tisdag 30 mars 2010

Morötter eller piska

All min erfarenhet har lärt mig att effektivt ledarskap både handlar om morötter och piska. Morötterna är ett betydligt effektivare sätt att mer eller mindre lustfyllt driva utvecklingen i en önskad riktning. Piska kan också fungera men inte på ett bestående sätt och oftast inte i en demokrati. Varför väljer då Miljöpartiet att gång efter gång vara emot eller vilja förbjuda? Om jag är snäll tror jag att det beror på att alla deras företrädare saknar erfarenhet av att leda verksamheter. De är gröna amatörer som är duktiga på att få rubriker för negativa och bakåtsträvande åsikter. Jag har sagt det förut och jag säger det igen, MP är bra i opposition men nästan lika negativa i maktställning som kommunisterna. Jag tycker om Uppsala och Sverige för mycket för att acceptera att liknande krafter skall få förstöra för våra barn och barnbarn. Det är dax för alla som inte är vänsterromantiker, utopiska drömmare eller som bara gått snett i livet att inse faran som vi är utsatta för! Om du inte bryr dig om dig själv, då hoppas jag du bryr dig om dina kommande eller existerande barn och barnbarn. Jag hoppas också att du lägger din röst på det alliansparti som du bäst tror kan skapa ett välståndssamhälle för de flesta.

söndag 28 mars 2010

Vad skapar ett vinnande lag?

Ett vinnande lag kan skapas på många sätt. Att bli ett vinnande lag är inte lätt. Min erfarenhet är att lagledaren, på gott och ont, har en stor betydelse. Min erfarenhet är också att de bästa lagen är uppbyggda av personer som kompletterar varandra utifrån olika intresseområden, olika livserfarenheter, olika åldersperspektiv och olika personliga nätverk. Johanna Odlander på UNT verkar vara en klok och intressant person. I dagens UNT säger hon att oppositionens 100% kvinnliga ledargrupp kommer att ändra mycket i politikens värld. Det tror jag också. Det blir en intressant test och för allas skull helst i opposition efter som de flesta av dem valt att företräda partier som saknar realism och ideologier som jag kan se skapar ett varmt, utvecklande och rikt samhälle. Odlander säger att mot denna trio av kvinnor står tre medelålders män och en yngre kvinna. Det kan vara ett sätt att se det på. Själv väljer jag att se på den ledargrupp som inom Alliansen växer fram som följer; Alliansen kommer sannolikt att ledas av en person med lång politisk erfarenhet. Alliansen har fått ett lag med ett brett och varierande kontaktnät både i Uppsala, Sverige och runt om i hela världen. Alliansen har fått ett lag med lagmedlemmar som har omfattande ledarskapsträning inom världens tuffaste branscher. Alliansen har fått ett lag där delar vet vad det innebär att vara nysvensk och utifrån det kan visa på mer känsla för invandrarorienterade frågeställningar. Alliansen har fått in två i laget med omfattande erfarenheter och kunskaper om företagandets utmaningar. Alliansen har fått in en person som nyligen varit skolungdom och därigenom bl a kan tillföra laget en bättre känsla för ungdomsperspektiv. Alliansen har ett lag där delar deltar i omvårdnaden av våra äldre och andra nyligen har varit pappalediga. Alliansen har en historik av att effektivt kunna få sina fyra olika partier att med högt i tak lyckas enas runt komplicerade frågor för att politiskt bidra till att Uppsala som plats för oss som vill bo här skall utvecklas så bra och snabbt som möjligt.

Varning för läkemedelsbolag

Dagens kalla fakta var givande. Det är definitivt viktigt för oss alla att ta problemet med att läkemedelsföretag i allt större utsträckning använder skrämseltaktik och media för att pressa politiker till läkemedelssatsningar som blir orimliga för ett samhälle i längden. Helt klart är att läkemedelsindustrin har lärt sig att det är värt att i marknadsföringsbudgeten kring ett läkemedel skall det ingå massor av miljoner bara för att påverka media och så kallade experter att stödja köp av produkterna i fråga. Precis som läkemedelsbolagen hindrats ifrån att sponsra vårdpersonal för att undvika snedvriden konkurrens är det kanske dags att avsevärt reglera hur läkemedelsbolag får använda sina enorma resurser för att påverka opinionen via media. Vad tycker du? Är det rimligt att t ex Thamilflus ägare skall få en enorm försäljning pga att världens befolkning, och särskilt i Sverige, skrämts upp att tro att en smitta är värre än vad den egentligen är.

lördag 27 mars 2010

Subsidiaritet!

Är det inte dax att avskaffa staten? Låt oss fokusera på ett EU som endast ägnar sig åt rätt frågor och som inte lägger sig i detaljfrågor som närsamhället är bättre skaffat att fatta beslut om? Lång mening men så gör vi tycker jag ; ). Varför behöver vi staten? Räcker det inte med att vi regionalt och lokalt äger och vårdar varumärket Sverige? Varför inte? Jag vill gärna att vi som bor i Uppsala kommun skall få bestämma ännu mer själva. Då kan vi snabbare bli ett föredöme för andra regioner om hur man kan bygga ett inspirerande, roligt och framgångsrikt lokalsamhälle där alla har en meningsfull roll att fylla i vår gemensamma strävan efter ett bättre och fredligt liv. Vi har inget försvar kvar. Landstingen och kommunerna hanterar sjukvårdskostnader. Det är nästan bara regionsöverskridande infrastrukturlösningar som känns meningsfulla på Sverigenivå. Även rättsystemet blir allt mer styrt av EU. Sverigenivån skall väl inte bara handla om att hårt beskatta oss invånare för att sedan vara den snälla tomten som lämnar tillbaks våra egna pengar till oss i form av bidrag! Låt oss lokalt få behålla mer av vår skatt så kan vi bättre ta ansvar för oss själva och de som vill bo i vår närhet. Mer makt och inflytande till lokalsamhället!

