söndag 19 april 2015

Mål & mening

Mycket är möjligt
"Land of the free, home of the brave". Vilket land tycker sig vara den platsen? Jag har precis avslutat några mycket trevliga, upplevelserika och intressanta dagar i Edinbourg, Skotland. Bara genom att följa skottarnas historia sedan 1100-talet förstår man att mycket ständigt ändras, att enskilda individers ambitioner påverkar mycket för många och att tydliga ambitioner och uthållighet är en förutsättning för att lyckas. Och finansiering har ofta en avgörande betydelse. Avgörande för framgång, oavsett verksamhet, är att en enskild eller en grupp har tydliga mål och upplever en stark mening med det man tillägnar mycket av sin energi. Bara de individer och de grupper som klarar av att formulera tydliga mål runt något som starkt engagerar gruppens medlemmar kan lyckas. Och, återigen, behövs även finansiering.
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/livets-mening-i-nio-steg_1939893.svd

Intäktsfokus
Jag vill att Uppsala och Sverige ska vara platser som blomstrar av en fungerande mångfald och företagsamhet. Då blir samhället intressant och utvecklande. Då skapas förutsättningarna för finansiering av ett medmänskligt och generöst samhälle som kan stötta svaga och sjuka på ett bra sätt. I ett sådant samhälle vill jag leva i. Då krävs att vi i Uppsala och Sverige blir mycket duktigare än nu på att inkludera långtidsarbetslösa in i meningsfull sysselsättning. Då krävs att vi mycket bättre integrerar nysvenskar i vår kultur som vi självklart ständigt utvecklar tillsammans. Och vi måste bli mycket företagsammare! Annars kommer snart Sverige ha många fattiga igen eftersom dagens politik  bara fokuserar på kostnaderna och kostnadsdrivande vägval. Jag är mer bestämd än på länge att jag starkt ska fortsätta att bidra till att Uppsala erbjuder Uppsalaborna en stimulerande levnadsmiljö och att vi har pengarna för att även ge våra svaga och sjuka en bra tillvaro. Fler och fler ansluter sig till min och Centerpartiet i Uppsalas mål och mening framåt. Den vägen inkluderar mycket mer fokus på intäktsskapandet än vad de flesta politiska partier gör. Och då talar vi inte om skattehöjningar! Vi är så små i det stora hela. Men även en fjärils vingslag påverkar världen enligt kaosteorin! Glöm inte det.
http://www.expowera.se/attkunna/kostnadsdrivare.htm


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar