lördag 31 mars 2012

Vilse och vilseledande

Liberal och faktabaserad
Många av er har inte UNT (En lokal Uppsalatidning). Många av er som har en relation till UNT har säkert inte deras papperstidning. Nyligen fick jag ett trevligt mejl från en ledande medarbetare inom detta mediabolag. Han klargjorde för mig att ledaren är liberal och att övrigt material i tidningen helt bygger på fakta och journalistisk efterforskning. Eftersom jag själv och mitt parti har en liberal utgångspunkt i vår syn på samhällsbyggandet känns det bra med ett mediabolag som i en eller annan form strider för de liberala värderingarna.

Utgångspunkten för det mejl jag fick var ett blogginlägg där jag undrade om liberal var synonymt med folkpartistisk. Personligen förstår jag inte vilken ideologisk plattform som Miljöpartiet tar som utgångspunkt. Centerpartiet och Folkpartiet gör det utifrån liberala perspektiv. Om du roar dig med att läsa dagens pappersversion av UNT undrar jag om du anser att fakta, saklighet och det liberalneutrala gäller.

Bl a finns idag en artikel om att Folkpartiet i Uppsala nu vill gå Centerpartiets väg och ha en öppen, tror jag, kamp om ledarskapet inom partiet. Centerpartiet har sedan flera år ett helt öppet valförfarande där alla som känner sig kallade att ta på sig ledande politikerroller fritt kan konkurrera om medlemmarnas röster. Varje enskild medlem har också en fullvärdig röst. Inga ombud väljer utan varje medlem är lika mycket värd. Vilket allmänintresse tillgodoses av att publicera att FP nu vill gå mot en öppnare intern valprocess? Det hade varit intressant att läsa en artikel som beskrev hur de olika partierna går till väga när de väljer sina ledande företrädare. Då hade jag som läsare kunnat se hur olika demokratiformer som våra partier har. Ur ett demokratiskt perspektiv skulle det också vara intressant att få en bild av vilket Uppsala varje parti skulle bygga om de hade egen majoritet.

Tydlig eller otydlig
Alla som vill nå ut med budskap brottas med utmaningen att lyckas nå fram till de önskade mottagarna. Vi lever ju i ett gigantiskt informationsbrus. Därför är det kanske inte så konstigt att Kerstin Kollberg på UNT inte har förstått att Alliansen har en gemensam färdriktning. Vi vill att Uppsala skall fortsätta att vara en attraktiv kommun att leva i och att flytta till. Vi vill att Uppsala skall bli en ledande näringslivskommun, då vi är övertygade om att ett starkt lokalt näringsliv borgar för att våra invånare kan få bästa möjliga välstånd. Om vi blir en ledande näringslivskommun kan vi erbjuda många intressanta arbetsuppgifter, bättre lokal infrastruktur, bättre idrottsanläggningar, ett rikare kulturliv, bra skolor etc. För första gången har nu också Uppsala ett Näringslivsråd (Näringslivsgrupp) där lokala företagsrepresentanter, universiteten, facken, ledande kommunala partiföreträdare och ledande kommunala tjänstemän ingår. Jag har äran att leda detta arbete som redan börjar ge resultat och där vi med enade krafter kan ta oss till nya och ännu mer framgångsrika höjder. Även om vi mellan våra partier i vissa sakfrågor kan ha olika åsikter om hur de gröna perspektiven skall värnas och utvecklas, i takt med att vi blir den ledande näringslivskommunen, är vi övergripande överens om att Uppsalas tillväxt skall ske miljö och klimatsmart. Självklart är det viktigt för medborgarna att värdera skillnaderna mellan partierna om hur vi lyckas bygga en attraktivare och en fortsatt grön kommun. Jag delar inte alls Kollbergs verklighetsbeskrivning. Eftersom vi inte är ett parti som leder Uppsala är det självklart att det inte alltid blir tillräckligt tydligt vad vi gemensamt har för övergripande perspektiv.
http://www.unt.se/ledare/partiprinciper-som-virvlar-runt-1708140.aspx

fredag 30 mars 2012

Generationers villkor

Blir det bättre?
Alla generationer ställs inför nya villkor. Ibland får generationerna som följer det bättre, ibland sämre. Ett exempel på det olika generationer får uppleva är olika ungdomskulturer. Som jag skrivit om tidigare har vi t ex Elvis-tiden, 68-vågen (där många i HD verkar ha varit aktiva), punken etc. Själv fick jag vara med om framförallt discons start. Jag läste att vissa ungar åter börjar leva ut som 68-generationen... Hur ser du på det?
http://www.dn.se/pa-stan/klubb/lite-lagom-lesbiskt-pa-nalen

torsdag 29 mars 2012

Slottsträff med stjärnor

Framtidshopp
Jag har deltagit i en utmaning där kända och väldigt duktiga idrottare i Uppsala utmanats av ett gäng amatörer. Jag var en av dessa amatörer som lottades mot en duktig fotbollsspelare. Alla, både stjärnorna och vi amatörer, är personer som verkar våga sätta tuffa mål och som ständigt vågar anta utmaningar. Det blev en väldigt trevlig tillställning i Uppsala slotts mycket trevliga representationsrum. Landshövdingsparet bjöd på en mycket god middag under vilken vi sammanfattade våra upplevelser i 24UNTs kamp. Stämningen var mycket positiv och det var väldigt trevligt. Det blev dessutom sent. Att det blir sent brukar vara ett bra kvalitetsbetyg. Förutom en rolig upplevelse har utmaningen gett mig en betydligt bättre insikt i att vi har många väldigt duktiga och lovande idrottare i Uppsala. Nu har auktionsvinnarna kopplade till Fru Gårman fått sina kändisautografer : )


Nu är det jobbigt
Jag hoppas verkligen att M och Alliansen klarar av de prövningar som nu finns både inom Alliansen och inom M. Ett vänsterstyrt Sverige skulle vara väldigt dåligt för välståndsutvecklingen.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14603240.ab
http://www.dn.se/nyheter/sverige/tusentals-fler-har-blivit-sjukskrivna

onsdag 28 mars 2012

Är obalansen problemet?

Politik är att vilja
De allra flesta politiker jag träffar vill något. Vissa tänker stort och andra tänker litet. Så skall det nog vara om man är en del av en representativ demokrati eftersom det säkerligen speglar medborgarna i stort. Både de stora och små perspektiven är viktiga. Att se kedjan och vilja bygga den är en viktig förmåga. Eftersom ingen kedja blir starkare än dess svagaste länk är det också viktigt att se och jobba med länkarna.

