tisdag 31 augusti 2010

Är individer viktiga?

Vissa tror på att individen är viktig och att det är individer som utgör skillnaden när t ex lag konkurrerar om världens välstånd eller när fotbollslag kämpar om ära och rikedom. Andra förnekar att det alltid handlar om individers förmåga och inställning och istället startar de i det ansiktslösa kollektivet. Ett ansiktslöst kollektiv där det alltid är någon annan som t ex är skyldig när stora misstag gjorts eller folkmord ägt rum.

Jag tror på individen. Jag tror på individer som inser att det alltid är lagarbete som skapar stora framgångar. Ordspråket att "ingen kedja är starkare än sin svagaste länk" stämmer. Tro mig, jag har varit del av lag som fungerat och lag som inte fungerat. Vissa lag är mer kapabla än andra. Vissa lag har en inställning som är bättre än andras. Vissa lag förstår att utgångspunkten för lagets positiva resultat är att individer får utrymme och får bidra efter egen förmåga. Vissa lag förstår att det är viktigt att inte låta några falla för kraftigt för nästa gång kan det vara du som behöver lagets stöd och förlåtelse. 

Personval är positivt. Vi väljare får chansen att uttrycka ett tydligt stöd för personer som vi särskilt tycker förtjänar att företräda oss. Trots det är det lag som gör de stora skillnaderna. Jag är väldigt stolt över alla de individer som är beredda att kämpa för ett roligare, rikare och rättvisare Uppsala genom Centerpartiet. Granska gärna vår kandidatlista med 55!! toppkandidater som är beredda att tjäna samhället i politiska uppdrag. Jag är imponerad och stolt. Hur ser de andras listor ut?

måndag 30 augusti 2010

Ge mer blandat med Hollywood!

Den akuta tragedin i Pakistan fortsätter och har enorma proportioner. Tänk dig själv att drabbas av en naturkatastrof som tvingar dig och de dina att lämna ett förstört hem, att vara tvungen att tillsammans med massor av andra gå mot främmande mark (om du inte avlidit på vägen) och där vara i kamp med massor av andra om en i bästa fall en liten plätt mark. Sen börjar kampen om att du och din familj skall få någon daglig näring. Uttrötthet, sorg, panik, frustration blandat med viljan att överleva. Vi talar om flera miljoner av medmänniskor som har det så just nu i Pakistan. Du kan göra mer för att ge dem lite hjälpa! Ett mål mat om dagen räddar liv!

Som med så mycket annat i livet är det inte svart eller vitt. Pakistan är en svart bit av tillvaron just nu. En vit är att Hollywood kommer till Uppsala! Daniel Craig, Stellan Skarsgård och många andra kändisar kommer och filmar in en av Stieg Larssons böcker. En Stieg som inte fick förmånen att skörda frukterna av den insats som uppenbarligen skänker många människor spänning runt hela världen. Jag får t o m förmånen att låna ut min parkeringsplats för att Hollywoodstjärnorna skall ha det bra när de är och filmar i vår stad. Det gör jag gladligen eftersom filmen sannolikt kommer att locka många turister till Uppsala. Turister som förhoppningsvis sover över i vart fall en natt. 

Kraften underifrån

Idag har Kommunfullmäktige chansen att i handling visa att man stöttar ett projekt, Gränby Arena, som bygger på ett initiativ från vår lokala idrottsrörelse och som fått stöd av det lokala näringslivet. Behovet av fler idrotts och multiarenor är stort. Alliansen gör mycket för att stötta de folkrörelseinitiativ som finns. Stora delar av oppositionen påstår att de förstår att behovet av mer kapacitet för idrottsrörelserna är stort. Trots det motarbetar de nu denna möjlighet. Vi skattebetalare har nu chansen att stötta ett projekt som tillför kommunen en mycket efterlängtad multiarena. Vi får chansen att stötta detta positiva projekt genom att ge ett fördelaktigt lån och genom att under 25 år garantera 20% av areanans beläggning. 20% som framförallt kommer att komma våra lokala idrottsrörelser till gagn.

Jag beundrar alla de idrottsklubbar som lagt massor av ideell tid på att göra detta möjligt. Jag beundrar också alla inom näringslivet som är beredda att ta en stor risk för att bidra till en positivare utveckling för vår kommun. Jag ser gärna fler liknande initiativ från våra folkröreleser och från vårt lokala näringsliv. NU har vi i Uppsala chansen att förverkliga en multiarena som inte bara Uppsala kommun får glädje av utan hela vårt län. Inte minst alla de nya arbetstillfällen som projektet kommer att skapa är efterlängtade. Många av arbetsuppgifterna utgör lämliga instegsjobb för ungdomar och invandrare.

Som jag sagt tidigare vill jag se mindre av den smaklösa smutskastning som MP ägnar sig åt. Smutskastningen är skamlig och bidrar oförtjänt till att spä på det politikerförakt som finns i vissa kretsar. Jag vidhåller att MP bör be alla dem som de anklagar för mygel om ursäkt eller lyfta fram konkreta bevis på att något otillbörligt ägt rum. Det finns inget som tyder på något mygel och om det mot förmodan finns något mygel ställer sig självklart ingen i beslutande ställning bakom något liknande. Skäms! och skärpning MP!

söndag 29 augusti 2010

Engagemang är viktigt

Min morfar är en obotlig Sosse. Lite förvånande med tanke på att han är så klok och medveten. Trots att inledningen av hans liv självfallet innebar att man valde politiska alternativ som ville att välståndet skulle fördelas bättre bland befolkningen. Idag är det dock en helt annan värld med helt andra krav för att klara den globala välståndskampen.

Jag gillar människor som engagerar sig. Oavsett vad engagemanget handlar om så länge det inte är brottsligt. Det var bl a därför som jag valde att mot övriga Alliansvänners önskemål besöka de ungdomar som i sommras ockuperade landstingets fastighet Kajan. Det var därför som jag gav ett löfte om att träffa dem igen och prata om ungdomsbostadsproblematiken om de valde att avbryta ockupationen. De var kloka nog att avbryta ockupationen. Jag har erbjudit dem en träff men de har avböjt.

Åter till min morfar. Han är ju inte så ung längre. Han är dock full av liv och lust. Mer än på länge. Just nu väljer han att lägga stor del av sin energi på att i samtliga val försöka få Sossarna valda. Han skriver upprop, han går på möten, han delar ut flygblad och han knackar dörr. Bortsett från att han är en obotlig sosse måste du hålla med om att jag har en underbar morfar. Om jag förstår honom rätt tycker han att Moderaterna får styra allt för mycket och det kommer att leda till att vår generella välfärd kommer att brytas ner och sönder. Jag försöker få honom att förstå att Centerpartiet har en tydlig vision och en handlingsplan som tydligt kämpar för att alla som lever i vårt samhälle skall ha det bra. Vi vill ju inte att det i Uppsala skall bli roligare, rikare och rättvisare för bara några stycken! Det är särskilt för våra svaga och mindre bemedlade som omställningen av Sverige är nödvändig. De rika behöver man inte fokusera på. De klarar sig bra ändå. Det är försvaret och utvecklingen av vårt generella välstånd som är vår politiska dagordning. Varför är det så svårt att förstå för vissa?

fredag 27 augusti 2010

Att vilja, att våga och att kunna genomföra

Politik sägs vara det möjligas konst. Det stämmer. För att något skall vara möjligt måste man dock börja med att vilja något. Vissa klarar av att formulera sin vilja i visioner och konkreta mål. Andra klarar inte av det. Jag har förmånen att vara del av ett parti som har många idéer om hur vårt samhälle kan utvecklas i en positivare riktning. För mig är det viktigt att ett politiskt parti inte bara har en ideologisk bas som man delar. Det är inte heller tillräckligt med enkla kortsiktiga förslag som man driver. Förslagen måste kunna sättas in i ett sammanhang och det sammanhanget kan med fördel uttryckas i en vision.

I Uppsala är nu Centerpartiet väldigt tydliga med vad vi har för ideologisk bas, vilka praktiska förändringar och förbättringar vi vill se, vi har utvecklat former i vårt interna arbete som engagerar och vi har en vision om 2030.

Alla som vill göra det politiskt möjliga kan nu värdera Centerpartiet i Uppsala utifrån denna bas. Tillsammans med dem som också vill bidra till att Uppsala kommer nära vår vision 2030 kan vi nu se till så att nödvändiga förändringar och förbättringar sker.

Inget parti i Sverige har egen majoritet. Alla partier i Sverige måste samarbeta med andra partier för att klara av att förändra och förbättra. Så är det. Jag tycker att det är bra. Det skapar förutsättnigarna för en bra demokrati. Invånarna bestämmer vilka politiska företrädare och vilka politiska program och framtidsvisioner som skall ha mest inflytande i det politiska spelet. Så är det och det skall respekteras. Jag hoppas att fler tar till sig de olika partiernas budskap och vilka som företräder dem. Då tror jag att Socialdemokraterna kommer att tappa ännu mer stöd tills de hittar nya trovärdiga vägar mot en bättre framtid. Då tror jag att MP förblir ett litet utopiskt varningsklockeparti som kan göra nytta i opposition. Då tror jag att Centerpartiet än en gång kan bli ett parti som kan leda Uppsala och Sverige mot en ljus framtid för hela vårt samhälle och även för våra barn och barnbarn.

torsdag 26 augusti 2010

Oppositionen är superröd

Det råder nu ingen tvekan. Oppositionen i Uppsala är superröd. Jag kan inte tolka de senaste dagarnas utspel på något annat sätt. Med superröd menar jag att de även i gammal kommunistisk anda nu också vill skapa en angiverikultur inom den kommunala förvaltningen.

Kan du tänka dig att i Sverige, i Uppsala, år 2010, går ett parti, som av många ses som seriösa, ut och säger att de vill införa ett "skvallerpris/skvallerbelöning" till den som just skvallrar om att något KANSKE inte står rätt till (t ex korruption). På fullt allvar ställer sig också ledaren för detta oppositionsparti bakom ett liknande utspel. Det är skamligt. Det är också skamligt att samma partiledare och en ledande annan partirepresentant (annat oppositionsparti) i svepande framställningar anklagar näringsliv och kommunala förvaltningschefer för korruption. Om det här är nivån på våra ledande kommunala politiker, då behövs det ett stort reningsbad för att vi skattebetalare skall få bättre representanter att förvalta våra gemensamma medel och att leda vår utveckling framåt! Skamligt!

Jag delar som du förstår Erik Weimans debattinlägg i dagens UNT. Vi har inte en rödgrön opposition i Uppsala. I Uppsala står Alliansen mot superrött! För mig som arbetat mycket extra inom sjukvården, sålt mot sjukvården, besökt vårdinrättningar i flera olika världsdelar och varit anhörig till svårt sjuka, för mig ser verkligheten helt annorlunda ut än för vänstern som fortsätter att tro att en sko passar alla och att det går att få ett högt förädlingsvärde ur varje satsad skattekrona i en miljö som inte är konkurrensutsatt.  Kvalitets-, effektivitets- och produktivitets-tryck via konkurrens ger oss högre kvalitet samt mer och bättre vård för varje satsad skattekrona. Det är inte ett ideologiskt perspektiv. Det är ett ekonomiskt och beteendevetenskapligt perspektiv. Ideoplogiskt handlar frågan för mig om man tror som jag att om MÅNGA BLOMMOR FÅR BLOMMA, då blir det totala resultatet bäst ELLER om man tror som superrödingarna att det allra bästa är att endast EN leverantör av skattefinansierade tjänster skall tillåtas. Tänk om dom hade fått bestämma! Då hade vi fortfarande bara haft en TV-kanal. 

Öppen redovisning!

Varför vill vissa partier undvika att öppet redovisa hur de finansierar sina valrörelser? Jag tycker att det är helt oacceptabelt. Lika oacceptabelt som jag tycker att det är när en fackförening, med tvingande anslutning, ger en massa stöd till vänsterpolitik, är det oacceptabelt att det inte råder öppenhet om hur valrörelser finansieras. Det är viktigt att vi i en öppen demokrati kan se vilka intressen som särskilt tycker att de gynnas av en viss politik och därför väljer att stötta ett särskilt parti eller en person. Det är också viktigt för att motarbeta korruption. Det är inte helt otänkbart att vi har korrupta politiker även i Sverige. Med en öppen redovisning av varifrån valmedlen kommer är det också lättare för t ex media att avslöja om stora anslag givits till ett visst parti och att den som gjort anslagen senare får stora ur samhällets perspektiv oförtjänta fördelar. Öppenhet är viktigt. Vad kan dölja sig bakom de skynken som vissa inte vill öppna upp?

onsdag 25 augusti 2010

Oroliga hyresgäster

Ännu ett berikande möte. Idag träffade jag en större grupp hyresgäster som var oroliga över en sannolik försäljning av den fastighet som de bor i. Mötet var i huvudsak ok och budskapet var enkelt och tydligt. De tror att det finns en "hidden agenda", då de tidigare informerats så bra av kommunens fastighetsbolag men när försäljningen rullade igång igen fick de ingen information alls. Oavsett om allt gått juridiskt rätt till tycker jag att det är beklagligt att de som berörs mest av försäljningen av Kvarnen inte fått en uppdaterad information om att Kommunfullmäktiges tidigare fattade beslut, och som inte hävts, återuppstartats efter finanskrisuppehållet. Alliansens kort och långsiktiga mål är att många fler hyresrätter skall erbjudas. Den tänkta köparen säger att de skall fortsätta med hyresrätter. Kommunen har fått ett acceptabelt bud på fastigheten utifrån att det är hyresrätter och därutöver en extra säljintäkt om köparen inom drygt fyra år skull vilja ombilda fastighetens bostadsdelar till bostadsrätter. En konstruktion för att å ge skattebetalarna bättre betalt per lägenhet. Jag tycker att det är viktigt att lyssna till var och en av de berörda. Varför har en del så svårt för att lyssna? 

tisdag 24 augusti 2010

Moderaterna kör över småpartierna

Va? Är det möjligt? Har inte de mindre partierna bättre förhandlare än så? I dagens DN kan man läsa att Naturskyddsföreningen hävdar att Moderaterna mer eller mindre konsekvent kör över de mindre partierna i miljöfrågor. Trots det konstaterar samma förening att miljöarbetet äger rum men mycket mer önskas. 

Ur ett demokratiskt perspktiv kan jag inte se något problem med att Moderaterna har den starkaste Alliansrösten om folket vill att det skall vara så. Tänk att det kan vara så svårt att förstå så enkla saker som att det är näringslivet som skapar utrymmet för välfärden och att det faktiskt har en stor betydelse vilket parti man röstar på. Om man t ex tycker att de gröna frågorna är viktiga så talar Centerpartiets 50-åriga tradition sitt eget språk. Centerpartister är inte bara måna om god tillväxt. Vi vill också att den skall ske i balans med naturen.
En röst på Centerpartiet är en röst för tillväxt och miljöansvar. 

Naturskyddsföreningen skriver att det nästan verkar som att M nu förstått att inte marknaden ensamt kan hantera miljöproblem och trängselproblematik. Marknaden är ofta feg och inte minst kollektiv. Som alltid krävs ledare dvs någon som vågar gå före och visa vägen. Någon som kan leda energi i en viss riktning. Bortsett från att miljöfrågan är viktig och bortsett från att de stora miljöproblemen inte finns innanför de svenska gränserna. Då konstaterar jag att i de regioner där folkmängderna är hemska och där miljöförstörelsen är stor, DÄR kommer behovet av miljösmarta lösningar snart vara akut. Många av dessa platser finns i Kina, Indien, Brasilien och Ryssland. Samtliga de länderna har idag gott om pengar. Om inte Sverige och Uppsala slarvar bort chansen att driva en energi och klimatsmart väg framåt, då kan vi skapa bättre villkor för vårt näringsliv, vi kan även bidra till kraftiga miljöförbättringar på platser där problemen är BETYDLIGT större än någonstans i Sverige. Ericsson hade inte gått in på tidigare riskmarknader som t ex Indien om inte svenska staten/vi gått med på exportkrediter och stöd från SIDA. Samarbetet mellan politik och näringsliv ÄR viktigt. Idag tjänar Ericsson stora pengar i Indien och Ericsson både skattar i Sverige och fortsätter att kämpa för att många arbetstillfällen skall kunna erbjudas i vårt hemland.


Vi har en miljöchans! Kommer vi att ta den? M måste gå från välslipad retorik till att stödja fler av Centerpartiets miljöpositiva och energismarta förslag. Centerpartiet behöver också utmanas då inte alla förslag som C lägger fram gynnar miljön....... Klockan går! Centerpartiets miljöpolitik är i särklass bäst, då den balanserar miljöansvaret med viljan att försvara och skapa ett högre välstånd. Tillsammans med Alliansen går dagens och morgondagens svenskar en bättre framtid till mötes än om den förvirrade och totalt idélösa oppositionen får styra över vår framtid. Vill du framåt eller vill du bakåt?

Biltullar?

Idag fick jag en fråga om hur man driver aktiv miljöpolitik utan att vara för förbud på allt. Intressant fråga. Helt klart finns det partier som är mot bilar (om de redan idag drivs på luft och självklart måste vara byggda i Sverige.....). Centerpartiet tycker att bilen är en viktig del av vårt transportsystem. Inte minst är bilen viktig för att så stora delar av Sverige och Uppsala kommun som möjligt skall kunna leva. Centerpartiets linje är klar. Vi vill se fossilfria bilar så snabbt som möjligt och driver gärna på den utvecklingen genom att göra det förmånligare för dem som väljer det alternativet före fossildrivna fordon. Vi vill också att kollektivtrafik, cykeltrafik och gående prioriteras i centrala staden som redan idag har framkomlighetsproblem. Med eldrivna och biogasdrivna bilar, bussar och kanske t o m lastbilar kommer transportsektorn bli en betydligt mindre bov i klimatutmaningen. Med mellan 70.000 och 100.000 till invånare i kommunen de kommande 20 åren känns det angeläget att vi klarar den utvecklingen klimatsmart och inte minst att trafiken i centrala staden fungerar. Då kanske biltullar även kan bli ett alternativ även i Uppsala. Om det finns ekonomiskt försvarbara lösningar för biltullsavgifter som bidrar till att trängseln i staden inte blir katastrofal kan det vara en väg i framtiden. Det är absolut inte aktuellt inom den närmaste framtiden. Min fundering är hur väl den fungerar i Stockholm. Nu har jag åkt innanför tullarna två gånger under perioder då jag borde ha fått betala en avgift men när jag kontaktade transportstyrelsen om jag hade en skuld, då var svaret nej. Jag tackar och bockar.

måndag 23 augusti 2010

Vill invånarna försvara vårt välstånd?

Årets val, i Uppsala kommun och nationellt, handlar för mig om vi vill försvara och utveckla vårt välstånd eller ej. Är det så enkelt. Ja. Vår lokala, nationella och internationella historia är entydlig, det är bara genom tydliga visioner, målsättningar och ansträningar som välstånd kan försvaras och utvecklas.

Oppositionen står för en politik som, i en inte allt för avlägsen framtid, komiskt nog skulle leda till att våra särskilt svaga och utsatta, i vårt samhälle, kommer att stå utan dagens goda stöd. Alliansen står för en politik som satsar på att åter tända Uppsala och Sverige. Alliansens gemensamma inriktning är fokuserad på tillväxt och på att göra Uppsala och Sverige internationellt konkurrenskraftigt. Alliansens politik är inriktad på att skapa förutsättningar för att även framtida generationer skall kunna få stöd i utsatta situationer och pensioner när vi inte längre orkar bidra till samhällets produktivitet. Enkelt uttryckt är det skiljelinjen mellan de två blocken som företräds av olika partier med olika förmåga och erfarenhet att samarbeta (inklusive kompromissa) för att klara och utveckla vårt välstånd. Alliansen har visat sig kunna regera ihop. Alliansens lokala företrädare kommer att kunna regera ihop och ta ett bra ansvar för att Uppsala utvecklas mycket bra.

Inom idrotten, bland företag och familjegenerationer ser vi tydligt att när man inte orkar eller vill satsa mycket energi på att höra till de bästa, då tappar man i ranking, man tappar sin affärsverksamhet och familjer faller sönder. Är det ett krasst synsätt? Ja, men det är verkligheten och inte några illusioner om att välstånd kan byggas på lättja och lull lull.

Jag tror på Uppsalas och Sveriges befolkning. Jag tror att de inser att välståndet hela tiden måste försvaras och utvecklas. Att välstånd kräver att alla som kan hjälps åt att skapa ett gemensamt värde. Därför tror jag att en majoritet av Uppsalas och Sveriges röstberättigade kommer att välja något av de fyra Allianspartierna som de anser bäst företräder frågor som är särskilt viktiga för den enskilde individen. Beroende av hur rösterna fördelas så fördelas också inflytandemöjligheterna inom blocken. Om du tycker att välståndsförsvaret och välståndsutvecklingen kräver ett företagsammare närsamhälle/Sverige och en tillväxtpolitik som tar stor hänsyn till vår miljö, då är Centerpartiet ett utmärkt val för dig.

söndag 22 augusti 2010

Olika vägar mot målet

I dagens UNT lyfts skillnaden mellan partier inom de två blocken upp till ytan. Bra! Gör det oftare. Det tjänar demokratin på. Våra partier är som vi individer, vi har olika kollektiva erfarenheter, vi har delvis eller helt olika ideologiska basutgångspunkter och vi har olika konkreta förslag på hur vi tror vårt samhälle blir bättre. Det är bra så länge som man är beredd att kompromissa för att röra sig i den önskade riktningen. Politik handlar om att vilja men också om att kompromissa för att gå åt det hållet men vill. 

Det som förvånat mig har varit många partiers avsaknad av vision för t ex Sverige och Uppsala. Om det skall vara meningsfullt att kämpa för något tycker inte jag att det räcker med floskler som att "alla skall med" eller "lägre skatt ger tillväxt" eller "det börjar i skolan". Det är för enkelt för mig. Centerpartiet i Uppsala har tagit fram en vision för Uppsala kommun 2030. Jag och mitt parti tror vi kan komma nära den ambitionen om det finns tillräckligt många partier som tycker något liknande och om det finns en tillräcklig kompromissvilja mellan dessa partier för att ta steg för steg mot målet. Jag tror att Alliansens partier och företrädare i Uppsala klarar av det. Visst har vi skillnader i vårt program och visst väljer vi att fokusera på olika frågor. Det är inget problem. Det är en styrka om man klarar av att kompromissa och om den framtida målbilden är liknande. Centerpartiet i Uppsala delar gärna med oss av vår vision. Vi förstår att olika partier vill välja olika vägar mot målet. Det är bra för demokratin och även för vårt välstånd då idéer blöts och stöts mot varandra och där de bästa förhoppningsvis segrar.

För demokratins skull vill jag se en tydlig vision för 2030. I Uppsala får gärna alla ta den som Centerpartiet i Uppsala tagit fram. För demokratins skull vill jag även se en öppen debatt mellan oppositionens partier och mellan Alliansens partier. Då kommer skillnaderna mellan partierna bli tydligare. Då kommer förhoppningsvis väljarna förstå att det har betydelse hur man röstar även inom blocken. Då kommer förhoppningsvis fler förstå att valprogram är en viljeinriktning och konkreta förslag på hur man skall försöka uppnå sina mål. Det är dock inget annat eftersom inget parti har egen majoritet och därför ständigt måste kompromissa med andra partier för att Uppsala, Sverige och Europa skall röra sig i någon riktning eller bara vara offer för det som händer i vår omvärld. Jag vill gå före och visa vägen. Jag vill inte att Uppsala, Sverige och Europas öde skall styras av andra. Jag vill att du och jag skall styra vår egen utveckling. Jag tror på dig!  

lördag 21 augusti 2010

Sänk tjänstemannaersättningarna!

Det är de hårt kämpande småföretagarna och våra visionära entreprenörer som utgör ryggraden i vårt välfärdssystem. De utgör mer än ryggraden, de är även hjärtat som pumpar syre och annat viktigt för att vårt välfärdssystem skall överleva och utvecklas. De allra flesta småföretagare och entreprenörer tjänar personligen mindre pengar per månad än en sjuksköterska. Dag in och dag ut sliter många många, många timmar för att tillfredställa sina kunder och för att få ihop de pengar som krävs för att verksamheten skall överleva och utvecklas. I ljuset av alla dessa fantastiska insatser och ofta mycket låga ersättningar och väldigt oskyddade tillvaro är girigheten och ersättningarna till ledande näringslivsföreträdare sjuklig.

 Jag har egen erfarenhet från stora tjänstemannaföretag och från egna, och andras, mindre företag. Det är två helt skilda världar och ersättningarna som ges till de ledande tjänstemannaledarna är skrattretande. Ersättningarna är provocerande. Inte minst i dåliga tider då de ofta tycker att de skall ha mer, för de har det så jobbigt.... De enskilda aktieägarna är för svaga idag. 

De som förvaltar alla fonder är ofta ännu girigare än många tjänstemannaledare och varför är det då ett problem om en VD för t ex Ericsson tjänar 14 miljoner per år när de själva "som bara vänder papper" tjänar mycket mer? Så enkelt resonerar de ofta.  Jag vet inte hur man kommer åt detta problem. Det är ett samhällsproblem bl a då denna obefogade girighet leder till en generell "roffarkultur" i samhället. Det leder också till en anda där de anställda inte är beredda att göra nödvändiga förändingar och uppoffringar, då föraktet och avståndet till ledningen blivit för stort. Man skall förtjäna sin ersättning och sitt förtroende. Väldigt många VDar för stora tjänstemannaföretag förtjänar inte den ersättning de får. De har dessutom enorma fallskärmar och andra förmåner om de missköter sig. Det har inte den hårt slitande egenföretagaren. Varför inte ett maxtak på 3 MSEK och sedan "bara" aktieägarrelaterade ersättningar som har en lång löptid?

Den hårt slitande egenföretagaren har ingen fallskärm. Den hårt slitande egenföretagaren har mycket litet skyddsnät som stöttar om hon faller samman. Det är beundransvärt att vi har så många härliga egenföretagare. Vi måste göra mer för företagsamheten och för förutsättningarna för dessa individer. Det tjänar Uppsala och Sverige på. 

fredag 20 augusti 2010

Är Socialdemokratin värd att rädda?

Hur kan Socialdemokratin fortsätta att gå så fel. Jag har talat om möjliga skäl tidigare men det kan inte vara så enkelt som brist på bra ledarskap, eller kan det vara så? Idag gjorde Sahlin ett utspel om att Sverige skall bli ett "välfärdsparadis" och hon använder Norge som förebild. Har Sahlin varit i Norge? Jag har svårt att tro det när hon uttalar sig på det sättet. Till att börja med är norrmännen kortsiktigt enormt rika tack vare oljetillgångarna. Grattis! Vad gäller deras välfärdssystem har jag haft förmånen att vara där ett antal gånger och en sak är säker, de är inget idealsamhälle om man tycker att våra äldre skall få ett värdigt åldrande. Trots alla kortvariga tillgångar har många av Norges äldre det povert. Om Sahlin och S menade allvar skulle de hjälpa till att lyfta svensk företagsamhet ordentligt. Bl a genom att ändra i LAS, vara med och sänka arbetsgivareavgifter och momssatser. Om Sahlin och S menade allvar skulle de bidra i arbetet att införa Invånartjänst så att de mest utsatta på arbetsmarknden kan lämna utanförskapet och betydligt öka sina chanser till en bättre egen försörjning. Var har idéerna tagit vägen inom S? Politiken behöver idéer som bryts mot varandra för att vi hela tiden skall utveckla vårt samhälle så positivt som demokratiskt möjligt! Skärpning S!! Jag börjar tvivla på om Socialdemokratin kommer att kunna rädda sig själva.

torsdag 19 augusti 2010

Äntligen

Äntligen har två viktiga förändringar inträffat. En handlar om att vi nu tycks få en patientförsäkring som inte förolämpar de som blivit felaktigt behandlade i vården. Den andra handlar om att nu börjar verkligheten komma in i Miljöpartiets vardag.

Patientskadeförsäkringen

Jag har personliga erfarenheter av att en mycket närstående blev mycket felbehandlad inom sjukvården. Felbehandlingen gav henne en livslång allvarlig skada. En skada som när som helst kan leda till att hennes dagar slutar allt för tidigt. För oss som inte drabbats av något liknande är det självklart att förstå hur det känns. Det vi kanske kan förstå är att det var ett hån att hon knappt fick 10.000 kronor från patientskadeförsäkringen för det som hänt. Det är en stor förolämpning och det hade varit bättre att inte ge något alls. Nu har äntligen villkoren förbättrats avsevärt så att de vårdgivare som har dåliga kvalitetsrutiner eller om läkemedelsföretagen slarvat, då kommer det att kosta betydligt mer. Inga pengar i världen är nog om man drabbas av något allvarligt och livshotande. Trots det är det ett steg i rätt riktning då det förhoppningsvis hjälper till att driva fram kvalitetsarbetet ytterligare inom vården och inom läkemedelsindustrin! Äntligen!!

Miljöpartiet tvingas kompromissa i viktiga frågor

Läste i DN att MP nu tvingats backa i en hjärtefråga, flyktingpolitiken. För att eventuellt få makt. Gud förbjude. På område efter område tvingas nu MP kompromissa kraftigt och den "tacksamma" rollen som miljöns oansvariga lobbyist i politiken och i vissa andra frågor tycks gå mot sitt slut. Självklart kommer den verkligheten även att infinna sig i Uppsala om katastrofen med V, MP och S skulle få makten här. Frågan är om MPs väljare förstår detta i tid? Om de gör det tror jag att vi kommer att få se att många som hittills röstat på dem kommer att nyktra till och istället välja att satsa på t ex Centerpartiet som har över 50 års erfarenhet av att bl a driva en aktiv miljöpolitik som givit stora resultat. Centerpartiet har aldrig haft egen majoritet. Vi är vana att förhandla och kompromissa men vi är också ett parti som inte vänder kappan efter vinden. Sedan 100 år kämpar vi för ett företagsamt och demokratiskt samhälle. Sedan 50 år tjämpar vi också för en politisk väg framåt som balanserar mellan ekonomisk tillväxt/välståndsbygge och vår förmåga att lämna en bra miljö till kommande generationer!

onsdag 18 augusti 2010

Mediadebatter

Kul. Nu har det börjat med bl a mediadebatter för att vinna folkets förtroende i det stundande valet. Personligen är det en större utmaning än att bara vinna folkets förtroende då jag helt saknar erfarenhet av hur journalister hanterar debatter. Idag var jag med i Upplandsradion och så kallat debatterade med Vänsterpartiet om företagarfrågor. Jag tyckte inte att det var en debatt utan vi fick frågor och så svarade man. Det var nästan skrattretande när V ville göra gällande att de är företagsvänliga. Jag hoppas att jag lär mig den politiska mediedebattekniken snabbt då det inte är bra om man inte lyckas få ut sitt budskap. Det blandas hej villt med tidigare vallöften och vad man vill göra framåt. Min teknik att återupprepa några lokalt viktiga förbättringar för företagsamheten var nog ok. Det är jätteroligt att kämpa för ett bättre samhälle. Det är konstigt att generellt skapa konfliktytor. Jag hoppas att framtida debatter blir mer fokuserade så att väljarna tydligare kan förstå skillnaderna mellan blocken. Att handläggningstider skall kortas kunde jag ha struntat i, även om det är en av de viktigaste lokala förbättringsområdena för företagsamheten som kommunen påverkar. Konfliktytorna skall fokuseras och då är det ju valfrihetsfrågorna, att inte kommuner skall utföra tjänster som näringslivet konkurrensutsatt är bättre lämpade än kommunen att sköta etc som skall vara i fokus. Det är konfliktsytorna och de skall belysas för att göra vägvalen lättare. Jag skall bli bättre. Hur hade du gjort?

tisdag 17 augusti 2010

Ledarskapet A & O

Vad skall man säga om Sahlins ledarskap? Minst sagt tveksamt och personligen är jag förvånad över hur en så stor rörelse som S kunde göra ett så svagt val. En individ är inte avgörande för verksamheters framgångar men en person med ledaransvar kan förstöra väldigt mycket för en verksamhet. Att bjuda in kommunisterna i oppositionslaget var ett stort misstag och hon borde ha stått på sig och inte gått med på att ändra den initiala inställning som hon faktiskt hade. Hon valde att gå fel väg. Det senaste utspelet om TUT-avdrag (tunnelbanenära tjänsteavdrag) är patetiskt och visar än en gång på ett mycket inkompetent ledarskap. Framförallt visar sig bristen på ledarskap genom att S säger nej till RUT men ja till ett TUT-avdrag. Vad är logiken med det? Många i vårt vackra avlånga land har fortfarande inte förstått att det paradigmskifte som Alliansen representerar är det enda politiska alternativet som gör att Sverige kan fortsätta att vara ett välfärdsland under en längre tid. Det är beklagligt. Personligen tycker jag att det är beklagligt om Alliansen vinner valet bara för att tillräckligt många inser att Oppositionen under ledning av Sahlin och med kommunister i regeringen leder Sverige i fördärvet. Det är givetvis viktigast för vår välfärd att vi vinner valet men jag hoppas ändå att många förstår att paradigmskiftet är nödvändigt och att det är vägen framåt för att vi även i framtiden skall kunna ta ett solidariskt ansvar för de svagaste i vårt samhälle. Ledarskapet är A & O. Socialdemokraterna behöver en omstart. Varför väntar de till efter valet.......... De kanske inte vill vinna. De kanske inser att Alliansen klarar av att göra det nödvändiga. Kan det vara så?

måndag 16 augusti 2010

Full fart i valrörelsen

Puhh vilken dag. Start på jobbet 07:00. 09:00 möte med de ledande kommunalråden på Stadhuset. 11:00 intervju med TV4 på Slottet där jag bl a fick måla ett surealistiskt självporträtt som du kan titta på om du googlar på mitt namn och tittar på deras inspelade intervju. Därefter invigning av Alliansens valstugor på Stora Torget där det blev måla av igen. En organge linje som målades runt våra Alliansstugor. Därefter ett planeringsmöte med kommunledningen. Därefter en kick-off övning med Alliansens ungdomsorganisationer och slutligen ett möte med delar av Centerpartiets lokala ledning. Om inte annat så har jag under dagen blivit betydligt starkare då jag stapplat fram på mina kryckor efter fotskadan under semesterns sista dagar. Det är väldigt jobbigt att gå med kryckor har jag lärt mig..... Förutom att det är krävande att gå med kryckor har dagen givit mig en mycket positiv känsla för att Alliansen i Uppsala har alla förutsättningar att göra stor nytta för de som vill bo och verka utifrån denna del av världen. Andan inom Centerpartiet är imponerande och om du inte vågat bidra till vår gemensamma utveckling tidigare är jag säker på att du skulle uppskatta den anda, den tydliga vision och målbild vi kämpar för och inte minst den energi som många är villiga att ge av sig själva för att så många som möjligt skall få det bra och bättre. Möjligen lämnar vi de lata snyltarna bakom oss...... Det är verkligen roligt och det känns viktigt att kämpa för ett bra och bättre samhälle! Jag är tacksam och glad för att jag fått chansen och att jag tagit chansen att få företräda Centerpartiets väljare och snart många Uppsalabor. Gör även din röst mer hörd genom att gå med i något parti som du tycker har bra förslag på vägar framåt som skapar ett bättre och hållbart samhälle. Centerpartiet är defenitivt ett alternativ om du ger dig själv chansen att förstå vårt partiprogram. : ). Nu är det full fart i valrörelsen.

söndag 15 augusti 2010

Utmaningar och mening

Idag fick jag frågan "varför satsar du bara på Uppsala kommun när du har de erfarenheter och de kontakter som du har"? Svaret kom lika snabbt som jag blev överaskad av frågan. Det är en tydlig och greppbar utmaning och jag känner starkt för en plats där jag har många nära och kära. Är inte det ett skäl nog? Förutom att jag har många nära och kära i Uppsala kommun har jag lärt mig att det är genom exemplets makt som man snabbare och mer framgångsrikt kan leda de stora nödvändiga förändringarna. Jag hoppas få förtroendet av Uppsalas invånare att leda Uppsala kommun mot en mycket positiv framtid. Uppsala kommun är som ett litet Sverige. Vi har en av landets största städer mixat med Sveriges näst största landsbygd. Vi har två universitet. Vi är snart över 200.000 invånare. Vi har stora offentliga verksamheter utöver universiteten. Vi har en personalintensiv kommun. Vi har ett för litet näringsliv. Vi lyckas omsätta för få idéer till bärkraftiga företag. Vi har en relativt stor andel av befolkningen som är invandrare. Om man kan visa att Uppsala kommun kan ställa om till att bli en framtidstroende, skapande, engagerad och företagsam kommun, då kan hela Sverige och därefter Europa följa vårt exempel. Den utmaningen lockar mig. Det är inte lägre skatter eller höjda bidrag som skapar framgångarna. Det är den inställning och den anda som ett ledarskap skapar i samhället som skapar framgångarna. Jag är övertygad om att Uppsala kommun under bara 8 år kan bli en betydligt roligare, rikare och rättvisare plats att leva och verka inom. Vad tror du? Jag gillar utmaningar och det känns särskilt meningsfullt att ge av mina erfarenheter och min energi i Uppsala där jag har många mig närstående.  

lördag 14 augusti 2010

Hälsan viktigast

Borta bra men hemma bäst! Härligt att vara hemma igen och höra skränet från en massa raggare och deras vrålåk som kryssar runt i centrala Uppsala ; ). Hälsan är viktig. Vi säger alla det som ett mantra lite då och då men visst är det lite lustigt att vi oftast tar den för given och det är endast när vi är sjuka eller skadade som vi verkligen förstår hur rätt det är med talesättet att "hälsan är viktigast". Årets sista sommardygn på västkusten blev soligt, roligt och god MEN den avslutande femkampen slutade med en femte och avgörande gren. De som känner mig vet att jag tycker om att vinna...... Smällen i foten gjorde både ont och kändes längst med hela ryggraden och sedan upp i huvudet. För att inte tala om foten. Jag försökte fortsätta men tvingades lämna VO och förlorade : (. Idag är jag som sagt hemma igen och det känns härligt. Kryckorna gör susen men jag kan väldigt enkelt konstatera att det är bara när man är skadad eller sjuk som man riktigt förstår hur bra man har det när man är frisk och hel. Livet blir helt enkelt både enklare och behagligare då. Jag hoppas att min fot kommer igång fort så att jag kan ge 134% i valrörelsens slutskede. Det är jag säker på att den gör : ). Uppskatta varje dag då du är frisk och hel!

fredag 13 augusti 2010

Kan man leda utan tydliga framtidsbilder?

Igår var jag på en trevlig tillställning som även bjöd på lite höjd i samtalen. Det var en träff där många olika politiska partier var representerade av företrädare MEN det var inte ett politiskt möte utan en träff inför JCIs internationella kräftskiva i Halmstad. Låt mig vara kortfattad. Sossen tyckte att valet och framtiden handlar om RÄTTVISA och menade att de rika får allt mer och de fattiga allt mindre. Klasskampen är fortfarande i full sving och RÄTTVISA innebär tydligen framtidsbilden Högre skatt och att de flesta skall vara mer eller mindre beroende av bidrag. Visst låter det lockande!..... Moderaterna tyckte att det handlar om valfrihet och den skapas genom kraftigt SÄNKTA SKATTER. Det låter onekligen lite lockande men det är fortfarande inte en framtidsbild som tänder mig. Centerpartisten förespråkade en konkret politik för att göra samhället roligare, rikare och rättvisare. Det känns som en mer intressant och lockande framtidsbild som är möjlig att uppnå om vi bara vill och hjälps åt. Politik tycks ha blivit någon form av politisk administration för många av de yrkespolitiker som finns. Det kan inte vara vitalt och utvecklande. MP har gått snett i mycket och inte minst tror de på utopier. Trots det kan jag konstatera att deras ambition att inte tillåta någon att ha en roll mer än i två mandatperioder är mycket bra! Som så ofta klarar de inte att leva upp till det heller eftersom det nya språkröret som är påväg in inte borde kunna vara aktuell och jag är säker på att fru flygpendlande till Helsingfors Wetterstrand också kommer att finnas kvar i någon roll istället för att gå ut i verkligheten och bli en av verklighetens människor under en period innan hon åter kan försöka kämpa för "folket". Jag kanske har missuppfattat det hela. Politiken kanske bara är till för politikerna själva? Nej. Så kan det väl ändå inte vara? Det finns sannerligen många exempel på den sortens politiker. Ohly och hans kompis Sahlin är väl några exempel. Nej, nu skall jag svalka av mig i havet och njuta av nuet.

onsdag 11 augusti 2010

Satt i skuld - icke fri

Det sägs att den som är satt i skuld icke är fri. Har du skulder? De flesta har det i den värld vi västlänningar lever i. Vad innebär det att ha skulder? Det innebär att man för en räntekostnad får låna pengar för att investera eller konsumera för mer än vad man annars har råd med. Förr fick man tillbaks alla räntekostnader då Sverige hade 100% ränteavdrag!!! Idag får man en skattesubventionerad räntekostnadsrabatt på 30%..... Ekonomer och affärsmän talar om "leverage" på eget kapital och då skall man helst vara reellt ohälsosamt belånad för att få högsta möjliga avkastning på sina egna insatta pengar. Dvs logiken är att spekulera hårt för andras pengar och därigenom få maximal utväxling på de egna. Ja, ja, ja. Oavsett hur man gör så är en skuld en skuld. En skuld skall betalas tillbaks. En skuld innebär hela tiden en risk för att räntekostnaderna skenar eller för att långivaren vid möjliga tider säger upp låneförbindelsen och du står där med byxorna nere. Det är inte någon större skillnad för företag eller länder som lånar pengar. I stort är den enda skillnaden att vi lånar kollektivt för konsumtion eller investeringar (oftast en kombination). Vi har en oroande hög arbetslöshet i kombination med en allt åldrande befolkning. Vi har nyligen haft en finansiell härdsmälta. Trots arbetslösheten har de allra flesta inte upplevt i närheten av det elände som uppstog efter depressionen på 30-talet. De som tror att det går att trolla bort de misstag och de skulder som västvärlden idag dras med förstår sig inte på ekonomi. Hårdare arbete. Mer produktivitet. Högre effektivitet. Hög tillväxt är i princip de enda sätten att vända en sargad ekonomi på. Det gäller både din personliga ekonomi och vår gemensamma. Tro inget annat. Jag tycker att det är ledsamt att läsa och höra ledande beslutsfattare i det lilla och i det stora som inte fattar detta. Det blir nog bättre när våra svenska elever får lära sig ekonomins grundläggande ABC under entreprenörsutbildningarna som stundar. Trots det tuffa läget ser jag väldigt ljust på framtiden om rätt idéer och ett kunnigt ledarskap får styra.

Demokratisk mångfald

Är mångfald alltid bra? Det är väldigt sällan som jag skulle säga annat än JA på den frågan. Det finns situationer när det inte är ekonomiskt försvarbart för någon att ensam satsa på en investering och det är då som vi tidigare i Sverige t ex byggde SJ, Televerket, Apoteket, Bilprovningen etc via våra gemensamma skattepengar med full politisk kontroll. Dessa situationer kommer att uppstå igen och då röstar jag för att vi gemensamt investerar men att vi så fort som möjligt kan välja alternativ som konkurrerar. Lika hälsosamt som konkurrens är inom näringslivet är det inom politiken. Få av oss tycker att en diktatur är en bra politisk form. Flera av våra mest omtyckta västländer har i princip endast två politiska partier som konkurrerar om vilka samhällsramverk och investeringar som skall skapa bästa framtid (England och USA). Sedan har vi ytterligheter som Israel där det finns en uppsjö av partier som är representerade i Knesset och ur mitt perspektiv innebär det att det sannolikt är samma grå eminens som i bakgrunden hela tiden styr Israel, eftersom varje regering är väldigt svag. Är Sverige och Uppsala på väg mot Israels mångfald av demokratiska valmöjligheter? Jag hoppas inte det. Om vi får allt fler politiska partier som skall vara med i kompromissandet inför beslut tror jag vi går en mycket mörk framtid till mötes. Då kommer lobbyisternas makt att öka och våra lokala och nationella regeringar kommer att bli allt instabilare. Är det bra med två alternativ? Det är bra om man kan erbjuda två tydliga alternativa visioner om framtiden och konkreta förslag som leder mot dessa visioner. Dessa visioner lyser dock med sin frånvaro i både USA och i England. Jag gillar att vi har mångfald även inom det demokratiska systemet. Jag tror dock att är optimalt med sju eller max nio politiska alternativ som förhoppningsvis klarar av att forma majoritetslag. Med fler alternativ än två blir korruptionen mindre. Möjligheterna till förändringar i samhället ökar. Möjligheterna för invånarna att straffa dåliga politiska företrädare och idiotiska politiska program ökar avsevärt. Mångfald är toppen! Personligen tycker jag dock att det borde vara "förbjudet" att ställa upp i lokala och nationella val om man inte har ett heltäckande politiskt program. Det är oseriöst att människor som t ex bara brinner för sjukvårdsfrågor även skall sitta med, utan hanlingsprogram, och bestämma om miljarder och inrktningar inom t ex infrastruktur, barnomsorg och fritidsverksamhet.

tisdag 10 augusti 2010

Hur överlevde de?

Stundtals känns det ofattbart att tidigare generationer klarat sig utan datorer, Internet och mobiltelefoner! Personligen har jag haft förmånen att under många år befinna mig mitt i informationskommunikationens utvecklingscentrum. Vilka år! Jag minns min första ASCI-terminal på IBM. Svart skärm med grön text och man var tvungen att kunna krångliga kommandon för att t ex skriva ett brev! Det var tider det! Sen kom PCn! Det var IBM som kom på idéen men som så ofta fattade inte det stora företaget vad de hade gjort och framförallt fanns tidigare och mäktigare affärsområden som inte ville släppa fram den "idiotiska" persondatorn.... Microsoft hånades för sin dåliga kvalitet MEN som vi alla vet lyckades de väldigt bra genom att vara duktiga på att möta individers önskan om egen kraft och inte minst genom duktig försäljning. Redan under inledningen på 90-talet använde vi IP telefoni på Industri-Matematik. Det var alltså inget nytt som Niklas Zennström kom på. Skypes P2P-teknologi utnyttjade "bara" datorernas och mjukvarornas fantastiska utveckling OCH de förpackade lösningen på ett mycket användarvänligt sätt, det räckte långt. Jag var själv involverad i ett projekt som hette Teleguide. IBM, Esselte och Televerket skulle utnyttja X400-nätet till ett "Internet" på den svenska marknaden. Girigheten var total så den senare logiken att bygga marknad först och sedan ta betalt fanns inte, vilket gjorde projektet omöjligt. Inte långt efter att projektet lades ner lanserades Netscape och NU började Internet ta fart för "verklighetens människor" : ))))))). Återigen hade någon kommit på det självklara att det krävs ett användarvänligt gränssnitt mellan tekniken och oss människor och succén var total. Jag minns också min första mobiltelefon. Det var en hotline Ericsson och den var, precis som min första PC, släpbar. Batteriet till mobilen var "nästan" lika stor som bilen....... Nu är vi i början av 90-talet. Både på datorfronten, mobilfronten och på Internetfronten har det hänt en hel del sedan dess. Inte minst att Apple som för inte så länge sedan var uträknat helt plötsligt är ett av världens mest värderade bolag igen. Hur gick det till? Igen!!!!!! var det några som tänkte på användarna och inte tekniken! En modern "Sony Walkman" lanserades I-Pod och senare kom en modern och ÄNTLIGEN mycket användarvänlig mobiltelefon I-Phone. Hur svårt kan det vara att fatta att det man bygger måste vara användarvänligt? De flesta av oss är ju inte doktorer i teknisk fysik. Ja, ja, ja fort har det gått. Jag kan inte låta bli att fundera över hur de kunde överleva förr i tiden när inte dagens fantastiska kommunikationslösningar fanns!?!? Tänk att inte kunna jobba när man har semester!!! Det måste ha varit riktigt jobbigt på den tiden.

måndag 9 augusti 2010

En bra skola för alla

Vad är skälet till varför skolan ständigt skall genomgå en massa förändringar när sjukvården i det stora inte förändras så ofta? Kan det vara för att våra barn och yngre saknar rösträtt och därför tas inte deras frustration över ständiga förändringar på allvar? Eller kan det bero på att de är så oerfarna så de förstår inte att det är oacceptabelt med ständiga förändringar i utbildningsverksamheten? Eller är det en kombination av dessa två faktorer som leder till att skolan är så utsatt för ständiga politiska nycker? Själv tyckre jag att det är urdåligt att inte skolan, precis som vårt pensionssystem, kan få verka inom blocköverskridande ramverk! vårt välfärdsystem, som vi känner det idag, är beroende av stabila system. Varför är det inte lika självklart med stabila system för våra utbildningar som defacto handlar om att lägga grunden för vårt samhälles framtida förmåga? Hur svårt kan det vara? Jag har haft förmånen att ta del av fyra länders utbildningssystem. Det svenska, det amerikanska, det singaporeanska och det japanska. I det amerikanska, i det singapoeranska och det japanska är det en självklar utgångspunkt för studierna att fostra och lära upp nya generationer som kan bidra till en global konkurrenskraft. För att klara det finns ett krävande men också ett brett utbildningssystem för att fånga upp de personer som har särskild begåvning men som saknar släktingar som kan finansiera särskilt krävande utbildningsinsatser. Även i de länderna har de bra utbildningsinsatser för de som har det svårare i skolan. skillnaden är i stort att de inte håller tillbaks de som har det lättare än andra utan de matchas fram lika självklart som att de som har det svårare får extra stöd för att få en så god bas som möjligt. Den svenska skolan borde aldrig ha något annat syfte än att 1) ge alla våra barn och unga bästa möjliga utbildningsstart i livet 2) Utgå ifrån individens behov och förmåga och utifrån det hitta flexibla utbildningsformer som gör att varje individ når sin toppförmåga 3) inte se praktiskt lagda personer som mindre värda än teoretiskt duktiga personer 4) börja med engelska som vårt andraspråk redan i förskolan 5) säkerställa skolledningar som har god ledarkompetens och som då förstår att det är viktigt att aktivt lyssna på lärare och elever för att skapa bästa möjliga utbildningsmiljö.

söndag 8 augusti 2010

Kompromissande i det öppna

Personligen tycker jag att det är lite skrattretande när olika politiska företrädare går ut och talar om att de står för en politik A, B och C men i praktiken driver inte deras parti de frågorna i de nämnder eller i de departement de ansvarar för....... Det är falsk marknadsföring. Inom näringslivet är det olagligt men politik är sannerligen något annat. Som invånare vill jag veta att de program som ett parti har och det som deras främsta företrädare för fram som partiets målsättning gäller! För att minska detta falskspel eller bara för att hjälpa våra politiska partier att ha ordning i leden (ingen representant har mandatet att fritt rösta i politiska frågor, man skall minst ha stöd av en majoritet inom partiet eller mycket tydligt i det politiska programmet). Utspel i olika former, som är i linje med den ideologi man företräder, är mycket bra! En utvecklande debatt skall hela tiden föras inom ett parti och i samhället i stort. Det vitaliserar. Nej, jag vill se en skärpning vad avser transparensen mellan vad partierna säger att de gör och vad våra företrädare röstar för. Jag tror bara det kan ske genom att förhandlingarna mellan de olika parterna i ett regeringssamarbete, lokalt eller på annan nivå, i huvudsak är öppna. Kompromissandet kan ske i det öppna, det viktiga är att de som samarbetar visar att de just kan kompromissa och föra utvecklingen framåt på ett ansvarsfullt sätt. Då blir det tydligt att vissa partier, i t ex nämnder, har ledande representanter som definitivt inte är miljöorienterade samtidigt som partiet ger sken av att vara det. Inom spelvärlden kallas det fuskspel. Jag tror dock att det mest beror på svagt ledarskap som inte får höger och vänsterhanden att samarbeta bra. Vad tror du?

lördag 7 augusti 2010

Att ge allt

Vilken underbar dag! Fantastiskt väder, underbara människor i min närhet, god mat, goda drycker, bad och inte minst "after beach" med Haak´s. De gav verkligen allt och stämningen på Tylöhus var fantastisk. I solskenet och värmen hade över 2500 personer trängt samman sig för att njuta av Haak´s fantastiska show som avslutades med att även bandet Duo & jag tog till scenen och över 2500 lättklädda personer stog och hoppade och klappade händerna i takt med musiken. De gav allt de hade och de fick publikens uppskattning. Det är härligt med underhållare som ger allt och som dessutom är duktiga på att engagera publiken under hela showen. Dagens "after beach" var i klass med de bästa "after skiis" jag varit på! En mycket härlig dag börjar närma sig slutet och jag och min son skall redan ikväll börja träna på en ny låt inför vårt Råöbesök 2011 ; ).

fredag 6 augusti 2010

Rikt liv eller rik när du dör

Varje dygn bär på sina egna insikter och upplevelser. I vart fall om man är mottaglig för andras perspektiv. Den 6/8 innehöll levande ljus för att hedra Hiroshimaoffren men den innehöll också samtal om livet och livets mening. Som vanligt kunde vi konstatera att många av oss tycker olika. Visst är det härligt! Om jag försöker sammanfatta många timmars samtal skulle det bli "vill jag ha ett rikt liv eller vara rik när jag dör"? Inte alla kan välja ens det ena eller det andra. Antag att du kan, vad väljer du? Jag tror att vi blev överens om att ett rikt liv är ovärderligt och därför vinner hon som inser det innan livet är slut. Jag skulle aldrig byta bort mitt rika liv mot löften om att jag skulle bli rik när jag dör. Vad är rikedom om inte summan av upplevelser och värden som du skapat för många? Den som söker skall finna men den som bara söker det som går att ta på den kommer när erfarenheten och mognaden infinner sig inse att den gjort ett stort misstag. Ger du av dig själv? Bjuder du din omgivning på superlativ när de förtjänar dem? Varför inte?

Hiroshimabomben och MPs sönderfall

Idag är det 65 år sedan bomben över Hiroshima släpptes. I jämförelse med t ex de oskyldiga dödsfallen i Twin Towers i New-York 11/9 var lidandet och förödelsen enormt mycket större. De två tragiska händelserna går inte att jämföra ur många perspektiv. De går att jämföra i antalet döda civila. Låt oss arbeta aktivit för att hindra att kärnvapen sprids och att de någonsin används igen. Idag äger en manifestation i Uppsala för hedrandet av alla som dog den 6/8 1945 i Hiroshima rum. Om du är i närheten av Uppsala ikväll tycker jag att du skall delta vid ån och precis där Magnussons restaurang ligger. Arrangör för den stillsamma nedsättningen av båtar med ljus är kvinnor för fred. Tillsammans med kvinnor för fred inleder vi även i år ambitionen att inom tio år göra Uppsala till en veckas mötesplats för körsång och samförståndssamtal! Redan i år startar vi med en panel med framstående personer från Kvinnor för fred, UD och institutionen för freds och konfliktsforskning. Dessutom sjunger för första gången en kör i anslutning till att båtarna åsätts. Jag tror att Körfestivalveckan för samförstånd kommer att bli en världssuccé!

Möjligen har nu en kraftfull "bomb" briserat inom MP. Med buller och bång har väldigt många MPartister i Botkyrka (Maria Wetterstrands hemkommun) valt att öppet gå ut och säga att de lämnar MP och istället kommer att stödja Alliansen och förstärka Alliansens gröna arbete!!! Det är mycket positivt. Jag blir så glad över att allt fler inser att Vänsterexperimentet både kommer att kosta mycket för välfärden och även miljön. Äntligen börjar allt fler som tror sig vara miljövänliga och därför valt MP inse att deras övergripande politik är en vänsterpolitik som kommer att göra Sverige och dess kommuner fattigare och inte minst därigenom oförmögna att bry sig tillräckligt mycket om vår miljö. Som Alliansens gröna parti välkomnar vi alla kloka föredetta Miljöpartister till Centerpartiet. Det är lätt att hänryckas av utopiska ambitioner och kortsiktigt och oansvarliga utspel. Jag förstår att allt fler mognar och då söker sig till bättre alternativ. Centerpartiet har sedan 50-talet drivit en pragmatisk men ledande miljöpolitik i Sverige. Centerpartiet är Alliansens gröna parti. Centerpartiet är också Alliansens enda parti med djupa rötter och förståelse för småföretagarens villkor. Om inte Sverige än en gång kan bli ett framgångsrikt företagarland så är välståndet för de flesta snart slut! Att Centerpartiet dessutom kämpar för att beslutsmakten skall ligga så nära dig som möjligt, det gör väl inte ditt partival svårare eller?

torsdag 5 augusti 2010

Fest och sega beslut

Igår hade vi en strålande dag på Tylösands underbara stränder. Kvällen avslutades med stora festligheter på Tylösand då Åsa Gessle fyllde år och Roxette hade ett bejublat framträdande! Det är viktigt att ta vara på tillfällena i livet att festa. Vad vore livets utmaningar utan att lite då och då släppa loss och bara äta & dricka gott, lyssna på bra musik och dansa? Mycket fattigt om du frågar mig. Jag ser fram mot festen den 19/9!

Lite då och då slås jag av den demokratiska oförmågan att fatta snabba beslut i frågor som uppenbarligen förstör mycket för många invånare och därigenom för samhället i stort. Ett exempel är regleringen av sms-lånemarknaden. Hur kan det få ta så lång tid innan lagstiftarna gör de självklara lagändringar som skyddar redan svaga personer från att utsättas för det som varje normalt funtad person anser vara ockerränta oavsett om man "tydligt talar om vilken ränta som gäller". Jag hoppas att våra lagstiftare inte såsar lika mycket nu när det gäller att säkra att inte de kortsiktiga finanshajararna än en gång får möjlighet att oskäligt utnyttja människors desperation. Jag pratar om de 15% kapitaltäckningskrav (egna pengar är tanken) som numera skall krävas för att man skall få låna till ett hus eller en lägenhet. Jag är övertygad om att finanshajarna nu festar för fullt över denna nya möjlighet att låna ut de 15% till skyhöga räntor till alla de som inte har 15% av köpesumman som egna tillgängliga pengar. Om inte lagstiftaren kan säkra att det är 15% egna pengar (kanske genom att förbjuda att man lånar ut till något som inte till 85% finansieras av egna medel - dvs de som lånar ut förlorar sina pengar. Risken med ett liknande drag är självfallet att den organiserade brottsligheten blir starkare....) så anser jag att 15% gränsen omedelbart tas bort. Krånglig mening men jag hoppas du förstår vad jag menar........ Nu skall jag till stranden : )

onsdag 4 augusti 2010

Sverige en självmordskandidat

Du kanske läste mitt inlägg härom dagen där jag tog upp vilka frågor jag anser vara de viktigaste för Europas, Sveriges och Uppsalas framtid. Det var bl a vår åldrandeutmaning och vår integrationsutmaning. I gårdagens Kvällsposten skrev en känd journalist Ulf Nilsson sin veckokrönika. Han skräder inte orden vad gäller just Sveriges och vissa andra Europeiska länders oförmåga att hantera äldreutmaningen och integrationsutmaningen bättre. Han är väldigt tydlig, vilket rimmar väl med en av mina tidigare professorers råd; Lyssna på de äldre, de ljuger eller tiger mindre, då de har mindre att förlora på att vara ärliga....... Han inleder sin krönika med att skriva att pensionerna nu defacto sänks och att det kommer att bli allt värre om inte fler inom vårt samhälle bidrar mer till välfärden. Bl a krävs att de som kan måste jobba. Det räcker dock inte! Det räckre i vart fall inte om kommande generationer skall komma i närheten av att ha det så bra som dagens pensionärer har det. För att klara den standarden måste Sverige attrahera många, många fler arbetande invandrare eftersom vi föder så få barn per kvinna. Han uttrycker sig väldigt burdust. Det är säkert bra då det sticker ut. Förhoppningsvis får han många fler att inse att vi måste fortsätta arbetet att ställa om Sverige till att gå från ett bidragsamhälle till ett bidrasamhälle! Annars är vi snart kollektivt fattiga igen. Annars har vi snart en generationskamp istället för det vissa fortsätter att kalla en klasskamp. Jag är övertygad om att vi kan klara av att ge dagens pensionärer ett värdigt liv samtidigt som vi skapar förutsättningar för att även framtidens pensionärer skall ha något att leva på. Det kräver dock en insikt i grundläggande ekonomi och inte minst att man kan tänka lite längre än till nästa löneutbetalning eller pensionsutbetalning. Jag tror att många av oss klarar av att förstå detta och därför kommer Alliansen att vinna årens val. Ulf Nilsson går så långt att han tycker att Svergige och några andra Europeiska länder med stormsteg närmar sig självmord om vi inte klarar av denna omställning. Omställningen inkluderar att våga tala om invandringens problem utan att anklagas för att vara invandrarfientlig.

tisdag 3 augusti 2010

Konsten att lyssna

Varför är det så svårt för många att lyssna? Är det för att så många är så otroligt självupptagna att de inte bjuder in andras synpunkter och reflektioner i sitt liv? Eller är det bara för att många inte vill att den världsbild de bestämt sig för skall ändras? Det finns ju en risk att man omprövar sina egna synpunkter om man lyssnar aktivt till andas idéer och åsikter. Jag kommer inte ihåg om jag var en bra lyssnare när jag var i skolåldern. Möjligen inte. Jag har dock IBM och IBMs säljskola att tacka för mycket. Grunden i försäljning är att identifiera behov och att sedan matcha behovsbilder mot det man själv saluför. För att lyckas riktigt bra som försäljare måste man lyssna aktivt. För att utvecklas maximalt som människa hävdar jag också att man ständigt måste lyssna aktivt för att samla nya intryck, för att försöka förstå varför någon annan tycker något som jag absolut inte förstår osv. Människor som inte tycker att man skall lyssna till andra eller som tycker att man bara skall lyssna till "kompisar" är inte lämpliga som ledare. Konceptet med en altruistisk monark var just en som skulle vara bra på att lyssna på olika intresseframställningar och sedan förkunna sin dom på ett så rättvist sätt som möjligt. Att lyssna och att respektera olikheter är viktigt om man vill utvecklas maximalt under vår stund på jorden. De som inte inser det är inte värdiga att leda andra. Jag försöker alltid lyssna aktivt. Jag försöker ständigt bli bättre på att balansera intressen för att nå en bra väg framåt utan att kompromissandet blir så utvattnat att det är en väg mot undergång. Jag hoppas att du är en lyssnare! Då har du ett rikare liv än de som inte är det!

måndag 2 augusti 2010

Valets viktigaste frågor

Sjukvård och skola skriver UNT kommer att bli de stora frågorna i valet 2010. Det är bra om det är stora frågor då just de två områdena är två av den absolut största och viktigaste som styrs av det offentliga i ett välfärdsland. För mig personligen skulle det vara lysande eftersom jag själv varit studerande och jag följer aktivt mina barns verklighet inom Uppsalas för och grundskola. Det skulle även vara toppen om sjukvården blir viktig. Jag har växt upp i ett hem med föräldrar som "alltid" tjänat mänskligheten genom vården. Jag har själv arbetat en hel del inom vården i Uppsala. Jag har nästan jobbat på Ackis alla vårdavdelningar. Jag har t o m fått äran att tituleras tillförordnad undersköterska under mina extra arbetspass inom sjukvården. På toppen av det var en nära anhörig väldigt sjuk under en period under vilken jag i prinicip dagligen var på Karolinska sjukhuset. Nyligen avled min mormor. Hon var inlagd några veckor på sjukhus innan hon avled. På toppen av det har jag de senaste två månaderna besökt många äldre på äldreboenden och har förstått att medicineringsrutinerna har mycket att önska samt att kommunala ansvarsområden och landstingets ansvarsområden måste samarbeta bättre. Organisationerna är inte viktiga. Individen är viktig och organisationerna skall fokusera på bästa vårdflöde för individen och inte på sina inre organisatoriska liv. OK. Låt det blir de viktigast frågorna i valet. Jag har tillräckligt med skit under naglarna i skol och sjukvårdsfrågorna för att kunna tillföra mer än ord i debatten. Jag tycker dock att det endast är delvis rätt att tycka att skolfrågorna och sjukvårdsfrågorna är de viktigaste. Än en gång vill jag slå ett slag för sambandslära. Utan företag som tjänar pengar, och där tillräckligt många säljer på export, så finns inga pengar alls till skola och sjukvård! Hur kan det vara så svårt att fatta? Om jag ändå bortser från det viktiga faktumet så anser jag att det är följande frågor som är viktigast för Europa, Sverige och Uppsala! (Jag orkar idag inte aktivt engagera mig i ett större geografiskt område). De viktigaste frågorna är;

1. Energiförsörjningsfrågan (Hur försvarar vi välfärden när oljan tar slut och energiefterfrågan bara ökar i världen?)
2. Den demografiska frågan (Hur försvarar vi välfärden när invånarna blir allt äldre?)
3. Integrationsfrågan (Hur får EU till ett gränsöverskridande samarbete där regler efterlevs, där invånare fritt kan röra sig mellan länder, en minsta nivå avseende standard, konkurrensbegränsingar etc etc. Samt hur blir Sverige och Uppsala betydligt bättre på att integrera nya invånare i vårt ständigt föränderliga Sverige?)
4. Kapitaliseringsförmågan (Förmågan att omsätta idéer och uppfinningar i företag som kan förädla idéerna och tjäna pengar på dem och därigenom skapa jobb!)


Kapitaliseringsförmågan

Energiförsörjningsfrågan

Den demografiska frågan

Integrationsfrågan

Om vi inte hittar bättre och bra lösningar på ovanstående frågor, då är vi inte längre en välfärdsregion inom 30 år. Då kommer vi istället att bitas om vem som skall få del av den allt mindre kakan. Huvudsak och bisak! En intressant observation jag gjort inom politiken är att det ägnas mycket tid åt bisaker och på tok för lite tid åt huvudsaker. Vilket av våra partier, i Uppsala, tror du har bästa idéerna för att klara huvudfrågorna?

söndag 1 augusti 2010

Vad är bra och vad är bättre?

Efter en härlig och solig eftermiddag på Tylösands stränder, och några varv ner i havet, gästade vi Tylöhus för en middag. Vi "lyckades" pricka in DEN utgångskvällen för krogen var full med Halmstads stora stjärnor. Framförallt Per Gessle och Marie Fredriksson. Champagnen, ostrona, oxfiléerna, marulkarna, pilgrimsmusslorna etc hörde till de vanligaste beställningarna. De var alla väldigt välklädda också. Det kändes härligt att vi var där i lätt sommarklädsel och tydligt avvek från de övriga. Den mest intressanta reflektionen var att fundera över vad som är bra och vad som är ännu bättre. Min vän Anders skriver både bra texter och melodier. Jag tycker att flera av hans låtar är mycket bra. Per Gessle skriver låtar som jag i bästa fall tycker är bra. Texterna är inte speciellt djupa, inte så att jag förstår det i alla fall. Trots det är han mycket framgångsrik inte bara i vårt lilla Sverige utan tillsammans med Marie Fredriksson framgångsrik även internationellt. Det är imponerande och från fredagens musikaliska upplevelser och gårdagens möte med Roxetgänget kan jag än en gång konstatera att livet är relativt. Det hedrar Gessle att han på många sätt bidrar till Halmstads positiva utveckling. För mig visar det att han trots framgångarna fortfarande förstår vad som är viktigt och inte viktigt i livet. Det är positivt!