fredag 30 november 2012

Mest företagsam

Hur mäter man?
Det finns gott om tävlingar i alla möjliga grenar. I stort gillar jag det. Tävlingar bidrar ofta till att ge människor som vill utvecklas tillfällen att mäta sin kunskap och sin förmåga mot andra. Tävlingar kan också användas i marknadsföringssyfte för något som anses viktigt. Svenskt Näringsliv har nu en tävling i Uppland där "Länets mest företagsamma person" skall utses. Enligt dagens annons har invånare tipsat om kandidater och nu skall en jury välja vinnare. Vad innebär det att vara företagsam?  Det skall nog stå för en person som får mycket gjort och förhoppningsvis många positiva resultat. Måste en företagsam person vara företagare? Enligt nomineringarna tycks det inte vara fallet och det håller jag med om dvs en företagsam person kan vara vem som helst. Hur mäter man då för att konstatera vem som är mest företagsam? Flest arbetade timmar? Minst arbetade timmar men mest resultat per satsad tid? Flest engagemang som leder till resultat? Att man gör mer än för uppenbar egennytta? Jag gillar tävlingar men jag gillar också tydliga tävlingsregler så att inte godtyckliga vinnare utses om man vill att en tävling skall tas på allvar. I grunden är allt som kan göras för att stimulera mer företagsamhet bra. Vad tycker du om det jag skrivit?

torsdag 29 november 2012

Korrelation betyg & främlingsfientlighet?

Missnöjesparti
Jag varnade tidigare för att turerna runt SD och alla skriverier snarare skulle kunna stärka dem istället för att försvaga dem. Det verkar som att jag fick rätt. Eftersom SD är ett missnöjesparti är det en egen logik som gäller runt ett liknande parti och det stöd av befolkningen det får. Den intellektuella eliten som många anses finns bland våra medier uppnår inte önskad effekt med att intellektuellt beskriva vilken oordning, vilka dåliga företrädare och vilken rutten människosyn partiet har. Medier och andra som definieras som etablisemang och elit anses sannolikt bara egennyttiga och arroganta. Framförallt anses många inom det så kallade etablisemanget fortsätta att inte ta integrationens utmaningar på allvar. Ett missnöjesparti kommer alltid att vinna på att etablisemanget slår mot dem (oavsett om det är intellektuellt befogat eller ej). Det är dax att vakna upp!
http://www.dn.se/nyheter/politik/toppnotering-for-sd-i-ny-matning

Dåliga betyg = okunnig och begränsad?
Det brukar finnas en stark koppling mellan utbildningsnivå och främlingsfientlighet. Så är det säkerligen även i Sverige. Dåliga betyg brukar ofta innebära att man inte har så lätt för att lära sig saker eller att man har hög frånvarofrekvens. Ur mitt perspektiv är ett betyg på gymnasienivå och därefter en viktig indikator på en persons förmåga att ta in information och att bearbeta informationen så att den blir användbar kunskap. Om Lärarförbundens undersökningar är korrekta så är det beklämmande att så många ledande politiker har så bristfälliga betyg. Varför tror du att så många ledande politiker har så dåliga betyg från sin tid i skolan? Har dom pratat för mycket och lyssnat för lite? Politik är mycket viktigt idag och för framtiden. Jag kan förstå Lärarförbundens oro om att många ledande politiker inte förstår hur viktig vår skola är då de själva inte tycks ha tagit till sig så mycket kunskap under sin skoltid. Dom kanske t o m tycker att "det gick ju bra för mig trots dåliga betyg" så det är inget problem. Det är inte lätt att matcha näringslivets och det offentligas behov av tekniskt kunniga personer med den inställningen.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15849796.ab

onsdag 28 november 2012

Den stora förnekelsen

"Snällhetsmissbrukare"
De allra flesta som hamnar i någon form av missbruk förnekar det länge. Även missbrukares omgivning sticker länge huvudet i sanden istället för att göra det mest medmänskliga och riktiga att lyfta problemet och försöka hjälpa personen mot ett liv utan missbruk. Varför har vi så mycket "sticka huvudet i sanden" mentalitet i Sverige? Är det hållbart? Är det bättre att hantera problem innan de blir så stora att det mänskliga och ekonomiska priset för att lyckas är väldigt högt? Självklart förstår du att jag tycker att man skall lösa problem/utmaningar tidigt istället för att låta de samma bli stora.

Sverige är idag relativt sett välmående. Under över trettio år har vi haft en mycket generös politik inom många områden. Det kan man välja att kortsiktigt unna sig men det är långt ifrån detsamma som att det är långsiktigt hållbart och priset när det går snett får framtidens medborgare betala.  Hur snälla tror du att vi kollektivt kommer att vara om vi år 2030 åter är ett fattigt land där de allra flesta klassas som fattiga? Ett land där de nya näringslivsjobben växer för sakta, med en åldrande befolkning och väldigt generösa sociala system kan inte leverera ett hållbart välståndssamhälle.

Sverige måste avsevärt förbättra sin integrationspolitik! Den är ohållbar. I ljuset av att väldigt många fler flyktingar och anhöriga förväntas få en fristat i Sverige kommer hållbarhetsutmaningarna bara att öka. Det här faktumet exploateras syniskt av främlingsfientlighet krafter som inte lärt av svensk historia att just invandrare kraftfullt, i alla tider, bidragit till en positiv svensk utveckling. Även när de flesta "etniska svenskar" var fattiga härstammade "de fina" människorna från övriga Europa. Invandring är fortsatt viktig och t o m nödvändig för att försvara det generella välstånd vi har. Behovet av kvalificerad arbetskraft är stort inom svenskt näringsliv och tillräcklig kompetens saknas i landet och få utomlands som är attraktiva på arbetsmarknaden ser ett liv i Sverige som något attraktivt.

Vi måste börja debattera integrationsutmaningarna utan att ständigt tillåta att vänsterkrafter och en liten intellektuell elit hela tiden tillåts reducera frågorna till invandrarfientlighet! Självklart finns den fientligheten men de flesta som bryr sig är bara allvarligt oroade över den negativa utvecklingen. Idag kunde vi höra på Ekot att segregationen ökat kraftigt sedan 90-talet och bifogat finner du en artikel kopplat till det. Idag kunde vi också läsa i DN att SKL gått ut och tydligt talat om att kommunerna inte längre klarar av bära de stora ekonomiska åtaganden som dagens flykting och anhöringinvandringspolitik medför. Mer öppen debatt om hur vi får till en bättre integration tack! Vad tycker du?
http://www.dn.se/ekonomi/bostadssegregationen-har-fordubblats

tisdag 27 november 2012

Kosta vad det vill.....

Vintern nära
Tydligen är vi påväg mot vinter och en tuff vinter stundar enligt vissa. Runt om i världen påminns vi människor om naturens krafter och många tror att det allt expansivare konsumtionssamhället bidrar till allt fler naturkatastrofer. New-York drabbades nyligen av vindar som tidigare inte sägs ha vandrat så norrut. Exemplen på väderförhållanden som skapar problem för miljontals människor är många.

Nu sägs snön komma och hårt prövade pendlare känner oro för hur stora problemen blir med tåg som inte går i tid. Tror du pendlarna kan känna sig lugna av att Trafikverket nu gått ut och sagt att inte tågproblem skall uppstå och det finns tydligen oändligt mycket pengar för att "säkra" det. Hur tror du det går? Kommunikativt kanske det är bättre att positivt överraska alla pendlare än att skapa förväntningar som kan bli mycket svåra att leva upp till beroende av hur naturens krafter väljer att visa vem som bestämmer.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/trafikverket-vi-ar-beredda-pa-snon

måndag 26 november 2012

Grattis Ingrid!

