tisdag 31 december 2013

Fred & Frihet

Gott nytt år!
2013 lider mot sitt slut och alla säljare runt om i världen som inte än lyckats nå sina årsmål kämpar in i det sista för att försöka nå dem om chansen fortfarande finns. Årsslut är viktiga. Lika viktiga som årsinledningar. Många människor och organisationer ser ett år som delprojekt i livets totalprojekt. Personligen tycker jag det är givande att göra så. Dvs att sätta mål i början av året och följa upp dem i slutet inför att nya mål ska sättas. Prova om du inte gjort det.

2014 är det 100 år sedan första världskriget bröt ut. 100 år är en kort tid. De som föds idag förväntas bli runt 100 år gamla. Första världskriget kostade massor av människor livet och begränsade människors frihet i ännu större skala. Det finns inget positivt med krig. Det fick vissa än idag levande erfara när massmördandet och ofriheten åter drabbade världen, och i synnerhet Europa, 1939. Det är inte länge sedan som Européer i föredetta Jugoslavien massmördade varandra bara för att de inte fredligt klarade av att förhandla fram nya gränser och fördela tidigare gemensamma tillgångar och makten. Krigsförbrytelserna var åter ett faktum i Europa på 1990-talet. Det är dumt att ta freden och vår frihet för given. Freden och friheten måste försvaras varje dag. I Europa är EU samarbetet fortsatt viktigt för att hindra krig och främja välstånd. Bruna och extremt nationalistiska krafter runt om i Europa hotar åter vår fred och frihet. Det är dumt att inte inse att dessa destruktiva krafter måste tas på allvar och att de är farliga. Det är nästan lika dumt att inte inse hur viktigt EU samarbetet är för t ex fredsarbete, miljöarbete, energiförsörjningslösningar, bekämpandet av organiserad brottslighet, handelsavtal med t ex USA etc. Samtidigt måste EUs agenda begränsas och endast omfatta frågor som måste lösas på en högre nivå än landsnivån.

EU behövs
EU behövs. Det är inte möjligt för enskilda Europeiska länder att matcha krafter som Kina, USA, Ryssland, Indien och Brasilien på egen hand. Vi måste samarbeta. Inte minst inom försvarsområdet. I dagens DN uttrycker Carl Bildt en oro över de bruna krafter som breder ut sig över kontinenten och som börjar samarbeta allt mer för att stärka främlingsfientligheten och Europahatet. "I den ekonomiska krisbekämpningens spår har vi sett nya politiska strömningar och spänningar växa fram i det ena landet efter det andra. I det här landet har Sverigedemokraterna tagit plats i riksdagen. I de flesta andra Europeiska länder ser vi en liknande utveckling". Bildt går bl a vidare med "Politik skall aldrig fångas av det som var, men heller aldrig glömma dess lärdomar".  Carl Bildt är en mycket erfaren och internationellt kunnig politiker. Det är viktigt att lyssna till hans oro och att aktivt kämpa för fortsatt fred och frihet. 2014 firar vi i Uppsala 200 år av fred! Låt oss hjälpas åt att säkra ytterligare minst 200 fredliga år.
http://www.dn.se/debatt/framlingsfientlighet-och-europafientlighet-ar-slakt/

Gott Nytt 2014!

måndag 30 december 2013

Grunden för välståndet

Uppsala kan ännu bättre
Mälardalen är Sveriges ekonomiska centrum och Stockholm dess kraftigaste motor. Inom Mälardalen finns förutom Stockholm ytterligare en kommun som kan spela en ännu större roll som tillväxtmotor för Mälardalens nordliga delar. Det är Uppsala kommun. Den industriella historiken finns. Världsledande kunnande finns inom framtidsbranscher på våra universitet. Vi har en kritisk massa av företagare och företag inom de branscher som anses växa mest och som har högst förädlingsvärde. IT/Kommunikation, Hälsa och Miljöteknik/Energisystem. Ett väl fungerande, växande och ständigt föränderligt näringsliv är helt avgörande för en plats positiva välståndsutveckling. Ett starkt lokalt näringsliv innebär i en demokrati även att övriga samhället blir starkare. Tillsammans med näringslivet och våra universitet har Uppsala bestämt hur vi mäter framgång eller misslyckanden kopplat till näringslivsutveckling. Vi har valt att använda fem (5) externa mätningar (omfattande och allmänt accepterade mätningar) som korg för hur bra just Uppsala är. Vi har också beslutat att vi jämför oss med 33 jämförbara kommuner. Det innebär t ex att inte en kommun som i huvudsak är en sovplats för arbetspendlare eller en mindre kommun i ett glesbygdsområde är relevant att jämföra med. På kort tid har vi förbättrat oss kraftigt i dessa mätningar. Vi är idag näst bästa kommun bland 34. Genom att fortsätta det metodiska näringslivsutvecklingsarbetet kan vi definitivt bli bäst. För att bli bäst krävs ett fortsatt starkt politiskt engagemang och att serviceattityden bland kommunens medarbetare betydligt förbättras. Centerpartiet i Uppsala tänker fortsätta att verka för att vi lyckas om vi får invånarnas förtroende att leda kommunen även efter valet 2014. Ett ännu starkare Uppsala gynnar hela nord Uppland, södra Dalarna och södra Gävle. Det är bra med två starka tillväxtkrafter i Mälardalen.
http://www.unt.se/debatt/vi-maste-bli-bast-2768013.aspx

Sänkt skattetryck
Svenska medborgare är bland dem i världen som har det bäst. I synnerhet om vi jämför dem som har det relativt sämst. Så vill jag att det ska fortsätta att vara. En allt äldre befolkning är för den enskilde och hennes nära positivt. Samtidigt oroas allt fler politiker, samhällsvetare och ekonomer av den kostnadsutveckling som en allt äldre befolkning befaras innebära om alla ska fortsätta att få minst dagens samhällsstöd.

Jag tror inte Svensk konkurrensförmåga klarar av att vi fortsätter att ha världens högsta skatter. Det finns ingen lag som säger att ett land måste ha bland världens högsta skatter för att skapa ett hållbart och generellt välståndssamhälle. Det som skapar välståndet är ett starkt näringsliv, att många invånare jobbar, och jobbar hårt, och att all verksamhet ständigt jobbar med produktivitets och effektivitetsförbättringar. Genom att pressa produktiviteten och effektiviteten genom sänkt skattetryck har vi möjligen lite utrymme för små höjningar i framtiden om äldreutvecklingen blir så kostsam som vissa tror. Personligen tror jag Sverige skulle utvecklas starkare om vi kan hamna i mitten bland länders skatteuttag. Det är inte bäst att vara "bäst" i alla jämförelser.
http://www.unt.se/ekonomi/svenska-skatter-inte-langre-hogst-2776526.aspx

söndag 29 december 2013

Vilsen liberal & tiggeri

Helt ute och cyklar
I gårdagens blogginlägg var jag tydlig med vad jag anser om Anderssons värdelösa artikel i DN om fri migrationsrätt. Du hittar länken till hennes artikel i gårdagens inlägg. Idag nöjer jag mig med att bifoga ett långt och mycket bra blogginlägg som betydligt bättre sågar sönder Anderssons värdelösa inlägg. Han som skriver kallar sig också för liberal. DN får skärpa till sig och välja bättre skribenter. Annars hör de snart till de tidningar som inte längre får mina prenumerationspengar.
http://www.tino.us/2013/12/dns-lena-andersson-forvirrad-om-aganderatten/

Lösningar på tiggeriproblemen
Äntligen! Det verkar nu som att professor Bo Rothstein lyckats få igång en tiggeridebatt som fokuserar på frågan hur vi kan lösa grundproblemen med tiggare från framförallt Rumänien i Sverige. Hans förslag om ett förbjud att ge pengar till tiggare tror ja inte på men utvecklingen med allt fler östeuropeiska tiggare på svenska stadsgator måste lösas. Fattigdomsproblemet ska enligt mig lösas av det EU land som en medmänniska i behov av hjälp kommer ifrån! Där man har sitt medborgarskap.
http://www.dn.se/debatt/darfor-bor-vi-gora-det-forbjudet-att-ge-till-tiggare/

Om inte förbjud att ge och inte förbjud att tigga är en väg framåt, hur löser vi då problemet?
http://www.di.se/artiklar/2013/12/26/c-politiker-vill-forbjuda-tiggeri/

Förakt mot landsbygden
I dagens UNT kan man läsa någon form av krönika i kulturdelen skriven av Ola Larsmo. Larsmo raljerar över Uppsala och om kommunen är en småstad eller en storstad. Enligt Larsmo är uppenbarligen människor i småstäder korrupta, satsar på fel saker etc. Jag tycker Larsmo tydligt visar ett förakt mot människor som bor i annat än på de platser som kallas storstäder. Dessutom är Uppsala en stor kommun som inkluderar flera småstäder och UNT har fortfarande läsare i Knivsta, Heby, Tierp etc. Kvaliteten på artikeln visar sig också genom att Larsmo, som säger sig ha levt i Uppsala i 33 år, inte vet eller tagit reda på att kommunens moderate kommunstyrelseordförande heter Fredrik och inte Per. Jag hittar tyvärr inte länken på unt.se. Om du gör det lägg gärna till den som en kommentar till dagens blogginlägg. Dumt!

lördag 28 december 2013

Förnekelse och naivt

Från ideologi till praktisk verklighet
Precis som inom politiken finns det en mångfald av ideologier på jorden. Bara det faktumet talar för att ett ideologiskt enfald är praktiskt omöjligt att göra till långsiktig norm. Den kloke använder ett ideologiskt eller religiöst kompass men tar en praktisk väg framåt i livet. En del av det praktiska inom politiken är att för det mesta kunna kompromissa. Lena Andersson, DN skribent, tillhör en naiv ideologiskt fanatisk skara. I dagens DN beklagar hon sig över alla som är främlingsfientliga och dem som inte anser att det är praktiskt hållbart, ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv, med fri migrationsrörlighet. Jag gillar inte heller främlingsfientliga och protektionister. Samtidigt vill jag gärna veta vem eller vilka som Andersson anser ska betala för kostnaderna som kan uppstå under lång tid för människor som t ex kommer till Uppsala? Hennes logik med att t ex hon själv borde få bestämma vilka hon bjuder in till sitt hem klingar falskt eftersom vi har lagar som väldigt fort innebär att kollektivet får åtaganden som hon enskilt initierat. Ohållbart och naivt. I vart fall om vi vill leva i ett välmående samhälle. Ja, lite regler måste man ha om man vill skapa ett samhälle med en viss prägel.
http://www.dn.se/ledare/kolumner/i-vardagsrummens-sverige/

Våga prata om konsekvenserna
Jag skulle uppskatta om de som propagerar för fri invandring också kan beskriva hur de anser att det ska organiseras. Vilket ansvar ska kollektivet, det offentliga, ha? Vilka krav ska i så fall ställas på dem som finns på en yta som accepterar fri invandring? Utan att tala om detta är visionen om fri invandring inget annat än en ideologisk utopi. Jag delar önskan om en värld där alla fritt får röra sig på jorden. Samtidigt inser jag att det helt skulle förändra t ex det svenska samhället så som vi känner det idag. Vilka reformer vill Andersson matcha sin fria rörlighet med? En halvering av det lagstadgade sociala skyddsnätet? Acceptans för kåkstäder/slumområden? Kraftig lönedumpning för enkla jobb? Att inte erkänna att detta är sannolika konsekvenser av fri invandring är ideologiskt styrd förnekelse.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/eu-invandrare-protesterar-mot-hardare-krav/
http://www.dn.se/debatt/plusjobben-klokaste-sattet-att-forhindra-utslagning/


fredag 27 december 2013

Egoism & politiskt ansvar

Godhet
Finns människor som bara tänker på andra eller är vi alla stora egoister som bara enkelt drivs av olika stimulanser? Vissa drivs av att hjälpa andra och att känna deras uppskattning. Andra drivs av att bli så rika som möjligt eller att ständigt konsumera. Kan det vara så enkelt? Vem får bäst liv? Beror inte det helt på vad du själv värdesätter och hur du uppnår det just du önskar? Den som tror att lycka och framgång mäts i pengar och rikedom har mycket kvar att lära i livet. Mänsklighetens stora filosofer kan ge bra vägledning mot ett liv fyllt av lyckliga stunder utifrån vad du värdesätter och inte utifrån en kollektiv bild av vad framgång är. Dalai Lama har bl a sagt "if you want others to be Happy practice compassion. IF you want to be Happy practice compassion". Helt klart är att det finns forskning som tydligt styrker att om man är medkännande så lever man längre.
http://www.unt.se/kultur/godheten-gor-comeback-2014-2773571.aspx

Vad driver då människor som bara "slickar uppåt" och som maximalt utnyttjar och förtrycker andra för att uppnå egna egoistiska mål? Bara de egna uppsatta egoistiska ambitionerna och kortsiktig tillfredställelse är nog svaren. Bland dem som är aktiva inom organiserad brottslighet finns nog även en och annan som drivs av egoistisk rädsla eller behovet av familjekänsla. Kan man då bekämpa organiserad brottslighet med medkänsla? Knappast. Organiserad brottslighet kan bara stoppas genom att hårt slå mot verksamheten och att konfiskera alla tillgångar som dessa ligamedlemmar besitter om de bevisas skyldiga. Jag tycker det är en oacceptabel utveckling i Sverige där den organiserade brottsligheten breder ut sig allt mer. Läs gärna om vad som händer i Örebro där olika ligor slåss om kontrollen av den lönsamma narkotikamarknaden som förstör livet för många och som skapar massor av samhällskostnader.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/gangens-vald-sprider-skrack-i-orebro/

Vi är alla egoister men jag föredrar egoister som får en kick av att hjälpa andra och som inte mår bra av att skada andra. Egoismen är en grundläggande överlevnadsdrivkraft som är viktig. Om den kombineras med en positiv drivkraft för det gemensamma är kraften positiv.

Samhällskänsla
Kan man fostra barn och vuxna till samhällskänsla? Är det önskvärt att vi som medborgare bryr oss om mer än oss själva? Mitt svar är ja och jag anser att det är ett politiskt ansvar. Jag anser att kommuner och stater bättre måste jobba för att bygga den viktiga samhällskänslan. Jag anser att Invånartjänst bör införas i lag. Invånartjänst skulle innebära en massa positiva saker för vårt samhällsbygge, inte minst chansen till ett betydligt bättre integrationsarbete och en sänkt ungdomsarbetslöshet. Alla har inte föräldrar som kan lära dem värdet av att hjälpas åt. Folkpartiet tycker att skolan helt ska fokusera på kärnämnena. Hur ska de som inte fostras hemifrån att bry sig om andra lära sig den viktiga förmågan? Läs gärna bifogad artikel som ger några värdefulla argument för Invånartjänst. I dagens DN, i kulturdelen, skriver Gunnar Wetterberg, en mycket bra artikel om att "en ny samhällstjänst vore vår tids bästa nyårslöfte". Jag hittar tyvärr inte länken på DN.se. I mitt senaste samtal med Magdalena Andersson kunde jag inte nog understryka hur viktigt det är med en liknande reform, oavsett vem som leder Sverige.
http://www.dn.se/debatt/plusjobben-klokaste-sattet-att-forhindra-utslagning/
http://www.dn.se/kultur-noje/essa/ett-gott-arv-ar-mer-an-bara-silverskedar/

Hållbar utveckling
Kan destruktiv populism och opportunism inom politiken, för att få maximalt med röster, undvikas? Knappast men den kan bättre och objektivt ifrågasättas och utmanas. Det görs tydligen av oberoende institut i andra länder. Institut som serverar sakliga bedömningar av reformförslags samhällsekonomiska effekter. Då kan vi få en mer objektiv bedömning av om skattesänkningar, bidragshöjningar eller invandringsstopp har de effekter som olika partier marknadsför.
http://www.dn.se/debatt/infor-oberoende-granskning-av-partiernas-reformforslag/

Ett oberoende institut kanske gör riksdagsdebatterna mer konstruktiva. Kanske t o m kan bidra till att riksdagsarbetet vitaliseras och att nya ledamöter på sakliga grunder motiveras. Gillar skarpt att Moderaten Anton Abele inte ställer upp för omval till Riksdagen. Han tycker att det är viktigt att "hitta ett riktigt jobb". Jag tycker att ett minimikrav för att få vara heltidspolitiker borde vara att man haft ett jobb i minst två år! Hur kan man vara trovärdig om man inte har några års erfarenhet från det som finansierar allt dvs arbetsmarknaden?
http://www.dn.se/nyheter/politik/var-femte-ledamot-lamnar-riksdagen/

torsdag 26 december 2013

Fest & fattigdom

Juldagen
Gamla traditioner utvecklas och nya uppstår. Jag hör inte till generationen som började använda juldagen som en stor festdag på krogen. En festkväll där konceptet är att människor som t ex vuxit upp i Uppsala men flyttat vidare kommer hem och firar jul med släkten och just juldagskvällen blir det återträff på krogen med gamla kompisar. Min son hör till dem som använder sen juldag till liknande möten. Jag gillar idéen men tycker det är tråkigt att kvällen verkar vara den årsaktivitet med mest bråk och våld. Kan det vara så att när gamla bekanta möts så återväcks gamla konflikter samt att skryt om mer eller mindre lyckade karriärer som leder till bråk? Bråkigt blev det i år igen.
http://www.unt.se/uppsala/32-omhandertogs-for-fylla-2772405.aspx
http://www.unt.se/startsidan/man-nersparkad-av-gang-2772328.aspx
http://www.dn.se/nyheter/sverige/stokig-natt-med-fylla-och-brak/

Blir Sverige som förr?
Är Sverige inom femtio år åter ett land där det stora flertalet är fattiga och många försupna? Det är inget omöjligt framtidsscenarie. Om vi inte lyckas förnya och förstärka vårt näringsliv. Om vi inte lyckas få fler att jobba, eller på annat sätt vara självförsörjande, i förhållande till dem som är beroende av bidrag. Om vi inte lyckas hålla vår befolkning minst lika mentalt och fysiskt frisk som idag. Om vi inte betydligt bättre lyckas ge våra barn och unga en konkurrenskraftig utbildning. Om vi inte lyckas hindra den negativa drogutvecklingen. Om vi inte lyckas mycket bättre med integrationen av människor som flyttat hit från helt andra kulturer. Om vi inte lyckas distribuera livskraften att även inkludera andra platser än storstadsområden. Då är sannolikheten hög att Sverige åter inom femtio år är ett fattigt land.

Vi borde ha mer öppna och icke tabubelagda debatter om vad som händer i vårt samhälle. Det fega debattklimatet är destruktivt för vårt välståndsförsvar. Det som händer är mycket komplext och få, om någon, kan överblicka skeendenas konsekvenser. Att gömma sig bakom lösningen "jobb till alla" duger inte. Att ta den fina och generösa hållningen att Sverige kan vara världens goda samvete och en fristat för alla, det håller inte heller. Inte ens om vi börjar acceptera slumsamhällen i Sverige. Du tror väl inte på fullaste allvar att det gemensamma hållbart (om vi med hållbart endast menar det svenskar idag erbjuds som medborgare) kan förse alla jordens människor som så önskar/behöver med fritt högkvalitativt boende, kläder, rikligt med mat, skolgång och sjukvård? Du som anser det möter jag gärna i en hållbarhetsdebatt! Är det möjligen så att vi inom kort kommer att ha gott om fattiga kåkstäder i Sverige? Oavsett regering på riksnivån.
http://www.svd.se/nyheter/stockholm/kakstaderna-breder-ut-sig_8850480.svd
http://www.unt.se/uppsala/jag-har-varit-har-i-25-ar-2771985.aspx
http://www.dn.se/nyheter/politik/mp-vill-underlatta-resa-till-sverige-for-flyktingar/
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/absurda-pastaenden-om-min-installning-till-romer/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/kungen-talade-om-positiv-sverigebild/
http://www.dn.se/nyheter/politik/reinfeldt-holl-ett-ganska-morkt-tal/

onsdag 25 december 2013

Likabehandling, girighet & kritik

Lika inför lagen?
I en demokrati sägs vi vara lika inför lagen. Om man vill leva i det bästa möjliga samhället anser jag att det måste vara ett praktiskt faktum att vi är lika inför lagen. Oavsett om du hör till samhällets sämst ställda eller de bästa ska du dömas lika för ett liknande brott. Inga undantag. Om undantag görs faller hela systemet. De sämst ställda får ännu färre skäl att anstränga sig för att vara så bra samhällsmedborgare som möjligt. De bäst ställda uppmuntras att stå över lagen eftersom de inte ställs till svars som övriga. Det blir fel, fel och fel. Varför är vi då inte lika inför lagen inom vissa, kanske alla, demokratier? Det beror väl inte bara på våra möjligheter att köpa stöd från de bästa advokaterna?

Det som är positivt med dagens massiva övervakningsmöjligheter är att organiserad brottslighet och terrorism kan bekämpas effektivare (kräver inte generell massövervakning). Samtidigt blir jag mycket besviken av att många av de värsta brottslingarna som ertappas kommer undan med endast lite indragna årsbonusar. Om blogginlägget i RollingStone stämmer, att den stora banken HSBCs omfattande penningtvätt av knark och terroristpengar endast kostat några miljarder och uteblivna årsbonusar till bankdirektörerna, är det mycket anmärkningsvärt. Hur kan man hävda att det finansiella systemet hotas för att ansvariga direktörer sätts i fängelse och banken tas över av någon annan som påstår sig kunna finansmarknaden?

Är det så att det inte finns någon äkta vilja att stoppa droghandeln i världen? Det är helt oacceptabelt att banksystemet ska anses så samhällskritiskt att de ständigt ska räddas och skyddas. Med den logiken ska bank och finanssystemen helt drivas av allmänintresset och inte av girighetens centralfigurer. I dagarna släpps åter en film, Wolf of Wall Street, som beskriver den osunda toppfinansens miljö. Självklart lever inte alla som filmens huvudperson MEN logiken kring affärerna stämmer. Vad krävs för att finansmarknadens spelare ska omfattas av samma regler som övriga? Vad krävs för att inte det samhällskritiska finanssystemet ständigt ska underblåsa ohållbara finansbubblor?
http://www.rollingstone.com/politics/blogs/taibblog/outrageous-hsbc-settlement-proves-the-drug-war-is-a-joke-20121213?print=true#ixzz2oJUur5Mr

Fyra ögon och lika inför regler
Det finns gott om olika ledartyper i världen. Ofta matchar inte ledarna alla de fina idealprofiler som finns. I verklighetens värld är det resultat, nätverk och tur som gäller. Läste en intressant studie om att kritik inför andra nästan alltid är kontraproduktivt. Väldigt många människor går då bara i försvar istället för att reflektera och försöka ändra. Också bättre att försöka tala om utvecklingsmöjligheter istället för brister. Mina erfarenheter styrker studien. Bäst kritikeffekt får man när den framförs mellan fyra ögon och förpackas i utvecklingsmöjligheter. Bäst pedagogiskt ledarskap uppnår man om alla medarbetare omfattas av samma grundvärderingar och regler, inga undantag. Är det svårt att förstå?
http://blogs.hbr.org/2013/12/when-you-criticize-someone-you-make-it-harder-for-them-to-change/


tisdag 24 december 2013

Hopp & kärlek

Livskraft
Julen symboliserar mycket för många miljarder runt om i världen. Även människor som inte är kristna har också fostrats av västerlandet att tomten ska komma med julklappar idag eller i morgon. Det är bra för konsumtionen...

För mig symboliserar julen hopp och kärlek. Hopp om en bättre framtid. Eller att det ska vara lika bra som nu om man befinner sig i ett positivt livsflyt. Ett par dagar för kärleksfulla möten med sina barn, föräldrar, morföräldrar, farföräldrar, syskon, syskonbarn och vänner. Ett par dagar med gott om tillfällen för "Hedenhöskramar".

För mig är livets mening att ständigt utvecklas och att föra livet vidare. Den ständiga utvecklingen bjuder på gott om hopp. Barn bjuder på underbar och villkorslös kärlek. Hopp och kärlek är utan tvekan de mest positiva och livsbejakande känslorna vi kan uppleva. Jag hoppas din jul blir full av dessa känslor.

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/delad-gladje-racker-langre/
http://www.dn.se/debatt/ge-tills-du-dovat-samvetet-och-ge-sedan-annu-mer/

God-Jul!

måndag 23 december 2013

Hatiska & destruktiva

Säljer polarisering?
Kan hat vara något positivt beroende av vem som är budbäraren? Kan hat på något sätt vara positivt för samhällsutvecklingen? Frågar du mig är svaret tveklöst nej på den frågan. De mörka och bruna krafterna sprids snabbt i Europa som klassiska konsekvenser av att överbelånade välfärdssamhällen faller sönder. Framförallt den unga, arbetslösa och arga gruppen män är fylld av hat och enkla förklaringar till varför de har det så upplevt dåligt. Dessa män är ibland mörka och bruna och ibland mörka och röda. Är hatet från mörka och bruna värre än hatet från mörka och röda? Har inte båda dessa politiska ytterligheter en oroande snäv problemformulering? Är inte båda dessa ytterligheter exempel på destruktiva och hatiska krafter som bara för med sig en förvärrad ekonomi och mänskligt lidande? Vad lär vår historia oss? De unga, arbetslösa och arga har uppenbarligen inga mor och farföräldrar som kan tala om vad som hände på 30- och 40-talet.

Visst var det viktigt och bra att många människor demonstrerade sin avsky mot rasism och allmän inskränkthet i Kärrtorp. Samtidigt kan jag inte annat än tycka att det var mycket dåligt att extrema vänsterkrafter tilläts kidnappa övningen. Några medier och några av mina vänner vittnar om vilka ordval dessa vänstermänniskor använde mot t ex SDs partiledare Åkesson. Det är ovärdigt och smaklöst. Det är dessutom kontraproduktivt om man vill att SDs framgångar bland invånarna ska minska. De mörka röda krafterna har mycket att lära av Mandela och Ghandi. Vilket ansvar har medierna för en balanserad beskrivning av det som händer? Särskilt viktigt att reflektera över Britta Svensson, Expressens, reflektioner ifrån manifestationen.
http://www.expressen.se/kronikorer/britta-svensson/britta-svensson-raddare-och-ledsnare-an-nar-jag-akte-dit/
http://www.unt.se/sverige/16-000-mot-rasism-i-karrtorp-2769966.aspx
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/pa-marsch-igen/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article18071206.ab

Helhetsperspektiv
Visst är det viktigt att se och försvara individer som far illa. Det kan bara vara sjuka människor som inte känner medlidande med dem som har det svårt. Samtidigt brottas samhällsbygget ständigt med att balansera skyldigheter mot rättigheter. Var går gränsen mellan det egna ansvaret och övrigas ansvar? Hur mycket ansvar för hela världens problem klarar en plats hållbart av att försöka lösa? Det
är lätt att tycka att den som inte har ett boende ska få det av dem som anses kunna ge det till dem. I Uppsala erbjuder vi hemlösa övernattningsmöjligheter och de möjligheterna är sällan fulla. Hur pedagogiskt förklarar du för en 26 årig man som jobbar hårt inom hemtjänsten att han knappt har råd med sin etta samtidigt som andra ska få ett boende på andras bekostnad under överskådlig tid? Det är viktiga frågor att kunna besvara för att inte 26åringen ska välja att lägga sin röst på partier med enkla lösningar på komplexa utmaningar.
http://www.unt.se/ledare/ett-akut-problem-aret-om-2768700.aspx

Klarar media av sitt ansvar?
Medierna har en mäktig särställning i vårt samhälle. De kan lyfta och krossa individer lätt och när fel begås blir det i bästa fall en liten fotnot om misstaget. I den fria pressens namn anses det rätt med den ordningen. Hanne Kjöller på DNs ledarredaktion är en frisk fläkt. Hon vågar t o m kritisera sitt eget skrå. Jag delar helt hennes syn att mediernas offerjournalistik snedvrider verkligheten. Allt för ofta blir en betraktelse för ensidig (t ex om kärrtorpsmanifestationen) och ofta, allt för ofta, beskriv undantag som det allmänt giltiga. Är det bra för samhällsutvecklingen och för en "nykter" samhällsdebatt?
http://www.dn.se/ledare/signerat/mediemakt-jammer-och-tidningselande/

Verkligheten?
I dagens UNT är det ett reportage om att flertalet av dagens ledande Uppsalapolitiker tros vara kvar efter valet 2014. När jag blev uppringd fick jag i princip tre frågor. Varför tror jag att jag fått ett så stort stöd av Centerpartistera? Varför politik istället för näringsliv och vad är skillnaderna? Skulle jag kunna tänka mig ett politiskt engagemang på riksplanet? Jag svarade rätt omfattande på frågorna. Det redigerades ner till några få påstådda citat från mig. Citat som inte stämmer eftersom de är delar av olika svar på frågor. Jag säger inte att det som står där i sak är fel men det beskriver inte nyanserna i mina svar. Jag beskrivs också som en kontroversiell politiker. Är det inte intressant att man är kontroversiell bara för att jag säger sanningar och tycker genuint illa om politiskt korrekthet som ofta innebär att undvika att ta i och resonera om stora problem.

Jag tror de allra flesta journalister gör så gott de kan med begränsade resurser och mycket pressade tidsplaner. Mediernas roll är viktig. Klarar de av den rollen på ett objektivt och kvalitativt sätt? Vad tycker Hanne Kjöller? Om inte, hur löser vi det problemet?

söndag 22 december 2013

Vems verklighet?

Vem vet bäst?
Naturkunskap är oftast väldigt tacksam eftersom den styrs av naturlagar och med hjälp av matematiken kan olika forskares idéer styrkas eller förkastas. Naturkunskapen har m a o absoluta "rätt" och "fel" och när någon eller några forskare lyckas bevisa något accepteras det nästan alltid av andra kunniga forskare. Uppsala har förmånen att ha många mycket duktiga forskare inom naturkunskap. Några Uppsalakopplade upptäckter under 2013 är "Upsalite" som har en unik förmåga att absorbera vatten, fisken Entrelognathus som redan för 419 miljoner år sedan bevisats ha prototypen till ett människoansikte (vårt tidiga ursprung?), att kvastfeningen inte är en del av vårt ursprung, att högintensiv träning ökar risken för hjärtrytmsrubbningar, att grupptryck snarare än kvalitet styr mängden applåder som en publik ger o s v.

Samällskunskap är inte lika "enkelt" som naturkunskap. Till skillnad från naturkunskapens naturlagar är samhällskunskapen helt skapad av oss människor och styrs helt av politiska ambitioner och mänskliga beteenden. Ambitioner och beteenden som kraftigt påverkas av olika särintressen genom lobbying och reklam. Att t ex Nobelpristagare i ekonomi ifrågasätts är inte så konstigt. Visst kan olika idéer bekräftas eller förkastas genom emperi men samtidigt är grundbultarna i ekonomisk teori utopiska. Ceteris paribus dvs att allt annat förblir som det är stämmer självklart inte. Vår självskapade värld förändras ständigt. Och människor är sällan rationella. Eftersom ekonomins teorier bygger på att människor är rationella och på Ceteris paribus kan forskares slutsatser alltid ifrågasättas. Samtidigt kan givetvis den som studerar avkastningsresultatet mellan en indexfond eller en fond med aktiv placering under tio år dra absoluta slutsatser. Om de slutsatserna är att finansvärlden lurar de allra flesta sparare med omotiverade avgifter vad tror du händer då? Självklart går de som tjänar löjliga pengar på marknadsbudskapet att de är värda dessa orimliga ersättningar på anfall.
http://www.dn.se/debatt/naiv-kritik-av-ekonomipris-missgynnar-saklig-debatt/

Ekonomi är vad vi vill att den ska vara. Ekonomisk historia går att beskriva i absoluta termer. Vår ekonomiska framtid är  helt i våra egna händer. Vår mänskliga framtid styrs av politisk ambition och enskilda människors ambitioner. Det vi empiriskt vet är att samhällen som utvecklas rikt är företagsamma och ambitiösa.

lördag 21 december 2013

Avhopp & utmaningar

Varför hoppar unga av politiken?
Visst kan otålighet vara ett skäl till varför många unga hoppar av politiken men jag tycker analysen är lite torftig både i Dagens Samhälle och i dagens DN. Kan det också vara så att yngre ofta är mer rörliga än äldre? Kan det vara så att yngre oftare än äldre ska kombinera krävande arbete med småbarnstider och då kan ett krävande politiskt arbete bli för svårt att hinna med? Kan det vara så att yngre saknar erfarenhet som gör att de inte alltid förstår hur beslut bereds? Kan det vara så att yngre mer än äldre tycker det är tråkigt att sitta i alla möten som ligger till grund för alla större beslut?
http://www.dn.se/ledare/signerat/avhopp-de-unga-flyr-fran-politiken/

Helt klart är att beslutsprocessen sällan går fort. I synnerhet inte kopplat till större och komplicerade frågor. Om det går för fort att fatta komplexa beslut blir ofta besluten onödigt dyra för skattebetalarna. Helt klart är också att det är dåligt inskolade politiker om de tror att man påverkar beslut i t ex Kommunfullmäktige eller Riksdagen. Det är väldigt sällan så. Det är innan fullmäktige och styrelsemöten som förhandlingar och kompromisser genomförs. Det är därför i de förhandlingarna som den politiker som vill påverka måste tas sig in i genom sin gruppledare. Om man inte förstår det framstår det formella beslutsforumet Kommunfullmäktige som tråkigt. Man måste också förstå att om det finns en politisk majoritet så har oftast oppositionen mycket lite inflytande.
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/rekordmanga-folkvalda-hoppar-av-sina-uppdrag-7169


Inte längre bra för alla
Kan det vara så att tiden då Sverige klarade av att erbjuda ett mycket bra och möjligheternas samhälle för alla är över? Har den tiden någonsin funnits? Är det inte så att bl a vår generösa invandringspolitik leder oss mot en tydligare skillnad mellan människor som jobbar och dem som inte jobbar? Kan det vara så att det är bra med större ekonomiska skillnader mellan dem som jobbar och dem som lever på olika försörjningsstöd? Jag anser att skillnaden är stor men jag anser samtidigt att utvecklingen att de högst avlönade tjänar löjligt mycket i förhållande till övriga är samhällsskadlig. Men hur ändrar man på det?
http://www.unt.se/ledare/ar-sverige-pa-det-sluttande-planet-2768189.aspx

Solenergi
Vissa yngre och andra sägs lämna politiken på grund av politikens hårda kultur och olika personangrepp. Du som följer min blogg vet att jag tror väldigt mycket på solen som vårt framtida viktigaste energikälla som ersättare till den billiga och miljöförstörande oljan. Pinsamt att MP försöker framställa mig som motståndare mot solenergisatsningar. Glädjande att deras partiledare Romson tar mina synpunkter på allvar. Det är klokt. Om de dessutom fokuserar på förslag som klarar EUs momsdirektiv så blir de lite seriösare. Att två EU länder idag bryter mot reglerna är väl inget argument för att marknadsföra en modell som inte kommer att kunna införas. Det är min övertygelse att vi kommer att komma på en skatteavdragsmodell som fungerar och stimulerar lokal och miljövänlig energiproduktion.
http://www.unt.se/debatt/alla-kan-salja-el-2765180.aspx#kommentera

fredag 20 december 2013

Paradigmskifte

Jordens resurser ändliga
Igår hade jag en mycket givande lunch med en infödd Uppsalabo. Han är inte bara engagerad i Uppsalas positiva utveckling utan också i människans möjligheter att överleva i en värld där antalet människor exploderat, och fortsätter att växa, och där alla vill ha minst en genomsnittlig svensks levnadsvillkor. Det är givetvis inte hållbart i en värld med begränsade naturresurser och där naturlagarna gör det omöjligt. Det är bara förnekelse och löjligt att tro eller påstå något annat. I vårt samtal enades vi om att kortsiktigheten är vår tids största gissel.

Inte minst utifrån gårdagens lunchsamtal tror jag att de av oss som accepterar att jordens resurser är begränsade, och som är beredda att offra lite idag för att även kommande generationer ska kunna få det bra, måste bryta ett felaktigt statustänkande. Tidigare och även idag upplevs det som status att vältra sig i lyx och överflöd. Se på mig! Jag har fem bilar, två lägenheter, sex hus, åtta pälsar, kan åka varje helg och shoppa i Milano eller NY..... Den egna självkänslan räcker inte. Yttre symboler för att visa omvärlden hur fantastisk man är behövs. "That's pitty" som amerikanerna skulle säga. På många sätt är dagens konsumtionshysteriska samhälle beroende av liknande osäkra människors behov av att ständigt hävda sig genom prylar. Jag hoppas att vi kan hjälpas åt att ändra statustänkandet och ge status till dem som förtjänar den. Dvs människor som tänker på fler än sig själva och möjligen sina närmaste. Människor som tänker på kommande generationer och som i handling visar det genom att inte leva i överflöd och genom att använda sitt kändisskap eller sin rikedom även till allmännyttiga insatser.

Istället för att media har listor över vilka som tjänar mest, vilka som köpte det största huset, vilka som har störst förmögenheter osv vill jag att vi inser att det är ett ohållbart statustänkande. Istället bör media ha listor över vilka som i absoluta tal och relativt sin intjäningsförmåga skänker mest till välbehövande och forskning, vilka som bor klimatsmartast, vilka som transporterar sig miljösmartast, vilka som lägger mest egen ideell tid på att stötta andra människors utveckling etc. Det är osunt och absolut inte hållbart att se överflöd som status!

Olämpligt
I dagens UNT tycker jag det fanns mycket olämpliga inslag i en artikel om Sverigedemokraterna i länet. Sverigedemokraterna marknadsförs genom att beskriva dem som än det ena och än det andra. Bl a beskrivs deras oförmåga att behålla politiska representanter. SD har framgångar. Många människor (fler än de som säger sig vilja rösta på FP och C) tycker att de lyfter fram reella problem som måste tas på större allvar. Vi lever i en demokrati och demokratin inkluderar även SD oavsett vad man tycker om deras ensidiga problemanalys och populism. Jag tycker det var mycket olämpligt att hänga ut en påstådd SD politikers bostad på en stor bild. I kombination med att hans namn angavs.  Vilket är det allmännas värde av en liknande publicering? Jag tycker det är ett irrelevant inslag i reportaget som på ett oacceptabelt sätt kränker personens rätt till rimlig integritet och det utsätter honom, och även hans familj, i värsta fall också för fara.

torsdag 19 december 2013

Tack & kvinnor

Snowden
Vad kan man säga till en person som Snowden? Jag säger TACK! Han har inte bara starkt bidragit till att många fler, och inte minst journalister, nu börjar ta massövervakningens hot mot demokratin på allvar. Snowden har också gjort det möjligt för svenska befolkningen att dela JAS utvecklings och underhållskostnader med fler länder. Om Brasilien köper JAS tycks det framförallt vara kopplat till USAs övervakning av Brasiliens president. Ett eventuellt köp av JAS är m a o en hämnd från Brasiliens sida. Än en gång, tack Snowden! Han bidrar på många sätt till att Sverige kan utvecklas bättre. Ge Snowden politisk asyl omedelbart i Sverige! Det köper USA utan represalier om han slutar läcka NSA data.....
http://www.dn.se/ekonomi/franskt-bolag-uttrycker-bitterhet/

Kvotering av män
Kvinnor tar allt fler ledande poster i vårt samhälle. De som kräver kvotering idag kanske är helt tysta om trettio år då det är betydligt fler kvinnor än män i toppen på våra organisationer. Det är sällan den bästa som når toppen men det måste alltid vara ambitionen att den mest kvalificerade och den med genomförarförmåga som får jobben. Kvotering är fel väg.

Om det är mer positivt med duktiga kvinnor i toppen av ett samhälle än män så blir Uppsala ett intressant exempel att följa. Uppsala universitets rektor heter Eva Åkesson. Statens lantbruksuniversitets rektor heter Lisa Sennerby Forsse. Svenska kyrkans inkommande ärkebiskop heter Antje Jackele'n. Årets företagare, Himla, heter Annika Högström. Årets uppfinning (i världen) gjordes av ett team under ledning av professor Maria Strömme. En av Sveriges bästa kapitalplacerare är Didner&Gerge som leds av Helena Hillström. Polisens inkommande högsta chef i ny region med huvudsäte i Uppsala heter Carin Götblad osv. Om dessa kvinnor också har en del av sitt hjärta i Uppsala är jag säker på att Uppsala går en ännu ljusare framtid till mötes.
http://www.dn.se/sthlm/det-blir-svart-att-inte-kunna-cykla-till-jobbet/

P.S Sossarnas Magdalena Andersson är en utlånad Uppsalbo : )

tisdag 17 december 2013

Plikt & rätt

Hållbart samhällsbygge
Det är ohållbart att väldigt många fler (i förhållande till självförsörjande) t ex långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, kraftigt funktionshindrade och asylsökande ska försörjas på dagens försörjningsstöds- och övriga bidragsnivåer. Vi måste mycket bättre och snabbare få alla som kan att gå från försörjningsstöd till att vara självförsörjande. Det är bäst för individen. Det är bäst för att mycket bättre lyckas med integrationen av invandrare. Det är bäst för alla då servicenivån ökar samtidigt som motsättningarna mellan grupper minskar.
http://www.dn.se/debatt/plusjobben-klokaste-sattet-att-forhindra-utslagning/

Att införa Invånartjänst, plusjobb eller välfärdsjobb, eller vad vi nu kallar dessa uppdrag, är nödvändigt och det enskilt viktigaste reformarbetet i Sverige. Med stöd av en nationell reform kopplat till detta ökar Sveriges möjligheter att försvara det generella välståndet dramatiskt. Vad väntar regeringen på? Bra artikel i linje med mitt resonemang i dagens DN. Personligen har jag gjort denna viktiga reform till min viktigaste politiska uppgift. Den är central för att bygga människors självkänsla, för att snabbt inkludera nysvenskar, för att inkludera svaga grupper istället för att marginalisera dem, för att skapa positiv nytta för alla alternativa passiva bidrag, för att minska främlingshat och för att upprätthålla en rimlig skattemoral. Reinfeldt! Do IT!

Stopp
Det glädjer mig att mina kompisar inom IT och Telecom bolagen säger ifrån och nu aktivt bidrar i motståndet mot etableringen av ett massövervakningssamhälle. Om underrättelseverksamheten i världen är tillräckligt duktig så kan de identifiera måltavlor och ringa in dem som befinner sig i måltavlornas närhet. Den typen av självklar övervakning kräver inte massövervakning och en allt tillgängligare möjlighet att godtyckligt punktmarkera varje enskild människas elektroniska spår. Försvaret av vår personliga integritet är i grunden central om du tycker att vår demokrati är värd att försvara. Du kanske tycker att Sverige skulle fungera bättre om vi levde i system liknande dem i Nord Korea, Ryssland eller Kina? Det tycker inte jag. Gör om! Gör rätt!
http://www.dn.se/ledare/signerat/det-ar-ditt-fel-om-det-smaller/

Låt känslorna tala

Vad är politiskt korrekt?
Varför finns tabun inom politiken och den offentliga debatten? Vad är nyttan med tabun inom samhällsdebatten? Är det inte sannolikt så att en helt öppen debatt bättre skulle minska människors frustrationer och att farliga trender snabbare skulle kunna tas på allvar? Är inte de mörka krafter som nu återigen börjar bruka våld för att göra sin röst mer hörd, och för att demonstrera sin frustration, ett bevis på vår oförmåga eller ovilja att öppet debattera komplexa och känsliga frågor? Det är politiken och media som skapar arenorna för samtalen. Varför anses inte arenorna tåla kraftiga olikheter även om de som står för dem idag är en liten extrem minoritet? Varför anses det självklart och intressant att inom konsten bejaka "tokigheter" men inte i samhällsdebatten?

Historiskt har det visat sig dumt att inte låta människors känslor få debattutrymme. Om de ges chansen att debattera runt sin oro och att andra i vart fall bemödar sig att lyssna noga på vad de säger då kanske en positiv riktning kan tas. En positiv inriktning som inte enbart baserar sig på känslor och generaliserade uppfattningar om verkligheten. En riktning där både känslor och hjärna används för att klokt utveckla vårt samhälle. Det är mycket oroande att 30-talsscenarier återigen visar sig i Europa, inklusive i Sverige. Jag tror vårt samhälle skulle bli mycket mer positivt robust om vi inte hade ett debattklimat där vissa frågor anses politiskt inkorrekta, dvs "livsfarliga" att tala om för att man riskerar att utmålas som en hemsk människa om tolkningarna av det man säger får en negativ "spin". Jag vill inte få uppleva ett nytt krigshärjat Europa. Vill du?
http://www.unt.se/ledare/dags-att-ta-det-pa-allvar-2759851.aspx
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/pa-marsch-igen/

måndag 16 december 2013

Knark & vandrare

Skolans värld
Att våra skolresultat måste förbättras är nog de flesta överens om. Lika överens borde vi vara om att våra barn och ungas studieresultat och ordningen i våra skolor starkt påverkas av barn och ungas livsval även utanför skolgången. Jag tycker det är bedrövligt att nyttjandet av narkotika bland våra unga ökar. Det tycks som att debatten om knarkliberalisering har destruktiva konsekvenser. Mängden ungdomar i behov av institutionsstöd kopplat till sitt narkotikaberoende ökar kraftigt. Jag vill inte att min dotter ska växa upp i ett samhälle där knarket flödar bland våra unga. Bara för att alkohol också är dåligt i större mängder innebär inte det att det är klokt att minska samhällets motstånd mot knark!
http://www.dn.se/sthlm/polisen-skolor-doljer-elevernas-knarkande/

Murar mot vandrare
Visst har människor i alla tider vandrat. Visst har svårigheten att vandra fritt ökat av det mänskliga påhittet med nationella gränser och privat ägd mark. Idag är världens samhällen organiserade i nationer, regioner och kommuner och någon äger marken. Någon kan vara en nations eller kommuns invånare gemensamt. Det måste man förhålla sig till! I synnerhet i demokratier där fria människor fritt valt att organisera sitt samhälle så som man önskar för att nå önskade mål. Den önskan klarar inte av att alla, som inte formellt godkänts i en medlemsansökningsmodell, fritt ska få alla rättigheter och skyldigheter.

Till alla debattörer runt fri vandring på jorden, särskilt till dem som gör historiska kopplingar, vill jag säga att det är viktigt att inse att det hänt några avgörande förändringar de senaste 140 åren. Vi var "bara" cirka 1 miljard människor på 1800-talet. Så sent som på 1950-talet var vi "bara" 2 miljarder. Idag, i slutet av 2013, är vi 7.199.762.588 människor och det ökar. Det är nog inte en överdrift att kalla det en explosiv ökning av människor. Dessutom är det idag, i förhållande till mitten av 1800-talet, väldigt mycket enklare/snabbare att röra sig på vår jord. Lägg därtill att vissa länder erbjuder alla sina medborgare och medlemmar väldigt förmånliga trygghetssystem. Det är naivt att tro att de trygghetssystemen kan försvaras om fri rätt att bosätta sig där jag önskar tillämpas. 
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/varlden-bygger-murar-mot-vandraren/

söndag 15 december 2013

Kina har landat

Maktskiftet fortsätter
Nu har Kina oxå landat på månen. Tidigare är det endast USA och föredetta Sovjet Unionen som lyckats med det mycket komplexa och därför en symboliskt viktig bedrift. Kina har pengarna och kompetensen som krävs. Kina är snart världens mäktigaste land. Haner kommer att styra världen. Snart flyttar världens finanscentrum från New-York till Shanghai.
http://www.di.se/artiklar/2013/12/14/kina-landar-pa-manen/

USA är på dekis och de rika och mäktiga kan inte enas om vilken medicin som behövs för att deras ekonomi åter ska få fart och skapa önskad tillväxt. De rika och mäktiga i USA kanske inte är så nationalistiska. Ur deras egoperspektiv spelar det ingen roll om de blir rikare i Asien eller i USA, bara de själva blir rikare. Om de satsade mer på energisystemsskifte istället för oljeskiffer och på bättre social jämlikhet tror jag de hållbart kan blåsa liv i sin ekonomi.
http://www.di.se/artiklar/2013/12/12/krugman-vill-sanka-dollarn/

Kortsiktiga finanshajar är duktiga på att sko sig själva men vilken samhällsnytta gör de som inte placerar långsiktigt? Skräpobligationer, finansprodukter som ingen förstår och options samt swapupplägg som värderar världens tillgångar mångdubbelt mer än vad de är värda. Warren Buffet (världens mest ansedda kapitalplacerare) säger sig vara helt säker på att marknaden exploderar.... Om det händer då är USAs storhetstid slut. Och Europas återhämtning blir ännu svårare.
http://www.di.se/artiklar/2013/12/12/wall-street-veteranen-vantar-pa-ny-finansfest/

Medierna vilse
Var finns mångfalden och nyanserna i de få gammelmedier som finns kvar? Om medierna bara beskriver verkligheten så som det för tiden anses vara det politiskt korrekta. Om du och jag enbart hänger på sociala medier och sajter som bekräftar den världsbild jag redan har, hur utvecklas vårt samhälle då? Peter Wolodarski, på DN, skriver idag bl a "vi söker bekräftelse och vänner som tänker i samma banor. Mångfalden av åsikter på mediemarknaden har aldrig varit så stor som nu, men den politiska gata som de flesta av oss vandrar på har paradoxalt nog smalnat."

En inskränkt världsbild är både fördummande och farlig. Tråkigt att mediernas ägare tar ett allt mindre ansvar för bredden i debatten och media borde inte ryggmärgsmässigt slå ner på människor som inte uttrycker det politiskt korrekta.
http://www.dn.se/ledare/signerat/marschen-fran-torget-till-den-smala-asiktsgranden/

lördag 14 december 2013

Kontroll & ekonomisk hållbarhet

Organiserad brottslighet
Samhället måste starkt bekämpa organiserad brottslighet och människor som fuskar med våra sociala stödsystem. Dagens ledare i DN tycks dela mina synpunkter i gårdagens blogginlägg. Kontrollen av utförare av skattefinansierade tjänster och dess kvalitet måste förbättras. Annars är alternativet att liknande tjänster som assistansstöd och hemtjänst endast får levereras av offentliga verksamheter. Den utvecklingen skulle vara mycket olycklig. Även om kostnaderna för kvalitetsuppföljning måste öka är jag säker på att samhällsvinsten med mångfald och konkurrens är stor. För mindre kommuner kanske den enda vägen för att klara av uppföljningen på ett rimligt sätt innebär avtal som bygger på nolltolerans mot fusk. Helt enkelt att den som ertappas med fusk direkt mister sin rätt att bedriva verksamheten och att den direkt går över i kommunens regi.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/nu-vill-fler-lan-hjalpa-de-kriminella-att-hoppa-av/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/fem-ars-fangelse-for-assistansfusk/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/nya-regler-ska-stoppa-assistansfusk/
http://www.dn.se/ledare/kontrollen-vager-tyngre/

Social och ekonomisk hållbarhet
Lena Andersson skriver vackra tankar om fri rörlighet för människor i dagens DN. Tanken är god och som vision delas den av Centerpartiet. Praktiskt är det resonemanget dock ohållbart om man inte samtidigt väger in sociala och ekonomiska hållbarhetsperspektiv. I ett land är de flesta som bor där medborgare med formella rättigheter och skyldigheter. I en kommun är alla medlemmar med rättigheter och skyldigheter. För att ett land eller en kommun ska klara av att säkra en social och ekonomisk hållbarhet är fri invandring inte hållbart. Att som Andersson försvara sitt resonemang för fri rätt att bo var man vill skriver hon "det är lätt att föreställa sig hur bisarrt det skulle upplevas att låta exempelvis Stockholms kommuninvånare rösta om vilka av rikets medborgaresom hade rätt att flytta till och arbeta i Stockholm." Till att börja med omfattas Stockholm av Sveriges samhällskontrakt uttryckt i lag. För det andra är inte människor som flyttar på grund av att de fått en anställning på en annan plats den stora utmaningen om fri rörlighet skulle tillämpas i hela världen.

Även om en av årets nobelpristagare i ekonomi anser att människor inte är rationella är jag säker på att en fri rörlighet skulle innebära stora förflyttningar till områden där medlemmarna har bäst sociala skyddsnät. Konsekvensen skulle självklart bli att t ex Sveriges och Uppsalas generösa skyddsnät skulle urholkas. Att bortse ifrån det självklara gör hennes argumentation till endast en utopi. Om hon vågade ta i frågan om en fri rörlighets konsekvenser på vårt generella sociala skyddsnät skulle hon bättre bidra till en värdefull och viktig debatt om den fria rörlighetens utveckling. Hon har rätt i att Sverige och Uppsala kan jämföras med en klubb. För att bli med i en klubb måste man ställa sig bakom klubbens regler och följa dem annars utesluts man sannolikt. Jämfört med en klubb kan du aldrig uteslutas som svensk medborgare eller som medlem i en kommun (om du är svensk medborgare) oavsett vad du gör mot dina medmänniskor, djur, naturen eller egendom.
http://www.dn.se/ledare/kolumner/klubben-sverige-raknar/

Sent ska syndaren vakna
Nu börjar även höjdare inom NSA tycka att Snowden ska få amnesti. Trots att de som jobbar på NSA ska vara bland världens intelligentaste människor har det tagit tid att inse och acceptera Snowdens förhandlingssituation. Han har redan tydligt gjort många fler människor medvetna om orimligheten med generell massövervakning. Utan amnesti eller asyl i Europa kommer han sannolikt fortsätta att släppa fler exempel. Ge honom asyl i Sverige eller i hela EU. Jag är säker på att Snowden, precis som jag, gärna ser att all tillgänglig övervakningsförmåga används mot t ex organiserad brottslighet och enskilda människor som starkt misstänks fuska. Det är något helt annat än en generell massövervakning.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/nsa-topp-overvager-snowden-amnesti/

fredag 13 december 2013

Hårda påföljder

Skattepengar ska gå till rätt saker
Jag har tidigare varit tydlig med vad jag tycker om människor som stjäl från våra mest utsatta invånare. De som har rätt till assistans hör till gruppen av våra invånare som behöver stöd från övriga.  För att vi ska kunna klara av att hållbart erbjuda ett rimligt stöd till dessa människor måste samhället slå hårt mot dem som fuskar med t ex ersättning för assistanshjälp.

När jag för några år sedan skrev om detta hade jag precis besökt USA och använde klumpigt nog exemplet på delstraff som tillämpas där dvs att den som dömts för ett brott också skulle få sätta på sig en löjlig dräkt och stå några dagar på en offentlig plats och be om ursäkt. För mig var det ett sätt att glasklart uttrycka vad jag tycker om liknande bedrägeri och stöld. Jag har aldrig tyckt och tycker inte att liknande straff ska tillämpas. Däremot måste liknande straff beivras hårdare än idag. Eftersom våra fängelser idag tydligen är tomma kan dessa kriminella med fördel få längre fängelsestraff om de fälls för brott. Om det nu också visar sig att vissa av dessa kriminella även bedriver människohandel, enligt bifogad artikel, är det ännu värre. Vad tycker du?
http://www.dn.se/nyheter/sverige/jakt-pa-fuskare-kan-ha-avslojat-manniskohandel/

torsdag 12 december 2013

Kaos och statlig klåfingrighet

Skolan
Med all rätt fortsätter debatten livligt om skolans utveckling. Stundtals framstår skolan som genomrutten och så är självklart inte fallet. Min son gick nyligen ut ur gymnasieskolan och den utbildningen tyckte jag höll en mycket hög nivå med mycket läxor och engagerade lärare. Mycket högre nivå än när jag gick på gymnasiet. Min dotter är varje vardag inom barnomsorgen. Även den håller en hög nivå. Samtidigt är mycket kasst och det måste åtgärdas skyndsamt och politisk fred borde skapas runt denna centrala välfärdsfråga där både barn, föräldrar och lärare behöver kunskapsbyggande, arbetsro och långsiktighet som ledord. En av de viktigaste snabba åtgärderna som krävs är att ge ett betydligt bättre stöd till våra elever som har t ex diagnosticerad eller inte ännu diagnosticerad dyslexi, ADHD eller grundläggande problem med svenska. Jag har själv besökt många klasser och tycker att det är uppenbart att oordningen och den mindre bra undervisningsmiljön till stor del beror på att vi inte ger dessa människor ett bättre och särskilt stöd. När vi misslyckas med det stödet skapar det självklart inlärningsproblem för alla elever.
http://www.dn.se/ledare/signerat/kaosklasser-en-skola-som-forsvann/

Statens klåfingrighet är redan kraftfull
Vissa partier och personer tror att skolan ska bli bättre om staten tar över verksamheten. Det tror absolut inte jag. Om inte regeringen planerar kraftiga skattehöjningar som ska riktas till skolan så kommer inte anslagen till skolan att öka markant. Dessutom satsas massor på skolan men resultaten är oacceptabla. Avståndet till barnens och ungdomarnas övriga verklighet minskas och barn är också individer som måste ses i ett större sammanhang. Arbetsförmedlingens bristande förmåga är ett lysande exempel på att statlig byråkrati med allt större resurser knappast bidrar till att uppdraget blir enklare eller billigare.

