torsdag 31 mars 2011

Massdöd

Massdöd
Vad är viktigt och oviktigt? Det varierar självfallet från person till person. Det finns dock vissa saker som de allra flesta av oss tycker är viktigt bl a att skydda liv. Pandemirisken ökar i den värld vi nu lever och i dess bakvatten risken för massdöd blan människor runt om i världen.

Beredskapen måste bli bättre!
För de allra flesta av oss var det tydligt att Sverige och övriga världen inte var så duktiga på att hantera en befarad pandemi (när många snabbt smittas av något som gör att vår hälsa är mycket utsatt). Precis som japaner vet att det hela tiden kommer mer eller mindre stora jordskalv vet experter att pandemier kommer och går. De som anses vara några av de bästa experterna tror att vi inom kort får vara med om en mycket kraftfull pandemi. I det ljuset är det anmärkningsvärt att världssamfundet och svenska myndigheter och hälsosystemet bättre tränar och utvecklar en bättr beredskap för pandemier. Eftersom hotet är så stort mot så många människor tycker jag att det är rimligt att vi vet 1) vad har vi lärt av tidigare försvarsinsatser 2) hur säkerställer vi en bättre beredskap framöver? Hur svårt kan det vara? Vad tycker du?

Genvägar till framgång?

Inga Genvägar till framgång Inga genvägar till framgångar Finns genvägar till framgång? Nej! Inte om framgång mäts i en individs eller en organisations förmåga att av egen kraft åstadkomma mätbar framgång i form av t ex guldmedaljer, hög vinst, stark lokal skattekraft etc. Framgång kan bara skapas genom hårt och uthålligt arbete. De allra flesta som jobbar hårt och är uthålliga får ändå inte guldmedaljer eller enorma ersättnings"kuvert". Det är bara bland de som vågar, som vill och som är beredda att jobba hårt och uthålligt som du hittar guldmedaljörer (oavsett om det är individuella eller laginsatser). Tänka nytt och ständiga förbättringar Utan en drivande entreprenör är SAAB dödsdömt I företagandets roliga men också skoningslösa värld är varje dag en ny strid. Varje dag måste nya order vinnas och varje dag måste man tänka nytt och förbättra sig och hela verksamheten. I vart fall måste man skapa den företagskulturen om man långsriktigt skall överleva. SAAB är ett lokalt tragiskt exempel på hur snett det går när man inte lyckas med alla delar av ett tufft företagande. Personligen tror jag att huvudproblemet för SAAB och dess utveckling var att det på många sätt varit ett tjänstemannaföretag från början. Det fanns aldrig någon Ingvar Kamprad eller Erling Persson eller Bill Gates som i sann entreprenörsanda förstår att man måste klara av alla moment i företagandet för att lyckas. Det räcker inte att producera bra teknologi. Det räcker inte med bra design. Det viktigaste är krasst att man lyckas sälja. SAAB lyckades bra att få lojala kunder MEN kundstocken blev allt för liten. Ledningarna inom SAAB har självklart förstått det men utan entreprenörstänk inga kreativa vägar framåt. Finns entreprenören som kan rädda SAAB? Möjligen är Victor Muller bra för SAAB (eller vad det i framtiden kommer att heta). Möjligen är han en ny Henry Ford i en ny tid. Jag tror definitivt att det krävs en stark och engagerad entreprenör vid rodret om bolaget skall ha någon framtid. Om det inte finns en djärv och nytänkande entreprenör vid rodret till SAAB tror jag att bolaget är dödsdömt. Vad tror du? Det är nog dax att börja tillverka spårtaxivagnar i Trollhättan istället : ).

tisdag 29 mars 2011

Invånartjänst - NU!

De allra flesta kan, vill och måste bidra Sverige måste fortare bli ett mer inkluderande land för alla. Alla utsatta grupper måste få vara med och bygga det välfärdssamhälle som vi alla vill leva i. Vi har av många skäl inte råd att exkludera någon. Både ur ett individuellt och ett kollektivt perspektiv är det en nödvändighet om vi vill ge våra kommande generationer ett liknande välstånd som vi känner idag. Jobblinjen måste gå vidare och den måste också inkludera det vi Centerpartister i Uppsala kallar Invånartjänst. De allra flesta vill bidra i samhället. De allra flesta kan och vill bidra i samhället.Alla som kan måste bidra i samhällsbyggandet. Det är bättre att bidra och få invånarersättning istället för att dömas till långa eller livslångt utanförskap där man är beroende av försörjningsstöd. Vi måste införa Invånartjänst Nu! Även flyktingar måste snabbt i meningsfull sysselsättning Uppsalacenterns Mattias Johansson är medförfattare i en viktig artikel om just arbete för flytingar i dagens DN-debatt. Artikeln är mycket välformulerad och belyser tydligt att regeringen inte jobbar tillräckligt hårt med att få bl a våra flyktingar i snabb och meningsfull sysselsättning. http://www.dn.se/debatt/reformen-for-nyanlanda-ar-hittills-ett-misslyckande Mot mörka tider I Sverige har vi fortfarande chansen att inte få ett ännu starkare främlingsfientligt parti. Den chansen är NU. Vi får inte låta de krafter som ständigt vägrar att tala om de få men stora problem som också finns kopplat till vår viktiga invandring styra debatten. Vi måste få tala om dessa problem för att i god demokratisk anda/öppet hitta positivare vägar framåt. Det är nödvändigt annars blir även de svenska främlingsfientliga partierna mycket starkare i nästa val. Vad tror du händer i Sverige om de främlingsfientliga partierna får cirka 20% av folkets röster i nästa val? Hur tror du att Sverige skall regeras då? Kan det vara möjligt? Självklart kan det vara möjligt. Se bara vad som händer i Finland där Sannfinländarna verkar gå från ett marginellt parti till att bli ett ledande finskt parti. Sannfinländarna är främlingsfientliga och vill bl a avskaffa svenskaundervisningar i de finländska skolorna. Varför är det så svårt att tala om de stora problemen/utmaningarna i Sverige? DN bjuder på en bra artikel om utvecklingen i Finland.

"red tape"

Jag hade en mycket intressant träff med ett gäng företagare idag. Fokus var att just hitta fokus på de viktigaste förbättringsområdena för att våra företag skall kunna utvecklas bättre och därigenom bl a skapa fler arbetstillfällen. Stämningen var hög och en stor majoritet av de som var med i mötet tyckte, oprovocerat ; ), att Centerpartiet har den bästa politiken för att göra Sverige mer förtagsamt. Tyvärr konstaterades att bl a finansdepartementet inte gör ett bra jobb i arbetet att förbättra företagsklimatet. Jag väljer att se det som en förbättringspotential som är möjlig att förbättra eftersom Alliansregeringen styr vårt land. För att summera samtalet var det tre huvudförbättringar som krävs för att Sverige skall bli betydligt bättre som företagarland. 
1) Avveckla så mycket onödiga och motstridiga regler som möjligt (red tape)
2) Hitta på fler kreativa finansieringsformer (bl a har det visat sig att s.k microlån som "föddes" i U-länderna även gör stor nytta i de utvecklade länderna.
3) Säkra en större tillgång till välutbildad och motiverad arbetskraft (bl a genom att mycket snabbare kunna ge arbetskraft från andra länder snabb rätt att jobba i vårt land). 

Om politikerna är tillräckligt järva och kreativa kan vi rätt enkelt fixa 1) 2) och 3). Vi var rörande överens om att sänkta bolagsskatter inte är det viktigaste hindren idag.

Det var ett av de bästa möten jag varit med i på mycket länge! : )

söndag 27 mars 2011

Sol, glädje och puls

Härliga storstäder
Vilken härlig resa! Barcelona är en underbar stad. Jag tycker att det endast finns ett fåtal städer i världen som kan bjuda på allt det härliga som Barcelona gör. Tillåt mig vara så tydlig så att jag nämner den enda ytterligare storstad i världen som bjuder på storstad och bra solsemester, Sydney. De hör båda till några av mina pärlor på jorden. Båda dessa städer bjuder på mycket bra väder, trevliga människor och storstadens puls blandat med några av världens trevligaste sandstränder.

Livets goda
Vi hade cirka 20 grader och sol varje dag. Vi promenerade massor, åt gott, drack gott och njöt av den nordspanska våren. Som på beställning grät Barcelona, för fullt, när vi lämnade staden. Nu känner jag mig utvilad och laddad igen. Det är härligt att kunna unna sig livets goda lite då och då. Det behövs för att reflektera bättre över livet och dess möjligheter.

torsdag 24 mars 2011

Arenabyggen

Varför drivs orimliga arenakrav från förbunden?
Det är verkligen många arenabyggen i Sverige idag. Den senaste artikeln jag läste i ämnet gjorde att jag inte kunde låta bli att reflektera över om det inte är byggindustrin som ligger bakom att alla idrottsförbund driver arenakraven så hårt. Varför måste t ex fotbollsförbundet ställa så höga krav på arenakapacitet som de uppenbarligen gör? Jag förstår att det är värdefullt att försöka få så många att besöka en final som möjligt men man kan knappast motivera att bygga arenaanläggningar, runt om i Sverige, för att eventuellt vara värd för en final i en stor sport. En kommun som Uppsala behöver fler arenor och någon med betydligt större besökskapacitet än vad vi har idag. Jag kan dock inte förstå varför det även skall gälla betydligt mindre orter.

Flexibilitet
Jag tycker att den lösning som valts vid Studenternas idrottsplats i Uppsala, i samband med bandyfinalerna,  är lysande. Där nyttjas ett bolag som tillhandahåller ett mobilt läktarsystem. Det innebär att man i samband med ett stort event kan utöka kapaciteten och balancera den enskilda matchens kapacitetskrav med en extra ordinär intäkt. Det måste vara den landsomfattande bästa vägen framåt. Jag tror t o m att det är en viktig väg att ta om man vill att idrotten än en gång skall kunna attrahera besökare. Det är mycket roligare att vara på en arena som är full med 2800 åskådare än att vara 2800 åskadare i en arena som har ytterligare 10000 tomma platser.

Skolan måste kraftigt förbättras

Uppsalas elever kan vara bland de bästa i landet
Det är helt klart att Uppsalas skolor kollektivt underpresterar. Det är oacceptabelt då det innebär att våra ungas positiva framtid är hotad. Både ur ett individuellt perspektiv och ur ett Uppsala/svenskt perspektiv ar det oacceptabelt. Nu tar vi inom Alliansen i Uppsala ett starkare grepp över skolan så att den negativa utvecklingen i vår kommun bryts. Det är oacceptabelt att nästan 25% av våra elever lämnar gymnasiet med ofullständiga betyg. Det är inte rimligt att vi kraftigt underpresterar i förhållande till t ex Lund. Lunds elever får uppenbarligen en betydligt bättre grund att stå på i livet än vad våra elever i Uppsala får. De får det dessutom med 4000 kr mindre per elev i kostnad. Med tanke på de förutsättningar Uppsalas invånare har skall vi kunna stötta våra unga att vara bland de bäst utbildade när de går vidare efter gymnasietiden.


Det behövs inte mer pengar
Jag tillhör de som inte anser att mer pengar till skolan är det som krävs. Jag tror att det är ledarskapsfrågor som avgör om man lyckas eller ej. Betydligt mer kvalificerade rektorer, bättre pedagogiskt kompetenta lärare och en bättre infrastruktur runt eleverna med t ex lite mer kuratorsstöd samt ett bättre utnyttjande av dagens Internetteknologi tror jag kan göra underverk. Idag går allt för mycket pengar till onödig administration och till dyra lokaler. Vi måste ändra på det. Det enda som får kosta mer i fortsättningen är bättre ersättningar till duktiga lärare.


Ingen återgång till det gamla
Vissa ledande politiker, på riksnivå, använder ofta en retorik som andas drömmar om det som varit och att vi återigen skall göra skolan statilig, pekpinnar, dumstrutar etc. Jag delar inte alls den synen. Vi lever i en ny tid och våra barn och unga har inte minst tack vare dagens avancerade informationssamhälle utvecklat nya fantastiska färdigheter. Vi måste utgå ifrån dagens verklighetsbild och visioner för framtiden även när vi utvecklar skolan. Ordning och reda är viktigt men det är inte synonymt med att en lärare står längst fram i en skolsal och alla elever förväntas att sitta och lyssna. Det är år 2011.


Nu skall vi fixa det här problemet.

Dubbdäcksförbud

Sanningen
De som lyssnade på den direktsända intervjun av mig på Upplandsradion bör tydligt förstå vad jag säger. Intervjun är bra och ger utrymme för att nyansera frågan om hur vi kan förbättra luftkvaliteten i centrala Uppsala. Inslaget är till skillnad från t ex TV4s inslag inte redigerat. Jag säger inte att vi skall ompröva dubbdäcksförbudet idag. Jag säger att det inte är ett självändamål med ett dubbdäcksförbud utan att det är en metod av flera som vi politiker fattat beslut om för att vi skall få ner halten av de farliga partiklar som sätter medborgarnas hälsa i fara. Utöver dubbdäcksförbudet har kommunen också testat nya bränsleformer i bussar, vi har beslutat om att mer regelbundet och tidigare sopa upp gruset på gatorna med ny teknik, vi demonstrerade mot att inte våra tågförbindelser fungerar (vilket leder till att många istället väljer att ta bilen för att komma till och ifrån jobbet) och vi ser på möjligheterna att införa en central miljözon som skulle kräva mer miljövänliga tunga fordon i centrala staden. Det finns idag inget ärende som handlar om att det däckförbud som nu finns skall upphöra.


Gardfjell spär på politikerföraktet
Maria Gardfjell är sig lik. Hon öser ur sig osakliga och lögnaktiga påhopp. Om Stefan Hanna "tar något ur luften" så är det farliga partiklar som Centerpartiet och övriga Alliansen kommer att fortsätta att hitta förbättringar mot. Den dåliga luften är oacceptabel både ur perspektivet att vår hälsa utsätts för oacceptabla angrepp och vi riskerar dessutom dryga böter från EU om vi inte klarar de luftkvalitetskrav som ställs. Gardfjells retorik bidrar i allra högsta grad till att spä på det politiker förakt som redan finns. Vi behöver fler politiker som är ideologiskt förankrade, som är mer faktabaserade och som respekterar medborgarna i sin retorik. Det innebär inte att man inte kan vara kritisk mot t ex bidragsfuskare.


För avancerad retorik?
Möjligen har jag än så länge en retorik som är för avancerad. Jag tycker att man skall sätta saker i sitt sammanhang. Det är oseriöst att svara ja eller nej på komplicerade frågor där det är respektfullt mot invånarna att försöka få dem att förstå t ex alternativ och sammanhang.

tisdag 22 mars 2011

Elakhet

Handlar det om avundsjuka?
Hur kommer det sig att människor är elaka? Handlar det om avundsjuka? Handlar det om ett bristande självförtroende? Handlar det om att de själva blivit utsatta för elakhet under sin barndom? Det är säkert en blandning av skäl. Helt klart är att det finns elaka människor. När man själv råkar ut för elaka människor kan jag inte låta bli att reflektera över hur man bäst skall förhålla sig till dem. Vad tror du är bästa sättet? Skall man ignorera dem? Skall man slå tillbaks med samma mynt? Skall man vända andra kinden till istället? Det är självklart så att man får situationsanpassa sina motdrag men i grunden tror jag aldrig det är meningsfullt att använda elakhet tillbaks. Jag tror inte det hjälper dem då de har något fundamentalt problem som sannolikt kräver behandling.

Olika personlighetstyper
Genom åren har jag skolats återkommande om att vi människor kan delas in i olika personlighetstyper. Inte minst är det viktigt när man säljer produkter och tjänster för att lättare kunna sälja det man erbjuder. En vanlig modell är att man delar in oss i personlighetstyperna gul, röd, blå och röd. Vissa typer är ledare och andra följare. Vissa är visionära och andra är byrårater. Det är en grov förenkling av "systemet" men klart är att "systemet" med personlighetstyper är värdefullt. Det är värdefullt då det ur ett generellt perspektiv stämmer och om man förstår det kan man bättre försöka möta olika personlighetstyper med budskap som de bättre kan ta till sig. Tror du på liknande system? Hur mycket av våra personligheter tror du är ärvda och hur mycket formas av den miljö vi växer upp inom? Många med vetenskaplig skolning anser att arvet är helt avgörande. Vissa politiska krafter menar att miljön är helt avgörande. Vad tror du är mest avgörande för vår personlighetsutveckling?

måndag 21 mars 2011

Är guld värt sin vikt?

Guld
Gudet fortsätter att vara en bra placering. Lite besviken på mig själv att jag inte tjänat lite mer pengar på guldutvecklingen. Alla som bott i Asien vet att de allra flesta asiater som får ihop lite tillgångar mer än gärna köper guld. Eftersom allt fler asiater blir medelklass och rika är det rätt givet att guldpriset skall gå upp.... Ibland skall man inte tänka så mycket utan endast gå på sin magkänsla och på sina beteendeobservationer. Tror du att guldpriset fortsätter upp? 

Är de nya regionerna i Sverige rätt väg framåt?
Kommer de nya regionerna, som skall definiera Sverige, göra oss effektivare och bättre på att fånga en positiv framtid? Hur undviker man att det är de lägsta ambitionerna och de minst arbetsvilliga som får sätta farten för hela regionens utveckling? Hur görs vettiga regionindelningar i förhållande till de naturliga regionerna som redan finns? Varför är t ex inte Mälardalen en naturlig region? Det börjar bli hög tid att engagera sig i regionfrågan. Om inte "marknaden" hittat egna lösningar inna 2012 års utgång kommer överheten att fatta besluten åt oss. Eftersom Halland och Gotland får vara en egen region tycker jag att tanken är intressant om inte Uppsala skall vara detsamma. Decentralisera mera! Vad tycker du om de nya tänkta regionerna i Sverige?

lördag 19 mars 2011

Handlingskraftig minister

Aktivare ägande i statliga bolag
Det är inte så vanligt med ledande näringslivsföreträdare som blir ledande politiska företrädare. Jag tycker att det är synd eftersom en gedigen ledarskapserfarenhet inom näringslivet starkt kan bidra till att våra offentliga verksamheter utvecklas bättre. Jag tycker att Peter Norman, finansmarknadsminister, är ett exempel på ett sådant undantag som verkar göra ett bra jobb. Med den pondus som hans tidigare erfarenheter ger honom tvekar han inte att "sätta ner foten" och bl a kräva att styrelser presterar ett bra jobb. Eftersom regeringen, tyvärr, inte kan genomföra fler utförsäljningar av statliga bolag kan han säkert göra mycket mer nytta i att skärpa ägandeutvecklingen av statens bolag. Inte minst tycker jag att det var bra att han sparkade Lars Westerberg som gav den sparkade Vattefallschefen Lars G Josefsson väldigt förmånliga "tack och hej" vederlag. Det räcker gott och väl med de enorma ersättningar han fått under sin tid som VD. Jag känner en föredetta GD/VD för Vattenfall. Han tjänade mycket mindre men jobbade väldigt mycket för att se till så att bolaget utvecklades så bra som möjligt i alla fall.

Kompetens även i statliga bolag tack
Nyligen tillsattes en ny ordförande i Svenska spel. Den tillsättningen tycker jag var en besvikelse och där gjorde inte Norman och hans departement ett bra val för oss skattebetalare och ägare till verksamheten. Det finns gott om affärsmässigt skolade personer som också fårstår utmaningarna med ett spelföretag och med internet/mjukvarubranschens tekniska utmaningar. Hur kan man välja Anitra Steen? Det känns inte seriöst. Ja, ja, ja bortsett från den plumpen tycker jag att Norman gör ett bra jobb. Nu hoppas jag att han ser till så att fler statliga styrelser blir bemannade med duktigare personer och personer som fattar att uppdraget är att ge oss skattebetalare/ägare maximalt värde. På Vattenfall finns tydligen mycket att göra då ryktena gör gällande att de gjort många dåliga förvärvsaffärer under förra ledarskapet som kommer att kosta oss ägare mycket i framtiden..... Varför har Vattenfall sex av tretton styrelseledamöter som är arbetstagarrepresentanter? Det räcker väl med två eller max tre! In med starkare kort i våra styresler!!!

fredag 18 mars 2011

Molnet som tar över

Molnet som tar över
Det börjar nästan bli tråkigt att följa IT och Telecommarknaden. Det handlar i princip bara om hur "the cloud" och sensorer tar över. Sensorer är intressant men "the cloud" är ju nästan bara en återgång till stordatorer som interagerar med lite smarta terminaler och dagens användarvänliga människa/maskingränssnitt och smarta applikationer. Precis som på de traditionella stordatorernas tid är underhålls och skalfördelarna stora med att dela kraft istället för att distribuera så mycket kraft som inte behövs. Det är dessutom mer miljövänligt att hushålla bättre med kraften via "cloud technology".  Jag måste tillstå att det i kampen om försäljningsframgångar runt "the cloud" också pågår omfattande och intressanta omstruktureringar av IT branschen. Inte minst av företag som HP och Dell.

Politisk erfarenhet värdefull
Jag blev nyligen kontaktad av en ledande person inom HP som erbjöd mig ett intressant förändringsuppdrag. HP har försökt ställa om tidigare med varierande framgång. HP är ett lysande exempel på hur svårt det är att ställa om från att vara något idag till att bli något annat men ändå utifrån den nytta man vill vara med att skapa. Både HP och Dell har under flera år försökt förvärva sig in i mjukvaru och tjänstesektorn. Det har, som alltid, varit med varierande framgång. De allra flesta har min tidigare arbetsgivare IBM som lysande förebild. Ett hårdvaru och stordatorfokuserat bolag som verkligen lyckats ställa om och bli ett mycket lönsamt mjukvaru och tjänsteföretag istället. Att HP frågar efter mina förändringsledartjänster är inte så konstigt eftersom jag kommer från branschen och då jag jobbat väldigt mycket med dessa frågor inom IBM, Enator och på Ericsson. Det som var roligast med frågan var att de även ansåg att min tid och mina erfarenheter inom politiken är värdefull. Tror du att det kan vara så att min tid inom politiken kan vara värdefull inom industrin? Det är idag otänkbart för mig att ta ett liknande uppdrag eftersom jag gett ett löfte till Uppsalas invånare och dessutom fortfarande värdesätter att inte ständigt behöva resa runt i världen.

torsdag 17 mars 2011

Allt har sin tid

En stund på jorden
Allt har sin tid. Inte minst livet självt. Vissa av oss får ett händelserikt och långt liv och andra får korta och rätt likformiga liv. Finns bra eller dåligt ur det perspektivet? Jag tror inte det. Det är upp till var och en att känna vad som är ett meningsfullt liv eller inte och tiden vi lever här är knappast mer intressant än vad vi fyller vår tid med. Vissa fyller sina liv med så mycket att ett relativt kort liv ändå blir en relativt rik stund på jorden. Ying/Yang rules.

Hedersamt
Efter några händelserika och myckt roliga år som ordförande för Företagarna i Uppsala är jag nu avlöst av Kajsa Lindner. Det var med en stor glädje jag kunde konstatera att Kajsa ville och fick förtroendet att leda verksamheten framåt. Under sin tid som vice ordförande har hon verkligen visat att hon klarar av att ta ansvar och att leverera bra resultat. Hon är dessutom en mycket sympatisk person. Eftersom uppdraget är helt ideellt och rätt krävande är jag särskilt imponerad över att hon vill tjäna medlemmarna och Uppsala på detta viktiga sätt.

Jag bugar och bockar för det hedersamma och viktiga uppdrag som jag fick utföra under min tid som ordförande. Tack till alla medlemmar i Företagarna Uppsala för ert förtroende och för ert aktiva stöd under mitt ledarskap! Uppsala och Sverige behöver många fler företagare och framförallt företagare och företag som vill och kan växa för att försvara och utveckla vårt välstånd!

tisdag 15 mars 2011

Aktivt lärande

Aktivt lärande är bäst
Gymnasieelever som träffades på Uppsala konsert och kongress, där de genomförde ett rollspel i form av förhandlingar som representanter för olika länder i FN, för att försöka förhandla fram ett klimatprotokoll, de fick verkligen prova på aktivt lärande på riktigt. Jag tyckte rollspelet var ett exempel på aktivt lärande när det är som bäst. Vem kan inte förstå värdet av ett bra tal eller ett bra lobbyarbete efter en sådan övning?

Miljösminarium
Efter mötet med gymnasieeleverna i Uppsala åkte jag på miljökonferens i Sthlm där bl a kungen vände blad och gav utmärkelse till Malmö kommun som särskilt bidragit till en miljö och klimatsmartare framtid. Mycket floskler och flärd. Jag önskar att liknande möten bjuder på mer "hands on" utbyte som leder oss framåt i klimatförbättringsarbetet! Varför tror du att vi har så många meningslösa möten, inte minst inom miljö och klimatområdet? Är det helt enkelt så att väldigt många av oss människor gillar att ha möten för mötenas skull?

måndag 14 mars 2011

Stress

Negativ stress
Livspusslet kan verkligen bjuda på stunder av negativ stress. Ibland kan det bli lite för mycket. När man har mycket och krävande utmaningar, i många sammanhang samtidigt, och på toppen av det får med sjukdomar i bilden, då blir det lätt lite stressigt. Det är inte kul när det blir lite för mycket. För mig kliar det i kroppen och jag blir lätt kort i tonen. Hur blir du när du hamnar i situationer med mycket negativ stress? Som tur är känns det som att sjukdomen, som tar bort de små tidsmarginaler jag har, inom kort är historia.


Positiv stress
Normalt tycker jag inte att stress är något negativt. För mig är det en extra krydda att ha mycket att göra. Hur är det för dig? Det sägs att det t o m är bra med positiv stress då det utsöndrar ämnen i våra kroppar som stimulerar till bättre förmåga. Visst är det imponerande hur våra kroppar fungerar. Våra kroppar är verkligen intressanta som metaforer för de allra flesta system i världen. Vi behöver m a o inte gå längre än till oss själva för att förstå vad som krävs för att ett system skall fungera bra eller dåligt. Trots att det är så "enkelt", varför är det så få som verkar utifrån det perspektivet?

söndag 13 mars 2011

Kontraster

Kontraster
Stundtals är kontrasterna stora i våra liv. Det fruktansvärda som hänt och händer i Japan blir en skarp kontrast till mycket trevligt 40-årskalas. Skillnaderna är svindlande mellan att vara på fest bland människor som har trevligt och som äter gott och alla de människor som drabbats och drabbas av jordbävningar, tsunamis och härdsmältor i kärnkraftverk. Eftersom jag fortfarande har bekanta som är saknade, och eftersom jag känner många som kommer att drabbas hårt om kärnkraftsverkens haverier blir omfattande, är det omöjligt för mig att ha riktigt roligt just nu.


Nära berör
Allt blir alltid så mycket mer på allvar när man är direkt berörd av något som händer. Jag engagerade mig mycket för att stötta alla de miljoner som nyligen drabbades av översvämningarna i Pakistan. Trots den mycket stora katastrof som det var/är fick jag aldrig i närheten av de starka känslor som jag nu känner för det som händer i Japan. Självklart har det att göra med att jag har varit väldigt mycket i Japan och att jag känner många människor som lever där. Jag försöker hjälpa till så mycket jag kan från Sverige men, som vanligt, är budskapet från mina japanska vänner att de uppskattar viljan att hjälpa till men att de klarar sig själva.

lördag 12 mars 2011

Känslor

Känslor styr världen
Det är nog så att känslor och inte förnuft som styr världen. Inte minst är det ofta osanningar som blir sanningar i människors vardag via de kanaler som informatinonen sprids. Bara för att ta ett exempel har dagens Europa mycket att tacka 1000-talets muslimer för att vi i Europa utvecklades till vad vi är idag. På 1200-talet bjöd det arabiska folket på sina i jämförelse imponerande filosofiska och vetenskapliga kunskaper som gjorde att Europa vaknade upp ifrån ett underutvecklat samhälle i förhållande till anra civilationer på jorden. Dagens känslor säger att vi skall ta avstånd ifrån t ex muslimer, jag tycker att vi skall se till så att vi, som i Toledo, kan leva sida vid sida och leverera mer positiv utveckling än vad vi sett tididigare. Huvudproblemet med känslor är, precis som med Strindberg, att vi utgår ifrån oss själva. Världen är inte så enkel.
Allt är relativt
Även en mindre begåvad inser att allt är relativt. Einstein bevisade att det är så.
Jag hoppas att allt fler ungdomar vågar lära sig vår riktiga historia och inte minst av alla misstag vi gjort genom generationer. Civilisationernas framsteg har varit imponerande men bakslagen har också varit många genom vår historia. Det är viktigt att lära sig att alltid sätta in en frågeställning i olika sammanhang och att också försöka se ett problem från andras perspektiv. Om våra yngre blir ännu bättre på att förstå att allt är relativt så ser framtiden ljusare ut.

fredag 11 mars 2011

Naturens kraft

Mina tankar hos de drabbade
Till att börja med är mina tankar med det japanska folket i den svåra stund som många personer och familjer nu upplever i Japan. Inte minst mina vänner, föredetta kollegor och bekanta som drabbats och fortsätter att drabbas av naturens enorma krafter. Särskilda tankar till en vän som förlorade sin dotter i gårdagens kaos. Jag hoppas att inte alla deras kärnkraftsverk nu skapar en ytterligare katastrof. Tänk vad "fjuttigt" mycket är när man ställer det i förhållande till händelser som t ex de som nu sker i Japan. Tänk vad mycket negativ energi vissa kan lägga på att det t ex finns mindre brister i snöröjningen......

Träning, träning och träning
Som vanligt handlar framgång om ambition och därefter träning, träning, träning och åter träning. När jag bodde i Japan fanns viljan att tygla naturens krafter. Inte minst de gamla japanska trädgårdstraditionerna vittnar om viljan att kunna styra naturen. Självfallet vill japanerna göra allt de kan för att styra naturens enorma krafter. Japan har en lång historia av jordbävningar. Tre kontinentalsocklar möts strax utanför Japans kust och det gör att risken för jordbävningar är mycket stor. Ur det perspektivet känns det mindre lämpligt med så många kärnkraftsverk i området. I pricip hade vi jordbävningar varje vecka när jag bodde där. Endast en gång var jag med om en som mätte 7.2 på Richterskalan. Varje månad tränade vi alla jordbävningsscenarier! Enorma pengar satsas på system för att försöka förutse jordbävningar. Bostäderna byggs väldigt rubust. Det är bl a därför som byggnaderna står kvar även när de har så kraftiga skalv. De t o m river hus efter bara cirka 30 år och bygger nytt för att säkra den senaste och skalvsäkraste konstruktionen. Jämför det med de betydligt mindre skalven i Kina och Haiti där 100.000 tals personer dog.

Futtigt men sannolikt
Nu är det mycket sannolikt att världen går mot en lågkonjunktur igen. Oron i mellanöstern och därtill kopplade höga energikostnader och nu katastrofen i Japan, världens tredje största ekonomi, kommer att få effekt!  Små utmaningar för oss i vår del av världen i förhållande till alla oskyddade civila som t ex i Libyen utsätts för en enormt mycket starkare militärmakts kraft eller det japanska folkets lidande och utmaningar efter det som nu drabbat och drabbar dem. Det är viktigt att ha perspektiv på sin egen tillvaro. Tycker du att vi är bra på att ha perspektiv på vår tillvaro i Sverige?

Företagargalan 2011 en succé

Företagargala för fortsatt välstånd
Företagargalan 2011 för att premiera särskilt goda företagarinsatser under 2010 blev återigen en succé! Framförallt en stor eloge till Kajsa Lindner som återigen genomförde projektet med MVG! Det är värt att berätta att allt arbete som hon gjort för att starkt bidra till att Uppsala kommun blir allt mer företagsamt är ideellt! Vi blev över 400 positiva människor som samlades på Uppsala konsert & kongress! 

Ett särskilt grattis till Hansofts grundare som blev årets företagare! 

Champagne, underhållning/föreläsning, god mat med vin, prisudelningar + löpande underhållning, vinnarskål med champagne i samband med att HELA Allmänna sången gjorde ett fantastiskt köruppträdande och därefter mingel och disco! Vi var många som hade väldigt trevligt : ). Jag hoppas att fler över 35 dansar nästa år.......................

Eftermingel
Som vanligt hör jag till dem som vill dansa och mingla så mycket som möjligt...... En generös "efterfest" bjöds in till och klockan var tidig när jag lade mitt huvud på kudden och snabbt kunde njuta av några timmars sömn. 

torsdag 10 mars 2011

Energivampyrer och Öppet hus

Tänk om man slapp de få energivampyrer som alltid dyker upp i alla sammanhang... Vad mycket mer man skulle få gjort och vad mycket roligare det skulle vara. Varför tenderar det alltid att finnas några få personer som är experter på att suga ur energin från alla andra runt omkring sig?

I huvudsak börjar Centerpartiet i Uppsala att bli en härlig samling medlemmar som gemensamt jobbar med samhällsutvecklingsfrågor och med att hitta former för hur de förändringar vi tror är bra kan få ett verkligt genomslag. Eftersom vi är ett öppet parti funderar jag på om vi skall bjuda in till ett öppet hus så att alla som är intresserade av att få veta hur vi jobbar får chansen att lära sig det. Vi är öppna, transparenta och gör vårt yttersta för att allas röster skall bli så bra hörda som möjligt. Vi tror det skapar bästa väg framåt. Vad trod du?

tisdag 8 mars 2011

Fantatiska kvinnor

Ett mer jämställt samhälle
Tyvärr behövs en kvinnodag. I vart fall under en dag är det bra om många reflekterar över kvinnors situation i Uppsala, Sverige och världen. Sverige måste fortsätta utvecklingen mot att bli ett mer jämställt samhälle. I stora delar av världen har kvinnorna bara börjat att få den frihet och de rättigheter som vi tar för givna i vårt land. För 100 år sedan fick inte kvinnor rösta i Sverige. 100 år är inte så länge sedan. Jämställdhetsarbetet måste växlas upp, inte minst med tanke på det stora behov av arbetskraft som krävs inom kort när alla 40-talister lämnar den reguljära arbetsmarknaden. Våra kvinnor är fortfarande en kraftfull energikälla som kan släppas lös ännu mer om villkoren blir mer jämställd.

Fantastiska kvinnor
Det finns en massa fantastiska kvinnor. Jag tycker att det är väldigt bra att många av dessa fantastiska kvinnor, på olika sätt, lyfts fram de senaste åren och därigenom bidragit till att bli föredömen för andra kvinnor som vill, kan och vågar. Inte minst Maud Olofssons (C) kvinnliga ambassadörsprojekt gjorde fler imponerande kvinnliga företagare synliga. 

I morgon är det företagargala i Uppsala. På galan finns många exempel på fantastiska kvinnor som vill, som kan och som vågar. Kajsa Lindner, Anna Sundström, Maria Ingelsson, Sara Arons, Marie Tesséus-Ling, Kaija Carlson, Lotta Triller, Helena Waller, Ingrid Hovstadius, Feven Ghirmai, Lena W Jansson, Jenny Claesson, Liza Darberg, Petra Wall, Lovisa Mörner, Celina Fällbom, Elsa Fries, AnnChristine Norrström, Ylva Lindahl, Camilla Berglund, Annika Hellström, Eva Ullström och Zeid Andersson är några exempel på dessa imponerande kvinnor och härliga personligheter som jag snart har förmånen att träffa på  galan. Tack alla kvinnor för att ni finns! Livet hade inte varit möjligt utan er!


måndag 7 mars 2011

Energikris

Kan stor förändring bara ske efter kris?
Är det bara i krislägen som individer, organisationer och länder kan tänka om? Många är de som tror det. Varför är det så? Varför är det så svårt att följa utvecklingen och utifrån det förstå om man tappar konkurrenskraft eller förstå att lagets sammansättning inte fungerar för att klara de ambitioner man har? Är möjligen svaret att det alltid finns så många som sänder olika budskap om sakernas tillstånd och många av oss väljer att lyssna till de som säger det som man vill höra, kan det vara så? Känner du till någon fråga där det råder global enighet?

Energikris
Nu när många i Sverige hurrar över hur fantastiskt vårt land går kan det återigen vara dax för en ny dipp i konjunkturen. Konjunkturcyklerna tycks bli allt snabbare och otrevligare. Elmarknadens oligopol och oljeprisets utveckling hotar nu vår (Europas) knappt återhämtade ekonomi. Självklart kommer Sverige att följa med ner om vi nu går in i en ordentlig energikris. Är det nattsvart om det inträffar? Knappast. Det kanske är hälsosamt om det sker, för då blir det än en gång påtagligt för de flesta att vi måste hitta fler alternativa energikällor. Att ersätta oljan handlar inte "bara" om att minska den negativa klimatpåverkan. Det handlar också om att ett allt för högt oljepris, i en oljeberoende värld, blir förödande för världens oljeberoende länder och dess medborgare. Det kanske är dax att damma av handlingsplaner och lära från 70-talskrisen.........

lördag 5 mars 2011

Invandring och öppenhet

Undvika den invandrarfientliga utvecklingen
Det är glädjande för svensk framtid att Alliansen och MP kunde enas om ramverken för invandringspolitiken under förra veckan. Det innebär förhoppningsvis att Sverige kan undvika den invandrarfientliga utveckling som vi under en tid har kunnat följa i Danmark. Det räcker dock inte med denna överenskommelse! Alliansen, och gärna tillsammans med MP, måste också våga ta i problemen som finns kopplade till delar av den invandring vi haft och har. Peter Wolodarski skriver om denna överenskommelse i DN http://www.dn.se/ledare/signerat/allians-for-sverige

Ta i problemen
Min bedömning är att utmaningarna störst kopplat till flyktingar, papperslösa och ensamkommande barn. Med utmaningar menar jag framförallt att vi är dåliga på att hjälpa dessa personer att på olika sätt bidra i vårt samhälle och därigenom få en bättre självkänsla och öka chansen att snabbare känna sig som invandrarsvensk. Handläggningstiderna runt dessa medmänniskors ärenden måste också kortas utan att göra avkall på rätten till juridiska prövningar.

Del av ett regeringsalternativ
Wolodarski (DN) skriver bl a att Centerpartiet tidigare var rädda för att släppa in MP i Alliansen. Det hoppas jag inte är sant. Det är fel utgångspunkt för att inte samarbete. Det är en utgångspunkt som inte håller i längden. Jag tror och hoppas att skälet för att C ser det som svårt att samarbeta med MP är att många av deras företrädare (säkert många andra engagerade också) är väldigt vänsterorienterade. Om de anses vara socialliberala så är det bara att hoppas att de på sikt kan bli en del av ett regeringsalternativ, när alla vänsteridéer försvunnit.

Lobbyiser
I dagens DN kan man också läsa att S vill reglera lobbyverksamheten. Jag tror det är fel väg framåt. Lobbyister har alltid funnits och många är värdefulla som t ex arbetsgivareorganisationer och facken. Sättet att minska lobbyisternas inflytande ligger i att de politiska organisationerna måste attrahera många fler medlemmar! Fler medlemmar --> mer kapacitet för att ta fram egna genomarbetade förslag.

Partibidragen kan hållas hemliga
De flesta partier önskar en total öppenhet om varifrån de olika partierna får sina pengar. Bl a M och SD motsätter sig det. Jag tycker att det är fullständigt oacceptabelt att partier, som vid makten kan styra väldigt mycket av våra gemensamma pengar, inte tvingas redovisa varifrån de får sina intäkter!!! Varje företag måste göra det! Varför skall partierna vara undantagna? Vad är det de döljer? Gör om! Gör rätt! Gör det nu!

Empati
P.S "Grodorna" inom media är mer eller mindre allvarliga. Om det nu stämmer att två svenska officerare i Afganistan inte har dödats av sina kollegor är det mycket dåligt av media att sprida liknande felaktiga budskap. Budskapet om att de skjutits av sina egna var på alla löp och i alla TV-nyheter. Lite mänsklig empati kanske skulle läggas in som årlig utbildning för alla mediala redaktioner. Undrar om de som tryckt och sänt dessa nyheter försöker förstå hur det känns för dessa stupade mäns anhöriga och nära vänner när liknande budskap slås upp som förstanyheter. Jag tror inte de bryr sig. I vart fall inte rubriksättarna och de som skriver ingresserna.........

Spelregler

Ständiga anpassningar
Varför finns spelregler (inklusive lagar)? Kan det vara för att vi kollektivt skall kunna röra oss i en gemensam riktning och för att vi inte allt för ofta skall döda eller skada varandra i destruktiva konflikter? Kan det vara för att en idrottsgren skall förstås, hur skulle den upplevas av alla som deltar och tittar om ingen förstår vad som är ramverket runt tävlingen och vilka prestationer som anses särskilt imponerande? Hur skulle vår demokrati fungera om vi inte hade en ordning för hur den är tänkt att fungera? Våra spelregler har vuxit fram baserade på många generationers erfarenheter. Spelreglerna uppdateras hela tiden, av de lag som vill överleva, för att vara relevanta i sin tid. Det är viktigt att förstå ett spels spelregler om man ger sig in i "leken". I alla managementutbildningar jag deltagit i har det varit en av de bärande delarna av träningen.

Det demokratiska spelet
Det förvånar mig att det finns folkvalda som inte förstår de spelregler som gäller inom vår demokrati. Det är tråkigt för dem som inte respekterar spelreglerna men framförallt tråkigt för medborgarna som inte får det som de skall kunna förvänta sig av folkvalda. Några exempel på våra demokratiska spelregler är;

- En majoritet av en församling bestämmer och övriga accepterar denna ordning för att systemet skall ha någon chans att fungera
- Om inget parti har egen majoritet i en beslutande församling måste flera partier gå samman för att få en demokratisk majoritet och därigenom kunna leda den beslutande församlingen. I Sverige har det varit möjligt för ett tidigare stort parti att ensamt leda en minoritetsregering med stöd från andra partier i riksdagen. De partier som ingår i en maktgrupp måste enas om ett gemensamt handlingsprogram och samtliga partier måste hela tiden vara beredda att kompromissa. Inget parti kan utgå ifrån att det får som det vill. Inget parti kommer att accepteras som samarbetspart vid makten om man ständigt väljer att göra regeringsfrågor av varje tillfälle då man inte får som man vill.
- Den som inte sitter vid makten "ritar i vatten" dvs har väldigt lite att säga till om. Om man inte ingår i makten förväntas man bedriva en aktiv oppositionspolitik, vilket innebär ett ständigt och öppet ifrågasättande av maktens beslut.

Respektlöst
Att inte respektera medborgarna genom att inte spela enligt de spelregler som finns tycker jag är oacceptabelt. Vad tycker du? Personer som inte respekterar det förtrondeuppdrag de fått sviker väljarna. Ibland finns dessa personer, de brukar kallas politiska vildar, och inga partier gillar dem. De flesta medborgarna gillar dem inte. De enda politiska företrädare som möjligen kan sägas ha ett mandat att föra en egen linje är de som med stöd i personval fått ett starkt personligt mandat från medborgarna. Även personer som fått ett starkt personstöd i sitt uppdrag måste dock visa medborgarna full respekt genom att acceptera våra demokratiska spelregler. Visst finns det frågor som för en individ eller ett parti kan vara så känsliga att man tvingas rösta mot det lag man tillhör. De tillfällen då det är så allvarliga situtioner är mycket ovanliga. Det är viktigt att respektera vår demokrati och våra medborgare. Churchill sa ofta att demokratin inte är perfekt men tills vi har något bättre är det det bästa vi har.   


fredag 4 mars 2011

Att lära av andra

Lyssna och lära av andra
Vissa väljer den hårda vägen framåt i livet. Andra väljer att lyssna och lära av andra och därigenom göra sin egen väg så smidig som möjligt. Talesättet "att man aldrig lär av historien" är väldigt talande. Allt för många lyssnar inte och lär inte av andras erfarenheter trots att de oftas finns väl dokumenterade i olika historiebeskrivningar eller lättillgängliga genom att fråga någon med erfarenhet. Varför är det så? Kan det vara det tvetydiga ordet ödmjukhet som spökar igen? Kan det vara så att det finns allt för många som inte tror att de har något att lära av tidigare generationer eller av andra människors erfarenheter? Ofta tror jag tyvärr att det är så. Det är klokt att lyssna på andra. Det är också väldigt klokt att återanvända andras dyrköpta erfarenheter och att ständigt jämföra sig med de bästa.

På ett annorlunda sätt
Det är väldigt vanligt att förlustbringande eller väldigt underskottstyngda offentliga verksamheter relativt snabbt kan vändas till vinst eller budgetbalanserade verksamheter när någon annan tar över driften. Varför är det så? En förklaring är enkel och det är att alla stora verksamheter, i en allt för onyanserad utsträckning, belastar sina enheter med vansinnigt mycket övergripande administrativa avgifter. Man måste ju betala alla höga direktörslöner....... Förutom att en ny ägare kan slippa alla dessa övergripande administrativa kostnader har de direkt en annan syn på hur man kan driva verksamheten på ett annorlunda sätt. Väldigt ofta är de också duktiga på att ständigt jämföra sig med andra liknande verksamheter för att ständigt bli bättre och bättre. I dagens SvD brännpunkt var det en intressant artikel om detta fenomen kopplat till kommunal verksamhet.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/forlust-blir-vinst-i-andras-hander_5980021.svd

torsdag 3 mars 2011

Effektivt klimatarbete

Ambitionerna är höga
Sverige, och inte minst Uppsala kommun, har höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet. Centerpartiet har väldigt höga ambitioner och har många aktiva medlemmar som brinner för en politik som bättre bidrar till en positivare miljö och en mindre negativ klimatpåverkan. Inte minst handlar miljö- och klimatutmaningen om vårt långsiktiga behov av hållbar energiförsörjning som kan ge våra kommande generationer ett fortsatt välstånd.

Är vårt miljö- och klimatarbete effektivt?
Enligt riksrevisor Claes Norgren är många av Sveriges klimatåtgärder både kostsamma och verkningslösa. Som så ofta anses problemen vara kopplade till ineffektiva och otydliga mål, dålig uppföljning och bristande transarparens. Varför tror du att det är så?

Att vi blir mer effektiva i vårt miljö- och klimatutmaningen är ju en väldigt viktig fråga. En del av problemet är väl, som vanligt, att inte frågan upplevs som akut av många. En annan förklaring kan självklart vara hur regeringen väljer att organisera detta viktiga arbete. Visst har vi ett miljödepartement men vi har också många andra departement som gör sina egna prioriteringar. Många av dessa andra departement är mäktigare än miljödepartementet. Statsrådsberedningen och finansdepartementet har ett avgörande ansvar för att helheten blir som de övergripande målen siktar mot. Om kritiken är befogad så klarar, eller vill inte, de mäktigaste krafterna inom statsrådsberedningen och finansdepartementet av att koordinera det viktiga miljö- och klimatarbetet så att varje satsad krona i stöd eller skattelättnader ger ett stort önskt värde tillbaks. Jag tycker att det, som skattebetalare, är bra att vi har organ som löpande följer upp om önskade effekter förverkligas och hur mycket olika åtgärder kostar. Dessa "obundna" analysorgan ger förhoppningsvis bra underlag för lämpliga korrigeringsåtgärder.

onsdag 2 mars 2011

Från höga höjder blir fallet jobbigare

Igår hade vi en mycket intressant, som oftast, föreläsare på min Rotaryklubb. Föreläsaren är en av Sveriges främste USA kännare och han talade just om USAs utveckling. Budskapet var tydligt. De dominerar idag fortfarande världsekonomin, militärt, den moderna  kulturen etc etc. Det är dock ett ledarskap som är väldigt hotat. Kina och Indiens ekonomier rusar framåt men han trodde att det mest sannolika scenariot är att USA faller på helt egna nationella grepp. De två mest allvarliga greppen ansågs vara 1) Den allt mer ansträngande skuldbördan och det enorma budgetunderskottet i både stater och i den federala makten. 2) Konflikten mellan Demokrater och Republikaner blir allt mer polariserad, framförallt pga "The tea-party movement". Polariseringen gör att landet blir handlingsförlamat att ta i de viktiga och stora frågor som de måste ta tag i om de vill fortsätta att vara en unik stormakt. USA är påväg mot en hård inlandning inom kort. Vi får se om Obama hinner göra någon nytta innan hans tid som president är över. Varför tror du att alla stormakter faller, förr eller senare?

tisdag 1 mars 2011

Ödmjukhet

Att vara ödmjuk
Vid flera tillfällen den senaste veckan har jag hört att det är viktigt att vara ödmjuk. Vad innebär det att vara ödmjuk? Jag roade mig med att fråga runt lite och få olika människors svar på den frågan. Nedan följer några exempel på "översättningar";

Att;

- inte vara glad när andra är ledsna
- ge beröm även om man själv får skäll
- inte tro att man är något (dvs Jantevariant)
- förstå att man är minst lika begränsad som alla andra
- inte utnyttja att man har fördelar i förhållande till andra 

Rätt och fel
Det mest intressanta var att många inte kunde klä ordet i någon översättning. Hur skall man tolka det? Att det finns ord som många använder men som få förstår innebörden av kanske? Jag tycker att det är viktigt att visa människor respekt. Jag förväntar mig att i utbyte få respekt. Det är min utgångspunkt vid mänskliga relationer. Vissa personers tolkningar av ordet ödmjukhet tycker jag inte om. Jag kan inte förstå varför man skall vara undfallande eller varför man inte skall använda sina kunskaper bara för att det kan upplevas som att man inte är ödmjuk (vad det nu betyder). Om jag använder exemplen på översättningar ovan kan jag konstatera att ordet inte är tillräckligt bra definierat för att jag skall gilla det. Det jag vet är vad som är rätt eller fel ur mitt perspektiv. Om det innebär att inte vara ödmjuk när man tydligt markerar att något är fel, då är jag gäna en person som saknar ödmjukhet. Tycker du att det finns en bra förklaring av ordet och vad innebär ordet för dig?