torsdag 31 januari 2019

Uppåt Uppsala

Engagemang
Lokalsamhället tillhör dem som bor där. Det är för dem deras politiska ombud ska kämpa. Deras politiska ombud kallas politiker. Det är självklart hela grundidén med ett demokratiskt uppbyggt samhälle. Att vara ett "ombud" för många människor förpliktigar och är väldigt ansvarsfullt. De allra flesta politiker är fritidspolitiker och gör en mycket god insats utifrån egen förmåga. Även många högt arvoderade politiker är bra personer. Självklart finns undantag. Vissa påstår att jag populistiskt attackerar politikerskrået. Självklart väljer de som känner sig träffade att se min kritik på det sättet. Min huvudsakliga kritik är riktad mot svagheter i det befintliga demokratiska systemet. Ett system som bland annat uppmuntrar inåtvänd tidsanvändning istället för tid bland de invånare man ska tjäna. Jag lyfter bland annat detta i den bok jag gav ut i augusti 2018, "En stund på jorden". Precis som inom till exempel migrationspolitiken eller arbetsmarknadspolitiken måste systemfel korrigeras. Att många människor "nyttooptimerar" utifrån de system som finns är mänskligt. Jag vill att nyttooptimeringen ska innebära att vi som invånarnas ombud använder runt 50% av vår tid bland de människor vi företräder och i besök på de verksamheter vi ansvarar för. Stark verklighetsförankring måste premieras mycket bättre än idag.

Uppsalas invånare har i mig en politiker som håller vad jag ger löften om. Om det innebär att avstå ifrån en möjlighet att ingå i en maktgruppering så avstår jag. Om jag av en partigrupp skulle tvingas avvika från ett väljarlöfte så avgår jag. På inget sätt respekterar jag det självgoda sätt på vilket många så kallade förtroendevalda agerar. Och som alltid får vi alla ta ansvar för våra egna handlingar.
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/hannas-nya-forening-kan-bli-parti-i-framtiden-5202215.aspx
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/jag-kanner-starkare-engagemang-an-någonsin
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7145011

Uppåt Uppsala har föreningsramar men kommer under de kommande månaderna att formas av de Uppsalabor som väljer att engagera sig. Nya kraftfulla rörelser byggs underifrån, inte ovanifrån. Uppåt Uppsala är "bara" ett arbetsnamn för en förening under bildande. Vad föreningen till sist kommer att heta kommer att avgöras under de kommande fyra månaderna.
I min bok "En stund på jorden" skriver jag en hel del om mening och engagemang. Jag avslutar boken med en formel för hur man lyckas skapa mycket engagemang. Vi får se hur väl detta nya och viktiga demokratiska initiativ lyckas att erbjuda ett meningsfullt engagemang. Förutom att partipolitiskt obundet jobba med demokratiutveckling, social hållbarhet och tryggt åldrande samt civilsamhället utveckling kommer infrastrukturfrågor vara oundvikliga.
https://www.adlibris.com/se/bok/en-stund-pa-jorden-9789163983900

 Dagens besvikelser
Svekfulla partier och personer. Tillit är av mycket stor betydelse i alla sammanhang. Jag ogillar i grunden falskt och egennyttigt maktspel. Jag högaktar ärlighet och rakhet i kommunikationen mellan oss människor.

"Även om både Annie Lööf och Jan Björklund, trots stödet för Löfven, har lovat att vara i fortsatt opposition, blir det som väntat lite si och så med den saken i denna första debatt. Att värna den nyligen undertecknade regeringsuppgörelsen är uppenbarligen viktigare.
Annie Lööf ställer pliktskyldigast en fråga om den pågående hamnkonflikten medan Jan Björklund efterlyser en mer entusiastisk EU-politik. Stefan Löfven gör allt för att hålla en god och vänskaplig ton med sina nya vänner i riksdagen. Statsministern är mest upptagen med att hylla det nya regeringssamarbetet och talar mindre om vad det är för politik som nu ska genomföras."
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/gamla-fiender-har-blivit-vanner-och-gamla-vanner-fiender

Och i Uppsala "gläffsar" en person kopplad till kommunstyrelsen om att jag borde avgå som kommunalråd. En person som gång efter gång agerade svekfullt mot samarbetspartners under föregående mandatperiod. Egennyttan är i totalt fokus. Varför avgår inte jag som kommunalråd?
1) Jag blev kraftigt vald av medlemmarna i Centerpartiet i Uppsala att vara partiets främsta lokala företrädare 
2) Jag blev personvald till kommunfullmäktige av Uppsalaborna
3) C Uppsala gjorde det bästa lokala valet i kommunvalet 2018
4) Jag valdes av Cs nyvalda kommunfullmäktigegrupp till gruppledare
5) Jag valdes av kommunfullmäktige till kommunalråd

Därefter valde Cs nationella partistyrelse att på helt orimliga grunder utesluta mig ur partiet. Det får de ta ansvar för. Jag tjänar dem jag gett löfte om att tjäna, Uppsalaborna. Jag sviker inte mina löften till skillnad från allt för många verksamma inom politiken.
6) Jag har ett stort antal gånger begärt att få ta del av grunderna för uteslutningen av mig. Jag har hittills inte fått ta del av något annat än den "snömos"-begäran som distriktsstyrelsen skickat in. För att försöka rättfärdiga sitt "Kafka" agerande sprider de också rykten som tveklöst representerar förtal.
https://sv.wikipedia.org/wiki/ProcessenDagens stjärna
Ebba Busch-Thor. Jo, Centerpartiet riks, under ledning av Annie Lööf, släppte fram Stefan Löfvén till statsminister.
"– Det går att anklaga Jimmie Åkesson för mycket men han har inte släppt fram Stefan Löfven, svarade Ebba Busch Thor."
https://www.expressen.se/nyheter/efter-overenskommelsen-gor-upp-i-partiledardebatt/onsdag 30 januari 2019

Demokratisk förnyelse

Ansvar inför Uppsalaborna
Både bland centerpartister i Uppsala och bland Uppsalabornas väljare fick jag ett starkt personligt stöd inför och i samband med kommunvalet 2018. Tack för det kraftiga personliga stödet för att företräda dem under den nuvarande mandatperioden. Självklart sviker jag inte alla dessa tusentals personers förtroende enbart för att Centerpartiets partistyrelse på helt orimliga grunder uteslutit mig ur det partiet. Jag har alltid tagit mina åtaganden och löften på mycket stort allvar. I ljuset av att jag anser att vår demokrati ordentligt behöver moderniseras startar jag idag en förnyelseplattform i Uppsala kommun. En plattform, med arbetsnamnet Uppåt Uppsala, varigenom jag också löpande kommer att låta aktiva Uppsalabor få genomslag inom lokalpolitiken. Uppsala kan utvecklas mycket bättre än nu. Uppsala måste utvecklas mycket bättre än nu. Huvudsak är under lång tid framöver att bättre kämpa för social hållbarhet och tryggt åldrande. Du som är Uppsalabo får gärna hjälpa till med detta nödvändiga demokratiska utvecklingsarbetet. Helt klart är att det är många som är besvikna över hur senfärdigt det konkret tas i uppenbara problem. Och med rätt förutsättningar är det många fler än nu som vill bidra till en bättre gemensam framtid.
Naomi Abramowicz har rätt. Intresseorganisationer är inte oberoende experter. De driver som intresseorganisationer egenintressen i olika förpackningar. Uppsala kommun ska vara en intresseorganisation för Uppsalabornas bästa, inget annat. Det innebär till exempel inte korkad isolationism.

”Sverige är ett land som kännetecknas av starka intresseorganisationer. De har också en tung ställning inom svensk politik och agerar ofta remissinstanser i samband med statliga utredningar.”

”Den höga organisationsgraden i Sverige är en tillgång och en styrka. Det är ett tecken på en livskraftig demokrati att människor både vill och vågar utnyttja sin rätt att organisera och engagera sig. Men allt för ofta sker det att medierna behandlar intresseorganisationer – ibland kallade lobbygrupper – som vore de oberoende experter som inte drivs av en egen agenda.”

”Oavsett intressegruppernas syfte är deras åsikter inte objektiv fakta. De bör också granskas och ifrågasättas, precis som alla andra makthavare. När medierna är oförsiktiga, och framförallt okritiska, mot intressegrupper riskerar deras rapportering att stadfästa och reproducera särintressens bild av verkligheten. Då glömmer man bort sitt uppdrag och gör allmänheten en otjänst.”
http://www.gp.se/ledare/intresseorganisationer-är-inte-oberoende-experter-1.12769225

Vi får se hur väl och brett Uppåt Uppsala kan engagera Uppsalaborna. Uppåt Uppsala är definitivt en icke socialistisk eller protektionistisk intresseorganisation. En intresseorganisation med ambitionen att skapa former för en vitaliserad lokal demokrati. Kan det bli ett lokalt parti? Kanske, om de som utnyttjar chansen att delta i föreningens utveckling längre fram känner att det kan göra stor positiv nytta för Uppsalaborna. Från och med idag är jag processledare för Uppåt Uppsala och ett partipolitiskt fristående ombud för Uppsalaborna i Uppsalas kommunfullmäktige.
https://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/stefan-hanna-kallar-till-presskonferens-5200082.aspx
Alice Teodorescu exemplifierar tydligt hur tilliten till flera av dagens partiledare och partier är mycket låg. Vi kan inte längre lita på starka löften som ges för att få våra röster. En gång per fyra år får vi på felaktiga grunder rösta för att därefter tydligt bevittna hur löften och rimliga demokratiska ordningar inte respekteras. Det är bara makten och känslorna som ska få styra... Stora delar av Uppsalaborna och svenskarna accepterar inte denna självgoda ordning. Allt fler slutar knyta ”händerna i byxorna”.

”Visserligen har den begagnade regeringen, de liberala stödhjulen och den Sjöstedtska tutan riggat det så fiffigt att de när som helst, tack vare den blocköverskridande överenskommelsen, kan friskriva sig från sina forna vallöften med hänvisning till det överordnade målet att utesluta SD från inflytande. Men det kommer inte att hålla för evigt. Särskilt inte om, vilket mycket empiri talar för, SD kommer att växa ytterligare just på grund av den blocköverskridande uppgörelsen.”

”I grunden handlar det om hederlighet. Om att väljarna ska kunna lita på att det som sägs före ett val också gäller efteråt. Om man före valet går ut och säger att förändringar i LAS kommer att omkullkasta vanliga människors trygghet – rösta därför på oss, vi är garanten mot vansinnet! – så kan man inte efter valet göra just detta bara för att få behålla makten. Det är oseriöst och dessutom skadligt för förtroendet för det politiska systemet som sådant.”
”I en demokrati kan man inte lajva opposition. Att vara opposition förpliktigar, till viss mån mer än att vara i regeringsställning. Men en opposition som inte kan eller vill utmana om makten är ingen opposition. En opposition ska utkräva ansvar. Men vem är ansvarig i nuvarande riksdag? En riksdag som röstat igenom en M/KD-budget som ska omsättas av en S/MP-regering som tagits som gisslan av C/L.”


Dagens besvikelse
De som driver på för att människors inlägg på sociala medier ska förhandscensureras av plattformsleverantörer av sociala nätverk. Det är en väg som leder helt fel. Däremot är det rimligt att kraftigt höja straffen för dem som begår brott på nätet.

”Jag delar Sanna Wolks uppfattning att det är problematiskt när de stora internetföretagen, som levererar digital infrastruktur, sätts att göra juridiska bedömningar med stora konsekvenser för den enskildes rättigheter och i praktiken även för yttrandefriheten. Någon annan mening framkommer inte heller i huvudledaren. Detta är beslut som, likt Wolk skriver, borde tas av domstol. Upphovsrättsskyddat material bör tas bort i efterhand.”

”Om man sedan vill kalla förhandsfiltrering för censur eller inte är ur ett journalistiskt perspektiv främst en semantisk fråga. Konsekvenserna blir ju desamma. Att ta bort upphovsrättsskyddat material i efterhand har vi självklart aldrig benämnt censur. I texten framgår det tydligt att det är just "förhandscensureringen" vi kritiserar.”
http://www.gp.se/ledare/plattformarna-har-ett-ansvar-1.12810271?noAccess=true&aId=1.12810271

Dagens stjärna
Adam Cweijman ger kloka reflektioner på Liberalernas ökenvandring. Det finns några riktigt duktiga personer som är politiskt engagerade inom Liberalerna, med omfattande arbetslivserfarenhet. Jag hoppas deras engagemang bättre kan tas till vara i mer nutidsenliga politiska rörelser. Uppsala är i stort behov av demokratiskt förankrade rörelser som skyndsamt och handfast verkar borgerligt pragmatiskt för invånarnas bästa.”Den lojaliteten och enigheten är idag, många år senare, som bortblåst. Vissa skulle kanske hävda att det handlar om väsentliga ideologiska skillnader och skiftande partikulturer som temporärt dämpades av en mångårig borgfred. Då med syftet att frånta Socialdemokraterna makten. Jag tror inte på den förklaringen. Enigheten var djup men också ett uttryck för en samsyn rörande relationen mellan staten och individen. Den politiska konfliktdimensionen som präglade hela 1900-talet. De gemensamma programmen var genomarbetade och meningsskiljaktigheterna små.”
”Det som splittrade Alliansen och förpassade Liberalerna till en ödemark dit få väljare tycks vilja följa var något annat. Statsvetaren Björn Östbring gjorde en mycket klok iakttagelse nyligen som nog utgör en viktig ledtråd: När politiken kretsar kring för eller emot nationalism försvinner andra konfliktlinjer (SvD 22/1). Det luddiga ”allas lika värde” ställs mot en vag motsats. Politiken reduceras till för eller emot godhet.”
http://www.gp.se/ledare/sista-kapitlet-för-liberalerna-1.12785643


tisdag 29 januari 2019

Partier som karriärnätverk

Lös problem och mobbas inte
Precis som med Decemberöverenskommelsen är jag 100% emot den nya liknande Januariöverenskommelsen. Kort uttryckt ett demokratiskt haveri. Ett kraftigt uttryck för väljarförakt och en pragmatisk oförmåga att utan särlösningar förhålla sig till väljarnas val. Alla partier som är representerade i Sveriges riksdag, eller i en kommunfullmäktige, ska inkluderas i de demokratiska processerna. Och alla förslag, oavsett vilket parti som lägger det, ska självklart kunna övervägas av de partier som har makten. För mig är det helt galet att många partier fortsätter att behandla SDs väljare som de gör. Sluta ”peka finger”, sluta att mobbas! Vänstern och destruktiv protektionism bekämpas bäst genom full demokratisk respekt och genom tydliga debatter om sakfrågor som berör. Det är i debatterna som vi tydligt kan se viktiga sakskillnader mellan partier. Susanna Birgerssons ledarartikel nedan är mycket läsvärd! Peka inte finger mot andra! Lyssna och argumentera för egna förslag till vägval istället. Om i regeringsställning, lokalt eller nationellt, kompromissa med samarbetspartners. Det är sjukt att flera riksdagspartier fortfarande inte fattat vilka metoder som kan bryta ett allt starkare stöd för vänsterpolitik och protektionistisk politik.

"Vi har fått en ny regering. Den är ett resultat av att fem partier föresatt sig att motarbeta varje form av inflytande från Sverigedemokraterna. Och visst, på kort sikt har detta parti marginaliserats. Men själva trixandet ger ytterligare bränsle till de stämningar som nationalisterna lever av."

"Dessa stämningar finns väl beskrivna och underbyggda i en nyutkommen bok av de brittiska statsvetarna Matthew Goodwin och Roger Eatwell. I ”National Populism: The Revolt Against Liberal Democracy” identifieras de fyra ”D” som förenar många av de människor som röstat på högerpopulistiska partier, för Brexit eller på Donald Trump: distrust, deprivation, destruction, de-alignment."

"Alltså, såhär, på svenska: En känsla av att min åsikt inte spelar någon roll och att ingen inom etablissemanget för min talan. Därtill en upplevelse av att den egna gruppen är åsidosatt av den liberala politiska eliten som lägger all energi på etniska och sexuella minoriteters känslor och rättigheter. Ovanpå detta en gnagande oro över framtiden när samhällets etniska sammansättning snabbt förändras. Och slutligen, själva förutsättningen: det växande avståndet mellan folket och de traditionella partierna, som blir alltmer av karriärnätverk och allt mindre av folkrörelser."