Staten styr idag i för stor utsträckning. Med fördel kan staten skära ner på alla sina krav och istället definiera säg åtta huvudkrav vilka varje skola måste uppfylla och alla skolor jämförs utifrån dessa åtta kriterier. Graden av barn med särskilda behov ska vara en av dessa parametrar. Därutöver kan staten rikta särskilda ekonomiska statsbidrag till skolor som har större behov än andra. Betydligt mer än idag. Läs gärna denna veckas artikel om skolan i Dagens Samhälle.
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/bjoerklund-bestaemmer-–%E2%80%89kommunerna-betalar-7084

onsdag 11 december 2013

Människosyn & integritet

Nu kanske?
Många som säger att de ska rösta på SD gör det av missnöjesskäl. Inte minst kopplat till en under lång tid misslyckad integrationspolitik. Tidigare negativa rubriker kopplade till SD har bara givit dem mer opinionsstöd. Det som nu snurrar i media runt ledande SDares "anonyma" inlägg på olika communities tror jag inte leder till ytterligare stöd. Nu bekräftas bilden av ett parti med ledande företrädare som har ett stort förakt för människor med icke nordiskt ursprung, människor på landsbygden och människor med funktionshinder. Det är en bedrövlig människosyn och när en liknande människor får tillgång till makten har det alltid slutat illa genom vår historia. Jag hoppas att fler nu genomskådar den polerade ytan som Åkesson jobbar hårt med att visa upp. Grundläggande värderingar är viktiga för politikens utformande och SD har gott om ledande företrädare som företräder värderingar som bara splittrar och som hindrar en positiv samhällsutveckling. Människors storhet eller litenhet går inte att finna i hudfärg, etnicitet, religion eller sexuell läggning. Det finns storheter som Mandela inom de flesta samhällen. Det finns rötskaft som Hitler i de flesta samhällen. En Mandela ger hopp och fredliga vägar framåt. En Hitler skapar, oro, rädsla och död i sin omgivning. Om övriga partier blir bättre på att komma med konstruktiva vägar framåt som bl a förbättrar integrationen av utomnordiska invandrare och minskad ungdomsarbetslöshet är jag säker på att Sverige går en ljusare framtid till mötes.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17999518.ab

Exempel på sårbarheten
Även om jag tycker att det är positivt att flera ledande SD företrädare avslöjats med att anonymt skriva nedvärderande och hotande på Internet så är det samtidigt ett exempel på hur lätt det är för någon kunnig att komma åt information som är tänkt att vara skyddad. Jag antar att det är någon hacker som tagit sig in i t ex Avpixlats servrar/databaser och identifierat dem som trott sig vara anonyma. Precis så kan t ex organiserad brottslighet göra om de vill komma åt specifika data runt en eller flera vanliga människor som massövervakas. Därför är det viktigt att betydligt bättre än nu
försvara den personliga integriteten. De som anonymt hotar och nedvärderar begår ofta brott. Då kan dessa människor rättsligt bli identifierade utan att massövervakning krävs.
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/deras-research-avslojar-nathatet/

tisdag 10 december 2013

Positiv vecka

Ekologisk hållbarhet, näringsliv och personlig integritet
Veckan har börjat bra för människor som tycker att vi måste ställa om världens energiförsörjningssystem, som tror på global frihandel och som kämpar för skyddet av vår personliga integritet. Som Centerpartist är en miljövänlig utveckling, företagsamhet och den enskildes frihet mycket centrala politiska frågor. Om du tänker till håller du nog med om att de är centrala för vårt välbefinnande. Trots bedrövelsen runt skolans negativa utveckling bekräftar den för mig att centerpartiet har en betydligt bättre skolpolitik än andra. Särskilt gläds jag över att vi äntligen har ett nytt globalt frihandelsavtal! Det var mycket, mycket, mycket viktigt.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/antligen-ett-avtal/
http://www.dn.se/debatt/kommunerna-har-haft-sin-chans-staten-maste-ta-over/


Ny tid kräver modernt tänkande
Jag tänker fortsätta att tjata om att vi befinner oss i en ny tid! Informations och tjänstesamhällets tid. Det innebär fantastiska möjligheter men kräver mycket mer nytänkande och reformer för att ta tillvara dessa fantastiska möjligheter. När fler förstår i vilken verklighet vi befinner oss i, och inte drömmer sig tillbaka till något som inte längre finns,  då kommer också klokare beslut fattas och Sverige kommer att kunna försvara vårt generella välstånd. I denna tid måste den personliga friheten försvaras och övergreppen mot vår personliga integritet måste stoppas. Jag hoppas att motståndet mot det massiva och generella övervakningssamhället nu inte klingar av utan att allt fler börjar förstå att nuvarande riktning är oacceptabel. Gör om! Gör rätt! Vi får inte ta demokratin för given. Vi som är relativt laglydiga medborgare får inte ta vår upplevda personliga frihet för given. Europaparlamentsvalet kommer förhoppningsvis att handla om försvaret av vår personliga integritet och vårt ekologiska system. Om det blir så borde C göra ett bra val.
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/ett-upprop-for-demokrati-i-en-digital-tid/


måndag 9 december 2013

Vems verklighetsbild?

Trovärdigast vinner
När jag bodde i USA lärde jag mig en hel del värdefulla uttryck som t ex "Call a spade a spade". Att kalla en spader för en spader borde vara klokt men det är inte alltid så inom politiken. Politiker och politiska partier driver sina frågor och söker stöd för desamma hos folket. För att lyckas krävs att man kan få många människor att dela den egna beskrivningen av nuläget och att man kan måla upp en attraktiv framtidsbild om väljarna följer just dig.

Gårdagens Agenda på SVT var det bästa programmet hittills. Skolans generella misslyckande fick utrymme och utbildningsministern erkände att situationen är besvärande. Riksdagsledamöter från C och MP gav uttryck för att det nu räcker med övergrepp mot den personliga integriteten. Huvudnummer i programmet var en debatt mellan Magdalena Andersson (S) och Batra (M) om det är rätt eller fel att sänka skatten för dem som har det bäst istället för att ge mer resurser till en misslyckad skola, en allt mer utsatt äldreomsorg etc. Jag tyckte både Andersson och Batra klarade debatten bra beroende av vilken verklighetsuppfattning man har. Har någon av dem rätt? Nej. Verkligheten är i betraktarens ögon och varje parti har manglat fram sina demokratiska glasögon varigenom man ser världen och drar slutsatser.

Sanningen är att vi aldrig tidigare lagt så mycket som nu på skola, omsorg och vård. Det är min verklighetsuppfattning men varför har vi då problem? Till att börja med finns alltid problem. Dagens stora utmaningar är inte pengar inom välfärden utan 1) fler måste jobba i förhållande till hela antalet invånare 2) skola, omsorg och vård måste drivas smartare (vi måste få ut bättre värde för alla pengar vi satsar).
http://www.dn.se/nyheter/varlden/polens-skolor-klattrade-fran-botten-till-toppen/
http://www.dn.se/debatt/kommunerna-har-haft-sin-chans-staten-maste-ta-over/
http://www.dn.se/debatt/tio-politiska-strider-som-kommer-att-avgora-valet/
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/brannpunkt-direkt-m-och-mandela_8804788.svdsöndag 8 december 2013

Den nödvändiga energin

Utan energi stannar allt
Vem vet inte hur lite som blir gjort en febrig dag i sängen. Energin finns inte och prestationsförmågan blir obefintlig. En och annan man brukar också påstås tro att t ex en influensa innebär att man närmar sig döden. Utan energi fungerar inte mycket, om något alls. Energi är avgörande för vårt välstånd. Uppsalaprofessorn Kjell Aleklett beskriver idag på SvD Brännpunkt att behovet av nya energisystem som kostnadseffektivt ersätter olja är akut. Centerpartiet och några partier förstår det men långt ifrån alla. Han avslutar debattartikeln med "Nu är det allvar och dags att vakna upp och bygga upp nya energisystem, som i sin tur kan vara grunden för en trygg ekonomisk framtid för oss och våra barn och barnbarn." Sverige borde pressa på denna utveckling ännu mer. Satsa ännu mer på samarbetsprojekt mellan universitet och näringsliv. Särskilt tycker jag vi ska satsa på sol och vind. Vad tycker du?
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nu-behovs-nya-energisystem_8803110.svd

Kunskap och visdom
Kunskap, visdom och handlingsförmåga är den mänskliga energi som skiljer vinnare från förlorare. Det är avgörande för svenskt välstånd att våra barn och unga matchas bättre under skolåren. Behöver vi en kriskommission inom skolan? Att Öst tar över världsherraväldet har jag på olika sätt beskrivit på min blogg. Det som särskilt gör att de kommer att ta över är att de förstår kunskapens värde och de sätter ett högt tryck på sina barn för att de ska prestera.
http://www.dn.se/ledare/kolumner/peter-wolodarski-trenden-ar-tydlig-ost-tar-over-fran-vast/

lördag 7 december 2013

Slösa eller spara

Egoism
Är vår tid den mest egoistiska? Kanske. Under lång tid av människans existens har vi varit väl medvetna om att vi behöver andra människor för att klara oss. I dagens västerländska samhälle finns gott om människor som tror att de klarar sig på egen hand och de maximerar sina möjligheter att leva här och nu utan att bry sig eller känna något ansvar för kommande generationer. Finns stöd för att det blivit så? Vår slösakultur är ett utmärkt exempel på detta kollektiva paradigmskifte. En slösakultur som förstör vår miljö och som oundvikligen leder mot en ekonomisk återvändsgränd. Makten håller andan och blundar. Ingen vill se konsekvenserna av att slösasamhället får ett slut. Vad händer om människor börjar leva ett liv som matchar deras intjäningsförmåga och lite sparande? På sikt kan det bli hållbart men kortsiktigt får vi en situation som i Sverige tidigt 90-tal och som i dagens Grekland, Portugal och Spanien.

"Men den moderna människan verkar inte längre uppfatta livet som en "bana" eller "cykel" med tydlig början och oundvikligt slut: snarare då som ett fludium med vaga konturer där barndom och ungdom dramatiskt tänjts på ålderdomens bekostnad och själva ändligheten (döden) förträngts." Richard Swartz i DN fortsätter: "min ungdoms spara blir idag mobbad medan Slösa upphöjs till dygdemönster". "Även stater som fortfarande sparar - som Tyskland, Kina och Japan (rikast i världen!!! om vi tar bort kortsiktiga oljeinkomster) betraktas allt oftare som spelfördärvare, sabotörer som i solidaritetens namn borde konsumera mer för att underlätta för skuldsatta stater att exportera sig ur sitt dilemma." T o m en mindre begåvad person inser, om hen tänker efter, att denna väg framåt inte håller. Men vad gör det om det enda du bryr dig om är här och nu. Inget ansvar för långsiktig hållbarhet.

Om vi vill ha ett ekonomiskt hållbart samhälle måste invånarna generellt spara mer. Det räcker inte att 1% av invånarna har en mycket stark balansräkning medan 99% är skuldsatta över öronen och pensionssparandet är även det kraftigt underfinansierat eftersom vi lever mycket längre än vad som antagits i den underliggande pensionssparandemodellen. Om du varit med om en ordentlig baksmälla kan det enkelt beskriva situationen. Under festen, och ett allt för stort alkoholintag, kan det ha varit väldigt kul dagen efter blir dock väldigt dålig och det tar ytterligare några sunda dagar innan du är helt återställd igen. Vår nuvarande slösaekonomi uppbyggd på stora lån är ohållbar.
http://www.dn.se/ledare/kolumner/radda-den-hotade-spargrisen/

Föräldraansvaret
Kan det vara så att föräldrar ska ta ett stort eget ansvar för sina barn och dess positiva utveckling? Vi kanske inte hinner med det då vi behöver lägga tiden på kortsiktig och överbelånad konsumtion?
Självklart har föräldrar ett stort eget ansvar för sina barns utveckling. Det ansvaret är primärt föräldrarnas och ingen annans! Om man inte vill eller kan ta det ansvaret kan man avstå från det största livsuppdraget man kan ha dvs att bli förälder. Bra artikel i dagens SvD.
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/det-ar-ert-fel-foraldrar_8801108.svd

torsdag 5 december 2013

Nelson Mandela

Stor respekt
Vår tids största symbol för tolerans, samförstånd och förlåtelse har gått ur tiden. Ingen annan ledare har imponerat så mycket som han på mig. Inte minst fick han mig att inse hur liten jag är som aldrig kan föreställa mig att jag skulle kunna förlåta människor som hållit mig inlåst under massor av år i en liten cell och bara för att jag kämpade för grundläggande mänskliga rättigheter. Tack Nelson Mandela för ditt ledarskap som visat många att en kärleksfull och fredlig väg framåt är den klokaste även om den kräver ett tålamod som få har.
http://www.ft.com/intl/cms/s/11bce4d2-37b0-11e1-897b-00144feabdc0,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F11bce4d2-37b0-11e1-897b-00144feabdc0.html%3Fsiteedition%3Dintl&siteedition=intl&_i_referer=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fhome%2Feurope
http://www.washingtonpost.com/www.washingtonpost.com/world/africa/2013/12/05/33558832-5df7-11e3-bc56-c6ca94801fac_story.html

Mandelas motsats
Det är beklagligt att Mellanösters invånare ständigt lever i konflikt och hat mellan ledare och grupper. Jag trodde tidigare att det inte kunde bli värre men dagens situation i Syrien, Egypten, Libyen och i Palestina/Israel är allt annat än positiv. Hur tänker dagens Israeliska ledare när de nu slår ner sina palestinska grannar ännu mer i skorna? På vilket sätt gynnas en fredlig väg av att Israels regering vägrar ge det palestinska folket samma rätt att få sin rätt prövad i domstol som israeler. Skamligt och så långt ifrån den anda och de principer som vägledde Nelson Mandela.
http://www.dn.se/ledare/signerat/annu-en-spik-i-fredskistan/

Monument

Pragmatiskt eller egodrivet?
I alla tider har samhällen genom sina ledare byggt monoment för att markera en grupps särställning och ambitionsnivå. Så är det även idag. I en tid av kraftig urbanisering, att folk lämnar landsbygden och flyttar till städerna, blir trycket på tillväxtstäder stort. Då finns inte bara monumentskäl till varför höga och speciella byggnader byggs. De Ekonomiska skälen att bygga högre i de mest attraktiva områdena är enkla att förstå. Lika enkelt borde det vara att förstå att det är bättre att vi bygger uppåt än att kraftigt bygga bort viktig åkermark. Katrin Kielos raljerar idag lite roligt om en bok om politik skriven av Hilary Mantels 1500-talsskildring "Wolf Hall". Mantels visar hur politiker i alla tider drömt om att skapa minnesmonument över sig själva, skriver Kielos. Kan det vara så?
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/den-politiska-hojdsjukan/
http://www.dn.se/ekonomi/juvelen-ska-skimra-for-resande-till-uppsala/

Vem ska betala för det sociala skyddsnätet på individnivå?
Huvudregeln måste vara att varje land eller en arbetsgivare får ta det ekonomiska ansvaret för sina medborgare/anställda. Eller för människor som befinner sig i en asylprocess. Något annat är inte acceptabelt om länder ska kunna upprätthålla en egen ambition om en god lägsta nivå som invånarna/medborgarna ska erbjudas/ha rätt till. Sverige brukar gärna titta på och lära av England inom många områden. Cameron (premiärminister i England) tycker idag att Göran Perssons farhågor blivit sanning. Social turism anses bli ett allt större problem. Både ur ekonomiska perspektiv men även ur många andra. Vad tycker du om Camerons väg framåt?
http://www.unt.se/varlden/eu-mote-om-social-turism-2456923.aspx
http://www.ft.com/intl/cms/s/3850c656-575f-11e3-b615-00144feabdc0,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F3850c656-575f-11e3-b615-00144feabdc0.html%3Fsiteedition%3Dintl&siteedition=intl&_i_referer=http%3A%2F%2Fsearch.ft.com%2Fsearch%3FqueryText%3DSocial%2Btourism#axzz2maw1Zt37

onsdag 4 december 2013

Hotad framtid

Hot mot välfärdssamhället
Välutbildade, vältränade och företagsamma medborgare är avgörande för en plats och en nations positiva utveckling. I den senaste OECD mätningen av kunskapen bland 34 länders kunskap inom matematik, naturkunskap och läsförståelse, bland 15 åringar, är Sverige i ett katastrofläge. Anna Ekström, Skolverkets generaldirektör, säger: "Svenska 15 åringar har haft den sämsta kunskapsutvecklingen av ALLA. Det är en kraftig och allvarlig försämring." Svenskt välstånd är kraftigt hotat och många unga människors möjligheter till ett rikt och meningsfullt begränsas kraftigt. Det är oacceptabelt och måste åtgärdas.

Våra partier har alla olika förslag på hur skolan blir bättre på sitt uppdrag att ge våra barn och unga bästa möjliga kunskapsstart i livet. I valrörelsen kommer vi garanterat få ta del av förslagen. Skolan är dock för viktig för ett långt politiskt käbbel. Blocköverskridande och långa överenskommelser är nödvändiga. Partierna får låsa in sig och förhandla fram en långsiktig lösning och inte komma ur förhandlingsrummet förrän de är överens. Denna bedrövliga och oacceptabla utveckling måste få ett slut! Reinfeldt borde regeringsombilda!
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/ingen-ljusning-i-sikte/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/pojkar-tappar-mer-an-flickor-i-kunskapsniva/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-samst-i-klassen/
http://www.dn.se/debatt/sa-ska-vi-vanda-regeringens-djupa-misslyckande-i-skolan/


tisdag 3 december 2013

Vad ser du?

Vems sanning?
Gnällspikar och förståsigpåare finns det gott om. Eftersom sanningen är i betraktarens ögon blir vår världsuppfattning aldrig mer eller mindre än summan av vad vi själva upplevt, vad vi själva lärt oss, vad vi själva lyssnat till av andras upplevelser osv. Därför kan jag tycka att du inte har rätt i en fråga eftersom jag bedömer frågan utifrån mina perspektiv och du dina. Oavsett vem som har mest rätt är den som får flest människor som håller med den som sannolikt får se sin fråga utvecklas som man önskar. Det är demokratins enkla spelregler.

I dagens UNT kan man läsa några citat från en lokal företagare. Han tycker inte att något parti verkar ta entreprenörskap och småföretagande på allvar. Entreprenörskap önskas också som ämne i skolan. Det är bra att man är kritisk men vilket eget ansvar har enskilda personer för att veta vad de pratar om? Han vet uppenbarligen inte vilket lokalt och nationellt politiskt program Centerpartiet har. Han vet uppenbarligen inte att det är Centerpartiet som outtröttligt driver frågan om entreprenörskap i skolan inom relevant nämnd i Uppsala kommun. Om liknande utspel ska ses som seriösa får man vara mer specifik och inte generalisera. Det är stor skillnad mellan partiernas syn på t ex näringspolitik. Det är viktigt att förstå det. Då kan man rösta på det parti som bäst driver en politik som man tycker ligger närmast sina egna önskemål. Om du inte lyssnar och läser på, vad ser du då?
http://www.unt.se/uppgang/

Det är väldigt kul med en bilaga som Uppgång. Enskilda positiva företagarberättelser lyfter närsamhället!

Hur byggs hållbart välstånd?
Altruistiskt vill jag hjälpa alla behövande i världen. Särskilt vill jag krama, föda och utbilda världens barn som saknar kramar, saknar föda och som inte får någon utbildning. Samtidigt inser jag, när jag tänker med både hjärta och hjärna, att livet inte är så enkelt. Om jag kunde ta alla behövande till Sverige, vad skulle hända då? Redan idag har Sverige en sedan länge misslyckad integrationspolitik. Om alla behövande får en fristat här hos oss kollapsar hela det svenska välfärdssystemet. På vilket sätt är det hållbart värdefullt för våra och andras svaga och utsatta? Välstånd byggs inte av ord. Välstånd byggs genom företagsamhet, hårt arbete, bra utbildningssystem, bra infrastruktur, ett fungerande rättssystem och genom att skapa starka sociala kit mellan människor. Utan människor som är företagsamma och hårt arbetande har vi inte något välstånd. De är hjältarna som bär upp den generella välfärden. Ingen som kan vår mänskliga historia kan trovärdigt förneka det. Företagsamma och hårt arbetande människor finns inom alla verksamheter. Inte minst inom Uppsala kommun.

Gotland Hashemzadeh har en fin och för mig självklar människosyn. Människor är människor och alla förtjänar samma grundläggande mänskliga respekt. Men att raljera över att vi människor också olika bidrar till välfärdsskapandet inom ett företag, en förening, en kommun eller i ett land är oseriöst. Om man vill leva i och önskar försvara ett generellt välfärdssamhälle på ett territorium, då måste man driva en hållbar politik som klarar av att leverera den generella välfärden. Då krävs många företagsamma och hårt arbetande i värdeskapande verksamheter. Är det svårt att förstå? Vi behöver många fler Grimaldis och Tavakolis i Sverige.
http://www.dn.se/ledare/kolumner/ingen-ar-som-de-andra/

måndag 2 december 2013

Sexuella övergrepp

Ett nej är ett nej
Att ett tydligt nej till sexuella aktiviteter respekteras borde vara självklart. Tyvärr är det inte alltid så. Tyvärr förekommer också situationer då den som sexuellt utnyttjats varit kraftigt påverkad av narkotika, alkohol eller annat som gör en person väldigt sårbar. Det förebyggande arbetet att bl a motivera människor till måttfull alkoholkonsumtion är viktigt, inte minst för att motverka sexuella övergrepp.

Varför ökar då anmälningarna dramatiskt kopplade till sexuella övergrepp? UNTs ledare och statistik är intressant och viktig.
http://www.unt.se/ledare/lat-oss-prata-om-valdtakt-2731492.aspx

Om 95% av en definierad grupp sköter sig men 5% inte gör det, då är självklart inte hela gruppen ett problem. Personligen har jag tidigare bloggat om behovet att ge personer som kommer från krigshärdar, med stora sannolika trauman och avtrubbningar, relevant introduktion och stöd in i vårt samhälle. Vissa raljerade då över det jag skrev men nu tycks UNTs ledare också köpa att det perspektivet är viktigt att ta till sig. Återigen är det sjukt att anklaga en hel grupp människor för något bara för att några få individer från den gruppen är rötskaft. Är det då andelen fler utrikesfödda som driver den negativa utvecklingen? Av UNTs ledare kan man lätt dra den slutsatsen eftersom andelen av dem som begått sexualbrott är 0,49% bland utrikesfödda och 0,15% bland personer födda av två svenska föräldrar.

Kulturella skillnader har självklart betydelse kopplat till hur vi människor förhåller oss till varandra. Men finns något övrigt i vårt samhälle som driver mot allt fler sexuella övergrepp? Människor tenderar att anmäla övergrepp i större utsträckning. Det är bra och påverkar självklart. Men finns något annat som du tror driver på denna negativa utveckling där otryggheten för flickor och kvinnor ökar?  Jag säger att det gör det. Några gruppvåltäktsmål under det senaste året tycker jag pekar på att den på Internet lättillgängliga och grova porrindustrin tyvärr bidrar till allt fler störda sexuella beteenden. Håller du med? Vad gör vi åt det?

söndag 1 december 2013

Ny tid

Att leda eller parera
Vi lever i en ny tid. Om man inte inser det blir allt man gör irrelevant och fel. Framförallt blir man helt i händerna på dem som ser möjligheterna och som utnyttjar det handlingsutrymme som alltid erbjuds i brytpunkter. Vi lever i början av informationsåldern och tjänstesamhället. Om allt politiskt arbete inser det kan välståndet försvaras och utvecklas. Idag tycker jag att de allra flesta partier bara parerar utifrån vad som händer. De leder inte utvecklingen utifrån visioner. Eftersom många politiker inte tycks inse behoven av ändrade spelregler utifrån verkligheten i en ny tid så förlängs Europas ekonomiska tillbakagång. Europa och Sverige måste ställa om, strukturomvandla, samhällssystemet genom flera stora politiska reformer. Det kräver politiska idéer om vad som behöver göras. Det borde innebära att politiken åter blir mer än bara något viktigt utan också en arena för kreativa. Gamla lösningar och metoder fungerar inte längre. Marknaden kommer inte att göra det jobb som krävs av politiken! Alla tycks inte förstå det. Marknaden kommer framförallt att satsa massor av pengar på att upprätthålla status Q (inga förändringar) eftersom det anses gynna dem som tjänar mest på att det är som nu. Men framtiden blir aldrig som nu.

Politiska partier ska inte bara ha en ideologisk bas utan också en tydlig vision. Utan en ideologisk bas och tydlig framtidsvision blir politiken populistisk och helt ekonomiserad.
http://www.dn.se/debatt/partierna-kapitulerar-for-populism-och-ekonomism/

Om vi inte inser att vi är i en ny tid, och att det krävs många reformer för att vitalisera våra ekonomier, då har vi en lång tid framför oss med svag ekonomisk utveckling. Vill du något annat måste du rösta på politiker och partier som vill reformera och leda utvecklingen mot något nytt och värdeskapande. Politiker och partier som fattar att vi befinner oss i informationsåldern och tjänstesamhällets tid. Bara de kan leda oss rimligt rätt i världskampen om välståndet.
http://www.dn.se/ledare/kolumner/peter-wolodarski-det-mesta-du-hort-om-krisen-ar-fel/

Systemtänkande
Visst låter det fint att vi ska ta ansvar för nödställda. Är inte det självklart att de flesta av oss gör det? Lika självklart är det att om tiggare från EU länder tillåts få samma stöd som nödställda svenskar så kommer Göran Perssons sociala turism inom EU att bli en sanning som leder till att socialtjänsten blir allt sämre för dem av våra medborgare som redan idag är i stort behov av hjälp från oss andra. Om vi börjar ge sociala rättigheter till EU medborgare som inte har rättigheter här hos oss så öppnar vi pandoras Box och försvaret av svenskt generellt välstånd försvagas kraftigt. Det är en dum väg framåt. UNT har inget ansvar för Uppsalas och Sveriges generella välståndsutveckling. Det har jag. Då måste man förstå de sannolika effekterna av olika beslut. Det som kan förefalla att vara enkla beslut är i själva verket mycket komplexa. Att tiggare från andra EU länder får nödvändigt stöd måste vara ett ansvar för tiggarna själva och deras hemländer.
http://www.unt.se/ledare/ta-ansvar-for-nodstallda-2731954.aspx

lördag 30 november 2013

Mjäk & ovärdigt

Utan driftiga och kloka inget välstånd
I Sverige har vi definitivt ett av världens starkaste samhällen vad avser synen om alla människors lika människovärde. Vi har idag inga stora problem med grupper som ser sig som mer värda bara på grund av etisk eller religiös tillhörighet.

Jag tycker att det är pinsamt att Ann Heberlein problematiserar på det sätt hon gör kopplat till Tavakolis öppna brev till Kent Ekeroth (SD). Tavakolis brev beskriver ett exempel av många invandrare som kraftigt bidrar till svenskt välstånd. Precis som Zlatan ber han inte om ursäkt för att han finns och han är stolt över att han just starkt bidrar till det svenska välfärdssamhället. Det har aldrig Ekeroth gjort eftersom han uppenbarligen inte dragit in många nettokronor till vårt gemensamma. Det är människor som Tavakolis som gör att vi kan ge våra svaga i samhället det vi vill att de ska få. I Sverige behöver vi bli bättre på att berömma och lyfta fram dem som är hårt arbetande företagare, forskare, uppfinnare och arbetare inom alla områden! Det är dom som skapar grunden för välståndet. Det tycks inte Heberlein förstå. Hon tycks inte förstå att utan personer som Tavakolis kommer våra svagaste och sårbaraste medmänniskor fara mycket illa. Det är bra för Sveriges utveckling att många av våra invandrare hjälper till att besegra Jante! Ur ett mänskligt perspektiv är vi alla lika mycket värda. Ur ett ekonomiskt perspektiv ser varje individs resultat och balansräkning mycket olika ut. Det är verkligheten Heberlein! Du kanske ska besöka den?
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/ann-heberlein-att-sa-manga-gillar-borzoo-tavakolis-artikel-ar-oroande/
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/till-kent-ekeroth-riksdagsledamot-for-sd/

Höga böter för förtal och allvarliga hot
Vi måste sätta hårt mot hårt på nätet och tydligt markera att vi, samhället, inte accepterar att människor förtalar eller allvarligt hotar andra. I dagens Internet och mediasamhälle är det enkelt att förtala och hota. Metoden används garanterat som ett instrument i olika maktkamper. Därför bör bötesstraffen för liknande övergrepp kraftigt höjas. Då kan det avskräcka men också ge en rimligare ekonomisk ersättning för den skada som förtal kan leda till för den person som felaktigt förtalas. Det är motbjudande att ta del av att vår nya ärkebiskop utsätts för ständiga kränkningar. Ingen ska behöva stå ut med kränkningar och de som utför dem bör straffas med minst mycket högre böter som i huvudsak ska gå till den kränkte.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/vag-av-nathat-mot-nye-arkebiskopen/

fredag 29 november 2013

Social turism & omdöme

Vems ansvar?
Ur ett altruistiskt perspektiv är alla människor skyldiga att hjälpa medmänniskor i behov av hjälp. Många av oss gör också det både direkt (ger i bössor, ger dem som tigger eller skänker pengar till t ex Stadsmissionen) och indirekt genom höga skatter. Vems är då ansvaret för tiggarna på våra gator? Om det är svenska medborgare så har vår socialförvaltning ett stort ansvar att erbjuda hjälp och stöd. Ett ansvar som dom också tar. Om det inte är svenska medborgare eller asylsökande under vårt beskydd så är ansvaret någon annans.

När jag läser en artikel i dagens UNT där en EU kommissionär tydligt säger att EU inte kan tvinga enskilda EU länder att ge sina medborgare en rimlig lägsta levnadsnivå blir Göran Persson, tidigare statsminister, lättare att förstå när han varnade för social turism inom EU. Om man nu inte kan kräva av medlemsländerna att de ger sina medborgare den självklara rätten måste dessa länder kunna bötfällas kraftigt på några andra grunder för att nödvändiga förändringar ska ske. Det är inte rimligt att t ex Rumänien och Bulgarien ska kunna dumpa sina sociala problem på t ex Sverige. Om EU kraftigt kan bötfälla Sverige för dålig luftkvalitet då måste banne mig systemet klara av att hantera denna oacceptabla hantering av människor. Vad tycker du?
http://www.unt.se/uppsala/svart-tvinga-lander-till-socialt-ansvar-2727959.aspx

Lägg ner
Göran Lambertz, domare i Högsta domstolen, tycker sig veta sanningen om hur skyldig Sture Bergwall/Tomas Quick är. Därom råder uppenbarligen olika uppfattningar. Fru Justicia porträtteras med bindel för ögonen med det ofta mycket svåra uppdraget att väga argument för och mot att något har hänt och att det är den tilltalade som, utom allt rimligt tvivel, är skyldig. Lambertz gör sin bedömning. Andra domare har gjort sina. Att Socialdemokraten Morgan Johansson, Justitieutskottets ordförande, går ut och kräver Lambertz avgång är hårresande. Morgan Svensson bör avgå! Att Lambertz har dåligt omdöme som fortsätter att snåra in sig i frågan om Bergwalls skuld är tråkigt, inte minst för honom själv. Jag antar att det handlat om en prestigekamp som spårat ur. Att ha rätt innebär inte alltid att man får rätt. Det gäller även en domare i Högsta domstolen. Om Lambertz vill
ha någon respekt kvar och inte förlöjliga sitt ämbete bör han svälja prestigeförlusten och fortsätta med sitt mycket viktiga uppdrag. Det Morgan Johansson nu gjort är enligt mig väldigt allvarligt. Det juridiska systemet ska stå fritt. Vilken typ av samhälle vill han och Socialdemokraterna ha?
http://www.dn.se/nyheter/sverige/lambertz-far-kritik-fran-politiskt-hall/

Fru Justicia 
Är det avgörande att människor som döms för brott bevisligen och utom allt rimligt tvivel har utfört brottet? För mig är det självklart. Att dela upp brottet våldtäkt i två delar ändrar inte på den ibland praktiska svårigheten att utan allt rimligt tvivel peka ut en skyldig. Ord mot ord och brist på teknisk bevisning gör att fru Justicia kommer att fria. Menar bifogade artikelförfattare att deras förslag syftar till att bli ett bättre uppfostringsinstrument eller tror de på fullaste allvar att det kan få någon praktisk betydelse i en domstol? Vad tror du?
http://www.dn.se/debatt/dela-upp-brottet-valdtakt-i-tva-for-tonarsflickors-skull/

torsdag 28 november 2013

Centerpartiet & bröst

Ett område måste kunna regeras
Det kan inte ha undgått någon samhällsintresserad att vi har en minoritetsregering som består av tre små partier och ett stort. För närvarande pågår ett skådespel om regeringens önskemål om ytterligare jobbskatteavdrag som en samlad opposition avser att stoppa. Ett land och en kommun måste kunna regeras och helst ska ett regeringsalternativ lokalt och nationellt ha en egen majoritet. I ljuset av den nationella situationen och i ljuset av Centerpartiets nationella behov av att tydligare visa sin särprägel är det lysande att partiet för fram ett jobbskaparavdrag till företagare istället för ytterligare jobbskatteavdrag! Det är en avgörande skillnad och att stimulera företagare att vilja och våga anställa fler är helt avgörande för vårt välstånd. Ett jobbskaparavdrag är också mycket positivt oavsett om man är företagare på landsbygden eller i städer. Positivt att i morgonens tidning se att även UNTs ledare inser kraften i Centerpartiets önskemål. Jag hoppas verkligen att det får genomslag hos en majoritet inom Sveriges riksdag. Det är mycket positivt för svenska folket i så fall.
http://www.unt.se/ledare/centern-i-slaglage-2725883.aspx

Uppsala ligger mig nära om hjärtat. Även Uppsala måste kunna regeras. I synnerhet i oroliga tider är det bra om majoritetsregeringar kan formas. Centerpartiet är ett eget parti, med ett eget lokalt och nationellt partiprogram, med en stark lokal prägel. Vi gick till val 2010 som Centerpartiet och som en del av ett önskat Allianssamarbete. I förhållande till de politiska alternativen anser vi att det är bra för Uppsala. 2014 går vi åter till val som Centerpartiet med en stark lokal prägel. Hur vi väljer att kommunicera Allianssamarbetet återstå att se tills samtliga partier haft sina interna överläggningar.

Centerpartiet är inte ett vänsterparti! Vi har en socialliberal ideologisk bas. Vi har ett lokalt och nationellt politiskt program som vi kämpar för. Utifrån vår ideologiska bas och politiska program är vi politiskt pragmatiska. För att vi ska överväga formella samarbeten med andra partier måste de ha för oss rimliga politiska ambitioner kopplat till mångfald och valfrihet, företagsamhetens väl, miljöansvar och att man ser och värdesätter även landsbygden. Vänstern har mycket svårt med insikten om företagsamhetens väl för vårt välstånd. Vissa inom Alliansen har ofta svårt att värdera miljön tillräckligt högt. Jag hoppas att många Uppsalabor ser vilket positivt politiskt program för Hela Uppsala som Centerpartiet har. Jag hoppas också att många Uppsalabor ser vilka starka krafter Centerpartiet i Uppsala erbjuder som folkets politiska företrädare. Jag är mycket imponerad av de allra flesta som deltagit i partiets lokala provval.

Pragmatism!
Allt idiotiskt kan absolut inte skyllas på EU. Som jag beskrivit flera gånger handlar riksdagsjobbet till stor del om att anpassa EU lagstiftning till svensk lagstiftning. I det arbetet kan riksdagsledamöterna med fördel börja uppvisa mer pragmatism! Jag delar DNs ledarkritik kopplad till bröstmjölksersättning i Sverige. Gör om och gör rätt! Jag är övertygad om att en stor majoritet av Sveriges kvinnor helst vill amma sina barn. Om det inte går är jag övertygad om att de själva och svenska livsmedelsmyndigheter bevakar så att alternativen är ok.
http://www.dn.se/ledare/signerat/slapp-brostfixeringen/