
Tycker du att det känns kul att kallas dum? Det finns ett tyskt uttryck som då och då lyfts fram i debatter: ”die dummen Schweden”. Helt klart är att en ansvarslös migrationspolitik kombinerad med en misslyckad integrationspolitik kraftigt försvagat svensk konkurrenskraft. Samtidigt är det fel att lasta alla oss svenskar för att vi är dumma, många inklusive nysvenskar har länge påtalat hur illa den misslyckade politiken leder oss. Helt klart är att det alltid är dumt att förneka problem och att inte konstruktivt ta i dem och lösa dem så snabbt som möjligt.
https://swedenphotopress.com/die-dummen-schweden/

Malcom Kyeyunes krönika i GP nedan är läsvärd. Det är främst medelklassens levnadsmiljö som kommer att drabbas hårt av högre skatter, högre boendekostnader, mer arbetslöshet och allt värre segregation. De få rika klarar sig alltid. De socioekonomiskt svagaste är vana att leva ekonomiskt magert.

”Vi i Sverige har redan provat förnekelsen i mötet med nya problem. Vi har testat på ilska, utfrysning och drev, vi har skjutit budbärare och bränt syndabockar så det räcker och blir över. Idag märker jag hur många i min närhet som till slut tröttnat på detta nu vill prova på något annat: de vill testa en ny ”realism”. ”

”Denna dröm – kriserna må vara på riktigt, men jag kan fortfarande undvika dem om jag jobbar hårt – är förståelig. Den är trots allt en del av en naturlig sorgeprocess. När Sverige till slut är redo kommer vi att röra oss in i depressionen, och därefter – till slut, efter många om och men – fram till acceptansen.”
https://www.gp.se/ledare/medelklassen-har-ingenstans-att-fly-1.18626110
Dagens besvikelse
Naiva och ansvarslösa lagstiftare. Anna Dahlberg, Expressen, beskriver nedan väl ett exempel på ansvarslös rikspolitik som kraftigt försvagar Sverige. Och Alliansens tidigare partier bär ett stort ansvar för denna ”naivitet”.

”Läsningen är hårresande. Bara detta enda bolag ger en träffbild på 200 ärenden i den centrala utlänningsdatabasen (CUD) och 147 ”kluster” runt brukare har identifierats. Det är sida upp och sida ner med rubriker som ”bedrägeri”, ”arbetskraftsexploatering”, ”illegalt arbete”, ”brukar-import”, ”misstanke om försök till brukar-import”, ”misstanke om skenanställning/oseriöst anställningserbjudande”.”

”Läsningen är hårresande. Bara detta enda bolag ger en träffbild på 200 ärenden i den centrala utlänningsdatabasen (CUD) och 147 ”kluster” runt brukare har identifierats. Det är sida upp och sida ner med rubriker som ”bedrägeri”, ”arbetskraftsexploatering”, ”illegalt arbete”, ”brukar-import”, ”misstanke om försök till brukar-import”, ”misstanke om skenanställning/oseriöst anställningserbjudande”.”

”Mindre känd är den så kallade brukarimporten. Upplägget ser som regel ut så här: Assistansbolaget hittar en familj i tredje land med ett funktionshindrat barn, som vill komma till Sverige. Därefter anställs en av föräldrarna, som kommer hit först. Väl på plats ansöker föräldern om att återförenas med sin familj, vilket är möjligt utan något försörjningskrav med dagens lagstiftning.”

Inom Migrationsverket kallas detta upplägg för ett ”cirkelstillstånd”. 
- Det är ett konstruerat behov av arbetskraft, där arbetstillståndet är beroende av en anhörigs vårdbehov. Det är inte så det var tänkt och det är inte acceptabelt, säger Erik Holmgren, och påpekar att verket numera avslår förlängningsansökningar i dessa fall, men att bevisläget kan vara svårt på grund av sekretess hos Försäkringskassan.”

”- Jag blir inte upprörd över att människor ser en möjlighet att komma hit. Jag blir frustrerad över att vi tillåter denna verksamhet. Det kan aldrig ha varit lagstiftarens syfte att använda svensk socialförsäkring för att skapa arbetstillfällen i Sverige för tredjelandsmedborgare och därtill en varaktig importerad LSS-kostnad, konstaterar juristen.”


Det är absurt att kräva ett tak för asylinvandringen samtidigt som den betydligt större invandringen från utomeuropeiska länder via privata mellanhänder förblir närmast oreglerad. Arbetskraftsinvandringen måste upp på bordet i de samtal som pågår inom den migrationspolitiska kommittén. Det är ju den del av invandringen som vi själva har störst möjlighet att påverka. De partier som försvarar dagens ordning bör öppet redovisa det. Och de partier som har kommit på bättre tankar bör snarast kräva förändring.”
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/sa-mojliggjorde-alliansen-brukarimport-till-sverige/

Dagens stjärna
Charlotta Tönsgård. Ja, det är uselt av landets politiker med ansvar för vårdfrågor att inte många möjliga befintliga teknikstöd används inom vården. Det skulle både sänka kostnaderna samtidigt som arbetsmiljön kraftigt skulle förbättras. Dessutom skulle kvaliteten höjas om ledningen kompetent driver förändringen.
https://digital.di.se/artikel/orimligt-att-vardpersonal-arbetar-med-verktyg-fran-80-talet-och-sedan-gar-hem-till-2019

söndag 29 september 2019

En ny chans

Förändrad livsstil
Såg du Uppdrag granskning, SVT, med den kriminella Hassan i huvudrollen? Gör det. Även om det är ett extremfall visar det tydligt på systemfel inom både rättssystemet och socialförvaltningen. En person som tillåts växa upp i en kriminell miljö kommer med mycket stor sannolikhet bli yrkeskriminell. Förutom att sluta med orimliga straffrabatter måste vi parallellt bli mycket bättre på att coacha dem som gått kraftigt snett mot laglig självförsörjning. Utan rimliga chanser till att bryta en destruktiv livsstil kommer kriminella fortsätta sitt kriminella liv.
https://www.svtplay.se/video/20312910/morgonstudion/morgonstudion-25-sep-06-00-2?cmpid=del:em:09-25-2019:morgonstudion:pla:lp-app

Hur bryta en destruktiv livsstil? Det är en mycket komplex fråga. Till att börja med är det sannolikt dags att återinföra möjligheten att adoptera svenska barn i Sverige. Barn till föräldrar i destruktiv miljö kan med fördel adopteras bort till kärleksfulla föräldrar som vill göra ett försök att matcha denna nya kraft mot en samhällspositiv livsstil. Nästan lika viktigt som att rädda unga människor tidigt från ”helvetets väg” är det att på allvar skapa yrkesvägar mot ett hederligt liv för brottslingar som avtjänat sina straff. I möte efter möte med främst kriminella killar är deras budskap att det inte går att göra ”come-back”. Vi talar i huvudsak om testosteronstinna unga män med låg utbildning och ofta med ADHD eller ADD diagnoser. Möjligheten för att rädda oss andra från allt fler kriminella på våra gator bör därför handla om spännande arbeten med ok löner. De jobben finns. Flera av dessa killar passar trots sin bakgrund för liknande jobb. Vägen dit måste visualiseras och skapas tydligt. Ett kriminellt liv handlar till stor del om försörjning. När vi bättre stör ut kriminellas ekonomiska handlingsutrymme och skapar bra vägar in i riskfyllda yrken kommer många brottslingar lägga av. Sjöröveri var i huvudsak en testosteronstinn försörjningsverksamhet. Enligt amerikanska generaler blev IS-engagemang också många irakiers enda sätt att försörja sig när tidigare soldater i Husseins armé fick sparken. Inte ens mäktiga makter som USA klarar alltid av sannolikt konsekvenstänkande.
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Adhdadd/Vad-ar-adhdadd---Uppdaterat/

”Många års forskning och erfarenhet säger oss att dömda behöver stor hjälp för att förändra kriminella tankemönster och lämna negativa sociala sammanhang. De behöver stöd att hitta nya värderingar, ny sysselsättning och kraft att skapa ett nytt liv.”
https://www.svd.se/sa-kommer-fler-kunna-lamna-kriminaliteten?fbclid=IwAR3wE3FSV5dZr35jJhWQICMr1YjuIpvAsO0QiuFksg7aJRZqWU0rJx4KUAI
Dagens besvikelse
Politiker som försöker förminska problemen med ett allt otryggare samhälle. Det är mycket allvarligt att Sverige tappar attraktionskraft bland attraktiva kompetenser på den globala arbetsmarknaden. Sveriges positiva framtid förutsätter att många fler talanger attraheras till Sverige och att vi lyckas behålla fler av dem vi har. Det borde vara enkelt att förstå! Den grova ökade grova brottsligheten i Sverige är främst ett resultat av misslyckad migrations- och integrationspolitik. När välskrivna artiklar som den om Sverige i New-York Times skrivs försämras Sveriges attraktionskraft kraftigt. Det är inte NYTs fel, det är de ansvariga rikspolitikernas fel. Att allt fler förmögna svenskar lever allt ofriare i Sverige kommer också att leda till kraftiga försvagningar av Sverige. Även det borde de flesta inse.
https://www.di.se/debatt/jacke-brottsvagen-skrammer-bort-utlandsk-kompetens/


Dagens stjärnor
Moderaterna som tydligt tar avstånd ifrån att hundratals miljarder ska plöjas ner i en höghastighetsbana. Alla de miljarderna kan gör mycket bättre nytta på andra sätt för att bidra till ett framtida attraktivt Sverige som också fortsätter att ta miljö och klimatfrågorna på största allvar.
https://www.di.se/nyheter/tvarnej-fran-m-till-samtal-om-snabbtag-vi-vill-inte-ha-de-har-hoghastighetsbanorna/


lördag 28 september 2019

Den ljusnande framtid är vår

Hopp
Utbildning, ambition, hårt arbete och samarbete skapar hoppfulla samhällen. Så ”enkelt” är det. Hur vår framtid blir som samhälle är inte ödesbestämt, det avgörs av människorna som bor där. Uppsala kan genom klokt ledarskap tillhöra några av världens mest attraktiva boplatser om 30 år. Med dåligt ledarskap kan det lokala samhället på 30 år kraftigt försämras. I en demokrati som vår avgör vi invånare vilka politiker och vilka partier vi tror bäst bidrar till framtida framgångar. Väljarnas val får stor betydelse för alla. Rikspolitiken kan som vi känner till sedan några år snabbt försämra kommunernas möjligheter att bygga framgångsrika lokalsamhällen, därför är din riksdagsröst också viktig för hur framtiden utformas. Mitt hopp är att det går att få Uppsalabor och svenskar att rösta på klokare alternativ framöver. Alternativ som använder både hjärta och hjärna i balans när de fattar beslut.
http://www.e.kth.se/archive/org/bsong/songs/student/studentsongen.html

Johan Hakelius skriver målande i Expressen om hur idiotiskt Sverige styrs. Och han har helt rätt, det är i kommunerna vi ser landets olika verkligheter. Ute i verkligheten skulle vi behöva en paus från oansvariga och dyra rikspolitiker. Det skulle i nuläget lägga bäst grund för att vi ska vända den negativa utvecklingen och gå en attraktiv framtid till mötes. Varför är så många kommunalråd tysta om idiotin? Många har blivit karriärister och fokuserar inte helt på att tjäna de människor de i allmänna val är valda att tjäna.


Hoppet i de lite bredare frågorna står nog till kommunalpolitiken. För det är kommunerna som får betala när rikspolitiken blivit abstrakt konst. I kommunerna är problem, för att använda ett snoffsigt ord, fortfarande figurativa. Det betyder att man ser det som faktiskt finns och att det som finns faktiskt syns. Må vi be för fler rejäla, teorilösa kommunalråd.”
https://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/strandhall-och-bah-kuhnke-ville-inte-vara-gammaldags/

I år firar en förening av universitetskompisar, Ceteris, 30 år. Tiden går fort. År efter år har ett antal män samlats en helg. Förutom att vi har trevligt och äter gott blir det en ”terapiövning” där var och en berättar om vad som hänt i familjelivet, yrkeslivet och iterativt kommer reflektioner och råd från övriga. Det är ett intressant och många gånger utvecklande mötesformat.
Du som vill läsa korta inlägg från mig kan strunta i de citat jag klipper in från artiklar som min inledande text reflekterar på. Mina ord räcker för att förstå min reflektion. Om du läser bifogat material blir det en värdefull bonus.

Dagens besvikelse
De ledande politiker, och deras partier, som genom en ansvarslös migrationspolitik kraftigt försvagat Sverige. En av världens mest ansedda tidningar gör ett läsvärt reportage om hur snett Sverige kört på grund av den ansvarslösa migrationspolitiken. För allt fler kommuner infinner sig nu chocken efter förhoppningen om att invandring skulle rädda dem från avbefolkning.

”FILIPSTAD, Sweden — At first, local leaders were inclined to see the refugees as an opportunity. The iron ore mines had shut down. So had a factory that made machinery for the logging industry. The town had been abandoned, its population cut in half. A shot at replenishment appeared at hand.”

”But four years after the influx, growing numbers of native-born Swedes have come to see the refugees as a drain on public finances. Some decry an assault on “Swedish heritage,” or “Swedish culture,” or other words that mean white, Christian and familiar. Antipathy for immigrants now threatens to erode support for Sweden’s social welfare state.”

”As world leaders debate how to keep the innovative forces of capitalism while more equitably spreading the bounty, the Nordic model is often played up as a promising approach.”

”But the endurance of the Nordic model has long depended on two crucial elements — the public’s willingness to pay some of the highest taxes on earth, and the understanding that everyone is supposed to work. The state ensures that working-age people are prepared with the skills for high-wage jobs, in industries like technology and advanced manufactoring.”

”Sweden’s sharp influx of immigrants — the largest of any European nation, as a share of the overall population — directly tests this proposition.”

”The people arriving later tended to have little education. Many had suffered trauma, requiring mental health counseling.”

”Yet absent some fresh approach to increasing employment, an alarming divide seems certain to widen.”

”Sweden sits at a crossroads. Taxpayers can swallow the costs of integrating refugees, or reject that burden and risk a defining division: White, native-born Swedes will retain jobs and comfortable lives, while dark-skinned immigrants sink into poverty and joblessness in isolated ghettos.”

”But Sweden’s experience with refugees suggests a more pragmatic, even transactional conception of the social welfare state, a sort of membership club in which people pay dues for expected services. If too many people get the benefits for free — especially people who stand out as different from the majority — faith in the system is imperiled.”
https://www.nytimes.com/2019/07/11/business/sweden-economy-immigration.html?fbclid=IwAR3f6mXixqhvQMlRSnXOe1qV8xQz-eHRMOytihOSJ6xblTmbFttx6vZPmS0

Dagens stjärna
Gustav Juntti, UNT. Viktig artikel om problemen med ensamhetskänslor. Jag besökte flera seminarium om ensamhet under sommaren, problemet var ännu större än jag redan visste.

”Självmord är förtvivlan och kompakt ensamhet. I Sverige har var sjätte person ingen riktigt nära vän. Ofta sägs det att äldre lider mest av ensamhet. Men i Sverige är den mest ensamma gruppen yngre människor i storstäder. Likadant i Finland: de mest ensamma är personer mellan 20 och 30 år.”

”Hos amerikanska 13-18-åringar har lyckonivåerna och välmående störtdykt sedan 2011, samtidigt som mängden sömn och mänskliga möten – de två delar som enligt psykologer har mest positiv inverkan på välmående – minskat drastiskt i gruppen.”

”I USA är den snabbast växande sociala gruppen de utan religiös eller politisk anknytning. Att vara socialt distanserad och mentalt splittrad är inte bra. Särskilt inte för unga individer vars självkänsla och ego ännu inte hunnit formas. De sociala pelare som tidigare generationer lutat sig mot har rasat. De yngre har ingenting att hålla tag i, och den vuxna världen är till väldigt liten hjälp. För vad är det ungdomar i dag får höra när de ska ut i världen? Att de är fria att göra vad de vill. Men den som söker riktning och mål vill sällan höra att syftet med livet är frihet. Från vad, undrar de.”

https://mobil.unt.se/ledare/ensam-ar-inte-starkast-5414102.aspx

fredag 27 september 2019

Ur led är tiden

Slöseri
Det finns mycket som kommunerna Uppsala och Göteborg kan lära av varandra. Tyvärr har vi gott om liknande utmaningar i dagsläget. Det inkluderar bland annat slösaktig hantering av våra skattepengar samt en sedan länge misslyckad integrationspolitik. Läs gärna Adam Cwejmans ledarartikel nedan. Glöm aldrig att du har ett stort ansvar när du väljer att lägga din röst på olika kandidater i kommunal, regional och riksdagsvalen. Kunskaper, erfarenheter och moraliska kompass hos dem som vill företräda dig har mycket stor betydelse om vår framtid blir bra eller dålig. Glöm aldrig det!