"Känslan av att min röst inte spelar någon roll bekräftas så det dånar om det. Att återigen öppna för mer invandring, utan att först åtgärda bristen på bostäder, poliser, lärare, socialsekreterare och så vidare, signalerar ganska exakt att politikerna inte bryr sig om hur vanligt folk har det.
Om SD fortsätter att växa vet ni nu varför."
https://www.expressen.se/ledare/susanna-birgersson/om-man-vill-att-sd-ska-vaxa-da-gor-man-sa-har/
Dagens besvikelse
Morgan Johansson. Ann-Charlott Martéus har rätt, Morgan Johansson var i förrgår glasklar med att demokratin kraftigt är skadad. Det går inte längre att lita på många svenska rikspolitiker och de partier de företräder. Och, som jag bloggat mycket om de senaste åren, har vi stora resursbrister redan som det är i Sverige. Vi måste fortsatt vara mycket restriktiva kopplat till annan invandring än arbetskraftsinvandring. Migrationspolitiken i Sverige blir nu återigen mycket skadlig. Innan integrationen lyckats mycket bättre är det en mycket oansvarig politik som nu förväntas av C, V, MP och till viss del L. Många ledamöter i Sveriges riksdag skulle behöva en ordentlig kurs i mängdlära.
https://youtu.be/3k741owLcYM

”Enligt Morgan Johansson är det hög tid att göra svensk migrationspolitik särskilt generös igen. Efter flyktingkrisens akuta skede 2015 behövde landet ett andrum, men den fasen är nu avklarad: "Vi ser att vi har kontroll över situationen." Mycket tack vare Morgan Johansson, enligt Morgan Johansson.  Därför är det helt i sin ordning att regering och riksdag accelererar den redan rekordsnabba befolkningsökningen.”

”Morgan ler mjukt. Hans ohederlighet är så obesvärad. Bostadskrisen är ju inte under kontroll. Den grova brottsligheten är inte under kontroll. Jihadisthotet är inte under kontroll. Hederskulturen och moralpoliserna i förorten är inte under kontroll. Gränserna är inte under kontroll. Lärarbristen, sjuksköterskebristen, socialarbetarbristen, polisbristen - ingenting av detta är under kontroll. I vilket avseende är vi på rätt sida om Johanssons andrum? Jo, de har fått ner pappershögarna på Migrationsverket, säger Morgan.”

”Vad skulle ministern ha gjort om han hade fått knepiga frågor om bostadsbrist och dylikt i Agenda? Kanske som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson gjorde i Ekots senaste Lördagsintervju: hållit ett brandtal om högerextremismen i Europa. Låtit förstå att vi har honom och hans kolleger att tacka för att Sveriges demokrati är räddad.”

”Om det passar Morgan Johanssons och partiets syften kommer han att ändra sig om migrationspolitiken i nästa valrörelse. Upprepa vad S sade inför det här valet, nämligen att Sveriges restriktiva asylpolitik ska ligga fast tills EU har infört en gemensam politik.
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/morgan-johansson-ger-valjarforaktet-ett-ansikte/?fbclid=IwAR1IJ0mP-s1mXDILkGln2Y8X8kwH8ba0mUCfZ1_Yimam2IyoRKRvk_SUfq0
https://www.svtplay.se/video/20645268/agenda/agenda-27-jan-21-15?cmpid=del:an:01-28-2019:agenda:pla:lp-app
https://www.svt.se/opinion/huvudlos-forandring-leder-till-manga-fler-asylsokande?fbclid=IwAR2a84e5OTUt3_OPRkFGhf519arH_As11jPe2sYhD7S4BfoMnWrE1hFyFk8

Ja, usch! Den sociala hållbarheten äventyras nu kraftigt ännu mer med samarbetet mellan S, MP, C, L och V! Och den ekonomiska hållbarheten är kraftigt hotad. En urspårad ekonomi kommer att utsätta den sociala hållbarheten för ännu mer press. Håll i hatten!
https://www.di.se/analys/sveriges-statsfinanser-riskerar-spara-ur-helt/

Dagens stjärna
PM Nilsson. Ja, alla partier har medlemmar med vissa konservativa åsikter. Det kan tveklöst vara klokt lite då och då.
”Ska C, L, S och MP fortsätta brunmåla volymkritiska förslag, ökat gränsskydd mot kriminella ligor eller komplexa frågor som rör begrepp som nation och svensk kultur? Det är ett säkert sätt att misslyckas igen och gör det offentliga samtalet sämre.”

”Många av de misslyckanden vi i dag sliter med hade kanske undvikits om svenska politiker varit något mer konservativa. Man borde till exempel inte ha ändrat på ett fungerande utbildningsväsende i förhoppning om utopin om det klasslösa samhället. Man borde inte ha rustat ner försvaret i förhoppning om utopin om den eviga freden. Och man borde varit mycket mer försiktig i migrationspolitiken och inte släppt taget i förhoppning om utopin om en gränslös värld. Stråk av konservatism finns i nästan alla partier till höger och vänster, i MP:s naturskydd, C:s bonderomantik, socialdemokraternas plikttänkande, etc. Se det och fördöm inte.”
https://www.di.se/ledare/ja-dampa-tonlaget/?fbclid=IwAR3uIzQ9Ij-vB6yBmDL1xFs9jY3tXvI4fV8dLqpo-O4-Pw_EMxwAd3CJWBI

måndag 28 januari 2019

Rimligt och rättvist

Balans mellan rättigheter och skyldigheter
Kul att Vi i Sverige nu också har två vassa och kloka manliga skribenter som ständigt levererar kloka och modiga artiklar. Under många viktiga år har det framförallt varit kvinnliga skribenter som klokt, och återkommande, tagit i våra viktigaste samhällsfrågor. Håkan Boström och Thomas Gür tycker jag löpande levererar resonemang som är ansvarsfulla och kloka. Det är viktigt att ett hållbart samhälle utvecklas rimligt och rättvist.

”Enligt Zainali växte välfärdsstaten fram för att vi alla gemensamt ville skapa goda värden för medborgarna, det vill säga oss själva. Det låter bra. Men det är inte så välfärdsstatens historia ser ut. Den svenska välfärdsstaten var ett svar på industrialiseringen och urbaniseringens konsekvenser. Den formades i en intressekamp. Men den formades faktiskt framförallt med syftet att öka den ekonomiska tillväxten, eller produktiviteten hos ”folkmaterialet”, som makarna Myrdal skulle ha uttryckt det. Att barnomsorg alltid prioriterats framför äldreomsorg är ett uttryck för detta synsätt.”

”Det vore orättvist att avfärda välfärdsstaten som en krass, manipulerande inrättning för att försörja företagen med frisk arbetskraft (sådan kritik finns). Men det är lika felaktigt att beskriva den som uttryck för en ädel idealism. Välfärdsstaten ger en grundtrygghet men den är också en del av vårt produktionssystem. Den kräver beskattat arbete (ofrihet) samtidigt som den ger trygghet (frihet).”

”Marknadsmekanismer eller inte. Styrning är ofrånkomlig i all verksamhet. Sker den inte via marknaden måste den ske via intern administration, precis som inom ett företag. Det är inte en motsättning mellan pengar och medmänsklighet. Det är något mycket tråkigare. En pragmatisk kalkyl över hur man får mest "pang för pengarna" i en specifik verksamhet. Den kalkylen görs bäst utan en massa bombastiska, ideologiska övertoner. Ett råd som för övrigt kan riktas till politiker av alla färger.”
http://www.gp.se/ledare/den-nyttiga-välfärdsstaten-1.12729715
Dagens besvikelse
Att det inte blev ett extraval till Sveriges riksdag. Jag tror det skulle vara mycket bra för svensk utveckling om MP och L åkte ur. I nästa val skulle det också vara positivt om något mer tidsenligt parti kliver fram och vinner ett stort stöd.
https://www.expressen.se/nyheter/l-och-mp-under-sparren-om-det-var-val-i-dag/

Dagens stjärnor
Inger Enkvist. Ja, den viktiga skolan har länge misskötts. De senaste åren främst av partier som Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Kommer Anna Ekström som utbildningsminister kunna vända den negativa utvecklingen? Jag hoppas det. Tydliga förväntningar och krav i kombination med en hållbar migrationspolitik krävs. Eftersom både MP och L ingår i regeringsunderlaget har vi mycket stora anledningar att tvivla på att nödvändiga förändringar blir verklighet.

