lördag 30 november 2013

Mjäk & ovärdigt

Utan driftiga och kloka inget välstånd
I Sverige har vi definitivt ett av världens starkaste samhällen vad avser synen om alla människors lika människovärde. Vi har idag inga stora problem med grupper som ser sig som mer värda bara på grund av etisk eller religiös tillhörighet.

Jag tycker att det är pinsamt att Ann Heberlein problematiserar på det sätt hon gör kopplat till Tavakolis öppna brev till Kent Ekeroth (SD). Tavakolis brev beskriver ett exempel av många invandrare som kraftigt bidrar till svenskt välstånd. Precis som Zlatan ber han inte om ursäkt för att han finns och han är stolt över att han just starkt bidrar till det svenska välfärdssamhället. Det har aldrig Ekeroth gjort eftersom han uppenbarligen inte dragit in många nettokronor till vårt gemensamma. Det är människor som Tavakolis som gör att vi kan ge våra svaga i samhället det vi vill att de ska få. I Sverige behöver vi bli bättre på att berömma och lyfta fram dem som är hårt arbetande företagare, forskare, uppfinnare och arbetare inom alla områden! Det är dom som skapar grunden för välståndet. Det tycks inte Heberlein förstå. Hon tycks inte förstå att utan personer som Tavakolis kommer våra svagaste och sårbaraste medmänniskor fara mycket illa. Det är bra för Sveriges utveckling att många av våra invandrare hjälper till att besegra Jante! Ur ett mänskligt perspektiv är vi alla lika mycket värda. Ur ett ekonomiskt perspektiv ser varje individs resultat och balansräkning mycket olika ut. Det är verkligheten Heberlein! Du kanske ska besöka den?
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/ann-heberlein-att-sa-manga-gillar-borzoo-tavakolis-artikel-ar-oroande/
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/till-kent-ekeroth-riksdagsledamot-for-sd/

Höga böter för förtal och allvarliga hot
Vi måste sätta hårt mot hårt på nätet och tydligt markera att vi, samhället, inte accepterar att människor förtalar eller allvarligt hotar andra. I dagens Internet och mediasamhälle är det enkelt att förtala och hota. Metoden används garanterat som ett instrument i olika maktkamper. Därför bör bötesstraffen för liknande övergrepp kraftigt höjas. Då kan det avskräcka men också ge en rimligare ekonomisk ersättning för den skada som förtal kan leda till för den person som felaktigt förtalas. Det är motbjudande att ta del av att vår nya ärkebiskop utsätts för ständiga kränkningar. Ingen ska behöva stå ut med kränkningar och de som utför dem bör straffas med minst mycket högre böter som i huvudsak ska gå till den kränkte.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/vag-av-nathat-mot-nye-arkebiskopen/

fredag 29 november 2013

Social turism & omdöme

Vems ansvar?
Ur ett altruistiskt perspektiv är alla människor skyldiga att hjälpa medmänniskor i behov av hjälp. Många av oss gör också det både direkt (ger i bössor, ger dem som tigger eller skänker pengar till t ex Stadsmissionen) och indirekt genom höga skatter. Vems är då ansvaret för tiggarna på våra gator? Om det är svenska medborgare så har vår socialförvaltning ett stort ansvar att erbjuda hjälp och stöd. Ett ansvar som dom också tar. Om det inte är svenska medborgare eller asylsökande under vårt beskydd så är ansvaret någon annans.

När jag läser en artikel i dagens UNT där en EU kommissionär tydligt säger att EU inte kan tvinga enskilda EU länder att ge sina medborgare en rimlig lägsta levnadsnivå blir Göran Persson, tidigare statsminister, lättare att förstå när han varnade för social turism inom EU. Om man nu inte kan kräva av medlemsländerna att de ger sina medborgare den självklara rätten måste dessa länder kunna bötfällas kraftigt på några andra grunder för att nödvändiga förändringar ska ske. Det är inte rimligt att t ex Rumänien och Bulgarien ska kunna dumpa sina sociala problem på t ex Sverige. Om EU kraftigt kan bötfälla Sverige för dålig luftkvalitet då måste banne mig systemet klara av att hantera denna oacceptabla hantering av människor. Vad tycker du?
http://www.unt.se/uppsala/svart-tvinga-lander-till-socialt-ansvar-2727959.aspx

Lägg ner
Göran Lambertz, domare i Högsta domstolen, tycker sig veta sanningen om hur skyldig Sture Bergwall/Tomas Quick är. Därom råder uppenbarligen olika uppfattningar. Fru Justicia porträtteras med bindel för ögonen med det ofta mycket svåra uppdraget att väga argument för och mot att något har hänt och att det är den tilltalade som, utom allt rimligt tvivel, är skyldig. Lambertz gör sin bedömning. Andra domare har gjort sina. Att Socialdemokraten Morgan Johansson, Justitieutskottets ordförande, går ut och kräver Lambertz avgång är hårresande. Morgan Svensson bör avgå! Att Lambertz har dåligt omdöme som fortsätter att snåra in sig i frågan om Bergwalls skuld är tråkigt, inte minst för honom själv. Jag antar att det handlat om en prestigekamp som spårat ur. Att ha rätt innebär inte alltid att man får rätt. Det gäller även en domare i Högsta domstolen. Om Lambertz vill
ha någon respekt kvar och inte förlöjliga sitt ämbete bör han svälja prestigeförlusten och fortsätta med sitt mycket viktiga uppdrag. Det Morgan Johansson nu gjort är enligt mig väldigt allvarligt. Det juridiska systemet ska stå fritt. Vilken typ av samhälle vill han och Socialdemokraterna ha?
http://www.dn.se/nyheter/sverige/lambertz-far-kritik-fran-politiskt-hall/

Fru Justicia 
Är det avgörande att människor som döms för brott bevisligen och utom allt rimligt tvivel har utfört brottet? För mig är det självklart. Att dela upp brottet våldtäkt i två delar ändrar inte på den ibland praktiska svårigheten att utan allt rimligt tvivel peka ut en skyldig. Ord mot ord och brist på teknisk bevisning gör att fru Justicia kommer att fria. Menar bifogade artikelförfattare att deras förslag syftar till att bli ett bättre uppfostringsinstrument eller tror de på fullaste allvar att det kan få någon praktisk betydelse i en domstol? Vad tror du?
http://www.dn.se/debatt/dela-upp-brottet-valdtakt-i-tva-for-tonarsflickors-skull/

torsdag 28 november 2013

Centerpartiet & bröst

Ett område måste kunna regeras
Det kan inte ha undgått någon samhällsintresserad att vi har en minoritetsregering som består av tre små partier och ett stort. För närvarande pågår ett skådespel om regeringens önskemål om ytterligare jobbskatteavdrag som en samlad opposition avser att stoppa. Ett land och en kommun måste kunna regeras och helst ska ett regeringsalternativ lokalt och nationellt ha en egen majoritet. I ljuset av den nationella situationen och i ljuset av Centerpartiets nationella behov av att tydligare visa sin särprägel är det lysande att partiet för fram ett jobbskaparavdrag till företagare istället för ytterligare jobbskatteavdrag! Det är en avgörande skillnad och att stimulera företagare att vilja och våga anställa fler är helt avgörande för vårt välstånd. Ett jobbskaparavdrag är också mycket positivt oavsett om man är företagare på landsbygden eller i städer. Positivt att i morgonens tidning se att även UNTs ledare inser kraften i Centerpartiets önskemål. Jag hoppas verkligen att det får genomslag hos en majoritet inom Sveriges riksdag. Det är mycket positivt för svenska folket i så fall.
http://www.unt.se/ledare/centern-i-slaglage-2725883.aspx

Uppsala ligger mig nära om hjärtat. Även Uppsala måste kunna regeras. I synnerhet i oroliga tider är det bra om majoritetsregeringar kan formas. Centerpartiet är ett eget parti, med ett eget lokalt och nationellt partiprogram, med en stark lokal prägel. Vi gick till val 2010 som Centerpartiet och som en del av ett önskat Allianssamarbete. I förhållande till de politiska alternativen anser vi att det är bra för Uppsala. 2014 går vi åter till val som Centerpartiet med en stark lokal prägel. Hur vi väljer att kommunicera Allianssamarbetet återstå att se tills samtliga partier haft sina interna överläggningar.

Centerpartiet är inte ett vänsterparti! Vi har en socialliberal ideologisk bas. Vi har ett lokalt och nationellt politiskt program som vi kämpar för. Utifrån vår ideologiska bas och politiska program är vi politiskt pragmatiska. För att vi ska överväga formella samarbeten med andra partier måste de ha för oss rimliga politiska ambitioner kopplat till mångfald och valfrihet, företagsamhetens väl, miljöansvar och att man ser och värdesätter även landsbygden. Vänstern har mycket svårt med insikten om företagsamhetens väl för vårt välstånd. Vissa inom Alliansen har ofta svårt att värdera miljön tillräckligt högt. Jag hoppas att många Uppsalabor ser vilket positivt politiskt program för Hela Uppsala som Centerpartiet har. Jag hoppas också att många Uppsalabor ser vilka starka krafter Centerpartiet i Uppsala erbjuder som folkets politiska företrädare. Jag är mycket imponerad av de allra flesta som deltagit i partiets lokala provval.

Pragmatism!
Allt idiotiskt kan absolut inte skyllas på EU. Som jag beskrivit flera gånger handlar riksdagsjobbet till stor del om att anpassa EU lagstiftning till svensk lagstiftning. I det arbetet kan riksdagsledamöterna med fördel börja uppvisa mer pragmatism! Jag delar DNs ledarkritik kopplad till bröstmjölksersättning i Sverige. Gör om och gör rätt! Jag är övertygad om att en stor majoritet av Sveriges kvinnor helst vill amma sina barn. Om det inte går är jag övertygad om att de själva och svenska livsmedelsmyndigheter bevakar så att alternativen är ok.
http://www.dn.se/ledare/signerat/slapp-brostfixeringen/
onsdag 27 november 2013

Alliansfritt & viktigt

Mobbing och hot
Expressen har precis dragit igång en artikelserie om det allt tuffare klimatet för politiker. Bl a handlar artikelserien om hot och mobbing. I Uppsala har Socialdemokraterna en ny politisk sekreterare. Hon är väldigt aktiv på sajten Alliansfritt Sverige. Det är en plats som kraftigt bidrar till en mycket olämplig och låg nivå i debatten mellan personer och partier med olika förslag på vägval. Vad säger ett liknande forum om dem som är aktiva där? Oavsett om de är aktiva på Avpixlat eller på Alliansfritt Sverige. Nu har i alla fall den nya politiska, socialdemokratiska, politiska sekreteraren lyckats bli omnämnd av DNs ledarredaktion. Grattis.......
http://www.dn.se/ledare/signerat/nathat-alliansfritt-och-omdomeslost/
http://www.expressen.se/tv/nyheter/live/live-tv-hotet-mot-demokratin/

Journalistik på dödligt allvar
Var är Hammarström och Falkehed? Förhoppningsvis släpps de snart ifrån dem som tillfångatagit dem i Syrien. Syrien är en tragisk soppa. Ett stort antal falanger som strider mot varandra och ibland gemensamt mot Assadregimen. Kaoset är totalt och även om jag själv aldrig skulle göra som den här journalisten och fotografen, av rädsla för mitt liv och mina lemmar, är det för mänsklighetens bättre imponerande att det finns personer som vågar försöka skapa och sprida viktiga berättelser. Syrien är vad jag förstår inte avstängt för journalister. Även om det varit avstängt behövs modiga personer som vågar beskriva vad som händer i mänsklighetens avgrund. Skillnaden mellan detta exempel och det som var i Eritrea är att, vad jag förstår, Hammarström och Falkehed rört sig tillsammans med opartiskt lokalt stöd. Fredsaktivister om informationen stämmer. Det sägs att konfliktens kraftkälla är personliga konflikter mellan Assad och två ledare i grannländer. Hur många liv och massor av tragedier ska dessa ledares personliga konflikter få kosta. Nu räcker det! Dax för kineserna att skicka in trupper i FNs namn!
http://www.dn.se/nyheter/sverige/var-tillsammans-med-tva-aktivister/

tisdag 26 november 2013

Höghus & skuldberg

Flygplatsen hämmar bostadsbyggandet
Bromma flygplats i Stockholm hämmar utan tvekan kommunens möjligheter att möta den stora efterfrågan på bostäder. Frågan är hur länge Bromma flygplats finns kvar. Säkerligen vill många i Stockholm avveckla flygplatsen och istället stötta en central flygplats i Uppsala. Självklart är en central flygplats i Uppsala en lika dum placering som i Bromma. Intressant att de i Bromma tycks få bygga nya höghus i anslutning till flygplatsen. Innebär det att staten även kan tillåta oss i Uppsala att bygga höga vackra hus i Uppsalas norra delar? Det brukar Försvaret inte ge sitt stöd för....
http://www.dn.se/sthlm/fritt-fram-for-hogre-hus-runt-bromma/

Den som är satt i skuld är icke fri
När Sverige var konkursmässigt i början av 90-talet, och Centerpartiet hjälpte Socialdemokraterna att rädda svensk ekonomi, myntade Göran Persson begreppet "den som är satt i skuld är icke fri". Så är det. Det är klokt att inte skuldsätta sig för mycket då det gör en enskild, ett bolag, en kommun eller en stat mycket sårbar. Svenskarna fick lära sig det på 90-talet. Greker, portugiser, ukrainare, spanjorer, fransmän Med flera får lära sig det nu. Det gäller även en kommun som Uppsala. När en kommun t ex bygger arenor innebär det att skuldsättningsgraden ökar samtidigt som behovet av drifts och underhållsanslag också ökar. Om man erbjuder t ex ett bolag en borgen så som för egen skuld innebär det också att skuldsättningsgraden ökar.

Precis som för enskilda människor finns gott om bolag och offentliga verksamheter som tänker för kortsiktigt när räntan är låg. Låg ränta, idag har vi historiskt låga räntor, innebär att den som anses ekonomiskt trovärdig kan låna pengar billigt. Det är dock ett bedrägligt synsätt då räntan ständigt ändras i en ständigt föränderlig värld. Det som är billigt i år kan vara väldigt dyrt om fem år. En idrottsarena har förhoppningsvis en avskrivningstid på runt 40 år. Förutsatt att anläggningen amorteras av under perioden. I spel med stora pengar är det viktigt att tänka hållbart. Även i det lilla är det viktigt att inte leva över sin betalningsförmåga.

Väldigt många svenskar har idag en farligt hög skuldsättning. Det är bl a därför som Riksbanken bråkar med regeringen om räntan. Riksbanken och IMF känner en stor oro över den svenska skuldsättningsgraden. Prisnivåerna på bostäder i Sveriges tillväxtorter är på historiskt höga nivåer. Tidigare har det alltid slutat med baksmälla. Allt för många svenskar hamnar också i konsumtionsskuldfällor. Inte minst på grund av de bedrägliga sms-lånen. Skuldsanering är aldrig något roligt. Det som var kortsiktigt kul kommer under lång tid surt tillbaka. Hur stor skuld har kreditgivarna i att människor hamnar i omöjliga skuldsituationer? Är det inte rimligt att skuldgivarna får ta ett mycket större ansvar än idag om de beviljar krediter till ekonomiskt mycket svaga personer eller verksamheter?
http://www.dn.se/ekonomi/utredare-skriv-av-skulder-efter-15-ar/
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-riksbanken-har-blivit-en-stat-i-staten/

måndag 25 november 2013

Olika partier & hot

Vad är problemet?
Är Alliansen ett parti? Nej! Är det därför förvånande att C, FP, M och KD tycker olika i många frågor där politiska kompromisser krävs för majoritetsbeslut? Nej. Att Fredrik Reinfeldt gjort oenigheten bland oppositionspartierna till ett huvudnummer blir självklart en retorisk utmaning för honom när det blir allt tydligare att även Alliansens mindre partier tydligare vill saluföra sin egen politik. I kampen för att slippa vänsteralternativ vid makten tror jag att det är bra att Sveriges medborgare lär sig att C, FP och KD inte är M. Alliansens partier är självständiga partier med av medlemmarna framröstade egna partiprogram. Samtidigt går det att enas om tillräckligt mycket för att visa att Alliansen är ett bra politiskt lagalternativ. I synnerhet i en verklighet där SD har över 10% av rösterna.

Kan Alliansen gå till val på löften att inte höja skatterna? Ge oss mer för våra skattepengar? Satsa på solenergi och avveckla kärnkraften? Stoppa det personliga integritetsförfallet? I grunden förändra arbetsmarknadens regelverk och uppmuntra kompetensutveckling och prestation?
http://www.dn.se/valet-2014/sju-fragor-splittrar-alliansen-infor-valet/

Hot mot demokratin
Du och jag har chansen att rösta. Jag hoppas alla röstberättigade tar den chansen och möjligheten att påverka hur vår framtid utformas. Förhoppningsvis röstar du bl a på ett parti som försöker försvara vår rätt till personlig integritet.

Politiker är folkets representanter. Politiker har uppdraget att utifrån sina partiers program argumentera, förhandla och rösta för att det egna programmet ska få ett så stort stöd som möjligt. Att dessa personer utsätts för hot och våld är helt oacceptabelt oavsett om de ur min egen synvinkel har idiotiska idéer och förslag. Hoppas Expressens artikelserie om hotet mot vår demokrati blir seriös. Vad tycker du om att politiker blir allt mer utsatta för oacceptabla övergrepp?
http://www.expressen.se/nyheter/demokratihotet/

söndag 24 november 2013

Småföretagare & tiggare

Äntligen!
Sju månader kvar till Europaparlamentsvalet. 10 1/2 månad kvar till kommun, landstings och riksdagsval. Månader som kommer att rusa framåt. De små Allianspartierna är stukade. Sverigedemokraternas främlingsfientliga och missnöjestacksamma politik får ett allt starkare folkligt stöd.

Idag är jag positivt överraskad över C riks utspel i jobbskatteavdragsfrågan. Det parlamentariska läget är som det är. De föreslagna skattelättnaderna för dem som klassas som höginkomsttagare kommer inte att gå igenom riksdagen. Att C pragmatiskt använder det läget till att tydligt markera att partiet redan har den bästa politiken för småföretagare och att vi vill göra den ännu bättre är toppen! Sedan jag gick med i Centerpartiet har jag jobbat för en kraftfullare liknande inriktning bl a genom stämmomotioner. Det är framförallt genom att stärka småföretagarna som nya jobb skapas. Det är genom småföretagande som landsbygden kan utvecklas positivt. Och det är småföretagare i storstäderna som står för mycket av mångfalden och valmöjligheterna. 10 månader kvar! Som det gröna småföretagarpartiet är C relevant och kan kraftfullt bidra till att vårt generella välstånd kan försvaras och utvecklas till gagn för alla.
http://www.dn.se/nyheter/politik/jobbskaparavdrag-ar-centerns-nya-giv/

Utan utbildning inga jobb
Vem anställer någon utan utbildning? Varför ska man göra det om man har alternativ? Återigen har Uppsala Nya Tidning, UNT, stora reportage om romska tiggare från Rumänien och Bulgarien. Även i Uppsala blir de allt fler. En av tiggarna säger att ingen i Rumänien anställer outbildade människor och i synnerhet inte outbildade romska dito. Därför kommer de till Sverige och tigger eftersom deras hemländer inte är i närheten av Sveriges generösa försörjningsstödssystem och de behöver pengar.

Oavsett etnisk bakgrund är det även i Sverige mycket svårt att få ett jobb om man saknar ofullständig gymnasieutbildning. UNT nämner mitt namn som en av allt fler politiker som anser att tiggeriutvecklingen måste brytas. Tack för det! Ja, jag anser att EUs medlemsländer enskilt har det primära ansvaret för att deras egna invånare har ett minimalt försörjningsstöd som ger möjlighet till drägligt boende och rimlig minsta nivå av livsmedel. Också att de anstränger sig för att få alla barn till skolan, oavsett etniskt ursprung. Jag är också övertygad om att det finns inslag av organiserad brottslighet kopplat till tiggeriet. Jag anser dessutom att tiggeriet skapar en felaktig bild av det mycket generösa svenska välfärdssamhället. Ingen som har rätt till stöd saknar möjlighet till tak över huvudet eller mat för dagen i Sverige. Om det ska fortsätta att vara så kan vi inte öppna upp alla rättigheter som svenska medborgare har till alla som lyckas ta sig in i landet. Oavsett om man kommer från ett annat EU land eller ifrån övriga världen. Det är inte hållbart hur jobbigt det än är att bevittna jordens orättvisor.
http://www.unt.se/uppsala/de-tigger-for-livet-2721086.aspx

lördag 23 november 2013

Hat & EU

Varför så mycket hat?
Varför bär en del människor på så mycket hat? Vad gick snett i deras barndom? Eller är det genetiskt och neurologiskt? Eller har dom ledsnat på bankernas kraftiga avgifter och orimliga räntenetto? Personligen tycker jag lite synd om hatfyllda människor. Vilka negativa och begränsade liv de lever.

Kommer du ihåg överläkaren på Astrid Lindgrens barnsjukhus på Karolinska som häktades och anklagades för dråp? Domen, från domaren i rättstvisten, var dräpande mot åklagaren som valde att misshandla och förödmjuka en av våra viktigaste invånare. Viveka Lindén förtjänade aldrig att utsättas för ett sådant övergrepp. Det är också vansinnigt att det finns gott om idioter som öst och öser hat över henne för att hon vigde sitt vuxna liv åt att hjälpa barn att bli friska och för att lindra deras lidande. Vilka är de att döma henne? Usch! Dom kallar henne bland annat barnamördare. Hur många barnliv har de som kastar stenar räddat? Hur många barns lidande har de lindrat?
http://www.dn.se/sthlm/friade-lakaren-tvingades-fly-hatet/

Är främlingar farliga? Är främlingar och invandrare synonymt med bidragstagare och kriminella? Det är tragiskt att människor som Sverigedemokraten Ekeroth har en så generell negativ inställning till människor som avviker från hans egen uppfattning om vem som är en bra människa. Hur kan en människas kvalitet bedömas utifrån etnicitet, religion eller sexuell läggning? Borzoo Tavakolis öppna brev till Ekroth om vem som är en parasit är lysande! Läs det gärna! Visst finns stora integrationsutmaningar och invandringsproblem. Så är det! Men väldigt många invandrare har och fortsätter att berika Sverige. Det vill inte en person som Ekeroth, som bara kostat oss andra pengar, acceptera. Det är farligt att generalisera. Eller är han så dum att han inte förstå det?
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/till-kent-ekeroth-riksdagsledamot-for-sd/

Europaparlamentet
I maj är det dax för EP val. Igår kunde du läsa på min blogg att C är positiva till EU men att vi tycker att samarbetet ska fokusera på rätt saker. I dagens ledare i DN håller de med stora delar av min ingång i frågan. Ledaren är mycket kritisk mot Annie Lööf. Men om inte DNs ledare tycker att Sveriges riksdag ska läggas ner och helt ersättas av EP, vad tycker DNs ledare att EU ska låta bli att lägga sig i, om något?
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/den-billiga-kritiken/

torsdag 21 november 2013

Kvotering, tiggeri & EU

En ägarfråga!
Det är politiskt trams att hota med kvoteringslagstiftning, initialt kopplat till kön, till toppjobb! Flera gånger har jag bloggat om det kloka med att blanda kvinnor och män men även olika kulturella erfarenheter i en ledningsgrupp och i styrelser. Valberedningar och bolagsstämmor som inte förstår det gör sina ägare en otjänst. Samtidigt ska ägaren själv få bestämma hur man gör! Allt annat anser jag vara fel! Om en förening, ett parti, en myndighet eller ett bolag endast har kvinnor på alla ledande poster är dess valberedning och högsta beslutande församling dålig på att bygga kompletterande lag som kan leverera största värde kopplat till ägarens uppdrag. Om Stefan Persson vill kan han ersätta sonen som VD för H&M och ersätta med någon duglig kvinna. Pia Rudengren som skrivit under dagens, ur min synvinkel, feltänkande artikel är en mycket bra kandidat. Om man börjar gå kvoteringsvägen måste den då inte fullföljas? Måste vi inte efter könskvotering också börja kvotera in funktionshindrade, Iranier, kurder, somalier, irakier, Syrier, afghaner, finländare osv. Istället för att ropa efter kvotering bör det offentliga använda sin ägarmakt och ge alla valberedningar i kommuner, landsting och statliga verksamheter tydliga riktlinjer om att bemanna upp styrelser och ledningsgrupper som representerar mångfald! Vad väntar vi på?
http://www.dn.se/debatt/hog-tid-att-konskvotera-for-bolagens-och-landets-basta/

När är tiden mogen?
Både i Uppsala och i riksmedier har jag talat om att situationen med fattiga tiggare från Östeuropa inte är acceptabla. Jag har varit tydlig med att det självklart är enskilda tragedier men att det måste vara varje enskilt EU medlemslands ansvar att ge alla sina invånare en rimlig lägsta levnadsnivå. När Uppsala kommunledning besökte Bryssel frågade jag löpande om hur EU byråkratin tar i denna fråga eftersom vi inte har handlingsutrymme ute i länderna eller i kommunen. Det enda svar jag fick var att frågan är svår..... Som alltid finns människor som blir upprörda av något andra säger. Lite intressant dock att nu FP tycker precis det jag framfört om tiggeri och ansvaret för sina egna medborgare. Lotta Edholm, FP Sthlm, var mycket tydlig. Nu kanske tiden är rätt för att det ska vara mindre uppseendeväckande att säga sanningar.
http://www.dn.se/sthlm/rumaniens-regering-ar-en-skammens-regering/

EU samarbetet mycket viktigt
Idag släpptes tydligen Centerpartiets valplattform till Europaparlamentsvalet. Det lanserades i Sverigesradio som att Centerpartiet är mer negativa till EU. Det stämmer inte alls!! Vi är för ett starkare men smalare Europasamarbete. Det innebär t ex ett stärkt samarbete för att miljö och klimatfrågorna tas på större allvar. Att integritetsfrågorna tas på större allvar och att skyddet för den personliga integriteten och offentlighetsprincipen nu börjar vinna terräng istället för att förlora. Att flyktingansvaret tas på allvar och ansvaret fördelas rimligt mellan medlemsländerna. Att vi och produkter/tjänster enkelt kan röra oss inom unionen etc. Ett starkt EU är viktigt för det fredsbevarande arbetet men också för att balansera krafter som Kina, USA, Ryssland, Indien m.fl. "ETT SMALARE MEN VASSARE EU" innebär att vi vill avveckla så mycket som möjligt av det EU inte ska ägna sig åt. T ex om snus ska få säljas eller ej i Sverige.
http://www.centerpartiet.se

Kvinnodominans & integritet

Idrottsgala i Uppsala
Igår och under natten har det varit idrottsgala i Uppsala. Härlig tillställning för att lyfta idrotten och särskilt ge utmärkelser till några av de bästa inom olika grenar. Ledare och idrottare. Som allt oftare dominerade kvinnorna och tog hem de flesta priserna. Möjligen hade Sirius herrlag i fotboll kvoterats in för att antalet män som fick priser skulle bli fler. Tror att det istort "endast" var Sirius priser och priset till årets eldsjäl som gick till män. Trendspaningen om att kvinnor snabbt tar över är fortsatt aktuell. Känns kul och viktigt att min dotter sannolikt växer upp i ett samhälle där kvinnor och män verkligen har i stort sett samma möjligheter. Möjligen finns det några yrken kvar som kräver stor styrka men även det har ju kvinnor inom vården visat under många år att dom fixar.

I veckans Dagens Samhälle kan vi läsa en artikel som problematiserar om faktumet att kvinnor blir allt duktigare än män i skolan. Att skolans flesta jobb innehas av allt fler kvinnor ses också som ett stort bekymmer. Fler män efterlyses inom skolans värld. Inte minst för att säkerställa att proven inte enbart utformas på ett sätt som anses gynna kvinnor... Varför tror du att det endast tycks bli kvinnor kvar bland de som jobbar på våra skolor? Är det bara en lönefråga?

Upp till kamp
Vi måste säga ifrån! Det är inte ok att vår integritet kränks allt mer utan att det finns någon misstanke om eller koppling till brottslig verksamhet! Varför hör jag inte t ex Annie Lööf (partiledare C) eller Johan Linander (rättspolitisk talesperson C) tydligt göra Centerpartiets tydliga inställning i denna fråga hörd? Vi gillar inte att leva i ett massövervakningssamhälle! Vi anser att fredliga och skötsamma människor ska få leva sina liv utan att staten, EU, USA etc godtyckligt ska få spionera på oss. Vi vill inte leva i ett sådant samhälle! Det är ett farligt och frihetsinskränkande samhälle! Det är Europaval inom kort! Dax för C att göra vår självklara inställning i integritetsfrågorna känd! Nu!
http://www.dn.se/ledare/signerat/bakvant-om-vem-som-far-veta-vad-om-vem/


onsdag 20 november 2013

Vad är rimligt?

Hur dugliga politiska ledare vill vi ha?
Inom alla verksamheter finns en stark koppling mellan prestationsförmåga och ersättningsvillkor. Det verkar bara vara det politiska skrået där det inte gäller. Alla får lika ersättning oavsett kunskap, erfarenhet och prestationsförmåga. Är inte det märkligt att de som representerar folket inte lever i en verklighet som speglar verkligheten? Nu har tydligen riksdagsledamöterna en majoritet för att de själva fortsatt ska ha orimliga fallskärmsupplägg, om de avsätts eller själva väljer att gå, men att nya riksdagsledamöter får mycket sämre villkor. Tänk vad lätt det är att försämra för andra än sig själv.....

Om ersättningssystemet är viktigt för människors val, hur påverkas då nyrekryteringen av ledande politiker om villkoren kraftigt försämras? Visst har rikspolitiker tre månaders ledighet från riksdagen... Och i kombination med nuvarande månadsarvoden, kostnadsersättningar och fallskärmar är det mycket förmånligt för den enskilde. I synnerhet för oerfarna och lågpresterande. Man kan undra varför politikerna inte sett det som bra att tydligt redogöra för dessa generösa villkor då det sannolikt gjort att fler personer sett det politiska uppdraget som lockande. Jag är glad över att C inte ställt sig bakom det av M och S föreslagna villkorspaketet. Det är rimligt att även nuvarande ledamöter får förändringar. Med högre månadsarvoden för alla i utbyte mot orimliga fallskärmar hade det varit en smakfullare förändring.
http://www.dn.se/ekonomi/politikernas-pensionsnota-en-halv-miljard/
http://www.dn.se/ekonomi/sa-fungerar-riksdagsledamoternas-pensioner/

Eftersom villkoren nu kraftigt ändras är det rimligt att för de nya ledamöterna kraftigt höja månadsarvodet och samtidigt halvera antalet riksdagsledamöter. Återigen är det viktigt att upplysa om att riksdagsledamöter i mycket stor utsträckning ägnar sig åt att enbart införa EU lag in i svensk lagstiftning. Då behöver vi inte lika många riksdagsledamöter som idag. Eftersom tanken är att de allt viktigare regionerna ska stärkas är det smartare att minska kraften på riksnivå och öka densamma regionalt. Den regionala nivån blir allt mer relevant. Det blir allt viktigare med riktigt dugliga politiker även regionalt. Då måste villkoren vara rimliga i förhållande till arbetstimmar, utsatthet och önskemål om att inte politiker ska kunna köpas (korruption). Viktigast är alltid lokalsamhället. Därefter regionen. Därefter EU. Så är det.

tisdag 19 november 2013

Maktens rum & fetma

Är det fel att vara bra?
Tycker du att det är fel att de bästa fotbollsspelarna spelar i de bästa klubbarna och i landslag? Tycker du att det är fel att de bästa forskarna får publicera sina upptäckter i ansedda tidskrifter medan andra inte får det? Tycker du att det är fel att de politiker som är mest relevanta och förtroendeingivande får mer respekt och stöd bland folket än dem som inte är det? Tycker du att någon annan än ägarna, oavsett om de är privata eller offentliga, ska få bestämma vilka de sätter i sina styrelser?

Inom affärslivet är kunskap och prestationsförmåga avgörande för framgång i en ofta tuff konkurrensmiljö. För att klara av att prestera bra krävs också ofta att man har ett väl utbyggt kontaktnät. Det är allmänt känt att många jobb tillsätts genom personliga kontakter och referenser. Att Handelshögskolan i Stockholm är kraftigt representerade med tidigare elever bland ledande befattningshavare är inte förvånande. Utbildningen är bland de allra bästa om man har en affärsinriktning. Därutöver är Handels i en klass för sig vad avser sin vård av en elitistisk kultur. Metodiskt jobbar skolan med ett mycket kraftfullt alumninätverk. Eftersom de som gått på Handels är mycket duktiga personer, och då de har kraftfulla kontaktnät genom sin skola, är det inte konstigt att de ofta hamnar i ledande befattningar. I takt med att allt fler kvinnor studerar på Handels, Uppsala universitet, Lunds universitet, Chalmers och KTH är jag säker på att allt fler kvinnor kommer att ta ledande positioner i vårt näringsliv. Det är dumt att förenkla skälen för varför det ser ut som det gör. Förändring tar tid i de flesta delar av världen. Att ha värdefulla nätverk är ofta avgörande för framgång även inom andra världar än näringslivet.
http://www.unt.se/ledare/samma-anders-overallt-2709807.aspx

När satsar vi mer på förebyggande arbete?
Idag är återigen en dag då vi kan läsa mycket om hur problemen med övervikt och fetma ökar. Varför görs inte mer för att förebygga denna mycket allvarliga utveckling. Den är allvarlig både för den enskilde och samhället i stort. Operationer och dyra mediciner kan inte vara samhällets huvudspår för att möta den negativa utvecklingen. Mycket mer förebyggande arbete måste vara det rätta. Höj skatten på socker kraftigt så får vi sannolikt två positiva effekter. Vi får in mycket pengar som kan användas för ett underfinansierat förebyggande hälsoarbete. Livsmedels och junk food producenterna kommer sannolikt att minska mängden socker som de ständigt ökar i sina produkter för att vi ska bli så beroende som möjligt. Vad väntar vi på?
http://www.dn.se/livsstil/halsa/stress-okar-suget-efter-socker/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/fetmakirurgi-kan-riskera-graviditet/
http://www.dn.se/livsstil/halsa/lagkolhydratkost-effektivt-for-feta/

måndag 18 november 2013

Mustasch & ny karriär

Prostata och testikelcancer
Vår sjukvård blir allt bättre på att bota oss när vi drabbas av olika sjukdomar. Redan idag, innan en åldringspuckel väntar, betalar vi mer än någonsin för vår sjukvård. Att vi kan bota allt fler och ge många väldigt bra omsorg i svåra stunder är positivt. Samtidigt är våra pengar begränsade och vi tvingas hela tiden prioritera mellan många önskemål inom bl a skolan, omsorgen, vården, infrastruktur, kollektivtrafik, idrott och kultur.

Vi behöver, och många av oss vill, bidra till ännu bättre anslag till cancerforskningen.
Just nu deltar jag i Movemberkampanjen för mer pengar till forskning runt prostata och testikelcancer. Ett mycket bra initiativ där många män hjälper till att marknadsföra önskemålet om mer privata bidrag till forskningen genom att odla mustasch. Syftet med kampanjen är viktigt samtidigt måste jag tyvärr konstatera att jag inte trivs med mustasch och jag ser mycket fram mot sista november då jag kan raka av mig min allt mer besvärande överläppsskapelse.
http://se.movember.com

Trovärdighet
I samband med den globala finansiella härdsmältan 2008 drabbades många väldigt negativt. Inte minst jag själv drabbades av en total torka på pengar till nya företagsprojekt. USAs dåvarande finansminister var arkitekten bakom räddningsprogrammet som av många ansågs vara orimligt snällt mot de finansmän och bolag som kraftigt bidragit till att krisen uppstod. Att Timothy Geithner, dåvarande finansminister, nu blir VD för riskkapitalbolaget Warburg pincus känns olustigt. Vi fortsätter onekligen att ha mycket osundhet runt finansmarknaden ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Vad tycker du om detta?
http://www.di.se/artiklar/2013/11/16/geithner-blir-riskkapitalist/

söndag 17 november 2013

Skatteflykt & trafikvett

Varför betala mer skatt än nödvändigt?
Hur många människor betalar gärna mer skatt in till ett svart hål än nödvändigt? Jag tror det är väldigt få. Lars Nyberg, bl a fd Teliaboss, som under förödmjukande omständigheter tvingades lämna Telia har nu flytt Sverige och skrivit sig i Portugal. Ett Portugal där han slipper betala många miljoner i skatt jämfört med i Sverige. Portugiserna marknadsför självklart denna möjlighet mot förmögna svenskar. Hur skulle du själv göra om du kan tjäna säg 3 miljoner per år på att flytta till Portugal? Om man nu får göra så inom EU varför kan vi inte göra det i Sverige? T ex att kommunerna får särbehandla pensionärer och erbjuda dem särskilda skattevillkor. Det är ingen lätt ekvation och fungerar nog bara för de förmögna....
http://www.di.se/artiklar/2013/11/15/lars-nyberg-lamnar-landet/

Personligen valde jag efter att ha bott runt om i världen att flytta till Uppsala igen trots högre skatt än i t ex Täby där jag bodde tidigare. Var skatten avgörande? Inte alls även om jag ogillar att den är så hög, och att landstinget höjer den. Det jag gillar är närheten till mina närmaste och käraste. Om jag valde att bo i Portugals lyxiga delar skulle jag inte ha min morfar, mina föräldrar, mina syskon, mina barn och mina vänner runt hörnet. Jag skulle vara tvungen att vara i mitt älskade Sverige hemligt för att officiellt inte vara här så ofta att jag inte skulle slippa den högre skatten. Nej, för mig är närheten till mina närmaste värt mycket. Eftersom Nyberg börjat om som småbarnspappa tillsammans med en kinesiska är kanske Portugal en bra ny plats att bygga huvudbo på. Även om det är ännu längre bort från Kina. Tycker du att kommunerna ska kunna konkurrera om de rikaste pensionärerna och bjuda över varandra för att ge dem ännu bättre räkmackor?

Bildårar
Hänsyn till varandra är viktigt för en väl fungerande trafikmiljö. Tyvärr har något gått snett i Uppsala då vi som bilister beter oss extremt egoistiskt i jämförelse med andra platser där jag varit bilist som i t ex Tokyo och Stockholm. I dagens gammel UNT kan du läsa ett bra och roligt kåseri om bilistbeteendet i Uppsala skriven av den omtyckte Jackie Sjödin.

Mixade lag
I samma gammeltidning kan du också läsa ett perspektiv i jämställdhetsfrågan skrivet av debattören och samhällsvetaren Stig-Björn Ljunggren. Han undrar bl a om uppdelningen mellan dam och herridrott försvinner.... Det jag framförallt undrar är när mixlag blir något stort inom idrotten. Skulle onekligen bli intressant att se vilka lag och kulturer som bäst skulle prestera med mixade fotbollslag. Då skulle strategi och taktik tvingas till nya nivåer. Det skulle vara intressant och sannolikt bra för hela samhällsutvecklingen. Vad tycker du?


lördag 16 november 2013

Desperation & Brasilien

Alliansens mindre partier desperata
Av Alliansens mindre partier är det bara KD som är väl tränade på att ligga runt 4%. Centerpartiet och Folkpartiet har fortsatt en självbild som inte speglas i väljarnas förtroende. Desperationen, inte minst inom FP, visar sig tydligt under partiets riksstämma. För att få väljarnas förtroende måste man vara och upplevas som relevanta dvs komma med förslag på lösningar kopplade till samhällsproblem som människor, stora grupper om man vill ha många röster, känner igen och idéer som de gillar. Man måste också klara av att positionera sig mot övriga partier. Om alla partier tycks tycka lika varför ska man då byta valsedel? Risken att Alliansen spricker genom att något Alliansparti åker ur riksdagen ökar i takt med de mindre partiernas desperation. Taktikröster har varit mycket viktiga för vissa partier i tidigare val. Varför ska jag taktikrösta om det ser hopplöst ut för att en Alliansregering kan bildas? Då väljer jag det parti jag tycker verkar bäst eller den partiledaren jag tror kan göra det bästa jobbet utifrån vad jag tycker. Hur gör du?

Hanne Kjöller tycker i dagens DN precis som jag gjorde här igår. Folkpartiet går nu en farlig väg framåt och riskerar att försvaga Alliansen ytterligare. Precis som jag problematiserar hon bl a runt FPs populistiska utspel om samtycke i samband med sex. Läs gärna hennes sätt att beskriva utmaningen med en liknande ordning....
http://www.dn.se/ledare/signerat/folkpartiet-desperat-jakt-pa-nya-kunder/

VM i Brasilien
Sverige förlorade mot Portugal i går. Det svenska laget var ineffektivt och Zlatan var inte lika taggad som portugisernas Ronaldo. Trots den onödiga förlusten tror jag Sverige har goda chanser att slå ut portugiserna i nästa match. Vad tror du?
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/landslagsfotboll/landslaget/article17854772.ab

fredag 15 november 2013

Liberaler? & sexualbrottslingar

En liberal närmiljö
Behövs en liberal politisk kraft i en närmiljö som måste betecknas som väldigt liberal jämfört med stora delar av övriga världen? Uppenbarligen tycks inte många väljare tycka det i Sverige. Partier med tydliga sakfrågeinriktningar tycks vara mer uppskattade val för väljarna. Är det då bra att Folkpartiet blir allt mindre liberalt för att försöka komma ur sin, ur väljarnas perspektiv, oattraktiva politiska roll? Är det en bra väg att gå? Självklart är det upp till Folkpartiets medlemmar att forma sin egen framtid. Personligen tycker jag att det är bra om Sverige har en politisk kraft som ser som sin roll att försvara liberalismen om man nu anser att vi lever i ett liberalt samhälle. Som med mycket tas det liberala samhället för givet. Det är farligt.

Ett liberalt parti har rollen att som DN beskriver det "Ett liberalt parti bör alltid vara vaksamt mot strukturella svar på bekostnad av individuella, samt inte minst mot krav på förbud och regleringar." Hur rimmar det med FPs regleringsiver kopplat till föräldraansvaret? Att populistiskt säga sig vilja ändra sexualbrottslagen på ett sätt som praktiskt måste vara omöjlig att i domstol tillämpa om ord står mot ord känns märkligt. Ska sexuella handlingar i framtiden regleras av skriftliga avtal eller med mobiltelefoner inspelade dito? Riskkapitalister målas populistiskt ut som helt olämpliga att omstrukturera och driva t ex skolor istället för att jobba för ramverk som ökar chanserna för ett långsiktigt ansvarstagande oavsett ägarform. Det tycks dags för FP att ta bort ordet liberal kopplat till sitt politiska fokus. Maria Leisner blev inte långvarig som Folkpartiledare. I jämställdhetens tecken är det nog dax för FP att kraftigt överväga om inte Cecilia Malmström eller Birgitta Ohlsson är mest lämpade att åter göra FP till liberalismens kämpe. Oavsett om det endast attraherar 5% av befolkningen eller ej. Det är ett tydligt politiskt uppdrag. Tror du Cecilia eller Birgitta vill? De tycks i vart fall vara liberaler.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/vakna-fp-ni-vann/
http://www.dn.se/nyheter/politik/folkpartiet-kraver-samtycke-for-sex/
http://www.dn.se/nyheter/politik/fp-inga-riskkapitalbolag-i-varden/

Det personliga ansvaret
Jag undrar hur Folkpartiet ser på det personliga ansvaret. Är det personliga ansvaret inte tillämpligt om idioti och brottslighet vetenskapligt kan kopplas till gener och neurologiska förutsättningar? Är våra hjärnors sätt att fungera en förmildrande omständighet om ett nej inte respekterats som ett nej? I dagens DN kan vi också läsa en artikel som problematiserar kring detta. Gener, hjärna och fri vilja. "För att det ska vara meningsfullt att tala om ansvar och skuld krävs att en person haft möjlighet att agera annorlunda." Ska det kunna krävas? Vad tror du en rättroende folkpartist tycker?
http://www.dn.se/ledare/signerat/brott-och-straff-gener-hjarna-och-fri-vilja/

Personligen föredrar jag att vägledas av ett Socialliberalt värderingskompass och att i övrigt ta en pragmatisk och praktisk väg framåt under min livsvandring. Hur gör du?

torsdag 14 november 2013

Rädda demokratin

Spelar mina val någon roll?
Idag kommer regeringen att avslå överklaganden på Försvarets önskemål att dela fasta kostnader för flygfältet med kommersiella intressen. Regeringen har med andra ord fattat beslut i en fråga där de själva borde anses jäviga. Eftersom överklagan handlar om miljö och hälsoperspektiv känns det rimligt att frågan ska avgöras av en oberoende instans. Kanske EU hade kunnat fylla en mer opartisk och objektiv domarroll? Det tråkigaste med beslutsprocessen runt denna fråga, som är stor i Uppsala, är att den debatteras och förhandlas bakom stängda dörrar eftersom Alliansen använder sig av en samrådsberedning kopplad till Statsrådsberedningen. Är det viktigt att väljarna får en bättre förståelse för olikheter mellan även Allianspartier? Personligen tycker jag det är viktigt med öppna debatter även mellan Allianspartier i frågor där kompromisser är svårköpta. Då blir ju skillnaderna tydliga och människor som t ex bryr sig om människors hälsa och vår närmiljö och miljö istort förstår bättre att det är klokt att lägga sin röst på C om man inte vill rösta vänster.
http://www.unt.se/debatt/regeringen-sager-ja-till-civilflyg-pa-arna-2698818.aspx

Om nu regeringen och Försvaret vill göra det möjligt med kommersiellt civilflyg på Ärna så måste de också kraftigt skjuta till pengar för nödvändiga infrastrukturförbättringar så att inte ett eventuellt kommersiellt flyg leder till stora trafikinfarkter i ett centralt Uppsala där "peak" tiderna redan är mycket besvärande. Jag ser fram mot att staten via Trafikverket garanterar finansiering av tågstationer i Bergsbrunna och Vänge. Kraftiga förbättringar vid Uppsalas in och utfarter som t ex väg 55 vid Flogsta/Stenhagen. Om inte regeringen står för kostnaderna, vem ska då göra det?
http://www.unt.se/uppsala/kritik-mot-beskedet-i-barby-hage-2701034.aspx

Enkla jobben
Tycker inte Centerpartiet i Uppsala att det är viktigt med fler lokala enkla jobbmöjligheter? Visst gör vi det och visst är vi mycket positivt inställda till företagande. Samtidigt måste vi som grundligt ska sätta in sig i beslutsärenden väga många olika intressen mot varandra. Bl a balansera sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsperspektiv. Märkligt att regeringens debattutspel i dagens UNT enbart fokuserade på ekonomiska perspektiv.

I Centerpartiets fall har vi godkänt planer i Fullerö, med påtagligt negativa miljökonsekvenser om planerna förverkligas, för att Vikingaparken är bra för besöksnäringen och då många enkla och eftertraktade jobb kan skapas. Vi hoppas att den planen blir verklighet men några fler enkla jobb kopplade till en civil flygverksamhet i Uppsala city är en osund väg framåt. Det är inte en hållbar väg framåt. Uppenbart finns många människor som inte bryr sig om alla människor som direkt kommer att få en kraftigt försämrad närmiljö, sämre hälsoutveckling och kraftigt försämrade trafikrörelser.


onsdag 13 november 2013

Debatt & majoritetsbygge

Behövs demokratin?
Finns gott om människor som tycks tro att det finns bättre system för att styra ett land.... Diktatur med en upplyst despot kanske? Ständiga elektroniska folkomröstningar blir väl demokratiskt och bra?... Marknadskrafterna kan väl sortera ut vad som är rätt... Jag delar Winston Churchills syn att vår typ av demokrati inte är perfekt men tills vi kommer på något bättre är det den bästa vi har. Sverker Gustavsson, professor i statskunskap vid Uppsala universitet, skriver en mycket läsvärd debattartikel i dagens UNT. Bl a konstaterar han "att utan att riksdagen har en bearbetande funktion kommer stridiga viljor, olika idéer och skilda intressen att stå oförmedlade mot varandra. Det är inte bra för demokratin och det är absolut inte bra för en hållbar väg framåt.
http://www.unt.se/debatt/politik-inte-bara-votering-2696210.aspx

Idag förhandlas beslut fram inom stängda dörrar inom det som kallas samordningskansliet. Är det bra för demokratin att kompromissförhandlingarna inom Alliansen går till så? Är det bra för C, FP och KD att det går till så? Om det inte rör sig om allvarliga krigslägen, är det inte bra om väljarna förstår hur de olika partierna förhandlar även om Moderaternas dominans blir ännu tydligare? Är det inte bra om även Alliansens väljare får förstå att Alliansens partier är olika och tycker olika men att kompromisserna i bästa fall blir mellanmjölk? Ta Ärnafrågan i Uppsala som exempel. Om nu C tvingats vika ner sig i slutna förhandlingar inom samrådsberedningen, varför gör C det? Vad har i så fall C fått i utbyte som är mer värdefullt?

"Inlösen av banker, drastiskt försämrande av löner och arbetsvillkor, liksom ett upphävande av systemet med avtalsfrihet på arbetsmarknaden, är exempel på frågor som inom de närmaste åren kan komma att aktualiseras". Kan Sverige vara i så stort behov av reformer? Varför görs i så fall så lite nu? Tydligen ser Sverker Gustavsson rätt mörkt på framtiden. Tror du att han har rätt? Alla partier måste vara kompromissvilliga och en kommun och ett land måste kunna ledas. I synnerhet under oroliga tider!

tisdag 12 november 2013

Arbetskraftsinvandring & sjukskrivning

Välståndet byggs av arbetande invånare
Den demografiska utmaningen med en allt äldre befolkning kräver kraftiga reformer. Annars är det omöjligt att upprätthålla dagens höga generella välstånd. Det förstår alla aktiva politiker men att gå från förståelse till konkret reformhandling är uppenbart väldigt svårt. Statsminister Reinfeldt försökte bl à få igång en debatt om nödvändigheten av en höjd pensionsålder men var tog den viktiga debatten vägen?

Hur utvecklas Migrationsverkets arbete så att det finns olika avdelningar för olika ärenden? I möte efter möte med högteknologiska företag, som kan bli ännu värdefullare för försvaret av svenskt välstånd, berättar dom om orimliga handläggningstider för att få till arbetstillstånd åt icke EU medborgare. Det är självklart mycket tillväxthämmande och Migrationsverket borde minst ha en separat avdelning som enbart jobbar med specialistkompetensansökningar. Under min tid i ÅACs styrelse drev jag den frågan och det blev under en kortare tid bättre men förbättringen var uppenbarligen inte beständig.

Varför går det så sakta att införa värdefulla lärlingssystem där utbildning och arbetsgivare jobbar nära varandra för att snabbare och bättre få fram kompetent och efterfrågad arbetskraft? I bl à Tyskland fungerar detta mycket bra, varför ska det vara så svårt att fortare etablera något liknande runt om i vårt land? Är skolsystemet för introvert? Är skolsystemet för fragmenterat? Klarar inte företagen av de krav som ställs? Personligen är jag helt övertygad om att detta måste införas då det garanterat kommer att öka praktiskt orienterade människors  chans att komma in på arbetsmarknaden och stärka våra företags konkurrensförmåga. Varför tror du att det går så sakta?

Stress och otrygghet
Antal arbetande timmar är det viktigaste måttet på hur flitiga vi är i Sverige. Ju mer vi alla arbetar så ökar vår förmåga att säkerställa barnomsorg, skolverksamhet, omsorgsverksamhet, vårdverksamhet, kollektivtrafik, infrastruktur, kultur m.m. Att Sveriges befolkning åter blir allt sjukare är mycket oroande och den trenden måste brytas. Annars minskar antalet arbetade timmar i Sverige och det är en helt ohållbar utveckling om man vill försvara det generella välståndet. Varför blir svenskarna återigen allt sjukare? Framförallt psykiska diagnoser ökar. Är vi inte redo för informationssamhällets stress? Är det ett problem att allt fler är anställda av bemanningsföretag? Viktiga frågor att försöka finna svar på så att trenden kan brytas.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/oroande-okning-av-sjukfranvaron_8715678.svd

måndag 11 november 2013

Vad händer nu?

Allt är inte guld som glimrar
Som jag tidigare skrivit tycks allt fler ledande rikspolitiker distansera sig från riskkapitalister kopplade till skola, omsorg och vård. Självklart är det kopplat till att vi invånare, även bland Alliansens väljare, inte tycker att våra skattepengar ska användas till fel saker. Fel saker kan då t ex vara avancerat finansiellt trixande för att kortsiktigt tjäna så mycket pengar som möjligt. Jag tycker absolut att mina skattepengar ska användas klokt. Jag gillar inte att verksamheter som ska drivas långsiktigt och uthålligt har handlingsutrymmet att kunna tjäna kortsiktigt snabba pengar samtidigt som de är utan finansiellt ansvar om verksamheten under en tid går med förlust. En sådan ekvation blir för kostsam för oss skattebetalare och riskerar att skapa onödigt stora problem för berörda invånare.
http://www.dn.se/nyheter/politik/fp-inga-riskkapitalbolag-i-varden/

Samtidigt blir jag förundrad över hur Folkpartiet tänker i frågan om ägandet av bolag som driver t ex skolor och äldreboenden. Även om riskkapitalister har som affärsidé att köpa så billigt som möjligt, omstrukturera och sedan sälja så dyrt som möjligt, inom ett begränsat antal år, innebär det inte att andra företag kan vilja drivas lika. Vad vill egentligen FP? Hindra finansiella bolag från att äga liknande verksamheter eller vill de se till så att de som äger dem, utöver kvalitetskrav, också måste tvingas avsätta medel för att hålla en blödande verksamhet under armarna under några år tills kostnadsanpassningar hunnits genomföras, eller intäkterna minst matchar kostnaderna eller verksamheten avvecklats under ordnade former? Att peka finger på riskkapitalister är att kraftigt underskatta den grundläggande utmaningen att kunna driva verksamheter inom välfärdens kärna över konjunkturcykler utan att kvaliteten för berörda invånare kraftigt påverkas. Populism? Vad tycker du? Själv har jag föreslagit krav på någon form av resultatutjämningsfonder.

Även den liberala tidningen UNT ifrågasätter nu vinstperspektivet kopplat till t ex skolverksamhet. Återigen gillar jag ifrågasättandet av hur våra skattepengar används men vad är tidningens ledares förslag? Att icke offentlig skolverksamhet precis som UNT med fördel ska drivas som en stiftelse?
http://www.unt.se/ledare/en-vinst-for-valfarden-2688779.aspx

Glöm inte att nästan alla riskkapitalbolag får sin finansiella hävstång genom att de i huvudsak använder våra pensionspengar när de spekulerar. När riskkapitalbolagen misslyckas påverkar det även våra pensioner.

Glöm inte heller att en av de personer som tjänat massor av pengar på att, samtidigt som han var Socialdemokratisk riksdagsledamot, bygga upp och sälja behandlingshem var Jan Emanuel. Samme F.d Socialdemokratiske riksdagsledamot har också varit och är inblandad i mycket avancerade upplägg för att undvika skatt på pengar som helt skapats genom skattefinansierade verksamheter.....

söndag 10 november 2013

Försvara demokratin & strukturomvandling

Nu räcker det
Våra demokratier behöver utvecklas och bli mer tidsenliga men de måste också försvaras. Underrättelseverksamhet är viktig i försvaret av demokratin och för bland annat skyddet av våra företags immaterialrätter. Samtidigt måste nu betydligt fler hjälpa till att kräva stopp för en generell massövervakning och registrering av befolkningen utan reglerade former för individuell spaning och jakt på terrorister och brottslingar, inklusive spioner. Europas ledande måste sluta gömma sig bakom varandra och ta ansvar för att den oacceptabla massövervakningsutvecklingen stoppas! Gör om och gör rätt! Som Wolodarski skriver i dagens DN "Demokratier behöver skydda sig och signalspaning ska kunna bedrivas. Men det måste ske med större begränsningar och ett bättre mått av insyn och kontroll än i dag".
http://www.dn.se/nyheter/sverige/hundratals-miljoner-till-forsvarets-signalspaning/
http://www.dn.se/ledare/peter-wolodarski-folkvalda-aker-pa-safari-i-det-slutna-landet/


På vissa offentliga platser anser jag det dock mycket berättigat att öka allmänhetens skydd genom kameraövervakning. T ex på platser där många människor rör sig och där riskerna är stora för brottslig verksamhet tycker jag övervakningskameror är berättigade. Det är t ex för mig obegripligt att vi hittills inte lyckats få upp fler övervakningskameror på Uppsala Resecentrum trots att både Polisen och Kommunen framfört många viktiga argument för att vi just på en sådan plats påtagligt bättre kan förebygga och lösa brott om kameraövervakning finns. En stor skillnad mellan hemlig generell nätövervakning och kameraövervakning är att kameraövervakningen annonseras och är i sitt förebyggande syfte synlig. Vad tycker du om kameraövervakning på t ex resecentrum och stora torg?

Anpassning eller död
Återigen sker stora förändringar för handeln. Allt fler konsumenter handlar kläder, assesoarer, elektronik och t o m möbler över nätet. I samtal med bl a affärerna i centrala Uppsala har jag lyft detta faktum och föreslagit gemensamma ansträngningar för att möta denna utveckling utan att det innebär att de flesta butiker, förutom livsmedelsbutiker, läggs ner. Kanske är det precis som på landsbygden inte möjligt att klara utmaningen. Varför ska konsumenter välja att köpa produkter för +20% kostnader om man har alternativet att säkert köpa det man vill ha på nätet och sedan få det hemskickat eller själv hämtar paketen på en postcentral? De som vill att en butik ska erbjuda mer än överlevnad måste sannolikt tänka nytt för att klara utmaningen. Inte minst i Uppsalas trafikmönster syns denna förändring genom att budföretagens ordrar kopplat till näthandel ständigt ökar. Vad tror du krävs för att butiker i stadsmiljö ska överleva?
http://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/undvik-fallor-nar-du-handlar-over-internet/
http://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/maria-crofts-jag-vill-inte-langre-bidra-till-butiksdoden/

lördag 9 november 2013

Ledarval och omprövning

Stärk det personliga ansvaret
Gång efter gång genom historien har vi sett hur ledare och lagmedlemmar gömt sig bakom gruppen när ansvar ska utkrävas. Både inom den offentliga, förenings och privata sfären. Inte minst människor som varit ledare för, eller delar av, intoleranta och våldsbenägna organisationer (som idag växer med en skrämmande fart) som t ex det Nationalsocialistiska partiet i Tyskland, Nazisterna.

Jag anser att det personliga ansvaret för sina handlingar måste vara väldigt starkt. Inte minst inom vårt demokratiska system skulle det personliga ansvaret kunna stärkas även om systemet bygger på att majoriteter av partier kommer överens, inte enskilda människor. Självklart har de enskilda ledande människorna stort inflytande över vad som händer och personkemin mellan ledare har en stor betydelse. Hur stärker vi det personliga ansvaret inom demokratin utan att enskilda individer obstruerar den demokratiska ordningen att majoritetsbeslut måste hedras inom ett parti och att sedan överenskommelser mellan partier, för att få majoritet, också måste hedras? Kan ansvar för ansvarslöshet och oförmåga inom det politiska systemet utkrävas på något annat sätt än genom allmänna val där partier får ta smällarna för ett dåligt jobb?

En möjlighet att stärka granskningen av och mandatet för enskilda personer kan vara att i våra kommuner öppna upp för att kommuninvånarna direkt får möjligheten att välja kommunstyrelsens ordförande. Rollen som kommunstyrelsens ordförande har en särställning bland kommunalråd. Tills det formellt ändras i kommunallagen, inom kort, är det den enda rollen som är kommunalråd även om praktiken redan är en annan. Rollen som kommunstyrelsens ordförande bestämmer mycket över kommunstyrelsens dagordning, och är den enda enskilda roll i alla kommuner, förutom i Stockholm, som direkt leder stadsdirektören. Varför inte införa en ordning där den person som får flest personkryss, bland de partier som bildar en majoritet, också får uppdraget som ordförande för kommunstyrelsen? Tanken är intressant och skulle sannolikt stärka invånarnas demokratiska engagemang. Det skulle också kunna öka möjligheterna att få ihop regeringsmajoriteter i ett allt mer komplext politiskt landskap. Vad tycker du?

Ungdomslöner
Regeringens eget utredningsinstitut har konstaterat att de 14-15 miljarder som satsats på sänkt arbetsgivareavgifter för yngre under 26 år haft liten positiv långsiktig effekt. Särskilt verkningslöst sägs effekten på arbetslösheten varit för dem mellan 25-26 år. Regeringen vill ändra sänkningarna utifrån de analyser som gjorts. Det är positivt att man analyserar utfall och korrigerar. Det är generellt positivt att sänka kostnaderna att anställa. Kanske skulle det allra effektivaste sättet att använda pengarna på vara att satsa dem på lärlingsupplägg. I vart fall om pengar inte finns för att göra både och. Vad tror du?


fredag 8 november 2013

Mångfald och majoriteter

Finns skillnader mellan våra rikspartier?
Ja!! I sakfrågor finns stora skillnader mellan våra partier. Inte minst inom Alliansen. För demokratins vitalitet och för att invånarna ska förstå att det faktiskt är skillnad mellan vad olika partier vill har Socialdemokraterna en stor poäng med sitt utspel på DN debatt idag. Att de är tydliga med att de tror sig kunna kompromissa fram regeringsduglighet med MP, FP och C är inte förvånande. SDs framgångar kommer att rita om Sveriges politiska karta. Om KD eller/och C åker ur riksdagen blir kartan mycket annorlunda. Europa och Sverige står inför stora strukturella utmaningar. Sverige måste reformera mycket mer om vi ska klara av att försvara det generella välståndet. Jag vill gärna se mer mod från alla partier. Jag vill gärna se vilka partier som har störst möjlighet att kunna kompromissa fram hållbara lösningar som gör att vårt näringsliv kan blomstra, att stort miljöansvar tas, att vi klarar av att ge allt fler äldre ett värdigt åldrande och att vi klarar av att integrera nya svenskar in i vårt samhälle. De som kommer närmast varandra i dessa frågor bör regera ihop. Hur kan man bli arg på Socialdemokraterna för att de politiskt förespråkar mångfald? Hur kan man bli arg på Socialdemokraterna för att de vill gå till val med sin egen politik?
http://www.dn.se/debatt/vinner-vi-ar-vi-beredda-att-regera-over-blockgransen/

torsdag 7 november 2013

Förbättra!

Utvecklad demokratisk ledning
Kan det vara så att det demokratiska systemet operativt behöver uppdateras för att vara bättre anpassad till den tid vi lever i? Jag ber om hjälp av er där ute med fakta om hur Sverige leds. Låt oss bortse ifrån att våra riksdagsledamöter ägnar över 60% av sin tid åt att anpassa Svensk lag till EU lagstiftning samt att förhålla sig till EU förslag. Hur snabb är lagstiftaren att genomföra förändringar som kan tyckas nödvändiga? Om vi bortser från att finansmarknadsministern inte tycks tycka att stora delar av sms lånemarknaden är sjuk och använder sig av ocker, hur fort kan en dålig lag ändras om det ansvariga departementet driver frågan? Om det inte går att snabbare korrigera fel eller brister i lagstiftning måste det operativa politiska inflytandet förstärkas så att det inte råder någon tvekan om att skälen till att rimliga korrigeringar inte inträffar är att det är i strid med EU rätt, majoritet finns för ändring men processen tar tid eller att den politiska ledningen på departementet vill inte ändra.

Svarte Petter
Är det politiskt korrekt att använda uttryck som "svarte Petter". Är det inte lite diskriminerande och nedsättande mot svarta? Är det inte ojust mot dem som heter Petter.... (Bäst att jag förtydligar att jag i min tanke försöker vara lite rolig!)

I en värld utan tillväxt har vi i bästa fall ett nollsummespel. Någon får mot att någon annan förlorar. Är det svårt att förstå? Om vi är tio personer som har tio kronor att spela med hur många kronor har varje person om man får en krona var? Om någon av dessa personer är driftigare än övriga och säljer sina tjänster som efterfrågas av de andra för 5 öre, hur mycket har då var och en kvar (skattefria transaktioner)? Har gruppen på tio fått mer än tio kronor? Om den driftige lyckas sälja sina tjänster även utanför gruppen och drar in externa fem kronor, hur många kronor finns inom gruppen då? I Sverige måste vi ha driftiga personer som bidrar till att dra in nya pengar in i vår grupp. Om vi inte har det får de allra flesta det sämre. Självklart fick de som köpte något annat än pengar, oftast glöms det bort och avundsjuka riktas mot den flitige. Ingen bra entreprenörsmiljö.

Jobben, jobben å jobben
I dagens DN är det en intressant debattartikel av Sossar. De påstår sig ha en bättre jobbskapande politik än Alliansen. Jag fattar fortsatt inte på vilket konkret sätt de har bättre vägar framåt. Det som dock är en korrekt analys i artikeln är att riksregeringen till stor del stärkt sin ekonomiska situation på bekostnad av sämre ekonomier i våra kommuner. Nollsummespelet har förflyttat en hel del sociala problem från statens försäkringssystem till kommunernas försörjningsplikt. Dax för staten att kompensera kommunerna med lite rimligare statsbidrag?
http://www.dn.se/debatt/misslyckade-jobbpolitiken-drabbar-kommunerna-hart/


onsdag 6 november 2013

Andras pengar

God ekonomisk hushållning
Vad innebär god ekonomisk hushållning? Innebär det att man snålar? Att man slösar? Att man klokt använder sina resurser, ständigt försöker förbättra produktiviteten och effektiviteten samt att man ständigt vågar investera i nytt? God ekonomisk hushållning är inte att slösa med andras pengar. I tjänstemannadrivna företag är det inte ovanligt med slösaktiga tjänstemän. De slösar på aktieägarnas bekostnad. I politiska organisationer är det inte heller ovanligt att politiker och tjänstemän slösar med skattebetalarnas pengar. Krasst är det nog så att många gärna beter sig mycket sämre med andras pengar än med egna. Inom det offentliga stör det mig att de som själva bor i en kommun, tillhör ett landsting, betalar statlig skatt och jobbar i den kommunen, eller är förtroendevald, inte alltid inser att man förvaltar egna pengar. En stor del av våra intjänade pengar betalar vi till skatt. Att misshushålla med skattemedel är att misshushålla med egna pengar. I kommuner med många ledande tjänstemän som inte betalar kommunal skatt är det därför ännu viktigare att de ledande politikerna säkerställer god ekonomisk hushållning.

Göteborg
Det är inte fel att kommuner och politiska ledare genomför försvarbar representation för att driva positiv utveckling för den egna kommunen. Som alltid måste all representation och allt kampanjande vara måttfull och måste kunna motiveras väl. Misshushållningsexemplen från Fastighetsmässan i Cannes, Mipim, fortsätter att visa på bristande omdömen bland vissa politiker och tjänstemän. Jag gillar inte misshushållning av skattepengar även om jag inte betalar skatt i Göteborg. Vad tycker du om dessa exempel på misshushållning?
http://www.di.se/artiklar/2013/11/5/goteborgs-toppar-kalasar-pa-folks-pengar/

tisdag 5 november 2013

Inte som tänkt

Problemen hopar sig
En efter en kliver personer som vanligtvis sjunger marknadsekonomins lovsång fram och bekänner att mångfaldsreformerna inom skola, vård och omsorg har brister som måste åtgärdas. I vart fall om man inte vill ha en återgång till EN skola som ska försöka erbjuda exakt samma form av utbildning till alla. Du som följt min blogg och du som tagit del av mina motioner inom Centerpartiet vet att jag sedan länge föreslagit korrigeringar av det som blivit dåligt när ideologi snabbt har drivit fram alternativ som inte varit långsiktigt seriösa. Vilka var det som drev fram nuvarande ramverk som öppnade upp för det oacceptabla?

Som centerpartist vill jag vara för långsiktigt hållbara lösningar som löser viktiga frågor som t ex våra barn och ungdomars utbildning. Jag är definitivt för en mångfald av certifierade producenter av skattefinansierade tjänster. Jag är för att invånarna ska ha valmöjligheter. Det innebär framförallt rätten att välja bort om man är missnöjd och den rätten är viktig för att driva fram kvalitetsförbättringar.

Det är ofta det inte blir som tänkt! När det blir så får man inte vara ideologiskt förblindad och korrigera fel under galgen. Det är inte seriöst. Peter Malmquist, känd aktieanalytiker, tycker också att det blivit fel i skolsystemet. Han är långt ifrån ensam. Vem av oss, förutom de få som tjänat miljarder på kortsiktig skolspekulation, tycker att våra skattepengar ska användas på ett ekonomiskt oansvarigt sätt? Gör du det?
http://www.dn.se/debatt/sa-kan-beklagliga-konkurser-i-gymnasieskolan-stoppas/

Vetenskapliga landvinningar
Inom vetenskapen är det ofta som de största upptäckterna har gjorts genom tvärvetenskapliga projekt eller av misstag. Även inom den metodiskt noggranna vetenskapen blir det inte som tänkt. Hypotes efter hypotes får förkastas och helt plötsligt händer ett misstag som leder till något riktigt stort. Visste du att det hände något riktigt stort i Uppsalas vetenskapliga värld i somras? Ett forskarlag, under ledning av Maria Strömme, uppfann av misstag något som tidigare ansetts omöjligt att uppfinna. Det du! Det nya materialet kommer att förändra världen. Dess användningsområden är mycket intressanta och om de kombineras med bra affärskunnande kommer nya stora förmögenheter skapas. Återigen händer stora saker i Uppsala. Inte alltid medvetet. Upsalite är värt att lägga på minnet. Namnet bygger på Uppsala. Om Upsalite går att skala i produktionsledet hoppas jag Uppsala har en ny stor lokal och välbetalande arbetsgivare på G! Människor som kommer på liknande saker och som lyckas vara med och kommersialisera dem tycker jag är värda stor framgång.
http://en.wikipedia.org/wiki/Upsalite
http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article3742360.ece


måndag 4 november 2013

Kvinnor inger hopp

Ny tid kräver nya lösningar
Telemedicin i stor omfattning var inte möjligt för trettio år sedan. För trettio år sedan var stora delar av Europa fast i Sovjetunionens mörker. För trettio år sedan var Kina och det kinesiska folket bland de fattigaste i världen. För trettio år sedan var inte Europa i närheten så berikat med nya invånare från Afrika, Mellan Östern, Central och Sydamerika samt Asien som idag. Den billiga energiförbrukningen blir allt svårare att säkra. För trettio år sedan fanns inte en användarvänlig åtkomst till Internet. För trettio år sedan hade inte alla invånare mobiltelefoner och många mobil anslutning till smartphones och bärbara datorer. För trettio år sedan fanns inte alla användarvänliga generella och slutna, och lätt tillgängliga, nätverksforum som idag osv. Vi lever i en ny tid. Den som är klok ställer om för att klara konkurrensen och för att utnyttja den nya tidens möjligheter. Kan det vara så att män har svårare än kvinnor att tänka nytt? Att riva gamla sätt att jobba på, som byggdes upp utifrån en verklighet som inte längre finns, kan väl inte vara fel? Att bygga nya arbetssystem som utnyttjar dagens möjligheter kan väl inte vara fel?

Mindre konfrontation 
Är kvinnor mindre benägna än män att hamna i konflikter? Kan det ha något med testosteron och östrogen att göra? Inom näringslivet talades i samband med Internets omvälvande och populära marknadsinträde om behovet att bygga om sin affärsverksamhet utifrån ett "blankt papper". Business process reengineering drog in många miljarder i intäkter till konsultbolag som skulle hjälpa till att rita på pappret. För att enkelt beskriva hysterin som rådde innan IT kraschen 2000 lyckades några bli löjligt förmögna på att börsintroducera verksamheter som istort endast producerade hemsidor....

Ja tiderna förändras. Förändringarna jämfört med år 1983 är enorma. Hur mycket har våra samhällsstödjande verksamheter förändrats sedan 1983? Hur mycket och hur tror du våra samhällsstödjande verksamheter måste förändras för att t ex stödja våra växande företag bättre och för att hålla ihop ett samhälle med allt färre arbetande som ska stötta allt fler +80 åringar som inte kan eller har svårt att klara sig själva? Återigen, kan det vara så att kvinnor generellt lämpar sig bättre än män att tänka nytt och att riva det gamla för att skapa det nödvändiga nya?

Galenskapen stoppades
USAs Boston the-partyrörelse är för att citera finansministern stundtals "idiotisk". Nyligen höll de på att driva världen mot en finansiell härdsmälta p g a politiska konflikter mellan Republikaner och Demokrater. Trots att "partyrörelsen" haft kvinnliga mediala härförare i form av t ex Draken Sarah Palin var det tydligen kloka kvinnor som räddade oss från den senaste risken för global finansiell härdsmälta. Framförallt var det den republikanske senatorn Susan Collins, som tog initiativet till en nödvändig kompromiss, är värd respekt. Bra jobbat!
http://www.dn.se/ledare/kolumner/hoppet-star-till-kvinnorna/

söndag 3 november 2013

Trakasserier & minoriteter

Farligt att inte ta hoten på allvar
Jag blir förbannad över att ledare för länder som har en lång demokratisk tradition agerar som de gör kopplat till generell avlyssning av folket. Bara för att det idag är enkelt och relativt billigt att massavlyssna är det inte ok att göra det. Bara för att bl a kineser och ryssar självklart övervakar oss alla på olika sätt är det inte ok att vår egen demokratiska ledning tillåter detsamma. Vad spionorganisationer gör brukar vara hemligt. Om spioner åker fast, oavsett om de jobbar på privata eller en stats räkning, brukar de straffas hårt. Om det finns terroristhot eller trovärdiga argument för att vissa personer är kopplade till organiserad brottslighet eller om någon är skäligen misstänkt för grovt brott då ska det självklart vara möjligt att under kontrollerade former övervaka dessa personer och dem som dyker upp i dess närhet. Även bra att bedriva underrättelsetjänst för att t ex försöka vara beredda om t ex Esterna bestämmer sig för att försöka ta över Rosenbad.

Det måste vara dyrt att felaktigt massavlyssna befolkningen eller att utan starka skäl utnyttja dagens övervakningsmöjligheter mot enskilda invånare. Precis som i Watergateskandalen måste presidenter, statsministrar och företagsledare fällas om de blir påkomna med att missbruka övervakningsmöjlgheterna. Det måste vara så. Annars går vi en mycket farlig väg framåt! Precis som USAs president Nixon tvingades till förödmjukelse och avgång, på grund av missbruk av övervakningsmöjligheter, så måste även dagens ledare riskera höga straff om övervakningen inte är specifikt riktad och väl motiverad. Det är mycket oroande att den engelska staten tar sig rätten att gå in till media och försöker förstöra bevis på att övervakningssamhället gått för långt. Om man vill stoppa Snowden får man nog förhandla med honom. Han verkar ha planerat sitt kampanjande för friheten väl.
http://www.unt.se/ledare/cameron-hotar-pressen-2672637.aspx
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-varfor-sa-tyst-nar-staten-trampar-pa-troskeln/

Om du brinner för kampen mot ett farligt övervakningssamhälle kan du med fördel följa centerkompisen Markus Berglunds blogg:
http://lakonism.blogspot.se

Dags att avveckla lagstadgade minoriteter?
För några dagar sedan skrev jag om integrationspolitikens misslyckande och om behovet att hitta metoder som gör att nyinvandrade kan gå från att generellt kallas invandrare till t ex svenske för att man tydligt valt att man är en del av det svenska samhällskontraktet. Räcker det inte att bli svensk medborgare och då vara svensk? Vad tror du själv?

I ljuset av övervakningen av oss alla. Och i ljuset av att nästa läckage från Snowden kommer att peka ut svensk inblandning i övervakningssamarbetet är Dilsas resonemang om minoriteter intressant. Särskilt intressant är hennes resonemang om att minoriteter för alltid är dömda att inte få vara en riktig svensk och vad är t ex en invandrad kurd om hen inte tillhör en minoritet och inte definieras som svensk även om man blivit svensk medborgare? Spelar det någon roll?
http://www.dn.se/nyheter/sverige/dilsa-demirbag-sten-skyddet-av-fem-minoriteter-vacker-fragor/

lördag 2 november 2013

Klokast vinner

Livsspelet
Vem vinner i livsspelet? Den som blir en av de rikaste? Den som blir en av de kändaste? Den som fyller sitt liv med flest stunder av lycka? Den som lyckas bli 85 utan större sjukdomar eller skador? Helt klart är att du ökar chanserna att göra ditt liv friskare och roligare om du bryr dig lite om att äta även nyttig mat som grönt och frukt samt att du regelbundet fysiskt anstränger dig. I dagens DN skriver Lena Andersson lite om matvanornas effekter på vårt välbefinnande. Inte minst hur sockersug uppstår eller hur det samma kan undvikas.
http://www.dn.se/ledare/kolumner/starkelse-gor-frisk-och-slank/

Idag kan vi också läsa på UNT debatt, där Sara Sjödal, Per Åsling och Marcus Berglund skriver, att Livsmedelsverket med fördel kan ägna sig åt vettigare saker än att jaga bönder som säljer eller ger bort opastöriserad mjölk. Jag håller med! Satsa tiden på att bekämpa de löjligt höga och farliga nivåerna av socker i dagens livsmedel istället! Satsa tiden och pengarna på att positivt motivera oss människor att välja klokare matvanor istället. I matvanor inkluderar jag hur vi äter. Med liknande och förbättrade insatser från Livsmedelsverket kan fler av oss svenskar få friskare och roligare liv.
http://www.unt.se/debatt/stoppa-livsmedelsverkets-overformynderi-2671940.aspx

Mustasch för cancerforskning
Jag har aldrig haft mustasch. Nu kommer jag att prova på det. Under november deltar jag i en kampanj för att stärka forskningen runt prostata och testikelcancer. Bra ide och jag blev såld på att delta av en av Uppsalas mer driftiga personer. Vilka skulle mina skäl för att inte ställa upp vara? Att jag aldrig haft mustasch och inte tycker det verkar vara min grej?... Blir intressant att se hur mycket som växer ut under en månad.
http://www.unt.se/startsidan/24-unt-mustaschkampen-2674291.aspx

Om jag misslyckats
Utan tvekan har jag inte haft goda matvanor under mitt vuxna liv. Många oregelbundna mattider, arbete parallellt med matintag och ständiga och stora tidzonsbyten kanske får ett dyrt hälsopris i takt med att jag blir allt äldre. Om jag inte dör knall fall utan får stora hälsoproblem som inkluderar mycket smärta, då hoppas jag själv få bestämma, under ordnade former, att avsluta mitt liv och gå vidare. Varför ska jag inte få välja den vägen? Varför ska samhället få tvinga mig att lida om jag hamnar i den situationen och mina nära att behöva uppleva mitt kraftiga lidande?
http://www.dn.se/ledare/signerat/dodshjalp-ska-ligga-i-grazonen/

Ändringar
Jag redigerar aldrig i mina texter efter att ha släppt ett blogginlägg. Även om jag ser slarvig svenska eller andra fel låter jag dem ligga kvar som det skrivits. Debattinlägget ovan om Livsmedelsverkets överförmynderi var bl a skrivet av Markus Berglund. Följ gärna hans blogg. Han skriver regelbundet och står upp för viktiga demokratiska värden som hela tiden måste försvaras.
http://lakonism.blogspot.se

fredag 1 november 2013

Försvars och krishanteringsförmåga

Gemensamt ansvar
Har precis varit på säkerhetskonferens under ledning av Länstyrelsen i Uppsala. Länets högst ansvariga politiker, militärer, poliser och ledande tjänstemän går igenom säkerhetsperspektiv och nätverkar för att öka vår gemensamma förmåga när kriserna kommer och människoliv, djurliv, unika miljöer och egendom ska skyddas och räddas. Redan förra året fick vi lära oss att svensk försvarsförmåga börjar bli betydligt bättre och att det till stor del handlar om att förstärka hemvärnet och samverkan försvar och övriga samhällsaktörer. Det var positivt. I år förstärktes budskapet om att Sverige återigen ska kunna avskräcka från anfall. Från drygt 500.000 man som tidigare kunde inkallas vid större konflikter har vi idag endast 55.000 yrkessoldater. Säkerligen är organisationen övertung i toppen efter alla neddragningar.

När värnplikten fanns kostade den genomsnittlige soldaten endast 70.000 kr per år. Idag, med yrkesarmé, är siffran 350.000 kronor. Skillnaden är viktig att reflektera över kopplat till Försvarets uppdrag att stötta t ex en kommun vid kriser. Tidigare fanns både fler soldater tillgängliga för t ex hjälp med snöröjning och evakuering av insnöade i områden utan el samt de var 5 ggr så billiga att nyttja i samhällets tjänst. Vad tror du om att vi återinför någon form av värnplikt och kopplar den till Hemvärnet? Vad skulle vara bra och dåligt med en liknande ny ordning? Jag tror det är viktigt ur många perspektiv. Bl a för att ha bättre krisberedskap men också som en av metoderna för att inkludera nysvenskar bättre i det svenska samhället.