Hade alternativen blivit bättre?
Som jag tidigare talat om är det resultaten som räknas. Det räcker inte att försöka skapa mediabilder av något som inte kan försvaras med statistik. Samtidigt vet vi att det finns "lögn, förbannad lögn och statistik". Det fick jag lära mig på statistikkurserna på universitetet. Sanningen är ju att det ofta går att vinkla statistik på så många olika sätt att den kan stödja de mest vansinniga påståenden. DNs analys om hur väl Alliansen utvecklat Sverige under sin tid vid makten är intressant. Statistiken är från SCB. Enligt artikeln utvecklas inte Sverige tillräckligt positivt. Varför är det så? Det finns självklart massor av förklaringar. En är att SD är vågmästare och att regeringen på nationell nivå inte har egen majoritet. Vi har faktiskt en minoritetsregering i Sverige bestående av fyra partier. En annan förklaring kanske är obalansen mellan dessa fyra partier. Dvs att ett parti är väldigt mycket starkare än övriga i laget. Kan det vara så? Vad tror du? Ur mitt perspektiv är det viktigt att komma ihåg att vi inte vet hur Socialdemokraterna skulle ha utvecklat Sverige. Om de hade vunnit 2010 hade vi haft en regering där S, MP och V skulle samarbeta. Jag är säker på att det hade blivit en väldigt mycket sämre utveckling.
http://www.dn.se/nyheter/politik/unga-utan-jobb-okar-mest-i-bla-kommuner

tisdag 27 mars 2012

Bara resultat som räknas

Snacka går ju.....
När jag gick i skolan var vi ett gäng som ofta använde uttrycket "snacka går ju men att snacka så det går är svårare". Efter rätt många års erfarenheter kan jag konstatera att det ligger mycket i det uttrycket. Det räcker inte med vackra ord eller bara en massa ord. Om man vill lyckas, oavsett inom vilket område det är, så måste man leverera resultat. Det är resultaten som räknas.

Hur mäts politiker? Kan man mäta politiker på något hårt/objektivt sätt eller är det partiernas gemensamma förmåga som på något sätt skall mätas? Ett enkelt svar på frågan är att politiker mäts hela tiden i medlemsomröstningar och val. Problemet med det måttet är att det ofta är kopplat till mycket tyckande, känslor och smittoeffekter mellan t ex kommun, Landsting och riksdag. Precis som inom all annan verksamhet är det viktigt att hitta hårda individuella mått på prestation även för politiker. Frågan är om det är rätt mått som jag idag läste när SvD utvärderade våra ministrar. I Uppsala skulle det absolut inte vara ett korrekt mått eftersom vi som sitter i majoriteten inte lägger motioner eller propositioner.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/det-har-gor-alla-statsrad_6911979.svd
Vad tycker du?

Levererar
För några år sedan gick ett TV program som hette Idol. Jag såg programmet några gånger. Bl a såg jag ett program där en härlig tjej vid namn Amanda Jensen från Malmö (tror jag) deltog. Hon hade en skön stil och en röst med ännu mer potential. Idag hörde jag på Radio Uppland, efter att åter ha talat om Fru gårman, en ny låt med just Amanda Jensen. Hon sjöng helt fantastiskt bra. Hon hade en röst som på många sätt påminde om Amy Winehouse. Jensen levererar. Jag hoppas att hon lever ett hälsosammare liv än vad Winehouse gjorde. Då kan hon bjuda på sin sköna röst och sin sköna stil under många år framöver.

måndag 26 mars 2012

Reformera bostadsmarknaden, nu!

Tillväxten behöver variationer av bostadsformer
Det är hög tid för regeringen att genomföra omfattande förändringar av villkoren för bostadsbyggandet i Sverige! Idag har vi orimliga regler kopplade till bostadsmarknaden. Det måste åter bli lättare att bygga hyresfastigheter. Det måste bli möjligt att bygga ekonomibostäder, dvs bostäder som gärna får bli hälften så dyra att bygga än vad dagens krav skapar möjligheter för. Varför är det en så svår fråga? Våra ungdomar som behöver förstagångsboende behöver dessa möjlighete. Våra medborgare som vill välja, eller måste välja, billigare boendealternativ för att klara övriga livskostnader måste få denna möjlighet. Fler kreativa förslag till förändringar behövs! Har du några?
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kombolagenheter-kan-minska-bostadsbrist_6952737.svd

söndag 25 mars 2012

Barnens bästa

Vad skall man prioritera?
Alla vill ha mer, mer och åter mer. Undantagen är få. Inte minst får vi åter följa i media hur de stackars välbetalda direktörerna "behöver" kraftiga ersättningsökningar för att vara tillräckligt motiverade och för att inte riskera att gå till någon konkurrent...... Som vanligt är det pedagogiska ansvarstagandet bedrövligt när avtalsrörelsen är i full gång på arbetsmarknaden och där återhållsamhet är viktigt. Det är inte lätt att jobba med positiv generell samhällsutveckling om allt för många bara tänker på sig själva. Trots att alla grupper ständigt vill ha mer anser jag att den viktigaste samhällsgruppen är våra barn och unga fram tills när de går ur grundskolan. Det är fram till gymnasiet som alla våra medborgare på bästa sätt skall ges bästa möjliga och så likvärdiga möjligheter som möjligt. Det tjänar hela samhället mest på och ingen av oss har valt sina föräldrar. Vissa har tur med sina föräldrar andra har det inte.

Moderaterna skall nu analysera och komma fram till hur barnens intressen bättre skall tas till vara. Det är bra. Det är så klart ett drag i ljuset av att oppositionen fortsätter sin retorik runt barnfattigdomen i Sverige. Det intressanta med Ms planerade analysarbete är att det redan från början tycks klart att det som kommer fram som förslag på medicin måste vara generella lösningar för alla barn. Jag tycker att det är en väldigt dålig väg framåt. Precis som när vi mår dåligt så kan en bra läkare hjälpa oss att felsöka genom att analysera hela vår livssituation och vilka symtom vi säger oss ha. Därefter fokuserar sig förbättringsarbetet på det man tror är fel. Om jag har ont i foten är det foten som skall få stöd och inte hela kroppen. Hur svårt kan det vara att förstå det? Självklart krävs just riktade satsning om man vill att barnens villkor skall bli mer lika.

Säljer delar av Sverige till Norge
I bl a Mellanöstern pågår konflikter där man i grunden skyller på oförrätter för flera tusen år sedan. Delar av Sverige har för inte allt för länge sedan tillhört dåtidens Norge. I dagens UNT kunde man på ledarsidan läsa lite om de territorier som tidigare varit norska. Bl a Jämtland. Med tanke på att våra grannar i väst är väldigt förmögna kan vi för en stund leka med tanken att vi säljer tillbaks de områden som tidigare var deras. Vi kan väl inte tänka oss att bara ge tillbaks det som en gång var deras? Vad skall vi använda pengarna till? Hur mycket tror du att vi kan få? Om vi bara, som sagt, leker med tanken så skulle jag satsa alla pengar på våra barn och på att Sverige skall bli ett betydligt mer företagsamt samhälle än vad vi nu är. Vad skulle du satsa alla miljarderna på?
lördag 24 mars 2012

Vädrets betydelse

Är våren här?
Det är inte så konstigt att vädret har en stor betydelse för oss människor. I synnerhet i vår breddgrad där klimatet varierar mycket och där förutsättningarna för hur vi bäst skall lägga upp våra dagar starkt påverkas av dagens väder. Kan jag cykla eller måste jag ta bussen? Kommer tåget att gå om det är lite snöstorm? Kommer det att regna om vi planerar en grillfest i trädgården osv. Inte minst har de senaste årens bandyfinaler visat hur vädrets makter påverkar hur ett arrangemang faller ut. För bara två år sedan var det ett fruktansvärt snökaos på finalen och vi var många som nästa trodde vi skulle frysa ihjäl bland publiken. Trots bandyfrukostar innanför västen.... Eller på grund av det skulle vissa säga. I morgon är det dax för bandyfinal igen. Hela Uppsala firar. Det är som ett genrep på sista april. I morgon är den stora frågan hur isen klarar av att det nästan är svensk sommar nu, om solen skiner. Hur tror du att det går?

Kurdiskt nyår och Seminarieparken

Nyår
Det är alltid kul med nyår. Det är oftast kombinerat med festligheter och nyår är i de flesta sammanhang tidpunkten då alla bokslut kan göras om det föregående året. Dagen efter nyårsnatten börjar något nytt. Jag och övriga gruppledare inom Uppsala kommunfullmäktige fick äran att delta på Kurdiskt nyårsfirande. Vi samlades på Fyrispark och nästan flera tusen personer sades vara där. Danserna kändes som när jag var liten och firade jul. Vi stod i ringar, höll varandra i fingrarna och dansade runt, runt och runt. Det var väldigt fullt på dansgolvet. Och det trots att det inte erbjöds alkohol på festen. Det var en intressant och positiv upplevelse. Som jag nämnde i mitt tal är exempel på kurder som bidrar till att göra Sverige mer intressant Sakarias som driver Time butiken på Drottninggatan, Mohammad Hassan som leder FP i Uppsala och Laleh som är en sångfågel och textförfattare som skänker många mycket glädje.

Kvarteret seminariet
Inom kort blir det debatt i kommunfullmäktige om kvarteret Seminariet. Just nu är det kortsiktighet som tycks få bestämma. Jag hoppas att de stora exploateringarna i området kan undvikas då det både på kort och lång sikt kommer att vara mycket negativt för människors välbefinnande. Frågan om kvarteret Seminariet är ett exempel på att många partier inte verkar klara av ett mångdimensionellt tänkande. I debatten om kvarteret är det intressant att media inte beskriver verkligheten om hur partierna står i frågan. Det är endast C och V som helt vill att området helt skall utvecklas och vara en stadsdelspark. MP och FP har hela tiden kunnat tänka sig större exploateringar på marken (även om de är mindre än de nu föreslagna). Personligen tycker jag att det är lite kul att det parti som jag och C står väldigt långt ifrån i denna fråga verkar vara de enda som vill och vågar stå upp mot en exploatering som inte bidrar till folkhälsan.
http://www.unt.se/debattspecial/tio-bra-skal-att-bevara-seminarieparken-1702299.aspx

Det är viktigt att kunna fylla på med lite naturkänsla inom rimliga avstånd. Rimliga avstånd anses inom forskningen vara max 500 meter. Inte minst faktumet att vi människor är beredda att betala mycket mer för bostäder som erbjuder liknande miljöer talar sitt eget språk. Skall samhällsplaneringen stödja kortsiktiga intressen eller skapa förutsättningar för långsiktig hållbarhet?
http://www.dn.se/sthlm/bopriser-okar-med-gronskan

torsdag 22 mars 2012

Skandal - Hur tänker de?

Idag är det vattendagen
Vatten är helt nödvändigt för liv på jorden. Massor av människor, världen runt, skulle vara lyckliga om de kom i närheten av att ha den vatten och sanitetssituation som vi har i Sverige. För att sätta ett särskilt fokus på denna fråga, en gång per år, finns en "World water day". Den dagen är idag och sammanföll i år med en större Vatten och avloppskonferens som arrangeras i Uppsala. Jag hade äran att delta på konferensen. Framförallt hade arrangörerna och Uppsala äran att besökas av Jan Eliasson, ny vice generalsekreterare i FN. På den presskonferens som arrangerades i samband med Jans närvaro kom ett mediaföretag. ETT mediaföretag! Hur är det möjligt att man inte tycker att det är stort att en person som fått ett så stort internationellt uppdrag, och som är ordförande i "Water aid", är värd att intervjua när han är på besök. I synnerhet när det är väldigt nyligen som han fick uppdraget och inom kort tillträder det samma. Helt klart är att jag inte skulle överleva som redaktionschef om liknande prioriteringar anses kloka.......... Vad tycker du om att det lokala mediaintresset för en så stor personlighet och en person med ett så stort kommande uppdrag inte får mer uppmärksamhet? Bara faktumet att han nyligen röstades fram som den man som flest kvinnor skulle vilja ha en träff med borde väl räcka för att inse att han får många att läsa artiklar som inkluderar hans person.....

onsdag 21 mars 2012

Relativitetsteorin eller "grader i helvetet"

Fult spel
Det är intressant att steg för steg lära sig det politiska hantverket. En del av "stor" politiken tycks vara mycket fult spel för att vinna egna fördelar. Jag bestämde mig tidigt för att jag inte kommer att sjunka så lågt att jag kommer att ägna mig åt liknande spel. Att skapa rubriker som inte stämmer eller att tala illa om personer utan att fara med sanningar. Jag tror medborgarna är klokare än så och jag tror framförallt att det resultat olika individer och grupper levererar talar för sig själva.

Albert Einstein bevisade genom relativitetsteorin att allt är relativt. Så är det. Ett annat sätt att säga samma sak på är att "det finns grader i helvetet". Några eller någon försöker åter skada mig genom att påstå att jag inte kan förstå att de som har det sämst i det svenska samhället, ur ett materiellt perspektivt, sannolikt har det väldigt besvärligt. Det är klart att jag förstår det. Det är dock så att vi i Sverige, relativt sett, är mycket lyckligt lottade och tack vare de värden som vårt näringsliv skapar kan erbjuda alla svenskar tak över huvudet och mat på bordet. Det är långt ifrån alla länder som kan erbjuda alla sina medborgare den miniminivån av levnadsstandard. Bangladesh är ett extremexempel på land där många verkligen lever i fattigdom. I Sverige talar bl a Rädda Barnen om relativ fattigdom. Självklart kan det även finnas människor i Monaco som då klassas som fattiga eftersom några av dem bara har någon miljon medans andra badar i massor av miljoner. Jag säger fortfarande inte att det inte finns många i Sverige som har det ekonomiskt ansträngande. Jag säger att vi tack vare det välstånd som näringslivet skapar idag kan erbjuda ett stöd till alla svenskar som behöver det. Ett stöd som bl a innebär tak över huvudet och mat på bordet. 

Jag engagerar mig i politik för att Sverige skall fortsätta att vara ett samhälle där alla kan ges en rimlig miniminivå som levnadsstandard. Det kommer vi inte att kunna erbjuda framöver om vi inte blir betydligt företagsammare och om vi inte lyckas öka den svenska sysselsättningsgraden (fler som jobbar i förhållande till de som inte jobbar). Hur tror du att det går för Sverige?

tisdag 20 mars 2012

Hjältar & personlig integritet

Fantastiska idrottsprestationer
Fru gårmanskyltar har sålts i Uppsala för att dra in lite pengar till trafiksäkerhetsprojekt kopplat till våra barns välbefinnande i skolmiljö. För att öka intresset kopplat till försäljningen, om det nu behövdes....., har några kända idrottspersoner som lever i Uppsala också bjudit på sin autograf som medföljer respektive Fru gårmanskylt. Den störste av Uppsalas idrottare träffade jag över en lunch igår, Tomas Gustafson. Tomas har bl à tre OS guld i skridskoåkning. Hans prestationer talar för sig själva. Dessutom var han en mycket trevlig, engagerad och allmänbildad person. Jag lyfter på hatten för en imponerande person som bjudit oss svenskar på fantastiska stunder!Var tog han vägen?

Stakka-Bo var en intressant person i vår ankdam. Han vågade tänka nytt och bröt gränser. Var tog han vägen? Har han emigrerat till USA och satsar helt på att bli regissör. Har du någon koll på honom? Det kanske är toppen om ingen vet vad han gör, då har inte övervakningssamhället helt tagit sitt grepp om vår nutid........


Personliga integriteten måste försvaras, hela tiden!!

Vi får inte ta vår personliga integritet för given. Vi kan inte vara så naiva att vi tycker "jag har inget att dölja så det är inget problem". För att få dig som tvekar att lättare förstå hur idiotisk denna allmänna kontroll av invånarna är tycker jag att du skall reflektera över om du tycker att det är ok att staten sätter upp kameror och mikrofoner i alla dina rum hemma. Tycker du att det är ok? Du har väl inget att dölja? Det gör väl inget om de får höra att du ibland uttrycker dig ironiskt eller t o m förolämpar din syster.....


söndag 18 mars 2012

Alliansens framtid

Trovärdighet
Det har varit en hel del debattartiklar och insändare runt om i landet runt temat "Alliansen har gjort sitt". Många av artiklarna och inspelen är intressanta och måste definitivt tas på allvar. Syftet med Alliansen var att sätta stopp för Socialdemokraternas maktmonopol. Maud Olofssons, Centerpartiet, hårda arbete för att få till en Allians är utan tvekan en framgång för oss som gillar konkurrens och som absolut inte gillar när det är samma maktstruktur hela tiden. Det är ofta bra för välståndet om makten löpande flyttar till de som har de mest värdeskapande idéerna och genomförandekraft. Det gäller såväl den offentliga makten som den privata. De som stelnar till och bara försöker förvalta sin makt och sina förmögenheter brukar inte bidra till att välståndet ökar. Vi får se hur det går för Alliansen framöver. Jag tycker att samarbetet fungerar bra i Uppsala. Hur det fungerar på riksnivå och på andra platser runt om i landet är dock oklart.


Eftersom de mindre Allianspartierna tycks ha svårt att få stöd för sina idéer inom Alliansen är det besvärande att Moderaterna nationellt tycks sakna idéer. Det kanske är det som representerar konservatism. Nu börjar det också bli risk för att Anders Borgs gloria falnar. Om dagens graverande ledare av Peter Wolodarski, i DN, kopplad till misshushållningen inom svenska försvaret stämmer är det mycket allvarligt. Då kan inte Anders Borg längre anses vara en så fantastisk beskyddare av våra skattepengar som många av oss tror. Även Sten Tolgfors situation känns allt jobbigare om anklagelserna stämmer.
http://www.dn.se/ledare/signerat/en-varld-av-hemligstamplar-toppstyrning-och-dunkla-beslut

Vad är problemet inom Folkpartiet?
Alla organisationer har ständiga utmaningar och upplever både positiva och negativa stunder. Våra politiska partier utgör inga undantag. Centerpartiet letar fortsatt efter en väg mot en ny storhetstid. Jag tror den kommer. Folkpartiet tycks också vara inne i en tuff period i skuggan av Moderaterna.

UNT är i huvudsak ett media som försöker stötta Folkpartiet som politisk kraft. I dagens UNT tyckte ledaren att det var bra att Folkpartiet också växlar upp i miljöfrågorna. Jag tycker det är intressant om C och FP kan debattera mer runt miljöfrågor. Det blev tydligt under förra veckan att Centerpartiets förra partiledare Maud Olofsson tar avstånd från huvuddragen i FPs miljöpolitik. Personligen tycker jag att alla partier borde vara aktiva inom alla större politiska områden. Det är bäst för att kryssa framåt mot en bra utveckling.

Jag skulle gärna läsa en analys från UNTs ledare om vad det är som händer med FP inom Uppsala län. Vad är det som hänt och händer i Knivsta där FP plågas av en massa internt bråk? Vad är det som händer i Enköping där FP nu bl a valt att lämna Allianssamarbetet? Har FP en strategi eller är det bara intressant partikaos som äger rum?
http://www.unt.se/ledare/konkurrens-i-miljopolitiken-1696459-default.aspx

Jag hoppas att Alliansens parter klarar av att förnya sig och att vi nationellt och i Uppsala klarar av att fortsätta att samarbeta samtidigt som vi kan ha en öppen debatt med högt i tak. Utvecklingen mår bra av det. Eftersom Alliansen i flera sakfrågor har olika förslag på "lösningar" är det viktigt att även skillnaderna mellan Allianspartierna ges en chans att bli kända. Man kan självklart samarbeta även om man inte alltid tycker lika. Vad tror du händer med Allianssamarbetet?

lördag 17 mars 2012

Gränslös girighet och kortsiktighet

Paradigmskifte
Förhoppningsvis är vi inne i ett paradigmskifte där västvärldens politiska system ställer om regelverken så att inte kortsiktighet kan belönas som det gjort de senaste 20-30 åren. Kortsiktighet är endast spekulation och idag framförallt ett sätt att snabbt flytta över kollektivets pengar från t ex pensionsavsättningar till några få enskilda finansklippare runt om i världen. Jag går så långt att jag säger att dessa extremt giriga och kortsiktiga kapitalister är destruktiva för utvecklingen om vi vill fortsätta att ha ett generellt välstånd. Det går att införa våldsamma beskattningar på kortsiktiga transaktioner och därigenom sätta stopp för den spekulationsekonomi som endast gynnar ett extremt fåtal. Måste man försöka styra på det sättet, dvs genom avgifter och skatter? Självklart eftersom det annars inte blir någon förändring. Varför skall de som tjänar miljarder på att utnyttja det som är möjligt själva ändra sitt beteende och därigenom låta bli att kortsiktigt maximera sitt egna förmögenhetsbyggande?
http://www.dn.se/ekonomi/chef-larmar--investmentbank-kallar-kunder-muppar

Går det att ändra spelreglerna så att de gynnar långsiktighet före kortsiktighet? Självklart även om det är svårt. Det är ju några av världens förmögnaste som tjänar på denna idioti så de lägger självklart massor av lobbyarbete på att motverka förändringar. Hotet om att det inte hjälper att skärpa reglerna i Europa när kapitalet bara flyttar till t ex Asien är vanliga argument. Det går att skapa en mer hållbar kapitalist med långsiktiga belöningssystem. Arbetet med att se till så att det händer måste gå fortare. De positiva och långsiktigt byggande kapitalisterna kommer även i fortsättningen kunna bygga stora förmögenheter. Det tycker jag är bra om de är just långsiktiga och bygger reella verksamheter som skapar värde. Det är det politiska etablisemanget som måste driva frågan om ett ändrat finansiellt system ännu tydligare om de verkligen vill att vi skall fortsätta att ha ett generellt högt välstånd i Sverige och Europa. Vad tycker du att man skall göra?

fredag 16 mars 2012

Omöjliga uppdrag & älskade

Företagarna och Aktiespararna
Företagsamma personer har massor av positiva egenskaper. Det är också dessa personer som ser till så att alla i vårt samhälle, i vart fall hittills, får ett generellt väldigt gott välstånd. Oavsett vad olika människor känner i Sverige så har alla det väldigt bra här. Jag har precis fått hem min son från Bangladesh. Om man har lite perspektiv på sitt liv i förhållande till andra människor runt om i världen så kan man förstå att även de som kallas "fattiga" i Sverige har det fantastiskt bra. Idag. Om det blir så även i morgon beror helt på vår förmåga att föräras med och att matcha fram företagsamma personer som skapar företag som finansierar det generella välståndet.

Jag "älskar" företagsamma personer. Samtidigt kan jag ödmjukt konstatera att många av dessa personer är väldigt ego centrerade och då blir det ofta mycket svårt att få till samarbetsformer där vettiga kompromisser kan skapas. Två utmärkta exempel på hur svårt det är för företagsamma personer att komma överens är organisationerna Företagarna och Aktiespararna. Framförallt Företagarna. Det tycks vara nära omöjligt att vara "VD" för dessa organisationer då styrelserna tycks helt oförmögna att 1) vara tydliga med inriktningen med verksamheten och 2) våga backa upp sin VD att driva nödvändiga förändringar. Varför denna reflektion? Återigen vill Aktiespararna sparka sin VD......Gynter Mårder. Han kanske inte är stor nog för uppgiften men tyvärr tror jag både Aktiespararna och Företagarna har konstitutionella problem på riksnivå........ Jag tror inte de skall ha någon nationell VD utan möjligen en generalsekreterare och sedan låta lokalföreningarna göra jobbet. Det är bara det som kan bli bra tror jag.

Välkommen hem
Idag hämtade jag min son efter att han haft nästan tre fantastiska veckors upplevelser med sin klass i Bangladesh. Bangladesh är för de som inte känner till landet en stor kontrast till Sverige. Det är nog inte en överdrift att säga att de svenska ungdomar som inte har tidigare upplevelser av den fattigdom som många lever i i Bangladish är väldigt fostrande. Förhoppningsvis blir man både mer givmild men också mer ödmjuk över hur bra vi har det i Sverige, idag. Det var underbart att välkomna sonen hem! Jag är så fantastiskt glad över att mina barn är friska och att båda är människor som bryr sig mycket om mer än sig själva. Jag älskar mina barn och varje dag ger de mig fantastiska positiva känslor. De gör mitt liv så mycket rikare och jag hoppas att de tycker att jag är en bra pappa. Jag älskar t o m min son nu när han har skägg....... Skägget var en överaskning. Jag gillar överaskningar, gör du?

torsdag 15 mars 2012

Företagasamma hjältar

Välståndsskaparna
Ikväll skall jag gå på mingel med de företagare som blivit finalister i Företagarnas tävling om "Årets Företagare", "Årets komet", "Årets samhällsinsats" och "Årets unga företagare". Jag har fått äran att leda juryn som väljer ut vinnare i "Årets Företagare" och "Årets komet". Det är väldigt kul och glädjande att ta del av alla nomineringar som kommit in. Det är fantastiskt att vi har invånare som vill, vågar och orkar prova sina idéer i form av företagsbygge. Det är dessa människor som lägger grunden till hela vårt välstånd. Utan framgångsrika företag finns ingen välfärd att fördela. Åh vad jag skall njuta ikväll när jag får träffa alla dessa fantastiska och modiga personerna!

onsdag 14 mars 2012

Tenniskungar och barnfattigdom

Imponerande
Igår hade jag äran att få besöka Water front i Stockholm och träffa samt titta på avdankade tennisstjärnor som turnerar i någon variant av senior tour. Det var mycket givande att prata med bl a Mats Wilander och inte utan nostalgi fick jag åter njuta av John MacEnroes tennis. Det var imponerande att se hur denna nu helt grå 59:a fortfarande behärskade tennisen på ett imponerande sätt. På samma tillställning fick jag också tillfälle att tala med flera ledande journalister och publicister. Särskilt en av dem menade att några av mina önskemål kommer att bli verklighet inom kort. Han menade att kortsiktighetens tid nu nått vägs ende och nu kommer åter hårt arbete och långsiktighet bli på modet......... Jag hoppas att han har rätt. Han menade också att allt fler i den svenska debatten förstår att utmaningarna i Sverige aldrig kan ses isolerat från vår omvärld. Även det hoppas jag är rätt då det sannolikt innebär att vi kan hitta bättre vägar framåt mot en ny tid av välstånd för oss och kommande generationer som vill eller tvingas leva i den norra utkanten av världen.

Sociala klyftor
Jag kan konstatera att Socialdemokraterna med sin nya ledning saknar konkreta förslag på hur sysselsättningsgraden skall öka framöver. S fortsätter att prata om att alla skall bli högskoleutbildade som en viktig åtgärd. Jag tror att det är viktigt att S fattar att alla människor inte kan och inte vill bli högskoleutbildade. Vägen mot ett framtida välstånd måste innehålla nya arbetsuppgifter för personer som just inte vill eller kan bli högutbildade. Bland de som kan motiveras till högre utbildning lyckas vi förhoppningsvis få fler att vilja och våga att välja tekniska inriktningar. Det behöver Sverige och de kommer nästan garanterat att få jobb om de även har lite social förmåga.

Om Invånartjänst införs i Sverige är jag säker på att vi mycket fortfare kommer att utveckla ett modernt och mer hållbart samhälle! Inte minst kommer det att ge barn och unga till långtidsarbetslösa en bättre självkänsla när mamma och pappa bidrar i samhällsbygget och sannolikt får en bättre självkänsla och därigenom bättre orkar med att vara bättre föräldrar till sina barn. Allt är möjligt om den politiska viljan finns!
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fler-jobb-ger-farre-fattiga-barn_6924135.svd

tisdag 13 mars 2012

Gammeltänk

Nordiska modellen
Tänk att det skall vara så svårt att inse att vi behöver tänka nytt. När partier som Socialdemokraterna fortsätter att bygga sönder samhällen och tänka i gamla banor bidrar det inte till att skapa det nya samhällssystem som desperat behövs. Nytänkande krävs och inte en romantisk syn om att om vi gör som förr så blir det bra igen. Lite patetiskt att följa turerna runt att Socialdemokraterna mönsterskyddat "Nordiska modellen". Jag anta att det bl a görs för att försöka skydda sig från Moderaterna så att de i vart fall får betala för nyttjande av namnet om de vill tala om att det faktiskt var de som tog fram den Nordiska modellen.......
http://www.dn.se/ekonomi/strid-om-patent-pa-nordisk-modell

Lägre löner till ungdomar....
Jag blir besviken på krafter som i retoriken tycker att ungdomar skall få mycket lägre löner än vad dagens kollektivavtal kräver. Varför skall man diskriminera unga? Det finns väldigt många unga som är experter inom spelutveckling, IT-säkerhet, filmutveckling etc. Vi äldre kan knappt förstå hur duktiga och produktiva de är. "Men de är ju inte aktuella....." Det är feltänkt att säga att vi behöver kraftigt sänkta ungdomslöner! Det vi behöver är tidsbegränsade praktik och lärlingsjobb där arbetsgivare kan välja att erbjuda mycket lägre ersättningar än idag. Då gäller det oavsett ålder och är kopplat till avsaknad av tidigare arbetserfarenhet. Självklart saknar många unga arbetslivserfarenhet. Det är dock också så att många i Sverige saknar relevant arbetslivserfarenhet utan att vara unga. Alla dessa personer bör ges samma möjlighet. Vad tycker du?

måndag 12 mars 2012

Stora och små frågor

Vem sätter agendan?
Vad avgör val? Personligen tycker jag att det skulle vara bra om det var de stora och viktiga frågorna som avgör vilka partier medborgare väljer att lägga sina röster på. Det tycks dock vara väldigt många som röstar utifrån helt andra perspektiv. Inte sällan är det en enskild fråga som får stor betydelse för en valutgång. I USA lyfts ofta valet mellan Nixon och John F Kennedy också fram på hur avgörande ett TV framträdande kan vara för ett vals utgång. Just nu verkar det som att rituell slakt verkar bli en mycket viktig val fråga i det franska presidentvalet. Ja du hörde rätt. Rituell slakt....... Det är inte alldeles lätt att vilja vara med och utveckla samhället till något bättre när en liknande fråga kan få så stort genomslag. I grund och botten är den självklart en enkel symbolfråga för rädslan för kulturella skillnader. Eller för rätten att fritt utöva sin religion. Vad tycker du om det?
http://www.dn.se/nyheter/varlden/rituell-slakt-het-fraga-i-valkampanj

söndag 11 mars 2012

Okunnigt om trafikpolitik

Ständig propaganda
Det tycks som att politik till stor del är att fara med osanning och att oppositionen ständigt skall ge sken av att de har en bättre politik än de som regerar. Till att börja med är det viktigt att alltid komma ihåg att en opposition alltid kan lova en massa utan att behöva stå till svars för det. Jag kan garantera att det finns oppositionspartier som inte skäms över att göra ofinansierade utspel. Det är alltid lätt att lova en massa om man inte skall betala för det. Oppositionen bestämmer inget! Så är det.

Trafikpolitik
Att det finns mycket att önska kopplat till oppositionen är kanske inte så konstigt. Att det dessutom finns reportrar som skall bevaka kommunens politik som inte känner till den politik som makten idag drive är beklagligt. Det kanske inte är uttryck för något annat än att personen i fråga inte är opartisk. Kan det vara så....? För dem som varit kloka och valt Centerpartiet och övriga Alliansen att leda Uppsala vill jag bara ge följande små beskrivningar av vad vi genomfört och genomför inom trafikområdet;

- Infört flera stomlinjer kopplade till kollektivtrafiken och bl a därför har kollektivtrafikresandet ökat år för år med cirka 7% de senaste åren.
- Infört en 30 km/h zon i centrala Uppsala
- Inför Miljözon i centrala Uppsala
- Infört dubbdäcksförbud på delar av Kungsgatan för att bekämpa luftkvalitetsproblemen i city
- Utökat områden med boendeparkering
- Tar fram en parkeringsstrategi och plan under 2012 (aldrig funnits tidigare)
- Tar fram en cykelstrategi och plan under 2012 (aldrig funnits tidigare)
- Testar gångfarts zon på Dragarbrunnsgatan under 2012

Det är Alliansen som genomfört ovanstående under de senaste åren. Inte någon annan. I city är gående och kollektivtrafik prioriterade. Vi ser bilen som ett mycket värdefullt och viktigt transportslag men tillsammans med City i samverkan försöker vi skapa ett innerstadsrum som skall vara mycket attraktivare än tidigare och då måste vi begränsa trafiken utan att stoppa attraktionskraften att besköka vår innerstad.

Dryga straff!
Hade jag levt i t ex Japan hade PTS (Post och Telestyrelsen) gett ComHem dryga böter nu!! Det är helt sjukt dåligt av det företaget att sedan i fredags inte kunna fåigång Internet till den fastighet där jag bor! Två dygn!!!! Och då har jag en tjänst som inkluderar telefon. Tänk om det hade varit den enda linan till omvärlden!!!!! ComHem är värdelösa!!!!!

fredag 9 mars 2012

Vårdprioritet och enastående prestation

Vem hamnar sist i kön?
Hur ser piroriteringarna inom vården ut? Har politiker gjort någon prioriteringsordning eller är det för känsliga frågor så det får bli som det blir? Hur tror du att det fungerar? Jag vet inte hur det går till. Jag hoppas i vart fall att om det är akuta fall att det är kompetent sjukvårdspersonal som avgör vem som får hjälp först. Men hur fungerar det med prioriteringen av planerade insatser. Är det en kö eller flera köer? Dagens DN artikel om att Stockholmarna vill prioritera upp sig själva framför andra läns vårdpatienter är intressant, ur många perspektiv. http://www.dn.se/sthlm/stockholmare-ska-prioriteras
Vem tycker du skall prioriteras först om det inte är en kö för alla till relevanta delar av vården? Den papperslöse? Den skattebetalare som ingår i det sjukvårdsområde som erbjuder sjukvården? Den skattebetalare från ett annat sjukvårdsområde som köper in sina vårdbehövande hos de som har relevant sjukvård?

Fantastiskt
Visioner ligger ofta bakom stora framgångar. Den svenska folkhemsvisionen bar länge stora framsteg längst sin väg mot målet. Inte minst fantastiska företagare som hakade på det konceptuella tänket och som byggde affärskoncept som kunde bidra till tanken att alla svenska hushåll skulle få det bättre. Två av dessa enastående företagare är Ingvar Kamprad, IKEA, och Erling Persson, H&M. Rikedom kan i sina bästa former vara resultatet av ett långsiktigt och industriellt företagsbyggande. Det är fantastiskt att två av världens tio rikaste personer idag är Ingvar Kamprad, IKEA, och Stefan Persson (son till Erling), H&M. Tänk vad positiva visioner kan bidra till. Det är fantastiskt att två av världens rikaste personer är två svenskar som skapat enormt framgångsrika internationella bolag. Särskilt roligt med H&M då den publika aktien också gjort många svenskar förmögna genom åren.

torsdag 8 mars 2012

Älskade kvinnor

Tomt och rätt meningslöst
Hur skulle livet vara för mig utan kvinnor? Utan tvekan väldigt tomt och kännas rätt meningslöst. Sedan några hundra tusen år bakåt i tiden, då hon som kallas vår urmoder, Lucy, bestämde sig för att hon skulle utvecklas bättre genom att gå på två ben, har Homo Sapiens utvecklats och påverkat jorden på ett nästan ofattbart sätt. Det är kvinnor som föder oss till livet. De allra flesta av oss har nära och starka relationer till kvinnor under våra liv. Och de allra flesta av oss män överlevs av jämnåriga kvinnor. Kvinnor är fantastiska och förtjänar en egen dag.

Förtjänas en dag?
Är det verkligen motiverat med en kvinnodag när det inte finns en mansdag (även om vissa hävdar att vi har det 364 dagar om året)? Jag tycker defintivt att det gör det. Som sagt får vi inte glömma vilket av könen som anses ha varit så innovativt så det ställde sig på bakbenen. Vi får inte glömma att det i vart fall än så länge är kvinnorna som bär nya homo sapiens till livet. Vi får inte glömma att t o m i Sverige infördes allmän rösträtt för kvinnor först 1921. I massor av länder är det fortsatt mycket ojämställt för kvinnor. I det ljuset är det viktigt med en särskild kvinnodag då man kan följa upp hur kvinnors situation utvecklas i Sverige och internationellt. Vad tycker du? 

onsdag 7 mars 2012

Inga trän växer till himlen

Peak
Tom Cook, Koncernchef efter Steve Jobs på Apple ser lika sliten ut som sin företrädare när han snabbt närmade sig döden i en allt för tidig ålder. Det känns utan tvekan som att Apple nu kommer att gå utför efter några års makalösa framgångar. 

Även Fredrik Reinfeldt har sannolikt peakat trots att han har Schlingman som "spin doctor" på skattebetalarnas bekostnad. Jag vet inte vem som tagit initiativet till att partet Reinfeldt skiljer sig men det är säkert Filippa. Hon fick sannolikt nog när DN debatt publicerade mannens artikel om att Nya M är ett parti för alla. Det var sannolikt inte därför hon blev politiskt aktiv. Det är aldrig kul att separera från någon man har många minnen med och som man älskat. Risken finns också att en av parterna fortsätter att älska. Det är dock bättre att separera än att leva i ett ointressant och engerilöst förhållande. Det blir säkert bra för dem båda även om andra partier nu kommer att ta över partitillväxten från ett allt tröttare M. Eller vad tror du? Det är nog bra för Alliansen om de övriga Allianspartierna blir lite starkare igen och Moderaterna lite svagare. Eller är det här helt enkelt ett nytt media och PR trick från Schlingman för att M paret skall bli lite mer som folk i allmänhet. Då är det kanske en del av strategin att bli det enda partiet som folk röstar på i Sverige........ Vad tror du händer?

tisdag 6 mars 2012

Sjuk Nya Moderaterna

Värdefullt att påminnas om huvudsaker och bisaker
För första gången på länge har jag varit lite sjuk. En kraftig förkylning eller någon mindre flunsa utan feber. Jag kan dock åter konstatera hur lätt det är att ta hälsan för given. Jag kan också konstatera hur mycket man vill bli frisk när man har oturen att bli sjuk. Vissa drabbas värre än andra men jag tror det flesta i sjukdommars tillstånd skulle ge väldigt mycket för att bli friska. Det är verkligen härligt att vara frisk. Jag hoppas att jag är helt återställd inom kort så att jag kan börja träna igen.

Allas parti
Det är verkligen kul att läsa Fredrik Reinfeldts debattartikel i DN idag. Några av mina reflektioner är:
- Det är verkligen ett enastående ansiktslyft M genomför. Man, eller Reinfeldt+Borg vill inte längre vara ett parti för en viss målgrupp i Sverige. Man har helt enkelt en så bra ledning och ett så bra program att det passar för alla väljare. Man vill att alla väljare skall välja M.
- Programmet skall nu, precis som hos övriga partier, uppdateras och enligt plan skall 900.000 svenskar få vara med och säga sitt. Det skall bli intressant att se hur ett program som skall passa alla kommer att se ut.
- Alla kanske skulle tjäna på om partierna tillsammans handlade upp två folkundersökningar som sedan låg till grund för uppdaterad politik. Då skulle alla få chansen till en gemensam bild av hur ett genomsnitt av det svenska folket ser på olika frågor och sedan får väljarna ta ställning till hur de olika partierna löser de stora samhällsproblemen. Vilka är dina reflektioner efter att du läst Reinfeldts artikel?
http://www.dn.se/debatt/sa-ska-vi-fornya-och-utveckla-var-politik-infor-valet-2014

söndag 4 mars 2012

Lyckat C möte och nakna bröst

Ett allt starkare lag
Jag har haft en mycket lyckad arbetsövning med flera av mina ledamöter inom Kommunfullmäktige och olika nämnder och styrelser. Mötet blev väldigt lyckat och av de målsättningar vi hade med träffen uppnådde vi alla förutom ett. Arbetsklimatet var konstruktivt, trevligt och högt tempo. Centerpartiet i Uppsala fortsätter att utvecklas i en mycket positiv riktning. Det är bra för Uppsalas positiva utveckling.

Uppmärksamhet
Det är anmärkningsvärt att många ryssar vågar göra sin röst hörd för att motarbete den mycket korrupta ryska makteliten. Jag är imponerad av deras mod. Med alla de senaste rättsövergrepp vi har kunnat ta del av från Ryssland löper de en mycket stor risk att fängslas, skadas och t o m dödas. Greppet att demonstrera genom att visa sina bröst i vallokalen där Putin precis röstat var intressant. Det blev ännu mer internationellt media runt situationen i Ryssland än om Fru gårman skyltarna i Uppsala. Vad skall man säga?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14469345.ab

fredag 2 mars 2012

Dubbel kris för regeringen

Visions och idélöst
Hur kan man fortsätta vinna val om man inte har några bra idéer om hur dagens problem skall lösas och också en god uppfattning om hur morgondagens utmaningar skall fixas? Det räcker inte att föreslå att alla som vill och kan skall kunna jobba till 75 år om vi skall klara av den åldersboom vi står inför. Det vet alla som vet hur den demografiska utvecklingen ser ut och som vet hur vår ålder är korrelerad med krämpor och medicinering.

Om det vore så enkelt att regeringen inte kan presentera en vision pga att man inte kan komma överens. Min oro är dock att jag tror att de under Moderat ledning saknar någon tydlig framtidsvision. Reinfeldt har ju t o m sagt att han inte tror på visioner. Det har alltid varit enskilda eller kollektiva visioner som skapat de stora resultaten under mänsklighetens historia. Läget är allvarligt för Sverige och övriga Europa. Då behövs idéer och visioner mer än någonsin. Det räcker inte med sänkta skatter och en övertro på att marknaden skall lösa allt till det bättre. Det är inte så enkelt. Faran är stor att oppositionen får ta över ledarskapet av Sverige i nästa val om inte idéer och visioner förs in som inslag i kuren mot en bättre framtid. Reinfeldt och Borg är väldigt kompetenta personer. Varför tror de då inte på visioner och på att själva våga leda utvecklingen? Precis som med tennis, fotboll, dans, fiol, hjärtkirurgi etc så är vi människor olika bra på olika saker. Det är också väldigt få personer som är bra på långsiktigt tänkande.
http://www.dn.se/debatt/darfor-baddar-alliansen-for-en-valforlust-2014


Regeringens dilemma
Regeringen har inte egen majoritet. Det är en komplex parlamentarisk situation. Allt oftare kan jag nu läsa att vi närmar oss ett läge där Moderaterna sannolikt måste välja väg. Antingen försöker de att utöka komplexiteten och inkludera MP i regeringen. Eller så väljer de att göra som S gjort så många gånger att regerar ensamt i minoritet. Eller så utlyser de nyval. Eller så fortsätter de som nu. Oavsett vilket är ingen av de fyra vägarna bra för Sverige. Fyra val är i sig ett problem om man tror på kinesisk kultur. Fyra är dödens tal och dissas gärna runt om i Asien. Men det har jag lärt mig sedan länge är att det ofta inte handlar om vad som är rätt för det uppdrag man har utan den som vinner ser till sitt eget bästa.

torsdag 1 mars 2012

Makten över forskningen och övervakning

Vad säger makten?
Styrelsen har den största makten över hur ett bolag utvecklas. Eftersom en styrelse ansvarar för ett bolags strategi och för att avsätta samt tillsätta VD är det ingen tvekan om att styrelsens makt är stor i stora bolag med stort och spritt ägande. Leif Johansson, före detta VD för VOLVO och Electrolux, är nu ordförande för Ericsson och AstraZeneca. En del av varje produktföretags strategiska inriktning är var och varför man skall förlägga sin forskning och utveckling på olika platser. I ljuset av att AstraZeneca valt att lägga ner betydande forskningsverksamhet i Södertälje och i ljuset av att Ericsson får det allt svårare i konkurrensen med Kinesiska bolag är det viktigt att fråga Johansson hur styrelserna tänker. Jag är säker på att han kommer att svara. Självklart också för att sälja in egna önskemål. Trots det är det viktigt att politiker lyssnar! Ett Sverige som skall kunna erbjuda välstånd för stora delar av sin befolkning måste ha framgångsrika bolag som lägger även forskning och utveckling här. Jag passar också på att gratulera Johansson till hans senaste uppdrag!
http://www.dn.se/ekonomi/ny-ordforande-i-astra-zeneca

Hoten mot den personliga integriteten ökar
För var dag blir situationen kopplad till den personliga integriteten allt allvarligare. Det är bedrövligt att Google nu ytterligare överväger att samköra persondata och dessutom lagra den för att öka kunskapen om var och en som nyttjar deras tjänster. Syftet är självklart att sälja tjänster till de som vill sälja saker till specificerade målgrupper. Men steget är inte långt till att även sälja information om vem som gör vad till de som önskar köpa den informationen även i politiska syften. Som vanligt är det fransmännen som reagerar först. EU måste ta sitt förnuft till fånga och stoppa dessa enormt besvärande övergreppen mot den personliga integriteten!
http://www.dn.se/ekonomi/knepigt-fa-google-att-andra-sig