onsdag 29 april 2015

Mot hållbarare tider

Jobb och välfärdsbygget 
Svenska kärnkraftverk avvecklas. Med tanke på flera anläggningars ålder, stor produktion av billig el, världsledande kunskap inom hållbara energislag på våra universitet och möjligheterna för svensk industri inom sol-, vind- och bioenergi är det positivt att vi går mot ännu kraftfullare satsningar på fossilfria och hållbara energikällor. Svenska affärsmöjligheter måste tillvaratas bättre! Vi måste få fram många fler företag inom växandene affärssegment och som anställer många i Sverige. Delkomponenter, systemlösningar och tjänster inom hållbara energislag kan bli mycket värdefulla välståndsmotorer om vi sköter våra kort bättre. Konkurrensen är enorm men jag är övertygad om att vi kan! Svensk konkurrenskraft är kraftigt hotad. Bristen på riktigt riskkapital är ett av problemen. Samtidigt är vi fortfarande ett av världens innovativaste folk. Det är en viktig komparativ/jämförande fördel. Vi måste dock kaxa till oss och bli bättre säljare! Av det jag tagit del av hittills av regeringens energipolitik bidrar den inte imponerande till att svenskt företagande inom energisektorn stärks. Och avvecklingsbeslutet av två kärnkraftsverk har fattats av Vattenfall. Regeringen vågade inte, eller klarade inte, att vara först med nedläggningsbeslut. Svensk hållbarhet mår bra av ett kraftigt stärkt näringsliv inom sektorn för förnyelsebar energi!
http://mobil.dn.se/ekonomi/reaktorer-pa-ringhals-stangs-tidigare/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar