onsdag 30 december 2015

Nyårslöfte

Kan vi avsluta 2015 med att ge varandra ett löfte om att vi inte på något sätt ska vara ansvarslösa och skylla på naivitet under 2016? Du får mitt löfte att jag kommer att fortsätta att driva en politik som erbjuder en socialt-, ekologiskt- och ekonomiskt stabil framtid i vårt närområde! Långt ifrån alla folkrepresentanter driver en sådan politik. Det är viktigt att värdera en kommuns och rikets politiska ledare. Underskatta inte hur mycket bra en duglig person kan göra för allas bättre. Underskatta inte heller hur stor skada dåliga ledande politiker kan skapa för de människor de ska företräda.

Om utvecklingen i våra få storstäder (fyra stycken) snart liknar Malmös har vi i Sverige en omfattande social oro och kraftigt växande parallellsamhällen. Du tror väl inte att det är svenska värderingar och kulturella koder som gäller i allt fler och befolkningstäta utanförskapsområden? År av misslyckad integrationspolitik visar sig allt tydligare. Sverige och dess storstadsområden behöver desperat kompetent ledarskap. Ledare som förstår mångfaldens värden men också behovet av värdegemenskap. Mångfald för mig innebär sekulär respekt, respekt för olika kompetenser och att behandla alla människor jämlikt. Jag vill se fler  ledare som tydligt vågar stå upp för de värdegrunder som förde Sverige till ett av världens mest välmående samhällen för sitt folk. Ett folk som aldrig varit kopplad till en enskild "klan" typ Ismaels eller Isaks. Sverige kan mycket bättre än nu! Vi som gillar olika, och som förstår att det är klokt att snabbt anpassa sig till ständiga förändringar, det är dags att göra vår röst mer hörd! Sverige kan fortsätta att vara världens jämlikaste plats för att kunna förverkliga individuella drömmar! Det går! Nu växlar vi upp försvaret och utvecklingen av det öppna och inkluderande samhället! Det är inte ett sossesamhälle. Det är ett samhälle byggt utifrån individuell respekt, förståelse för samarbetets kraft, innovationers betydelser och där alla ser positivt på att jobba hårt för att försvara och utveckla denna unika möjlighet för alla. Uppsala, Sverige och övriga EU är i ordentlig gungning. Inkluderande, erfaret och tydligt ledarskap krävs nu! Annars fortsätter 2015 års negativa utveckling! Den som är mer och mer satt i skuld förlorar mer och mer frihet. Att fortsätta att ösa ut mer billiga kronor på marknaden och kraftigt öka det offentligas skulder på grund av överkonsumtion är ingen hållbar väg framåt. Nyval! Även i Uppsala ; ). 2015 blev ett tungt och på många sätt ett tråkigt år. Tråkigast var att min pappa dog allt för ung. Han är saknad.
http://ledarsidorna.se/2015/12/statsministern-och-den-selektiva-verkligheten/
https://m.youtube.com/watch?v=d9bTRHGW4t8
http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2010/03/skr.-200910106/
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Mångfald_(samhälle)
http://www.di.se/artiklar/2015/12/3/sd-rusar-i-lo-kollektivet/
http://mobil.dn.se/ekonomi/vice-riksbankschef-aktiv-kronforsvagning-rycker-allt-narmare/


Naiva tiden

Typiska tidstecken
Olika delar av vår mänskliga tid på jorden brukar kallas för saker som haft stor påverkan på hur människans levnadsförhållanden utvecklats. Stenåldern, bronsåldern, järnåldern och industrialiseringen är exempel. Vad kommer nutidens Sverige kallas i framtidens beskrivningar av den tid vi lever i? Varför inte den naiva åldern? Visst skulle det vara lite charmigt med tanke på att människan kommit långt i sin evolution. Samtidigt påstår vissa att vi nu befinner oss i en tid då människan utvecklas i sin förmåga snabbare än någonsin. Vårt nya globala, mobila och kraftfulla informationssamhälle skapar aldrig tidigare upplevda möjligheter. De som är tillräckligt nyfikna, som är beredda att jobba hårt, som inte är rädda för att misslyckas och som är socialt kompetenta kan idag snabbare än tidigare nå önskade mål. Dessa människor är oftast inte bundna till geografiska platser och många platser välkomnar dem med öppna famnar. I absoluta tal är de många. I procent av världens befolkning är de få.

Jag tycker att nationer har en roll att fylla på vår jord. Varje nation som vill utvecklas väl måste förstå i vilket sammanhang man verkar och skapa tydliga ambitioner om konkurrensfördelar i jämförelse med andra geografiska områden. Naivitetens Sverige lever farligt. Lammen är väldigt tama och vargarna blir allt fler i takt med att det generella välfärdssystemet försvagas och främlingsfientligheten förstärks. Vi lever i en brytningstid. Möjligheterna är stora men om naiva krafter får fortsätta att påverka svenska agendor i allt för stor utsträckning kommer inte folket uppe i det nordliga Sverige tillhöra de med högst välstånd. För att klara av att erbjuda väldens bästa levnadsförhållanden för sitt folk måste man erbjuda utbildning i världsklass, alla som kan måste vara självförsörjande och näringslivet måste blomstra. De lokala orter och de nationer som får den ekvationen att fungera kan också erbjuda sina invånare en generell och världsledande levnadsstandard. I Sverige är idag naiviteten bland vuxna och en politisk oförmåga att hitta nya bärkraftiga samarbeten de största hoten mot vårt generella välstånd. Ring ut det naiva! Ring in ambitionen att erbjuda invånarna generella och världsledande möjligheter att förverkliga egna drömmar och mer pragmatism! Det brådskar. Mörka moln finns på himlen och allt fler av de som inte ser egna möjligheter i vår nya tid blir mer och mer främlingsfientliga, inte minst i Polen.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Sveriges_förhistoria
http://www.dn.se/nyheter/varlden/polens-nya-vag-vacker-oro-for-demokratin/

Det ständiga lärandet
En sanning som sägs finnas inom alla kunskapsområden är att ju mer man lär desto ödmjukare blir man för kunskapsområdets komplexitet. Ett annat sätt att beskriva det på är att obildade och oerfarna människor väljer oftast enkla svar på svåra frågor. Svart eller vitt. Enkla pragmatiska lösningar på praktiska problem är ofta kloka. Det är dock svårt att komma på enkla lösningar i den mänskliga världen där varje människa har sin egen världsbild. Relationer mellan oss människor är inte svarta eller vita. De kan ses så och det är den typen av förhållningssätt som skapar hat och dödligt våld.

Att bygga personlig kunskap och stora referensbibliotek är avgörande för den egna och samhällets utveckling. Hela resan från vaggan till graven är klok att se som en bildningens färd. I Sverige har skolpolitiken länge misslyckats. Även skolfacken har gjort stor skada när de i årtionden enbart pratat skit om läraryrkets villkor. Naivister har fått bestämma för mycket och ansvariga har inte tagit sitt ansvar. På tok för många av våra barn och unga får en oacceptabelt dålig kunskapsstart i livet! Det minskar påtagligt deras möjligheter att förverkliga egna drömmar. Det försämrar kraftigt svensk konkurrenskraft och driver snabbt fram allt mer social oro inom våra närsamhällen. Den oansvariga migrationspolitiken och den misslyckade integrationspolitiken har inte gjort den svenska skolans utmaningar lättare.... Var det inte Fridolin från MP som skulle fixa den svenska skolan på 100 dagar.... Det har gått långt över 365 dagar nu....
http://www.expressen.se/ledare/eric-erfors/kris-i-betygen-lararministern/
http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2941553-heller-sahlgren-kunskapsskolans-fall

Sjuk naiv inställning
Som man ropar får man svar. Alla system utformade av människor lever sina egna liv och kreativiteten är stor bland systems brukare för att maximera egennyttan. Bonussystem inom näringslivet eller socialförsäkringssystem är inga undantag. Eftersom referensbiblioteken är väldigt begränsade bland många rikspolitiker är det inte så förvånande att naivitet och ideologiska låsningar får råda istället för vetenskap och förnuft. Sjukfrånvaron i Sverige har åter exploderat. Den nuvarande regeringen valde att återställa de bra reformer Alliansregeringen genomförde.Visst är det intressant att ett folk som generellt fortfarande har det relativt tryggast och materiellt bäst i världen också är sjukast. Om vi struntar i kostnaderna för alla dessa sjukskrivningar så är det sjukt att inte över 30% av totalt sjukskrivna får aktiv hjälp att åter bli självförsörjande. Över 30% kan ju efter två års sjukskrivning jobba, även om det innebär en ny typ av jobb. Naivt, dumt, dumt och dyrt!
http://www.dn.se/debatt/sjukfranvaron-fortsatter-att-oka-i-snabb-takt/

Matriarkatets tid
Jag hoppas att vi mycket snart lämnar naivitetens tid. Naivitet är bara en acceptabel ursäkt bland våra barn och unga. Ingen som vill ses som vuxen ska kunna gömma sig bakom ord om att de varit naiva. Naiva människor ska inte ha ansvarsfulla positioner i den vuxna världen. Kan det vara så att vi snart går in i materiarkatets tid? Varför inte? Jag är inte säker på att det leder mot ett så mycket annorlundare samhälle. Många länder runt om i världen har ju provat och har ju kvinnliga ledare. Sverige utmärker sig snart som ett av få länder där den högste chefen inte varit kvinna. Alla våra Nodiska grannar har haft kvinnor på rikets högsta ämbete. Flera Asiatiska länder har haft kvinnliga ledare. Golda Meir, Thatcher och Ghandi är några tidigare ledande exempel. Har dessa kvinnors egenskaper skilt sig från män med särskilt goda ledaregenskaper? Ja, ja.... 2016 kanske vi får Hillery Clinton som USAs president. Om Angela Merkel fortfarande styr Tyskland/EU så styrs snart "den fria världen" av kvinnor. Om det händer hoppas jag det har positiv betydelse.

I Sverige tar allt fler ambitiösa och duktiga kvinnor ledaroket på utmärkta sätt. Inte minst kan de symboliseras av Uppsaladöttrarna Annika Falkengren och Magdalena Andersson. Falkengren är den anställda kvinna som inklusive bonusar tjänar mest i Sverige. Andersson är den som gärna vill ta ännu fler än alla de skattemiljoner hon redan tar från Falkengren. Den svenska högskattelinjen är ohållbar. Vägen framåt måste vara att fler arbetsföra är självförsörjande och bidrar med skatteintäkter. Inte att ta ännu mer från de som jobbar hårdast och som utbildat sig väl för att till exempel finansiera ett sjukförsäkringssystem som inte aktivt hjälper människor tillbaka mot självförsörjning. Vårt försvar av den generella välfärden kräver fler som Falkengren, Shariati, Stjernholm, Olving, Brunell Livfors och Campbell. Meritokrati ska råda! Då blir också allt fler ledare kvinnor baserat på deras kunskaper, erfarenheter och arbetsvilja. Ring ut naiviteten! Ring in förnuftet och fliten!
http://www.expressen.se/ledare/ingen-tjanar-pa-perversa-skattenivaer/
http://www.svd.se/lista-sa-mycket-tjanar-sveriges-kvinnliga-finanselit#sida-1


tisdag 29 december 2015

2016

Ett turbulent 2015 närmar sig sitt slut. Ett nytt spännande år väntar inom kort. I det lilla kan vi påverka mycket. I det stora är vi små brickor i spel som spelas främst bland världens ledande kapitalister och stater. Personligen tänker jag fortsätta att utveckla min förmåga att omsätta närsamhällens behov till konkreta politiska förslag. Jag ska också fortsätta att bidra till att Uppsalas näringsliv utvecklas bättre. Främst ska jag fortsätta utveckla min förmåga att vara en bra medmänniska, särskilt i mina relationer till nära och kära. Även 2016 kommer att bli turbulent. Inte minst i Uppsala.

Politik
2016 blir ytterligare ett skitår där inte nödvändiga effektiviseringar och reformer startas samt genomförs som kan rädda svensk generell välfärd. Uppsalas ekonomi blir allt svagare. SD blir steg för steg ett parti som hanteras som t ex Vänstern och Fi. Folkvandringarna fortsätter att bjuda på stora utmaningar och inom EU fortsätter spelet om att undvika Svartepetter. Även Norge gör vad det kan för att undvika Svartepetter. Folkvandringsutmaningarna i Tyskland försvagar Merkel kraftigt under 2016. Storbritanniens ställningstagande till EU skickar chockvågor inom unionen och påverkar dess grundvalar kraftigt. Putin fortsätter att bidra till en otryggare värld och i Asien ökar de militära spänningarna mellan Kina och flera andra asiatiska länder. Konflikterna i Mellanöstern fortsätter. Ismails och Isaks arvingar, i olika förpackningar, kan helt enkelt inte leva i fred tillsammans. USA får sin första kvinnliga president, Clinton den andre. Trots att Bernie Sanders gång efter gång vinner de demokratiska väljarnas sympatier i "public polls" rapporterar media Clinton som debattsegrare....Afrika utvecklas väl då övriga kontinenter har fullt upp med sig själva. Även näringslivet utvecklas ok på grund av alla billiga pengar och allt fler skuldtyngda medelklassare i världen. S, MP och V klarar inte av att kraftigt effektivisera kommunen. Deras ledande politiker planerar väl att lämna Uppsala..... Håll i hatten!

http://m.gp.se/nyheter/varlden/1.2939674-valfardsstaten-under-press?utm_source=m.facebook.com&utm_medium=referral&utm_campaign=redirect
http://m.gp.se/nyheter/ledare/1.2937913--sverige-behover-omvandlas-till-invandrarland-
https://hejahanif.se/2015/12/25/den-evige-invandraren/
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/58-facts-about-the-u-s-economy-from-2015-that-are-almost-too-crazy-to-believe
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22012475.ab
http://www.dn.se/nyheter/varlden/bred-koalition-foreslas-i-spanien/
http://www.svd.se/m-tar-over-med-sds-hjalp--partiledningen-bakom
http://www.unt.se/uppland/uppsala/uppsalabo-sa-stor-ar-din-skuld-4031174.aspx
http://www.unt.se/uppland/uppsala/tomtarnas-kopfest-ar-slut-4029656.aspx

Näringslivsutveckling
Den tekniska utvecklingen går allt fortare och bjuder på enorma nya affärsmöjligheter. Många nya företag växer så de knakar och skapar stora aktieägarvärden. Särskilt företag som utnyttjar hävstångslogiken inom informationsbranschen och nanoteknologin. Politikens oförmåga skapar 
enorma "vilda västern" möjligheter, inte minst inom flyktingmarknaden, men självklart utgör politikens instabilitet också stora affärsrisker. Den tidigare förhatliga inflationen ses nu som desperat önskvärd för att försöka trolla bort skuldbördor.... Uppsalapersonligheter som Maria Strömme (Disruptive materials), Niklas Zennström (Skype/Atomico), Sebastian Siemiatkowski (Klarna) och Ehsan Nasari (Populate) visar vägen mot framtidens alla möjligheter. Härliga personligheter med norskt, svenskt, polskt och iranskt påbrå. Vilken affärsidé ska du försöka förverkliga?
http://www.va.se/nyheter/2015/10/23/nano/
http://digital.di.se/artikel/svenska-techprofiler-investerar-i-reseapp
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.474789/klarnagrundarens-klassresa

Miljö och klimatutveckling
De städer som jobbar smart, bland annat respektfullt tillsammans med stadens största arbetsgivare, kommer att allt bättre bidra till en helt nödvändig samhällsomställning. Särskilt kinesiska och Amerikanska städer växlar upp sitt gröna engagemang. Tyvärr kommer Uppsalas förmåga att fortsätta vara ett grönt föredöme kraftigt försvagas på grund av en usel ekonomi. En positiv grön väg framåt förutsätter god ekonomisk hushållning inom en kommun. Det var inte smart av MP, V och S att trots kraftiga protester från bland annat C till exempel investera i dyra egna vindkraftverk. Det hade självklart varit smartare att köpa grön el på marknaden istället.
https://www.uppsala.se/klimatprotokollet

Nu är det svårare än kanske någonsin att vara politiker. För att vi ska klara av att fatta kloka beslut nu, som leder mot en ljus framtid, krävs fler och även nya folkrepresentanter. Nu är kunskap, erfarenheter och visioner viktigare än det varit på länge. Det är trist att nästa kommunval äger rum först 2018. Jag tycker Uppsalaborna förtjänar en klokare förvaltning och utveckling av kommunen. 

I din och min microvärld kan 2016 fyllas med mycket positivt. Låt oss göra det! Tick, tack, tick, tack... Klockan går. Livet är kort. Fyll det med ständig personlig utveckling, upplevelser och många positiva möten med andra nyfikna människor. 


måndag 28 december 2015

Kulturen vinner alltid

Samhällsbygge
Sedan mänsklighetens formationer av samhällen har också olika kulturer vuxit fram och utvecklats. Människans basbehov är desamma men de kulturer som skapats runt om i världen är mycket olika. Många gånger så olika som våra språk för att ta en jämförelse som tydligt beskriver att skillnaderna ofta är stora. Underskatta aldrig kulturella skillnader! Vill man undvika att starka parallellsamhällen växer fram inom till exempel Sverige måste landets ledande politiker ta integrationsutmaningen på större allvar.

Jag och andra ledare som varit med om sammanslagningar av företag vet hur svårt och krävande det är att lyckas med just fusioner av bolag. Varje bolag har utvecklat sin egen kultur. För att lyckas krävs hårt arbete och ett väldigt tydligt ledarskap. Oavsett vilken strategi ett företag har, som dess ledare försöker genomföra, kommer det bara lyckas om ledarskapet också kan ändra en förvärvad kultur som inte samspelar väl med det förvärvande företagets. De största fusionsmisstagen har gjorts när till exempel två nordiska bolag slagits ihop och kulturskillnaderna underskattats. Och om en ny ledare rekryteras in utifrån ett företag, för att genomföra stora och nödvändiga kulturförändringar, kommer motståndet bli hårt. Det är svårt för vuxna människor att ändra beteenden. Inom både IBM och Ericsson fick jag uppleva hur svårt och krävande det är att förändra starka och tidigare framgångsrika kulturer. Både IBM och Ericssons stora kulturella utmaning var att ställa om stora delar av affärslogiken från produktorienterad till tjänsteorienterad.

En stor del av en lednings arbete handlar om att vårda och utveckla den kultur man vill ha. Så måste även ledningen för en kommun och en nation arbeta. Förbättringspotentialen är stor i AB Sverige och AB Uppsala kommun. Det brådskar att välja dugliga förändringsledare. Kultur slår alltid goda ambitioner om man inte klarar att leda tydligt och inkluderande. Naivister, vänstervridna och främlingsfientliga kommer aldrig att lyckas.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kultur
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Subkultur
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Parallellsamhälle
http://www.cordial.se/2014/05/culture-beats-strategy-every-time/
https://hbr.org/2011/03/culture-trumps-strategy-every

Två exempel på misslyckade organisationskulturer är Uppsala kommun och det svenska skolsystemet. Uppsala kommun lider av en kultur där allt för många tidigare och nuvarande politiker inte ansvarsfullt kan sköta invånarnas pengar. Gång efter gång misslyckas kommunen med att sköta sin ekonomi vilket självklart både drabbar invånarna och medarbetarna när stora kriser kräver sina offer. Uppsalas ekonomi är än en gång i väldigt dålig ordning. Samtidigt öser S och MP ut allt mer begränsade resurser på byggprojekt som ytterligare försämrar kommunens ekonomi. All heder till den nuvarande ekonomichefen, men lyssnar S och MPs kommunalråd på vad han säger?.... Om Uppsalas oförmåga att fostra en fungerande ekonomistyrning fortsätter blir det än en gång väldigt dyrt för oss Uppsalabor! Priset blev väldigt högt under inledningen av 2000-talet! Vissa tycks aldrig lära sig av tidigare misstag. Jag hoppas fler Uppsalabor röstar på ansvarstagande och erfarna politiker i kommunvalet 2018! Det har stor betydelse för invånarnas kommunala service och enskilda ekonomi.

Det svenska skolsystemet är också mycket dysfunktionellt. Gång efter gång kan vi ta del av önskemål  från lärarfack, skolledare, lärare och vissa partier om att åter helt förstatliga skolan. Det är tröttsamt att ta del av denna våta dröm om att skolverksamheten ska bli så mycket bättre om den helt centraliseras till staten. Skolan är redan idag väldigt styrd av staten. I Uppsala representerar skolan nästan hela 50% av kommunens budget. Skolan har länge varit överfinansierad vilket starkt bidragit till kommunens dåliga ekonomi. Oavsett huvudman för enskilda skolor är det fortsatt rektorerna som ska leda den operativa skolverksamheten. Vilket är huvudproblemet inom skolan? Bristande ledarskap! Inget annat. Vet du hur erfarna våra ministrar är som ansvarar för skolverksamheterna? Gustav Fridolin och Aida Hadzialic heter dom. Vet du att vi har både ett Skolverk och en Skolinspektion, med statliga generaldirektörer, som ska säkerställa att våra barn och unga får den likvärdiga och kvalitativa utbildning vi vill ge dem? De tycks odugliga att tillsammans med ansvariga ministrar utföra sina uppdrag. Du ska inte heller tro alla utflyttningskommuner kortsiktigt har ekonomiska problem. Det kommunala utjämningssystemet skjuter pengar från vissa växande kommuner till de allt mindre befolkade kommunerna samt Malmö och Södertälje. Uppsala, mer urusel ekonomi, betalar allt mer till andra kommuner.
http://www.skolverket.se
http://www.skolinspektionen.se
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utbildningsdepartementet/gustav-fridolin/