"I varje göteborgsk stadsdel finns ett lokalt pensionärsråd. Syftet är att de olika pensionärsorganisationerna ska kunna samarbeta med kommunernas förvaltningar i frågor som rör stadens äldre, till exempel anpassning av boenden till hemtjänsten.
Samarbetet fyller en viktig funktion: Samhällsservicen till våra äldre, som jobbat och bidragit en hel livstid till det gemensamma, ska vara så bra som möjligt. Råden möts sex gånger per år."

"Det kan tyckas futtigt att uppmärksamma att pensionärsvolontärer på sina möten inte får kaffe och kaka. Men det är illustrativt hur illa ställt det är på vissa håll i Göteborg. Det understryker också hur viktigt det är att hela staden sparar där det går. Hur ska man kunna försvara vidlyftiga resor och konsultarvoden när inte ens volontärer kan bli bjudna på fika under möten som syftar till att förbättra stadens arbete med äldre?"

"Den göteborgska devisen har länge varit slösa i det stora, spara i det lilla. Den nyligen uppmärksammade resan till Stenungsbaden som stadens chefer företog försvarades med att cheferna måste träffas - vilket knappast någon ifrågasätter. I Göteborg saknas det inte andra exempel på slösaktigheter i en betydligt större skala. Utredningen av linbanan fortsätter i oförminskad takt. Till en kostnad på långt över hundra miljoner. Göteborg energis anläggning Gobigas, vars marknadsvärde är noll, kostar två miljoner om året trots att den inget gör. Totalkostnad över två miljarder."

"Det är som att situationens allvar inte riktigt sjunkit in på alla ställen i Göteborgs stad. Förutom hos Örgryte-Härlandas pensionärsråd. De förstår minsann hur illa ställt det är."
https://www.gp.se/ledare/%C3%A4r-detta-tacken-f%C3%B6r-ett-helt-arbetsliv-1.18403112
Dagens besvikelse
De politiker och partier som kört Sverige så fel. Polishelikopter hovrar över centrala Uppsala och påminner oss invånare om att vårt samhälle tveklöst blivit mycket otryggare.

”När förtroendesiffrorna för partiledarna presenteras brukar medierna fokusera på mindre förändringar från föregående månad, i september toppade KD-ledaren Ebba Busch Thor Demoskops mätning med 36 procent. Men på längre sikt är förändringarna mer dramatiska. 
– En stor skillnad är att vi inte har någon partiledare som samlar brett utanför sitt eget parti och utanför det egna blocket. För tio år sedan hade vi haft en toppnivå som låg en bit över 40 kanske till och med upp mot 50 procent, säger Peter Santesson, opinionschef på Demoskop och doktor i statsvetenskap, som gästar veckans avsnitt av Ledarsnack.”
https://www.expressen.se/ledare/ledarsnack/statsvetare-folk-tappar-fortroendet-for-sveriges-riktning/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Wbdbrj/nyanlanda-flyr-ifran-krisande-kommunen-sluta-ge-oss-bidrag

Dagens stjärna
Håkan Bodström, GP. Han har så rätt, det är fortfarande viktigt att människor som vill utvecklas läser och fördjupar sig i både historiska perspektiv och nutidens vetande. Utvecklingen mot allt mer ”bubbeltänkande” är mycket oroande.

”Minskat läsande leder inte bara till mindre kunskaper och omvärldsförståelse. Ju mindre vi läser desto sämre blir vi även på att skriva och kommunicera. Läsandet är också i mycket högre grad analytiskt än bild- och ljudkommunikation som i högre grad lämpar sig för suggestion. Huruvida vi läser eller ser på Youtube påverkar vårt tänkande.”

”Måste den dystra slutsatsen bli att vi har offrat historien och litteraturen på individualismens altare – eller i vart fall historia och litteratur som något annat än individuell konsumtion? Den civiliserade kollektivismen, som bildning kan betecknas som, blev helt enkelt ett tråk och tvång som vi till slut gjorde oss av med. Den som kan sin historia, den som läst sin litteratur, kanske försynt påpekar att obildning sällan leder till frihet för individen. Att människan kommer söka gemensamma och meningsskapande symboler oavsett om dessa kommer i civiliserad form eller inte. Och då är bildningen att föredra. Frågan är bara hur många som kommer förstå den invändningen.”


https://www.gp.se/ledare/ett-bildat-samhälle-behöver-gemensamma-referensramar-1.18582840

torsdag 26 september 2019

Vår svenska flagga

Symbol för vad?
Håkan Boström, GP, har fattat att i ett land som vill lyckas betydligt bättre än hittills så måste vår svenska flagga vara den självklara symbolen för inkludering och att lagen gäller oss alla jämlikt i Sverige. Världen är full av människor som har starka känslor kopplade till flaggor. ”Svenska flaggan tillhör alla svenska medborgare, oavsett ursprung, kön, sexuell läggning eller politisk åskådning. Den gör inte några andra anspråk än att representera medborgarna. Låt den vara den inkluderande symbol den är.”

”Staten och kommunens uppgift är inte att driva politisk opinionsbildning via olika manifestationer. Det är en uppgift för partier och civilsamhälle. Det här är en grundläggande liberal princip som lätt glöms bort när det kommer till symboler som många liberaler själva gillar - vilket diskussionen om kommunala Pride-flaggor visat.”

”I vilken mån Erixon menar vad hon säger är egentligen sekundärt. Till motsatsen är bevisad får man nog utgå från att hon gör det och välkomna ställningstagandet. Viktigare ur liberal synvinkel är att hon principiellt sett har rätt i sak. Det är civilsamhället som ska manifestera för olika grupper och driva politiska linjer. Stat och kommun – det vill säga förvaltningen – ska inte ta politisk ställning, inte ens i frågor där en förkrossande majoritet ställer sig bakom politiken. Trenden mot ökad politisering av förvaltningen, som smugit sig in via olika värdegrundsdokument, bör brytas. Stats- och kommunalförvaltningen ska upprätthålla lagen. De ska kompromisslöst värna HBTQ-personers rätt att slippa bli utsatta för diskriminering. Det är en grundläggande rättighet. Men det betyder inte att förvaltningen ska ta ställning för en politisk rörelse, oavsett hur stor uppslutning den har.”

”Svenska flaggan tillhör alla svenska medborgare, oavsett ursprung, kön, sexuell läggning eller politisk åskådning. Den gör inte några andra anspråk än att representera medborgarna. Låt den vara den inkluderande symbol den är.”
https://www.gp.se/ledare/en-flagga-för-alla-1.18488194

För 10 år sedan skrev jag tillsammans med tidigare ledande politiker på UNT debatt om den svenska flaggans värdegrundsbetydelse. Och senast jag bloggade om den svenska flaggans viktiga betydelse var i februari 2016.
http://stefanhanna.blogspot.com/2016/02/inbjudande-och-inkluderande.html?m=1
Dagens besvikelse
De som inte fattar hur viktigt det är att hålla fast vid likabehandlingsprincipen. Jesper Sandström, GP, skriver klokt om att inga ska särbehandlas på grund av sin nationella bakgrund. Nej, det är inte rimligt att socialt svaga inte behandlas jämlikt. Jag har röstat nej till liknande idioti i Uppsala kommuns kommunstyrelse.
https://www.gp.se/ledare/är-det-rimligt-att-nyanlända-får-gå-före-i-bostadskön-1.18510797

Dagens stjärna
Anosh Ghasri. Ja, vi har tio tusentals människor som inte ingår i flaggans värme i Sverige. Vi kan inte heller låta alla som vill få rätten till det svenska samhällskontraktet. Alla dessa tusentals lever både mycket utsatt och utgör en fara för resten av invånarna. Det innebär ändå inte att amnesti är en klok väg att vandra. Den som tycker det saknar rimligt konsekvenstänkande.
”Är det ändå inte väldigt fräckt att känna förakt mot någon som varken lovat något eller är skyldig dig något? Jo. Och om det kan man tycka vad man vill, men det är likväl ett faktum som man måste förhålla sig till. När människor brottas med besvikelser, förnedring, hopplöshet och misslyckanden, hur ogrundade dessa upplevelser än kan vara, lurar både ilska och förakt runt hörnet.”


”Antalet öppna överlämnade avvisningsärenden från Migrationsverket till Polismyndigheten ligger på drygt 17 000. Av dessa är 12 000 personer efterlysta av polisen efter att ha gömt sig. För polisen är utvisningsärenden både tidsödande och resurskrävande. Men det stannar inte där. Varken för de som går under jorden, eller för samhället i stort.”
”För personerna som avvikit är tillvaron i regel kantad av rädsla, kriminalitet, våld, svåra arbetsvillkor på den svarta arbetsmarknaden och människohandel med sexuella syften. De är lätta byten. Hur mycket tjänar din pizzabagare? Vem hör, än mindre kan rädda, de som tvingas in i prostitution? Hur mycket kan kriminella inte tänkas tjäna på att låta en desperat person krama hanen i en gänguppgörelse, mot en smärre slant? Med detta byggs en tickande bomb. Det förakt som irreguljära migranter kan tänkas känna mot det land som skulle bli deras räddning, deras möjlighet till ett bättre liv, men som ”sviker” dem, ska inte underskattas.”

onsdag 25 september 2019

Naivitetens kostnader

Komplext mänskligt lidande
Du vet väl att många av de människor som lever i avskildhet och under mycket tuffa villkor ofta upplever sina liv som mer positiva än många människor som lever i mycket moderna och rika samhällen? Så är det. Varje människa är unik och varje människa upplever sin unika livssituation. Även om allt färre av världens invånare lever i riktig fattigdom och misär är det viktigt att förstå att många människor fortfarande lever socioekonomiskt utsatt. Och få länder erbjuder alla sina invånare ett så generöst skyddsnät/samhällskontrakt som i Sverige. Det är inte konstigt att handlingskraftiga människor som insett möjligheten att ta sig från en dålig socioekonomisk miljö till en bättre försöker göra det. Den som lastar människor som försöker att få det bättre fokuserar på fel problem. Problemet är om ett land har ett system som uppmuntrar liknande beteenden i så stor utsträckning att det generösa systemet blir ohållbart. Samtidigt som de höga skatterna är kvar.

Johan Rudstöms ledare i UNT exemplifierar tydligt hur illa det blir när naivister tillåts leda landet och en kommun. Att enskilda människor går långt för att uppnå egna ambitioner vet vi. Att samhällen måste balansera många enskilda ambitioner borde vi ha lärt oss för länge sedan. Naivisterna vill gärna skambelägga dem som kämpar för kloka beslut och inte enbart ägnar sig åt "öppna hjärtan". Naivisternas obalanserade hållning har bland annat kostat många barns onödiga lidande och många utnyttjade tiggares misär. Inget är "svart eller vitt" och därför är det korkat att agera som om det är så. Jag tjatar igen, man måste använda både hjärna och hjärta när man fattar beslut. Hjärnan hjälper mest till för att förstå konsekvenstänkande.

”Men det fanns tecken på att allt inte stod rätt till. Problemet med apatiska barn var i stort sett begränsat till Sverige. Det fanns också ett antal ”uttalanden” från asylmottagningen, vården och barn- och ungdomspsykiatrin, som handlade om att barnen varit medvetna om att familjens framtid hängde på deras förmåga att ”hjälpa till”, om mat som försvunnit från kylskåpet på BUP under natten, om frånvaron av liggsår etcetera. Dessutom tillfrisknade ”nästan alla” efter att permanent uppehållstillstånd beviljats.”


”Är Filterreportaget en signal om att vi åter borde rusa åt andra hållet igen, att några apatiska barn aldrig existerat? Naturligtvis inte. Men det är sedelärande som exempel på hur vi i Sverige hanterar nya fenomen. Svart eller vitt, för eller emot, och se för guds skull till att inte ”gynna mörka krafter”. Minst två barn har farit mycket illa. Varför gick ingen till botten med anklagelserna mot föräldrarna till de apatiska barnen? Varför i all sin dar skulle BUP i Stockholm konspirera för att utvisa barnfamiljer? Inget vet, och när politikerna inte gör sitt jobb så måste journalistiken göra sitt, utan en karenstid på tio år innan den ”motvillige” Filterreportern Ola Sandstig börjar gräva bland ”tabun” och ”sanningar”. Att ta reda på hur det förhåller sig kan aldrig vara att gynna mörka krafter.”
https://mobil.unt.se/ledare/ett-haveri-pa-manga-plan-5413347.aspx
Dagens besvikelse
Stefan Hanna. Jag har svårt för att skriva mycket kortare. Jag vill så gärna att mina rader ska ha lite sammanhållen substans så att reflektionerna konstruktivt kan bidra till en bättre framtid. Jag fortsätter att försöka skriva mer kortfattat.

Dagens stjärna
Gustav Juntti. Ja, Sverige är i stort behov av reformarbete av hur politiken arbetar. Framförallt krävs kompetent handlingskraft. Då krävs fler med relevanta kunskaper och erfarenheter i de politiska ledningarna. Det är hög tid för alla med värdefulla kunskaper och erfarenheter, som vill att Uppsalas och Sveriges bästa, att kliva fram och ställa sig lite till allas förfogande inom en modern demokratisk rörelse.

”Regeringens kommunikation är en floskelfest. Bara de senaste dagarna finns gott om exempel. Inrikesminister Mikael Damberg (S) deltar i mitten av veckan i en krishanteringsövning i Kiruna med syftet ”att utveckla förmågan till gränsöverskridande samverkan”.”

”Snart sagt alla politikens aktiviteter eller förslag faller inom en av tre kategorier: brist på samverkan och samordning, otillräcklig kompetens, eller en utmaning.”


”Med fyrkantig kommunikation säger dock politiker att de tänker på samma sätt och applicerar samma lösning oavsett område och problem.
Det är därför vi ständigt hör om en nationell handlingsplan, ett nytt råd eller en nationell samordnare. Ibland tillsätts en utredning, ibland särlösningar som sommarens lansering: fyra samverkansprogram för att ”överbrygga de utmaningar samhället står inför”, varav ett givetvis rör kompetensförsörjning.
Det här känner väljare så klart av. Enligt en global demokratiundersökning av det internationellt ansedda forskningsinstitutet Pew upplever 65 procent av svenskarna att inget förändras vem som än vinner ett val. Den demokratiska stelheten är enligt undersökningen bara högre i Grekland, Australien, Ryssland och Tunisien.
Vad händer i ett samhälle där en majoritet slutar förvänta sig förändring när de röstar? Och vad händer i samhällen där politiker pratar om förändring men inte säger något nytt?”
https://mobil.unt.se/ledare/svenska-politiker-pratar-mycket-lojligt-5413435.aspx

tisdag 24 september 2019

Puckad migrationsdebatt

Mångfaldstänkande
Precis som jag tycker många vänstermänniskor och naivister att olika och mångfald i grunden är något positivt. En av många skillnader mellan mig och dem är att jag generellt ser det som något berikande. Att kunna se och uppskatta olika när man värderar samma övergripande huvudfrågautan att fördöma utan bara logiskt argumentera för sin position.
Migrationspolitiken i kombination med integrationspolitiken är vår svenska tids ödesfråga. Det går att tänka flera tankar samtidigt. Du som följer min blogg vet att jag i nuläget är 100% emot fortsatt invandring av lågutbildade.Och 100% för invandring av högutbildade och på arbetsmarknaden högt eftertraktade. Anna Dahlberg på Expressen tillhör mina favoriter bland ledarskribenter. Läs nedan ledare av Dahlberg, nu är hon även i denna viktiga fråga på min sida. Läs Dahlbergs artikel nedan. När du gjort det, och förstått att hennes faktauppgifter är korrekta, borde du inse att det ör hög tid för nya partier att ta över ansvaret för Uposalabornas och svenskarnas attraktiva framtid.

”Det märkliga med den retoriska kapprustning som pågår är bara att den är så selektiv. Allt handlar om antalet asylsökande medan det är helt tyst om den utomeuropeiska invandring som tvärtom växer snabbt - arbetskraftsinvandringen. Sedan 2014 har antalet beviljade arbetstillstånd ökat med 70 procent. Totalt beviljades 41 065 uppehållstillstånd på denna grund förra året, varav anhöriga stod för 42 procent.”

”Det rimmar illa med partiledarnas ständiga tal om att ett nej är ett nej och att den som saknar skyddsskäl ska lämna landet.”

”Det finns mycket kring det svenska systemet för arbetskraftsinvandring som är märkligt. Vi är ensamma i västvärlden om att välkomna lågkvalificerad arbetskraft från länder utanför Europa till så låga löner som 13 000 kronor i månaden före skatt. Det finns heller inget försörjningskrav. Det innebär i praktiken att en person från Mongoliet kan komma till Sverige för att jobba på deltid som pizzabagare och ta med sig både fru och fem barn. Det som är en billig affär för arbetsgivaren blir därmed en dyr lösning för välfärdsstaten. Bara skolgången kostar i snitt 113 700 kronor per år och elev. Det är också principiellt stötande. Det pågår en intensiv diskussion om hur försörjningskravet ska utformas för flyktingar. Svenska medborgare som vill ta hit anknytningspersoner omfattas av ett strikt försörjningskrav. Men tredjelandsmedborgare som vill komma hit och arbeta slipper alltså undan. Vad är logiken i det?”
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/ensidigt-fokus-pa-asyl-forvillar-debatten/

Dagens besvikelse
Alla verklighetsförnekare som i bästa fall mycket sent tvingas acceptera att verkligheten är mycket sämre än de vill inse. Mattias Lindberg, GP, skriver insiktsfullt om det svenska politiska förfallet.   ”När man jämför dessa positiva förhoppningar, med resultatet, börjar man undra hur mycket naivitet makthavare får uppvisa utan att helt tappa sitt anseende. Om medborgare ena dagen hör optimistiska utsagor och sedan möter en radikalt annorlunda verklighet så gör det något med deras tillit till politiken och samhällseliten.”

”Vi lever i en tid när olika antaganden om Sverige måste omprövas. Flera uppfattningar om Sveriges ekonomi, arbetslöshetssiffror och trygghet har på kort tid kullkastats. Många politiker har varit väldigt övertygade om Sveriges goda ekonomiska tillstånd och förmåga att snabbt få stor lönsamhet på migrationen.”

”Den rödgröna regeringen och Centerpartiet har drivit igenom den så kallade gymnasieamnestin, som bygger på antagandet att lågutbildade unga män från Afghanistan kan tillgodogöra sig en gymnasieutbildning utan långa förberedelser. Även i frågan om gängvåldet har man varit optimistisk. Kriminologen Jerzy Sarnecki beskrev exempelvis 2016 hur invandrare inte påverkar brottsligheten eftersom de bara övertar fattiga svenskars brottslighet (Expressen 12/9).”

”Sverige har alltså nu sjunde högst arbetslöshetsnivå i EU. Också vinsterna i Sandviken har uteblivit. Nu rapporterasistället återkommande om stora budgetunderskott i Sandviken. Inte heller LO-ordförandens förhoppningar om tillväxt på 4-5 procent har besannats, istället krymper Sveriges ekonomi senaste kvartalet.”

”Att medborgarnas förtroende för de folkvalda rasar är alltså inte så konstigt. Många politiker verkar leva i en värld där politiken mer handlar om att stå upp för vad de anser vara goda värderingar, snarare än att lösa problem i verkligheten. Men väljarna ser igenom detta. På lång sikt är det skadligt för demokratin.”
https://www.gp.se/ledare/verkligheten-hann-ikapp-optimisterna-1.18365459

Dagens stjärna
Ardalan Shakarabi. Under flera år har jag argumenterat hårt för en mer hållbar migrationspolitik och en bättre integrationspolitik. Flera av de inriktningsförslag Shekarabi nu äntligen lyfter har jag länge förespråkat.

”Statsrådet Ardalan Shekarabi skriver på Facebook att: "Ska vi klara av integrationen kan vi inte ha en stor invandring under överskådlig tid. Vi behöver föra en hållbar migrationspolitik och hålla mottagandet av nyanlända på låga nivåer."”
https://www.gp.se/ledare/vaknar-socialdemokraterna-i-migrationsfrågan-1.18399709

måndag 23 september 2019

Historielöshet

Utan backspegel blir det inte bra
Tillhör du dem som tycker att det är viktigt att ha koll bakåt samtidigt som vi lever framåt? Den typen av människa är jag. Och jag minns hur viktigt det var att ha lika mycket koll i backspeglarna som framåt och åt sidorna när man körde för att få ett körkort. När du röstar på politiker som du vill ska företräda dig är det klokt att rösta på dem med bra koll på ”backspeglarna”.

All-time-high på aktiemarknaden. Kul för oss alla eftersom många miljarder av våra pensionspengar är placerade i aktier. Kan vi lära något av aktiemarknaden? Massor. Bland annat att den går upp och den går ner i förhållande till företags prestationsförmåga, skattesystemens utformning samt priset på pengar. Nu saknas i stort alternativa placeringar med möjlig avkastning. Men, men... vi är några som upplevt dåliga tider förr och allt det bjuder på. Den öppna arbetslösheten ökar nu stadigt i Sverige.
https://www.listor.se/livsstil/historiens-storsta-borskrascher/
Stadsbyggnadspolitiken är exempel där historiska perspektiv i bästa fall tycks sträcka sig till att vissa, som jag, kan tycka att det är viktigt att bevara äldre vackra byggnader. Men vår mänskliga historia bär på massor av lärande exempel på hur attraktiva bostadsområden skapas. Och våra skarpaste akademiska hjärnor inom stadsbyggnadsfrågor besitter väldigt mycket värdefulla kunskaper att lyssna mycket mer än många gör. Barnperspektivet är viktigt. Det pratat som vanligt mycket om det av vänsterkrafter och naivister. Samtidigt missas nästan alltid förmågan att just i bostadsmiljöperspektivet säkerställa just barnperspektivet för en attraktiv och segregationsbrytande miljö. Nedan reportage är värt att lyssna på.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7301113

Dagens besvikelse
Att ”broilers” i allt större utsträckning kan ges ordförandeklubban i politiska partier. Historiskt är det förhoppningsvis en parantes. Under typ 98% av mänsklighetens historia har våra ledare i huvudsak valts bland de mest kunniga och erfarna för uppdraget att leda. Äntligen någon ledarskribent som insett hur illa det blivit när oerfarna men människor fulla med självgodhet tillåts hålla i ordförandeklubbor.  Sanna Rayman är ”spot on”. Inte minst är riskerna enormt mycket högre att inte tillräckligt erfarna enkelt går i lobbyisters och festfixares ledband. Om du bryr dig om att Sverige ska erbjuda sina invånare en positiv framtid måste vi börja välja partier som erbjuder erfarna företrädare. Politik är ingen ungdomsförbundslek. Det är på blodigt allvar.

”Förut var partiledare något man krönte sitt cv med. Nu är det inte långtifrån att kallas ett instegsjobb efter ungdomsförbundstiden. Vad gör det med politiken?”


”Så här i efterhand kan man väl säga att även om de mest iögonfallande liberala visionerna drogs tillbaka är det falangen bakom dem som numera är Centerpartiet. Liberalerna i all ära – centern är tveklöst det parti som med störst självförtroende driver ståndpunkter så liberala att de ibland verkar orörda av verkligheten. Få saker i politiken påminner om hiphopkulturen, men på ett område finns likheter och det är att politiker numera karriärpeakar tidigt, men gärna beskriver vägen dit som en livslång vedermöda i motvind – med en välförtjänt pallplats på slutet. Ni vet: 

”De sa att jag inte var av rätta virket, men jag kämpade och gav allt och nu står jag här, 34 bast med två självbiografier i bakfickan.”  Den är lite rar, den där föreställningen att man är färdig med loppet när man i själva verket står vid första vätskekontrollen, med backarna framför sig.”

”Fridolin, Lööf, Busch Thor. Alla med god näsa för politik, visst. Men… förut var partiledare, minister eller riksdagsman något man krönte sitt cv med. Nu är det inte långtifrån att kallas ett instegsjobb efter ungdomsförbundstiden. Vad gör detta med hur vi ser på toppolitikerna? Hur påverkas partiledarskapets och ministerpostens status av att de som har jobben knappt hunnit börja lägga sina egna livspussel innan de börjar peta i medborgarnas? Vad gör det med politiken och politikerna?”
https://www.expressen.se/ledare/sanna-rayman/vad-hander-nar-partiledare-blir-ett-instegsjobb/

Dagens stjärna
Expressens ledare. Jag gillar att de utmanar makten och ifrågasätter när de tycker att fel åsikter framförs. Samtidigt är jag säker på att kineserna kommer att ge bra ”svar på tal”. Även många ledarskribenter i Sverige lutar sig ibland enbart mot sin ideologiska tolkning när de tycker till. Precis som med de flesta partiledarna saknar de ordentlig skolning i kulturella skillnader och respekt för att olika samhällen befinner sig i helt olika utvecklingsfaser. Om Expressens ledarskribenter läser på lite mer om Kinas historia och dessutom reflekterar över volymperspektiven på Kinas utmaningar kanske även mycket ideologiskt drivna individer kan förstå pragmatiska förhållningssätt.
https://www.expressen.se/ledare/kina-vill-tysta-svenskar-men-sprider-propaganda/


söndag 22 september 2019

Konkurrenskraft ger attraktion

Alltid individer och alltid i konkurrens
Hur kunde Sverige och många kommuner köras så långt ner i ett dike som bara växer i djup? Uselt ledarskap så klart. Så enkelt är det. Och i val har du möjlighet att rösta fram dugligare alternativ än de som idag finns representerade i Sveriges riksdag och i Uppsala kommunfullmäktige.

Bara konkurrenskraft skapar förutsättningar för att bygga ett attraktivt samhälle för oss alla. I vårt unika samhälle. Du kan med fördel ta del av nedan bifogade ranking av länder. Det är en av de viktigaste globala rankingarna som görs och som vittnar om länders konkurrenskraft och trenden i länders utveckling. Sverige utvecklas uselt och ansvaret vilar tungt på de senaste regeringarna och Sveriges riksdag. Liknande mätningar går inte att bortförklara. Uselt är ordet.
https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom-of-the-world-2019-annual-report


Har jag några moderna förebilder bland demokratiskt valda ledare? Ja, det har jag. Nelson Mandela och Winston Churchill tycker jag på många sätt var politiska ledare som förstod sitt uppdrag. Uppdraget att att tjäna just sitt folk mot en attraktiv och konkurrenskraftig framtid. Främst Churchill, men även Mandela, bjöd också regelbundet på många bevingade visdomsord.
https://livet.se/ord/källa/Winston_Churchill
https://livet.se/ord/källa/Nelson_Mandela
Dagens besvikelser
I ett allt mindre konkurrenskraftigt Sverige måste rättssystemet kraftigt förstärkas. Men regering och riksdag misslyckas återkommande med att stärka tryggheten i landet.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/m-en-skandal-att-regeringen-inte-lyckats-fa-fler-poliser

Den usla svenska kronan vittnar tydligt om att Sverige utvecklas allt sämre. Vi behöver nya demokratiska krafter, med tydliga konkurrensambitioner, vid makten i landets kommuner och för riket i sin helhet.
https://www.ekonomifakta.se/fakta/ekonomi/finansiell-utveckling/vaxelkursutveckling/

Dagens stjärna
Gustav Juntti. I en ledarartikel i UNT reflekterar han över hur svensk konkurrenskraft utvecklas. Hans referensram är ovan utgåva av rapporten Economic Freedom of the World. Det är ett av världens främsta mått på ekonomisk utveckling.

”Sverige hamnar med 7,56 poäng på plats 35. För två år sedan låg vi inom topp 20, och 2010 hade vi plats 16. Vi hamnar långt efter länder vi brukar jämföras med, exempelvis Danmark, Finland, Island och Norge. Men numer är vi även bakom länder som Georgien, Armenien, Rumänien och Guatemala.”


”Vi har längre upp till Island (7.74) och Armenien (7.70) än vad vi har neråt till exempelvis Jordanien och Kambodja (båda 7.44). Visst, vi ligger ännu i den översta fjärdedelen av de 162 länder som rapporten täcker. Och visst, på delmåttet rättsväsende och äganderätt är Sverige bland de femton främsta i världen. Men på andra sätt ser det bedrövligt ut. Ett delmått mäter statens storlek, och hur mycket personliga val och marknader får styra ekonomin snarare än politiker. Lägre marginalskatter och statlig inblandning i ekonomin ger högre poäng.”
”Vi ligger på plats 155. De båda diktaturerna Kina och Venezuela har en mindre statsapparat i relation till sina ekonomier än Sverige. Just bakom oss ligger Östtimor, Oman och Grekland.”

”Rapporten är ett eko av den inrikespolitiska debatten: Arbetsmarknaden är överreglerad, skattesystemet är förlegat och staten växer utan att ge mer tillbaka till näringsliv och medborgare. Inte konstigt att Löfven pratar lågt om vår ekonomiska konkurrenskraft.”
https://mobil.unt.se/ledare/kapplopning-mot-botten-5410501.aspx

lördag 21 september 2019

Utvecklande framtidsbygge

Tillsammans utan flum
Flum får andra företräda, det gör inte jag. Jag representerar en person som tidigt vill ta i och lösa växande problem. Det brukar vara det klokaste förhållningssättet, oavsett sammanhang. Jag är också en person som anstränger mig mycket för att hjälpa bra idéer och möjligheter att förverkligas. Politicast är en ny intressant plattform varigenom politiker kan kommunicera med sina invånare. Jag gillar skarpt liknande företagarinitiativ som påtagligt syftar till att bidra till ett bättre samhälle. Ett nytt bettingföretag där människor spelar bort sina pengar imponerar dock inte på mig. Samtidigt är jag en individ som gillar tekniklösningarna bakom alla erbjudanden på marknaden. Flumet inom svensk debatt behöver kraftigt marginaliseras.

Politicast kanske till och med kan slå i Kina. Igår var jag bjuden på ett 70 års firande av folkets Kina. Fram till dess hade utländska krafter och kejsardynastiner styrt Mittens rike. De senaste 30 åren har landet genomfört en förvandling aldrig tidigare skådad bland mänskliga samhällen. Från ett fattigt land till världens näst rikaste med 1,4 miljarder invånare. Ett extremt högteknologiskt land som inom område efter område också leder utvecklingsarbetet. De leder idag det tekniska utvecklingsarbetet inom många tillämpningsområden.

Det tål att påminna dem som nu gnäller om att Kina inte än har en demokratisk modell som den västerländska att 70 år är en kort tid. 70 år fritt från kejsardöme och utländsk kontroll. Och att det i huvudsak är kortsiktiga västerländska kapitalistiska investeringar som gjorde Kinas nutida fantastiska utveckling möjlig. Dessutom är det respektlöst att tro att västerlandets demokratiska modeller är de bästa. Många kanske chockas inom 20 år då kanske Kina introducerar en helt ny modell för folkstyre. Vem vet, innovativa är de. Om de skulle välja den amerikanska modellen finns bara två alternativ för folket. Är inte minst tre alternativ bättre...? Kanske kan Politicast i Kina bidra till att landet snart hittar den mest nutidsenliga modellen för folkligt styre? Och ett styre som tydligt kan ställas till svars för hur de styr. Den som lever får se. Helt klart är att stora framgångar skapas genom samarbete mellan olika människor. Bara till exempel blå eller bara röda blir inte bra.
http://www.kinas.se/historia/
https://www.politicast.fm/e/PYLSGyiEEvUBJJPRN88VjP?fbclid=IwAR1Qvfe7_E27gC-om7GcfztUGrf4hTEQwaYxBhPPR33PerDUsrn-tF--Enk
Dagens besvikelse
Regeringen (MP och S) och deras partners (C och L med stöd från V). Viktor Barth-Kron skriver i klartext, i Kvartal, om hur illa Sverige idag leds. Ansvarsutkrävandet skapar inte många andra väljaralternativ än att rösta på missnöjespartiet SD. Vår demokrati är i kris.

”2019 ansåg sig Centerpartiet och Liberalerna framför allt behöva en lista med mångapolitiska framgångar, för att kunna motivera sitt nya samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vilket i sin tur åtminstone delvis måste kompenseras, rent kvantitativt, för att det inte ska se ut som att S och MP gått tomhänta från bordet. Summan av allt slutade på 73 punkter. ”Förstärkningar i välfärden” respektive ”ambitiös klimatpolitik” förslår inte på egen hand, i alla fall inte i ett politiskt medieklimat där flest nyheter vinner mest och bäst uppmärksamhet.”
”Kvantititetsfaktorn leder helt enkelt till reformer för reformernas skull. Därför får vi bland annat friår/utvecklingstid, och förmodligen också något slags familjevecka. Trots att knappt någon egentligen vill ha dem.”
https://kvartal.se/artiklar/reformer-som-ingen-egentligen-vill-ha/

Dagens stjärnor
Entreprenörer med en positiv agenda. Väldigt många entreprenörer/företagare har mycket positiva ambitioner med sitt företagande, inte ”bara” att tjäna massor av pengar. Ett exempel på liknande företagare är grundarna till POD-plattformen Politicast med ambitionen att förbättra dialogen mellan invånare och dess företrädare. Också att göra moteld mot den kortfattade fördumningen av viktiga sakpolitiska debatter. Jag hoppas de lyckas. Du påverkar om de lyckas genom att utmana mig och andra politiker som vågar vara mycket tillgängliga för vad andra tycker.
https://www.politicast.fm/e/PYLSGyiEEvUBJJPRN88VjP?fbclid=IwAR1Qvfe7_E27gC-om7GcfztUGrf4hTEQwaYxBhPPR33PerDUsrn-tF--Enk

fredag 20 september 2019

Du bestämmer

Framtidshopp, Uppgång eller fall
Blir framtiden ljus? Inte av sig själv. Det finns lika många varianter av viljor om vad bra framtid innebär som det finns människor på vår jord. Några tusentals eller miljoner lyckas ibland enas om en för dem acceptabel nulägesbild och en framtida önskebild. Då kan de forma en politisk rörelse som kan komma att påverka framtiden på riktigt. Politiker och politiska rörelser som lyckas attrahera flest lyckas mer och mer påverka hur vår gemensamma framtid utformas. Så är det. Och framtiden kan bli bra för de allra flesta, eller väldigt dålig. Så kraftfulla är politiska krafter som tillåts sitta vid styrspakarna. Och genom alla tider har individer varit avgörande för om politiska rörelser varit framgångsrika eller misslyckade. Genom människans historia finns gott om exempel på politiska rörelsers som fört sitt folk mot både framgångar och kraftigt förfall. I mer eller mindre korta cykler faller och reser sig samhällen igen. Senast i valet 2022 är det hög tid att du verkligen funderar över vilka dina politiska alternativ är och vilka personer som bäst kan företräda dem. Du har ett stort eget ansvar för din egen och dem du bryr dig mest oms framtid. En sak är säker, Uppsalabornas och svenskarnas framtid kan bli mycket positiv om kompetenta och positiva politiska krafter får råda. Och om krafter som inte är befläckade med många år av misslyckanden att tjäna sina invånare socialt- och ekonomiskt hållbart får ta över ledarskapet. Vi behöver många fler ledande politiker med omfattande kunskaper och erfarenheter från riktig arbetsmiljö. Det är idag en underskattad bakgrund i system som vallar falanger från ungdomsförbund. Samhällens uppgång eller fall avgörs av vilka vägval olika samhällen gör. Sverige behöver mer praktiskt lagda politiker.

https://www.mises.se/2010/11/13/imperiers-uppgang-och-fall/
https://mimersbrunn.se/article?id=314

Dagens besvikelse
Partiledare ska inte delta på liknande kalas vare sig om det betalas av en festfixare/lobbyist, eller skattebetalarna i en eller annan form. Om deltagandet är privat finansierat tycker jag det är ok då det blir som vilket supermingelparty som helst. Att sola sig i glansen bland kändisar är ett gammalt politiskt trick. Idag tror jag dock det gör större skada än nytta. Det är dags för invånare med ”skit under naglarna” att ställa upp i demokratins, Uppsalabornas och svenskarnas tjänst. Det krävs om den negativa utvecklingen ska brytas. Självklart är inte dessa partiledare, eller de som av arbetsbelastningsskäl tackat nej, inte personliga vänner med Bindefeldt. Det är deras position som får inbjudan och som används som del av företagaren Bindefeldts tjänster. Så fort en partiledare eller annan med titel förlorar sin titel är de inte längre med på inbjudningslistorna (få undantag). Ingen skugga över Bindefeldt, ur hans perspektiv har han lyckats lysande med sin företagsverksamhet.
https://www.expressen.se/nyheter/partiledarna-pa-lyxig-bjudresa-utomlands/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/awL8wL/en-uppvisning-i-omdomesloshet

Dagens stjärna
Malcom Kyeyune. En ofta mycket klok Uppsalabo som ständigt deltar i nationella debatter.

Invandringens ”gravitationskraft” växer ständigt och påverkar numera så många frågor – kriminalitet, ekonomi, kultur, demografi – att det blir snart sagt omöjligt att byta ämne eller återvända till gamla och mer bekväma politiska konfliktlinjer.”


”Samma dynamik existerar i politiken. Den som inte vill prata om invandring (och den kategorin inkluderar en hel del krönikörer, kan jag lova!) behöver, likt den som vill skicka turister ut i omloppsbana, lägga ner allt mer kraft på att klara det i takt med att invandringens ”gravitationskraft” växer. Den påverkar numera så många frågor – kriminalitet, ekonomi, kultur, demografi – att det blir allt svårare att inte tala om den.
”Men talar vi inte hela tiden om invandring?”, frågar du dig.
”Detta är självklart sant. Detta är inte en önskan eller uppmaning om att folk borde prata om invandringen mer. Jag gör bara en enkel – och ganska tragisk – observation: över tid måste alla som vill prata om andra saker övervinna ett allt hårdare tryck åt andra hållet.”
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/invandringen-ar-en-gravitationskraft-i-svensk-politik-29018

torsdag 19 september 2019

Lyssna på experterna

Grov brottslighet går att bekämpa
Det går att vända den mycket negativa utveckling Sverige har kopplat till grov brottslighet och allt mer försäljning av droger. Hur? Främst handlar det om att sluta mesa med människor som inte är mesmottagliga. Björn Ranelid går som jag tidigare hårt åt ”offerkoftelinjen” under ”dagens stjärna”. Därefter handlar det om att lyssna på svenska och utländska experter. Sveriges folk behöver få fler politiska alternativ som just respekterar relevanta yrkesgrupper i betydligt större utsträckning än nu. Ungdomsförbundens medlemmar är inte representativa för Sveriges befolkning och deras tyckande är mycket ofta tydligt omoget och okunnigt.

Alice Teodorescu skriver en läsvärd artikel som bifogas nedan.
””Tror du att barnen i Sverige i dag kommer att växa upp till ett bättre eller sämre samhälle än i dag?” När Novus nyligen ställde frågan svarade bara 28 procent ”bättre” och hela 59 procent ”sämre”. Länge fick varje generation som växte upp i Sverige det bättre än den föregående. Att så många, med fog, oroar sig för att deras barn ska få det sämre i framtidens Sverige är alarmerande. Det säger något om hur genuint bekymrade människor de facto är - och hur viktigt det är att oron tas på allvar om tilliten till politikens lösningsförmåga ska bestå.”
https://www.gp.se/ledare/miraklet-i-new-york-inget-mirakel-1.18301821

Om du inte såg den senaste delen av Uppdrag granskning i SVT, gör det! I många år har jag lyft behoven av att bättre hantera unga grova brottslingar. Experterna, främst Polisen och dess kopplade forskare, har länge haft tydliga krav på bättre metoder för att stävja en mycket negativ utveckling. Inget händer. Mesarna styr. Lyssna särskilt på svaren från chefen på socialförvaltningen. Självklart måste Socialförvaltning och Polis arbeta hand i hand kopplat till de unga som spårar ut ordentligt. Det är bäst för dem och för alla andra samtidigt.
https://www.svtplay.se/uppdrag-granskning
Dagens besvikelse
Miljöpartiet. Friårsidén är korkad. Och mycket dyr. Pengar som behövs för att lappa ihop Sverige efter följderna av MPs oansvariga och naiva migrationspolitik.

”Det är ingen tvekan om att det skulle behövas betydligt bättre möjligheter för arbetstagare att vidareutbilda sig och byta bana mitt i karriären. Därför är det sorgligt att regeringen satsar så mycket pengar och prestige på den här usla modellen.”
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/nej-kritiken-mot-friaret-ar-inget-slappt-hogergnall/

Och att det parti som har minst stöd bland folket tillåts påverka Sveriges utveckling i en så enorm utsträckning. Det är ett av många tydliga exempel på en dåligt fungerande riksdag. Glöm aldrig att det är MP som främst bär skulden för Sveriges sjukligt oansvariga migrationspolitik. Jag hoppas innerligt att nedan IS-krigare aldrig tillåts komma tillbaka till Sverige. Tyvärr anser jag att vi måste betala 350 kronor per dygn till landet som håller honom fängslad.
https://www.expressen.se/gt/har-vittnar-is-svensken-hogg-tills-fangens-huvud-lossat/

Dagens stjärna
Björn Ranelid. Bra att en kändis som Ranelid fått nog och tydligt lyfter fram hur djupt Sverige körts i diket av regeringar och riksdag som ska verka för svenskarnas bästa.

”Många män som kör omkring i dyrbara bilar i Sverige och som bevisligen saknar arbete och anställning och som inte är sjukskrivna måste försörja sig på ett eller annat sätt. Dyrbara klockor och märkeskläder kostar pengar. Endast dumma och godtrogna varelser kan inbilla sig att dessa personer inte rånar, sysslar med vapenhandel, langning av narkotika, utpressning, övervakar kvinnlig prostitution och annan kriminell verksamhet. Det påståendet handlar inte om fördomar, utan det är rent vetenskapliga och objektiva fakta, sanningar med andra ord.”

”Socialdemokraterna och miljöpartisterna skjuter sig själva i fötterna med lösa skott när de stänger dörren för sverigedemokraterna i överläggningarna om vad som bör göras för att motverka den grova och organiserade brottsligheten i Sverige.”
https://www.expressen.se/kvp/kronikorer/bjorn-ranelid/socialdemokraterna-skjuter-sig-i-fotterna-med-losa-skott/?fbclid=IwAR3jqroP40FxVrE-vtwODA9w7S6VBTvlZENBBXnwqvv1VgJc9ISwoTiB7Ls

onsdag 18 september 2019

Växande utanförskap och konflikter

När krubban är tom bits hästarna
I grund och botten är vi alla mer eller mindre egoister. Även våra Florence Nightingales agerar utifrån egen mening och är därför ett naturligt uttryck för egoism. Men en egoism som av många anses som positiv. För mig är det obegripligt att stora delar av Sveriges riksdag inte på allvar tar i de stora faktiska problem vi har runt om i Sverige. Särskilt förvånande att inte regeringen fokuserar allt på att få till en betydligt mer hållbar migrations- och integrationspolitik. Sokrates skulle vara förfasad över hur Sverige idag styrs. En sak är säker, när kampen om begränsade resurser rasar i allt tuffare tider börjar ”hästar bitas”. Anna Dahlbergs bifogade ledarartikel nedan är läsvärd.
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/valkommen-till-det-nya-exitsamhallet/

”Bristen på politiskt ledarskap skapar ett vakuum där människor kommer att leta efter trygga lösningar på egen hand.”

”Är statsminister Stefan Löfven medveten om stämningsläget i landet? Opinionsinstitutet Demoskop ställer varje månad frågan: ”Går utvecklingen i Sverige på det hela taget mest åt rätt håll eller åt fel håll?”. I september svarar hela 62 procent av de tillfrågade att det mest går åt fel håll; bara 36 procent är fortsatt optimistiska om utvecklingen.”

”Den oro som många väljare känner fångas inte upp av de politiskt ansvariga. Den som lyssnade när Stefan Löfven läste upp regeringsförklaringen i tisdags kunde bara förundras över bristen på allvar. Statsministern utlovade förbättringar på livets alla områden som om framgångsresan fortsätter oförtrutet.”

”I stället för att visa politiskt ledarskap läggs samhällsproblem antingen på hög eller ut på kommissioner, gruppsamtal och parlamentariska kommittéer. Pengar sprätts iväg åt alla möjliga håll samtidigt som rättsväsendet inte får de resurser som har efterfrågats.”

”Det är illa nog att det skjuts och sprängs i utsatta områden, men om även medelklassen drabbas upplevs att en gräns har passerats.”
https://www.expressen.se/ledare/tondov-regering-nar-det-mullrar-i-landet/
https://www.gp.se/ledare/att-vara-beroende-av-kommunen-1.17996210
Dagens besvikelse
Naivisterna som starkt bidragit till att Sverigebilden kraftigt försämrats. Ur ett jämförelseperspektiv med andra västländer har vår trygghet kraftigt försämrats.
https://www.expressen.se/nyheter/amerikanske-polischefens-oro-for-svenska-gangvaldet/

Dagens stjärna
Henrik Mitelman. Ja, Sveriges senaste regeringar har ihop med riksdagsmajoriteter drivit en mycket oansvarig migrationspolitik. Det har redan kostat massor av fler människor i långvarigt utanförskap och pengar. Och det sociala- och ekonomiska haveriet fortsätter.
https://www.di.se/analys/regeringen-blundar-men-snart-kommer-jattenotan/

tisdag 17 september 2019

Blodigt allvar

Konflikter som fungerar
Gång efter gång genom människans historia har maktkamper i toppen av furstendömen och riken avgjorts genom att starta krig med främmande makt. Syftet är att försöka få många egna invånare att sluta upp bakom den ledning som startat kriget. Trumps upptrappning mot Iran är sannolikt en del av detta spel. Och vi är några som minns konsekvenserna av USAs och Storbritanniens attack mot Irak. Och dess konsekvenser. En attack på Iran riskerar att bli ännu mer förödande. Jag ogillar i stor utsträckning mullornas styre i Iran. Mer än det ogillar jag ännu mer spridningseffekter av Mellanösterns konflikter till Europa.

Netanyahu drev fram sin valvinst genom att hetsa mot Rabin som till sist mördades av en israelisk högerfanatiker. George Busch jr drev på för att störta diktatorn Saddam Hussein trots väldigt många länders varningar om sannolika konsekvenser. Några massförstörelsevapen hittades aldrig. Inrikespolitik kan lätt leda till väpnade konflikter i andra länder. Trist för alla civila offer som offras. Självklart gillar jag inte diktaturer men det hade gått att neutralisera Hussein och Gadaffi utan att massor av människor skulle offras. Lätt för mig att säga men även amerikanska generaler har vittnat om hur dåligt USA hanterade Irak invasionen. Och runt om på vår jord pågår så kallade proxykrig, det vill säga krig mellan stormakters ombud på andras mark.
https://www.expressen.se/nyheter/donald-trump-alla-bevis-pekar-mot-iran/
https://www.na.se/artikel/usa-s-politik-i-varlden-kritiseras-alltfor-sallan
Dagens besvikelse
Regeringen har vare sig kunskaperna, erfarenheterna, metoderna eller modet att bryta en växande segregation och därtill kopplat utanförskap. Och det sanslösa slöseriet av skattepengar fortsätter.

”Här samlas flyktingar från Syrien med missbrukare, psyksjuka och långtidssjukskrivna i nedgångna hyreshus. Boende berättar om mögel, vägglöss, vattenskador, utslitna kök och avstängda tvättstugor. På vintern vaknar de med frost på insidan av fönsterrutorna.”

https://www.expressen.se/ledare/linda-jerneck/rodgron-halvmesyr-biter-inte-pa-slumvardarna/

Dagens stjärna
Sakine Madon. Ja, år efter år efter år driver svenska politiska ledare en misslyckad integrationspolitik. Priset för det är redan mycket högt. Framförallt för alla de krafter som växer upp i utanförskapets skugga och som berövas sina möjligheter att blomma ut i sin fulla potential. Madons avslut är explosiv och tragisk. Tragisk då man faktiskt måste ifrågasätta om det bara är okunskap eller ren taktik att återinföra en låg samhällsklass.

”Jag saknar en handlingsplan mot barnaga och en handlingsplan mot hedersstrukturer. Det skulle hjälpa som pojkarna slåss och stökar, och flickorna som växer upp till att bli de nya kvinnorna längst ifrån arbetsmarknaden.
Vill man på allvar förändra?”
https://mobil.unt.se/ledare/uddlos-handlingsplan-hjalper-inte-gottsunda-5407845.aspx