torsdag 31 juli 2014

Nu

När är bästa tid att leva?
Igår tittade jag på lite fotografier från förr. Jag kan konstatera att jag blivit äldre. Särskilt när jag tittade på bilder från min grundtjänstgöring i det militära och från min sons första år. Självklart har jag blivit mycket kunnigare och erfarnare sedan dess och priset för det är mindre hår, lite gråa hårstrån och några extra kilon. Ja tiden sätter sina spår. Min morfar har vid några av våra samtal konstaterat att det framförallt är i spegeln som man påminns om att man har förmånen att åldras. I spegeln förstår man att man inte längre är 25 som man fortfarande kan känna sig även om man fyllt över 90 år. Om man har förmånen att åldras och bli över 80 år, vilken tid är bäst? Bl a Jan Malmsjö och Richard Wolff har sjungit svaret, "min bästa tid är nu..... Nu, nu, nu, nu". Jag håller med. Då var då och kommer aldrig tillbaka. I morgon bjuder på drömmar och förhoppningar men är ur ett personligt perspektiv inte garanterat. Nu, nu, nu och allt vad det innebär när nu är viktigast. Håller du med?

onsdag 30 juli 2014

SD och Fi lika vilseledande

Omskolning av män
Värst av alla män är den medelålders och vita mannen. Så är det för det har kommunistiska och manshatande Fi-anhängare bestämt. Idag har SvD en mycket bra ledare som beskriver hur orimligt andra partier förhåller sig till SDs och Fis enkla problemformuleringar och deras förslag på lösningar.

Invandringen är nödvändig och önskvärd för att Sveriges välstånd ska fortsätta långsiktigt. Samtidigt finns stora utmaningar och problem kopplade till det stora antalet flyktinginvandrade och de anhöriga till alla som fått asyl som kommit och kommer till Sverige. Det ser och tycker väldigt många svenskar. Om SD får framstå som det enda parti som ser utmaningarna och problemen så vinner dom och endast dom i styrka. Det är helt i onödan eftersom problemlösning borde ligga högst upp på alla partiers agenda. Då kan man inte blunda eller välja att kopplat till en av de svåraste frågorna endast sopa utmaningarna under mattan. Det samma gäller jämställdheten.

Självklart ska jämställdheten fortsätta att stärkas. Självklart måste och vill i vart fall Centerpartiet  t ex att kvinnor inte strukturellt ska få lägre ersättningar för liknande jobb än män. Men varför tillåts Fi sätta jämställdhetsagendan? Varför tillåts de ösa på med sina sjuka förslag på lösningar och våldsamt ofinansierade reformer utan frontalangrepp från övriga? Ja, ja jag vet att frontalangrepp bara ger dem utrymme men när så pass många svenskar verkar gå vilse anser jag att kampen om vem som har rätt förbättringsförslag måste tas tydligare. Då räcker det t ex inte med mantrat fler jobb, jobb och jobb för att lösa integrationsproblemen. T ex integrationsproblemen måste mötas med en rad reformer och åtgärder. Och Fi vill sätta oss män i omskolningsprogram!!!!??? Vad väntar vi på?  Läs gärna bifogad SvD ledare, den är läsvärd. Den avslutas med följande ord: "Lösningen på de utmaningar som dessa radikala partier adresserar kan inte vara att stoppa invandringen, tvångsomskola män eller inkvotera kvinnor. Även om det skulle förändra det statistiska utfallet."
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/jimmie-akesson-och-gudrun-schyman_3784716.svd

tisdag 29 juli 2014

Dödshot och svensk fattigdom

Våga se verkligheten
Varje dag träffar jag människor och tar också del av människors åsikter på Internet. Många av dem som gärna och ofta vill göra sin röst hörd saknar faktakunskaper och förefaller ofta väldigt naiva. Sannolikt är flera av dem ideologiskt eller religiöst låsta. Personligen tycker jag det är mindre givande att diskutera och debattera med människor som inte är beredda att lyssna och att ändra sin uppfattning om mycket fakta och logik talar för att den andra personens perspektiv är troligare och kanske t o m klokare. Jag försöker alltid ha ett öppet sinne. Ja, jag tror inte på kommunism, fascist eller extrema religiösa eller ideologiska tolkningar. Samtidigt försöker jag alltid lyssna till vad de säger och värdera vad kan innebära om fler är okloka nog att gå den vägen. Jag har slutat att försöka omvända fanatiska människor. De kan bara omvända sig själva om de av något skäl ser ljuset i den mörka tunnel de befinner sig i.

Svenskt välstånd står och faller med näringslivet
Bra ledare i dagens UNT. Svenskt välstånd är uppbyggt av flitiga människor som genom näringslivet gjort och gör Sverige rikt. En rikedom som tillåter en fördelningspolitik som skapat ett generellt välståndssamhälle. Ett samhälle där även de svaga och lata har det relativt bra jämfört med nästan alla andra samhällen i världen. Som det parlamentariska läget ser ut att bli just nu går vi mot mörkare tider. Om Socialdemokraterna tvingas bli beroende av MP och V kommer priset för svenskarna bli högt. MP och V har många idéer och företrädare som är extrema och okloka. Socialdemokraterna är ofta pragmatiska men det är viktigt att förstå att inte MP och V är det. Om MP och V får ett stort inflytande över svensk politik går näringslivet en svårare tid till mötes. Det kommer Sveriges svaga och lata att förlora mest på. Då kommer många svenskar åter bli fattiga.
http://www.unt.se/start/en-tankenot-for-lofven-3277186.aspx

Farliga extremister
Det finns grader i helvetet sägs det. De som eventuellt hamnar där kommer att veta om det stämmer. Det som definitivt stämmer är att olika extrema och militant orienterade grupper är olika farliga för sin omgivning. Som jag uppfattat det är SÄPO väldigt tydliga med att i Sverige utgör de militanta och extremt islamistiska (medeltida tolkningar av Koranen) människorna, och deras grupper, det i särklass största hotet mot oss andra. Varför då? Jo, till skillnad från övriga extremister ägnar sig många av dessa idag åt att åka fram och tillbaka mellan t ex Sverige-Syrien-Irak och delta i mördande, lemlästning och förstörelse. De tränas i dödandets och förstörandets "konst" som inga andra extremister och med den kunskapen, med de erfarenheterna och med det hatet återvänder de till sin trygga svenska bas med jämna mellanrum om dom inte dör i striderna. Hur kan vi skydda oss bättre mot dessa farliga individer som föraktar den kultur, den jämlikhet och den livsstil som vi demokratiskt byggt upp? Bra att KD vågar ta i frågan.
http://www.unt.se/asikt/debatt/islamism-som-hotar-sverige-3272016.aspx

måndag 28 juli 2014

Spårtrafik, bad och asylboenden

Utveckling av närsamhället
Uppsala växer så det knakar. Bristen på bostäder är stor. Stora förändringar kommer att ske de kommande tio åren. Kommande val är viktiga för att de ska bli mer bättre än sämre. Exempel på samhällsutmaningar är om vi ska skapa rum för och investera i spårvagnssystem, om vi ska göra de centrala delarna av Fyrisån lämpligare för bad och hur vi bättre ska hantera asylsökande och integrationsarbetet.

Spårvagnssystem?
Istort sägs Uppsalas befolkning vara delat för och emot spårvagnssystem i centrala kommunen. Lite intressant att FP bl a motiverar sitt motstånd mot spårvagn med att det försämrar för cyklister. Intressant då MP är "religiöst" förälskade i spårvagnar men också positivt inställda till cykeln som färdmedel. För Centerpartiet och mig handlar det återigen om pragmatism. Vi kan tänka oss spårsystem om det är uppenbart smartare än avancerade och mer flexibla bussystem och om investerings, drifts och underhållskostnaderna är rimliga i förhållande till alternativ som bussystem som BRT. Och staten står för stora delar av finansieringen. Innan vi tycker tydligare vill vi se kostnadsuppskattningen och en konsekvensanalys. Tycker du Uppsala ska investera i spårvagnssystem?
lhttp://www.unt.se/uppland/uppsala/uppsala-oenigt-om-spartrafik-3233335.aspx

Bad i Fyrisåns centrala delar?
Klart är att vi ska investera ännu mer i att göra Fyrisån ännu mer tillgänglig och hälsosam för invånare och besökare. Idag har jag badat i Fyrisån i centrala Uppsala. Det var härligt och vattenkvaliteten är bra så länge det inte regnat på några dagar. När det regnar rinner allt för mycket skit ner i ån som behöver några dagar för att brytas ner och strömma bort. Vi behöver utveckla och förbättra vårt begränsade vatten bättre!

Mycket dyra asylboenden
Asylboenden är en dyr historia för oss svenskar och det betalas via statens skatter. Bl a Bert Karlsson, fd delad partiledare i Ny Demokrati, tjänar åter massor på asylboenden. Det måste vara smartare att staten köper baracker och ställer hos kommuner och att dessa baracker sedan tillfaller kommunens bostadsbolag som billiga småbostäder. Då kan staten både lösa sitt eget problem med att hitta bostäder till asylsökande samtidigt som de bidrar till att minska landets bostadsbrist. Varför gör inte staten så? Får staten bara slösa med skattepengar och inte investera för att minska de höga löpande kostnaderna? Hur löser staten "krona för krona" finansieringen när migrationspolitiken tycks kosta väldigt mycket mer än planerat? Skärs det ner på universiteten? Läggs Arbetsförmedlingen ner? Varifrån tror du regeringen hittar finansieringen?söndag 27 juli 2014

Smutsig valrörelse

Politikerförakt
Jag tycker det är viktigt att enskilda invånare, journalister och oppositionen ständigt ifrågasätter och kontrollerar maktens agerande. Det är särskilt vi invånare själva som bäst kan bidra till att kvalitetsbrister, fusk och korruption kan undvikas. Det är enskilda invånarna som ser missförhållanden och genom att kontakta t ex journalister eller betrodda politiker kan orätter åtgärdas. Det är sällan som revisionen av egen kraft uppdagar problem. Det är verkligheten både inom näringsliv och offentlig sektor. Det är genom trovärdiga enskilda eller flertalet tips om missförhållanden som revisionen eller Polisen ibland kan bevisa att något gjorts eller görs felaktigt.

Det är valtider. Det märks allt mer och det opinionsmässiga läget är komplicerat. I riket och i många kommuner ser det ut som att vi kommer att få mycket svaga ledningar. Det är beklagligt eftersom vi befinner oss i ekonomiskt mycket riskabla tider och i ett mänskligt paradigmskifte från industrisamhälle till informations & tjänstesamhälle. Kort och gott befinner vi oss i mycket spännande tider men också farliga. Ett sätt att tydligt exemplifiera paradigmskiftet är att Facebooks tjänster idag värderas högre på börsen än IBM och mer än fyra gånger så mycket som Ericsson. Sug på den du. Och då har både IBM och Ericsson en betydande andel tjänster i sina erbjudanden och de är bland de bästa inom informationsteknologi och infomanagement. Är paradigmskiftets perspektiv med i valrörelsen? Nej. Det är sannolikt för komplext att befatta sig med. Det kan t o m vara så att många politiker inte förstår vad som händer. Valrörelsen är klassisk. Makthavarna är onda och gör ett dåligt jobb. Oppositionens alla osynkade partier har egna mediciner för att lösa det elände som makten skapat..... Små och lätt begripliga frågor blir symbolfrågorna som ska vinna valet. Är inte väljarna värda mer respekt? Min utgångspunkt är att de allra flesta väljare är mycket kloka och kan förstå vad som händer runt dem. Särskilt om någon rimligt opartisk hjälper till att beskriva "verkligheten". Men varför anses smutskastning behövas för att vinna val?

I Uppsala tycks Socialdemokrater och Miljöpartister ha bestämt sig för att smutskastning ska vara en viktig del av deras valrörelse. Gång efter gång anklagar de enskilda allianspartier, alliansen eller enskilda politiker för än det ena och än det andra. Och hittills känner jag endast till ett fall då de kan ha haft rätt. Det är liknande ageranden som spär på politikerföraktet. D v s ständiga anklagelser om felaktigheter utan grund. Det enda syftet är att försöka måla en bild av en person, ett parti eller en grupp partier som brister i sitt ledarskap eller som t o m är korrupt. Osmakligt och det tvingar motståndarna att som i USA agera på samma ynkliga och osmakliga sätt.

IT upphandlingen som pågår i Uppsala är ett sådant exempel. Centerpartiet håller med om att turerna i ärendet i slutet av 2013 och inledningen av 2014 hade stora brister. Men Centerpartiet bidrog kraftigt till att dessa brister åtgärdades och processen runt det finns ytligt beskrivet i media. Idag är beslutsprocessen demokratiskt transparent och det krävs majoritet i kommunstyrelsens arbetsutskott för att steg för steg (med tydliga krav) gå vidare med det övergripande ärendet. Tjänstemännen själva insåg att det av flera skäl var klokast att dela upp ärendet i minst två delar. En del med grundläggande infrastruktur så som datadrift, datanätverk och telefonitjänster och i ett senare skede verksamhetssystemen. Revisionsrapporten, som fanns som del av Kommunfullmäktiges beslutsunderlag, byggde på synpunkter från sen vinter. Då var då och sedan dess hade mycket förbättrats.

Drift, nätverk och telefonitjänster är förvisso komplex teknologi MEN det är inte något komplicerat för en kompetent köpare att handla upp från en specialiserad leverantör. En leverantör som med stordriftsfördelar sannolikt kan erbjuda tjänsterna till minst endast 75% av dagens kostnader och samtidigt tjäna bra pengar på affären. Dvs eventuellt 25% billigare för skattebetalarna. Låt oss anta att de offerter vi snart får in är i linje med det, då innebär det att Uppsalas skattebetalare kan spara runt 200 miljoner kronor under avtalsperioden. Det är 1/3 Uppsala konsert och kongress ; ).

Vänstern, S, MP och V tycks i Uppsala vara ideologiskt allergiska mot att offentlig verksamhet ersätts med inköpta tjänster. Centerpartiet, och jag, försöker göra det som är bäst för Uppsalaborna. Om vi får bra bud från marknadens leverantörer som är bra kommer vi som bor i Uppsala och kommunens verksamhet tjäna på det. Jag hoppas Uppsalas invånare är klokare än att gå på vänsterns ständiga och oftast felaktiga smutskastning. Återigen bär de en stor skuld till politikerföraktet.
http://www.unt.se/debatt/insandare/det-ar-valjarna-och-inte-domstolen-som-domer-3264137.aspx


lördag 26 juli 2014

På den svages sida

Visst finns rättshaverister 
Mitt politiska engagemang är starkt kopplat till att jag egoistiskt vill leva i ett samhälle där vi klarar av och vill se till så att våra svagaste får ett drägligt och helst ett bra liv utifrån sina förutsättningar. För att klara detta måste vi bl.a. Ständigt hjälpas åt att förändra och utveckla vårt näringsliv och våra marker eftersom det är källan till vårt välstånd. Det är bl a därför jag är mycket engagerad i lokal och nationell näringslivsutveckling och har så varit sedan mina tonår. Centerpartister, de allra flesta, förstår näringslivets och markens betydelse för vårt generella välstånd. Centerpartiet förstår att politiken måste bidra till att både näringsliv och våra marker förnyas och utvecklas om det generella välståndet ska bestå. Med ett svagt näringsliv och dåligt jordbruk är de som drabbas hårdast de svagaste i samhället.

För att alla våra skattepengar ska användas så klokt som möjligt måste också politiker säkra att upphandlingar genomförs klokt, att önskade kvalitetskrav ställs och att kvalitetskraven lätt kan följas upp. Samt att de som fått kontrakt och inte lever upp till dem också kraftfullt ska få kännbara straff. En ytterligare mycket viktig roll som politiker har är att stötta enskilda medborgare i konflikt mot det offentliga. Visst finns rättshaverister och vi måste alltid, för utvecklingens skull, överväga allmänintresset. Men t ex rättshaveristerna är få och motiverar inte att inte ta upprörda medborgare på stort allvar. En enskild medborgare är väldigt liten mot den enorma offentliga sektorns olika delar. Därför måste politiker alltid värna och stötta medborgarnas bästa.

Jag är centerpartist. Det innebär att jag alltid lyssnar på enskilda medborgare. Det innebär att jag inte accepterar att våra skattepengar används idiotiskt. Det innebär att jag inte ideologiskt anser att produktionen av skattefinansierade tjänster antingen ska produceras av det offentliga eller av det privata, en mix är sannolikt fortsatt klokt. Glöm inte att det är en kommun som har det lagliga ansvaret för att t ex våra barn har bra skolor att gå till, att våra äldre på t ex vårdboenden i vart fall inte har det sämre än förr, att våra barn och unga med problem får hjälp, snabb och professionell hjälp, mot ett "normalt" liv. Det är min och andra politikers självklara plikt att värna dessa barn och ungas bästa. Undrar vad Moderaten Cecilia Forss egentligen menar med sina av UNT publicerade citat?  Menar t ex Cecilia Forss att en Nämnd och ett kontor som anklagas för många brister ska granska sig själv? Det känns ju seriöst....... Oavsett om det är ett kommunalt eller ett privat behandlingshem som sköts dåligt är det oacceptabelt! Det handlar om våra barn och våra ungdomars bästa. Det handlar också om väldigt mycket pengar. För oss centerpartister är kvalitet och barnens bästa mycket viktigare än ideologiska låsningar. Och jag kommer alltid göra vad jag kan för att vi har förmågan att med kvalitet stötta våra svaga. Det brinner jag för. I ett sådant samhälle vill jag leva.
http://www.unt.se/uppland/uppsala/vissa-skor-sig-pa-ungdomarna-3273415.aspx

fredag 25 juli 2014

Värmebölja

Fyra årstider
Nu är det andra året på rad då vi bjuds på fantastiskt sommarväder. Måste vara alliansens förtjänst. Glöm inte det på valdagen ; ). Är det inte lite roligt att många klagar oavsett vilket väder vi har. Varför är det så? Varannan jag träffar nu klagar på värmen. Själv njuter jag av dessa korta sommarveckor som gärna får bjuda på värme och några få härliga sommarregn (nattetid).
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sommarens-varmaste-dagar-annu-att-vanta/

Jag har två gånger i mitt liv levt i liknande den värme vi nu har. Det var inget jag uppskattade. Att vilja leva ett aktivt liv, och gärna ute i naturen, är inte behagligt om det är som nu året om. I synnerhet inte när man jobbar mycket. Jag har också lärt mig att det är dyrare att kyla luft än att värma den. Som med så mycket annat i livet måste man själv uppleva saker för att förstå dem. Efter mina år bosatt runt om i världen blir min slutsats att Sverige är fantastiskt med sina fyra i bästa fall tydliga årstider. De senaste åren har våra årstider varit härligt olika. Variationen förnöjer och den är också väldigt bra för vår lokala ekonomi. Tänk allt olika vi behöver och klär oss i under våra olika årstider. Tänk bara på hur mycket pengar många lägger på båtar som bara kan nyttjas några månader, det kanske rättfärdigar att man inte behöver betala skatt för en båt. Nu ska jag åka och bada med min dotter : )

torsdag 24 juli 2014

Lönsamt miljöarbete

ILönsamt miljöarbete

Miljöutmaning
I Sverige finns fortfarande många människor som inte tror att vi har en mycket stor miljöutmaning. Människan har ofta använt sig av rovdrift av naturresurser som vi ansett oss behöva och som några kunnat tjäna stora pengar på. Även om många västerländer idag bättre bevakar rovdrift på vår miljö sker rovdrift rum dagligen. Imperier har historiskt fallit p g a omfattande miljöförstöring. Bl a sägs det vara historiskt bevisat att ett av huvudskälen till att Romarimperiet föll var att de romerska männen pga förorenat vatten fick så dåliga spermier att de inte kunde reproducera nya lojala soldater att skicka runt i sitt imperium. Att ha miljöfrågorna högt upp på dagordning borde vara självklart för alla som vet att vi snart är 10 miljarder människor på jorden. 10 miljarder människor som vill ha det minst lika bra som en genomsnittlig svensk. Även om alla "bara" skulle få det så bra som de svenskar som har det sämst så kollapsar jordens miljö. Kortsiktigt är tillgången på billig energi den största välfärdsutmaningen eftersom den billiga oljan går en sinande tillvaro till mötes alldeles oavsett hur man ser på koldioxidutsläpp.

Jag är i Tyskland. Europas rikaste land. Ett av världens rikaste länder och rikaste folk. En ingenjörskultur, hög arbetsmoral och en decentraliserad maktstruktur skapar en bra bas för ett ständigt välståndsbygge. Dessutom har tyskarna fattat att miljöutmaningen och tillgången till billig energi är stor. Därför kan man här hitta massor av sol- och vind-energiinitiativ. Tyskland går "all-in" på framförallt solenergi. Jag tycker det är en smart väg framåt för att säkra billig framtida energiförsörjning samt för att kunna bli en ledande industrination runt solenergisystem. Så bör även Sverige satsa. På stadsgatorna kör hybridbussar, centrala delar av städer har 30 km/h som högsta hastighet och många städer tar en miljöavgift för att få åka in i centrala staden. Biltullssystem används allt flitigare för att finansiera nya trafikleder utan att höja skatter. I Uppsala och i övriga Sverige har vi en del att lära av Tyskland.  Bara i Uppsala räknar kommunen att vi kan gå från dagens 205.000 invånare till 355.000 på bara 36 år! I världen är vi snart 10 miljarder människor! Vem som helst borde fatta att vi måste ta de gröna miljöfrågorna på största allvar. Det gör Centerpartiet.

tisdag 22 juli 2014

Lokal stolthet

Tillhörighet
Hur skapas tillhörighet? En tillhörighet är för många är den icke självvalda tillhörigheten till den familj man föds och till det land och dess flagga som man föds i. Är det bra eller dåligt att känna tillhörighet? Jag tror de allra flesta mår bra av att finnas i sammanhang där man ser sina medmänniskor som del av ett gemensamt lag med gemensamma ambitioner.

Bland invånarna i skånska kommuner finns denna tillhörighet till regionen Skåne. De har sin rödgula flagga som flitigt används i hela Skåne med många kommuner. De har en gemensam region som sköter både sjukvård och kollektivtrafik. Och turistinformationen heter Skåne turistinformation. I Västra Götaland finns också en stark känsla för regionen bland regionens olika kommuners invånare. Även de har en flagga, gul, blå och vit som kan ses på många platser i regionen. Även de har en sjukvårdsverksamhet och ett kollektivtrafiksystem. Varför finns inget motsvarande i Mälardalen? Varför har inte regionen Mälardalen en egen flagga som symbol för den gemensamma strävan att utveckla Mälardalen positivt för den regionen? Eller har vi en sådan flagga? Det är i vart fall inte den svenska flaggan för den inkluderar både Skåne, Västragötaland och lite till. Är stockholmarna sig själv nock? Kan inte kommunerna kompromissa fram ett vinna/vinna upplägg? Dåligt av oss i Mälardalen! Mälardalen är mycket mer än Stockholm så "Stockholm business region" känns väldigt begränsat.

söndag 20 juli 2014

Älskade barn

Tid för närvaro
Sommarledigheten har många positiva sidor. En är att man får bättre möjligheter att på riktigt vara närvarande och delaktig i lekar med barnen. Jag har mycket att vara tacksam för. Och det är jag. Mest är jag tacksam för att mina barn är friska, nyfikna och glada. Sonen har flyttat hemifrån så med honom får jag sporadiskt möjligheten att prata och göra saker tillsammans. Sporadiska stunder då jag även kan utmana eller utmanas i olika tävlingar. Sedan mycket liten har sonen tränats i att tävla. Nu tränas dottern i samma anda. Och båda gillar att tävla och anstränger sig för att inte förlora i de grenar de ger sig in i. Mitt största straff för denna del av uppfostran är att jag allt mer går mot ett tillstånd där jag tvingas konstatera att mina barn slår mig i det mesta och till sist säkerligen allt. Men är inte det att lyckas? Jag älskar mina barn. Sommaren är härlig. Och snart ska jag slå sonen i tennis....

Äntligen

Slöseri
Varför är det så svårt för det demokratiskt styrda pengarna att jobba effektivt? Kan det vara av den enkla anledningen att det inte finns ett direkt egenintresse i att använda våra skattepengar klokt? Det har nog en stor betydelse. Men visst borde vi kunna få ut mycket mer och bättre undervisning, omsorg och vård för alla de skattepengar vi betalar! I synnerhet med tanke på att vi aldrig tidigare satsat så mycket på just dessa områden som idag.

Våra viktiga infrastrukturinvesteringar är inga undantag. Det är ofta investeringar som ingen enskild privat aktör får tillräcklig lönsamhet i att bygga men som delat på många privata aktörer, och skattebetalarna kollektivt, kan bli en mycket god investering. Varför är det även inom detta område så svårt att maximera nyttan med en investering? Varför bjuds inte alltid t ex bredbandsbolag att dra kabel samtidigt som nya vägar, spår eller värme och vattenledningar dras? Det borde vara en självklarhet att göra detta samtidigt och i vart fall minst ge bredbandsleverantörer chansen att lägga kabel parallellt med annat projekt. Alla skulle vinna på detta (förutom mark och beläggningsentreprenörer). Fördelarna med liknande enkel samordning är mycket större än nackdelarna. Därför är det mycket positivt att regeringen äntligen tycks fatta att man måste ge tydliga ägardirektiv som gör att denna klokhet blir en verklighet. Självklart ska man bygga cykelbanor parallellt med spårprojekt i anslutning till stadsområden. Relevanta politiker borde alltid se till så att offentligt styrda verksamheter har tydliga ägardirektiv om att försöka genomföra liknande parallella investeringar eftersom marginalnyttan är mycket stor. Och planeringen för liknande projekt tar en så lång tid så att hinna med att sondera intresset för övriga närliggande projekt är inget problem.
http://www.di.se/artiklar/2014/7/17/nya-spar-kan-ge-cykelbanor/

lördag 19 juli 2014

Naturens skönhet

Makalösa naturvärden
På kort tid har jag vandrat från Botaniska trädgården i Uppsala, genom Engelska parken och förbi både Carolina redoviva och Pelle Svanslös lekplats, förbi Domkyrkan, förbi Saluhallen, promenerat längs Östra Ågatan mot Islandsbron, in i Stadsträdgården och slutligen upp och ner genom slottsparken. En vandring och central naturupplevelse i världsklass. Tunakollonins gröna skönhet och närheten till Fyrisån kunde också avnjutas bara 5 minuters cykelväg från Uppsala slott.

Därefter några fantastiska högsommardagar vid kusten, östkusten, utanför Söderhamn. En vacker och mycket underbar naturmiljö. Tack Alice och Thore för några mycket härliga och avkopplande dagar.

Har precis avslutat några underbara dagar i fortsatt högsommarvärme på västkusten, i Halland och på en plats ute på Onsala som heter Råö. Utan tvekan en av Sveriges vackraste naturområden. Miljön behöver upplevas i högsommarvärme för att förstås. Havet, ängarna, stenarna, klipporna, korna, hararna, gässen, hägern och Mr Lawny. Så fantastiskt avkopplande och vackert. Särskilt på morgonen då naturens musik är livlig och sommarljuset är så vackert så man nästa gråter av lycka. Tack Anders och Anelia för några underbara sommardagar tillsammans.

Efter att tidigt i morse, efter en naturskön frukost, rest vidare mot nya naturupplevelser har jag precis avslutat en mycket het dag på Lomma beach i Skåne. Det var premiärbesök för mig. En mycket vacker sandstrand som på många sätt påminner om Tylösand strax utanför Halmstad. Också en härlig naturupplevelse men i stark kontrast mot både Söderhamns kust och Råö där naturen dominerar. Lomma beach är långgrund och det mäktiga havet ligger överallt framför ögonen. I vänstra delen av fjärran syns Turning Torso i Malmö tydligt och strax intill delar av Öresundsbron. Åt höger sandstränder så långt ögat når. Och massor, massor av människor. Utöver människors ljud är de naturljud som lyckas ta ett utrymme havets för dagen lätta vågbrus.


Fem starka naturupplevelser på en och en halv vecka. Sverige är ett mycket vackert land och allemansrätten är en mycket värdefull rättighet som också kräver att vi vårdar den natur vi får njuta av på ett ansvarsfullt sätt. Det finns mycket att glädjas över i vårt land. Jag hoppas att även du har möjligheten och tar dig tiden att njuta som en del av naturen under vår underbara sommar som bjuder på ordentlig högsommarvärme i hela landet.

fredag 18 juli 2014

Tragedier

Uppskatta dagen
Vem har inte haft en jobbig dag? Även i vår, idag, mycket priviligierade verklighet (jämfört med de allra flesta människor på vår jord) mår människor illa och finns hat, orättvisor och sorg. Idag är en mentalt tung dag efter att ha surfat på nyhetssidor och läst morgonens GP är det tre tragedier som särskilt berör mig. Att någon/några bestämmer sig för att skjuta ner ett Malaysiskt passagerarflygplan med nästan 300 personer (varav många barn) är fruktansvärt. Hur kan människor vara så hemska mot sina medmänniskor? Och särskilt mot människor som på intet sätt gjort dem något ont. Just den sträcka, och med Malaysian airlines, har jag flugit många gånger. Mina tankar går till alla dem som tragiskt och oförlåtligt förlorat nära och kära.
http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.2432890-ud-inga-svenskar-ombord

Hopplöshetens Gaza
Också fruktansvärt att Israels mycket starka arme nu förstärker sina slag mot människorna på Gaza genom att även genomföra en markoffensiv. Redan har hundratals oskyldiga palestinier förlorat livet, inte minst barn, i Israels attacker och tusentals skadats. Nu kommer många fler att dö och skadas och redan bedrövliga levnadsförhållanden blir ännu bedrövligare. Det finns få platser på jorden där många människor lever så eländigt, och som i fängelse, som på Gaza. Sedan 2007 straffas Gazaz folk av Israels ledning för att de i sin desperation och hopplöshet sett Hamas budskap och insatser som det enda ljuset i tunneln. Matförsörjningen är katastrofal, elektriciteten fungerar i bästa fall bara några timmar per dygn och vattenförsörjningen är också väldigt undermålig. Med Israels omänskliga angrepp blir deras hopplöshet ännu större. Jag kan inte tolka Israels ledning på något annat sätt än att de vill att Gazas befolkning ska vara hatiska och inte se annat än hopplöshet. Varför kan de istället inte räcka ut en hand och tydligt ge Gazas befolkning löften om rimligt humanitärt stöd kopplat till en vapenvila? Hamas raketer är inte ok men det är ett, som vanligt, mycket oproportionerligt israeliskt slag mot Gazaz befolkning. Israels makthavare måste vilja att alla människor på Gaza ska hata israeler. Tydligen behöver Israel ha den konflikten för att minska andra problem. T o m den mycket imponerande Göran Rosenberg har gett upp hoppet till Israels ledning och kallar dem helt enkelt en apartheidregim. Tragiskt!
http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.2432669-dodstal-stiger-i-israelisk-offensiv

Maktmissbruk i socialförvaltningen
Socialförvaltningens arbete är mycket viktigt och det är viktigt att det utförs med kvalitet. I Marks kommun har nu tre personer, två tjänstemän och en politiker, dömts för en orimlig omplacering av två fosterbarn 2009. Borås tingsrätt har dömt de tre för tjänstefel. Jag minns hur ärendet beskrevs i media och jag minns att jag som vanligt var skeptisk till medias beskrivning men samtidigt upprörd om det stämde. Bra att de fällts när de bevisligen agerat mycket orätt. Skönt att se att myndighetspersoner och politiker kan ställas till svars för omdömeslöst och felaktigt agerande som kraftigt påverkar särskilt barns välbefinnande.

torsdag 17 juli 2014

Lyssna noga

Stad och land hand i hand
Du behöver nog inte lika ofta som jag höra en massa klaganden över vad som är fel i en stadsdel eller på en viss landsbygdsort. Och inte sällan skyller delar av kommunen sina egna problem på andra delar. Inget nytt under solen. Vår mänskliga historia är full av exempel på människor som försöker skylla egna tillkortakommanden på andra människor. Vad gäller våra städer och vår landsbygd är båda viktiga och båda kommer att finnas kvar långt efter din och min död. Eftersom den kraftiga inflyttningen till några få städer bara fortsätter är det viktigt att jobba med hållbar stadsutveckling samtidigt som vi försöker stärka vår livskraftiga landsbygd så mycket vi kan. Alla vinner på en sådan balanserad väg framåt.

Läste idag en bra ledare om Landsbygdsutvecklingsarbetet i västra Götaland. Kunde inte låta bli att skratta lite när jag läste den då den matchar mina erfarenheter när jag rest runt på Uppsalas stora landsbygd. Självklart struntar en bys företrädare i om det är kommunen, landstinget eller staten som "äger" olika frågor som påverkar byns utvecklingsmöjligheter. Utgångspunkten för utvecklingsarbetet måste vara platsens utvecklingsmöjligheter och byns invånare och deras vilja att lägga tid och pengar på att förverkliga möjligheter. Om någon utifrån ska kunna stötta en bygd att utvecklas positivt måste de lyssna noga på vad byborna själva vill. Om en bygd saknar eldsjäl för det ständigt nödvändiga utvecklingsarbetet är det smart att köpa in en sådan kraft. Den kanske kan hittas på Bocket?
http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2429376-maria-haldesten-drommen-om-landet
http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2431485-maria-haldesten-pa-jakt-efter-ratt-svar

onsdag 16 juli 2014

Tack Astrid!

Jämställdhet
Gör Gudrun Schyman någon verklig nytta för att kvinnor i Sverige ska få ännu mer, jämfört med män, jämställda livsmöjligheter? Marginellt, eftersom hon genom sin politiska skicklighet lyckas göra en viktig men absolut inte en av de viktigaste svenska politiska frågorna till att upplevas som en av de absolut viktigaste. Jämställdhet mellan kvinnor och män är självklart viktigt men kommunister måste medge att kvinnor i Sverige har kommit väldigt långt jämfört med 99,8% av resten av den mänskliga världen. Kampen mot ännu mer jämställdhet ska gå vidare. Inte minst för Mirellas och Isabelles ännu positivare framtid.

Igår besökte jag Vimmerby. Det var väldigt intressant och för dottern mycket kul. Vimmerby har sannerligen maximerat glädjen över att kunna exploatera Astrid Lindgrens kreativitet (och hennes dotters) och framförallt genomförarförmåga. Astrid Lingrens berättelser har introducerat många barn i böckernas fantastiska värld. Hennes berättelser har varit unisexuppskattade men särskilt positiva har hennes berättelser varit för att stärka flickors självkänsla och självförtroende. Pippi Långstrump och Ronja Rövardotter har sannerligen bidragit massivt mycket mer till att dagens svenska kvinnor har det relativt sett jämlikt jämfört med vad den föredetta grovt skattefuskande Vänsterpartiledaren Gudrun Schyman någonsin har bidragit med eller defacto kommer att bidra med.

Du som vill förstå hur stark Astrid Lingren var i en tid då kvinnor hade det oändligt mycket tuffare än idag kan med fördel läsa på om hennes livsberättelse. Startade vuxenlivet med att bli gravid med en man som hon inte ville gifta sig med, valde en man hon älskade istället men som dog väldigt tidigt. Fick nej av de första förlagen för att publicera sina berättelser. Och blev enormt framgångsrik. Och hon såg uppenbarligen sig själv, trots enorma framgångar, som en bland oss andra. Därom vittnar hennes enkla gravsten på hennes mammas och pappas gravplats i Vimmerby. Tack Astrid Lingren! Du gjorde stor nytta för att kvinnors situation har blivit mycket bättre, du har starkt bidragit till att ge många av oss yngre läslust och du har bidragit till svenska exportframgångar. Och till att Vimmerby är en av få gamla mindre samhällen som ekonomiskt tycks blomstra.

tisdag 15 juli 2014

Och sen då?

Livsvandringen
Sommaren bjuder in till årliga reflektioner. En mycket bättre tidpunkt än vid årsskiften då många bokslut görs och nya årsmål spikas. Vad har jag gjort av mitt liv hittills? Vad vill jag med mitt liv framöver? För det är utan tvekan så att du och jag som är mycket priviligierade då vi haft turen att i rika tider leva i ett demokratiskt och generellt välståndsland som heter Sverige. Exempelvis kan vi idag höra på EKO nyheterna att EUs ambitioner att lagstifta om rätten till minst 20 veckors föräldraledigt i samband med födsel skrotas som ide. Varje land får erbjuda vilka sociala system de önskar men ingen ska tvingas till det. Sverige har som nästan inom alla områden det i särklass generösaste sociala systemet. Jämfört med i Malta sades att Sveriges föräldraförsäkring är 17!!!!!! gånger generösare. Så vi svenskar borde med råge vara det land där flest människor vågar leva sin dröm.

Varje dag kan vi på olika sätt ändra riktningen på resten av våra liv. Visst är det hissnande att vi faktiskt har den makten över våra egna liv. Vad vill jag då? Just nu vill jag satsa ytterligare ett antal år på att tjäna Uppsalaborna och svenskarna för att försvara och utveckla vår generella välfärd. Jag har så länge jag kan minnas fått en kick av att tjäna mer än egna intressen. Jag brinner för Uppsala och Sverige så det är lätt att ge mycket av mitt engagemang för att bidra till att även kommande generationer får det väldigt bra. Men sen då?

Låt oss anta att jag blir 83 år. Låt oss också anta att jag inte ställer upp längre än till 60 som heltidspolitiker. Vad kan ge mig en kick därefter? Det vet jag. Jag skulle älska att använda alla mina erfarenheter som managementkonsult och författare. Men framförallt skulle jag tycka att ett återkommande uppdrag som internationell konfliktsförhandlare för FN skulle vara ett väldigt meningsfullt sätt att avsluta livet på. Tänk vilken tillfredställelse att hindra eller att få slut på lemlästande och massdödande. Tänk vilken tillfredställelse att få människogrupper att glömma oförrätter och gemensamt med tidigare fiender enas om att bygga en gemensam ljus framtid istället för att leva i ständig rädsla och för många i fattigdom. Både som affärsman och toppolitiker jobbar jag mycket med förhandlingar och "medling" så jag är säker på att jag kommer att göra ett lysande jobb efter att nästa generalsekreterare för FN ber mig hjälpa till : ). Vad vill du göra av resten av ditt liv?

måndag 14 juli 2014

Grattis Europa!

Tredje gången på rak
Europas ryggrad Tyskland levererade från start till mål. Och många mål bjöd de på under ett riktigt roligt och överraskande VM. Spanien, regerande världsmästare, med tidernas bästa landslag klarade sig inte ens vidare efter gruppspelet. Brasilien fullständigt förödmjukades i semifinalen mot de nu nyblivna världsmästarna Tyskland. Holland som fullständigt förödmjukade Spanien i gruppspelet hade varit värdigare finalister än Argentina. Argentina spelade uppenbarligen en taktiskt bra turnering men de bjöd verkligen inte på rolig fotboll. Tyskland däremot bjöd från start till VM guldet på både vacker offensiv fotboll samtidigt som de, som vanligt, var mycket välorganiserade. Metaforiskt är alla lag som kan spegla Tysklands lagprestation garanterade vinnare inom sina grenar. Tack vare Tysklands prestation har nu Europa visat sin dominans inom fotbollen tre gånger i rad. Italien 2006. Spanien 2010. Tyskland 2014.
http://www.dn.se/sport/fotbolls-vm/visa-varlden-att-du-ar-battre-an-messi/

Vad kan vi dra för slutsatser av ovan? En är att Europa är överlägset bättre än Sydamerika. Det skulle vara roligt om Europa och Sydamerika möttes i en "Battle" på bäst av fem matcher. Även om Europa saknar bitande spelare så är jag övertygad om att vi skulle krossa Sydamerika. Europa skulle faktiskt vinna mycket identitetsmässigt på en liknande och återkommande duell. Europaidentiteten behöver liknande arrangemang som ger Européerna roligare skäl till varför ett samarbete mellan Europas folk är bra. Då får vi alla frottera oss i att summan av oss alla blir värdefullare än var och en för sig själv. Den andra måste vara att Sverige är bland de bästa fotbollsländerna i världen eftersom vi nyligen spelade 4-4 mot Tyskland på bortaplan. Och hemma ledde vi med 2-0 och förlorade sedan endast med 3-5. Mycket bättre prestation än både Brassar och argentinare. : )

söndag 13 juli 2014

Människors lika värde

Handling säger mer än ord
Det finns gott om människor, länder, föreningar och företag som uttrycker vackra ord om alla människors lika värde och att man strävar mot "rättvisa". Allt för ofta är det inget annat än politiskt korrekta och vackra ord för i handling finns gott om människor, länder, föreningar och företag som konsekvent gör skillnad mellan "folk och folk". Då menar jag inte den självklara skillnaden mellan att vara medborgare eller inte. Att vara klubbmedlem eller inte. Att vara medarbetare eller inte. Jag menar att man strukturellt gör skillnad mellan människor bara utifrån deras kön, religion, etnicitet, klantillhörighet eller sexuella läggning. Oavsett vilket har jag så länge jag kan minnas alltid haft svårt att förstå varför vissa människor är så begränsade och självgoda att man ser på sina medmänniskor på det sättet. Att det finns idioter råder det ingen tvekan om men att de generellt kommer från en viss klan, är sexuellt "avvikande", har en för dig annorlunda hudfärg, är infödd i ett religiöst sammanhang avvikande från ditt o s v är ju en mycket ointelligent inställning om än enkel. Idioter finns i alla förpackningar.

Särskilt mycket ska man vara på sin vakt när man träffar människor som ständigt påtalar starka livsuppfattningar. Inte minst när de hävdar att de ser alla människor som likvärdigt värda. Även om jag ser det så är det enkelt att säga och tycka men det är i verklighetens möten med avvikande personer, och särskilt vid konflikter, som du testas på riktigt. Då testas om du kan se den andre som en jämbördig medmänniska som du har en maktkamp med och att den ska lösas med ömsesidig respekt. De som klarar att inte hamna snett och direkt låsa sina tankebanor med förutfattade föreställningar är få.

Hanne Kjöller, journalist och ledarskribent på DN, gillar jag då hon vågar ta i svåra frågor och hon vågar provocera för att väcka debatt som annars många gör allt för att tysta ner. Inte minst kopplat till den mycket misslyckade integrationspolitiken vågar hon tycka och säga jobbiga sanningar. Är en Somalier mindre värd än en svensk, som människa? För mig är svaret tveklöst nej. Men lika tveklöst som mitt svar är nej anser jag att svensk integrationspolitik kraftigt måste förbättras för att inte Sverige ska falla socialt sönder och allt fler svenskar börjar se på människors människovärde som olika. Därför måste vi i Sverige bland annat anpassa integrationsarbetet under asylprocessen mycket bättre kopplat till skillnaderna mellan vår kultur och den kultur den asylsökande kommer ifrån. Och det är det som gäller i Sverige som gäller oss alla i Sverige, oavsett bakgrund. Vilken människosyn tror du en person som deltagit i fruktansvärda krigsbrott mellan klaner i t ex Mogadishu har? Det är viktigt att fatta att vi utifrån de asylsökandes bakgrund är tydliga med vad vi kräver av oss som lever här i det vi kallar Sverige. Också viktigt att förklara att vår "klan" kallas kommun, landsting eller stat!
http://www.dn.se/ledare/integration-vardet-av-att-forsta/

Återigen tvingas vi följa dödande, lidande och hat i Mellanöstern. Varför pågår detta ständiga dödande, lidandet och hatet? Kan det ha något att göra med hur olika individer och grupper ser på varandras människovärde? Vad säger det att t ex några fruktansvärda mord på några israeliska pojkar rättfärdigar att döda flera hundra palestinier och skada tusentals? Visst skjuts raketer mot israeliska mål men vad drog igång detta idiotiska våld? Utan tvekan finns det gott om grupper i Mellanöstern som absolut inte ser varandra som jämbördiga systrar och bröder med varierande etnicitet, klantillhörighet, religiös koppling eller sexuell läggning. Tragiskt. Det finns gott om exempel runt omkring oss som vittnar om att många, många människor inte alls ser på sina medmänniskor som jämlikar. Inte minst kommer många nysvenskar från bakgrunder fyllda med hat och misstycke om det annorlunda.
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/tusentals-flyr-fran-norra-gaza_3742642.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/konflikten-i-gaza_3733364.svd?sidan=21


lördag 12 juli 2014

Dåligt hjärta

Sönderstressad av dålig uppkoppling
Om man inte har några erfarenheter av hur bra man kan ha det med bredband kan man då bli stressad av att det inte finns eller att det går vansinnigt sakta? Säkert. Det finns säkert någon diagnos man kan få också....

Jag har allt sedan jag blev klar med mina universitetsstudier haft förmånen att ha världskvalitet på min datorutrustning och telekommunikationen kopplad till den. Eftersom jag arbetat för IBM, Industri-Matematik och Ericsson är det inte så konstigt. Länge var datakommunikationen endast fast men som tur var är mobilt data nu en självklarhet och en livsnödvändighet för många. I molnets värld är mobila tjänster och dess tillgänglighet avgörande för att uppnå nödvändig servicegrad. Men, men, men vad frustrerande och stressande det är när uppkopplingen inte fungerar eller när det går fruktansvärt seeeeegt. Under fem timmar försökte jag hitta en plats utan radioskugga idag för att slippa åka en mil för att få internetkontakt med omvärlden. Jag slapp inte köra de två milen...

Om mobil uppkoppling till internet alls fungerar i glesbygd, nära vatten, så går det garanterat inte smärtfritt. Mina nerver klarar bara några till dagar i denna fantastiska natursköna glesbygd jag befinner mig i. Sen måste jag absolut återvända till territorium där jag kan njuta av min spellista på Spottify, skratta till Youtubeclipp som kompisar skickat eller varför inte titta på en bra dokumentär på SVT-play. Samtidigt som jag blir väldigt stressad av dålig kommunikation kan jag hålla med om att det är orimliga kostnader att säkra bredband till varje liten stuga runt om i vårt stora land som blir allt mer urbaniserat (alla samlas i och kring storstäderna). Om 10 år har vi 8G och då kan vi säkert kräma på från nästan alla Sveriges hörn utan att dyra kablar måste dras. Det ser jag fram mot. Blir du stressad när du inte enkelt kan kommunicera via internet?

fredag 11 juli 2014

Livskrascher

Barnens bästa?
De allra flesta av oss upplever under livets resa stunder av livskrascher. Oavsett om andra inte tycker att de egna problemen är stora eller ej är vi alla i centrum av våra egna liv. Det vi själva upplever som problem är problem och människor i vår omgivning är kloka om de förstår att det är så.

En människa som drabbas av en plågsam separation blir ofta väldigt ledsen och/eller arg. En livskris är ett faktum. Ibland leder en separation i ett förhållande till plågsamma vårdnadskonflikter där de stora förlorarna är barnen som hamnar mitt emellan vallgravskriget som många sätter sig i. Oansvarigt och absolut inte barnens bästa i centrum. Ibland leder dessa separationsstrider till att barnen mår så dåligt att de av några anses behöva tvångsomhändertagande. Ibland är det absolut nödvändigt men inte alltid. Det är väldigt viktigt att den process som leder fram till att barn tas ifrån ett eller båda sina föräldrar måste vara rättssäker. Komplexiteten är omfattande eftersom alla friska människor är rädda för att barn far illa samtidigt som man förhoppningsvis är rädd för att döma en eller två föräldrar för hårt. En tuff, mycket tuff, uppgift för vilken människa som helst att stå inför. Och jag tycker att samma princip måste gälla i denna myndighetsutövning som inom domstolsväsendet att om det som misstänks inte är ställt utom allt rimligt tvivel ska man hellre fria än fälla.

Om det nu gått så långt att ett barn tvångsomhändertas, vad händer sen? Risken är stor att den som hamnar i detta läge får mycket svårt att ta sig därifrån. Både på grund av enskilda handläggares rädsla för att fatta felaktiga beslut som kan få katastrofala följder om det var så illa som vissa påstod men också då fosterföräldrar och behandlingshem kan sätta egna intressen före de omhändertagna barnens intressen. Förutom tragedierna kopplade till liknande livsöden handlar vårdnadstvisterna och omhändertagandena om STORA samhällskostnader. En tvångsplacerad ungdom kostar tusenlappar per dag! Personligen tror jag dessa höga kostnader utsätter dessa barn för onödigt hårda bedömningar då, som sagt, olika egenintressen kan gå före barnens intressen. Jag som medborgarrepresentant kommer alltid att ställa mig på barnen och föräldrarnas sida om jag tror att idioti och egenintressen tagit över barnintresset.

Det är allvarligt, mycket allvarligt, när två viktiga nämndledamöter hoppar av både nämnd och parti med argumenten att de missförhållanden som lyfts fram inte anses tas på allvar. Jag säger inte att de avhoppade folkpartisterna har rätt men det är ett oroande ställningstagande. Jag hoppas verkligen dessa två avgående nämndledamöter har torrt under fötterna så att eventuella missförhållanden kan åtgärdas. Det är enskilda barns livsförhållanden och stora skattepengar som står på spel. Tror du att det pågår en massa orättfärdig myndighetsutövning? Hur stora tror du egennytteproblemen är kopplade till omsorgsvården i Sverige?
http://www.unt.se/asikt/debatt/darfor-avgar-vi-3246335.aspx


torsdag 10 juli 2014

Systemhot

Politiskt käbbel
Självklart finns gott om åsiktsskillnader om allt möjligt. Om du inte själv varit eller är politiskt engagerad kan jag vittna om att allt för mycket käbbel kan läggas på t ex om det finns eller inte finns cykelparkeringar på en viss plats trots att det finns gott om dem i närheten. Varför blir det så? Jag tror att det är för att det är enkelt att käbbla om. Tänk om 80% mindre energi kunde läggas på sådana frågor och istället ägnas åt de stora och oändligt mycket viktigare frågorna. Frågor som om de inte hittar bra svar som följs upp med åtgärder är systemhotande. Frågor som: hur säkrar vi långsiktigt billig energi? Hur säkrar vi tillräcklig regional matförsörjning? Hur utbildar vi våra barn för att klara självständiga och rika liv? Hur omvandlar vi näringslivet lokalt så att jobb och välstånd kan försvaras och utvecklas? Hur klarar vi omsorgs och vårdbehoven med en allt äldre befolkning? Hur klarar vi urbaniseringen på ett sätt som är hälsopositiv och miljövänlig? Hur stöttar vi alla människor som bor i avbefolkningsorter och som saknar medel för att flytta närmare jobb och samhällsservice? Hur klarar vi att försvara och utveckla det sociala kontraktet om integrationen av flyktingar fortsätter att vara dålig och allt fler tiggande EU migranter kommer till våra städer?

Norge, Danmark och England
I Norge, Danmark och England har de vågat att seriöst debattera utmaningarna med tiggande EU-migranter. De har dragit slutsatsen att utvecklingen med allt fler tiggande EU-migranter är skadlig på många sätt. De är tre till Sverige närliggande demokratier. I Danmark går de nu så långt att de både förbjuder tiggeri men de förbjuder också kommuner och välgörenhetsorganisationer att ge stöd till tiggande EU-migranter. I Danmark raljerade flera politiker om Sverige i denna fråga igår och hoppades att alla tiggare och hemlösa nu tar sig till Sverige.... Ska vi slå vad om hur många dagar det tar efter valet tills Sverige börjar vidta åtgärder för att även här försöka försvara vårt generösa sociala kontrakt? Att inte ta tiggeriproblemen och dess systemhotande effekter på allvar är oansvarigt. Det är inte bara oansvarigt det är även naivt och dumt. I Halmstad har nu åklagare anklagat en organisatör av tiggeri för människohandel etc. Vi

tisdag 8 juli 2014

Stackars folk

Europa behöver ljuspunkter
Jag hade verkligen sett fram mot semifinalen mellan gigantnationerna Brasilien och Tyskland. Självklart håller jag på Tyskland eftersom jag identifierar mig som Europé. Matchen började bra men inom en halvtimme var matchen över. Brasilien kollapsade och bjöd på en lång förnedrande löpning mot att slutsignalen kom. 1-7 är en historiskt svag insats i VMs historia. Med tanke på att VM också äger rum i det fotbollsälskande Brasilien gjorde inte förnedringen mindre. Jag tyckte och tycker synd om det Brasilianska folket. Att Tyskland skulle vinna var jag säker på då Brasilien inte imponerat tidigare i turneringen och då spelat med sina två bästa spelare med i laget. I bästa fall får vi två Europeiska lag i finalen, Tyskland mot Holland. Det Europeiska folket behöver lite positiva känslor i allt mörker som råder på vår kontinent. Ett Europeiskt VM guld kanske kan bana väg mot en positiv vändning i Europa bort ifrån allt starkare bruna krafter, en urusel ekonomi och många, många vilsna själar. Heja Tyskland! Det enskilda land som gjort mest för att inte Europa efter 2008 gjorde som brassarna igår, helt kollapsade.

Naiva ideologer

Oansvar eller ansvar?
Nin morfar tyckte att den gamla socialdemokratins devis "gör din plikt kräv din rätt" var mycket viktig för att kunna skapa ett hållbart generellt välfärdssamhälle. Idag har vi det samhället men sedan många år går vi åt fel håll om den generella välfärden ska kunna försvaras. Nu tycks allt för många tycka att man bara har rättigheter kopplade till det gemensamma som vi kallar Sverige, Kommunen eller landstinget. Men i alla kontrakt, och så även i vårt generösa svenska sociala kontrakt, bygger kontraktets hållbarhet på skyldigheter. I takt med att allt fler bara anser sig ha rättigheter men att de saknar skyldigheter kommer vårt idag generösa sociala kontrakt avsevärt försämras.

Dagens regering har gjort ett mycket ansvarsfullt jobb och Sverige mår fantastiskt bra jämfört med de flesta västländer. Och många fler jobb har skapats sedan 2006. Samtidigt har Sverige varit väldigt generöst och sedan 2006 tagit emot flera hundra tusen flyktingar och därutöver många av deras anhöriga. Vänsterns retorik om att Alliansen fortsatt inte klarat av att få ner arbetslösheten rimmar illa med att vänstern också anser att Sverige ska vara bäst i klassen på att ta emot flyktingar från icke angränsande länder. Om Sverige endast tagit en till invånarantalet proportionerlig andel av EUs flyktingar så hade svensk arbetslöshet varit på en makalös nivå. Trots att C, M, FP och KD gjort denna imponerande insats under snart åtta år anser just nu många svenskar att vi ska äventyra hela Sveriges välstånd genom att rösta fram tokvänstern och ett allt svagare S till makten. Tänk ett varv till!

Även på dagens UNT ledarsida kan man läsa hur oansvarigt naiva och helt ideologiskt drivna personer kan se på världen. I detta fall på tiggeriet. Det är naivt att tro att många inte inser att tiggarna har det tufft även i deras egna hemländer. Det är naivt att tro att det bara är 50% av svenska folket som blir illa berörda och provocerade av allt mer tiggande på våra gator och torg. Det är naivt att tro att inte tiggeriet gör stor negativ skada på städernas handelsverksamhet. Det är naivt att beskriva ambitionen att bekämpa fattigdom som att vi då självklart ska ta ansvar för EUs fattigdomsbekämpning på svenska skattebetalares bekostnad. Minst 90% av Sveriges befolkning förstår att det är relativ fattigdom och en annorlunda kultur som ligger bakom explosionen av tiggare i Sveriges städer. Samtidigt är det okunnigt att påstå att tiggarna inte redan idag påfrestar västerländska välfärdssystem. Bara i Uppsala nyttjas redan idag stora delar av kommunens tillgängliga härbärgen av tiggarna. Sverige måste våga ta tag i denna fråga på riktigt. Som utvecklingen är nu är den vare sig human, sanitär eller i övrigt hållbar.
http://www.unt.se/asikt/ledare/odmjukhet-rimligare-an-ilska-3245737.aspx

måndag 7 juli 2014

Värda lite mer respekt

Unga broilerpolitiker 
I det senaste numret av Veckans Affärer kan man läsa ett reportage om den nya generationens broilerpolitiker. Artikeln är ett referat ur en bok som släpps i augusti och som handlar om dessa så kallade broilers. Med broilers menas personer som sedan tonåren inte gjort mycket mer än att gå i skolan och att tycka till som politiker. Gustaf Fridolin, Annie Lööf och Ebba Busch är några exempel som lyfts fram. Unga politiska karriärister med liten arbetslivserfarenhet och liten generell livserfarenhet. Inte så konstigt att de saknar den erfarenheten eftersom de är unga. Artikeln handlar mest om min kollega Ebba Busch och hennes framfart inom politiken. Hon vet vad hon vill och hittills har hon tagit det. Ebba är utan tvekan en mycket duktig person. Personligen tycker jag samtidigt inte det räcker med ungdomlig kraft och god förmåga att marknadsföra sig själv i informationsåldern för att klara komplexa ledaruppdrag. Det är ofta stora värden som står på spel så precis som inom näringslivet är rimlig träning inför stora uppdrag att föredra. Insikt och visdom får man trots allt enbart genom livserfarenhet. I just politiken tror jag det är särskilt värdefullt med bred och lång livserfarenhet innan man får ett allt för stort uppdrag. Inte minst för att jag tror att det krävs för framgång. Men det är partiernas medlemmar och väljarna som avgör.

Man ska inte glömma att både S och M ofta vallat fram broilers. En stor skillnad har dock varit att de stora partierna kunnat träna fram sina unga steg för steg i både mindre statssekreterarroller eller ministerroller innan större uppdrag erbjudits.

Oavsett ålder, livserfarenhet, dialekt, kön eller personlighet tycker jag alla människor förtjänar respekt. Det inkluderar även unga ledande politiker. Att de finns där de finns är självklart kopplat till deras egna ambitioner men det är också mycket kopplat till att de fått tillräckligt många medlemmars och väljares stöd.

Public Service, SR, är ett humoristiskt program där offentliga personer får stå ut med ständiga påhopp. Det råder dock ingen tvekan om att SRs medarbetare har starka subjektiva egna åsikter då skillnaderna på påhoppen varierar stort. I det senaste inslaget om Annie Lööf och C tycker jag de går oanständigt långt i sin kritik både av C och Lööf. Inte så konstigt att jag tycker det som företräder C i Uppsala väl känner till Cs riksprogram. Jag läser också ständigt på om vad Cs politiska motståndare tycker. C i Uppsala och i Sverige har en mycket bra och särskiljande politik. Visst är det tråkigt att inte journalister vill uppfatta det. Visst är det Cs eget fel om vi inte lyckas förmedla det på ett bra sätt. Men att så respektlöst driva med en företrädare för ett parti, och som säkerligen gör sitt bästa, det tycker jag är lågt. Mycket lågt! Vad tycker du?
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=2699söndag 6 juli 2014

Almedalen 2014

Temperaturen och effektivitet
Nu åker jag hem efter en vecka i Almedalen. Som på beställning är rösten helt slut efter några ordentliga nysattacker. Veckan har varit mycket givande då närvaron på Almedalsveckan ger en mycket bra känsla för stämningen i Sverige och för vilka frågor som mest tycks besvära ledande politiker och samhällsdebattörer. Veckan bjuder också på mycket effektiva sätt att bygga sin kunskap inom utvalda områden som t ex arbetsmarknaden, byggande och skolan. Eftersom alla ledande politiker är där blir det även ett antal styrelsemöten vilket ytterligare förstärker känslan av en mycket effektiv användning av tiden. Lägg därtill allt värdefullt mingel och stärkta relationer samt nya relationer som det representerar.

Sverige mår väldigt bra jämfört med de allra flesta andra länder i världen. Sverige har klarat sig bäst hittills efter superkrisen 2008. Samtidigt problematiserades det förvånansvärt lite om den mycket låga räntan och storstädernas befolkning som är extremt belånade. Vänstern gör också vad de kan för att måla upp ett Sverige som socialt spricker. Visst finns utmaningar även i Sverige. De stora strukturella är att urbaniseringen slår hårt mot outbildade unga män på landsbygden, flyktingar måste mycket bättre integreras i vårt samhälle och kvinnoyrken måste ersättas bättre genom en betydligt bättre lönespridning även inom offentlig sektor.

Jag är mycket nöjd. Nu ska val vinnas!

lördag 5 juli 2014

Vänsterns misstag

Falska löften
Vänstern kommer ALDRIG att kunna erbjuda ett folk en generell välfärd. Däremot är exemplen många hur vänsterstyrda kommunistiskt influerade makter erbjudit sitt folk lika dåliga livsförhållanden. Bara den styrande 1% har haft det bra. Vänsterkrafter har aldrig och kommer aldrig att leverera bred generell framgång. Det enda vänsterkrafter kan tjäna gott som är som lobbykrafter för att synliggöra dem som de säger sig kämpa för. Vänstern och Fi säger sig kämpa för kvinnorna som har det tungt, för migranter som känner sig missförstådda och orättvist behandlade samt de lata som vill bli försörjda av oss andra. Som sagt kommer vänsterkrafter ALDRIG leverera det som krävs för att förbättra för dessa invånargrupper. Det kan däremot liberala och tillväxtorienterade krafter. Hur svårt kan det vara att fatta det? Lite pinsamt är det att Björklund idag ska tala under parollen "feminister utan socialism". Kanske dax för FP att satsa på en kvinna som partiledare som har chansen att överleva fler månader än den enda gång de tidigare provat med en kvinna! Då blir parollen lite trovärdigare och Cecilia Malmström är en mycket duglig person. Kanske kan hon matcha Gudrun Schymans populism. Vad tror du?

Is i magen
Under Almedalen kan jag konstatera mycket. Bl a att vi som inte tror på vänsterpolitik ska vara glada över att "Rosornas" krig gjorde så att Mona Sahlin avsattes som ordförande för Socialdemokraterna. Sahlin är utan tvekan intellektuellt skarp. Man får inte låta sig luras av hennes raggarstockholmska. Hon är analytisk, empatisk, nyfiken och kan utan tvekan debattera. Sossarna gjorde ett stort misstag när de lät sina gubbar avsätta henne. Hade hon fått några år till hade hon sannolikt varit ledare för ett starkare S än idag. Ett S som förlorat lite på högerkanten men som definitivt fångat upp dem som idag tror att V och Fi har lösningarna. Jag har inte alltid varit imponerad av Sahlin. Idag är jag det. Bra jobbat Sahlin och jag gillar att du sträcker på kroppen och kämpar vidare så mycket som du kan.

fredag 4 juli 2014

Rör inte min kompis!

Bäst på tal räcker inte
Nu har både S och Ms ledare haft sina Almedalstal. Båda partiledarna bjöd på kallt och dåligt väder. Söndag bjuder på härlig svensk högsommarvärme. Runt omkring i Visby har jag slagits av att S representanter ser stukade och oroliga ut. Det sannolikt stökigare parlamentariska läget efter valet tynger självklart dem som tror de kan få chansen att regera Sverige.

Reinfeldts tal var som vanligt bra. Han är en skicklig talare. Inledningen var kraftfull när han tackade framförallt Sveriges lärare och företagare. Därefter följde olika budskap om att svenska folket är klokt om de inte ger makten till dem som vill förstöra statens goda finanser eller som vill hindra Sverige från att berikas av nya invandrare som väljer just Sverige som ny möjlig hemplats. Lite hungrig verkade Reinfeldt. Det är positivt. Hur länge kan man kalla sig "ny"?

torsdag 3 juli 2014

Överhettningen fortsätter

Strukturomvandling
Du har väl förstått att Europa är i djup kris? Den har pågått en längre tid nu. 2008 hotade krisen att krascha det samhälle vi idag lever i. Nödlån till de mest misskötta länderna, räddade kortsiktigt giriga banker och sedelpressar som trycker billiga pengar gjorde att en total krasch kunde undvikas.

Idag sänktes en redan låg ränta ytterligare. Pengar som redan var billiga blev ännu billigare och eftersom den svenska kronan föll med 10% mot omvärldens valutor har vi nu i praktiken devalverat vår krona med ca 10%. Det innebär att svensk exportindustri med tillverkning i Sverige gynnas. Som Japan går nu Sverige mot en obefintlig ränta. Den Europeiska centralbanken hotar också att ta straffavgifter av banker som sätter in pengar hos dem. Desperationen är stor. Europas näringsliv måste växa kraftigare och den nödvändiga strukturomställningen av Sverige och övriga Europa måste på allvar inledas. Med undantag från några heta regioner i Europa är det en kontinent på dekis. Extremt billiga pengar förväntas göra jobbet. Men vem kan utnyttja den låga räntan? Självklart de redan rika som nu väldigt billigt kan låna till eventuella investeringar. Men även kommuner, landsting och staten som kontraproduktivt kan skjuta fram nödvändiga strukturförändringar som t ex avveckling av Arbetsförmedlingen och förstatligande av specialistsjukvården (huvudmannaskapet). Tyvärr tror jag de billigare pengarna fortsätter att göra många människor allt för skuldsatta. Oavsett att efterfrågan i heta områden vida överstiger utbudet. Och investeringar för att nya jobb ska skapas lyser med sin frånvaro.
http://www.dn.se/ekonomi/sa-motiveras-rantesankningen/

MP
Gårdagens MP tal gav inget nytt. Jag upplevde talet som ett försök att locka de vilsna själar som satsar på Fi. MP är inte partiet med ideerna som kan strukturera om Sverige så att det generella välståndet kan försvaras. Så är det. Hur skulle ett tillväxtovänligt parti kunna vara det? Däremot ville det vänstervridna MP försöka locka till sig ännu fler vänsterväljare som nu tycks sugna på att lägga sin röst på det superkommunistiska Fi.
www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article19160205.ab

onsdag 2 juli 2014

Invandringens fel

SDs enkla budskap
Är allt hemskt som händer i Sverige invandrarnas fel? Är det bara problem kopplat till invandringen av framförallt flyktingar? Självklart inte. Det är inte speciellt intressant att lyssna på Jimmy Åkesson då han har så enkla och ständigt upprepade budskap. Visst ska budskap som ska dunkas in upprepas och åter upprepas men för alla oss som förstår att världen inte är så enkel som SD försöker beskriva den blir hans tal ointressant. Den enda lösningen på det Åkesson och SD beskriver som huvudproblemet är att stänga gränserna. Inskränkt, främlingsfientligt och välståndsfientligt. Samtidigt viktigt att lyssna och begrunda vad de säger. De attraherar många invånare idag. Inte minst invandrade invånare. Det finns stora utmaningar kopplade till att Sverige har varit och är Europas generösaste flyktingmottagarland. Det måste vi förstå och problemen måste lösas. Bara så kan man minska stödet till ett destruktivt parti.

tisdag 1 juli 2014

Fysiskt ansvar och regeringsduglighet

Bättre studieresultat 
I Uppsala har jag talat inför döva Moderata och Folkpartistöron vad avser fysiska aktiviteters och gymnastikens kraftiga betydelse för alla barn och ungas inlärningsförmåga. I genomsnitt ökar inlärningsförmågan vetenskapligt bevisat med mer än 20%. Då är man i min värld knäpp om man inte förstår att gymnastik åter måste bli ett större inslag i våra elevers skolgång. Gör om, gör rätt! +20% är kraftiga förbättringar. Och de behövs i den svenska skolan. Ebba Busch, kommunalråd för KD i Uppsala och partistyrelsemedlem i samma parti tycks ha lyssnat väl på alla mina kommentarer om just den fysiska rörlighetens betydelse för skolresultaten. I KDs Almedalstal blev det ett huvudbudskap att gymnastik måste bli en större del av skolgången och det måste krävas i ramverken för skolans verksamhet! Bra KD!

SDs dag i Almedalen
Idag är det SDs dag i Almedalen. Journalisterna tävlar i att spekulera om vem som kommer att kunna bilda nationell regering efter den 14/9. Alla tycks eniga om att ingen blir vinnare. SD riskerar att återigen bli vågmästare men en väldigt mycket starkare sådan. Sverige går mot krångligare tider. Tråkigt att övriga partier gett WO runt problemlösningsdebatter kopplade till för Sverige stora flyktingåtaganden på svensk mark. Det fortsätter att endast gynna SD.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article19147359.ab
http://www.expressen.se/nyheter/val2014/almedalen/har-forenas-komiken-och-politiken-pa-lunch/
http://www.dn.se/valet-2014/ingen-varme-nar-huvudmotstandarna-mottes/