måndag 11 december 2017

Här och nu

Livet är nu, inte sen. 
Igår var jag och lyssnade på årets upplaga av Orpheids Drängars, OD, Caprice. Det är den världskända manskörens årliga stora show i Uppsala som drar fulla hus. Musik, sång och humor bjuder de på tillsammans med några hemliga kändisgäster. Det blev återigen en fullsatt och mycket uppskattad föreställning. Flera av sångerna hade frihet och kärleken till livet som tema. Livet är fantastiskt, och det är här och nu! Det är bra att tänka på lite då och då. Jag tror att livet blir lite bättre om man gör den reflektionen. 

Samtidigt som livet är här och nu har vi ett gemensamt ansvar för vårt gemensamma! Att ta ett hållbart ansvar för vår gemensamma framtid måste vara en del av här och nu. Allt annat blir onyttigt egoistiskt. Inte minst är det viktigt att försvara den frihet vi anser så självklar. Den är dock inte självklar om man studerar skillnaderna mellan olika länder på vår jord. Och våra demokratier och rättssystem är uppbyggda olika i till exempel Sverige, USA, Ryssland, Nordkorea, Kina, Saudi-Arabien, Frankrike, Storbritannien och så vidare. Här och nu behöver vi förstå att det är oklokt att ta frihet, frisk luft, jämlikhet och mycket annat för självklara. Här och nu måste inkludera både att kämpa för det man tror på i det närsamhälle man är en del av men också att kämpa mot makter i andra länder som man inte gillar och som påverkar oss andra. Om man inte gillar Nordkoreas eller Israels agerande är det en demokratisk rättighet att ge uttryck för det man tror på. Det är dock aldrig ok i min värld att använda hänsynslöst våld mot civilbefolkning i någon form. 

I dagens värld lever vi i en tid där vi vet vad som finns på andra sidan havet. Så var det inte förr. På vinst och förlust chansade många och reste mot något man hoppades var bättre. Bättre än deras ”här och nu” bjöd på. Idag vet de allra flesta i stora drag vad som erbjuds i olika länder. I reportage från Dokument utifrån kan vi också lära oss att människosmugglare är duktiga på att argumentera för fördelar med att ta sig till vissa länder före andra. Eftersom det är så tycker jag det är viktigt att dem av oss som söker oss över ”haven” också får ta ett eget ansvar för att respektera den demokratiska värdegrund och rättssystem som ”ny mark under fötterna” erbjuder. Självklart kan man demokratiskt driva önskade förändringar men lagen i ett land gäller alla jämlikt, i vart fall i demokratiska länder.
https://www.synonymer.se/sv-syn/lag
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/?doktyp=sfs&dokstat=gällande+sfs

Dagens kalkon
Människor som tar sig rätten att slänga brandbomber mot oskyldiga människor. Det är vidrigt att slänga brandbomber i en demokrati som den svenska. Att Trump agerar som han gör och att Istaels regering agerar som den gör rättfärdigar aldrig våldshandlingar mot till exempel människor som är judar. Det skulle kunna vara så att alla judar kopplade till den drabbade Synagogan är för en tvåstatslösning, ogillar Både Netanyahu och Trump. De kanske också är så kloka att de förstår att det var oklokt av USA att vilja flytta sin ambassad till Jerusalem. ”USA” är att ta i, Trump är elefanten i glasbutiken.
https://www.expressen.se/gt/de-misstanks-ligga-bakom-attacken-mot-synagogan/

Dagens stjärna
Orphei Drängar! De är fantastiska år efter år efter år. OD bidrar i allra högsta grad till Uppsalas attraktivitet!


söndag 10 december 2017

Höjd ränta av fel skäl

Upp och ner
Ur led är tiden. Vi har högkonjunktur samtidigt som Riksbankens styrränta är negativ. I dagarna gick Riksbankschefen Yngves ut och sa att det finns risk för att räntan måste höjas för att en svag krona pressar upp priserna på importerade produkter och tjänster... Det är en sjuk ordning. Vi kan med andra ord inom kort få en situation då vi har en inledande lågkonjunktur men med ökande importpriser, på grund av penningpolitikens deprecierande effekt av valutan, och en Riksbank som höjer räntan för att motverka inflation.... Alldeles oavsett vad man väljer att kalla den politik som förs anser jag att den på tok för lättvindigt fortsätter att devalvera den svenska kronan. Hur gick det till att riksdagen beslutade att Riksbanken enbart ska ha inflationsbekämpning på sitt bord? Jag är utbildad ekonom och gillar nationalekonomi men anser mig inte vara en duktig nationalekonom. Trots att jag inte är det vågar jag säga att den svenska ekonomin missköts. Riksbanken borde ha ett helhetsansvar för finanspolitiken. Uppdelningen mellan Riksbanken och Finansinspektionen verkar absolut inte fungera. Att Riksbanken enbart jobbar med inflationsmålet är helt i linje med deras uppdrag. De har inget annat uppdrag. Det är en mycket oklok, till och med farlig, ordning!
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/swedbank-hycklar-om-galna-lanefesten/
http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Prognoser-och-rantebeslut/Hur-paverkar-penningpolitiken-inflationen/
https://www.di.se/nyheter/ingves-rantan-hojs-sakta-2018/
http://www.fi.se/
http://www.riksbank.se/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/devalvering
Balans är alltid eftersträvansvärt! Inte minst inom ett lands ekonomi. För att kunna ta ett mer balanserat penningpolitiskt ansvar för Sverige måste Riksbankens uppdrag vidgas!

Mycket balanseras ut över tid i vår natur, eller så går utvecklingen framåt genom att arter, enskilda människor, klaner och så vidare dör ut. Den som anser att utrotning inte är en acceptabel strategi för egen dominans måste förstå vad som krävs för rimlig balans. För att ett generellt välstånd ska kunna upprätthållas inom ett särskilt samhälle måste till exempel rättigheter tydligt matchas mot skyldigheter. Gratis är inte en acceptabel ordning. Inget i vår mänskliga värld är gratis utan måste enskilt eller i grupp förtjänas.

Uppsalas och Sveriges positiva framtid förutsätter att en väldigt stor andel av våra asylinvandrade fortare än nu blir självförsörjande. En social- och ekonomisk hållbar framtid kräver det. Tydliga krav kopplade bland annat till språkinlärning är viktiga krav som kan matcha alla rättigheter som just vårt samhälle erbjuder oss invånare som fått acceptans för att vara en del av det samhällssystem som heter Sverige. För en hållbar välfärdsekonomi krävs en mycket bättre inkluderingspolitik än nu! Och kom ihåg att alla duktiga från Syrien, som vi hjälper för massor av miljarder, helst ska inkluderas så bra att de vill stanna kvar här i Sverige och bidra till vårt välfärdsbygge och inte dra tillbaka till Syrien så fort som möjligt. Om vi inte lyckas inkludera mycket bättre kommer vår generositet visa sig vara extremt dyr. Något som dagens barn får betala dyrt för. Jag vet att vi kan inkludera mycket bättre än hittills! Det brådskar, av många skäl! Lyssna och lär gärna lite av den syriska kvinnan som i bifogad artikel berättar vad som krävs för förbättrad inkludering. Redan 2014, innan det stora asylmottagandet 2015, var C Uppsala tydliga med vad som krävs för framgångsrikt inkluderingsarbete.
http://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/vi-kan-inte-ga-i-tio-ar-och-inte-gora-nagot-4841551.aspx
https://m.youtube.com/watch?v=6lYBH19aQ9w
http://mobil.unt.se/val2014/c-vill-stalla-krav-pa-nyanlanda-3335957.aspx

Dagens kalkon
Donald Trump. Man ska tänka till innan man ger vallöften som inte leder mot en bättre framtid. Dumt! Jerusalem har i tusende år varit en krutdurk och önskad trofé för makthungriga. Den heliga staden ska hanteras betydligt varsammare än vad USAs president har vett att inse.
https://www.expressen.se/ledare/vettlost-av-trump-att-erkanna-jerusalem/
Dagens stjärna
Jonas Paulsson. Miljöpartiet är inte ett regeringsdugligt parti. Inte i något sammanhang. Politiken är för lite pragmatisk och dess nationella företrädare är långt ifrån det "virke" som krävs för att klara av det svåra och ansvarsfulla uppdrag som en ministerpost innebär. Därmed inte sagt att det saknas bra människor som är förtroendevalda miljöpartister. Vissa rörelser är helt enkelt gjorda för att vara i effektiv opposition.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/att-mp-aker-ur-riksdagen-det-basta-som-kan-handa-19835

lördag 9 december 2017

Helhetstänkande och dess styrning

Från ax till limpa
Det är svårt att organisera stora verksamheter på ett bra sätt. Ofta skapas organisatoriska enheter och matriser som inte sammarbetar tillräckligt bra för att lösa huvuduppdraget. Uppdraget att på bästa sätt ge medborgarna den service de har rätt till eller kunderna den kvalitet och den framtidsgaranti de önskar.

Offentlig verksamhet brottas med stora organisatoriska utmaningar. Utmaningarna har blivit allt komplexare i takt med att det offentliga engagemanget i Sverige kraftigt ökat sedan 1970-talet. Både inom offentligt styrd verksamhet och privat finns gott om fina ord om hur saker borde fungera, det är inte samma sak som att de också gör det. Inom Uppsala kommun talas mycket om de fina orden "Ett Uppsala". Kommunen ska uppträda som en verksamhet och "stuprörsperspektiven" ska därigenom motverkas. Fina ord räcker dock inte utan de måste omsättas i kloka sätt att arbeta på för att leda till så mycket bättre förmåga som möjligt att klara de uppdrag olika verksamheter har. Många gånger har också olika verksamheter olika uppgifter inom samma område för att lösa ett uppdrag. Det som främst krävs är att konkreta uppdrag formuleras, att ledningssystemet är tydlig, att ledningar mäts på samma indikatorer, att tydliga processbeskrivningar finns från "ax till limpa" för att ett uppdrag ska kunna utföras med godkända resultat. Att som i Uppsala ha över 1.500 personer anställda på kommunledningskontoret är inte ett smart sätt att organisera en stor verksamhet! Gör om! Gör rätt!
https://sv.wikipedia.org/wiki/Offentlig_sektor
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-677-4.pdf?issuusl=ignore
http://www.statskontoret.se/var-verksamhet/forvaltningspolitikens-utveckling/offentliga-sektorns-utveckling/arliga-uppfoljningar/
Demokratiskt styrt
Idén med offentligt styrd verksamhet är att det ska vara förtroendevalda som också styr. Det kan man tycka att det är eftersom det alltid är förtroendevalda som är ordförande för nämnder och kommunala bolag. Samtidigt blir det svårt för vilken politiker som helst att vara tillräckligt stark som ordförande om man inte är mycket insatt i hur en verksamhet i grunden fungerar. Därför får skattebetalarna mest lita på att tjänstemännen är kompetenta och bryr sig om de kommuninvånare de ska tjäna, även om de inte själva är skattebetalare just i den kommun de arbetar i.

Ansvaret för att tillräckligt kompetenta politiska företrädare tillsätts på ledande roller finns inom de politiska partierna och bland oss invånare. Om fler av oss invånare är beredda att göra "samhällstjänst" genom politiska uppdrag ökar urvalsmöjligheterna när partier ska välja sina företrädare. Och de politiska partierna kan bli mycket bättre på att matcha relevant kompetens mot möjliga uppdrag. Bara när vi invånare bidrar till en större urvalsprocess och partierna verkligen tillsätter personer utifrån kompetens och erfarenhet kan vi få bättre styrning av våra offentliga verksamheter. Nedan bifogad debattartikel är viktig. Personligen tror jag att det är väldigt svårt att säkerställa tillräckligt kompetent politisk styrning så länge som inte nämnder och styrelser kan bemannas upp med drivna och kompetenta representanter. Inom näringslivet är det nästan en självklarhet att styrelser bemannas med relevanta och kompletterande kompetenser. Inom de större bolagen finns också valberedningar som jobbar med att säkerställa den bredden av kompetens för att försöka bidra till bolagets positiva utveckling. Politiska majoriteter borde bli betydligt bättre på att säkerställa liknande kompetenta bemanningar av nämnder och styrelser. Då kan invånarnas bästa sättas främst och mer inkompetens undvikas. Läs bifogad artikel! Det blir dyrt för oss skattebetalare när vi som samhällsinvånare inte säkerställer tillräcklig kvalitet bland dem som företräder oss! Du tar väl ditt ansvar för att urvalsmöjligheten ska bli betydligt bättre än nu?
http://www.unt.se/asikt/debatt/kommunen-ar-inget-foretag-4838941.aspx

Dagens kalkon
De som fortfarande inte har fattat att vårt svenska värdegrundsarbete är superviktigt för att Sverige bra ska hålla ihop socialt. Underskatta aldrig kulturella skillnader! Bra att kunna lite grundläggande beteendekunskap.
https://www.expressen.se/ledare/karin-pihl/svenskar-tror-alldeles-for-gott-om-manniskor/

Dagens stjärna
Ida M. Lundén. Hon bjöd på en jättetrevlig 37-års fest igår! Inbjudan var omöjlig att tacka nej till och 37 år är viktigt att fira! Varje år är viktigt att fira! En födelsedag ska firas som den glädje för att få leva som varje nytt år representerar.

fredag 8 december 2017

Trovärdighet, trovärdighet och trovärdighet

Är väljarna dumma?
Vi närmar oss valåret 2018. Mycket talar tyvärr för att Sverige och många kommuner fortsätter att ha mycket svaga regeringar och parlamentariskt rörigt. Det är bekymmersamt i tider då vi behöver reformera mycket i Sverige för att klara den globala konkurrenskraften och för att betydligt bättre än hittills skapa krav och förutsättningar för arbetsföra och ekonomiskt svaga att bli självförsörjande. Mycket behöver reformeras, inte minst arbetsmarknaden som inte är nutidsenlig och definitivt inte tillräckligt framtidspositiv. Självklart ska kompetens och prestation alltid väga tyngst, oavsett arbetsuppdrag. Självklart måste det skilja tusenlappar efter skatt till förmån för en lågavlönad familj jämfört med en försörjningsstödd familj med bostadsbidrag. Och mycket, mycket mer måste korrigeras. Det går att göra men det kräver både politiskt mod och långsiktigt ansvarstagande för hindra att vi utvecklas till ett permanent två tredjedelssamhälle där en tredjedel lever i tufft utanförskap.
https://www.dn.se/debatt/sju-skal-till-att-den-svenska-modellen-hotar-att-falla/
Väljarna kommer i vår demokrati avgöra vem och vilka som får förtroendet att leda kommuner och staten. Allt fler väljare börjar inse att det är viktigt att syna både lokala och nationella partiprogram. Okloka väljare förstår inte att partierna har både lokala och nationella partiprogram och företrädare. Kloka inser det och röstar utifrån den insikten. Om alla väljare hade den insikten, och brydde sig, skulle vi sannolikt se stora skillnader mellan kommunala val och valet till riksdagen. Äntligen tror jag att allt fler väljare även i storstäder börjar förstå hur viktigt det faktiskt är att värdera även de lokala företrädarna och partiernas lokala politik. Det är dumt att inte ta sig tiden att göra den urvalsprocessen. Kommunalskatten är den högsta skatten för alla som inte klassas som höginkomsttagare. Och skatteskillnaderna mellan Uppsala och många andra kommuner är inte till Uppsalabornas fördel. Vi betalar högre skatt än väldigt många andra kommuninvånare samtidigt som vi inte får påvisbar bättre samhällstjänster för skattepengarna. Skattenivåer som begränsar din frihet att själv bestämma lite mer om hur dina intjänade pengar ska användas. Varför ska man acceptera en sådan ordning?
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finanser-for-den-kommunala-sektorn/kommunalskatterna/
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/
https://www.skattebetalarna.se/sites/default/files/skattebetalarna_kommunalskatten_2017.pdf
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochlandstinget/sastyrskommunen.735.html

https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser.275.html
Är vi väljare generellt dumma? Det tror inte jag. Många är födda med värderingsperspektiv som följer dem livet ut. Förhoppningsvis har dessa personer själva värderat alternativ och inte bara följt i sina föräldrars fotspår. Vissa röstar utifrån värderingsperspektiv. Många tror jag fortfarande röstar utifrån ärvda perspektiv. Allt fler röstar utifrån egen vinning i för dig de viktigaste frågorna. Mycket få är dumma i sina val. Främst tror jag väljare är beredd att rösta utifrån vilka förtroende de har för ledande politiska företrädare och för ett partis förmåga att leverera politik i linje med den politik de har i sitt partiprogram, och sina särskilda vallöften. När personer och partier tappar sin trovärdighet tappar de också väljarstöd. Miljöpartiets utveckling är ett lysande exempel på det. Fridolins totala misslyckanden har med all rätt gjort att han utanför en förvånansvärt lojal inre krets tappat all trovärdighet. En trovärdighet han aldrig enligt mig haft för en roll i en regering.
https://www.expressen.se/nyheter/ny-matning-visar-mp-skulle-aka-ur-riksdagen-/
https://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/enklast-vore-att-sparka-fridolin/

Dagens kalkon
Socialdemokraterna. När makt, individers särintressen och kampanjmakare tagit över hur den politiska makten hanteras så är den grundläggande kraften som krävs för att tillföra något av större medborgarintresse borta. När det saknas tydlighet i vilka man företräder och att politiken inte entydigt kan förstås utifrån hur man agerar har man förlorat sitt politiska värde.
https://www.expressen.se/nyheter/det-har-ar-en-parodi-pa-socialdemokrati/
Dagens stjärna
Aleksandra Boscanin. Jag tycker att hon är duktig på att balansera sunt förnuft med det liberala kompasset.
http://www.gp.se/ledare/vinsttak-destruktivt-%C3%A4ven-f%C3%B6r-skolan-1.4898836
http://www.gp.se/ledare/s%C3%A4mre-v%C3%A5rd-i-j%C3%A4mlikhetens-namn-1.4902080

torsdag 7 december 2017

Människohandel och tiggeri

De mest utsatta
Samhällets mest utsatta är framförallt barn som lever under socialt svåra förhållanden. Barn och kraftigt funktionshindrade är helt i händerna på vuxna som tar sitt föräldraansvar eller ett medmänskligt ansvar för våra mest utsatta i svåra situationer. Efter våra utsatta barn och kraftigt funktionshindrade kommer många andra som lever socialt utsatt under väldigt svåra ekonomiska förhållanden. Trots att medelklassen i stor utsträckning växt i antal människor i världen finns också väldigt många människor som lever mycket utsatt. Uppsalaprofessorn Hans Rosling vann världskändisstatus i sitt sätt att kommunicera hur befolkningsutvecklingen har utvecklats och sannolikt kommer att utvecklas till år 2050. Mycket har blivit väldigt mycket bättre än förr men i takt med att vi närmar oss 10 miljarder människor är det också i absoluta tal fortfarande väldigt många som lever socialt och ekonomiskt mycket utsatt. Det är oftast bland dessa människor vi hittar dem som vidrigt utnyttjas av andra för egen vinnings skull. Att år efter år undvika att vidta åtgärder som kan minska riskerna för att barn inte får gå i skolan och att människor utnyttjas för tiggeri är inte ett imponerande förhållningssätt. Jag undrar vad alla som länge påstått att tiggeriet enbart handlar om svaga människor som för sin egen del ber om pengar tycker när det blir allt mer uppenbart att många av dessa stackars människor fruktansvärt utnyttjas kopplat till grov kriminalitet. Människohandel och tiggeri är vidrigt och måste bättre än nu bekämpas.
https://www.expressen.se/ledare/tiggeriet-oppnar-for-slavhandeln/
https://www.youtube.com/watch?v=fTznEIZRkLg&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=rkzBARDacp0

https://www.expressen.se/kvallsposten/jattetillslag-mot-manniskohandel/

Det är viktigt att inte blunda för problem. Det är viktigt att inte låta bli att problematisera när vi ser missförhållanden i vårt samhälle. Verkligheten är sällan enkel. En sak är säker och det är att de som vill göra positiv skillnad måste seriöst ta i problem och försöka bidra till konstruktiva lösningar. Några av oss har länge sagt att det är oklokt att genom passivitet bidra till andra människors elände. Att ge pengar till tiggare är inte ett klokt sätt att försöka bidra till att de som tigger ska ges en bättre chans till ett bättre framtida liv. Titta och lyssna gärna på en bifogad debatt som jag deltog i redan 2013 om tiggeriet i Sverige.
https://www.youtube.com/watch?v=Ae8JUatUaCs
Dagens kalkon
Oseriösa och kriminella pensionsförvaltare. Bra att Allras skojare jagas ordentligt. Jag hoppas verkligen att de också döms för trolöshet mot huvudman. Det finns människor som sparar för att ha något att leva av som äldre. Det är uselt när det egna ansvarstagandet straffas med att staten godkänt oseriösa fondförvaltare och när ett före detta Socialdemokratisk statsråd suttit i Allras styrelse. Han var till och med justitieminister och medias gullgosse Thomas Bodström.
https://www.va.se/nyheter/2017/12/06/storagare-till-allra-forsatts-i-likvidation/?utm_campaign=Va%20morgon%206%20dec%20Allra&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=9379f6b8eada4be3a185b81d5889e71c&elq=54404984d7f4416f8eeadd34e0840891&elqaid=12648&elqat=1&elqCampaignId=8827

Dagens stjärna
Nacka-, Täby-, Solna-, Österåker-kommun, och flera andra kommuner som har nöjda kommuninvånare och samtidigt mycket lägre kommunal skatt än den i Uppsala. Deras invånare får inte sämre samhällsservice än i Uppsala men de får bestämma mer över sina intjänade pengar. Viktigt att inte gå på skattebluffen att det är nödvändigt och bra att höja redan väldigt höga skatter!
https://www.dagenssamhalle.se/node/19808

onsdag 6 december 2017

Den som inte sparat har det allt svårare

Nya Fattigsverige
Den sociala sprickan i Sverige växer kraftigt. Utanförskapet växer. En av de stora förlorargrupperna är äldre kvinnor som klassas som garantipensionärer. Vårt samhälle har förändrats enormt de senast 60 åren. Det är fakta. Inte minst har kvinnans roll i samhället stärkts kraftigt. Den offentliga sektorn har starkt bidragit till att kvinnor i väldigt hög utsträckning har blivit självförsörjande och därmed också mycket friare. Innan den offentliga sektorn växte kraftigt, och dubbelbeskattningen togs bort, gjorde många kvinnor en stor insats i hemmen och fostrade nya generationer i vårt samhälle. Många av dessa kvinnor, som fortfarande lever, har det mycket ekonomiskt och socialt svårt idag. Det är svårt att tycka att det är värdigt vårt generella välståndsland. Särskilt svårt har de som inte lyckats ärva, inte haft ett eget boende och som saknat betalt jobb eller varit låginkomsttagare. Det minsta vi måste kunna säkra är att även dessa människor ska få en dräglig omsorg i livets slutskede. Göteborgsposten har haft flera starka berättelser om hur dåligt många har det och det måste tas på större allvar.

http://www.gp.se/nyheter/ekonomi/m%C3%A5nga-%C3%A4ldre-p%C3%A5-fattigdomens-rand-1.4765659
https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/sa-fungerar-pensionen/garantipension-om-du-har-lag-pension
https://www.svd.se/majoriteten-av-kvinnor-riskerar-fattigpensionI Socialdemokratins Sverige, under brinnande högkonjunktur, blir allt fler människor hemlösa. Säkerligen en och annan på grund av spelskulder också. Det görs stora försök av regeringen att måla nutiden ljus. Det är den inte för allt fler, inte minst bland många äldre garantipensionärer och gamla sjuka. Hans Jensevik talar mycket om alternativkostnader, det är värdefullt att lyssna på vad han säger för att bättre förstå att vi alltid tvingas till prioriteringar bland begränsade resurser.
http://www.socialstyrelsen.se/hemloshet
https://www.youtube.com/watch?v=oICnJ7gAHYw
https://www.dn.se/ekonomi/s-saljer-lotter-pa-kredit-till-skuldsatta-och-driver-tusentals-till-kronofogden/Dagens kalkoner
Donald Trump. Det är väldigt oklokt att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad.
http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/trump-ska-erk%C3%A4nna-jerusalem-som-huvudstad-1.4897659


Regeringen. Det är tragiskt att allt fler av våra äldsta invånare lever mycket ekonomiskt utsatt.
http://www.gp.se/ledare/ov%C3%A4rdigt-n%C3%A4r-pension%C3%A4rer-tvingas-sova-i-bilar-1.4892930


Dagens stjärna
Ann-Charlotte Marteus. Ja, våra barn och unga måste lära sig att läsa mycket bättre. Det är viktigt av många skäl. Inte minst för att utveckla och stimulera människors kreativa förmåga. Den kreativa förmågan är människans största kompetens som är väldigt svår att konkurrera ut av till exempel datasystem uppbyggda med artificiell intelligens.
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/snalla-politiker-forstor-inte-skolan-en-gang-till/

P.S Vad händer med röster som kan tänkas bli bortkastade i nästa riksdagsval? Det ser mörkt ut för Sverige att få en stark riksdag och regering nästa mandatperiod. Det är oroande i ljuset av att vi behöver genomföra många reformer för att klara vår globala konkurrenskraft.
https://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/for-forsta-gangen-vill-sds-valjare-nu-atervanda-hem/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-november-2017--val-i-dag/tisdag 5 december 2017

Representativitet och mod

Vem är du mest?
Vi människor är komplexa. Det är en del av charmen med oss människor att vi alla är olika och komplexa. Vi växer alla upp i olika sammanhang som kraftigt påverkar vilka vi blir och hur vi är. Både åsikter och vetenskap har inga entydiga svar på hur mycket av våra beteenden som beror på arvsanlag och hur mycket som påverkas av den miljö vi växer upp i och den miljö inom vilken vi verkar. Det alla ändå är överens om är att arvsanlag har betydelse och att vår miljö starkt påverkar oss. Om du tänker till och tvingas beskriva dig själv, hur skulle du beskriva dig? Om du måste klassificera vilken typ av person du är, hur skulle du göra det? Väljer du att göra det utifrån kön? Väljer du att göra det utifrån din hudfärg? Väljer du att göra det utifrån etnicitet? Väljer du att göra det utifrån var du bor och vilket land du kommer ifrån? Väljer du att göra det utifrån utbildningsgrund? Väljer du att göra det utifrån vilken typ av jobb du har? Väljer du att göra det utifrån vilka fritidsintressen du har? Väljer du att göra det utifrån vilken sexuell läggning du har? Väljer du att göra det utifrån vilken förmögenhet du har? Väljer du att göra det utifrån hur miljöengagerad du är? Väljer du att göra det utifrån hur jämställdhetsdriven du är? Väljer du att göra det utifrån dina eventuella barn? De allra flesta beskriver sig själva utifrån alla eller flera av dessa perspektiv. Beroende av vilken mix du hamnar i brukar vi också känna mer eller mindre samhörighet med andra människor på vår jord.
I ljuset av ovan är det intressant att kön och etnicitet fått störst betydelse när beslut ska fattas om vilka som politiskt ska representera invånarna. Både inom politiken och i andra sammanhang borde väl relevant utbildning och erfarenhet vara det som avgör vem som är mest lämplig för ett uppdrag? Inom politiken är det också väldigt relevant att man delar huvudinriktningarna av den politik som olika partier representerar. Läs gärna bifogad ledarartikel som på ett bra sätt beskriver att vi har ett oklokt sätt att se på representativitet. Människor som tänker på ett liknande sätt och som har en liknande syn på hur samhället bäst utvecklas har mycket mer gemensamt än att vi har en liknande hudfärg. Jag vet inte hur det är för dig men jag vet att det finns massor av vita heterosexuella och välutbildade män som är längre ifrån mig än vänner och bekanta runt om i världen som vare sig är av samma kön, är vita eller har samma sexuella läggning som jag. I en komplex värld kan man inte försöka förenkla till den grad att det blir dumt. Värderingar, relevant kompetens, erfarenhet och personliga nätverk är alltid det viktigaste och mest rättvisa perspektiven att utgå ifrån. Fler människor med mod efterfrågas också! Det behövs i tider som nu.
http://www.gp.se/ledare/riktig-representation-handlar-inte-om-hudf%C3%A4rg-1.4891434
Dagens kalkoner
Regeringen. Bidragsberoende är av ondo. Alla som kan bidra i samhällsbygget ska också göra så på olika sätt och med olika ersättningsnivåer. För att bryta utanförskapets utveckling i Sverige måste bidragssystemet reformeras. Det måste alltid vara en ordentlig skillnad mellan att arbeta än att inte arbeta. Vårt generösa välfärdssystem är ohållbart om allt fler ska leva på alla varianter av bidrag som finns.
https://www.expressen.se/ledare/se-mamma-ga-till-jobbet-viktigare-an-hojda-bidrag/

Regeringen. Den grova brottsutvecklingen är mycket allvarlig. Har en nationell regering något viktigare uppdrag än att säkerställa trygghet och ordning inom det territorium de styr över?
https://www.etc.se/inrikes/rekordaret-2017-flest-fall-av-dodligt-vald-någonsin

Dagens stjärnor
Charlotte Kalla. Jätteroligt att hon återigen hittat formen och den mentala styrkan för att vara bäst i världen.
https://www.expressen.se/sport/langdskidor/kalla-krossade-norskorna-igen/

Alliansen! Chansen finns att vi slipper vänsterpolitik nationellt efter valet 2018!
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-november-2017--val-i-dag/

måndag 4 december 2017

Tydliga Gemensamma budskap

Valåret 2018
Vi närmar oss snabbt valåret 2018. Det blir sannolikt ett mycket spännande politiskt år. Vi har redan ett svagt parlamentariskt läge i Sveriges riksdag och i många kommuner. I en tid där många reformer krävs för att socialt hålla ihop Sverige och för att försvara vår konkurrensförmåga är det minst sagt problematiskt. I gårdagens Agenda tyckte jag det tydligt framgick att det inte kommer att räcka med att partierna tydligt kan redogöra för sin egen politik. De som har ambitionen att regera en kommun eller riket måste också trovärdigt redogöra för vilken politik som kommer att gälla inom de politiska frågor som anses viktigast. Migrations- och integrationspolitiken kommer tveklöst vara sådana frågor. Både inom nuvarande regering och inom Alliansen är det oklart vilken politik som kommer att  gälla om nuvarande regering sitter kvar eller om Alliansen kan ta över. Jag har sagt det förr och säger det igen, Alliansens chanser att vinna riksvalet 2018 förutsätter sannolikt en tydlig gemensam migrationspolitik! Risken är stor att vi under lång tid får varianter av vänsterregeringar om inte Alliansen kan lösa ut dessa för väljarna mycket viktiga frågor. Vi får se hur det går...
https://www.svt.se/agenda/agenda-3-december
https://www.svtplay.se/video/16153767/agenda/agenda-sasong-13-3-dec-21-15?start=auto&tab=2017
https://www.di.se/artiklar/2016/7/3/debatt-centern-aventyrar-alliansen/
Makten får inte vara viktigare än ansvarstagandet för dem man företräder. Bitterhet vid förlusttillfällen får inte vägleda beslut när man företräder andra på förtroendeuppdrag. Reinfeldts beslut att lämna över makten till vänstern var fel när vänstern inte vann valet! Löfvéns makthunger får inte accepteras på bekostnad av ansvarstagande för det folk han ska företräda.
http://www.gp.se/ledare/makten-framför-allt-1.4884032
Dagens kalkoner
Maktpersoner som vill minska maktens granskares makt. Kvalificerade granskare är väldigt viktiga för ett land och dess delar om landet har ambitionen att vara ett generellt välståndsland. Saklig kritik är värdefull och borde uppskattas av makten. Osaklig kritik ska bemötas med krav på saklighet och argument som leder i bevis att de är osakliga eller lögnaktiga.
https://www.expressen.se/ledare/en-finansminister-maste-tala-kritik/

Uppsalas politiska majoritet. Det är demokratiskt vidrigt och ekonomiskt ansvarslöst att driva fram en spårvagnsinfrastruktur på det sätt som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gör! Tveklöst behöver Uppsalas södra stadsdelar kapacitetsstark kollektivtrafik men ett ärende som nu ligger för beslut måste beredas betydligt bättre. Skandal är ett lindrigt ord för att beskriva hur denna fråga hanteras. En bov i dramat är sannolikt att samtliga lokala partiledare för S, MP och V gör sin sista mandatperiod i Uppsala. Oansvarig hantering av en dyr fråga som länge kommer att påverka alla Uppsalabor.

Dagens stjärnor
Gottsundamammorna i Uppsala. De har tagit ett större och kollektivt ansvar för att särskilt pojkar på glid ska välja klokare livsval och hitta positiva framtidsambitioner, det inkluderar inte kriminalitet. Jag var med Gottsundamammorna, några pappor och många barn och unga på ”lekplatsen” Turbo igår. God stämning och möjligheten att lära lite mer om flers personligheter bjöd på mer hoppfullhet. Utanförskapet måste brytas och framtidstron skapas hos många fler än idag bland våra invånare.
http://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/gottsundamammorna-ska-forhindra-branderna-4827177.aspx
http://24uppsala.se/2017/11/23/efter-motet-med-polisen-nu-ar-gottsundamammorna-redo/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6828675

Anna Dahlberg. Lägg korten på bordet. Annars löser vi inte problem tillräckligt fort och tillräckligt klokt. Utanförskapsproblematiken i Sverige leder till allt fler allvarliga samhällsproblem. Det omfattande utanförskapet måste brytas. Nästan alla i våra samhällen blir annars förlorare.
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/vi-behover-veta-mer-om-den-nya-brottsvagen/

söndag 3 december 2017

Digitaliseringens kvalitetsdriv

Fråga Watson
"Fråga doktorn" har sedan TVs inträde i våra mänskliga liv varit populärt TV-innehåll. Läkare som Dr. Phil i USA har blivit megastjärnor när de, och enorm "backstagepersonal", bjudit på klokskap för att hjälpa människor mot ett bättre liv. Men varför ska Mediakanaler i framtiden betala Dr Phil miljarder för något som de kan köpa mycket billigare genom att engagera någon med doktorstitel och medial begåvning som matas med kunskap från digitala expertsystem som till exempel IBMs Watson? Redan idag finns datorsystem med artificiell intelligens som erbjuder rådgivning utifrån all känd kunskap i hela världen! Vem vill inte ha det stödet vid en bedömning av symptom när man känner sig riktigt risig? Om man kraftigt vill förbättra kvaliteten inom sjukvården borde alltid liknande system som Watson användas som ”second opinion” i samband med traditionella läkarbesök. Det skulle sannolikt rädda många liv och inte minst mycket fortare bidra till att sjuka blir friskare fortare. Vilka enorma fördelar för oss människor och besparingar för samhället skulle inte det  leda till? Jag kan inte se annat än att återbetalningskalkylen blir snabb om liknande stöd blir en verklighet så snart som möjligt. Vad tror du? Eftersom jag antar att det bara är en kostnadsfråga borde denna samhällskalkyl omgående tas fram. Är sjukvårdens uppdelning i regioner problemet? Ett liknande stödsystem borde självklart upphandlas nationellt, precis som journalsystem!
Vi vet att vi har stora demografiska utmaningar. I ljuset av det är det inte bara medmänskligt viktigt att utnyttja befintlig teknologi så smart som möjligt, det bidrar också till att fler kan vara produktivare. Inte minst inom geriatrik, vård av äldre människor, kan digitala läkarsystem göra underverk som stöd till vårdcentralers uppdrag. Kommer liknande system ersätta traditionella läkare? Det tror jag inte alls. Watson och liknande system blir värdefulla komplement som ökar sjukvårdens kvalitet och som gör sjukvården effektivare. Precis som inom skolans värld där E-lärande kraftigt kan komplettera traditionell lärarundervisning på ett oslagbart individanpassat sätt. Vad väntar vi på?
Sverige tar inte vara på digitaliseringens möjligheter inom hälsoområdet. Det är beklagligt. Beklagligt både ur ett invånarperspektiv när vi är i behov av omsorg och vård men också ur ett näringslivsperspektiv. Det är självklart inte inom demokratiska församlingar som företagsamhet skapas men den kan underlättas och uppmuntras genom kloka politiska beslut. Det mesta talar tyvärr för att Sverige fortsätter att ha en svag riksdag och regering framöver. Trist för svenska folket.
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/sd-kan-falla-avgorandet-om-rosenbad-19578

Dagens kalkoner
Uppsalas miljöpartister som driver fram ett spårbeslut och en utökad förtätningsplan av Uppsalas södra delar utan ordentliga genomgångar av beslutsunderlag bland folkrepresentanter och inga medborgardialoger. Urdåligt och ett stort förakt mot rimliga demokratiska processer.
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/uppgorelse-om-sparvagnar-ar-pa-vag-4832288.aspx
http://24uppsala.se/2017/12/01/stefan-hanna-odemokratisk-arendeprocess-bakom-kommande-sparvagsbeslut/

Regeringen. Vänsterregeringen gillar bidragsberoende då stora bidragstagare lätt blir en röstboskap för vänsterinriktade partier. Hur svårt kan det vara att förstå att bidragssystemen aldrig får vara på nivåer som liknar de nettoinkomster som en lågavlönad kan tjäna som självförsörjd? Inkluderingspolitiken måste bli mycket smartare och bidragen måste reformeras som en del av en bättre inkluderingspolitik!
https://www.expressen.se/ledare/se-mamma-ga-till-jobbet-viktigare-an-hojda-bidrag/

Dagens stjärna
De som tar ansvar och kyler av bostadsmarknaden. Den vansinniga prisutvecklingen på bostäder måste ordentligt brytas. Eftersom inte långivare, Riksbanken eller andra som kan styra marknaden tar sitt ansvar måste någon annan ta ansvar för att kyla av en sjukt överhettad marknad.
http://www.gp.se/nyheter/ekonomi/regeringens-beslut-str%C3%A4ngare-amorteringskrav-1.4880177

lördag 2 december 2017

Vem är vem

Världsmedborgare
Aldrig tidigare har vi varit så mycket världsmedborgare som idag. Den digitala världen har öppnat upp jordens alla hörn på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. En värld där människor med liknande intressen lätt kan hitta varandra och bygga relationer, oavsett var på jorden man bor. Och oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning och sexuell läggning. Visst är det häftigt! De flesta med positiva avsikter men tyvärr även en del negativa. Bland annat de negativa krafterna bidrar till ett allt mer omfattande övervakningssamhälle.

Vi är extremt övervakade världsmedborgare. Så är det, och det kommer sannolikt bara bli värre och värre. Den som enkelt kommer på nya varianter av "Darknet" blir en ny miljardär. Alla jordens brottslingar behöver anonymiteten så personligen är jag övertygad om att det hela tiden kommer att finnas alternativa sätt att gömma sig på för kriminella och för länders underrättelsetjänster som inte vill skylta med sina aktiviteter.
http://www.e-pages.dk/svenskadagbladet/49421/article/647936/42/1/external/?token=31969971d66c0683c07f4525a0669991
Vem äger Bitcoin?
Vem är det som ligger bakom bitcoin? Jag tycker det är helt obegripligt att världens stormakter tillåter nätvalutor som inte har en tydlig ägarbild. Är det Google eller vilka är det som ligger bakom till exempel bitcoin? Oavsett vem/vilken det är delar jag Joseph Stiglitz kritik att det är en helt oacceptabel ordning. Han verkar vara en klok Nobelpristagare. Det naturliga borde vara att EU, USA och Kina ger ut tre uppbackade E-valutor.
https://digital.di.se/artikel/nobelpristagaren-bitcoin-borde-vara-forbjuden

Framtidens arbetsmarknad
Det är tjänster som kommer att vara framtidens sysselsättning. Därom är jag helt övertygad. Fysiska tjänster i den "gamla" världen och tjänster i den digitala världen. De som tror på Blockchain teknologin tror också att de digitala jättarna kommer att kunna utmanas framöver, det är "hälsosamt" för samhällsutvecklingen.

Industriepoken är slut som jobbskapare. Precis som jordbrukets betydelse för människors sysselsättning genomgår industrin samma utveckling. Artificiell intelligens och robotik tar över och snart är kanske bara 1% av arbetskraften kopplad till industriproduktion. Oavsett var på jorden produktionen äger rum. Det kommer att innebära att produktionen sannolikt läggs utifrån logistisk logik och inte utifrån priset på arbetskraft. Tjänster, tjänster och åter tjänster är framtiden. Den framtiden blir ljus. Den framtiden blir sannolikt mer social. Men om vi ska få betalt i nätvaluta är det dags för i vart fall EU att kliva fram och erbjuda en cybervaluta som är trovärdig.

Om det finns någon där ute i cybervärlden som kan förklara för mig varför inte till exempel EU backar upp en egen cybervaluta, var vänlig dela dina kunskaper med mig! Att tillhandahålla en cybervaluta är en tjänst. En viktig tjänst i en digital värld där kommersiella transaktioner allt mer görs över nätet och där köparen inte vill bry sig om valuteringsdagar eller växelkurser. Men ska en anonym "Matrix-person" vara en av dem som i hemlighet kontrollerar en ny tids transaktionsinstrument? Det är fel, fel och åter fel.
https://digital.di.se/artikel/atomico-europeisk-tech-krossar-rekorden-i-ar
http://www.jordbruksverket.se/download/18.6160f287138226df0f180002463/1370040406768/Rapport+12_19+Arbete+och+liv+p%C3%A5+landsbygden.pdf
https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/kvinnor-och-man-i-arbetslivet
https://www.ekonomifakta.se/
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Lagkvalificerade-jobb-internationellt/
https://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology/
Dagens kalkoner
Taxichauffören som våldtagit en handikappad kvinna och den arbetsgivare som inte omgående stängde av föraren tills ställt utom rimligt tvivel att det hänt. Usch!

Republikanerna i USA som sänker skatterna för de redan extremt rika i USA. Fel prioritering. Prioritera medelklassen och småföretagsamheten!

Dagens stjärna
Ulf Kristersson. Lugn och saklig i TV4”soffan” nu på morgonen. Tydlig om den misslyckade migrations- och integrationspolitiken och att det brådskar att integrera bättre. Positivt att han också gav uttryck för att Alliansen på riksnivå börjar må bättre tillsammans. fredag 1 december 2017

Bäst möjligt

Dåligt för alla
En skola som inte har som fokus att lyfta alla elever så långt som möjligt, utifrån deras individuella förmåga, är en dålig skola. Politiker som inte förstår det förstår inte heller hur välstånd skapas. Stort välstånd skapas genom företagsamhet och genom att alla våra barn och unga ges en jämlik chans att nå sin fulla potential. Och genom en kultur som bejakar livslångt lärande. Skolan ska bidra till att alla våra barn och unga blir så bildade som möjligt. Bättre studievägledning ska också bidra till att stötta många fler att hitta en inriktning som ökar chanserna att just du når din fulla potential. Därutöver måste skolan mycket bättre än nu bidra till att fysiska aktiviteter blir en regelbunden del av våra allt för stillasittande liv.

Jante måste begravas som en del av den generella svenska kulturen. Byt ut Janteinslaget mot det livslånga lärandefokuset istället. Missunnsamheten mot människor som vågar kliva fram, som vågar bli duktiga inom sina särskilda begåvningsområden, och som är väldigt duktiga inom olika saker är destruktiv. Vänsterns, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet mellanmjölkspolitik är farlig om vi vill försvara och utveckla vår generella välfärd. En jämlik chans att nå sin fulla potential innebär också att de mycket begåvade, inom olika områden, ska matchas så kraftfullt som möjligt framåt. Det tjänar alla på om vi fostrat att ge tillbaka när vi materiellt lyckas i livet. Skolan behöver arbetsro, moderna pedagogiska verktyg och ett tydligare uppdrag att även matcha våra mest begåvade. Att driva alla mot median, mittenkompetens, är verkligen inte att matcha alla individer maximalt och det är inte en väg mot stärkt global konkurrenskraft. Glöm inte att talanger finns inom alla verksamhetsområden! Alla är viktiga!

Mellanmjölk duger inte
Kvaliteten på eleverna som kan gå vidare till högre utbildningar måste förbättras. Högre utbildningar ska vara krävande och dessa högre lärarsäten ska kunna förvänta sig att elever som antas också klarar de baskrav som krävs för att de ska kunna tillgodogöra sig en mycket mer krävande bildning. Volym har alltid betydelse. Det gäller även inom högskoleområdet och universiteten. Fler finansierade utbildningsplatser kan finansiera duktigare fakulteter. Samtidigt kan volymen aldrig bli viktigare än utvalskriterierna. Den som inte har tillräckliga kunskaper för att komma vidare till högskola och universitet ska heller inte komma in. Kvalitetskraven måste upprätthållas om utbildningarna ska bli tillräckligt värdefulla och globalt konkurrenskraftiga. Varje elev på våra universitet ska själv bidra till vår mänskliga utveckling genom sina bidrag under studierna. Det är bland annat därför som inträdeskraven har stor praktisk betydelse.


Det tål att upplysa om att många av de stora tekniska vetenskapliga upptäckterna gjorts av unga studenter. Studentmiljön i sig är viktig. Bäbissnillen som träffas och förändrar världen tillsammans. Snillen som utmanar varandra och som hjälps åt för att föra mänskligheten framåt. Precis som inom till exempel simning eller skidåkning. De träffas, de umgås, de studerar varandras teknik och livsvanor, de tävlar mot varandra och de lär av varandra. De som oftast blir sin tids mest framgångsrika väljer att tänka och göra något annorlunda. Att klara av att tänka och göra annorlunda är också en begåvning. Istället för att skapa mellanmjölkskvalitet på våra viktiga universitet är det bättre att anta fler numera betalande utländska studenter som klarar högt ställda intagningskrav. OCH mycket bättre än idag försöka få dem att trivas så bra här hos oss att de väljer att stanna kvar när de ska ut i verkligheten och omsätta sina kunskaper i praktiska tillämpningar. Vi kan bättre! Vi måste kunna bättre! Skrota Jante! Bäst möjligt måste inkludera våra mest begåvade.
http://www.gp.se/ledare/h%C3%B6gskolan-ska-inte-l%C3%B6sa-gymnasiets-problem-1.4877831
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/jamlikhet-enligt-s-alla-far-en-usel-utbildning/Dagens kalkon
Magdalena Andersson. Det gäller att ha koll på helheten om just de svenska samhällena ska utvecklas positivt. Vad händer med samhällen som förlorar sina stjärnor på grund av att de erbjuder mycket sämre villkor än andra länder? Hur tror du det går för samhällen som både tappar sina stjärnor samtidigt som många ekonomiskt svaga och outbildade ökar kraftigt som andel av befolkningen? Det gäller att hålla tungan rätt i munnen när man ägnar sig åt komplex ingenjörs"konst" inom politiken. Det är svåra frågor men min övertygelse är att det är väldigt oklokt att ha väldigt mycket sämre skattevillkor för sina invånare än i andra jämförbara länder. Så länge som det finns möjlighet till skatteplanering kommer alla som kan systemen att ägna sig åt det. Det gör även offentliga verksamheter! De få som blir framgångsrika stjärnor i Sverige har på många sätt bidragit med stora skatteinbetalningar och att stärka svensk konkurrenskraft. För många är det en drivkraft att kunna bli en av de få. Det är en viktig morot för svenskt generellt välståndsbygge. Fokus ska hela tiden vara på att göra Sverige och dess delar attraktiva. Om några delar av Sverige är attraktiva för en stjärnfamilj är de platserna mycket troligt attraktiva för de flesta andra också.
https://www.di.se/nyheter/tobias-wikstrom-nya-forslaget-hotar-den-fria-rorligheten/


Dagens stjärna
Årets Julkalender. Som dottern väntat! Nu är den igång : ). Det är tekniska begåvningar i kombination med lateralt tänkande begåvningar som kraftigt ständigt förändrar människans villkor på jorden. Massor av nya idéer återstår att födas och att förverkligas. Livet är fantastiskt spännande. Om du fick resa en gång i tiden, bara en gång till en dag och ett sammanhang, oavsett riktning, till vilken dag och vilket sammanhang väljer du?
https://www.svtplay.se/julkalendern-jakten-pa-tidskristallen

torsdag 30 november 2017

Den nya samhällsmodellen

Digitaliseringens kraft
Tänka att det fortfarande finns många människor som inte förstår vilken fundamental förändring av vårt samhällsliv vi är i början av. Jag upplever att väldigt många heltidsanställda samhällsplanerare inte heller på ett trovärdigt sätt förstår vad digitaliseringen driver fram för förändringar. Kanske kan en metafor vara en vattenkraftsdam som brister. Förödelsen i nedanliggande dalar blir stor, men något nytt kommer därefter. Något nytt som jag tror blir bättre men tro mig, på vägen dit är det gropig väg som gäller när nya makter växer fram och gamla går i graven. Bland annat är jag helt övertygad om att E-handeln kraftigt kommer att förändra världens stadsmiljöer. Läs gärna nedan artikel från Financial times, i USA dör shoppingscentren ut. Du tror väl inte att det kommer att bli annorlunda i Sverige? Varför ska du betala minst 30% mer för en produkt i en affär som du kan köpa på nätet?
Robotik och artificiell intelligens hjälper till att driva utvecklingen så att minst 30% snart blir minst 50% när "enkla jobb" helt avvecklas i extremt stora och i princip helt automatiserade varulager distribuerar ut köpta E-handelsprodukter.
https://www.ft.com/content/d34ad3a6-5fd3-11e7-91a7-502f7ee26895

Igår var jag på ett möte med Svenskt Näringsliv. Det hade temat "Var finns jobben?". Komplexiteten på arbetsmarknaden var mycket tydlig i de samtal som fördes i mötet. Samtidigt som kompetensbristen blir allt akutare bland både företag och inom den offentliga sektorn har vi allt fler långtidsarbetslösa som har väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Mycket kraftfullare reformer krävs för att råda bot på en allvarlig situation. Statusen kopplad till yrkesutbildningar måste kraftigt höjas, lärlingssystemen måste både förenklas och förbättras, LAS måste nutidsanpassas, bidragssystemen måste nutidsanpassas, RUT-marknaden måste utvidgas och uppmuntras betydligt mer och Inkluderingsjobb måste bli verklighet. Inte minst i ljuset av att väldigt många människor i Sverige redan nu saknar utbildning och har en genomsnittsålder på 37 år måste Inkluderingsjobb bli en självklarhet. Det vill säga att enklare arbetsinsatser ska krävas som motprestation mot försörjningsstöd för arbetsföra människor. Svenskt Näringslivs VD, Carola Lemne, nämnde flera gånger behovet av att skyndsamt använda både hjärna och hjärta när vi skapar mer hållbara vägar framåt. Det brådskar.


Dagens kalkon
Ansvarslösa statligt avlönade journalister. Jag var nyligen på en säkerhetskonferens. Vid flera tillfällen påpekades hur till och med Myndigheteten för samhällsskydd och beredskap, MSB, gör okloka misstag och informerar om saker som inte ska informeras om ur ett säkerhetsperspektiv, om man förstår säkerhetsfrågor på allvar. Sveriges Radios reportage om bristande IT säkerhet runt om i Sverige är förvisso bra journalistik MEN att så tydligt gå ut och uppmuntra elaka krafter att utnyttja alla brister de beskriver är väl inte så ansvarsfullt? Och att jag repeterar informationen är tveksamt men kan kanske bidra till smartare hantering av liknande problem i framtiden.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6773655
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6826629


Dagens stjärna
De som tar ansvar och uppmanar sina kunder att vara försiktiga. Vissa säger att det då skapar nedgången... Jag är så trött på det argumentet. Inga träd växer till himlen. Tro mig, efter nästa lågkonjunktur kommer åter fler hökonjunkturer och lågkonjunkturer. Den här lågkonjunkturen som stundar kommer sannolikt bli särskilt jobbig eftersom billiga pengar länge öst ut på marknaden, räntevapnet är förbrukat och i Sverige har vi en misslyckad integrationspolitik.
https://www.di.se/nyheter/citigroup-varderingarna-rusar-farlig-tid-att-kopa/

onsdag 29 november 2017

Som man bäddar får man ligga

Tryggheten måste återvinnas
Politik och myndighetsutövning är inte en lek. Det är verksamheter som måste tas på största allvar och det handlar om hur vårt samhälle fungerar och hur vi vill att det ska förändras för att bli bättre. Myndigheter ska säkerställa att lagar, och den ordning som demokratiska politiska församlingar beslutat, gäller oss alla jämlikt. Varje land på vår jord är en egen lagstiftningsyta där dess historiska och nuvarande befolkning skapat en särskild samhällskultur. Den svenska särskilda kulturen definieras av FN som extrem jämfört med de allra flesta andra länders generella kultur. Jag har tjatat om denna insikt för och det tål att tjatas om igen och igen och igen! Vissa vill förneka att det är ett faktum. Det är en viktig insikt för människor som vill att vårt särskilda samhälle ska utvecklas positivt. När polisers personliga bilar sprängs, när det skjuts med automatvapen mot enskilda polisers hem och när handgranater slängs mot poliser förstår de allra flesta att det svenska samhället på tok för sent tagit trygghetsfrågorna på tillräckligt stort allvar.
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp


Ansvaret för en ökande otrygghet faller tungt på alla politiker som tidigare, och fortsatt, inte förstår konsekvenserna av allt större och trångbodda utanförskapsområden. Och som inte vill fatta konsekvenserna av allt fler tusentals som olagligt vistas i landet. Som inte förstår konflikterna som uppstår när bara storstadsregionerna är i fokus. Och som inte förstår vad ett aktivt värdegrundsarbete innebär. Många saknar också förståelse för att en reglerad invandring också innebär att man måste upprätthålla de regler som gäller, av många skäl bland andra av rättviseskäl.
https://www.sydsvenskan.se/2017-02-06/lat-inte-landsbygden-bli-skrapytor-for-stadsbor


Framförallt måste vi bryta utvecklingen med växande utanförskapsområden och allt fler långtidsarbetslösa. Det är främst i dessa miljöer som extremism och kriminalitet växer sig allt starkare. Det är inget konstigt med att det är så. Så är det runt om på vår jord. Inkluderingsarbetet kan skötas betydligt bättre och det krävs nytänkande för att vi ska lyckas. "Superministern" Ylva Johansson skulle lösa denna utmaning men vi kan alla konstatera att nytänkandet lyser med sin frånvaro och nödvändiga reformförslag uteblir. Många förbättringar måste skyndsamt genomföras. MyndighetsSverige måste säkrare kunna säkerställa identiteter med till exempel fingeravtrycksverifiering och samköra register för att bättre kunna avslöja systematiska brott. Polisen måste tydligt ha befogenheterna, och uppdraget, att ständigt beslagta tillgångar människor förfogar över utan rimliga möjligheter att ha råd med den livsstilen. Huvudregeln för straff måste vara att de ska avtjänas, ingen automatisk strafflindring. Parallellt måste prisvärda bostäder för ekonomiskt svaga byggas i alla stadsdelar och i kransorter. Inkluderingsjobb för arbetsföra med fullt försörjningsstöd måste bli en självklarhet. Den naiva tidens politik måste få ett slut. Det är en ansvarsfull och positiv politik som kan försvara och utveckla vårt generella välståndssamhälle. Trenden mot ett tvåtredjedelssamhälle där en tredjedel lever under mycket dåliga förhållanden måste brytas. Den trenden leder oss alla mot ett oattraktivt samhälle att leva i.
https://www.dn.se/debatt/stall-krav-pa-obligatorisk-praktik-for-bidragstagare/
https://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Gemensam-2017/Juni/Polisens-rapport-om-utsatta-omraden/
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/%C3%96vriga%20rapporter/Utsatta%20omr%C3%A5den%20-%20sociala%20risker%20kollektiv%20f%C3%B6rm%C3%A5ga%20och%20o%C3%B6nskade%20h%C3%A4ndelser%20(2).pdf
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/morgan-johansson-prova-ebo-fran-fall-till-fall
Om Sverige ska klara av att vara ett generellt välfärdsland måste i vart fall stora delar av landet vara attraktiva att bo i. Trygghetsfrågorna är fundamentala för om en plats är attraktiv eller inte. En plats som inte klarar av att säkra rimlig trygghet kommer att förlora attraktiv arbetskraft och platsen kommer absolut inte attrahera invandrade experter. Uppsala, och många andra delar av Sverige, är i stort behov av invandrade experter till våra företag och även till offentliga uppdrag. En plats där kriminella kastar granater mot våra poliser är inte en attraktiv plats.
http://24uppsala.se/2017/11/28/extra-handgranat-ska-ha-kastats-mot-polisbil-exploderade-pa-banvallen/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G11bwJ/polisattacken-i-uppsala-tillfallighet-att-ingen-traffades
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/poliskalla-handgranaten-kastades-mot-poliser
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/polisen-i-stabslage
Dagens kalkon
Dubbelmoralens miljöpartister. Så regeringsodugliga och så fulla av ansvarslöshet bortsett ifrån att det svenska folket ska ta ansvar för 99,9% av övriga människors miljö- och klimatpåverkan.. Lite raljerande erkänner jag att jag är MEN jag gillar inte inkonsekvens och vuxen oförmåga att tänka och agera ansvarsfullt vuxet. MP har haft en hög svansföring inom både flykting- och jämställdhetspolitiken. Den politiken klarar inte en 360 graders granskning. Hållbarhet har många perspektiv och det gäller att klara av att förhålla sig klokt till dem alla.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/qnnw9g/mp-visste-men-gjorde-inget-forran-media-skrev
http://www.gp.se/ledare/mer-kaos-i-migrationspolitiken-1.4874064


Dagens stjärna
Våra poliser som gör vad de kan för att upprätthålla lag och ordning. TACK! Ni är viktiga för tryggheten, för att brott ska leda till straff och inte minst för att våra demokratiska värden ska kunna försvaras. Och till och med i BRÅs senaste underlag kan man nu se kraftiga ökningar som beskriver att tryggheten minskar. Fler duktiga poliser tack!
https://polisen.se/
https://www.bra.se/brott-och-statistik.html

tisdag 28 november 2017

Stresstestad strategi

Oppositionens viktiga roll
Inom politiken är oppositionens roll tydlig. Den ska i bästa fall tjäna som folket genom att vara en balanserande makt mot den politiska majoritet som styr. Oppositionspartierna i Uppsala kommunfullmäktige och i Sveriges riksdag ska bidra till att maktmissbruk undviks, att motverka upplevt dåliga beslutsförslag, kritisera upplevt dåliga beslut och analysera samt konstruktivt ifrågasätta regeringsdugligheten. I den bästa av världar kan majoritet och opposition ändå kompromissa fram stora reformförslag som kräver långsiktighet. Alla folkvalda har i grunden ett ansvar att verka för relevanta väljares bästa. Då måste man vara villig att kompromissa ibland. Kompromissvilja är till exempel viktig kopplad till rättssystem, Försvar och pensionssystem. Innan jag var politiskt engagerad levde jag med uppfattningen att politikerna "tjafsade" mycket. Idag har jag lärt mig att "tjafsandet" faktiskt är kopplat till det viktiga oppositionsarbetet att ifrågasätta maktens ageranden. I en väl fungerande demokrati är konstruktiv oppositionspolitik väldigt viktig för ett samhälles positiva utveckling.

Inom näringslivet är det också viktigt med bra dynamik i en ledningsgrupp. Personer som kompetensmässigt kompletterar varandra och att det finns utrymme för konstruktivt ifrågasättande. Världen är full av tidigare välskötta företag som gått omkull på grund av att en jasägarkultur utvecklats. Inom politikens samhällsbyggande uppdrag finns också problem mellan politikens ambitioner och de politiskt styrda verksamheternas förmåga att verkställa den strategiska inriktningen. Du som är ledarskapsintresserad kan med fördel läsa bifogad artikel från Harward business Review som beskriver konceptet strategisk stress. "When strategy execution moves too far away from the initial strategy, the link between the plan and reality is broken, resources are wasted, and the organization lacks guidance. This scenario is characterized by many divergent projects, fragmented activities that have little in common with the initial strategic plan, and projects that do not fit together. The outcomes of such anarchy are random and, as such, unpredictable. Such organizations experience strategic burnout. Strategic burnout can occur if prophets and experts (that is, employees who enthusiastically work on projects outside the predefined strategy) dominate the organization without the counterweight of executors and gamblers, who drive projects related to the planned strategy (here, executors implement low-risk strategic projects, and gamblers bet on high-risk  projects that are within the confines of the predefined strategy)."
Både inom politiskt styrda verksamheter och inom näringslivet har jag upplevt exempel på oförmåga att operativt säkerställa strategisk efterlevnad. Jag överdriver inte om jag påstår att de samhällen och de verksamheter som säkerställer exekutiv förmåga att verkställa strategier är de som blir framgångsrika. Som vanligt kräver det kompetens och hårt målmedvetet arbete. Inga framgångar skapas utan just hårt och målmedvetet arbete. Det gäller individuella drömmar, samhällsambitioner, företagande och alla andra samlingar av människor som ska skapa något tillsammans. Det är också min övertygelse att den som har en bra strategi också är den som har bäst möjligheter att klara en stenhård konkurrens på marknaden av väljare, investerare och konsumenter.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Politisk_opposition
https://hbr.org/2017/11/great-corporate-strategies-thrive-on-the-right-amount-of-tension


En sak är säker och det är att svensk migrations- och integrationspolitik länge varit misskött. Den har uppenbart aldrig stresstestats av ansvariga rikspolitiker. Och den har skapat väldigt mycket onödiga konflikter i Sverige. Den hittills styrande politiken har heller inte levererat alla reformer som krävs inom skolan, bostadsbyggandet, på arbetsmarknaden och inom socialförsäkringssystemet som krävs för en hållbar utveckling. En hållbar utveckling om man inte vill att Sverige ska bli ett otryggt 2/3 samhälle! Jag utgår ifrån att staten under lång tid framöver tar alla kostnader som riksdagens migrationspolitik skapar ute i våra kommuner! MP har en del bra politik men det är tveklöst ett parti som inte klarar att ansvarsfullt axla maktens tunga börda.
https://www.expressen.se/ledare/mp-dikterar-ater-migrationspolitiken/Dagens kalkoner
Politiska krafter som underblåser oroligheter i världen för att därigenom försöka stärka sitt eget inflytande och egna ekonomiska intressen.
https://www.di.se/nyheter/ryssland-varnar-for-undergangsscenario/


Mördare. Vidriga män som på fruktansvärda sätt mördar barn och kvinnor. Undrar om det är möjligt för någon extremt grov brottsling i något annat land än Sverige att få skadestånd för misshandel på ett fängelse för de värsta brottslingarna. Utförd av andra grova brottslingar. Lagen gäller alla och hela tiden. Så ska det vara i ett land som vill fungera så rättssäkert och jämlikt som möjligt, även om det känns fel ibland.
https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/aklagaren-han-mordade-henne-besinningslost/


Dagens stjärna
Regeringen. Inte en dag för sent att en social prövning av EBO införs i relevant lag. Det har jag länge efterlyst.
https://www.dn.se/nyheter/sverige/regeringen-nara-enighet-om-ensamkommande-flyktingbarn/

måndag 27 november 2017

Spade, spade, spade och spade

Olika design och olika vägval
Jag träffar för många som börjar se allt för svart på nuläget och framtiden. Det är oroande och onödigt tycker jag. I det stora perspektivet utvecklas människans tillvaro på jorden väldigt positivt. Kortsiktigt har vi bara en röra för att samhällssystemen inte lyckats anpassa sig till den nya globala digitala tid vi lever i. Det kommer att korrigeras. Tills dess kommer det att fortsätta att vara oroligt både runt om i Sverige och runt om på vår jord. Maktbalanser är satta ur spel och nya ska skapas.

