fredag 29 april 2011

Att avveckla sig själv

Få som vill avveckla sig själva


Oavsett om det rör sig om det privata näringslivet, den offentliga sektorn eller inom föreningsvärlden är det svårt för individer att avveckla sig själva. Det är mänskligt. Vi vet vad vi har men inte vad som väntar runt hörnet om vi väljer eller tvingas välja en ny väg. Är det ett problem? Många gånger är det ett problem.

Vilket är uppdraget?


Om det var så enkelt att vi alla kämpade för det som är bäst för samhällsutvecklingen, för alla, och att uppdraget för politiken är att ge medborgarna så mycket service och goda förutsättningar som möjligt för varje skattekrona, då skulle fler bidra i arbetet att avveckla det som är onödigt eller otidsenligt inom t ex den offentliga sektorn. Ofta finns det goda argument, både ur ett kvalitetsperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv, att avveckla olika hierarkiska nivåer eller hela verksamheter. Trots det är det svårt att genomföra dessa förändringar. I synnerhet inom offentligt styrda verksamheter. Varför är det så? Kan det vara kopplat till att de personerna som är ledande politiker och tjänstemän inom dessa verksamheter inte vill avveckla sina egna roller? Så är det ofta. Det är därför som det oftast krävs riktigt krisiga tider för att de som har mer makt tvingas ta i frågan om tuffa förändringar som annars gärna undviks. Hade man tagit i dessa svåra frågor löpande hade sannolikt inte England, Island, Grekland, Portugal, USA osv hamnat i det svåra läge de nu är i. Att se problem är ofta lätt. Att hitta möjliga vägar att lösa dem är svårare........ Det kräver mod och ledarskap.

torsdag 28 april 2011

Klokt av M

Partibidrag
Det var inte en dag för tidigt att M äntligen går med på att öppet redovisa vilka finansieringskällor de har för sin verksamhet. Det är inte bra för ett demokratiskt samhälle som vill undvika korruption att inte ha full öppenhet om dessa frågor. Nu tror jag att det finns en stor majoritet i riksdagen för att stadfästa denna ordning. Bra! Vad tycker du?

Hur mycket klarar Landstingen?
Allt mer ansvar läggs över på Landstingen. Nu är t ex förslaget att Landstinget i Uppsala län skall ta över länets ansvar för kollektivtrafiken. En stilla undran från min sida är om det är så klokt då det tycks tillräckligt svårt för dagens landsting att klara av sjukvårdsuppdraget. Dessutom är det oklart vilka nya "stor regioner" som Sverige förväntas bestå av efter 2012. Flera storregioner är redan bildade men hos oss går det trögare. Vad tror du, klarar Landstinget ännu mer viktigt ansvar? Tycker du att stor regioner är en bra väg framåt?

onsdag 27 april 2011

Sänk ersättningarna

Sänk styrelsernas och ledningarnas ersättningar
Idag hände det igen! Trots fantastiskt vackert väder och ingen snö så fick spårsystemet tekniska fel så tåget blev stående i Märsta. Jag gick ut till platsen där bussar skulle köra oss till Stockholm. Efter tio minuter fick jag nog och åkte med samma tåg tillbaks till Uppsala. Jag missade ett viktigt möte i Sthlm. Vem på SJ och Trafikverket tar kostnaden för mitt missade möte? Jag är less på resonemang om "andras fel". Det är styrelsen och ledningen som är ansvarig och som måste hållas ansvariga! Det är inte rimligt med de höga arvoden som utgår till styrelser och ledningar i stora bolag om de inte får ta ansvar när de uppenbarligen inte sköter sitt uppdrag. Ersättningarna till SJ och Trafikverkets styrelser och ledningar bör drastiskt sänkas. Finansdepartementet får själva bemanna styrelserna tills de svarat för att problemen är åtgärdade! Jag vet inte hur ett justitieråd arbetar. Jag vet dock att Göran Lambertz också var på det tåg som inte kom fram. Tänk om högsta domstolen hade ett viktigt mål som han skulle delta i! Om inte min och andras tid är värdefull för SJ och Trafikverket, då kanske Lambertz kan kompenseras! Det är pinsamt att vara svensk när vår infrastruktur fungerar så dåligt som den gör!

tisdag 26 april 2011

Vilken kultur skall alla ha råd med?

Kulturen tillgänglig för alla
Det sägs att politik är att vilja och att det är det möjligas konst. Så är det. Vissa vill mycket och andra vill väldigt lite. Vissa försöker bevara det som varit, andra försöker förändra till något bättre eller i vart fall annorlunda. Det är intressant att det nu åter finns ett Socialdemokratiskt parti som på riksnivån försöker driva en kraftfullare opositionspolitik och att ta olika politiska positioner. När Juholt talar om att alla skall kunna ta del av kulturen, oavsett plånbok blir det floskler som jag inte gillar. Kultur är så mycket och så olika för så många. Viss kultur anses av tradition vara finare än annan kultur.

Subkulturer växer alltid fram i mötet mellan kulturer eller bland ungdommar som vill något nytt. Skall det kosta lika lite för alla att ta del av all kultur? Hur stor är då den skattefinansierade budget som skall göra det möjligt? Är det önskvärt? Att vilja att det skall vara möjligt att besöka en teaterföreställning, att besöka en opera, att besöka ett raveparty etc oavsett din personliga köpkraft är en rolig tanke men knappast realistisk. Redan idag köar personer som vill få ett stöd för sin verksamhet. Redan idag är museer och teatrar kraftigt subevntionerade. Det är inte meningsfullt att tala i så generella termer som Juholt gör. Det är bättre om Juholt skulle våga säga att alla skall ha råd med t ex Raveaktiviteter etc. Då skulle kulturdebatten bli roligare och konkretare. Mer av allt till alla känns som en utopisk dröm i en värld som ständigt förändras. Vad tycker du? I en föränderlig värld är inte vinnare och förlorare givna på förhand. Hade traditionalisterna fått bestämma hade vi inte haft en Ravekultur idag. Är det bra eller dåligt?

http://www.dn.se/debatt/alla-ska-kunna-ta-del-av-kulturen--oavsett-planbok

måndag 25 april 2011

Vackert men skitigt

En av världens vackraste stadsmiljöer
Jag har haft förmånen att besöka många platser runt om på vår underbara planet. Det finns många vackra platser. De allra flesta av oss människor ser särskilt vackra saker på de platser som vi själva kommer ifrån. Jag är inget undantag. Uppsalas centrala delar är även ur ett objektivt perspektiv väldigt vackert. Särskilt under en helg som denna då grönskan bryter fram från de träd och buskar som länge varit kalla och nakna. Uppsalas centrala delar är väldigt vackra. Stadsträdgården, Fyrisån, Svandammen, Slottet, botaniska trädgården, Engelska parken, Carolina, Helga Trefaldighet, Domkyrkan, Gustavianum och Saluhallen med en vacker inramning. 

Ouppfostrade
Som ofta under helgerna gick jag ut tidigt och besökte bl a Stadsträdgården. Trädgården är en oas för många Uppsalabor, framförallt för oss som bor centralt och för de som av olika skäl är på Akademiska sjukhuset. Inte minst är det många barn och barnfamiljer som besöker den trevliga lekpark som finns där. Samma park är favoritplats för festande ungdomar. När vädret är så fantastiskt som det varit under påskhelgen så blir det särskilt mycket festande i parken. Tyvärr verkar det finnas för många av dessa festande ungdomar som är ouppfostrade och destruktiva. När jag kom till lekparken i morse var den väldigt skitig och flera av soptunnorna hade sparkats omkull. Två stora spyor låg också där barnen gärna vill leka. Varför beter sig människor på det sättet? Är det kanske de arga unga männen som är i farten igen? Till vem skickar jag fakturan över att min morgonupplevelse inte blev så positiv som jag önskat och för den halvtimme som det tog mig att plocka upp soptunnor och utspritt skräp i lekparken? Fakturan är hög! Mycket högre än den p-bot jag fick utanför UTK-hallen igår! Vad tycker du vi skall göra med dessa personer som förstör och skitar ner våra gemensamma platser? 

söndag 24 april 2011

Att vara svensk

Vem är inte svensk?


Det har gjorts många försök att definiera vad det innebär att vara svensk. De flesta har misslyckats rejält då det blir rätt svårt att beskriva ett folk så enkelt. Vi är ju alla rätt olika. Idag tittar inte alla på Lennart Hyland och därigenom får samma världsbild.... Tack och lov. Det är uppenbarligen väldigt svårt att definiera hur man är om man är "svensk". Går det då att definiera vem som inte är svensk, om man struntar i faktumet om man har ett svenskt pass eller ej? Det finns trots allt många i Sverige som inte gillar lagom. Det finns många som inte tror att ett bidragssystem är bästa vägen att försvara välståndet. Det finns många som inte ständigt klagar över vårt väder etc etc. Det kanske är lika svårt att definiera vem som inte är svensk som att definiera vem som är det om man struntar i vilket pass man har. Vad tror du? Jag tyckte att DN hade en intressant ledare som på ett kort och enkelt sätt pekade på lite av de utmaningar vi har med invandringen i Sverige. Som vanligt kan vi konstatera att vi människor är olika. Som vanligt kan vi också konstatera att de allra flesta mår bra av att "lära sig att fiska" och mindre bra av att "matas med fisk". Inför de tillfällen då jag bosatt mig i väldigt annorlunda kulturer än den svenska har jag gått på förberedande kurs om de folken. Jag fick självfallet lära mig hur en generaliserad bild av en Malay eller en Japan är. På ytan var det en bra introduktion. Under ytan var den rätt missvisande.


http://www.dn.se/ledare/huvudledare/mer-an-bara-ett-ordInvandrare


Alla som flyttar in till Sverige från ett annat land kallas invandrare. Det blir rätt trubbigt som begrepp när så olika människor och från så många olika kulturer klumpas ihop i ett ord. Integrationen och debatten om det nya Sverige skulle sannolikt må bra av att vi istället gör som i bl a USA och kallar oss svensk/svensk, finsk/svensk, Japan/svensk, Marockan/svensk, Iran/svensk, tysk/svensk etc. Då skulle invandringsfrågorna bli lite mer nyanserade.Svensk moral, etik och våra värdegrunder


Jag lyssnade intressant till "debatter" mellan olika partiers företrädare om att lägga in olika texter i styrande offentliga dokument som hade innebörden att alla nysvenskar skulle fostras i svenska traditioner och värderingar. Som vanligt är det många gånger som känslor styr oss och vår argumentation. Traditionerna är inte så konstiga. Traditionerna måste väl t o m neutralt få klassas som historia och kultur. Därför är det kanske inte så farligt att lära en nysvensk att vi firar jul, och den historiska kopplingen, vi firar påsk, och det historiska kopplingen, vi firar midsommar, och den historiska kopplingen och så vidare. Är det farligt? När vi då pratar om värderingar, då blir det svårare. Där skiljer sig väldigt många svenskar. Det gäller även svensk/svenskar. MEN frågan om värderingar är rätt enkla. Vi har en mycket tydlig värderingsbas i Sverige. Den värderingsbasen är demokratiskt framtagen och gäller oss alla som vill vara en del av det svenska samhället. Den värderingsbasen heter Sverige rikes lag. Är det inte så enkelt?

lördag 23 april 2011

Tomtar utan gränser

Restriktioner
Nu har jag reflekterat klart. Läkare utan gränser är en fantastisk rörelse som gör enormt mycket positiv nytta för utsatta människor i världen. Alla som saknar gränser är dock inte positiva för samhällsutvecklingen. Politiker utan gränser kan lätt ses som ständiga jultomtar som gör allt de kan för att bli och vara populära, inte att ansvarsfullt utveckla vårt samhälle så hållbart som möjligt. Idag finns ett balanskrav inom den offentliga förvaltningen som skall göra så att vi inte ständigt lever över vår tillgångar. Politiker måste helt enkelt få intäkter och kostnader att gå ihop. Det är bra. Det räcker dock inte. Under MÅNGA år har politiker, från alla politiska grupper, undvikit att ta ett ekonomiskt ansvar för att kunna leka jultomtar. Det är framförallt kopplat till pensionsskulder och underhåll på fastigheter och vägar som detta missbruk blir tydligt. År efter år har pensionsavsättningar och underhållet varit allt för dåligt vilket medför väldigt höga punktinsatser när det inte går att leva med den dåliga standarden längre. Det är helt klart att det behövs restriktioner för att hantera ett politiskt system som har svårt att ta jobbiga beslut. Inte minst i en tid där populister vinner stora poäng. 

Högre krav på våra politiker
Förutom det balanskrav som finns tror jag att det skulle vara ansvarsfullt att införa en tvingande miniminivå på underhållspeng på alla de tillgångar som vi äger gemensamt som t ex vägar, fastigheter, broar etc. Tillgångar som på ett avgörande sätt bidrar till vår höga levnadsstandard. Alla offentliga verksamheter borde också vara tvungna att göra nödvändiga avsättningar till höga kommande pensionsåtaganden. Det suger som det är just nu.
Det är inte svårt att leda om man hela tiden kan ge godis till de man förväntas leda. Det är däremot svårt att leda om man inte kan erbjuda godis. Den som enbart erbjuder en framtidstro och hårt arbete och ändå lyckas få gruppen att känna lust och mening, hon är en sann ledare. Vi behöver fler ledare.

fredag 22 april 2011

Unga arga män med låg empati

Förebyggande arbete viktigt


Jag har talat om unga arga män tidigare. Jag har flera gånger nämnt att det är klokt för en makt att förebygga så att unga män inte blir arga. Unga arga män har inte bara, med stor regelbundenhet, fått regimer att falla. Unga arga män med låg empatisk förmåga kan också, enligt flera vetenskapliga studier, kraftigt minska ett samhälles förmåga att ta till sig kunskap. Kunskap och ambitiöst arbete är källan till välstånd. Det är centralt för ett samhälle som vill lyckas att förebygga så att vi undviker arga unga män med låg empatisk förmåga. Enligt en intressant kolumn av Hans Bergström, fd chefsredaktör på DN, står unga arga pojkar och män, med låg empatisk förmåga, i vägen för lärandet.


Pedagogiken avgörande men vi använder inte den bästa pedagogiken i Sverige


Hans Bergström sågar Jan Björklund och Folkpartiets skollinje. Sågningen bygger på svensk oförmåga att ta till sig internationellt känd vetenskap om pedagogik som fungerar. Jan Björklund och Skolverket tror att en återgång till den gamla skolan är lösningen. I grunden måste pedagogiken runt lärande utvecklas till något betydligt bättre än idag. Pedagogiken är avgörande men om svensk skola idag använder en mycket sämre pedagogik än vad internationellt ledande forskning pekar mot, då måste reformarbetet av skolan i grunden även ifrågasätta pedagogiken. Om det är som Bergström skriver är det beklagligt och då får vi inom Centerpartiet ligga på så att det blir en positivare riktning.
Snabba lösningar för en skola i världsklass


Hur svårt kan det vara att få en betydligt bättre utbildningskvalitet och kunnigare elever? Om du fick bestämma själv, vad skulle du fokusera på för att förbättra skolans resultat? Som jag ser det idag så tycker jag det är ett rätt enkelt recept;


- Ställ mycket högre kunskaps och erfarenhetskrav på skolledningar


- Inför en pedagogik som bygger på internationell spetsforskning gjord av bl a Diederik Stapel och Siegwart Lindenberg. Empiriskt grundad forskning från framstående socialpsykologer, hjärn och lärarforskare talar tydligt om att dagens pedagogik inte är tillräckligt bra!


- Inför ett kraftfullt och rimligt rättvist lärarutvärderingssystem som gör att lärarnas löner kraftigt kan differentieras. En lärare som bevisligen får sina elever att lära sig väldigt mycket skall få en betydligt bättre löneutveckling än den som inte lyckas med det. Det går att utveckla ett system som tar hänsyn till elevernas olika utgångspunkter!
torsdag 21 april 2011

Hur ansvarslös får man vara?

Ansvar


Vad innebär det att ha och att ta ett ansvar? Frågan kan tyckas enkel men jag kan garantera att du skulle få väldigt många svar beroende på vem du frågar. En viktig utgångspunkt kopplat till ansvarsfrågan är att de som inte uppfyller de lagar och regler som gäller runt ett ansvar också får ta ansvar för de problem som uppstår när man uppenbarligen inte klarat av det. Hur kan t ex en högre arvodering eller lön motiveras med att det är kopplat till mer ansvar om man aldrig utkräver ansvar från den som har detta större tänkta ansvar? Utifrån detta perspektiv tycker jag att det är glädjande att landstingsfullmäktige i Blekinge väljer att inte ge landstingsledningen (den politiska) ansvarsfrihet, då de trots önskemål från tjänstemän fortsatt att driva en verksamhet som blöder finansiellt. Det finns alltid argument för att det blir som det blir men om man har fått givna ramar så måste man klara av att uppfylla dem, även om det innebär kraftiga neddragningar. Det är bättre att vara ansvarsfull hela tiden än att behöva den typ av chockterapi som t ex Irland, Grekland, Spanien, Island och snart USA måste gå igenom. Hur ansvarslös skall man få vara för att få ett fortsatt förtroende?

onsdag 20 april 2011

Hur svårt kan det vara?

