onsdag 30 juni 2010

Barnen mot de äldre

Vart är vår värld påväg? Jag tror på en ljus framtid men kortsiktigt hopar sig än en gång de mörka molnen. Oron i världen är stor. Budgetunderskotten i allt för många länder är sjukt stora. Arbetslösheten ohållbart hög i många länder. Spänningar mellan den fortsatta urbaniseringen och landsbygdens allt svårare överlevnadsförmåga (ett faktum i hela världen) osv. För bara något år sedan var krisen enorm. Efter en massa statslöften om stödpengar trodde många att faran var över. Som allt för ofta väljer vi människor enskilt eller i flock att sticka huvudet i sanden och tro att jobbiga saker försvinner av sig själva. Det gör de väldigt sällan. Har man en stor obalans i sin privata ekonomi eller i samhällsekonomin så måste den korrigeras eller så går det till sist riktigt illa. Det finns inga genvägar. Välståndet som vi västlänningar känner är hotat. Det är ett faktum. För mig är investeringar i våra barn, unga och i att än en gång skapa ett företagsammare samhälle helt avgörande för en blomstrande framtid. Det finns inga genvägar. De som påstår det är lögnare. Idag fick jag ett brev från Socialdemokraterna. Brevet gick ut på att de senaste årens barnpolitik är katastrofal då bl a barnomsorgen skärs ner etc. Självklart skall vi få bättre barnomsorg och bättre kvalitet i skola och omsorg om vi väljer S i det kommande valet. Visst är det bra att komma med tomma löften. Det finns inget att fördela om vi inte blir mer företagsamma och gemensamt skapar nya företag varav några måste klara av att bli framgångsrika på världens exportmarknader. Jag kan inte låta bli att ställa Ss brev mot en DNartikel idag som skriker ut att äldreomsorgen går mot en akut brist på personal om 20 år. Jag hoppas jag har fel men i min värld kommer barn och unga att ställas mot äldre i framtiden om vi inte tar oss i kragen och tar utmaningen att bli betydligt företagsammar på allvar. Vi behöver tänka om. Vi kan inte tänka som förr. Vi lever i en ny tid. Vi lever bl a i en tid där den offentliga sektorn redan är stor och vi lever i en tid där nästan alla redan har höga lån. Då är inte uppbyggnaden av en offentlig sektor eller att öka konsumptionen genom lån en gångbar medicin i vår tid. Vi måste tänka nytt! Låt oss hjälpas åt att tänka nytt eller så går vi mot mörka och allt brunare tider. Det brukar vara i kris som nytänkande kan få gehör. Det är dax för ett positivt paradigmskifte! Håller du med?

måndag 28 juni 2010

Partiprogram och Personer

I dag läste jag en specialtidning om Almedalsveckan som stundar. I tidningen fanns en del där de större partiernas ledare fick beskriva vad deras partier står för. Det var intressant att läsa att regeringen verkar väldigt samkörd då Alliansens företrädare i princip talade med en mun. Det var i stort sett bara lite olika ordval som skilde. Om det är så kan det tyckas helt rationellt att väljarna tycks tycka att det inte spelar någon roll vilket parti man röstar på. I det läget borde vi antingen slå ihop lämpliga partier eller lyfta fram det som skiljer mycket tydligare. Jag förstår problembilden med att lyfta fram skillnaderna mellan t ex Alliansens samarbetspartners då det av vissa tolkas som konflikt när det endast är ett uttryck för en dynamisk demokrati. Nåja, det är nog i huvudsak två saker som blir avgörande för att partierna skall få en särprägel bland väljarna. Den avancerade vägen är att få väljarna att ta del av partiprogrammen som definitivt skiljer sig från varandra. De flesta tar sig tyvärr inte den tiden. Då återstår det personerna som företräder partiprogrammen. I en värld där många partier upplevs som lika bra eller lika dåliga blir det särskilt viktigt att lyfta fram de lag som ger av sin tid för att försöka förverkliga ett samhällsskapande i linje med ett partiprogram. Vilka partier attraherar de mest aktiva, de nyfiknaste, de altruistiskaste och de klokaste representanterna? Eller spelar det ingen roll? Ett partis representanter skall väl inte vara annat än en representativ del av de som de företräder eller?

Det finns inga genvägar till välstånd

Gång efter gång tvingas vi ta del av artiklar där det framställs som synd om personer som lever över sina tillgångar och sedan vill att vi andra skall reda ut deras egenproducerade soppa. Inte bara en och annan enskild lever över sina tillgångar och på ett oansvarligt sätt. Många finanspersoner spekulerar med jämna mellanrum sönder våra ekonomier eftersom det av vissa anses fint att vara rik och vissa tycker t o m att det är smart att bli rik fort. Oftast blir bara lottovinnare, oseriösa affärspersoner eller kiminella rika fort. De allra flesta som blir framgångsrika musiker, idrottare, företagare, läkare, lärare, trädgårdsmästare eller kock så är det hårt och långsiktigt slit som givit resultat. Det finns inga genvägar till framgång eller välstånd. Det går inte att låna sig till långsiktig lycka. Vid något tillfälle måste lånefesten betalas tillbaks och då kan det göra mer eller mindre ont. Nu säger sig de rikaste länderna i världen ha insett att man inte kan fortsätta att leva över sina tillgångar eller det värde som det egna folket skapar per år. T o m 2013 skall 1/2 budgetunderskotten försvinna! Det är en ENORM strypning av likviditet (pengar) på marknaden! Att Riksbanken i det läget överväger att höja räntorna med hänvisning till att bostadsmarknaden är överhettad är fel väg att gå! Jag delar synen att vissa bostadsmarknader i en allt mer urbaniserad värld är överhettad. Till stor del beror det på ett underutbud av bostäder i attraktiva delar av landet. Det löser man på andra sätt än en högre generell ränta. Det kan dock finnas skäl att med räntevapnet försöka kyla ner bostadsmarknaden MEN i så fall får vi införa två räntesystem i Sverige, ett för bostadsmarknaden och en för övriga ekonomin. I ett läge där Sverige blir i ett alltmer desperat behov av fler företagare och i synnerhet tillväxtdrivna företagare med exportpotiential, då är det vansinnigt att höja räntorna (priset på pengar) när det redan är svårt för dessa företag att få låna pengar. Det kan vara så att vi mycket snart går in i den djupa lågkonjunktur som vissa trodde vi kunde avvärja efter finanshärdsmältan för drygt två år sedan. Låneberg bland invånare och bland länder som utgångsläge och sedan en 1/2 av budgetunderskotten kommer att göra ont. Det finns inga genvägar till långsiktigt välstånd, det måste byggas från grunden! Sverige är väldigt beroende av handel med övriga världen och i synnerhet med övriga Europa. Övriga Europa mår allt sämre. Det kommer självklart att påverka Sverige. Under allt för många år har politiker tillåtit överkonsumtion för att vinna kortsiktiga politiska maktvinster. Den tiden är ute nu och det politiska handlingsutrymmet krymper dramatiskt. Det folk som köpte budskap liknande "kejsarens nya kläder" kommer i en allt större skara få betala ett högt pris för en konsumption som inte är finansierad. Detta svåra läge samtidigt som vår befolkning blir allt äldre. Jag tror inte att lösningen ligger i att bara hålla i pengarna och t o m skära bort en massa anslag till verksamheter. Det behövs också MEN nu handlar det framförallt att tända invånarna runt nya visioner och att investera i dessa visioner. Visioner som kombineras med vetskapen att det inte finns några genvägar till välstånd är vägen framåt. Tomma löften om fler jobb i det offentliga eller en grön värld utan olja och kärnkraft på ett år är bara utopi och lögner för folket. Det är dax att hitta kreativa sätt att sätta hela vår befolkning i rörelse för att skapa det basvärde och det samhälle vi vill önskar. Arbetslösheten - särskilt långtidsarbetslösheten - ligger på nivåer som som är oacceptabla, och det syns inga tecken på att den kommer ned snabbt. Då krävs nytänkande! Ett litet land som vårt måste klara av det! Det är vår stora konkurrensfördel jämfört med betydligt större och mäktigare ekonomier. Låt oss utnyttja våra fördelar för att skapa en bra morgondag för våra kommande generationer samtidigt som vi kan ge våra äldre ett värdigt åldrande!

söndag 27 juni 2010

Vad skiljer i vårdfrågor?

Nu har jag läst ett antal artiklar i olika tidningar och inte minst några olika politikers bloggar som handlat om vår sjukvård. För mig förefaller det som om det råder antingen gnällambition eller försvarambition istället för den naturliga utvecklingsambitionen. Varför tycks de som har makten, ofta idag Alliansen, ha problem med att erkänna brister men samtidigt berätta vad mycket bra de har bidragit med att skapa hittills? Varför tycks det omöjligt för oppositionen att erkänna att många saker inom vår vård och vår omsorg blivit bättre de senaste åren? Är inte politikernas uppgift att se till så att vi medborgare får bästa möjliga vård för så lite skattepengar som möjligt? Dvs en effektiv vård! I min värld känns det självklart. Det verkar dock inte så självklart. Det borde vara så att vi oavsett politisk tillhörighet kan enas om att vi skall erbjuda en bra grundvård för alla. Att vi skall ge alla i behov av en diagnos densamma så snabbt som möjligt. Att alla som är i behov av vård skall få den så snabbt och med en så hög kvalitet som möjligt. Är det så svårt att vara ense om så självklara saker? Jag tycker att det är hög tid att alla aktiva politiker talar ur skägget och talar om vad det är som gnäbbet verkligen handlar om. Det måste vara om man tror att konkurrensutsättning är positivt för oss skattebetalare eller ej! Låt det bli tydligare att det är en viktig politisk skillnad och låt då argumentationen vara tydlig för och mot konkurrensens följder. Då blir det rimligt enkelt för väljare att förstå skillnaderna istället för en massa "tycka synd om speciella fall" som används som politisk metod. Det är en oansvarig politisk debattmetod att lyfta fram särskilda fall. Fall som ofta saknar någon liknande och fall där inte sällan det är enskilda tjänstemän som visat dåligt omdöme i handläggningen av ett specifikt ärende, inte att den politiska viljan eller lagstiftningen styrt åt det hållet. Låt vårddebatten handla om konkurrens eller inte konkurrens och i samma debatt tycker jag att vi skall debattera hur vi säkerställer den kvalitet vi vill betala för oavsett vem som levererar våra skattefinansierade tjänster! Hur svårt kan det vara?

lördag 26 juni 2010

Lagarbete

Mycket kan sägas om årets VM i fotboll. Hittills väljer jag att säga att matcherna varit rätt tråkiga med några få undantag. Det har som metaforer för livet i allmänhet varit intressant att följa Italiens och Frankrikes fiasko. Precis som vilket icke fungerande lag som helst lyckades de inte få fram en bra laganda och de lyckades inte prestera när det verkligen var allvar. Utan tvekan finns det individuella materialet för att kunna spela fotboll i den absoluta världstoppen men det räcker inte. Fotboll, som så mycket annat i livet, är en laginsats som måste fungera. En mörk skugga faller självklart på den som har det yttersta ansvaret för att laget fungerar och presterar när det gäller dvs lagledaren. Även om både Frankrikes och Italiens lagledare gjort ett uruselt jobb måste jag dock lyfta på hatten för Italiens sannolikt föredetta lágledare Lippi. Han tog på ett snyggt sätt på sig skulden för att laget misslyckats. Tänk om fler personer i ledande positioner tog sitt eget ansvar i dåliga tider, då skulle mycket fungera betydligt bättre än det gör. En effektivt och roligt lagarbete är nödvändigt för framgång. Det känns som att Ceneterpartiet i Uppsala inom några år kommer att ha ett mycket starkt lag med många duktiga och engagerade personer som kan kliva fram och ta det ansvar som olika tillfällen kräver. Trots fiaskot, bra gjort Lippi!

torsdag 24 juni 2010

Makten över debatterna

Visst har jag sedan länge insett att journalister och mediaverksamheter har en väldigt stor inverkan på människors uppfattningar. Det är ju inte så lätt att nå många människor på andra sätt än via olika massmedia som lyckats få en större läsar eller tittarskara. Är det bra eller dåligt att media har så mycket makt? I grunden tycker jag att det är bra om det inte blir endast en beskrivning av verkligheten och en framtidsbild som ständigt slås in i huvudet på oss medborgare. I Uppsala tycker jag t ex att det är uppfriskande att vänstertidningen UppsalaDemokraten startat upp igen. Vad är då baksidan med att media har så stor makt? Baksidan ligger ur mitt perspektiv i att den positiva logiken bygger på att journalister skall vara oberoende. Så är det givetvis inte. Alla individer har åsikter och gör sina ställningstaganden, så även journalister. Jag tycker inte att det är något konstigt med det men det är viktigt att komma ihåg när man försöker tolka en artikel då den sällan är objektivt skriven. Idag blev jag och Centerpartiet än en gång satta i fokus av bakåtsträvande och vänsterorienterade politiska motståndare. På några få rader beskrivs Centerpartiet som miljöovänligt och jag som en nybörjare. Politiska dagordningar på alla jordens nivåer blandas huller om buller. Budskapet är desperat. Kanske börjar allt fler miljömedvetna inse att de inte alls står bakom en bakåtsträvande och vänsterorienterad väg framåt. Det skulle vara bra för Uppsalas och Sveriges invånare. Vad avser kommentaren om att jag är nybörjare i politiken så är den korrekt. Till skillnade från den person som påtalade att jag är nybörjare i politiken har jag många års erfarenhet av att leda stora verksamheter både nationellt och internationellt. Jag har även under mitt korta politiska engagemang (några år inom Centerpartiet och några månader i ledningen för Uppsala kommun) varit involverad i den operativa politiska ledningen av Uppsala. Ingen av de personer som nu ställer upp som ledande representanter för oppositionen i Uppsala har i närheten av den erfarenheten. Spelar det någon roll? Säkert inte. Det avgör medborgarna. Klart är dock att Uppsala och Sverige styrs ständigt med hjälp av kompromisser. Uppsala och Sverige styrs också utirån det förtroende som medborgarna givit de olika politiska partierna under valen. Jag upprepar än en gång att ur ett Alliansperspektiv kommer Alliansen att bli grönare om medborgarna vill det, dvs att man ger Centerpartiet och Centerpartiets politik ett större mandat efter valet den 19/9. Nästan så enklelt är det. Det som inte är enkelt är hur ett parti kommer fram till sina idéer och frågor som man driver. Inom Centerpartiet försöker vi hela tiden bjuda in våra medlemmar till ständigt utvecklingsarbete i framtidens tjänst. Höga vackra hus, "tänk spår kör buss", miljöparkeringar, prioritet för gående, cyklister och kollektivtrafik i centrala Uppsala, starkare klimatkrav vid upphandlingar som bl a stimulerar närproducerat etc är exempel på miljöfrågor som vi ständigt debatterar och driver. Som tur är tror vårt parti på mångfald. Det finns inte bara en väg framåt som är hållbar. Vissa partier tycks tro det. Jag hoppas att det under valrörelsen blir utrymme för debatter om miljön och hållbarheten så att det kan bli tydligt vad det är som skiljer oss och inte minst för att förtydliga att Centerpartiet är Alliansens gröna röst. Eftersom vi har erfarenheten av att jobba i ett demokratiskt lag vet vi att man måste kompromissa. Vi vet också att man måste respektera att man inte har fått mandatet att representera fler än det underlag som föregående val gav. Jag vill ogärna att oppositionen skall få träna på vad det innebär i praktiken men det är helt klart att de inte ens klarar av att föreställa sig vad det innebär. Nu struntar vi i att det finns utvecklingsnegativa, bakåtsträvande och småaktiga personer inom politiken. Nu unnar vi oss alla att njuta av en härlig midsommar med dans, skratt, god mat, lekar och mycket annat roligt. Glad midsommar!  

Så bra men det kan bli bättre

De senaste två månaderna har jag haft förmånen att besöka många av de verkamheter som Uppsala kommun finansierar. Barnomsorg, skolor, äldreomsorg, parkförvaltning, Ungdomscentrum etc. Vilken fantastisk kvalitet det är på det som görs runt om i kommunen. Jag har själv arbetetat mycket extra inom vård och omsorg och kan konstatera att det är mycket bättre idag. Jag har själv haft förmånen att besöka många verksamheter runt om i världen och våra allmännt tillgängliga verksamheter för barnomsorg, skola och äldreomsorg håller en mycket hög kvalitet. Det är också glädjande att träffa så många som känner stolthet över det arbete som de och deras närmaste kollegor utför. Det har nästan känts som i Japan där alla, oavsett arbete, känner en enorm yrkesstolthet. Det gillar jag. Det tror jag utgör grunden till att leverera bra kvalitet till de som man skall serva. I dagens DN kunde jag läsa ett antal personers debattinlägg om att vissa minimikvalitetskrav borde det lagstiftas om kopplat till barnomsorgen. Jag är benägen att hålla med om att det ur flera synvinklar känns viktigt att lagstiftningen ställer entydliga grundkvalitetskrav på all verksamhet som enligt lag måste tillhandahållas av offentliga system. Förutom att införa entydliga grundkvalitetskrav bör även lagstiftaren definiera ett ramverk för hur allmänintresset tillvaratas om t ex en skola missköter sig och därför t ex tvingas lägga ner sin verksamhet. Det bör gå att skapa ett ramverk för hur dessa frågor generiskt hanteras istället för att gång efter gång få hitta lösningar som dessutom bara gör att många invånare blir negativa till privata alternativ (även om det endast är en liten minoritet som missbrukar ett förtroende att driva en skattefinansierad rörelse). Vi har det väldigt bra i Sverige! Glöm aldrig det! Vi får aldrig ta vårt välstånd för givet! Glöm aldrig det! Vi måste hjälpas åt att bli mer företagsamma för att kunna försvara och utveckla vårt välstånd! Glöm aldrig det! Hur kan du bidra till att vi blir mer företagsamma?

onsdag 23 juni 2010

Inte mitt ansvar

Gång efter gång har jag brottats med inställningen att personer inte tar tag i problem då det anses vara någon annans ansvar att lösa dem. Som tur är finns personer som struntar i vem som har det officiella ansvaret för en viss sak utan de känner ett personligt ansvar för att bidra till att felaktigheter eller dumma saker blir ändrade till det bättre. Som med så mycket annat tycks det vara en uppfostringssak i kombination med ett personlighetsdrag som avgör inställning. Jag önskar att fler känner att de naturligt skall ta tag i problem som man stöter på oavsett om det formellt är ens ansvar eller ej. Bostadsrättsföreningen, kommunen, landet och mycket annat skulle erbjuda mycket mer positivt om vi alla kan enas om att vi inte skall peka på någon annan när problem uppstår och "någon" måste lösa dem. När jag bodde i Japan fick jag lära mig att en del av deras kultur är att ständigt lyfta upp problem för att lika ständigt jobba bort de samma. Japanerna är fantastiska på att göra det i sina företag. Antagligen är det inte lika lätt och självklart för dem att leva på samma sätt inom det politiska systemet eller inom familjen. Nästa gång du dyker på ett problem som du retar upp dig på, ta tag i frågan och hjälp till att hitta och lösa problemet istället för att bara klaga som så många tycks vara allt för bra på. Om vi alla hjälps åt att förbättra vår närmiljö så kommer vår närmaste värld snabbt förbättras. Vad har du att förlora på att ta lite mere ansvar för vår gemensamma framtid?

måndag 21 juni 2010

Politiskt ledarskap

Politiskt ledarskap är inte samma typ av ledarskap som inom en operativ verksamhet som t ex en kommun, Ericsson eller Volvo. Politiskt ledarskap, eller i vart fall de flesta politiska ledarna, väger ständigt in "vad tycker väljarna" kopplat till de frågor som drivs. Vissa skulle säga att det inte är någon skillnad mot att som stadsdirektör tänka på medborgaren eller som Ericsson VD tänka på kunderna. Det är en stor skillnad. Den stora skillnaden är att om man saknar mod och ledarförmåga då kommer man inte att våga fatta beslut som är nödvändiga men långt ifrån populära. Eftersom många ledande politiker saknar större ledarerfarenhet och då många helt styrs av opinionsmätningar lyser modet ofta med sin frånvaro. Sverige har klarat sig bättre än många. Sverige står starkare än de flesta länder. I vart fall inom Europa. Tyvärr är läget i övriga Europa väldigt ansträngt och de enda som tycks potenta nog att ta tag i sina problem med för stora underskott är Tyskland. Hur kommer de övriga att klara sina nedskärningar som givetvis blir impopulära? Hur kommer länder som Spanien och England att klara alla de mycket impopulära nedskärningar och försämringar som deras invånare kommer att få då de misshushållt och levt högt över sina tillgångar under en allt för lång tid? Hur det än går kommer vi sannolikt ha en "blodig" tid framför oss. Lyckas alla nedskärningar som nu annonseras inom många EU länder, då kommer efterfrågan att kraftigt bromsa in vilket dirket kommer att påverka även Sverige som fortfarande säljer nästan 60% av exporten till andra Europeiska länder. Misslyckas deras ekonomiska saneringsprogram, i synnerhet länder som England och Spanien, då står vi inför ett scenario som kan innebära nationella "konkurser". Om Lehman Brothers skakade till världen när deras vidlyftiga affärer ledde till konkurs, då kommer ett Spanien och/eller ett England i fritt fall att bli mycket ansträngande inte bara för Euorpa utan hela världen. Personligen tror jag redan valutgången i Sverige är klar. Jag tror att Alliansen vinner knappt. Jag tror att Alliansen vinner valet på grund av att tillräckligt många inte tror på samarbetet mellan S, V och MP. Jag tror dock att Moderaterna kommer att få bilda en minoritetsregering. Sverige och alla kommuner skulle må bra av stabila regeringar i tider som nu råder. Ur det perspektivet är det beklagligt att inte fler svenskar har insett att Sverige måste ställa om för att bli mer företagsamt och hållbart. Även ur ett egoistiskt perspektiv är det nödvändigt. Det är dock en egoism som inte ger stimulans NU utan efter att vi gemensamt jobbat hårt för att skapa ett nytt och företagsammare samhälle. Hur är det möjligt att inte se att det är en nödvändig väg för Sverige att vandra?

söndag 20 juni 2010

Nytänkande & samarbete för jobb

I dagens UNT kan man läsa två artiklar om ett projekt som heter Gottsunda Factory. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Företagarna Uppsala, Arbetsförmedlingen, Uppsala kommun, Föräkringskassan och Uppsala föreningsråd. Med individen i fokus, och genom att samtliga parter i samarbetet fokuserat på just individens bästa och på att lösa uppdraget att försöka vägleda individerna mot sysselsättning som företagare, anställd eller student, så har resultaten i projektet blivit fantastiska. Jämförbara ledtider från en utanförskapssituation till sysselsättning har kraftigt reducerats. Målsättningen att bidra till att 15 företagsprojekt skulle startas visade sig vara lågt satta mål, vi har idag över 50 personer som vågar och vill prova företagsprojekt för sin framtida sysselsättning och försörjning. Artiklarna var rätt bra men jag tycker att en viktig aspekt missas i journalisternas berättelser. Företagarna Uppsala är huvudmän för projektet. Inte minst jag själv har lagt ner väldigt mycket ideellt arbete för att bidra till projektets framgång. Företagarna Uppsala engagerar sig i detta och liknande projekt HELT ideellt för att vi anser att vårt samhälle inte kan utvecklas tillräckligt bra om inte fler av våra medborgare är en del av arbetsmarknaden och därigenom bl a kan öka chanserna för företagare att hitta dugliga medarbetare. Duglighet handlar ofta om så enkla saker som att man är van att gå upp på morgonen och att man gör sitt bästa för att ett uppdrag skall utföras bra. Precis som vår nya prins uttryckte det "jag skall göra mitt bästa". Man kan aldrig begära mer än att var och en utifrån hennes förmåga skall göra sitt bästa. Jag har sedan många år varit engagerad i att stötta långtidsarbetslösa ungdomar. Jag tycker att det är tragiskt att se och känna hur fort personer som blir arbetslösa kraftigt sänker sin självkänsla och snabbt får en livsstil som är svår att förena med ett arbete. Jag önskar att fler individer och organisationer var villiga att lägga ner ideellt arbete för att vår kommun eller vårt land skall utvecklas bättre. Det är nödvändigt! Om det bara är människor som har betalt för att sitta på möten etc så tror jag att ett av de viktigaste kriterierna för framgång saknas, dvs övertygelse och passion. Nu är jag helt fokuserad på att bidra till att våra erfarenheter och det goda samarbete i projektet kan leda till en implementation av den arbetsmetodik som projektet Gottsunda Factory utvecklat. Jag tror att det finns mycket stora fördelar med att operationellt införa "Möjlighetskontor" som speglar den metodik som vi tagit fram. Jag är stolt över att Företagarna Uppsala kraftigt bidragit till att ge över 200 särskilt utsatta på arbetsmarknaden en starkare självkänsla och en chans till meningsfull sysselsättning samt en bättre möjlighet till självförsörjning. Alla som kan måste få en chans att bidra till samhällets bästa. Individen mår inte bra av att inte få vara en del av samhällsskapandet och samhället har inte råd att bekosta de sociala och de krasst finansiella ansträngningar som ett stort utanförskap leder till. Vi kan bryta trenden med hög arbetslöshet om vi vill! Inte minst krävs då ett djärvara förhållande till otidsenlig arbetsrättslagstiftning!

lördag 19 juni 2010

Nu räcker det!

I månader har det skrivits och talats om dagens vigsel mellan en man av folket och kronprinsessan. För mig är det ofattbart att vigseln kan engagera så många under en så lång tid. Jag är väldigt glad om det nu slutar att vara en massa inslag om vigseln i alla tidningar och inte minst nyhetsprogram. Det räcker nu! Kvällen blev väldigt lyckad med grillning och fest med goda vänner. Det är verkligen härligt när man kan sitta ute och njuta av sommaren. Jag ser fram mot många utekvällar under sommaren. Inte minst i samband med midsommar som snart stundar.

fredag 18 juni 2010

Ägarsvaga verksamheter = Varning

Inom politiken har jag redan i praktiken sett exempel på hur viktigt det är att våra olika partier tydligt företräder sina medlemmar och de som valt att rösta på det enskilda partiets politiska ambition. Bara om företrädarna för de olika partierna har ett starkt stöd av sina medlemmar kan de/vi ingå överenskommelser som inte alltid är i linje med det egna programmet. Saknas den ägarrepresentantsstyrkan blir det kompormissandet som demokratin förutsätter omöjlig. Nog om den politiska kopplingen. Det är besvärande att se att vi har allt fler globala jättar som saknar tydliga ägare som kan ställas till svars för t ex ett oansvarligt ägande. Allt fler av de stora internationella bolagen är i huvudsak ägda av en massa pensionsfonder. Till skillnad från framgångsrika bolag som H&M, IKEA, Microsoft och Oracle saknar de flesta stora internationella bolag en tydlig ägare eller ägargrupp. Jag tycker att det är viktigt att det finns! Inte minst för att kunna kräva ett tydligt personligt ansvar från de som förväntas ta ansvaret. Idag är det allt för lätt för dessa bolag och många offentliga verksamheter att bli tjänstemannastyrda och det är olämpligt ur mitt synsätt. Det skall vara demokratiska företrädare eller tydliga ägare som skall vara lättidentifierade och som skall ställas till svars för hur de utövar sitt ägande. Cirkusen runt BP och Svanberg är på många sätt beklagliga. Inte minst ur perspektivet bristande tydligt ägaransvar. Uppenbarligen är Svanbergs uppdrag enbart ett hedersuppdrag och det är några andra icke kända personer som av något skäl utgör den beslutande skaran inom BP. Jag tycker att det är hög tid att alla kreativa personer som finns hjälper till att komma på någon form av ägarupplägg som gör att inte bolag som BP blir "herrelösa" utan att någon t ex får en aktiepost som ger mer i utdelning men också ett mycket större ägaransvar än vad ägarandelen i sig motiverar. Det är ju så som Wallenbergarna under långa tider har kunnat utöva mer makt över svenskt näringsliv än vad deras faktiska ägande skulle motivera, dvs de har haft väldigt röststarka aktier. Jag tycker att det borde vara rätt väg att gå och inte som EU vill gå i motsatt riktning! Det är ju trots allt fritt att välja om man vill gå in i ett sådant bolag eller ej som investerare! Något måste göras! En tydlig ägarstyrning är avgörande för framgång och ett socialt ansvarstagande! Varning!! för alla ägarsvaga verksamheter!

onsdag 16 juni 2010

Lånecirkus, girigbukar och vem är ansvarig?

Europas situation ser allt mörkare ut! Efter första och andra världskrigets interna Europeiska maktstrider fick vi lämna ifrån oss världens ledartröja till USA. Femtio år senare har vi undvikit större krig, EU samarbetet strävar mot att göra våra ekonomier enklare för Europeiskt samarbete, USA har, som Truman varnade för, tillåtit sin krigsindusti växa sig allt för stor och bl a därför fått ett ekonomiskt underskott som gör landet väldigt mycket svagare än förr. Samtidigt som detta sker kliver framförallt Kina fram i världen som världens fabrik. Det är som jag tidigare skrivit inte vilken fabrik som helst! Det är "en" fabrik med ett folk som har en imponerande historia. En historia där de för länge sedan tillhörde jordens mest utvecklade folk. Numera är det ett totalitärt samhälle. Stora delar av efterkrigstidens (2a världskrigets) så kallade välstånd har byggts upp med hjälp av lån. Lånecirkusen har inte varit klok! Lånecirkusen och möjligheten att vida leva över sin egen förmåga håller nu på att ta ett abrupt slut. Det är det som sker i framförallt Grekland, Italien, Portugal och Spanien. Tyvärr har girigbukar inom finansmarknaden paketerat drömpaket efter drömpaket som bl a gjort att Spanien sägs ha lånat över 500 miljarder (kanske t o m Euro) bara under några år för att blåsa upp sin ekonomi på ett mycket ohälsosamt sätt. Varför har världens politiker tillåtet denna sanslösa lånecirkus att fortgå? Jag tror att det är en blandning av okunskap, kortsiktighet och girighet som ligger bakom. Varför ta ett långsiktigt ansvar för något då det bara är nästa val som gäller....... Läget i Europa är mycket allvarligt. Mycket allvarligare än vad de allra flesta Uppsalabor och svenskar inser. Mitt i det läget uttalar sig MPs kvinnliga språkrör i partiledardebatten att "hon vill inte bara ta ansvar för skattebetalarnas pengar, hon vill ta ansvar för dem också." Jag betackar mig för att hon skall ta ansvar för mig. Jag hoppas inte att hon skall förvalta mina förfäders arv, mina föräldrars skattepengar och mina skattepengar. Jag vill definitivt inte att hon skall ta ansvar för mig! Jag kan ta ansvar för mig själv och de kan de allra flesta! Det är en politik som säger att den skall "ta ansvar för dig" som fostrar människor som förväntar sig att någon annan alltid tar ansvar än du själv. Det är den inställningen som lägger grunden för vansinnigt kollektivt beteende. De enda personer som vi kollektivt har ett ansvar att "ta hand om" är våra sjuka och svaga. Om vi inte tänker om så kommer vi (Europa och USA) snart att ha en långivare som bankar på våra dörrar och säger "jag vill ha tillbaks mina pengar! Räntan har gått upp!" Den långivaren är i en exploderande fart världens mest befolkade land med världens starkaste totalitära system. God morgon och ha en bra da! Centerpartiet har en bred politik som gör att i vart fall Sverige och Uppsala har betydligt bättre möjligheter än många andra i Europa framöver.

tisdag 15 juni 2010

Fler erfarna och kunniga till politiken!

I dagens tidningar kan man läsa en hel del smått och gott som för mig visar att många av dagens politiska företrädare har en mycket snäv världsbild och att de bara är ute efter röstfiske istället för att ta ett hållbart ansvar för vår välfärdsutveckling! Vad skall skatten finansiera? Var går gränsen för vad våra gemensamma pengar skall finansiera? Bara för att ta ett exempel av "ej hållbara" artiklar handlade den om att regeringen skall kräva att alla med rätt till hemtjänst också skall få rätt till hemtjänst på sitt eventuella sommarställe på bekostnad av skattebetalarna i hemkommunen. Hur tänker man när man driver lagstiftning om en sådan rättighet? Min enda och tragiska slutsats blir kortsiktigt röstfiske. Det är helt klart att det knappast är en politik som skapar bättre förutsättningar för våra yngre och kommande generationer. Ett annat exempel på röstfiske utan balanserad verklighetsförankring är MPs så kallade språkrörs utspel om kärnkraft idag (De behöver alltid vara två för att klara uppdraget. Det är nog klokt så att den ena av dem kan ta ett friår utan att verksamheten påverkas nämnvärt). Som oftast med MP lever de i en drömvärld, strävar efter en utopi och saknar kort och medellånga handlingsplaner för att ställa om Sverige mot en klimatsmartare väg samtidigt som vi kan behålla och t o m utveckla vårt välstånd. De använder en retorik som kräver avveckling av kärnkraften NU. Det låter bra. Det skulle jag och de allra flesta Centerpartister också vilja MEN om de lärt sig att räkna (mellanstadienivå) så borde de inse, precis som Centerpartiet tyvärr tvingades göra, att svenskt välstånd inte kan försvaras, inte ens i närheten av dagens välstånd, om kärnkraften avvecklas idag. Därför gick C motvilligt med på att tillåta ersättningsanläggningar på de tio kärnkraftsplatser som Sverige idag har i utbyte mot kraftfulla satsningar på fossilfria och atomfria energikällor! Inte minst satsningar på ROT avdrag och andra stödpaket för att driva Sverige mot att bli mer klimatsmart. Tätare hus, smartare energidistribution, smartare hantering av vår elektronik och mycket mer gör att vi bättre och mer hållbart klarar av att tillfredställa vårt ständigt ökande behov av energi. Om MP menar allvar med sin utopiska och välfärdsdestruktiva politik tycker jag att det är dax att tala i klarspråk! MPs politik gör svenskarna fattiga och det väldigt fort om de samtidigt vill försöka hålla kvar dagens kvalitet i offentligt finansierade tjänster. Är det kunskap från verkligheten som saknas eller är det bara dålig maktretorik? Oavsett anser jag att behovet av verklighetserfarna och kunniga politiker, på alla nivåer i Sverige, är stort! Det är dax att införa politiker plikt så att 1) alla som förväntas betala skatt förstår hur vår demokrati är uppbyggd  2) förstår vad våra pengar används till  3) kan vara med och ta ansvar för att våra pengar förvaltas klokare  4) klaga mindre och istället göra något eget bidrag för vår gemensamma framtid    

måndag 14 juni 2010

Dåligt ledarskap

Visst är det anmärkningsvärt att en så skolad politiker som Sahlin har så stora ledarskapsbrister! Kanske är det hon som bäst av alla visar att träning inte alltid räcker, det krävs mer än så för att bli en lyckad ledare. Till skillnad från många borgerliga politiker har sossarnas yrkespolitiker oftast haft goda chanser att träna chefs och ledarskap i sina roller som minstrar för olika departement. En av de som fått dessa möjligheter mer än någon annan är Sahlin. Trots det ser vi nu tydligt resultatet. Inte godkänt. Det är t o m anmärkningsvärt att svenska folket i dagens publicerade undersökning i princip ger henne underkänt. Det inkluderar de som säger sig vara sossar. I dagens DN kan man läsa en debattartikel av vänsterkartellens så kallade ledare (en kommunist, två med så kallat delat ledarskap och en vilsen så kallad lagledare). Jobben är i fokus. Bra att det inser att jobben är den viktigaste frågan även denna gång. Bra att de inser att det är just småföretagandet och entreprenörskapet som är avgörande för om det skall finnas något utrymme för pengar till skola, vård och omsorg. Det är dock intressant att insikten om jobbens betydelse för allt annat följs upp med sex punkter som inte börjar med jobben......... Det startas med miljöpartiets klimatomställningssatsningar. Det startas med att peka ut en energiförsörjningsplan som fullständigt saknar trovärdighet. Faktum är att Sverige inte klarar sig utan en god tillgång till rimligt billig energi. Hur skall det säkras utan fossila bränslen samtidigt som kärnkraften skall avvecklas (helst igår)? Jag gillar inte kärnkraft men inser att vårt välstånd behöver många fler år för omställning innan vi förhoppningsvis klarar oss utan kärnkraftsenergi alternativt att kärnkraftsenergin blivit väldigt mycket säkrare och halveringstiden av kärnavfall kraftigt minskat. Sverige måste ha en trovärdig energiförsörjning för jobben. Sverige måste satsa mer på att göra landets befolkning mer företagsamt och hindren för företagande färre. Sverige måste ge alla yngre, nyinvandrade eller andra mer utsatta grupper på arbetsmarknaden en inträdesbiljett till arbetsmarknaden. Det är hög tid att införa Invånartjänst! Med Invånartjänst och en ödmjukare Maud Olofsson som stadsminister kommer Sverige att gå en ny storhetstid till mötes ; ).     

Bröst bra symboler

Jag vet inte om man skall skratta eller gråta. När jag tittade på nyheterna i morse kunde jag ta del av ett reportage om hur en kvinna som tagit ledigt för att förstora sina bröst och sedan fått komplikationer nekades möjligheten att på arbetsgivarens bekostnad få sjukledigt. Kvinnan jobbade på Viking-Line och tydligen gäller andra lagar till havs än i land. Nu tyckte facket att kvinnan skulle få samma rättigheter som på land. Dvs att arbetsgivaren skulle stå för kostnaderna kopplade till kvinnans sjukfrånvaro. HALLÅ!!! Vakna! Jag hoppas att i vart fall några av Sveriges invånare som tidigare inte reagerat över hur orimligt det är att arbetsgivaren skall stå för sjukvårdskostnaderna oavsett anledning. Kvinnans bröst hoppas jag bidrar till att vi kan få rimligare regler för arbetsgivarna, så att svensk konkurrenskraft inte går helt förlorad. Tycker du att det är rimligt att Viking-Line eller Uppsala kommun skall stå för de initiala kostnaderna för sjukfrånvaro som är kopplad till att en enskild själv väljer att t ex förstora sina bröst eller att vandra i fjällen? Det är väl inte rimligt! Jag antar att lagstiftarens intention var att motivera arbetsgivare att minska sjukfrånvaron. Det är positivt. Jag tror att de flesta arbetsgivare gör det utan stöd i lagstiftningen då det av många skäl är dyrt med sjuk personal. Oavsett måste väl en liknande lagstiftning ändå vara kopplad till sjukdomsskäl som direkt kan kopplas till arbetsplatsen eller jobbuppdraget. Det är tragiskt att facket driver denna fråga. Det sprider ett negativt ljus över fackföreningsrörelsen som borde ägna sig åt att skapa medlemsvärde på bättre sätt. På sätt som gör att Sverige kan klara en allt tuffare global konkurrens om välståndet.

söndag 13 juni 2010

Vem kokar godast soppa?

Inget parti i Sverige har egen majoritet. Inget parti i Uppsala har egen majoritet! Tack och lov! Det är långsiktigt en mycket säkrare vandring mot framtiden om demokratin fungerar och där många olika tolkningar av verkligheten (fler partier) får stötas och blötas för att bestämma gemensamma vägar mot det okända, mot framtiden. I det ljuset är det beklagligt att samarbetet över blockgänserna tillåts bli synonymt med att skillnaderna mellan partier inte görs synliga för väljarna. Huvudargumentet för att agera på det sättet sägs vara att det krävs för att inte medborgarna skall tappa förtroendet för t ex Alliansen som ett regeringsdugligt alternativ. Jag tycker att det är att grovt undervärdera medborgarna. Jag tycker att vi istället skall ha transparanta/öppna debatter även inom blocken så att medborgarna får en förståelse för hur politiska förhandlingar går till i praktiken. Varför göra det till något "hemligt"? Det är enkelt och jag tror att de allra flesta medborgarna skulle uppskatta att förstå skillnaderna mellan partierna. Varför ha olika partier om det är lika? Är skälet till att inte partierna slås samman då enbart egoistiska dvs ledningarnas oförmåga att eventuellt lägga ner sin egen position. Nej, jag hävdar att det finns STORA skillnader mellan de olika partierna och då även inom t ex Alliansen. Centerpartiets paradgrenar är den pragmatiska miljömedvetenheten, insikten om att det är våra småföretagare som utgör basen för vårt välstånd och en djup misstro mot centraliserade system. Tänk efter själv! Är det en stor skillnad mellan några som tycker att allt skall styras av några långt bort eller de som tycker att besluten skall vara så nära den som berörs som möjligt? Är det stor skillnad mellan den som tycker att miljöfrågorna måste tas på allvar samtidigt som man vill bidra till en tillväxtorienterad ekonomi mot den som tycker att miljöfrågor mest är problem och det ordnar sig alltid? Är det skillnad mellan de som vill förenkla för småföretagen medan andra vurmar för de stora internationella företagen? Om debatten inom t ex Alliansen enbart förs mellan slutna väggar kommer definitivt de små partierna att dö. Det kan nog många leva med. Det som är helt oacceptabelt, om man gillar demokratin, med en sådan form för politiken är att medborgarna blir ännu mindre intresserade av politik. Det har inte demokratin råd med. Betänk alla miljarder som politiker bestämmer över! Det kräver att den demokratiska processen är transaparant/helt öppen! Varför är det så farligt? Då skulle t ex en hel del miljöpartister inse att Centerpartiet är mer rätt för dem trots att de inser att Centerpartiets röst inte alltid vinner gehör bland de övriga i det lag man valt att spela med. Tänk dig att både SverigeDemokrater och Pirater kommer in i Uppsala kommunfullmäktige till hösten. Då kanske det krävs helt nya lag för att Uppsala skall kunna regeras utan att det leder till fullständig katastrof för våra behövande invånare och för vår gemensamma ekonomi. Förstår du vad jag försöker säga? Om jag får ge dig några tips tycker jag att du skall studera de olika partiernas ideologier, deras särdrag och utifrån det bestämma vilket lag du tror är bäst att utforma en bra morgondag. I det stora hela har i vart fall Alliansens partier en lika politik kopplat till vård, omsorg och skola. Du hittar de stora skillnaderna i den ideologiska basen och inom olika nischfrågor. Centerpartiets nischfrågor är företagsamheten, en hållbar miljöutveckling och en tro på decentraliserade system. Jag tycker att Centerpartiets partisoppa är godast för att även våra barn skall få en bra morgondag. Vems fel är det att inte fler svenskar och Uppsalabor ser det? Vi tycker fortsatt inte om kärnkraft, men vi inser att tillväxten inte klarar av en snabb omställning utan kärnkraften och kräver då investeringar i andra fossilfria energisystem. Vi tycker fortsatt inte om inskränkningar i den personliga integriteten, men vi inser att andra Allians´partier tycker att det är en regeringsfråga och kompromissar därför fram ett stöd trots att stora delar av partiet är helt mot liknande uppgörelser. I en demokrati kan 51% vinna mot 49% om det endast krävs enkel majoritet! Du har väl inte glömt bort att det är så det fungerar. Tycker du att det skall fungera på något annat sätt? Kommunister brukar ju tro på upplysta despoter. Jag tror inte de finns. Inte ens i Uppsala.

lördag 12 juni 2010

Föräldraskapet

Livet har många dimensioner och bjuder ständigt på spännande och utvecklande möjligheter. För mig är föräldraskapet en av de härligaste inslagen i livet. Det är väldigt kul och berikande att få vara förälder. För mig är det konstigt att det finns personer som sätter barn till världen och sedan inte tar sitt ansvar att fostra dem genom ett aktivt stöd och mycket kärlek. Redan tidigt finns en tydlig personlighet i det liv som man varit med att skapa. Redan tidigt knyter man starka band. Redan tidigt kan man med storlekens makt bestämma om man vill fostra ett barn som ser möjligheter, tror på sig själv och som respekterar andra. Föräldraskapet är väldigt ansvarsfullt, om man tar det på allvar. Varje morgon och stund jag har förmånen att umgås med Fredrik och Isabelle är berikande och värmer mitt hjärta. Just nu har jag allt för lite tid för min familj och det gör ont. Hur mycket är det värt att vilja bidra till att Uppsalas invånare skall få en bra och gärna bättre framtid? Är det värt all tid som jag förlorar med min familj och mina vänner? Svaret är självklart nej men samtidigt gör jag den prioriteringen. För mig är skälet att jag ser det som en av alla mina kärleksförklaringar till mina barn och alla barn och kommande generationer då jag vill bidra till att de skall få bästa möjliga omsorg, bästa möjliga skola, bästa möjliga miljö, bästa möjliga arbetsmarknad, bästa möjliga vårdstöd osv. Det kommer inte av sig själv och det behövs definitivt fler personer in i politiken som har en bred arbets och livserfarenhet. Glöm aldrig att politiker styr över väldigt mycket av våra gemensamma pengar!! Alla dessa pengar kan användas bättre och ge oss alla mer för det vi redan betalar alternativt sänka skattetrycket och låta var och en själva styra vad man vill satsa sina pengar på. Därför är det viktigt att engagera sig inom politiken! Vad väntar du på? Inget parti matchar dina åsikter med 100%. Välj ett parti som mest matchar de frågor du tycker är viktigast och som har företrädare som du tror kan göra positiv skillnad. Jag hoppas självklart att du ger oss inom Centerpartiet en seriös chans! Vi är inte vad de flesta tror att vi är. Vi är ett liberalt parti som har en mycket bra politik för att fler jobb skall skapas och för att vår positiva utveckling skall vara hållbar. Det tycker jag är de viktigaste frågorna eftersom det styr allt annat vi vill göra. Trevlig fortsättning på helgen!

P.S Tack doktor Zorzet för en mycket trevlig doktorsfest på Norrlands igår!

fredag 11 juni 2010

Spelar partival någon roll?

Självklart! Visst finns det många frågor där nästan samtliga partier har en samsyn. Det är bra. Samtidigt finns det stora skillnader i vilka frågor som utgör hjärtefrågorna för olika partier och därigenom gör de olika partierna till tydliga föregångare kopplat till just sina profileringsområden. Om det parti som du tror/tycker driver de viktigaste frågorna bäst får ett stort stöd i valet, då kan de också påverka den politiska riktningen i större utsträckning. Så är det! Vad är det då som gör att inte Centerpartiet än får det stöd som jag anser att väljarna borde visa det handlingsprogram partiet företräder? Självklart kan personerna som företräder partiet vara en förklaring. Jag väljer dock att fokusera på sakpolitiken. De flesta svenskar och Uppsalabor anser att det är viktigt med en stark arbetsmarknad. De flesta svenskar anser numera att miljön är viktig. Centerpartiet har en politik för fler jobb och en bättre och hållbar miljö! Vad är det som gör att inte väljarna tillräckligt mycket förstår att grunden för skola, omsorg, vård etc skapas genom att vi är företagsamma och genom att så många som möjligt arbetar. Varför är "hönan och ägget" liknelsen så svår att få gehör för? Är en del av problemet att många i vårt land fortfarande är förstörda av för många års vänsterstyre så de ser företagsamma personer och företagande som något egotrippat och ont istället för den höna som de representerar? Vakna upp systrar och bröder i vårt vackra land! Vi måste bli mer företagsamma och vi måste ta ett starkt ansvar för vår miljö! Om vi misslyckas med det så är det ointressant att tala om resurser till vård, omsorg, skola etc eftersom det inte kommer att finnas några pengar att fördela. Ring mig gärna om du har idéer hur man enklare får medborgarna att förstå detta. : )

onsdag 9 juni 2010

Småttigt & inskränkt och högmod går före fall

De senaste dagarna har bjudit på nya upplevelser i mitt liv. I två hela dagar debatterade Uppsala kommunfullmäktige den politiska planen inklusive budget för de kommande fyra åren. I två hela dagar OCH kvällar sålde Alliansen sin plan, Den Rödgröna kartellen sin och SD sin. Jag får säkerligen skäl att ompröva mina åsikter i frågan men det känns löjligt och som slöseri med skattepengar att ha två så långa möten om något som redan är uppgjort. Möjligen kan det vara bra för att på allvar förstå alternativen i ett valår som iår. Men ryktena säger att det är lika dant varje år oavsett valår eller ej. Varför debattera om det inte finns utrymme för ett givande och tagande. En debatt tjänar två syften i min värld 1) ge andra en strukturerad chans att förstå vad man tycker och varför 2) ge de som deltar i debatten en chans att ta till sig av andras åsikter och kunskaper. Då måste liknande debatter ligga i tider innan allt är överenskommet eller? I både dessa dagars möten och andra nyligen genomförda debatter slås jag över hur småttigt och inskränkt många tänker. Det är väl inte så konstigt säger många, det handlar ju om kommunens detaljer för att den skall fungera. Till viss del håller jag med men för mig hänger Uppsala kommun samman med övriga världen i ordningen Mälardalen, Sverige, Norra Europa, Europa, USA, Asien och hela världen. Uppsala hänger med på lagstiftning i Sverige och EU. För mig är det en självklarhet att man förhåller sig till det även i det lokala perspektivet. Det är väl vi som enskilda individer som skall driva all förändring och om en arbetsmarknadslag är sjuk är det upp till oss som är närmast verkligheten att driva förändringen.

Än en gång bevittnar vi att högmod går före fall. Hagströmer och Qviberg har länge haft en hög svansföring i svensk debatt. Jag gillar att de varit engagerade. Det är för få ledande personligheter från näringslivet som bryr sig och som ger av sin tid för att bidra i den öppna debatten. Som sagt så har svansföringen ofta varit hög. Nu blåser det hårt runt dessa herrar. Kan det vara så att vi än en gång bevittnar att högmod går före fall. Det jag skriver är inte ett uttryck för Jante. Jag gillar människor som sticker ut och som vågar. Det är dock viktigt att man kommer ihåg att man är en människa precis som alla andra. Glöm aldrig det oavsett hur bra det går för dig, utifrån dina egna värderingar, under delar av ditt liv!

tisdag 8 juni 2010

Rinkeby, Littorin och Wetterstrand

"Bad timing"! Om man nu vill bränna upp bilar, brandsstationer och slå sönder skolor är det oklokt att göra det ett valår där det finns främlingsfientliga partier som jublar över denna utveckling. Jag förstår att många känner frustration och hopplöshet i områden som Rinkeby. Det är det som de känner. Det handlar oftast inte om materiella frågor då många har det materiellt mycket bättre än de hade i sina hemländer. När skall vi ta den viktiga invandrarpolitiken på allvar?

Littorin (arbetsmarknadsministern) ondgör sig över att det anses finnas många dåliga chefer i Sverige. Jag har varit i närheten av några som definitivt saknat ledarskapsförmåga. En bra start som chef är att man lever som man lär och det är inte alla som agerar så. Trots att utvecklingspotentialen bland svenska chefer är hög tycker jag att det är löjligt när Littorin gör ett liknande uttalande. Han saknar bakgrund för att uttala sig. Vad jag vet har han aldrig själv varit chef i någon större eller ens mindre operativ verksamhet. Att verka inom det politiska livet är något helt annat än att verka operativt i fina företag som t ex Ericsson eller inom världens snart bästa kommun Uppsala. Lite ödmjukare inställning tack!

Wetterstrand berättar i någon av morgonens tidningar att Vänstern och Socialdemokraterna helt saknar förnyelseförmåga. Hon säger dessutom att hon är liberal, är mot centralisering etc. Hur kan man tro att de som tycker som hon säger sig tycka skall kunna samregera med Vänsterpartiet????? Hon har 0 i trovärdighet. Maktambitioner får aldig stå föra en rak ryggrad! Wetterstrand uttalar sig som om hon vore Centerpartist. Eftersom hon inte får vara ledare för MP längre kanske hon förbereder för att försöka bli rekryterad till Centerpartiet som Olofssons efterträdare........ Det är inte en möjlig väg framåt Fru Wetterstrand, vi skulle inte ens överväga att samarbeta med kommunister. Hur kan hon vara så populär som det sägs att hon är? Hon är en skicklig debattör men Wetterstrand du behöver få en starkare ryggrad och en mer realistisk syn på hur vårt lilla samhälle kan bidra till att världen skall bli mer hållbar. 

måndag 7 juni 2010

Mutor

.....det är ett halt område. Det är kanske i närheten av lika halt som frågor om skydd för den personliga integriteten i relation till medborgarnas säkerhet. Nej, integritetsfrågan är självfallet mycket större och allvarligare MEN mutor ligger inte så långt bort. Det är inte ovanligt att totalitära system också innehåller en kultur fylld av mutor. Mutor är av ondo då det framförallt representerar fusk för att få något man inte förtjänar och sedan är det dessutom ett uttryck för att några blir lurade att betala mer för något som någon annan sannolikt kan sälja för ett bättre pris. Nu börjar så mututredningen i Sverige att närma sig slutet med ett förslag på lagstiftning i frågan. För mig är det självklart att mutor skall bekämpas hårt. Jag finner det dock förbluffande att en näringslivskod skall få styra svensk straffrätt! Det är inte rimligt! Till att börja med är det bara rika företag, oftast stora, som kan tjäna på mutor eftersom mindre företag inte kan konkurrera på samma villkor ur många perspektiv och mutförmågan bör inte läggas till nackdelarna bara för att någon anser att det är i linje med en "närlingslivskod". Jag tycker att vi i Sverige skall vara kategoriskt mot mutor och näringslivet skall inte styra den lagstifningen. Rättssystemet skall styras av folket och inte institutioner. Som vanligt får givetvis alla lobbyister påverka de som skall överväga plus och minus innan beslut skall fattas. I Sverige skall det vara helt förbjudet eftersom vi råder över Sverige (till viss del allteftersom EU tar över mer och mer....). Dock anser jag att vi inte kan straffa svenska företag som som säljer produkter och tjänster utomlands och därigenom bidrar till vårt svenska välstånd. I många länder är det omöjligt att få ordrar om man inte deltar i mutkulturen. Det är ett faktum som man måste förhålla sig till. Det är de ländernas kultur och det är tråkigt för de ländernas folk eftersom det är de som är de stora förlorarna. Jag hävdar dock att det är spelreglerna och om vi vill ha vårt välstånd i Sverige så måste vi spela på de affärregler som finns runt om i världen. Alla tycker inte som vi i vårt land. Vi kan inte alltid vara världssamvetet. Jag tycker att företag som åker fast för mutbrott i Sverige skall straffas hårt. Jag tycker att företag som åker dit för mutbrott utomlands skall ställas till svars i de länder där de anklagas för brottet och ta det straff som utdöms i det landet. I t ex Kina är det ofta döden. Jag vill hävda att de allra flesta svenska stora, fina och internationella företag använder mutor som en säljomkostnad. Som den säljomkostnad som det är borde mututredningen ha övervägt att låta svenska företag få en kostnadspost som kallas t ex "speciell säljkostnad". Då skulle i vart fall färre svenska tjänstemän och företagare även tvingas till olagliga bokföringstransaktioner när kostnaderna för mutor på något sätt måste redovisas. Näringslivet skall inte styra lagstiftningen! Se istället till så att lagstiftningen mot oseriösa företag och finansiella aktörer blir kraftfull och inte som idag rätt tandlös!

Nu får det vara nog!

Jakten på den personliga integriteten fortsätter. Det är mer och mer oroväckande. Inte minst i ljuset av att Kina blir allt starkare runt om i världen. Kina är en totalitär regim kombinerad med ambitionen att dominera världens marknader. Kombinationen av en västvärld som är livrädd för terrorister och med det som skäl allt mer inskränker vår personliga integritet och totalitära regimer som blir allt mäktigare är oacceptabelt! I synnerhet i ljuset av att både Ryssland och Kina är mäktiga totalitära system som säkerligen tycker att all denna lätt tillgängliga information kommer att vara värdefull om de lyckas ta över vår del av världen. Se inte det som en utopi. Historiskt har vi bråkat MÅNGA gånger. Det kan hända igen. Fler övervakningskameror, allt mer buggning, onödig FRA-lagstiftning, datalagringskrav och nu stödjer Moderaten Corazza Bildt och Kristdemokraten Alf Svensson att EU skall göra det möjligt att alla våra sökningar i sökmotorer skall i datalagringsdirektivet. Det är helt klart att vi inom Alliansen inta delar åsikter hela tiden. Det finns stora skillnader. För oss som i grunden är liberala är denna övervakningspolitik oacceptabel.

söndag 6 juni 2010

Härlig energi

Jag blev väldigt positivt överaskad när jag 2009 var med på Centerpartiets årsstämma i Örebro. Mötet var i det stora hela lyckat, trots urdålig hantering av integritetsfrågan. Höjdpunkten var när vi hade den sista middagen. Bara efter en halvtimme var MÅNGA uppe och dansade och sedan ökade bara stämningen från god till fantastiskt trevligt. Medlemmar närmare 100 minglade och dansade med medlemmar runt 18. Det var kul och utvecklande! I går och i natt hade Företagarna sin avslutningsmiddag under årsstämman. Stämningen var ännu bättre. Det var helt enkelt en mycket härlig energi i rummet. Bortsett från honörsbordet som hade uppenbara problem med att släppa loss så var trycket och glädjen fantastisk. Det är kanske inte så konstigt då vi alla är personer som vill något, gör något och som uppenbarligen tycker om att kombinera det med att ha roligt. Bl a så hade vi en bordstävling som nästan spårade ur då ALLA (inklusive honörsbordet) ville vinna. Anna-Stina (VD i Företagarna) visade sig ha mycket humor. Eftersom det framkom lite då och då under helgen har hon vunnit mer respekt från mig. Livet måste också, lite då och då, tas med en glimt i ögat. Det blir ju så förbannat allvarligt och tråkigt annars. Länge leve företagandet, dansen och härlig musik! Länge leve Sverige! Hipp hipp hurra för vårt härliga land och världens vackraste flagga! Låt oss inte ta flaggan och vårt härliga land för givet. Mer företagsamhet hjälper oss att vårda vår flagga och vår nation mot fortsatt goda tider!

lördag 5 juni 2010

Företagandet nyckeln till vårt välstånd

Intressant riksstämma för Företagarna. Det råder fortfarande inte någon tvekan om att det är alla våra små, medelstora och stora företag och alla hårt slitande företagare som skapar grunden för vårt generella välstånd. Trots det måste jag säga att jag blir lite förvånad över hur mycket snack och intriger som finns på ett möte som detta när en massa småföretagare träffas. Innerst inne döljer det sig nog en politiker inom oss alla ; ). Stämningen är hög och de politiker som varit på besök har avlöst varandra i företagandets lovsång..... Som vanligt är det hårt arbete och Action som är det viktigaste och inte ord, ord, ord. Förstå mig rätt. Ord är viktiga men vi måste bli bättre på att agera och vi måste bli bättre på att inte tas omhand utan att bidra till vår gemensamma positiva framtid istället genom handling för det bättre! Konkurrensen om välståndet blir inte mindre och vi vill väl att de som vill bo i vår del av världen skall fortsätta att erbjudas en mycket välmående miljö att utveckla vidare!

torsdag 3 juni 2010

Företagandets positiva utveckling

Idag åker jag till Företagarnas riksstämma. Många företagare träffas i Västerås för att tala om vad som krävs för att vårt samhälle skall bli mer företagsamt och för att svensk konkurrenskraft skall förbättras. Konkurrensen fortsätter att vara stenhård. Den blir allt tuffare i takt med att de Asiatiska länderna utvecklas positivt. Glöm aldirg att Kina examinerar fler civilingenjörer per år än vad vi gjort på över 100. Glöm aldrig att Kineserna redan innan deras kapitalistkommunistiska regim valde just kapitalistkommunistiska vägen fyllde de flesta utlandsplatserna på amerikanske universtitet, de som anses vara de bästa i världen. Jag finner ofta debatten i Uppsala och Sverige väldigt inåtvänd. Det kanske inte är så konstigt eftersom få överhuvudtaget och i synnerhet politiska företrädare har bott och verkat internationellt. Väldigt många frågor i vårt land är HELT beroende av utvecklingen runt omkring oss. Det är viktigt att vi försöker att hjälpas åt att unvika att stora delar av vår befolkning hamnar i hopplöshet och mindre bra sociala förhållanden. Vägen framåt för att undvika det är inte att i retoriken peka på en duktig kvinnlig företagare och jämföra henne med en arbetslös ensamstående mamma till två barn och skrika ut att klyftorna ökar i Sverige. De så kallade klyftorna i Sverige ökade mest under regeringen Persson. Vi skulle må bra av att samla oss och fokusera på att ge våra barn världens bästa start i livet oavsett vilken social status man kommer ifrån (vi har redan idag det väldigt bra i förhållande till de allra flesta i världen men det kan alltid bli bättre). Vi måste ockå skärpa till oss och bli betydligt mer företagsamma! Företagsutvecklingen i Sverige är inte tillfredställande. Den är alarmerande dålig. Många av de marknader vi konkurrer med är betydligt duktigare. Jag tycket att Centerpartiets medlemmar har insett detta och i de handlingsprogram som tagits fram av många, många Centerpartister ligger en omvärldsanalys och förslag på vägar framåt som jag tror kan rädda välståndet åt våra barn och barn barn. Jag hoppas att det kommande företagartinget kommer att fokusera på affärsutveckling och positiva vägar framåt och inte en massa internt maktblaj. 

Är det seriöst?

I någon av dagens tidningar kunde jag läsa att bakåtpartierna, eller något av dem, ville ställa ut papperdockor på barn för att symbolisera bristen av barnomsorgsplatser. Det är självklart väldigt otillfredställande när inte behovet av t ex barnomsorg kan mötas av ett utbud av barnomsorgstjänster (primärt pga brist på tillgängliga lokaler). Jag tycker dock att det är ett hån mot oss invånare att peka finger mot några som man tycker inte löser uppgiften samtidigt som man inte själv kan komma med konkreta lösningsförslag. I min värld skall politik handla om visioner, ideologier och konkreta förslag på hur man kan möta olika samhällsutmaningar. Att bråka bara för bråkandets skull leder bara till ett förakt från stora delar av invånarna. Jag tror på demokratin. Jag är beredd att göra stora personliga uppoffringar för demokratin och demokratins positiva utveckling. Inte minst då jag vet att demokratiska system är världsbäst på att sprida välståndet och på att göra många delaktiga i utformandet av vår framtid. Utformandet av vår framtid måste återigen bygga på visioner, ideologier och konkreta förslag på hur man kan lösa olika utmaningar. Låt oss ägna vår energi åt det och inte åt kampanjande som bara belyser problem men som inte kommer med konkreta och genomförbara förslag på lösningar.

tisdag 1 juni 2010

Allt som växer med kraft har starka rötter

Ett av huvudskälen till varför jag valde att bli Centerpartist var att partiet är en folkrörelse. För mig är det viktigt att man jobbar med en bred förankring för att ständigt klara av att ställa om i en föränderlig värld. Att jobba med en bred förankring behöver inte innebära att det tar en väldigt lång tid. Idag är det möjligt att åstadkomma denna viktiga förankring snabbt mha modern teknologi. Min erfarenhet är att det inte är förankringsarbetet som är det största problemet i förändringsarbeten. Det största problemet utgör många gånger ledningen som saknar förmåga att förnya sig eller i de flesta fall en oförmåga att släppa fram nya krafter som kan driva den nödvändiga utvecklingen av verksamheten. Många av oss tenderar att gilla makten för mycket om man når dit och har inte vett nog att inse att det är dags att gå vidare. Saddam Hussein hade säkert levt idag om han varit klok nog att införa demokrati. Koreas diktator hade kunnat lindra sitt folks lidande genom att snyggt avveckla sig själv och sin familj från ett sjukt diktatursamhälle. Allt som skall bli långsiktigt starkt måste ha starka rötter. Det är en insikt som bl a Kineserna är väldigt medvetna om och som Konfusianismen skolar alla i att förstå. Det är viktigt att fler än Centerpartister börjar förstå det ; ). Byar, stadsdelar och städer är rötterna i vårt samhälle. Vi är de viktigaste delarna i vårt samhälle! Låt dig aldrig luras av att tro att staten eller EU är viktigare än närsamhället. Det är närsamhället som vi kan påverka mest! Det är i närsamhället som du själv kan påverka din egen framtid bäst! Ring mig gärna om du vill vara med och göra Uppsala kommun till en av världens mest vibrerande, utvecklande och roliga platser! Du är en del av våra viktiga rötter som kan ge mer näring till vårt växthus!