Augustpriset i litteratur
Det finaste svenska litteraturpriset efter Nobelpriset är Augustpriset. Som vanligt är det mycket duktiga författare som får utmärkelserna. I år berördes jag mycket positivt då jag känner Ingrid Carlberg som vann årets pris i kategorin facklitteratur. Jättegrattis Ingrid! Du är väl värd utmärkelsen och jag är djupt imponerad av din förmåga att uttrycka dig i både skrift och i tal. Jag är också imponerad av din produktivitet som bl.a. kan beskrivas genom att berätta för dem som inte vet att du nyligen var finalist i Augustnomineringen för en tidigare bok. Du rockar!
http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/augustpris-till-ingrid-carlberg

"larger than life"
Det är kul att följa de "nya"Moderaterna. Om Centern anses otydliga, hur tydliga är då M? När man är det största laget i ett lag av lag kanske det är tillräckligt tydligt att vara störst och att säga att man vill bestämma. Till sist är det väljarna som i val väljer det lag och de spelare de själva tror bäst kan skapa den framtid som mest attraherar dem. Om MUF nu inte längre ser NyaM som borgerliga, och därmed bryta med begrepp som står för något även hos icke politiskt intresserade, vad innebär det? Ett sätt att öppna upp för bredare regeringsbildningar? Ett uttryck för den hybris som S hade men som klädsamt försvunnit? Eller bara ett ungdomsutspel som skall ses i det ljuset? Intressant är det! Vad tror du?
http://www.dn.se/debatt/dags-for-nya-moderaterna-att-slappa-borgarstampelnsöndag 25 november 2012

Nja, va bra!

Regeringsduglighet
Det är intressant att följa ständiga påhopp på C om att vi är otydliga och att vi röstar mot vår övertygelse. Till att börja med är det "endast" i integritetsfrågan som jag tycker att vi gjort en stor plump. Trots den plumpen måste alla som inte befinner sig i politikens centrum förstå att all utveckling kräver kompromisser då inget parti har över 50% av rösterna. Som tur är! Var kompromissen runt integritetsfrågorna bra? Inte ur ett tydlighetsperspektiv eftersom det upplevs som ett svek. Samtidigt visade C att man kan ingå i ett politiskt lag och hålla ihop när de övriga tycker att det självklart skall inskränkas på vår personliga integritet. Var kompromissen runt kärnkraften bra? Utan den hade inte Alliansen tagit över det politiska ledarskapet av Sverige. Centerväljare då och nu vill inte ha vänstervriden politik. Centerpartiet är fortsatt för alternativa energislag och få Centerpartister ser olja eller kärnkraft som hållbara vägar framåt. Varför tror du inte kärnkraft byggs i Sverige? Kan det vara för att den överenskommelse som gjordes ställer krav på den som bygger att den ensamt skall ta riskerna om en olycka inträffar utan garantier från oss skattebetalare och invånare? I Uppsala har vi Ärnafrågan om civilflygtrafik skall tillåtas. I det senaste remissvaret visar än en gång Centerpartiet prov på regeringsduglighet. Det finns gott om aktörer som vill få Cs politik att framstå som luddig. Det är den inte. Centerpartiet har en väldigt bra lokal och nationell politik men den går inte att tydligt och brett sälja då den inte kommer fram i bruset från Alliansen. I grunden visar Centerpartiet varje dag att man är ett mycket regeringsdugligt och ansvarstagande parti. Inte så konstigt när partiet har väldigt många pragmatiska medlemmar. Det är dags för C att hitta metoden för att få svenska folket att förstå vår heltäckande och mycket framtidsstarka politik!
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/centerpartiet-i-fritt-fall-4059

Hur tror du att t ex Miljöpartiet kan ingå i en regering utan att kompromissa? Wetterstrand gav upp det stenhårda motståndet mot kärnkraft i förra valrörelsen för att kunna samregera med S! Hur tror du att SD kan ingå i en regering utan att få kompromissa lite på sin tydliga invandrarfientliga linje? Hur tror du att Piraterna skall kunna regera utan att få kompromissa bort lite av sina hjärtefrågor? Det går självklart inte och så länge de inte är beredda att göra som MP kommer aldrig SD eller Piraterna att ingå i en grupp som bestämmer på riktigt. Så ser verkligheten ut. Självklart skall det finnas regeringsfrågor men då måste man förstå hur korten är lagda! Vad tycker du om det? 

lördag 24 november 2012

En hjältinna är död

Mod är avgörande för långsiktig framgång
Maria Santos Gorrostieta Salazar blev bara 36 år gammal. Hon föddes 1976 och tog en medicine examen från ett universitet i Morelia, Mexico.


I ett land där få vågar ställa upp som kommunalråd gjorde hon det 2008 och blev ledare för Tiquicheo syd väst om Mexico city. En plats där även grov organiserad brottslighet är starka och lever rikt på tillverkning och försäljning av droger.

Gorrostiesta vägrade acceptera att hennes land och hennes tre barns framtid skulle styras av välorganiserade och hänsynslösa brottskarteller. Trots ständiga hot, och trots att hennes man mördades och hon svårt skadades i ett bakhåll 2009, gav hon inte upp kampen för rätt och en ljusare framtid för hennes och andras barn. Bilden ovan är tagen efter atentaten 2009 där hon visar upp en del av de skador hon fick.

Under veckan som gått hittades Gorrostietas kropp vid sidan av en väg. Officiellt var dödförklaringen ett slag mot hennes huvud. Hennes kropp vittnade om en omfattande tortyr där händer och fötter bundits hårt, hennes bål och bröst kraftigt brännmärkts.

Gorrostiesta är en hjältinna som lämnar två döttrar och en son efter sig. Jag är säker på att hennes mod starkt kommer att bidra till att bekämpningen av organiserad brottslighet blir mer framgångsrik. Hon är en hjältinna värd allas stora respekt! Hennes barn är föräldralösa men Maria Gorrosiesta lever för evigt som en sybol mot organiserad brottslighet och för mod. Låt oss hjälpas åt att se till så att organiserade brottssyndikat aldrig tillåts växa sig starka i vårt land! Om feghet istället för mod är vår väg framåt så kommer de mörka krafterna att vinna. Det får inte hända!

fredag 23 november 2012

Trycket ökar

Europa är på dekis
Det är tråkigt att följa hur Europa sjunker allt djupare i kris. Oavsett om vi vill det eller ej så är vi en del av Europa. Det är med övriga Europeer som de flesta affärs och kulturella utbyten äger rum för oss svenskar. Inget konstigt med det eftersom de överiga Europeiska länderna är våra närmaste grannar. I takt med avståndet minskar vår känsla för gemenskap. Så är det även inom Sveriges gränser.

Europa ett lydområde som styrs från andra kontinenter
Europasamarbetet är viktigt för Sverige. Lilla Sverige kan inte internationellt hävda sig tillräckligt för att matcha ett allt starkare Ryssland samt USA och Kina. Samtidigt som det är viktigt med ett fungerande och starkt EU, med en betydligt mer begränsad gemensam dagordning, befinner vi oss i ett läge där Europas ekonomi bara fortsätter att försvagas. Om utvecklingen fortsätter ägs Europa snart inte av Europeer. För första gången är vi snart finansiellt kolonialiserade. Kanske rätt åt oss eftersom Europas tidigare invånare gick hårt fram mot andra kontinenters befolkning. Tänk på den du!

Konsumeras mer om ekonomierna krymper?
I grunden är jag för den linje som Tyskland och Sverige för inom EU krisfixandet. Det vill säga att det får vara nog med lån till länder som inte kan fixa sina egna ekonomier utifrån sin egen förmåga. Eftersom det nu finns en felaktigt konstruerad Euro där syd-länder hänger ihop med nordländer kommer denna hårda linje driva fram lägre konsumtion inom hela Europa och följdaktligen bidra till ännu sämre tider innan det kan börja bli bättre igen. I takt med att de enorma skulderna som t ex Grekland har kommer de stora finanshajarna att lämna Europas finansmarknad vilket leder till en ordentlig sättning på redan prövade aktiemarknader. Samtidigt som detta är ett sannolikt scenario skriver allt fler svenska affärsskribenter att det är hög tid att köpa aktier........

Desperat behov av nya samhällsmodeller
Snart måste nytänkande komma in i utvecklingen av både EU och Sverige. Annars är vi snart i en mycket tråkig situation där en åldrande befolkning, inga nettotillskott på näringslivsjobb skapas, där det sociala skyddssystemet blir omöjligt att finansiera, där miljöförbättringsarbetet inte alls prioriteras och där lagar fortsätter att inte anpassas till det nya informations och tjänstesamhälle vi befinner oss i. Krisläget måste utnyttjas för att i grunden ställa om! I grunden är det nog väldigt roliga politiska tider om bara de politiska partierna orkar tänka helt nytt och skiter i det som är! Vad är rätt att göra nu oavsett det som finns?

Förändringsexempel med stor påverkan
Det är lätt att inte hinna reflektera över vad som händer runt omkring den vardagliga bubbla som de flesta av oss befinner sig i. Många väljer t o m att enbart vara i bubblan då det är för jobbigt att titta utanför. Låt mig ta några korta exempel på fakta som påverkar dig och mig i någon form. Det behöver inte vara negativt men det påverkar dig definitivt;
- På bara 15 år har Shanghai utvecklats enormt. En plats och ett land som rör sig så fort och ofta med kvalitet skall tas på fullt allvar. Tror du att vi är i närheten av att utvecklas så fort som de gör i t ex storstadsområdena i Kina?
- Idag ägs stora delar av London och Kalifornien av Asiater.
- Belgien har fortfarande ingen regering (Runt två år nu. De kanske tycker EU räcker....)
- Palestinierna får inte ett erkännande för ett eget land som gör att fredsförhandlingarna mellan folken blir lättare att lösa. Ett eget land för Palestinierna kan sannolikt stabilisera hela Mellanöstern.
- Katalonien har länge haft starka krafter som vill lämna Spanien och bilda en egen stat. I ljuset av konflikten mellan "lata söderbor" och "ivriga bävrar" i norr börjar den katalanska separatiströrelsen närma sig ett stöd från över 50% av den katalonska befolkningen. Om detta händer då har vi inte bara problemen med hanteringen av ett Grekland utanför EMU att oroa oss för, då kommer flera delar av Europa att vilja samma sak. Norra Italien är inte bästa vän med södra Italien osv. Jämtarna i Sverige kanske kan passa på att bryta sig loss och vi kanske skall göra Mälardalen till landet Uppsalan. Om alla dessa nya stater har råd så skapas många nya jobb i form av fler skattemyndigheter, polisorganisationer, militär etc. Det kanske är det som är Europas framtid? En massa nischade furstedömen som Lischtenstein..........

Dags att fly?
Europasamarbetet tycks inte klara av kriser. Det är pinsamt att följa den oförmåga att fatta beslut som behövs. Om vi inte lyckas göra EU byråkratin smartare är det inte otänkbart att delar av Europa åter hamnar i krig. USA har redan beslutat att flytta sin prioritering i utrikespolitiken från Europa till Asien. Är det dax att emigrera till Indien? "Aldrig" skulle i vart fall min pappa säga som fortfarande lider av hälsoproblem från sitt besök där nyligen....

torsdag 22 november 2012

En liten värld

Sannolikhet
Hur stor är sannolikheten att jag skulle träffa min vän Pär på Arlanda i morse? Hur stor är sannolikheten att det visade sig att vi åkte samma plan! Jag låter det symbolisera hur liten världen har blivit. Mötet med Pär fick mig också att minnas en ledarskapsdragning jag tidigare lyssnat på.

I samma riktning
Enligt ledarskapsdragningen är det vetenskapligt bevisat att partners som går i samma riktning är mer tillfredställda med sin partner och upplever fler stunder av lycka än om man inte gör det. Med att "gå i samma riktning" avses då fysiskt att man under t ex morgonens rusning promenerar till samma tunnelbanestation, cyklar tillsammans, promererar hela vägen tillsammans eller delar bil. Slutsatsen var att handlingen omedvetet symboliserar att man strävar åt gemensamma mål. Vi människor trivs med att sträva mot samma mål med människor vi gillar. Kan det möjligen vara så att jag och Pär snart kör en TV show tillsammans eller blir globala konsultpartners? Jag tror vi skulle kunna göra underverk tillsammans som t ex fredsmäklare.

Är du globalt konkurrenskraftig?
Vad krävs för att klara sig som en global aktör? Vad krävs för att få globala toppuppdrag? En förutsättning för att få en chans till ledande internationella roller inom näringslivet är att du bott och verkat i flera länder än ditt hemland. Under dessa utlandsuppdrag skall du ha uppvisat stor nyfikenhet för andra kulturer, våga ifrågasätta dina egna förutfattade meningar, våga föra öppna samtal, ständigt ifrågasätta tänkta vägval, uppmuntra kreativitet men också ALLTID leverera bra kortsiktiga resultat. Inte lätt men kul! Om du vill och klarar konkurrensen kan jag varmt rekomendera att jobba utomlands några år. Gärna i helt annorlunda kulturer än den man själv kommer ifrån. Är du sugen? Kom gärna hem igen! Vi behöver talang även i Sverige för att klara den allt tuffare globala konkurrensen om de bästa. Näringslivet utvecklas allt mer mot att bli som t ex fotbolls och ishockeymarknaderna. De som vill vara vinnare måste kombinera egen utveckling av duktiga spelare med att också köpa in duktiga spelare oavsett deras bakgrund.

onsdag 21 november 2012

Politikerarvoden

Vad är rimligt?
Därom kan man evigt tvista. Klart är att systemet idag har stora brister som måste korrigeras. Fallsärmsyppläggen är för generösa. Vi kan nu läsa om tidigare Försvarsministern som fortsätter att lyfta ministerersättning trots att han sitter kvar som riksdagsman. Exemplen på att fallskärmsuppläggen är orimliga är många. Det är enligt mig bättre att betala människor bättre när de skall prestera än långa följdersättningar efter uppdrag.
http://www.unt.se/sverige/sten-tolgfors-far-dubbel-lon-1977971.aspx

I Uppsala har vi länge haft principen att nya villkor för ersättningar föreslås och beslutas av avgående Kommunfullmäktige inför nyval. Det är en bra ordning.
http://www.unt.se/uppsala/oenighet-i-alliansen-om-politikerarvode-1977702.aspx

Julsånger, dåliga affärer & Ärna flygplats

Sista april?
Jag kan inte annat än skratta åt beskrivningen av alla turer i Stockholms stadshus kopplat till julsånger när deras kommunfullmäktige har julfest. Hur kan en liknande fråga få så stora proportioner? Jag hoppas att de inom kort återupptar sitt kreativa sjungande. Det är glädjande att Centerpartiet bidragit med vinnarsånger. Det vittnar om att centerpartister inte bara är fantastiskt duktiga på att dansa utan också på att skriva och sjunga sånger.
http://www.dn.se/sthlm/stockholms-politiker-forbjuder-julsanger

Grattis!
Meg Whiteman är utan tvekan en person som gjort insatser som gjort henne väldigt förmögen. För att beskriva hennes förmögenhet satsade hon över en miljard kronor på att försöka ta över som högste politiske ledare i Californien efter Arnold. Hon misslyckades. Under hennes ledning har åter en saftig förvärvsaffär genomförts. Den anses katastrofal för HP. Det var under hennes ledarskap på E-Bay som Skype förvärvades för fantasibelopp. Hennes styrelser kanske skall göra mer rätt för sina styrelsearvoden i framtiden.... Jag passar dock på och gratulerar dem som sålt till henne denna gång.
http://www.di.se/artiklar/2012/11/20/fusk-tvingar-hp-till-miljardnedskrivning/

Ärna
Det är regeringen som måste ta ansvar för att fatta beslut om det finns så stora riksintressen att de anser att flygverksamheten på Ärna flygplats i Uppsala utökas. Det kan tänkas bli så eftersom det sägs behövas för att utöka ambulansflygverksamheten. Det är dock mycket osannolikt att civilflygtrafik på Ärna blir aktuellt eftersom det inte finns någon majoritet i Uppsala för att subventionera civil flygverksamhet med skattepengar. Det finns vad jag vet inte någon civil flygplats i Sverige, med större kommersiell verksamhet, som klarar sig utan omfattande kommunala subventioner. Jag är glad att Arlanda och Bromma ligger nära Uppsala. Eftersom Försvaret avser att utöka sin användning av Ärna, dvs en nedläggning av flygverksamhet är inte aktuellt, kanske regeringen år 2032 vill utnyttja sin rätt att använda sina flygfält till fler verksamheter.

I kommunens remissvar, under några veckors remisstid, svarade vi att det är regeringen som kan fatta beslut om villkoren för flygverksamhet och särskilt när riksintressen utgör delar av beslutsparametrarna. I det korta remissvaret poängterades att ta hänsyn till miljöutmaningar kopplade till frågan. C står upp för en hållbar miljöutveckling varje dag. Det kommer vi att fortsätta att göra.

tisdag 20 november 2012

Lysande läge för nödvändiga reformer

Det är i kristid som nödvändiga förändringar är möjliga
Tyvärr är det oftast svårt för oss människor att genomföra nödvändiga förändringar stegvis. I synnehet om de kortsiktigt innebär faktiska eller upplevda försämringar. Titta på "operan" runt SAS så kanske du förstår vad jag menar. Samhällssystemen som vi politiker beslutar om utgör inget undantag. De flesta politiker verkar vara rädda för att leda utvecklingen och gömmer sig gärna bakom att "så tycker inte mina väljare" eller "de förslagen ger oss inte fler röster i nästa val". Tyvärr har säkert många av dessa politiker rätt dvs att ta ett ledarskap och våga driva nödvändiga förändringar utifrån omvärldsfakta belönas inte i tillräckligt stor utsträckning. Nu går Sverige allt djupare in i lågkonjunktur. I värsta fall kommer den varselvåg som nu väller fram över Sverige att även aktivera den fastighetslånekris som många varnat för länge. Det blir några jobbiga år framöver men förhoppningsvis ger de oss möjligheten att konstruktivt skruva om samhällssystemet mot ett informations och tjänstesamhälle! Jag har sagt det förr men säger det igen, väldigt många av våra samhällssystem är uppbyggda utifrån industrisamhällets behov. Vilket parti driver denna viktiga förändring bäst? Det är självklart Centerpartiet : ). Håller du med?
http://www.di.se/#!/artiklar/2012/11/20/arbetslosheten-okar/

Flyktingpolitik
I morse kunde vi höra på radionyheterna att EUs tjänstemän föreslår en solidarisk fördelningsnyckel vad avser flyktingmottagande inom EU. Idag är det Frankrike, Tyskland och Italien som tar ansvar för flest flyktingar. Därefter kommer Sverige. Det är positivt att EU byråkraterna går fram med ett förslag som jag antar bygger på resonemang om att flyktingmottagandet också måste gå att förena med en hållbar ingegrationspolitik. Enligt radioreportaget skulle förslaget innebära att Sverige skulle få ta ansvar för cirka 50% färre flyktingar än idag. Jag kan inte hitta några artiklar om detta i dagens svenska mediasajter. Direkt gick den Folkpartistiska EU kommisionären ut och tyckte att det var ett dåligt förslag. Även Sveriges migrationsminister Billsten uttryckte tveksamheter för "fördelningsnycklar". Jag tror att vi har ett stort gap mellan vad stora delar av det svenska folket, inklusive icke svenskfödda, tycker och delar av etablisemanget. Det skall bli intressant att se hur detta ärende inom EU går framåt både politiskt och inom media.

måndag 19 november 2012

Övervakning

Övervakningskameror
Vi lever redan i ett övervakningssamhälle där det mesta vi gör som privatpersoner kan följas eftersom vi lämnar elektroniska spår överallt. Skyddet mot "övergrepp" på vår rätt till personlig integritet måste förbättras och tidsanpassas. Många gånger kan önskemål om övervakningskameror ifrågasättas. Trots det finns också exempel på platser där det är väldigt befogat med bättre trygghetslösningar och övervakningsutrustning som kan stödja polisen i deras arbete att förebygga och beivra brott. En sådan plats som behöver övervakningskameror är Resecentrum i Uppsala. Platsen är i en allt större utsträckning nyttjad av brottslingar och därför är det angeläget att omgående få upp övervakningskameror i området. Hur ser du på att vi får allt mer övervakningskameror i vårt offentliga rum? Var tycker du att det är rätt att ha övervakningskameror för att göra våra offentliga rum tryggare?

Nu har jag hittat länken till DNs ledare som tydligt ogillar att regeringen inte lyfter frågan om organiserad brottslighet på ett tillräckligt seriöst och konstruktivt sätt.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/kreativitet-annat-an-effektivitet

söndag 18 november 2012

Är assimilation vägen?

Hur växer Sverige hållbart?
Det är en av huvudfrågorna för att framtiden skall erbjuda dem som bor i det vi känner som Sverige ett fortsatt välstånd. Är det integration eller assimilation som är viktigt för att människor från helt olika bakgrunder skall kunna samverka i fred? När jag läser Wikipedias beskrivning av assimilation blir jag osäker. Det är klart att de som lever i ett land skall lära sig det landets språk I Wikipedia kan vi läsa;
"Assimilation är när minoriteter [1] i ett samhälle anpassar sig till majoritetens kultur, språk, värderingar och ibland religion. Historiskt har de flesta invandrare till USA assimilerats och anammat engelskan och det amerikanska levnadssättet. Integration betyder att invandrare etablerar sig i det nya samhället, exempelvis på arbetsmarknaden, men antyder inte fullständig anpassning till majoritetskulturen, exempelvis Chinatown, San Francisco där det är möjligt att leva ett helt liv utan att kunna engelska.
  1. ^ Nationalencyklopedin http://www.ne.se/assimilation/1127917"
Det som gör att jag gillar integration bättre är att det för mig också innebär att även "etniska svenskar" skall lära och fortsätta att ta till sig goda seder och bruk från andra kulturer. Bl a är det dax för det svenska debattklimatet att bli öppnare och inte ha en massa tabun. I synnerhet tabun runt några av de viktigast hållbarhetsfrågorna. När jag bodde i USA var flera framträdande komiker svenskättlingar. De drev ständigt om det svenska förhållningssättet att gärna sopa problem under mattan och hoppas att de löser sig på något sätt. De kallade det "Don´t wreck the boat", gunga inte båten. Jag tror Sverige och Uppsala utvecklas bättre om vi sakligt och öppet vågar låta debatter gunga och framförallt att vi inte försöker tiga ihjäl problem som bara växer sig större. Vi kanske skall lära oss mer av Zlatan. Vad tycker du?
http://www.dn.se/ledare/signerat/vissa-veckor-ar-sardeles-bra-veckor-for-sverige

Dax att våga prata om de stora utmaningarna
I dagens DN tycker jag att vi kan läsa en av årets mer intressanta inlägg. Jag hittar tyvärr inte länken men DNs ledare går på hårt angrepp mot regeringen och tycker att de och polisen måste våga tala om problemen som finns med den allt starkare organiserade brottsligheten i landet. Det är positivt att de efterlyser mer debatt om lösningar på problem som måste lösas om de inte skall hota vårt välstånd. Tycker du att det är bra att vi inte löpande klarar av att ha en öppen debatt om stora samhällsproblem bara för att de anses vara för känsliga? Vad vinner vi på att inte öppet prata om lösningar på problem?

Mångfald berikar

Tre med helt olika bakgrund men som på olika sätt starkt bidrar till att utveckla Uppsala och Sverige.

lördag 17 november 2012

Solkraft & brottsbekämpning

Hållbar energiförsörjning
Oljan kommer att bli allt dyrare och allt mer en bristvara. Oljan är trots allt en resurs som kommer att ta slut. Solen kommer att finnas så länge som människor finns. Det är klokt att satsa på Solenergi. Uppsala universitet är duktiga på energisystem och inte minst solenergisystem. Jag delar tyskarnas syn att en kraftig satsning på soldrivna system har stor potential och är dessutom långsiktigt hållbar som energiförsörjningssystem. Istället för att motarbeta en mer hållbar utveckling tycker jag att de enormt rika oljebolagen skall satsa på sol. Vad tycker du? I Uppsala satsar vi allt mer på solen!
http://www.dn.se/debatt/solenergi-fran-sahara-kan-losa-elforsorjningen

Organiserad brottslighet
Precis som med hälsofrågor och utmaningar inom integrationspolitiken är kampen mot den organiserade brottsligheten svår. Inte minst ur ett personlig säkerhetsperspektiv. I Sverige och i Uppsala måste bekämpningen av dessa grupper förbättras så de inte blir för starka. FRA kan väl till 75% ägnas åt detta uppdrag under fem år! Då kan de göra stor samhällsnytta med sin övervakningsförmåga. Vad tycker du?
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ministern-jo-gangvaldet-okar--men-vi-har-battre-koll
fredag 16 november 2012

Sverigebilden

Kan man skämmas för andra?
Ja så är det. Jag tycker att det är djupt olyckligt att vi har ett parti i Sverige som respresenterar intolerans, främlingsfientlighet och som dessutom har mycket våldsbenägna ledande företrädare. Jag är glad över att svenskt media inte ger så stort eko internationellt då jag tycker det är pinsamt att vi har liknande personer, som de ledande Sverigedemokrater som vi nu kan följa i all svensk media har, i vår riksdag. Vad tycker du?
http://www.unt.se/sverige/polisen-har-inlett-forundersokning-1968762.aspx

Att SDs ungdomsförbund går ut och stödjer dessa personer är ett tydligt budskap om att de i grunden är ett parti som bara kan leda Sverige och Sveriges hållbarhet mot en mörk framtid.
Expressens avslöjande om hur några av Sverigedemokraternas ledande företrädare har betett sig en sommarkväll 2010 är skrämmande. Enligt färska opinionsmätningar är SD det parti som idag kan tänkas bli landets tredje största parti om det var val idag. Ett hållbart Sverige och Uppsala kan inte bygga på inskränkthet och främlingsfientlighet. http://www.dn.se/debatt/helt-fel-lata-almqvist-ga
Invandring har i alla tider varit mycket värdeskapande för Sverige och svensk välståndsutveckling. Därom är exemplen många. Sverige är fortsatt beroende av invandring för att klara näringslivets kompetensbehov och för att klara av att säkra grundläggande välfärdstjänster. Samtidigt måste invandringen vara hållbar. Det finns positivare vägar framåt som samtidigt innebär att vi fortsätter att ta ett stort humanitärt ansvar.

torsdag 15 november 2012

Stadsrum, opinion & fotboll

Många tycker olika
"Enkla" frågor berör och engagerar många. Skall vi ha mer eller mindre parkeringsplatser i de mest centrala delarna av en stad? Skall vi tillåta alla trafikslag på en och samma gata? Skall förtätning av en innerstad tillåtas och få öppna ytor byggas igen? Alla har åsikter. Det finns massor av forskning om för och nackdelar med olika vägval. Det är viktigt att vi som medborgare får vara med och göra vår enskilda röst hörd på ett strukturerat sätt. Lika viktigt tycker jag det är att respektera att det finns tjänstemän som är kunniga inom olika fackområden som bereder frågor och som lägger fram förslag som politiker (folkets representanter) skall förhålla sig till utifrån att sätta sig in i fakta och samtidigt förhålla sig till övergripande demokratiskt beslutade mål. Att känslomässigt tycka är enkelt. Att sätta sig in i för och nackdelar är mycket mer krävande och leder oftast till klokare beslut. Till skillnad från allmänt tyckande förväntar jag mig av alla folkrepresentanter att de är insatta i frågor som skall avgöras. Sedan är det majoriteter av folkrepresentanter som avgör vilka beslut som fattas. Jag tycker att den ordningen är bra i ett demokratiskt land som Sverige.
I nummer 40 av Dagens Samhälle kan man läsa en intressant artikel om "recept för levande stadskärnor". Ingen länk tillgänglig tyvärr.

Opinionen skall få bestämma
Är det bra om ständiga opinionsmätningar skall få ett kortsiktigt avgörande inflytande över samhällsutvecklingen? Det tycker inte jag. Jag tycker att våra demokratiskt orienterade partier skall bottna i tydliga värdegrunder och politiska handlingsprogram. Det är en god ordning och leder inte mot en kortsiktighet som inte gagnar en hållbar utveckling. Enkla opinionsmätningars frågor, där de som svarar gör det fort och mycket utifrån sina känslor, bör endast vara viktiga inspel för politiken att reflektera över när enskilda partier formar sina partiprogram och när olika politiska lag kompromissar fram sin gemensamma dagordning. I valtider får hävd, känslor och förnuft avgöra vilka partier som får mest förtroende av människorna.
http://www.unt.se/uppsala/m-later-opinionen-fa-makt-i-politiken-infor-valet-1959790.aspx

Svenska landslaget i fotboll
Jag bugar och bockar för den enastående fotbollsprestation som det svenska herrlandslaget i fotboll bjöd på i gårdagens landskamp mot England! Imponerande och så värdefullt för att stärka hela det svenska folkets självkänsla. Det var en enastående laginsats och som alltid krävs också lysande stjärnor om laget skall klara av att prestera i världsklass. Zlatan är utan tvekan en världsstjärna som bjuder på stor underhållning! Tack!
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/sport/football/4645083/Zlatan-Ibrahimovic-sinks-England-with-a-four-goal-blast.html

onsdag 14 november 2012

Bra eller dåligt?

Människorna bestämmer
Det är inte eliten som helt styr en demokrati. Människorna och deras känslor och åsikter låter sig också tala i opinionsundersökningar och i valresultat. När allt fler ger uttryck för att invandringsfrågan måste hanteras bättre genom att överväga att lägga sin röst på SD börjar andra partier och medier ta ett scenarie med ett stärkt främlingsfientligt parti på allvar. Det är bra. Det är oklokt att låtsas som att det inte finns problem som kan härledas till utmaningar i invandrings och integrationspolitiken. Igår talade jag om "spin doctors". Tror du att det är bra eller dåligt för SD med dagens media spin runt en av deras ledande företrädare som gjort mycket rasistiska uttalanden? Jag tror att SD vinner på detta snarare än förlorar. Inte minst efter som Åkesson snabbt visat på ledarskap. Det är aldrig bra att börja ett försvar för sent. Fråga Kodak, Nokia mfl. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15775061.ab
http://www.expressen.se/nyheter/almqvist-lamnar-sina-uppdrag-i-sd/

tisdag 13 november 2012

"Spin doctor"

Allt har en början och ett slut
Har allt en början och ett slut? Har du funderat över universum? Vad har du kommit fram till? Lite intressant är det att spekulera i vad Per Schlingmann skall göra nu när han tydligen skall kliva av politiken under 2013. Som den erkänt duktige "spin doctor" han sägs vara är jag säker på att han inte saknar alternativ sysselsättning. Vi får se om det blir något som är lika roligt som att starkt påverka samhällsutvecklingen inom vårt land. Han kanske är rekryterad av Sossarna och skall ledan införandet av "Nya Socialdemokraterna". Vad tror du att han skall göra? Eller vill han helt enkelt bli pr-chef för Elfsborg som är så duktiga i fotboll eftersom han är född där?

Spin Doctor
Vad kännetecknar en "Spin doctor"? Det är en person som professionellt arbetar med att nå mediauppmärksamhet för politiska eller andra idéer. Det kan även inkludera kommersiella varor och tjänster. De som är bäst anses vara duktiga på strategisk kommunikation eller mediarådgivning. Att få "spin" innebär en planmässig verksamhet som består i att försöka påverka opinionsbildningen eller i vart fall mediauppmärksamheten i en viss riktning. En spin doctor verkar oftast i det dolda och stöttar t ex Sveriges stadsminister eller varför inte ett engagerat kommunalråd.
måndag 12 november 2012

Guldboll, SAS & tiggeri

Från odräglig till "folklig"
Zlatan är utan tvekan i en klass för sig i svensk herrfotboll. Jag minns hur jag upplevde honom i början av hans karriär. En mycket respektlös och odräglig fotbollsspelare med stor talang. Förvandlingen till dagens Zlatan är härlig att ta del av. Han lyser fortsatt av självförtroende men han har samtidigt med erfarenheternas rätt blivit mycket ödmjukare. Varför har då han blivit så bra? Självklart spelar hans självförtroende en stor roll. Under gårdagens prisutdelning av guldbollen kom det andra viktiga skälet till hans framgångar. Zlatan tackade dem runt sig som gör att han ständigt utvecklas. Den som vill utvecklas och som är beredd att lägga timmarna som krävs för att man skall göra det blir ofta framgångsrik inom det område man önskar framgång inom. Grattis Zlatan!
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/guldbollen/article15765757.ab

Våt filt över bolaget
SAS har tjänat mig väl genom många år i tjänsten då jag reste runt om i världen allt för mycket. Allt har en början och allt har ett slut. Jag tror att SAS som självständigt bolag närmar sig sitt slut. Att år efter år gå med miljardförluster och samtidigt ha välavlönade ledningar samt personal som har inkomster som vida överstiger andra i branschen är självklart ohållbart. Som skattebetalare kan jag dock konstatera att regeringens retorik i frågan är oklok. Den kommer att kosta oss skattebetalare mer. Sannolikt mycket mer. Alla som jobbat med stora förändringar vet att man tiger tills nya ställningstaganden är gjorda. Att gå ut med att t ex den svenska staten inte avser att stötta det ständigt blödande företaget längre leder nu bara till att intäkterna för bolaget drastiskt kommer att sjunka. Vem vill boka en biljett på ett flygbolag som inte längre garanteras av dess ägare i en akut negativ situation?
http://www.di.se/#!/artiklar/2012/11/13/sas-chefen-vagar-inte-rekommendera-biljettkop/

Social turism och organiserad brottslighet
Förre statsministern Göran Persson talade ofta om risken för social turism. Den organiserade brottsligheten breder ut sig även i Sverige. Svensk lagstiftning och svenska ordningsföreskrifter måste uppdateras för att kunna möta en ny verklighet. Det är beklämmande att t o m när en person som verkar trovärdig filmar hur tiggeri är organiserat så kan inte åklagarmyndigheten försöka göra något åt saken. Maria Ahlin från organisationen Freethem gjorde ett försök att försöka hjälpa bort tiggare från Uppsalas gator. Det var hon som filmade några av dessa tiggare och hur de lastades in i en större bil som boskap efter "dagens jobb". Jag är imponerad över hennes engagemang. Vad tycker du om tiggeri?


söndag 11 november 2012

Politisk oförmåga

Nya tider kräver nya metoder
Under många år hade Sverige regeringar som endast inkluderade ett parti. Självklart fanns många slitningar inom detta då mycket breda parti men det är betydligt lättare att leda ett parti än att försöka leda olika former av regeringar som består av många partier. Särskilt i brytningstider som nu är det viktigt att kunna driva nödvändig förändring för att klara verkligheten i en ny värld där det bl à finns otidsenliga lagar. Låt mig ta några enkla exempel på problem där dagens styrsystem tycks oförmöget att fatta självklara beslut om man tänker längre än näsan räcker. Särskilt i ett land där skyddsnätet är väldigt kollektivt och där kollektiv oförmåga blir väldigt dyr. Varför har sms lånen som har ockerräntor inte stoppats? Väldigt många ungdomar har fått och får på oseriösa grunder livslånga problem med att få låna pengar. Nu har vi också en lånekarusell som kan explodera och snabbt göra Sveriges ekonomi kraftigt sämre. Alla tycks vara överens om att svenskarnas höga belåningsgrad är ett problem. Trots det är det politiska systemet oförmöget att fatta nödvändiga beslut nu! Amorteringskrav? Insatskrav? Etc Varför är det så? Vem får ta skulden när bubblan spricker den här gången? Om inga åtstramande beslut kommer inom kort måste ansvariga politiker få ta ett stort ansvar. Finansmarknaden är idag på tok för "snäll" mot privatkunder eftersom att de vet att det kollektivistiska Sverige kommer att täcka stora delar av enskildas skulder. Samtidigt är finansmarknaden sjukt restriktiv med lån till vårt nödvändiga näringsliv. Varför är det så? Kan det vara för att bankerna själva får ta smällarna med företag som går i konkurs?
http://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/hushallens-lanefest-svar-att-stoppa

Politiskt ledarskap tack
Mer myndighetsmedel för att göra svenskarna mer positiva till främlingar är fel och en dyr väg framåt i kampen mot främlingsfientligheten. Det handlar om att "bygga ett samhälle där alla känner sig Ansvariga och delaktiga". Bygget av det samhället skall drivas av politik och våra folkvalda representanter och inte av byråkrater. Genom att våga se fakta och förhålla sig till fakta på andra sätt än att blunda för problem så kan bl a främlingsfientligheten bättre bekämpas.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/mer-stat-ar-inte-svaretfredag 9 november 2012

Hjältar!

Mardröm
Det finns onda människor. Det finns gravt psykiskt störda människor. Tyvärr går det inte att helt skydda oss från dessa personer när de väljer att begå hemska handlingar. Vi har inte råd med poliser överallt och det är heller inte ett samhälle de flesta av oss skulle vilja leva i. Vilken fruktansvärd period den 9 åriga flickans, som rövades bort, föräldrar måste ha känt och vilken lycka när hon hittades. Vilken fruktansvärd tid den lilla flickan sannolikt har haft. Jag hoppas att hon är så stark att hon klarar av att gå vidare i livet med tillit till andra trots det inträffade.

Jag är djupt imponerad av organisationen "Missing people" och alla frivilliga som gång efter gång visar att de är väldigt duktiga på att hitta försvunna personer. Massor av kramar till er! Ni är hjältar!
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15748483.ab

torsdag 8 november 2012

Blodbad?

Superkris och stor brytpunkt
Obama önskade fyra år till och fick det. Flera av de rikaste i USA skriker högt och ger uttryck för ett massivt missnöje efter förlusten. De kanske kommer att få några miljoner eller miljarder mindre varje år att leva på så att konsumtionskraften bland medelklassen kan försvaras.......
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/vi-ar-inte-en-demokrati_7651514.svd

Grekerna får se sin livssituation bli allt sämre dag för dag. I t ex Grekland skär man nu ner ännu mer för de allra svagaste i samhället för att försöka nå en botten från vilken landet åter kan försöka resa sig.
http://www.di.se/#!/artiklar/2012/11/8/ledamoter-slangs-ut-ur-grekiska-parlamentet/
http://www.di.se/#!/artiklar/2012/11/8/stefan-ingves-raknar-inte-med-ras/

Kineserna byter ledning. En ledning som är mycket nationalistisk och internationellt makthungrig. Hur påverkas en redan bräcklig västekonomi av att Kina drar ner på takten? Kan det vara bra för att driva fram den nödvändiga förändringen i väst?
http://www.dn.se/nyheter/varlden/xi-jinping--vem-ar-det
http://www.di.se/#!/artiklar/2012/11/8/kinas-nya-ledare-bromsar/

Svenska staten ser just nu ut att må rätt bra i förhållande till många andra västländer. Frågan är dock hur  våra kommuner, landsting och framförallt många medborgare rent finansiellt mår i dagsläget? Är inte Sverige betydligt större än den svenska staten? Är inte tillståndet i Sverige summan av allt som finns och görs i Sverige? Vad tror du alla varsel inom näringslivet kommer att leda till?
http://www.di.se/#!/artiklar/2012/11/8/riksbankshojdaren-svenskarnas-boskulder-pa-kritisk-niva/
http://www.di.se/#!/artiklar/2012/11/8/stefan-ingves-raknar-inte-med-ras/
http://www.di.se/#!/artiklar/2012/11/7/jobbhosten-blir-allt-morkare/

Klarar den svenska staten av att kraftfullt motarbeta en allt starkare organiserad brottslighet?
http://www.dn.se/sthlm/skandalartat-i-nya-sodertaljerattegangen

Är du beredd för en mycket tuff resa under några år? Vill du ha politiker som kan beskriva möjliga framtidsbilder som är ljusa? Det är självklart möjligt för oss att bygga en ljus framtid men det kräver ett nytänkande, snabbare förändringstakt och hårt arbete. Tror du att vi klarar av att ställa om tillräckligt fort? Tror du att vi tillräckligt snabbt förstår att vi måste jobba hårdare? Vad tror du händer under 2013? Tror du vi kan lösa nuvarande kris genom att låtsas som att den inte finns? Jag tror vi i grunden måste göra om våra system för att passa en ny tid. Vi måste anpassa väldigt mycket till det faktumet att vi befinner oss i informations och tjänstesamhället!!!!!! Hur svårt kan det vara?

onsdag 7 november 2012

Ge mig fyra år till...

Förväntningar
Obama står åter som vinnare i det amerikanska presidentvalet. Sannolikt det bästa valet ur ett världsperspektiv när Kina också snart har en ny ledare, en ledare som tycks vara väldigt nationalistisk och stormaktsambitiös.
http://www.nytimes.com/

Förra gången Obama valdes var förväntningarna enorma. Under parollerna "change/förändring" samt "yes we can / ja vi kan" väckte han stora förhoppningar i ett USA som redan då var kringstrött och hade en mycket dålig ekonomi.

Obamas fyra år vid makten har inte imponerat. Skälen är många och huvudfrågan är om någon annan hade kunnat göra ett bättre jobb. Ett starkt USA behövs när totalitära makter som Kina och Ryssland blir allt starkare och Europa kraftigt försvagas. Det är nästan lite tragikomiskt att två kommunistledningar som fortsatt är totalitära stater efter sitt anammande av marknadsekonomi just nu kliver fram som de starkaste globala ekonomierna och de nationer som möjligen bäst kan ge breda förbättringar till sitt folk.

Möjligen kommer Obama att upplevas mer framgångsrik efter de kommande fyra åren då huvudbudskapet i hans valrörelse var uppseendeväckande "ge mig fyra år till". Tror du Obama kan vända USAs negativa trend? Vilken fråga tycker du är viktigast att han fokuserar på?

tisdag 6 november 2012

Politikerfallskärmar och pensioner

Vad är rimligt?
Jag har tyckt till flera gånger på min blogg om ersättningar till ej längre aktiva politiker. Jag tycker fortsatt att det är orimliga basvillkor för politiker kopplat till framförallt det jag fortsatt kallar fallskärmar. Dvs ersättningar till föredetta politiker som ännu inte är pensionärer. Självklart skall politiker ha pensioner som alla andra som jobbar. Självklart skall politiker ha fallskärmar, dvs finansiella ersättningar om de väljs bort innan pensionen. Om det inte är så kommre vi att få ännu sämre politiker i våra kommuner, landsting och i vår riksdag. Lika självklart som att fallskärmar skall finnas borde de inte vara tillämpbara om en politiker själv väljer att sluta. Det är heller helt orimligt att en fallskärm kan utnyttjas hela vägen fram till pensionsåldern. Tänk dig själv vilken orimlig ersättning det kan bli om politikern endast är 35 år när hen lämnar politiken. Det är också helt orimligt att före detta politiker skall kunna snylta på oss skattebetalare samtidigt som de bygger upp en stark balansräkning i ett bolag och t o m kan ta ut vinster utan att det skall avräknas från fallskärmen från folket. Nuvarande modell är omodern och stötande. Det är bra att Centerpartiet, redan innan SVTs gransning av dessa orimligheter, tagit tydligt avstånd från nuvarande modell. Centerpartiets nationella utspel om två årslöner som fallskärm tycker jag är rimlig.
http://www.svtplay.se/klipp/549570/generosa-pensioner-till-unga-politiker

Vilka representanter vill vi ha?
Vilken profil tycker du att våra folkvalda representanter skall ha? Tycker du att det är bra att även välutbildade och personer som kan få väldigt höga löner på marknaden skall kunna ställa upp som politiker? Tycker du att det är rimligt att en person som enbart gått i skolan och direkt blir politiker bara efter 12 år som ledande politiker skall kunna leva på samhället resten av sitt liv? Tycker du att ersättningarna till politiker skall vara olika beroende på vilken bakgrund och vilket marknadsvärde utanför politiken de har? Tror du att en som varit tågkonduktör innan hen blev t ex riksdagsledamot går tillbaks till den låga ersättningen och låter bli att snylta på folkets fallskärmsmöjlighet som är på en högre nivå? Tror du att Lars Ohly åter är tågkonduktör? Jag tycker att hela ersättningssystemet till politiker måste ses över i grunden. Jag tycker att det måste finnas varierande ersättningsnivåer beroende av tidigare erfarenheter och marknadsvärde. Tycker du att villkoren skall vara så bra att duktiga människor vill företräda oss? Tycker du att villkoren skall vara så att de bidrar till att minska riskerna för korruption? Hur tycker du att det skall vara?   

måndag 5 november 2012

Varför låsningar?

PR konsulter
Det är intressant att följa det amerikanska valets slutspurt. Det är tyvärr inte lika intressant, eller roligt, att följa den amerikanska politikens oförmåga att hitta rimliga kompromisser mellan Demokrater och Republikaner för att lösa landets ekonomiska problem. Det är t o m pinsamt att dessa två kolosser till partier skall stå så långt ifrån varandra. Självfallet finns fallanger i båda partierna som är rätt nära varandra och de borde kunna hitta möjliga vägar framåt. Varför händer det då inte? Kan det vara för att PR byråer och lobbyister tagit över i allt för stor utsträckning? Det kanske är så. I en komplex värld där det är förädiskt att kommunicera enkla budskap är det precis vad många PR rådgivare föreslår. Det enkla budskapet gör det svårare att kompromissa eftersom de ofta används retoriskt för att visa på skillnader mellan personer och block. När dessutom medias rubriksättare också förenklar och snedvrider kraftfullt, då är politikers värld ännu mer komplex. Om man tycker att politik är viktigt så befinner vi oss i en tid där politiken är viktigare än på länge för att undvika väldigt mörka framtidsscenarier. Vi måste våga vara nyanserade. Vi måste våga tala om de stora utmaningarna. Vi måste klara av att kompromissa. Alla måste bidra mer för att vår demokrati skall utvecklas och försvaras.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kandidaterna-satsade-hart-pa-ohio
http://www.dn.se/nyheter/usa-valet-2012/kandidaterna-smutskastar-rekordmycketNyanserad verklighetsbeskrivning
Det är viktigt att samhällsdebatten alltid har högt i tak och att den tillåts att vara nyanserad. Det är destruktivt och kontraproduktivt att tro att främlingsfientlighet kan bekämpas genom att lägga locket på en saklig debatt om utmaningar kopplat till t ex flykting och anhöriginvandring. Det är destruktivt och kontraproduktivt att tro att människors rädsla och frustration kan hindras bara för att man intellektuellt försöker föra ett argument om att "vi inte har några problem".

Jag tror att det alltid är klokt att ta debatter och våga se problem även kopplat till saker som man i grunden tycker är bra. Ett exempel är privatisering av skattefinansierade verksamheter. I grunden är det mycket positivt men vi måste fortsätta att jobba med att få ett beställarsystem som är tillräckligt kvalitativt. Då måste man våga tala om bristerna i dagens system trots att man i grunden är positiv till mångfald bland utförare av dessa tjänster.

Är vi för konflikträdda i Sverige? Skall SD få monopol på att beskriva en del av de utmaningar som finns kopplade till t ex flykting och anhöriginvandring? Om de fortsätter att få monopol på utmaningsfrågor kopplade till invandring så är de enda vinnarna på det, politiskt, SD. Dem av oss som tror på mångfald, mänsklig solidaritet och som tycker att Sverige skall klara av att förbli ett välståndsland måste konstruktivt våga ta i bl a utmaningar med stor flykting och anhöriginvandring. Vad menar Jimmi Åkesson med "svenska värderingar". Redan 2010 talade bl a jag och en legendarisk Centerpartist, Roland Agius, om vikten av gemensamma värderingar för ett starkt och sammanhållet samhälle. Hur klarar Åkesson en debatt om vad det innebär utöver floskler?
http://www.dn.se/debatt/vi-har-politiken-som-bryter-utanforskapet

söndag 4 november 2012

Vårdkvalitet & rätt att rösta

Öppen vårdmarknad
På en vårdmarknad med fri etableringsrätt är det om möjligt ännu viktigare med tydliga och mätbara kvalitetskrav på dem som utför dessa skattefinansierade tjänster. Det behövs också ett kostnadseffektivt och kvalitativt generellt kvalitetsuppföljningssysten. För att konkurrensen skall bli bra och kvalitetsdriven krävs också löpande öppna jämförelser mellan olika vårdgivare. Med fördel kan alla utförare rankas utifrån tydliga kvalitetsmått och t ex relevant kommun kan göra rankingen tillgänglig på kommunens hemsida. Det är mycket tunga debattörer som för fram behovet av något liknande i dagens DN. Bl à gurun Michael Porter som på ålderns höst engagerar sig mycket i vårdsektorn. Tycker du att det är bra som det är idag?
http://www.dn.se/debatt/lag-kvalitet-och-fel-utbud-risk-i-marknadsstyrd-vard

Förbrukad rösträtt
Läste en intressant artikel i dagens UNT om det amerikanska valsystemet. Jag har uppenbarligen missat att det på de flesta platser i USA finns en ordning där straffade brottslingar under en tid förlorar sin rösträtt. I Sverige får inte 17 åringar rösta men det får de som sitter i fängelse och som har  rätt att rösta i Sverige. Tycker du att medborgare i fängelse skall få rösta?
http://www.unt.se/varlden/starkt-polariserat-usa-gar-till-val-1942561.aspx

Snabb verkställighet
Det är intressant att rikspolischefen tycker att polisen måste bli snabbare på att handlägga utvisningsärenden. Tror du alla blir nöjda om det går lite fortare att verkställa fattade beslut?
http://www.unt.se/sverige/polischef-vill-prioritera-avvisning-1941977.aspx

lördag 3 november 2012

Fantastiska och olyckliga

Michael Jackson
Igår var jag på Jackson show i Ericsson-Globe arena. Showen var fantastisk och jag är säker på att perfektionisten Jackson hade godkänt den. Showen blandade hans musik med fantastiska akrobatiska uppvisningar och suveräna dansuppvisningar. Världsklass! Kan inte låta bli att reflektera över det tragiska att så många av de största sångarna och musikerna gått bort allt för tidigt. Trots den enorma talang de har och feta bankkonton är många av dessa personer djupt olyckliga och vilse i livet. Låt mig bjuda på några fantastiska musiker som gått bort allt för tidigt men som kommer att leva länge i våra hjärtan och i våra sinnen. Jag bjuder på dem i kronologisk ordning utifrån när de dött och där jag startar med . Varför tror du att de ofta hamnar i djupt missbruk?

Amy Winehouse
http://m.youtube.com/watch?v=ebf171vP74k
Michael Jackson
http://m.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU
Freddy Mercury
http://m.youtube.com/watch?v=lDckgX3oU_w
John Lennon
http://m.youtube.com/watch?v=9Q0Eyw3l3XM
Phyl Lynnot
http://m.youtube.com/watch?v=L8UoUXmKH_A
Elvis Presley
http://m.youtube.com/watch?v=qQAgidZW0LY
Edith Piaff
http://m.youtube.com/watch?v=Q3Kvu6Kgp88
Jussi Björling
http://m.youtube.com/watch?v=wNODHvkAqZk

fredag 2 november 2012

Misstag

Ledarskap
Grundläggande inom ledarskap är att skapa strukturer för ordning och reda samt att nå uppsatta mål. Inte minst de budskap som jag matats med runt säkerhet och vår allt komplexare värld det senaste dygnet belyser behovet av bärande systemtänkande som inkluderar krisberedskap.

Alla ledare vet att alla människor begår misstag. Särskilt så kallade framgångsrika människor begår många misstag eftersom de ofta vågar pröva nya vägar och metoder för att nå sina mål. Misstag kan ur ett säkerhetsperspektiv få katastrofala följder. Trots det är ett misstag inget planerat av den eller de som är inblandade. Det finns dock planerade handlingar som är skadliga och ledarskapet måste göra vad det kan för att motverka planerade skadliga handlingar.

Försök tänk dig in i Sveriges regerings arbete. Regeringen träffas i princip en gång per vecka. Mötet äger rum bakom stängda dörrar. Alla inom regeringen har olika roller och ansvarsområden. Kopplat till regeringsmedlemmarna finns departement och politiskt sakkunniga. När de bestämt något utifrån det som funnits på dagordningen är det sakfrågans ansvarige som enskilt eller i samarbete med annan överenskommen regeringsmedlem som går vidare med beslutet. Tror du att Sveriges regering skulle fungera om alla ministrar, eller i vart fall varje parti i ett regeringslag, efter beslut skickar ut partipress-releaser där man gör sig till budbärare för hela regeringen? Om någon gör så är det inte ett misstag utan en planerad handling. På juristspråk säger man att den som gör något liknande har ett uppsåt. Om man inte förstår att partiutspel i regeringens namn är skadliga och förvirrande så är det allvarligt och beklagligt. Självklart får ett parti enskilt tycka om vad de vill men bara i eget namn. Självklart kan ett parti enskilt välja att direkt gå ut om sin syn på en överenskommelse. Det är dock oklokt att göra det innan den som enligt protokoll har ansvaret för en fråga börjat verkställa överenskommelsen. Tänk dig att t ex utbildningsministern (FP) skulle gå ut med en pressrelease från FP om att regeringen enats om att inleda förhandlingar om ett Natointräde. Jag tror att både försvarsministern och statsministern skulle bli förbannade.
http://sverigesradio.se/sida/sok.aspx?q=centerpartiet+kd&refferingpageid=114

Om du mot förmodan lyssnade på länkarna så kan jag trösta dig med att jag mest gör, gör mycket och levererar tillsammans med dem jag jobbar ihop med väldigt mycket resultat. Det finns gott om andra som bara pratar.

torsdag 1 november 2012

Säkerhet

Tryggare kan ingen vara
På många sätt har vi som lever i Sverige tur ur ett säkerhetsperspektiv. Under många år har vi klarat oss från väpnade konflikter, klarat av att ge alla våra invånare mat och tak över huvudet. Vi har också rimligt klarat av att undvika stora sociala konflikter. Ur ett miljö och klimatperspektiv ser det också mindre utmanande ut än på många andra platser på jorden.

Jag är på en säkerhetskonferens. Syftet med konferensen är att länets ledande personer (inom politik och offentlig sektor) skall lära sig mer om olika hotbilder och bygga relationer för att vi bättre skall kunna undvika kriser och för att bättre kunna hantera kriser när de inträffar. Även om situationen i Sverige hittills är betydligt bättre än i många andra länder befinner vi oss i mycket utmanande tider. Västvärldens ekonomier brottas med stora bekymmer. Många samhällen är väldigt sårbara ur ett energiförsörjningsperspektiv, inklusive Sverige. Vi är också mycket sårbara vad gäller vår livsmedelsförsörjning. Mycket mer sårbara än jag tidigare förstått. Påverkan på vår miljö är ohållbar. Kort och gott var de kommande årens scenarier mörka. Innebär det att lösningen är att blunda och dra täcket över huvudet och hoppas att det löser sig? Självklart inte. Om vi bara vill och har modet att tänka nytt, se möjligheterna, samarbetar och jobbar hårt är jag övertygad om att vi kan lämna något riktigt bra till kommande generationer. Människan har visat sig kapabel till fantastiska saker. Från jägartider, bondetider, industritider och nu tjänste&informationstider. Fortfarande är många av våra system oljeberoendet. Fortfarande är systemen uppbyggda runt industrisamhället. Om vi på allvar börjar bygga system för tjänste&informationstider samt ett oljeoberoende samhälle då kommer vi att lyckas. Då lämnar vi något bättre efter oss och då kan vi ge hopp till väldigt många människor som nu bara ser mörker. Vi kan förändra till det bättre! Hjälper du till så att vi lyckas?