söndag 31 maj 2015

Segregation

Samhällsingenjör eller den osynliga handen
Vad ska styra utvecklingen mest? Politiska ambitioner i demokratiska samhällen som kan få stöd av en majoritet (dvs som inte ägnar sig åt typ Decemberöverenskommelser) eller marknadens så kallade osynliga händer? Jag tycker det ska vara politiska ambitioner. Ambitioner om vilket samhälle man vill bygga för det egna folket i en avgränsad del av världen. Just avgränsningen är central. Det går att skapa väldigt olika samhällen och så är det också jorden runt. På varje avgränsad del finns egna regler, egna kulturella koder och olika historiska berättelser. Inom denna mångfald av metoder för att skapa mer eller mindre fungerande samhällen lever ideologiskt drivna, religiösa, pragmatiker och marknadsfanatiker. För mig är det helt självklart att ett önskat samhälle bara kan upprätthållas om ledarskapet kraftfullt arbetar med att säkra de grundläggande värderingar som anses bära upp det samhälle man vill leva i. Om det samhället t ex ska motverka segregation så krävs kraftfullt politiskt ledarskap. Marknaden kommer inte att göra det önskade jobbet utan endast förstärka t ex skillnaderna mellan de starka och de svaga.
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Segregation
http://www.svd.se/sveriges-mest-segregerade-plats
http://www.expressen.se/gt/sa-vill-de-fa-ett-stopp-pa-segregationen/

I dagens UNT kan vi läsa ett reportage om skolan i Nyköping. De har skapat en stor kommunal skola där alla ungdomar måste gå. Och de mixar ungdomar från "bra" och "dåliga" områden. Och de blandar in flykting och ensamkommande in i ekvationen. Hittills tycks det fungera bättre än tidigare. Så vilken är den politiska ambitionen? Att den kommunala skolan ska göra så? Att få en effektivare skolverksamhet genom en stor skola istället för flera mindre? Eller en kombination? Även Sverige har alltid varit mer eller mindre segregerat mellan samhällsklasser. Möjligen var det under min uppväxt som vi mellan samhällsklasser möttes och fick bygga förståelse och relationer över desamma. På mitt högstadium placerades man utan möjlighet att välja annat. Och i upptagningsområdet bodde både företagare, välutbildade, outbildade, socialbidragstagare, arbetslösa osv. Och vi unga män tvingades göra militärtjänst där vi också tvingades träffas och umgås över sociala klasser. Idag är helt annorlunda och idag har vi dessutom stora grupper flyktingar, ensamkommande och "olagliga" migranter som del av samhället. Så om vi politiskt vill undvika segregation, vad kan vi då göra? Bygga fattigbostäder i Djursholm, Lidingö och på Östermalm? Återgå till en offentlig skola med närhetsprincipen som placering? Sänka ingångslönerna med 50%? Och hur lyckas man med någon ambition överhuvudtaget om det är fritt för alla att bli en del av ett avgränsat samhälle att bli en fullvärdig del av just det särskilda samhället med deras rättigheter och skyldigheter? Personligen vill jag att kunskap och erfarenhet ska styra hur vi bygger vårt samhälle! Inte en massa grundlöst tyckande. Det finns gott om grundlösa ideologier.
http://www.dn.se/ledare/peter-wolodarski-historisk-chans-att-ge-skydd-och-rattigheter/
http://www.dn.se/debatt/kunskap-maste-ga-fore-ideologi-och-populism/

Om vi leker med tanken att du tycker att vi bättre ska motverka segregationen i Sverige. Vilka förbättringsförslag har du för att vi ska lyckas?


lördag 30 maj 2015

Dans förlänger livet

Endorfiner
Världen runt älskar människor musik och dans. Det är inte så konstigt då dans för de flesta förknippas med glädje och lust. Och människor från alla jordens hörn har sina traditionella danser som säger en hel del om deras tidigare kulturer.  Samtidigt är modern musik och dans en fantastiska blandningar av rytmer och rörelser från just jordens härliga smörgåsbord av variationer.

Endorfiner är viktiga och värdefulla för vårt välbefinnande. Musik har vetenskapligt bevisat positiv effekt på människans produktion av endorfiner. Jag är helt säker på att även dans stimulerar vår produktion av egenproducerade endorfiner. Dans är inte bara rörelser i takt med musik, det är ordentlig fysisk träning och socialt umgänge också. Endorfiner stärker vårt immunförsvar och får oss att känna oss gladare. Vissa använder tyvärr droger för att uppnå samma positiva känslor. Att gå drogvägen mot tillfälliga lyckokänslokickar är en väldigt dum väg framåt. Den vägen visar sig nästan alltid bli både ekonomiskt dyr och mycket förödande för det personliga välbefinnandet. Vi kan väl vara överens om att det är betydligt bättre att lyssna på musik och dansa för att må bättre, eller? Jag älskar att dansa och är en "allätare" av musik. Och mina många resor runt jorden och förmånen att få ha bott i olika länder har hjälpt mig att uppskatta helt olika former av musik och dans. Och både musiken och dansen bär på berättelser kopplade till vår mänsklighets utveckling.
http://www.sund.nu/docs/artikel.asp?art=329&tem=2
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Endorfin
http://illvet.se/manniskan/hjarnan/du-blir-hog-av-motion
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Dans

Kloka politiker
Uppsala ligger mig varmt om hjärtat. Av många skäl. Samtidigt föddes jag statslös i Västra Götaland. Oavsett var Sveriges "vagga" finns känner jag mig helgarderad. Jag har anknytning både till Västra Götaland och Uppland. Det mesta tyder på att Sveriges "vagga" finns i Uppland. Säkert i Uppsala : ). Alldeles oavsett tycks politikerna i Västra Götaland ha fattat hur viktig och värdefull dansen är för vårt livslånga välbefinnande. Att stimulera och uppmuntra till mer dans är både positiva inslag i en bättre integrationspolitik och för att stärka den livslånga folkhälsan. Mer dans till folket!
http://www.kulturivast.se/dansfredag 29 maj 2015

Hur länge?

Allt mer omöjligt
Har vi i modern tid haft en svagare regering än nu? Situationen för främst Socialdemokraterna borde återigen börja bli desperat. Insikten om att de nu i bästa fall kommer att vara ett parti med runt 25% av rösterna och att det näst största partiet snart kan vara SD har inte än sjunkit in. Men väljarutvecklingen går fort. Historiskt fort. Det kanske är dax för S att sträcka ut handen för att hitta en ny och hållbar migrations och integrationspolitik med bred politisk förankring? Det kanske är dax att förhandla brett om ett nytt parlamentariskt system som kan hantera den nya verkligheten utan tillfälliga överenskommelser som av många upplevs som oacceptabla och demokratiskt vidriga? Något måste S göra snart då det inte fungerar så bra att sitta fast med ett naivistiskt MP. Jag tror vi kommer allt närmare ett nyval. Om en majoritet löser ut ovan två stora politiskt laddade frågor så tror jag att vi har en chans att åter få lite politisk stabilitet i Sverige. Vad tror du?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article20866002.ab
http://www.di.se/artiklar/2015/5/28/valjarna-domer-ut-pakten/
http://www.op.se/opinion/ledare/kommande-strid-om-invandring-i-centerpartiet


Förmåga att inkludera
Sverige har idag inte förmågan att fortsätta att vara världens mest medmänskliga land kopplat till migration. Vi måste snabbt få till en politik som leder mot social- och ekonomisk hållbarhet och inte mot social kollaps och ekonomiskt sönderfall. Vår misslyckade integration är väldigt tydlig på många sätt. Igår träffade jag återigen många som framförallt kommit som ensamkommande barn. Berättelserna är liknande. Migrationsverkets processer och förhållandena på flyktingförläggningarna bidrar verkligen inte till bättre integrationspolitik oavsett om en person beviljas uppehållstillstånd eller ej.  Var finns alla bostäder som krävs? Var finns alla gode män som behövs? Var finns allt extra stöd i skolorna som behövs? Var finns alla enkla instegsjobb som behövs o s v. Gör om gör rätt är nästan uttjatade ord men snart måste vi lösa denna utmaning!
torsdag 28 maj 2015

Oppositionspolitik

Det är möjligt
Konstruktiv oppositionspolitik kan få genomslag. Det är bra det. För mig är det tudelat att sitta i opposition. Å ena sidan vill man bli av med ett politiskt ledarskap som man tycker tänker mer fel än rätt. Å andra sidan är jag invånare och vill inte att de ska lyckas förstöra för mycket. Så jag och mina centerkompanjoner tar vår oppositionsroll på största allvar. Det innebär att vi självklart alltid kommer med förslag som vi tycker är bättre än de som majoriteten lägger. Ibland, verkligen inte tillräckligt ofta, lägger de väl underbyggda förslag med trovärdig och acceptabel finansiering och då kan vi stötta förslagen. Det som skrämmer mest nu är deras negativa näringspolitik och den vansinniga centraliseringen som 1) är fel 2) inte kommer att ge oss invånare det vi vill ha.

Miljösmarta resekedjor
Centerpartiet kämpar dagligen för bl a miljövänliga resekedjor. Bland annat innebär det att vi enkelt och bekvämt ska kunna använda kollektivtrafik och cykel på smarta sätt för att ta oss t ex mellan A & B. I detta viktiga arbete är ett hyrcykelsystem mycket värdefullt. Och C, och övriga Alliansen, beslutade om en test av ett hyrcykelsystem som även finns för pendlare i Stockholm. Vi genomförde testet där även SJ ingick som partner. Och vi hade kommit en bra bit med att även inkludera Uppsala länstrafik i konceptet. Om Centerpartiet varit kvar vid makten hade vi nu haft klara överenskommelser med SJ, UL och något företag som tillhandahåller hyrcykelsystem och som klarar den viktiga kompatibiliteten med Stockholm city. MP, S och V vårdade inte möjligheten väl och testsystemet riskerade att försvinna. Tack vare Centerpartiets oppositionspolitik kommer Uppsalaborna och besökare nu få tillgång till cyklar tills långsiktiga lösningar upphandlats. Klokt av majoriteten att lyssna på oss. Oppositionspolitik är viktig och kan ge resultat.

Kommunal bostadsförmedling
På gårdagens kommunstyrelse fattades tyvärr beslutet att ge kommunen i uppdrag att bygga ett eget bostadskösystem i Uppsala till årsskiftet. Centerpartiet stöttar grundtanken men anser att det är fel att kommunen ensamt ska investera i och drifta samt underhålla ett egenutvecklat datasystem utan att först ordentligt försöka förhandla med t ex Stockholms stad om en delad investering och delade drifts och underhållskostnader. Ordningen är dålig! Och kommer att bli dyr när kravbilden fortfarande är oklar inom viktiga områden. Bland annat för hur kommunen bättre ska sköta processerna runt bostadssociala kontrakt. Kortsiktigt hade det varit bättre med en användarvänlig
BostadsPortal! Att besluten igår blev okloka det kommer vår oppositionspolitik visa! Och i en tidning kunde vi läsa att det nu skulle bli billigare att stå i bostadskö. Visst är det en intressant logik när det idag är gratis....

onsdag 27 maj 2015

Dubbelfel

Från ax till limpa
Det finns inga genvägar till hållbar framgång. Ett samhälles framgång i förhållande till andra samhällen beror på dess förmåga att utbilda sig, samarbeta och skapa värde. I botten av framgångspyramiden ligger utbildning. Det är mycket oroande att allt för många av våra barn och unga inte matchas framåt tillräckligt bra i skolsystemet för att därefter klara ett positivt och självförsörjande liv. Särskilt bedrövlig är vår förmåga att matcha fram människor med praktisk läggning och som inte vill utbilda sig i allt för länge i ämnen som t ex matematik, samhällskunskap och svenska. Men med fokus på praktisk inlärning, inklusive lärlingspraktik, är jag säker på att dagens dåliga skolresultat för oroande många kraftigt kan förbättras. Våra barn och unga är axen som ska hjälpas att nå hög kvalitet i sin utbildning för att vårt välstånd ska försvaras och utvecklas.
http://www.svd.se/skolor-misslyckas-med-att-behalla-elever/om/sverige

Företagsamheten motarbetas
Under mitt och övriga Alliansens ledarskap utvecklades Uppsala i mycket positiv riktning. Inte minst jobbade jag mycket med att förbättra näringslivsklimatet inom kommunen. Genom Näringslivsgruppen och genom Landsbygdsrådet genomfördes stora förbättringar. Och i den korg av mätningar som beskriver näringslivsklimatet (korgen arbetades fram i samarbete mellan näringsliv, universitet och kommunen) rankades Uppsala bland 34 jämförbara kommuner som nummer 2! Hårt slit ger resultat. Tack till alla företagare, universitetsrepresentanter, landstingsrepresentanter och kommunanställda som bidrog till dessa framgångar. Nu är den positiva trenden bruten under ledning av MP, S och V. Det är riktigt bedrövligt. Det tar lång tid att bygga upp något men tyvärr går det fort att förstöra.

På område efter område försvagas och monteras nu det lokala och nationellt positiva näringslivsklimatet ner. I Uppsala minskas det politiska engagemanget runt näringslivsutveckling, offentlig upphandling sköts tafligt, verksamheter plockas in i kommunal produktion utan att konkurrensutsättas, kommunen engagerar sig i att särskilt pressa på vissa "rättvisemärkningar" och mycket mer negativt. Inte minst misshandeln av de praktiska gymnasieprogrammen vittnar om den konsekventa anti-näringslivslinjen vi nu genomlider. Det enda positiva med detta sönderfall av näringslivspolitiken är att det tydligt visar Uppsalaborna att det är viktigt att tänka efter när man röstar. För att vi ska få fram konkurrenskraftiga limpor i Uppsala behövs både att vi förädlar axet bättre och en mycket bättre näringslivspolitik än nu. Glöm aldrig att det är vårt näringsliv som lägger grunden för den skola, omsorg, vård m.m som vi önskar.

Vi måste mycket bättre stötta våra barn och unga mot självförsörjning. Och vi måste mycket bättre stötta näringslivsutvecklingen i vårt närsamhälle. Nyval!http://www.foretagsklimat.se/rankinghttp://www.foretagsklimat.se/rankinghttp://mobil.unt.se/start/daligt-betyg-for-uppsalas-foretagsklimat-3745315.aspx

tisdag 26 maj 2015

Vad händer sen?

Rättvisa
Vad är rättvisa? Vad är rättvist? Statsminister Löfvén var med på barnprogrammet Bolibompa i morse. På frågan vad han inte gillade svarade han "när människor behandlas orättvist". På många sätt är det våra uppfattningar om rättvisa som skiljer olika politiska lag. Vissa tycker att människor fritt ska få agera för att uppnå sina mål och att det är rättvist eftersom alla får chansen även om vi fötts med olika förutsättningar. Andra tycker att allt ska regleras och allt ska delas lika. Rätt och orätt grundar sig mycket i våra värderingar. Samtidigt finns våra lagar som i sig handlar om att bedöma om något anses rätt eller fel. Och lagar ändras i takt med att våra värderingar ändras. Vad är rättvisa för dig? Hur mycket av det du skapar tycker du att du ska få del av? Vilken levnadsstandard tycker du att den som är arbetsduglig men som aldrig jobbar ska få av andra?
http://www.synonymer.se/?query=or%E4ttvis

Härdsmälta efter sedeltryckande
När Lehman-Brothers gick i konkurs höll västvärlden på att kraschlanda. Krisen blev omfattande men  genom att USAs och Europas och Japans centralbanker öst ut billiga pengar minskades den kortsiktiga krisen men vad väntar runt hörnet? Hur länge tror du att t ex kineserna vill låna ut pengar till väst till väldigt låg ränta för att västs människor ska leva över sin förmåga att skapa värde.

Världens rikaste väldigt rika
Vissa påstår att förmögenhetsfördelningen mellan oss människor åter är som på medeltiden. Väldigt få äger allt mer. Och de flesta drunknar i skulder eller lever i fattigdom. Hur rättvist är det? Och om du sett "House of Cards" så vet du att de 1% rikaste också starkt påverkar politiska ledningar. Så hur bra är balansen mellan de få som har massor och dem som har väldigt lite?
http://www.svd.se/den-rikaste-procenten-ager-nastan-halva-varlden_4012325
http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/den-rikaste-procenten-ager-snart-halften-av-varlden

Arbetslöshet
Hur ska regeringen nå målet om Europas lägsta arbetslöshet inom kort? Hoppas att alla +60 åringar som kan pensionerar sig trots att vi behöver jobba allt längre för att klara välfärdsekonomin? Och hur väl matchar alla yngre och invandrade de kravprofiler som lämnar arbetsmarknaden? Utan tvekan har vi problem, stora problem, med att få in många flyktinginvandrade på arbetsmarknaden. Så vad händer när vi nu förlorar väldigt många duktiga äldre från arbetsmarknaden samtidigt som vi har stora problem att just få in lågutbildade yngre och flyktinginvandrade med omfattande utmaningar att komma in på arbetsmarknaden? Ofta kan vi idag läsa att två av Sveriges stora strukturella utmaningar för att lösa problemen är för höga ingångslöner i kombination med världens mest generösa bidragssystem. Tror du att några partier driver nödvändiga reformer?
http://www.dn.se/arkiv/nyheter/regeringen-nyanlanda-ska-snabbare-ut-i-arbete

Möjligheter i nästa kris
Tror du att vi kan klara oss ifrån en smärtsam kris inom kort? Du är väl inte en pessimist? Men du kanske är en realist? Jag vill gärna tro att jag är en realist. Oavsett hur smärtsam nästa kris blir kommer en ny tid efter krisen. Och det som ofta är bra med kriser är att de tyvärr brukar vara nödvändiga för att genomföra ordentliga reformer. Vi lever i en ny tid med nya utmaningar och nya möjligheter. Jag är helt övertygad om att vi kan klara av att reformera Uppsala och Sverige så att framtida generationer också får leva i ett rikt generellt välståndssamhälle. Men det krävs mycket nytänkande och reformer! Trots den revolutionära 3D printingteknologin tror jag inte att lösningen är att vi trycker ännu mer pengar för att med den teknologin försöka lösa våra grundläggande strukturella problem. Framtiden kan bli ljus men då måste vi reformera mera och fler måste bidra i välståndsskapandet! Nyval!måndag 25 maj 2015

Oro och misstänksamhet


Inkludering och integration

Att lyckas med att bygga ett samhälle där de som kan jobbar och där vi på olika sätt över olika gruppgränser gemensamt engagerar oss i t ex föreningsliv är inte bara viktigt för ett ekonomiskt välstånd. Att vi gemensamt lyckas skapa värde och att vi gemensamt möts, inom t ex föreningsvärlden, och utifrån det bygger relationer och förtjänar varandras respekt är viktigt för att upprätthålla en social hållbarhet. Det tidigare relativt homogena Sverige blir allt mindre homogent. Det behöver inte vara ett problem om vi hittar en bättre väg än nu för hur människor ska mötas, inkluderas och integreras. Förr hade vi t ex militärtjänsten där främst yngre män från helt olika sociala bakgrunder fick lösa uppgifter tillsammans och dessutom lära känna varandra. Den formen för att bryta sociala isoleringar finns inte längre. Och skolorna sägs bli allt mer uppdelade mellan skolor med barn till engagerade föräldrar och andra skolor för barn med mindre engagerade föräldrar. Och därutöver har vi stora mängder nya invånare som kommer från en helt annan kulturell bakgrund än den svenska. De lever nästan uteslutande i egna stadsdelsområden och umgås nästan uteslutande med sina tidigare landsmän. Vi lever inte tillräckligt mycket tillsammans. Och då växer oron och misstänksamheten mellan oss. Ett oroligt och misstänksamt samhälle leder inte mot något positivt.

Politiskt haveri runt om i Europa
Att vi får nya partier är inte nödvändigtvis något dåligt eftersom det gör att de stela och irrelevanta partierna kan ersättas med de nya krafter som verkar fånga upp det människor bekymrar sig för. Samtidigt är det beklagligt att gammelpartierna i Europa tycks ha distanserat sig så mycket från de människor de ska företräda att allt fler missnöjespartier och bruna krafter får ett allt starkare inflytande i Europa. De gamla partiernas oförmåga att komma med lösningar på upplevda problem och på att beskriva en attraktiv framtidsbild har öppnat upp för denna utveckling. Eftersom många av dessa nya partier bygger sin retorik på att förstärka oron och på att förstärka misstänksamheten eller t o m hatet mot olika grupper så lever vi allt farligare. Det är aldrig en positiv väg framåt när krafter som saknar tolerans eller som är isolationistiska får mer inflytande. Det är djupt beklagligt att farliga politiska krafter tar mer och mer makt runt om i Europa. Vi har sett Europeiskt haveri förr och kan självklart hamna där igen.

En elit som idag är ekonomiskt och socialt skyddade genom att de är välkomna till de flesta länder. Allt fler av eliten väljer därför att koppla sin lojalitet till en horisontellt global grupptillhörighet istället för ett närsamhälle kallat t ex Uppsala och Sverige. Främmande kulturer som inte förstår varandra och som inte har gemensamma arenor för att bygga vidare samhället tillsammans. Och regelverk inom samhället som saknar "rätt" betydelse för allt fler är exempel på förändringar som förstärker oro och misstänksamhet. Vi måste bryta denna negativa trend.

Att vi dessutom har en låg eller ingen tillväxt alls,vilket innebär att ingen kan få mer om ingen annan får det sämre, gör inte läget mindre komplicerat! Du som inte gillar att bli lurad ska ta budskapet om "krona  mot krona" på största allvar! Nu skiljs agnarna från vetet. De politiker som ger löften måste också visa hur de tänker finansiera dem! Och snart, på toppen av nuvarande oro och misstänksamhet, kommer baksmällan efter över sju år då glödheta sedelpressar bidragit till konstgjord välfärd. Då ökar oron och misstänksamheten än mer. Det är dags att få till en bättre inkluderings och integrationspolitik! Varför tar det en så lång tid?söndag 24 maj 2015

Balanserad delaktighet

Svart eller vitt
Verkligheten är olika för alla. Varje människa upplever "verkligheten" olika. Det vi ofta kan vara överens om är att något hänt. Men varför hände det? Varför hände det? Och vad gör vi utifrån det som hänt? I Netflixserien "House of Cards" beskrivs också hur mycket energi som läggs på att få och behålla makt. Och att verkligheten ofta är något annat än vad du tror. Det är klokt att ha ett jing/jang perspektiv under livsresan. Inget är svart eller vitt även om det är ett enkelt förhållningssätt i kampen om makten. Och kampen om makten handlar i stor utsträckning om makten över vår individuella tid. En begränsad tid där enkla och ytliga budskap har på tok för stor makt i en värld som inte är svart eller vit. I en värld där samhällsutmaningar måste sättas i komplexa samband och inte ses som enskilda separata frågor!

Idag är det en bra debattartikel i UNT om demokratin och vikten av att så ofta som möjligt inkludera medborgarna i den offentliga beslutsprocessen. Under mitt ledarskap och Alliansens styre i Uppsala förbättrades inslaget av medborgardialoger kraftigt. Inom Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN) genomförde vi väldigt många medborgardialoger och inom plan- och byggnadsområdet lyckades vi till sist få igenom att medborgardialoger ska bli mer regel än undantag redan i planprocessen vid större byggprojekt. Den förbättringen innebär i praktiken att medborgarnas möjligheter att påverka det slutliga beslutet ökat. Det är bra! Vad gäller skorstenet/konstverket så fick GSN enbart information om önskemålet och alternativa platser. GSN uttalade sig enbart om platser som ansågs helt oacceptabla men i övrigt uttalade sig inte GSN i frågan. Om kontoren och Kulturnämnden sedan fattat beslut utan att genomföra medborgardialog är trist. Inte minst modern teknologi kan med fördel användas för att ge invånarna en bra chans att göra sin röst hörd.
http://www.unt.se/asikt/debatt/dialogen-gloms-bort-3740255.aspx

Praktiska konsekvenser
Migrationsfrågornas minister sägs ha hamnat i blåsvädret. Han tycker inte att barn till vuxna som kommer till Sverige utan försörjning genom jobb, eller som fått beslut om stöd från samhället, inte ska ha rätt till skolgång. Självklart hoppar vänsterpartister på honom eftersom de bl a alltid har obegränsat med pengar. Man kan ju alltid beskatta redan världens högst beskattade folk ännu mer..... Och självklart kliver även barnombudsmannen, med 100% barnfokus, in och tycker att ministern har fel. Och som vanligt är frågan komplex, inte svart eller vit. Barnkonventionen i all ära men de som känner till juridikens djungel vet också att det finns gott om konventioner och lagar. Och när de vägs mot varandra blir det sällan så som den som enbart har ett perspektiv önskar. Det kan låta bra att t ex fattiga EU-migranter som kommer med barn och tigger så ska barnen ha rätt att gå i skolan. Men hur ska i så fall den rätten tillämpas? Att polisen ständigt hämtar barnen till en skola? Och hur ska språkproblemen överkommas? Och hur påverkas övriga barns skolgång? Och hur påverkas volymen fattiga EU medborgare som tar sig till Sverige osv. Jag är rätt trött på naiva krafter som dessutom saknar förmåga att tänka i helhetsperspektiv. Vad skulle svenska folket tycka om de fick några argument för och några emot?
http://www.unt.se/omvarld/hard-kritik-mot-migrationsministern-3742453.aspx
http://www.unt.se/omvarld/ministern-far-kritik-fran-flera-hall-3742247.aspx

Européerna och några östländer har röstat
Europas folk har sagt sitt. Sveriges bidrag i Eurovisionsfestivalen har åter vunnit! Måns Zelmelöv höll den svenska flaggan högt! Han sjöng om hjältar i vår tid. Sångskrivaren syftade väl på alla hårt slitande företagare och alla svenskar som är världsbäst på att stötta människor på flykt från avlägsna länder med en fristat. Tycker du de röstade rätt? Kul att det svenska bidraget vann! Bra reklam av Sverige när vi åter får arrangera tävlingen. Och vår flagga är världens vackraste!
http://www.dn.se/kultur-noje/sverige-vann-efter-rysaromrostning/


lördag 23 maj 2015

Våra hjältar

Företagsamhet
Företagsamhet finns och behövs inom all verksamhet. Synonymer till företagsamhet är initiativförmåga, driftighet, energi, geist, framåtanda och uppfinningsrikedom. Om vi ska kunna försvara vårt generellt höga välstånd måste vi svenskar bli mer företagsamma inom alla områden men särskilt måste vi skapa fler och växande företag som skapar många nya jobb runt om i Sverige.

I Sverige finns typ 1.069.507 registrerade företag. De allra flesta är vilande, holdingbolag eller bolag som en person försöker livnära sig genom. Bara 0,1% av alla företag är stora företag dvs ett företag med fler än 250 anställda. Vi behöver många fler företagare med idéer, energi, tillväxtambitioner och affärsmodeller som bär. Och företagare som ser det som värdefullt att anställa människor i Sverige. Hur mycket än kommunister och andra vill tro att fler anställda inom offentliga sektorn kan rädda välståndet så har dom fel. Det finns bara ett sätt att skapa ett rikt samhälle och det är genom flit och framgångsrik affärsverksamhet. Att företagandet utvecklas bättre runt om är mycket viktigt. Som nu räcker inte!
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Antal-foretag-i-Sverige/
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur/

Företagargala
Våra företagsamma företagare är utan tvekan samhällshjältar. Få, om några, sliter så mycket som företagare för att deras företag ska överleva och förhoppningsvis växa. De allra flesta lever sparsamt och kämpar månadsvis med att säkra de intäkter som försörjer dem. Jag är full av beundran inför dessa viktiga insatser. Insatser som förtjänas att särskilt lyftas fram lite då och då.

Igår och inatt var det Företagargala i Uppsala. Bl a utsågs "årets företagare". Det var som vanligt en trevlig och positiv tillställning. Och det blev mycket dans. Företagsamheten firades och de som gjort särskilt positiva insatser fick härlig uppmärksamhet. Tack alla hårt slitande företagare! Det är ni som lägger basen för hela vårt välfärdssamhälle!
http://www.unt.se/start/vinnarna-utses-pa-galan-3740957.aspx

