torsdag 31 januari 2013

Systemtänkande

Politiskt korrekt
Eftr några års erfarenhet av full tid inom den politiska verkligheten kan jag bland annat konstatera att den allt för ofta hämmas av det som kallas "politisk korrekthet" och brist på systemtänkande. Systemtänkande är centralt då en förändring nästan alltid medför en konsekvens för något annat. Uppsala och Sverige skulle utvecklas mycket bättre om samhällsutvecklingssamtalen i en betydligt större utsträckning sätts in i ett systemperspektiv. Två områden där det ur ett "politiskt korrekt" perspektiv är svårt eller "farligt" att röra sig är kopplat till invandringsfrågor och jämställdhetsfrågor. Inom dessa områden håller de allra flesta tyst när samtal förs om åsikterna avviker från det som på något sätt definirats som just "politiskt korrekt". Runt de flesta matbord tycker de flesta att det är positivt att kvinnor och män i grunden har olika utgångspunkter för sina liv. Att kvinnor är kvinnor och män är män är inget negativt och allt för många politiska samtal runt jämlikhet negligerar det faktumet.

Män kan inte föda barn. Män har mer testosteron i kroppen än kvinnor osv. Systemmässigt är det då, ur ett jämställdhetsperspektiv, viktigt att t ex skapa system som inte straffar kvinnor för att de oftast tar ett större ansvar för barnen (t ex inte får mindre pensionsgrundande år under föräldraledighet). Men det är löjligt att inte också se alla positiva perspektiv kopplat till våra genetiska skillnader.

Fri rörlighet för människor ser jag som en självklarhet. Samtidigt är det naivt att inte praktiskt vilja se systemproblematiken om man t ex tycker att ett geografiskt område skall tillåta helt fri invandring. Personligen tycker jag att det är självklart att hjälpa människor i nöd. Men vad innebär det praktiskt om Uppsala och Sverige, med alla våra rättighetslagar, skulle bli en fristad för alla jordens flyktingar? Det skulle självklart innebära att välfärdssystemet faller samman. Om man förstår det, är det då klokt att ställa sig bakom en målsättning som inte är förenlig med att inom en geografisk yta försöka upprätthålla en generell välfärd liknande den vi idag har i Sverige?

Decentralisering
Ofta stämmer inte de budskap som vi kan ta del av via media. Jag undrar om Annie Lööf har sagt att hon inte tycker att federalism är något positivt för de allra flesta centerpartister. Om man tror på att makten skall decentraliseras så mycket som möjligt så är ju konceptet runt federalism just det. Istället för att försöka undvika att använda prövade amerikanska modeller försöker Europa göra något eget som för tillfället har stora bekymmer. Jag tycker vi skall lära mer av USA och bygga ett federalt Europa där vi utvecklar den amerikanska modellen. Vad är det för fel med den?
http://www.unt.se/sverige/loof-avvisar-mer-i-idprogrammet-2250042.aspx

onsdag 30 januari 2013

Välståndets grundpelare

Lärare skall vara pedagogiska ledare
Hur svårt kan det vara? Är det inte självklart att våra lärare skall lägga minst 90% av sin tid på sitt pedagogiska uppdrag och inte på en massa annat? Jag är själv mycket engagerad i denna fråga eftersom den är av central betydelse för vårt välstånd och för att ge alla våra barn och unga bästa möjliga start i livet oavsett social bakgrund. Vad tycker du?
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/byrakratiskt-odjur

Är det trångt i mitten?
Visst upplevs det vara trångt i mitten i svensk politik. Samtidigt är skillnaderna i praktisk politik rätt stor och det måste "mittenpartierna" bli bättre på att marknadsföra. Alla är överens om att jobben är centrala för att vi skall kunna upprätthålla vår generella välfärd. Det är dock stora praktiska skillnader mellan hur de olika partierna tror att vi kan skapa ett samhällssystem som är byggt för tjänste och informationssamhället som vi lever i. Tycker du att partierna är bra på att marknadsföra sina skillnader? Vilket parti har bäst praktisk politik för att fler jobb skall skapas bland våra mindre företag? Jag anser mig veta svaret. Gör du?
http://www.dn.se/ledare/signerat/trangt-i-mitten-jobben-jobben-jobben

tisdag 29 januari 2013

Den onde och den gode

Hopp och förtvivlan
Jag lärde mig för länge sedan att en grupp människor, fria människor, oftast är mycket kloka. Hur kan det då komma sig att tillräckligt många går på skurkars enkla budskap om att de erbjuder snabba och enkla vägar mot "fame and fortune"? Hur kan det vara möjligt att tillräckligt många människor i Italien är så dumma att det finns risk för att Berlusconi åter får politisk makt? Bedrövligt eftersom även vi svenskar lider av om det blir en verklighet. Är så många bara blåögda eller är alternativen inom italiensk politik mindre kända men ännu värre? Tyvärr tycks italiensk politik handla om extremer. Antingen är folk kommunister eller vad man nu kan tänkas kalla Berlusconis politiska plattformar. Bedrövligt om han kommer tillbaks.
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/berlusconi-hot-mot-kanslig-eurozon_7867812.svd#xtor=AD-500-[svd.se/naringsliv]-[]-[Textlank]-[aftonbladet]-[]-[]

I Sverige fortsätter vår komplexa minoritetsregering att försöka hitta väga framåt som skall leda mot att fler får arbete. Det kanske börjar bli dax för försök till nya reformer? Kan reformförslagen hagla efter att Alliansledarna träffats i Maramö och badat tunna? Klart är att omställningen mot tjänste och informationssamhället går för sakta! Är det möjligen positivt att regeringen avbryter den så kallade jobb pakten med facket och arbetsgivareorganisationerna? Det kan vara positivt och alternativet till pakt är att vi snart får se reformförslag!!!! Vad tror du, kommer reformförslag som t ex invånartjänst/värlfärdsjobb m.m? Är Reinfeldt möjligen något positivt på spåren?
http://www.unt.se/sverige/regeringens-jobbpakt-spricker-2248723.aspx

måndag 28 januari 2013

Pekpinnar, svågerpolitik & börsen

Ny Folkpartiledare?
Hur skall man tolka dagens ledare i DN? Jag kan inte dra någon annan slutsats än att de tycker att han gjort sitt och bör gå vidare i livet. Väldigt intressant att också läsa Wolodarskis ledare om svågerpolitiken inom FP. Jag delar en kollegas slutsats om hans ledare "den är underhållande skriven". Om du inte redan läst den, gör det! Du kommer både att få dig några skratt men också inse att klantänkandet även finns bland våra politiska organisationer. Vad tror du, kommer FP att byta ledare innan valet? Helt klart tycks det dock vara att en mycket stor andel svenskar inte tror att pekpinnar är vägen mot ett bättre skolresultat. Helt klart är att alla partier börjar höja sin röst om hur de tror att skolresultaten kan förbättras. Skolan kommer nog aldrig få lugn och ro.... Den kanske inte skall ha det heller i en ständigt förändrad värld. Vad tycker du?
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/nytt-jobb-for-bjorklund
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-farligt-nar-folkstyret-borjar-likna-ett-familjeforetag

Börsen
Under förra veckan slog S&P, ett av de finare börsindexena i USA "all time high"! Det du! Allt är inte mörkt om man väljer att satsa sina pengar på rätt hästar. Tyvärr är inte den svenska börsens utveckling lika positiv och klagomålen haglar. Bl a hamnar riskkapitalbolagen i skottgluggen igen. Personligen hoppas jag att vi får fram fler intressanta bolag på våra börser då det är en indikator på vår förmåga att skapa en stark ekonomi även i framtiden. Vad tror du händer med vår riskkapitalmarknad framöver?
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/1/25/borsen-kraver-ett-jattelyft/

söndag 27 januari 2013

Nyhetstorka

Alliansens olikheter en styrka
Jag har varit i fjällen under några dagar med ett gäng politiker som verkligen har bred erfarenhet av livet. Det är utan tvekan värdefullt att politiska företrädare har en bred livserfarenhet. Samhällsutveckling, särskilt en hållbar sådan, kräver mer än floskler och ideologier.

Efter flera veckor dyker ett utspel av Centerpartiets första vice ordförande, Anders W Jonsson, åter upp i medierna. Trots en fruktansvärd brand i Brasilien, med många döda,  är det tydligen nyhetstorka så gamla uttalanden av Jonsson får ordentligt med utrymme i dagens tidningar. Han sägs ha sagt att FP ständigt motarbetat C inom regeringsarbetet och att KD har minst tre konkurrerande grupper som tävlar om makten. Uttalandet ansågs olämpligt och Jonsson har tvingats ta tillbaks det han tidigare sagt. Är det så lågt i tak inom regeringsarbetet?

Jag tror att det är värdefullt om regeringens partier även kan positionera sig mot varandra. Då blir olikheterna tydliga och då kan väljarna både se skälen till varför ett samarbete kan vara berikande men också totalt nå fler röster till samarbetet eftersom vi inte upplevs som ett parti. Allianspartiet. Att Jonsson poängterar skillnader med FP är intressant eftersom både C och FP många gånger föreslagits slå ihop sina verksamheter då båda, på olika sätt, kopplar sig till den liberala ideologin. Samtidigt är skillnaderna stora. FP är EU älskare. C är mycket mer skeptiska och vill att EU skall begränsas till några stora frågor och i övrigt skall makten ut nära folket. FP vill ha massor av mer kärnkraft. C vill kraftigt utveckla t ex sol, vatten och vindenergin och endast acceptera ersättningslösningar av kärnkraft om operatörerna tar alla riskkostnader för projektet. FP har sin syn på skolpolitiken och C har en annan. Jag tycker att det är bra att Alliansen vågar tala om sina skillnader. Så länge vi kan visa att vi kan kompromissa fram regeringsduglighet, trots dessa skillnader, är skillnaderna en tillgång. Stå på dig Anders W Jansson! Ta inte tillbaks något! Vad tycker du om det jag skriver?

lördag 26 januari 2013

Var är vi påväg?

Visioner med tydliga delmål
Var är Sverige påväg? Var kan jag hitta en intressant framtidsbild som regeringen målar upp och som också beskriver ett antal delmål för att vi skall nå dit? Jag hoppas att någon kan hjälpa mig att hitta den för den finns väl? Jag delar UNTs ledare som konkluderar "Väljarna förväntar sig ju mer än ett politiskt program. De vill ha partiledare som med sitt engagemang kan gjuta liv i visionerna. Där är inte Stefan Löfven än. Det är hans smala lycka att Fredrik Reinfeldt i dagsläget inte heller är där." Vår mänskliga historia är full av exempel på ledare som lyckas personifiera en vision och programmen för att nå dit. Nästan alltid har ledare som lyckas kombinera visionen med en tydlig/konkret och trovärdig handlingsplan lyckats få ett starkt folkligt stöd. Känner du att du vet var vi (Sverige) är påväg eller vart regeringen tycker sig föra oss?
http://www.unt.se/ledare/valjarna-vill-ha-politiker-2239729.aspx

Dax att flytta till San Francisco?
För flera år sedan fick jag förfrågan om att ta ett uppdrag med basen i SF. Jag valde andra vägval i livet. SF är en mycket vacker, utmanande och utvecklande plats. Jag förstår att stora delar av världens framgångsrika kreativitet skapas i denna del av Kalifornien. Nu erbjuder de dessutom ännu bättre förutsättningar för Jazz upplevelser. Ett Jazztempel är nu invigt!
http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2013/01/24/sfjazz-center-opens-as-temple-of-jazz-in-california/?hp

Skidåkning är kul!

fredag 25 januari 2013

Förändring

Bara den som söker kan finna
Livet är en kort resa med ständiga förändringar. Vare sig du vill det eller ej. Många känner sig otrygga med förändringar eftersom man känner motsatsen i det bekanta. Inget konstigt med det även om jag själv är för nyfiken för att känna olust inför förändringar. Att leda är att gå före och visa vägen men mycket mer att hålla i handen samt att putta på i önskad riktning.

Tänk dig att du står i ett mörkt rum. Du ser inget. Plötsligt hör du någon annan i rummet som börjar prata med dig. Först blir du sannolikt rädd och mycket nervös. Du hör rösten men du ser inget ansikte. Du tror dig kunna lokalisera rösten och på volymen tror du dig få en uppfattning om avståndet mellan er. Rösten är lugn och trevlig. Rösten frågar om du varit där länge. Du säger att du just anlänt. Rösten säger att den varit där lite längre och har bekantat sig med rummet. Ni pratar och din känsla av förtroende för den andre ökar i takt med att du blir allt hungrigare och den andre vet hur man hittar mat i rummet. Sakta tillåter du den andre att komma dig allt närmare. Till sist möts ni och sanningens sekund inträffar. Pulsen är hög. Är personen lika god som orden gett sken av eller är det du som skall bli maten? Hon tar din hand och vägleder dig. Hennes ord var inte bara tomma floskler. Hon hade inställningen och erfarenheten som kunde göra positiv skillnad. Sakta kommer du att anpassa dig till mörkret eller gå under. Du som orkar kommer säkert att till sist åter se ljuset.

Vem eller vilka står för vägledningen mot maten och ljuset? Vem eller vilka står för en politik som mest sannolikt leder mot maten och ljuset? Jag tycker fortsatt att Centerpartiet erbjuder ett program som har bäst förutsättningar att åter leda oss mot en ljus framtid. Det finns dock mörka krafter som i dessa tuffa tider vill ta människors händer och leda dem mot något som garanterat leder mot ännu mer mörker, tror du att du vet vilka dessa mörka krafter är? Ryssar som intar ett Sverige som kan försvaras en vecka? Sverigedemokrater med enkla lösningar på svåra utmaningar? Miljöpartister med lösningar som inte ens marginellt påverkar miljö- och klimatutvecklingen på jorden? De mäktigaste kapitalisterna som samlats i Davos? Det kinesiska kommunistpartiet?
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/1/25/jacob-wallenberg-ser-utdragen-kris/http://www.di.se/#!/artiklar/2013/1/25/jacob-wallenberg-ser-utdragen-kris/
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/1/25/aklagare-granskar-ob/


torsdag 24 januari 2013

Kung utan krona

Vems intressen?
Återigen undrar jag vems intressen David Cameron anser sig företräda. Talade med en journalistkompis i England och hon sammanfattade den senaste EU utvecklingen med "we still behave like kings but we have lost our crown". Det är en intressant sammanfattning på vårt samtal. England har verkligen gått från att vara ett enormt maktcentrum för drygt 100 år sedan till att idag vara en mycket marginell spelare i världspolitiken. Om du går in om läser lite om deras maktutveckling de senaste 100 åren kommer du att slås av hur mäktiga de var och hur enormt mycket mindre deras makt blivit sedan dess. Engelsmännen styrde sitt världsimperium utifrån "leda genom att söndra". Är det möjligen genom samma princip "att leda genom att söndra" som de nu verkar göra Europas redan mycket bräckliga situation än mer bräcklig. Som jag skrev nyligen delar ambitionen att kraftigt reducera EUs inflytande men det håller inte enbart med ett marknadsperspektiv på det nödvändiga Europeiska sammarbetet. Vad tycker du?
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/farligt-spel-i-london

onsdag 23 januari 2013

Förbannad

Vems är felet?
Om vi bortser från att det finns människor som tror att regler inte behövs utan att "marknaden" själv klarar av att lösa allt, vad tycker de flesta andra? Jag tror de flesta andra förstår att vi måste ha regler och skapa incitament för att göra kloka val när det utan tvekan finns gott om okloka val man kan göra i livet. Jag tycker att man skall få välja väldigt mycket själv men det innebär inte att olika val fritt skall prissättas av marknaden. Jag tycker inte heller att marknaden fritt skall få bestämma villkor som innebär att riskerna för att skattekollektivet får ta smällarna är mycket höga. Jag blir kort och gott förbannad när jag hör på radionyheterna att Finansinspektionen medger att lånetaket på 85% inte fungerar utan enligt en utlåningschef lånar bl a ungdomar fortfarande upp till 100% och får idag enbart dyrare lån dvs mer kortsiktiga intäkter till dem som ger topplånet! Jag skulle vilja veta vem eller vilka det är som fattar dessa regel beslut. Är det okunniga tjänstemannaförslag eller är det politiker som går in och ändrar förslag som från början var kloka eller är det en dålig kombination? Jag vill veta för att inkompetens skall kunna ersättas med kompetens och för att jag skall kunna välja bort enskilda politiker som inte värnar mina skattepengar och bättre ser till den enskilde individens bästa! Uppenbarligen är det ett amorteringskrav, kopplat till ett lån, som måste tillämpas. När blir det så? Vilka tror du blir förlorarna när alla dessa personer som lånar för mycket och för dyrt inte klarar av sin skuldbörda? De själva självklart men också skattekollektivet om vi ständigt skall ha ordningen att vi räknar med att samhällsförsäkringen håller dvs att många fler är kloka än okloka. För det är väl så att vi fortsatt förväntas erbjuda skuldsanering och försörjningsstöd? Hur svårt kan det vara?

Grundläggande marknadsstrategi
Hur svårt kan det vara att positionera en verksamhet? Bra spelare och tydliga erbjudanden skapar framgång. Så enkelt är det. Det är viktigt att aldrig glömma sin bakgrund. Bakgrunden är viktig för att strategiskt gå rätt eftersom mycket inom politiken handlar om trovärdighet.
http://www.dn.se/ledare/signerat/centerpartiet-lang-fard-fran-intresse-till-rena-ideer

Cameron och jag
Det skall bli intressant att ta del av Camerons tal till folket i sin helhet. Jag undrar hur nära min egen syn på EU han är. I bästa fall är han nära för då slipper EU ännu mer stora bekymmer då det är olyckligt om Storbritannien väljer att börja koppla loss från samarbetet i en allt för stor omfattning. Mindre agenda! Mindre agenda! Mindre agenda! men bättre. Då kan EU bli en tillgång och vi europeer kan matcha andra stora grupper i världen som krigar om jordens tillgångar och tankemönster.
http://www.dn.se/debatt/flera-skal-for-sverige-att-stodja-camerons-eu-vision

tisdag 22 januari 2013

EU på dekis & aktiv politik

Kan man både äta och ha kvar kakan?
Vi har stora problem inom Europa för tillfället. Stundtals känns problemen riktigt läskiga. Jag hör definitivt till dem som tycker att EU byråkratin och EU aktiva politiker skall ha så lite makt som möjligt. Trots min inställning anser jag samtidigt att den makt de måste ha i övergripande och stora frågor måste stärkas. Utan att många av Europas länder agerar tillsammans är vi chanslösa i det stora globala spel som ständigt pågår. Det inser bl a Tyskland annars skulle de knappast vilja vara med i EU. Engelsmännen har en sund negativ inställning till att makten kommer allt längre ifrån folket. Det är dock oroväckande att inte det politiska ledarskapet i England kan sälja in macroperspektiv på ett enkelt och trovärdigt sätt till sina invånare. Det finns absolut fördelar med ett EU samarbete men mycket av det som de idag lägger sig i måste upphöra! Tror Engelsmännen att de skall kunna flyta emellan maktblocken i världen utan att det skall kosta? Knappast. Vad tror du? Storbritannien, Norge och Sverige kanske skall gå ihop med Kina istället......
http://www.dn.se/ledare/signerat/storbritannien-alla-forlorar-pa-brexit

Även politiken kan leda
Vissa tycker inte att politiken skall leda utan bara följa strömmarna. Jag hör inte till dem. Jag tycker att det är det demokratiska systemet, med folkvalda representanter, som skall skapa förutsättningarna för samhällsbygget men också våga leda utvecklingen i en önskad riktning. Platt skatt kanske inte är en så dum idé om vi också ger kommuner, Landsting och stat möjligheten att i större utsträckning sätta "punkt"skatter och avgifter på produkter och tjänster som vi av olika skäl vill skall bära mer av de samhällskostnader de skapar. Här har Centerpartiet en utmärkt chans att särskilja sig från Moderaterna som uppenbarligen inte tycker att det är bra att göra just detta för att bättre utveckla vår folkhälsa och för att bättre jobba för att nå våra miljö och klimatmål! Det är inte nyliberalt men det är devenistiskt ansvarstagande ledarskap.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/anders-borg-sager-nej-till-kottskatt

måndag 21 januari 2013

Invånartjänst & synpunkter på C

Välfärdsjobb
Som jag skrev i gårdagens blogginlägg ser jag det som väldigt viktigt att vi skapar arbetsuppgifter för våra arbetslösa invånare med försörjningsstöd. Det är en väldigt viktig reform som kommer att ha stor betydelse för att vi skall säkra upp en långsiktigt social och ekonomisk hållbarhet. Sedan valrörelsen 2010 har Centerpartiet i Uppsala drivit denna fråga och avslutningen på dagens UNT debatt är mycket positiv eftersom Alliansen i Uppsala nu lanserar invånartjänst/välfärdsjobb. Jag ser bara vinnare med denna utveckling!
http://www.unt.se/debatt/laga-kostnader-for-socialbidrag-2229365.aspx

Verklighet eller fiktion?
Som alltid i livet är det bättre att "reka läget" än att bli förbannad och bitter. Det mesta går att förändra. I dagens DN kan vi läsa en mycket intressant krönika skriven av Maria Shcottenius. Bl a skriver hon "jag har inget emot att de fiktiva inslagen i vår tillvaro ökar, men just när det gäller poltik, som handlar om hur man konkret organiserar ett samhälle, ska man väl helst hålla sig på jorden". Hon betonar vikten att kunna identifiera rimligt homogena målgrupper för sin politik och inte enbart röra sig på 10.000 meters höjd. Jag tycker krönikan är läsvärd. Oavsett vad du röstar på.
http://www.dn.se/kultur-noje/maria-schottenius-jag-kanner-mig-slagen-av-centerpartiet-nar-det-galler-att-leva

söndag 20 januari 2013

Från ord till handling

Ohållbart
När jag valde att engagera mig i partipolitik konstaterade jag snabbt att en förändring jag absolut vill bidra till är att invånartjänst (eller samhällsplikt eller välfärdstjänst eller vad man nu väljer att kalla det) införs i Sverige. Dvs att alla som är arbetslösa, arbetsdugliga och som får försörjningsstöd skall jobba minst 50% av en heltid med särskilda jobb som t ex läxläsningsstöd, stötta äldre och funktionshindrade att t ex handla mat, vara rastvakter, vara cykelvärdar etc. Det är ohållbart att upprätthålla dagens välståndssamhälle utan att genomföra denna viktiga och mänskligt värdefulla reform. Alla blir vinnare! Enligt några av mina ledningskamrater inom Uppsala kommun har tydligen vår statsminister Fredrik Reinfeldt nu också börjat se denna viktiga förändring som intressant och önskvärd. Då kanske den inträffar. Jag hoppas att vi kan gå från ord till handling och göra alla arbetsföra delaktiga i samhällsbygget istället för att leva i ett mer eller mindre långt utanförskap. Vad tycker du?

I otakt med nutiden och utopisk om framtiden?
Helt klart är att Centerpartiet har det väldigt jobbigt nationellt. På många ställen runt om i landet smittar det av sig i kommuner och landsting. Många mätningar ger Centerpartiets företrädare mycket låga förtroendesiffror och idéprogramsförslaget från idégruppen har fått väldigt många, nästa alla röstberättigade, att tycka att ledande Centerpartister tycks vara i otakt både med nutiden och utopiska om framtiden. Om man vill få människors förtroende måste man både ha företrädare som kan inge förtroende men man måste också driva kort och långsiktig politik som många människor tror är bra för vår gemensamma framtid. Personligen roade jag mig med att under lördagen gå igenom de fem största partiernas partiprogram och kan fortsatt konstatera att Centerpartiets befintliga idéprogram och politiska program är mycket konkurrenskraftigt. Jag tror att en majoritet av centerpartiets delegater som bestämmer hur ett uppdaterat idéprogram skall se ut kommer att vara i takt med både nutiden och inte vara utopiska om framtiden. Det är dock alltid marknaden som har rätt. Uppenbarligen lyckas inte många av oss Centerpartister att marknadsföra vår politik till väljarna (marknaden) på ett bra sätt.

Det sägs hela tiden att politik är en förtroendebransch. Efersom ett parti, precis som alla andra organisationer, består av en samling människor kan man undra över varför förtroendet för våra främsta företrädare är så lågt? Hur vinner man människors förtroende? Klart är att generell erfarenhet, bevisad kunskap och bevisad genomförarförmåga väger tungt. Vad tror du är Centerpartiets huvudproblem? Om inte politik bara är en karriär som i övrigt samhälle måste en politisk ledare tro på det som hen driver och skall marknadsföra. Annars kan det självklart aldrig bli bra.  
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/reaktionerna-mot-ideprogrammet-slar-igenom_7843182.svd
http://www.expressen.se/nyheter/experten-darfor-ar-det-stor-kris-i-centerpartiet/
http://www.expressen.se/nyheter/annie-loof-c-vill-inte-mota-medier/
http://www.expressen.se/nyheter/rekordlaga-siffror-for-c---loofs-kris-djupare/
http://www.dn.se/nyheter/politik/rekordlaga-siffror-for-centern
http://www.dn.se/nyheter/politik/nu-vantar-oppen-strid-inom-centerpartiet

lördag 19 januari 2013

Kvotering & utbränd befälhavare

Är det rimligt?
Återigen höjs röster för att kvotera in en viss typ av människa på ledande uppdrag. Är det rimligt att kvotera in äldre, yngre, invandrare, kvinnor, funktionsnedsatta osv? Är det inte de mest kvalificerade som skall få uppdragen oavsett kön, religion och ålder? Visst är det svårt att helt rättvist jämföra människors kunskaper, erfarenheter och nätverk men om man gör en tydlig profil på vilka kunskaper, egenskaper, erfarenheter och nätverk man önskar att en chefskandidat har, då borde det vara enkelt att trovärdigt visa att man valt den bäst lämpade. Nuamko Sabuni, Folkpartiet, driver nu att kvinnor måste kvoteras in som chefer genom lagstiftning. Jag tycker istället att hon skall driva att offentliga arbetsgivare skall kunna uppvisa vilka huvudkandidater de haft och om valet orätt fallit på en man när det finns en kvinnlig bättre kvalificerad kandidat, utifrån de kriterier som satts upp, då kan man t ex bötfälla offentliga verksamheter som är styrda av politiker. Vad avser privata verksamheter så måste det vara upp till dem själva om man som jag tycker att det är viktigt att respekterar äganderätten. Självklart väljer kloka företagsstyrelser de mest lämpade för olika chefsuppdrag. Vad tycker du om Sabunis senaste utspel?
http://www.dn.se/debatt/vi-maste-lagstifta-for-att-fa-fler-kvinnliga-toppchefer

Kvalifikationer
Även om Ylva Johansson, socialdemokratisk riksdagsledamot, möjligen har tvittrat hånfullt mot Sveriges befälhavare som sägs ha blivit "utbränd" kvarstår, om det stämmer att han är "utbränd", att följa upp hur han ansetts tillräckligt kvalificerad för uppdraget. Om vår högste militäre befälhavare blir utbränd i fredstid känns det oroväckande. Utmaningarna att kunna leda vårt försvar i krigstider måste rimligen vara mångdubbelt mer ansträngande. Jag kan förstå att det är mentalt påfrestande att leda ett försvar som inte kan klara av att försvara oss och som satsar de pengar som finns avsatta snart endast på flygplan och IT system. Det kanske finns en kvinnlig kandidat till befälhavarjobbet som bättre pallar för trycket? Man måste palla hårt tryck om man har ett liknande uppdrag. Vad tycker du? Mitt resonemang är självklart utifrån att jag inte vet om han även är sjuk på annat sätt så det kan självklart finnas andra omständigheter som gör att han mår dåligt och inte "enbart" att han möjligen är "utbränd". Om han är "utbränd" tycker du att han var kvalificerad för uppdraget?
http://www.dn.se/nyheter/politik/hanande-sms-om-ob-tvingade-ylva-johansson-till-pudel

fredag 18 januari 2013

Stöld från skattebetalarna

Att göra rätt blir bäst för oss som tror på marknadsekonomi och mångfald
Maktmissbruk, korruption och okunskap måste självklart undvikas i toppen av vilken organisation som helst. Så även inom organisationer som finansieras av oss skattebetalare. Som tur är jag inte längre direkt skattebetalare i Stockholm. Tyvärr tvingades Uppsala Energi för många år sedan säljas, på grund av flera års ekonomisk misshushållning, så även Uppsala har haft och har sina utmaningar med negativa politiska beteenden. Klart är att vi lever i ett land med på tok för höga skatter. Det är dock vi skattebetalare som blir blåsta när skattefinansierade verksamheter säljs ut till orimligt låga kostnader. Varför säljs då verksamheter till oskäligt låga värden? Okunskap? Korruption? Ideologi? Vad tror du?

I Stockholm har politikerna mer löpande makt över kommunens verksamhet än i Uppsala. Där har råden egna rotlar som bereder ärenden. Jag skulle vilja veta hur de orimligt billiga utförsäljningarna beretts. Är det enbart politiker och deras politiskt tillsatta som tagit fram underlagen eller är det även tjänstemän som så totalt satt fel pris när skattebetalarnas verksamheter sålts av? Missförstå mig rätt! Jag tycker det är mycket bra med privata alternativ MEN varför skall vi skattebetalare ge bort en massa miljoner till några få företagare? Inga andra företagare får en massa tillgångar utan de får köpa dem till marknadspris och det marknadspriset är oftast relaterat till verksamhetens intjäningsförmåga. Att ta över en verksamhet som inte varit vinstdriven och börja tjäna pengar på den är sannolikt inte så svårt. Jag har inga problem med det, så länge som det finns en beställd minimikvalitet som också följs upp. Jag tycker att så felaktigt prissatta verksamheter som säljs ut kan ses som stöld från skattebetalarna. Andra tycker att det är smarta affärer av dem som tog chansen. Vem bevakar allmänintresset? Vem bevakar skattebetalarnas intressen? Helt klart är att liknande beteende inte gagnar acceptansen för en politik som är marknads och mångfaldsvänlig. Kristina Axén-Ohlin tycks i vart fall fortsatt leva gott på Stockholms skattebetalare.
http://www.dn.se/ledare/ett-ideologiskt-haveri
http://www.dn.se/ekonomi/de-har-gjort-miljonvinster-pa-stockholms-avknoppningar
http://www.dn.se/ekonomi/utforsaljningar--med-miljonrabatt
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/1/17/sa-mycket-tjanar-ex-politikerna/

Barnfattigdom, behov & girighet

Vilka konsekvenser?
Jag vill minnas att jag blev intervjuad av TV4 för snart ett halvår sedan om barnfattigdom om att jag uttalat mig om att jag inte gillade begreppet eftersom vi, tills vidare, fortsätter att vara ett relativt rikt land som ger människor med sämst levnadsvillkor ett grundstöd på internationellt hög nivå. Allt är relativt och det är alltid skillnader mellan människor på ett eller annat sätt. Det var för mig mycket oväntat att Uppdrag gransning gjorde ett liknande reportage. Möjligen vill de ses som mer balanserade. Det var i vart fall mycket positivt att de gjorde detta balanserade inslag och att BRIS upphört med denna obalanserade beskrivning av en verklighet som i relativa termer fortsatt innebär att vi stöttar våra svagaste mycket mer än i de allra flesta andra länderna. Socialdemokrater och Folkpartister som tycks vilja använda begreppet får då gärna tala om hur de avser att stoppa utvecklingen? Omhänderta fler barn som far illa pga av föräldrar som av olika skäl inte orkar ta sitt föräldraansvar? Stoppa flyktinginvandringen för att inte öka andelen relativt fattiga i vårt samhälle? Höja skatten för de allt för få som jobbar och i ett land som redan har ett av världens i särklass högsta skattetryck? Det är självklart viktigt att följa alla delar av samhällsutvecklingen. Jag vill inte leva i ett samhälle där en fjärdedel lever under relativt mycket dåliga förhållanden. Det är dock viktigt att förstå varför utvecklingen är så i ett land med världens högsta skattetryck? Med den analysen kanse debatten blir lite svårare för dem som ropar "varg".
http://www.expressen.se/nyheter/svt-sa-overdrivs-barnfattigdomen/
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/barnfattigdom-ska-tas-pa-allvar_7837430.svd
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/forsen-marknadslogistik-ab/pressrelease/view/stora-skillander-i-konsumtionsutrymme-skapar-barnfattigdom-829061

Rättigheter och skyldigheter
Jag undrar jag hur mycket pengar Lance Armstrong fick av Oprah Winfreys produktionsbolag för att erkänna sina synder inför henne och världen? Självklart massor. Varför skulle han annars göra det?
http://www.eurosport.se/cykel/lance-armstrong-erkande-i-natt_sto3578525/story.shtml
Till skillnad från Marion Jones har han inte gett uttryck för att av religiösa skäl vilja bekänna för att kunna leva ett bättre fortsatt liv ur ett andligt perspektiv!
http://en.wikipedia.org/wiki/Marion_Jones
I bekännelseintervjun säger Armstrong att han hade "the desire 2 win at any cost". Jag gillar drivkraften att vara beredd att kämpa hårt för att lyckas. Den drivkraften har alla som lyckas oavsett inriktning. Men att vara beredd att göra det till vilket pris som helst, det är bara skrämmande. Hur skyddar vi oss mot det? Ett sätt kan vara att se till så att en person som Lance eller en skurkaktig finansperson inte "bara" riskerar att förlora sin heder utan också alla pengar som de på ett fusksätt tillskansat sig och eventuella föräntningar av desamma. Så kan man väl inte göra? Varför inte då? I ett spel där "the winner takes it all" behövs nog liknande regler. Om den personliga möjligheten också balanseras med en hög personlig risk när man missköter sig, då fungerar nog de allra flesta människors inre kompass. Vad tror du?
http://www.investopedia.com/terms/r/riskrewardratio.asp#axzz2IJPF3e6v

onsdag 16 januari 2013

Vem försvarar allmänintresset?

Kapitalmarknaden
Runt om i världen finns massor av regler för det mesta. De som tror något annat får gärna åka runt i både västvärlden och andra delar av vår härliga planet och själva lära sig det. Inte minst i marknadsekonomins "förlovade land" finns gott om regler, "red tape" som delar av regelverket också kallas i affärskretsar. Den marknaden som jag hävdar är minst regelerad idag är kapitalmarknaden. Är det bra eller dåligt? Tror du att någon som är dominant i nuvarande system önskar förändringar? Skälet till varför det är som det är på den globala kapitalmarknaden är självklart att det är mäktiga krafter och  att de är väldigt snabbrörliga. Ett land som inför ogynnsamma villkor straffas snabbt genom att kapital flyttas till nya marknader. Personligen tycker jag att det är tråktigt för de flesta samhällen att vi inte kan uppnå vissa globala spelregler även för denna väldigt mäktiga och viktiga marknad.

Vem försvarar idag allmänintresset inom kapitalmarknaden i Sverige? Finansinspektionen? Riksbanken? Ja det kan man undra i ljuset av att väldigt många ledande politiska företrädare inte tycker att det är bra att överväga metoder som gör att vi kan minska krascherna i vår ekonomi. Man behöver inte vara särskilt duktig i ekonomi för att inse att det är mycket lämpligt att människor inte har allt för hög belåningsgrad. Särskilt när skattekollektivet löpande får ta smällarna när bubblorna spricker. Vilka vinner på att många är kraftigt skuldsatta och inte amorterar på sina lån eller i vart fall tvingas betala en viss del av ett lån för egna pengar? Ja, vilka är det som tjänar på ränteskillnaderna mellan in och utlåning? Nu sägs åter riskkapitalbolagen vara igång med strukturaffärer i ljuset av att det anses vara många undervärderade bolag på våra aktiemarknader. Jag har själv jobbat som industriell förvärvare av bolag och kan kostatera att många riskbolag är beredda att betala oseriöst mycket för bolag som annars varit utmärkta köpobjekt till rimligare kostander för de som tänker på långsiktigt värdeskapande. Kortsiktiga pyramidspel och framförallt enorm utveckling på låg soliditet i riskkapitalbolag är starka drivkrafter. Precis som med banksektorn borde soliditetskravet höjas för riskkapitalbolagen. Då blir deras risker rimligare i förhållande till de vinster de också med all rätt kan skapa. Hur svårt kan det vara om man ser till allmänintresset? En sundare ekonomi allokerar betydligt mer pengar till våra små och medelstora företag istället för många av de pyramidspel som lockar i allt för stor utsträckning. Glöm inte att amorteringar är sparande. Det går självklart att hitta rimliga former för hur vi kan låna som antingen inkluderar egna insatser och amorteringar i olika nivåer beroende av förmåga.
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/1/16/reinfeldt-skeptisk-till-krav-pa-amortering/
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/1/15/fi-drog-in-miljoner-till-staten/
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/1/16/varldsbanken-sanker-global-tillvaxtprognos/
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/reinfeldt-skeptisk-till-ingves-forslag_7832352.svd
http://www.dn.se/ekonomi/fyra-av-fem-banker-sagar-ingves-forslag

En hållbar ekonomi är önskvärd. Jag tycker att det är positivt om även kommande generationer kan få någon pension. Det är önskvärt att vi även i framtiden kan ha råd att vara generösa med att stötta människor som flyr på grund av förföljelse och terror. Ta aldrig det för givet. Bara ett rikt land där en majoritet strävar efter en generell välfärd kan försöka uppnå det.
http://www.dn.se/ekonomi/unga-forlorare-om-pensionen-skulle-andras

tisdag 15 januari 2013

Samhällskontrakt

Sveriges rikes lag
Är det inte så enkelt att Sveriges demokratiskt beslutade, och historiskt förankrade, värderingar finns uttryckta i vår lag? Självklart är det så. Självklart gäller dessa lagar alla som är på det territorium där fria människor demokratiskt fattat besluten om dessa lagar som beskriver vilka regler som gäller mellan oss människor och mellan organisationer samt mellan människor och organisationer. Lika självklart är det att dessa värderingar formulerade i lagar är omöjliga för de allra flesta att känna till. För att människor som lever i ett territorium där vi vill ha vissa grundvärderingar måste dessa uttryckas på ett enkelt och sammanfattande sätt. Vad tror ni om det som följer som det samhällskontrakt som vi ställer oss bakom som medborgare i föreningen Sverige?

Grundläggande byggstenar i det svenska samhällskontraktet


Respekt för varje människa
Varje människa är unik och alla människor har samma människovärde. Jag kommer som utgångspunkt i mina relationer med andra att behandla dem varandra varsamt och med respekt. Genom att söka gemensamma nämnare, istället för olikheter, kan jag alltid hitta grunder från vilka varje individ kan bidra att skapa förutsättningar för en positiv samhällsutveckling. Jag skall alltid försöka behandla andra människor så som jag själv vill bli behandlad.

Respekt för mångfald
Det är i möten med andra människor och med andra kulturer än de egna som relationer och utveckling skapas. Ett samhälle där människorna respekterar olikheter och gemensamt jobbar för en bättre gemensam framtid har alltid byggt starkast välstånd i förhållande till samhällen som valt isolering och diskriminering som vägval. Ett framgångsrikt mångfaldssamhälle byggs utifrån en gemensam värdegrund eller ett övergripande samhällskontrakt som gäller alla som är en del av berört samhälle. Jag skall alltid försöka se möjligheterna med mångfald och bidra till att människor har valmöjligheter.

Respekt för vår demokrati och dess lagar
En demokrati och dess lagar kan alltid utvecklas och ändras. Jag respekterar dock den demokratiska form och dess stiftade lagar som finns idag även om jag inte delar allt som det demokratiska systemet och dess lagar står för eftersom jag i demokratisk ordning har möjlighet att ändra både demokratins utformning och lagarna.

Nyfikenhet och ambition
Ett samhälle blir aldrig starkare än sin förmåga att ständigt vara öppet för nya sätt att göra saker och sin vilja att skapa ett högt välstånd bland sina invånare. Jag skall försöka vara så nyfiken som möjligt och alltid sträva efter att bli så duktig som möjligt inom de områden jag finner viktiga och intressanta.

Uthållighet
Ett samhälle och dess människor måste orka kämpa under en längre tid, för det de tror på, för att gemensamma ambitioner skall uppnås. Jag skall försöka vara tålmodig när demokratiskt beslutade förändringar genomförs så att de ges en rimlig chans att förverkligas.

måndag 14 januari 2013

Försvarslöst när bruna krafter växer

Farligt att ta demokratin och självständigheten för givet
Jag kan inte acceptera att vår försvarsförmåga enbart tycks minska samtidigt som omvärldshoten stadigt ökar. Det gläder mig att en före detta moderat försvarsminister, Anders Björck, öppet uttrycker sin oro över regeringens inställning till omvärldssituationen. Tendenserna i Europa är tydliga och det råder ingen tvekan om att bruna krafter blir allt starkare inom Europa. Bruna krafter som garanterat, i ljuset av Europas ekonomiska kris, kommer att stå allt starkare inom EU efter EU valet 2014. Precis som i Sverige, med en minoritetsregering redan idag, är det beklagligt att EU i dessa svåra tider minskar sin legitimitet ytterligare. EUs inflytande behöver definitivt begränsas men i grunden måste det Europeiska samarbetet samtidigt stärkas inom områden som försvar, organiserad brottslighet och utrikespolitik.
http://www.dn.se/ledare/kolumner/ogonen-pa-budapest
http://www.dn.se/nyheter/politik/malmstrom-varnar-for-hogerextrema
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16065313.ab


Vad gäller Sveriges försvar tycker jag fortsatt att det skall samarbeta mycket närmare med övriga Norden och EU men också att vi kraftigt förstärker vårt hemvärn istället för egna dyra IT system, JAS plan och en mindre utlandsbaserad yrkesarme'. Dyra IT-system, JAS-plan och en liten yrkesarme kan inte försvara vårt demokratiska land kallat Sverige. Vad tycker du om svensk försvarsförmåga?
http://www.dn.se/debatt/forsvarsmateriel-kan-agas-gemensamt-i-norden
http://www.dn.se/nyheter/sverige/forsvarsministern-angrips-av-sina-egna
http://www.dn.se/nyheter/sverige/forsvarsministern-en-veckas-forsvar-ar-tillrackligt
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16067600.ab

söndag 13 januari 2013

Systemtänkande & skuldberg

Förändringar
Världen blir allt mer komplex och sårbar. Inte minst har vi ordentligt fått lära oss hur integrerade världens finansmarknader har blivit. För att lyckas nå fram med sina budskap till en bred massa är det viktigt att kunna förenkla dem. Samtidigt är det omöjligt att förenkla ideologier eller politiska tillämpningar eftersom de skall förhålla sig till en mycket komplex värld. Bl a av detta skäl tycker jag att det är okunnigt och naivt att i idéprogramsförslaget tycka att systemtänkande är något fult och dåligt. Svenskt systemtänkande är en komparativ (i jämförelse med andra länder) fördel som vi skall vara stolta över och utveckla, inte håna. Det svenska systemtänkandet har starkt bidragit till att Sverige gick från att vara ett fattigt land till att bli ett rikt land. Att tro att ett "renlärigt liberalt synsätt" räcker för att driva relevant politik är naivt. Jag tycker att bifogade två ledare är mycket bra skrivna. Om du är en Centerpartist som reflekterar över det föreslagna idéprogrammet då tror jag du har stor glädje av att läsa dessa två inlägg. Om man "lyssnar" till vad dessa två personer, som kallar sig liberala,  skriver tror jag att debatten om programmet och dess slutliga formulering kommer att bli bra. Jag delar väldigt mycket av det de "säger".
http://www.dn.se/ledare/signerat/ideologier-en-liberalism-for-verkligheten
http://www.unt.se/ledare/vad-menas-med-iddebatt-2090664.aspx

Lära av andra men också tänka nytt
Jag tycker att Wolodarski har rätt när han tycker att vi skall lära av Japanerna. Jag har själv jobbat med den japanska marknaden under flera år och dessutom bott i Tokyo under några år. Mycket värdefullt, intressant och kul. Helt klart, för mig, är att vi helt måste tänka om. Jag tjatar återigenom om att ekonomi är något som är skapat av oss människor och nu behöver vi förändra det ekonomiska systemet om det skall hålla för att prestera generellt välstånd i vår del av världen. Det är omöjligt att med dagens system lösa av de enorma underskotten och lånen som finns. Vi måste komma på hur stora delar av dessa enorma skulder kan skrivas av. Det skulle då sannolikt drabba många av de organisationer/aktieägare som också såg till så att vi hamnade i dessa svåra tider. Vilka systemförändringar tror du behövs i vår ekonomi om du inte får föreslå högre skatt?
http://www.dn.se/ledare/signerat/vastvarlden-ar-ater-traumatiserad-av-skulder

lördag 12 januari 2013

Vilka hotas av Centerpartiet?

Vem tjänar på att Centerpartiet försvinner?
Det kan man undra. Inte är det människor som önskar ett fortsatt välstånd i Sverige i vart fall. Centerpartiet behövs av många skäl och skälen framgår tydligt om du orkar besvära dig med att jämföra de olika partiernas idé och konkreta politiska program. "Alliansfritt Sverige" gör allt de kan för att Alliansen skall spricka och därmed skapa bättre öppningar för vänsteralternativ. Främlingsfientliga gillar inte Centerpartiets positiva inställning till mångfald och arbetskraftsinvandring. Vissa liberala media gillar inte att Centerpartiet försöker vara mer liberala än folkpartister. Kan det sista vara skälet till varför UNT annonserar tre sidor med redaktionellt material om ett nytt parti som enbart säger sig kunna bära med endast landsbygdsfrågor på sitt bord..... På sidorna talar de även om att Centerpartiet inte driver en bra politik även för landsbygden och det är självklart inte korrekt och kan enkelt följas upp i våra handlingsprogram och i det vi driver inom kommunen. Men vi har ju inte egen majoritet tyvärr (tycker inte det är tyvärr då jag inte tror på enpartimakt). Varför ger inte UNT självklart C en chans att bemöta alla anklagelser i artikeln? Varför nämns inte att ledaren för försöket till nytt landsbygdsparti är en avhoppad före detta Moderat? I samma tidning har rubriksättaren varit framme igen och anklagar mig, kopplat till Centerpartiets idéprogram, för att "tvärvända". Det är inte korrekt! Jag har tyckt lika om månggifte hela tiden sedan idéprogramgruppen la frågan om månggifte på våra bord..... Det är tur att bloggar finns idag. Vad fruktansvärt det måste ha varit förr då enskilda människor aldrig kunde få ut sina egna versioner av saker utan var helt i händerna på enskilda journalister, rubriksättare och redaktionschefer. Tack och lov för Internet!

fredag 11 januari 2013

Idag och framåt - En ny ism

Devenism

Vi lever på 2000-talet. Våra senaste ismer formades från början av 1800-talet och under första halvan av 1900-talet. Konservatismen, Liberalismen, Socialismen, Kapitalismen, Kommunismen och Nazismen är exempel på dessa ismer. Jag anser att världen är i behov av en ny ism som förhoppningsvis så många som möjligt runt om i världen ansluter sig till. Inte minst för att vi bättre skall kunna möta våra stora och globala miljö och klimathot. Jag menar att Centerpartiet är ett Devenistiskt parti redan idag och att vi löpande baserar vår politik på grunder från pragmatism, FNs miljödeklaration, federalism och socialliberalismen. Devenismen* anser jag ger en korrekt beskrivning av vad Centerpartiet varit och är utifrån den politik vi drivit under många år men haft svårt att nå ut med och vinna stort politiskt stöd för. Att förpacka Centerpartiets centrala politiska budskap i ett nytt ideologiskt namn, Devenismen, kommer både att hjälpa oss centerpartister att bättre driva och utveckla vår politik men också tydligare visa väljarna vår särprägel på den politiska kartan. Av en tillfällighet, eller på grund av att Centerpartister genom åren varit kloka, är dessutom den föreslagna nya ismen en tidsenlig ism som tidigare saknat en benämning. Det går att återfinna tydliga devenistiska värderingar i Centerrörelsen redan i samband med bildandet för över 100 år sedan. I ljuset av den kommunikativt olyckligt hanterade idéprogrammsprocessen är tiden helt rätt för att introducera Devenismen som ideologiskt kompass för människor som vill utveckla och leva i ett hållbart välståndssamhälle. Att slå samman olika idéer och kalla den då nya helhetsidén något nytt är inget konstigt.

Devenismen består av följande byggstenar;

Pragmatism (sunt förnuft och respekt för naturlagarna)
Pragmatism är en amerikansk filosofi och sanningsteori som uppkom i slutet av 1800-talet som kännetecknas av fokus på handlingars och påståendes praktiska konsekvenser.

Ett påståendes mening, en idé, metod, teori eller hypotes verifieras enligt pragmatismen i dess konkreta konsekvenser, dess tillämpbarhet, funktion och användbarhet. Vissa pragmatiker anser att sant är vad som är nyttigt för livet eller verksamheten, andra att en hypotes är sann om den möjliggör att vissa eftersträvade förutsägelser går i uppfyllelse.

FN:s Miljödeklaration i 26 punkter
Nr 1:
Mänskligheten har en grundläggande rätt till godtagbara villkor i en miljö av sådan kvalitet, att den tillåter ett liv i värdighet, frihet, jämlikhet och välfärd, och har en bjudande förpliktelse att skydda och förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer. Med hänsyn härtill, måste en politik som främjar apartheid, rasåtskillnad, diskriminering, och kolonialt och andra former av förtryck och utländsk dominans fördömas och utplånas.

Nr 2:
Jordens naturresurser omfattande luft, vatten, land, flora och fauna, och i synnerhet naturliga representativa eko-system, måste bevaras till gagn för nuvarande och kommande generationer genom omsorgsfull planering och lämplig skötsel.

Nr 3:
Jordens förmåga att producera viktiga förnybara råvaror måste bibehållas, och, när det är görligt återställas eller förbättras.

Nr 4:
Människan har ett särskilt ansvar att skydda och klokt förvalta det vilda och dess miljö, som nu allvarligt hotas av en kombination av skadliga faktorer.

Nr 5:
Jordens icke förnybara råvaror måste användas på ett sådant sätt, att hotet kan avvärjas att de uttöms i framtiden.

Nr 6
Spridandet av giftiga ämnen, eller av andra ämnen i sådana mängder och koncentrationer att miljöns förmåga att oskadliggöra dem överskrids måste stoppas, för att säkra att ekosystemen inte tillfogas allvarlig eller oåterkallelig skada. Människors rättvisa kamp i skilda länder mot nedsmutsning bör stödjas.

Nr 7
Staterna skall vidta alla möjliga åtgärder för att förebygga förorening av haven med
ämnen som kan förorsaka risker för människans hälsa, skada organiska tillgångar och marint liv, skada skönhetsvärden eller inkräkta på annan legitim användning av havet.

Nr 8
Ekonomisk och social utveckling är väsentlig för att tillförsäkra människan en gynnsam livs- och arbetsmiljö, och för att skapa sådana villkor på jorden som är nödvändiga för att förbättra livskvaliteten.

Nr 9
Miljömässiga brister som uppstått till följd av underutveckling och miljökatastrofer skapar allvarliga problem, som bäst kan avhjälpas genom påskyndad utveckling och genom överföring av avsevärda mängder ekonomiskt och teknologiskt bistånd som tillägg till de inhemska strävandena i utvecklingsländerna, samt annat lämpligt bistånd som kan behövas.

Nr 10
För utvecklingsländerna är stabila priser och tillräckliga inkomster av råvaror nödvändiga för deras miljövård, eftersom såväl ekonomiska omständigheter som ekologiska förlopp måste tas med i beräkningen.

Nr 11
Alla staters miljöpolitik bör förbättras och inte negativt påverka utvecklingsländernas nuvarande eller framtida utvecklingspotential eller förhindra uppnåendet av bättre levnadsförhållande för alla, och lämpliga åtgärder bör vidtas av stater och internationella organisationer i syfte att uppnå överenskommelse om att möta de möjliga nationella och internationella ekonomiska konsekvenser som kan bli resultatet av att miljöskyddsåtgärder vidtas.

Nr 12
Resurser bör göras tillgängliga för att bevara och förbättra miljön, med hänsyn till utvecklingsländerna och deras särskilda behov, till de kostnader som kan uppstå när de tar med miljövård i sin utvecklingsplanering och till behovet av att, då de begär det, ge ytterligare teknisk och finansiell hjälp.

Nr 13
För att åstadkomma en mer rationell användning av resurserna och därigenom förbättra miljön, bör staterna tillämpa en integrerad och samordnad syn på sin utvecklingsplanering för att säkerställa att utvecklingen överensstämmer med behovet att skydda och förbättra den mänskliga miljön till befolkningens fromma.

Nr 14
Rationell planering är ett viktigt verktyg för att lösa varje konflikt mellan behovet av utveckling och behovet att skydda och förbättra miljön.

Nr 15
Mänsklig bebyggelse och urbanisering måste planeras med sikte på att undvika negativa effekter på miljön och uppnå maximala sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Nr 16
En befolkningspolitik, som inte strider mot grundläggande mänskliga rättigheter och som bedöms vara lämplig av berörda regeringar, bör tillämpas i de områden där befolkningstillväxten eller överbefolkning sannolikt får negativa effekter på miljön eller utvecklingen eller där en låg befolkningstäthet kan förhindra förbättring av den mänskliga miljön och hindra utveckling.

Nr 17
Lämpliga nationella institutioner måste anförtros uppgiften att planera, förvalta och kontrollera staternas resurser med sikte på att förbättra miljöns kvalitet.

Nr 18
Forskning och teknologi måste tillämpas vid identifierig, undvikande och kontroll av miljöfaror och vid lösningen av miljöproblem för att främja ekonomisk och social utveckling.