torsdag 25 mars 2010

Personligt politiskt dilemma

På dagens ledare i UNT kan man läsa om de våndor som en moderat och tre centerpartister har i samband med att riksdagen skall omrösta om kärnkraften. Den personliga övertygelsen mot partimajoritetens övertygelse och övriga överväganden. Skall det vara så att en enskild politiker inte skall få rösta så som hon själv tycker? Självklart om du är vald på ett eget mandat, dvs du ställer upp som Greta Svensson med Greta Svenssons idéer och får tillräckligt stöd av befolkningen för den linje du vill föra. I annat fall fungerar vår representativa demokrati rätt bra dvs år efter år byggs de olika partiernas handlingsprogram fram utifrån vilken alla som ansluter sig skall ta sin utgångspunkt för både intern och extern förändring. Som en del av ett parti eller vilket lag som helst får man finna sig i att när beslut skall fattas så är det ägarmakten som själv avgör alternativt en grupp i demokratisk ordning. Om gruppen med majoritet, säg åtta, väljer att säga JA är det inte ok att två säger NEJ. Det är både fel ur ett demokratiskt perspektiv men även ur ett markutövningsperspektiv. För dem som är i opposition spelar det mindre roll, om man ignorerar förtroendefrågan.........., men för de som skall utöva en effektiv makt över våra skattepengar och vår väg framåt i samhällsbyggandet är det kritiskt att olika partier kan komma överens om vad man skall göra. Om man inte kan komma överens kommer man i bästa fall bli stillastående. Att stå stilla innebär redan det en stor tillbakagång. Kan man då respektera att vi alla vill göra våra röster hörda, även politiker....., trots att man köper det negativa att man inte alltid får som man vill.....? Absolut! Än en gång vill jag slå ett slag för modern teknologi. Inom t ex Centerapartiet har vi väldigt högt i tak i den interna debatten. Det är kul och utvecklande. Om en kärnkraftsfiende har möjlighet att tydligt föra ut sin åsikt via media och via olika sociala nätverk så kan hon lättare få omvärlden att förstå att 1) Jag tycker så här men 2) mina systrar och bröder har inte anslutit sig till min linje än och därför tvingas jag lägga ner min röst alternativt stödja förslaget för att respektera majoritetens beslut. Tänk om aldig de egna idéerna får stöd trots att jag har en majoritet bakom mig men några som är emot stoppar utvecklingen!!! Är det bra? Hur ofta inträffar läget då alla är överens?

onsdag 24 mars 2010

Diskriminering

Vi skall alltid motarbeta diskriminering! Det är både idiotiskt ur ett mänsligt perspektiv men också ur ett samhällsutvecklande perspektiv. Om vi enas runt goda grundvärderingar är olikheter och olika erfarenheter en guldgruva som skapar fantastiska möjligheter och inte så många negativa utmaningar som vissa vill göra gällande. Ofta är de negativa okunniga och har endast en egen ambtion att få inflytande på andras bekostnad. All form av diskriminering skall bort, av yngre, av äldre, av tunnhåriga etc. Att nu en högre tjänsteman inom Uppsala kommun anmäler kommunen till diskrimineringsombudsmannen för att han inte längre får vara chef är sannolikt pinsamt. Jag är inte insatt i frågan men av det jag förstår har en yngre kraft fått chansen att ta över ledarskapet. Han får nu chansen att vara ett stöd till någon och några som under en längre period skall skapa invånarnytta. Det är tröttsamt att han som enligt artikeln är 67 år belastar våra skattesystem med att driva en dyr process runt något så självklart att man måste växla ledarskap ibland och i synnerhet om pensionsåldern närmar sig med stormsteg.

måndag 22 mars 2010

Rättvisa

Att ha rätt är inte det samma som att få rätt. Det är många av oss som kan vittna om att det talesättet stämmer allt för ofta. Varför är det så? Ett enkelt svar är att det blir politik inblandad i ställningstaganden som endast borde handla om rätt eller fel. Ett annat svar är att lathet ibland gör att en eller flera som får agera domare inte tar sig den tid som krävs för att förstå de olika parternas synpunkter och sedan kritiskt verifiera vilka av synpunkterna som är mer än en parts fabricerade eller ansedda utgångspunkter för en tvist. I dagens UNT kan vi läsa om en tvist som tagit allt för mycket av min tid som jag hellre använder för att hjälpa behövande barn i tredje världen eller särskilt utsatta i vårt direkta närsamhälle. Byggaren av den fastighet som jag bor i beskrivs som den ohederliga person han är. Vilken lekman som helst skulle snabbt tycka som de flesta av oss som bor i bostadsrättsföreningen, dvs att byggaren skapat stora bekymmer för oss som bor där vi bor samt att de borde kompensera andelsägarna för det som gjorts felaktigt eller helt enkelt saknas. Då vi inte ansåg att vi kunde fortsätta med en dyr process mot en oseriös motpart begärde vi skiljedom. Skiljedomaren gav oss sex rätt men hävdade på den sjunde punkten att vi hade nytta av en del av fastigheten och därför inte tyckte att vi skulle få ekonomisk ersättning. Ett vansinnigt utslag och det visar tydligt att det inte räcker med att ha rätt för att få rätt. Ett vansinnigt utslag inte minst då ytan som beskrivs som så värdefull tydligt visar att förlikningsmannen, som bor i Stockholm, inte besvärat sig att besöka fastigheten och själv skapa sig en rimlig uppfattning om nyttan med den del som avses. Bl a lathet och bestickning kan leda till att den som har rätt inte får rätt. Inte minst allt strul vi har haft med denna oseriösa byggare har gjort mig ännu mer motiverad att kämpa för en bättre värld och för att oseriösa företagare måste bekämpas bättre!

Bandyfinal till varje pris?

Högre makter vill säkert säga oss något kopplat till bandyfinalen! I förrgår var det ett strålande vinterväder. Idag är det ett strålande vinterväder. Igår var det minst sagt ett bedrövligt vinterväder. Trots det visade arrangörerna av bandyfinalen att de klarade av arrangemanget på ett förvånandsvärt bra sätt! Bra jobbat! Trots publikrekord. Trots snö och blåskaos. Trots att många bland publiken är onyktra. Trots det blev arrangemanget som arrangemang lyckat. Skall då enorma bandyhallar byggas för att klara av en bandyfinal med 30.000 besökare. Tror inte det låter så bra. Däremot är jag en av de som stödjer ambitionerna att skapa en multihall som kan stödja många typer av större publikarrangemang framöver. Tills bandyn har minst 3000 besökare i snitt per match tycker jag att det är en självklarthet att en välbesökt final spelas utomhus. Gärna i Uppsala då vi som stad klarar av arrangemanget och ligger på rimligt avstånd från flera samhällen som är särskilt duktiga på bandy. Om bandyförbundet enbart ser till finansiella aspekter tycker jag inte att Uppsala kommun till "varje pris" skall försvara att bandyfinalen arrangeras här. Vi har bevisat att vi kan skapa stora och lustfyllda idrottsupplevelser i kombination med folkfest och kan därför använda den traditionen till att husera flera idrottsarrangemang som ser värdet av kombinationen idrottsutövning på högsta nivå med en lustfylld inramning. Uppsala är bäst och Charlotte Skott gjorde ett bra första uppdrag som bandyfinalsgeneral : ). Nästa gång är jag övertygad om att vädrets makter är på vår sida. 

söndag 21 mars 2010

Kärnkraftskramare

Jag har alltid och kommer alltid att vara positiv till ny teknisk utveckling. För att klara den enorma konkurensen i världen så måste man hela tiden vara öppen för förändring. De stora förändringarna drivs oftast av tekniska framsteg. Att vi klarar av att skapa kärnkraftsenergi är imponerande. Vi är fortsatt beroende av kärnkraftenergin. Vi missade chansen att vara världsledande inom kärnenergimarknaden då ett av besluten i samband med folkomröstningen gjorde det omöjligt för Sverige att bibehålla och utveckla den världledande kompetensen inom området som vi hade under bl a 70-talet. Men är då kärnkraften bra även om jag gillar när tekniken utnyttjas för att lösa stora frågor som t ex vår energiförsörjning? Jag tycker inte det. Det är en energikälla som i sin nuvarande utformning är mycket riskfull och dessutom lämnar vi farligt skit efter oss i många många tusen år framåt. Undrar vad de kommer att tycka om det...... Trots det tycker jag att beslutet som Centerpartiet tog att ge upp sitt 100% motstånd mot kärnkraft istället fokuserade på pragmatiska vägar framåt som förhoppningsvis leder till ett kärnkraftsfritt närområde inom 50 år. Centerpartiet har alltid varit ett mycket miljöorienterat parti. Centerpartiet är ett miljöorienterat parti. Centerpartiet avser att fortsätta att vara ett miljöorienterat parti. Om man vill värna miljön och dessutom ha en politisk kraft som är mer än ord, då måste man vara så pragmatisk som partiet varit i denna fråga. Nu äntligen sker en stor satsning på alternativa engergikällor. Andra energikällor än kärnkraft och fossilbaserade lösningar. Det är väldigt positivt och det är till väldigt stor del Centerpartiet som har sett till så att denna omställning på allvar har kommit igång. Centerpartiet är ett parti som agerar. Vi kommer att fortsätta att agera då vi inte minst måste hitta hållbara energisystem som kan ersätta de fossila bränslena som inom 30 år både kommer att vara väldigt dyra och allt mindre tillgängliga. Tack till de inom Centerpartiet som insåg att vi behövde en pragmatisk och smartare väg framåt för miljöns och energibehovets skull. Jag är ingen kärnkraftkramare. Jag är övertygad om att vi kan hitta bättre lösningar på vårt energibehov. Lösningar som inte är så farliga och som inte skitar ner för många generationer framåt.

fredag 19 mars 2010

Utgiftspolitik

Socialdemokraterna har idag en debattartikel där de säger att deras politik skall gå ut på att bättre stötta de svaga, barn och ungdomar. Det är positivt att Socialdemokratin fortfarande känner att de skall vara en röst för de särskilt utsatta och "arbetarna". Problemet är bara att allt fler, som tur är, genomskådat den gamla retoriken om "fattig mot rik", "företagare mot arbetare" osv. Om Socialdemokraterna menar allvar med att stötta våra svaga och skapa bästa möjliga förutsättningar för våra unga, då MÅSTE vi fokusera på att göra Uppsala och Sverige mycket mer företagsamt. I det stora är intressekonflikten mellan företagare (ägarledda eller tjänstemannastyrda) och arbetare väldigt liten. Sossarnas önskvärda politik bygger på högre skatter (som redan är väldigt höga) och högre kostnader. Vår utmaning är nu att det är intäktssidan som måste förbättras för att vi skall värna vår välfärd och därefter utveckla den samma. Det är bara genom att vi gemensamt lyckas stärka företagsamheten genom att arbeta fram fler framgångsrika företag och genom att ständigt öka produktiviteten och effektiviteten i den offentliga sektorn som vi kan värna de svaga och ge våra unga en bättre framtid. Varför är det så svårt för Sossarna och övriga på vänstersidan att förstå? Skärpning! Ni borde förstå bättre. Skärpning för våra svagas och våra ungas skull!! Än en gång ber jag er att lära lite av det som händer på Island, i Grekland, i Lettland och på många andra ställen! Sverige och Uppsala kommer inte tvingas agera annorlunda om vi får en ekonomi som havererar! Vilka är det som drabbas särskilt mycket i det läget? De svaga och våra yngre. Tänk om! Tänk nytt! Gör om!

torsdag 18 mars 2010

Opportunister

Hur når man ut i media? Genom att vara opportunist kanske? Det tycks så när man studerar oppositionen. "Bygg mer studentbostäder" låter bra....... Det kan alla partier säga men oppositionen säger det då det låter bra i bakvattnet av att Vasakronan skall sälja stora delar av stundentbostadsbeståndet. Nu börjar valkampen på allvar. Hur skall de enskilda partierna nå ut? Vi får se. Lätt blir det inte då 30 minuters intervju med 18 minuter gav ett litet citat om en fråga och miljöperspektiv, decentraliseringsperspektiv och mycket runt företagsamhet kom inte med.......

Strejk eller ej?

Det ser tufft ut i avtalsröreslen. Det är olyckligt om vi inte får en återhållsamhet med tanke på det bräckliga läget. Tyvärr visar många styrelser och ledningar dåligt omdöme när man ger sig själva väldigt generösa löneökningar utifrån redan höga nivåer samtidigt som man kräver stor återhållsamhet från medarbetarna. Argumenten är ofta att de är få och arbetarna många. Det är girigt och idiotiskt att agera på det sättet. Det förstör för Sverige eftersom det självfallet upplevs som en provokation från de "vanliga" medarbetarna och därefter kräver de mer lönelyft än vad som är bra för landet. Idag träffade jag representanter för Unionen och LO. Vi hade ett mycket bra möte och det kändes som att vi tog några ytterligare steg framåt i vår strävan att hitta gränsöverskridande lösningar som kan minska de individuellt och samhällsmässigt bedrövliga med ungdomsarbetslöshet. 

onsdag 17 mars 2010

Näringsliv och offentlig sektor

Idag var jag på ett möte med Uppsalas nuvarande och kommande kommunalråd samt några ledande tjänstemän för staden. På mötet var även andra företrädare för Uppsalas näringsliv. Det var ett bra möte. Uppsalas utvecklingsmöjligheter är goda. Uppsala kommun förbättrar sig på många sätt. Dock kan jag konstatera att vi på mötet aldrig kunde ta upp politiska perspektiv som starkt påverkar företagsamhetens möjligheter att bidra till välfärden. Det blev mer av ett rapporteringsmöte. Jag tror att det är viktigt att möten mellan ledande företrädare mellan intresseorganisationer och t ex politiker är mer politiskt orienterade. Vad jag menar är att mötena måste lyfta konfliktytor så att det inte bara är en kamp mellan politiker utan att även intresseorganisationerna tydligt kan förklara och få en chans att förstå varför t ex vissa partier är så negativt inställda till att skattefinansierade tjänster kan utföras av andra än offentligt anställda personer. Är inte det viktiga att kvalitet och pris är bra? Dialog måste vara fokuserat i samband med liknande möten. Rapporter och redogörelser kan vi alla läsa på själva. Näringslivet behöver ett väl fungerande offentligt system. Det offentliga systemet är helt beroende av ett starkt och fungerande näringsliv. Ett mycket närmare och snabbrörligare samarbete är önskvärt och jag tror bara det kan uppnås om vi kan hitta en gemensam vision för var vi vill ta Uppsala kommun. Klarar vi av att få fram en sådan gemensam vision?

tisdag 16 mars 2010

Val av den samlande och representerande nationella företrädaren

I dagens DN kunde jag läsa en intressant artikel och ett upprop för att det är hög tid att nutidsanpassa en gammal svensk tradition nämnligen att välja regent. Tiderna förändras och under en tid fick vissa för sig att det viktiga uppdraget att ena och representera skulle ärvas istället för väljas. Jag delar artikelns poäng att det är tid att återgå till någon liknande ordning i ny tappning. Aldrig tidigare har det varit viktigare att man bra kan marknadsföra sina produkter och tjänster i en mördande konkurrens. Aldrig tidigigare har vårt folk gått längre och längre från inavel och det skapar nya utvecklade krav på en nations enande symbol. Är då en drottning/kung sämre än en president? Den filosofiska, men möjligen inom kort praktiska, frågan är då om denna person skall utmanas vart fjärde år eller om den skall väljas i ett läge då hon visat prov på marknadsföringstalang och en fantastisk medlingsförmåga och då kunna representera till sin död. Det kanske är det senare som är att föredra för att ha en symbolisk person som inte styrs av kortsiktiga intressen. Vi kanske kan studera processen runt val av ny påve och ta det som utgångspunkt när vi i framtiden skall forma en modernare men liknande valprocedur för att välja symbolisk regent som sida vid sida av vår flagga skall representera de värden som vi står för. Vad väntar vi på? 

söndag 14 mars 2010

Idrotten är viktig

Det finns många skäl till varför idrotten och idrottsutövande är viktigt. För att bara nämna några perspektiv på vad idrotten bidrar med följer följande exempel på vad den erbjuder;

- bättre förutsättningar för ett friskare liv (om den utövas i lagom doser)
- många gånger en värdefull social skolning & bjuder många gånger på livslånga vänskapsband
- träning i att sätta upp mål och bryta ner målen i delmål för att ge önskemål en bättre chans
- träning i att vara en lagspelare (lagidrotter) och som en del av laget skapa resultat

Ovanstående räcker för att motivera att stöd till idrottsliga folkrörelser är mycket viktiga. Utöver ovanstående tillkommer sedan följande fördelar med framgångsrika satsningar på idrotten;

- bättre marknadsföring av närsamhället i omvärlden
- en starkare attraktion som framtidsplats
- bättre självkänsla bland invånarna
- ett rikare nöjesutbud

Idrotten är väldigt viktig för ett samhälle. Det förstår de flesta grupper runt om i världen. Annars skulle den inte få så mycket stöd och en sådan press som dess utövar utsätts för som den får. I Uppsala måste vi bli ännu bättre på att stödja idrottens positiva utveckling. Det blir allt svårare att attrahera alla viktiga ideellt engagerade tränare och funktionärer. Det krävs lateralt tänkande och inte minst krävs ett större och rikare lokalt näringsliv som kan sponsra idrotten mer!

Var går gränsen för kvoteringar?

Det är bedrövligt att Mona Sahlin och hennes lag vill kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser. Varför väljer man att inskränka äganderätten? Varför ger man sig på företag och i många fall företag som ägs av aktieägare som själva har rätten att bestämma vilka som är bäst lämpade att förvalta deras investeringar. Jag tycker att det är konstigt att det finns så få kvinnor i många styrelser. Jag anser att det är oklokt förvaltande av sina investeringar. I synnerhet i branscher som hälsosektorn, klädsektorn, turistsektorn etc där kvinnor utgör en stor del av arbetskraften och ofta mer än hälfen av konsumenterna som fattar köpbeslut. Trots att dessa ägare för mig förefaller okloka i sina val av styrelserepresentanter tycker jag att det är och skall förbli en aktieägarfråga. Varför börjar man inte med att kräva att fackstyrelser, statiliga och kommunala bolagsstyrelser, statiliga verks styrelser etc? Varför en ensidig ägarinskränkning riktad mot bolagsägare? Varför "bara" kvinnor? Skall vi inte i så fall kvotera in invandrare, handikappade, unga och kanske t o m utlandsboende för att få ett större perspektiv på aktuella utmaningar? Lägg ner kvoteringstanken MEN börja använd ägarmakten som t ex stat och kommun har och välj in många fler dugliga kvinnor i alla de styrelser som staten och kommunerna runt om i landet styr över. Det är ju trots allt ägarmakten som finns inom de politiska kretsarna i dessa bolag. Rimligen borde t ex TeliaSonera, Vattenfall och Nordea vara exempel på bolag där staten som ägare kan vara mycket mer krävande och matcha fram några fler dugliga och stryktåliga kvinnor! Alla kloka ägare väljer allt fler kvinnor både till ledande befattningar och till styrelseuppdrag. Hur kan man välja att inte göra något som ur mitt perspektiv självklart leder till en mer konkurrenskraftig verksamhet.

fredag 12 mars 2010

Tuffare tider för politiker

Det verkar som all min tidigare erfarenhet kan komma väl till användning i folket tjänst framöver. Att vara politiker har alltid varit ett viktigt och otacksamt uppdrag. Det har varit olika svårt uppdrag genom historiens alla faser. Jag tror att vi nu går in i en fas där politiker inte bara kan sprida pengar runt sig i olika projekt och till lagstadgade ändamål utan nu kommer det att krävas tuffare prioriteringsbeslut och framförallt nytänkande. Hur skall vi annars klara av invånarnas krav på välstånd samtidigt som tillväxten mattas av och befolkningen blir allt äldre? I dagens UNT kan man än en gång läsa om hur förändringarnas vindar blåser på Akademiska sjukhuset. Pengarna räcker inte till för att utföra den vård som de som jobbar inom vården anser krävs för att möta behovet. Redan idag har vi den utmaningen. Nu står vi dessutom inför en åldringsboom som vi aldrig sett förut. Sambandet mellan åldrandet och sjukvårds och omsorgsbehovet är väldigt starkt. Vi kommer med andra ord att få ett allt större problem med finansieringen av den sjukvård och den omsorg som efterfrågas. I detta läge kommer bl a kostnader för omsorg och vård att ställas mot skolans behov. Det finns en uppenbar risk för generationskonflikter som vi inte sett på länge. Finns några vägval som kan göra utmaningen lättare? Ja! Att vi blir företagsammare och skapar nya former för hur vi får till produktivitetsförbättringar, för hur vi får fram många fler företag som anställer människor i vårt närområde och inte minst genom att ändra synsätt och se våra äldre med all deras erfarenhet som en tillgång istället för en belastning. Kort och gott krävs politiskt nytänkande för att klara av en ny värld. Det är jätteroligt! Jag hoppas många fler tycker det och tar chansen att engagera sig politiskt, dvs i arbetet att forma vår gemensamma värld som vi kallar samhället : )

torsdag 11 mars 2010

Nytänkande

Jag kan inte nog många gånger tjata om hur viktigt det är att man hela tiden försöker förbättra sig och ibland helt ändra inriktning för att klara av att leverera mer för mindre eller för att "bara" klara konkurrensen från andra som gör saker bättre och billigare. Ständiga förbättringar och ständiga självrannsakningar där man seriöst prövar om man skall göra som man gör eller göra det man har i uppdrag att göra på ett mycket modernare sätt. Varför är inte detta förhållnigssätt självklart? Inte minst i dessa dagar då en barncanceravdelning tvingas stänga. En barncanceravdelning med svårt sjuka barn tvingas stänga för att många sjuksköterskor fått nog och därför väljer att säga upp sig eller sjukskriver sig. Huvudskälet till deras agerande är att de tycker att de än en gång misshandlas ur ett löneperspektiv. Än en gång känner de sig orättvist behandlade efter en lång utbildning och mycket ansvar tycker de att de förtjänar bättre. Jag håller med men det är ändå inte ok att utsätta svaga och sjuka människor för det som nu görs! Det är nytänkande som gäller! Hur kan vi öka löneutrymmet för bl a våra viktiga , duktiga och välutbildade sjuksköterskor? Bl a genom att bli ett mer företagsamt folk MEN också genom att konkurrensutsätta produktionen av vård och omsorg ännu mer + att t ex koppla lönemöjligheter till samarbete med läkemedelsindustrins fas 3 aktiviteter. Möjligheterna finns men det får inte vara på bekostnad av de svaga och sjuka!

Samarbete lönar sig!

Än en gång ett STORT grattis till alla nominerade, finalister och vinnare i tävlingar kopplade till Företagargalan 2010 i Uppsala! Alla företagare och deras företag är imponerande på ett härligt varierande sätt. Som i allt annat i livet finns det inte ett sätt att göra saker på eller ett sätt för att skapa framgång, vägarna är många om man bara vill och vågar. Det är gäster och företagare som avgör om gårdagens företagargala blev uppskattad eller ej. Det är svårt att summera företagargalan 2010 på något annat sätt än SUCCÉ! Alla deltagare på galan var mycket nöjda och reportrar som tagit del av arrangemanget tycks också ha fångat upp kraften och framgången i arrangemanget. Som alltid är det idéer och förmågan för oss människor att samlas runt idéer som avgör om vi lyckas bra eller dåligt. Företagargalan blev ett nytt exempel på att samarbete lönar sig. Företagarna, UNT och Uppsala Kommun har gjort en mycket imponerande insats för att lyfta Uppsala och Uppsalas företagsamhet mot nya höjder! Det är kul att få vara del av ett arrangemang som så påtagligt visar på att man snabbt och med hög kvalitet kan samlas och skapa stora saker tillsammans om man bara vill. Inte minst var det kraftfullt att vi på gårdagens gala hade fantastiska företagare samlade men även flera ledande politiker från flera partier. Det är tillsammans som vi med tydliga mål och ambitioner kan skapa ännu fler framgångar. Särskilt imponerad är jag över de insatser som Kajsa Lindner genomfört. Jag tror inte så många förstår vilket enormt ideellt arbete som ligger bakom Företagargalan. Tack Kajsa och alla andra som bidragit till att Uppsala definitivt är påväg mot en ny storhetstid som plats för oss som bor här att leva på!

onsdag 10 mars 2010

Andras pengar

Jag blir så upprörd och besviken när jag hör talas om människor som utan problem gärna slösar på andras pengar. Det är tyvärr lätt för vissa att slösa med andras pengar. Skattepengar är i huvudsak andras pengar. Jag kan ha fel men mina minnesbilder säger mig att Västerpartister och Miljöpartister är särskilt begåvade i att göra av med andras pengar och gärna på saker som inte är värdeskapande för andra än dem själva. Jag vill bl a minnas att Gudrun Schuman gjorde både det ena och andra för våra skattepengar, inte minst en massa dubbla skatteavdrag. Idag uppmärksammas att en ledande Miljöpartist i Stockholms kommun också använder skattepengar, andras pengar, på ett oacceptabelt och trolöst sätt. För mig är detta tydliga exempel på att de är olämpliga, väldigt olämpliga, att förvalta de stora mängder skattepengar som vi invånare varje år skickar in i olika system som kontrolleras och styrs av politiker. Det är inte ok att använda skattepengar som om det är en outtömlig skatt. Det är inte ok att ge sig själv levnadsvanor som man inte förtjänar. Vad tycker du?

tisdag 9 mars 2010

Det gröna slaget

Årets val kommer sannolikt att avgöras kopplat till hur väl Centerpartiet lyckas attrahera invånare som är utvecklingsorienterade men samtidigt miljöengagerade. En positiv miljöutveckling går bra att förena med en positiv ekonomisk utveckling. Centerpartiet har trovärdighet i att driva politiska förslag och praktisk politisk tillämpning som värnar om både den positiva ekonomiska utvecklingen och vår miljö. Miljöpartiet däremot kommer att snabbt göra Sverige och oss svenskar fattiga om deras naiva och utopiska politiska miljölinje skall få politisk makt. Jag hoppas verkligen att vi under valkampanjen lyckas visa att det är en stor skillnad mellan hur Centerpartiet och Miljöpartiet försvarar och utvecklar vår miljö och hur det klaras av utan att vi driver Sverige mot en snabb och bred fattigdom. Som alltid är det företagsamma människor inom både offentlig och privat sektor som kommer att bidra med idéerna som gör att kraftig ekonomisk tillväxt kan kombineras med en positivare miljöhänsyn och omvårdnad. Det hållbara samhället, det företagsamma samhället, det decentraliserade samhället och ett samhälle där hela landet lever, det är Centerpartiets särskiljande drag jämfört med andra partier. Är du medlem än? ; )

söndag 7 mars 2010

Att tycka är enkelt

All utveckling bygger på nyfikenhet och att vi tillsammans med andra kan dela med oss av våra perspektiv för att vi gemensamt skall komma fram till nya lösningar på utmaningar som oftast är de samma sedan urminnes tider. I det stora hela är det ju samma frågeställningar som vi brottas med idag som mänskligheten gjorde för t ex 3000 år sedan. Skillnaden är i huvudsak den tekniska utvecklingen och att judendomen i sin tro gav individen utrymme för att just testa och utmana och inte bara acceptera att det är som det är. Teknikens utveckling är imponerande och helt avgörande att följa och att tillämpa om man vill leva gott. Än en gång kan du bara reflektera över att för endast 25 år sedan fanns inte begreppet PC, endast några få inom det militära och universitetsvärlden använde ett mycket krångligt Internet och mobil kommunikation var inget som gemene man hade regelbunden nytta av eller tillgång till. Du vet själv vilken betydelse datorer, Internet och mobila system haft för vårt liv idag. Utvecklingen kräver att vi vågar dela med oss av vårt tyckande, att vi vågar vara kreativa och utmana etablerade sanningar och att vi hela tiden klarar av att ställa om för att utnyttja nya möjligheter och förutsättningar. Därför är det viktigt att vi människor tycker och vågar dela med oss av det tyckandet. Det är dock tråkigt för tempot i utvecklingspotentialen när allt för få människor underbygger sitt tyckande med lite objektiva fakta. Tänk vad mycket snabbare vi skulle utveckla vårt samhälle om utgångspunkten för vårt politiska tyckande mer kunde bygga på historiska fakta och analyser. Självklart skall vi även försöka testa helt nya idéer i strävan efter en bättre morgondag. Vårt samhälle måste lära sig att tänka nytt och utvecklande mycket snabbare. Vi måste klara av att snabbare omsätta de nya tankarna i konkreta lösningar som skapar ett nytt stort värde för oss invånare. Det är en av fördelarna vi har mot kommunistländer där människor inte vågar tycka och därför ligger de ofta steget efter oss vad avser nyutveckling. Vi skall dock alltid vara medvetna om att om de har ambitioner då kommer deras ledarskap snabbt stjäla våra idéer och sedan producera billigare och minst lika bra som vi. Tidsfaktorn är viktig för att vi skall försvara vårt välstånd. Ojj... ett långt inlägg utifrån att jag bara ville stödja Cecilia Forss (Kommunalråd i Uppsala) påstådda kommentar om att många som klagar på vinterdäck utan dubbar nog aldrig kört bil med vinterdäck utan dubbar. Själv har jag kört bil med vinterdäck utan dubbar i 7 år och det har bara uppstått ett problem en gång. Den gången hade det snöat tre decimeter och jag chansade på att jag kunde köra utan att snön skottats undan lite först..... Det gick inte. Efter att ha skotta lite fungerade det utmärkt igen. Jag har bromsat på isbelagda stadsgator utan problem. Jag har kört omkring i Funesdalens lantliga miljöer utan problem. Att tycka att det blir dåligt utan dubbdäck är enkelt men hur många av de som tycker så har provat alternativet? Mindre politiskt tyckande utan i vart fall lite empiriska stöd för tyckandet skulle inte skada!

Glädje & sorg

Livet bjuder hela tiden på en känslomässig bergodalbana. I fredags begravdes min kära mormor, Birgitta. Det var en fantastisk dag. Solen stog på en klarblå himmel och snön var djup men också helt vit och vacker. Balingsta kyrka utanför Uppsala fylldes av släkt och vänner för att ta ett sista farväl av mormors kropp. I våra sinnen kommer hennes själ för alltid leva vidare och gör så sedan hon avled den 10/2. 68 röda rosor fick vi närmaste lägga på mormors kista. 68 röda rosor som symboliserade alla de år som min morfar och mormor delat kärlek. En kärlek som gav frukter som fanns, i stora mängder, i kyrkan. De flesta av oss släktingar var där. Från familjens klokhuvud, morfar Arne 88 år, till charmiga lilla Signe 4 månader. Alla från familjens äldsta till familjens yngsta slöt upp runt psalmer som jag aldrig hört förut och som hade texter som kunde vara skrivna av de största filosofer. Det var en vacker och känslosam stund. Positiva tankar blandades med tårar. När mormor lämnade kyrkan gjorde hon det buren av sina barn och min pappa samt min mosters man. Alla vi andra hade ställt upp oss i det underbara vädret längst kyrkogången och till sång bars mormor fram till begravningsbilen. Alla ställde sig i anslutning till begravningsbilen och där sjöng vi alla "Härlig är jorden..." och mormors kropp rullade iväg i det fullständigt underbara vintervädret. Därefter samlades vi på Hammarskog för en minnesstund. En mycket fin och även den rörande stund. Framförallt fortsätter min morfar att imponera på mig. Skarpare än de flesta i huvudet och med en tro på människor som få andra. På sitt vanliga sätt berättar han delar av mormors liv och om deras liv tillsammans. Framförallt känner man i hela rummet hans stora kärlek till min mormor. Jag är glad över att just jag har en så underbar och klok morfar.

Från sorg till glädje. Igår började festligheterna på Nalen redan 14:00. Champagne vid entrén och sedan inleddes en födelsedagsfest för min mentor Lars V Kylberg "som hette duga". Stora delar av Sveriges industriella toppskick under efterkrigstiden var där. Mycket goda viner och mycket god mat varvades med jazz i olika former. Inte minst Victoria Tolstoys framträdanden var mycket njutningsfulla. Det skadar ju inte heller att hon är en Uppsalatjej ; ). Förutom familjen var det bara jag och Sten Gustavsson, en av de största moderna svenska industrinestorerna som fick hålla tal. Efter alla år jag haft glädjen att ta del av Lars kunskaper, erfarenheter och humor ses jag nästan som familj. Därefter var det mycket dans och självfallet innehöll kvällen även ett moment där Lars gick upp och spelade piano tillsammans med en av kvällens jazzgrupper. Dagen och kvällen bjöd på mycket glädje och jag är säker på att födelsedagsbarnet hade kul och trevligt! Tack för din generositet och en väldigt lång och rolig fest!

torsdag 4 mars 2010

Tack! Mot världens mest utvecklande och trivsamma kommun

Ett stort tack till alla medlemmar som gav mig sitt förtroende på gårdagens stämma! Jag känner mig väldigt hedrad och blir nästan lite "rädd" för utmaningen att förvalta detta hedersamma förtroende. Jag har alltid brunnit för att bidra till att samhället utvecklas i en positivare riktning. Jag har också alltid engagerat mig i stöd till särskilt utsatta. Mitt sista slagsmål som grabb var när jag gick i 4:an och slogs mot två killar som inte slutade att mobba en parallellklasskompis med ADHD och lite andra problem. Jag gillar inte människor som mobbar. Jag gillar inte människor som inte hjälper till att värna de svagaste. Jag gillar inte extrema egoister som bara tänker på sig själva och ofta är giriga. Jag fruktar att Sverige än en gång kan bli fattigt om inte dagens politiska linje + en hel del utveckling av politiken tillkommer. Därför engagerar jag mig. Jag vill att vi skall ha råd att ta hand om våra svaga och utsatta. Jag vill att vi skall utvecklas så mycket som möjligt men i symbios med miljön. Jag vill att vi skapar ett företagsammare samhälle som kan bidra till en generell välfärd. Jag vill att besluten skall ligga så nära dig som möjligt! Jag är kraftigt allergisk mot centralisering och har stor erfarenhet av hur energiskapande decentrala lösningar är. Jag tycker att så stora delar av vårt land som möjligt skall leva. Därför vill jag också vara med och hitta smarta lösningar som gör att landsbygden och städerna kan leva hand i hand på ett ännu bättre sätt än idag. All politik skall utgå ifrån att vi alla är unika individer med väldigt många intressen och smaker. Om man tycker att alla individer är unika kommer man aldrig att förorda alla dessa vansinniga kollektiva lösningar som inte ger utrymme för oliktänkande och bästa möjliga värde för våra skattepengar. Därför är jag Centerpartist. Än en gång TACK! till alla medlemmar som givit mig förtroendet. Nu skall vi vinna övriga invånares förtroende! Vill du vara med och skapa en av världens mest utvecklande och trivsamma kommuner? Kontakta mig gärna, så skall jag se till så att din röst blir mer hörd. Kontakta mig gärna, så skall jag se till så att du blir med i någon av våra politiska utvecklingsgrupper som både förhåller sig till dagens problem men som framförallt utvecklar och samtalar om hur vi bidrar till att bli just en av världens mest utvecklande och trivsamma kommun! 

Ett helhetsparti

Snart är det dax igen för Centerpartiet i Uppsala att rösta fram kommunlistan. De som står högst upp förväntas vara partiets lokalt främsta företrädare. De som står högst på listan kommer att representera de invånare som ger partiet och dess representanter sitt förtroende den 19/9 2010. De som står högst upp skall förhoppningsvis bidra till att många väljare väljer att ge Centerpartiet sitt förtroende i valet. De som står högt upp måste investera massor av tid i valkampanjen för att vår politik skall uppfattas av väljarna i bruset av alla partiers budskap. Inför kvällens stämma hoppas jag att medlemmarna känner att vi skall välja ett lag som både kan samarbeta, vinna invånarnas stöd för sig själva och vår politik samt som kan regera på ett ansvarsfullt sätt. I morse reflekterade flera politiska analytiker över Centerpartiets nationella utveckling. Vi saknar tydligen profil. Vi har gjort bort oss kopplat till kärkraft och integritetsfrågor etc. Helt klart har vi ett kommunikationsproblem eftersom vi har en tydlig profil som det starkaste företagarpartiet, det starkaste miljöpartiet inom Alliansen och det starkaste decentraliseringspartiet! Centerpartiets idéer behöver få ett större stöd bland folket!

onsdag 3 mars 2010

Kommunister - Nej tack!

Oavsett i vilken form de dyker upp måste de lyftas fram i ljuset och få visa sina rätta ansikten de som tror på kommunism. Idagens UNT kan man än en gång se hur naiva och farliga troende kommunister är. Två Kommunister från Tierp ger sig på moderaterna med argument som i vart fall tydligt visar hur de tänker. De hävdar t ex på fullt allvar att Kuba inte är en diktatur bara för att de erbjuder fri skolgång och fri sjukvård till sitt folk....... Kuba är en diktatur. Jag var själv där under jul och nyår förra året med min son och 1) vi hade trevligt 2) vi fick en underbart spännande och annorlunda upplevelse 3) vi hade härligt väder 4) vi åt god mat 5) tog del av deras fantastiska konstnärers verk samt underbara dansshower etc MEN det var också väldigt tydligt att landet inte klarat av att inspirera sitt folk att även skapa ett materiellt välstånd eftersom man inte får äga något. De allra flesta vi träffade var fattiga. I princip alla byggnader var fallfärdiga (förutom våra hotell och resorts som var extremt lyxiga) eftersom ingen kände ett ägarskap och därför vårdade tillgångarna löpande. Eftersom jag är nyfiken frågade jag nästa alla lokal personer jag mötte om vad de tyckte om systemet etc. Ingen av dem ville tala om "politik". Några talade om att det var för att de riskerade att straffas om de gjorde det. Vi träffade några få som hade det bättre än andra och de var självklart rättrogna kommunistledare eller duktiga idrottare........ Jag delar kritiken mot embargot. Självklart avslutar de "rättrogna" Tierparna sin debattartikel med ett angrepp på det fria företagandet och ser vinst som något negativt. Vad skall man säga? Jag väljer att säga LÄS BETEENDEVETENSKAP och LÄS EKONOMI så tror jag att dessa vilsna själar förstår att vänsterns/kommuisternas idéer inte är bärkraftiga utan endast utopiska.

tisdag 2 mars 2010

Omdöme - Röda Korset

Vad skall man säga? Jag säger omdömeslöst. Att en person som Bengt Westerberg, med all den erfarenhet som han förväntas ha, saknar omdömet att ligga lågt och helst göra en "pudel" där han lämnar sitt uppdrag alternativt själv väljer att skänka 65% av sitt arvode till nödlidande, det är anmärkningsvärt. Istället väljer han att gå till anfall och försöka försvara det som inte kan försvaras. Jag tycker synd om Röda Korset som hamnat i denna negativa situation. Röda Korset är en mycket viktig och bra organisation. Röda Korset förtjänar bättre. Jag hoppas att Röda Korsets medlemmar väldigt snart lämnar detta negativa bakom sig och väljer nya främsta företrädare som ser uppdraget som ett hedersuppdrag med rimlig ersättning. Westerberg försöker med hjälp av sina PR konsulter byta fokus på debatten MEN det är omdömeslöst att inte förstå att själva nivån på ersättningarna inte är ok. Ibland måste man bevisa att man är en människa som inte bara tänker på sig själv. Att man är beredd att lägga tid för att hjälpa behövande utan att alltid kräva "marknadsmässig" ersättning. Om Westerberg bryr sig om Röda Korset borde han lämna.

måndag 1 mars 2010

Dax att avskaffa riksdagen?

Intressant att läsa flera artiklar idag om att flera riksdagsledamöter gått samman i ett partiöverskridande nätverk för att försöka göra riksdagen betydelsefull igen........ Uppenbarligen är 80% av riksdagsledamöterna endast symboliskt viktiga, då de viktiga besluten helt tycks fattas av några få som är starkt kopplade till regeringskansli och departement. Det kanske alltid har varit så. Det kanske bara är dagens öppnare samhälle som gör detta mycket tydligare för både de som direkt berörs och oss väljare. Det kanske är dax för en modernisering av vårt demokratiska system så att vi både klarar av att vara snabbfotade i den operativa ledningen av vår demokratiska maktutövning samtidigt som vår lagstiftande församling synligt och märkbart är mäktigare och inte bara en samling som förväntas göra det som de blir tillsagda att göra av några som sitter på Rosenbad.  Vi kanske skall halvera antalet nationellt och istället ge de som kämpar om de platser som finns kvar bättre ersättning? Vi kanske skall satsa på fler lobbyister i Bryssel istället? Vi kanske skall göra om Sverige till en varumärkesfråga och sedan köra ett kommunalt och EU fokus istället? Hur skulle vi göra om vi byggde ett helt nytt system från början utifrån den världsbild som vi känner idag? Inte skulle vi bygga ett system som ser ut som det gör nu i alla fall. Vad tycker du?