”– PISA-resultatet visar att det i Sverige är ett fåtal individer som kommer att behöva ta ett försörjningsansvar för många i framtiden. 2015 varnade OECD:s utbildningschef Andreas Schleicher Sverige. Han underströk vid sitt Sverigebesök för att vi behöver ”urgent changes”. Sedan dess har vi inte gjort någonting.”

https://www.fplus.se/professor-skolans-problem-synliga-redan-1990/a/J1davP?fbclid=IwAR2Tv6cW_yeXvWZmx0DcMJrp9xoZZ9CvMsoamlPOjyFrawqfHrihleS-vHQ

Bodil Eriksson. Ja, med hjälp av en god infrastruktur för delning av bilar kommer slöseriet med begränsade resurser kopplade till fordon att kraftigt kunna minska.
https://www.di.se/nyheter/volvodirektoren-som-ska-strypa-privata-bilagandet/

söndag 27 januari 2019

Urspårat självfokus

Narcissister har tagit över
Vi som haft eller har ledande politiska uppdrag ska vara partiernas främsta säljare av de idéer ett parti företräder. Vi ska också vara goda förhandlare för att på bästa sätt förvalta väljarnas röster efter val. Trots det tycker jag Johan Hakelius krassa kritik av många ledande politiker är befogad. 

”Rester av problemlösning, konflikthantering och reformambitioner finns kvar, men andra saker är viktigare. Som att med språk och tankekraft definiera om verkligheten. Det som inte passar finns inte. Det som borde finnas finns, även om det inte finns.”

”Politik har alltid handlat om makten över problembeskrivningen, men nu handlar det inte längre om att titta på verkligheten och tolka den. Det handlar om att fantisera ihop en verklighet som passar. Det är i sin tur grunden för den moderna politikens främsta uppgift: att uttrycka politikers personlighet.”

”Poängen med Trumps mur är inte att den löser migrationsproblem, poängen är att den visar att han är en viss sorts person: en sådan som vet att göra skillnad på folk och folk och begriper värdet av gränser. Det är hela syftet. Politik har blivit ett signalsystem för politiker som vill berätta om sina väsen. De är strängt upptagna med sina identiteter. Allt handlar om att tala om vilka de är.”

”Innan ni flinar föraktfullt åt Trump, alternativt kokar över av ännu ett orättvist angrepp på honom, ta ett djupt andetag. Trump är inte huvudsaken. Det här handlar minst lika mycket om Sverige. Några udda saker: Vi har fått en vänsterregering som ska driva högerpolitik. Vi har fått ett par partier som talar om vilken politik regeringen ska driva, men ändå säger att de är i opposition. Vi ska, utan att utreda konsekvenserna, få en generösare migrationspolitik än resten av Europa igen, som om vi aldrig hade upplevt hur det gick förra gången. Varför det? Jo, därför att svenska politiker är lika tidstypiska som Donald Trump. När politiken är till för att politiker ska kråma sig i sina finaste personligheter, spelar logik, konsekvens och verklighet ingen roll. Då kan vänster också vara höger och regering vara opposition, bara man vill det. Nyss gjorda misstag går bra att göra om. "Jag är inte en person som … ", "Jag är en person som … ". ”

”Blåbrun, konservativ, liberal, liberal, liberal. Så låter det när politiken främst är till för att politiker ska djupdyka i sig själva och tala i oändliga cirklar om sina bästa jag. Så låter det när politik blivit ett projekt för partiledares självförverkligande.”

”Förr i tiden var det genant och kallades narcissism.”

Ja, förr det var förr det. Idag lever vi i en ny medial verklighet som sannolikt lockar fram narcissistiska anlag hos många fler än tidigare. Inte minst inom politiken anses det meriterande att vara synlig. Att vara synlig innebär att i vart fall lite då och då vara synlig på Facebook, twitter, Instagram, youtube, Snapchat och i traditionella mediakanaler. Det är onekligen en helt nyt id som säkerligen stiger en och annan ”åt huvudet”. Särskilt dem som har horder av personal som jobbar med att lyfta fram just den personen så mycket som möjligt. Jag tycker att denna utveckling är mycket negativ eftersom sakfrågorna och åsikterna alltid borde vara centrala.
https://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/svenska-politiker-lika-tidstypiska-som-trump/

Dagens besvikelse
Den rödgröna regeringen.Anna Dahlberg har rätt, de rödgröna går inte att lita på inom det nödvändiga antiterrorarbetet.
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/kan-vi-lita-pa-de-rodgrona-i-kampen-mot-terrorismen-/

De inom Uppsala kommuns fritidsförvaltning som inte gav våra lagledare till flicklaget i fotboll information om att träningslokalen lånats ut till en brottningsturnering.

Dagens stjärna
Göran Persson. Ja, det oskickliga politiska spelet kopplat till Sveriges riksdag stärker de politiska flankerna på ett oroande sätt.

”Uppgörelsen mellan S, C, L och MP kan komma att förändra den politiska skalan. Det menar den tidigare statsministern Göran Persson (S). Om Moderaterna tappar sin position som största högerparti kan den titeln i stället övergå till SD. Och det kan det innebära stora risker för Socialdemokraterna, varnar han.”
https://www.expressen.se/nyheter/goran-persson-uppgorelsen-kan-bli-forodande-for-s/

lördag 26 januari 2019

Enade vi stå söndrade vi falla

Går det att generellt vara politiskt eniga i ett land?
Krisen för folket i Venezuela bara ökar och ökar. Konflikterna mellan olika grupper ökar i styrka. Många västländer anser att landets kommunistiska president fuskat sig till valvinst. Militären sägs fortsatt stötta president Madoro, men hur länge till? Bland annat kommunism och låga oljepriser har starkt bidragit till krisen. Allt fler fredsengagerade med goda konfliktskunskaper fruktar att ett inbördeskrig kan vara närstående. Vi får se vad som händer. Venezuelas situation är extrem. Där är konflikterna kraftiga mellan olika intressen. Hur kraftiga är konflikterna mellan den svenska riksdagens partier? Helt klart är att det tidigare Allianssamarbetet är brutet. Vi får se vilka formationer som sker av samarbeten fram till nästa val. Sanna Rayman ger nedan några intressanta reflektioner på Alliansens tillstånd....
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/krisen-i-venezuela-detta-har-hant
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/gPM6rk/ultimatum-i-venezuela--vi-erkanner-honom-om-atta-dagar

Det är intressant att C och L nu medger att de såg klyftan för längesen. Det märkliga blir då att de ägnat två år att spela blinda för den. Alla andra har sett splittringen – och undrat. Inför valet besvarade samtliga partiledare i Alliansen frågor på temat med versioner av Goddag Yxskaft.”

” I stället för att acceptera att det fanns flera scenarier och berätta något om sina överväganden, envisades man med att plan A var Det Enda Tänkbara. Slingerbultandet var så uppenbart att det är ett under att man fick några röster alls. Fyra månader senare låter de som att de aldrig ville ha med varandra att göra egentligen. Du, din knöl – dig blev jag besviken på redan 2017!”

”Jaha, så varför gick ni till val med varandra? Farsen fulländades när Jan Björklund häromdan varnade för att Alliansen riskerade att dö om Ulf Kristersson inte passar sig. Varpå liket vände sig i sin grav.”


”All denna svekdebatt är egentligen onödig eftersom M, KD, C och L alla har gjort vad deras kärnväljare vill. M-väljare vill inte ha nåt Löfvensamarbete, KD-väljarna slipper gärna svälja när liberaler mästrar dem, C-folket prioriterar anti-SD-ståndpunkten framför allt och L-väljarna, tja – de är väl kluvna båda två.”

”Vid varje tillfälle då C och L ska lajva opposition kommer de samtidigt påminna potentiella väljare om varför vi har den regering vi har.”

Jag och den tidigare riksdagsledamoten Staffan Danielsson var tydliga med vad som krävdes av Alliansen för länge sedan. Bifogat finner du vad vi gav uttryck för redan 2016. Ja, ja... Vi får se vilka nya grepp som kan tas som ger Sverige en framtida bättre regering. Nu får vi en fortsatt ansvarslös migrationspolitik och har en JÖ istället för en DÖ. Full pott till Löfvén. Det krävs en seriös ”game changer” till nästa val. 

Dagens besvikelse
Politiker som ”sticker huvudet i sanden” och starkt bidrar till att segregationen bara ökar och ökar när våra utanförskapsområden växer och växer.
Hamid Zafar skriver ofta kloka debattinlägg värdefulla att lyssna på. Nedan är ett exempel kopplat till skolpolitiken.

”Från flera håll har röster höjts på ett återförstatligande av skolan samt en läroplan med tydligare kunskapskrav. I dessa tider när en ny skolpolitik ska utmejslas i efterdyningarna av regeringsöverenskommelsen kan det vara klokt att blicka tillbaka. Det kollektiva minnet är som bekant ofta kort.”