fredag 22 maj 2015

Naivitetens globala Mekka

Avskildheten och välståndet som förblindar
Sverige är ur befolkningsperspektivet ett litet land. Sverige ligger också väldigt nordligt och klimatet anses av många som dåligt. Sverige är inte ett första eller andrahandsval för världens stjärnor som t ex våra spetsföretag ständigt försöker rekrytera. Sverige har världens högsta skattetryck vilket gör det svårt att attrahera utländska specialister och allt svårare att behålla våra infödda. Det svenska språket är väldigt litet i jämförelse med t ex kinesiska, spanska, hindu, engelska, bahasa, franska och tyska. Men uppe i norr har vi levt i fred i över 200 år, vi har tagit hand om varandra bra och vi har varit mycket företagsamma och globalt framgångsrika. Dessa 200 år av fred och tidigare framgångar tycks på många sätt ha lett oss fel in i en ny tid. En tid där rättigheter åter tydligt måste kopplas till skyldigheter. En tid där alla inte hela tiden ska betraktas som offer när dom i själva verket kan vara de värsta människorna fulla av ondska och hat. Tyvärr har allt för många svenskar i vår trygga nordliga miljö blivit väldigt naiva. Det kommer att få ett högt pris i den nya värld vi nu befinner oss i.
http://www.ekonomifakta.se/Documents/arbetskraftsinvandring.pdf
http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/ny-studie-om-arbetskraftsinvandring-faa-specialister-stannar-fler-soeker-asyl-988613Den organiserade brottsligheten ökar
Det är mycket oroande att den organiserade brottsligheten ökar kraftigt i Sverige. Skottlossningar mellan rivaliserande grupper börjar bli vardagsmat. Skottlossningar där också "civila" hamnar i skottlinjen. Och i Uppsala kastar några in test splittergranater i en nattklubb i centrala staden. Det är viktigt att vi blir mycket bättre på att bryta utanförskap och att inkludera nysvenskar in i samhällsnyttig sysselsättning. Med tanke på hur trög och tafflig som vår migraiton och integrationspolitik är så bidrar den allt mer till att den organiserade brottsligheten ökar. Det är en trend som måste brytas och den bryts genom att sätta människor i utanförskap med försörjningsstöd i meningsfull sysselsättning. Och att engagera dem i föreningsliv som attraherar. Det är bråttom!
http://www.unt.se/uppland/uppsala/uppsalapolisen-vill-inte-dra-kopplingar-till-organiserad-brottslighet-3740275.aspx
https://www.bra.se/download/18.22a7170813a0d141d21800052658/1371914741967/15+Framväxten+av+och+kännetecken+hos+den+organiserade+brottsligheten+i+Sverige.pdf
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Organiserad%20brottslighet/Polisens%20lägesbild%20av%20organiserad%20brottslighet%202013.pdfSocial oro och organiserad brottslighet 
Att allt fler i Sverige lever i socialt utsatta områden och allt fler inte känner sig inkluderade i samhällsbygget så ökar både rekryteringsgrunden för organiserad brottslighet och till våldsuppdrag i konfliktsområden. Vi har underskattat dessa problem allt för länge. Det är hög tid att vaka upp och inse att vi måste ta dessa säkerhetsutmaningar på allvar. När vi inte klarar av att inkludera och integrera människor från helt andra kulturer och människor som sannolikt bär på mycket hat och bitterhet så sviker vi inte bara dem utan också samhället i stort. Det var tur att inte självmordsbombaren lyckades ta med sig 10-40 människor i döden. Det kan definitivt göras nya försök. Trots att vi är världens medmänskligaste människor.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bomben-skulle-ha-dodat-40-personer_6684286.svd
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20828423.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20827746.abAtt skylla en framtid i Sverige som socialt och ekonomiskt kollapsat på dagens rikspolitiker känns rätt meningslöst. Dom kanske får sina pensioner ändå. Låt oss istället se till så att vi får en mycket bättre migrations och integrationspolitik samt att den organiserade brottsligheten mycket effektivare bekämpas. Den naiva vägen framåt måste få ett slut. Nu!


torsdag 21 maj 2015

Legitimitet

Hur leds Sverige?
Hur mår svensk demokrati? Vid en mätning av hur många som var partimedlemmar i ett riksdagsparti 2014 var det 236.961 stycken. Enligt SCB var vi vid utgången av år 2014 = 9.747.355 svenskar. Det innebär i så fall att endast 2,4% av svenskarna på andra sätt än att rösta valt att engagera sig mer eller mindre aktivt i ett parti som bl a genom riksdagen politiskt verkar för hur det svenska samhället ska utvecklas. Hur mycket legitimitet ger det riksdagen? Hur representativa blir våra rikspartier när basen av medlemmar är så liten att de knappast kan anses ha en stark folklig förankring?
http://www.dagensopinion.se/veckans-brief/2014/alliansen-tappar-medlemmar-–-oppositionen-ökar?print=✓
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/262459/

Vilka leder Sveriges kommuner, regioner och staten?
I många artiklar har vi kunnat ta del av att det i allt större utsträckning är icke demokratiskt valda tjänstemän, lobbyister och journalister som påverkar mycket mer än de representanter som i allmänna val fått sina förtroendeuppdrag. I det senaste numret av Dagens Samhälle kan man också läsa att Olle Wästberg, demokratiutredaren, tycker att de offentliga utredningarna har förfallit. Och att det är privata tankesmedjor i olika former som allt mer styr utvecklingen. Wästberg säger bl a "idag har man en uppfattning om vad man vill göra, sedan ska en ensamutredare fixa till det på kort tid." Och mängden utredningar som leds av andra krafter än av offentligt anställda ökar. "Det är inga problem att det startas privata grupper som fördjupar sig i samhällsfrågor. Men det är ett problem om det inte finns konsensusbildande fora, där olika intressen möts och skaffar sig en gemensam uppfattning", säger Olle Wästberg. Bidrar denna utveckling till att stärka det offentligas legitimitet?

Konsensusmaskineri
Att eftersträva konsensus runt de stora samhällsutmaningarna är en klok väg framåt. Men har vi idag ett klimat kopplad till ledningen av Sverige som bygger på ambitionen att hitta en så bred konsensus som möjligt runt våra huvudutmaningar? Som utomstående betraktare känns det absolut inte så. Försök till röstoptimeringstaktik och exkludering av vissa partier skapar knappast en god grund för att söka så breda lösningar som möjligt. Och i takt med att de personer som fått förtroendeuppdrag inte klarar av att nå egna breda överenskommelser ökar andra krafter sin makt över utvecklingen. Är det kanske bra? Är det bra för den demokratiska legitimiteten? Hur mycket får det kosta samhället i stort att politiken inte kan hitta bättre former för det demokratiska hantverket?

Decemberöverenskommelsen ger en minoritet möjligheten att få igenom sin budget utan att behöva kämpa hårt för att försöka få stöd av en majoritet. Samtidigt används så kallade tillkännagivanden i riksdagen, beslut som regeringen ska följa, allt mer. Tillkännagivanden som om de efterlevs formellt hindrar regeringen från att genomföra önskade reformer. För att tillkännagivanden ska gå igenom krävs idag att förslagen får stöd av SD. När nästa minoritetsregering tar över finns ingen anledning att tro att om Decemberöverenskommelsen fortfarande lever så kommer den dåvarande oppositionen agera lika. Hur bra är detta för att Sverige ska utvecklas positivt? Är det så kul att sitta vid makten att man inte bryr sig om att hitta ett bättre system för hur landet ska styras? På vilket sätt skapar den nuvarande situationen legitimitet kopplat till hur Sverige styrs? I praktiken kan jag inte se annat än att  ytterlighetspartierna är de som tjänar mest på nuvarande ordning. Är det så här som Sveriges 2,4% partiaktimedlemmar vill att Sverige ska styras? Och tycker 77% av de röstande svenskarna att detta är ok? Det vi vet är att idag har vi en mycket svag regering som saknar legitimitet för den politik de försöker föra. Politik kallas det möjligas konst. Dags för politiken att hitta en ny ordning som med större legitimitet kan försöka leda vårt gemensamma!
http://www.dn.se/nyheter/politik/regeringen-far-vika-sig-i-hjartefragor/
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/doe-aer-ett-allvarligt-svek-mot-folkets-roest-15655
http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/


onsdag 20 maj 2015

Framtiden

Ljus eller mörk
Det vi vet om framtiden är att vi inte vet något om framtiden. Vi kan skapa oss sannolika framtidsscenarier och genom planer ökar sannolikheten att vi kommer i närheten av det vi hoppas och jobbar för. Men framtiden vet vi inget om. Möjligen bara Hans Roslings befolkningsprognoser i världen som kan bli rimligt rätt utifrån dagens prognoser. Som jag skrivit förr så är ju ekonomisk teori helt fel från starten eftersom ceteris paribus aldrig inträffar, dvs att inget förändras, och vi människor är långt ifrån alltid rationella. Så blir svensk framtid ljus eller mörk? Mycket beror på hur vi lyckas med inkluderingen och integrationen av människor från helt andra kulturer än den svenska.

Rotary tar aktivt ansvar
Jag är stolt medlem i Rotary. Under flera år har Rotary i Sverige engagerat sig i att praktiskt bidra till bättre integration och inkludering av flyktinginvandrade och ensamkommande barn. Vi har t ex ett mentorsprogram där erfarna yrkespersoner blir mentorer för flyktinginvandrade med liknande yrkesbakgrund. Rotarianer runt om i landet gör ideellt praktisk skillnad för att den svenska misslyckade integrationspolitiken ska kompenseras. Rotary växlar nu upp dessa integrationsinsatser. Det är väldigt bra och viktigt då det bidrar till att svensk framtid, för våra barn, kan bli ljus trots politikens misslyckande hittills.

Ensamkommande barn
Uppsala är den kommun i Sverige som tar emot flest ensamkommande barn. Jag har träffat fantastiska exempel på personer med den bakgrunden som redan är engagerade medbyggare av vårt gemensamma välstånd. Jag har också träffat flera som är väldigt snett ute i livet. Sannolikt var de väldigt snett ute redan när de lämnade sina tidigare bostadsplatser i t ex Somalia eller Afghanistan.

I dagens artikel om de ensamkommande barnen beskrivs att de är väldigt överrepresenterade bland dem som stjäl och som är beroende av droger. I artikeln kan man få uppfattningen att det är svensk seg inslussning in i vårt samhälle som gör dem till kriminella och drogmissbrukare. Jag har träffat flera av dessa personer flera gånger. Många av dem har varit drogmissbrukare redan när de kom till Sverige! Det är inte så konstigt att många sökt sin tillflykt till droger när man lever i krigsoro och misär. Utan tvekan måste vi dock bli bättre på att inkludera även dessa barn snabbt in i vårt samhälle. De måste snabbt motiveras att bli bidragande krafter i att bygga vårt gemensamma samhälle. Väldigt många av dem är analfabeter. Det gör utmaningen än större. Att inkludera dessa personer in i vårt samhälle, hjälpa dem att bli drogfria och att motivera dem att undvika tjuvens väg framåt är väldigt viktigt för att våra barns framtid ska bli ljus. Vad tycker du att vi ska göra för att dessa ungdomar ska inkluderas bättre?
http://www.unt.se/start/barn-forsvinner-i-uppsala-lan-3735715.aspx


tisdag 19 maj 2015

Linus Thunström

En stjärna går vidare
Väldigt tråkiga nyheter skickades nyss ut från Uppsala stadsteater, Linus Thunström, mycket framgångsrik teaterdirektör, väljer att lämna sitt nuvarande uppdrag 2016. Linus har och förtjänar stor beundran då han levererat en kreativitet som berört och han har klarat av den svåra utmaningen att balansera en mycket kreativ verksamhet med att klara ekonomiskt uppsatta ramar. De senaste årens nutidsberättelser kopplade till "kändisar" har på ett bra sätt satt ljuset på nutidsproblem som kräver förändringar. Jag är helt säker på att han kommer att fortsätta att vara framgångsrik. Jag hoppas att det inte är den destruktiva koncentrationen av makt, centralisering, som nu äger rum inom kommunen som gör att vi tappar en fantastisk personlighet som just klarar av att leverera hög kreativitet inom givna ekonomiska ramar.
http://mobil.unt.se/start/han-lamnar-stadsteatern-3734952.aspx
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Linus_Tunström
https://m.youtube.com/watch?v=42UizTbHqfI

måndag 18 maj 2015

Massor av möjligheter

Individer är oslipade och slipade diamanter
Visst är människor jordens största skatter! Inget annat på jorden kan skapa så mycket som en enskild individ som är motiverad och som stöttas att nå sin potential. Ett samhälle som jobbar hårt för att inkludera sina invånare och stöttar dem att våga nå sin potential blomstrar.

Att Sverige per capita tagit emot flest flyktingar och dess anhöriga samt ensamkommande flyktingbarn innebär att Sverige fylls på med människor som starkt kan bidra till lokalt välståndsbygge. För att det ska bli så måste de mycket snabbare inkluderas in i vårt gemensamma samhällsbygge och individuella rättigheter måste matchas mot tydliga individuella skyldigheter. Flyktingar är också individer fulla av erfarenhet, kunskaper, hopp, förtvivlan, frustration och ambitioner. Dom är precis som du och jag med skillnaden att dom brutit upp från sin tidigare trygghet och gett sig till nya marker pga rädsla för sina liv eller för att få en chans till inkludering pga sin religiösa tro eller sexuella läggning. Få, mycket få, skulle bryta upp och ge sig ut i mörkret om de inte kände att alternativet är mycket sämre.

Sverige kan vara en hyfsat jämlik plats där enskilda människors hopp kan få en chans. För att "hoppfabriken" Sverige ska klara av sitt "vi ger människor jämlikhet och hoppuppdrag" måste svensk integrations/inkluderingspolitik kraftigt förbättras! Hur är det då möjligt att Sveriges största parti, som samtidigt är ett allt svagare Socialdemokraterna, inte kommer med förslag på en uppdaterad migrations och integrationspolitik? Är det förvånande att de snart har mindre folkligt stöd än sedan sitt bildande? Självklart är det inte förvånande när dom inte vågar ta i de stora frågor som berör invånarna mest och när dom som Morgan Johansson kraftigt tafsar på äganderätten. Om Sossarna inte klarar av att vara relevanta är det lika bra att dom lägger ner skylten. Torekull blir också mer och mer stressad av svensk oförmåga att utveckla en tidsenlig välståndspolitik.
http://www.expressen.se/debatt/torekull-skandal-att-s-duckar-i-flyktingfragan/

I min värld är alla människor oslipade och slipade diamanter. Jag vill se en politik som klarar av att ge alla våra varianter av diamanter en bra chans att ge och ta till och ifrån det smörgåsbord av möjligheter som ett väl fungerande Sverige och dess delar ska erbjuda oss som lever här. Den politiken måste tydligt inkludera en balans mellan tydliga rättigheter och skyldigheter. Det är inte dåligt att ställa tydliga krav. Det är alla utanför Sverige vana vid.

Dialog, dialog och dialog
Till skillnad från t ex Socialdemokratiska partistämmor så måste vi respektfullt och med högt i tak samtala och debattera runt våra stora samhällsutmaningar. Bara så kan vi hitta bra och fredliga vägar framåt. Hur kan det vara svårt att förstå? Dialogerna och debatterna ska självklart inkludera t ex SDs representanter. Under dialogerna och debatterna blir det sannolikt tydligt vilka som har hållbara argument och vilka som inte har det. Och hållbarheten måste vara ställd i förhållande till något som helt enar oss. Jag anser att det som enar riksdagens alla partier är att de alla säger sig värna och vilja förbättra den sociala och ekonomiska hållbarheten för svenskarna. Vilka partier har bäst argument för sina vägval? Vilka partier gör minst uppoffringar, när kompromisskvarnarna jobbar, om de samarbetar? Mer dialoger mellan alla! Mer, fler och öppna debatter om de svåra utmaningarna tack! Alla människor representerar massor av möjligheter. Men för att så många som möjligt ska ges bästa möjliga livschans krävs aktiva politiska ställningstaganden. Adam Smith fixar inte biffen. Vad väntar vissa på?
http://www.unt.se/asikt/debatt/lyssna-till-allas-roster-3730411.asp


söndag 17 maj 2015

Stå upp

Glädje och allvar
Vårbalen blev som vanligt en mycket trevlig upplevelse. Trevligt sällskap. Vacker musik och sång. Massor av vackra klänningar och dans. Och inte minst intressanta samtal med min sons generation där dom berättar hur dom ser på nuläget och om framtidsdrömmar. Och tal. Alltid hålls på V-Dala talet till Dalarna och talet till Västmanland. Och talen går ut på att underfundigt driva med dem man talar om. Den som talar om Dalarna är en västmanlänning och den som talar om Västmanland är en med anknytning till Dalarna. Elakt blir det. Och mycket skratt.
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Västmanlands-Dala_nation

Aldrig tidigare har jag hört en inspektor (ordförande för en studentnation) ägna 80% av sitt tal (strax innan dansen börjar) åt allvarliga budskap. Talen brukar vara hoppfulla och roliga. Nu använde inspektor Johan Sundström, professor, sitt tal för att upplysa oss närvarande om att nazismen åter är på frammarsch i Europa, inklusive i Sverige. Och särskilt i Dalarna. Han kopplade sitt budskap om att vi måste se och prata om vad som händer, inte förtiga det, till J.K Rawlings berättelser om Harry Potter. Ondskan och trångsyntheten finns ibland oss och den måste mötas och bekämpas.

I Ludvika, på ABB, utvecklas kraftsystem av ingenjörer från många länder. Och som säljs till länder runt om i hela världen. Mångfald, kunskap och affärsutbyten skapar det höga välstånd vi vill ha. Trångsynthet och enfald skapar inget högt välstånd. Så varför växer sig nazismen allt starkare i Ludvikas närhet? "Du har ett ansvar att bidra till att bryta denna negativa utveckling". Vi måste ta hoten mot demokratin på största allvar. På 30-talet lät dom ondskan och enfalden att ta över. Det blev ett dyrt misstag. Stå upp mot enfalden, trångsyntheten och självgodheten! Men gör det också genom att möta den rädsla och frustration som vilsna människor känner och som leder dem mot t ex delaktighet i odemokratiska krafter.
http://www.jkrowling.com
http://katalog.uu.se/empinfo/?id=N96-3430

Sverige gungar
Det svenska politiska landskapet förändras kraftigt. Framtiden kommer att kräva nya samarbeten i det godas tjänst. Att genom partiöverenskommelser enas om att minoriteter ska få bestämma är en oklok väg framåt. Det är positivt att Centerpartiet tycks få ett allt starkare stöd bland svenskarna. Samtidigt är totalbilden av det politiska landskapet mycket oroande.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20802681.ab


lördag 16 maj 2015

Hoppfullt

Sverige och dess delar är fantastiska
Politiskt är Sverige och många av dess delar vilse. Det är beklagligt. Samtidigt är vår del av världen med sina fyra tydliga årstider, gott om vatten, ingen instabil grund, mycket få farliga djur, relativt välutbildad befolkning och en mångårig tradition av konsensusbeslut fantastisk. Om ett generellt välstånd försvaras är helt i våra egna händer. Om vi bara slipper politikens naivitet och om vi bara kan föra en öppen, bred och respektfull debatt om våra stora utmaningar och möjligheter. Då blir det bra.

Enskilda individer, inte generellt del av grupp
Alice Teodorescu är en allt mer lysande stjärna inom grenen tyckande i Sverige. Hon är ledarskribent i Göteborgs-Posten. Hon är befriande klarsynt och frispråkig och bygger ofta sina resonemang på en härlig mix av fakta, ideologi och sunt förnuft. I den bifogade artikeln av henne uttrycker hon sitt missnöje med att enskilda människor, som är just enskilda och unika, grupperas in i generella grupper som det är mer eller mindre synd om. Möjligen är det bara den vita medelålders mannen som kan dras över en kam....
http://www.gp.se/nyheter/ledare/kronika/1.2715860-alice-teodorescu-mangfaldsdebatten-ar-enfaldig

Äntligen
Har du läst att jag länge efterlyst en respektfull, faktabaserad och nyanserad debatt om invandringens positiva aspekter men också om de utmaningar som finns och som är större om volymerna är stora. En Palmeprofessor verkar tycka som jag och efterlyser just en balanserad och saklig debatt om invandringen. Det är fördummande när "debatten" reduceras till att gruppera tyckare som antingen invandrarfientliga eller invandrarvänliga. Så enkel är inte verkligheten och därför måste vi låta bli att slänga på människor gruppetiketter, bedöma individerna som tycker och deras argument. Och framförallt måste vi sluta lyssna på tyckare utan stöd för sitt tyckande i fakta och i forskning. Vi i Sverige kan utveckla Sverige till ett framgångsrikt mångkulturellt samhälle MEN då krävs mycket snart en bred demokratisk överenskommelse om en fungerande integrationspolitik!
http://www.unt.se/omvarld/sajt-ska-hjalpa-migrationsdebatten-3700290.aspx
http://www.delmi.s


fredag 15 maj 2015

Nyttig dricka

Hälsofrämjande
Är lagom tråkigt? Många gånger upplevs lagom absolut som kontrollerat tråkigt. Samtidigt är lagom ofta en klok väg framåt för att uppnå ett långt och hälsosamt liv. Nästan alltid beror problem på att det blivit för mycket eller för litet av något så att inte balans kunnat uppnås. Lagom mycket kaffe och thédrickande anses både hälsosamt och kaffe har vetenskapligt bevisat vara positivt för vår koncentrationsförmåga. Jag tänker med glädje fortsätta att dricka mina dagliga och allt för många koppar kaffe. Än en gång påminns jag om att kaffe både är nyttigt och gör att jag ännu tydligare ser hur fel enfaldig politik skulle leda oss om den fick styra.
http://www.nytimes.com/2015/05/13/upshot/more-about-coffee-and-health.html?ref=health&_r=0&abt=0002&abg=1

Ständiga kränkningar
Vad hände? Helt plötsligt tog Sverige över ett av de idiotiska inslagen i det amerikanska samhället. Hela tiden blir människor kränkta i USA, och numera även i Sverige. Hur blev det så? Jo, det starka ordet "kränkt" har snabbt devalverats då det i stort inte längre har en juridisk betydelse utan en känslomässig betydelse. Idag blir jag kränkt om jag upplever mig kränkt. Och om jag är en särskilt känslig person eller om jag vill använda "kränktvapnet" för att politiskt såra så används det. En trist utveckling som bl a bär en viss skuld för att skolan inte fungerar bättre. En elev som missköter sig och tillrättavisas i klassrummet upplever sig lätt kränkt. Ja, ja vem har sagt att livet ska vara enkelt.
http://www.washingtonpost.com/opinions/the-trade-pact-debate-gets-personal/2015/05/14/7e6c249a-fa66-11e4-9030-b4732caefe81_story.html?hpid=z2


torsdag 14 maj 2015

Den bästa soppan

Hållbart Välståndsbygge
Att skapa och upprätthålla framgångsrika generella välfärdssamhällen är svårt. Med framgångsrik menar jag ett avgränsat samhälle där invånarna hela tiden är företagsamma och där de svagaste får ett bra stöd från de starkaste.

När man talar generellt om familjers förmåga att över generationer förvalta stora förmögenheter säger man att den första generationen förvärvar, den andra förvaltar och den tredje (helt bortskämda och lata enligt talesättet) fördärvar. Du tror väl inte att nationer är så annorlunda? Min morfars generation slet hårt och lade grunden för det generella välfärdssamhället i Sverige. Min föräldrageneration byggde vidare på den grund som morfars generation skapat. Nästan alla jobbade och slet för att välståndsbygget skulle förvaltas och utvecklas. Sverige var då ett mer homogent och slutet land än idag. Under min generations tid har Sverige och världen globaliserats. Sedan 90-talets början har stora mängder flyktingar och deras anhöriga fått en fristat i Sverige. Många ungdomar struntar i sin del av det svenska samhällskontraktet. Vårt generösa samhällskontrakt bygger på att vi både ger till och kan få från det gemensamma. Samhällskontraktet fungerar inte om för många bara vill ta från det gemensamma i kombination med för många som är bidragsberoende. Idag jämfört med min morfars och föräldrars ungdom och medelålderstid erbjuds massor av bidrag i olika former och det finns stora grupper i samhället som lever på alla dessa bidrag. Om vi kallar nu för tredje generationen så är risken stor att vi nu fördärvar vårt generella välstånd och vårt samhällskontrakt kollapsar. Vi kan självklart hindra det! Men då måste vi få ett skolsystem som presterar mycket bättre än nu och vi måste jobba hårdare, mer företagsamt och mer framgångsrikt. Bidrag och lathet har aldrig byggt välstånd! Enligt World Economic Forum har Finland lyckats bäst i världen med att få till en framgångssoppa för sina medborgare. Vad kan vi lära av Finland och Norge? Eller av Danmark? Centerpartiet i Uppsala har arbetat fram ett politiskt program som både kan försvara och utveckla vårt generella välstånd. Vi kan men vi måste ledas bättre!
http://www.di.se/artiklar/2015/5/13/finland-ar-varldens-basta-land/
http://hbl.fi/nyheter/2015-05-13/755302/finland-valkomnar-nyttiga-invandrare

onsdag 13 maj 2015

Avveckla staten och EU

Krona för krona
Av vilka får politiker makten? Är det från folket och ett partis medlemmar eller är det från lobbyister och intresseorganisationer? Jag väljer att se det som att det är folket och partimedlemmar som väljer vilka som får mer eller mindre makt över vår politiskt styrda samhällsutveckling. Och tro inte för en sekund att inte politik har stor påverkan på hur ett samhälle utvecklas. Hur du och jag får det i framtiden påverkas mycket av vilka politiska val som görs varje dag. Det välstånd vi idag har, även om det upprätthålls allt mer av lån, kan inte tas för givet.

I takt med att antalet arbetande timmar av den totala arbetsföra befolkningen minskar får vi allt svårare att finansiera den höga välfärdsnivå vi svenskar idag får ta del av i utbyte mot världens högsta skatter. Och när höga skatter ändå inte anses räcka till för att mätta en aldrig sinande efterfrågan på förbättringar, vad gör vi då? Helt klart är att vi måste få stopp på EU och svensk rikslagar, regler och åtaganden som ofinansierat tvingar kommuner att erbjuda samhällsstöd som kommunerna inte ekonomiskt klarar av. Om vi inte får stopp på dessa ofinansierade krav är det dax att försöka frikoppla  Sveriges regioner från Sverige och samarbeta med Storbritannien för att driva fram ett EU som avgränsas mycket mer. Det måste bli stopp på rikspolitikernas ofinansierade beslut. När de ger löften och driver igenom godis till folket måste de krona för krona oxå finansiera godiset.
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/taenk-om-lokalpolitikerna-slutade-att-staella-upp-15595tisdag 12 maj 2015

Nu räcker det

Pragmatism och välståndsförsvar
Miljöpartiet gör nytta i opposition men är katastrofala i regeringsställning! Naivitet och stark ideologi (inte ofta samma sak) har inget i en regering att göra. En lokal, regional, nationell och Europeisk ledning måste vara pragmatisk och välståndsfokuserad om det folk de fått mandatet av ska kunna försvara eller förbättra sitt välstånd. Idag kan det låta bra att föra en retorik om miljön och människor som på olika sätt är de svagaste i samhället. Jag bryr mig också väldigt mycket om vår miljö och våra svagastes välbefinnande men jag är inte naiv. Det finns gott om exempel på vår jord där det klart framgår att ett land i ekonomisk kris inte på något sätt prioriterar miljön och de svagaste. Den svenska demografiska utvecklingen (åldrande befolkning), misslyckad integrationspolitik och en exportindustri som mer och mer väljer att lämna Sverige är huvudproblemet att lösa för att bl a kunna förbättra miljön och ge våra svaga ett bra stöd. MP har inga lösningar på dessa stora utmaningar utan tvärt om så bidrar dom till att förstärka problemen. Att de dessutom har partiledare som skämmer ut Sverige, eftersom de även har rollen som vice statsminister, gör regeringskrisen i Sverige ännu värre. Tyvärr tror jag det kommer att bli mycket värre innan regeringen spricker. Hur kunde det gå så här snett? Är svaret så enkelt att även Reinfeldt hade naiva inslag i den politik han ville driva? Hur var det med Reinfeldts bakgrund? Jobbade han några år inom näringslivet? MP måste ur regeringen! De är ett bra oppositionsparti men ett uruselt regeringsparti! Maria Wetterstrand gillade jag, är hon fortfarande MPartist? Eller har hon blivit ännu mer verklighetsförankrad och pragmatisk? Nyval!
http://www.di.se/artiklar/2015/5/11/ledare-miljopartiet-borde-lamna-regeringen/

måndag 11 maj 2015

Pelle Svanslös och socker

Pelle Svanslösloppet
Pelle Svanslösloppet i Uppsala är en succé! Idén började för fyra år sedan i Trafiksäkerhetsrådets styrelse och blev för första gången en verklighet 2014. Det är ett kortare cykellopp för barn i centrala Uppsala. Jag minns första gången jag tog upp idén med tävlingsledaren för det som hette Skandis bicycle week-end. Han tände på idén och började leta efter några företagsamma som kunde hålla i det projektet och jag stöttade med bl a cykelmärken, sponsorer, polis- och brandförsvarsdeltagande. Redan 2014 när barnloppet invigdes blev det en succé! Ett barncykellopp i trafiksäkerhetens tecken där barnen, alla med startnummer 1, får cykla en kort central bana, träffa och lyssna till brandmän och poliser, åka småbilar på en bana med trafikregler, öva att gå på övergångsställ, Maja Gräddnosuppträdanden, korv, Festis och mer! Och arrangemanget äger rum nära den mest uppskattade Uppsalabygnaden Pelle Svanslös lekpark som jag också invigde 2014. Och succén fortsätter! Bra jobbat Magnus och Linus! Barnloppet är inte "bara" bra för att fostra trafikvett utan också för att stimulera till hälsosammare liv "cykla mera - och säkert" : )
http://www.unt.se/uppland/uppsala/hundratals-barn-i-cykellopp-3721007.aspx

Stoppa sockersuget
Vardagsmotionen är både viktig för ett långt och friskt liv och smart att utnyttja för ett dagligt välbefinnande. Gå, cykla, gå i trappor istället för att ta hiss osv. Och om du blir bättre på att dissa lite av allt socker som vi varje dag får i oss så kommer du garanterat må bättre varje dag och få ett längre och friskare liv. Stoppa sockerdrogandet av oss! I dagens gammelversion av UNT kan du få goda råd om hur du lurar dem som försöker göra din vardag för full av socker som är farligt i för hög konsumtion.

