onsdag 22 april 2015

Hiss och diss

Hiss
Igår var jag på en mycket intressant, utvecklande och trevlig middag hemma hos ärkebiskop Anje Jackelen. Jag gillar skarpt hennes sätt och hennes förankring i såväl teologi som naturvetenskap. Bl a berättade hon en bibelberättelse om betydelsen av möten mellan människor. Och Internet i all ära men de gammelfysiska mötena mellan oss människor är fortfarande oslagbara för att stärka relationer, gemensam kreativitet och för att försöka lösa konflikter. Svenska kyrkan har fått en lysande företrädare i Anje Jackelén. En företrädare som också i modern anda testar nya kommunikationsformer för att nå fler av oss människor med budskap kopplade till livsåskådningar, etik, moral, hopp och även annat.

Diss
Att egenmäktigt göra enskilt anspråk på vårt gemensamma offentliga rum är helt oacceptabelt! Det är också mycket dåligt att det nu tar så lång tid för kommunen, Kronofogdemyndigheten och Polisen att avhysa de personer ("asfaltsläggarna") och deras fordon som tagit över Uppsalabornas viktiga rekreationsområde vid KAP i centrala Uppsala. Det är en del av vårt gemensamma offentliga rum och det ska vara tillgängligt för alla och området ska inte skräpas ner, inte förstöras och inte vårdslöst trafikeras på det sätt som de som nu egenmäktigt tagit över platsen gör. Att hänvisa till allemansrätten som grund för att det tar onödigt lång tid att avhysa dessa personer är befängt. Bl a finns stöd för att skyndsamt avhysa dessa personer kopplat till våra lokala ordningsföreskrifter som tydligt anger att camping endast är tillåtet på av kommunen angivna platser! Det är viktigt att de snabbare avhysningsprocesser som kommunen, Kronofogdemyndigheten och Polisen under 2013 och 2014 utvecklat snabbt tillämpas när fortsatta liknande intrång görs. Då motverkas också de övergrepp som många Uppsalabor som tyvärr köper tjänster från dessa människor utsätts för.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar