torsdag 28 februari 2019

Nya partier

Demokratier i förändring
Sverige är i nuläget i demokratisk otakt med övriga Norden. Blir det som vanligt att Sverige följer Norge och Danmark? Vi får se. Helt klart är att vi lever i en ny tid där många partier inte klarar av att förnya sig för att bli nutidsorienterade och den representativa legitimiteten är usel. Det är positivt att det kokar med nya demokratiska initiativ runt om i landet. Precis som i den marknadsekonomi jag tror på, och med Darwins läror, kommer några att lyckas och andra inte. Demokratier måste också utvecklas för att behålla relevans. Det är anmärkningsvärt att de senaste demokratiutredningarna inte gett några större resultat.

”Det är enklare för mindre partier att ta sig in i Folketinget än i Riksdagen. Spärren i Danmark ligger på 2 procent jämfört med 4 procent i Sverige. Än så länge har inga undersökningar gjorts som visar på vilket stöd Klaus Riskær Pedersen har i opinionen, men Nya Borgerlige har i många mätningar på senare tid legat över spärrgränsen. Kristdemokraterna däremot ligger en bra bit ifrån.”

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7160968

Varför har några av de nya politiska rörelser som startats haft så svårt att nå igenom? Trots att många kloka personer engagerat sig i dem. I grunden tror jag inte de lyckats tillföra något tillräckligt bra nytt. Varför till exempel rösta på en ny variant av till exempel KD? Precis som när KD, MP och SD drog igång måste de minst representera någon ordentligt särskiljande politik. Jag tror att den politiska kartan ritas om ordentligt i kommuner och riksdagen 2022, vad tror du?

Dagens besvikelse
Alla dem som underskattar utmaningarna med en misslyckad migrations- och integrationspolitik. Bland annat misslyckad för att hårt arbetande, och skötsamma människor, utvisas samt att vi inte systematiskt kompetensrekryterar i världen. En systematisk kompetenstekrytering som kräver särskilda möjligheter till människor som direkt kan bidra i vårt generella välståndsförsvar.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/polis-i-rinkeby-vadjar-om-tips-kring-vapen

Dagens stjärna
Polisen i Rinkeby som gick ut i sociala medier och berättade att ”nu får det vara nog”. På många ställen i vårt land är idag verkligheten mycket sämre än vad till exempel BRÅs beskrivningar ger sken av. Framför allt i våra många utanförskapsområden finns ett stort mörkertal av brottslighet. Vi behöver fler samhällstjänare som uppvisar civilkurage och som sakligt berättar om vad som sker i vårt samhälle. Polisen har generellt blivit mycket tydligare i sin kommunikation till ledande politiker de senaste 1 1/2 åren. Det är mycket bra då det bidrar till att spräcka de isolerade ”bubblor” som många ledande politiker lever i.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/polis-i-rinkeby-vadjar-om-tips-kring-vapen

onsdag 27 februari 2019

Inte regeringsfäigt

Ansvarslöshet kopplat till huvudfrågor
Det är verkligen djupt beklagligt för alla generationer som lever i Sverige att Miljöpartiet ingår i en regering. Både lokalt och nationellt har de lågt förtroende bland berörda invånare och i valet 2018 halverades deras stöd i Uppsala. Ändå ingår de i styret över kommunen och även nationellt. Jag tycker det är mycket störande ur ett legitimitetsperspektiv.

Ann-Charlotte Martéus, ledarskribent på Expressen beskriver väl hur extremt olämpligt det är med MP i en regering. De är extremt skadliga för den generella svenska välståndsutvecklingen. Bedrövligt att det inte blev extraval så att vi kunde slippa deras destruktiva politik i Sveriges regering.

”Trots sin litenhet och ytterkantsposition har Miljöpartiet spelat en central roll för migrationspolitikens generösa utformning. De pressade regeringen Persson till en amnesti för gömda flyktingfamiljer 2005, dikterade villkoren i två migrationsuppgörelser med regeringen Reinfeldt och fortsatte att påverka i regeringsställning under Stefan Löfven, bland annat genom gymnasielagen.”

”Nu tar Miljöpartiet nya tag. I måndagens Sydsvenskan presenterar partiets nya migrationspolitiska talesperson, Rasmus Ling, MP:s migrationspolitiska mål. Med tanke på att partiet har Annie Lööf och Liberalerna i sin ringhörna, och att Stefan Löfven väldigt gärna vill bo i Sagerska huset, är det bäddat för fler framgångar. En del i texten är känt från Januariavtalet, som utökad familjeåterförening och förändrad EBO. Men två punkter är särskilt intressanta.”

”Den första punkten lyder: ”De flyktingar som varit utsatta för hedersvåld och förtryck i Sverige ska få möjlighet att stanna här”. Vad kan det betyda? Ska hedersförtryck i Malmö eller Borlänge, det vill säga Sverige, utgöra asylskäl - i Sverige?  Det låter besynnerligt. Men det behöver inte vara något hinder inom svensk migrationslagstiftning, som gymnasielagen visade.”

”Den andra punkten i Lings text gäller frågan om en ”humanitär skyddsgrund”.  När den nya migrationspolitiken stakas ut i riksdagen ska S-C-L-MP gemensamt driva på för en ny humanitär skyddsgrund, alltså ökade möjligheter för vissa grupper utan asylskäl att stanna i Sverige. Rasmus Ling och MP vill - liksom Centern - att svårt sjuka ska få stanna. Dessutom vill MP inkludera ”särskilt unga med stark anknytning till Sverige”. Här ingår kanske de som fick ”gymnasieamnesti”. Villkoret för att få stanna permanent är att de klarar gymnasiet och skaffar sig försörjning, enligt gymnasielagen. Med MP:s skyddsgrund skulle de kunna få stanna oavsett. En sådan lag skulle kunna bli en mäktig magnet för människor som drömmer om ett bättre liv i ett välståndsland. Skuggsamhället skulle växa ytterligare. Sverige skulle fortsätta att utmärka sig som ett särskilt attraktivt och generöst land att söka sig till. Detta samtidigt som det är uppenbart för de allra flesta att Sverige brottas med väldiga integrationsproblem och växande bristsjukdomar i välfärden, liksom en kapsejsad bostadsmarknad. Men det struntar ju Miljöpartiet fullständigt i. Och snart kan detta, som sagt, vara regeringspolitik.”
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/annu-fler-tossiga-mp-ideer-i-migrationspolitiken/

Dagens besvikelse
Anders Ygeman. Självklart ska svenska politiska företrädare alltid stötta korruptionsbekämpning. Inte minst i ljuset av att den organiserade brottsligheten växer sig allt starkare när de kan stjäla extrema belopp årligen från EU byråkratin.

”Den nya åklagarmyndigheten ska bekämpa bedrägerier med EU-medel och större moms-svindlerier. Det handlar alltså om stora problem. Mygel med EU-pengar beräknas kosta unionen över sex miljarder kronor per år och momsbedrägerier tros belasta medlemsländernas statskassor med svindlande 500 miljarder kronor årligen.”

”Att brotten ofta är gränsöverskridande gör dem dock svåra att klara upp. Men med en ny myndighet - där chefsåklagaren ska leda och kontrollera nationella åklagare - kan förhoppningsvis fler brott beivras. Det borde vara av särskilt intresse för Sverige. Som nettobetalare till unionen är det svenska skattebetalare som drabbas när EU-medel förskingras. Och varje år sedan 2012 har Sverige, som en markering mot problemet, röstat för att neka EU-kommissionen ansvarsfrihet för budgeten. Ändå sa Sverige nej till den nya åklagarmyndigheten år 2016. Dåvarande inrikesminister Anders Ygeman motiverade motståndet med att samarbetet inte skulle ge tillräckligt med nytta för pengarna. Men Sverige nöjde sig inte bara med att nobba myndigheten. Man såg också aktivt till att försvaga dess befogenheter.”
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/pinsamt-svenskt-veto-mot-att-bekampa-eu-mygel/

Dagens stjärna
Frida Karlsson. En fantastisk bedrift att ta silver i VM!
https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/sport/langdskidor/historiskt-silver-frida-tredje-yngsta-nagonsin

Jan Emanuel Johansson. Ja, mördare ska kallas mördare och inget annat.
http://www.gp.se/debatt/de-är-inga-is-resenärer-de-är-satans-mördare-1.13665912

tisdag 26 februari 2019

Skolans galenskaper

Skolan är central för samhällets framtida framgångar
Skolan borde tas över av skickliga rektorer och lärare tills den är väl fungerande igen. Det vill säga freda den från politisk ständig klåfingrighet och sociala experiment. Dagens kvalitetsbrister är ett svek mot många yngre som inte får en konkurrenskraftig utbildning. Misslyckandena är också ett hårt slag mot svensk konkurrenskraft. Politikerna får sätta de ekonomiska ramarna. Till exempel rektorerna Hamid Zafar och Hélene Lagerquist kan ta över ledningen av räddningsarbetet.

Det är läsvärda ord nedan skrivna av GPs Håkan Boström. Det är en tragedi hur snett den svenska skolan tillåtits hamna.

”Våld, hot och trakasserier har blivit vardagsmat i den svenska skolan, särskilt i vissa skolor, som GP utförligt rapporterade om förra veckan. Trenden återfinns också på andra platser i landet. Antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om våld i skolor har mer än fördubblats på bara fem år.”

”Mycket har hunnit gå snett på vägen innan eleverna tar sig rätten att slå, sparka, vifta med knivar och mordhota. Anmälningarna får ses som toppen på ett isberg av stök och oordning, där bekräftelsesökande elever sedan länge tillåtits ta över i klassrummen.”

”Stökiga elever har visserligen alltid förekommit. Men incidenterna har blivit grövre, med fler inblandade, samtidigt som möjligheten att reagera beskurits. Lugnet har försvunnit i takt med att lärarkårens auktoritet och befogenheter monterats ned och elevsammansättningen förändrats.”
”En elev från Syrien berättar i reportaget att ”det kom som en chock” att det fanns så mycket våld i en svensk skola. ”Det kändes inte som Sverige”, säger han (GP 17/2). Problemet med att lärarna saknar befogenhet att upprätthålla sin ställning drabbar inte sällan nyanlända och andra generationens invandrare hårdast, liksom elever från socioekonomiskt svaga hem överlag. Elever vars föräldrar kan ha svårt att behålla sin egen auktoritet i ett nytt land.”
”Den svenska skolan är utformad för den övre medelklassens barn, som fostrats till internaliserad självkontroll från början. Men det är en frihet som skapar ofrihet för de som behöver stadga och disciplin för att ha en chans till ett gott vuxenliv, trots svagt stöd hemifrån.”
”Ett halvsekel efter enhetsskolans genomförande har vi åter en skola som ger helt olika förutsättningar beroende på klassbakgrund. Det är en tragedi.”
http://www.gp.se/ledare/ordning-i-skolan-borde-vara-självklart-1.13550744
Dagens besvikelse
Att pollensäsongen redan är igång....
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/tidig-pollensasong-har-borjat

Dagens stjärnor
Domarna som dömde den person som vansinnigt sköt mot en lägenhet där ett äldre par i Uppsala bor.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/man-doms-till-fangelse-for-skjutning-mot-aldre-par-i-uppsala

Jan Malmberg, VD   som driver på för att de unga flickor som brände ner Gottsundaskolan ska få kraftiga ekonomiska återbetalningskrav för de stora skador de åsamkat enskilda elever, lärare och lokalsamhället i stort.
https://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/efter-skolbranden-kan-tvingas-betala-stort-skadestand-5226368.aspx


måndag 25 februari 2019

Näringslivsframgångar på riktigt

Jämlikhet även mellan företagare
Det är dyrt att trycka in ekonomiska stöd till etablerad företagsverksamhet som inte klarar av att vara konkurrenskraftigt. Varje skattekrona som används för att stimulera näringslivsutveckling ska enbart handla om lokal kompetensuppbyggnad, försvarbara innovationsupphandlingar och till mindre del matchning av riskkapital. Det offentliga kan aldrig göra bättre näringslivssatsningar än näringslivets marknadsaktörer. Läs gärna nedan debattartikel skriven av några forskare som dissar stora delar av förd svensk näringslivspolitik.

”Politiken fokuserar för mycket på stöd och för lite på att ta bort hinder. Skippa bidragen och fokusera på krångelfri politik och god kompetensförsörjning – då får vi den bästa innovations­politiken både regionalt och nationellt, skriver flera forskare.”

”Innovation handlar om att skapa värde genom att utveckla och tillämpa ny kunskap. Innovation är därmed mer och mer centralt för ekonomisk tillväxt, vilket uppmärksammats bland annat genom 2018 års pris till Paul Romer i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels Minne. Företag, regioner och nationer blir konkurrenskraftiga genom förnyelse snarare än genom priskonkurrens eller subventioner av gårdagens företag.”

”Att undanröja hinder är däremot ofta politiskt kostsamt. En politiker som ska ta itu med särintressen som blockerar förändring möter mäktiga aktörer som både har kunskap och starka incitament att hindra reformer.”

”Att reformera yrkesutbildningen och den högre utbildningen med fokus på att höja både kvaliteten och arbetsmarknadsrelevansen vore en välkommen reform för mer innovation, framför allt regionalt. Vidare finns ett behov av en översyn av såväl patenträtten och arbetsrätten som optionsbeskattningen ur ett innovationsperspektiv.”

”I dagsläget har vi ett underutbud av policyer för att ta bort hinder och ett överutbud på stödjande aktiviteter. En innovationspolitik för tillväxt behöver därför vända på problemet. I stället för riktade stöd med begränsade effekter bör beslutsfattare söka undanröja hinder för innovation och företagstillväxt.”
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/naringslivet-behover-farre-stod-och-farre-hinder-26291
Dagens besvikelse
De som inte fattar att strukturellt dysfunktionella klasser drabbar alla elevers lärande, särskilt elever som har det svårast i skolan. Och som du kunde läsa ovan är näringslivets konkurrensförmåga helt kopplad till att Sverige har konkurrenskraftiga utbildningar. Skolan är, och har alltid varit, den institution som bäst skapar förutsättningar för alla invånare att rimligt jämlikt kunna förverkliga enskilda drömmar, oavsett socioekonomisk bakgrund. Så vill jag att det ska vara.
http://www.gp.se/ledare/ordning-i-skolan-borde-vara-självklart-1.13550744

Dagens stjärnor
Ludwig Göransson! Så roligt att svenskar fortsätter att skörda stora internationella framgångar inom musikbranschen! Imponerande!
https://www.expressen.se/noje/svenska-hoppet-grans-utan-oscar/

Peter Hjörne. Ja, politiker kan återvinna legitimitet. Men det kommer att kräva en ordentlig demokratisk förnyelse. Och en politik som vågar leda i en ny, mycket snabbare och mer komplexare tid än tidigare.

”Brexit är bara ett av många exempel runt om i världen på den etablerade politikens oförmåga att tolka opinionen, att förstå och respektera människors oro och åsikter och att se konsekvenserna.”
”I Sverige har den bristande lyhördheten lett till att Sverigedemokraterna nu är det näst största partiet och Liberalerna det minsta av de traditionella partierna. I Göteborg växte sig Demokraterna starka i samma mylla.”
http://www.gp.se/ledare/det-är-värre-utomlands-1.13555439

Stefan Löfvén. Om han ”håller i” den här kan tyckas självklara positionen är det mycket bra.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/lofven-stanger-dorren-for-is-svenskar

söndag 24 februari 2019

Samhällskontrakt i gungning

Omöjligt med ett altruistiskt samhällskontrakt
Även en normalbegåvad åttaåring kan, med enkla matematiska beräkningar, förstå att det svenska samhällskontraktet är ohållbart om det för enkelt är tillgängligt för jordens befolkning. Svårare för dem att förstå är att ett socialt hållbart särskilt samhälle inte tål stora rättighetsskillnader mellan stora delar av ett särskilt samhälles invånare. Slitningarna mellan dem med alla rättigheter och dem med mycket sämre rättigheter blir kraftiga. Jag köper inte nyliberala idéer om att öppna gränser inte är något problem om man accepterar stora rättighetsskillnader. Det är ett marknadsliberalt synsätt som inte håller i den verkliga världen. Den är en typisk verklighetsfrånvänd och ideologiskt ”insnöad”. Samtliga våra nordiska grannländer har insett detta och förhåller sig i sin migrations- och integrationspolitik därefter. Om Socialdemokraterna och Moderaterna gjort som Expressens ledare ”lobbade” för hade Sverige haft en liknande hållbar migrations- och integrationspolitik som i övriga Norden. När MP och C kraftigt fick påverka denna politik, efter ”regeringsbildningseländet” 2018 rör sig Sverige fortsatt snabbt mot ett samhällskontrakt som inte längre kan leverera med kvalitet.

Tiggerifrågan är ett utmärkt ”enkelt” exempel på hur värdelös svensk samhällsdebatt blivit. Inte nog med att debatter snabbt polariseras, sakliga och logiska debatter kan inte föras eftersom känsloargument och ”etikettssmetning” helt förstör konstruktiva försök att på riktigt ta i verkliga problem.

https://badasidor.story.aftonbladet.se/chapter/borde-tiggeri-forbjudas/
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/A2Komj/handlarna-forbjud-tiggeri-i-hela-landet
https://www.dn.se/nyheter/politik/bromolla-infor-tiggeriforbud-som-stod-till-foretagare/
https://www.metro.se/artikel/experter-fler-kommuner-kan-förbjuda-tiggeri-efter-dom-i-hfd
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Altruism
https://www.ted.com/talks/abigail_marsh_why_some_people_are_more_altruistic_than_others/up-next?language=sv
https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/nyheter/inrikes/tiggerisamordnaren-infor-ett-forbud
http://www.sou.gov.se/utsatta-eu-medborgare/aktuellt/
Våra danska grannar är värda att lyssna på! Svensk debatt är dysfunktionell. Hur kunde debattklimatet bli så korkat, så känslostyrt? Redan 2013, snart sex år sedan, försökte jag få en balanserad och seriös debatt om vad det tidigare avvecklade tiggeriets återkomst innebär för de som tigger och för de samhällen där tiggeriet bredde ut sig. Men nej, nej, nej... att vilja ha en intelligent och respektfull debatt var synonymt med att vara typ rasist och en ”hemsk” medmänniska.
https://m.youtube.com/watch?v=Ae8JUatUaCs
https://www.expressen.se/kvallsposten/danska-politiker-vill-ha-ny-granskontroll-mot-sverige/

Leif Östling tillhör de cirka 25% svenskar som på ett eller annat sätt kommer att ha råd att få det stöd han eller hans nära behöver. Allt för många väljer därför att ”stänga av” sina öron när han kritiserar ledande politiker för oansvarigt ledarskap. Det är korkat att inte lyssna. De flesta av oss tillhör de övriga 75% som inte relativt enkelt kan lösa ”tuffa tider” med egna förmögenheter. Den naivitet som länge plågat svenskt politiskt ledarskap är mycket skadlig för över 75% av invånarna. De flesta av de 25% övriga, som inte vill emigrera, vill inte leva i ett allt otryggare närsamhälle. Behovet av ledarbyte är stort i Uppsala och i Sverige. Ett fungerande samhällskontrakt kräver att ett unikt samhälle upprätthåller en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter. Det kräver också att lag och ordning upprätthålls. En fungerande migrations- och integrationspolitik har mycket stor betydelse för om samhällskontraktet kan efterlevas eller ej.
https://www.svd.se/ostling-systemkollaps-om-fem-till-tio-ar

Dagens besvikelse
Per Bolund och det Miljöparti han är en del av. I över fyra år har de totalt misslyckats med att genomföra nödvändiga reformer inom bostads- och byggsektorn. Det är helt sjukt att Sverige har så extremt mycket högre byggkostnader än de allra flesta västländer. Och det är ett stort misslyckande att väldigt många ungdomar och nyinvandrade idag inte kan hitta bostäder som de har råd med. ”Social housing”, några förändringar på hyresmarknaden, avvecklingsplan för ränteavdragen och mycket mer måste bli verklighet. Och varför kan inte MP driva en skattesystemförändring som inkluderar skattelättnader om man miljövänligt bor kompakt?

”En 28-åring hade precis berättat hur hon och hennes lille son tvingats flytta 35 gånger under de senaste åren, trots att hon har fast jobb och inkomst. De höga andrahandshyrorna – 10 000 kronor för att bo i en etta i Upplands Väsby – innebar att det inte fanns några pengar att spara till en insats. Många unga känner igen sig. Regeringens amorteringskrav i kombination med bolånetaket är en smocka riktad mot just dem som vill in på bostadsmarknaden. Det förstärker ojämlikheten: De äldre som redan äger sina bostäder sitter lugnt med sina ränteavdrag och rekordlåga fastighetsavgifter, medan de yngre ska klara ständigt högre krav för att få köpa. Om de inte har föräldrar som kan bidra med insatsen, vill säga.”

 ”Genomgripande reformer av bostadsmarknaden, särskilt av hyressättningssystemet, skatter och byggnadsregler, är nödvändiga för att motverka ojämlikhet”, skriver IMF.
https://www.expressen.se/ledare/bolund-pinsamt-svarslos-om-bostader-till-unga/
http://www.dagensarena.se/innehall/ar-social-housing-losningen-pa-sveriges-bostadskris/
https://arkitekten.se/nyheter/sa-tycker-sveriges-riksdagspartier-om-social-housing/

Dagens stjärna
Jacinda Ardern, premiärminister på Nya Zeeland. Även om hon är kritisk mot marknadsekonomin tycker jag det är ett bevis på klokt och ansvarsfullt ledarskap av henne och hennes parti att inse att generellt högt välstånd bäst mäts på andra sätt än BNP. Det jag särskilt gillar med deras politiska inriktning är att tänka i generationsperspektiv. Genom att göra det tvingas politiker bekänna färg om de kortsiktigt i huvudsak agerar enbart för att vinna makten. Invånarna vet att många politiker är kortsiktiga, samlat är vi invånare kloka. Om vi enkelt kan förstå sannolika generationseffekter av olika beslut kommer dålig kortsiktighet att kunna motverkas. Utan balanserande krafter är marknadsekonomins kortsiktighet dess akilleshäl.
https://www.synonymer.se/sv-syn/akilleshäl
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/akilleshäl

”Från och med i år kommer Nya Zeelands regering att presentera en ”välmående-budget” för att mäta vilken effekt långsiktiga politiska beslut för på människors liv.”

”Därför menar hon att politiken måste vara mer altruistisk och mer långsiktig för att adressera de djupt rotade utmaningarna vi står inför när ekonomierna förändras.”

”För att adressera problemen har hon tagit fram ”the living standards framework”, ett slags mätverktyg som politikerna måste förhålla sig till i sitt beslutsfattande. Verktyget mäter och jämför fyra olika indikatorer på välmående: socialt kapital, mänskligt kapital, naturligt kapital och finansiellt kapital. Bara genom att se till alla fyra kan man mäta nationens välmående som helhet menar beslutsfattarna.”

”Rent konkret kommer statistik över barnfattigdom att presenteras i varje budget. Dessutom måste varje minister som vill spendera pengar visa hur det ska främja landet på en nivå som spänner över flera generationer.”
https://www.va.se/nyheter/2019/02/18/landet-skrotar-bnp-mattet--borjar-mata-valmaende-istallet/?fbclid=IwAR1vStVtfJ4PWvqntWYs_NKlOEg0oT_7v1rj5tjWZWBpnkS3peWMqILTLfo

lördag 23 februari 2019

I Sverige gäller svensk lag

Sluta mesa
Nyligen nåddes världen av den positiva nyheten att IS gett upp i Syrien. Det var inte en dag för sent. Det finns många avskyvärda regimer runt om på vår jord. IS anhängare och deras beteende har definitivt visat att jorden är en betydligt bättre plats utan att deras idéer får råda. När äntligen IS besegras kommer tyvärr allt fler IS sympatisörer till Sverige. Sverige har varit ett av de västländer som exporterade flest krigare till IS slaktande i Mellanöstern. När dessa personer återvänder till större städer i Sverige belastas redan utsatta utanförskapsområden med ännu fler farliga moralpoliser. Svensk mesighet kommer inte hjälpa alla stackars människor i främst utanförskapsområden som utsätts för deras perversa samhällssyn. De som tror på liknande totalitära system förstår bara tydliga förhållningssätt om att vi inte accepterar det de kämpar för. Inte i Sverige där vi bestämmer. I Sverige gäller svenska lagar och de ska upprätthållas eller avvecklas. Expressens ledare skriver klokt nedan.

”Det påpekas att en ”rättrådig” hustru inte får lämna bostaden utan mannens tillåtelse. Hon bör inte yrkesarbeta och får inte neka sin make sex (annat än vid sjukdom och menstruation). Slöjan är förstås ett absolut krav, men omfattas även den av ett strikt regelverk. En hijab får inte ha andra färger än vitt-grått-svart. Den får inte vara utsmyckad eller på annat sätt locka till sig blickar. Klädseln får inte vara så tajt att kvinnans former kan anas. Den ”starkaste” kvinnan klär sig i heltäckande niqab, där ansiktet inte syns.”

”Reglerna motiveras med att de speglar en vördnad för kvinnan, men predikanterna avslöjar ofta att det i själva verket handlar om objektifiering och ägande. En populär predikant frågar retoriskt sin manliga publik om de vill ha en chokladbit utan papper, som andra har vidrört och som lockar till sig flugor, eller om de föredrar en som är inslagen i papper.”

”Att salafismen växer sig starkare i Sverige är skäl för oro. Även om bara en liten gren är direkt våldsbejakande står många av budskapen i direkt konflikt med samhällets ideal om jämställdhet och jämlikhet.”

”De, mestadels kvinnor, som har försökt fästa uppmärksamheten på moralpolisernas existens och agerande har i sin tur ofta avfärdats som islamofoba eller fördomsfulla. Men kvinnors rättigheter får aldrig tryckas undan efter önskemål av konservativa, religiösa krafter. Det vore på sin plats med en feministisk inrikespolitik innan vi åtar oss att fixa omvärlden.”
https://www.expressen.se/ledare/sofie-lowenmark/lat-inte-salafisterna-sprida-sin-unkna-kvinnosyn/
Dagens besvikelse
Den allt för vanliga svenska senfärdigheten att tidigt ta i problem som har stor risk att utvecklas till stora problem.

”Den tidigare IS-mannen står åtalad för att ha deltagit i ett brutalt hämndmord i Vivalla i Örebro förra året.”
https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/is-terroristen-vill-ha-medalj-for-att-ha-dodat-man-i-orebro/

Dagens stjärnor
Alice Teodorescu. Hon lyfter fram att de som tycker att vi inte vill ha tillbaka mördare och mördarbenägna som anslutit sig till IS inte är ett problem. Människorna som gjort det valet utgör ett stort hot för oss andra som inte delar deras drömmar och ambitioner. Hanif Bali är en populär ”osvensk” debattör. Han rör upp vissas känslor när han till exempel ”osvenskt” kommunicerar väldigt tydligt. Vi är många som inte anser att svenska skattepengar ska användas för att gå till liknande farliga personer. Rubriceringen ”medhjälp till mord” kanske är det minsta dessa personer kan dömas för?

”Vad händer om de flesta av dessa 100 individer, sannolikt ytterst hämndlystna och radikaliserade, får för sig att återvända till Sverige? 100 terrorister – för det är vad de är. Inga återvändare, resenärer, krigare, sympatisörer eller aktivister - utan helt enkelt några av historiens värsta terrorister. Vad gör vi då?”

”Sverige är en fredsskadad nation. Kanske är det en förklaring till senfärdigheten, bristen på proaktivitet och oförmågan att stifta kraftfullare terrorlagar. Den lag som trädde ikraft år 2016 har visat sig tandlös, Säpo famlar i blindo trots stora ekonomiska tillskott. Visserligen förbereder regeringen en ny lag som ska straffa ”deltagande” i eller ”samröre” med en terrorgrupp, men frågan är varför det dröjt så länge trots vetskapen om behovet?”

”Det finns olika vägar att gå nu. Man kan som sedan tidigare i Danmark, och nu i Storbritannien, dra tillbaka medborgarskap. Eller som i Finland där man just nu utreder möjligheten att dra tillbaka medborgarskapet. Eller som i Sverige där justitieminister Morgon Johansson (S) redan för några år sedan konstaterade att ett fråntagande av medborgarskap inte var aktuellt. Det är en hållning som kan behöva omprövas med en grundlagsändring som följd.”

”Nu måste den politiska senfärdigheten brytas och fokus ligga på att identifiera och döma alla de terrorister som ägnat sig åt några av de mest bestialiska handlingarna i modern tid. Detta är det verkliga problemet, inte Hanif Balis tonläge.”
http://www.gp.se/ledare/is-terroristerna-det-verkliga-hotet-inte-balis-ton-1.13529785

Cemil Alparslan och Niklas Engemar. Årets krögare i Uppsala som driver ”Dryck och mat”. Goda drycker, god mat och mycket trevlig samt duktig personal. Väldigt välförtjänt. Höga ambitioner, hårt arbete och en positiv attityd räcker långt.
https://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/krogarduon-som-tog-storslam-5220863.aspx

fredag 22 februari 2019

Fritt och jämlikt surfande

Öppet eller slutet
Mycket står på spel kopplat till hur vi miljarder som surfar runt på Internet får göra det. Och hur de företagare som vill erbjuda innovativa lösningar ständigt ska ha en chans att utmana de nuvarande giganterna. Giganter som alltid kommer att försöka skapa hinder för konkurrenter. Internet måste få vara öppet och det är MYCKET viktigt att nätneutraliteten värnas! Det är tveklöst något som kan definieras som mycket stort allmänintresse. Nedan bifogad ledarartikel från GP om det fria nätets betydelse är mycket läsvärd.
https://it-ord.idg.se/ord/natneutralitet/
https://www.synonymer.se/sv-syn/allm%c3%a4nintresse

"Mycket är för all del annorlunda. Den olagliga fildelningen har sedan länge konkurrerats ut av lagliga alternativ. Själva internet som sådant har också förändrats, framför allt genom att kommersialiseras. 2009 var många digitala tjänster antingen småskaliga eller underutvecklade. E-handeln var i sin linda. Fortfarande präglades mycket av det som hände på nätet av experimenterande från såväl glada amatörer som entreprenörer, ofta, i likhet med The Pirate Bay, utan så mycket tankar på konsekvenserna."

"Idag är jättar som Amazon, Google och Facebook dominerande på ett sätt som inte gick att föreställa sig för tio år sedan. Och det är detta som ligger till grund för dagens upphovsrättsstrid. Musikindustrin tycker sig inte få tillräckligt betalt för de upphovsrättsliga intrång som sker på användargenererade plattformar som Youtube. Redan ansatta mediehus menar att Google och Facebook profiterar på deras redaktionella material."

"Därmed riskerar kommersiella intressen i kombination med överambitiös lagstiftning att rasera grunderna för det fria nätet. Upphovsrättsfrågan är inte heller det enda exemplet: i USA pågår just nu ett folkligt uppror för nätneutralitet, där man försöker hindra internetleverantörer från att särbehandla viss trafik eller vissa aktörer."

"För hur lätt blir det att starta en Facebook- eller Spotify-konkurrent om dessa företag lierat sig med internetleverantörerna? Hur klarar sig en mindre e-handlare om Amazon går att nå med förtur och högre hastighet? Vad händer med nätets innovationskraft om det förvandlas till ett slags kabel-tv, där ett fåtal globala jättar levererar efterfrågat material och städar bort allt som är obekvämt, besvärligt eller dyrt?"
http://www.gp.se/ledare/striden-f%C3%B6r-ett-fritt-internet-forts%C3%A4tter-1.13315246

Dagens besvikelse
Senfärdighet att inse ohållbara utvecklingar. Vi får se var bygg och fastighetsmarknaden tar vägen. Länge tycker jag att det varit uppenbart att behovet av bostäder inte matchas av betalningsförmåga i landet med växande utanförskap. I landet med oroväckande låg BNP per capita. I landet som länge ”kört” med minusränta i ”högkonjunktur”. En högkonjunktur till stora delar skapad genom låga räntor. Låga räntor som osunt eldat på särskilt högt belånade fastighetsbolag. Marknadshyror på nya bestånd innebär att konsumenterna får bära kostnaderna. Men vilka är det som kommer att bo i dessa mycket dyra lägenheter? Kan det återigen skattebetalarna som får stå för osund politik? Sannolikt. Ett och annat bolag i bostadsmarknaden också. Oscar proporties blöder kraftigt. Många mindre bolag inom byggmarknaden har redan gått i konkurs. Och i Uppsala skjuts exploateringen av dyra utvecklingsområden framåt. Räntan förblir sannolikt låg i Sverige under en lång tid. Och kronan är internationellt tråkig att ha. Visst är politiker enbart valda max fyra år. Ansvarsfulla partier borde dock bättre klara av att driva en långsiktigt ansvarsfull politik. Uppenbarligen inte. Vi behöver en i grunden demokratisk förnyelse. Några av oss vill gärna kunna bo kvar i framtidens Sverige. Många har inga alternativ oavsett vilja.
https://www.svt.se/nyheter/for-forsta-gangen-pa-tio-ar-byggbolag-maste-kopa-tillbaka-bostadsratter

Dagens stjärna
Adam Cwejman. Ja, tyvärr finns naiviteten även inom IT området i Sverige. Det lär inte bli bättre så länge som novisa politiker ska vara ansvariga för saker de inte har kunskaper att klara av. Ansvarsuppgifter och rimlig kompetens är alltid viktigt att matcha.

”Så här går det när man slarvar med underleverantörer. Eller när stora mängder känsliga data outsourcas till aktörer som inte ska ha något att göra med känsliga uppgifter av detta slag. Den pågående trenden att förlägga stora mängder data i molntjänster, vilket svenska kommuner och myndigheter gör utan varken hejd eller ordentliga konsekvensutredningar, är en annan bov i dramat.”

”Sverige är i jämförelse med många andra länder, ett land med massiv kompetens inom IT och datalösningar. Måste molntjänster alltid köpas in från utlandet? Måste kostnadsaspekten för myndigheter alltid vara vägledande vid upphandling med underleverantörer? I vissa fall är det både tryggare och mer långsiktigt hållbart att informationen hanteras i Sverige. Det finns ett fundamentalt fel med direktiven för offentliga upphandlingar som försätter myndigheterna i knipa, gång på gång.”
http://www.gp.se/ledare/svensk-naivitet-inför-datalagring-1.13511545
https://www.synonymer.se/sv-syn/novistorsdag 21 februari 2019

Tryggare kan ingen vara...

Utanförskapets pris
Det är mycket tråkigt att uppleva hur otryggheten ökat parallellt med att den sociala hållbarheten kraftigt försvagats i det per capita tillväxtobefintliga Sverige. Jag ser bara en metod för oss invånare för att vända denna mycket negativa trend i vårt närsamhälle. Ledarskapet måste på riktigt bytas ut i Uppsala och i Sverige som helhet. Vi behöver färre partister och istället många fler pragmatiker med stor personlig integritet som invånarnas demokratiska företrädare. Du som känner mig genom mitt bloggande vet att Alice Teodorescu är en av mina favoritskribenter i Sverige. Särskilt kul att hon i nedan artikel lyfter fram en mycket duktig Uppsalabo som arbetar inom vår socialförvaltning, Hilde Wiberg. Jag är övertygad om att pragmatiska invånarrepresentanter mycket bättre skulle lyssna till Wiberg, hennes kollegor, Polisen och till exempel TRIS. Då skulle vi bli betydligt tryggare inom kort och våra barn kan erbjudas ett samhälle där inte över 25% av våra invånare lever mycket socialt utsatt. Om inte Sveriges 25% mest välbeställda ska börja bo i "gated communities", och helt avskärma sig från resten, kommer de socialt utsatta 25% göra verkligheten otrygg för alla. Det är en korkad samhällsutveckling att inte med kraft kämpa för att vi kan säkra en anständig lägsta nivå för alla som har rätt att vara en del av våra närsamhällen.

"I en intervju säger Hilde Wiberg, chef för Ungdomsjouren på Uppsala kommun, att: ”Vi brukar uppmana tjejer som känner sig otrygga att fundera på vad de behöver göra för att känna sig tryggare, till exempel att inte gå själva, att se till att de blir hämtade och annat som gör att de kan minska känslan av otrygghet. ”På frågan om unga tjejer bör avstå från att gå ensamma på stan också på dagtid svara Wiberg att så är fallet ”I alla fall om man inte känner sig trygg” (UNT 27/1). Ord och inga visor."

"Hur dessa frågor inte kan skapa större ilska och engagemang, i ett land med en självutnämnd feministisk regering, förbryllar. Att den stora jämställdhetsfrågan, trots denna utveckling, fortsätter att vara den om andelen kvinnor i bolagsstyrelser framstår som ett hån. Den avgörande frågan år 2019 handlar sorgligt nog om kvinnors möjligheter att röra sig fritt i alla miljöer, alla tider på dygnet, iklädda vad helst de behagar."
http://www.gp.se/ledare/otryggheten-ett-akut-problem-1.13301222

Dagens besvikelser
Girighet i en tid där måttfullhet och stor miljö- och klimathänsyn med fördel står i centrum. Vad annars än ingångar och beställd information inom EU byråkratin kan rättfärdiga liknande styrelseuppdrag? Jag känner många mycket kompetenta kvinnor, med internationell affärskompetens, som annars rimligen är värdefullare för aktieägarna.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/eu-toppen-cecilia-wikstrom-l-tjanar-70-000-extra-i-manaden-pa-sidouppdrag

En trist påminnelse om att C och L som spräckte Alliansen. Ett mycket viktigt samarbete för att politiskt lyckas stoppa skadlig vänsterpolitik. Jag delar Kristerssons kritik mot C om att Lööfs argument är efterhandskonstruktioner. M betalade ett högt politiskt pris för att försöka hålla ihop Alliansen med ett parti som ser som sitt huvudfokus att förhålla sig till SD. Hade M istället valt att ta stöd av alla möjliga partier i sakfrågor hade de sannolikt fortfarande haft stöd av +21% av väljarna. De som inte gick att lita på var C. Trots både Ls och MPs haveri lyckas ändå inte C bättre i opinionsmätningar efter valet. Svensk politik befinner sig fortsatt i kris.

”Han ser Annie Lööfs resonemang som en efterhandskonstruktion för att motivera beslutet att lämna Alliansen. – Jag tycker det är bättre att vara ärlig och säga: Vi gör olika bedömningar av det parlamentariska läget och så har det varit ganska länge nu.”
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7159649&fbclid=IwAR0ItqyS93BXX-JauiRr9PKuuPcovAAwRhodNx0Z5mvVUK5iKsP6Ogo5Zkk

Det är tröttsamt med alla hot och allt trams som används som propagandaargument för att typ ”ny nazism” är påväg att ta över. Det är provocerande dåligt politiskt spel. Att nya partier med delvis unken politik får allt mer folkligt stöd beror HELT på de övriga partiernas misslyckanden. Allt för stora ”klyvningar” sker i många Europeiska länder. Inte minst den misslyckade migrations- och integrationspolitiken skapar allt större sociala slitningar. Som en konsekvens av svensk misslyckad politik har återigen ledande danska politiker tydligt adresserat det svenska oansvaret och önskar gränsbevakningar mot Sverige.

”Om socialdemokratiska ministrar och ledarskribenter kunnat sin historia hade vi kanske sluppit alla dessa nazireferenser i varje möjligt och omöjligt sammanhang. Men då skulle de å andra sidan gå miste om tankelinjen Kristersson-Åkesson-Orbán-Hitler som man nu försöker trumma in.”
”I den svenska ankdammen har vi vant oss vid detta slarv i den offentliga debatten, så till den grad att vi knappt reagerar längre. Utomlands tar man däremot anklagelser av det här slaget på allvar. Man utgår helt enkelt från att ministrar i en regering har någon slags grundläggande bildning och tyngd. Civiliserade människor använder inte lättvindigt Hitler som politiskt slagträ.”
http://www.gp.se/ledare/annika-strandhäll-snubblar-vidare-i-1930-talet-1.13509795

Dagens stjärna
Alice Teodorescu. Ja, tänka sig att det finns pragmatiska liberala politiker ute i den verkliga verkligheten, i en svensk kommun. Alla som gillar att slänga fram ”brunkortet” och att odla skräcken för SDs väljare bryr sig inte om att det finns pragmatiska demokratiska exempel i Sverige. Exempel som bryter negativa trender genom att på riktigt ta i problem och ansvarsfullt ta ansvar. Vi är många som inte vill leva i ett splittrat och hotfullt samhälle där mer än 25% av befolkningen lever mycket socialt utsatt. Naiva och vänsterorienterade liberaler har gjort tillräcklig skada i Sverige.

”Trots detta smått sensationella förhållande talas det, i dessa för Liberalerna så avgörande dagar, nästan inte alls om fenomenet Landskrona och dess starke man Torkild Strandberg. Det är beklagligt. Om partiet vill överleva nästa nationella val är det Strandbergs linje som måste implementeras – kanske av honom själv som partiledare?”
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-vill-liberalerna-misslyckas-1.13483935


onsdag 20 februari 2019

utvecklingstro

Klimatångest byts med fördel mot grön tillväxttro
En tioåring inser att allt fler välmående miljarder på jorden utsätter begränsade resurser för allt större stress. Och skapar konflikter mellan dem som har och de som inte har tillgång till resurser som krävs för ett medelklassliv och däröver. Det är tveklöst en utmaning att klara av att rimligt balansera jordens natur under detta allt större människoavtryck. Att känna klimatångest är dock inte så konstruktivt. Det bästa vi som även bryr oss om kommande generationer kan göra är att satsa stort på grön tillväxttro. Genom att tro och bidra till att vi människor kan utvecklas ännu mer kommer vi att klara de stora miljö- och klimatutmaningar vi tveklöst har.

”Filmen Soyalism visade hur ett par jättelika företag som Monsanto kontrollerar hela livsmedelskedjan från soja via djurfabriker fram till hamburgerkedjor. Genmanipulation, klimatförstöring, skogsskövling, avföring i sådan skala att det dränker hela bygder – allt styrt av monopol som slår undan lokala jordbruk i såväl Kina som USA och Brasilien. Man mår illa och önskar att djurrättsaktivister skulle kämpa mot detta i stället för att trakassera småbönder med några tiotal kossor som heter Rosa och Dagny.”

”EU-kommissionen har utkommit med en ny rapport ”En ren jord åt alla”. Den innehåller många vackra ord och en del bra tankar men inte heller den talar klarspråk om vad som behöver göras. Det finns en stor opinion för att göra något åt klimatet. Hur många är det som tror att det går att kombinera effektiv klimatpolitik med billig fossil bensin?”
http://www.gp.se/ledare/dags-för-klarspråk-i-klimatfrågan
https://www.svebio.se/vi-verkar-for/remissvar/meddelande-fran-eu-kommissionen-en-ren-jord-at-alla/

Dagens besvikelse
De som inte vill förstå att skattesystemet med fördel, till delar, kan användas för att kraftfullare stimulera en positiv miljö- och klimatomställning. Delningsekonomin bör uppmuntras och ”lyxbeteenden” kan med fördel skattas hårdare. Lyxbeteenden är mycket negativa för vårt miljö- och klimat. Till exempel hur stora, och bra, bostadsytor står tomma över nio månader per år i bostadskrisens Sverige? Vad är rimligt antal skattefria kvadratmeter per vuxen i storstadsområden? 35 kvm? I en radie på X mil från en storstad bortsett ifrån jordbruksfastigheter? 70 kvm? Förstå mig rätt, jag är absolut inte för ett högre skattetryck i Sverige. Det kan dock med fördel sänkas på arbetsinsatser och istället höjas på oklokt miljö- och klimatbeteende samt på till exempel socker och sockertillsatser som gör så mycket skada. Vi kan tveklöst bättre stimulera beteenden som leder människan i en bättre utvecklingsruktning än nu.
http://www.gp.se/ledare/dags-för-skattereform-1.13491195

Dagens stjärnor
Svante Axelsson som fått en välförtjänt utmärkelse för sitt positiva miljöförbättringsarbete.
https://miljo-utveckling.se/svante-axelsson-far-miljopriset-2019/

Människor som inte bländas av lyx i överflöd. Det är så miljö- och klimatoansvarigt. Och vad är viktigast i ditt liv? Att kunna skryta materiellt för din omgivning? Att ha så många utvecklande och roliga dagar som möjligt under livet? Vad är en frisk och utvecklande extra dag till i ditt liv värd? Jag har redan fått många fler utvecklande dagar än Amy Whinehouse, Elvis Presley, Michael Jackson, Tim Bergling, Edith Piaff, Ivan Ssemwanga, och snart än Steve Jobs. Vad hade dessa personer varit villiga att ge för en vecka till i livet? Kanske inget? De kanske inte tyckte livet bjöd på tillräckligt mycket positivt.

tisdag 19 februari 2019

Mental återhämtning

Rast och vila
Människor som arbetar hårt behöver regelbundet vila. För mig är den absolut härligaste avkopplingen vintersemester som inkluderar nedförsåkning, afterski och bastubad. Nu är jag på det och njuter för fullt. "Work hard and play hard" som en av mina första chefer på IBM uttryckte det.

Särskilt människor som befinner sig i destruktiva miljöer med människor som mobbar och trakasserar är det än viktigare att löpande återhämta sig. Jag blir fortfarande förbannad ibland över hur några personer ägnat mycket energi åt att sprida helt missvisande rykten om mig. Och det är knappast förvånande att varje gång jag ser någon av dessa få personer så fylls jag av negativ energi. De borde ställas inför rätta för förtal. Tyvärr är det inte så lätt att driva förtalsmål när man är en offentlig person. Det tycks få ingå i den personliga ekvationen att man ska behöva stå ut med oacceptabel smutskastning. Det glädjer mig mycket att Uppsalaborna inte gått på den smörja som spridits. Som tur är finns gott om Uppsalabor och andra människor som fyller mig med positiv energi.
https://stud.epsilon.slu.se/4986/1/pell_m_121018.pdf
Dagens besvikelse
Magdalena Andersson. Det var hon som först, i opposition, talade om att ”de svenska ladorna är tomma”. BNP per capita utvecklas uselt. Lösningen på alla jordens problem är dock inte ständiga skattehöjningar. Det blir intressant att ta del av hur C och L förhåller sig till de förslag som kommer. Helt klart är att skatten på arbete redan är väldigt högt.

”– Min ingång är att vi behöver skatteintäkter för att säkra välfärden i den demografiska situation som vi befinner oss i, fortsätter Magdalena Andersson.”
https://www.expressen.se/dinapengar/magdalena-andersson-skatten-kommer-att-hojas/

Dagens stjärna
Min dotter. Det var inga problem att direkt modigt åka i de högsta backarna och sitta i de läskigaste liftarna. Hon stöttade också en vän på ett föredömligt sätt i backarna. Stolt pappa.

måndag 18 februari 2019

Utan fiender ingen roll att fylla

Varför?
Oavsett vad du väljer att lägga din tid och ditt engagemang på är frågan ”varför?” central. Om du inte bra klarar av att svara på den frågan kommer du inte heller göra över genomsnitt goda insatser. Varför fortsätter jag att politiskt företräda Uppsalaborna? Jag gav dem mitt löfte att göra det. Varför känns mitt politiska engagemang mer värdefullt än någonsin? Jag får nu gränslöst chansen att bidra till den nödvändiga demokratiska förnyelsen. Vår demokrati har bland annat legitimitetskris och jag bidrar gärna till att demokratin får betydligt bättre invånarförankring.

Alice Teodorescu skriver bra som vanligt. Det är en skam att Liberalerna och Centerpartiet lät Socialdemokraterna få fortsätta styra Sverige. Reformagenda är inte trovärdig. Det positiva med L och Cs beteende är att det starkt bidrar till en ordentlig omstrukturering av det svenska politiska landskapet.

”Trots stora samhällsproblem reduceras politiken till en fråga om taktik. Det är cyniskt men ett viktigt perspektiv för den som vill förstå vad som egentligen händer i denna formativa tid.”

”I likhet med Stefan Löfven (S) hyser Åkesson nämligen en långsiktig ambition om att den nu splittrade Alliansen ska förbli splittrad. Löfvens ambition grundar sig i insikten om att en enig borgerlighet omöjliggör Socialdemokraternas möjlighet att behålla makten, Åkesson dito beror på att en enig borgerlighet omöjliggör framväxten av det konservativa block som skulle kunna ge SD inflytande. Löfven har konsekvent höjt det moraliska priset för samröre med SD för att skydda den egna makten, Åkesson bekräftar Centerns och Liberalernas farhågor i förhoppning om att Alliansen aldrig ska enas igen varpå han på sikt ska kunna få mer makt. Så cynisk är politiken.”
”Det taktiska positioneringsspel som pågår är av stor betydelse för hur Sverige kommer att styras framöver. Vi befinner oss i en formativ tid, det vet alla inblandade, därav det höga, vulgära tonläget. Men det som vi hittills har sett imponerar föga på den som satt sin tilltro till politikens förmåga att lösa konkreta samhällsproblem utifrån en ideologisk övertygelse. Frågan är dessutom om väljarna alls efterfrågar den polarisering som följer av allt taktiserande?”

”Ur ett kortsiktigt perspektiv kanske Socialdemokraterna, desperata över sitt historiskt svaga valresultat, tror att de vinner något på att konstruera denna falska motsättning. Genom att blåsa upp den negativa bilden av motståndaren hoppas man själv framstå i bättre dager utifrån devisen att varje hjälte kräver sin fiende. Men i längden kommer väljarna att inse att valet inte står mellan ett evigt (gott) socialdemokratiskt maktinnehav eller en borgerlig (ond) regering som underminerar den liberala demokratin. Sanningen segrar alltid till sist, också i politiken.”

Ska det oftast vara rött på toppen inom svensk politik? Nej. Sverige, Uppsala och många andra geografiskt unika samhällen är i stort behov av kompetenta politiska alternativ. Reformbehoven är mycket stora och den demokratiska legitimiteten måste återvinnas.
Dagens besvikelse
Tågprojektet mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Höghastighetsprojektet är fel prioritering. Alla dessa miljarder kan garanterat användas mycket klokare.
https://www.fplus.se/700-miljarder-i-sjon-darfor-totalsagas-regeringens-prestigeprojekt/a/4dp9Q6?fbclid=IwAR2YGfqZ9wG85wxabB6ZEftOdEbFd_hrGWT6qM1D6aCC6MMv71G0rN0CVdE

Dagens stjärna
Alice Teodorescu. Japp, vi har nu 2018/2019 ett antal tydliga exempel på DDR-beteende i Sverige. Bedömt farliga meningsmotståndare ska inte besegras i logiska debatter utan till exempel genom uteslutningar.

”Deplattformering - ett samtida fenomen som går ut på att försöka påverka, exempelvis arbetsgivare, att frånta "omstridda" personers plattform. I praktiken att tysta meningsmotståndare. Och, i förlängningen, att statuera exempel för det fall att någon ytterligare skulle ha det dåliga omdömet att tänka självständigt.”

”Det finns all anledning att känna oro inför den personfixering, det ordmärkeri och den intolerans som tagit såväl kulturen, akademien som den breda offentligheten som gisslan - i toleransens namn.”

”Resultatet blir ett samhälle regisserat av konformism och ängslighet. Ett sådant samhälle är dömt att implodera.”
http://www.gp.se/ledare/när-argumenten-tryter-återstår-endast-hot-1.13304089söndag 17 februari 2019

Gula västar

Tillväxt i utanförskap
Det största tillväxtområdet i Sverige idag är tillväxten av människor som lever i utanförskap. Särskilt allvarligt är alla tiotusentals som lever olagligt i landet och därigenom utan rätt till stora delar av vårt sociala skyddsnät. Ett socialt skyddsnät som redan är mycket ansträngt. Många håller sig olagligt ifrån Polisen och deras uppdrag att verkställa utvisningsbeslut. Väldigt många tusentals lever också i limbo på grund av att utvisningsbeslut inte kan verkställas då berörda personers hemländer vägrar att låta dem komma hem. På toppen av detta har vi mycket stor arbetslöshet bland många som hävdat asylskäl som invandrare. Lägg där till alla bittra människor som lever på alla avbefolkningsorter runt om i vårt geografiskt stora land. Det är inte konstigt om även Sverige, trots att vi svenskar ofta enbart knyter näven i byxorna, börjar göra fysiskt motstånd mot överheten och dess verklighetsfrånvända politik. Eller rättare sagt är att de lever med en verklighetsuppfattning som speglar de 50% mest privilegierades tillvaro. Övriga 50% ska också med.

"Allt detta vet givetvis Lövin. Hon anser uppenbarligen att det ändå är värt det, och Miljöpartiets väljare bor ändå i storstäderna. Vad som är anmärkningsvärt är att Centerpartiet, som numera är stödparti åt Socialdemokraterna och Miljöpartiet, accepterar försämrade villkor för människor som bor på landsbygden. Till Dagens Nyheter (7/2) säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson för C, att han hoppas på landsbygdsvänliga reformer i vårändringsbudgeten. Som exempel tar han satsningar på vägunderhåll. Men vad spelar det för roll att vägarna blir bättre om få har råd att åka på dem?"

"Det finns en uppenbar risk med att ständigt höja kostnaderna för bilåkande, och det är att det folkliga missnöjet ökar."

"I Frankrike har rörelsen Gula västarna plågat presidenten Emmanuel Macron i flera månader. Den utlösande faktorn för gatuprotesterna var just höjda bensinskatter. Svenskar är förvisso inte lika glada i att demonstrera som fransmännen, men visst finns det en risk att vi får se en svensk motsvarighet till Gula västarna. Skattelättnader för höginkomsttagare i städerna i kombination med höjda levnadskostnader för människor på landsbygden signalerar inte precis att regeringen prioriterar minskade klyftor mellan stad och land."
http://www.gp.se/ledare/vill-l%C3%B6vin-och-l%C3%B6%C3%B6f-se-gula-v%C3%A4star-i-sverige-1.13361051
Dagens besvikelse
De politiska partier som fortsätter att elda på en havererad migrationspolitik och som inte stöttar en effektivare integrationspolitik. Den misslyckade kombinationen av oansvarig migrationspolitik och okunnig integrationspolitik har kraftigt bidragit till ett allt otryggare samhälle. Misslyckandet går inte att bortförklara när Sverige idag per capita har flest dödligt vapenvåld i hela västvärlden. Och narkotikamissbruket bland vår befolkning ökar kraftigt. I Sverige får västarna delas i en gul halva som demonstrerar mot orättvisa och en röd halva som demonstrerar mot regeringens naiva politik som gör vårt samhälle allt blodigare.
https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/60-aring-dod-efter-skottlossning-i-uppsala

Vi behöver ett nytt och ansvarsfullt ledarskap för Uppsala och Sverige. När vi förhoppningsvis får det kommer det vara ännu svårare än idag att få ordning på alla misslyckanden som naiv och ansvarslös politik skapat. Inte minst i våra skolor krävs en enorm uppryckning.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/fack-och-arbetsgivare-overens-kan-behovas-nya-sakerhetsrutiner

Dagens stjärnor
Ledarskribenter och journalister som slutar vara rädda för att berätta om verkliga och stora problem kopplade till det växande utanförskapet i Sverige. Det är minst sagt provocerande att PK eliten lyckats tysta så många allt för länge. Små problem är lätta att lösa. Stora problem är svåra att lösa. Särskilt Göteborgs Posten gör allt mer nytta för att bidra till en klokare väg framåt.

PM Nilsson, ledarskribent på Di, lyfter viktiga perspektiv som jag ofta bloggat om.
https://www.di.se/ledare/valdsbrottsligheten-kraver-massiva-sociala-insatser-och-minskad-asylmigration/

GP:s granskning av över 300 polisanmälningar visar att en stadsdel sticker ut både till antalet anmälda brott och till hur grovt våldet är.
– Att komma till den skolan var som att vara tillbaka i Syrien, berättar en före detta elev som blev knivhuggen i ett stort...”
http://www.gp.se/nyheter/gp-granskar/våld-och-hot-vardag-i-grundskolan-och-en-stadsdel-sticker-ut-1.13347001?noAccess=true&aId=1.13347001

lördag 16 februari 2019

Partipolitisk omstrukturering

Socialdemokratins storhetstid är över
Jag har sagt det förr, och säger det igen, Socialdemokratins storhetstid är över. Visst lyckades de spela till sig regeringsmakten men ska på papperet driva andra politiska intressen än de partiet gick till val på. Sannolikheten är hög att Socialdemokraterna delas upp i två delar. En mer pragmatisk och mer mittenorienterad del och en traditionellt "arbetarklass" orienterad del som inte vill förknippas med Vänsterpartiets historia eller inom vissa sakområden extrema politik. Varför inte? Om Liberalerna och Miljöpartiet åker ur riksdagen i val senast 2022 så finns V, S-arbetare, S-"socialliberaler", Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Kanske något nytt som en joker. Det är onekligen förändringens tider i svensk politik. Johan Westerholms bifogade artikel är mycket läsvärd.

"Först uttalade distriktsstyrelsen med Anna Johansson, tidigare infrastrukturminister, i spetsen att de saknade förtroende för Ann-Sofie ”Soffan” Hermansson som gruppledare i Göteborg, och att de ville att hon skulle avgå. Själv vägrade dock Hermansson. I förrgår kväll utökades konflikten när det stod klart att också S-fullmäktigegrupp vill att Hermansson ska lämna, men hon fortsätter att ta strid för sin post.
Under gårdagen kom nästa steg i sönderfallet av ledarskapet. I ett brev till S-medlemmarna meddelar Anna Johansson att också hon lämnar sin post – vid den ordinarie kongressen i april.
Anna Johansson har med sitt agerande kastat Socialdemokraterna i Göteborg ner i en spiral av motsättningar och splittring.
  • Först kallar Johansson till en extrakongress för att avsätta Hermansson.
  • När kallelsen är utskickad, och det inte går att reversera processen, meddelar Johansson sin egen avgång endast åtta veckor innan ordinarie kongress. 
"En rimligare slutsats hade varit att S-väljaren vill ha en reglerad migration. Beskedet om skärpt migrationspolitik vände tappet till Sverigedemokraterna. Valutgången hade kunnat bli mycket sämre ändå om inte partiet anpassat sig till opinionen. Idag – bara ett halvår efter valet, har partiet övergivit vallöftet och infört Europas mest generösa politik för anhörigmigration.
Konflkten i Göteborg är inte en konflikt mellan Hermansson och Johansson. Socialdemokraterna står inför ett vägval var partiet skall ha sin bas. I industrin och på arbetsplatserna eller i förorten, i kyrkor och moskéer. Ett val där Ann-Sofie Hermansson har valt att försvara kopplingarna till arbetarrörelsens rötter i industrin och som nu ställts mot Anna Johanssons tydliga identitetspolitiska linje med sin bas i förort, kyrkor och moskéer."
https://ledarsidorna.se/2019/02/s-konflikten-i-goteborg-stefan-lofven-visste-redan-fran-borjan/

Och den kloke före detta Socialdemokratiska statssekreteraren Jan Larsson ger i nedan krönika intressanta perspektiv på Socialdemokratins söndring. Rosornas krig är åter igång.

"Men de som röstade på Socialdemokraterna för att de är rädda för ”nya privatiseringsexperiment”, tillbakagång till en naiv flyktingpolitik eller för att man inte längre trodde på Folkpartiets skola – vad ska de göra?"

"De kan nog leva med att man måste ge och ta – det har sosseväljare alltid gjort. Men till och med de mest kompromissvilliga gråsossarnas tålamod kommer att utmanas om det som företrädarna brinner för är andra partiers politik."
https://www.affarsvarlden.se/kronikor/jan-larsson/centersyndromet-6947744
Dagens besvikelse
De som inte förstår att arbetskraftsinvandring stärker Sverige. Komediprogrammet Svenska nyheter visar på ett bra sätt att invandring i sig inte är ett problem om integrationen fungerar. Sverige har mycket att lära av Kanada, Australien och USA kopplat till deras strikta invandringspolitik och av deras integrationserfarenheter. Bedrövligt hur dåligt dessa mycket viktiga samhällsfrågor sköts i Sverige. Det är viktigt att förstå hur lojaliteter skapas, och bryts, för att bygga socialt hållbara samhällen.
https://www.svtplay.se/video/20750960/svenska-nyheter/svenska-nyheter-sasong-3-15-feb-22-00?cmpid=del:em:02-15-2019:svenska-nyheter:pla:lp-app

Misslyckad migrations- och integrationspolitik leder bland annat till en kraftigt ökad antisemitism i Sverige. Det är inte ok!
https://www.theguardian.com/news/2019/feb/15/antisemitism-rising-sharply-across-europe-latest-figures-show?fbclid=IwAR2vyISjhobSABEiqvKAC3wGPMS9NZWWAWTdprsElKxU9LoAHgi8Yb5E5d4

Dagens stjärnor
Om Socialdemokratin spricker i två delar har centerpartisterna och liberalerna som gjorde sitt svekfulla val ändå bidragit till något som kan hindra vänsterinflytande under lång tid framöver. Jag har mycket svårt att se att "Socialdemokraterna-mitten", det som kan bli det nya och tydliga socialliberala partiet, väljer att luta sig åt vänster. Med L borta kan också C och L sluta leka med idéer om sammanslagning.

fredag 15 februari 2019

Demokratiskt reformbehov

Maktstrider
Allt sedan "Adam och Eva" har människor stridit om makt. Inget är nytt under solen. Och den enda framtida förändringen är att växthusgaserna gör att solen gör jorden allt varmare. Ett eller flera kraftiga vulkanutbrott kan kraftigt kyla av jorden. Även en kärnvapen konflikt där stormakter bråkar kan snabbt kyla av vår värld. Oavsett om det blir varmare eller kallare på vår jord kommer maktstrider finnas så länge människan överlever.

Det finns många exempel på att vår demokrati är i behov av stora reformer. Ett av dessa exempel utspelar sig nu återigen i Göteborg. Är det även inom Socialdemokraterna förbjudet att ha en socialt hållbar linje kopplat till migrations- och integrationsfrågorna? Hermansson utgör ytterligare ett exempel på att vårt demokratiska system behöver reformeras.

"Försöken att krossa Ann-Sofie Hermansson är ingen vacker syn. Hon är den tredje starka kvinnan inom S som stått upp mot hedersförtryck och islamism inom partiet, och som därefter av olika skäl utmanövrerats."

"Ann-Sofie Hermansson är inte den första S-politiker som fått schavottera offentligt. Men hon behandlas just nu ovanligt brutalt av den lokala makteliten och dess hantlangare inom Socialdemokraterna i Göteborg. Syftet är att knäcka en politisk motståndare. Men Soffans ”fighting spirit” är imponerande. Än är inte klockan slagen. Hennes stöd i breda lager förefaller betydligt starkare än i partitoppen."

"Personmotsättningar är regel snarare än undantag i politiken. Lojalitet är A och O. Att ta strid mot makteliten i ett politiskt parti är ofta detsamma som att förlora sina uppdrag, och sin försörjning. Den som har en försvagad position sedan tidigare kan lättare offras i motgång, när de förväntade presidieposterna uteblivit eller efter en valförlust.
Även bilden av vem som bär skulden för konflikter och misslyckanden blir snabbt föremål för strid och smutskastning. Sanningen är krigets första offer, brukar det heta. Det gäller även i politiken.
Hermanssons kritiker, som själva är part i målet, hävdar inte oväntat att konflikten enbart rör hennes ledarstil."
http://www.gp.se/ledare/behandlingen-av-soffan-hermansson-%C3%A4r-ov%C3%A4rdig-1.13343580
Dagens besvikelse
Människor i ledande roller som inte förstår samhällskonsekvenserna av låg eller till och med negativ BNP tillväxt per person som har samhällsrättigheter i Sverige. Svensk konkurrenskraft försvagas snabbt, ladorna är tomma (BNP tillväxten per person är usel) och den sociala problematiken ökar dagligen i styrka. Uppsala och Sverige saknar ett ledarskap som kan vända den negativa utvecklingen. Fina ord kommer inte att hjälpa oss.
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP-per-capita/?gclid=CjwKCAiA45njBRBwEiwASnZT5-0vYhTRHUBTAkoBEXn7cYwLAZja8WAqc-bqRtFweDenzuiggjM3zxoCjO4QAvD_BwE

Dagens stjärna
Expressens ledare. En mycket klok ledare om "Jerusalemfrågan". Det är inte en fredlig och klok väg framåt att ställa sig på ena sidan av den infekterade Palestina/Israel-konflikten. Det är mycket klokt att betrakta Jerusalem som en neutral plats.

"Wallström fick påminna Fredrik Malm (L) om att det var alliansregeringen som under Sveriges EU-ordförandeskap år 2009 lyckades ena unionen om en gemensam hållning till Jerusalem. Det är alltså denna enighet som Liberalerna nu vill riva upp."

"Det är märkligt på så många sätt. Liberalerna brukar värna om EU som utrikespolitisk aktör - inte vilja undergräva unionen. Sällskapet är också minst sagt uppseendeväckande. Det var USA:s president Trump som tog initiativet och flyttade USA:s ambassad från Tel Aviv till Jerusalem i maj förra året. Draget möttes av en skur av internationella fördömanden och få länder har velat följa efter. Guatemala är ett av få undantag. Paraguay tog också steget, men ångrade sig sedan."

"Sakfrågan då? Självfallet kommer stora delar av Jerusalem att förbli Israels huvudstad. Men även palestinierna har legitima anspråk på den heliga staden. I väntan på en tvåstatslösning, där Jerusalems speciella ställning avgörs, bör omvärlden ha kvar sina ambassader i Tel Aviv. Det är särskilt viktigt i ett läge där Israel har en nationalistregering som driver på bosättarpolitiken i Jerusalem.
Det finns rimlig kritik att rikta mot den rödgröna Israelpolitiken. Men dit hör inte det faktum att Sverige håller fast vid EU-linjen om Jerusalem och vägrar dansa efter Trumps pipa.
Liberalerna och Kristdemokraterna har tappat omdömet. De borgerliga småpartierna lider av en osund Israelfixering som saknar alla nyanser."
https://www.expressen.se/ledare/l-och-kd-har-tappat-fotfastet-om-israel/

torsdag 14 februari 2019

Flockskydd är viktigt

Konsekvenser
Vaccinationsprogram finns både för att skydda enskilda från allvarliga sjukdomar men också för att förhindra smittspridning av sjukdomar som utan möjlig vaccination lätt sprider sig. Frågar du mig är det ett samhälles gemensamma ansvar att se till så att detta förebyggande sjukdomsarbete sköts mycket ordentligt. Nej, att vaccinera sig är inte en privat sak. Om vi nu tycker att det ska vara "fritt valt arbete" anser jag att det är fullt rimligt att de som väljer att inte skydda sig eller sina barn får ta de personliga konsekvenserna av ett sådant beslut. Expressens ledare skriver läsvärt om frågan nedan.

"S:t Görans sjukhus har ägnat sig åt smittspårning, skrev Aftonbladet i måndags. Man har ringt upp människor som befann sig på akuten i lördags. Skälet är att en av de inkomna patienterna visade sig ha mässling. Om det hade handlat om influensa skulle det förstås inte ha skett någon smittspårning. Mässling är inte är en vardaglig smitta bland andra. Den är mycket allvarlig. Följdsjukdomar som öron-, bihåle- och lunginflammation är vanliga. I värsta fall kan mässling leda till hjärninflammation, med tragiska konsekvenser som permanenta hjärnskador eller döden."

"Irrationell motvilja mot vaccinationer borde vara på utdöende i dagens kunskapssamhälle, tycker man. Dessvärre finns det motkrafter. På internet kan vaccinationsskeptiker hitta varandra och kvacksalvare lätt utveckla egna ”hälsosajter” som underminerar tilliten till vaccin.
Dessutom har främmande makt - läs Ryssland - intresse av att infiltrera och jaga upp subkulturer som anti-vaxxers. Det är en del i en bred kampanj för att destabilisera och underminera tron på vetenskap och sanning i väst."

"Dessutom bör sanktioner införas. En möjlighet är att faktiskt porta ovaccinerade barn från förskolan. Det kan fungera som påtryckning på föräldrarna - och det gör att föräldrar till barn, som inte kan vaccineras, slipper frukta en farlig och absolut onödig mässlingssmitta i sandlådan."
https://www.expressen.se/ledare/porta-vaccinvagrares-barn-fran-forskolan-/
Dagens besvikelse
De som inte bidrar till att uppenbara problem praktiskt blir lösta. Ingvar Nilssons rytande som ingår i bifogad artikel är läsvärd. "Som man bäddar får man ligga." Även om de "välbeställda" inte vill ta i problemen kryper de allt närmare. Det är en dålig långsiktig strategi att inte ta de allt större sociala problemen på större allvar. Det är inte någon annans problem. Det är ett problem här och nu och det växer om vi fortsätter att inte vågar att metodiskt steg för steg återskapar social hållbarhet.

"Samtidigt är min bild att vi ganska klart vet vad som behöver göras för att bryta det destruktiva mönstret. Både på kort sikt och rent operativt; Stoppa våldet och återerövra de offentliga rummen. Och på lång sikt och strategiskt; Ta tag i skolan, arbetslösheten, tryggheten och bostadssituationen. Lösningarna är uppenbara, har prövats på några ställen i landet och verkar fungera.
Vi gör redan en massa bra saker. Men åtgärderna är kortsiktiga, fragmenterade och tar sällan tag i de underliggande orsakerna, och orsakernas orsaker. Så varför gör vi inte detta i större omfattning? Låt mig pröva tre olika men kompletterande förklaringar."

"Den andra förklaringen är mer plågsam; att det inte är tillräckligt viktiga människor som drabbas. Då en ung man blir dödad på Kungsgatan i Stockholm och då en terrorist dödar fem oskyldiga på Drottninggatan utlöses nationellt kristillstånd. Då ett femtiotal unga män mördas i orten får det knappt några rubriker. Är det – med Orwells ord - en fråga om att alla människor är lika, men vissa mer lika än andra? Handlar det om hudfärg, ursprung och etnicitet hos offren?"

Dagens stjärnor
Göran Hägglund. Ja, åldersdiskrimineringen är ett enormt resursslöseri. För att motverka denna idioti behövs kloka reformer.

"Sveriges kommuner och landsting (SKL) har framfört att enbart inom välfärden krävs över en halv miljon nya medarbetare fram till 2026 för att behålla nuvarande personaltäthet. I den privata sektorn finns det sedan länge tecken på att arbetskraftsbristen inom vissa yrken är så stor att den påverkar tillväxten."

"Sverige riskerar att tappa i konkurrenskraft och tillväxt om vi inte kan förse arbetslivet med nödvändig kompetens. Det finns också konsensus kring att det är bra att ha blandade arbetsplatser med kvinnor som män, personer med olika kulturell bakgrund, etnicitet och religion. Mångfald har blivit en hygienfaktor inom väldigt många områden, utom ett – ålder. Äldre arbetskraft anses som ointressant, där definitionen av ”äldre” kryper allt längre ner. En studie vid Linnéuniversitet visar att efter 40 år minskar oddsen drastiskt att bli kontaktad vid en jobbansökan. Diskrimineringsombudsmannen (DO) rapporterade vidare förra året att antalet anmälningar för åldersdiskriminering aldrig tidigare varit så högt."
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vi-maste-borja-prata-aldersmangfald-pa-allvar-26100

Sekine Medon, politisk chefsredaktör UNT. Jag tillhör dem som inte anser att MP inte längre tillför
något särskilt politiskt värdefullt. Vänsterpartiet och till exempel Centerpartiet driver mer än tillräckligt på miljö- och klimatförbättringsarbetet. Vänsterpartiet och Centerpartiet driver också på för en fortsatt socialt ohållbar migrationspolitik. Med tanke på att MP kraftigt tappade mandat i Sveriges riksdag sitter de i regeringen... I Uppsala halverades partiets stöd, ändå ingår de i Uppsalas nya vänsterstyre... Och av Sveriges 290 kommuner åkte de 2018 ur kommunfullmäktige i 59 kommuner. MP saknar nu representation i 91 kommuner. Varför är Madon en av dagens stjärnor? I hennes ledare idag propagerar hon för att en Uppsalabo ska ersätta Fridolin som språkrör. Jag gillar hennes stöd för personer från Uppsala : ). Även om det är en miljöpartist. Saknad eller inte, de fyller inte längre någon värdeskapande roll. Och de är definitivt inte ett regeringsbärande parti. Samtidigt finns det vettiga personer bland dem som kallar sig miljöpartister.
https://mobil.unt.se/ledare/saknad-en-klassisk-miljopartist-5214983.aspx