”Social status, bostadsområde och betyg hade ett klart samband. Men han pekade på ytterligare en viktig faktor. Skolans inre själ. I skolor med bra anda är elevernas uppförande och kunnande bra, oavsett social bakgrund. Här spelar rektor och lärarna en avgörande roll. Lärarna kan inte påverka trångboddheten och elevernas hemförhållanden men de kan påverka det som sker innanför klassrummets fyra väggar.”

”Lärdomarna från 1990 är att politikerna inte tog bostadssegregationen på allvar. En oansvarig integrationspolitik resulterade i att stora andelar nyanlända har fortsatt kunnat flytta in i redan segregerade bostadsområden.”

Dagens stjärna
Alice Teodorescu. Klok som vanligt. Hans Rosling förespråkade också en mycket klokare migrationspolitik än den vi haft och nu har. Innan Sveriges regering skapar ännu större integrationsproblem måste integrationsresultat kraftigt förbättras. Tänk att inte det är självklart!

”Sedan år 1990 har en majoritet av svenskarna ansett att det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar (SOM-institutet, Göteborgs universitet). Under samma period har de folkvalda, i strid med opinionen, bedrivit en politik som inneburit att Sverige haft ett av västvärldens mest generösa system för invandring. I glappet mellan folkets och politikernas skilda uppfattning, och som en följd av bristande alternativ, har SD skördat sina framgångar.”

”De senaste decenniernas segregation är resultatet av en politik som inte tagit hänsyn till samhällets (o)förmåga att absorbera sin nya befolkning. I dag påverkas i princip alla politikområden av konsekvenserna av denna politik: arbetsmarknaden, skolan, barnfattigdomen, kriminaliteten, bostadsmarknaden. Bara för att nämna några.”
”Det är inte människorna som söker sig hit är problemet, utan systemen som inte är riggade för den nya verkligheten. Sverige är ett av världens mest generösa välfärdsländer. Tanken är att medborgarna ska få utmärkt välfärd för sina skattepengar. För att ekvationen ska gå ihop måste i princip alla som kan arbeta också göra det, samtidigt som enbart de som verkligen är i behov av stöd ska få det.”
”Dessvärre har S, för att få behålla makten, valt att göra upp om migrationen med riksdagens mest migrationsvänliga partier MP, C och L. Resultatet kommer att få långtgående konsekvenser. Av Januariöverenskommelsen (JÖK) framgår att alternativt skyddsbehövande från och med i sommar återigen ska ha rätt till familjeåterförening.”

fredag 25 januari 2019

Ersättningsnivåer

Ersättning för insats
Vad är en rimlig ersättning för olika uppdrag eller jobb? Det enkla svaret på den frågan är ”det någon uppdragsgivare är beredd att betala för uppdraget eller jobbuppgiften”. Kan det vara på något annat sätt? Absolut. I ett kommunistiskt system kan ersättningarna på pappret vara jämlikt fördelade och därutöver flödar korruptionen för att skapa marknadsvillkoren som gäller på en kommunistisk marknad. Efter att jag i flera val stort vunnit medlemmarnas förtroende, och därefter också vunnit stort förtroende av Uppsalas väljare. I ett kommunval där Centerpartiet gjorde det bästa lokala valet. Därefter kuppades jag bort av en liten lokal falang med stöd av partistyrelsen. Uppsalaborna skulle enligt dem berövas en kraft som många Uppsalabor ville skulle kämpa för Uppsalabornas bästa under den kommande mandatperioden. Självklart sviker jag inte mitt löfte till dem att kämpa för deras bästa här och nu och i framtiden. Samtidigt kan man ställa sig frågan om jag ska ägna lika mycket tid som tidigare åt mitt viktiga uppdrag när jag ersätts mycket sämre än övriga kommunalråd? Möjligen med undantaget vänsterpartisten som har något märkligt partifinansieringsupplägg kopplat till sina arvoden. Lugn Uppsalabor, jag kommer att ge lika mycket tid som tidigare. För tillfället slipper jag vara gruppledare men istället har jag inte någon politisk sekreterare. Det innebär att jag får sköta de sysslorna parallellt med mina kommunalrådsuppdrag. Eftersom jag gillar att arbeta ser jag fram mot det. Jag kanske till och med oftare kan fika tillsammans med övriga politiska sekreterare....

Finns orättvisa ersättningssystem? Det kan man alltid tycka. Personligen tycker jag att ersättningarna till många företagsledare är absurda. Samtidigt anser jag att det är en ägarfråga. Om ägarna tycker att de måste betala så höga ersättningar får de ta ansvar för det. Det är en del av marknadsekonomin jag gillar. Som ägare finns gott om exempel på ersättningsnivåer jag aldrig skulle godkänt. Bland mina aktieinnehav har jag alltid sålt av aktier i företag där lönetaket varit för generöst på andra grunder än långsiktig värdeökning för aktieägarna. Även inom politiken verkar jag med denna logik. Jag jobbar både kort och långsiktigt för Uppsalabornas bästa. Det långa perspektivet är viktigast. Det är svårast. Och minst egoistiskt. Demografiskt och integrationsmäsdigt har Uppsala och Sverige mycket stora utmaningar. De utmaningarna är redan stora men växer nu dag för dag allt mer. Vi är i desperat behov av många fler folkrepresentanter som förstår vad det kräver för politik.
https://www.di.se/nyheter/borje-ekholms-bonus-har-inget-tak/
Generellt tycker jag att många fler än idag ska ha resultatstyrda ersättnings och lönesystem. Det kan bara vara kommunister och generellt lata människor som tycker att man ska betala för människors tid. Varje arbetsgivare betalar inte för tid! Tiden är en betalningspsrameter. Det en arbetsgivare är intresserad av är resultat i förhållande till uppsatta mål. Det är måluppfyllelse som arbetsgivare vill betala för. De mest konkurrenskraftiga organisationerna är bra på att skapa en kultur där måluppfyllelse står i centrum. Hur är det i din organisation. Inom mitt politiska arbete är ett mål att minimera slöseriet inom Uppsala kommun. Bara de ansträngningarna betalar mer än väl för de ersättningar jag får som kommunalråd.

I den nya fyrpartiöverenskommelsen har MP fått med att människor ska få kosta skattepengar för att få göra vad de vill. Det är alltid en oacceptabel ordning för hur skattepengar får användas. I den demokratiska situation vi befinner oss är den dessutom helgalen! MPs representanter borde utföra sina uppdrag med halva arvoden när de driver en så sjuk politik.

Dagens besvikelse
Partier och enskilda politiker som i stor del agerar enbart för att försöka vinna röster. Ett ansvarsfullt politiskt arbete innebär hårt och konkret arbete. Arbete som ska bygga på rimliga verklighetsgrunder, inte på önskedrömmar. Önskedrömmar kan med fördel uttryckas i visionära riktningar men framgångsbyggen byggs främst av hårt och målinriktat vardagsarbete. Att Jönsson och andra inom de riksdagssamarbetande fyra partierna tror att deras 73 punkter kraftigt ska minska en allt mer besvärande långtidsarbetslöshet är de fortsatt drömmare. Personligen tror jag inte på olika system för olika invånare som har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Däremot tror jag på tydliga krav för att kunna få olika former av stöd. När tydligheten om dessa krav är hög kommer också det styrsystemet att bidra till en bättre integration.
https://www.svtplay.se/video/20702928/opinion-live/opinion-live-sasong-6-24-jan-22-00?cmpid=del:an:01-25-2019:opinion-live:pla:lp-app
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/detta-vet-vi-om-s-mp-l-och-c-uppgorelsen

”Det finns ingen magisk lösning. Men vissa saker kan man definitivt kräva av alla partier: Var realistiska. Riv drömslotten. Tala klarspråk. Och skyll inte på andra.”
https://www.expressen.se/ledare/allt-ar-borgarnas-fel-latsas-ylva-johansson/

Dagens stjärna
Ann-Charlotte Martéus. Ja, jösses. Vi behöver desperat realistiska, pragmatiska men samtidigt visionära politiska ledare. Vi behöver inte mer slöseri. Vi behöver inte heller fler löften som är helt orealistiska utifrån hur verkligheten ser ut och utifrån vad rimliga framtidsscenarier indikerar.