Vad ska man göra? Emigrera, bli välavlönad tjänsteman som SEB-chefen från Uppsala Annika Falkengren eller fortsätta som folkrepresentant och kämpa för en hållbar frihetskultur? Frihetskampen för de som bor här uppe i norr får min energi ett tag till. Vi behöver bli fler som hjälps åt att försvara och stärka den individuella frihetskulturen som tjänar alla, inte bara de välbärgade. Hjälp mig gärna. Tillsammans kan vi skapa fantastiska resultat. Vad väntar du på?
http://www.dn.se/ekonomi/sebs-annika-falkengren-klattrar-mot-toppen-av-lonelistorna/ http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utbildningsdepartementet/aida-hadzialic/

söndag 27 december 2015

Brytpunkter

Tider kommer och går
Universum pulserar kraftfullt och är så enormt att de flesta av oss människor skulle bli galna om vi funderar för mycket om var universum tar slut. Är det en vägg där? Vad finns bakom väggen i så fall?  I detta enorma universum har också arten människan fått en chans att blomma ut. Vår art sägs endast ha drygt 200.000 år på nacken. Att just vår art segrade är ett exempel som verifierar Darwins evolutionslära att den smartaste segrar. Och smart är framförallt den som anpassar sig till en ständigt förändrad verklighet. Bland arten homo sapiens, människan, finns de som tror sig av födsel vara bättre och mer värda än andra homo sapiens. Ja, ja.... Det är inget jag tror på men klart är att de kulturer som fostrar sina barn att bejaka utveckling, studera flitigt, arbeta hårt och samarbeta utvecklas onekligen snabbare och kraftfullare än andra. Tider kommer och tider går. Bara universum och dess ständigt konstanta energi består, i olika former. Tror du att det finns människor som föds till mer värdefulla människor än andra? Självklart inte. Samtidigt har olika kulturer skapat egna berättelser om det folk dom anser sig tillhöra. Dessa berättelser påverkar självklart både människors självbilder och olika folkgruppers förhållande till varandra. Tyvärr bär dessa tusenåriga berättelser på gamla oförrätter som skapar dödliga konflikter även idag och i vår framtid tills mänskligheten som dinosaurierna får lämna över makten över jorden till något annat.
http://www.evolutionsteori.se/artiklar/manniskans-evolution/

Den som är satt i skuld är icke fri
Om frihet är viktigt är det klokt att inte skuldsätta sig för mycket. Varje normalbegåvad person borde förstå att den som skuldsatt sig för mycket också har förlorat sin frihet och är beroende av andras godtycklighet. Den som både är högt belånad och inte sparar (amorterar) äventyrar kraftigt sin frihet. Dagens konsumtionssamhälle är till stor del uppbyggt kring krediter. De dyra kreditkortens inträde i människors liv har påtagligt bidragit till att koncentrationen av rikedom sedan 80-talet återigen kraftigt ökar. Och hur får man till en rimlig fördelningspolitik i en snabbrörlig global värld? Hur ska 98% av jordens befolkning kunna få en rimligare del av det de 2% rikaste kontrollerar? Är det kommunistiska tankar? Självklart kan de som tillhör de 2% tycka så. Precis som min morfar brukar säga tycker jag det är en idiotisk samhällsekonomi. Jing/jang fungerar inte. Det är för mycket obalans och det är självklart ohållbart. Men hur får man till en rimlig balans i en global värld? Vilket blir det mänskliga priset när kampen mot mer balans tilltar? I det korta perspektivet betalar västvärldens medelklass priset för att människor i utvecklingsländer får det allt bättre. Ja, ja... Vi får se hur det går. Själv väljer jag att leva ett liv som gör att jag känner mig rimligt fri, då är det klokt att inte ha för mycket skulder. Om man har skulder ska de dessutom enbart vara kopplade till investeringar och inte konsumtion. Dags att spela på lotto kanske?..... Sannolikheten att vinna stort är minimal, men den finns ju..... Hoppet är det sista vi ger upp. Vissa kulturer är dock smartare än andra. Darwins läror kan självklart appliceras även mellan oss människor. Kulturer som stelnar och bara lever på gamla meriter är chanslösa mot kulturer som också bejakar utveckling och förändring.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Darwinism
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Hushallens-skulder-pa-en-hog-niva/
http://www.evidensgruppen.se/sites/default/files/Evidens_rapporten_high.pdf
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Offentlig-ekonomi/Statsbudget/Statsskulden/
http://www.evolutionsteori.se/artiklar/manniskans-evolution/

Samhällsbygge
Jag tillhör de personer som gillar olikheter. Samtidigt kräver ett framgångsrikt företags eller samhällsbygge en kultur som skapar respektfulla ramar runt alla olikheter så att vi klarar av att leva i hyfsad harmoni tillsammans eller sida vid sida. Jag vill att både företag och samhällen ska få byggas upp så som deras ägare önskar. Det inkluderar rätten att välja en väg mot stagnation och undergång. Darwins "marknadsekonomi" kan det kallas. Denna rätt måste också få inkludera möjligheten att försvara utvecklingspositiva, demokratiska, jämställdsorienterade och sociala värderingar. Därför måste svensk migrations- och integrationspolitik kraftigt förbättras. Det är tröttsamt att ta del av vissa mediers ledarartiklar som ideologiskt snöat in sig och vägrar att inse volym har betydelse för ett samhälles förmåga att säkerställa social hållbarhet och försvar av grundvärderingar som anses viktiga. I en demokrati är det också klokt att lyssna till invånarna. I diktaturens Thailand anses nästan 100% av befolkningen gilla militärdiktaturen.... Så kanske det är men jag vill inte leva i en diktatur oavsett hur bra vädret anses vara. Jag vill leva i ett närsamhälle utan stora sociala konflikter och som är ekonomiskt starkt utifrån en generell välfärd. Det förutsätter en ansvarsfull migrations och integrationspolitik!
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/thailand/12066647/Thai-government-poll-apparently-shows-99-per-cent-of-citizens-are-happy-with-the-leadership.html

lördag 26 december 2015

Du kan men kan EU

Året som gått
Ett oroligt 2015 går mot sitt slut. Kraftiga försvagningar av den svenska kronan, farligt lågt pris på pengar (ränta) och mycket billiga energipriser har kraftigt bidragit till att svensk ekonomi kortsiktigt dopats till framgång. Det trots de för Sverige enorma extra kostnader som folkvandringsutmaningarna skapar. Kostnader som bara kommer att öka och öka inom kommuner, landsting och staten om inte kraftiga integrationsreformer genomförs som gör att betydligt fler folkvandringsinvandrade fortare blir självförsörjande. 2015 går till svensk historia som ett av, kanske det, åren då riket regerats sämst. Det nationella ledarskapet är totalt misslyckat och vilsenheten i ljuset av ett nytt politiskt landskap är totalt. Den gamla blockpolitikens laguppställningar är historia, även om vissa partiledningar inte än tycks ha fattat det. Tack vare Upsalabon Ebba Bush-Thor blev vi av med den okloka Decemberöverenskommelsen. En positiv framtid för människor som lever i det som heter Sverige kräver hårt och smart arbete samt nya politiska samarbeten som uppnår majoriteter genom folkligt stöd. Sverige måste kunna bättre! 2015 används förhoppningsvis som ett lärorikt och avskräckande exempel på dåligt statsmannaskap. Man måste kunna se utmaningar tidigare och minska eventuella negativa effekter fortare än vad den nuvarande regeringen och riksdagens partier klarat av. Den svenska ekonomin kan snabbt hamna i en istid om 2016 bjuder på fortsatt kraftiga folkvandringar till Sverige, räntehöjningar, energiprisökningar och Brexit. Jag hoppas inte EUs sönderfall börjar på riktigt under 2016. Vi får se hur det går....
http://www.di.se/artiklar/2015/12/7/brexit-den-storsta-risken/

Enskilda människors drivkrafter
Väldigt mycket är möjligt! Det är enskilda människors ambitioner, lag av människor med gemensamma mål och hårt arbete som skapar framgångar och högt välstånd. På en överhettad bostadsmarknad såldes nyligen Sveriges dyraste lägenhet. Den såldes till Uppsalaprofilen Filip Tysander. Drygt 100 miljoner kronor för drygt 400 kvadratmeter vid Centralstationen i Stockholm. Jag förstår att Filip snabbt vill kunna ta sig till Uppsala och ut i världen via Arlanda. Tysander är ett lysande exempel på att mycket är möjligt. På kort tid har han lyckats bygga upp ett imponerande koncept och varumärke kopplat till klockor. Stilfulla klockor billigt tillverkade i Kina och sålda runt om i världen. Hans smarta marknadsföring på Internet har särskilt bidragit till hans stora framgångar. Hur länge har klockor funnits? Hur många klockmärken finns? Hur starka företag finns på klockmarknaden? Uppsalamannen Tysander exemplifierar väl att mycket är möjligt och att mycket handlar om varumärkesbygge och smart marknadsföring. Den tidigare Uppsalaprofilen Niklas Zennströms förpackning av Skype är ett annat framgångsrikt exempel. Zennström bor idag ännu dyrare än Tyssander i London.
http://www.va.se/nyheter/2015/09/01/rekordsnabbt/
http://www.di.se/artiklar/2015/12/25/asiens-dyraste-lagenhet-sald/

Näringslivsförnyelse i en global och mobil tid
Visst är det härligt att det alltid finns en eller flera mycket drivna människor bakom nya framgångar. Enskilda människors prestationer är alltid avgörande, tro aldrig något annat. Gång efter gång misslyckas etablerade företag att ta fram nya koncept och produkter som förändrar en marknad. Gamla företag är bra på att göra det de gör. De sitter dock ofta fast i stora politiska låsningar och är trögrörliga. Du tror väl inte att stora näringslivsorganisationer är fria från politik? Finns bolaget på börsen är de ofta också för kortsiktiga kopplat till viktiga ställningstaganden. Visst är det t ex tråkigt att inte SAABs, Ericssons och VOLVOs mycket duktiga ingenjörer satsat ännu mer på drönare istället för på JAS-system som aldrig blir en god investering för svenska folket. Marknaden för militära flyg är för kopplad till världspolitik och stora mutor för att Sverige ska ha en chans. Det är dags att hitta en exitstrategi för JAS-systemet för att istället frigöra investeringsmedel till drönarutveckling. Om nu Sverige ska bli en del av NATO så kan vi förhoppningsvis betala avgiften genom att NATO får ta över ansvaret för JAS-systemet. Det är ett bra system men fler kunder krävs för att rimligt bära utvecklings och underhållskostnaderna. Sverige har fortfarande chansen att bli Europas utvecklingscenter för drönare. Det borde vara en självklarhet för svensk flygindustri. Drönarnas Silicon Valley, dvs världscentrum, kan ligga i Linköping, Sverige. Vi har det tekniska kunnandet och gott om innovativa människor. Europas duktigaste drönarutvecklare sägs finnas i och kring Linköping. Det är mycket positivt. Om svenska möjligheter att utnyttja finansiella ersättningsprodukter som aktieoptioner till duktiga medarbetare förbättras stärks svensk konkurrenskraft. När det nya näringslivet byggs med hjälp av bland annat fler aktieoptioner till nyckelpersoner är det viktigt att förstå att optioner inte är självklart goda affärer för berörda medarbetare. För att förnya svenska exportindustrier tror jag vi måste bli mer innovativa med ersättningsinstrument till nyckelpersoner. Det är alltid enskilda människor som har särskild betydelse för lags framgångar. De som blir världsbäst klarar av att vårda individuella stjärnor samtidigt som man får hela laget att i harmoni leverera på topp. För att klara av det krävs duktiga ledare. De saknas tyvärr för riket Sverige. Fler erfarna stjärnor behöver lockas till svensk politik!
http://www.nytimes.com/2015/12/26/technology/a-silicon-valley-for-drones-in-north-dakota.html?ref=business
http://www.va.se/nyheter/2013/10/18/svenska-dronarbolag-pa-krigsstigen/
http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/flygplan/article3921412.ece
http://www.nytimes.com/2015/12/27/technology/when-a-unicorn-start-up-stumbles-its-employees-get-hurt.html?ref=technology&_r=0fredag 25 december 2015

Mest förföljda

Inte sekulära
Sverige är än så länge ett sekulärt samhälle. Det gillar jag. Jag tror att ett samhälle som är uppbyggt fritt från religionsuppfattning är den bästa vägen framåt. Kan man tycka annat om man har som utgångspunkt att respektera enskilda människors egna trosval så länge man inte med våld och förtal försöker förtrycka oliktänkande? Kina har valt att inte acceptera några religiösa rörelser. Det kinesiska ledarskapet har valt att inte acceptera religionsfrihet. Visst kan jag förstå deras rädsla för troskonflikter mellan sitt folk. Världshistorien är ju tyvärr full av maktkamper mellan trosgrupperingar. Tänk dig Syrienkonflikten i Kina så skulle nog även du bli "lite" orolig och religionsfientlig. Den kinesiska regimen har under lång tid och konsekvent slagit ner försök till subkulturer. Ramarna i landet ska gälla alla. "Mittens rike - Ett land -ett system". En av världens genom tiderna mäktigaste kulturer och folk har landat i slutsatsen att det är bäst väg framåt för "husfriden". Med snart 1,4 miljarder invånare kan man förstå att det lätt kan uppstå blodiga intressekonflikter trots att 92% av kineserna tillhör befolkningsgruppen haner. Även kristna möter självklart motstånd i detta allt mäktigare rike. Kristendomen är världens största religion. Men kan den ses som "ett system"? Knappast. Varianterna av kristna trossamfund är många och konflikterna mellan kristna grupper har historiskt varit många. Jag väljer dock att fortsatt tro på ett sekulärt samhälle med trosfrihet. Vi kommer att lära oss allt mer om hur väl det fungerar framöver.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Lista_över_trosuppfattningar_efter_antalet_bekännare

Mest förföljda
Gång efter gång upprepas människors maktmisstag. Mina farföräldrar tillhör de kristna som flytt från massmördande och förtryck. Min farmor var armeniska och hon, hennes föräldrar och syskon flydde till Jerusalem undan slakten av armenier under det Osmanska ledarskapet. Farfar var kopt med en liknande flyktingbakgrund som farmor. Båda, och deras egen familj, fick sedan uppleva krig och förtryck även i Jerusalem. Av de som anser sig troende är de kristna flest. Därför är det kanske inte så konstigt att de kristna anses vara de mest förtryckta runt om i världen. Det sekulära (alla får tycka vad de vill och staten är inte kopplad till en religion) samhället är sett ur mänsklighetens historia en ung företeelse. Kineserna har kommit fram till hur dom tror konflikter kan minimeras. Vi får hoppas att svensk tro på ett sekulärt samhälle fortsätter att bjuda på lokal fred även i en framtid då blandningen av religiösa grupperingar kraftigt ökar. Det är inte givet utan den respekt för olikhet som det sekulära samhället bygger på måste säkras genom ett klokt och tydligt ledarskap!
https://m.svenskakyrkan.se/?di=1107333
http://www.dn.se/debatt/de-allra-flesta-som-forfoljs-for-sin-religion-ar-kristna/
http://www.svd.se/fakta-om-varldens-mest-forfoljda-religion
http://www.dn.se/nyheter/sverige/arkebiskop-antje-jackelen-demokrati-ar-en-farskvara/
https://www.washingtonpost.com/world/a-christmas-of-despair-for-syrian-christian-refugees-in-lebanon/2015/12/24/d035f3a2-9d07-11e5-9ad2-568d814bbf3b_story.html?hpid=hp_hp-top-table-main_syrianchristians-1025pm%3Ahomepage%2Fstory
http://humanistbloggen.blogspot.se/2011/12/sekularism.html

Tungan rätt i mun
Jag gillar den nuvarande påven. Han har civilkurage och vågar säga filosofiska sanningar som inte kortsiktigt inriktade egoister gillar att höra. Min respekt för honom minskar inte av att han trots risken för sitt eget liv försöker rensa ut kopplingarna mellan hans kyrka och organiserad brottslighet samt allt sexuellt utnyttjande av barn utförda av katolska präster. Precis som alla stora filosofer genom tiderna har påve Francis insett att måttfullhet av många skäl är den bästa livsvägen både för en enskild människa och för samhället i stort. Francis uttrycker tydligt sin avsky för överflödssamhället och egoism. Trots alla miljarder människor som kallar sig religiösa styrs världen av värderingar som saknar eller har litet religiöst stöd. Är inte det lite intressant? Och vänstermediet Aftonbladets ledare ondgör sig över ojämlikhet i hälsa och barnfattigdom. Ena dagen vill dom att Sverige ska hjälpa alla världens fattiga ännu mer i Sverige. Samtidigt ondgör de sig över den negativa svenska utvecklingen.... Självklart ökar ojämlikheten i hälsa och rikedom när Sverige per capita i Europa hjälper flest folkvandrare på egen mark. Som en konsekvens av det öppna samhället kan inte Sveriges regeringar längre kraftigt slå mot de bäst betalda och förmögna (samtidigt har de högst betalda fortfarande världens högsta skatter). Även det leder självklart mot att skillnaderna mellan de som tjänar mest och de som får lägst bidrag ökar, och det från världens tidigare minsta skillnader! Det är tröttsamt med så naiva och konsekvensoförstående ledare!
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/ingvarpersson/article21994830.ab

Kompromissfiske
Bra! Jag har länge efterfrågat bredare enighet runt reformförslag som kraftigt förbättrar den svenska integrationsförmågan. Ju fler partier som kan enas desto bättre. Det parlamentariska läget är sådant, och kommer att vara sådant även efter nästa val, att gammal blockpolitik är gammeltänk. Självklart ska partier med liknande grundvärderingar och en tro på det fria näringslivets överlägsenhet att bidra till välståndsskapandet samarbeta, men det räcker inte. Det är bra att delar av Cs riksledning indikerar stor kompromissvilja inom migrationspolitiken för att ha en chans att ingå i någon form av framtida regering. Verklighetens kamp för en bättre integrationspolitik kräver dock bredare överenskommelser än mellan M, C, L och KD. För att snabbt ge framtiden en positiv chans krävs minst att S är med på en uppgörelse som måste vara långsiktig för att ha någon chans. Framförallt måste kortsiktigt M och S låsa in sig och enas om några förändringar som förbättrar integrationen. Därefter kan de övriga få hjälpa till och fila på formuleringarna. Det brådskar! Vi vill väl att Sverige ska klara av att fortsätta erbjuda våra svagaste en ok lägsta levnadsstandard?
http://www.aftonbladet.se/debatt/article21979994.ab


torsdag 24 december 2015

Kärlekens budbärare

Kärleken är störst
Alla människor vill bli omtyckta, gärna älskade. Risken för att en människa utvecklar ondska är väldigt mycket högre bland människor som växer upp utan att känna till exempel kärlek från föräldrar. Önskan om att bli uppskattad och älskad är en stor drivkraft för många och bidrar till stora prestationer inom idrott, musik, konst, teater och näringsliv. Även människor som gör hemska saker strävar efter uppskattning och maktkänslor. Kärleken och önskan om kärlek är en enorm kraft. Är den möjligen den största mänskliga kraften? Med tanke på att Jesus främst var en bärare av kärlekens budskap är det inte förvånande att kristendomen, och dess olika varianter, är den religion med flest anhängare på jorden. Kärleken är ju störst.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Jesus
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kärlek

Kärlek är svårt
Även om kärleken är störst, och om man försöker vara en god medmänniska, är livets alla ställningstaganden inte självklara. Även fylld av kärlek behöver man använda både hjärta och hjärna när man fattar beslut. Det blir oftast väldigt dåliga beslut om man är förblindad av den härliga kärlekskänslan. Känslan av att starkt känna för andra människor. Även till människor man inte känner. Hjärta och hjärna behöver samverka. Det som kortsiktigt kan upplevas som kärleksfullt kan långsiktigt visa sig skapa väldigt många problem som inte bjuder på kärlek. Det är tröttsamt att till exempel höra och läsa inlägg från dem som anser att en restriktivare migrationspolitik är fel. För oss som vill försvara en rimlig generell välfärd i Sverige, och ett bättre stöd till jordens alla flyktingar i konflikternas närområden, är det självklart att tidigare migrationspolitik varit ansvarslös. Vid flera av de senaste Agenda-sändningarna (SVT) har reportrar frågat politiker som bara tycks klara att tänka med hjärtat om det finns någon gräns för hur många folkvandrare vi kan hjälpa. De har inte svarat. Även om dessa politiker med all rätt blir allt mindre relevanta borde de avkrävas ett svar. Hur många och under vilken tidsperiod tror dom vi klarar av utan att samhällskontraktet med medborgarna havererar?
http://www.unt.se/asikt/ledare/nar-radslan-far-styra-4035392.aspx
http://www.expressen.se/ledare/podcast/politiknorden/politikerna-har-ingen-losning-pa-bofragan/

Ledighet från ansvar inte möjligt
Är det möjligt för en person som tagit och fått ledaruppdrag att vara ledig från uppdragets bördor? Det tycks ha blivit populärt bland ledande rikspolitiker. För mig är det en märklig ordning. Har man tagit på sig ett ledaruppdrag får man utföra det oavsett vad som händer i ditt liv. Vill man inte ta det ansvaret bör man göra något annat. Inom näringslivet har jag aldrig hört talas om något liknande. Näringen skapas inom näringslivet och där inser man självklart det orimliga i en ordning med att en högre ledare under en längre tid kan logga ut från ansvaret. Eftersom många av våra nuvarande ministrar är lågt utbildade är det väl snart någon som tar tjänstledigt från ministeruppdraget för att studera.... Suck. Naivitetens grepp över Sverige måste brytas. En kärlekens väg framåt som kombinerar hjärta och hjärna måste uppnås. Den politiska vägen finner vi bäst utifrån en socialliberal grund och ett pragmatiskt ansvarstagande. Hur svårt kan det vara? Om du vill ha en politisk julklapp så får du chansen att mentalt rösta på Centerpartiet i Uppsala. Det fungerar även om du inte bor i Uppsala. Vi har en socialliberal grund, är pragmatiskt ansvarstagande och har imponerande erfarna representanter som kämpar för Uppsalabornas och svenskarnas bästa. God-jul!
http://www.expressen.se/ledare/barnsligt-med-lediga-ministrar/

onsdag 23 december 2015

Friast i världen

Friheten är hotad
Sverige, och övriga nordiska länder, erbjuder sitt folk mest individuell frihet i världen. Oavsett social bakgrund. Sug på den en stund! Personligen tycker jag det är fantastiskt att vara en del av ett unikt samhälle som ger sina invånare den likvärdiga friheten. Alla får gå i förskola och skola som ska leverera jämlik undervisning. Främst föräldrar och barnet själv avgör hur väl skoltiden används. Även högre studier är förmånligt tillgängliga för alla som klarar baskraven. Alla får fritt röra sig i landets delar och respektfullt njuta av allemansrätten. Alla erbjuds inom ramen för samhällskontraktet (skatten) i princip fri sjukvård och fri tillgång till medicin. Om vi "trampar ner genom isen" får vi, om det krävs, försörjningsstöd och andra bidrag för att få en chans till ett ok liv och en väg upp från botten. Den offentliga sektorn bidrog kraftigt till att göra kvinnor mer självständiga. Detta utvecklade frihetssystem har tagit hundratals år att bygga upp. Det förutsätter att de allra flesta som kan arbeta också gör det. Den här totala frihetskontraktet förutsätter ett starkt och internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Det förutsätter att de som sliter hårt accepterar samhällskontraktet. Visst finns enligt mig många fel i dagens olika system. Fel som behöver korrigeras men oavsett det brister dessa generösa frihetssystem om andelen bidragsberoende kraftigt ökar. Är vi svenska extrema? Ja, det är vi. Många tror inte bara att det är just vi svenskar som har störst ansvar för att rädda jordens befolkning och vår planet, utan också att leda den humanistiska frihetskampen. Jag har skrivit om denna extrema samhällsmodell tidigare och förklarat att den enormt skiljer sig från den kultur som flertalet folkvandringsinvandrade kommer ifrån. Det är viktigt att förstå! Läs gärna bifogad artikel som tar upp hur extrema vi är.
http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2935384-abramowicz-integration-innebar-mer-an-ett-jobb

Stödet måste fungera
Det är viktigt att förstå att det svenska generella frihetskontraktet är hotat om alla våra skatter inte klarar av att ge medborgarna bra skola, bra sjukvård, bra omsorg, bra trygghet osv. Integrationen måste kraftigt visa sig förbättrad innan vi kan fortsätta att per capita försöka hjälpa flest folkvandrare i Sverige. Igår hade jag en träff med fem folkvandrare. Två med sannolik krigsflyktingbakgrund och tre som söker drägligare liv. Samtliga var tydliga med att de är mycket besvikna över att de inte får en chans att på något sätt göra rätt för sig. De beskrev också hur destruktiva deras dagar är. Inga aktiviteter, långa och osäkra handläggningstider från Migrationsverket, stora problem för barnen i skolan (efter lååång tids väntan) osv. 80% av migrations- och integrationsresurserna måste nu fokuseras på att få till bättre integration. Misslyckas vi kommer frihetskänslan för många svenskar försvinna. Tryggheten kommer kraftigt försämras, medelklassen och socialt utsatta får allt sämre utbildning, omsorg och sjukvård. Rika och personer med attraktiva kunskaper och erfarenheter klarar sig alltid.
http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2935388-murguz-pressat-lage-kraver-mer-an-pengar

Gör vad du kan
Roger Akelius är en tidigare IBM kollega som det gick många intressanta berättelser om. Han var och är en särskilt stark personlighet som ger avtryck bland dem han träffar. Bifogad artikel ger en bra känsla för hur han är. Jag delar helt hans inställning vad avser gåvor. Utöver alla skatter vi betalar, som på många sätt stöttar utsatta människor, väljer jag att på många sätt stötta svaga människor mer. Flera egna fadderbarn, stöd till föräldralösas skola, återkommande samtal med socialt utsatta och coachning mot en bättre framtid är några exempel. Akelius sägs ge mycket av sin förmögenhet till smart välgörenhet. Bra om det stämmer. Jag gillar att "IBM-andan" kommer till uttryck i kommentaren "Jag är snart 71 år och har i princip alltid arbetat, som en ren njutning. Jag kan inte köpa en plats i himmeln, jag räknar med att själv bli återanvänd som potatis eller ogräs. Jag skulle dessförinnan få skavsår i kistan om pengarna inte används effektivt." När fler kommer ur fattigdom är det bra för dem, men även för oss andra. Gör vad du kan för att bidra till mer rättvisa och fattigdomsbekämpning. 
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2936608-har-ar-goteborgs-18-miljardarer

tisdag 22 december 2015

Utan referensramar

Huvudsak och bisak
De gånger jag träffade den store svenske industrimannen Curt Nicolin talade han alltid om konkurrensfördelar och att det är viktigt att fokusera på huvudsaker, inte på bisaker. Oerfarna människor utan ett stort bibliotek av egna upplevda livsreferenser är naturligt naiva och väljer ofta att fokusera på bisaker. Trots sin storhet som industriman var även Nicolin oerfaren en gång i tiden. Samtidigt tror jag han redan tidigt var mindre naiv än många andra jämnåriga. En konsekvens av oerfarenhet är att många lockas av enkla budskap och gärna upplevt revolutionära budskap. Därför attraheras tyvärr många yngre av SD, Fi, V och MP. Samtliga är på sina sätt extrema bisakspartier. Samtliga fokuserar på nischfrågor som är viktiga men de har inte förstått vilka huvusakerna är. Oavsett vilka förbättringar man eftersträvar så är tillväxt, jämlikhet och konkurrens politiska huvudsaker.

Feminister finns inom alla partier. Jämlikhet är en politisk huvudsak. Hur relevant är dock femenistfundamentalisternas kamp? Inte alls i Sverige. Självklart ska politiken, så som Centerpartiet gör, driva en linje som säkrar att inget kön missgynnas i förhållande till det andra. Ingen samhällsgrupp ska gynnas eller missgynnas före andra medborgare. Kunskaper, erfarenheter och drivkraft ska avgöra ersättningsnivåer och karriärchanser, inget annat. De offentliga systemen får inte uppmuntra ojämlikhet. Kvinnor måste själva använda sin makt i ett förhållande till att säkra en jämlik fördelning av hushållssysslor. Ingen lagstiftare i världen kan lösa den vanligt förekommande obalans som finns vad avser ansvar för barn, städning, strykning, matlagning, festfixande m.m. i våra hem. Den jämställdhetskampen måste bestämt föras ansikte mot ansikte.

Många livsoerfarna attraheras av feministiska fundamentalister som med bisakspolitik vilseleder naiva. I dagens Sverige är en feministisk huvudsak att entydigt stå upp för vår jämställda värdegrund i förhållande till många invandrades mycket patriarkaliska bakgrund. Den kulturella värdegrundskampen, mäns oacceptabla våld mot kvinnor och meritokrati är huvudsaker inom jämlikhetsarbetet i Sverige. Men står vänstern (MP, Fi och V) upp för alla förtrycka invandrarkvinnor? Nej! Står vänstern upp för meritokrati? Nej! Bara att det antyds att den store teaterdirektören Linus Tunströms efterträdare borde vara en kvinna visar på bristande respekt för meritokratins utvecklingskraft. Professionellt implementerad meritokrati kommer sannolikt leda mot ett kommande matriarkat (att samhällets ledare är kvinnor). Eftersom jag tror på meritokrati så får det gärna bli så för mig. Den som saknar referensramar är inte så meriterad. Därför väljer ofta oerfarna människor att rösta på bisakspartier. Den viktigaste huvudsaksutmaningen är att säkra Grön Tillväxt! Som en händelse så heter Centerpartiet Uppsalas budgetförslag just Grön tillväxt : ). Med grön tillväxt kan vi förbättra inom alla områden.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Meritokrati
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Feminism
http://www.expressen.se/ledare/hor-vreden-fran-varldens-kvinnor/
http://www.unt.se/kultur-noje/vem-tar-over-efter-tunstrom-4035038.aspx
måndag 21 december 2015

Svårt utvecklingsarbete

Vad får dig att känna lust och tillfredställelse? Om du tänker bort att bli kliad på ryggen, gnugga näsa, en champagnemiddag etc. För mig finns arbetslusten i komplext och konkurrensutsatt utvecklingsarbete. Jag trivs som "fisken i vattnet" när jag jobbar med sådana utmaningar. Helst i global miljö eftersom det ökar komplexiteten och bjuder på fantastiska möten med människor som tar andra ingångar än jag in i problemlösning och i relationer. Helst vill jag ha ledarrollen.

Varför vill jag ha ledarrollen? Jag är en tävlingsmänniska, jag ser ofta olika alternativa vägar framåt, jag gillar samspel med andra människor (oavsett kulturell bakgrund etc), jag är duktig på att snabbt se mönster och skapa sannolika scenarier utifrån mönstren, jag är snabb att ta i problem, jag har empati men kan verkställa tuffa beslut, jag är en bra kommunikatör, jag klarar att med förtroende leda genom andra och blir trött om jag är beroende av dåliga ledare.

Varför lägger jag inte hela min kraft inom näringslivet? Det kan man undra eftersom jag har alternativet och villkoren är mycket bättre än inom politiken. Kort kan skälen sammanfattas i att jag känner stolthet över att få tjäna som förtroendevald och det känns meningsfullt. Det är mycket svårare att känna en altruistisk känsla inom näringslivet än inom det komplexa övergripande samhällsbygget.
http://www.synonymer.se/mobil/?query=tillfredsst%E4llelsesbygget.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Lust
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Ledare
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Altruism

Matchningen av människor till "rätt" uppdrag kan onekligen förbättras. Trots att politiken och samhällsbygget är mycket komplexare än företagsledning finns de "skarpaste knivarna" inom näringslivet. Jämfört med de företagsledare jag lärt känna runt om på jorden är politiska ledare förvånansvärt dåliga på att tänka i helheter. Hur kan dom ändå få uppdragen? Jämfört med ett företag där ägarna krasst försöker välja den bästa för uppdraget väljs politiker mer utifrån hur omtyckta de är, vilken intern falang de tillhör och hur de klarar av att hantera media. Men oförmågan bland många att tänka stort är skadlig inom samhällsutvecklingen. Nästan varje fråga inom till exempel Uppsala kommun hänger samman med andra delar av kommunen och andra delar av offentlig sektor. För att lösa problem och förstärka möjligheter i en sådan miljö är det bra om man har förmågan att se och snabbt förstå komplexa mönster. Ett litet "skall kravs test" kanske för att bedöma förmåga att se mönster och ekonomiska fakta?...
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Komplexitet

Ja, ja.... Snart nyårslöftesdags. Låt oss anta att du bryr dig om vad människor tycker om dig när du dött. Vilka tre saker skulle du vilja att de tycker om dig? Lever du ditt liv så att chansen att några tycker så finns? Kanske finns uppslag till nyårslöften nu ; )? Det är klart att du kan tycka att det räcker med att "han blev rik" och lämnade mycket rikedom efter sig. Men är du säker på vad riktig rikedom är? Och vad är det bästa du kan lämna efter dig till kommande generationer?
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Förmögenhet

Behovet av ledande politiker med lateral förmåga och förmågan att se komplexa samband är stort. Är det behovet lika stort bland ledande tjänstemän? Inte riktigt, men visst verkar flera av våra generaldirektörer väldigt tunna. Under gårdagens Agenda fick vi bland annat lyssna på föredetta politiker och några generaldirektörer. I stort tycker jag Maria Wetterstrand, föredetta MP språkrör, ger ett mycket gott intryck. Dock visar hon tydligt i Agenda sin oförmåga att se komplexiteten i helheter. När tre relevanta generaldirektörer var för sig beskriver allvaret i migrationsläget, och då inkluderades inte Migrationsverkets ledning, borde hon fatta lägets allvar. Men hon väljer att förespråka en naiv, ideologisk och ohållbar väg framåt.... I min värld är inte det kompetensprofiler som kan bidra till sitt folks positiva framtid. Vad tycker du?
http://www.svtplay.se/video/5192692/agenda/agenda-20-12-21-15
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Ledare

söndag 20 december 2015

Frihetsparti i tiden

Frihet, frihet och frihet
Vi svenskar har genom århundraden utvecklat en extrem frihetsambition och sedan mitten av 50-talet har svenskens individuella frihet institutionaliserats. Steg för steg, och snabbt, har den offentliga sektorn skapat chansen för miljoner kvinnor att få professionellt utvecklas och bli självförsörjande. Och på tok för många bidragssystem har i grunden en bra idé nämligen att en individ inte ska sitta fast i till exempel familjeklanens, arbetsgivarens och/eller ett religiöst samfunds godtycke. Men när det för många blev ett självändamål att det offentliga ska växa som utförare av skattefinansierade tjänster spårade det ur. Och då bidragssystemen bara blivit mer och mer omfattande och snåriga spårade även det ur. Men tro inget annat än att den svenska modellen, och liknande modeller som finns i övriga Nordiska länder, är unika jämfört med resten av världen. Nästan alla över jordens sju miljarder människor lever utanför Norden och har mycket annorlunda samhällskulturer. Politiskt är det mycket relevant att inse. Svensken gillar frihetskänslan och många ser möjligheten till oberoende som en viktig del av ett samhälle som erbjuder sina invånare riktig frihet även i tuffa stunder. Om du ska lyckas att bygga ett starkt demokratiskt stöd i Sverige måste man klara av att förhålla sig till detta. En överväldigande andel av svenskarna vill också leva i ett samhälle där de sämst ställda har en ok lägsta levnadsstandard. Även det är viktigt att förstå för den som vill få ett större demokratiskt inflytande.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Frihet

Socialdemokraterna var länge duktiga på att driva en politik som attraherade svenskarnas syn på frihet och de lyckades balansera enskilda människors möjligheter att bli enormt framgångsrika med en upplevt rimlig fördelningspolitik. I takt med att S stelnade och blev maktfullkomliga tappade de också den under lång tid väldigt dominerande politiska ställning. S tappar allt mer stöd eftersom de inte lyckats tänka om och nutidsanpassa sin politik. Främst tror jag deras oförmåga är kopplad till att de byggt upp strukturer med fackföreningar, kooperationer m.m som tidigare tjänade deras syften väl men som idag hindrar dem från att ställa om och bli relevanta i en ny tid.
http://novus.se/wp-content/uploads/2014/12/Svenska-Valjarbarometrar-November-2015.xls

Det är min övertygelse att det finns en stor demokratisk möjlighet för ett parti som lyckas nutidsförpacka en individuell frihetspolitik som samtidigt kan säkra en gemensam inramning som bidrar till social och ekonomisk hållbarhet. "Nya" Moderaterna var detta på spåret när de genomförde sin omstart av partiet. De insåg att alla förändringar ändå kräver att det finns ett trovärdigt grundtrygghetssystem i botten av samhällskontraktet inom det territorium som kallas Sverige. Friheten och frihetskänslan är viktig för alla, inte bara för de få som ärver massor eller som enskilt har förmågan att berika sig. Denna moderna och frihetsorienterade politik finns på många sätt uttryckt i Centerpartiets partiprogram. Ett program och en politik som vill inkludera människor i det gemensamma välståndsbyggandet. Om ett parti som Centerpartiet konsekvent klarar av att säkra en politisk väg framåt som trovärdigt är socialt-, ekologiskt- och ekonomiskt hållbar kan partiet med bra företrädare vinna många människors förtroende. Även många nysvenskars förtroende. Då finns inget utrymme för politiska ställningstaganden som inte trovärdigt kan leva upp till samhällskontraktet mellan medborgarna. Det finns självklart stora sociala skillnader mellan människor i Sverige. Det kommer alltid att finnas. Men ett parti som vill få ett starkt folkligt stöd kan inte i sin ambition inkludera ett perspektiv som accepterar A och B invånare. Politiken måste byggas upp på principer som gäller alla som lever i just vårt samhälle. Så skapas ett starkt och sammanhållet samhälle. Frihet under ansvar. Rättigheter som också tydligt matchas mot skyldigheter. Ett samhälle där vi fritt, öppet och respektfullt kan debattera allt.
http://www.svd.se/tankekorridorens-slutna-rum/om/ledare
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/foer-vaelfaerdsstaten-har-krisen-bara-boerjat-loefven-21125

Totalitära politiska krafter som bygger sitt resonemang på "vi och dom" retorik har bara en farlig grogrund i Sverige så länge som inget eller inga partier klarar av att förpacka och sälja en modern frihetspolitik som inkluderar alla likvärdigt. Varför är det så svårt att få fram en sådan tydlig politik och politiska företrädare som lyckas sälja in den politiken? De mörka molnen blir allt mörkare runt friheten tills något parti på ett klokt och modernt sätt att visualisera en ljus väg framåt även för våra svagaste.
http://fokus.dn.se/sdu


lördag 19 december 2015

Tillgänglighet

Verklighetsförankring
Hur får man verklighetsförankring? Går det att få en objektiv syn på verkligheten när varje människa utifrån egna referensbibliotek, kunskaper och fantasier ser sin egen unika verklighet? Jag menar att det går att få en rimligt brett förankrad verklighetsbild om man träffar och lyssnar på många människor ifrån olika sociala förhållanden. Och om politiker gör sitt jobb och pratar ihop sig och försöker kompromissa fram en konsensusbild av det som beskrivs som verkligheten. Som politiker anser jag det väldigt viktigt att röra sig på platser där man är lätt tillgänglig för de människor man företräder. Att vara lätt tillgänglig är krävande men mycket värdefullt i uppdraget att företräda det folk man fått förtroendet att tala för. Som exempel kan jag ta gårdagen då jag bland annat var ute på olika uteställen i Uppsala och firade en kompis som nyligen åter blivit pappa. Där bland folket man företräder och i lättsamma miljöer händer det ofta att invånare kommer fram och uttrycker bra förbättringsförslag eller bara kortfattat beskriver hur de tycker politiken hanterar olika frågor. Jag tycker denna närhet och spontana tillgänglighet är mycket värdefull. Den bidrar definitivt till att jag tycker att jag har en bättre uppfattning om hur många Uppsalabor ser på nuläget och vad de önskar i framtiden. Utöver medlemsmöten i partier så är det när man t ex kampanjar vid Resecentrum eller genomför olika studiebesök som man brett försöker möta invånarna personligt och lyssnar in läget. Vid Resecentrum är människor ofta och av naturliga skäl stressade och påväg. Vid studiebesök blir det ofta välregisserade träffar som styrs av en eller några få av dem man besöker. Det är viktigt att hitta andra mer avslappnade mötesplatser. Tack till alla invånare som vågar sig fram och uttrycker sina åsikter. De bidrar mycket för att jag när jag väger samman allt jag hör, ser, läser och lyssnar till skapar min uppfattning om olika verkligheter.
https://sv.m.wiktionary.org/wiki/tillgänglighet

I vilka verkligheter befinner sig statsminister Löfvén i? Hans referensbibliotek är tyvärr mycket begränsade och utbildningsnivån låg. Det kan kompenseras genom att vara tillgänglig och en mycket god lyssnare. Det kan också kompenseras genom att omge sig med duktiga medarbetare. Men om det är LO som styr agendan blir det inte så bra. Och om man samregerar med extrema naivister blir det ännu sämre om man har ambitionen att kryssa Sverige framåt mot ett fortsatt generellt högt välstånd. När man dessutom gång efter gång brister i sin förmåga att kommunicera tydligt med folket blir inte ledarskapet bara dåligt utan till och med farligt. Eftersom det öppnar upp för stort missnöje bland folket. Sverige befinner sig i en demokratiskt, socialt och ekonomiskt svår situation. Bara så ska man kommunicera nuläget och inte på något annat sätt. I takt med att man presenterar nödvändiga reformer man tror på kan man sälja hopp om en bättre framtid. Hur svårt kan det vara? Det tycks i vart fall vara väldigt svårt för väldigt många inom regeringen. Huvudproblemet är att de inte tycks veta var de vill ta det svenska samhället. Och att tro att alla gamla system är lösningen är att gå en allt svagare framtid till mötes. Nya tider, nya verkligheter och uppdaterade framtidsvisioner kräver sina reformer. Hur svårt kan det vara? Regeringsombildning!
http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/din-optimism-ar-oroande-lofven/


http://www.folkbladet.se/opinion/flummig-politik-vid-vags-ande-8944170.aspx

fredag 18 december 2015

Massa möjligheter

Många möjligheter och mycket glädje
Vi går med hög fart mot julafton. Vädrets makter är inte med oss än så länge eftersom snön inte ger den fina julinramning som jag uppskattar. Inte minst uppskattar jag snöns bidrag till att göra det lite ljusare i en mörk tid. Vi får se om snön dyker upp. Många hoppas nog att tomten dyker upp nästa vecka. Även de som inte varit snälla. Jag hoppas tomten ger de flesta svenskar en liten videoberättelse om allt hopp som finns. Visst har vi utmanande och svåra tider på många sätt. Samtidigt har vi aldrig haft så många möjligheter som nu. De allt fler miljarderna människor representerar massor av individuella ambitioner och alla driver på efterfrågan på tjänster och produkter. Det finns också hela tiden ljusglimtar i vår tillvaro. Inte minst är en sådan ljusglimt att allt fler av våra ålders rika invånare får en mer stimulerande tillvaro på äldreboenden. Om jag blir typ 93 och bor på ett äldreboende tror jag att en eller några kaniner skulle göra tillvaron lite roligare.
http://www.dn.se/goda-nyheter/kaniner-sprider-gladje-pa-aldreboende/

Bidde ingenting
Obama sägs av vissa framförallt ha "lyckats" med att normalisera relationen med Iran och att ha varit med om att enas om klimatavtalet i Paris. Men som du återigen kan läsa om i bifogad länk är det ett mycket tandlöst avtal. Trots det valde Obama att inte ta avtalet för godkännande av Senaten då det sannolikt inte godkänns. Även uppgörelsen med Iran gjordes utan stöd av Senaten. Vad tror du händer efter nästa presidentvalet i USA? Även den av Republikanerna hatade sjukvårdsreformen blir nog utmanad om en republikan blir ny president.
https://www.washingtonpost.com/opinions/legacy-or-bust/2015/12/17/ab8bd418-a4fa-11e5-9c4e-be37f66848bb_story.html?hpid=hp_opinions-for-wide-side_opinion-card-b:homepage/story

Svenskar är mänsklighetens och miljöns helgon
Man kan verkligen fråga sig varför många svenskar tagit på sig den altruistiska hatten. Många svenskar resonerar som om vi kan ta ett mycket större medmänskligt ansvar än vad vi defacto kan. Och inte bara ett så stort ansvar för mänskligheten utan också för vår globala miljö. Även det fint men väldigt naivt. På många sätt lever jantelagen kvar i Sverige. Det är kanske därför många svenskar vill vara världsbäst i godhet, för inom den grenen får man vara bra utan att avundet tar över människors bedömningar. Det kan inte heller kallas ödmjukt att vissa tror att lilla, lilla, lilla Sverige kan gör annat än en marginell skillnad kopplad till mänsklighetens och miljöns utveckling. Men visst är det viktigt med optimism och att förmedla hopp. Särskilt viktigt är det i mörka tider. Läs gärna den bifogade ledarartikeln som på ett ironiskt sätt beskriver många svenskars naiva förhållningssätt. Ett förhållningssätt som kraftigt påverkar den svenska förmågan att ge de egna invånarna ett högt generellt välstånd.
http://mobil.dn.se/ledare/kolumner/richard-swartz-svensken-behover-sin-optimism/

torsdag 17 december 2015

Smörgåsbord

Är det någon större skillnad mellan ett smörgåsbord och ett julbord? Skinkan? Rödkål? Lutfisk? Så stor skillnad är det nog inte. Förutom att jag brukar vara less på julbord efter julafton. Idag ska jag smörgåsborda lite i mitt bloggande. Jag ska reflektera över de två senaste opinionsmätningarna, faktumet att allt fler barn och unga får diagnoser och om vad som hände i riksdagen.

Odugligt ledarskap
Vad vill regeringen? Som dom agerat hittills tycks dom vilja att de flesta som lever i detta nordliga land Sverige i framtiden ska bli fattiga och bidragsberoende igen. Tro mig, det kan gå fort från att vara framgångsrik till att vara misslyckad och nere för räkning. Därom finns massivt med både enskilda människoexempel, organisationsexempel och länder. Ett intressant nationellt exempel är Uruguay. Läs gärna i länken nedan om Uruguay. Under 1900-talet gick landet från att vara ett av världens rikaste och mest välmående demokratier till en mycket sämre situation. Framgång måste försvaras och utvecklas varje dag om den ska bestå. Det inkluderar att reformera system till nya verkligheter. Eftersom regeringen är vilse och senfärdig i sina beslut är det inte förvånande att folkets stöd till S och MP fortsätter att falla. Kul att C tycks vara det fjärde mest populära partiet om det skulle vara val idag. Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna börjar bli jämnstora. Sverigedemokraterna har vittring på att bli landets största parti. Med andra ord är det politiska landskapet nytt och det måste snart gammelpartierna förhålla sig till och göra tuffa vägval. Vilket parti är David och vilket är Goliat i dagens politiska cirkus?
http://www.dn.se/nyheter/politik/bara-30-procent-av-valjarna-stoder-s-och-mp/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article21951150.ab
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Uruguay#Historia

Som du ropar får du svar
Hej möts med hej. Hejdå möts med hejdå. Talesättet "som man ropar får man svar" är intressant. Mina erfarenheter är att bonussystem, ersättningssystem och bidragssystem fungerar. Beroende av hur dessa system utformas så styr dom människors beteende. Vad avser bonusar är det ägarnas vilja att styra prestationer mot insatser som ger bättre betalt. Men vad vill vi få för effekt av ersättningssystem kopplat till skolan och inom primärvården? Visst är det intressant att antal diagnoser på oss svenskar har exploderat de senaste tio åren. Som av en händelse får skolor och vårdenheter bättre betalt om en person blir eller är klassad med några bokstavskombinationer. Är det ett bra system som pressar fram diagnoser som jag tror många gånger bara är normal ungdomsproblematik? Hur skulle ett bättre system utformas, som inte livslångt gör människor beroende av olika mediciner och stöd som de inte behöver? Ofta är det säkert lite mer kärlek som behövs.
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/2015/nyheter-2015-1.229449/hur-anpassar-skolan-sin-verksamhet-for-alla-elever-1.239053
http://www.hemmaforaldrar.se/okning_av_barn_med_beteendestorningar_i_skolan.htm
http://ki.se/forskning/adhd-diagnos-som-vacker-kanslor
http://skolvarlden.se/artiklar/diagnoshysterin-dubbelt-så-många-utredningar-görs
http://www.svd.se/diagnos-for-vem--skolan-eller-eleven
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/orebro/verksamhetschef-slar-larm-efter-adhd-explosion-inte-bups-jobb-att-medicinera-mot-en-dalig-skola

Vad hände?
Det är viktigt att nyhetsförmedlarna förmedlar nyheter som kan vara av stor betydelse. Särskilt intressant om det äger rum händelser som avviker ifrån tidigare samhällsbeteenden. Igår kunde vi läsa ett inslag om att demonstranter tagit sig in i riksdagshuset och krävt att få träffa några utrikesinriktade ministrar. Säkerhetsvakterna kände sig tydligen så hotade att Polisens insatsstyrka kom och bar ut en del av dem. Varför fick inte denna demonstration mer medialt utrymme?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21950927.ab

onsdag 16 december 2015

Goda mot onda

Tänk vad vi människor gillar berättelser om goda och onda som kämpar om makten. Visst är det fängslande att följa dramat runt till exempel den vidriga knarkkungen Pablo Escobar i Netflixserien Narcos. Visst är det sjukt att en man och hans gangsterkompisar tilläts styra ett land på över 50 miljoner människor under många år. Hans makt kom från massor av knarkpengar och en förmåga att känslolöst och skoningslöst använda våld för att uppnå sina syften. Som vanligt genom historien var han duktig på att köpa lojalitet från de fattigaste genom att ge dem uppskattning och lite av sina enorma intäkter. Precis som till exempel Daesh (de som vill kallas IS). Det tråkiga med denna dramaturgiska indelning mellan gott och ont är att den ofta missbrukas av politiker och medier. Escobar och Daesh representerar enorm ondska, men få människor eller organisationer är så genomruttna.

Människor som använder mer hjärna än hjärta i sitt beslutsfattande tenderar att ses som ondare. Varför är en som i stort endast tänker med hjärtat godare om konsekvenserna av det blir betydligt värre för många fler människor efter ett tag? Jing/jang, balans och lagom är en klok väg framåt. Därför har också de flesta stora filosofer landat i slutsatsen att just balans är eftersträvansvärt. Men lagom bjuder inte på den önskade dramaturgin! Några måste beskrivas som onda för att andra ska kunna beskrivas som goda. Men glöm inte tidsperspektivet om du besvärar dig att följa upp konsekvenserna av för mycket hjärta genom vår mänskliga historia. Om hjärnan fått mer utrymme hade till exempel Hitler stoppats tidigare. Om hjärnan fått mer utrymme hade inte Irak invaderats osv.

Filmens och teaterns värld bygger helt på dramaturgiska konster. Jag älskar både film och teater. Särskilt berättelser som bygger på verkliga händelser. Men också science-fiction. Nu kommer ännu en Star-War film. Jag är så gammal att jag minns den svenska premiären på den första filmen. Precis som så ofta i en tid där den tekniska utvecklingen går i ett rasande tempo är det rent av komiskt att titta på den filmen idag. Med all rätt känns den gammal. Men berättelsen om kampen mellan det onda och de goda går vidare. Och Lucas och Spielberg blir bara rikare och rikare. Tänk om den riktiga världen var så enkel att man vet vem som är vit och vem som är svart. Den allt för goda vid makten kan kosta sitt folk väldigt mycket. Livet är inte svart eller vitt. Men jag ska titta på den nya Star-warsfilmen. Den bidrar till inspiration till de manus jag ska skriva i framtiden : ). Ska du se filmen?


http://www.dn.se/kultur-noje/filmrecensioner/filmrecension-star-wars-the-force-awakens-/

tisdag 15 december 2015

Sjukskrivningar

Jobb, jobb och åter jobb
Vad är det som bär upp den svenska välfärden? Det är människor som har jobbat och som jobbar! Och som jobbar lagligt och bidrar med skatteintäkter som finansierar all offentligt finansierad verksamhet. All offentligt finansierad verksamhet som till exempel rättssystemet, skola, omsorg, vård, kollektivtrafik, försvar, asylpolitiken och infrastruktur. För att svenskt generellt välstånd ska kunna försvaras är det uttjatade ordet jobb, jobb, jobb och jobb helt centralt. Vi måste skapa fler värdeskapande jobb och vi måste få fler att arbeta istället för att leva på dem som arbetar. Antalet som jobbar måste bli betydligt fler än idag i förhållande till övriga i just våra svenska samhällen. Den så kallade försörjningskvoten måste bli mer ekonomiskt hållbar. Främst behövs fler jobb inom näringslivet eftersom det är där som nettobidragen till välståndet skapas. Särskilt viktiga är jobb som inkluderar export. Det är bland annat allt det slit människor utför som finansierar stora delar av sjukförsäkringen.
http://egetforetag.se/
Sjukskrivningarna ökar
Under alliansregeringen sjönk sjukskrivningarna kraftigt i Sverige. Det tjänade staten massor av miljarder på. Pengar som till exempel kunde användas till flyktingstöd och integrationsinsatser istället. Det stora och viktiga som Alliansen gjorde var bland annat att sätta en gräns för hur länge en person kan vara i sjukförsäkringssystemet utan att pröva och stötta en person tillbaka till arbetsmarknaden, om möjligt. Den nuvarande regeringen gjorde ett antal återställare av tidigare regelverk och som av en händelse ökade sjukskrivningarna kraftigt igen. Visst var en effekt av statens tidigare agerande att en del människor gick från generösare sjukförsäkringsersättningar (staten) till sämre ersättningar i kommunerna i form av försörjningsstöd. Och visst gjordes en del idiotiska tjänstemannabedömningar av människors arbetsförmåga. Men det var en högre andel av våra arbetande invånare som inte var sjukskrivna under alliansens ledning. Och hur skapas basen för det generella välståndet?
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2015/03/ds-201517/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjukf%C3%B6rs%C3%A4kring
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Sjukfranvaro-och-ohalsa/
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Fortidspensionerade-och-sjukskrivna/Sjukskrivna/


I morse hörde jag att regeringen nu jobbar för fullt med hur de kan få ner antalet sjukskrivningsdagar igen.... På P1 kunde vi höra att de i Holland införde ett arbetsgivareansvar under två år för sjukskrivna människor. Oavsett om en person  blir sjukskriven på grund av t ex privat slalomäventyr eller om de fått arbetsskador på grund av till exempel dålig arbetsställning under längre tid.... Vilka är det som lägger basen för hela vår generella välfärd? Företagarna! Hårt slitande företagare! Varav de flesta tjänar mindre än en sjuksköterska per månad! Hela vårt generella välstånd står och faller av hur väl vårt företagande utvecklas. Hela vår framtids framgång eller misslyckande bygger på att tillräckligt många mindre företagare vågar växa och anställa människor för att skapa de nya jobb vi behöver. Särskilt värdefulla är de företag som kan utveckla tjänster och produkter som är internationellt konkurrenskraftiga. De som vet lite om ekonomin i små företag inser att det skulle vara förödande om mindre företag tvingas ta fullt sjuklöneansvar, och rehabiliteringsansvar, under två år. Väldigt få människor kommer då anställas inom små företag i framtiden. De som i så fall växer är bemanningsföretagen som får vara experter på att hantera sjukskrivna, säga upp personal etc. Är det den utvecklingen vi vill se? Nej! Jag vill se en utveckling som är entydligt småföretagarvänlig! Självklart vill jag att vi svenskar också är så friska som möjligt. Hittills i mitt liv har jag aldrig träffat en arbetsgivarrepresentant som inte värnar sina anställdas hälsa. Det är redan idag dyrt och dumt och inte verka för en bra arbetsmiljö för all personal. Den nuvarande regeringen kanske kan lära lite av det Alliansregeringen gjorde?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bemanningsf%C3%B6retag


måndag 14 december 2015

Mörk lucia

Hur blev Sverige så som Sverige ser ut och fungerar idag? Genom politiska inriktningsbeslut, våra företags framgångar på den internationella arenan och en massa enskilda initiativ formas vår lokala verklighet. Vår oförmåga att förhålla oss till förändringar avgör om vi får det bättre eller sämre. Redan under Alliansregeringen 2010-2014 presenterades många kloka förslag av Framtidskommissionen för att möta de stora svenska utmaningarna. Tror du förslagen har hörsammats? Materialet är välstrukturerat med relevanta problemformuleringar och förslag på reformer för att försvara ett högt välstånd och försöka hindra stor social utslagning. Kommissionens olika grupper bestod av mycket kunniga och erfarna personer. Ett av de områden som berörs är bostadsmarknaden. Kloka förslag finns som underbyggs med goda argument. Förslag och argument som presenterades redan tidigt 2013. Redan innan folkvandringsutmaningarna gick från att vara stora till enorma. Trots det händer inget. Några av de kunniga som ingick i bostadsdelen av Framtidskommissionens arbete gick nu ut med en debattartikel i DN. De undrar varför inget görs av ansvariga politiker då vi allt mer närmar oss en priskrasch på fastighetsmarknaden. Om de har rätt, och Sverige snart har en ny fastighetskrasch, då går den svenska ekonomiska och sociala situationen från dålig till fritt fall. Men det löser väl den fantastiska regering vi har och det starka svenska parlamentet..... Visst har våra ministrar visat att de klarar av att se helheter, samband och att utifrån det föreslå möjliga lösningar.....
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2013/03/2013191/
http://www.dn.se/debatt/lamslagna-politiker-later-bostadskrisen-bli-allt-svarare/

I dagens UNT finns flera intressanta artiklar om barnfattigdom och behovet av starkare polisförmåga i en tid då det våldsamma och organiserade våldet ökar. Jag tycker också att det är viktigt att försöka hjälpa de barn som lever mycket utsatt i Sverige. Jag tycker också att det är viktigt att effektivare bekämpa den våldsamma och organiserade brottsligheten. Samtidigt är det intressant att många av dem som delar den inställningen inte vill acceptera att det också förutsätter en mer hållbar migrations och integrationspolitik. Hur svårt kan det vara att förstå sambanden?
http://www.unt.se/asikt/ledare/tyst-om-utsatta-barn-4020067.aspx
http://www.unt.se/asikt/debatt/stark-polisen-4019922.aspx

Vi lever redan i ett nytt Sverige där många människor ondgör sig över att en lucia är mörkhyad. Av bara det faktumet borde man förstå att ett kraftigt förbättrat integrationsarbete är nödvändigt. Och förstå att inte Sverige kan fortsätta att själv bidra till att en svår integrationsutmaning blir ännu svårare. Jag blir både ledsen och förbannad när jag hörde på P1 om ett SVT sänt luciafirande från Domkyrkan i Uppsala. Lucia var mörkhyad och en massa människor vräkte ur sig hat mot att detta stred mot den svenska traditionen etc. Och avskyvärt hat mot den unga kvinnan.

Vad är en svensk? I min värld är det en människa som bor i det som kallas Sverige, som i stort köper våra värdegrunder, som ok kan vårt språk och som är medborgare. Det finns uppenbarligen många "riktiga" svenskar som inte köper våra värdegrunder varav en är jämställdhet. Det är beklagligt. Sverige är ett sekulärt och jämlikhetsfokuserat samhälle byggt på demokratisk grund. Hudfärg, religion, etnisk härkomst, utbildningsnivå och sexuell läggning har ingen betydelse så länge som vi delar och står upp för värdegrunden. Att vi aktivt jobbar med värdegrunden är avgörande för att vi snabbt ska klara av att förbättra integrationen. Det krävs modiga och trovärdiga politiker som leder arbetet. Vilka är de personerna?

Vad gäller den mörkhyade lucian så är hon svenska och hon utövade en mycket svensk tradition. Visst är det intressant att många av de som rasistiskt attackerade henne ofta talar om att nysvenskar ska assimilera sig..... I detta fall är flickan adopterad till Sverige, talar flytande svenska och har säkerligen i stort svenska grundvärderingar. Skäms alla som beter sig som många har gjort kopplat till att Astrid fick vara lucia! Samtidigt gillar jag inte att SVT politiserar liknande arrangemang. På min tid valdes lucior. Det är en bra ordning och i linje med våra grundläggande värderingar. Jag är säker på att någon gärna föreslagit Astrid. Jag är också säker på att hon hade fått flest röster av de andra barnens och ungdomarna i kören. Sjukt att det finns så många människor som dömer sina medmänniskor utifrån något annat än vad dom säger och gör.
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/320446?programid=909
söndag 13 december 2015

Trovärdighet

Klimatöverenskommelse
Även om avtalet är mer likt ett "letter of intent" är det positivt att 195 (vad hände med det 196e landet?) av världens nationer bland annat  enats om ambitionen att motverka en global uppvärmning över 2 grader. I det lågt förpliktigande avtalet valde de också symboliskt att inkludera en ambition om max 1,5 grader. Det var positivt. Avgörande för hur det går avgörs främst av USA, Kina, Tyskland, Japan och Indien. Vårt fantastiska Sverige gjorde mycket för att ställa om Sverige under Alliansens ledning. Både nationellt och i Uppsala ledde Centerpartiet Alliansens framgångsrika miljö och klimatarbete. I Uppsala fick vi bland annat erkännande av Världsnaturfonden, i deras mycket omfattande bedömning, och utmärkelsen Sveriges bästa klimatstad. 2014 antog också Uppsala i bred politisk ordning några av världens ambitiösaste miljö och klimatmål.

Världsnaturfonden har gett upp hoppet att jordens länder ska ta tillräckligt ansvar för en mer hållbar miljö och klimatväg framåt. Det är världens allt större städer som bär på hoppet och lösningarna. Många av dessa allt större städer har många fler invånare än hela Sverige. Och städernas olika miljö och klimatutmaningar är mycket påtagliga. Och berör då uppenbart och påtagligt många människor. Jag vill minnas att Världsnaturfondens prognos är att av världens snart 10 miljarder människor kommer över 75% bo i våra storstäder senast 2070. En bekant till mig är till exempel borgmästare för en liten växande storstad med över sju miljoner invånare. Tro mig, ledningen där är fokuserad på affärsverksamheter och miljöfrågor. Trots att avtalet är fluffigt är det symboliskt viktigt. Världens ledningar har äntligen förstått att människans klimatpåverkan måste tas på allvar.
http://www.nytimes.com/2015/12/13/science/earth/climate-accord-is-a-healing-step-if-not-a-cure.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=a-lede-package-region&region=top-news&WT.nav=top-news
http://www.nytimes.com/interactive/2015/12/12/science/What-Does-the-Climate-Deal-Mean.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=image&module=b-lede-package-region&region=top-news&WT.nav=top-news

Jakten på yngre väljare
Partier vill självklart attrahera väljare bland alla åldersgrupper. Särskilt viktiga är ungdomar eftersom de representerar framtiden. Om ett parti inte lyckas fylla på med nya unga väljare går partiet mot den demokratiska döden. Liberalerna, föredetta FP, försöker nu profilera sig som ett starkt miljöengagerat parti. Om det är på riktigt är det bra. Då blir det lättare för Centerpartiet att driva på miljöarbetet i samarbete med bland andra Liberalerna. Miljöpartiets framgångar bland yngre akademiskt orienterade lockar säkert. Och skolpolitiken samt integrationspolitiken leddes tyvärr inte av L med någon större framgång. Oavsett vad man gör som individ eller parti är det viktigt med trovärdighet för att ett nytt profileringsgrepp ska lyckas. Centerpartiet har sedan partiets start varit ett naturvårdande parti. Centerpartiet är det enda Alliansparti som tog avstånd ifrån en miljöförstörande civil flygplats på Ärna i centrala Uppsala, då vi bland annat har väldigt nära till ett starkt expanderande Arlanda. Centerpartiet är också det enda Alliansparti som både vill ersätta fossila bränslen och kärnkraft med fossilfria samt förnyelsebara och ofarliga energikällor. Dessutom har Centerpartiet en mycket hållbar plan för Uppsala kommuns utveckling som inkluderar landsbygderna, solenergi och el som drivmedel. Hur ensamma tror du Centerpartiet är med att ha arbetat fram en egen och tydlig hållbar befolkningsutvecklingsplan för Uppsala? Att kalla sig grön är inte bara ett ord. Det måste kläs i praktisk politik som är grönt trovärdig. I konkreta ställningstaganden avgörs om man är trovärdigt grön eller ej. Jag ser fram mot att Alliansens miljö och klimatarbete blir ännu bättre när vi senast 2018 tar tillbaka makten. Övriga Allianspartier får gärna ansluta sig till vår gröna politik. Det är bra för Uppsala.
http://www.unt.se/asikt/debatt/stralande-utsikter-4016800.aspx

P.S Centerpartiet har länge kämpat för att vårt viktiga Försvar ska ta ansvar för tidigare PFOS-föroreningarna i Uppsala. För bara några veckor sedan gjorde vi vårt senaste debattnedslag i den frågan och uppmanade Försvaret att agera mer seriöst och ansvarsfullt. Nu har Försvaret vänt och erkänner en större skuld än tidigare. Bra! Snart kanske vi kan börja sanera marken och därefter tillsammans med Försvaret helt fokusera på hur kommunen och Försvaret tillsammans bidrar till att stärka Sveriges försvarsförmåga.
http://www.unt.se/uppland/uppsala/nya-uppgifter-om-pfos-vid-arna-4016186.aspx