fredag 17 april 2015

Överkonsumtion av välfärd

Mer, mer, mer och bättre
Att vilja ha mer och bättre driver onekligen vår mänskliga utveckling. Samtidigt måste mer och bättre  finansieras. Som konsumenter av omsorg och vård är vi inte annorlunda. Vi vill, med få undantag, få mer och bättre omsorgs och vårdtjänster. Om vi blir sjuka och det finns behandlingsmetoder som kan hjälpa eller t o m rädda oss från att dö så vill vi alla ha den behandlingen. Och i takt med att många flyktingar och anhöriga till dem kommer till t ex Storbritannien, och dom får samma rättigheter som övriga invånare, blir finansieringsutmaningarna för det offentliga stora. Lägg därtill utmaningarna med en åldrande befolkning. Och tro inte annat än att omsorgs och vårdkostnaderna ökar när vi blir äldre.


Val i Storbritannien
Skottarna är många som fortfarande vill bryta loss från England och helt stå på egna ben. Dom tycker att deras pris för att ingå i Storbritannien är för högt. I Storbritannien tycks valet i huvudsak avgöras av människors inställning till två huvudfrågor. Hur man ska förhålla sig till invandring i alla dess former och hur man ska klara av ett kollapshotat omsorgs och vårdsystem. Känns utmaningarna igen? Politiskt ledarskap är viktigare än på länge. Vilka klarar av att beskriva en attraktiv framtidsbild och en trovärdig berättelse om hur man når dit? Den som klarar det och den som har tillräckligt många kompetenta politiska säljare som kan sälja politiken vinner. Hoppas det blir en fredlig och socialt hållbar väg som vinner. Det är inte självklart.
http://search.ft.com/search?queryText=NHS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar