onsdag 31 juli 2013

Mörkt & humor

Gråt, gråt och gråt
Igår bjöd jag på en länk till en DN journalist som visade lite ödmjukhet och beskrev och gav exempel på hur missvisande media kan vara i sina subjektiva syften. T ex för att driva en egen politisk linje eller sälja lösnummer. I dagens UNT slås det stort upp att Gatu och samhällsmiljönämnden i Uppsala direkt vidtagit besparingsåtgärder då årsprognosen ser ut att landa på minus. Självklart vidtar då en ansvarstagande nämnd åtgärder för att minska riskerna för att mer skattepengar än vad kommunfullmäktige/folket avsatt används. Att med vetskap om problemet är lika med att medvetet stjäla pengar från skattebetalarna eftersom det är de ramar nämnden fått och de ska man hålla sig till. Tjänstemännen var på det nämndmötet då problemen tydligt redogjordes klara med olika förslag till åtgärder. Det de föreslog som möjliga direkta åtgärder för att undvika att nämnden inte agerar innan sommaren var att begränsa underhållsarbetet ytterligare samt att tillfälligtvis släcka delar av gatubelysningen under vår ljusa sommar. Nämnden ansåg att det var ett oönskad beslut som ändå kändes acceptabel för att ta ansvar för ekonomin. Allt annat är att medvetet belasta kommande generationer med välfärdsproblem för att vi kortsiktigt överkonsumerar välfärd. Det ställer inte jag upp på.
http://www.unt.se/24unt/?category=1089620&clip=2527233&date=latest&startTime=0m0s

De allra flesta Uppsalabor tycker att det är väldigt ljust under svenska somrar. Trots det finns människor som klagar och platser där fler än varannan belysning är släckt. Det är beklagligt men en politisk ledning, precis som andra ledningar, måste hela tiden väga mellan mer eller mindre bra alternativ. Ljuset kommer att finnas till hösten. Vi får se vilka rubriker det blir när andra beslut fattas för att få en ekonomi i balans. Tycker du att politiker ska tänka på kommande generationer? När man inte gör det kan det sluta med att man tvingas göra dåliga affärer som när Uppsala energi såldes billigt till Vattenfall. Det är dålig ekonomisk hushållning.


Varför inte fritt fram för alla?
Varför är det inte fritt fram för alla som kallar sig komiker att driva med allt och alla? Tycker du det är rätt att begränsa en målares olika sätt att vilja uttrycka sig/förmedla ett budskap? Varför är det ok för en svart komiker att skämta om svarta och andra men inte för en vit komiker att skämta om svarta? Varför är det ok för en homosexuell jude att skämta om homosexuella, judar och de flesta andra men inte för en kinesisk heterosexuell konfusian att göra detsamma? Är det konstnärlig frihet eller förenligt med yttrandefriheten? Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta över turerna runt Jonas Gardells humortwittrande om hur muslimska kvinnor klär sig.

Jag delar inte en av kulturjournalistens, i dagens DN, synpunkter. Hon menar att det finns bra och dålig humor. Vem avgör det? Hon? Tycker du Gardell ska få driva med allt och alla? Tycker du att Betnér (ståuppare som är rakad, typ 40, sannolikt heterosexuell och vit) ska få skämta om allt och alla? Tyvärr hittar jag inte kolumnen på nätet men om du gör det får du gärna lägga till den som en kommentar.
http://www.dn.se/ledare/signerat/malmos-egen-vag-at-fel-hall/

tisdag 30 juli 2013

Infotainment & sjukvård

http://www.di.se/artiklar/2013/5/27/branschen-som-vaxer-sa-det-knakar/?utm_campaign=di.se-framework&utm_source=share&utm_medium=email&utm_content=2013/5/27/branschen-som-vaxer-sa-det-knakar/
Växer så det knakar
Infotainmentbranschen växer så det knakar. Om vi hjälps åt att stärka branschkluster med en redan existerande kompetensbas i Sverige är jag säker på att vi inom infotainmentindustrin kan skapa nya framgångssagor med svensk bas liknande den betydelse som bl a Stora, Ericsson, Volvo och Scania haft för svensk välståndsutveckling. Personligen tror jag så mycket på branschens potential att jag sade upp mig från Ericsson för att försöka vara delaktig i företagsbyggen inom branchen. I mitt fall fick vi slut på pengar 2008 när Lehamn Brother förde ner västvärldens ekonomier i avgrunden. Andra har lyckats bättre och möjligheterna framöver är många.

Uppsala är ett av dessa områden där vi har en bra kompetensbas att bygga vidare ifrån. Inom Näringslivsgruppen som jag leder genom Uppsala kommun satsar vi särskilt mycket på att nätverksleda bl a denna branschutveckling. Arbetet går mycket bra och det glädjer mig att se vilken styrka man kan skapa när enskilda entreprenörer, engagerade medarbetare och samhället i övrigt hjälps åt för att dra nytta av en möjlighet som gör alla till vinnare. Sverige behöver fyllas med ny företagsamhet som kan ge massor av intressanta och välbetalda arbetstillfällen. De positiva bieffekterna när liknande satsningar lyckas kan inte underskattas och är mycket stora. Tror du att det är viktigt att en kommun tar en aktiv del i den lokala näringslivsutvecklingen?
http://www.nytimes.com/2013/02/18/technology/tech-industry-sets-its-sights-on-gambling.html?pagewanted=all&_r=1&

Uppdatera sjukvården
Intressant kårkritisk ledare i dagens DN. Ett intressant exempel på hur lösnummersförsäljning och partisk journalistik leder till att människor som läser rubriker och artikeln felinformeras. Expressen och föräldrar klagar på sjukvården när medicinskt kompetenta valt en förlossningsenhet med bedömd störst kompetens för att lösa en svår situation. Vad ska man säga? Vad tycker du?

Vår sjukvård måste uppdateras och fullt ut utnyttja dagen tekniska möjligheter. Inte minst är det viktigt när man tillfälligt eller permanent befinner sig på landsbygden. Jag tycker det är lysande att t ex modeller där vi på ett kvalitativt sätt kan ta och distribuera ett blodprov på närmaste livsmedelsaffär. Vad tycker du?
http://www.dn.se/nyheter/sverige/framtidens-sjukvard-ges-i-matbutiker/

måndag 29 juli 2013

Frihet, fattigjobbare & rösträtt

Rätt eller fel
Vi ser alla olika saker i vår omgivning. Inte minst dagens informationsöverflöd gör att vi ofta tar intryck av olika information och vi är alla partiska då vi redan i tonåren börjar bestämma oss för vissa grundläggande världsåskådningsprinciper. Ofta är dessa starkt formade av föräldrarnas principer. Politisk inriktning kallas det. Vad du och jag anser vara rätt eller fel beror till stor del av vilken politisk inriktning vi valt. Majoritetens feljakt har genom åren institutionaliserats genom religiösa system och rättssamhällets institutioner.

Om människan ska få vara fri enligt den liberala filosofen John Stuart Mill gäller "de olägenheter som är följden av handlingssätt, som varken kränker någon bestämd plikt mot det offentliga eller skadar någon enskild, är något samhället har råd att bära för den mänskliga frihetens sak". Det kan också uttryckas som att människor ska få leva sina liv som de själva önskar, utan att hindras av andra så länge det inte direkt negativt drabbar andra. Jag är för maximal individuell frihet. Samtidigt förstår jag att vi människor i huvudsak lever i flock och spelregler krävs för att minska blodiga konflikter eller ständiga individuella övergrepp. Jag förstår också att vi lever i en tid som kraftigt avviker från den som Mill levde i. Det är viktigt att fatta när man värderar situationer och förslag. I en värld där människor fått massor av rättigheter, och många blundar för skyldigheterna, måste rättigheterna hållbarhetstestas för fortsatt välstånd. Så har t ex gjorts med alkohol och tobak. Vi vet att konsumtion av vissa produkter har stor negativ effekt på den enskilde. Om ett skadligt beteende endast drabbade den som har det är Mills tankar ok. Men i vår tid sätts massor av resurser in för att bryta negativa utvecklingar kopplade till missbruk. Dessa resurser kan med fördel användas till annat. Därför är det rimligt och klokt att kraftigare använda skatteinstrumentet för att fördyra ohälsosamma produkter. Jag tycker UNTs ledare idag är för teoretisk och lutar sig mot filosofiska perspektiv som måste uppdateras utifrån den samhällskontext (hur vårt samhälle fungerar idag) frihetsbegreppet ska matchas mot.
http://www.unt.se/ledare/frihet-leder-till-fel-beslut-ibland-2522504.aspx

Den nationella regeringen måste agera
Det är inget konstigt med att Européer som vill få det bättre tar sig från ekonomiskt svaga delar till ekonomiskt starka. Vi människor har alltid rört oss för att hitta mat och tryggare boende. Jag skulle göra lika om jag inte haft förmånen att leva i en av världens rikaste regioner, Mälardalen. Nu är det dock inte så enkelt att vi människor fritt kan röra oss dit vi vill, även om vi är rika och friska. Skälen är många och varierar runt om i världen. Helt klart är dock att svenska staten bättre behöver ta i frågorna runt tiggararbetarna, bärplockarna och andra fattigarbetare. Det är inte rimligt att varje kommun ska behöva brottas med. Det handlar om svåra och viktiga avvägningar mellan allemansrätten, den fria rörligheten, företagande och bärkraften i vårt sociala skyddsnät.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/ocksa-regeringens-ansvar/

Balanserad generationsmakt
Klarar vi människor av att inte enbart vara kortsiktigt egennyttiga? Tror du att äldre personer som jag och min morfar generellt klarar av att prioritera även samhällsservice som de själva inte är i behov av? Om vi tror att en stor majoritet av oss är kortsiktigt egennyttiga, då är det absolut värdefullt att seriöst pröva om rösträtt ska införas vid 16 år. Även om jag personligen är bekymrad över hur de yngre tycks vilja rösta...
http://www.dn.se/debatt/dagens-16-aringar-har-vad-som-kravs-for-att-fa-rosta/

söndag 28 juli 2013

Hjärnsläpp

Livsmening och ansvar
Vad är meningen med ditt liv? Har du bestämt det? Är det en viktig fråga? Jag tror frågan är viktigare än någonsin tidigare då vi lever i en tid med informationsöverflöd. Det finns inga möjligheter för någon idag att sätta sig in i all information som är tillgänglig och som kan tänkas vara relevant inför ett beslut. Som tidigare nämnt är vår hälsa väldigt central i våra liv. I dagens UNT är det en läsvärd debattartikel  om hur mentalt illa många idag mår i vårt samhälle. Läs den gärna. Alla kan hitta en meningsfull mening med sitt liv. Man kan också när som helst ändra sin mening.
http://www.unt.se/debatt/hjarnans-halsa-dagens-utmaning-2522690.aspx

Är inte en mening med livet att ta ett delansvar även för kommande generationer? Innebär inte det att vi måste våga ta i de stora frågorna som ökar chanserna för ett fortsatt generellt välstånd? Vad måste vi göra idag för att säkra rimliga kommande pensioner? Helt klart är att dagens pensionsstandard inte kan bibehållas med nuvarande pensionsavsättningar, pensionsförvaltningens resultat och de enorma, och oacceptabla, avgifter som finansmarknaden tar för att bara genomsnittligt förvalta kapitalet. Vad måste vi göra för att skolresultaten ska bli bättre utan dopade betygsresultat? Helt klart är att skolan inte levererar ett konkurrenskraftigt resultat idag. Vad måste vi göra för att säkra vårt energibehov? Det inkluderar nödvändig livsmedelsförsörjning. Helt klart är att vi fortfarande har ett för stort beroende av fossila bränslen och vår självförsörjningsgrad av livsmedel är farligt låg. Vad måste vi göra för att ge svenskarna bra äldreomsorg och sjukvård om 20 år? Helt klart är att dagens demografiska utveckling samt övervikten och fetman kommer innebära kraftigt ökade omvårdnads och sjukkostnader. Utmaningarna med de stora frågorna styrks av mängder av fakta. Vi måste bättre våga ta i dessa centrala generella välfärdsfrågor. Vi måste våga föreslå och debattera flera möjliga vägval. Det är meningsfullt. Att inte göra det för att det är känsligt är oansvarigt och fegt.lördag 27 juli 2013

Du är hur du mår

Vår hälsa avgörande
Vad är viktigast i ditt liv? Att du regelbundet får tillräckligt med mat, dryck, sömn, skydd mot kyla, skydd mot värme och någon form av känsloreaktion är grundläggande för att överleva. Känslorna är i bästa fall uppskattning men de kan också vara negativa. Det tillstånd de flesta av oss inte klarar av är en tillvaro som är likgiltig. Utöver det grundläggande, det livsnödvändiga, är hälsan det viktigaste för oss människor. Håller du med? Om du håller med, vad drar du för slutsatser av det?

Hörde precis ett intressant radioprogram på P1. Det handlade om hur framtidens äldreomsorg ska finansieras. Utredning efter utredning drar slutsatsen att kostnaderna kommer att skena och under överskådlig tid kulminerar år 2030. Hur ska det finansieras? Politikerna anses ducka för det stora problemet. Det är som vanligt svåra frågor där det är lätt för människor som inte är insatta i frågornas alla perspektiv att enbart tycka och man ska få göra som man vill eller att det ska få kosta vad det kostar. Den som tycker något annat får inga röster. Kortsiktigt kan det fungera att undvika problemen för att få röster men år 2030 är vi i stormens öga enligt bl a Borgkomissionen. Då kan man inte blunda. Då borde man ha vidtagit åtgärder redan idag. Men lönar det sig för politiker och partier att idag vara ansvarsfulla?

Borg (Socialdemokrat) ansåg att den enda vägen är att definiera bastjänster som alla har lika rätt till. Därutöver får man köpa mer för egna pengar. En kvinnlig professor i Sthlm (minns inte namnet), som sannolikt var kommunist, ansåg att skatten skulle höjas nu och stegvis höjas för att klara utmaningen och garantera att alla får lika.

En chef för ett äldre vårdboende kunde inte förstå varför det ska vara fel med en rimlig basservice och att vi därutöver får betala mer för t ex en ständig assistent etc. Det jämfördes med att vi åker i olika bilar, jobbar olika mycket, handlar olika dyra matvaror, väljer olika dyra semestrar. Varför ska då inte vissa kunna få bättre omsorg om de väljer att t ex köpa en extra försäkring för mer än bastjänster om man hamnar i den behovssituationen?

Personligen tror jag politiker som vågar ta i hälsofrågorna både gör stor nytta och kommer att belönas. Jag tror på människor. Om vi människor ges bättre förusättningar att välja en hälsosammare livsstil och möjlighet att tydligt välja att investera i framtida omsorgsbehov, utöver basrätten, då får fler ett bättre liv och en överväldigande majoritet accepterar att några kan få mer då de gjorde valet att försaka kortsiktiga intressen mot en framtida rättighet. Vad tycker du? Om man väljer skattevägen och allt annat är lika som idag talar vi om skattehöjningar på mellan 15 till 20 kronor per hundralapp. I min värld är det en omöjlig väg.

fredag 26 juli 2013

Vad blir annorlunda?

Vänstersväng
Om det i värsta fall blir en vänstersväng i Sverige, vad händer då? Vad tror du? Jag är helt säker på att det inte blir några direkta förändringar som vi kommer att känna av som enskilda invånare. Dock tvingas S återigen göra Sverige mindre konkurrenskraftigt genom att åter minska skillnaderna mellan dem som jobbar och dem som inte jobbar. MP och V tror ju att välstånd kan skapas genom att alla får lika lite och genom att vi jobbar ännu mindre än vad vi redan gör (antal arbetade timmar per antalet invånare). Vi kommer oxå se ett slut på konkurrensutsättning av offentligt finansierade tjänster. Det är en dum väg att gå. Det som krävs är dock att kvalitetskraven och kvalitetssystemen kopplade till skattefinansierade tjänster kraftigt förbättras utan att det driver administrativa kostnader och för seg byråkrati. Kvalitetssystemen går att förbättras och de måste förbättras.
http://www.dt.se/opinion/ledare/1.6114851-blir-det-annorlunda-med-lofven-

Reinfeldt verkar trött och utöver M står övriga regeringspartier svaga. Samtidigt är S laddade och vill åter få tillgång till regeringsmaktens köttgrytor. Dessutom börjar S, efter några förvirrade turer, satsa på erfarna kort. Inte minst den mycket kompetenta och erfarna Jan Larssons återinträde i S toppen gör dem till en tuffare konkurrent. Lägg därtill regeringshungriga Miljöpartister som är beredda att kompromissa bort mycket i utbyte mot några ministerposter och verklig tillgång till de nationella köttgrytorna. Men hur gör de med kärnkraften? Blir det några satsningar på landsbygdsutveckling? Hur förändras skatten på fossilbränslen? Hur mycket av makten centraliseras som med fördel ska vara hos oss i kommunerna?

Även om S vägrar att tala om vilken politik som gäller vid regeringsskifte (dvs vilka andra partier de ska kompromissa med) så tycker jag S Och M måste redogöra för vilka reformer de vill vara med att genomföra om de kommer till makten. Då blir eventuella skillnader utöver maktbegär synliga för oss väljare. Tror du de ger oss möjligheten att ta del av dessa praktiska skillnader?

torsdag 25 juli 2013

Fri rörlighet

Världen är ingens och därför allas
Filosofiskt äger ingen vår jord och vår natur. Den tillhör sig själv. Och i den bästa av världar vårdas allt levande utan hård rovdrift eller extrem exploatering. Så fri rörlighet för oss människor är en koneptuell självklarhet. Ett koncep ska dock tillämpas och då väljer alla avgränsade nationalstater eller föreningar av desamma att koppla den "fria" rörligheten till visumtvång etc. Visumtvånget syftar bl a till att ge den ort en person önskar besöka en chans att undvika att släppa in oönskade människor så som brottslingar eller människor som inte kan försörja sig själva in i den medborgarklubb som bland annat inkluderar rättigheter. Tyvärr hindras även människor som anses politiskt farliga att besöka framförallt diktaturer. Är det fel att vilja undvika besök av brottslingar? Är det fel att inte vilja ta ansvar för alla som av sociala skyddsskäl vill lämna sämre social trygghet mot bättre? Är det fel att kräva att de som inte beviljas flyktingstatus inom rimlig tid måste kunna försörja sig själva? I min värld är det naivt att tro att T ex Sverige, med ambitionen att erbjuda ett högt generellt välstånd till sina klubbmedlemmar, har råd att fritt låta dem som vill flytta hit. Bara kravet på en kommun att tillhandahålla ett boende är krävande nog för att dagens sociala klubbkontrakt spricker. Förutom de vackra orden om fri rörlighet från Birgitta Ohlsson (FP) skulle jag vilja att hon beskriver vad det skulle innebära för det sociala skyddssystem vi har i Sverige? Jag tror det blir ohållbart med våra generösa sociala rättigheter med en liknande politik. Vad tycker du?
http://www.unt.se/debatt/eu-behover-en-ny-flyttlasspolitik-2520338.aspx

Urbanisering
En ytterligare intressant fråga till Ohlsson är hur hon och hennes parti ser på urbaniseringen. Är FP helt emot några former av försök att inte lägga ner större delar av svensk landsbyggd? Eftersom fler flyttlass efterfrågas tolkar jag henne som tydligt för nedläggning av varje ort som inte har bärkraft. Undrar vad hon tycker om tiggare, bärplockare och asfaltsläggarfamiljer? Eftersom landsbyggdsfrågor är lite inne nu skulle det vara mycket intressant att höra vad hon tycker om urbaniseringen i Sverige. Vad tror du hon tycker?

onsdag 24 juli 2013

Ansvarslöst & landsbygdshaveri?

Befogenheter och ansvar
I grunden är bara mänskliga styrsystem väl fungerande om det finns en tydlig koppling mellan befogenheter/makt och ansvar för maktutövningen. Inte minst marknadsekonomin bygger på den principen genom att odugliga ägare ska förlora sitt bolag om det misslyckas med lönsamhet och tillgångsförvaltningen. Tyvärr sätts denna marknadsekonomins grundbult ständigt ur spel eftersom misskötta banker och finansbolag ständigt räddas och ägarna ofta får sitta i orubbat bo. Undantagen är få.

Den som är ansvarig, som har mest makt, måste också få ta konsekvenserna av dåligt ledarskap.  Ansvarslöshet är inget annat än ett uttryck för vänskaps och institutionskorruption som Inga-Britt Ahlenius skrev om nyligen. Om vi vill skydda och utveckla vårt generella välstånd måste vi utveckla bättre system för att säkerställa att de som gör stor skada får ta ett ansvar som är kännbart. Det är t ex orimligt att kortsiktig idioti ska belönas med höga årliga ersättningar, inklusive höga bonusar. Det måste bli möjligt att retroaktivt kräva återbetalningar när det visar sig vara just kortsiktig idioti som starkt bidragit till misslyckandena. Det ska oxå vara omöjligt att gömma sig bakom en styrelse som i praktiken varit oförmögen att ansvarsfullt styra den operativa ledningen!
http://www.dn.se/ledare/kolumner/ansvaret-som-forsvann/

Vattenfall
Hur mycket är 40 miljarder kronor? Det är massor av pengar! Så dåliga affärer + 30 miljarder till har Vattenfalls ledningar gjort på svenska skattebetalarnas och kundernas bekostnad. Hur stora ersättningar tror du Vattenfalls ledning och finansiella rådgivare fått kopplat till alla dessa dåliga affärer, och synnerhet Nuon förvärvet? Tror du några av dessa ersättningar återbetalas? Vilka ställs till svars för dessa mycket dåliga affärer? Är det rimligt att inte fler får stå till svars så att vi lär oss att  ett styrelseansvar är ett ansvar på riktigt! 40 miljarder skulle gjort fantastisk nytta som riskkapital och tillväxtbolag för nya jobb i nya företag och på landsbygden istället för att bara gå förlorade.
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/energi-och-ravaror/de-godkande-nuon-kopet_7896456.svd

Landsbygden
En intressant artikel om landsbygden. Jag delar det som skrivs. Om man ständigt kan göra avkall från marknadsekonomins grundbultar kopplat till finansmarknaden då kan man göra det kopplat till livsmedelsförsörjningen! Livsmedelsförsörjningen är i synnerhet en samhällskritisk funktion som allt för länge misskötts i Sverige. Fler partier än Centerpartiet måste förstå frågans allvar för att vi ska få se en förbättring. Det handlar inte om bidrag! Det handlar om konkurrens på lika villkor och om säkerhetspolitik.

tisdag 23 juli 2013

Bättre förr?

Lära av vår historia
Visst är det intressant att många enskilda människor och grupper av människor har svårt att ta till sig av tidigare erfarenheter. Tiderna förändras hela tiden och framförallt nya tekniska hjälpmedel föränrar tidigare sanningar. Även om tiderna ständigt förändras, och något sällan framgångsrikt kan kopieras, är det klokt att läsa på om vår relevanta historia för att göra klokare vägval idag.

Det är klart att det kan ha varit bättre förr. Om du förr var frisk och rik och idag är sjuk och fattig är det svårt att dra någon annan slutsats än att det var bättre förr. Även familjer, kommuner, länder och företag växlar mellan bra, dåligt, väldigt dåligt och väldigt bra. När vi nu får ta del av australiensiska forskares resultat att Sverige hade det som bäst 1978, vad lär vi av det? Att mer homogena samhällen är lättare att bygga framgångsrika? Att strukturellt hög arbetslöshet är väldigt dåligt? Att svenska företag inte klarat en allt tuffare internationell konkurrens? Att våra offentliga utgifter är för höga? Att bruksorterna fortfarande hade bärkraft 1978? Vad tycker du vi ska lära av 1978? Vi vill väl ge våra barn det bästa möjliga och det vi gjorde 1978 var ju möjligt.
http://www.unt.se/ledare/1978---basta-aret-nar-vi-minns-tillbaka-2517959.aspx
http://www.dn.se/ledare/signerat/drommen-om-alltings-exakta-matt/

Löjligt reportage
I dagens DN är det ett sportreportage om att Sverige är dåliga på att få fram invandrartjejer till damlandslaget i fotboll. Reportern jämför med Tyskland som anses vara mycket bättre. Kosovare Asllani lyfts fram som ett bevis för att det är en nödvändighet att genomföra en särskild satsning på invandrartjejer och fotboll. Asllani är imponerande! Ingen tvekan om det. Men det finns inget skäl för liknande gnäll just nu i dam EM. De damer som är uttagna, av väldigt kompetenta kvinnliga förbundskaptener och tränare, har hittills gjort enastående prestationer! Jag tror de flesta kan missa en straff i ett större mästerskap. Det gjorde ju bl a Baggio och Henke Larsson.

Jag stöttar aktivt ett gäng invandrartjejer som tränar och spelar fotboll. Jag gör det för att jag tycker att det är ett utmärkt sätt för dem att träna organiserat samarbete, lära om svenskt föreningsliv, bygga värdefulla kontakter, innebär fysisk träning och utgör en viktig integrationsplattform även om laget helt består av tjejer från många länder men inte någon med föräldrar som fötts i Sverige eller som har svensk bakgrund. Jag tror att några av dessa tjejer kan gå långt inom fotbollen, om de vill. Jag tycker dock reporterns slutsats är värdelös och bevis på att densamma inte kan räkna! En invandrartjej i det svenska laget och tre i det tyska innebär att Sverige är mycket bättre! 1/9.5 miljoner är % mycket "bättre" än 3/80 miljoner! Framförallt ska en förbundskapten välja det bästa möjliga laget och inte ge sig in i leken att vara så kallat politiskt korrekt! Ett dåligt reportage i dagens DN sport.

måndag 22 juli 2013

Personval

Hur får du kvalitet?
Du, precis som de flesta, väljer att lägga din röst på partier som du för länge sedan bestämde dig för var bra eller som driver någon särskild fråga som du tycker är väldigt viktig. Inget konstigt med det. De allra flesta väljer att lägga sina viktiga röster på partier utan att veta vilka dess företrädare är och vad företrädarna går för. På riksnivå kan det möjligen vara ok då det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan t ex politiker och tjänstemän som bl a gör att dåligt operativt ledarskap tydligt kan straffas. Och straffas direkt när förtroendet mellan folkets företrädare, politiker, och en ledande tjänsteman är borta. Man behöver inte avvakta val.

Inom våra kommuner är det våra politiker som är ansvariga för hela verksamheten. Inte tjänstemännen! Är det då viktigt att du röstar på individer och på lokala partier som kan presentera kompetenta kandidater? Det är klart att det är väldigt viktigt! Det blir ännu viktigare i en kommun som Uppsala där en stor andel av kommunens ledande tjänstemän inte bor eller betalar skatt i kommunen. Då kan det vara bra om de politiska ledarna kan ekonomi, grundläggande juridik, har egen praktisk ledarerfarenhet m.m. Din röst är viktig! I kommunvalen är det särskilt viktigt att du kryssar politiker som du tror har kompetensen (kunskap och erfarenheten) att som i Uppsalas fall ansvara för över 10 miljarder kronor som ska ge Uppsalaborna bra samhällstjänster inom det kommunala ansvaret. Om du inte förstår hur viktigt det är att du väljer kompetenta kommunala företrädare ber jag dig läsa bifogad artikel från Inga-Britt Ahlenius! En kvinna med enorm integritet, rättspatos och som varit en av Sveriges mäktigaste statstjänstemän. Bl a som chef för Riksrevisionen under 10 år. Om du bryr dig om hur stora delar av dina skattepengar används är det klokt att kryssa den du tror bäst kan förvalta dina skattepengar och som säljer en för dig attraktiv framtid. Om du tror på Ahlenius är det värdefullare och klokare att kryssa en person än att välja parti i kommunalval.  Enligt henne tycks partierna aldrig utkräva enskilt ansvar när någon politiker gjort ett dåligt jobb. Jag tänker fortsätta att kryssa någon som är ansvarstagande och som är kompetent för uppgiften att ta ansvar för stora, viktiga och komplexa verksamheter.

Väljer du att flyga med vilket bolag som helst? Jag väljer att flyga med bolag som jag vet ägs av ansvarsfulla ägare och som kontrolleras av pålitliga och oberoende myndigheter.  Jag flyger inte med bolag som inte uppfyller de kraven. Jag tycker risken blir för hög. Läs gärna Ahlenius kolumn som publicerades idag.
http://www.dn.se/ledare/kolumner/ansvaret-som-forsvann/
http://www.unt.se/debatt/utbilda-politiker-i-styrelsearbete-2491399.aspx

söndag 21 juli 2013

Kategorisering

Att tänka fritt är stort men att tänka rätt är större
Vem ligger bakom rubrikens mening? Är det så att dessa ord, som står skrivna på Uppsala universitets anrika aula, stämmer? Är den fria tanken större än metodiska tankar som genom hypoteser och emperi kan bevisas?

Om man vill lösa problem eller förstärka framgångsmöjligheter är det då viktigt att förstå relevanta fakta? Det är klart att du måste förstå fakta och få en rimligt korrekt nulägesförståelse för att kunna lösa problem. Jag delar inte det som en av dagens DN debattartiklar tycker dvs att bl a statistik om oss invånare inte ska brytas ner i t ex "gammel" och "ny" svensk. Det är självklart aggregerat på för hög nivå för att vara så relevant information som ger oss förutsättningar att bättre t ex sätta in särskilda integrationsinsatser i grupper som av olika skäl har kraftigt avvikande arbetslöshetstal, sjukfrånvaro, utbildningsnivå etc. Visst kan, och används, liknande statistik av krafter som enbart vill använda dem för att driva negativa agendor MEN för oss som har positiva agendor, som anser att alla människor ska ges jämlika möjligheter under livets inledning och är behövda oavsett kön, etnicitet och religion, är det viktigt att se större avvikelser. Annars kan vi inte gemensamt, på bästa sätt, försöka lösa problem. Utan rimligt korrekta faktabeskrivningar leds vi av tyckande. Med goda faktakunskaper ökar sannolikheten att vi kan göra rätt inom områden där vi idag gör fel. Då kan tyckandet, som sig bör, begränsas till hypoteser (möjliga sanningar). Så länge den enskilda människans integritet värnas tycker jag det är bra med kategoriseringar MEN, som alltid, måste man vara kritisk när man tar del av statistik. Hur kan det vara svårt att förstå?

lördag 20 juli 2013

Politikens dilemma

Vem gillar inte jultomten?
Tänk vad lätt det är att vara ledare när det bara kan bli bättre. Tänk vad lätt det är att vara ledare om du har obegränsat med pengar och alla du leder är välutbildade, hårt arbetande och personer som aldrig fuskar för att slippa jobba men ändå vill ha betalt. Hur många ledare tror du har det så? Jag kan tänka mig att det upplevdes lite så i Sverige på 50- och 60-talet. Idag har vi svenskar bl a mest lagstadgad semester i världen, får betalt vara hemma över ett år med varje barn, har maxtaxor på dagis, rätt till god och likvärdig vård osv. Det är inte många människor som har dessa goda villkor runt om i världen. Tror du många svenskar förstår det? Tror du många svenskar förstår att vi rankas högst i världen, tillsammans med Australien, Nya Zeeland och Norge, vad gäller kvinnor och mäns jämlika livsmöjligheter? Är faktumet att vi har det mycket bra i jämförelse med andra grupper av människor skäl för att inte vilja mer? Nej, men det gör det väldigt mycket svårare att som politiker klara av att erbjuda ännu bättre förmåner om inte summan av det vi gemensamt skapar är väldigt positiv dvs ekonomisk tillväxt. Vem vill ha det sämre? Oppositionen leker ofta jultomte för att försöka få makten. Hur driver ansvarstagande politiker en realistisk politik samtidigt som folket ändå väljer att ge dem sitt stöd i val? Varför tror du Detroit gick i konkurs? Varför tror du Grekland och t ex Portugal hamnat där de är? Tror du att dagens generösa förmåner är givna? Jag tror många tror det.
http://www.dn.se/ekonomi/semestern-firar-75-ar-men-den-ar-inte-sjalvklar/

Obekväma beslut
Hur driver man obekväma frågor utan att det helt tar bort möjligheterna att sitta vid regeringsmakten?  Eller, går det att vara en ansvarstagande politiker som tänker även på nästa generation och samtidigt få nödvändiga röster från dagens väljare? Inte så enkelt. Vad innebär det i det politiska arbetet? Tycker du att det är ansvarsfullt att på allvar försöka hitta sätt som gör att vi skräpar ner betydligt mindre? Varför tror du nedskräpningen åter blivit ett stort problem både i våra städer och i t ex våra skogar? Vad tycker du vi ska göra för att kraftigt minska denna oacceptabla utveckling? Tror du en majoritet av väljarna uppskattar pekpinnar för att lösa t ex nedskräpningsproblematiken?
http://www.dn.se/sthlm/skraphogarna-i-stockholms-skogar-vaxer/

fredag 19 juli 2013

Sockerskatt, pandemi & samhällskonkurs

God hälsa
Det är positivt att allt fler tycks inse att något måste göras för att bryta den negativa hälsotrend som delar av livsmedelsindustrin drivit fram under decennier. Hur kan ansvarstagande politiker låta bli att vidta åtgärder för att hjälpa många människor att få ett hälsosammare och friskt liv? Dagens UNT ledare och Korrespondenternas, SVT, senaste reportage om sockerchocken i vårt samhälle kanske snart leder till att många svenskar hjälper till och sätter press på politikerna att kraftigt höja priset för osund sockerkonsumtion genom en sockerskatt som bl a kan finansiera "ät nyttigare" kampanjer. Mindre socker och mer grönt samt frukt ökar markant dina chanser till ett friskt och långt liv. Särskilt intressant att den liberala ledarsidan på UNT börjar tycka att samhället bör ingripa och inte låta marknadskrafterna fritt få erbjuda allt osundare produkter för att få oss att överkonsumera.
http://www.svt.se/korrespondenterna/se-program/del-4-235?autostart=true
http://www.unt.se/ledare/salta-pekpinnar-fran-staten-behovs-2513141.aspx

Var finns vaccinfabriken?
Jag har tidigare undrat på min blogg om var löftet om att bygga svensk beredskap att tillverka vaccin tog vägen? Kan staten och våra landsting nu garantera rimlig tillgång till nödvändigt vaccin när pandemin kommer, och vi hoppas att vaccin finns? Du tror väl inte vi svenskar prioriteras om fabrikerna ligger i Tyskland, USA och i Kina?
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sveriges-beredskap-ratt-kass

Utan livskraft och tillväxt går man garanterat mot undergång, misär och död
Lite intressant är det att ta del av nyheten att Detroit, i USA, gått i konkurs. I en tid där urbaniseringen bara fortsätter har vi samtidigt ett stort exempel på att även en stor stad kan kollapsa. Det är med andra ord inte bara landsbygd, bruksorter och mindre städer som kan gå under. Alla platser som inte kan förändra sig med tiden och som inte kan sprida sina intäktsrisker kan gå omkull. Oavsett storlek. Kort och gott handlar det som vanligt om ledarskap eller bristande ledarskap. Vet du att Detroit var världens rikaste stad i början av 1900-talet? Vet du att staden på 50-talet hade över 2.000.000 invånare och idag endast har runt 700.000 invånare? Vet du att det i dagens Detroit finns över 80.000 övergivna fastigheter? Vet du att den tidigare rikaste staden i världen idag är den amerikanska stad med högst brottslighet?

Detroits konkurs kan utlösa nya spännande tider i världens ekonomier. Precis som med Grekland finns gott om långivare som nu inte kommer att få tillbaka sina pengar. Det talas om kreditförluster på 90% och skulderna är på över 100 miljarder. Garanterat innebär det lägre löner till offentliganställda, lägre pensioner och sänkt samhällsservice. Vad lär vi av detta? Att alla platser ständigt måste följa utvecklingen och tänka nytt? Att man inte kan leva på gamla meriter? Att man inte kan göra sig beroende av endast en inkomstkälla (i Detroits fall var/är det bilindustrin)? Vi svenskar kan glädjas över att vi ändå bidragit till Detroit bornas självkänsla genom att svenska ishockeyspelare gjort underverk i deras tröja och fört dem till Stanley cup vinster : )

torsdag 18 juli 2013

Verklighet & visioner

Hur byggs framgång?
Svaret är i grunden enkelt. Genom bra utbildning och hårt arbete i en miljö där det lönar sig att vara duktig och en bra lagkamrat. De största framgångarna inom idrotten, näringslivet, vetenskapen osv bygger också på att man gör något annorlunda och tänker samt gör på nya sätt. Man bryter helt enkelt gamla mönster. Om man gör som man tidigare gjort så blir det som förr.

Är politik och politiskt ledarskap annorlunda? Självklart inte. Jag tycker som Calmfors att det är bra med politiskt obundna ekonomiska råd som fristående kan göra det jobbigare för en sittande regering att använda våra skattepengar idiotiskt. Framförallt bra med "second opinions" från experter i en värld som inte styrs av experter. Samtidigt kan det bli löjligt och dyrt om även en svensk oberoende utvärderingsgrupp ska ha en OECD grupp som ska granska den svenska oberoende granskningsgruppen..........

Även om jag gillar tanken med liknande oberoende granskningsgrupper är det viktigt att förstå att ekonomi inte är någon absolut vetenskap. Alla människor upplever verkligheten olika och stora historiska ledare har brunnit för en vision. För att bygga nytt kan man inte tänka i gamla banor. Hur tror du människor skolade i gammeltänk kan värdera nytänkande politiska vägval? Tror du gårdagens och dagens metoder kommer att hjälpa oss mot fortsatt välstånd? Det tror inte jag.
http://www.dn.se/ledare/kolumner/stark-finanspolitiska-radet/

onsdag 17 juli 2013

Dax att skrota staten?

Vem vårdar varumärket Sverige?
Det är idag Sveriges riksdag som ansvarar för vård av vårt varumärke Sverige. Hur tycker du det går? Vad tycker du varumärket Sverige står för? Vad tror du de som känner till varumärket i Nigeria tänker? Vad tror du kineser i Shanghai, som har någon uppfattning, tycker? Vad tror du amerikaner i Dallas, USA (som har någon kunskap om Sverige) tycker? Nobel, är det riksdagens årliga projekt? Nej. Idrottsprestationer, är det riksdagens förtjänst? Lite. Framgångsrikt företagande Ericsson, Volvo, Medivir, Oasmia, OddMolly etc, är det riksdagens förtjänst? Lite. Framförallt är våra framgångar och misslyckanden kopplade till hur kommuner hanterar sina uppdrag där barnomsorg, skola och fritidsverksamhet är grundläggande hygienfaktorer. Om riksdagen för det mesta, men inte i skattefrågor,  ägnar väldigt stor del av sin tid åt att anpassa EU lag in i svensk lag, behövs riksdagen? Om de dessutom enbart ska försöka fördela bidrag mellan olika verksamheter, behövs riksdagen? Räcker det inte om vi förstärker SKL, Sveriges Kommuner och Landsting och lägger varumärkesansvaret för Sverige där? Det är väl summan av Sveriges kommuner som är Sverige eller? I dagens UNT ledare skrivs att staten mår finansiellt bra men att det svenska folket är situationen bekymmersam. Om man dessutom lägger till att väldigt, väldigt många kommuner i urbaniseringens bakvatten går uruselt ekonomiskt kan man undra hur Sverige mår! Är Sverige statens räkenskaper eller innehåll och inriktning i våra kommuner?
http://www.unt.se/ledare/lag-risk-for-bostadsbubbla-2510664.aspx

Är staten & EU ansvariga för våra lagar?
EU och Sveriges riksdag sätter ramarna/reglerna för vårt samhällsspel. Ramarna kallas lagar. Jag tycker dagens DN ledare är lite intressant att de kallar politikens oförmåga att skyndsamt utreda och uppdatera faktumet att Sverige, mot EU rätten, tillämpat dubbelbeskattning i skattemål....för "skandalöst". Hur svårt kan det vara att  ha kvar "böter" för mindre brott och kraftigt öka straffen för grova skattebrott?
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/i-strid-med-rattskanslan/

Är det polisen som är ordningsmakt?
Hanne Kjöller, ledarskribent på DN, ondgör sig idag över en kvinnlig polis som enligt henne brukat övervåld. Kjöller skriver ofta intressanta och provocerande artiklar. Det gillar jag. Den här gången tycker jag dock hon tydligt exemplifierar hur snäv en annans beskrivning av "verkligheten" kan vara. Hur kan hon missa att skriva något ord om att mannen håller i hunden och uppenbarligen inte släpper trots starka uppmaningar att göra det. Förstår inte Kjöller relationen mellan en polishund och dess polis? Förstår inte Kjöller hur mycket pengar vi skattebetalare betalar för att träna upp duktiga polishundar? Allt han behövde göra, även om han var full, var att släppa greppet. Har han ett eget ansvar? Verkligheten är i betraktarens ögon och de flesta av oss reagerar på instinkt om vi hamnar i svåra och trängda situationer. Så även en vältränad polis. Vi är trots allt människor och inte maskiner.
http://www.dn.se/ledare/signerat/batongen-bara-till-lans/

tisdag 16 juli 2013

Dödsolyckor

Nolltolerans
Det är alltid tragiskt när människor skadas och dödas pga trafikolyckor. Ofta är det så onödigt och nästan alltid är det kopplat till att vi kör för fort i förhållande till trafiksituationen och/eller drogpåverkan. Den senaste tiden har också problemen med att vi kör trötta också uppmärksammats. Målsättningen att ha en nolltolerans för antalet döda i trafiken är viktig. För att uppnå den är det dock viktigt att vi gör ännu mer beteendeförändringskampanjer och t ex reglerar med alkolås. Vet du hur många som dog och skadades i trafiken under 2012 i Sverige? Titta gärna på NTF länken jag bifogat. Glädjande att Uppsalas trafiksäkerhetsarbete verkar ha ett väldigt gott utfall. Bland Sveriges lite större kommuner och städer utmärker vi oss påtagligt. Personligen tror jag framförallt det handlar om att vi har ett mycket engagerat civilsamhälle kopplat till frågorna samtidigt som vi ständigt överväger trafiksäkerhetsperspektiven inom samhällsplaneringen. Grattis Uppsala och tack till alla engagerade i vårt Trafiksäkerhetsråd som jag leder!
http://www.ntf.se/Tidning/pdf/Kommunalt%20Trafikskade%20Index.pdf

Arbetspolitik
Hur mycket av restauranbranschens tidigare svarta ekonomi har tack vare momssänkningen blivit vit? Vad är det värt i kombination med att några till fått säsongsjobb och mer närproducerade livsmedel lyckats få en chans? Allt är inte svart eller vitt. Är det kanske bara svart och vitt som är just svart och vit?
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/ingvarpersson/article17139739.ab

måndag 15 juli 2013

Det egna ansvaret

Är det egna ansvaret centralt för ett väl fungerande samhälle?
Hörde ett mycket bra program på P1 om typ "vem äger en berättelse" där journalisten på ett intressant sätt grävde i hur ensidigt, felaktigt och missvisande berättelser kan göras och inte mins av media. Jag har ju egen erfarenhet av ämnet där olika personer fortsätter att kalla mitt resonemang om behovet av högre sockerskatt, som skulle "drabba" alla, för en skatt på överviktiga. Bl a lyftes en berättelse om en man som påstod att han på sin fars 60 årsfest anklagat honom i sitt födelsedagstal för att ha utsatt honom och hans tvillingsyster för ständig incest i deras barndom. Det var en lögn men gav idéer till en mycket framgångsrik dansk film. I reportaget togs oxå Caremafallet med missvård inom äldreomsorgen upp. Ingen kan ha missat de anklagelserna och även i detta fall hade en annan journalist grävt och bevisligen kunnat bevisa att "sanningen" var en annan än den som beskrevs initialt av DN. Tror du på allt du läser eller hör? Hur källkritisk är du? Är det enskilda ansvaret för att förtala och sprida lögner för litet?

Utbredd korruption även i Sverige?
Tror du att vi har en utbredd korruption även i Sverige? Inom Göteborgs kommun fick vi för inte så länge sedan lära oss att det i vart fall den kommunen fanns gott om korruption. I dagens DN kolumn skriven av Inga-Britt Ahlenius är hon mycket kritisk över bl a den snäva svenska definitionen av korruption. Den borde följa den internationella vilken innebär "missbruk av makt- eller förtroendeställning för personlig förmån eller till förmån för en annan person eller grupp till vilken man har ett lojalitetsförhållande." Det gör den inte och hon beskriver enkelt hur löjligt det blir när hovrätten kan se ett snatteri för 200 kr mindre allvarligt än när en kommunanställd fått en tegelgåva värd ca 50.000 kr för sannolika upphandlingsfördelar..... Är det enskilda ansvaret för att minska riskerna för korruption i Sverige för litet?

Hur långt sträcker sig det gemensamma ansvaret?
Det är inte så länge sedan som två svenska journalister, väl medvetna om riskerna, greps i Etiopiens Ogadenprovins. En plats som då och nu starkt är avrådd från att besökas av svenska myndigheter. Händelsen fick stort medialt utrymme och kostnaderna för att få dem släppta omfattande. Ingen borde efter alla skriverier vara omedveten om riskerna och svensk avrådan att åka dit. Trots det har nu en svensk man och hans familj åkt dit och hamnat i problem. Har då det gemensamma ansvaret för att lägga ner en massa resurser för att hjälpa denna/dessa personer i säkerhet? Vilket är det enskilda ansvaret för konsekvenserna av ett beslut att mot myndigheternas uppmaningar och bättre vetande åka till en liknande plats? Tror du dessa skattepengar hade kunnat användas bättre för att t ex hjälpa nödställda i Syrien istället?

söndag 14 juli 2013

Tala är silver att tiga är guld

Att ha rätt innebär inte att få rätt
Efter några härliga sommardagar i ett sommarparadis tillsammans med konstnärliga och musikaliska vänner är det återigen dax att reflektera lite. Ska nästa fas i livet bli att följa i Håkan Hellströms eller Dan Brownings spår? Verkar roligare att följa Hellström när man hör alla sjunga med i hans konserter. Trots det blir det nog Brownings spår jag får välja. Tyvärr måste jag erkänna att sannolikheten att jag lyckas som författare är större än som musikalisk artist. Oavsett vilken väg det blir känns det som en positiv väg att försöka göra något roligt som förgyller andras liv. Vad ska du göra i din nästa livsfas?
http://www.di.se/artiklar/2013/7/11/dan-brown-har-knackt-spanningskoden/

Talesättet "att tala är silver och att tiga är guld" måste vara myntat av en kinesisk kommunist. Eller av  någon som är ansluten till Alliansfritt Sverige som ständigt tar utryckta citat från min blogg och sprider en massa misstolkningar av mina blogginlägg. De måste verkligen vara rädda för mig. Det glädjer mig. En människa som knäckt utvecklingskoden skulle snarare säga "att tala är silver och att lyssna är guld". Skillnaden är inte semantisk. Den är stor.

Det är kanske börjar bli dax för Europas ledande politiker att inse det svåra läge stora delar av Europa befinner sig i. Det kommer inte att gå över av sig själv. Det krävs politiskt ledarskap och kraftfulla reformer för att styra mot bättre tider igen. Det går inte att krypa under täcket och tro att dagens strukturella kriser går över. Det är kortsiktigt och dumt att tro att över 100 miljoner Européer kommer att acceptera att leva på undantag och utan framtidstro. Det kommer att drabba alla negativt. Europas kris är inte över. Det går att hitta positiva vägar om man lyssnar och förstår de strukturella problem vi nu brottas med. Lyssna, lyssna och lyssna sen är det dax att tala om möjliga och nödvändiga reformer. Vad väntar vi på?
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/faran-langt-ifran-over/

Tack Anders & Anelia för några underbara dagar tillsammans.

lördag 13 juli 2013

Civilkurage & urbanisering

Huvudsak & bisak
Flitiga och välutbildade människor utgör en utmärkt grund för att bevara och utveckla ett rikt samhälle. Självklart är en välutbildad snickare lika viktig för samhällsutvecklingen som t ex en välutbildad ekonom. Jag blir återkommande trött på politiker som ser ner på människor som inte har högre teoretisk utbildning. Kan man tolka faktumet att vissa partier hävdar att alla ska högskoleutbildas på något annat sätt än att de värderar oss människor och våra studieval mycket olika?

Det är imponerande och inspirerande att läsa om Malalas (flickan som blev skjuten i huvudet av Talibanerna i Pakistan bara för att hon kämpade för flickors självklara rätt till utbildning) starka tal i FN. Vilken flicka! Imponerande. Vilket civilkurage och vilket mod. Jag hoppas hennes energi och starka personlighet får fortsätta att inspirera flickor och föräldrar, i världsdelar där flickor inte värderas lika högt som pojkar, att kämpa för en självklar rätt till bra grundutbildning. Tyvärr står Malala säkerligen på Talibanernas dödslista då hon symboliserar en kvinnlig frigörelse som de föraktar. Att alla våra barn får en så jämlik start i livet som möjligt är en huvudsak för en positiv samhällsutveckling. Hur kan man tycka något annat?
http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.1834419-lyssna-noga-pa-malala

Urbaniseringen fortsätter i rasande fart
Uppsala/Stockholm, Malmö och Göteborg växer mer än vad de samhällena bra klarar av att hantera. Bostadsbyggandet och nödvändig infrastruktur hänger inte med att matcha en stor efterfrågan och stora behov. Samtidigt avbefolkas stora delar av Sverige. Lite löjligt tycker jag det är att läsa några artiklar i Göteborgsposten om att de är bedrövade över att de inte växer lika mycket som Uppsala/Stockholm och Malmö.... De växer enbart med drygt en procent per år. I absoluta tal motsvarar det fler människor än vad ett flertal kommuner har invånare. Tillräckligt många välutbildade och flitiga människor finns och flyttar löpande till Göteborg för att det samhället hållbart ska klara av att försvara och utveckla välstånd. Vad innebär ett Sverige där inga längre bor permanent på landsbygden? Om det är viktigt att fler platser i vårt stora land åretruntbefolkas, hur motiveras drivna och utbildade människor att bosätta sig där? Glöm bidragstänket! Det är ingen hållbar väg framåt. Hur tror du den svenska befolkningen är grupperad om 50 år?
http://www.gp.se/ekonomi/1.1835408-sa-ska-goteborg-bli-attraktivt

fredag 12 juli 2013

Änglamark

Allt har sin tid
En sommar utan några härliga dagar på västkusten skulle kännas tom och misslyckad. Västkustens vackra karga landskap och det härligt doftande och salta vattnet. Östersjön bjuder på mycket vackert och härligt oxå men det är chanslöst mot västkusten. Visst finns maneter men om man simmar försiktigt är det inget problem. Om man dessutom betänker att problemen med knott, myggor och bromsar är väldigt mycket mindre än på öst sidan förstår nog de flesta västkustens fördelar. Tiden på västkusten är underbar. Tiden i ödemarken är en inspirerande och kontrastrik energiladdare. Allt har sin tid. Även platser. Hur många människor bor idag i Jericho? Vet du att Jericho var typ dagens New-York under sin storhetstid. Vad lär vi av det?


torsdag 11 juli 2013

Landsbygdskris & luftkvalitet

Nytänkande kanske?
Hur löser man problem i en föränderlig värld? Är det genom att minnas gamla tider och önska dem åter? Det är knappast en framgångsväg att önska sig tillbaka till en tid som aldrig mer upprepas. Det är smartare att utifrån fakta inse hur relevanta fakta ser ut och vilka tekniker som finns att utnyttja i just vår ständigt förändrade värld. Landsbygdens positiva utveckling är viktig och möjlig. Den är dock bara möjlig om man inser att världen ständigt förändras och att vi måste tänka i nya banor. I dagens Hallandsposten (länk bara möjlig för prenumeranter...) är det en ledare om att medicintillgången på landsbygden minskar i takt med att avregleringen av apoteksmonopolet börjar få fullt utslag. Om de apotek som hittills skyddats på landsbygden nu närmar sig hårdare tider och därför läggs ner i brist på kunder, är då möjligheterna att kostnadseffektivare ge landsbygdsborna rimlig medicinsk rådgivning och tillgång till mediciner? Självklart går det men det kräver att man vågar tänka nytt och gör det möjliga utifrån dagens tekniska verklighet.

I Uppsala har landsbygdsfrågorna nu fått parti och mediautrymme. Uppenbarligen görs bedömningen att Uppsalas 25.000 landsbygdsbor kan ha en avgörande betydelse i nästa val. Eftersom Centerpartiet alltid insett vikten av en väl fungerande landsbygd är det positivt att fler partier säger sig värna dessa delar av vårt samhälle. Inom C känner vi oss dock i praktiken väldigt ensamma om att dagligen också driva dessa människors intressen. Om det är mer än vackra ord vi ser tecken på så är det utmärkt. Inte minst vårt behov av alternativa energikällor till olja och kärnkraft kräver en smart utveckling av vår landsbygd.

I Uppsalas landsbygdsdebatt är bl a SD starkt engagerade. De ser uppenbarligen en stor röstpotential bland landsbygdens befolkning. På lögner och genom att hetsa grupper mot varandra försöker de nå mer demokratiskt inflytande. Tyvärr lyckas de rätt bra. En lögn som de ständigt upprepar är att de vid makten skulle ta bort ett dubbdäcksförbud i centrala Uppsala. Som tur är kommer inte över 50% av Uppsalaborna rösta på SD. Då måste de hitta politiska partners för att försöka ta bort en förbudsåtgärd som enbart handlar om att skydda befolkningen från skadlig luft. Och även om de skulle få 50% skulle deras enkla budskap och åtgärd att häva dubbdäcksförbudet leda mot årliga böter på mellan 30 till 50 miljoner kronor! Jag tror att det allra flesta Uppsalabor tycker att vi ska ha bra luft och jag tror definitivt att de anser det bättre att använda 30-50 miljoner till skola, vård och omsorg istället för till böter.

Nyligen släpptes en stor europeisk studie om luftföroreningar. Över 313.000 personer medverkade i studien under 13 år! Av dessa personer utvecklade 2.095 personer lungcancer. Partiklar i trafiken är hälsofarligare än väntat och särskilt besvärande anses rapporten, som släppts i Lancet Oncology, vara genom att studien visar att även låga halter, sådana som ligger under EUs gränsvärden, leder till föhöjda risker. Till skillnad från SD hoppas jag att du tar liknande hälsoutmaningar på allvar och respekterar andra människors rätt till ett så hälsosamt och långt liv som möjligt.

onsdag 10 juli 2013

Matlagning & härdsmälta

http://www.nytimes.com/2013/04/30/world/asia/radioactive-water-imperils-fukushima-plant.html?pagewanted=all&_r=0
Matlagningsgäng
Igår fick jag förmånen att vara med på Millenium kitchen clubs förberedelsemiddag inför den årliga internationella kräftskivan i Halmstad. Det var trevligt, gott och kul att lyssna på deras kreativa arbete för att skapa sina uppträdanden i samband med att de serverar maten på kräftskivan. En lång tradition. Jag är själv med i ett gäng killar som sedan många år träffas och lagar mat tillsammans mellan fyra till fem gånger per år. Det är ett mycket trevligt sätt att umgås på. Kopiera det gärna med några av dina vänner så kan jag garantera att ni får ännu trevligare när ni träffas. Inte minst gott är det att prova olika nya viner och ibland även tidigare oprövade ölsorter.

I Halmstad äter jag med fördel havets frukter. I Fukushima, Japan, är det dock inte möjligt att äta deras havsfrukter längre. Tror du att priset på kärnkraft inkluderar de ovärderliga men om vi försöker enorma kostnaderna som en kärnkraftsolycka innebär? Självklart inte. All solenergi i världen är billigare än kärnkraft om man korrekt räknar in riskpengen för en omöjlig sanering. Gör om! Gör rätt! Ställ om energiförsörjningssystemet till fossil och kärnkraftsfritt! Det går och det är rätt om vi bryr oss om mer än oss själva och vår egen generation.
http://www.nytimes.com/2013/04/30/world/asia/radioactive-water-imperils-fukushima-plant.html?pagewanted=all&_r=0

tisdag 9 juli 2013

Elakhet & ondska

Elakhet & landsbygdsbor
Igår såg jag ett intressant program som försökte bena ut om människan i grunden är god eller ond. Två hypotester stod mot varandra. En att vi var goda tills för ca 10.000 år sedan och att vi sedan jordbrukarsamhällets födelse börjat döda varandra i försvar av eller för att utvidga våra klaners revir. Den andra som självklart menar att vi alltid varit pragmatiska och överlevnadsorienterade. Som en del av överlevnadsagendan har Darwins regler även gällt människan dvs den starka individen och gruppen har överlevt och stärkt sina positioner. På Brittiska museet hittades mycket gamla lämningar från kraftigt skadade kroppar som var äldre än 15.000 år om jag förstod rätt. Kropparna hade hittats av engelska arkeologer i dagens Somalia. Människan tycks därför i grunden vara ond om vi upplever att vi själva och vår klan är hotad av t ex svält.

Kulturell utveckling har delvis minskat dessa mänskliga beteenden men alla vet att vi igen och igen och igen dödar varandra runt om i världen. Även i Europa. Senast i fd Jugoslavien där människan tydligt demonstrerade sin ondska och sin vilja att känna en särskild kollektiv gemenskap. I ljuset av detta kan det vara klokt att upprepa varför Europeiska unionen startades. För att försöka undvika förödande krig och istället försöka hjälpas åt att hantera bristsituationer som hotar vår energiförsörjning eller vår grupps fortsatta utveckling. Därför är ett begränsat EU samarbete fortsatt viktigt. För att säkra upp våra energibehov i förhållande till Ryssland, Kina och USA är också ett nära och starkt Europeiskt samarbete viktigt.

Håller du med om att människor i grunden är egennyttiga? Förstår du hur fel miljöpartister är ute om man förstår och accepterar vår mänskliga historia? Inget fel att drömma om bättre och annorlunda tider men människor är människor. Utan tillväxt måste någon få mindre om någon annan får mer. Om många får allt mindre brukar tillräckligt många av dem ta fram den elakhet som tycks vara en genetisk egenskap för att försöka överleva. Vilken hypotes tror du har rätt? Blev vi elaka i samband med jordbrukssamhällets intåg eller har vi det med oss genetiskt?

måndag 8 juli 2013

Generationers utveckling

Bättre och bättre
Det är fantastiskt hur vår art, människan, ständigt och snabbt utvecklas. Idag har jag haft en utvecklande och trevlig heldag med min son. En dag bl a fylld med lerduveskytte, lunchsamtal om EU jordbruksstödets destruktiva perspektiv och behovet av allemansersättningar istället. Därefter en golfrunda, middag och påföljande glassfrossa. Vi hann även med en bondfilm. Jag är mycket lyckligt lottad som har en son som Fredrik. Varmhjärtad, generös, skarp, handlingskraftig, rolig och tävlingsinriktad bara för att nämna några egenskaper som säkert bidrar till att han gör sitt för en fortsatt mänsklig utveckling. Jag tänker fortsätta att kämpa bl a för att han ska slippa leva i en polisstat där vi alla är totalt bevakade av den som sitter på makten. En makt som återigen kan bli totalitär som i bl a Tyskland och Spanien för bara +60 år sedan. Ta inte vår demokrati för given! Ta inte din personliga integritet för given! Underskatta inte värdet av din personliga integritet. Gör du det?
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/snowden-avlyssningen-mer-omfattande_8331506.svd

söndag 7 juli 2013

Vilse med hoppet finns

Hör vad man vill höra
Att använda sig av ett selektivt lyssnande praktiseras av många. Inte minst många partier. För att ha någon styrfart kan man trots allt inte lyssna och reflektera över allt för då hinner de flesta inte driva något eget. Att ta sin utgångspunkt i fakta tror jag är en värdefull plattform i det politiska arbetet. Att sedan kombinera nulägets faktabeskrivningar med önskade framtidsbilder/visioner gör politik relevantare. Därefter saknas bara konkreta förslag och reformer för att sluta gapet mellan dagens faktiska situation och framtidens önskesituation. Visst låter det lätt! Det borde inte vara så svårt. Varför blir det då så svårt ibland? Kanske för att ett partis medlemmar är för olika? Kanske för att ett parti inte på allvar jobbat med sin interna och nödvändiga förändringsprocess? Vad tror du? Kanske är det för C så enkelt som DNs Maria Croft skriver att vi bara behöver en GPS så hittar vi dem på riksplanet...
http://www.dn.se/nyheter/almedalen/maria-crofts-lite-segt-tal-av-loof/
http://www.dn.se/nyheter/almedalen/loof-vill-forbattra-arbetslinjen/
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/inget-bra-ar-for-annie-loof_8321988.svd

Hoppet finns
Det går att vända negativa trender. Om man tar sina utmaningar på största allvar och jobbar hårt med att förändringen mot hållbarhet och framgång ska bli en verklighet. I Almedalen kunde de som var tillräckligt nyfikna bevittna en större 3D printer i biblioteket. En ny teknologi som sägs komma att förändra världen mer än ångmaskinen!! Fatta omfattningen om du läser på lite om vår mänskliga historia igen. Även flygplan som drivs helt av solenergi ligger runt hörnet. Visst är det fantastiskt. Visst har ett parti som C en möjlighet att åter upplevas som relevanta och få ett mycket starkare folkligt stöd än nu. Vi har gott om exempel på aktiva centerpartister med stark trovärdighet inom företagande, miljöarbete och landsbygdsutveckling. Det handlar alltid om individer och grupper av individer om något blir bra eller mindre bra.
http://www.dn.se/ekonomi/plan-utan-bransle-korsade-usa/

lördag 6 juli 2013

Vad får freden kosta?

Vad kostar krig? Vad har Sverige tjänat på att vi lyckats undvika väpnade konflikter mellan olika intressegrupper i snart 200 år? Svåra frågor att svara på. Bara uppskattningar kan göras och sannolikt är vi inte tillräckligt bra på att uppskatta kostnaderna. Hur prissätter man mänskligt lidande? Hur prissätter man ett liv som släcks i olika faser av sin möjliga livstid? Hur prissätter man saknaden efter nära och kära som är borta bara för att några anser att deras synsätt berättigar väpnad kamp? Priset för en väpnad konflikt är alltid för högt!

Jag leder ett Rotaryinitierat fredsbevarande projekt i Uppsala. Många ideella timmar har jag och några andra lagt ner hittills på projektet som avslutas med en Fredsvecka i musikens tecken mellan den 6/8 t o m den 10/8 2013. Fredsvandringar, debatter, seminarium, konfliktsimuleringsspel, poesi, körsång och musikband erbjuds Uppsalaborna och besökare gratis. Så långt är jag mycket glad över resultatet i projektet. Inte minst UppsalaTidningens sommarnummer har flera reportage om projektet och särskilt om de band som vunnit spelningar den 7/8, 9/8 och 10/8. Jag är stolt över att civilsamhället återigen bevisar att ideella krafter som samarbetar och en ansvarats ande kommun kan göra underverk tillsammans. Tack till alla er som hjälpt till i projektet så långt. Tycker du det är viktigt att vi har ett starkt civilsamhälle med t ex starka idrotts, kultur och bygdegårdsföreningar?
www.uppsalatidningen.se

fredag 5 juli 2013

Konstruktiva förslag

Tydliga och enkla frågor
Istället för att ägna sin tid åt tankar och utspel om t ex fri narkotika kan ungdomsförbunden engagera fler om man jobbar med relevanta frågor och frågor som många kan relatera till. Jag gillar Ingvar Nilssons engagemang för utsatta människor. Han är en flitigt använd konsult och föredragshållare som gärna ser sociala investeringsfonder. Genom bilder på barn och räknekalkyler exemplifierar han vad det innebär i ekonomiska termer om en sex årig flicka får det stöd just hon behöver istället för att hamna i ett livslångt utanförskap och kraftigt belasta övriga samhället. Murar mellan verksamheter behöver rivas och individens perspektiv måste vara styrande samtidigt som den personliga integriteten värnas. Det är inte lätt. Det är dock viktigt att göra mer för att tidigt stötta dem som av olika skäl hamnat snett i livet.

Det finns oftast minst två sidor av "ett mynt". Vänstern hade sina skäl för att betygen plockades bort i tidiga år. Onekligen gjorde dock betygen på min tid det lät för lärare, föräldrar och andra att tydligt identifiera medmänniskor som av varierande skäl inte klarade att ta till sig utbildningen. Möjligen är det tydliga och graderande betygen viktiga för att just fånga upp dem som behöver ett bättre och personligt stöd för att lära sig maximalt. Fler liknande utspel som LUF så kan fler unga tänkas engagera sig politiskt. Vad tycker du om traditionella betyg redan i ettan?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/almedalen/article17080007.ab

torsdag 4 juli 2013

En av fem extrem!

Individer är allt
Trots den svenska fortsatta starka Jantekulturen är det alltid individer och grupper av individer som avgör om något blir bra eller dåligt. Det går inte att skylla på andra. Du och jag bär själva på korten för att i varje situation vilja mer eller mindre. Du och jag bär på korten för om kompromisser, förlåtande och nedlagda röster kan leda till stabilitet. Varför är det så svårt att förstå att det är individer som är avgörande för framgång eller fiasko. Det gäller inom idrotten, musiken, akademin, näringsliv och politik. Tror du något annat? Det är skrämmande att var femte väljare enligt den senaste mätningen kan tänka sig att rösta på V eller SD! Två partier som definitivt inte accepterar individens avgörande betydelse för framgång eller misslyckande. Varför tror du det blivit så? SD och nästan V är  enskilt större än KD, FP och C tillsammans. Vad tycker du det säger om vad som händer i Sverige? Vad säger det om medlemmarna inom KD, FP och C? Skärpning!

onsdag 3 juli 2013

Ungdomsröster & regeringsalternativ

Har partier utan stöd av ungdomar en framtid?
I dagens Dagens Samhälle,tidning, som delas ut i Almedalen kan man bl a läsa att Centerns Ungdomsförbund mellan 2010/2011 minskade med 34% och att det är det minsta ungdomspartiet bland riksdagspartierna. Bara MUF växte. Inte ens två av hundra kvinnor skulle enligt reportaget rösta på C. Det verkar inte som faktumet att C bl a hade kvinnliga ledare på samtliga C verksamheter fått en positiv effekt. I en annan artikel i samma tidning säger Jenny Medestam, ansedd typ politisk analytiker, "mörkast inför valet 2014 ser det ut för Centerpartiet". Otydlighet, brist på ungdomsstöd, relevansutmaningar, ledarproblem och mycket annat beskrivs som stora delproblem. Än finns tiden för Centerpartiets lokalföreningar att samla sig och hjälpa till mer för att försöka vända trenden. Tror du chansen tas? Tror du det går? Jag hoppas det. C har flera roller att fylla och särskilt för borgerliga väljare som tror på småföretagandets samhällskraft, ett seriöst miljöförbättringsarbete, motverka maktcentralisering och att det, av många skäl, är viktigt att fler platser än de större städerna utvecklas positivt. Problemen som beskrivs ovan måste lösas och klockan klämtar.

Regeringsalternativ
Reinfeldt höll ett bra Almedalstal. Han ägnade som vanligt mycket tid åt att beskriva problemen med oppositionens ovilja att beskriva ett trovärdigt och framförallt förutsägbart regeringsalternativ. Han ägnade framförallt mycket tid åt att försöka lära dem som lyssnade hur svensk arbetsmarknadsstatistik är konstruerad. En fråga är om oppositionen nu är annat än en röd grön röra eller om ljusblått också finns med i soppan. Om det är seriöst med FP och S i en gemensam regering är det ännu mer viktigt att väljarna får veta vilken energipolitik som ska gälla, vilken EU politik som ska gälla och om valfriheten blir kvar eller ej. Vad tror du om FP spekulationerna?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17070518.ab
http://www.di.se/artiklar/2013/7/1/hemligt-mote-mellan-fp-och-s/

tisdag 2 juli 2013

Viktigaste välfärdsfrågorna

Vilket parti har bäst förslag?
Välfärdens stora frågor blir avgörande för valutgången 2014. Många svenskar tycker inte skolan, äldreomsorgen, den ekonomiska politiken och miljöpolitiken sköts tillräckligt bra. Många tycks tro att S kan göra ett bättre arbete. Vad tror du? Jag är övertygad om att Alliansen går mot förlust om reformerna uteblir och om inte kvalitetsbristerna kopplade till skola, vård och omsorg arbetas bort. Om KDs profilfrågor inte engagerar alls, C inte når ut med en relevant och trovärdig politik på både landsbygd och i städerna, FP inte lyckas försvara lärarstödet och tappar till MP och M till varje pris vill privatisera då blir det tufft. Oavsett om det är dåligt eller ej att Alliansens tid är över är det som bekymrar mig att alternativen känns mycket sämre än en svag regering där C, M, FP och KD kryssar sig framåt.
http://www.unt.se/sverige/skolan-valjarnas-viktigaste-fraga-2491704.aspx

Almedalen
I Almedalen. Mycket folk. Ok väder. Och massor av seminarium och mingel. Själv är jag med i flera paneler. Framförallt tre paneler kopplade till miljö och klimatarbetet där jag bl à ska prata om infrastruktur för elbilar, styrsystem för effektivt miljö och klimatarbetet samt Världsnaturfondens seminarium om städernas ansvar för en bättre miljö och klimatarbete.

måndag 1 juli 2013

Homosexuell

Vad är problemet😙?
Kommer alla människor bli homosexuella? Självklart inte. Varför finns det fortfarande en så omfattande homofobi? Varför är det ett problem för vissa heterosexuella människor? Varför missunna människor att öppet och fritt få känna attraktion och kärlek till vem man vill? På vilket sätt skadar två kvinnor som älskar varandra samhället? Förr kunde det möjligen antas finnas ett samhällsproblem med homosexualitet om man trodde/tror att alla blir homosexuella och därför skulle mänskligheten dö ut. Om man idag fortfarande ser ett hot mot mänskligheten kopplat till homosexualitet kan jag stilla oron med att dagens teknik och mänskligt samarbete bevisligen leder till att vi fortsatt växer som art och där homosexuella bidrar.

Det är bedrövligt att det fortfarande finns människor i upplysta demokratier som inte tycker att det är fritt för var och en att älska vem man vill och hur många man vill. Om inte högstadomstolen i USA hade stått bakom dessa självklara rättigheter hade jag blivit förvånad. Jag tycker fortsatt att USAs konstitution är den bästa i världen. Tro mig, jag har läst på några stycken från olika delar av världen. Jag hoppas att domstolens ställningstagande "guvernant should be of law not by men" leder till att kampen mot allt starkare ortodoxa religiösa rörelser runt om i världen stärks. Jag blir alldeles kall i kroppen när jag hör olika religiösa företrädare, från varierande religioner, hänvisa till tolkningar av religiösa skrifter, som kanske formulerades för tusentals år tillbaka, och därför kraftfullt förödmjukar och hetsar mot människor som bara vill få älska den person de önskar.... Get real! Vad tycker du?
http://www.nytimes.com/2013/07/01/opinion/the-courts-global-message-on-doma.html?hp