tisdag 31 juli 2012

Är våra barn viktiga?

Passivitet är oxå att göra något
Att våga ta ställning är inte alltid lätt. Framförallt att våga stå upp för sina åsikter om man vet eller tror att en stor majoritet i din omgivning tycker något annat. Jag uppskattar alltid människor som vågar stå för sina åsikter. Jag uppskattar dem ännu mer om de oxå accepterar att majoritetsbeslut gäller om de inte strider mot våra mänskliga rättigheter. Om man inte accepterar majoritetsbeslut i en demokrati blir den stillastående. Att inte våga ta ställning är inget jag imponeras av även om det kan anses diplomatiskt klokt. Jag gillar t ex inte att Sverige inte tycker om att allt fler EU länder vill förbjuda aborter. Allt för många politiker vågar inte tycka om de stora och känsliga frågorna eftersom de är just känsliga. Det är dock de stora frågorna som avgör våra barns positiva eller negativa tillvaro.  Som tur är valde en majoritet svenskar att vi skulle stå utanför EMU. Jag var för eftersom jag anser att ett starkt Europasamarbete är viktigt för att vi skall ha någon chans att påverka de globala och mycket viktiga frågorna som t ex miljöfrågor, mänskliga rättighetsfrågor, fredsfrågor och relaterade livsmedelsförsörjningsfrågor. Jag är glad att det inte blev som jag önskade. Det enda parti i Sverige som fortfarande tycker vi skall gå med i EMU är Folkpartiet. Samma parti tycker att Sverige skall investera i nya kärnkraftverk. Två bra exempel på stora frågor där Allianskompisarna C och FP utgör tydliga alternativ för liberala väljare. Även inom skolpolitiken och vård och omsorgspolitiken skiljer vi oss. Hur görs det tydligare? Majoriteter krävs för beslut. Därför tvingas alla till ständiga kompromisser. Det kanske är bra. Vad tycker du?

Varifrån kommer pengarna?
Bryr du dig om våra barn och barnbarn? Lätt att säga "ja" eller "självklart". Men är du beredd att göra det som krävs för att det skall bli en verklighet? Om du delar synen att vi som bor i ett land där vi redan har väldigt höga skatter inte kan höja dem mer, vad gör vi då när alla bara vill ha mer och mer samtidigt som vi inte skapar tillräckligt med värde för att finansiera det? Budgetunderskott, stora individuella skuldsättningsgrader bland stora delar av befolkningen, ett skolsystem som inte levererar, för många i ett så kallat utanförskap, för få nya framtidsföretag som skapar framtidsjobb, en allt äldre befolkning som bara demografiskt innebär mycket större efterfrågan på omsorg och dyr möjlig vård. Visst har vi det bättre just nu än många andra men våra utmaningar är stora om vi menar allvar med att ge våra barn ett välstånd minst liknande dagens. Du kanske tycker att vi har det för bra? Du kanske tycker att just vi svenskar, som lever nu, skall bli en av de första generationer som genom att blunda för de stora frågorna lämnar över problemen till våra barn? Jag tycker inte det. Det finns inte obegränsat med pengar. Sverige kan med obetydlig framgång agera som världens samvete. Det är Dax för oss att investera mer i framtiden och vara mer återhållsammare med att öka kostnaderna för allt som önskas nu! Vad tycker du? Om du tycker att våra barn är viktiga är det Dax för fler framtidsinvesteringar!

måndag 30 juli 2012

Miljöpartiet välståndsfientliga

Vackra ord
Jag kan samarbeta med de flesta om de inte har en människosyn som innebär att vissa är bättre och mer värda än andra. Jag kan inte heller ingå ett partnerskap med partier som inte tror på den enskildes förmåga och drivkraft och att drivkraften är viktig att bejaka för hela samhällets bästa. Självklart inom rimliga gränser. Jag anser att ett parti som jag aldrig kan samarbeta med är t ex Vänsterpartiet. Ju mer jag lär mig om Miljöpartiet, i Uppsala, börjar jag dra slutsatsen att även de är ett parti som inte går att samarbeta med.

Miljöpartiet har jag förstått är mycket olika runt om i alla kommuner. Så är det givetvis även inom Centerpartiet och andra partier eftersom vi människor är olika och därför utformas våra lokala verksamheter olika. I Uppsala tycker jag att MP är väldigt vänstervridna. Rent generellt tycker jag att de är miljönaivister. Jag är Centerpartist primärt för att jag tycker att Centerpartiet har den bästa politiken och partiinsikten om småföretagsamhetens betydelse, om den ständiga utvecklingens betydelse för överlevnad, om ansvaret för vår miljö för att lämna något bättre till våra kommande generationer, om vikten av att försvara den personliga integriteten, hur viktigt det är att säkra en nationell livsmedelsförsörjning och att så lite som möjligt skall bestämmas inom t ex Europaparlamentet, Sveriges riksdag eller i ett kommunfullmäktiga om det med fördel kan beslutas av människorna själva i närsamhället.

Centerpartiets politiska väg kan leda till att även kommande svenska generationer kan få det bra även om det idag ser ut att bli en jobbig målsättning. För mig är det helt klart att MP inte kommer att kunna bidra till att detta välstånd kommer att kunna försvaras eller uppnås. Deras retorik är full med ord som bara kan sägas av den som "skriver i vatten" dvs den som inte påverkar något och som inte behöver ta ansvar för något. Jag är glad över att de inte påverkar något så länge som de inte kan ta ett trovärdigare ansvar för både nutid och framtid. Jag vill inte bakåt. Jag vill framåt. Jag vill inte att 40-talistgenerationen skall bli den enda generation som gått från ok barndom till att under hela sina liv (generellt sett) bara få det bättre i förhållande till alla andra generationer. Jag vill att kommande generationer minst skall få det lika bra som idag. Det kommer aldrig den politik som MP representerar att leverera. Vårt välstånd kostar pengar och de pengarna måste skapas på något sätt. Jag hoppas att allt fler i Sverige inser att det är så och istället lägger sin hållbara röst på Centerpartiet. Styrkan MP har är att de har många unga engagerade medlemmar i förhållande till många andra partier. De har också ett starkt stöd bland journalister. Även vänstern har länge haft ett starkt stöd inom journalistkåren och bland unga. Som tur var har det inte haft så stor bärkraft i takt med att de flesta människor tänker till och får lite mer egen livserfarenhet.

MP far med osanning
Som vanligt i MPs lokala retorik i Uppsala far de med osanning. Alliansen i Uppsala planerar inte för någon trafikled genom Åriket. För att möjliggöra en världsarvsansökan kopplad till Carl Von Linnés gärningar behöver Uppsala kommun undersöka vad det skulle få för konsekvenser om hela det område som många vill skydda skyddas. Därför har kommunens tjänstemän genomfört en studie som kan ligga till grund för beslut om en världsarvsansökan skall lämnas in och hur den i så fall skall formuleras.

Centerpartiet har inte bytt åsikt i denna fråga. Vi är sedan många år för att en bättre kommunikationslänk måste byggas i Uppsalas södra delar. Vi är för att Åriket fortsatt skall skyddas i största möjliga mån då vi anser att det är en av förklaringarna till att Uppsala upplevs som en mycket attraktiv kommun att leva i. Vi är skeptiska till broar i dessa mycket känsliga områden. Vi är för att denna fråga skall förhandlas i bred politisk enighet. Som sagt, jag är glad över att inte MP bestämmer något i min hemkommun Uppsala. Självklart kan Uppsala få ett världsarv även om vi begränsar världsarvets utformning. Jag anser att Uppsalas folkvalda måste ha eget rådrum om en framtid kräver en trafiklänk i detta mycket värdefulla och känsliga område. Det är inte samma sak som att den byggs.
http://www.unt.se/debatt/valj-mellan-vag-och-varldsarv-1803614.aspx   

söndag 29 juli 2012

Omstart för Olympiska spel

Dax för omstart!
OS har blivit ett för kommersiellt jippo. Det är dax att ta ner arrangemanget på jorden igen och göra det till grundtanken som inte var ett kommersiellt jippo utan ett spel där vi kan "kriga" utan att kriga och där våra hårt slitande idrottare kan få en chans att både tjäna sig själva och sina länder. Det är bedrövligt att det skall krävas runt 100 MILJARDER kronor för att arrangera ett sommar OS! Varför inte låta Sverige få OS år 2020 med en begränsad budget på 20 miljarder kronor. Om inte förr så kan Uppsala då få en chans att bygga en modern idrottsanläggning vid Studenternas : )

Vad krävs för framgång?
Hörde en intervju med idrottsministern (den svenska) där hon tyckte att det är viktigt att satsa mer på elitidrotten för att Sverige skall få fler medaljer. Reportern frågade om det inte var viktigare att satsa mer på den av ideellt arbete hårt sponsrade breddidrottsrörelsen för att nå framgångar. Idrottsministern tvekade lite och uppskattade allt gratisarbete som görs men mer på eliten skulle göra susen. Jag tror det är helt fel! Det är inte elitsatsningar som gjort att Sverige gång efter gång lyckas få fram förvånansvärt många fantastiska idrottare. Det är bredden som gjort det möjligt och det är de enskilda individerna och deras drivkraft som gjort att de blivit bland de bästa i världen. Precis så var det med den kommunala musikskolan, som nästan alla framgångsrika musiker tackat för. Idag är det dessutom så att de som har stor talang de plockas snabbt upp av de som vill finansiera de bästa. Zlatan är ett lysande exempel. Det är inte svenska elitsatsningar som gjort att han blivit så bra som han är. Det samma gäller alla våra duktiga ishockeyspelare. Vi har begränsade pengar. Om vi lägger en miljard till på skattesubventioner till idrotten, tycker du att de skall gå till breddidrotten eller till elitsatsningar?

lördag 28 juli 2012

Inverkan & sannolikhet

Våga stänga av Jag tror det är viktigt att helt kunna stänga av ifrån det vardagliga några dagar och helt fokusera på att "bara" vara. Det ger ny energi och leder för många till att "pusselbitar" faller på plats. Alla som bryr sig om vårt gemensamma välstånd behöver all energi vi kan få. Vi behöver oxå få fler stora pusselbitar på plats om inte västvärlden skall sluta att erbjuda den arbetande medelklassen bättre villkor och vår skadade miljö bara fortsätter att försämras. Utvecklingsrisker Världens utmaningar rankas ständigt. Vilka tror du är världens fem risker som får störst negativa effekt på kort och medellångt perspektiv? Följande anses de vara; 1) ett stort systematiskt sammanbrott inom det finansiella systemet 2) stor vattebrist 3) stor brist på livsmedel 4) kroniska obalanser i allt för många länders ekonomier 5) extrem variation i energi och livsmedelspriser Vilka är de mest sannolika riskerna att inträffa? 1) allt för stora inkomstskillnader fortsätter att etableras 2) kroniska obalanser i allt för många länders ekonomier 3) stigande koldioxidutsläpp 4) internetatacker mot viktiga samhällsfunktioner och företag 5) stor vattenbrist Lite kul är det att Centerpartiet är särskilt engagerade i många av de frågor som anses viktigast för oss att lösa för ett fortsatt välstånd i väst och för att allt fler människor i världen skall fortsätta att få det bättre. Vilken fråga tycker du är viktigast att lösa om du måste välja?

fredag 20 juli 2012

Till äganderättens försvar

Börjar FP nationellt bli desperata?
Folkpartiet kallar sig liberaler och nu har deras nationella ordförande, Björklund, gått ut och sagt att man måste lagstifta mot skövlingen av våra skogar. Samtidigt går våra största skogsägare ut och säger att vi i Sverige aldrig i modern tid haft så mycket skog som nu. Vad är sant? Sannolikt har vi i Sverige fortsatt gott om skog i förhållande till tidigare. Sannolikt försöker FP vinna miljöpoäng. Om vi antar att frågan om skogsarealen är rätt enkel att faktamässigt bevisa, varför skulle skogsägarna ljuga? Jag tror inte att skogsägarna ljuger. Oavsett om skogsägarna ljuger eller inte undrar jag vilken liberal tolkning som FP ledaren anser sig stå bakom om han utifrån annat än fakta om skogsarealen anser att äganderätten skall inskränkas? Alliansen har redan ett grönt parti, jag tror det blir bättre för laget om FP försöker få ordning på skolan istället för att ge sig in i en match som de inte klarar av.

Är äganderätten viktig?
Börjar vi i krisens tid närma oss en tid där äganderätten för medelklassen inte längre skall gälla? Är det vårt nya arbetarsamhälle? Är det en dum fråga tycker du? Då tycker jag att du skall googla lite om rätten att fritt få placera sina pensionspengar. Jag blir minst sagt stum när Svenskt Näringsliv går ut och anser att jag inte skall få möjligheten att mer fritt flytta mitt pensionssparande mellan olika aktörer. De anser typ "att jag inte är klok nog att förvalta mina egna pengar".  Svenskt Näringsliv är i huvudsak en mycket trovärdig och bra lobby- och förhandlingskraft i Sverige. I denna pensionsfråga verkar de dock ha gått fullständigt snett. Visst finns det oseriösa finansmänniskor och kapitalförvaltare. Det är dock inte skäl för att hindra oss från att sätta tuffare tryck på dem som förvaltar alla våra pensionspengar genom att göra det möjligt att flytta pengar mellan förvaltare. Om man nu är så rädd för oseriösa förvaltare kan samhället göra det möjligt att placera om mellan förvaltare som klarar vissa grundkvalitetskrav. Det är inte ovantligt. Nästan alla mindre, medelstora och stora fonder har tydliga placeringsdirektiv som förväntas följas. Låt mig få välja vilka jag vill skall förvalta mitt pensionskapital genom att sätta upp minimikriterier för dem jag kan välja mellan! Även om det endast blir åtta av staten godkända hförvaltare kvar innebär det att konkurrensen blir på riktigt och makten över våra pensionspengar kommer att flytta från institutionerna till oss pensionssparare. Är det inte så vi vill att det skall vara? Bara av äganderättsperspektiv borde detta vara en självklarhet!

torsdag 19 juli 2012

Missbruksvård

Svart eller vitt
Finns svarta eller vita lösningar dvs rätt eller fel? Knappast. Om de finns så finns de sannolikt kopplade till missbruk. En alkoholist eller narkoman kan inte missbruka lite utan erfarenheten säger oss att det blir allt eller inget...... I dagens SvD kan du läsa en mycket läsvärd debattartikel av Partik Engellau där han beskriver Europas stora problem med en liknelse vid en missbrukare. Den är läsvärd och beskriver problemen på ett sätt så att fler kanske förstår storleken på den kris vi nu har. Keynes lösningar är inte ett recept för dagens utmaningar. När t o m Engellau är osäker känns en stor kris runt hörnet oundviklig. Helt klart är att en tom börs är tom och ett folk som inte presterar konkurrenskraftigt värde måste börja göra det om de skall kunna försvara en hög levnadsstandard. Hur svårt kan det vara att fatta det?
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/gar-det-att-sparka-liv-i-dott-kapital_7354456.svd
Jag delar Engellaus syn att det mesta kapitalet är fegt och bidrar inte till förnyelse. Jag delar också hans syn att en fungerande marknadsekonomi måste låta de verksamheter som inte klarar konkurrensen eller som missköter sig att gå under. Allt annat innebär någon annan form av ekonomi än marknadsekonomi. Jag delar också synen att de allra flesta politiker är för fega för att fatta de beslut som krävs då de inte är kortsiktigt populistiska. Personligen tror jag dock mer på mina medmänniskor. Jag tror att en majoritet är beredd till tuffa tider bara man förstår varför och bara om de som skott sig på resan mot dåliga tider får vara med att betala.

Företagsamheten
Oavsett vilka vägval en politisk majoritet väljer för EMU, för Sverige och för Uppsala så är det centralt att en plats är företagsam om den vill bygga eller försvara en generell välfärd. Det är också centralt att man inte missbrukar bidrag då det inte är en hållbar väg framåt. I Uppsala jobbar vi väldigt mycket med att lyfta vår företagsamhet. Jag leder bl a en Näringslivsgrupp som redan bidrar stort till att Uppsala utvecklas ännu mer positivt som företagarkommun. Det kommer alla att tjäna på. Jag tror inte UNT har förstått hur seriöst och omfattande Näringslivsgruppens arbete i Uppsala är. Trots det kan jag bara hålla med dem i dagens ledare där de efterlyser mer riktigt riskkapital till de företag som skall bära framtidens välstånd. Hur svårt kan det vara att förstå att mer riktigt riskkapital måste fram?
http://www.unt.se/ledare/iderna-frodas-i-uppsala-1797936.aspx

onsdag 18 juli 2012

Fysiska aktiviteter

Återinför idrott som en viktig del av skolundervisningen
Det känns bara viktigare och viktigare att återinföra idrott som ett obligatoriskt och betydligt mer omfattande inslag i vår skolundervisning. Allt talar för att det fostrar ett livslångt hälsosammare liv. Bland annat kan vi bättre förebygga övervikt och fetma. Allt talar för att det stimulerar lärandet inom andra områden. Allt talar för att det tränar barn och unga i det viktiga sociala spelet. Om vi bara kan börja tänka "utanför boxen" så behöver det inte kosta en massa pengar. Det behöver inte vara så krångligt och äldre elever kan med fördel engageras för att leda yngre i idrottsaktiviteter.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/stillasittandet-lika-dodligt-som-rokning

Viktigt att våra barn och unga också utvecklar sina datavana. Även tiden framför datorn måste dock begränsas av ansvarstagande föräldrar. Enligt bifogad artikel kan annars långvarigt dataspelande leda till en allt för tidig död.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/spelade-datorspel-i-40-timmar--dog

tisdag 17 juli 2012

Självkänsla och självrespekt

Kärlek
Är det möjligt att älska andra om man inte gillar sig själv? Jag tror det är svårt. I vart fall tror jag att det blir en mycket sårbar relation mellan personer som inte har en ok självkänsla och självrespekt och andra. Utöver våra basbehov som mat, dricka, sömn osv är det som vi mår bäst av kärlek. De allra flesta vill minst vara älskade av en och de som har tur är älskade av många och kan själva älska många tillbaks. Dalai Lama säger att "meningen med livet är lyckan". Den genuina lyckan finner man inte i materiella ting. De genuina stunderna av lycka är nästan uteslutande kopplade till kärlekskänslor mellan vänner, älskande, föräldrar och deras barn, mellan syskon osv.

Jag tror att många människor idag är olyckligare än vad vi statistiskt har varit tidigare (om vi exkluderar alla som ständigt varit och är utsatta för krig och våld). Jag tror att mediasamhället och det ständiga informationsflödet bidrar till att många mår allt sämre och att de känner sig relativt otillräckliga och dåliga. Än en gång väljer jag att lyfta fram ett övertydligt exempel på hur snett det kan gå när man saknar mening och kärlek i sitt liv samtidigt som man badar i lyx och rikedom. Jag väljer att använda Rausing som avskräckande exempel. Jag tror inte att Hans-Kristian Rausing har haft en mening med sitt liv. Jag tror inte han har en bra självkänsla och självrespekt. Är det en orättvis observation? Vad tror du? Varför tror du att vissa av dem som kan väljer att bo i flera tusen kvadratmeter när du inte behöver i närheten av så stort? Varför väljer vissa att ha många bostäder? Varför väljer vissa att ha många bilar? Kan det vara för att de söker kärlek genom bekräftelse genom att visa upp sina framgångar genom materiella troféer? Nej, så kan det väl inte vara......
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15126834.ab

måndag 16 juli 2012

Naturkrafter

Läkande krafter
Naturen har utan tvekan läkande inverkan på oss människor. Att lite då och då sitta ensam och titta ut över ett öppet hav, att stå och titta ut över snötäckta alptoppar, att sitta på en stubbe i en skog, att vara i stunden och känna alla lukter och låta buskars blad lättsamt smeka händerna. Att fullständigt vara i nuet och ensam med naturens element. Lite då och då är det helande. Håller du med?

söndag 15 juli 2012

Fackens misslyckande

Skola i sönderfall?
Har facket någon roll idag och i framtiden mer än att försvara det som är och enbart försöka driva upp arbetskraftskostnader? Kan det vara så att facken skulle få en viktigare och värdefullare roll om kunskap och prestation är det viktigaste utvärderingskriterierna och inte anställningstid? Självklart är det så men de vågar inte gå den nödvändiga vägen eftersom många som varit anställda länge riskerar att bli arga. Frågan facken skall ställa sig är väl om deras medlemmar väljer att lämna dem om fackens roll blir än viktigare när arbetsgivaren tydligt måste kunna motivera varför någon eller några anses mindre kompetenta och lågpresterande och därför sägs upp vid t ex övertalighetssituationer. Jag tycker att facken har en viktig roll som stöd till enskilda mot en arbetsgivare om det blir konflikt. Precis som en arbetsgivare kan få stöd av sin arbetsgivarorganisation. Denna viktiga roll måste dock utvecklas och den måste också vara med att skapa mer värde för sina medlemmar än att minska värdet för samma medlemmar. Lite roligt är det att UNTs ledare idag delar mina reflektioner, som jag gett uttryck för i flera samtal den senaste veckan, om hur illa lärarfacken sköter sina medlemmars och sitt yrkes talan. De har verkligen målat in sig i ett orimligt och destruktivt hörn. Om lärarfacken verkligen bryr sig om sitt skrå är det dags att ändra strategi och taktik.
http://www.unt.se/ledare/skolkrisen-blir-sjalvuppfyllande-1794894.aspx

Sluta gnäll och ändra strategi och taktik!
Lärarfacken måste sluta att gnälla och ändra sin strategi och taktik. Det är ingen framgångsväg att tror att lärarlönerna kraftigt skall öka. Det är inte någon jag träffat som inte unnar lärarna mycket mer i lön. Problemet är bara att pengarna inte finns för att genomföra kraftiga generella lönehöjningar. Trots Alliansens kraftiga skattesänkningar, för alla svenskar, har vi ändå fortsatt ett världsledande skattetryck. Visst kommer löneförbättringar att göras men de kommer i huvudsak att styras mot mer lönespridning så att lärare som är särskilt duktiga på att lyfta sina elevers studieresultat kommer att få en betydligt bättre löneutveckling än de som inte lyckas lika bra. Om lärarfacken önskar en bättre utveckling för skolan, och att våra lärare skall få en högre status, är det dax att sluta att bara klaga och beskriva läraryrket som det sämsta man kan välja. När facken och ständigt politiskt tjäbbel om skolan målar ut läraryrket som dåligt betalt och otacksamt, vem vill då söka sig till det viktiga, fina och för de flesta lärarna tillfredställande yrket? 

Politikens ansvar
Jan Björklund, FP, byggde hela sin politiska karriär på att tala illa om den svenska skolan och att beskriva att den behövde reformeras. Under snart sex år har FP haft ett avgörande inflytande över skolan och många invånare upplever inte att situationen har blivit bättre. Nu skjuter MP för fullt mot regeringen i skolfrågan och den negativa bilden av skolan bara fortsätter att spridas. Är det konstigt att vi då inte lyckas attrahera många duktiga personer att vilja studera till lärare? Snart måste detta få ett slut och nationell samling runt denna fråga eftersträvas. Situationen är allvarlig och det är vår framtida välfärd som står på spel. Det är kanske dax för våra två arbetarpartier (Nya M och S) att göra en långsiktig överenskommelse runt denna allt för viktiga samhällsfråga istället för att låta den reduceras till dagspolitiska utspel. Vi kan åter ge läraryrket den höga status den förtjänar. De flesta av oss som följer frågan vet hur vi kan vända den negativa trenden. Nu får det vara nog med pajkastande runt skolfrågorna, det handlar om våra barns och ungdomars framtid. Det handlar om allas framtid. Vad tycker du vi skall göra?

lördag 14 juli 2012

Vädret

Stor fråga i Sverige Utan tvekan är samtal om vädret centralt i Sverige. Det är inte så konstigt eftersom vi lever med fyra större årstider och ett väder som är mycket oberäkneligt. Enligt svensk media är 2012 hittills en av de regnigaste på mycket länge. Jag har inte kunnat undvika alla negativa reportage och väderprognoser. Ur mitt subjektiva perspektiv undrar jag dock om det är media som åter har nyhetstorka och därför beskriver sommaren som obarmhärtigt regnig..... Hittills har min sommar endast inkluderat fyra regniga dagar i Uppsala. I övrigt har det varit soligt eller växlande molnighet i Uppsala, i Stockholm, i Visby, i Lund och utanför Sandviken. Just nu sitter jag och tittar ut över havet, himlen är klarblå, en mild vind får vår vackra svenska flagga att följa vindens vägar, en svanfamilj inkluderande sex fula ankungar "simmar" förbi och en motorbåt som snabbt kör genom viken är vad jag ser. Fiskmåsarnas "sång" är det jag hör förutom vindens brus i buskar och träd. Svensk sommar är underbar. Jag måste nog smörja in mig med lite solkräm. Snart vaknar dottern. Vilket vackert och vattenrikt land vi har!

fredag 13 juli 2012

Statlig byråkrati och misshushållning

Hur stor skall staten vara?

Staten har några viktiga uppdrag som t ex vårt rättssystem (polis, åklagare och domare), försvarsmakten, försäkringskassan och kvalitetsuppföljningsuppdraget kopplat till t ex socialt stöd och vård. Jag skulle uppskatta om de som direkt kan sätta press på statens verksamhet gör det på ett bättre sätt. Rättssystemet underpresterar enligt all tillgänglig statistik. Försvaret fins knappt längre. Försäkringskassan fungerar nu bra om jag har förstått rätt när jag lyssnat på berörda medborgare. T ex Socialstyrelsens kvalitetsuppföljningsuppdrag tycker jag har stor förbättringspotential. Om staten fokuserar sin verksamhet mer så kanske kvaliteten i statens kärnverksamheter kan förbättras. Vad tror du? Det tycks tyvärr som att Alliansregeringen är oförmögen att på riktigt fousera och effektivisera statens verksamhet. Kanske är det komplexiteten i en fyrpartiregering som inte har majoritet i riksdagen som spökar igen. Jag hoppas det.

Enligt TT idag blir den statliga byråkratin allt dyrare. Det kanske inte är så konstigt eftersom de Nya Moderaterna säger sig vilja ha en stark stat... Trots att vi fått 13 färre myndigheter fortsätter statens kostnader att öka. Under perioden 2006-2011 har 47 myndigheter avvecklats eller ombildats. Samtidigt har 34 nya eller nygamla myndigheter tillkommit. Från 2006s 247 mynigheter har vi idag "bara" 234......
Det enda som avvecklats i sin helhet är Arbetslivsinstitutet. Det måste gå att lägga ner betydligt fler pappersmyndigheter och istället stärka upp den statliga kärnverksamheten. Det är bl a alla dessa myndigheter som ställer till det för våra mindre och medelstora företagare eftersom väldigt många av dem hittar på sina egna enkäter som skall fyllas i....... Alla som har jobbat i stora organisationer vet att en stor central verksamhet, huvudkontoret, ofta genererar massor av onödigt arbete ute i den operativa verkligheten. Tid som gör bättre nytta i operativt arbete. Driftskostnaderna för dessa myndigheter i fasta priser har ökat från 68 till 82 miljarder under samma period som ovan. Jag resonerar som tidigare, plocka bort 22 miljarder från de 82, vad prioriterar de då? Hur ser du på denna fråga?

torsdag 12 juli 2012

Bruten nacke

Kan drabba alla Idag fick jag veta att en mycket uppskattad kommunal tjänsteman brutit nacken och i vart fall för tillfället är kraftigt förlamad. Hon skulle hjälpa sin man som hade ryggskott och mitt i natten gick hon ner för trappan, hämtade något, och på vägen upp svimmade hon och föll ner för trappan och bröt nacken. Hände under helgen och kom ut från intensiven idag. Tydligen ser det inte nattsvart ut och då hon är en positiv och viljestark människa hoppas jag det går bra efter en tids rehabilitering. Hon är ett lysande exempel på att vem som helst kan drabbas när som helst och bl à därför är det bra med allmänna sjukförsäkringar. För att klara framtidens sjukvårdskostnader tror jag dock att det skattefinansierade stödet måste kompletteras med frivilliga sjukförsäkringar. Frågan är dock i vilken utsträckning politiker orkar/vågar hålla emot när någon som inte tagit en kompletterande försäkring riskerar att dö mitt i livet... SEB och Trygg-Hansa uppskattar att kommunskatten kommer att behöva ökas med 50% inom 20-30 år om inga andra finansieringslösningar skapas. Det är självklart orimligt och oacceptabelt att skatten höjs med 50%. Vi har redan allt för höga skatter i Sverige. Det kanske är dags att leka med scenarier där kommunalskatten sänks med typ 30%. Landstingsskatten sänks med typ 20% och den statliga skatten i större utsträckning stimulerar önskade beteenden och hårdare beskattar sånt som utan tvekan gör betydligt mer skada än nytta. Liknande scenarier tvingar fram ett lateralt tänkande som jag tror är nödvändigt för att undvika en skattechock som endast hjälper kortsiktigt och sedan fullständigt sänker svensk ekonomi. Vad tycker du?

onsdag 11 juli 2012

Missbruk

Frihet under ansvar
Det finns missbruk inom i princip alla områden. I en super liberal värld är det upp till var och en att i princip göra som de vill. Samtidigt vet vi att missbruk av t ex alkohol och narkotika både skapar stora sociala och medicinska problem för den enskilde och för samhället i stort. Det är därför vi bl a har ett systembolag och höga skatter på alkohol. Om vi nu har stor frihet att göra våra livsval, vilket eget ansvar har vi när det går snett? Eller är det bra att samhället ibland begränsar den enskildes rätt att fritt välja om de negativa konsekvenserna kan bli mycket stora? Som vanligt är den politiska retoriken på ett så högt plan (t ex ideologisk) när många rör vid dessa känsliga frågor. Trots att t ex FP medlemmar har en liberal ideologi har de länge varit en stark förespråkare för stora restriktioner kopplat till alkohol. Vilket ansvar har jag då själv om jag är en missbrukare? Eller är det bara samhället som har skyldigheter att oinskränkt ge ett livslångt stöd oavsett om jag går en sundare väg framåt eller ej. Tycker du att det är rätt att vi som samhälle ställer krav på motprestationer när vi ofta och under lång tid stöttar missbrukare med t ex behandlingar och försörjningsstöd?
http://www.unt.se/ledare/inga-enkla-svar-om-missbruk-1792661.aspx

Alla samhällsklasser drabbas
Helt klart är att missbruk drabbar och förstör liv för både personer som är förmögna såväl som personer som har mycket begränsade ekonomiska medel. Michael Jacksson, Amy Whinehouse och nu Rausing är tragiska exempel på att lycka inte går att köpa för pengar.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15106135.ab
De är tydliga exempel på att alla samhällsklasser drabbas av missbruk.

Acceptabla och oacceptabla missbruk?
Vissa missbruk anses också mer "accepterade" än andra. Alkohol och narkotika skapar missbrukare som många har förståelse för. Spel och sexmissbrukare tycks dock inte få samma sympati bland allmänheten. Varför är det så? Framförallt, vilket är det enskilda ansvaret och vad innebär det?
http://www.expressen.se/noje/per-holknekt-jag-vet-att-jag-har-gjort-fel/

tisdag 10 juli 2012

Partiledarnas retorik

Ständig återkoppling Det är få roller som ständigt utsätts för granskning och subjektiv utvärdering. Ofta äger denna granskning och utvärdering rum i media. De utan jämförelse mest utsatta för detta är landets partiledare. Det är inte många som skulle palla det tryck de ständigt har på sig. Tänk dig själv om en valberedning lyft fram dig som kandidat, du själv inte förstår vad partiledarrollen innebär och sedan börjar denna ständiga återkoppling med negativ spin. Till sist knäcker det även den bästa. Att vara retoriskt skicklig är mycket viktigt som partiledare. Jag har många gånger varit domare i tal/retorik tävlingar runt om i världen. Det har alltid varit kul och givande. Allt är viktigt vid ett tal. Att veta din målgrupp. Att klä dig rätt. Kroppsspråket. Tonlägen. Och självklart att du når din målgrupp med det budskap du önskar. I bifogad länk får du en retorisk utvärdering av partiledarna serverad som avslutning på årets Almedalsvecka.
http://www.dn.se/nyheter/politik/almedalstalen-i-backspegeln

måndag 9 juli 2012

Ansvar för allt

Närmast medborgaren Idag besökte jag som vanligt Stadsträdgården och dess härliga lekpark med min dotter. Där kom två äldre damer fram till mig och sa att de tycker att jag gör ett bra jobb för medborgarna. Det var väldigt trevligt. Vi pratade en del och det som var "intressantast" var att de ansåg att jag som den närmaste medborgarrepresentanten är skyldig att driva alla politiska förbättringsfrågor oavsett om de är på världsnivå, EU nivå, Sverigenivå, regionsnivå eller kommunnivå. Det är ju bara jag och mina kommunala politikerkollegor som 100% företräder just de lokala medborgarna och då måste jag självfart kämpa för alla frågor som berör dem jag företräder. Inga andra politiker än de kommunala kämpar med fokus på närsamhällets positiva utveckling och bästa möjliga jordmån för kommunens invånare. Skatteförslag Det är dags att gå från ord till handling och försöka vända trenden att allt fler blir överviktiga och feta. Framförallt bland dem som har det ekonomiskt svårast. Det är inte acceptabelt ur ett individuellt hälsoperspektiv. Det är inte acceptabelt ur ett arbetsgivarperspektiv. Det är inte acceptabelt ur ett skatteperspektiv. Höj skatten på socker och farliga fetter! Sänk skatten på frukt och grönt! Inför ett hälsoskatteavdrag på 5000 kr per skattebetalare. Ett liknande skatteavdrag skulle göra stor positiv förebyggande skillnad och också stärka vårt föreningsliv. Alla skulle vinna på om detta genomförs! Vad väntar vi på? Hur svårt kan det vara?

söndag 8 juli 2012

Djungelvandring för Centerpartiet

Många bra idéer men det räcker inte
Till skillnad från många av de andra partierna som finns representerade i vår riksdag har inte Centerpartiet en ökenvandring. Partier utan idéer tycker jag bra kan beskrivas som ökenvandrare. Centerpartiet har många förslag på förbättringar inom istort sett politikens alla områden. Det är inte idéetorka som är Centerpartiets problem. Vi har så många idéer att vår nuvarande situation snarare kan betecknas som en djungelvandring eftersom vi trots alla ídéer inte tycks få något stöd för vår rikspolitik. Vad är då problemen? Lyckas vi inte kommunicera våra idéer? Stoppas de ständigt av Moderaterna genom Finansdepartementet? Saknar idéerna stöd bland Sveriges befolkning? Jag tror att minst 20% av Sveriges befolkning tycker att Centerpartiets idéer sammanvägt är de bästa för dem. Centerpartiet har följdaktligen ett existensberättigande.

Jag tror inte att det idéutvecklingsarbete som Centerpartiet genomför (som alla andra partier) kommer att leda till något förvånande. Vi vet redan vilka de starka politiska vägar som Centerpartiet kommer att fortsätta att bygga är. Det är för en bredare och starkare företagsamhet (grunden för välfärden och tillväxtmotorn), det är för att makten skall vara så nära oss enskilda människor som möjligt, det är för en hållbar miljö & klimatutveckling, för kvalitet i alla tjänster som våra skattepengar finansierar, försvar av den personliga integriteten och att hela Sverige skall ges rimliga förutsättningar att utvecklas. Om vi inte går vilse i djungeln eller låter farliga djur ta död på oss är jag övertygad om att Cetnerpartiet har en positiv framtid. Inte minst Centerpartiet i Uppsala visar att det går.

Det är också dax att växla upp den nationella investeringsviljan ordentligt. Sverige kommer inte att må bättre i framtiden om vi inte vågar satsa mer på bättre infrastruktur, ett förnyat svenskt näringsliv och en betydligt bättre integrationspolitik! Wolodarskis ledare är viktig och om Borg bryr sig om sin historiska gärning måste han tillåta mer investeringar inom dessa områden. Det jag inte gillar med Wolodarskis ledare är att han tycker att vi skall dricka mer sockerdricka. Det skall vi inte alls! Folkhälsan är fortsatt i stor fara p g a våra allt större problem med övervikt och fetma ; )
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-nar-i-hundan-ska-sverige-fa-dricka-sockerdricka

Korrigeringar
Ideologier är viktiga för dem som är aktiva inom politiken. Ideologier erbjuder ett kompass som kan vägleda när man saknar konkreta förslag som ett parti tagit ställning till. Det är väldigt få medborgare som röstar utifrån ideologiska perspektiv. Det finns däremot många som vet att de inte tycker om ideologier som t ex Vänsterpartiet gillar eller ideologier som många i ledande befattningar inom SD gillar. Jag använder själv ett socialliberalt kompass i mitt politiska arbete. Eftersom väljarna inte tycker att ideologier är en "valvinnarfråga" tycker jag att C på riksplanet inte skall prata så mycket om den frågan i den externa kommunikationen. Ur ett väljarperspektiv ger det inga poäng att försöka vara bättre liberaler än FP. Den så kallade Stureplans Centern får oxå för mycket uppmärksamhet. Den var ett bra sätt för att etablera C i Stockholm men den viktiga delen av C kan inte framgångsrikt bli bärare av Cs politiska utveckling. Stureplanscentern är ett lokalt Centerparti med stora frihetsgrader att forma det politiska innehåll som bär för dem i Stockholm. StureplansCentern är inte synonymt med varumärket Centerpartiet och det är viktigt att markera eftersom de lyckas bra med att få nationell media. Det är bättre att i förslag och handling visa att vi är det hållbara alternativet och att vi framförallt är pragmatiska och ett parti där frihetsgraderna för våra lokala partier är stora.

Det är också viktigt att bättre förklara att vi inte alls vill bli ett land dit alla fritt skall få komma. Vi vill ha en betydligt större och nödvändig arbetskraftsinvandring (idag är den oroväckande låg). Vi vill se en flykting och anhöriginvandring som är hållbar och då krävs bla en betydligt bättre integration. Vågar Centerpartiet bli tydligare inom detta område? Eller är det så att riksorganisationen inte är i synk med sina gräsrötter?

fredag 6 juli 2012

Bröllop i kristider

Livet rullar på Nu stundar bröllop strax utanför Lund/Malmö på Örtofta slott. Visst är det positivt att livet går vidare trots regelbundna små och stora samhällskriser. Om jag inte minns fel tenderar vi att älska mer och skaffa fler barn än normalt i oroliga eller dåliga tider. Visst är det lite itressant. Frågan är om mitt tal skall handla om det förestående prisfallet på den svenska bostadsmarknaden, den otillfredställande sysselsättningsgraden, att pensionärerna hellre ser sänkt pensionsskatt än satsningar på skolan, att miljöarbetet med fördel kan snabbas upp, att vi har stor problem med vår generösa flyktingpolitik och att den globala konkurrensen blir allt tuffare. Jag tror jag skippar den sakupplysningen och istället fokuserar på det som verkligen betyder något i våra liv, kärleken och vänskapen. Vad tycker du är meningen med livet? Full sysselsättning kanske ; )?

torsdag 5 juli 2012

Almedalsslut

Korvstoppning
Jag skall kortfattat sammanfatta mitt deltagande i årets Almedalsvecka;
- Massor av korvstoppande fakta och synpunkter både från lobbyister och politiker
- Många värdefulla nya möten
- Bra utveckling av redan etablerade kontakter
- Snabb känsla för hur de olika partierna övergripande skiljer sig åt
Inte minst var det trevligt att träffa tidigare kollegor som nu också inspirerats att göra lite samhällsinsatser utöver att utveckla näringslivet. Jag är nöjd med mitt deltagande i årets Almedalsvecka. Jag kan med säkerhet säga att Uppsalas skattebetalare fått mycket tillbaks pga av mitt deltagande. Efter sommaren kommer jag att beskriva hur de fått detta värde.

onsdag 4 juli 2012

Valfrihet eller enfald?

Oseriös vänster Jag tvingas hålla med Göran Greider, Vänstern är så oseriösa och naiva att en röst på dem är helt bortkastad. För mig är det inget nytt men idag blev det åter bekräftat. Vs olika representanter talade under dagen starkt mot valfriheten. Det är ingen tvekan om att det är enfald de föredrar istället för mångfald. När så deras nya ledare inledde sitt Almedalstal blev förvirringen total då valfrihet sågs som något positivt men inga privata alternativ och absolut inga vinster. Det finns stora skillnader mellan våra riksdagspartier. Tro aldrig något annat. Om du vill göra ett seriöst försök att välja ett parti som bäst matchar en framtidsbild du önskar, be dem tala om vilket samhälle de vill ha om 10 år om de bestämmer själva!

tisdag 3 juli 2012

Ungdomsarbetslösheten

Sysselsättningsgraden måste öka Den levnadsstandard som vi kollektivt idag har i Sverige är ohållbar om inte sysselsättningsgraden förbättras. Allt färre kan inte försörja allt fler. Allt fler av dem som skall finansieras av dem i sysselsättning är dem av oss som blir allt äldre. Fler måste jobba fler år. Fler måste börja jobba tidigare. Och än en gång, fler måste i sysselsättning. Statsminister Reinfeldt valde att fokusera på ungdomsarbetslösheten. Det tycker jag var bra. Jag har ideellt jobbat med att stötta långtidsarbetslösa ungdomar under många år. Det är ett viktigt men oxå ett mentalt jobbigt engagemang. Vi måste bli mycket bättre på att få in våra ungdomar i fortsatta studier eller i arbete. Det individuella priset förarbetslösheten och både den kort och långsiktiga samhällskostnaden för en stor ungdomsarbetslöshet är oacceptabel. Jag delar Reinfeldts syn att vi inte skall sänka ungdomslönerna men jobba betydligt mer med lärlingsupplägg där utsatta på arbetsmarknaden kan få bättre introduktionsupplägg till lägre ersättning i utbyte mot en kvalificerad handledning och utbildning. Hur tror du vi kan sänka ungdomsarbetslösheten snabbare? P.S det vackra vädret tycks förfölja mig. Lämnar ett härligt och soligt Gotland på torsdag morgon. Blir spännande att se om solen fortsätter att följa mig. Åker till Malmö på fredag.

måndag 2 juli 2012

Är Sverige ditt?

Vad är Sverige Svaret på frågan är självklart och enkelt. Det är summan av vad allt vi svenskar gör det till. Sverige är inte någon annans angelägenhet, det är alla som har rätten att vara härs ansvar att bidra till att Sverige fortsätter att vara något positivt för en stor majoritet av befolkningen. Av dagens alla seminarier där jag sålt Uppsala var Södertälje kommuns bäst. De berättade om sina stora problem med organiserad brottslighet. De berättade om hur de allt för länge förnekade att problem fannns. Lösningen för att ändra problemen var hårdare straff men framförallt gränsöverskridande samarbeten. Vi behöver ta problemen med organiserad brottslighet på större allvar även i Uppsala. Vad tycker du?

söndag 1 juli 2012

Almedalsstart 2012

Hårdare straff Som av en händelse blev min bil vandaliserad igår då någon dragit något vasst längs hela passagerarsidan. Ett brott som enbart handlar om förstörelse. Ett brott som inte bara leder till en massa extra meningslöst jobb för mig, att jag får betala självrisken till försäkringsbolaget och att allas försäkringar blir dyrare. Självklart kommer inte polisen lägga några resurser på detta brott. Med 0 tolerans skulle ordningsmakten absolut jaga dessa personer för att stämma i bäcken tidigt istället för att vänta tills en person utvecklats till en grov brottslighet. Som av en händelse inledde Jimmie Åkesson för SDs räkning partiledartalen i Almedalen och talade om skärpta straff. Inlindat i fina ord om att ingen skall lämnas utanför och vikten av en samlande värdegemenskap för att samhället skall hålla ihop är enligt SD alla problems källa invandringen. Enkelt uttryck är lösningen att stänga invandringen och låsa in alla redan invandrade i fängelse.... Samtidigt talar SD om sin medmänsklighet och vill hjälpa 1 miljon i närheten av deras hemländer istället för 100.000 här.... Tänk om de kunde vara lite mer balanserade. Det intressantaste de tog upp var att regeringens oförmåga beror på att det är en minoritetsregering som enligt Åkesson vägrar att kohandla med SD. Sverige har sannolikt stora regeringsbildningsutmaningar efter nästa val.