Delägarskap
Idag hamnade jag i ett intressant samtal med några politiska kollegor. Ur ett övergripande perspektiv handlade samtalet om man kan se en kommun som ett företag eller ej. Särskilt ett partis representanter tyckte att jag var helt fel ute. Det var minsann skillnad mellan ett bolag och en kommun. En kommun är politiskt styrd och ett företag är oftast styrd av någon som vill tjäna så mycket pengar som möjligt, därför är jämförelsen dålig. Så gick deras argumentation. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att de inte vet hur ett företag fungerar. Framförallt kan de inte förstå hur ett stort företag med en bred aktieägarbas fungerar. Likheterna är väldigt stora. Att likheterna är så stora är inte så konstigt eftersom det handlar om delägarskap i något som har tydliga uppdrag och målsättningar. En kommun styrs av kommunallagen och företag styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och inte minst en mängd andra styrdokument.

Väldigt lika
Jag tror det skulle vara hälsosamt om politiker får en grundkurs i företagande. Då skulle de t ex förstå att medborgare = aktieägare, Styrelse i aktiebolags moderbolag = kommunstyrelse, VD = Stadsdirektör, Dotterbolagsstyrelse = Nämndstyrelse osv. Företag vill oftast vinstmaximera (i vart fall ägarvänliga bolag). Bra kommuner levererar vinst i form av hög servicekvalitet och servicegrad för minsta möjliga medborgarskatt. Den enda stora skillnaden är att politiska organisationer ofta företräds av amatörer, dvs inte människor med gedigen fackkompetens inom de områden som de verkar, medans företag alltid strävar efter att ha proffs. En annan stor skillnad är att inte ett parti själv bestämmer och då kan t ex en nämnd gå i en riktning som inte helt är i linje med vad kommunstyrelsen kompromissat fram. Inte så konstigt eftersom politiker i bästa fall skall representera folket och då färre än en procent av svenskarna ställer upp som politiker så blir ju urvalet inte så stort. En storföretagsvärld och en stor kommuns värld är väldigt lika. Tro mig, jag har nu erfarenhet från båda världarna. Hur svårt kan det vara att förstå det?

måndag 18 april 2011

Hurra för Finland!

Positiv förvandling Sedan unga år har jag lätt för att umgås med finnar. Precis som japaner är finnarna, generellt sätt, väldigt ambitiösa, tänkande och pratar ogärna om de inte har något viktigt att säga. Att inte prata om man inte har något viktigt att säga, det är det många politiker som skulle behöva lära sig... I min ungdom besökte jag Helsingfors, Mariehamn och Vasa rätt ofta. Jag startade upp en festklubb på gymnasiet och vi reste löpande på Finlandskryssningar. Båtresorna var underhållande men att angöra i Mariehamn, Helsingfors eller Vasa var en bedrövlig upplevelse. Redan tidigt i min karriär jobbade jag med Finland som marknad. Det var inte roligt att besöka Helsingfors i början. Sen hände det något och det hände, som med så mycket annat, väldigt fort. Finnarna och Helsingfors fick självförtroende och steg ur lillebrorskomplexet kopplat till Sverige. Tack vare bl a Nokias framgångar, Mika Hääkiinen (formul 1) och det finska ishockeylandslagets framgångar byggdes snabbt ett starkt och positivt folk. Helt plötsligt, i mitten av 90-talet började Helsingfors bli en riktigt kul stad att besöka. Finnarna hade öppnat upp sig och börjat tro på sig själva och det gav resultat. Självklart jobbade de hårt också. Förstör inte det ni skapat I alla tider har många människor trott på enkla förklaringar och på snabba lösningar. I alla tider har många människor varit rädda för förändringar. I alla tider har olika klasser inom ett samhälle kämpat om mer. I alla tider har de som har utvecklats bäst varit öppna och mångfaldsorienterade samhällen. Finska folket har med kraft visat att de är missnöjda med EUs centralisering, med det finska samhällets oförmåga att hantera problemen med invandringen och de vill inte betala för att andra européer levt över sina tillgångar. Komplexa frågor görs enkla och går hem i allt för många stugor. Jag hoppas verkligen att Finland inte återgår till att vara ett stängt och inte så utvecklande land. Jag tycker om Finland och finnarna allt för mycket för att vilja tro att en majoritet av detta kloka folk väljer mörkrets väg som inte leder mot framgång. I synnerhet leder mörkrets väg inte till framgång för de svaga grupper som ofta röstar på främlingsfientliga krafter.

söndag 17 april 2011

Ungdomen

Oövervinnerligt och kvickt
Om jag tar mig friheten att generalisera är det något oövervinnerligt och kvickt hos ungdomar som är attraktivt. Visst finns även äldre människor som fortfarande är nyfikna, framåt och tävlingsinriktade. Min morfar och Ingemar Stenmark är två härliga exempel. Många tappar ungdomens energi allt för fort. Kan det möjligen bero på att så många snabbt hamnar i en vardaglig "lunk" som bedövar? Vad tror du att det beror på? Du kanske inte håller med?

Centerstudenter rockar
Vilket trevligt möte med Centerstudenter jag hade på Upplands nation. Det känns som att Centerpartiet nu har möjligheten att bli en politisk kraft att räkna med även inom kårpolitiken. David lämnade som ordförande och har gjort ett mycket bra grundarbete. Mikael, ny ordförande, tror jag kommer att vara utmärkt i sin roll och jag känner på mig att han ordentligt kommer att bidra till att Centerstudenter nu lyfter ordentligt. De som var med på middagen måste få "blodad tand". Inte minst av alla tal och sånger som Rickard bjöd på. Hanna bjöd på en och annan mycket liberal tanke, som vanligt. Hanna spottade också i glaset och det var positivt. Hon visade att man kan ha roligt utan sprit. Jag gillade också inramningen där middagen intogs i mycket stilig klädsel som efter middagen snabbt byttes ut till hippieklädsel med hen hög kreativitetsnivå på tatueringar och andra stylingupplägg. Centerstudenter! Tack för en trevlig och givande kväll tillsammans! 