”Nu ska det äntligen bli så där underbart i vården  som det aldrig har varit utom i valrörelser. Befolkningen växer så det knakar och den arbetande andelen av befolkningen minskar, men misströsta icke! En "generalplan" för kortare köer ska tas fram. Det ska också införas vårdplaner och patientkontrakt och rätten till en fast läkarkontakt ska "säkras". Hur då, undrar ni andlöst.”

”Dessutom är det en usel idé att steloperera arbetsmarknaden i dagens läge. Personalbrist kräver flexibilitet och nytänkande, inte revirpinkande skrån.”
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/josses-vilket-snomos-om-varden-lofven-och-co/

torsdag 24 januari 2019

Cancer och cancerliknande effekter

I människans tjänst
Återigen reflekterar jag över forskning som gör så mycket positiv skillnad för homosapiens sapiens, människan, under den tid vi enskilt får på jorden. Forskare som år ut och år in ägnar massor av tid och energi åt att bevisa en hypotes och om den styrks bana väg för nya tillämpningar som löser problem. Och i takt med att den tvärvetenskapliga forskningen, och utvecklingen, ökar går också utvecklingstakten mot nya och bättre lösningar fortare.
https://www.synonymer.se/sv-syn/hypotes
https://www.forskning.se

Det var mycket rörande att ta del av Nobelpristagarn Honjos och Allisons möten med människor som överlevt tack vare deras laterala och banbrytande metoder för bekämpning av cancer. Vad kan vara mer tillfredställande än att ha stor positiv betydelse för massor av tidigare ”dödsdömda” människor och deras närmaste? Inget. Vilka hjältar som vågade tänka nytt och som haft intresset och ambitionen att kämpa massor av timmar för att landa i något som faktiskt fungerar.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/10/01/nobelpriset-i-medicin/
https://www.cancerfonden.se/nyheter/att-mota-overlevare-viktigare-an-nobelpriset
http://www.makeprogress.se/lateralt-tankande/

Dagens besvikelser
S, MP, C och L som inte förhandlat fram vettiga lösningsförslag på Sveriges huvudproblem.

”Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Parat med högre räntor och risken för minskad hushållskonsumtion kan ekonomin snabbt bromsa in. Detta samtidigt som försvaret och rättsväsendet förblir underfinansierat och konsekvenserna av en ogenomtänkt migrationspolitik, som nu återigen blir mer ogenomtänkt, alltjämt belastar såväl statens som kommunernas ekonomi.”
http://www.gp.se/ledare/en-regering-utan-riktning-1.12597099

Dagens stjärna
SÄPO eller möjligen en annan del av Polisen. Jag är imponerad över att de gripit en man i 30-års dagen som arbetat med att bygga en bomb. Enligt medieuppgifter sägs han ha förberett ett sprängattentat mot en särskild person, det vill säga inte en generell terrorhandling. Att försöka döda någon med bomber i Sverige kunde gott och väl klassas som terrorbrott. Den enskilda personen kan ju vara en polis, en åklagare eller en politiker. Varför tror jag det är SÄPO som kommit på honom? Jag kan inte förstå hur Polisen skulle komma på att något liknande varit på gång om 30-åringen inte varit övervakad. Oavsett, bra, bra och bra! Känns tryggare när Polisen visar att den har förmåga att bidra till att förebygga brott.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/universitetet-samarbetar-med-polisen-kring-bombarende

onsdag 23 januari 2019

Arvsanlag och miljö

Genetik
Arv och miljö gör oss till dem vi är. Varje människa är unik. Det genetiska arvet vi bär på kommer att ha mycket stor påverkan på våra individuella liv. På väldigt många sätt. Så är det och det bekräftar massor av vetenskapliga studier. Vissa påstår att miljön vi växer upp i har störst påverkan på hur bra våra livsmöjligheter blir. Visst har miljön mycket stor betydelse, på många sätt. Inte minst den kultur vi växer upp i under våra 15 första år påverkar vårt beteende mycket. Och visst är det stora skillnader i möjligheter beroende av om man växer upp i en fattig afghansk miljö jämfört med en som växer upp i en svensk medelklassmiljö. Men i varje jämförbar miljö är det lättare att förstå att det är arvet, genbakgrunden, som skiljer oss åt. Och allt fler mixtrar med gener för att skapa ”perfekta” barn. I många länder är det förbjudet att genmanipulera mänskliga embryon.
https://genteknik.nu/genetik_genteknik/
https://fof.se/artikel/forskare-genmanipulerade-manskliga-embryon
http://respektlivet.nu/nyhetsarkiv/nyheter/2018/japan-vill-tillata-genmodifiering-av-manskliga-embryon

Det är bland annat vetenskapligt bevisat att gener avgör vem som är mer eller mindre intelligent. I Illustrerad Vetenskap får vi lära oss lite om de vetenskapliga kunskaperna.

”I åratal har forskare försökt att förstå varför vissa människor är mer intelligenta än andra. Nu har ett forskarteam från Kings College London i England hittat svaret i virrvarret av gener.”
”2014 gjorde ett forskarteam med Sylvane Desrivières i spetsen dna-analyser och IQ-test på 1 583 tonåringar, medan de samtidigt mätte tjockleken på tonåringarnas hjärnbark med en hjärnskanner.”
”De barn som hade lägst intelligens hade en särskild variant av genen NPTN och en lite tunnare hjärnbark i den vänstra hjärnhalvan.”

”Tjock hjärnbark innebär större intelligens

Hjärnbarken är den del av hjärnan där nervellerna kopplas ihop med varandra och den kan liknas vid en processor i en dator som utför alla komplicerade beräkningar.”
https://illvet.se/manniskan/hjarnan/intelligens/intelligens-beror-pa-dina-gener

Om du är en medelintelligent som jag när det gäller naturvetenskapliga ämnen är det för vissa lätt att tappa självförtroende jämfört med de naturvetenskapliga begåvningarna. Gör inte det! Människans utveckling är fylld av exempel på hur olika begåvningar tillsammans skapar framsteg och framgångar. Forskningen har också metodiskt identifierat olika former av intelligens. Beroende av vad vi vill med våra liv, eller måste göra, är olika kombinationer av intelligenser viktiga. De av oss som lyckas matcha just våra intelligenser mot förutsättningarna i vår unika miljö kan nå det möjligas gränser. Vi har alla kombinationer som är mycket konkurrenskraftiga i rätt miljö. Skolans uppgift är att stimulera varje unik elevs unika möjligheter. Med hjälp av dagens teknik är det mer möjligt än någonsin tidigare. Därför är varje dag som inte alla våra elever får ett omfattande individuellt E-lärandekomplement till lärare en förlorad dag! Det är både en konkurrensförbättringsfråga för svenskt näringsliv och en jämställdhetsfråga kopplat till socialt svaga och socialt starka barn.

”Varje människa har en unik kombination av intelligens. Detta är en fundamental, utbildningsmässig utmaning.”
                                 Howard Gardner
https://www.google.se/amp/s/utforskasinnet.se/upptack-8-typer-av-intelligens/amp/

Dagens besvikelse
Politiker som år efter år bagitaliserat, eller inte velat tala om, hedersförtryck och hedersvåld. Alice Teodorescu skriver läsvärt om problemet.

”Det finns all anledning att vara bekymrad. Enligt docent Astrid Schlytter, en av Sveriges främsta experter på hedersproblematik, kan man anta att var tredje elev, flicka som pojke, som är född utomlands eller som har två utlandsfödda föräldrar lever under hedersrelaterade familjenormer. Det skulle innebära att nära 240 000 unga lever under hedersförtryck i ett av världens mest jämställda länder (Aftonbladet 29/5- 2017).”

”Det är givetvis svårt att veta varför Sahlin, liksom många andra som kallar sig för feminister, gjorde dessa bedömningar. Faktum är att det fanns gott om kunskap - för den som ville ta del av den. Problemet var, och är delvis fortfarande, att så många inte ville ta till sig kunskapen eftersom den stred mot andra intressen.”


”I klarspråk: det har länge förekommit en föreställning om att man inte kan bekämpa rasism samtidigt som man uppmärksammar problem inom delar av befolkningen med ursprung i utlandet. Därför valde man den ena kampen på bekostnad av den andra samtidigt som de som påtalade hedersproblematiken anklagades för rasism - det mest effektiva sättet att tysta människor i Sverige.”
”Nyamko Sabuni (L), integrationsminister i den första Reinfeldtregeringen, har vittnat om det massiva motstånd hon mötte för sina försök att stävja hedersförtrycket. De kritiska reaktionerna kom från såväl politiska motståndare som partiledarna i den dåvarande Alliansen, liksom från det egna kvinnoförbundet (DN 31/1- 2018). Hur många liv hade kunnat räddas om man hade lyssnat till Sabuni för tio år sedan?”
”Det finns mycket att lära av den destruktiva hanteringen av hedersförtrycket: Vikten av att angripa samhällsproblem på ett tidigt stadium, att vara mer proaktiv än reaktiv, att ta till sig också sådan information och kunskap som eventuellt strider mot de egna ideologiska premisserna. Kanske kan man då undvika att om 17 år bekymrat behöva konstatera att insatserna inte varit tillräckliga och att mer måste göras. När nu Stefan Löfven (S) får ytterligare en mandatperiod till sitt förfogande bör han fundera på vilka av dagens "känsliga" frågor som behöver hanteras på ett förnuftigare vis än vad som varit fallet med hedersförtrycket.”
http://www.gp.se/ledare/lär-av-misstagen-löfven-1.12649873

Dagens stjärnor
Polisen i Region mitt. Igår deltog jag på ett möte med många av tidigare nämnd myndighets chefer. Jag är imponerad av deras insatser trots allt för begränsade resurser. Jag uppskattar att de blir allt konkretare och tydliga med att beskriva den verklighet de dagligen möter. Uppsala och Sverige har allvarliga brotts problem i förhållande till tidigare och i förhållande till tillgängliga resurser. Det är nu helt nödvändigt för Sverige att driva en socialt hållbar politik. Det är inte vad fyrpartiöverenskommelsen enats om.Håkan Boström. Ja, asylsystemet har många brister. Gör om! Gör rätt!

”Naturligtvis är inte alla som söker asyl oärliga. Men det är i praktiken ofta en gråskala. Själva idén att det går att dra en skarp gräns mellan ”riktiga” flyktingar och andra är föråldrad. Sverige borde istället helt övergå till ett utökat kvotsystem som direkt hämtar upp de mest behövande direkt från flyktingläger, de som kanske inte ens har råd att ta sig hit. I övrigt bör man, tillsammans med övriga EU, inrikta sig på effektiv hjälp i närområdet. Så hjälper man fler, samtidigt som man motverkar en lika skrupellös som livsfarlig flyktingsmuggling och undviker ett långdraget och godtyckligt handläggningsförfarande.”
http://www.gp.se/ledare/den-säkra-asylprövningen-är-en-illusion-1.12605236

tisdag 22 januari 2019

Gör om och gör rätt

Huvudsaker och bisaker
Curt Nicolin var en av 1900-talets största svenska industriledare. Han var en mycket imponerande personlighet, på många sätt. Jag hade förmånen att träffa honom ett antal gånger och varje gång bjöd på en skatt av visdomsord. Bland annat återkom han till att vädret i Sverige är en komparativ fördel. Det vill säga en konkurrensfördel i förhållande till företagande i varmare breddgrader där det är svårare att få hög effektivitet per satsad krona. Och att producerad kyla är dyrare än producerad värme. En annan sak han återkom till var att det är viktigt att skilja mellan huvudsak och bisak. Min huvudanalys är att politiken i på tok för stor utsträckning idag ägnar sig åt bisaker och tar inte seriöst i de svåra huvudsakerna. Det är huvudsaker som avgör hur bra eller dålig vårt unika samhälle kommer att vara att leva i om 5, 10, 15, 30 och så vidare år. Om Nicolin hade levt idag hade han varit jämnårig med en annan klok 90+, min morfar. Båda dessa herrar har och hade mycket intressanta liv. En har det fortfarande ekonomiskt bra och är snart 100 år. Den andre dog egenskapat mycket ekonomiskt rik redan 2006. Vad skulle du välja om du kunde, vara väldigt rik mellan 50-75 och sedan dö eller ha det ekonomiskt bra och leva till 90? I takt med all fantastisk utveckling inom medicin och medicinteknik-området är det viktigt att inse att 90 om 20 år sannolikt är som 70 år idag.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Curt_Nicolin
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/industrimannen-curt-nicolin-dod
https://www.synonymer.se/sv-syn/huvudsak
https://www.synonymer.se/sv-syn/bisak
De tre viktigaste huvudsakerna i dagens Sverige menar jag är att nutidsanpassa och stärka vår demokrati, säkerställa ett konkurrenskraftigt och växande näringsliv samt säkra social hållbarhet. Det är de partier som har bäst politik för det som kan bidra till en attraktiv framtid för invånare i Uppsala och övriga Sverige. En sådan huvudsak är i allra högsta grad migrationspolitiken. Jag är just nu på ett mycket oroande möte med Polisen som talar föredömligt tydligt om deras verklighetsbild. Bifogat finner du en läsvärd artikel skriven av Anna Dahlberg.

"Under 2018 beviljades 132 696 uppehållstillstånd av Migrationsverket. Det är en historiskt hög invandring - nästan ett nytt Jönköping - även om långt ifrån alla kommer att stanna i Sverige permanent. Numera dominerar inte längre asylärendena bland dem som beviljas uppehållstillstånd (drygt 25 000), utan de två största kategorierna är familjeanknytning (ca 45 000) och arbete (ca 41 000). Arbetstillstånden har ökat kraftigt och ligger nu på en rekordnivå."

"Till år 2028 kommer Sveriges befolkning att ha vuxit med ytterligare en miljon, enligt SCB. Det är en mycket snabb demografisk förändring, som ger upphov till en rad frågor: Var ska alla dessa människor bo i bostadsbristens Sverige? Hur ska vi få fram lärare, sjuksköterskor, socialsekreterare och poliser för att matcha befolkningsökningen?
Hur påverkar den stora migrationen från strängt konservativa delar av världen synen på jämställdhet och individens rätt att själv välja sin religion, sexualitet och politiska övertygelse? Redan i dag lever nästan var sjätte niondeklassare i våra storstäder under hedersförtryck. Med tanke på att cirka 30 procent av alla barn som föds i Sverige har en mor som är född i ett annat land kommer frågan om värderingar - och hur snabbt de kan förändras - att bli central."

"Många av dem som kommer till Sverige kommer naturligtvis att klara sig alldeles utmärkt, och kommer att bidra med sin talang och kompetens. Men ingen kan längre blunda för att helheten inte fungerar."
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/lofvenpakten-blundar-for-de-verkliga-problemen/
Malcom Kyeyune skriver klokt om två av dessa huvudsaker i nedan bifogade artikel. Migrationsfrågan = social hållbarhet och vårt lands demokratiska kris. Kyeyune ger också några historiskt intressanta referensramar till sitt tyckande. Jag hoppas innerligt att Uppsala och Sverige kan få politiska krafter som hindrar att vi ska behöva gå väldigt djupt innan vi går uppåt igen. Glöm inte den prognos FN gjorde om Sverige som de tvingades dra tillbaka! Kanske hade FNs prognosmakare vägt in att Sverige skulle ta en mycket stort mottagande av människor som söker sig till bättre länder att bo i, oavsett skäl.
https://www5.kau.se/bedomningsstod-i-historia-arskurs-4-6/referensram

"Att den nuvarande regeringsbildningen har förvandlats till en sorts tågkrasch i slow motion är knappast någon nyhet vid det här laget. Många andra har redan sagt och skrivit sitt om alla de olika sätt som denna uppgörelse vi till slut hamnade i är bristfällig, absurd, eller bara urbota dum. Och visst är den alla dessa saker, och mer därtill, men det bör inte hindra oss från att nu fästa blicken lite närmare horisonten, och fundera över vilken sorts tid 20-talet kommer att bli."

"För det första är det numera helt tydligt att vi lever i ett politiskt system som håller på att gå sönder. Även den som har råkat spendera de senaste 120 dagarna under en sten kan se detta tydligt. Vi har en ekonomi som på är väg in i en allvarlig kris, bland annat på grund av att den inte visat sig kapabel att hantera konsekvenserna av den (migrations)politik som förts."

"Talande för politikens växande dysfunktion är den nuvarande regeringens löfte att helt enkelt verka för att öka den sortens invandring (det vill säga anhöriginvandring) som är som mest belastande för välfärden. Sagda regering gör inte detta för att opinionen i Sverige nu skulle peka åt det hållet, för opinionen pekar i själva verket åt motsatt håll."

"Förklaringen är en annan, och enklare: det politiska systemet, och våra partier och partipolitiker, har inte längre förmågan att reagera på opinionen hos de egna väljarna eller på ekonomiska eller politiska problem som tornar upp sig på horisonten. De har fullt upp med att reagera på imperativ som kommer inifrån de egna strukturerna – socialdemokratins tvingande behov av att dela ut välbetalda maktposter, Centerpartiets maniska behov av att markera mot ondska och så vidare."

"Vårt system blickar inåt, inte utåt, och i takt med att vi får allt fler problem, som ingen verkar kunna eller vilja lösa – polisens kris, skolans kris, kommunernas kris, integrationens kris – så blir viljan till inåtblickande bara starkare och starkare."

"Problem kommer inte hanteras, politikerna kommer bara att skämma ut sig. Denna process kommer att tuffa på i ett förutsägbart lunk, ända tills problemen till slut vuxit sig allt för stora och politikerna tappat det sista av sitt förtroende. Men vad som händer därefter, det vete fåglarna."
http://www.gp.se/ledare/vad-har-vi-att-v%C3%A4nta-oss-av-20-talet-1.12469956?fbclid=IwAR01tKsQoAXCCc0EKiUYvE9qUJGIXihf3ugV9okFlxNlCavmEZVTUlwc4P8

Dagens besvikelse
Philip Botström, SSU. Han tycker att alla ministrar är för gamla. Den yngsta är så ung som 38 år. Jag skulle tveklöst välja ett annat lag för Sveriges bästa som statsminister men Löfvén är klok som väljer människor med mer livserfarenhet än vad till exempel Botström representerar. Med fler personer med omfattande arbetslivserfarenhet inom politiken, och äldre, i politiska ledarroller kommer också huvudfrågor och pragmatism få större utrymme.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/J1deoJ/lofvens-regering-far-baklaxa-ingen-minister-yngre-an-38

Dagens stjärna
Ebba Busch-Thor. Man kan tycka vad man vill om den politik hon företräder men hon har ett bra moraliskt kompass och civilkurrage. Jag delar i sak hennes kritik. Men i verkligheten är väl sanningen en annan och den förklarar nog att Ygeman är tillbaka. Jag kan fortfarande inte tänka mig att Löfvén inte hade fått information om problemen men även han insåg inte problemets omfattning. Ygeman "tog smällen" åt Löfvén och kompenserades först med gruppledarrollen i riksdagen och nu med en ny ministerpost. Malcom Kyeyune har rätt, det svenska politiska "spelet" är ur funktion för att lösa sitt huvuduppdrag. Huvuduppdraget att både kort och långsiktigt verka för det folk man ska företrädas bästa.
https://www.expressen.se/nyheter/busch-thor-sagar-ygemans-comeback/

måndag 21 januari 2019

Billig olja och billiga pengar

Tillgången på pengar
Hur länge kan massivt utbud på billiga pengar erbjudas utan att inflationen sticker iväg? Länge tycks det. I en marknad som den svenska, och många andra också, har vi arbetskraftsbrist på kvalificerad arbetskraft. Och robotik och artificiell intelligens har inte än ersatt en massa människor. Ändå rusar inte lönekostnaderna. Den billiga energin och globala konkurrensen är sannolikt huvudskälen till varför inte inflationen rusar. Den främsta konkurrensen är om de begränsade resurserna. Det inkluderar kompetens och energitillgångar. Eftersom rörligheten på arbetskraft inom EU är mycket lägre än i USA hjälper inte löneskillnader till för att förflytta många människor mellan länder. Kulturella och strukturella skillnader har också stor påverkan på rörligheten. I Sverige vill till exempel de flesta i ett par ha intressanta jobb. Det är inte så lätt att lösa om man inte behärskar ett lands språk tillräckligt bra och eftersom tillgången till Sveriges mycket generösa föräldraledighet är mycket sämre i de flesta andra länder. Även tillgången till rimligt dyr förskoleverksamhet är mycket begränsad runt om på vår jord.

Personligen tror jag sedelpressarna fortsätter att ”glöda” på ett eller annat sätt. När riksbanker höjer räntorna ökar istället stater sina utgifter. I Sverige kan det vara smart om det inte är kopplat till ännu mer föräldraledighet och ”friår”. Däremot om det är kopplat till smarta investeringar. Inte minst i investeringar som stärker vår äldreomsorg och vår integration.

Igår visades en mycket sevärd dokumentär om spelet om oljan i världen. Dels om hur spekulation på råvarumarknaden driver prissättningen men främst hur frackingolja i USA kraftigt ändrat spelreglerna på oljemarknaden. I USA fick jag förra veckan lära mig att den kraftiga frackingoljeutvinningen i USA är ett av huvudskälet till landets boomande ekonomi de senaste åren. Exploateringen av frackingolja började redan under president Obamas tid och har fortsatt under Trump. Initialt var det dyrt att bryta frackingolja och omsätta det till användbart drivmedel och smörjolja. Oljan i främst Texas har återigen mycket stor betydelse för USAs ekonomi. Efter att USA också ändrat lagstiftningen, tack vare enorma tillgångar av frackingolja, får amerikanska oljebolag nu sälja på världsmarknaden. Nu är USA självförsörjande på olja och kan dessutom hålla nere oljepriserna i ett mycket oljeberoende USA. Nedan bifogad dokumentär, i kombination med det jag fick lära mig om USAs oljeindustri förra veckan, är mycket värdefulla insikter för att bättre förstå världspolitiska förändringar. Så mäktig är fortfarande oljemarknaden. Och visst är det mycket viktigt att vi i Sverige fortsätter att ställa om mot miljövänliga, fossilfria, energisystem. Men hur mycket vi som konsumenter än ställer om i Sverige har det i princip 0 global betydelse.
https://www.svtplay.se/video/20731720/spelet-om-oljan/dokument-utifran-spelet-om-oljan-avsnitt-1?cmpid=del:an:01-20-2019:spelet-om-oljan:pla:lp-app

Som vanligt är kineserna långsiktigt tänkande. Kulturellt tränas deras ledare i den konsten. Oljan kan fortsätta att stimulera världens ekonomier i hundra pr till parallellt med att den förstör vår miljö. Samtidigt behövs nya kostnadseffektiva energisystem skapas. Det gör kineserna. Och kineserna sitter på flera av de största mineraltillgångar som behövs i den nya världen. Det är minst lika värdefullt som oljan.

Dagens besvikelse
Den nya regeringen som inte strukturellt tar nödvändiga grepp för att försöka lösa Sveriges två största utmaningar. Återskapa social hållbarhet och stärka svensk konkurrenskraft. Och Anna Dahlbergs bifogade artikel är mycket läsvärd. Den saknar dock en huvudfråga, hur ska alla dessa kostnader finansieras? En stor andel av våra långtidsarbetslösa redan idag är nysvenskar. Långt ifrån alla som kommer till Sverige representerar kvalificerad arbetskraft.

En förklaring är förstås högkonjunkturen och arbetskraftsbristen som följer i dess spår. Men det är också ett välkänt mönster att när asylvägen stryps väljer migranter andra sätt att ta sig hit. Sverige har västvärldens mest generösa system för arbetskraftsinvandring, och med ett arbetstillstånd i handen kan tredjelandsmedborgare flyga hit reguljärt och ta med sig familjen på samma plan. Allt talar därför för att den historiskt höga invandringen kommer att bestå under åren framöver. Migrationsverket räknar exempelvis med 99 000 asylsökande under åren 2019-21 i sin senaste prognos.”

”Till år 2028 kommer Sveriges befolkning att ha vuxit med ytterligare en miljon, enligt SCB. Det är en mycket snabb demografisk förändring, som ger upphov till en rad frågor: Var ska alla dessa människor bo i bostadsbristens Sverige? Hur ska vi få fram lärare, sjuksköterskor, socialsekreterare och poliser för att matcha befolkningsökningen?”

”En lång rad av de problem som dominerar samhällsdebatten hänger ihop med detta integrationsmisslyckande: gängkriminaliteten, social oro och utslagning i skolan, utanförskapsområden där grundläggande rättigheter inte respekteras, bostadsbristen, våldsbejakande islamism, arbetslösheten, den växande ojämlikheten och så vidare.”
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/lofvenpakten-blundar-for-de-verkliga-problemen/

Dagens stjärna
Min morfar, riddare Arne Back. Världens bästa morfar som idag fyller 97 år. Få är mer intressanta och lärorika att tala med som han. Massor av kärlek till honom. En ansvarsfull, varm, intelligent och företagsam person.