Oavsett samhällstid är det alltid värdefullt att kalla en spade för en spade. Det är utvecklande att våga tala om "spadarna" och dess olika utformningar. Våga tala om hur vi bäst tycker att "spadarna" ska användas och att olika "spadar" lämpar sig olika bra beroende av vad som ska grävas. Vissa kommer att tycka att spade är helt fel och att ett spett är bättre, inget konstigt med det. Susanna Birgersson har så rätt när hon uttrycker sin irritation över vår oförmåga att ha konstruktiva samtal och debatter om uppenbara samhällsproblem. Att negligera dem är inte ett konstruktivt och klokt angreppssätt. Att se problem är inte att vara negativ, det är bara ett dåligt argument från konflikträdda och naiva människor. Läs Birgerssons ledare. Vi kan bättre. Vi måste kunna bättre! Framtiden är ljus men den positiva framtiden kommer inte av sig själv. Den framtiden skapas genom att vi har höga ambitioner och löser problem på vägen, så enkelt är det.
https://www.expressen.se/ledare/susanna-birgersson/att-forminska-problemen-gynnar-bara-populister/
http://som.gu.se/
https://www.expressen.se/dinapengar/dyster-framtidstro-i-handeln-trots-black-friday-och-reor/
Dagens kalkon
Regeringen. Mycket sent börjar regeringen ta i en destruktiv lånemarknad som ägnar sig åt ocker. Samtidigt är inte Socialdemokraterna fria från egen synd på svaga människors bekostnad. Rent generellt är det lika galet att riksdagen under lång tid undvikit att ta i sms-låneträsket som att de inte ordentligt tagit i en destruktiv spelmarknad i Sverige. Att dobbelföretagen tjänar galet mycket pengar på den svenska marknaden förstår vem som helst som tittar på TV och reklamen i samband med idrottsevenemang. Och kan du tänka dig, ofta avlöser spelföretag och sms-lånegivare varandra med reklambudskap. Självklart har vi alla ett stort eget ansvar för våra handlingar men i vårt samhälle får de som går omkull fortfarande stöd av övriga samhället, på olika sätt. I ljuset av det är det inte rimligt att blunda för spelmissbrukets svarta baksidor. Till och med det mycket liberala landet Holland gick så långt att de valde att försöka förbjuda nätspel för pengar. Nu har de insett att licensiering med tuffa krav är en bättre väg framåt. Vad gör Sverige?.....
http://www.gp.se/ledare/s-aknar-trov%C3%A4rdighet-mot-sms-l%C3%A5n-1.4869120
http://www.regeringen.se/4969b7/contentassets/29291777554d47e49e717171e4eb5f83/en-omreglerad-spelmarknad-del-1-av-2-kapitel-1-21-sou-201730
http://www.dagensjuridik.se/2016/12/efter-kritiken-mot-sverige-nasta-vecka-andras-lagen-om-spel-och-lotterier
https://www.metro.se/artikel/har-du-f%C3%A5tt-st%C3%B6rig-sms-reklam-fr%C3%A5n-casinosajter-du-%C3%A4r-inte-ensam-xr
https://www.lotteriinspektionen.se/globalassets/dokument/informationsdokument/spelmarknadens-utveckling-i-sverige-och-internationellt-2014-trycksak.pdf
http://www.onlinecasinosajt.se/onlinespel_kommer_att_legaliseras_i_nederl%C3%A4nderna.html

Dagens stjärna
Karin Pihl. Staten tar och staten ger.... För mig är det en självklarhet att vi gemensamt ska säkerställa att våra svagaste får en anständig lägsta levnadsstandard. Samhället blir helt enkelt attraktivare för alla i en liknande värld. Samtidigt är det sjukt att vänstern alltid vill ta så mycket som möjligt av våra intjänade pengar i skatt. Skatt som långt ifrån alltid används klokt. Vänsterns strategi är självklart att göra så många som möjligt beroende av bidrag i olika former. En mycket klokare väg framåt är att göra människor så fria som möjligt genom att för egna intjänade pengar ha en chans till ett egenfinansierat ok liv. Det är också en metod som bättre fostrar människor i att förstå att man har ett stort eget ansvar för sitt liv.
https://www.expressen.se/ledare/karin-pihl/statens-sloseri-slar-varst-mot-de-fattiga/

söndag 26 november 2017

Den krassa verkligheten

Koldioxidens effekter
Economist, en mycket marknadsliberal tidskrift av hög kvalitet publicerar allt fler ansvarsfulla artiklar. Nu även en om att det absolut inte räcker med att stoppa koldioxidutsläppen för att förhindra en allt större snabb negativ påverkan på miljarder människors levnadsvillkor. Försämrade levnadsvillkor som starkt bidrar till folkvandringar som i sin tur skapar stora konflikter mellan olika folk runt om på vår jord.
https://www.economist.com/news/leaders/21731397-stopping-flow-carbon-dioxide-atmosphere-not-enough-it-has-be-sucked-out

Inskränkthetens och rädslans effekter
En av förklaringarna till de folkvandringar vi upplever från Afrikas delar mot Europa är klimatförändringar som negativt påverkar möjligheter till nödvändig matförsörjning. Självklart är också fattigdom eller drömmar om högre välstånd drivkrafter för folkvandringar. Och krig. Glöm inte att det inte var länge sedan som den äldste sonen tog över stora delar av ägorna och övriga drog ut i fält för att förtjäna egna rikedomar... Att söka en bättre livssituation på nya platser har människan ägnat sig åt i miljoner år. I en modern värld med nationsgränser var rörligheten länge begränsad. Nationernas ledare höll människorna i ”schack”. USA och BREXIT-gänget Storbritannien ruskade ordentligt om i den tidigare ordningen när de med militär makt var drivande för att avsätta Saddamregimen i Irak, Ghadaffiregimen i Libyen och Talibanregimen i Afghanistan. Verkligen hemska regimer på många sätt, men hur framgångsrika blev dessa militära ”enkla” insatser i förhållande till all död, allt våld, all förstörelse, all radikalisering, alla flyktingströmmar som blev en konsekvens av dessa militära angrepp som inte matchades med nya bärkraftiga regimer? Jag kan inte tro att dåtidens makthavare i USA och Storbritannien var historiskt okunniga. I vart fall måste det ha funnits upplysta och kunniga rådgivare som värdelösa ledare struntade i. Återigen kan jag påminna om att hela övriga världen fördömde Storbritannien och USAs anfall på Irak. Och många av USAs mäktigaste generaler har vittnat om många stora misstag USA gjorde. En av generalerna är också den tidigare utrikesministern och mycket respekterade Collin Powell. Du vet väl också att USA tagit emot många färre flyktingar från Irakkriget än lilla Sverige! Och du vet väl också att ett av huvudskälen till varför BREXIT vann folkomröstningen var att de vill stoppa invandringen av andra än direkt värdeskapande arbetskraft. Ön vill inte dela bördan av stora folkvandringar som till stor del blivit konsekvenser av de militära operationer som Storbritannien ivrigt stöttade USA med. Bland annat lämnades Libyen åt sitt kaotiska öde efter att västmakterna krossat Ghadaffiregimen. Det är framförallt genom Libyens kaos som stora mängder afrikanska människor, med hjälp av människosmugglare, tagit sig till Europa.

Igår deltog jag i en manifestation mot människohandel. Särskilt fokus mot avslöjandena att tydlig slavhandel återigen visat sitt fula tryne i Libyen. I samband med den manifestationen attackerades vi av anhängare till Nordiska Motståndsrörelsen, NMR. Det blev bråk men som tur var kom poliser rätt fort till undsättning och jag fick hjälp att stå som ett försök till hinder mellan NMRare och fredliga demonstranter i hörnet mot O’Connors. Polisen gjorde vad jag kunde uppfatta en bra insats och under en tid hovrade sedan en polishelikopter över Uppsala city. Många hundratals fredliga demonstranter ropade ”Inga rasister på våra gator, inga rasister på våra gator”! Trots det olustiga i situationen hördes underbara röster för hopp och respektfullhet. När manifestationen kunde fortsätta sin vandring från Stora torget till Stadsträdgården fylldes jag av en kraftig sorgsen känsla. Tårarna rann ner för mina kinder parallellt med att vi ropade ”inga rasister på våra gator, inga rasister på våra gator.” Och ”Stoppa människohandeln nu, nu, nu, nu!” Hur blir människor så inskränkta och främlingsfientliga som till exempel NMR-sympatisörer? Det är så sorgligt att det är möjligt. Visst har Sverige fört en misslyckad migrations- och integrationspolitik, men politikernas oförmåga borde ändå inte göra att människor som gått minst 9 år i skolan ser ner på andra människor enbart utifrån hur de ser ut. Det finns dåliga människor inom alla samhällsgrupper. En dålig människa är en dålig människa oavsett till exempel etnicitet. Det i särklass största antalet människor på vår jord är bra människor, det är viktigt att komma ihåg. Och många av de som är dåliga kan motiveras att bli goda om vi försöker förstå varför de gått så snett som de har och möter dem därifrån och försöker leda dem mot en bättre framtid. Den bistra verkligheten är dock att ett ökat utanförskap och en misslyckad integration göder allt fler politiskt farliga krafter i vårt samhälle.
http://24uppsala.se/2017/11/25/extra-kommunalradet-mitt-i-nazistattacken-fick-agera-mansklig-skold/
Dagens kalkoner
Nordisk Motstånds Rörelse, NMR. Något måste ha gått väldigt fel under deras barndom. Och de kan inte vara särskilt bildade och/eller världsvana, då kan man inte tycka och bete sig som dem.
http://24uppsala.se/2017/11/25/extra-kommunalradet-mitt-i-nazistattacken-fick-agera-mansklig-skold/

Korrupta skoningslösa maktmänniskor som inte ska erbjudas ett möjligt lyxliv i Sverige. Självklart ska även Sveriges riksdag visa sin respekt för ett generellt rättvisesamhälle på vår jord. Och självklart ska vi hjälpa till att göra den ryske rättskämpen Magnitskij, som i unga år berövades sitt liv, en hedersam plats i vår mänskliga historia.
https://www.svd.se/sverige-bor-infora-en-magnitskijlag

Dagens stjärna
Anna Dahlberg. Hjärta och hjärna! Det är lätt att bara vilja tänka med hjärtat. Det är dumt. Jämlikhet, rättvisa och regel/lagefterlevnad är viktigt för att undvika godtycklighet, korruption och orättvisa. Inte minst måste människosmugglarhandeln bekämpas hårdare. Ett sätt att mycket effektivare bekämpa den är att tydligt tillämpa de asylregler och migrationslagar vi faktiskt har.
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/medierna-maste-klara-det-manskligt-svara/