fredag 31 december 2010

Det svarta halet

Sa har innan festen borjar pa arets sista dag kan jag inte lata bli att reflektera lite over det svarta hal som finns och som kommer att suga ur all energi ur sin narhet om narheten inte lyckas tanka om. Det svarta halet ar andelen vuxna som forsorjs av andra i forhallande till den totala populationen. I den andelen maste man rakna in pensionarer eftersom vart pensionssystem inte alls ar uppbyggt som vissa tycks tro dvs att man sjalv betalar in sin pension. Det generella pensionssystemet ar uppbyggt pa att de som nu jobbar betalar pensionerna till de som ar pensionarer. Visst finns det pensionssparande som vissa satt av sjalva men det ar forsvinnande lite pengar i forhallande till det enorma pensionsatagande som ligger framfor oss allt annat lika. Vi maste tanka om men kommer vi att klara av att tanka om och hitta en ny samhallsmodell som klarar av att leverera generellt valstand samtidigt som vi gar in i en tid med negativ befolkningsutveckling och dar allt fler av de som lever ar aldre i Europa. I tangentens riktning ar vi chanslosa i konkurrensen med t ex stora delar av Asien.

Vad kan fa oss att undvika att det svarta halet tar all tillganglig energi och for oss in i en fattig tid igen(fragetecken). Det var inte lange sedan som Sverige var ett fattigt land. Det var inte lange sedan som stora delar av Europas befolkning levde fattigt. Det var inte lange sedan som det inte fanns nagot som hette minimistandard pa en sa hog niva som vi har i dagens Sverige. De var inte lange sedan som de flesta familjer pa sex personer eller fler bodde i max tva rum och ett litet kok eller ett motsvarande litet hus. Vi kan hamna dar igen. Det kan ga fort. Vi kommer att hamna dar igenom om vi inte tanker om och hittar en vag mot en hallbar tillvaxt som minst motsvarar 2% per ar. Vi har precis gatt igenom en av nutidens storsta ekonomiska kriser. De flesta i Sverige har inte kant av mycket av det. Det ar dock sa att vi lever i symbios med ovriga Europa och varlden. Under nasta ar slar tva stora faktum igenom i Europa nar kontinenten skall spara efter finanskraschen. Ett = Enorma neddragningar i manga landers offentliga utgifter. Tva = Privatpersoner som kan har borjat spara mer och aven det paverkar vara ekonomier i stor utstrackning. Eftersom offentliga sektorerna drar ner och stora foretag som redan har en massa pengar i sina kistor kommer pengarna att jobba vidare i framforallt Kina, Indien, Brasilien och Ryssland. Du kanske skall satsa lite pa fonder dar! Var historia lar oss tyvarr att vi aldrig klarar av att genomfora nodvandiga forandringar i tid. Det ar bara modigt ledarskap som vagar driva forandring som ar tuffa i det korta perspektivet som kan gora langsiktigt gott. Det ar bara tryck som kan forandra pa riktigt. Det trycket kanner t ex KD, FP och C i svensk politik. Kanske kan nagot eller nagra av dessa partier nu hitta en hallbar vag framat och den maste bygga pa tillvaxt.

torsdag 30 december 2010

Larandesystemet avgor generellt valstand

Finns det nagon som inte forstar hur viktigt det ar med ett konstant larande(fragetecken). Ar det nagon idag som inte forstar att ett bra larandesystem avgor om man uppnar ett generellt valstand eller inte(fragetecken). Jag tror alla har fattat det. Jag tror ocksa att alla fattar att lararnas kvalitet och de foraldrar ett barn har far en mycket avgorande betydelse for hur bra det barnet utvecklas i sitt liv. Arv och miljo. Som pappa och ledare ser jag mig sjalv som larare dar mina tva viktigaste uppgifter ar att ge formaga till sjalvstandighet och ett gott sjalvfortroende.

Kampen om varldens resurser fortsatter. Tack vare marknadsekonomin har hundratals miljoner fler manniskor gatt fran fattigdom till valstand nar vasterlandska foretag flyttat sina produktionsanlaggningar till utvecklingslander som t ex Kina, Indien, Rumanien och Brasilien. En fantatisk utveckling som inte primart skapats av politiker utan framforallt av ratt kortsiktigt vinstmaximerande affarsman. I en allt rikare varld. I en varld dar allt fler maste prestera allt battre och mer for att behalla sitt valstand. I den varlden blir skolsystemet om mojligt an viktigare. Tank efter sjalv, vad innebar konkurrensen med lander som USA, Indien och Kina som arligen utbildar betydligt fler driftiga inom allt an vad Sverige nagonsin gjort(fragetecken). Vad innebar det i praktiken att allt farre skall betala for allt fler som ar pensionarer och allt fler som inte kan forsorja sig sjalva(fragetecken). Bl a innebar det att vi maste blir battre an vad vi ar idag. Det innebar ocksa att vi maste lyckas behalla de duktiga vi utbildar sa att de inte bara valjer att sticka dit det ar individuellt battre nar de ar klara med sina studier. Hur ser det skolsystemet ut som klarar av det(fragetecken). Det innebar ocksa att vi maste se till sa att alla som kan bidra ocksa gor det.

USA, England, Frankrike och Japan omprovar sina skolsystem. Sakert manga fler. Alla vill de fa ut mer for samma pengar eller helst mindre satsade pengar. De auktoritara skolsystemen i t ex Finland, Japan, Frankrike och England levererar inte tillrackligt bra. De kan knappast vara goda exempel for att bygga det skolsystem som behovs idag. Inte minst maste foraldrarollen som larare vavas in i systemet for att varje barn skall utvecklas utifran sin formaga. De som saknar foraldrar som kan eller vill engagera sig i sina barn maste fa stod med detta. I USA vill manga stater ga mycket hart fram. De vill bl a kunna stanga skolor som underpresterar. De vill kunna avskeda larare som underpresterar. De vill kunna ge lararna rorliga loner och en generell loneutveckling som helt ar kopplad till prestation. Bakgrunden ar sjalvfallet att manga amerikanska skolor underpresterar trots att de far mycket resurser. Facken ar helt emot. Jag tror att forandrarna kommer att vinna. Jag tycker att forandrarna har ratt. Facken maste inse att de inte bara kan slass for sina lagpresterande medlemmar. De maste aven slass for sina bra presterande medlemmar och de maste framforallt vara en av alla krafter som slass for vara barns basta! Om facken vill gora mer gott i samhallet borde de istallet for att vare emot hjalpa till och utveckla ett nytt lonesystem som upplevs som rattvist.

Hela vastvarlden kommer att skrika efter kompetens. De nya tigrarna i varldsekonomin kommer att locka de basta med intressanta utvecklingsmojligheter och inte minst battre chanser att bygga rikedom an vad stagnerande vastlander kommer att klara av. Om det ar ett sannolikt scenario maste vi aven utveckla ett skolsystem dar vi far vara barn att vilja fortsatta att vara en del av det svenska samhallsbyggandet. Annars kommer pa sikt hela Sverige att avbefolkas. Aven Stockholm.

onsdag 29 december 2010

Medelklassen bestammer

Varmt och fuktigt. Varmt och fuktigt. Varmt och fuktigt. Mycket luftkonditionering som slukar mer energi an varme hemma i Sverige. I varmen och fukten fungerar hjarnan samre. Lyckas dock hamna i intressanta samtal trots att hjarnan ar lite seg.

Talade lange med ett gang engelsman om utvecklingen i deras land. England ar ju som du kanske vet riktigt illa ute. De levde over sina tillgangar, de gav for mycket till de som lever pa bidrag, de skattade inte sina rikaste osv. Nu far de bita i det sura applet och de rika far betala lite mer skatt, manga offentliga jobb avvecklas, underhallet pa allt for vidlyftiga offentliga byggen star stilla och mycket mer gors for att hantera en ohallbar ekonomisk situation. De haller t o m pa att ta bort barnbidraget till de som tjanar mest. De skall helt enkelt bort fran sa mycket bidrag som mojligt. Bidrag ar knark for folket. De som kanner av de tuffare tiderna ar de som inte jobbar (av olika skal) och de som har rad med lite mer skatt och avgifter (de rikaste). Visst drabbas medelklassen men inte tillrackligt enligt engelsmannen jag talade med. Medelklassen vill alla vara kompis med.

Det ar medelklassen som avgor alla val. Aven medelklassen skulle behova vara med och betala mer for att det kollektiva samhallet levt over sina tillgangar men klarar nagot parti som vill smora for medelklassen att ta i dar det marks(fragetecken). Knappast. I Sverige vinner Alliansen, framforallt Moderaterna, medelklassens hjartan genom att sanka skatterna. Det ar klart att medelklassen blir glad i alla lander om de som sliter mest far behalla lite mer och om det matchas med att de som inte arbetar far lite mindre.

Det som saknas i Sverige, an sa lange, i jamforelse med England, ar att de rika fortsatter att bli rikare. Enligt engelsmannen kan det vara ett dumt drag av Sveriges regering da medelklassen bade vill se hardare tag mot de som lever pa andra samtidigt som det far vara nagon matta pa girigheten hos de rikaste.

En av de stora fragorna i England ar om man skall hoja arsavgiften for universitetsstudier. Den ar lite hogre an i Sverige men som i Sverige ar den kraftigt subventionerad och utbildningssystemet blir allt samre eftersom resurserna smetas ut pa allt fler universitet och hogskolor. Det engelska utbildnignssystemet gar en mork framtid till motes i sin nuvarande form MEN det ar inte en latt fraga att rora da den beror medelklassen. Det ar manga av medelklassens barn som inte kommer in pa universiteten om de blir battre men farre och i synnerhet om det blir dyrare for att just kunna bli battre. Det var nastan kusligt likt Sverige nar jag horde engelsmannen beskriva sitt land och dess politiska situation. De har ocksa stora utmaningar med en aldrande befolkning. Deras unga och duktiga har det annu lattare att emigrera om bordan som vi aldre kommer att bli blir allt for tung. Varfor skall de unga och begavade, de som kan dra in pengarna till kommande pensioner, stanna i Sverige, nar man ar valkommen pa sa manga anda stallen om man ar just ung, begavad och kanske t o m rik(fragetecken). Jag gillar utmaningar. Jag tror att det ar manga som inte forstar vilka stora utmaningar vastvarlden star infor. De ar enorma. Det galler Sverige ocksa aven om vi just nu har ett battre ekonomiskt lage an manga.

Alla vill vinna medelklassens hjarta. Jag tror inga politiker som vill ha makten vagar tala sanningar och darfor ror politiker vid makten inte de formaner som medelklassen har. Ar medelklassen sa homogen som manga politiker tycks tro(fragetecken). Det kanske ar sa. Da maste verkligen de sma partierna hitta starka egna fragor som attraherar tillrackligt manga, annars ar deras tid snar ute. Ett stod bland medelklassen ar nodvandigt for att kunna regera.

tisdag 28 december 2010

Ett skratt forlanger livet

Talesattet sager att ett skratt forlanger livet. Ar det sa (fragetecken). Knappast om man skall tro modern forskning. Utifran den senaste forskning som jag tagit del av ar det kalorisnalt som forlanger livet. Ett hogt kaloriintag ar bland det mest destruktiva vi manniskor kan utsatta vara kroppar for. Det ar t o m sa att foraldrars klokhet, dvs laga kalorintag, tenderar att bli arftligt. Visst ar det hafftigt! Arv och miljo formar oss men under lang tid har det varit populart att forespraka att miljon ar viktigast. Mer och mer tenderar arvet att ha betydelse for hur vi utvecklas och vilka miljoer vi soker oss till. Ar det kul eller trakigt att veta(fragetecken). Med denna vetskap skall politiken ta ett sarskilt ansvar(fragetecken). Varfor inte(fragetecken). Vissa vill forbjuda alkohol och definitivt fortsatta att forbjuda knark. Vissa tror att de endast far skratt om de ar berusade eller drogade. Om man nu ar en forbjudsorienterad person, varfor valjer man da inte att i vart fall satta mycket hogre skatter pa kalorier(fragetecken). Det tycks helt klart att t ex godis och pasta inte forlanger livet. Svenskarna ater mest godis i hela varlden per capita. Sjalv levde jag pa pasta och ketchup under mina ar pa universitetet. Det ar dax att ta godisatandet pa storre allvar om vi verkligen bryr oss om varandra och om vi vill ha vara sjukvardskostander under rimlig kontroll. Haller du med(fragetecken).

I Uppsala finns en busschauffor som heter Amos Makajula. Han a mer kand som den leende busschaufforen. Han ar definitivt en person som ger andra manniskor skratt och som forlanger deras liv. Tank vad enkelt det kan vara. Du stiger pa en buss. Du mots av ett stort leende och en trevlig medmanniska. Du ler tillbaks och du mar bra. Tank om fler kunde leva som herr Makajula. Jag forsoker men racker inte alltid till. Jag har dagar da jag inte far till ett standigt leende. Da smittar jag inte min omgivning. Makajula sags inte ha en enda dag da han vaknat snett. Han ar en manniska som sprider gladje och skratt och darigenom forlangda liv. Makajula du ar en hjalte!

måndag 27 december 2010

Upp till kamp!!!

Det ar harligt med lite ledigt ibland. Det ger utrymmer for battre reflektioner och for att bryta vardagliga rutiner som tenderar att ta over ratt snabbt. Jag gillar att lasa bocker. Tyvarr hinner jag inte, eller valjer inte att prioritera, boklasande sa mycket nar jag jobbar. Pa semestern blir det ofta nagra bocker som slukas. Det ar inte mycket som slar en bra bok. En bra bok ger mig kittlande eftertankar, later min fantasi fa hjalpa till lite da och da och inte minst sa far den garna bjuda pa lite spanning. Jag ar dock ingen deckarlasare. Nog om semester och bocker. Ater till utrymmet for battre reflektioner.

Det ar dax att borja samla folket till kamp mot centraliseringarna som ager rum i allt for stor omfattning. Det ar bade ekonomiskt dumt och ohalsosamt (gar i och for sig hand i hand). Jag har inget emot att vi kampar for en battre miljo och varnar vart klimat pa EU och varldsniva, allt annat ar ratt meningslost eftersom det ar de stora landerna och ekonomierna som maste ta det absolut storsta ansvaret. Jag tycker ocksa att forsvarssamarbete inom EU ar naturligt. Aven bekampandet av kriminalitet och infrastrukturfragor kan och maste med fordel ledas pa minst regional och EU niva. Det ar dock dax att borja satta ner foten och tydligt definiera vad som ar varlds, EU, Sverige, regionala och lokala fragor. Allt fler fragor far sitt beslutsform over den lokala nivan och det ar inte bra! Nu far det vara nog med centralisering for centraliseringens egen skull. Eftersom vi svenskar ar varldsmastare pa att ta till oss EU regler och lagar har jag t ex svart att forsta varfor vi behover ett Sverige nar vi snart har storregioner i landet. Varfor behovs en svensk niva(fragetecken). EU kan val infora en modell for skattevaxling som kan tillampas pa regioner oavsett var de finns.... eller. Det ar dax for kamp! Centraliseringen har gatt for langt. Dagens moderna samhallen ar sarbara. Centralisering av makten gor samhallet annu sarbarare. Istallet for att jobba mot centralisering i sa stor utstrackning som mojligt maste vi jobba for decentralisering i sa stor utstrackning som mojligt! Precis som i vara domstolar borde bevisbordan om en forandrings fortrafflighet ligga hos centralisterna varje gang de forsoker centralisera ytterligare nagot som med fordel kan beslutas om lokalt. Jag ar overtygad om att Balinge och Uppsala stad vet bast hur de kan utveckla sitt valstand an nagon som sitter i Stockholm eller i Bryssel och som bor i Taby eller i Waterloo. Upp till kamp!!

söndag 26 december 2010

Fyrishov som tropisk semester

Vad skall man saga om alla som aker ett halvt varv runt jorden for att endast ligga pa hotellsolstolar vid polen och i basta fall ga runt kvarteret for att dricka och ata. Hur kan man lata bli att njuta av havet (fragetecken). Smaken ar som bekant som baken... Eftersom det tyckas vara ratt manga som valjer poolen, och i stort endast ar pa hotellomradet, bor det innebara en stor affarspotential for Fyrishovanlaggningen i Uppsala. Varfor inte satsa pa tropiska semestrar under vinterhalvaret(fragetecken). Tank dig att Basangomradet blir mer fuktigt, det byggs flera gangtunnlar mellan Fyrishovanlaggningarna och stugbyn. Gangtunnlarna ar fuktiga och varma. Stugbyn ar inglasad. Delar av stugbyn ar barer och andra delar ar basarer. Vi odlar en del regnskog i och runt anlaggningen sa att den koldioxid som binds gor anlaggningen klimatneutral. Varfor skall da de som gillar poolen aka till tropiska breddgrader om de kan fa allt de vill till halva priset i Uppsala(fragetecken). Jag tror det kan fungera. Tror du att Uppsala kommun, som agare, kan bygga om anlaggningen sa att det gar(fragetecken). Tycker du att det ar lampligt med kommunen som agare (fragetecken). en enorm solariumlampa maste sattas i glastaket over badet ocksa. Annars kanns det nog som att det blir en resa som inte riktigt ar pa riktigt.......Man maste ju ha lite farg nar man kommer hem och traffar grannarna. Havet ar harligare an vilken pool som helst!

lördag 25 december 2010

Overvikt - ett stort samhallsproblem

Jag har bott i tropisk varme, sa jag vet att det ar varmt och fuktigt. Jag vet att det ar bra om man slipper ha kostym och jag vet att man alltid blir valdigt svettig om man promenerar ute en liten stund. Nar man ar i denna hetta ar det inte konstigt att de flesta valjer att vara nastan nakna. Da ar det standiga svettandet inte lika motbjudande. Manga svenskar vill garna flytta till dessa varmare breddgrader. Jag tror att de, precis som jag, skulle lara sig att battre uppskatta det fantastiska vader vi har i Sverige bortsett fran att hosten och vintern ar for lang. Det ar inte harligt att alltid svettas nar man ar ute. Det ar inte varierande intressant utan arstider. Om inte golfstrommen staller om ar Norden och Sverige aven priviligierade ur vadersynpunkt. Det trodde jag aldrig att jag skulle tycka. Flera ar med basen i tropisk varme fick mig att forsta battre. Jag haller med! 20 minusgrader ar inte roligt.....MEN standigt svettand eller klimatpafrestande aircondition ar inte heller roligt. Nu till saken. Nar alla svettas tenderar vi att latta pa kladseln. Da blir det uppenbart att Sverige och Finland (mest svenskar och finnar pa hotellet som jag ar pa) har utmaningar med overvikt. Det ar en sak att man som overviktig sjalv valjer ett liv dar man orkar mindre och dar min halsa standigt ar mer utsatt an for en som inte ar overviktig. Problemet for alla andra ar att vi lever i ett samhalle dar vi alltid, till stora kostnader, har valt att stotta alla oavsett de individuella okloka valen. Ur ett politiskt perspektiv kan man da valja olika vagar. En vag kan vara att lata det vara och alla kollektivt far betala for enskilda tillkortakommanden. En anna vag kan vara att de som valjer att inte varda sig sjalva for betala hogre skatt an de som gor det. Ar inte det senare rimligt med tanke pa att de senare utsatter det gemensamma systemet for mycket storre pafrestningar an en som ater och dricker normalt och som tranar regelbundet (fragetecken). Om det kostar mer att leva osunt sager inte det kollektiva samhallet NEJ! Det kollektiva samhallet sager Gor som du vill men om du valjer en oklok linje sa far du betala extra sa att vi kan finansiera alla extra kostnader som du kommer att kosta samhallet, om du blir aldre. Fetman i kombination med en allt aldre befolkning gar inte att finansiera om framtidens svenskar vill ha dagens samhallsservice. Hur tycker du att vi skall gora (fragetecken) jag hittar det inte pa tangentbordet....

En majoritet svenskar ar enligt kvallstidningarna pavag att tycka att kungen skall avsattas. Sa sager lopen har ner i varmare breddgrader. Det ar intressant. Som vanligt ar det annat an logik som styr varlden. Det ar framforallt mer hjarta som styr varlden an hjarna. Istallet for att tanka att vi skall avsatta en kung for att istallet valja hans dotter till drottning borde vi alla borja med att stalla oss fragan; Vad kraver vi av den som skall vara statsoverhuvud (fragetecken). Nar vi svarat pa den fragan kan vi se vilka som vill stalla upp och vem vi anser vara mest lampad att klara uppdraget. Om uppdraget framforallt handlar om att representera Sverige och hjalpa till att dra in affarer som betalar for det svenska valstandet, da kan ratt manga svenska affarsmanniskor vittna om att kungen gor ett ratt bra jobb. Om det handlar om att vara omtyckt av svenska folket, da kan nog Victoria vara ett battre jobb. Vad ar viktigast for valstandet (fragetecken). Vinner man val pa att tala sanningar (fragetecken).

fredag 24 december 2010

Ratten till olika arbetstider!

Under en tid har jag hort fran oppositionen att de vill infora en obligatorisk heltidsanstallning. I huvudsak anses idag deltidsjobb vara ett stort problem for kvinnor. Jag forstar att det finns personer som har deltidsjobb och som hellre vill ha heltidsjobb. Jag vet ocksa att det finns manga personer som vill ha deltidsjobb da det passar deras nuvarande livssitution bast. Det ar ocksa ett faktum att manga arbetsgivare vill erbjuda en blandning av hel och deltider for att kunna optimera sina schemalaggningar av arbetskraften. Ett tvang att erbjuda endast heltidstjanster ar helt fel vag att ga. Det var intressant att ta del av Fredrik Reinfeldts ingang i deltidsproblematiken. Ur hans perspektiv ar det ett problem att allt for manga kvinnor arbetar for lite och da ofta deltid. Reinfedt menar att det ar ett stort problem eftersom vi antas ga mot tider med arbetskraftsbrist. For att forsoka motivera fler att jobba mer oppnar han upp for en annu battre barnomsorg etc. Dvs stodsystem som gor det mer hanterbart for bade ensamstaende och ovriga familjekonstellationer att jobba mer. Jag gillar Reinfeldts ingang i fragan mycket battre an oppositionens. Utan att infora idiotiskt tvingande lagstiftning, hur utvecklar vi vart samhallssystem sa att fler jobbar mer. Det marks att Reinfeldt ar helthetsansvarig for vart land och dess utveckling. Han ser problemen pa arbetsmarknaden inom kort om vi inte hittar losningar som gor att de som redan jobbar motiveras att jobba mer eller att vi an en gang maste forsoka attrahera mycket ny arbetskraft till Sverige. Initiala problem med arbetskraftsinvandring ar sprakkunskaper. En offensiv arbetskraftspolitik ar inte heller sa latt da de attraktiva pa arbetsmarknaden ar eftertraktade i manga delar av vastvarlden. Nytankande ar bra men lagstiftningsvagen ar fel. Ror inte friheten for arbetsgivare att erbjuda de varianter av arbetstider de vill och arbetstagarna att fritt valja bland de mojligheter som finns.

torsdag 23 december 2010

Lokal bestammanderatt!

Nar jag valde att verka politiskt genom Centerpartiet var ett av de viktigaste skalen att jag anser att sa mycket makt som mojligt skall ligga nara oss invanare. Filosofin bakom det tankande brukar kallas decentralisering eller subsidiaritet. De flesta stora herrevaldena genom historien har forstatt kraften i att dra nytta av den energi som ett lokalt engagemang innebar. Det ar ocksa en sjalvklar del av ett samhalle om man tycker att mangfald och demokrati ar viktigt. Det ar inte acceptabelt att lagga makten, som med fordel kan finnas lokalt, langt ifran den plats som berors. Jag har sjalv stor erfarenhet av centralstyrda verksamheter och verksamheter som drivs utifran en tydlig vardegrund och ramverk men dar de mindre enheterna har mycket stort handlingsutrymme. Jag har sett att upplagget med en tydlig vardegrund och ett ramverk over tiden levererar battre resultat och betydligt mer engagerade medarbetare/invanare! Ibland stalls olika ideologiska inriktningar mot varandra. Da maste man ha sitt ideologiska kompass klart for sig. Man maste ocksa ha prioriterat bland de ideologiska grundpelarna. Jag ar for fri konkurrens och en oppen marknadsekonomi. Det utesluter inte att det ibland ar mycket forsvarbart att inte konkurrensutsatta nagot om t ex befolkningsunderlaget ar for tunnt samtidigt som det gemensamma enligt lag har ett krav pa sig att leverera en samhallsservice. Demokratin och det lokala sjalvbestammandet ar viktigare an att till varje pris konkurrensutsatta och privatisera. Till vilken samhallsnytta ersatter man ett offentligt monopol med ett privat monopol? Det ar beklammande att regeringen, genom KDs minister Maria Larsson, vill tvinga alla kommuner att konkurensutsatta t ex hemtjansten! Det ar inte bara beklammande utan ocksa oacceptabelt. Det ar ett centralistiskt synsatt som jag inte star bakom! Tank om! Gor om! och Gor ratt!

Jag tycker ocksa att regeringen maste skarpa till sin klimat och miljopolitik. Den leds av C och jag vill se mer offensiva satsningar for att inte Sverige skall halka efter manga andra som battre forstar att stalla om mot ett hallbarare samhalle och att gora det samtidigt som man skapar stora nya affarsmojligheter! An en gang vill jag sla ett slag for demokratin och for det lokala sjalvbestammandet! Jag tycker att regeringen skall ge incitament till kommuner som vill och vagar ga fore i klimat och miljoarbetet! Da kan vi som land dra nytta av goda exempel fran kommuner och dess befolkning som ar klarsyntare an andra kommuners invanare. Da kan Sverige genom att tanka decentraliserat snabbt bli en mer lysande kraft i att stalla om samhallet mot en mer hallbar utveckling samtidigt som vi gor affarer baserat pa det vi gor. Sverige kan inte radda varldens stora klimathot. Sverige och vi som bor dar paverkar bara marginellt varldsklimatets utveckling. Tack vare att vi ar sma och tack vare att vi lange varit teknikintresserade kan vi dock snabbare och bra bidra till smarta losningar som kan replikeras i delar av varlden som har en avgorande paverkan pa vart klimat som t ex USA, Kina, Japan, Tyskland, Ryssland, Brasilien etc. Regeringen kan inte heller initiera projekt som t ex spartaxi dar man forst sager att man skall subventionera en pilot med 200 miljoner for att i slutfasen minska denna subvention till endast 30 miljoner. Skarpning! Uppsala gar garna i taten och visar vagen : ). Vi tror att det ar en smart strategi som lagger grunden for en vitaliserad och langsiktigt god tillvaxt!

onsdag 22 december 2010

En ny istid?

Det ar inte utan att man undrar om vi inte ar pavag i rasande fart mot en ny istid. Om du sett filmen "The day after tomorrow" sa kan man latt fa for sig att golfstrommen har tagit en ny riktning eller helt upphort... Stora klimatforandringar eller "bara" normala klimatforandringar? Klart ar att alla manniskor, alla bilar, alla hus och alla kontor som fyller mer och mer av jordens yta garanterat pavarkar vart klimat och var energiforbrukning eskalarar allt fortare. Kan manniskorna i Sverige gora nagon skillnad? Valdigt liten men det ursaktar oss inte fran att ta vart ansvar. Det ar dax for arsskifte inom kort. Manga brukar avge nyarsloften. Varfor inte ga, cykla och kollektivresa mer an tidigare? Varfor inte sanka temperaturen hemma med en grad? Varfor inte isolera fonstren battre? Det gor skillnad! Aven aircondition slukar energi och paverkar vart klimat negativt.... Nu skall jag njuta av varmen.

tisdag 21 december 2010

Sista rycket

Nu är det snart årsskifte. För första gången i mitt yrkesliv är jag inte extremt fokuserad på att få till de sista affärerna som gör att man klarar alla affärsmål som förhandlades fram i början av året. Det var alltid de sista timmarnas ansträngningarna som gav de stora resultaten. Så har det alltid varit. Redan på min tid inom IBM fick jag hård drillning i det. Min chef då var Lefi Kroon som tyvärr gick bort förra året. Han var en fantastiskt bra chef som gav mig ett mycket bra stöd i mitt första riktigt utmanande uppdrag. Tack Leif för det du gav mig och för att du var en stor personlighet som gav av dig själv till många ungdomar som hamnat fel i tillvaron! En annan suverän chef jag haft var Ingvar Larsson på Ericsson. Även Ingvar var en stor personlighet som också gick bort för tidigt. Ingvar var också fostrad i konsten att lägga in den där extra växeln inför årsskiften som gav de stora resultaten. Ingvar var också en personlighet som gjorde mer än att berika sig själv. Tack Ingvar för allt du gav mig och alla andra som fick förmånen att jobba ihop med dig. Inte minst var Ingvars begravning ett stort uttryck för hur mycket och hur många som han berört. Jag saknar trycket i slutfasen av varje bokslutsår : ). Det får jag lösa på något sätt till nästa år. Snart ringer vi ut det gamla och in det nya. Då börjar "the rat race" igen.

måndag 20 december 2010

Att åldras värdigt

Jag måste säga att jag tycker att det är motbjudande med den hysteriska utseendefixeringen som finns i vårt samhälle. Jag tycker om att folk bryr sig om sitt utseende och försöker vara tvättade, kammade, helt klädda och hälsosamt tränade. Det som stör mig är att så många, inklusive personer som knappt hunnit fylla 30 år, vill se ut som 20 hela livet. Visst är det unga ett utryck för vitalitet, fertilitet och att framtiden ligger just framför dig. Så är det. Men inga skönhetsoperationer i världen gör dig vitalare, mer fertil och du får definitivt inte fler år på dig att göra det du kanske skulle göra om du med dagens klokhet skulle starta om runt 20. Jag tycker inta att det är att åldras värdigt om man inte på ett bra sätt kan leva ihop med att man får ärr, rynkor, lite övervikt, grått hår eller inget hår alls (i vart fall på huvudet). Jag tycker att varje tid har sin tjusning. Jag har förmånen att ha träffat många människor från stora delar av världen. Jag har lärt mig att vitalitet och nyfikenhet inte är förknippat med ålder. Det är förknippat med personlighetstyper. Min morfar är snart 90 och han är både vitalare, mer nyfiken och mer engagerad än många yngre jag känner.

Åldern bjuder dock rent generellt på större hälsomässiga utmaningar. I dagens DN berättade min vän Sören Gyll om sina utmaningar kopplade till en levertransplantation. Sören är ett exempel på en nyfiken, hårt arbetande och vital person oavsett ålder men där åldern och tiden kvar visar sig genom olika krämpor. De av oss som jobbar och stressar mer än andra kanske riskerar vår hälsa mer än andra. Tiden får utvisa vad priset för mitt leverne blir. Sören hade turen att hitta en donator. Det var självfallet en välsignelse för honom och hans familj. Sören har åldrats värdigt och endast försökt hålla sig friskare genom att äta alla former av vitaminer och mineraler som går för att kroppen skall må så bra som möjligt. Sluta lägg er under operationsborden om det inte behövs!!

söndag 19 december 2010

Spegel spegel på väggen....

Vi lever i en tid med ständig jakt på skönhet och snabba pengar. Vad är skönhet? Vad är användarvänligt? Vad är intelligens? Vad är engagemang? Jag tror t o m att det finns vetenskapligt bevisat att så kallat vackra människor har det lättare i livet än så kallat fula. Vad som är vackert definieras framförallt av media och modebranschen. Ser man ut som en toppmodell i figur och form så anses man generellt som vacker.Tänk om det var så enkelt. Världen är rätt ytlig. Trots det är de vackraste nog överlag personer som på en 10 gradig skala och utifrån många kriterier får ett genomsnitt på 7. En 7a i skönhet, en 7a i empatisk förmåga, en 7a i social förmåga, en 7a i intelligens, en 7a i handlingskraft etc. Ett genomsnitt på 7 innebär nog att man är bland de vackraste och mest omtyckta i världen. Vad tror du? Vad tror du dagens spegel skulle svara? Skulle den bara se på ytan eller väga in hela människan? Helt säkert är att en 10a som är lat och självgod inte är vackrast i världen.

Mina nyiköpta vinterstövlar är bra exempel på att skönhet inte räcker. Dom är vackra och var dyra. Tyvärr visade det sig att de var mer användarovänliga än jag trodde. Jag visste att jag var tvungen att förlora mycket tid på att sätta på och ta av mig skorna pga snörningens utformning. Det jag inte tänkte på var att klacken var blank och därmed svinhal på vintergatorna. Mina nyiköpta stövlar är ett bra exempel på hur viktigt det är att väga in många aspekter när man gör inköp/upphandlar. Det blir inte bra om man går för mycket på yta!

Två reflektioner sedan igår;

Jag åkte tunnelbana i Stockholm i morse. Tunnelbana är storstad och jag saknade tunnelbanan i Tokyo eller Paris. Det är verkligen en härlig storstadskänsla med tunnelbanor. Det skall vara tunnelbana och inte spårvägar i vårt land. Spårvägar går ju där det snöar och vi klarar ju inte av snö på våra spår...... Fördelarna med tunnelbana är många. Frågan är bara när Uppsala har råd att bli en riktig storstad? Om vi börjar spara nu så kan generationen efter mig säkert bygga någon linje under jord.....

När jag bodde i Tokyo mötte man alltid massor av människor i vagnarna i tunnelbanan som var djupt försjungna i sina mobiltelefoner där de surfade på nätet. Det var tidigt på 2000-talet. Nu är det på samma sätt i Sthlm. Det var en intressant observation.

lördag 18 december 2010

Förmåga till empati och mindre våld

I dagens DN var det en mycket läsvärd debattartikel skriven av flera forskare runt vår hjärna och mänskligt beteende! Läs den! De varnar för att det sannolikt är så att grovt datavåld under barn- och undsomsåren påverkar mycket negativt. Studier där över 130.000 individer har deltagit har visat ett robust samband mellan våldsamma dataspel och till exempel agressiva beteenden och minskad empati. Det är väl ingen nyhet för de flesta att hjärnan utvecklas väldigt mycket i barn och ungdomsåren. Det är väl ingen nyhet att grunden till vår personlighet läggs under vår barn och ungdomstid. Våldsspelen leder till en tillvänjning och avtrubbning som gör dem mer våldsbenägna. De flesta våldsspel går ju inte ut på att försöka tala sig ur en jobbig sitution utan det gäller att snbbt slå eller döda för att få högst poäng. Om vi vill att vår framtid skall byggas av individer med god empatisk förmåga och att vårt samhälle skall vara icke våldsorienterat bör vi seriöst fundera på hur vi förhåller oss till ovanstående faktum.

En reflektion som jag gjorde när jag läste artikeln var att många av våra flyktingar kommer från en våldsam bakgrund. Många av våra flyktingar har under sin barn- och eller ungdomstid sett, upplevt och kanske själva deltagit i fruktansvärda övergrepp. Jag undrar om en del av vår integrationspolitik tar hänsyn till detta och aktivt jobbar med att återskapa den grundläggande empati jag tror vi alla känner. Jag undrar om vår integrationspolitik har inslag av avprogrammeringsövningar med personer som under lång tid levt med mycket våld och därför behöver förstå att det inte är sättet att lösa konflikter på i vår del av världen. Bl a finns många exempel på personer som for illa på Balkan och kom till Sverige som flyktingar och som i den undre världen utövade ett våld som tidigare aldrig funnits i vårt samhälle. Det är nog bra med någon form av våldsbenägenhetsavtrubbningsövning..... Visst var det ett intressant ord...

fredag 17 december 2010

Attraktiv stad

Något magiskt håller på att hända med Uppsala. Jag tror att Uppsala kan utvecklas till Sveriges mest attraktiva kommun väldigt fort. Förutsättningarna finns. Idag gick vi även igenom planer på hur centrala bostäder kan byggas i attraktiva lägen och inte minst var nya förtagskluster kan etableras. Det kändes väldigt positivt. En attraktiv stad måste i min värld kunna bjuda på intressanta och många alternativa arbetsgivare. Vara en mötesplats där människor med drömmar och ambitioner träffas. Vara en mötesplats där människor från olika bakgrund och kulturer träffas och respekterar varandra. Vara en mötesplats där den politiska ledningen vill något. Vara en plats som kombinerar stadens puls med de gröna ytornas lugn och landsbygdens rekreationskraft. Uppsala har allt detta och även närheten till Arlanda och Stockholm. När flyttar du hit om du inte redan bor här? 

torsdag 16 december 2010

Ta hoten på allvar

Det var ingen munter läsning i dagens DN där man gjorde ett försök att kartlägga risken för att galna islamistiska fundamentalister genomför våldsbrott i Sverige. Enligt artikeln finns minst 30 personer i Sverige, varav många födda i Sverige, som anses farliga. De kommer ursprungligen från t ex Pakistan, Afganistan, Somalia eller Irak. De är ofta ensamma och mycket frustrerade. De vänner de saknar på sina hemorter finner de på extrema sajter på Internet. Det är tragiskt om detta stämmer med tanke på allt stöd som svenska folket ger dessa personer och många andra som fått tak över huvudet, mat på bordet och en tillfredställande trygghet i vårt samhälle.

Tyvärr tror jag enligt tidigare blogginlägg att vår svenska hantering av Wilks Mohamad-tekningar eller andra provokationer bidragit till att svenska folket är mer hotat än tidigare. Om Wilks inte hade skyddats bakom tal om yttrandefrihet och konst utan fått en reprimand för den hets mot folkgrupp som provokationen defacto innebär, då hade sannolikt faran för gemene man i Sverige varit betydligt lägre. Wilks är svensk och det svenska systemet gav inte uttryck för att det var olämpligt att göra som han gjorde. Den så kallade fria konsten, som uppenbarligen får hetsa upp folkgrupper, får möjligen ett högt pris i Sverige.

Ulf Nilsson gjorde inte saken bättre när hans artikel i Expressen målade upp muslimer som det stora hotet och att de håller på att ta över Sverige om än sakta. Jag instämmer i körsången om att det var anmärkningsvärt dåligt omdöme av Expressens ledning att publicera artikeln. Den var smaklös, rasistisk och provakativ på ett sätt som bara ytterligare gör situationen för gemene man ännu osäkrare. Oansvarligt! Det måste ha varit ett uppdragsjobb från SverigeDemokraterna.

onsdag 15 december 2010

Personliga integriteten och miljöansvar

Det var mycket positivt att höra många ledande jurister och inte minst vår chef för SÄPO betona viktigen att försvara den personliga integriteten nu när regeringen än en gång skall tillämpa EU-lagstiftning som på många sätt öppnar upp för oacceptabla generella intrång på invånarnas integritet. Jag hoppas verkligen att SÄPO chefen menar vad han säger. Då blir jag glad. Jag vill inte leva i ett samhälle där storebror hela tiden följer varje steg jag gör. Jag har inget att skämmas för men det är inte ett samhälle som t ex kan försvara demokratin. I fel händer kommer dessa mycket kraftfulla verktyg att missbrukas i egna syften och inte minst kriminella hackers kommer att kunna nå liknande data som de sedan kan sprida som de önskar. Politiker på EU nivå och på Sverigenivå tycks inte förstå komplexiteten i dessa frågor när man försöker lösa dem med så "enkla" och trubbiga metoder. Varför vrids och vänds inte denna allvarliga fråga i närheten lika mycket som frågan om dubbdäcksförbud i Uppsala?

Igår ledde jag ett mycket positivt miljömöte för ett bättre klimat. Ett samarbete mellan 16 organisationer i Uppsala. Det var tydligt att dessa organisationer och dess företrädare ville bidra till en positivare miljö och klimatutveckling. Parallellt med detta möte pågår debatten om dubbdäcksförbudet på Kungsgatan. Jag börjar nästan tröttna på alla synpunkter på detta förbud eftersom en överväldigande del av debattinläggen bara ser till debattören själv och hennes möjlighet att använda dubbdäck på en gata eller ej. Huvudfrågan är hur vi förbättrar luftkvalitén i innerstaden! Kommunen har vidtagit ett försök till handling för att förbättra luftkvaliteten. Man kan tycka vad man vill om det men låt oss debattera hur man gör det istället för om jag skall få köra med dubb eller inte i Uppsala. Om vi kommer på bättre lösningar för en hälsosammare central luft är jag övertygad om att både kommunens kloka politiker och länsstyrelsens tjänstemän kommer att se positivt på det.

tisdag 14 december 2010

Nya liberalerna och Fastighetsskatten

I dagens UNT var det en lite märklig debattartikel. Folkpartiet talade om att de är socialliberaler i Uppsala. Det är positivt! Jag hoppas att vi är en majoritet svenskar som är liberaler. Hur debbatterar man runt dagens debattartikel? Det är klart att det går. Hur skulle du göra? Kanske utifrån utgångspunkten att "hur kommer det sig att om över 50% av Sveriges befolkning är liberala, varför röstar då inte minst 50% på partier som har en tydlig liberal ideologisk grund?". Centerpartiet är det nya liberala partiet i Sverige. Centerpartiet har tydligt markerat att vi som rörelse bygger utifrån den socialliberala ideologiska basen. Därför valde Centerpartisterna att låta FP vara först att ersätta en Centerpartist om så skulle krävas i nämnder och i bolag. Undrar hur FP resonerade som inte gjorde på samma sätt.

Jag minns som i går när vi satt och drack gott vin på Bommersvik för många år sedan. Det var första gången som vi som kallas "Hannagruppen" talade om fastighetsskatten och dess BU eller BÄ. De av oss som tyckte BU fick inget gehör från Pär Nuder och Janne Larsson som tog andra utgångspunkter än flera av oss andra i mötet. Flera år senare, strax efter att Alliansen tagit över makten, hade vi återigen ett av våra återkommande möten. Pär och Janne återupprepade sin syn på fastighetsskatten och ansåg att Alliansen var knäpp som ändrade skatten som man gjorde. Idag var det en stor artikel i någon av morgontidningarna som tydligt beskrev vad Pär och Janne bl a sa, "det blir stora inlåsningseffekter på stora hus och lägenheter om man inte har en skatt som också styr mot mindre boende i takt med att man har ett mindre behov av yta". I dagens artikel kunde vi just läsa att nu väljer många äldre, som hellre skulle vilja bo i en central mindre lägenhet, att bo kvar i ett allt för stort hus för två äldre eftersom det är mycket billigare. Politik är politik men det är viktigt att veta vad man gör när man fattar beslut om förändringar som har stora effekter på människors beteende. Jag undrar jag hur många av de ansvariga Allianspolitikerna som förstog denna konsekvens? Den är faktiskt viktig. I vart fall i storstäder där bristen på bostadsyta är akut. Det hämmar tillväxten. Skatter och avgifter finns inte bara för omfördelningsskäl. De finns för att driva politik. Även vi liberaler tycker att det medlet skall användas för att styra utvecklingen i en bättre riktning. Inte minst klimatskatteväxlingar behövs i en större utsträckning.

måndag 13 december 2010

Pepparkaksbak och företagsförändringar

Igår hade jag det årliga pepparkaksbaket med gin & tonic. En jultradition sedan många år som jag stulit från min mentor. Han och hans familj lagade pepparkakor och drack gin & tonic när han var vd för ett svenskt företag i Iran för många år sedan. Det var svårt att få tag i glögg där...... Som vanligt blev det en trevlig eftermiddag och kväll där pepparkaksbaket blev allt kreativare i takt med att tiden gick. Jag kan varmt rekomendera fler att själa denna trevliga idé!

Förändringar, förändringar och ständiga förändringar. Visst är det roligt! Nu säljer Bengt Ågerup sitt livsverk Q-Med och får som tack för en fantastisk insats ytterligare miljarder att använda i nya projekt. Jag lyfter på hatten för en enastående insats gjord av en säregen personlighet. Personalen är självfallet orolig. På kort tid har han byggt upp ett företag som sysselsätter över 400 personer i Uppsala. Det är fantastiskt att så många fått en utvecklande och välbetald arbetsgivare inom ett framtidsområde. Jag hoppas att de som köper Q-med bygger vidare på basen av duktiga medarbetera som finns i Uppsala. Risken är stor att huvudkontoret försvinner inom några år men om de som finns där bevisar sin förträfflighet finns en chans att verksamheten kan växa ännu mer. Uppsala behöver många fler företag som växer som Q-Med gjort och vi behöver fler säregna företagare som Bengt Ågerup.

Ericsson skall inom kort välja en ny ordförande. Jag tycker att Lars Nyberg skulle vara det bästa valet. Han är en kunnig person med hårda nypor som jag tror kan bidra till att Ericssons konkurrensförmåga stärks. Hans förflutna inom databranschen och nu senast inom Telecombranschen gör honom särkskilt lämpad för uppgiften. Frågan är bara om han är någon högoddsare...... Jag tror inte det. Jag tror att han anses vara för självständig och det uppskattas säkert inte av en del av de som har röststarka aktier och som vill ha en större kontroll över bolaget än vad han skulle ge dem. Vi får se om kunskap och duglighet vinner (om han ställer upp) eller om det är gammeldags maktspel som får avgöra valet av ny ordförande. Hans Stråberg, snart före detta Electroluxchef eller Leif Johansson, snart före detta Volvochef tror jag är hetare kandidater. Ericsson är en sorglig aktie. För oss vanliga aktieägare tror jag att Nyberg kan göra störst nytta. 

söndag 12 december 2010

Firande och terrorism

Igår hade vi julafton hemma hos mig. Som traditionen bjuder var det fullt med mat, drycker och en del paket. Det blev ännu en trevlig dag i livet. Tyvärr har jag valt att prioritera annat så jag bad om ursäkt, i samband med att tomten kom på besök, att året inte skulle bjuda på några upplevelsepresenter från mig till alla på besök. Nästa år tar jag upp traditionen igen! Det har blivit mitt sätt att på ett kul sätt demonstrera mot att jag tycker julen blivit för ytlig och konsumptionsorienterad. Jag ger bort t ex en kram samtidigt som man gnuggar näsa och hoppar fem varv..... Man måste ju ha roligt i livet också, eller hur! Tomten skämde som sig bör ut barn och unga. Vi övriga har enats om en måttlig hållning till julklappar. Det är ju inte guldkalven som skall firas utan kärleken eller?

Terrorismen verkar än en gång ha visat sitt fula tryne även i Sverige. Oavsett var den inträffar så är det alltid lika förkastligt och fegt att ge sig på oskyldiga människor på det sätt som terrorister nästan alltid gör. Jag kan tyvärr förstå att vissa använder sina kroppar som mordvapen i sin kamp för det ena och det andra eftersom motståndarnas militära makt är så överlägsen att ett reguljärt anfall endast skulle innebära egen död. Trots att jag förstår tänket är det fegt och förkastligt. Inte minst att göra det i Sverige och mot ett folk som sedan länge kämpat för mänskliga rättigheter runt om i världen, mer än de flesta stöttat flyktingar och som ständigt skänker mycket till behövande runt om i världen. Att det hände just denna helg är nog inte så förvånande med tanke på att det är en helg då den internationella bevakningen av Sverige är större än vanligt i samband med Nobels priser.

Det finns tokstollar och fanatiker inom nästan alla rörelser. Vi får inte låta det få oss att tro att alla som är kristna katoliker utsätter våra barn för sexuellt ofredande. Vi får inte låta oss tro att alla muslimer är självmordsbombare. Vi får inte låta oss tro att alla judar är penninghungriga monster eller att Romer är tjuvar. Inget är svart eller vitt. Det som borde vara svart eller vitt är att vi alltid borde respektera varandra. Vi borde alltid sträva efter att ge varandra en likvärdig behandling. Tänk så många konflikter som skulle undvikas. Jag tror t ex att om det svenska rättsystemet används lika skulle t ex hets mot folkgrupp, i konstens namn, inte bidra till att svenskar utsätts för livsfara när någon dåre skall hämnas på vårt samhälle och dess upplevda orättvisa.

lördag 11 december 2010

Sorg och glädje

Gårdagen var svartare än vad jag trodde när jag skrev mitt blogginlägg. En av mina bästa vänner och hans förtjusande hustru skall skiljas. Rent krass är det bättre att gå skilda världar än att båda eller en i ett förhållande inte tycker att livet känns tillräckligt givande i tvåsamheten. Trots det är det alltid tråkigt med en skiljsmässa då den ofta är förknippad med mycket sorg och bitterhet. Inte minst påverkar den mig själv eftersom jag nu inte kommer att få träffa dessa två härliga och älskvärda personligheter vid samma tillfälle. Livet går vidare. Jag är säker på att de båda hittar bra vägar framåt efter en tids sorgarbete.

I natt festade jag på Uppsala slott. Det var riktigt trevligt. Föredömligt få tal. Av de få tal som hölls var Agneta Simonssons (kommunfullmäktiges förste vice talman) lysande. Hon måste ha lagt ner ordentlig tid på talet. Det inleddes med vad jag upplevde som en hyllning till mig. Jag har säkert fått hybris som tror det men det var fina ord tyckte jag som hon bjöd mig på. I synnerhet i förhållande till hennes kommentarer om övriga kommunalråd. Kvällen var trevlig med god mat, goda drycker och mycket dans. Jag gillar att dansa. Mina centervänner som var där hade väldigt trevligt tillsammans. Fick känslan av att många höll sig till sina partivänner. Det kanske kan ändras på i framtiden genom någon form av korsmingellek....... Jag hade tur som slapp sitta vid honörsbordet. Om man sitter vid honörsbordet brukar det vara lite svårare att ha roligt på dansgolvet..........

fredag 10 december 2010

Klimatförhandlingar och fredspris

Jag tycker att idag känns lite mörk. Eller är den ljus då det finns hopp? Är glaset halvfullt eller halvtomt?

Klimatförhandlingarna i Cancun går som förväntat dåligt. Inte minst Ryssar och Japaner är inte beredda att göra kortsiktiga offer för ett bättre framtida klimat. Jag har inte läst detaljerna än men det tycks som att världssamfundet enats om viktiga överenskommelser kopplat till våra skogar. Om det är så är det bra. Våra skogar och då främst våra regnskogar har en mycket stor påverkan på vårt klimat. En still undran är bara om dessa överenskommelser har någon stor betydelse. Det tycks som en regel mer än ett undantag att världens länder ställer sig bakom t ex löften om stöd till Haitis och Pakistans folk efter stora naturkatastrofer MEN sen kommer inget av det stöd som de sade sig ställa upp med. Självklart från Sverige men inte från flera av de stora och så kallade mäktiga länderna i världen.

Idag delas fredspriset till Alfred Nobels minne ut i Norge. Kineserna hotade alla länder med sanktioner om de deltar i ceremonin. Manngrant tycks jordens diktaturer ha hörsammat hotet och de visar på ett tydligt sätt upp sina fula trynen. Det kanske är bra? Fler i den fria världen kanske börjar inse att just den fria världen är hotad. Mycket av de pengar som USAs rikaste nu fonderar till filantropiska aktiviteter kan säkert användas i kampen för friheten MEN det räcker inte. Våra demokratiska och fria länder måste börja ta diktaturernas hot på större allvar.

Ikväll skall jag på slottet och festa. Det skall bli trevligt. Det är tydligen en tradition att de lokalt folkvalda får festa en gång per valperiod. Det är en liten gest av uppskattning till personer som ger väldigt mycket av sin energi och tid för att bidra till det gemensammas bästa.

onsdag 8 december 2010

Mobbing och våld

I dagens UNT var det många inslag om våldet i samhället och om mobbing. Tidningen inleddes med en bra debattartikel av Mats Jonsson (Centerpartiet) om mobbing och om att vi i Sverige har en kultur som inte bygger på lojalitet till uppdraget och laget utan till chefen. Jag delar hans åsikter i mycket men inte helt. Klart är dock att civilkurrage är en allt större bristvara och chefer som saknar förmåga och klokhet att låta medarbetare tänka fritt är får många. 

I en artikel frågades bl a kommunalråd om vad de asåg om bl a en misshandel där några elever, som tidigare misshadlat lärare, misshandlade en annan elev. Jag tyckte de flesta svaren var för fega. Det är helt oacceptabelt att människor brukar våld mot andra! När hjärnan tar slut tar nävarna vid. Om nävarna tar vid är det högst olämpligt att vara i närheten av andra personer. Med andra ord skall dessa personer utan tvekan få regleras från en skola. Visst är det oftast inte ens fel att två träter men oavsett är våld mellan enskilda inte acceptabelt. Om vi släpper på den principen får vi ett mycket otryggt samhälle. Det är inget vi vill ha. Självklart skall de som brukar våld få aktivt stöd för att finna en bättre väg i livet. Ofta kommer våldspersoner från mycket trasiga familjeförhållanden. Det är bättre och billigare för samhället att försöka rädda dem i unga åldrar än att de fortsätter att skapa skada för andra under stora delar av sina liv. 

Alltid den dagen då ny väg är lämplig

Det finns alltid en dag då en ny väg är lämplig. Det vet vi alla. Trots det är det långt ifrån alla som har kraften, viljan eller modet att slå in på den nya vägen av egen kraft. Mina erfarenheter säger mig att pengar är ett stort problem för många och pengar gör att många i sina liv fattar okloka beslut under den korta stund vi lever på denna jord.

När jag började jobba efter mina studier var det i princip så att personer som blev uppsagda ansågs vara värdelösa. Det var i princip bara problembarn som blev uppsagda eller som fick "sparken". På den tiden fanns inga mobiltelefoner, det fanns bara två TV-kanaler och man jobbade i bästa fall med terminaler mot en stordator med kommandon som krävde lite tekniskt intresse. Vi lever inte i den tiden längre.

Idag är det nästan så att man undrar vad som är fel på en person som inte blivit uppsagd eller fått sparken någon gång i sitt liv. Förändringstakten är mycket högre än förr. Den globla konkurrensen blir bara tuffare och tuffare. Företag och offentliga verksamheter måste ständigt ställa om och anpassa sig eller helst försöka leda utvecklingen inom sina områden. Det är en ny värld och det är en värld där man inte får tappa självförtroendet för att man blir uppsagd eller fått sparken. Bara man är en socialt kompetent person med förmåga att prestera så finns det många nya möjligheter där man kan göra stor nytta. Så är det.

Varför denna reflektion? Nyligen bestämde en vän till mig, Hans Stråberg, Electrolux VD, att dra sig tillbaks från hetluften som VD, Igår var jag och Karolina (en ny spännande bekant) på Företagarnas huvudkontor i Stockholm när Jens Spendrup annonserade att styrelsen enhälligt i samtal med Anna-Stina N (fd VD) kommit fram till att NU kräver en annan VD-profil. Idag basunerades ut att Volvos VD också skall göra något annat för alla de pengar han tjänat under åren än att vara operativ storbolags-VD. Det kommer alltid en dag när det är dags att gå en ny väg. Jag hoppas att du försöker se till så att du gör dig så självständig och medveten att du själv klarar av att bestämma när den tiden är mogen. Det är långt ifrån alla som gör det.

tisdag 7 december 2010

Reflektion

Visst är det viktigt att med jämna mellanrum reflektera över livets olika utmaningar!? Det tycker jag. Det är både viktigt och stundtals roligt. Inte minst när man får en förkylning och kroppen och hjärnan inte riktigt orkar prestera 100% är det intressant att just göra den reflektionen och inse hur härligt det är när allt fungerar som det skall. Utan en och annan dal genom livets väg kan man inte tillräckligt uppskatta livets ljusa stunder. Jag har nästan aldrig varit sjuk i mitt liv. Det är nyttigt att få den upplevelsen ibland. Jag ser fram mot snart vara i full sving igen.

måndag 6 december 2010

Upplyftande satsningar

Det är väldigt upplyftande att få vara i centrum av den enastående utveckling som Uppsala befinner sig i. Uppsala är utan tvekan en av de platser/regioner som har störst utvecklingspotential i hela norra Europa. I relation till sin nuvarande befolkning och med fördelen att vara en del av Mälardalen kan framtiden blir väldigt ljus för de som väljer denna kommun som sin boende eller arbetsplats. Potentialen är mycket stor.

Som Uppsalabo under min uppväxt kan jag konstatera att den positiva utvecklingen redan varit stor. Nu växlar kommunen upp ännu mer och när jag blir imponerad av alla initiativ som tas, fokusgrupper som skapas och investeringar som är planerade, då tror jag att många andra också kommer att bli det. Uppsala city kommer inom kort (några år) att utvecklas till ett av norra Europas vackraste, intressantaste och per capita livligaste centrum. Det som definieras som centrum expanderar också. Inte minst att Drottninggatan utvecklas till en paradgata, att området kring resesentrum utvecklas till ett mycket livligare och händelserikare område med flera nya krogar, flera nya hotell, flera nya bostäder, flera nya butiker och ytterligare kulturella mötesplatser kommer inte bara bjuda närboende på något positivt. Även de som besöker Uppsala kommer att få en ännu positivare bild av en stad som vill vara med och leda utvecklingen.

söndag 5 december 2010

Oj, oj, oj!!!

Vilket spännande utspel från Mona Sahlin! Än en gång blir det tydligt att Socialdemokraterna är allt för splittrade och det skulle vara bra om de partier som idag har över 25% av väljarstödet istället blir mindre partier där medlemskåren är mer homogen och att de övriga demokratiska alternativen (partierna) får fler anhängare. Det skulle vara bra för Sveriges utveckling. Det skulle definitivt ge ett mer dynamiskt och utvecklande demokratiskt system. Om nu Mona Sahlin tar sin sista chans att lätta sitt hjärta och beskriva vad hon tycker är rätt politik så kan jag konstatera att hennes linje innehåller bra vägval. Det är en tydlig insikt om företagsamhetens grundläggande betydelse för välståndets utveckling, att A-kassan är förlegad och endast skall utgöra en överbryggningsförsäkring för alla (även höginkomsttagare) och inte vara en långsiktig försörjningsförsäkring, att det är omöjligt att samarbeta med Vänsterpartiet som bl a bygger sin ideologiska bas på kommunistiska ideal osv. Hon lättade möjligen sitt hjärta. Möjligen banade hon väg för nästa ledare att enklare kunna driva genomgripande och nödvändiga vägval.

Wikileaks rör om i världen. Sedan många år är det fria Internet hotat. Framförallt av starka kommersiella krafter som vill göra det ekonomiskt ännu svårare för mindre och nya aktörer att starta upp nya kreativa tjänster på världsmarknaden. Dessa konkurrenshämmande och yttrandefrihetsfientliga krafter har nu fått den senaste läckan på Wikileaks att hänvisa till för att lobba fram starkare restriktioner på Internet. De av oss som gillar konkurrens. De av oss som vill försvara yttrandefriheten, vi måste nu göra våra röster mer hörda eftersom starka krafter nu kraftigt vill begränsa Internets folkliga möjligheter. Bara för att det finns destruktiva krafter som begår dåliga handlingar på Internet är det inte skäl nog för att begränsa friheten. Vi sätter som tur är inte alla i fängelse för att hindra att några begår brott. I stället för att begränsa konkurrensmöjligheterna och yttrandefriheten borde samhällen runt om i världen skapa samarbeten som gör att brottslingar på Internet inte kommer undan. Det är rätt väg att gå, inte att ta de steg som nu föreslås! Möjligen är det också dags för den diplomatiska kåren att vara mer nyanserad när de uttalar sig om olika personer som de möter runt om i världen. Då kanske de på ett bättre sätt kan försvara en del av de personomdömen som de givit till sina huvudmän och som nu kablas ut i världen. De kanske t o m får börja använda kodord på särskilt känsliga figurer.

lördag 4 december 2010

Självinsikt och trevliga danser

Det är nästan beklämmande att läsa om hur svårt Sossar, Centerpartister och Kristdemokrater har att ta sina partiers utmanande sitution på riktigt allvar. Det duger inte att peka finger och skylla sina egna tillkortakommanden på andra. Ibland, eller t o m alltid, är det bra att titta på sig själv och inåt för att hitta förbättringspotentialer som ibland måste vara radikala. Om S vill komma tillbaks som ett regeringsalternativ på riksnivå inom kort måste de inse det. Om C och KD skall bli annat än marginaliserade 4% partier måste de mer seriöst inse det.

Igår hade vi fest kopplat till mitt uppdrag som Kommunalråd. Det var en trevlig fest. Ett bra arrangemang av festkommittén och jag fick dansa med många fantastiska kvinnor. Kort och gott en trevlig och god fredagkväll : )

fredag 3 december 2010

Stress test

Europa och USA får det allt jobbigare. Välståndets cykler sägs vara 1)bygger 2) förvaltar 3) fördärvar. USA och Europa är uppenbarligen inne i den tredje cykeln. Det går inte att låna upp över öronen och tro att man inte måste betala ränta och någon gång börja betala tillbaks. Ju mer man lånar så kräver det att man jobbar hårdare för att kunna klara av att betala tillbaks sina lån. Europa och USA har lånat och lånat men samtidigt har befolkningen i stort strävat mot att jobba allt mindre. Det är en ekvation som inte har bärkraft. Historiskt har situationer som den vi ser bland många Europeiska länder (T ex England, Irland, Grekland, Portugal och Spanien) samt i USA skapat blodiga konflikter. Nu stresstestas vår moderna demokrati, Eurosamarbetet och västvärldens samarbetsförmåga. Om vi bortser från den svåra energiförsörjningsutmaningen så är det goda som kan komma ur denna svåra tid att USAs och Europas band knyts starkare. Jag tror det är nödvändigt för att kunna matcha krafterna som växer sig allt starkare i öst.

torsdag 2 december 2010

Biologisk mångfald

I dagens UNT skriver några gröna liberaler en bra debattartikel. Om de är representativa för det parti som jag tror de säger sig vara med i så är det kanske dax att försöka slå ihop dessa partier igen. En partiledare är ju på sitt slut och en har slutat. Det kan dock bli svårt då C gärna ser "starka" kvinnor medans FP tycks föredra "starka" män.

Vi, i vår världsdel, lever i ett allt för konsumtionsorienterat samhälle. Slit och släng håller inte längre när miljoner och åter miljoner ytterligare människor i Indien, Kina, Brasilien och Ryssland vill konsumera minst lika mycket som en medelsvensson. Det håller inte. För att blanda lite argumentation så håller det inte heller ur ett energiperspektiv. Lilla Uppsala och Sverige måste hitta nya energislag som gör oss betydligt mindre beroende av vår omvärld (t ex olja) för att vårt välstånd skall fungera. De större och mäktigare länderna och dess befolkning kommer att gå före oss i kön när resurserna blir betydligt mer begränsade än idag.

Den bilogiska mångfalden är väldigt viktig. Inte minst för att vi skall kunna utnyttja dess kraft till mat, mediciner och olika produkter som vi gillar. Trots mina allergier måste jag även erkänna att pollen är viktiga för vårt övergripande välstånd. Det är svårt att acceptera när näsan rinner för fullt och ögonen kliar. Men så är det. Fakturm är också att vi mår bättre i och i närheten av det gröna och det blåa. Vi måste kämpa för att behålla vår biologiska mångfald. Vi får aldrig ta den för given.

onsdag 1 december 2010

Grattis Centerpartiet!

I år fyller Centerpartiets rörelse 100 år. Det är inte många organisationer som överlever så länge. Många tycks tro att Centerrörelsen går mot sitt slut. Opinionsmätningarna kan lätt tyda på att partiet spelat ut sin relevans i svensk och lokal politik. Utan förvåning är jag beredd att hålla med dagens ledare i UNT som krasst konstaterade att Centerpartiets välmående som politisk rörelse är helt i händerna på de personer som leder partiet nationellt och lokalt. De konstaterar också att ett liberalt Centerparti som har förankring i sina rötter har en stor potiential. Så är det. Centerpartiet är ett socialliberalt parti. Centerpartiet har en stark förankring i grunden till att partiet statades. Vi är ett parti som jobbar med företagsamhetsfrågor. Vi har också en djup grund kopplat till miljöengagemang - hållbar utveckling. Vi fortsätter att tycka att det är viktigt med en positiv utveckling för både stad och land. Vi tror att mycket av det som landsbygden representerar i form av bl a energi och rekreation är nödvändigt för vårt välstånd. Vi har politiken som Uppsala och Sverige behöver. Vad är det då som är problemet? Ledarskapet? Profileringen? Att StureplanCentern syns för mycket och skrämmer iväg för många? Att vi ingår i en Allians som gör att vi inte kan profilera vår egen politik tillräckligt tydligt? Vad tror du? Grattis Centerpartiet!