Nyval
Under gårdagens partiledardebatt kunde vi återigen konstatera att MP är farliga för svenskt generellt välstånd och absolut inte mogna eller lämpliga att vara med och styra landet. Och Åsa Romson skämde inte bara ut sig själv utan hela Sverige eftersom hon tyvärr är vice statsminister. Gör om! Gör rätt! Antingen en minoritetsregering enbart med S eller med C och några till! Svenskt välstånd klarar inte av t ex den migrations, energi och exportpolitik som MP företräder! Och Romson varnade för vita medelålders män i sitt Almedalstal 2014. Om jag hade varit lika omdömeslös som henne hade jag nu gått ut och varnat för alla kvinnor födda på 70-talet... Som tur är känner jag många kvinnor som är födda på 70-talet som är fantastiska personligheter och som starkt bidrar till svenskt välbefinnande. Tyvärr kan vi inte konstatera att Romson, som dessutom är vice statsminister, bidrar till svenskt välbefinnande!
http://www.dn.se/nyheter/sverige/romson-kallade-romer-for-zigenare-tva-ganger/

söndag 10 maj 2015

Skuldberg och döda

Satt i skuld icke fri
Det finns gott om kraftigt skuldsatta svenskar idag. "Billiga" lån i bakvattnet av att sedelpressarna gått varma sedan finanskrisen 2008 har starkt bidragit till att svenskarnas skuldbörda av bl a Världsbanken anses mycket ohälsosam. Göra Perssons ständiga muttrande i början av 90-talet om att "den som är satt i skuld är icke fri" är klokt att ta på allvar. Visst lever vi i en tid där de flesta måste låna för att t ex kunna köpa in sig i ett boende. Men många lånar både till ett onödigt dyrt boende, flera bilar och för att konsumera på en högre nivå än vad löpande intäkter medger. Att leva så är att leva med en livsstil som helt är i långivarnas händer. Så fort man får lite betalningssvårigheter är man HELT i långivarnas händer. Precis så är det i Grekland. Och, som jag bloggade om i samband med att kommunisterna tog över makten i Grekland, går det inte att strunta i vad långivare kräver om man hamnat i t ex den Grekiska situationen. Trots kommunisternas  vallöften om att de skulle strunta i kraven från långivarna får de krypa till korset. Och det grekiska folkets skuldsaneringstid har förlängts i onödan. Det går inte att smärtfritt komma ur långivares tuffa grepp om den skuldsatta hamnar snett. Det gäller oavsett om långivarna använder sig av Hells Angels eller Kronofogdemyndigheten för att driva in det som lånats ut OCH då med hög ränta. Nästan lika hög som om man lånar SMS-lån..... Låna inte för konsumtion (oavsett om den är privat eller offentlig)! Var inte så dum så att din fåfänga gör att du köper bostäder och bilar som gör att din skuldsättning blir allt för stor! Om du umgås i kretsar där yta är viktigt för "vänskapsstatus", byt vänner!
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Greklands_skuldkris
http://www.finanshistoria.n.nu/den-grekiska-skuldkrisen
https://www.kronofogden.se/SnabbfaktaIndrivningforobetaldaskulder.html

Igår deltog jag på en dags seminarium om fredsarbete arrangerat av Rotary. Stora Uppsalabor som Peter Wallensteen, professor i freds och konfliktskunskap, och Hans Rosling, professor i internationell hälsa, deltog. Båda stora freds och välståndsivrare. Flera av Rotarys fredsstipendiater presenterade sina berättelser om varför de blivit engagerade i humanitärt arbete och redogjorde kort om sina uppsatsers hypoteser. Fattigdomsbekämpning och kunskapsökning är fortsatt den viktigaste vägen mot mer fred. Och oftast är projekt som inkluderar företagsamhet och mikrolån den bästa vägen ur fattigdom. Vänsterns bidragstänk och träsk är ingen hållbar väg framåt om man vill att medmänniskor ska bli så fria och självförsörjande som möjligt. Varför går vänstern hela tiden snett här?
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Hans_Rosling
http://www.pcr.uu.se/about/staff/wallensteen_p/
https://www.rotary.org/myrotary/en/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowships

Många ryssar har dött
Hans Rosling har ett underhållande sätt att förmedla sina budskap på. Och han gör det utifrån fakta och utifrån rimliga prognoser om framtiden. Rosling är oxå en frispråkigt tyckande professor som på ett härligt sätt gärna bedömer politiker och journalister. Han är inte imponerad av journalistiken som är sensationsorienterad, ofta går ut med felaktigheter och är mycket kortsiktig. Och särskilt Miljöpartister tycks reta upp honom då han gärna kritiserar deras naiva inställning och välfärdsfarliga politik. Under gårdagens Rotaryföredrag hann han med att förmedla massor av fakta, prognoser och tyckanden. Inte minst viktigt tyckte han det var att lyfta fram hur tacksamma Européer borde vara mot det ryska folket, inte de ryska ledarna. I mängder, som vida överträffar andra folk, har ryssar dött genom åren i kamp mot "fruktansvärda och makthungriga härskare". Karl XII, Napoleon och Hitler lyftes fram som exempel.... "10 miljoner Ivans har dött när dessa onda herrar och deras maktambitioner stoppades". "Firandet av krigsslutet i Ryssland ska ses som den hyllning till alla dessa över 10 miljoner stupade som det är". "Vi är många som har mycket att tacka "Ivans" för". "Och Ryssarna har också haft fruktansvärda ledare, som t ex Stalin". Tack Ivans! Ni bidrog till att meritokratin och demokratin fick en starkare kraft i Europa. Det gjorde mitt liv mer hoppfullt.
http://youtu.be/Sm5xF-UYgdg
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Segerdagen_1945
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-ska-vi-tacka-stalin-for-europas-frihet/
lördag 9 maj 2015

Rätten att få dö

Svaga argument emot
Igår bjöd jag en kär nyligen fyllda 75 år på födelsemiddag. Det kändes som att middagen blev mycket uppskattad. Snart 20 års engagemang i Gourmet club och några år inom Munskänkarna har kanske inte varit helt bortkastad tid... Under festfirandet pratade vi om högt och lågt. Och bl a om rätten att själv få bestämma över om man vill leva eller dö när man är vid sina sinnens rimligt fulla bruk. Känsligt samtalsämne och det blev känsligt. Tydliga skillnader i förhållningssätt märktes mellan kvinnor och män. Vi blev inte kvar i samtalsämnet så länge eftersom det inte direkt är en partyhöjare att prata om döden...
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Dödshjälp

I takt med att vi har förmånen att bli äldre kommer vi också säkert närmare slutpunkten av våra korta liv. Men glöm inte att t ex trollsländor har väldigt mycket kortare liv. Oavsett ålder så kan vi ha mer eller mindre bra gener och mer eller mindre tur genom livet. Vi kan alla drabbas av någon obotlig och hemsk sjukdom. Ibland blir vi så sjuka att vi ständigt lider av hemsk smärta. Några av oss drabbas av enorma funktionshinder som gör oss till "vårdpaket". Om smärtan och en för mig hopplös "vårdpaketstillvaro" gör att jag under mycket ordnade former kan få välja att ta ett så värdigt farväl av mina nära och kära och sedan få hjälp att dö, varför får jag inte den rätten? Varför måste jag istället t ex slänga mig framför ett tåg om jag har den förmågan? Du vet väl att de gamla männen är den grupp med flest som begår självmord? Så är det.

Dödsskräck är inte ovanlig bland oss människor. Det var och är fortfarande runt om i världen därför som många arméer är uppbyggda på att ordervägran kan leda till dödsstraff. T ex ställdes många unga män under första världskriget, vallgravskriget, inför valet att ställa sig upp och gå några meter framåt för att säkert möta döden eller att istället möta döden några timmar senare under en arkebusering. Suck... Dödsskräcken hos många "förblindar" debatten om rätten till dödshjälp. Och särskilt förblindade tycks våra riksdagsledamöter vara i jämförelse med det svenska folkets positiva inställning till dödshjälp. Jag vill ha rätten att under ordnade former få bestämma över om jag vill leva vidare eller inte! Det vill väldigt många andra svenskar också! Redan idag har man den rätten i Schweiz men bara förmögna svenskar kan få den hjälpen. Det är orättvist! Och varför engagerar sig inte nyliberalerna i denna viktiga fråga istället för att bränna en massa energi på önskemål om fri narkotika, rätt till månggifte och fri invandring? Dom kan väl i vart fall vara konsekventa! Men dom är väl också överrepresenterade bland de extremt dödsrädda.... Det är hög tid att låta människor få dö värdigt om de har möjligheten att välja. Jag vill ha den rätten! Vad tycker du?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19627759.ab

fredag 8 maj 2015

Självständighet

Ensam är inte stark
Återigen fick opinionsinstituten en smäll på fingrarna. Valet i Storbritannien gav inte ett resultat som skulle skapa samma kaos och instabilitet som i Sverige. De flesta opinionsmätarföretag fick fel. Men vad har Storbritanniens union av folk sagt? Jag besökte nyligen Skotland och som jag bloggade om då pekade alla indikatorer mot att Skottarna skulle rösta på ett skotskt parti och att Labour helt skulle krossas i Skotland. Så blev det också. Och "bara" det talade för att Labour skulle förlora. Men varför vann Tory?

Bland folket i Europa går det en stark olustkänsla mot centralmakter. Av olika skäl har Europas folk fått nog av det som upplevs som idiotisk centralstyrning. I Grekland är man förbannad för att de anser att de orimligt hårt måste göra rätt för sig för att deras tidigare politiska ledare överkonsumerat. I Tyskland har de lessnat på att betala det högsta priset (möjligen efter Sverige) för att sydländerna lever över sin förmåga att skapa värde. I England är många hellre hårdare knutna till USA än ett skakigt och rätt vänsterorienterat Europa. Och Engelsmännen gillar att bestämma mer själva istället för att sitta i ett extremt trögrörligt EU kompromissande. Och Norge samt Schweiz har hela tiden valt att stå vid sidan om eftersom de egoistiskt sett fler fördelar än nackdelar med det draget. Och överallt i Europa är folket förbannat över att finansmarknadens spelare ständigt upplevs som vinnare oavsett vilken röra de är orkesterledare för att ställa till.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/konservativa-vinnare-i-brittiska-valet/

Europas folk vill i större utsträckning ha decentraliserad/lokal makt samtidigt som den politiska övermakten verkar åt andra hållet. Då blir det politiskt turbulent. Centerpartiet har ett DNA som bygger på att det politiska arbetet ska verka för så mycket lokal självständighet som möjligt. De viktigaste frågorna att besvara blir då VAD är det som inte kan beslutas om bäst lokalt och VARFÖR inte? EU måste reformeras! EU-samarbetet är mycket viktigt för att motverka väpnade konflikter inom Europa men också för att ett allt svagare Europeiskt folk ska kunna geopolitiskt hävda sig i kampen om råvaror och handelsintressen med makter som USA, Kina och snart kanske även Indien. Men EU och svenska staten måste tagga ner och lägga sig i mycket mindre och låta delarna av unionerna utveckla sin särprägel mer! Det är Europas USP (konkurrensfördel)! Om EUs ledning börjar fatta vad stora delar av folket tycker så kanske Cameron i Storbritannien kan undvika att folket väljer att göra exit EU! För glöm inte att han gett sitt folk ett löfte om folkomröstning i frågan! Och han vann valet igår! Länge leve Uppsala! Länge leve Sverige! Länge leve Europa! Hoppas jorden orkar med hela världen!P.S i bästa fall är också en majoritet av Storbritanniens folk så kloka att de inser att välstånd inte skapas genom fokus på högre bidrag och större offentliga utgifter utan genom mer företagsamhet, rimliga disponibla inkomster för dem som jobbar och en effektiv offentlig sektor. Det är ju huvudskillnaden mellan höger och vänster även i Storbritannien.

torsdag 7 maj 2015

Fettskatt

Sent skola syndarna vakna
Vilken är politikens uppgift? Är det att försöka bidra till att olika delar av samhället utvecklas bättre? Är det att se till så att människor ges bästa möjliga förutsättningar till långa, friska och intressanta liv? Lite då och då undrar jag eftersom det tycks så svårt för de flesta av mina politiska kollegor att våga prata om, problematisera, debattera och stöta förbättringsförslag kopplat till de stora samhällsutmaningarna. Tycker du att vi har en öppen och konstruktiv debatt om hur vi bryter den negativa trenden med allt fler som kämpar med övervikt och fetma? Tycker du att vi har en öppen och konstruktiv debatt om hur vi ska klara av att ge våra allt fler äldre ett värdigt slutskede av livet? Tycker du att vi har en öppen och konstruktiv debatt om hur Sverige och Sveriges olika delar socialt och ekonomiskt ska klara av att fortsätta med världens mest generösa flyktingpolitik och allt större stöd till outbildade EU-migranter? Varför är det såhär dåligt debattklimat i Sverige? Det är mycket beklagligt och priset för en eventuell samhällskollaps kommer främst våra svaga att få betala även övriga drabbas av en allt otryggare tillvaro när konflikterna mellan socialgrupper bara ökar och ökar. Och när vi dessutom har väldigt olika värdegrunder i vårt samhälle kan dessa konflikter bli riktigt otäcka. Tidigare krävdes alltid majoritetsbeslut för beslut i riksdagen. Nu, med Decemberöverenskommelsen, krävs inte ens det.... Hur kan vi rimligt hårt ställa dem som undviker att lösa de större problemen till svars? För vi väljer väl politiker som folkrepresentanter för att lösa de stora utmaningarna, eller?

Övervikt och fetma
Hoppla.... Nu har WHO, World Health organization, kommit ut med en rapport om att övervikten och fetman i Europa är för samhället istort ohälsosamt utbredd. Inom några år talar de om en epidemi. Även Sverige inkluderas som ett land med ett folk som har allt större problem med övervikt och fetma. Vi som bryr oss om människors välbefinnande har självklart sett denna utveckling sedan länge. Om man önskar sina medmänniskor långa och friska liv så måste denna mycket individuellt och för samhället i stort negativa utvecklingen stoppas! Vad väntar de rikspolitiker som kan vidta åtgärder på? Jag tror inte en majoritet av dem bryr sig om folkets välbefinnande eller så fattar dom inte konsekvenserna av denna epidemiska utveckling. Ansvarig minister säger sig vara oroad. Det är väldigt bra. Jag hoppas också att han driver igenom konkreta åtgärder. Han sägs fundera på fettskatt, det tycker jag är en oklok väg framåt. Socker och sockerliknande produkter ska jagas med bl a högre skatter. Och varför inte förbud mot att godis alltid finns vid kassorna i våra matbutiker? De av oss som har barn vet ju vad som händer när man står där och köar.... Och eftersom skolan i huvudsak styrs av staten är det hög tid att tredubbla inslaget av gymnastik kopplat till det institutionella lärandet. Egentligen skulle finansministern också vara hälsominister! Då skulle vi kanske få en nödvändig åtgärdsplan på bordet!
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20748070.ab
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Epidemi
http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/obesity_text/en/
http://www.who.int/nutrition/publications/obesity/WHO_TRS_894/en/

Hälsosmarta resekedjor
Ett sätt att bidra till att fler människor kan undvika övervikt och fetma är att i våra städer erbjuda miljö- och klimatsmarta resekedjor. Kollektivtrafik och cykel är utmärkta transportlösningar som också bidrar till viktig vardagsmotion. Under flera år kämpade Centerpartiet och övriga Alliansen i Uppsala med att få till ett låne eller hyrcykelsystem. Vi lyckades få till en pilot/test tillsammans med SJ och Clear Channel. Vi hade också kommit långt med UL (regionalt bussbolag) om att även deras resekort skulle kunna inkludera hyrcykelsystemet. MP, S och V som nu tyvärr styr Uppsala har nu sedan de tog över makten efter valet 2014 misslyckats med att finna en permanent väg framåt med framförallt Clear Channel och SJ. Att MP försöker skylla det inträffade på Alliansen är patetiskt! Vi la ner mycket energi på att komma så långt som vi gjorde och efter maktskiftet är det deras ansvar och ingen annans att leda kommunen. MP äventyrar starkt den fantastiska utvecklingen av Uppsala som cykelstad som Centerpartiet, M, FP och KD uppnått. I ranking efter ranking har vi också fått ett externt erkännande för våra förbättringar. Nu äventyrar MP våra chanser att bli erkänt #1 cykelstad i Sverige. Men det allvarligaste är att dom motverkar hälsofrämjande resekedjor som dessutom är miljö och klimatsmarta. Du röstade väl inte på MP? Om du bryr dig om människors välbefinnande och ett starkt miljöansvar, rösta på Centerpartiet i Uppsala!
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/uppsala/upprord-over-hyrcyklar
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=114&grupp=20331&artikel=6156547
onsdag 6 maj 2015

Mer näring

Kunskap och näringsliv
De platser och större samhällen som lyckas erbjuda och motivera sina barn att bli duktiga inom något eller några områden blir framgångsrik om de samtidigt har ett rikt och ständigt tidsenligt näringsliv. Näringslivet och dess mekanismer är oslagbara vad gäller att skapa välstånd. Företag som är duktiga på att möta behov blomstrar och företag som är dåliga på att möta behoven eller som ger dålig kundservice ska avvecklas i en eller annan form. Och finansbolag och banker ska givetvis sättas på obestånd om ägarna misskött bolaget i jakt på korta vinster. Inga undantag ska gälla inom marknadsekonomin! Jämställdhet så att säga. Ett rikt och ständigt marknadsanpassat näringsliv kan bara finnas om skolsystemet hela tiden kan försörja dem med ny duktig och motiverad personal. Sverige har problem både med att ge alla våra barn bästa möjliga utbildningsstart i livet (oavsett om man är praktiskt eller teoretiskt lagd) och att vara en grogrund för nya kraftigt växande företag som anställer i Sverige. Och i ljuset av den nationella demokratiska krisen ser det inte ljust ut.

Offentlig finansiering
Det enorma offentliga systemet i Sverige sticker ut i jämförelse med andra länder. Det är väl bara diktaturer i en eller annan form som har något liknande. Men de flesta av diktaturerna erbjuder inte sina medborgare och olagliga på egen mark väldigt mycket socialt stöd. En stor skillnad mellan t ex V, MP, S och övriga är att t ex Centerpartiet inte ser några fördelar med att offentligt finansierat (skatter och avgifter) också ska innebära offentligt producerat. Offentlig finansiering av många sociala skyddsnät ja men köp tjänsterna i högre utsträckning än idag. Det är min övertygelse att det mesta skulle bli väldigt mycket bättre om den offentliga sektorn var betydligt mindre i antalet anställda och att minst lika många istället jobbade med att lösa uppgifterna som politikerna beställt på en konkurrensutsatt och reglerad marknad! I min värld skulle alla tjäna på det! Vad tycker du? Vi måste få fram fler lokalt växande företag och vi måste ge våra elever mycket bättre utbildningar!

No guts no glory
När jag var politiskt ansvarig för att stötta utvecklingen av Uppsalas näringsliv tog jag utgångspunkt i de globala heta branscherna, där Uppsala har en kritisk massa av kompetens och där det finns lokalt ledande utbildningsprogram. Branschklustersatsningar startades, testbedsutveckling påbörjades per bransch, klusterstyrgrupper med fokus på projekt/handling sjösattes och kommunens verksamheter fick krav på sig att genomföra innovationsupphandlingar. Kommunen tog rollen som nätverksledare. Och branschklustren har kraften att dra med sig allt annat mot stor framgång. 2014 rankades Uppsala som näst bästa näringslivskommun bland relevanta kommuner! Rankingsystemet utarbetades gemensamt mellan näringsliv/kommun/Universtieten och Landstinget. Tror du att den nya politiska ledningen förstod vad jag/vi gjorde? Nej. Och tror du att om ledande tjänstemän i huvudsak bor i andra kommuner så kommer dom att göra ett toppenjobb för att Uppsala ska bli bäst? Tveksamt. Mycket tveksamt.
http://www.unt.se/start/gar-det-lite-for-bra-for-uppsala-3712548.aspx