Nr 19
Undervisning om miljöfrågor, såväl för den unga generationen som för vuxna, och då med särskild tonvikt på oprivilegierade människor, är en upplyst opinion och för ett ansvarskännande uppträdande hos enskilda individer, företag och samhällen till skydd och förbättring av den mänskliga miljön i hela dess vidd. Det är också nödvändigt att massmedia undviker att bidra till miljöförstöringen, utan i stället sprider upplysande information om behovet av att skydda och förbättra miljön i syfte att ge människan möjlighet att utvecklas i alla hänseenden.

Nr 20
Forskning och utveckling när det gäller miljöproblem, såväl nationella som multinationella, måste främjas i alla länder, särskilt utvecklingsländerna. Härvidlag måste det fria flödet av aktuell vetenskaplig information och erfarenhet understödjas för att lösningen av miljöproblem, miljöteknologi bör göras tillgänglig för utvecklingsländerna i former som uppmuntrar dess spridning utan att därför bli en ekonomisk börda på utvecklingsländerna.

Nr 21
I överensstämmelse med FN stadgar och principerna för mellanfolklig rätt, har stater suverän rättighet att utnyttja sina egna resurser i enlighet med sin egen miljöpolitik, och ansvaret att tillförsäkra att aktiviteter inom sina gränser eller under sin kontroll inte skadar andra länders miljö eller områden utanför nationella rättsgränser.

Nr 22
Staterna skall samarbeta för att utveckla den internationella lagstiftningen när det galler ansvar för och koncentration till offren för föroreningen och annan miljöskada som förorsakas av aktiviteter inom dessa staters jurisdiktion och kontroll gent emot områden som ligger utanför denna jurisdiktion.

Nr 23
Utan att åsidosätta sådana generella principer som de internationella sammanslutningarna kan komma överens om eller sådana bestämmelser och miniminivåer som måste bestämmas nationellt, blir det väsentligt att i alla fall överväga de värdesystem som råder i varje land, att där det blir nödvändigt undvika användandet av bestämmelser som gäller i de mest avancerade länderna men som kan vara olämpliga och orsaka stora sociala kostnader för utvecklingsländerna.

Nr 24
Internationella frågor som rör skydd och förbättring av miljön bör behandlas i en anda av samförstånd och på samma villkor för alla länder, stora som små. Samarbete genom multilaterala eller bilaterala överenskommelser eller på andra lämpliga sätt, är nödvändigt för att förebygga, eliminera eller minska och effektivt kontrollera skadliga miljöeffekter från aktiviteter på alla områden så att vederbörliga hänsyn tas till alla staters intressen och suveränitet.

Nr 25
Staterna skall säkerställa att internationella organisationer spelar en samordnande, effektiv och dynamisk roll till skydd och förbättring av miljön.

Nr 26
Människan och hennes omgivning måste besparas verkningarna av kärnvapen och alla andra metoder för massförstöring. Stater måste sträva efter att nå snabba överenskommelser i lämpliga internationella organisationer om avskaffande och fullständig förstöring av sådana vapen.

Federalism
Federalism är ett politiskt system där makten är uppdelad på olika nivåer. Enheter på lokal eller regional nivå har beslutanderätt på central nivå genom en parlamentarisk församling, detta till skillnad från en enhetsstat där parlamentet har beslutanderätt över de regionala/lokala enheterna. I en federal stat har lokala/regionala myndigheter stor frihet att själva utforma politiken på sin nivå.

Socialliberalismen
Socialliberalismen är en gren av liberalismen som utgår ifrån en så kallad positiv frihetsdefinition. Med denna frihetsdefinition blir individens frihet beroende av att alla har lika sociala möjligheter och tillgång till rättigheter som skall garanteras av staten, såsom exempelvis utbildning, olika former av bidrag, sjukvård och jobb.

Socialliberallismen förespråkar därför en aktiv socialpolitik och en viss aktiv ekonomisk politik från statens sida. Socialliberaler menar också oftast att om marknaden inte fungerar skall staten se till att den gör det, medan många marknadsliberaler ofta anser att statlig inblandning enbart kan försämra läget.

Varje människa har rätt till den största uppsättning grundläggande friheter som är förenlig med att alla har samma friheter.

Sociala och ekonomiska ojämlikheter ska vara anordnade så att de gynnar de människor som har det sämst ställt.

Alla yrken och ställningar skall vara öppna för alla människor att söka och diskriminering är inte tillåtet.

De friheter som den första principen talar om är exempelvis yttrandefrihet, föreningsfrihet, yrkesfrihet och liknande. Den första principen är alltså inte ett argument mot exempelvis skatt. I händelse av konflikt mellan principerna är den första viktigare än den andra, såvida förhållandena inte är sådana att folk ändå inte kan använda de friheter som första principen talar om (skulle exempelvis kunna vara fallet i vissa väldigt fattiga länder).

Liberalismen har sin utgångspunkt i idéer från upplysningstidens filosofer Voltaires och Rousseaus kritik mot den enväldiga monarkin och dess brist på individuella fri- och rättigheter och majoritetsstyre. Frihetslagstiftningarna; Individuella friheter, yttrandefrihet, religionsfrihet och tryckfrihet är starkt förknippade med liberala värderingar.

torsdag 10 januari 2013

Tråkigt

Hållbarhet handlar om både rättigeheter och skyldigheter
Om jag bortser från den klantiga presentationen av ett internt idéarbete, ett idéarbete som inkluderat icke medlemmar, är det tråkigt att ett istort sett flummigt förslag kortsiktigt skadar kraften runt de väldigt bra som Centerpartiets faktiska politiska arbete handlar om. Hållbarhet i ett samhälle som vill erbjuda alla en rimlig grundläggande välfärd genom livet kan inte bara byggas upp på rättigheter utan kräver också skyldigheter. I ett idéprogram är det viktigt att våga tala också om skyldigheter om man skall vara hållbart trovärdig. Vi medborgare, i vart fall de allra allra flesta, förstår att det måste vara så om vi skall kunna skapa något bra tillsammans. Det är möjligen vänsteranarkister och toknyliberaler som tror att "folket" eller "marknaden" på något magiskt sätt kan utveckla samhället utan liknande systemtänkanden som leder till en social, miljö och ekonomisk hållbarhet i ett land som fortfarande räknas till världens rikaste. Media är som de är. Ont om tid. Gillar konflikter. Och skapar konflikter genom rubriksättningar eftersom rubrikerna är mediernas skyltfönster. Det är bara att reka läget och inse hur verkligheten ser ut. Även ett idéprogram måste bottna i verkligheten även om man har högtflygande framtidsbilder som upplevs som önskvärda. En ledare är ur ett tekniskt perspektiv "något varienom energi strömmar". I organisationer som i huvudsak är uppbyggda utifrån människors ideella engagemang behöver ledare. Man behöver träning och bra coaching för att bli och vara en bra ledare.
http://www.unt.se/uppsala/c-ger-ris-och-ros-till-nya-partiet-2058682.aspx
http://www.unt.se/ledare/ett-parti-utan-styrsel-2058570.aspx
http://www.unt.se/sverige/loof-kallar-till-krismote-2060635.aspx
http://www.dn.se/nyheter/sverige/partiledningen-ar-skarrad
http://www.dn.se/nyheter/politik/annie-loof-kallar-till-krismote
http://www.dn.se/nyheter/politik/fakta-centerns-ideprogram
http://www.dn.se/nyheter/politik/hatt-sagar-forslaget-till-nytt-ideprogram
http://www.dn.se/nyheter/politik/centern-har-hogt-i-tak
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/statsvetare-idegruppsfalangen-missbedomde-sin-legitimitet_7812926.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/har-ar-fragorna-c-gralar-om_7813186.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fri-invandring-men-inte-nu_7796832.svd
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article16047822.ab
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/centern-pa-hal-is
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ovanan-vid-idedebatt-mer-genant-an-ideerna_7811682.svd
http://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/k-g-bergstrom-tyder-pa-att-annie-loof-inte-har-laget-under-kontroll/
http://www.expressen.se/nyheter/distrikt-staller-nytt-krav-pa-annie-loof/

onsdag 9 januari 2013

Landsbygdsparti och dödshjälp

Guld och gröna skogar
Det är mycket positivt att det finns fler som vill engagera sig i frågor som handlar om landsbygdens levnadsvillkor! Det behövs många fler medborgare som är beredda att satsa tid på att vi genom vårt demokratiska samhälle utvecklar samhället i en positiv riktning. Nu försöker ett nytt landsbygdsparti etablera sig i Uppsala under ledning av en avhoppad Moderat. I grunden handlar det säkert om en maktkamp inom M. Seriös politik är dock svårare än att populistiskt vara enfrågeorienterad. Inget parti är regeringsdugligt om man inte har en helhetspolitik för hela samhället för att försöka skapa ett hållbart samhälle socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Hur hållbart är ett parti som säger sig enbart företräda landsbygdsbor? Det är dock i praktiken inte så enkelt eftersom bl a alla landsbygdsdelar av vår kommun självklart ser till sina intressen samtidigt som vi har en storstad som också har sina behov. Det är genom dessa ständiga avvägningar som rimligt bra beslut förhoppningsvis fattas. Skall de höja skatten? Sänka skatten? Hur gör de med äldreomsorgen? Hur gör de med skolan? osv.
- Jaktfrågor är EU och riksfrågor! Lång utredning runt vargfrågan som fortsätter!
- Drivmedelsfrågor är riksfrågor!
- Dubbdäcksförbudet handlar om EU och rikskrav för människors hälsa! Vilket är Landsbygdspartiets alternativ eller skiter man i stadsbor och stadsbesökares hälsa?
- Samhällsservice på landsbygden jobbar vi med i bl a genom det nyinstiftade landbygdsforum som jag fick igång under slutet av 2012! Återigen måste massor av avvägningar göras utifrån hela kommunens situation och möjligheter och dessutom måste man få en politisk majoritet runt de förslag man vill försöka genomföra.
- Brandförsvaret! Det är ett kommunförbund!! + Östhammar och Tierp!
Som sagt jag gillar engagemanget men det är tråkigt om röster som kan göra skillnad går förlorade.

Dödshjälp
Om man nu vill vara väldigt liberal, varför föreslår inte idégruppen dödshjälp till oss som kan tänka sig det? Det var uppe på förra Centerstämman som en motion och det är väl liberalt? Varför inte under mycket strikta och ordnade former? Det finns länder som erbjuder människor detta alternativ. Har du besökt ett hospis? Varför skall inte en hopplöst sjuk och lidande kunna få avsluta sitt eget liv under ordnade former? Skall jag inte kunna få bestämma det själv utan att behöva kasta mig framför ett tåg?

tisdag 8 januari 2013

Är inte månggifte liberalt?

Stämman kommer att vara klok
Jag är säker på att Centerpartiets idékongress kommer att fatta kloka beslut. Det är fortsatt så att det "bara" är ett förslag som tagits fram av en programgrupp. Det olyckliga tycker jag är att programgruppen gick ut och presenterade det som om att det skulle bli Centerpartiets nya idéprogram när det "enbart" är ett kraftfullt inlägg i förslagen som kommer att manglas fram till stämman bestämmer hur det blir. Det var ett förslag från gruppen och de som deltagit i arbetet, mer eller mindre. UNTs ledare idag tycker jag är rätt bra. Jag tycker dock att det är konstigt att man inte anser att det borde vara rätt för en myndig person i Sverige, och som är svensk medborgare, att fritt välja om man vill vara gift med en eller tio om det sker i en överenskommelse. Det är märkligt att jämföra en möjlig frihetlig rättighet i Sverige med t ex villkoren för kvinnor och barn i Somalia eller Afganistan. Sverige är inte t ex Somalia eller Afganistan. Vad är problemet om en svensk kvinna vill gifta sig (juridiskt perspektiv på förhållandet och dess regelverk) med tre män som också frivilligt tycker att det är ok? Jag tycker dock inte att månggiftsfrågan är någon politiskt viktig frågan men vad är problemet utöver alla andra varianter av förhållanden vi accepterar? Varför är det inte en självklar hållning om man nu kallar sig liberal? Själv är jag devenist! Låt Folkpartiet vara kvar i det gamla med liberalismen. Centerpartiet har sedan en tid gått vidare och det skall vi vara stolta över och marknadsföra!
http://www.unt.se/ledare/ett-parti-som-inte-bottnar-2053069.aspx

måndag 7 januari 2013

Vems intressen?

En egen profil
Oavsett vilken produkt eller tjänst man försöker sälja är det viktigt att försöka ha en egen profil. Den profilen måste också matchas utifrån vilken målgrupp man vill försöka nå. Jag tror inte att de 20-30% som är möjliga Centerväljare är Nyliberaler. Jag tror inte de flesta av Sveriges företagare är nyliberaler. Jag tror att de allra flesta företagare och andra hårt arbetande människor tycker att det är en självklarhet att vi också tar ett socialt ansvar för varandra. Var och en kan när som helst hamna i en situation där allt rasar samman. Då vill jag och många med mig leva i ett samhälle där vi hjälps åt för att ge den människan en ny chans att må bra igen. De flesta vill inte ha ett samhälle där den som inte är smart, hårt arbetande och klok får skylla sig själv och får i bästa fall vatten och bröd och bo i ett plåtskjul. Jag har varit engagerad på Timbro. Jag tycker Timbro har gjort mycket bra och fortfarande gör mycket bra. Det är som alltid inte allt som jag tycker är bra och det synsättet delar jag nog med de flesta. Sture Eskilsson har jag lärt mig mycket av. Det är jag tacksam för. Men jag anser inte att politiker bara skall göra det som är opportunt. Jag anser att politik skall handla om att förbättra och att våga gå före och leda förändringar mot en bättre framtid. Vad är då bättre och för vilka? Det är det som de olika partierna tydligt måste kunna beskriva. Tycker du att politiker endast skall driva frågor som är opportuna? Vi lever i en ny tid! Det behöver även våra näringslivsorganisationer bättre förhålla sig till.
http://www.dn.se/debatt/naringslivet-ska-inte--sitta-i-partiernas-kna

söndag 6 januari 2013

Världsklass

Alla som vill kan bli bra på något
Jag tror på alla människors förmåga att bli väldigt duktiga på en eller fler saker. En bra förutsättning för att kunna bli riktigt duktig på något är att man är intresserad av det man gör då det kräver mycket träning för att man skall bli en bland de bästa. Som coach till mina barn och som mentor till några yngre personer ser jag som en av mina roller att hjälpa dem att själva identifiera vad de särskilt gillar och inom vilket område de särskilt tror att de kan bli konkurrenskraftiga i en allt tuffare global konkurrens mellan oss människor. Under den senaste månaden har jag tydligt åter fått bekräftelser på att jag anses vara en förändringsledare i världsklass. Två olika head-hunters, från två olika välrenomerade huvudjägarföretag, har på många sätt försökt locka mig att vara slutkandidat till VD jobb för stora globala företag i stort behov av en "turn around". Jag är helt enkelt väldigt intresserad av ledarskapsfrågor och i synnerhet av förändringsarbete. Jag har också en bred erfarenhet från flera organisationer och företag där jag lärt mig och bevisat mycket. Lika rätt som det kan vara att ha mig med i projekt och verksamheter i stort behov av förändring eller nystartsäventyr lika fel är det att försöka locka mig till ett rutinmässigt och administrativt jobb där allt handlar om att göra som man alltid gjort. Jag trivs helt enkelt inte i statiska och odynamiska miljöer.

Ombytta roller
Visst är det lite komiskt att Ryssland återigen har blivit en tillflyktsort för rika människor som inte vill följa sina nationers majoritetsbeslut. Som jag skrev häromdagen är det viktigt att förstå att de rikaste och kändaste är helt oberoende av stater eftersom de alltid anses välkomna i något land. Jag delar åsikten att det är vansinnigt att anse att de mest välbetalda skall betala 75% av sina intäkter i skatt. Alla människor borde få behålla minst 50% av det värde som de anses skapa genom den ersättning de får för sina insatser. Depardieu och Putin demonstrerar väl att det är dumt att nationellt kraftigt försöka beskatta höga inkomster. Oavsett hur avundsjuka vi än må vara på att Zlatan tjänar över 50 miljoner kronor per år så är det en global marknad som gör det möjligt. I företag som erbjuder sina chefer löjliga ersättningar är det aktieägarna som gör det möjligt. Så länge aktieägarna får förlora sitt ägande när de gjort ett dåligt jobb är det ok för mig. Vad tycker du om att Ryssland åter vill bli en plats för jordens jet-sets? P.S glöm inte att Sossarna gjorde de rikaste till skattefrälse i Sverige. Alliansen gjorde det i vart fall rättvist så att samma regler gäller alla!
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/1/6/skatteflyktingen-depardieu-framme-i-ryssland/ 

Viktigt att känna till vår historia
Alla som vill leda med framgång vet att det är viktigt att kunna sin historia. Förvånadsvärt många ledare tycks inte förstå detta utan observerar bara nu och försöker sia om framtiden. Sverige har i omgångar varit fattigt. Det kan vi åter bli, om man anser att det är bedrövligt med stora delar av invånarna som lever i fattigdom, om vi inte på allvar fortsätter reformarbetet. Lite historiska perspektiv ger bifogad artikel i DI.
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/1/3/krisen-inget-mot-hur-det-var-pa-bellmans-tid/

Misslyckad integrationspolitik
Att integrationspolitiken i Sverige misslyckats råder det knappast någon oenighet om. Om det nu visar sig att sporthallsbranden i Södertälje är kopplad till gripandet av guldbutiksrånarna är det hög tid för regeringens relevanta företrädare att öppet erkänna en misslyckand integrationspolitik och öppet föra en debatt om hur vi vänder trenden. En misslyckad integrationspolitik i kombination med att det i Sverige är cirka 85% sannolikhet att komma undan när man begår brott får alla att förstå att vi står inför ett allt större problem som skapar stora personliga lidanden och defintivt snabbt bidrar till att Sverige åter går mot generell relativ fattigdom.
http://www.unt.se/sverige/allt-farre-brott-klaras-upp-2050901.aspx
http://www.dn.se/sthlm/brand-i-sporthall-i-sodertalje

lördag 5 januari 2013

Vad är det som händer?

Vilka stora förändringar från förr bidrar till skillnaderna?
I alla samhällstillstånd finns alltid oliktänkande och klagande människor. Det är dock allvarligt att våra studerande både inom grundskolan och högre utbildning saknar grundläggande kunskaper samt oroande många som inte klarar att få slutbetyg från våra gymnasier. Det är en verklighet vi måste våga se även i regeringsställning för att kunna förbättra situationen. Det är också allvarligt att svenskakunskaperna är så bristfälliga bland allt för många som antagits till våra högre utbildningar att dessa högre utbildning inte kan tillgodogöras. Kan det hänga samman med att det besvärande budskapet att våra skolor och universitet tycker att toppstyrningen blivit allt större när vi önskar att skolor och universitet får ett mycket större eget ansvar för att tillhandahålla bra utbildning till våra studerande? Varför är svenskaresultaten så dåliga? Ställs inte inträdeskrav på svenskakunskaper om det är så viktigt för att kunna tillgodogöra sig en högre utbildning?
http://www.unt.se/debatt/vara-studenter-kan-inte-svenska-2027570.aspx

De som kan något och de som berörs skall vara med och bestämma!
Kritiken om en toppstyrning av många av våra högre utbildningssäten, när det politiskt marknadsförts som motsatsen, är allvarlig. Det är inte konstigt att de bästa universiteten i världen har forskare och lärare som har en hög grad av inflytande över strategiskt viktiga utbildningsfrågor. Hur kan man tro något annat? Så länge våra utbildningsverksamheter klarar sina ekonomiska ramar anser jag att självbestämmande är viktigt och lärare och forskare måste ha ett starkt inflytande över utbildningens inriktning. Om kritiken stämmer är den så allvarlig att riksrevisionen genast bör göra en uppföljning så att dessa eventuella felaktigheter snarast kan korrigeras. Vårt fortsatta välstånd har inte råd med generationer utan god kunskap i svenska och vi har inte råd att inte försvara våra högre utbildningssätens goda internationella konkurrenskraft. Det är mycket glädjande att våra internationellt konkurrenskraftiga universitet i Uppsala hittills visat sig kloka genom att behålla det så kallade kollegiala styret. Ett fortsatt generellt välstånd kräver en väl utbildad befolkning. All utbildning måste bättre kvalitetsuppföljas och de som inte klarar höga kvalitetskrav bör bli av med sina rättigheter att utbilda våra barn och vuxna så länge våra skattepengar utgör en omfattande del av finansieringen.
http://www.unt.se/debatt/sjalvstandighet-blev-toppstyrning-2044831.aspx

Varför tycks det bli sämre?
Även den ständiga kritiken mot sjukvårdsledning och landstingspolitiker börjar kännas besvärande. Är det vänsterkrafter som vill måla mörka moln på himlen eller är det redan nu så att vi börjar se en allt hårdare belastning på vårt sjukvårdssystem som bedömts komma om några år? Jag skulle vilja se lite jämförbar statistik mellan säg 2012 och 2002. Om det har blivit sämre, vad är skillnaden från då? Om sjukvårdskostnaderna redan börjat skena, då står vi inför stora prioriteringsbeslut inom kort. Vad är det som händer?
http://www.unt.se/uppsala/sakerheten-i-varden-aventyras-2049205.aspx

fredag 4 januari 2013

Är det så?

Utan energi inget välstånd
Är klimatförändringar något konstigt? Absolut inte, det har minst varit ständiga klimatförändringar på jorden sedan jorden började husera det vi idag definierar som vatten, växter och djur. Sannolikt kommer jorden överleva människan precis som den överlevde dinosaurierna. Kanske överlever hajen och krokodilen även den stora förändring när dagens dominant går under. Kanske går en krokodil upp på land och ställer sig på två ben, utvecklar fingerfärdiga häner och blir den nya herren på jorden... eller kanske inte. Helt klart är att vi är väldigt många fler människor idag än för bara 100 år sedan. Helt klart är också att människan definitivt påverkar klimatutvecklingen på jorden genom vår hårda exploatering av jordens resurser för att alla vill ha det minst lika bra som en medelsvenson. Självklart är det en ohållbar utveckling för jordens hållbarhet. Jordens resurser räcker helt enkelt inte till hur kreativa vi än är. Vet du att bakterier växer sakta för att sedan växa enormt snabbt för att sedan kort plana ut och därefter dramatiskt minska. Vilket är det mest sannolika scenariet för människan? Idag träffade jag en tysk minister som var mycket engagerad i energifrågor. Det var ett intressant möte och här följer ett kort referat från samtalet.

- Det råder i stort enighet bland jordens erkända forskare om att människan har en negativ klimatpåverkan på jorden. De få forskare som bestrider detta gör det i huvudsak utifrån argumentet att jorden ständigt har klimatförändringar och att det inte är något konstigt i sig.
- Tyskland har valt att sattsa väldigt mycket på förnyelsebara energikällor. Många anser att tyskarna är tokiga men enligt ministern handlar det i huvudsak inte om miljöengagemang utan om krasst välståndsbygge. Enligt honom har Uppsalaprofessorn Kjell Aleklett och hans Ångströmsteam rätt, jorden har nått peak oil och det innebär två stora välståndsutmaningar. 1) Oavsett om ny olja utvinns på mycket dyra platser kommer priset att kraftigt öka framöver  2) Oljan ses av många som en förutsättning för transportsektorn men beroendet av oljan är tyvärr mycket större än så eftersom många produkter är beroende av olja och tyskarna ser gärna att den olja som finns kvar kan användas till det istället för att enbart förbrännas som drivmedel.
- De som har de största samhällsutmaningarna med ovan är USA eftersom de byggt stora delar av sina samhällen runt bilen. På inget annat ställe på jorden bor så många människor så utspritt och det kommer att kosta på att ställa om det amerikanska samhället när det krävs. Amerikanerna var först med en mycket bra elbil för många år sedan. Sannolikt skrotades den pga av att oljeindustrin och bilindustrin insåg att de kortsiktigt skulle förlora pengar. Det är bl a ett faktum att eftermarknaden för bilindustrin med gammalt tänkande blir mycket mindre än med dagens motorer. Tysken menade dock att tysk industri (bara dom som i Europa fortfarande har en fungerande bilindustri) förstår att de nu måste tänka om och att det går att skapa nya intäktstjänster kopplat till eftermarknad som att via sensorer och satelitsystem sälja optimeringstjänster till bilar och lastbilar etc.
Det var ett intressant möte. Jag tror tyskarna är på rätt spår. Vad tror du? Helt klart är att utan energi överlever vi inte och utan god tillgång till billig energi inget välstånd. Dagens stora ekonomiska problem kan vara ett energiproblem!

torsdag 3 januari 2013

Recept - Hur svårt kan det vara?

Rikspolitik
Det är lokalt som vi jobbar med de flesta frågor som berör oss alla dagligen som t ex barnomsorg, skola, omsorg om våra missbrukare och funktionshindrade, omsorg och viss vård av våra äldre, infrastruktur, bygglov etc. Det är också lokalt där framgång och misslyckanden skapas utifrån invånarnas egna initiativ och vilja att jobba hårt för att nå önskade resultat. Trots det finns gott om hinder om inte rikspolitiker och EU politiker börjar fatta klokare beslut och hjälper till att förbättra förutsättningarna för att vi skall kunna lämna ett välstånd även till kommande generationer. Vad kan göras? Under fem år kan vi fatta beslut som jag tror kraftigt kan bidra till att vända ekonomin och på allvar visa västvärlden vägen. Här följer några förslag till beslut;

Introducera;

- En ny tidsenlig ism som kan vägleda realistiska och kloka politiker
- En procents ytterligare transaktionsskatt på värdepapperstransaktioner kortare än en två veckor och pengarna går till FNs klimatarbete
- Möjligheten för närsamhällen att införa strängare regler och att alla som vill sälja där måste följa samma regler
- arbetsplikt för alla arbetskapabla med försörjningsstöd
- förändringar som gör vissa delar av dagens bidrag till fördelaktiga medborgarlån istället
- fler punktskatter som hjälper till att driva önskade beteendeförändringar kopplade till folkhälsa och vår energiförsörjning (eller som i vart fall bidrar till att vi kan betala för alla de extra kostnader som problem skapar)

Och lite till;

- Anpassa all svensk och relevant lagstiftning till informations och tjänstemannasamhället inklusive ett stärkt integritetsskydd för enskilda människor.
- Stimulera små företagare att vilja växa.
- Se till så att ockerlagen efterlevs och stoppa kreditformer som ger en effektiv årsränta på över 25%.
- Ta aldrig över misskötta bolags skulder eller förluster - Rekonstruera och sälj till högstbjudande. Då får vi en fungerande marknadsekonomi som den är tänkt att man både har chans till vinster men också får ta ansvar för förluster.
- Använd fler av alla arbetsmarknadsmiljarder till riktade utbildningsinsatser utifrån områden som arbetsgivare och fack anser vara en bristvara i satsningar där arbetsgivare och fack är medfinansiärer och ger en stark koppling direkt till arbetsmarknaden.

Hur svårt kan det vara? Vad tror du händer i Sverige om ovanstående införs? Jag är övertygad om att Sverige blir ett fortsatt rikt och bra land, för alla, att leva i!

onsdag 2 januari 2013

Vacker storm

Vad små vi är!
Har precis gjort något som jag älskar att göra lite då och då. Suttit vid havet i skräddarställning och tittat ut över den enorma och mäktiga framför mig. Andats djupt och sakta. Det är underbart och bidrar bl a till att sortera pusselbitar i skallen på ett sätt som jag inte klarar av i så många andra sammanhang. Intensiv återhämtning och naturupplevelser som en del av dem har en mycket läkande och inspirerande effekt på de flesta av oss människor.

När havet stormar är det bara de bäst byggda farkosterna som klarar sig. Framförallt om det stormar länge. Vad är det för storm som vi upplever i världsekonomin just nu? En sak är helt klar och det är att maktförskjutningen från väst till öst är stor och den ökar timme för timme. Men har det hänt och händer det något annat stort fenomen i världen som bidrar till utvecklingen vi ser? En allt större energikris gör sig bl a mer och mer påmind. Självklart massor men finns det båtar som klarar sig när allt fler går under? Finns det skepp som är så stora och rubusta då de är och ser sig som globala aktörer och därmed inte följer de lagar som annars gäller de flesta som oftast är kopplade enbart till en nation eller ett nationssamarbete som t ex EU? I USA sägs det enbart vara de redan superrika och den promillen nya som blir rika som fått det bättre under de senaste 30 åren! Att få det bättre kan mätas på väldigt många sätt men om man gör det enbart utifrån en enskild persons köpkraft så har i princip alla medel och låginkomsttagare bara fått det sämre under många år. Teorin var ju att alla skulle tjäna på att allt fler i världen blir medelklass men det är inte det som händer. Kommer det att hända av sig själv? Vill vi ha ny protektionism i världen? Vissa liberaler anser att marknaden skall reglera sig själv. Jag, som bl a är socialliberal anser att marknadsregler måste finnas om man vill att fler än bara några få skall ta den absolut största delen av en kaka. Hur många av de superrika tror du bryr sig om Sverige? Hur många av de superrika tror du bryr sig om något land mer än att de möjligen känner mer för det land som de kommer ifrån eller har som sitt säte? De är välkomna överallt och de kan flytta sina tillgångar dit där de tror de själva kan tjäna mest på att flytta sina tillgångar för tillfället. Möjligen skulle du vara ett undantag om du var en av de rikaste i världen. Möjligen skulle du vara en Bill Gates som jag högaktar. Men det är väldigt få av världens rikaste som är som Bill Gates. Även amerikanerna har en massa antitrust lagstiftning som gör att amerikanska företag inte kan flytta sin tillverkning av de viktigaste hur som helst.

I en av mina andningar när jag tittar ut över havet minns jag ett möte för ett och ett halv år sedan i Stockholm med en av Sveriges i särklass mäktigaste personer och med ett imponerande internationellt nätverk bland de rikaste och mäktiga. Han sa bl a ordagrant, det här går åt helvete. Dagens börsuppgång som en glädjereaktion för att USAs politiker inte tvingades genomlida en given krismedicin är intressant. USA och övriga västvärlden har fortsatt mycket medicin att äta innan vi åter hittar en hälsosam väg för de flesta. Glöm inte att det flesta företagen i t ex Sverige lever på kunder i Sverige, Norden och övriga Europa. Tänk om bara fler förstår att det är storm och att vi måste agera därefter för att inom några år nå ett mer positivt ekonomiskt läge. Det behövs många reformer nu och de måste också genomföras på Europeisk nivå! Hur snabbt och lätt blir det? I synnerhet när inte de rikaste använder sina lobbypengar för att den tröga demokratiska processen skall hitta en kompromiss som får en majoritet bakom sig. Som sagt, when the going gets tough the tough gets going. Men tänk också på vad små vi är, även de rikaste, när du tittar ut över havet eller tittar upp och ser alla miljoner stjärnor som lyser eller kanske lyser där ute. Glöm inte att det i alla situationer finns gott om möjligheter.

tisdag 1 januari 2013

Hälsans väg

Inget är viktigare än att vara frisk
Har du varit sjuk någon gång? Om du har det så vet du att inget känns eller också är så viktigt som att få vara frisk. Utan en god hälsa är det svårt att uppskatta livets möjligheter. Till och med en ofarlig men jobbig förkylning kan få de flesta att inse detta faktum. Vår tids sjuka nationella ekonomier talar också sitt eget språk. Det är bättre med ekonomier som mår bra än ekonomier som mår dåligt.....Tycks som att politikerna i sista stund något lyckats minska problemen med ohälsan något i världsekonomin.
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/1/1/ja-till-uppgorelse-i-senaten-1/
Dottern har varit sjuk några dagar och det påverkar inte bara henne negativt. Även andras sjukdomar påverkar våra liv på ett påtagligt sätt. I vart fall om det är människor som vi bryr oss om. Även min hälsa har lite utmaningar just nu då maten och dryckerna där jag är har en mycket lockande effekt på mig. Trots att jag tränar nästan dagligen hinner jag långt ifrån att bränna lika mycket kalorier som jag trycker i mig. Trots att jag är medveten om hur dåligt det är att äta för mycket klarar jag inte av att låta bli när jag ställs inför för mycket lockelser och då jag redan betalat för kalaset..... Kort och gott får 2013 bli hälsans år. Dvs året då hälsan fokuseras både i våra ekonomier och privat. Det känns som en positiv och möjlig agenda.  Vad tycker du? Utan tvekan är vår hälsa viktigast för oss människor. Steven Jobs hade sannolikt kunnat göra ännu mer nytta och gärna njutit många år till om inte ohälsan allt för tidigt tog hans liv.