fredag 30 september 2016

Snabba förändringar och vinst

Energiförsörjande företag har genom tiderna tjänat massivt med pengar. Finansmarknaden har också alltid varit lönsam för de som skött sin verksamhet klokt eller som lyckats lämna över egna spekulationsförluster på skattebetalarna.... Informationsteknik och tjänster runt dess möjligheter har också varit lönsamt länge.

Upp och ner
Inom den snabbrörligare tekniska världen är dock regleringarna minimala jämfört med energimarknaden och finansmarknaden. Etableringshindren är också relativt små. Och inom de informationsteknikdrivna branscherna har globala monopolliknande situationer skapat enorm lönsamhet. Google är ett sådant exempel där deras tillväxt och lönsamhet varit på historiskt högsta nivåer. "The Winner takes it all". Om man räknar in Googles alla utvecklingssatsningar skulle vinstmarginalerna vara "perversa". Och drömmen om att vara delägare inom nya "Googles" driver investerare in i många riskprojekt som kanske lyckas. Mest intressanta är lösningar som snabbt kan skalas upp globalt och som i praktiken innebär att varje ny försäljningskrona innebär typ 98 öre i vinst. I Sverige är Fingerprint ett lysande exempel på ett företag som kanske lyckas leverera massor av vinster under en tid. Samtidigt som möjligheten till dessa vinster finns ser vi gång efter gång att dessa teknikdrivna företag snabbt stiger i värde men relativt snabbt kan falla ihop då de inte klarar att förbättra sig eller att konkurrenter gör något smartare. Nokia är ett tragiskt exempel på enorm framgång och kort därefter kraftigt förfall. Höga vinstmarginaler lockar alltid nya aktörer på varje marknad. Nu står Google redan inför en stora konkurrensutmaningar. Web-sökningar som hittills ersätts av nya söklösningar som erbjuds av mobila operatörer eller av några smarta entreprenörer. Hur kommer det att gå? Den som lever får C. Men visst är det bra för vår utveckling när marknadsekonomin fungerar!
http://mobile.nytimes.com/2016/09/29/technology/google-assistant.html
http://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/fingerprint-lyfter-pa-borsen-6791693

Vinstbegränsningar
Joachim Landström talade inför Äldrenämnden igår. Som väl refererad till i den pågående vinstbegränsningsdebatten var mötet mycket intressant. Han uttryckte stor frustration över att han anklagats för att stå bakom ett förslag på vinsttak. Hans forskning har bara visat sannolika verklighetsbilder av hur hög de generella vinsterna är inom företag som utför offentligt finansierade tjänster. Ett viktigt budskap var att om det finns väldigt höga vinster så beror det ofta på grund av smartare arbetssätt. I takt med att andra på marknaden anpassar sig, eller politiken sänker ersättningarna per insats, så ska det totala värdet per skattekrona öka. Är det dåligt? Så länge som god konkurrens säkras kommer förbättringsarbetet och värde per skattekrona att öka. De som inte klarar konkurrensen lämnar över till andra. Vinstfokuset är dumt! Fokus ska vara på kvalitet och maximalt värde per skattekrona, inte på vinst! Skärpning! Smart konkurrensutsättning är samhällsekonomiskt mycket smart. I alla sammanhang. Håller du med?
http://www.di.se/artiklar/2016/9/1/debatt-sa-raknade-jag-fram-8-procent/
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/vaelfaerdsbolag-kan-tvingas-i-konkurs-27064


torsdag 29 september 2016

Stor Allians och kungamakare


Störst eller duglighet
Vad händer om till exempel C, M, L, KD, S och MP bildar regering? Kommer det bara gynna partier som Fi, V och SD? Eller kommer det att uppskattas av stora delar av det svenska folket?

 

Sveriges rikspolitiker kan till exempel studera Knesset i Israel om man vill lära sig lite om komplexa regeringar. Låt oss anta att ovan sex partier skulle regera ihop. Är det klokast att det största partiet får det tveksamma nöjet att tillsätta statsminister? Eller ska det vara den partiledaren som objektivt bedöms som mest meriterad för uppgiften? Eller den från det minsta partiet för att minimera riskerna för "storebrorsfasoner"? MP kan ingå i en sådan regering utan större problem eftersom de tydligt visat att de saknar "ryggrad". Men vem ska bli 2018 års "kungamakare"?

 

Talmannen får huvudrollen

Hur duglig är Urban Ahlin? Den frågan är inte ointressant. Du vet väl att uppdraget som talman rankas som det finaste politiska uppdraget i Sverige? Så är det. Det är Ahlin som får det tveksamt roliga uppdraget att sy ihop en ny regering efter nästa val. Är han "stor" nog för uppgiften? Förhoppningsvis är han det. I sitt kungamakande kan han väl konsultera Nuder som ökar chanserna att han lyckas...

 

Det är min övertygelse att talmannen i det läge vi har nu har fått en starkare faktisk ställning än någonsin. Talmannens förmåga att tänka i nya maktformationer kommer att bli en avgörande start för nästa regering, om vi inte ska hamna i samma regeringslösa läge som flera Europeiska länder varit i. Eftersom sannolikheten är stor att nästa regering blir en svag minoritetsregering så kommer talmannen också sitta på "nycklarna" till hur regeringsduglig en regering kan bli. Visst kan jag ha fel men jag tror att talmannen aktivt kan verka för en nutidsanpassad beslutsprocess. Under talmannens ledarskap kan en majoritet av partierna i Sveriges riksdag enas om en beslutsordning som kan neutralisera parter som inte är stora nog att bli störst vid en omröstning. Taktik? Ledarskap och pragmatism kallar jag det. Tänk dig att regeringsfrågan ska avgöras. Den som tänker till kommer att komma på alternativa beslutsordningar som en majoritet av gruppledare och talmannen kan enas om. Visst har det blivit svårare att leda landets demokratiskt styrda verksamheter men det går. Om man vill och anstränger sig. Personligen anser jag det mycket viktigt att snabbast möjligt få stopp på den vänsterpolitik som nu tillåts.

http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/sa-bildas-regeringen/

 

Etablissemangsförakt
Varför ska Anna Kinberg-Batra (AKB) säga annat än att de önskar så många röster som möjligt och att de tror sig veta att de kan leva i ett kompromissförhållande med C, L och KD? Varför ska AKB kampanja för SD genom att säga att de inte på något sätt respekterar alla missnöjesväljare som uppenbarligen ser en röst på SD som en tydlig missnöjessignal? Om hon gör så häller hon väl bara på bensin på etablissemangföraktet som starkt breder ut sig? Det kloka i regeringsfrågan är att tala vad man själv vill och sälja sin egen politik. Frågan om alternativa regeringsbildningar borde bara ställas till Urban Ahlin och SD.onsdag 28 september 2016

Hållbara bidragssystem och arbetskraftsförsörjning

Är Sveriges ekonomi i grunden stark
Du minns väl att Magdalena Andersson, i början av S+MP maktövertagande, pratade om att "ladorna är tomma". Reaktionerna på det har varit kraftiga då Sverige de senaste åren sagts ha "högkonjunktur". Minusränta och migrations- samt integrationsutmaningar har eldat på konsumtionen och ekonomin i stort. Svensk ekonomi har stora strukturella utmaningar som kräver både offentliga och privata investeringar, i Sverige, som lyser med sin frånvaro.
http://www.expressen.se/nyheter/politik/regeringens-prognos-ladorna-ar-tomma/

Enligt SCB kan över 2% av Sveriges tillväxt, på tidigare runt 4%, relateras till migrationskaoset. Och Sverige lånar i så kallad högkonjunktur, i tider då man verkligen behöver "samla i ladorna" för att kunna minska smärtan i lågkonjunkturer. "Högkonjunkturen" sker idag på lånade pengar och saknar nödvändiga investeringssatsningar. Och vad gör regeringen? De höjer skatt efter skatt och driver förslag efter förslag som försämrar Sveriges attraktion som plats för näringsverksamhet. Suck!

Tillväxt
Hur är det då med tillväxten? Det är som med statistik, "lögn, förbannad lögn och statistik". Det går att beskriva verkligheten på många olika sätt. Är tillväxt i absoluta tal intressant för att beskriva Sveriges utveckling? Ja, absolut men tillväxt per capita, det vill säga per person, är mer intressant. Det är "tomt i ladorna" ur ett per capita perspektiv. Det är viktigt att förstå det perspektivet för den som vill bidra till en bättre framtid. Fler som tillhör den svenska ekonomin måste bidra i det värdeskapande arbetet. Det är både socialt och ekonomiskt ohållbart att vi tillåter regeringens prognostiserade en miljon människor leva i utanförskap och vara beroende av stort stöd från andra.

Nya metoder för att inkludera mot självförsörjning bättre
Inkluderingsjobb är en metod som Centerpartiet i Uppsala förordat sedan valrörelsen 2010. Allt för sakta vaknar hela partier upp till en ny verklighet och börjar köpa våra metodförslag. Självklart är metodförslagen inte detaljerade då vi politiker ska tala om vad och varför vi vill ha en viss inriktning i ett förslag. Det är sedan professionella tjänstemän som ska leverera bra förslag på hur det ska genomföras.
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/en-snabb-jobbreform-4262886.aspx

Rättigheter och skyldigheter
På det senaste kommunfullmäktige, i Uppsala, fick jag uppleva den mest intressanta politiska debatten sedan 2010 då jag blev en del av den församlingen. Den handlade om C Uppsalas motion om Inkluderingsjobb. Den som följde debatten kunde t o m märka att Fi var positiva till förslaget då sjukdomsinsikten fanns där. Bland Socialdemokratiska företrädare var det dock bara återställarretorik, "går inte"-retorik och "om efterfrågan köp tjänsterna enligt kollektivavtalets villkor". Det är inte förvånande att många av dem sitter fast i gamla tankemönster. För många "gammelsvenskar" och "nysvenskar" är det dock tragiskt. Varje dag som går tills människor i långt utanförskap bättre inkluderas och kontraproduktiva marginaleffekter avvecklas är en förlorad dag.

Den som fattar kraften i en Inkluderingsjobbsreform bryr sig även om de människor som har det svårast på vår arbetsmarknad. De som förstår kraften i en Inkluderingsjobbreform bidrar också till den svenska generella välfärdens hållbarhet. Bra av Liberalerna att de nationellt nu äntligen, efter sex år, börjar stötta C Uppsalas reformarbete! Vi måste ha fokus på att lära människor att simma och att fiska, inte slänga i livboj efter livboj och år efter år dela ut fisk. Det är en respektlös och människofientlig politik. Inkludera mera! Om man inte bryr sig om sina medmänniskor så kan arbetskraftsbristen vara ytterligare ett argument för Inkluderingsjobb. Metoden kommer garanterat bidra till fler tillgängliga människor på den reguljära arbetsmarknaden.
http://www.dn.se/debatt/motprestation-ska-kravas-for-att-fa-forsorjningsstod/

tisdag 27 september 2016

Smalare och vassare

Reformera det politiska systemet
Hur ändrar man något när de som ska fatta besluten själva upplever att de förlorar på ett förslag? Hur många människor är så stora att de kan fatta det klokaste beslutet men som kan innebära egoistiskt sämre villkor? Det behövs gott om reformer i Sverige. Att reformera det politiska systemet är inget undantag. Hur lätt är det att göra det? När politikernas villkor kraftigt försämrades nyligen så gäller de nya villkoren personer som sedan dess är nya politiker, inte de tidigare. Som jag tidigare skrivit tror jag att de demokratiska konsekvenserna av dessa kraftiga försämringar kommer att bli mycket negativa. Politikers integritet både inom sina egna partier och i förhållande till olika särintressen har kraftigt försvagats. Genom åren har det gjorts flera försök att ändra på hur vår demokrati ska fungera. De flesta har i huvudsak misslyckats. Inte minst kan man tycka att vårt demokratiska system kan uppdateras så att det blir lite lättare att bilda majoritetsregeringar lokalt och nationellt. Då skulle inte dåliga "egenmäktiga" lösningar som Decemberöverenskommelsen vara aktuella. Som sagt, varför försämra för sig själ...
https://demokratiutredningen.info/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-20165/
http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/det-demokratiska-systemet-i-sverige/
https://sv.wikipedia.org/wiki/December%C3%B6verenskommelsen
http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Storbritannien/Politiskt-System


Ny regional indelning av Sverige
En ny regionindelning av Sverige kan vara positiv. Region Västra Götaland och Skåne måste ses som positiva exempel. För att det ska bli riktigt bra för oss invånare är det viktigt att staten matchar sin indelning av Sverige med de regioner som sannolikt skapas. Det är också viktigt att staten lämnar över så mycket ansvar som möjligt till dessa regioner. Sannolikheten för att dessa regionala politiska företrädare bättre kan företräda det mindre regionala område de företräder är större än att riksdagsledamöter kan klara det samma. Utgångspunkten för alla kloka förändringar måste dock vara att man har klart för sig vilka problem man vill lösa med ett nytt sätt att arbeta. Decentralisering av statlig makt måste vara en självklar del av de förbättringar ett nytt sätt att arbeta ska leverera. I den bästa av världar skapar en liknande lösning mer regional utvecklingskraft. Så kan det bli om det inte blir en massa regionalt tjafs på grund av att en regions delar inte har naturliga gemensamma intressen. I regioner som täcker mycket stora geografiska ytor är det lätt att inse att dessa gemensamma intressen ofta kan saknas.
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/landshoevdingar-sagar-nya-sverigekartan-25484


Decentralisera mera
Låt oss anta att Sverige förblir medlemmar av EU även om det gungar ordentligt inom unionen. Låt oss anta att +65% av riksdagens arbete fortfarande går ut på att översätta EU regler till svenska lagar och regler. Låt oss anta att Sverige får sju större regioner med runt 1,5 miljoner invånare i varje region. Låt oss också förstå att tillgången på erfarna människor som räcker upp handen för att på heltid tjäna sitt samhälle som politiker är mycket begränsad. I ljuset av det kan med fördel antalet riksdagsledamöter minskas till mellan 175-199. De 50% riksdagsledamöter som förlorar sin plats i riksdagen kan då med fördel stärka konkurrensen bland politiker i kommuner och regioner. Det skulle vara klädsamt om ett förslag på typ en halvering av antalet riksdagsledamöter kompletterar förändringen mot en starkare regionalisering av riket Sverige. Tror du att det kommer att hända?


Inom EU politiken driver Centerpartiet en väg framåt som bygger på att EU ska vara smalare och inom färre områden vassare i sitt politiska arbete. Med fördel kan en liknande logik drivas för att modernisera och förbättra det politiska arbetet i Sverige. För att försvara och utveckla vårt välstånd måste vi bli snabbare och mer förankrade bland invånarna för att klara den globala konkurrensen. Enskilda kommuners förbättringsarbete är i särklass viktigast för att olika delar av Sverige löpande ska genomföra nödvändiga förändringar. Statens klåfingrighet och allt för omfattande detaljstyrning måste reduceras. Smalare men vassare tack!
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/decentralisering
https://www.centerpartiet.se/eu-smalare-men-vassare/

måndag 26 september 2016

Fler chanser

Nystart ska vara möjligt
Tycker du att vi människor ska få flera chanser att kunna ändra sitt liv och hitta en bättre riktning? Det tycker jag. Det är inte rimligt att till exempel traumatiserade eller studieomotiverade barn inte ska få nya chanser att när de personliga förutsättningarna finns få en utbildning som kan leda mot självförsörjning. Eller att till exempel en tekniker som sägs upp från Ericsson inte ska ha en rimlig chans att skola om sig till en eftertraktad lärare i naturämnen. Med tanke på hur omfattande och byråkratiska lagstiftningsprocessen är blir man förvånad över hur nya regler, kopplade till vuxenutbildning, så dumt straffar väldigt många människor! Läs gärna L Magnussons ledare i ämnet.
http://www.unt.se/asikt/ledare/ogenomtankt-att-stanga-dorren-till-komvux-4382011.aspx


Enade vi stå, söndrade vi falla

Ur led är tiden. Vilken strategi är bäst i oroliga brytningstider som nu? Att kortsiktigt egoistiskt helt fokusera på sig själv och den egna familjen eller att tänka större och försöka bidra till att samhällets helhet utvecklas så att förutsättningarna för familjens liv inte faller i spillror? Vad innebär det för dig och mig om Europa åter faller in i allvarliga konflikter och mörker? Visst inser vi att det kommer att påverka även oss själva negativt om det tillåts inträffa?

De politiska kriserna är omfattande runt om i Europa. Sverige är inget undantag. I till exempel Spanien lyckas de tydligen precis få ihop en regering efter lång tids bekymmer. Ungerns premiärminister Viktor Orbán vägrar att acceptera en rimlig flyktingomfördelning inom EU från de hårt pressade Grekland och Italien på endast 1 294 flyktingar. Land efter land blir allt mer självcentrerade och samarbeten mellan länder utvecklas allt sämre. I det lilla kan detta kännas märkligt. I det stora är det sannolikt främst ett resultat av att många samhällen defacto har en allt svårare ekonomisk situation i efterdyningarna från finanskrisen 2008.

 

Självklart inser kommuners och länders ledningar att de billiga pengarna som erbjuds på lånemarknaden inte erbjuder en hållbar ekonomisk situation. Om inte olika delar av Europa ställer om sin ekonomi konkurrenskraftigt och minskar arbetslösheten, fyller kompetensbrister samt säkrar internationell konkurrenskraft, då väntar stålbad rund hörnet. EUs länder enades 2009 om ett antal ambitioner, uttryckta i Lissabonfördraget, som skulle stärka EU ländernas konkurrenskraft. Hur har det gått sedan dess?

Vår mänskliga historia säger i vart fall mig att det är en oklok väg att vandra om man väljer den missriktade egoismen och den protektionistiska vägen framåt. Den vägen har historiskt visat sig belöna mörka krafter under några år tills dessa krafters ledarskap leder mot en upplösning i blod och svett. Den bärande idén bakom EU är att vi ska försöka undvika dessa ständigt återkommande idiotiska vägvalen och istället skapa en bättre gemensam och fredlig framtid. I en tid då Europa borde enas om reformer som över tiden stärker vår konkurrenskraft splittras vi istället allt mer. Låter det som en klok väg framåt? Var är de Europeiska ledarna som på ett attraktivt sätt kan sälja in värdet av ett starkt och solidariskt Europeiskt samarbete? "Motti", Angela Merkel, försökte länge men hon tycks nu överväga andra vägar för att försvara sin maktposition. Är det nödvändigt när protektionistiska krafter växer snabbt även i Tyskland? Visst kan vi bättre än såhär? Som vanligt ser vi konsekvenserna av bra eller dåligt ledarskap. Ibland känner jag som min dotter på morgonen. Det skulle vara skönt att dra täcket över huvudet och somna om... Jag är trots det mörka läget övertygad om att vi tillsammans kan bygga en bättre framtid. I den framtiden måste det vara möjligt för människor att starta om på nytt efter att man kört ner i diket.söndag 25 september 2016

Stor förbättringspotential

Håll med om att det är korkat att bara fortsätta att ösa pengar på verksamheter som inte fungerar tillfredställande? Ta till exempel Migrationsverkets- och Arbetsförmedlingens verksamhet. De saknar inte ekonomiska resurser men även om vi bortser från att de har tuffa volymutmaningar är jag sedan länge allt annat än imponerad över hur väl och effektivt de klarar sina uppdrag. Skolan är ytterligare ett bedrövligt exempel. Trots att vi svenskar satsar mest pengar i världen per elev kan resultaten av de satsningarna inte kallas annat än misslyckade. Vårt skolsystem misslyckas både med att matcha fram spetskompetens och att tillräckligt bra matcha funktionshindrade samt studieomotiverade elever mot en kompetensnivå alla satsade pengar borde kunna omsättas i.

"Vi behöver mer pengar för att klara vårt uppdrag" är det ständiga mantrat från offentliga verksamheter. Och när politiker ska framstå som "duktiga" satsas mer pengar på verksamheter som inte levererar. Personligen kan jag efter några år i Uppsalabornas tjänst konstatera att vägen mot bättre resultat, och en hållbar ekonomi, handlar om nytänkande och smartare arbetssätt. Det är min 100% övertygelse att vi kan nå önskade resultat mycket bättre om vi mycket bättre utnyttjar modern teknologi och organiserar verksamheter smartare. Motståndet är sannolikt kompakt, inte minst från bakåtblickande fackföreningar. Det får dock inte hindra oss som är politiker, folkets företrädare, från att kraftigt sätta press på att smartare arbetssätt och organisationer ska frigöra massor av resurser. Resurser som kan satsas på ännu mer förbättringar samtidigt som inte skattetrycket höjs. Vad väntar vi på? Kryssa politiker du tror har tillräckliga erfarenheter och kraft att frigöra all denna kraft så är jag säker på att även våra barn möter en ljus framtid.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article23583296.ab

Tänk nytt
Sveriges delar och offentliga organisationer kan mycket bättre än nu! Det enda som saknas är ledarskapet för att det ska bli verklighet. Visst är det positivt att det är så "enkelt" att säkra en positiv morgondag även i vår del av världen! Man löser inte dagens utmaningar med gårdagens metoder! Man klarar inte den globala konkurrensen om välståndet om vi gör som förr.
http://www.larssorqvist.com/2016/02/23/innovation-och-ständiga-förbättringar–-så-hänger-det-ihop-30828427

Centerpartiet matar på med förbättringsförslag
Det känns positivt att tillhöra ett parti med många förbättringsförslag. Både lokalt och nationellt klarar Centerpartiet av att mata på med förändringsförslag som leder mot en positiv framtid. Hur kommer det sig att till exempel Socialdemokraterna bara vill återställa till något som de tycker fungerade förr? Klarar inte socialdemokratin att förhålla sig till en ny verklighet? Så tycks det vara.
http://www.gp.se/ledare/lööf-tänker-längre-än-till-2018-1.3811951

lördag 24 september 2016

Land ska av lagar styras

Tänk dig själv att du tagit dig från en fattig tillvaro i Sverige till en rik del av Australien. Där söker du asyl från jantelagen, vänsterpolitik, extremt skattetryck. Din asylansökan avslås mycket sannolikt om du inte har för dem mycket eftertraktade kunskaper. Och australiensarna kommer att se till så att du kommer tillbaka till gå igen. Självklart skulle du bli arg och besviken. Du hade säkert använt dina sista kronor för att ta dig dit för drömmen om ett bättre liv. Australiensarna är väldigt restriktiva redan från början. Det har inte vi varit. Ur ett individuellt perspektiv är det lätt att förstå frustrationen och att det inte lockar att återvända till det man så gärna velat lämna. Ofta är man också en familjs tänkta ankare med uppgiften att ge flera människor en biljett ut från en upplevd negativ tillvaro mot en föreställning om en möjlig bättre livsmiljö. Om man tar ett större perspektiv på frågan landar de flesta i slutsatsen att våra lagar måste upprätthållas och att lagarna också måste uppdateras så att de talar ett entydigt språk. Alice Teodorescu, liberal, beskriver på ett bra sätt att det är orimligt att Sverige inte upprätthåller de lagar vi har och att en stat inte kan tala med kluven tunga. Visst har hon en stor poäng även om det ur ett individuellt perspektiv är tragiskt?
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-värna-rättsstatens-principer-1.3811144

Lagstiftning och rikets budget ska fastställas i riksdagen
Mätning efter mätning visar att Sverige har ett svårt politiskt läge. Det sägs vara högkonjunktur tack vare billiga pengar och enorma migrations- och integrationskostnader. Det är med andra ord en bedräglig högkonjunktur. Det känns sådär att vi har en så svag politisk situation i så svåra tider som nu. Hur fort kan vi få en bättre politisk situation när nästa lågkonjunktur slår in? Och hur går det för missnöjespartier som Fi, V och SD i lågkonjunktur... Och intressant att Di tycks negligera L och KDs tuffa situation. Mycket talar för att de partier som finns representerade i Sveriges riksdag måste tänka sig helt nya samarbetsformer framöver. Det kommer att krävas om de ser till svenskarnas bästa.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/dnipsos-moderaterna-har-svart-att-ta-valjare-fran-sd/
http://www.di.se/artiklar/2016/9/23/ledare-annie-loofs-lyft-starker-alliansen/
http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/marteus-sluta-dromma-om-ett-pytte-sd/

Vallen har rämnat
Partier som gör anspråk på att vara folkrörelsepartier måste löpande inkludera alla medlemmar bättre i idéutveckling och beslutsfattande. Spogg var under en tid ett demokratisystem som jag var med om att bygga upp. Redan då kunde modern teknik användas effektivt för att löpande inkludera många medlemmar. Idag är det tekniska stödet för ett modernt folkrörelseparti väldigt mycket bättre än när Spogg lanserade "gör din röst hörd". Och användarvänligheten blir bara bättre och bättre. Förtroenderåd är så 1900-tal, dax att våga och vilja, inkludera många fler. Även om det begränsar enskilda ledande politikers handlingsutrymme. Ett handlingsutrymme man självklart kan få om man lyckas argumentera för nödvändigheten. Vi lever i en ny digital ålder med enorm digital kraft. När nutidsanpassas det politiska arbetet bättre? Kan segheten bero av något annat skäl än rädslan att låta alla medlemmar få en enkel chans att göra sin röst hörd? Personligen tror jag att vår demokratiska positiva kraft blir mycket starkare om chansen för enskilda partimedlemmar, och invånare i stort, får en bättre chans att påverka våra vägval i samhällsbygget. Tillsammans kan vi utveckla just vårt samhälle att erbjuda goda livsmöjligheter även för kommande generationer. Ingen annan kommer att göra det åt oss!
http://www.gp.se/ledare/vallen-har-rämnat-1.3802356

fredag 23 september 2016

Den bästa humanisten

Vem är den bästa medmänniskan? Vilka egenskaper har denna fina människa? Totalt självuppoffrande? Givmild? Fokuserad på att lära andra att fiska istället för att ge dem fisk?
http://www.synonymer.se/mobil/?query=human

Vi har begränsade resurser och vi tvingas ständigt prioritera hur de används. Även om politiker ogärna tydligt talar om prioriteringarna så finns de där i de budgetar som läggs. Och de politiker som inte sköter ekonomin för att undvika att göra tydliga prioriteringar kör sitt fögderi ner i diket.

Det är bra att den politiskt intresserade Ann Ramberg, företrädare för advokatsamfundet, tydligt säger att grupper står, och kan tänkas stå, mot varandra även i Sverige. Jag delar dock inte hennes tyckande att våra äldre ska betala priset för den fortsatta generösa migrationspolitik hon förespråkar. I nuläget är det ett nollsummespel även trots att vi har en relativt hög tillväxt! Varför är det så? Jo, våra resurser i form av relevant kompetens och andra produktionsresurser som t ex verksamhetslokaler och bostäder är inte i takt med efterfrågan. Och även ett rikt samhälle måste prioritera bland begränsade resurser.
http://www.gp.se/ledare/säg-vem-den-godaste-humanisten-är-1.3798827

Vad är mest humant? Att driva en politik som gör att tio miljoner räddar 100-tals barn från svältdöden och möjlighet till skolgång eller att hjälpa tio ensamkommande afghaner från Iran? Kan man tänka så? Måste man inte tänka så? Befintliga 10 miljoner kronor kan väl bara användas en gång? Varför är det svårt för många att tala om vad som är det mest humana? Personligen tror ja återigen att det inom migrations- och biståndspolitiken är mångas beröringsskräck med SD som är problemet. Om man säger att man förstår att 10 miljoner kronor som räddar livet på hundratals bara i till exempel Somalia kan stötta 10 ensamkommande mot i bästa fall självförsörjning, då har ju vissa delar av invandrarfientligas retorik varit självklar. Men håll med om att det är idiotiskt att tillåta någon att "kidnappa" en verklighetsbeskrivning. Var tror du en krona gör mest human nytta, i Somalia eller i Sverige?

Sverige utvecklas positivt av att människor från världens hörn kommer till oss. De allra flesta människor är fantastiska krafter om deras energi kan tillvaratas och deras framtidstro kan stärkas. Vi måste bli betydligt bättre på inkludering i Sverige. En del av den viktiga förbättringen är att "sluta ge människor fisk, träna istället människor på konsten att fiska". Istället för att droga människor i bidragsberoende måste våra stödsystem helt riktas mot att uppmuntra människor att bli bra "fiskare". Det är dags att ompröva den svenska modellen som vi känner den idag. Håller du med?
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Den_svenska_modellen

GP har fått ytterligare en skicklig ledarskribent. Läs gärna hennes ledare som bland annat inkluderar resonemang om värdegrunder och diskriminering. Den bästa humanisten är väl den som fattar att ett sekulärt och inkluderande samhälle ändå med fördel byggs upp av några grundläggande pelare. Demokrati, jämlikhet och att rättigheter också ska matchas mot skyldigheter är några bärande pelare i ett frihetligt och rättvist samhälle. Håller du med?
http://www.gp.se/ledare/religion-ger-ingen-carte-blanche-1.3808605

Hjärta OCH hjärna måste vara med när människor som bestämmer fattar beslut! Det är därför naivister och extremister av alla dess slag inte ska vara i regeringsställning. Det gäller såväl kollektivt partier som enskilda företrädare. Våra barn ska kunna förvänta sig att folkets företrädare använder minst 50% av hjärnan när de röstar i olika frågor! I min värld använder de "bästa" humanisterna både hjärnan och hjärtat när de tar ställning kopplat till svåra frågor. Och dagens tekniska hjälpmedel kan med fördel användas bättre för att inkludera fler i svåra ställningstaganden. Håller du med?
http://www.gp.se/ledare/vallen-har-rämnat-1.3802356


torsdag 22 september 2016

Kreativa, flexibla, samarbetsvilliga, sekulära, jämställda och kvalitetsmedvetna

Kritiskt med tillgång på ingenjörer
Tråkigt att Ericsson tycks anse att Sverige inte klarar av att vara konkurrenskraftiga inom produktionsområdet. Om Ericsson lägger ner all sin produktionsverksamhet i Sverige drabbar det snabbt även utvecklingsverksamheten. Jag har svårt att se att produktutvecklingen ska kunna ske tillräckligt effektivt utan närhet till produktionskompetensen. Ericsson är ett mycket viktigt bolag för svenskt välståndsbygge idag. De negativa effekterna av ett svagt Ericsson ska inte underskattas. Som praktisk startplattform för nykläckta tekniker försörjer sedan Ericsson många andra svenska företag med praktiskt duktiga ingenjörer. Vi får se hur det går.
http://www.expressen.se/dinapengar/ericsson-planerar-sluta-tillverka-i-sverige/

Konkurrenskraft
Min uppfattning är att Sveriges företagsamma människor fortfarande har stora fördelar av att bygga verksamhet i landet.  Många som lever i vår del av landet är kreativa, flexibla, samarbetsvilliga, sekulära, jämställda och kvalitetsmedvetna. Det är dags för några svenska ledare att kliva fram och visionärt leda landet mot en ny våg av företagsbyggen som uppskattar de kvaliteter som just vår jordmån för företagande erbjuder. Visst finns många strukturella förbättringsmöjligheter men vi får inte glömma alla fördelar vi också har jämfört med andra platser som vi konkurrerar med.
http://www.motivation.se/leda/ledarskap/tre-satt-att-utveckla-konkurrensfordelar
http://www.regeringen.se/contentassets/89bfebaba9d746b8b8805995d10903b7/sveriges-konkurrensfordelar-for-export-och-multinationell-produktion

Hopplöshet är en mycket farlig känsla. I ett "rikt" samhälle känner ingen hopplöshet. Alla kan själva eller med hjälp av sin omgivning se positiva målbilder. I destruktiva och hopplösa miljöer frodas hat och extrema idéer och dess företrädare fiskar "fotsoldater" i dessa vatten.

Problemlösare
Även om vi personligen och våra samhällen löpande upplever både dåliga och goda tider är det viktigt att minnas hur fantastiskt människan utvecklats de senaste tusentals åren. Precis som med aktiemarknaden har det funnits dåliga perioder men över längre perioder har utvecklingen alltid varit positiv. Vi människor blir generellt sätt klokare med varje ny generation. Jag är helt övertygad om att morgondagens samhälle med hjälp av bland annat nanoteknik, 3D printing, smartare digitalisering, personliga avatarer, mer tjänsteutbyten, eldrivna fordon, solenergi, och "löv" energi. "Lövenergi", vad är det? Om bifogad artikel stämmer kommer energiförsörjningen inte vara så svår som många tror. Ofta är det när vi har problem som enskilda människor och lag av människor som vi också hittar lösningar på problemen. Maslows behovstrappa har alltid varit den samma. Skillnaden mellan idag jämfört med 1000 år sedan är att väldigt många fler människor har förmånen att leva ett liv högt upp i pyramiden!
http://www.svd.se/professorns-lov-ska-erovra-varlden-kan-helt-ersatta-oljan/om/klimathotet
https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/humanistiskt-perspektiv/maslows-behovstrappa/

Svensk värdegrund
Framtiden är ljus även om nuläget är politiskt mörkt. Varje dag bjuder på massor av möjligheter. Det är "bara" att fånga dem. Vilka ska du fånga idag? Kreativa, flexibla, samarbetsvilliga, sekulära, jämställda och kvalitetsmedvetna människor klarar sig alltid bra. Vi har många sådana människor i Sverige. Lisa Magnusson har fel! De svenska värderingarna leder oss inte fel! Vissa enfaldiga tolkningar av våra grundläggande värderingar leder fel, det är något annat! Framtiden bär på massor av ljus! Särskilt för människor som har förmånen att födas i samhällen med de basvärderingar många av oss har här uppe i norr och med det friska vatten och den rena luft vi berikats med. Jag är mycket tacksam för att jag fått en stark anknytning till just detta samhälle, är du?
http://mobil.unt.se/ledare/de-svenska-varderingarna-leder-oss-helt-fel-4379582.aspx

onsdag 21 september 2016

Sämst i klassen

Att bygga sin näringslivspolitik endast på hoppet att företagare ska gilla att bo i Uppsala duger inte! Uppsala, med alla sina fördelar, borde självklart vara en av Sveriges attraktivaste platser att driva företag på. Men vad tycker företagarna om politikernas och tjänstemännens generella attityd till företagande? De tycker att den är bland de allra sämsta bland landets 290 kommuner. Vad tycker företagarna om den service de får när de tvingas ha med kommunen att göra? Uppsala kommuns servicenivå till företagare rankas som 283 av 290! Kan man säga annat än ETT GROVT MISSLYCKANDE? Borde vara tillräcklig grund för nyval.

Om bara S, MP och V hade byggt vidare på den grund som Centerpartiet och övriga Alliansen i Uppsala byggde upp tillsammans med näringslivet hade vi kraftigt förbättrat även dessa viktiga nyckeltal! Vi hade kvartalsvisa nyckeltalsuppföljningar och konkret förbättringsarbete som jag själv aktivt följde upp. Politikers närvaro på dessa uppföljnings- och problemlösarmöten vittnade tydligt om synen på företagande. Att ledande politiker aktivt deltar i det viktiga arbetet är särskilt viktigt när ledande tjänstemän saknar lokal förankring. Men, men nya regimer ska göra på sitt sätt....

Samverkan utifrån enskilda politikers förståelse för företagandets villkor krävs för framgång! Och om inte framgång inom företagsamheten uppnås är det slut med den generella välfärden. Tänk att det ska vara så svårt att fatta för vänstern och naivister. Framförallt vänstern är mästare på att driva på samhällets kostnader och USLA på att skapa intäkter på andra sätt än ofta destruktiva skatter!
http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/uppsala/uppsala-kan-battre_655764.html

Att Sveriges MP- och S-regering i så kallad högkonjunktur, och i en tid där pengar är "gratis", straffar både enskilda svenskar och företagare med ännu högre skatter då styr vi mot en fattigare framtid. Regeringens näringslivspolitik och jobbskattepolitik är djupt beklaglig. Regeringens politik att ännu mer straffa människor som jobbar hårt och göra hårt arbete mer olönsamt är korkat! Regeringens egna prognoser indikerar en miljon svenskar i utanförskap inom en nära framtid. För att lösa de utmaningar vi har måste fokuset vara att 1) stimulera företagsamheten 2) göra det mer lönsamt att jobba 3) kraftigt reformera bidragssystemen 4) bygga bostäder som är betydligt billigare än idag!

Jag gör vad jag kan för att min dotter ska lära sig maximalt i skolan. Särskilt att hon ska bli duktig på svenska, engelska, spanska och mandarin. Då kommer hon enkelt kunna flytta till samhällen som förstår hur man bygger högt välstånd. Det är samhällen som har minst lika mycket fokus på intäktssidan som kostnadssidan. Vill du tillhöra ett lag som är sämst i "klassen"? Vill du tillhöra ett lag som bara erbjuder sina spelare sämre och sämre förutsättningar? Det tror jag inte! Rösta klokare i valet 2018! Din röst har betydelse för hur bra kommande generationer kan få det i just vårt samhälle. Uppsala kan och måste förbättra företagandets villkor kraftigt!
http://www.di.se/nyheter/det-forsamrar-klimatet-for-entreprenorer/
http://www.di.se/nyheter/sa-mycket-hojs-elskatten/
http://www.gp.se/ledare/ingen-robin-hood-i-regeringens-budget-1.3801984

tisdag 20 september 2016

Regeringsfrågan

Stefan Löfvén säger att han ska sitta kvar som statsminister även om Alliansen får fler mandat än vänstern i valet 2018. Slugt utspel men också bevis för att Socialdemokratin är påväg mot att köra ännu mer ner i diket. Om än i större skala bevittnar vi sannolikt ett Socialdemokraterna som tappar kraft så som Centerpartiet gjorde efter 70-talet. Lite komiskt nog tycks Centerpartiet äntligen gå i positiv riktning. Det allt mer moderna och förslagsrika folkrörelsepartiet vinner allt större stöd medan det trötta och förändringsobenägna snabbt tappar stöd.
http://www.expressen.se/nyheter/lofven-da-sitter-jag-kvar-som-statsminister/
http://www.di.se/artiklar/2016/9/18/ledare-ta-fasta-pa-lofven-linjen/

Det är härligt att allt fler väljare tycks uppfatta Centerpartiets politik som allt attraktivare. Eftersom jag själv anser att C i stort har den bästa politiken, och kämpar hårt för att stärka dess kraft, är det mycket glädjande.

De senaste 24-timmarna har  Alliansledningen i Uppsala haft en konferens. De fyra partierna har klart egna partiprogram och hjärtefrågor men vi har många grundläggande politiska ingångsvärden som gör ett samarbete starkt. Hela Uppsala behöver tveklöst stärkas och valfriheten försvaras. För Centerpartiet är det viktigt att Centerpartiet byggs ut smartare än vad de flesta övriga partier tycker. Också viktigt att vi på ett seriöst sätt tar miljöansvar. Vi måste ge våra barn en bättre utbildningsbas. Vi måste också inkludera nya svenskar mycket bättre in i det svenska samhället än nu. Bland annat genom att decentralisera mera och stärka företagsamheten kommer vi att lyckas.
http://www.tns-sifo.se/media/595398/vb_sep_2016_svd.pdf

Visst kan vi självklart vara överens om att destruktiv politik ska stoppas och hållbar samhällsutveckling stärkas när så är möjligt? Självklart ska inga partier lägga ner sina röster i regeringsfrågan utan stå upp för den riktning dess väljare önskar! Allt annat måste ses som väljarförakt. Alice Ts bifogade ledare är läsvärd.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-slugt-spelat-stefan-löfven-1.3798920

Förhoppningsvis finns ett bra minoritetsalternativ till dagens svaga nationella regering efter valet 2018. Den regeringen kommer att få städa mycket, oavsett hur den ser ut. Världen är inte immun från lågkonjunkturer men livsvalsmöjligheterna enorma. Med ett humant ledarskap som tydligt kommunicerar samhällskontraktets rättigheter och skyldigheter kan vi säkra en positiv framtid för våra barn!

måndag 19 september 2016

Ekobrott

Brottslighet ska bekämpas. Särskilt farlig organiserad brottslighet. Brottslighet göder det mesta som vi vill slippa i vårt samhälle som till exempel drogmissbruk, prostitution, våldsbrott och korruption. Dagens största former av grov brottslighet, som representerar stora ekonomiska värden, är missbruk av våra bidragssystem, falsk fakturering, länsade bankkort och företagstransaktioner med bedrägliga syften. Att bekämpa och lagföra dessa brottslingar är väldigt viktigt då det utöver det vidriga ovan också förstör för allt seriöst företagande.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Ekonomisk_brottslighet
https://www.ekobrottsmyndigheten.se

En av allt för många myndigheter i Sverige är Ekobrottsmyndigheten. Är det en myndighet som kan rättfärdigas? Hur mycket har deras klantiga hantering av SAAB-affären och HQ bank kostat oss skattebetalare? Är det rimligt att på svaga grunder processa för kostnader som vida överstiger eventuellt möjliga krav på rika styrelseledamöter? Symboliskt ja OM de har tillräckligt med underlag för att kunna vinna en domstolsprocess. Det är inte olagligt att göra dåliga affärer i Sverige. Om rättsliga fel ska kunna bevisas måste åklagaren klara av att visa att ont uppsåt förelegat.
http://www.svd.se/om/hq-rattegangen
http://www.hd.se/2016-09-07/rattegang-om-saab-i-januari

Finns det en sammanställning över hur mycket Ekobrottsmyndigheten kostat och hur många brottslingar de klarat av att få fällda? Avveckla myndigheten eller fokusera den helt på att bekämpa bidragsfusk! Om den myndigheten får rätten att samköra till exempel data från Försäkringskassa, Arbetsförmedling, skolor och socialförvaltningar är jag säker på att myndigheten skulle kunna göra reell nytta. Nytta både med att motverka enskilt bidragsfusk men främst för att bekämpa organiserad brottslighet som inom assistans till funktionshindrade.
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:468450/FULLTEXT01.pdf
http://www.expressen.se/ledare/gor-upp-med-assistansfusket/
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/ekonomisktbistand

Vad hände med Trustorsvindlaren Posener? Varför ska brott utförda av kända brottslingar någonsin preskriberas bara för att de har råd att gömma sig från rättvisan?
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Trustorhärvan
http://www.svd.se/posener-det-ar-taskigt-att-skriva-om-mig

Istället för att jag felfokuserade politiska poäng på "vinstjakt" borde allt fokus ligga på maximalt avsett värde för varje satsad skattekrona och på bekämpning av ekonomisk brottslighet. Hur svårt kan det vara?

söndag 18 september 2016

Ansvarsutkrävande

Vad väntar runt hörnet? De flesta har inte en aning. Den som möjligen har en liten känsla för vad som finns där är människor som planerat att något ska hända just där då du svänger dit.

Framtiden är oviss och hur den utvecklas är komplext och omöjligt för någon att säkert förutse. Många försöker dock sia om framtiden och duktiga investerare är bra på att minimera risk och satsa på rimligt säkra "hästar".

Eftersom ingen vet något säkert om framtiden, kan till exempel politiker hållas mer personligt ansvariga om de i efterhand "borde ha förstått bättre"? Svårt. Det kanske bara är genom val som politikers förmåga, eller oförmåga, kan belönas eller straffas? Precis som för investerare är det oftast inget brott att fatta dåliga beslut. En ständigt positiv människa tror sannolikt på det individen väljer att göra. Slutsatsen blir alltså att vi väljare måste ta vår röstmakt på större allvar och rösta på politiska företrädare vi anser tillräckligt dugliga och ärliga för att rimligt bra kunna bidra till en bättre framtid.

Är Alice T för hård i sin kritik? Är oron över Göteborgs utveckling en generell storstadskänsla idag? Saknar vi mod bland de flesta ledande politikerna idag? Var det bättre förr? Varför vågar så få tala om hur det är? Det kanske inte är som det är?
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-en-rättsskandal-i-vardande-1.3771058
http://mobil.folkbladet.se/opinion/staty-for-fornuftet-om4285628.aspx
http://www.gp.se/ledare/peter-hjörne-vi-har-alla-ett-ansvar-1.3772827

lördag 17 september 2016

Drakens broder

Har Uppsalabornas val i kommunalval betydelse? Varför är det så få svenskar med gedigen verklighetsuppfattning som ställer upp som folkets företrädare, som ledande politiker? Vad svarar man på liknande frågor? Ska man säga att vi svenskar förstår inte bättre och väljer snackisarna utan värde i näringslivet som våra företrädare? Det går ju inte! Även om det är sant. Så vad gör man till exempel i Kina för att tjäna Uppsalas folk så gott man kan? Man lyssnar, man talar, man besöker men man dricker också karaffer av deras starka och hemska sprit för att vinna förtroende. Hur tror du att dagens politiska ledning kan representera Uppsala framgångsrikt? Du tror väl inte att vi svenskar generellt är så fantastiska som många tror? Du förstår väl att skillnaden mellan framgång och fiasko alltid handlar om människor? Du är väl inte så dum att du inte förstår det?

Igår besökte jag ett samhälle och dess borgmästare som representerar runt hälften av Sveriges befolkning. Jag hade fem andra invånare från Uppsala län med mig på middagen. Kanske kan de fantastiska svenskarna förmedla vilka möjligheter dessa kontakter representerar och priset för att de finns. Priset är personlig kemi och mycket festande. Det skadar inte heller att just denna borgmästare är född två timmar innan mig under drakens år. Du är väl inte så dum att du inte förstår att handel och plundring byggt svenskt välstånd? Om vi skippar plundring behöver vi vara ännu bättre på handelsrelationer. Hur kan det vara svårt att förstå? Kan Uppsala bli ett människoarv över hur värdefulla personliga kontakter är? Låt Upplandsborna som deltagit på denna resa tala så tror jag några få till kan inse att personvalet är viktigare än de flesta förstår.

Jag älskar min son och min dotter. De är inte bara mitt ansvar att fostra dem till goda medmänniskor. De är kärleksvärda medmänniskor i en tuff värld.

Jag vill att min son och dotter samt deras generationer ska växa upp kärleksfullt och med bästa möjliga kunskapsbas. Då krävs klokhet och hårt arbete från de som vill våra barn väl. Tyvärr känner jag att vi i Sverige allt mer saknar politiska företrädare som kan vinna internationell respekt. Är det viktigt för att befolkningstomt land som Sverige? Vad tror du? Det är klart att det är viktigt. Hur kan man inte fatta det? Fråga de Upplänningar som var med på min middag igår, då tror jag att ni förstår individers betydelse lite mer. Ja, ja, i delar av Kina vet de ännu mer att jag älskar delar av Sverige och det svenska konceptet. Ett koncept de gillar, ett koncept som strävar mot jämställdhet. Det vet också att jag inte bangar när utmaning efter utmaning kommer under viktiga middagar. Utmaningar som du måste passera, även när du är drake, för att vinna den respekt som öppnar broar. Jag gör så gott jag kan för Uppsalabornas bästa. Röster i val avgör hur mycket just lilla jag kan bidra till att Uppsalaborna går en ljus framtid till mötes.


fredag 16 september 2016

Förmögenhetsfördelning

Finns människor som inte vill vara så fria som möjligt? När är man fri? Eftersom det på många sätt är en känsla är den självklart individuell. Det går dock att dra slutsatsen att de flesta är eniga om att frihetsberövande är en kraftig frihetsbegränsning. De flesta är också överens om att "den som är satt i skuld är icke fri".

Föreställ dig en man som bor i en tvåa köpt för 3 miljoner och med ett lån på 2 miljoner. Han blir arbetslös och lånet sägs upp. Vilken frihet har han då? Hur stor frihet har en lågavlönad? Massor av upplevd frihet kanske om man inte gillar materialism. Klart är dock att en lågavlönad har ett mycket begränsat konsumtionsutrymme. En ytterligare krona i ersättning för en lågavlönad konsumeras och de ekonomiska hjulen snurrar.

Min morfar har alltid talat om det kloka i att i en marknadsekonomi säkra en god betalningsförmåga hos de flesta i ett samhälle. Även för de rika är det självklart det bästa om man kan tänka långsiktigt. Det är en ohållbar utveckling att allt färre äger/kontrollerar allt mer och det stora flertalet är fjättrade vid skulder och en mycket otrygg arbetsmarknad. Bifogat kan du lyssna till en klok miljardär, Nick Hanauer, som ger sina perspektiv på detta. Även två av världens rikaste personer, Bill Gates och Warren Buffet, har uttryckt liknande åsikter.
https://m.youtube.com/watch?v=th_F_dTGqQc
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Frihet


torsdag 15 september 2016

Kina

Mittens rike, Kina, både imponerar och skrämmer. Det är en imponerande samhällsutveckling bara sedan förra gången jag besökte landet. Massor av nytt och förändrat i Peking och Shanghai. Lönerna inom kvalificerade yrken är redan högre än i till exempel Sverige. Det är ett enormt land och många av dess delar är vackra.

Jag åkte deras snabbtåg mellan Nanchangxi och Jiaxingnan. Förutom att få se många vackra landskap plågas alla delar av koldimma och massor av enorma nybyggda spökhus. Hus som bara står tomma...

Kina är en vaknad drake med enorm kraft. De börjar ta sina stora miljöproblem på största allvar. Det är bra. Men vad händer när deras enorma bostadsbubbla spricker? Kanske kan husen flyttas till Sverige... Håll i hatten!


onsdag 14 september 2016

Konkurrensförmåga

Hur klarar man konkurrensen mot till exempel kineser som har en ofattbart stor inhemsk marknad? Vad krävs av ett samhälle som det svenska om ett generellt välstånd ska kunna försvaras? Shanghai och de olika "kommunerna" runt Shanghai är ofta mer befolkade än hela Sverige. Och antalet välutbildade ingenjörer är imponerande och affärstänk tycks varje kines bära på.

Sverige är ett litet land långt ifrån de stora marknaderna på vår jord. Men så har det alltid varit. Ändå har vi lyckats hävda oss ok globalt under många år. Vikingarna var ofta ute på sina "handelsresor". Att Internet och flygförbindelser gjort världen mer lättillgänglig, är det en fördel för oss eller inte? Kan det vara så att hela Sverige inom 100 år blir som en glesbygd utan framtidshopp? Det tror inte jag. Tvärt om tror jag att bland annat klimatutmaningarna talar för Sverige och övriga Norden som boende och verksamhetsplatser. Det som avgör om Sverige lyckas försvara sitt generella välstånd är att vi får tillräcklig politisk kraft att leda landets delar mot framgång. Det största hotet mot svenskt fortsatt generellt välstånd är politisk oförmåga. Hur löser vi det? De flesta politiker och partier vill att framtiden ska bli bättre. Men underskatta inte skillnaderna om hur det ska gå till. Helt klart är att bättring krävs om Sveriges offentliga sektor och alla skattepengar ska kunna fortsätta att leverera välfärdstjänster med kvalitet.

Men det är klart att Sverige möjligen kan leva gott på att rika kineser gör som många svenskar gjort i Spanien. De köper tillgångar hos oss och bor här mer och mer. Vi erbjuder bland annat ren luft och friskt vatten. Det är tillgångar som skapar konkurrenskraft bland hälsoorienterade kineser. Det minsta som krävs för att vi ska klara av att försvara vårt välstånd är att lyckas bättre med att utbilda våra barn, säkra bra metoder för livslångt lärande och ett bättre politiskt samarbete.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shanghai
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/politik

tisdag 13 september 2016

Marginaleffekter

Det är sjukt att många partier och dess politiker ser högre skatt på arbete som en klok väg framåt! Vi har redan på tok för höga skatter på arbete! Staten och övrig offentlig verksamhet borde istället rationalisera och fokusera mycket mer! Bort med allt som inte är kärnverksamhet! Då kan kärnverksamheten också leverera bättre kvalitet än nu! Håll med om att det är fel att det är lägre skatt på att spekulera på aktier än att arbeta hårt! Med dagens skattepolitik på arbete kommer vi bli allt mer beroende av att några få "ska öppna sina hjärtan" och jobba mycket ändå..
http://www.expressen.se/ledare/sakine-madon/straffa-inte-folk-som-sliter-dag-och-natt/
https://ekonomistas.se/tag/marginaleffekter/

måndag 12 september 2016

Artificiell intelligens och robotisering

Visst kan vi vara överens om att vi behöver ett ordentligt nytänkande om hur vi förhåller oss till framtidens arbetsmarknad. Även om inte hälften av dagens jobb är bortrationaliserade om tjugo år är sannolikheten hög att 25% är det. Vad innebär det? Hur ska vi då säkerställa vår förmåga att säkra bra skola, omsorg, vård och infrastruktur om globala företagsjättar som till exempel Google inte betalar någon skatt i Sverige?
https://www.kth.se/forskning/artiklar/artificiell-intelligens-pa-stark-frammarsch-1.626006
http://stratresearch.se/wp-content/uploads/varannat-jobb-automatiseras.pdf

söndag 11 september 2016

Individerna gör skillnaderna

Det finns väl inga människor som inte tror att det är enskilda människor som alltid avgör hur vår mänsklighet utvecklas i det lilla och i det stora? I Uppsala utnämndes igår tre särskilda invånare som under det senaste året gjort särskilt goda insatser. Det är viktigt att fira de som firas bör. Det gjordes också på ett mycket trevligt sätt på Norrlands nation igår där U! Club Uppsala arrangerade Uppsalafesten för att fira Uppsala och hedra finalisterna.

Det samhälle som har de mest engagerade, ambitiösa och flitiga invånarna klarar den globala välfärdskonkurrensen bra. Så enkelt är det : ).

De tre fantastiska individer som fick de hedrande utmärkelserna var;

Årets Uppsalabo:
Den världsledande trollkarlen Johan Ståhl.

Årets marknadsförare av Uppsala:
Företagaren och välgöraren Thomas Sonesson.

Årets mest kreativa Uppsalabo:
Sångerskan, författaren och konstnären Stina Wolter

Tack alla engagerade, kreativa och hårt arbetande människor! Det är ni som särskilt utvecklar mänskligheten och skapar förutsättningar för ett generellt välstånd på de platser ni gillar.
http://mobil.unt.se/uppland/uppsala/trollkarlen-blev-arets-uppsalabo-4365119.aspx
http://uclubuppsala.se

lördag 10 september 2016

Drakbesök och äganderätt

Äganderätten
Plakatpolitik fungerar nog på allt för många. Ansvarsfull politik är betydligt svårare än så och varje enskild fråga måste passa in i ett ansvar för helheten. Könskvotering till bolagsstyrelse är ett lysande exempel på idiotisk plakatpolitik.

Till att börja med är äganderätten central i en marknadsekonomi. Det är självklart upp till ägarna att avgöra vilka som företräder dem i ett styrelsearbete. Kvoteringstänkandet är också ett uttryck för förakt kopplat till meritokrati. Det är min övertygelse att de allra flesta styrelser består av ägare och personer som ägarna anser kompetenta nog att bidra till verksamhetens positiva utveckling. När fler kvinnor haft tunga operativa jobb och är bättre representerade bland ägarna då kommer kvinnor på rätt grunder bli många fler även i styrelsesammanhang.

Fokusera på den operativa verksamheten istället. Det är där den riktiga makten, förutom att avsätta och tillsätta VD, finns. Sluta också terrorisera tjänsteföretag inom skola, omsorg och vård där kvinnor i större utsträckning än tidigare tagit chansen att bli företagsledare.

Detta kvoteringsutspel är nog ett desperat försök av MP och S att försöka "reparera" MPs krossade förtroende. Idéer som dessa är typiskt Miljöpartistiska eller Fiiga.
http://www.di.se/artiklar/2016/9/9/ledare-ett-led-i-kampanjen-mot-naringslivet/
http://www.di.se/nyheter/borsens-tungviktare-domer-ut-regeringens-kvoteringforslag/
http://www.di.se/nyheter/hagstromer-lagen-ar-ett-missfoster/
http://www.di.se/nyheter/norge-varnar-for-kvoteringslag/
http://www.di.se/nyheter/loof-om-kvoteringslagen-det-ar-oseriost/
http://www.di.se/nyheter/loof-om-kvoteringslagen-det-ar-oseriost/

Den kraftfulla Draken
Faktumet att jag är drake har onekligen varit en tillgång i mina relationer med kineser. Många människor tror på både det ena och det andra. Många kineser ser människor födda i drakens tecken som mer intressanta än andra. Sug på den du utifrån det svenska "alla människors lika värde"-tänk.

Nu ska jag träna på att skriva några korta men spetsiga inlägg de kommande dagarna. Jag ska till Kina några dagar för att upprätthålla och stärka viktiga relationer, skapa nya och marknadsföra Uppsalas förträfflighet. Det är klokt att inse att Kina på kort tid blivit världens näst största ekonomi.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Drake_(zodiak)
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kinas_ekonomi
http://www.landguiden.se/lander/asien/kina/Ekonomi


fredag 9 september 2016

Diskriminera vita

Vitt papper
Det görs nya försök att rita om Sveriges interna gränser. De där "förhatliga" gränserna som delar in oss i vi och dom. Gränser som innebär olika politiska företrädare. Gränser som avgör om man som född inom dem har mer eller mindre rättigheter och skyldigheter. Vi får C hur det går med de nya uppdelningsförsöken. Det som stör mig mycket med försöken är att det inte är självklart att utgå ifrån alla kommuners gränser och strunta i tidigare länsindelningar! Korkat.
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/regionreformen-lanseras-med-falsk-marknadsfoering-27317
http://www.allehanda.se/opinion/insandare/det-blir-bara-varre-och-varre-med-landstinget-snart-ar-katastrofen-har
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/ett-oanstandigt-forslag-4362233.aspx

Hets mot vit folkgrupp
Vad är det som händer i vårt samhälle? Eller är det jag som "inte hänger med" i min tid? När politiska partier rådgör på olika sätt och håller  möten anser jag all uppdelning av oss människor utifrån etniskt ursprung, religion eller kön är helt fel.  Inte bara fel utan puckat! Slutna sällskap får göra i princip som de vill men ett parti som etniskt delar upp vem som är välkommen eller ej? SSU är ett ungdomsförbund så självklart ska inte moderpartiet helt lastas för detta orimliga beteende. Men de kan inte gå fria från skuld. De har i min värld ett vuxet övervakningsansvar.

Det som är särskilt allvarligt med detta oacceptabla beteende, förutom att de diskriminerar "vita", är att i "broilerpolitikernas Sverige" är det bland dessa människor som S hittar sina framtida ledare!

Vad är jag? Helvit? Delvis vit? Halvvit? Är det bara helvita som ska exkluderas? Är araber inte vita? Ska människor med mörka ögon exkluderas från möten eftersom de är många och mäktiga? Det är sjukt, sjukt och ännu sjukare att tycka att liknande uppdelningar är klokt samhällsbygge.

Får man säga "vitt papper"? Är inte det exkluderande eller till och med stigmatiserande i denna sjuka identitetspolitiska värld...
http://www.svt.se/opinion/rebecca-weidmo-uvell-om-ssu
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Etnicitet
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kategori:Etniciteter

torsdag 8 september 2016

Betalningsförmåga

Företagsamhet
Visst förstår du att det är ett samhälles företagsamma förmåga som avgör hur välmående det är eller ej? Företagsamhet är inte enbart kopplat till företagande men grunden för ett högt generellt välstånd är företagande. Därför är det särskilt viktigt för samhällen som vill utvecklas positivt att man hjälps åt att skapa bästa möjliga jordmån för företagande. Alla företag startar som små företag. De flesta företag förblir små företag. Summan av allt företagande skapar bottenplattan för ett rikt samhälle som kan hjälpas åt att bygga attraktiva närsamhällen och klara av att ta ett gemensamt ansvar för att svaga människor kan få ett anständigt stöd och undvika misär. I sammanhanget är det viktigt att lyfta fram att de allra flesta företagare är hårt slitande människor som saknar de flesta trygghetssystem som anställda har, glöm aldrig det!
http://www.synonymer.se/?query=f%F6retagsamhet


Ett av huvudskälen till varför jag valde Centerpartiet som min politiska plattform är att Centerpartiet är det parti som sedan starten alltid förstått företagandets villkor och kämpat för att dess förutsättningar ska vara goda. Särskilt de mindre och medelstora företagen som inte har alla de resurser som stora företag har. Om svenskt välstånd ska försvaras och utvecklas är en företagarvänlig politik avgörande. Långt ifrån alla partier förstår det. Det är dumt att ta vårt välstånd för givet. Det är oklokt att tro att inte ditt val av parti i val saknar större betydelse. Om du vill att så många människor som möjligt, i våra svenska samhällen, ska ha god betalningsförmåga är det viktigt att rösta på partier som kämpar för den goda jordmån som krävs för att företagsamheten ska blomstra.
http://www.unt.se/asikt/debatt/sa-far-vi-fler-jobb-4359588.aspx


Välfärdsstaten
Du tar väl inte vårt välfärdssamhälle för givet? Det har skapats genom massor av företagsamhet och många generationers hårda arbete. Ett särskilt tack till min morfars generation och generationen innan honom som skapade den bas som vi fortfarande njuter frukterna av. Har denna generella välfärdsstat en positiv framtid? Bara om vi förtjänar den genom företagsamhet och hårt arbete. Det går inte att skapa framgångar på andra sätt. Det har aldrig gått och det kommer aldrig att gå på något annat sätt.


Vårt generella välfärdssamhälle är i gungning. När vi höjer skatter och inte "sparar i ladorna" i så kallad högkonjunktur är "tiden ur led". När välfärdssystemet uppbyggt av höga skatter inte klarar av att leverera samhällstjänster av hög kvalitet så börjar det samhällssystem vi idag känner gunga i sina grundvalar.


Stig-Björn Ljunggren, Socialdemokrat, skriver en läsvärd krönika i det senaste numret av DagensSamhälle. "Välfärdsstaten är ett bra exempel på vad upplyst egoism kan åstadkomma.
Om folk inte längre tycker att systemet ger vad det lovat kommer de att försöka bryta sig ur.
Sambandet mellan vad vi betalar till systemet – och vad det levererar – börjar svikta. Det gröper ur medborgarnas vilja att stötta systemet. Det är inte människors godhet som gör dem villiga att delta, utan känslan av att det också ger något tillbaka. Uteblir leveranserna sviktar stödet.
När dessutom det politiska etablissemanget i sin helhet har en uppenbar oförmåga att göra något åt problemen ger det en dyster prognos för folkhemmets framtid.
I synnerhet om socialdemokratin fortsätter att tro på sin egen myt om välfärdsstatens godhet. Och glömmer bort att partiets finaste stunder har präglats av kallhamrad rationalitet, inte vilja att sjunga i änglakörer."
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/uteblir-leveransen-sviktar-stoedet-foer-vaelfaerdsstaten-27192


Om allt fler av oss medborgare börjar misstro välfärdsstaten kommer dess betalningsförmåga snabbt försämras. Om det inträffar vaknar vi en dag upp och undrar hur det kunde gå så snett med ett samhällsbygge som tidigare klarade av att ge alla människor en rimlig lägsta levnadsnivå och alla våra barn en jämlik möjlighet att förverkliga sina personliga drömmar. Jag kämpar för att alla människor i vårt samhälle ska fortsätta att få de jämlika möjligheterna. Det kräver många reformer och att de offentliga verksamheterna skärper till sig och börjar leverera det vi betalar för med betydligt bättre kvalitet än idag. Jag är inte imponerad av regeringens arbete. De stora förlorarna på den politik som förs är våra svagaste. Skärpning! Det politiska hantverket måste bli bättre på att lösa problem och stärka möjligheter. Annars fortsätter vi som samhälle att missa målsättningen att ge alla invånare goda livsmöjligheter.


onsdag 7 september 2016

Inflation i misstag


Var är vi påväg?
Var leder alla billiga pengar oss? Helt klart är att det är omöjligt att alla billiga pengar som östs ut över världen sedan 2008 kommer att sluta i en mjuklandning. Varför tror du G20 mötets fokus var på "hur får vi igång tillväxten?" trots att sedelpressarna gått varma i åtta år! Åtta år!!! Och parallellt med detta läge med svag tillväxt växer protektionisten (att man försöker bygga handelshinder med mera för att hålla upplevda konkurrenter borta) kraftigt, knappast en väg framåt som är klok för att stimulera ekonomisk tillväxt. Knappast en klok väg framåt för att undvika väpnade konflikter.
Hyperinflation
Många enskilda personer, kommuner och länder är kraftigt överbelånade redan idag. Hur hållbart är det att försöka skapa mer tillväxt genom att skuldbördorna ska bli ännu högre? Vilka är vinnarna på denna väg framåt? Som vanligt främst de som redan är väldigt förmögna. Men hur ska världen ta sig ur detta ekonomiska dilemma? Svaret är självklart att det nuvarande sedelpressandet kommer att få en tuff landning och i bakvattnet till den landningen kommer vi att få en ny ekonomisk ordning. Ekonomi är skapad av människor och dess förutsättningar och spelregler kan ständigt förändras av människor. Som vanligt kommer dessa förändringar oftast när det är helt nödvändigt, inte när det är klokt att genomföra dem. Inte ens demokratier klarar helt enkelt av att i tid få tillräckligt många att se på nuläget på ett liknande sätt och kompromissa fram förbättringsreformer som kan leda i en bättre riktning. Ett sätt att försöka trolla bort många av de skulder som finns är att låta inflationen skena. Är det återigen vad vi kan förvänta oss? Även om det kan vara "kul" för kraftigt skuldsatta är det inget gott som historiskt kommit ut av en liknande utveckling. Det är också därför vi under många år haft en ekonomisk politik som haft fokus på att bekämpa inflationen. Håll med om att det blir komiskt om den politiken landar i hyperinflation.  
http://www.va.se/nyheter/2013/10/07/207-procent-tidernas-varsta-hyperinflation/


 

Lära av misstag

Lär vi människor inte av våra misstag? Visst har vi ständigt nya tider med nya förutsättningar men på väldigt många sätt är mänskligt beteende det samma som för tusentals år sedan. Du tror väl inget annat?  

Jag undrar om alla politiker som haft väldigt högt tonläge om vad som varit rätt att göra, och vad som är rätt att göra, i olika frågor också kan erkänna när de haft fel? Sannolikt inte. Just den föränderliga världen vi lever i brukar kunna användas som en politiskt bra flyktväg för dem som inte vill erkänna att de saknade vilja eller förmåga att se åt vilket håll en vägvandring förde oss. Personligen tycker jag att det är klokt och klädsamt att erkänna att man hade fel när det inträffar. Alla människor gör tankevurpor och får fel om vad som väntar runt hörnet. Inget konstigt med det. Men det som skiljer de jag respekterar från de jag har svårt att respektera är människor som också lär av sina misstag.

Ett stort misstag en politiker, folkets representant, kan göra är att inte företräda just de människor man ska företräda på ett ansvarsfullt sätt. Varje enskild politiker har ett förtroendeuppdrag som är kopplat till avgränsade geografiska ytor och dessa ytors invånare. Vad innebär det? Det innebär självklart att man behöver tänka och agera större än protektionistiskt men det innebär också att man måste förstå att huvuduppdraget är att värna och utveckla det egna folkets bästa. I möten med andra företrädare får man sedan kompromissa och kryssa sig fram mot en framtid som förhoppningsvis är positiv för de flesta. Är det svårt att förstå denna självklara logik? Uppenbarligen för vissa. Migrations- och integrationspolitiken har haft och har en inflation av misslyckanden i sitt bagage. Hur kunde det bli på detta sätt? Och hur länge till tror de som styr sedelpressarna att den metoden kommer att rädda oss?... Nyval!
tisdag 6 september 2016

Lärarlöner och protektionism


Vilsen skola
Hur länge har jag hört att lärarlönerna måste höjas och att det ska satsas ännu mer på skolan. När Alliansen var ansvariga för Uppsala kommun var vi överens om att stärka lärarlönerna och skapade mer utrymme för individuell lönesättning där mätbar skicklighet skulle premieras. Alla politiker inser att skolan är väldigt viktig för ett samhälles positiva utveckling. Många års negativ utveckling leder oss inte i rätt riktning. Samtidigt vet du väl att Uppsala kommun redan idag satsar cirka 50% av kommunens pengar på skolan? Det är många miljarder som satsas på skolan. Du vet väl också att stora delar av Uppsalas skolsystem får mer pengar än jämförbara skolor i andra kommuner men presterar sämre resultat? Alla partier tycker, som sagt, att skolan är viktig och satsar i förhållande till annat därför mycket på just den. Hur vänder vi den negativa utvecklingen när ett av huvudproblemen är reformtröttheten inom skolan? Det finns många idéer om det. Personligen tror jag att det främst handlar om ledningsfrågor som inte fungerar. Med ledningsfrågor inkluderar jag politikens förmåga att ge skolan det handlingsutrymme de behöver för att kunna lära eleverna så mycket som möjligt. Inte minst möjligheten att hålla ordning och reda på en skola är viktig. 

 

Nu ska vissa lärare, som anses duktigare än andra, få högre löner. Men det ska göras i huvudsak med hjälp av statliga bidrag. Hur långsiktiga är dessa bidrag? Vad innebär det för Uppsala kommuns skattebetalare när staten inte ger liknande bidrag längre. Nu börjar svensk ekonomi bromsa in. då möter vi alla nya verkligheter. Räntesänkningarna frigör inte längre mer pengar i plånboken och skattehöjningar tar individuellt konsumtionsutrymme. Hur långsiktigt hållbar är liknande satsningar som denna?

Kalla vindar

Missnöjespartier växer så det knakar i världen. Trist och oroande. Tyskland är inget undantag. Partiet AFD i Tyskland växer så det knakar. Var är vi påväg när protektionism och främlingsrädslan bara växer och växer? I en värld där Philipinernas president kallar Obama en "horunge" är det farligt skakigt. Och Trump bedöms fortfarande ha stora chanser att bli USAs nästa president...


 

För att bryta denna negativa trend behövs bland annat nya reformer som gör det mycket lättare för nya invånare att inkluderas och bli självförsörjande. Det är inte förvånande att protektionismen växer om nya invånare runt om i världen inte blir bidragande till lokalsamhället i större utsträckning än nu. Det är inte heller förvånande att protektionismen växer när globala företag tjänar mycket pengar lokalt men betalar 0 i skatt. Håll med om att det är frustrerande att dessa skevheter går så sakta att åtgärda! Hur mycket tålamod måste man ha?måndag 5 september 2016

Ägaransvar och skattekonsekvenser

Äganderätten
Det är få människor som bestrider att äganderätten haft och har stor betydelse för hur ett samhälle utvecklas. Äganderätten ska inte blandas ihop med rättvisetänkande, det är sekundärt om man tror på ett samhälle där de som äger något också har ansvaret för att vårda det man äger. Självklart är rättvisetänkandet viktigt men det hanterar kloka samhällen genom olika former av skatter och avgifter samt genom att vissa tillgångar ägs kollektivt genom till exempel kommunen, landstinget eller staten. Äganderätten är en central del av vårt marknadsekonomiska samhälle. Även om vi är i behov av en Marknadsekonomisk reform, Marknadsekonomi 2.0, kommer alltid äganderätten vara en central del av en ny ekonomisk modell som styr samhällets ekonomiska flöden. Det är som tur är få inom vårt samhälle som tycker annorlunda.
https://lagen.nu/begrepp/%C3%84gander%C3%A4tt


Ägaransvar
En ägare över materiella tillgångar har väldigt stora befogenheter kopplat till hur dessa tillgångar används. Det är bra. En aktie i ett bolag är en tillgång. Aktier representerar ett delägande av en verksamhet i ett aktiebolag. Ett aktiebolag är en juridisk konstruktion som tydligt anger vem som äger vad och vilka regler som gäller för både de som leder aktiebolaget individuellt och för bolagets verksamhet. Krasst uttryck är den enda risken en aktieägare tar att aktierna blir värdelösa, det vill säga att man förlorar de pengar man satsat på att bygga upp ett bolag eller det kapital man använt för att köpa aktier. Samtidigt kan ett misskött bolag få stora konsekvenser för hela samhällen om det körts för kortsiktigt eller "bara" inkompetent under en längre tid.


Exemplen på bolag som inte klarat av att anpassa sig till en ny verklighet är många. Konsekvenserna har blivit att till exempel hela samhällen dött ut. Ta det globala företaget Ericsson som ett exempel. Under många år har bolaget vare sig haft någon tillväxt eller förbättrat sina marginaler. Vilken livskraft utvecklar ett liknande bolag? Vilken effekt på svensk ekonomi och svensk självkänsla skulle ett kraschat Ericsson ha? Stor. Vilket ansvar har de som styr ett sådant bolag genom styrelsen?


Det finns inget olagligt i att driva ett bolag dåligt. Hur skulle det fungera? Inom marknadsekonomin och inom lagens ramar är det Darwins princip som ska gälla, det tycker jag är bra. De kreativa, snabba och duktiga vinner. De andra förlorar kampen och försvinner. Lagen kan alltid försöka sätta ramar som hindrar konkurrenshämmande verksamhet. För samhället är det alltid viktigt att säkerställa konkurrens för att uppnå effektivitet och kreativitet.
https://lagen.nu/2005:551
http://www.bolagsverket.se/fo/foreningsformer/ekonomisk/starta/styrelse/vd-1.1713


Ny tid nytt tänkande
Ägarperspektiven är centrala för att ett samhälle ska utvecklas positivt. Har vi då ett tillräckligt modernt system för ägande och ägaransvar? Har vi ett skattesystem som gynnar ansvarsfullt ägande eller gynnar det spekulation före just ansvarsfullt ägande? EU har velat ta bort det system vi haft/har i Sverige där aktier kan ha olika röstkraft vid bolagsstämmor. Är inte det svenska/Nordiska systemet med A- och B-aktier ett utmärkt sätt att försöka säkra mer långsiktighet i hur ett Aktiebolag drivs? Hur bra aktieägare är finansbolag som använder superdatorer och algoritmer för att ständigt köpa och sälja aktier i jämförelse med den som köper aktier som en del av ett långsiktigt sparande och för att man vill bidra till bolagets framgångar? Och hur ska vi förhålla oss till att dagens framgångsrika företag ofta köps upp av amerikaner, kineser och andra som flyttar verksamheterna från till exempel Sverige till andra delar av världen? Det innebär ju att bolag som blivit säg 50 anställda och som kan bli 5.000 anställda "enbart" ger sina aktieägare massor av pengar men lokalsamhället förlorar ett nytt SCANIA, VOLVO, Ericsson, Electrolux etc. Jag delar UNTs ledares syn att det är hög tid att inom politiken utveckla systemen för ansvarsfullt ägande. Vad innebär det och hur kan det ägandet premieras före kortsiktigt finansklipperi? Jag anser att kortsiktighet ska missgynnas och långsiktighet gynnas, vad tycker du?
http://www.unt.se/asikt/ledare/dags-att-diskutera-agande-igen-4356315.aspx