fredag 15 april 2011

Perspektiv

Perspektiv
Vad är rätt? Vad är fel? Beror inte det på vilken utgångspunkt du tar i din livsåskådning? Det är klart att det är så. Än en gång i livet hade jag förmånen att träffa en person som had många perspektiv på livet. Hon är ensamstående fyrabarns mamma och samtidigt markägare i Uppland, mycket som skall vårdas, och stöttar samtidigt energibönder i Afrika. Hon är dessutom ensamstående. Mannen orkade inte med sitt ansvar för de fyra barnen och lämnade. Han betalar inget för att stötta sina barn. Ingen svensk myndighet kan hitta mannen. Han är ursvensk. Vi föds med olika förutsättningar. Några av oss med föräldrar som bryr sig och andra som inte engagerar sig så mycket i sina barns väl och ve. Jag hoppas att mina barn tycker att jag var en närvarande och älskande pappa när de reflekterar över mina insatser efter min död. Dör gör vi alla, så varför inte se till så att döden toppas med så många superlativ som möjligt av dina närmaste. Lever du ditt liv så att dina närmaste kommer att hylla din närhet när du dör? Varför inte, om det är din slutsats?

Det gröna finns
I slutändan handlar det nog om min nya kompis från Sverige/Tanzania och hennes livsinställing. Hur kan världen överleva om vi inte tar tillvara de bördiga marker som finns men som inte exploateras på ett hållbart sätt bl a på grund av fattigdom? Hur får vi människor att lyssna bättre på varandra? Föreställningen är att Afrika är torrt och sandigt. Afrika är på många ställen enormt grönt, bördigt och rikt på naturtillgångar. Beakta att kineserna är kloka, de har inte tagit över Afrika för att det är roligt.......


torsdag 14 april 2011

Prioriteringar

Nyfiken, ambitiös och arbetsvillig Nyfiken, ambitiös och arbetsvillig har jag alltid varit. Jag hoppas att jag orkar fortsätta att vara det. Det gör onekligen livet mer intressant och meningsfullt. Ett av skälen till varför jag lämnade storföretagandets värld var att jag ville vara mer med mina nära och kära. Det är inte så lätt att klara av det när man hela tiden reser runt i världen för att göra affärer och för att jobba med sin personal. Idag slipper jag för det mesta att resa. De flesta resor jag gör är inte längre än att jag klarar av att vara där inom sex timmar. Ibland saknar jag pulsen och det härligt mångfaldiga i det internationella affärslivet men förmånen att verka med något meningsfullt lokalt överväger just nu. Livet är en massa prioriteringar Varje dag, under hela våra liv, gör vi, mer eller mindre medvetet, prioriteringar. I mitt fall allt för ofta prioriteringar som går ut över min familj. Samtidigt är det viktigt att man som individ känner att man får utlopp för sin nyfikenhet, ambition och sin arbetsvillighet. Idag vet jag vad det innebär att vara en ledande politiker. Om man är en nyfiken och ambitiös politiker, då är arbetsbelastningen enorm. I synnerhet om man har ett övergripande politiskt ansvar för medborgarna och samtidigt skall försöka göra sitt bästa för att utveckla sitt parti. Dagarna är fulla med möten. Både formella oc informella möten. Inte minst med medborgare. Kvällarna är fulla med möten mellan partier men framförallt med medborgarmöten och möten med partivänner. Jag börjar få en viss sympati för politiker som undviker att ta på sig ledartröjan i många sammanhang. Varje sammanhang där du har en ledartröja innebär att du måste vara påläst, att du måste gå före och visa vägen och samtidigt lägga mycket tid på att engagera och motivera det du är satt att leda. Just nu känns det som att jag har tagit på mig allt för många ledartröjor. Eftersom jag hatar att göra dåliga insatser blir summan av utmaningarna väldigt stor. Jag känner mig lite trött.....

onsdag 13 april 2011

Vem är rätt för vem?

Varför som idag?
Vem är rätt för vem när det gäller samarbeten mellan kommuner? Utgångspunkten idag är framförallt att kommuner som ligger nära varandra, eller i vart fall i samma län, skall samarbeta inom olika områden. Jag tycker att man skall samarbeta med alla som är möjliga för att utveckla en verksamhet eller en plats. Det är dock konstigt att vi tycks lägga ner väldigt mycket energi på samarbetspartners som inte alls verkar vara bäst satsad energi för att ge mesta möjliga resultat. Det är viktigt i det pågående regionarbetet att våga ifrågasätta alla "sanningar".

Lika barn leka bäst
Det finns ett talesätt att "lika barn leka bäst". Det ligger mycket i det talesättet. Det är sannolikt mer givande för verksamheter som påminner om varandra att lära av varandra och samarbeta än att verksamheter som skiljer sig mycket försöker ha ett utvecklande samarbete. Frågan är om ett lag som spelar i division tre i fotboll får tillräckligt ut av att spela mot ett lag i superettan? Vad tror du? Jag tror att det är viktigt att tänka lateralt för att det skall bli bäst för alla. Dagens tekniska förutsättningar skapar möjligheter som förr inte var möjliga! Varför låta historien begränsa en så viktig fråga som samarbete för en bättre framtid?

tisdag 12 april 2011

Beteendeförändringar

Komplext
Det är riktigt intressant och faktiskt roligt med den komplexitet som finns kopplat till trafiklösningar i samhället. Det kan tyckas enkelt att bestämma om vägar och torg men när alla intressen och trafikslag skall vägas in, och dessutom tillgänglighetsbalanseras, då blir det roligt komplext. Jag kan konstatera att mina enkla synpunkter tidigare verkligen var enkla eftersom jag inte satte min in i de beslutsunderlag som politiken ständigt tvingas ta ställning till och där man måste väga alla perspektiv mot varandra.

P-platser
Varför har vi P-platser? Ett enkelt svar är att vi behöver ett ordnat sätt att parkera våra bilar på. Det är självfallet ett perspektiv på frågan. En ytterligare och viktig aspekt är att balansera utbud mot den eftrfrågan som finns av parkeringar genom en smart P-avgiftslösning. Det är många färre p-platser i alla storstäder, i de centrala delarna, än vad som i var stund efterfrågas. Därför jobbar alla städer med olika priszoner, anläggande av infartsparkeringar och inte minst med att skapa maximalt utnyttjande av parkeringsgarage för att göra gatorummet så tillgängligt som möjligt. Många tror att handlarna i city tycker illa om avgifter på parkeringsplatser. Sanningen är en annan. Om jag har en affär vill jag att kunder inom rimlig tid skall hitta en plats att parkera på. Då kan inte p-avgiften vara på en nivå som gör att många långtidsparkerar på platser som är till för korttidsparkering. Vem gillar avgiftshöjningar? Inte jag. Gillar du avgiftshöjningar?

måndag 11 april 2011

Skuldsatt icke fri

Den som är satt i skuld är icke fri
En tidigare statsminister tjatade, för inte så länge sedan, om att "den som är satt i skuld är inte fri". Han kan inte anses ha lyckats så bra med sina visdomsord då det svenska folket anses vara ett av världens mest skuldtyngda folk. Varför blev det så? Tror du det är sunt att så många av oss har skulder upp över öronen? Personligen tror jag att det är gammal kunskap som gjort att många lockas av kreditsäljare som t ex säger att "fastigheter har alltid gått upp" eller "aktier har alltid varit en bättre placering än andra finansiella instrument". Så har det varit men är det givet att det fortsätter att vara så? De nya tuffare kreditreglerna kan få oanade konsekvenser. Vad kommer jordens sannolika energikris innebära? Vad händer som USAs ekonomi brakar ihop? Det kanske viktigaste är att fråga sig om man kan betala tillbaks om man måste i samma läge då marknaden för den så kallade säkra tillgång man har hittar köpare till endast 50% av det man själv betalade. Klarar du av en sådan smäll? Den som är satt i skuld är icke fri.

Islänningarna tror man kan rösta bort skulder
I dagarna röstade Islands befolkning om hur man skulle ställa sig till ett finansiellt saneringsprogram som landet är tvingat att genomföra för att inte deras ekonomi skall braka samman. Bl a handlar skuldsaneringen om att folket får betala en mångmiljardnota efter att hela det Isländska etablisemanget fick hybris och gick in som garanter till tvivelaktiga affärsmän som under en kort tid gav Island en känsla av att styra världen. I egna flygplan åkte denna familj runt i världen och strödde pengar runt sig. Pengar som inte var deras. Pengar som garanterades av det Isländska folket. Trots att det isländska folket röstade för att inte betala skulden, vilket jag kan fårstå ur ett känslomässigt perspektiv, väljer självklart de politiska ledarskapet att betala. Island har inget val. Vad lär vi oss av detta? Kanske att demokratin är svår. Att den som är satt i skuld inte är fri. Att det är viktigt att man väljer politiska ledningar som har integritet och som hela tiden förstår att de tjänar det kollektiva folket och inte några få särintressen. Lär vi oss av våra egna och andras misstag, vad tycker du?

lördag 9 april 2011

Stadsbyggnad

Varför byggs inte vackrare städer? I alla tider har människor försökt bygga vackra städer. I modern tid har vi alla möjligheter att lära av varandra eftersom vi vet väldigt mycket om hur våra förfäder gjorde och inte minst hur andra gör runt om i världen när de bygger sina större samhällen. Hur kommer det sig då att inte alla bygger vackrare än de gör? Är de oförmågan att hålla hårt i stadsplaneringen som gör att det gång efter gång utvecklas fula städer runt om i världen, inklusive i Sverige? Inte minst i Sverige finns mycket att önska. Varför är det så? Jag utgår ifrån att vi alla vill att våra städer skall utvecklas hållbart och vackert. Om vi inte kan lära av varandra idag kan vi med fördel lära oss mycket av egyptierna och romarna. Det är viktigt att stadsplaneringen är hårt styrd, annars blir det inte så vackert, hållbart och funktionellt som vi önskar. Vackra städer Jag har haft förmånen att besöka väldigt många platser på vår jord. Av världen storstäder tyckre jag att Sidney, Vancover och Paris är lysande förebilder. I vart fall vittnar de äldre delarna av framförallt Paris om en stadsbyggnadskonst som är beundransvärd. Nyare platser som skapats och som är vackra och intressant genomtänkta är t ex Dubai. Kan det vara så att dagens demokratiska system inte är optimalt för ett vackert stadsbyggande? Om det är så då skulle väl inte Sidney och Vancover vara så vackra. Dubai utvecklar ett mycket modernt och intressant stadsbyggande. Frågan är om det är hållbart. Vad tror du? Goda investeringar I nästan alla tider har fastighetsaffärer varit ett rätt säkert sätt att bygga förmögenheter. I takt med att våra städer, jorden runt, blir allt större, har det varit säkra investeringar att bygga nya fastigheter. Frågan är om det gäller även idag. Vad tror du? Hur många av våra fastigheter som byggts den senaste tiden eller av de som byggdes för länge sedan och som bevarats klarar de hållbarhetskrav som vår nya världsordning kräver? I takt med att energiförsörjningen blir allt svårare kommer vi sannolikt lära oss att det inte är så självklart att en fastighetsinvestering blir lönsam. Vad tror du? Tror du att t ex Dubais Burj Khalifa (världen högsta byggnad) är en hållbar fastighet? P.S Jag jobbar på att få till formateringen så att det blir styckeindelning igen!!!!

torsdag 7 april 2011

Ny C ledare

Organisationers olika faser Allt har sin tid. De allra flesta av oss människor tappar förmågan att snabbt tänka nytt och pröva det vi själva varit med att införa tidigare. Alla människor angriper utmaningar mer eller mindre på olika sätt. Olika tider kräver olika typer av ledare. Vissa, väldigt få, har förmågan att leda framgångsrikt under alla faser i en organisations utveckling. Visst kan en organisation gå igenom så många faser att en och samma person kommer tillbaks som ledare till samma läge som den startade med. Trots att profilen var rätt första gången är sannolikt den personens möjlighet att med trovärdighet leda verksamheten mot nya framgångar begränsad. Jag anser att det är viktigt och mycket hälsosamt att då och då byta ledning inom alla organisationer. Det är inte positivt för en tjänstemannastyrd verksamhets utveckling att ha en och samma ledare för länge. Tiden för skifte närmar sig Det börjar bli dax för Centerpartiet att byta nationell ledare. Maud Olofsson har en imponerande energi och är mycket duktig vid personliga och större fysiska möten. Hon var duktig på att leda C in i en tydlig liberal profil. Hon har också gjort ett mycket svårt och bra jobb som näringsminster under en mycket utmanande tid. Trots det är det nu dax att byta ledare under 2012 så att C, efter att det uppdaterade politiska programmet tagits fram, får en ny nationell säljare som under minst fem år kan driva förändringen. Utifrån hur programmet ser ut och utifrån faktumet att C måste vinna stadsväljare i större utsträckning skall vi sedan välja ny ledare. Maud kan med fördel fortsätta som näringsminister och när hon fokuserar på det kan hon förhoppningsvis driva igenom fler förbättringar mot finansdepartementet som ständigt stoppar de flesta bra förslag som C för fram! Det är dax för ledarskifte 2012 så att det nya ledarskapet kan föra C till de framgångar som är möjliga i valet 2014. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=4443490#srcomments En tydlig socialliberal och grön röst Visst kan och måste C kompromissa för att kunna sitta vid makten. Det är dock viktigt att vi för vår trovärdighet bättre kan hantera t ex överenskommelser som den runt kärnkraften och den personliga integriteten. Kärnkraftskompromissen är bra men den borde ha förankrats mycket bättre. Integritetsfrågan har hanterats oacceptabelt ur ett frihets och integritetsperspektiv. Vi måste bli bättre på att snabbt kunna förankra svåra kompromissförslag och vi får inte vara de som skall stå och försvara förändringar som vi inte tror på. C har den bästa politiska plattformen redan innan att vi uppdaterar den. Med den utgångspunkten är det endast ledarskapet och vår egen förmåga att hålla sammans som avgör våra kommande framgångar. Tror du C klarar av att ta den chansen? Vem tycker du skall leda C framöver?

onsdag 6 april 2011

Evigt ung

Linus Thunström
Linus Thunström, teaterchef på Uppsala stadsteater, är en mycket energisk och intressant personlighet. Jag har haft förmånen att träffa honom ett antal gånger och jag gillar mötena för han har en speciell blick som för mig vittnar om nyfikenhet, bestämdhet och ambition. Han har på kort tid visat att han är en mycket duglig konstnärlig ledare. Uppsala stadsteater har verkligen utvecklats till en modern teatralisk plattform som lockar trots den enorma konkurrensen om vår dyrbara tid. Bra jobbat Linus!

Evigt Ung
En av pjäserna som spelas på teatern heter "Evigt Ung". Den är bra och i synnerhet när man går på den med sin morfar som är inne på sitt 90e levnadsår. På ett roligt och tydligt sätt förmedlar regisören och skådespelarna frustrationen med att bli äldre, konflikten med omvårdnanden som inte alla gånger respekterar den individ man själv ser sig som även om skalet förändrats samt att de allra flesta av oss fortfarande har barnet kvar innom oss även på äldre dagar. På många sätt. Föreställningen är mycket bra! Bra jobbat!

Aldrig nog
Jag skulle gilla att se hur Linus teater skulle kunna få till en skildring av dagens ohållbara konsumptionssamhälle. Den rika och högavlönade bankdirektören som aldrig tycker att hon har tillräckligt eller får tillräckligt hög ersättning för sitt riskfyllda uppdrag och Kalle Kula som knappt har en genomsnittligt inkomst + fruns motsvarande och ändå lever i ett för dyrt hus, två bilar, utlandssemestrar etc (dvs med en väldigt hög belåning). Linus talar om att gestalta viktiga frågor på ett enkelt och nytt sätt. Hur kan detta gestaltas bättre. Det är ohållbart! Både bankdirektörens attityd och Kulas är ohållbara. När kommer pjäsen Linus?


tisdag 5 april 2011

"Varm och grön socialliberalism"

Varm och grön
Jag gillar beskrivningen att Centerpartiet står för en "varm och grön socialliberalism". Just att partiet är socialliberalt tycker jag tydligt visar att vi har en varm grundinställning till samhällsutvecklingen. Det glädjer mig att en av partiets nationellt ledande företrädare står bakom att vi skall bli Sveriges mest öppna parti. Som så många gånger tidigare vill jag understryka att jag inte tror på andra vägar i dagens fantastiska informationsålder. Öppenhet är inbjudande och det innebär också att man minskar utrymmet för felaktig ryktesspridning och inte minst motverkar maktkorruption.

Politiska entreprenörer
Jag delar Hatts syn att Centerpartiet i störst utsträckning varit politikens entreprenörer. Det var ett av skälen till att jag valde Centerpartiet som min politiska plattform. Det är bara de som vågar leva i nuet och som vill utvecklas som har en bra eller t o m bättre framtid. Vår politik går ut på det. Vi tror på människan och hennes förmåga. Vi tycker att vi skall ta ansvar för oss själva, att vi skall ges bästa förutsättningar att utvecklas utifrån vår egen förmåga samtidigt som vi anser att det är en självklarhet att vi månar om varandra. De allra flesta av oss har haft stunder i livet då vi är tacksamma att det finns medmänniskor som stöttar oss när vi är sjuka eller på annat sätt behöver andras stöd.

Hållbart tillväxtprogram
Det är svårt att få fram konkreta förslag i en debattartikel. I synnerhet om man vill få med 8 punkter. Tro mig. Jag var med och formulerade en vision för Sverige för tio år sedan och den var bra men samtidigt på en hög nivå. Det var en vision. Det verkar också svårt att inom politiken vara för konkret, då riskerar man ju att många partivänner som tycker att man har fel får fritt utrymme för kritik. Eftersom det är så tror jag vi får en politisk kommunikation som allt för ofta är väldigt otydlig. Jag gillade dock det övergripande budskapet som hon sände ut i sin debattartikel. Precis som hon också skrev gillar vi inom Centerpartiet handling och inte bara ord. Jag är med på inriktningen. Jag hoppas också att allt fler medborgare förstår att Centerpartiet har det bästa och det mest hållbara tillväxtprogrammet av alla etablerade partier. Centerpartiet bjuder på en politisk väg som innebär att det blir Roligare, rikare och rättvisare att leva i vår del av världen.

måndag 4 april 2011

Vem får svartepetter?

Utvecklade mekanismer för beläggningsproblem Barnkullar varierar i storlek. Ibland kommer stora grupper nya barn som t ex de så kallade 40-talisterna, 60-talisterna och de tidiga 90-talisterna. Ibland kommer kullar som inte är så stora. Vårt samhälle måste klara av dessa stora svängningar och dess behov av barnomsorg, utbildningsplatser och äldreomsorg. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. Vem får svartepetter? Frågan är hur man kan bygga in mekanismer som gör att vi klarar av dessa svängningar så hållbart som möjligt i en värld som idag glädjande består av många levreantörer av dessa tjänster. Eftersom det gemensamma samhället, genom kommuner och landsting, har åtagandet att lösa frågorna behövs också mekanismer som gör att variationerna inte bara innebär att vi kollektivt får bära utmaningarna med att vissa verksamheter inte klarar av sina åtaganden när underlaget av t ex elever sjunker dramatiskt. Mångfald är definitivt rätt väg framåt men vi måste också utveckla bättre kvalitetssäkringssystem som bättre kan hantera när t ex en skola inte längre klarar av att bära sitt ansvar när elevunderlaget t ex innebär att ett långsiktigt lokalåtagande blir för tungt att bära och verksamheten därför tvingas lägga ner. Vilka mekanismer tror du kan bidra till att vi bättre kan hantera dessa svängningar i en underbar värld fylld av valfrihet och mångfald? Vilka får svartepetter om vi inte utvecklar bättre mekanismer för att hantera beläggningsvariationer? Jag tror vi alla vet svaret på den frågan. http://www.unt.se/uppsala/elevtappet-vaxer-sig-allt-storre-1302786.aspx

söndag 3 april 2011

Ur led är tiden

En folkrörelse måste röra sig med folket
Kan något stå still i 50 år? Tydligen. På Centerpartiets länsmöte ställde sig en kvinna upp, som jag vill minnas sa att hon varit aktiv centerpartist i 50 år, och hon sa att länets stämmomöte hade haft samma utformning i alla år. Hon tyckte att det krävdes lite förändring för att, om möjligt, locka fler yngre. Varför har inte denna förändring genomförts? Hur svårt kan det vara att inse att man måste vara en del av sin tid. I synnerhet om man vill locka yngre medlemmar. När något förblir som det varit i 50 år, då har det tappat sin förmåga att röra sig med folket, gärna leda folket mot en bättre framtid. Uppsala, Sverige och världen var väldigt annorlunda för 50 år sedan. Ur led är tiden om man inte förstår att vi lever i en mycket annorlunda värld än på svenskt 50- eller 60-tal.

En dag av mitt liv
En hel lördag gick förlorad för ett möte som man skulle kunna klara av på mindre än en timme Jag har inga problem med att delta på möten men jag vill att de skall vara meningsfulla. Om politiskt engagerade människor, som säger sig vilja verka för en bättre morgondag, träffas bör man utnyttja det traditionellt fysiska mötet till politiska och relevanta samtal. I ett länsmöte är relevanta frågor t ex länsöverskridande kollektivtrafik och sjukvård. Att fylla en hel dag med formalia, lite bra underhållning och sedan endast behandla några internt orienterade motioner, som byggde på helt felaktiga fakta, det bidrar inte till att Centerpartiet blir mer relevant som plattform att utveckla vårt samhälle utifrån. Jag är verkligen glad att riksorganisationen insett att en större förändring måste till. Det är bråttom med denna förändring om den skall lyckas. Hur kan man ha samma format på ett möte i 50 år? Kan man tolka det på något annat sätt än att den kollektiva förändringsviljan är rätt låg? Jag vill inte förlora en dag av mitt korta liv på meningslösa möten. Jag tror att det är många som tänker så. Vad tror du?

Uppsala gör annorlunda
I Uppsala gör vi annorlunda. I Uppsala driver vi förändring utifrån det folket och omvärlden vill och kräver. Vi gör det för att bli allt mer relevanta och för att vi därigenom vill bidra till en positivare framtid. Vi hoppas att allt fler och fortare följer vår väg framåt. Vår väg framåt uttrycks rätt tydligt i vårt politiska program Roligare, rikare och rättvisare.  Centerpartiet kan, vill och vågar bättre. Det vill vi visa i Uppsala.

fredag 1 april 2011

April, april.....

Politik och humor går inte att förena

Jag tycker att det är märkligt att vissa tycks tro att det är ett skämt att vi inom Uppsala kommun beställt hyenadräkter till de som fuskar med försörjningsstöd eller, ännu värre, ersättningar för att stödja gravt funktionshindrade medmänniskor. Alla borde ha lärt sig att politik och humor inte går att förena. Det är inget aprilskämt att vi beställt hyenadräkter för kommunalt utvecklingsarbete.


http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=4432748

Från liberal till kommunist Jag blev väldigt förvånad när jag fick veta att Uppsala Nya Tidning och dess nya huvudägare ändrat politisk ledarinriktning och nu bygger den politiska propagandan utifrån kommunistiska ideal. Personligen gjorde det mig lättad, då det gör det mycket lättare för mig att förstå att en liberal person som jag så konsekvent förföljs av tidningens ledare. Tänk att det finns förklaringar till nästan allt.