måndag 30 mars 2015

Jobbfientliga

Saltsjöbadsavtal 2.0
Sverige har en otidsenlig arbetsmarknad! Den är både feldesignad ur ett tidsperspektiv (informations och tjänsteåldern) och utifrån faktumet att väldigt många flyktingar inte kommer in på arbetsmarknaden. Är det bara fackets, särskilt LOs fel? Nej. Den förra och den nuvarande regeringen har en stor skuld och oförmågan att tänka modernt har ett högt pris både för enskilda människor och samhället i stort. En ny ordning på arbetsmarknaden brådskar! Vem eller vilka läser upp det dödläge som vi har mellan arbetsmarknadens parter? Centerpartiet har i huvudsak de nödvändiga reformförslagen men oviljan att genomföra omfattande tidsanpassningar låter tyvärr vänta på sig.

Vi måste få en betydligt större lönespridning än idag. T ex måste det bli billigare med introduktionsjobb för unga och nysvenskar. Arbetsförmedlingen måste skalas ner till en beställar och kontrollmyndigheter med ett öppet IT system för matchning mellan utbud och efterfrågan på arbete. Dessutom måste det bli en skyldighet för kommuner att tillhandahålla arbetsuppgifter för arbetsdugliga människor som levt på försörjningsstöd längre än 6 månader. Och en matchande skyldighet för människor med försörjningsstöd att utföra de arbetsuppgifterna. Uppgifter som t ex handräckningsstöd åt våra garantipensionärer, skolvärdar, snöröjningsförstärkning, naturområdesrenhållning, läxläsningsstöd, områdesvärdar etc. Uppgifter som gör vårt samhälle bättre men där ersättningar utöver försörjningsstödet och andra bidrag inte är möjliga. Dessa reformer skulle snabbt göra Sverige starkare och inkludera många fler i vårt gemensamma samhällsbygge. Vad väntar vi på? Facken kan väl säga ja till reformerna om pensionsförvaltarna garanterar att de inte längre ger tjänstemannabolagens ledningar högre ersättningar än tio gånger medelinkomsten inom bolaget.
http://www.di.se/artiklar/2015/3/30/debatt-vi-forvantar-oss-mer-av-regeringen/

söndag 29 mars 2015

Berg och dalar

Upp och ner
Fjällen är härlig. Berg och dalar bjuder på härliga naturupplevelser, backarna bjuder på rolig och fysiskt ansträngande upplevelser och restauranger och barer bjuder på tjo och tjim. Skidsemester är den bästa tycker jag. Särskilt när solen också bjuder på sin fulla kraft på en blå himmel.

Tyvärr är det även kraftigt upp och ner inom svensk politik. Den svagaste, mest oerfarna och mest naiva regeringen någonsin för Sverige fort mot stupet. När en politiskt inriktad journalist som K-G Bergström väljer att uttrycka sig som han gör, i bifogad artikel, om alla förslag som regeringen nu vill få med i budgeten då har vi bekymmer i Sverige. Stora bekymmer. Nyval! Skrota Decemberöverenskommelsen!
http://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/den-kansligaste-av-alla-skattehojningar/

http://mobil.svd.se/nyheter/uppror-inom-m-mot-allianstaktik_svd-4446003

lördag 28 mars 2015

Nyårsfirande och månadsfirande

Bokslut
Igår var jag på nyårsfirande med runt 1.000 kurder. Musiken var stundtals härligt dansinspirerande, kvinnorna färgsprakande klädda och ringdansen inkluderande. Alltid trevligt med fest.

Traditionen bjuder att partiernas Uppsalaledare får tala till gästerna. Det gäller att variera talets innehåll. Jag är ju inne på femte gången som jag deltar och jag utgår ifrån att alla lyssnar noga. Två budskap framförde jag. Uppsala och Sverige är vårt gemensamma, det förpliktigar att vi hjälps åt att utveckla vårt närsamhälle framgångsrikt. Och att det kanske är omodernt med 365 dagars nyårsfiranden. Självklart ska vi ta varje chans till fest men är det inte dags att göra bokslut och sätta nya mål månadsvis i den moderna informationsåldern? Visst är det väl så att de upplevelser och intryck som en människa för 100 år sedan fick under ett år, det får många idag under en månad. Nyår är kul och ska fortsatt firas men är det inte dags att fira månadsboksluten? Som så ofta är det näringslivet som leder utvecklingen och som skapar förutsättningar för ett generellt välstånd. Vet du att den årsskifteshysteri som rådde under min inledande näringslivstid idag är ersatt med månadshysteri! Tempot skruvas upp för att höra till vinnarna i en allt tuffare global konkurrens. Hörde nyligen att Google globalt kör stenhårda uppföljningar per vecka. Med det accelererande globala trycket så är det minst relevant att släppa lite på trycket minst en gång per månad och mångkulturellt festa. God ny månad! Leder oss mot goda nya år. Det blir oxå lite mer inkluderande eftersom vi idag har vårt nyårsfirande, kineserna har sitt, perserna sitt osv. En bra idé av många som behövs för ett mer framgångsrikt integrationsarbete. Månadsfesterna kan bli våra gemensamma! Vad väntar vi på?

fredag 27 mars 2015

Ansvarstagande

Rimligt ansvarstagande
Att företagare som byggt och skapat företag där de är verksamma som huvudägare och belönar sig själva med höga ersättningar om bolagen är lönsamma är en sak, att ägarrepresentanter till tjänstemannastyrda företag godkänner orimliga ersättningar till företagsledningarna är oansvarigt.

I väldigt många av våra stora tjänstemannastyrda företag är vårt pensionskapital via olika fonder som t ex AP-fonden storägare. Det är osmakligt och oansvarigt att de godkänner orimliga ersättningspaket till berörda bolagsledningar. Jag kan inte klandra företagsledare som försöker att få så höga ersättningsupplägg och så mycket förmåner som möjligt, men jag klandrar ägarrepresentanterna som inte kan hålla emot. Det är inte enbart orimligt ur ett aktieägarperspektiv utan också utifrån ett samhällsutvecklingsperspektiv. Varför ska t ex arbetstagarorganisationer hålla tillbaka sina löneökningskrav när det sticker enormt i ögonen på 99,8% av befolkningen att de som redan tjänar massor får mycket högre ersättningar samtidigt som övriga förväntas ligga still? Oavsett om det rör sig om väldigt få personer så är det en oklok och oacceptabel väg framåt. Ansvaret faller tungt på våra pensionsfondsbolag och dess ledningar. Sverige har tillräckliga utmaningar och behöver inte också få en lönerörelse som allt snabbare styr oss mot en Greklandssituation. Sverige behöver en nybyggaranda där vi enas kring att åter göra landet företagsamt. Annars kommer välfärden att inom ett decennium haverera.
http://www.di.se/artiklar/2015/3/18/de-tjanar-50-ganger-mer-an-en-vanlig-industriarbetare/
http://www.skaraborgslanstidning.se/artikel/258759/har-girigheten-en-grans

Vi behöver system som driver mot att alla som kan ska jobba
För att klara att försvara den generellt höga välfärden måste vi göra samhället och dess olika system smartare. A-kassesystemet är inget undantag. Idag finns 28 A-kassor som administrerar en statligt (skattebetalarna) finansierad försäkring. Bl a innebär det 28 olika reklamkampanjer kopplad till en statlig försäkring. Dessa 28 verksamheter är alla medlemmar i SAM-organisationen och driver opinion mot staten att höja A-Kassan. Om jag har förstått rätt finansieras cirka 40% av medlemmar till respektive A-kassa och övriga 60% finansierar du och jag över skatten. Det är inte orimligt att tro att LO är en huvudaktör i kampen om högre A-kassenivåer. Om jag har fattat rätt så kan systemet liknas med att alla våra försäkringskassekontor skulle konkurrera med varandra.... Om man istället för som nu skulle ha en myndighet och sedan branschavdelningar skulle det mycket sannolikt innebära att ständiga strukturomvandlingar skulle genomföras betydligt snabbare än idag. D v s omställningen från arbeten som inte längre efterfrågas till de som efterfrågas skulle gå fortare. Samhällsnyttan skulle bli mycket stor.
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Sysselsattningsgrad/Alliansen införde tidigare en faktor in i A-kassesystemet som drev på ständigt nödvändiga strukturförändring men den togs konstigt nog bort av Alliansregeringen under 2014! Återigen permanentar vi strukturproblem som enligt mig inte skyddar utan hotar ett världsledande socialt grundtrygghetssystem. Socialdemokraterna och LO tror att detta är viktigt för fackens överlevnad...
Men varför har vi en obligatorisk sjukförsäkring och inte en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring? Om vi istället gör om systemet till en myndighetsutövning och samtidigt ändrar LAS så att den bygger på annat än först in sist ut, då har de flesta goda incitament för att vara med i ett fack. Suck. Vi behöver reformera mycket i Sverige. Om vi vill klara det generella välståndet på nuvarande höga nivå! Vi går annars mot en verklighet där allt färre ska försörja allt fler. Och allt fler som är i behov av omsorg och vård. Hur ska det finansieras? Jo, genom att fler arbetar inom yrken som efterfrågas. Särskilt som efterfrågas inom näringslivet.

torsdag 26 mars 2015

Tröttsamt

Drivkrafter
Inom näringslivet är drivkrafterna att både förverkliga idéer och att tjäna bra med pengar på idéutvecklingen. Inom politiken syftar idéerna till att leda mot ett blomstrande samhällssystem utifrån olika politiska grundinställningar till människors beteenden, förmågor, egna ansvar osv. I Uppsala och Sverige brukar idéverkstadens ramar uttryckas som att man ska utveckla samhället ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Men politiken har ett väldigt begränsat utrymme utan ett väl utvecklat och framgångsrikt näringsliv. Och det inkluderar en ständig förnyelse av näringslivet.
http://www.hrinfo.se/inre_drivkrafter_och_motivation_12008.asp
http://news.spegeln.se/leader/vinst-viktig-drivkraft-for-att-fa-bra-valfard/


Välståndets grundpelare är företagsamheten! Tyvärr förstår väldigt många människor inte detta enkla och självklara samband. Därför kan företagarfientliga krafter få makten i en kommun och i ett land som Sverige. Vissa tror att politiker och de offentliga institutionerna kan skapa basen för välståndet. Så är det inte! Och i vårt nya globala informations och tjänstesamhälle blir en klok näringslivspolitik viktigare än någonsin. Men tyvärr vinner man inte val på att ha den bästa lokala näringslivspolitiken. Den politik som skapar förutsättningar för t ex skola, omsorg och vård. Allt för ofta vinner man val genom att ge löften som sedan kan kompromissas bort och genom att ge löften inom områdena skola, omsorg och vård. Inget fel på att skola, omsorg och vård är väldigt viktigt MEN det är klokt att hålla tungan rätt i munnen och försöka förstå vad som är hönan och vad som är ägget i välståndsbygget. Och det är klokt att rösta på partier som genuint förstår företagsamhetens avgörande betydelse för välståndsbygge. Vänsterpartierna är inte sådana partier!
http://www.gottsundaskolan.uppsala.se/vardegrund.html
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=36&article=V2288


Opposition
En god vän med stor politisk erfarenhet har många gånger uttryckt hur vansinnigt tråkigt det är att vara i opposition jämfört med att vara vid makten. Jag håller med honom. Under förmiddagen var jag på ett "seminarium" om delar av kommunens näringslivsutveckling. Det värsta med oppositionspolitiken är att behöva se hur tidigare bra arbete monteras ner eller t o m avvecklas och ersätts med något nytt bara för att det ska vara så i den politiska världen. Att göra så inom näringslivspolitiken är olyckligt. Men jag förstår att det blir så eftersom många saknar tillräcklig näringslivserfarenhet för att göra kloka metodval för att uppnå positiva effekter. Det är ju tyvärr vänstern som styr Uppsala idag.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Politisk_opposition


För att du som är företagare ska få en viss känsla av vad det innebär att vara i opposition försöker jag beskriva en liknande situation. Tänk dig att du säljer ditt företag (glömmer de pengar du fått) där du varit med och byggt upp grundidéerna och anställt de 36 medarbetarna. Du sålde till ett kinesiskt bolag men du blev tvungen att lojalt jobba vidare under tre år för att få 75% av köpeskillingen. Det kinesiska ledarskapet kommer in. Du ser hur personalen behandlas helt annorlunda och utifrån helt andra glasögon. Du ser hur kundkontakterna hanteras enligt ditt perspektiv fel. Och du ser hur produkt/tjänsteutvecklingen går i helt fel riktning. Och trots att du försöker få den nya ägare att göra saker bättre så får du inget gehör. Och eftersom dina 75% är kopplade till företagets utveckling under treårsperioden förlorar dina sålda % snabbt i värde. Inom kommunpolitiken är 75% perspektivet att jag också är skattebetalare och Uppsalaälskare. Kan du känna min frustration?


På mötet togs det upp att rikspolitikerna måste bli klokare. Det är att hoppas på för mycket. Jag köper inte att ansvaret för att strategiskt jobba med lokal näringslivsutveckling ligger på riksdagens bord. Både det strategiska och taktiska arbetet för att försvara och utveckla Uppsalas välstånd ligger i Uppsala och ingen annan stans! Om man inte tänker så och arbetar utifrån det så uppnår ett lokalsamhälle inte en bråkdel av sin positiva möjlighet. Nyval! Även i Uppsala!
http://granskning.eu/post/97562663132/nyval-i-sverige-2015


onsdag 25 mars 2015

Välkomen till verkligheten....

I betraktarens ögon
Vi har över sju miljarder mänskliga verkligheter på jorden. Varje människa bildar sin egen uppfattning om verkligheten. Och verkligheten är den närmaste som berör mest och den långt ifrån som berör minst. Så fungerar vi människor.

Häromdagen läste jag en dålig artikel med rubriken "välkommen till verkligheten". Den handlade om att Uppsalaborna, och övriga i Sverige, nu fått verkligheten i sin verklighet då de fattiga EU migranterna snart finns överallt i våra stadsrum. Men det är ur mitt perspektiv en felaktig analys. Oavsett vad vissa tycker och vill så är vår värld uppdelad i olika samhällen som byggts upp på olika sätt. Det har lokalbefolkningen skapat eller gett utrymme för. Och varje plats har utformat olika sociala välfärdssystem. Det är bl a därför som EU samarbetet i huvudsak inte inkluderar enskildas rätt att utnyttja valfria sociala system inom unionen.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sv&catId=85

Den mänskliga verkligheten är väldigt komplex. Som sagt, upplever våra sju miljarder människor på jorden olika verkligheter. De verkligheterna är nära eller avlägsna och de påverkas starkt av i vilken kulturell kontext vi föds, hur välutbildade vi är, hur benägna vi är att gräva efter fakta, hur vi mår etc. Och precis som vi individuellt har mycket olika liv så har olika grupper av människor på vår jord väldigt olika livsmiljöer och livschanser. Tänk att det finns människor som tycker att alla borde vara och ha det lika. För mig är det en hemsk tanke.

Uppsalas verklighet är inte att invånarna tigger på gatorna för att få ett bättre liv. I Uppsala tar vi sedan många år hand om våra svaga och erbjuder alla möjliga former av stöd till dem. Däremot gör vi inte det för alla EUs invånare. För om vi skulle göra det skulle det system som vi byggt upp i vårt lokalsamhälle (Sverige och dess delar) kollapsa. Tiggarna i Sverige är inte en del av den svenska verkligheten för våra invånare men ett tydligt exempel på hur vissa EU länders verkligheter starkt skiljer sig från vår. Vi lyckades bygga upp ett lokalsamhälle som genom flit och relativt lite korruption klarade av att ge våra svagaste en dräglig tillvaro. Den verklighet som tiggarna representerar är framförallt Rumäniens verklighet. EU-samarbetet exkluderar rättigheten för enskilda medborgare att fritt ta sig till de länder med mest generösa sociala skyddsnät. Är det viktigt att försvara den överenskommelsen? Är det inte så att om vi inte klarar att upprätthålla EU överenskommelserna så kommer vi att se en utveckling där de sämsta sociala trygghetssystemen blir norm inom hela unionen, vill vi det?
http://www.dn.se/stories/stories-sthlm/dn-granskar-tiggeriet-i-stockholm/
http://www.dn.se/sthlm/livsvalen-tiggeri-eller-prostitution/


tisdag 24 mars 2015

Krav och förankring

Världens lyckligaste folk
Visst vet du att när man försöker mäta hur lyckliga och välbefinnande jordens människor känner sig så kommer danskarna etta. Det är imponerande. Jag har alltid gillat att jobba ihop med danskar, norrmän och finnar. Generellt är de väldigt olika varandra och oss svenskar. Danskarna är utan tvekan de tuffaste, krassaste och dem som minst accepterar att någon ska bestämma över dem. Och bland Europas affärsfolk är danskarna och holländarna generellt sett i en klass för sig.Nu har den store Stefan Löfvén blivit upprörd på sina danska kollegor... Den danske statsministern, Socialdemokrat, Helle Thorning Schmidt, har enligt honom och en del andra svenskar en "tuff" ton mot invandrare. Jag antar att Socialdemokratin i Danmark fortfarande kommer ihåg sitt ursprung att göra landet till ett generellt välståndsland för alla, då måste man föra en politik som klarar det. Därför tolkar jag danska Socialdemokrater som att dom vill tillbaka till socialdemokratins ursprung där parollen "gör din plikt, kräv din rätt" var bärande. I kampanjer använder nu S uttryck som "kommer du til Danmark skal du arbejde" och Maja Panduro, S, sägs säga "samtidigt ska vi behandla nyanlända på en ordentlig och rimlig nivå. Men till det hör också att vi ställer krav, och det ska vi vara ärliga med, vilka förväntningar vi har på folk!". Du tittade väl på min korta film som jag publicerade nyligen? Där jag talade om hur viktigt det är att vi försvarar våra under hundratals år framarbetade grundvärderingar. De för oss viktiga grundvärderingarna får inte tas för givna, då gör vi ett stort misstag. Och varför finns inga fattiga EU tiggare i Danmark?
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/helle-thorning-schmidt-omojlig-i-sverige_4432337.svdRegionombildning
Försöken att rita om kartan över den svenska kommunala och regionala uppdelningen fortsätter. Att det behövs nya indelningar är uppenbart för den som är insatt i landets olika utmaningar. Målsättningen är bl.a. att minska 21 landsting till färre regioner. Och möjligen att halvera antalet kommuner. Om vi begränsar regionerna till säg 11 stycken och avgränsar deras uppdrag till sjukvård och kollektivtrafik, då tycker jag att vi kan skrota landstingsvalet! Eftersom Sveriges riksdag mest svenskanpassar EU lagstiftning/direktiv kan de nationella politikerna behöva ordentlig sysselsättning. Eftersom de också har bedrövligt mycket ledigt finns även ledig kapacitet där. En ordning där riksdagslistorna blir längre och där man först fyller på med riksdagsfolk för att sedan fylla på med regionalt anknutna representanter till Riksdagens regionförbund. Visst blir det en form av ovanifrån upplägg MEN representanterna är ju valda underifrån. Så är det i alla fall inom Centerpartiet. Och regeringen är den svagaste någonsin så de får lobba ordentligt om de ska lyckas med en större förändring.....
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/regeringen-ritar-om-sverigekartan_4430243.svd
måndag 23 mars 2015

Ännu ett sviket löfte

Vad är löften värda?
Gång efter gång tvingas vi följa det tragiska regerandet av Sverige via media. Det börjar nästan kännas som att man vill göra som allt fler ungdomar sluta att ta del av mediernas förmedlade nyheter. Inte nog med att regeringen ställer till det för svenskt välstånd mer och mer de närmar sig redan svenskt rekord i svikna vallöften. Ett av dessa löften var att göra en återställare kopplat till sjukförsäkringssystemet.
http://mobil.unt.se/start/sjukkostnader-okar-ovantat-snabbt-3650726.aspx

Men nu börjar Socialdemokraterna, som i vart fall har en historik av att bry sig lite om välskötta offentliga finanser, inse att det är oklokt att göra en 100% återställare kopplat till sjukförsäkringen. Trots att det svenska folket är bland världens friskaste och bland dem som lever längst har vi samtidigt haft och har väldigt många sjukskrivna. Visst är det en intressant paradox. Efter S och MPs avisering om att prövningstillfällen för ersättningar ska tas bort rusar åter kostnaderna för sjukskrivningar och assistansersättning. Försäkringskassan har begärt ytterligare 5 miljarder kronor bara för i år. Från att regeringen i valrörelsen sa att de skulle avskaffa den bortre gränsen så snart de får makten har de nu ändrat budskapet till "att slopa den bortre gränsen så snart det går.....". Då blir det som vanligt med så kallat tillfälliga lösningar, de blir permanenta. För hur många år sedan skulle inte värnskatten ha avvecklats enligt löften? Men jag förstår att regeringen har problem med pengarna eftersom de kör Sverige rakt in i väggen med obegåvad diplomati, sanslös hantering av skattebetalarnas 100% ägda bolag etc. Vad väntar vi på? Vill vi ha en regering som ständigt klantar sig? Vill vi ha en regering som inte fick folkets stöd men som regerar samtidigt som de gav löfte efter löfte som dom sviker. Inte minst löftet att de inte skulle ifrågasätta överskottsmålet under en konjunkturcykel. Nyval!

söndag 22 mars 2015

Vad har hänt?

Tidevarv komma, tidevarv gå
Under min tid då jag varit politiskt medveten har det i Sverige funnits gott om regeringar och regeringsföreträdare som inte imponerat på mig. Och många gånger har Sverige haft minoritetsregeringar. Aldrig tidigare har jag dock upplevt en så inkompetent, destruktiv och samtidigt, utan en dum Decemberöverenskommelse, svag regering. Hur är det möjligt att göra så mycket fel och så mycket skada för svenskarna på så kort tid? Det är ofattbart eftersom jag utgår ifrån att en regering med kollektivt ansvar lyckas undvika idiotiska ställningstaganden. Det måste väl ändå finnas minst åtta vettiga Socialdemokrater i regeringen som borde kunna nyttja sina vetomöjligheter i grupp? Men då uppstår självklart nya regeringsproblem och de vågar väl inte heller riskera sina fina uppdrag... Sverige har hamnat i en stor demokratisk kris. Riksdagen är dysfunktionell och klarar inte uppdraget att värna och utveckla Sverige positivt för svenskarna! Hur blev det så här? Och hur är det möjligt att inte dagens opposition kraftigt ökar sitt folkliga opinionsstöd när regeringen är så historiskt inkompetent och vilse?
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sa-mar-partierna-pa-den-installda-valdagen/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ewa-stenberg-vilsen-allians-raddningen-for-regeringen/

Reformer för tidsanpassning
Löfvén och LO lever kvar i en gammal tid som inte längre finns. Varför väljer en stadsminister att ha en så verklighetsfrämmande världsbild? Varför klarar inte t ex LO av att leda utvecklingen mot en arbetsmarknad som är tidsenlig och som kan parera faktumet att vi lämnat industrialismen och mycket snabbare behöver anpassa samhällssystemet till den tid vi nu kommer att leva i under överskådlig tid, informations- och tjänstesamhällets tid? Eller har jag fel? Att kommunal tycks acceptera individuell lönesättning väljer jag att tolka som att dom har en viss insikt om vad som krävs för att försvara det generella välståndet. För försvaret av det generella välståndet är väl särskilt viktigt för LOs medlemmar? Kompetens och prestation är det som ska värderas, inte anställningstid!
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tunna-argument-for-individuella-loner_4428535.svd

Samtidigt önskar jag att bl a LOs ledning, och andra som tycks sitta fast i en gammal verklighetsuppfattning, snart förstår varför det är viktigt att se oss medborgare också som välfärdskunder. Kunder när vi behöver offentligt finansierat stöd eftersom vi betalar världens högsta skatter. Som medborgare har vi skyldigheten att betala skatt. Den skyldigheten ger mig rätten att behandlas som en viktig kund oavsett om jag ska tjänas av en offentlig produktionsverksamhet eller ett företag. Denna ordning är viktig för att pressa på kvalitetsarbetet, se till att vi får maximalt för våra skattepengar och göra politiken mer viktig som framförallt folkets mätbara kvalitetsövervakare. Jag delar GPs förvåning över att det finns borgerliga partier som inte tveklöst står upp för denna självklarhet.
http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2663558-hellre-kund-an-undersate

Paradigmskiften
Jag har landat i varför inte svensk lagstiftning och offentliga verksamheter ställs om för att vi bättre ska kunna försöka att bevara vårt generella välstånd. Det är som alltid en fråga om kompetens och erfarenhet. Hur många av våra ledande folkvalda tror du har en omfattande eller ringa kunskap och erfarenhet av  grunderna i informationssamhället? Hur många av våra ledande folkvalda tror du har en omfattande eller ringa kunskap och erfarenhet av vad en konkurrensutsatt tjänsteverksamhet innebär? USA har bl a kapitaltillgång, invånarrörlighet, en entreprenöriell kultur och arbetsrättsregler som betydligt bättre än inom EU kan reformera samhället till vår nya tidsålder. För att förstå hur vilse vi är inom EU, inklusive i Sverige, bifogar jag en artikel om hur den nya ekonomins Mecca, Silicon Valley, och dess entreprenörer sågar den amerikanska regeringens oförmåga att t ex skapa de spelregler som behövs även i vår nya tidsålder. Personligen känner jag inte alls för att engagera mig i rikspolitiken eller inom EU. Min slutsats är att vi bara kan utveckla våra samhällen positivt genom att i våra kommuner driva nödvändiga och möjliga förändringar. Förändringar som utnyttjar nya möjligheter och som ställer om det lokala samhället trots alla hinder från utomstående. I denna välfärdskamp är civil olydnad ett legitimt verktyg. Hur ska den som inte ser verkligheten kunna leda oss rätt? Om du är vilse i djungeln, väljer du att lägga ditt öde i händerna på en lokal person med lokalkännedom eller på den som suttit centralt och skrivit instruktioner och gjort en karta?
http://www.washingtonpost.com/news/on-small-business/wp/2015/03/20/why-washington-drives-innovators-and-entrepreneurs-nuts/

lördag 21 mars 2015

Kvinnor

Verkligheten
Tjat, tjat och tjat. Jag fick tidigt lära mig att repetition är kunskapens moder. Därför väljer jag att tjata om att den officiella verklighetsbilden av Sverige är falsk. De stora samhällsutmaningarna får inte den offentliga och respektfulla debatt och debattid de kräver. Och varför är det så när vi trots allt sägs ha en regering och flera partier i opposition? Kan det vara för att ämnena är svåra och känsliga? Och att det krävs omfattande reformer som t ex LO ogillar? Oavsett så är detta förödande för kommande svenska generationer om oförmågan och oviljan att ta i de omfattande, och rimligen av proffspolitiker kända, samhällsutmaningarna inom migration & integration, äldreutvecklingen och ett allt för svagt lokalt näringsliv. Det är befriande att Sverige fått en mycket klarseende och modig ledarskribent på Göteborgs-Posten. Alice Teodorescu ka förhoppningsvis bidra till att Sverige snart på allvar försöker hitta ordentliga vägar för att undvika social kollaps. Du som läste min blogg igår kan kanske tro att Alice hittade inspiration där till sin ledare idag. Det tror jag gärna ; ). I Uppsala och i Sverige inkluderar våra demokratiskt framarbetade värderingar och lagar alla.
http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2662744-alice-teodorescu-utanforskapet-kan-inte-losas-med-fritidsgardar

Och varför en Decemberöverenskommelse?
Huvudsyftet med Decemberöverenskommelsen var att neutralisera SD och göra det lättare för en minoritetsregering att kunna regera. M, FP, C och KD accepterade genom överenskommelsen en kraftig vänstersväng i svensk politik. Något som INTE svenska folket gett sin välsignelse för. Och det minsta man kan begära som medborgare i AB Sverige är att de som gjort överenskommelsen då också tar ett ansvar för att försöka genomföra breda överenskommelser inom skolpolitiken, migrationspolitiken, skattepolitiken, försvarspolitiken och socialförsäkringsområdet, men det ser vi inget av. Huvudproblemet för att det inte sker antar jag är MP! Skrota Decemberöverenskommelsen! Nyval!
http://www.di.se/di/artiklar/2015/3/21/ledare-helgens-installda-val-loste-inte-lasningarna/

Jag bestämmer
Vi lever i ett massivt informationssamhälle. Vi lever också i en värld där ledare anstränger sig mycket för att bygga en image runt sitt personliga varumärke. I detta varumärkesbygge inkluderar självklart stylister färgval på kläder, val av assessoarer, färg på naglarna, mängd av smink etc. Och alla försöker ha tolkningsföreträde över hur jaget ska beskrivas. Det kan tyckas rimligt att jag har tolkningsföreträde om vem jag är. Men jag håller också med Lena Andersson när hon spyr lite galla över Gudrun Schyman och Annie Lööf för att dom ondgörsig över att journalister ställer frågor om deras nagellack, skoval eller klänningsval. Lena Andersson har en poäng med att det visst kan vara relevant eftersom det är ett försök att uttrycka något. Och parallellen till att män inte får frågan om skoval eller val av nagellack kanske har att göra med att vi ofta inte målar naglarna och våra skor är ofta extremt tråkiga jämfört med alla fantastiska valmöjligheter som kvinnor har.
http://www.dn.se/ledare/kolumner/lena-andersson-symboler-ar-sociala-ting/

fredag 20 mars 2015

Propaganda

Verklighetsuppfattning och sälj
Vem bestämmer vad vi tycker? Du själv? Hade dina föräldrar, syskon och andra nära en påverkan på din världsuppfattning? Tror du att du får olika världsuppfattningar om du växer upp i Sverige eller Sudan? Påverkas du av medias rubriker och ingresser även om artikelinnehållet säger något annat? Tror du annonsörer betalar miljarder för reklam om de inte är övertygade om att det fungerar för att styra våra beteenden? Tror du alla miljarder som satsas på politikerstöd i USA satsas utan att det påverkar vad politikerna ska tycka och göra? Det finns gott om saker som påverkar vår världsuppfattning. Inte minst det egna biologiska psyket. Och särskilt mycket påverkas vi av vår uppväxt, vår kunskapsinhämtning och våra egna praktiska erfarenheter. Om man förstår detta krävs nu ett mycket tydligare svenskt integrationsarbete. Vi kan inte utgå ifrån att människor med helt annorlunda bakgrunder än dem som fötts i Sverige av sig själva ska förstå på vilka basvärderingar det svenska samhället är uppbyggt. Vi måste 1) tydligt och ordentligt inkludera träningen om det i "välkommen hit"-paketet och vi måste 2) tydligt och alltid markera att vi inte accepterar annat här hos oss i det som kallas Sverige. Och i det Sverige får de som blir medlemmar i kommunerna och medborgare i landet en demokratisk rätt att försöka ändra på det svenska tänkandet som i många fall omsatts i olika lagar. Om vi demokratiskt vill ändra oss, då gör vi det. Hur kan detta vara svårt att förstå?
https://youtu.be/B6HFmgg7W00
https://youtu.be/B6HFmgg7W00

Bra eller dålig film?
Ingen av oss människor tycker helt lika som någon annan. Därför tolkas också en film eller en text helt olika beroende av en människas kulturella bakgrund, kompetens och erfarenheter. Så vad är en bra eller dålig film? Det finns generiska svar på den frågan om man lyssnar till och engagerar proffs. Och oavsett om man gör som jag, ett eget snabbt filminlägg, eller en dyr filmproduktion så kommer det att finnas gott om klagomål. Så är min relativt korta film ovan, som producerades av mig själv nyligen, ok för att förmedla budskapet att du och jag har ett gemensamt ansvar för att vårt närsamhälle utvecklas positivt. Och att vår flagga främst är symbolen för några av vårt samhälles viktiga basvärderingar. Och att dessa basvärderingar måste upprätthållas. Lyckades jag med att förmedla det trots att filmen gjordes väldigt fort?

Destination Uppsala, med uppdraget att sälja Uppsala, har köpt en film som syftar till att sälja Uppsala. Är det en bra säljfilm? Det finns en hel del bra med den men det är särskilt två saker som stör mig ordentligt med filmen. Till att börja med talar filmen om "vad definierar en stad" och "Uppsala, en stad".... Uppsala är en kommun som är mycket större än centralorten Uppsala. Det är en del av charmen och styrkan och av drygt 200.000 invånare bor ca 50.000 Uppsalabor utanför centralorten! Inte ok positionering! Dessutom är filmen över 5 minuter lång. Vad säger experterna om det? Ger dagens människor 5 hela minuter till något som ska sälja en destination till dem? Kanske, om det är slutfasen i en destinationsvalsprocess. Jag tror en Max 3 minuters intresseväckarfilm med mycket tydligare mottagarmålgrupp hade gett väldigt mycket bättre värde för pengarna. Vad tror du?
https://m.youtube.com/watch?v=gYFZnVikqog
https://youtu.be/B6HFmgg7W00https://youtu.be/B6HFmgg7W00

torsdag 19 mars 2015

Många hål att fylla

"Vi har råd"
Nästan dagligen får jag höra någon från MP, V eller Fi uttrycka att "Sverige är rikt" så vi har råd med allt. Inte minst att fortsätta att fortsätta att vara världsbäst på flyktingmottagande (som icke angränsande konfliktland), anhöriginvandring och fattigdomsbekämpning inom EU. Men hur bra mår Sverige och svenskarna TROTS att vi är världens högst beskattade folk? Generellt sätt kan jag konstatera att svenskar och alla andra som ges rätt till det svenska välfärdssystemet får väldigt mycket och till ok kvalitet jämfört med de flesta andra länder på vår jord. Om det inte hade varit så i världens högsta skattetrycksland hade skattetrycket varit en stor skandal och helt ohållbart. Och det höga skattetrycket är ur mitt perspektiv ohållbart i en global värld. Så stämmer vänsterns propaganda om att "vi har råd"? Nej! Vi har inte råd med allt och det finns betydande strukturella problem i dagens svenska samhälle. De största utmaningarna ligger fortsatt inom migration & integration, åldrande befolkning och ett på tok för svagt lokalt näringsliv. Men tillåt mig lyfta på några ytterligare utmaningar som visar att Sverige och dess kommuner inte är så rikt som vänstern tror.

Livet är fullt av prioriteringar och vägval
I en miljö med stark tillväxt tvingas vi inte till nedskärningar. Med en svag tillväxt, som nu, blir utmaningarna större. Och när den tillväxt som finns är extremt dopad av sedelpressar som rullar mer än någonsin är riskerna för bakslag enorma. Här följer några ytterligare stora svenska strukturella utmaningar som är symptom på att vi inte är så rika som vissa tror;
- våra garantipensionärer, "fattigpensionärer" (över 200.000 st) lever mycket ekonomiskt utsatt
- våra psykiskt sjuka och grova missbrukare faller sedan många år ofta mellan stolarna och far mycket illa
- våra ensamstående föräldrar har mycket svårt att få sina liv att både praktiskt och ekonomiskt att gå ihop
- den fortsatta urbaniseringen gör att allt fler på landsbygden lever allt mer isolerat och utan framtidstro
- vårt skolsystem klarar inte av att ge våra barn den bästa möjliga utbildningen utifrån barnens förmåga. Och väldigt många av våra barn riskerar livslångt utanförskap då vi inte ställt om arbetsmarknadens regler för att ge fler en chans in i självförsörjning.
- vår infrastruktur i form av järnvägsspår och allmännyttans miljonprogram är i bedrövligt skick. Samtidigt som vi behöver fler bostäder är standarden på många av dem som finns väldigt låg.
- vårt försvar klarar inte av att ge oss ett grundskydd och är kraftigt underfinansierat.
- sjukvården lyckas nästan aldrig klara sig inom givna ekonomiska ramar. "Vi kan ju hjälpa, då ska vi göra det".
Som du ser är det inte "bara" näringslivsutvecklingen, åldrandet och migration/integration som bjuder på svåra utmaningar. Och att höja redan världens högsta skatter är en dum väg framåt!


Värdeskapande
Så vad gör vi? Till att böja med måste vi öka skatteintäkterna utan att höja skatten. Det gör man genom att utveckla Sverige med en "utifrån och in" strategi. Hur blir vi mer konkurrenskraftiga i förhållande till vår omvärld? Hur ökar vi vår tillväxt genom många fler företag som växer och anställer i Sverige? Det är dags för svenska politiker att fokusera på intäktssidan istället för kostnadssidan. Och då menar jag absolut inte högre skatter i världens mest skattetyngda land!

onsdag 18 mars 2015

Mjukis eller hårding

Vilken skala?
När vi försöker placera in människor och grupper av människor inom politiken så används fortsatt den franska höger v/s vänsterskalan. Vissa anser att det skulle vara bättre att använda globalt orienterade v/s lokalt orienterade. Varför inte en mjukis v/s hårdingskala? I Sverige skulle naivisterna MP och Fi enkelt kunna placeras bland mjukisarna. Men om vi t ex tar kaosländerna Palestina och Israel, hur ser det ut där? Finns annat än hårdingar som kan få tillräckligt av folkets röster där? Det verkar inte så eftersom dom ständigt bråkar både verbalt och fysiskt. Kan det vara så att ett huvudproblem i Mellanöstern är att det finns gott om starka krafter i andra delar av världen som tjänar på en ständig konflikt mellan israelerna och araberna? Det måste väl vara så eftersom dom aldrig tycks kunna hitta en väg mot fred och ok samlevnad. Inte konstigt att denna konflikt även leder till oacceptabelt våld även i Sverige mellan dem som står på den ena eller den andra sidan.

Hatets och konfliktens sida
Yitzhak Rabin var en israelisk krigshjälte som blev israelisk president. Han insåg att den enda rimliga vägen för att hans folk skulle uppnå mer trygghet och en bättre ekonomi var fredens och samförståndets väg. Det kostade honom livet och han mördades under sin tid som president av en högerextremistisk judisk mördare.

Netanyaho tycks åter bli ledare för Israel. Nyligen blev det mycket bråk om att en journalist på SverigesRadio frågat Israels ambassadör i Sverige om inte judarna själva hade en skuld i att de regelbundet utsätts för ett oacceptabelt våld. Jag vet inte hur hon tänkte men möjligen var journalisten både dålig på engelska och tänkte sig inte riktigt för. Frågan rätt formulerad hade varit värdefull att få ett svar på. En ambassadör företräder sitt land och dess regering. Att man råkar vara född jude ska självklart aldrig i sig vara ett problem. Lika lite som det ska vara ett problem att födas i en kristen, muslimsk eller ateistisk miljö. Men som företrädare för ett land med en mycket konfliktsorienterad ledning är det relevant att ställa frågan om inte Israels makthavare har en stor skuld för att relationerna inte förbättras utan enbart försämras? När ledarna piskar upp en hatstämning hänger många "vanliga" på. Och eftersom Israel så ofta lyfts fram som en demokrati, till skillnad från sina kringliggande diktaturer, borde de vara smartare än att välja konflikt och hat. Men det är väl alla som av olika skäl tjänar på konflikten som gör att Rabins fredliga väg är söndersprängd. Det är djupt beklagligt att israelerna åter synes ha valt en ledare, och övrig ledning, som vann valet på att säga att de ska fortsätta att bryta mot FNs resolutioner och annektera palestiniers land. Och för att säkra vinsten gick också Nethanyao nyligen ut och var tydlig med att han, mot världssamfundets klokhet, vägrar att acceptera en palestinsk stat. De israeliska ledarna bidrar starkt till att konflikten i Mellanöstern också lever i t ex Sverige. Djupt beklagligt.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20485879.ab
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/segern-klar-for-likud_4416329.svd
http://www.nytimes.com/2015/03/18/world/middleeast/israel-election-netanyahu-herzog.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=a-lede-package-region&region=top-news&WT.nav=top-news&_r=0

Orimliga kostnader
Hur mycket får den förödmjukande konsten kosta? Yttrandefriheten är väldigt viktig att försvara. Jag och andra politiska ledare samt andra med makt ska ifrågasättas och utmanas. Det är vitaliserande och i bästa fall hindrar det även korruption. Men var går gränsen för det egna ansvaret när du eller jag    är konstnärer och bestämmer oss för att t ex kraftigt förödmjuka den svenska kungen och den monarki som många gillar? Eller kraftigt och förödmjukande porträtterar Jesus. Finns en gräns för hur mycket det får kosta att skydda en person som egenmäktigt tagit sig friheten att kraftigt förödmjuka många människor? Wilks personskydd kostar oss skattebetalare många miljoner varje år. Jag är nyfiken och skulle vilja veta vad hans framträdande i Karlstad nyligen kostade oss skattebetalare. Hovrande helikoptrar, tungt beväpnade poliser, stora avspärrningar m.m. Det lät väldigt dyrt. Men det är enskilda så kallade konstnärers rätt att ta en massa av våra begränsade resurser i anspråk...... Var var Rabins alla livvakter när hans liv släcktes? Han hade ju nått visdomens nivå och förstod att samförstånd och konfliktnedtrappning är smartare än motsatsen.
http://www.expressen.se/gt/lars-vilks-det-ar-ingen-lek-det-har/

tisdag 17 mars 2015

Stoppa invandringen

Social hållbarhet
Hur mycket invandring tål en markyta utan att kraftiga sociala konflikter uppstår? Får man fundera på det sättet? Hur mycket flyktingmottagande och till dem anhöriginvandrade tål världens mest generösa välfärdssamhälle? Får man fundera på det sättet? Helt klart är att det svenska folket funderar över dessa frågor och MÅNGA oroas starkt över den misslyckade integrationspolitiken. De av oss som hela tiden träffar och pratar med många människor visste självklart att det är på detta sätt. Och de som tycker att invandringen ska stoppas visar tydligt att de inte förstår hur välstånd skapas. Invandring handlar bland annat om återvändande svenskar och arbetskraftsinvandrare som starkt bidrar till svenskt generellt välståndsbygge. Återvändande svenskar och arbetskraftsinvandrare blir mycket sällan en integrationsutmaning och de är nästan alltid självförsörjande. Den stora migrationsutmaningen för välfärdssamhället är flykting och dess relaterade anhöriginvandring, samt de ensamkommande barnen. Det är fantastiskt att vi svenskar tagit och tar ett generöst flyktingansvar, men om vi fortsätter som nu blir det sociala och ekonomiska priset för högt. Så kan man tycka, och så tycker en mycket stor del av den svenska befolkningen. Och det är nästan bara de outbildade eller ideologiskt främlingsfientliga som ser invandring som ett problem.
http://www.unt.se/start/ingen-allman-ovilja-3642397.aspx


Verklighetsuppfattning

"Lögn, förbannad lögn och statistik". Med de orden startade professorn i statistik min första kurs under mina universitetsstudier. Helt klart är att UNTs ledare, som vanligt, väljer att se vår verklighet som de önskar se den. Inte som den är. Visst är vi svenskar väldigt oroliga över den tilltagande främlingsfientligheten. Men IPSOS och DNs opinionsundersökning kan inte tolkas på något annat sätt än att svenskarna nu är mycket skeptiska till en fortsatt hög flykting och relaterad anhöriginvandring och vi svenskar är mycket oroade över en misslyckad integration. I vart fall jag kommer att fortsätta att jobba för en hållbar migrationspolitik och en kraftigt förbättrad integrationspolitik. Om dessa samhällsutmaningar inte hanteras mycket bättre går våra barn mot en mycket socialt orolig framtid i ett ekonomiskt svagt land. Jag tänker inte bidra till en politik som leder våra barn mot kraftiga försämringar. Tänker du?
http://ipsos.se/150316-integrationen-i-sverige-far-underkant
http://www.dn.se/arkiv/ledare/bekymrad-solidaritet-praglar-flyktingsynenÅldrande befolkning
Och om man kan räkna, som allt färre i Sverige verkar klara av, innebär också vår allt äldre befolkning stora sociala och ekonomiska påfrestningar på AB Sverige och dess kommuner. På SverigesRadio kunde vi i morse höra att pensionssystemet inte klarar av att vi går i pension så tidigt som vi gör och att allt fler +55 tar ut möjlig pension redan innan de går i pension. Denna stora utmaning känner politikerna till men vem vinner val på att höja pensionsåldrar eller andra åtgärder som upplevs som försämrande? Reinfeldt lyfte på locket om pensionsåldern men debatten dog ut efter en månad. Vad är problemet? Jo, vi blir helt enkelt för gamla i förhållande till antalet år vi jobbar och bidrar till det gemensamma, så kan problemet enkelt uttryckas. Det är bl a i detta ljus som många godtrogna politiker tror att flyktinginvandringen ska rädda oss. Men då måste också de svenska systemen snabbt leda dessa nya svenska krafter mot självförsörjning. Det gör de inte nu.
https://secure.pensionsmyndigheten.se/PensionssystemetsFinansiering.html


Det blir socialt och ekonomiskt helt ohållbart med ett ofinansierat åldrande och att stora delar av våra flyktinginvandrade lever på försörjningsstöd och andra bidrag. Matematikkunskaperna behöver sannerligen förbättras i Sverige! Det brådskar med nödvändiga reformer! Och den tilltagande svenska åsiktspolariseringen är inte något positivt för Sverige.
http://www.dn.se/ledare/signerat/amanda-bjorkman-konsten-att-pressa-in-verkligheten-i-den-egna-tesen/måndag 16 mars 2015

Ditt ansvar

Sköt dig själv och skit i andra
På mellanstadiet hade jag en lärare som ofta använde uttrycket "sköt dig själv och skit i andra, gå din väg och ärligt vandra". Det var inte alltid roliga budskap när man själv straffades mycket hårdare än någon annan för att man t ex satt och pratade under en lektion. Men läraren kanske har rätt. Det kanske är dumt att bry sig om andra utan man ska helt fokusera på sin egen vinning och låta bli att bidra till att även andra kan få det så bra som möjligt? Även om det är dumt så är jag inte en person som bara kan se till mitt eget bästa så den vägen framåt har aldrig fungerat för mig. Men vems ansvar är det att ditt lokalsamhälle utvecklas positivt? Vems ansvar är det att det land du tillhör utvecklas positivt? Det är ditt ansvar! Och om de allra flesta tar det ansvaret så kan vi upprätthålla och utveckla ett rikt samhälle för alla. Det generösa samhället är inte hållbart om det endast innebär rättigheter. Vi har alla skyldigheten att bidra så gott vi kan till det gemensamma välståndsbygget.
http://www.dn.se/debatt/manniskor-har-eget-ansvar-for-att-bli-anstallningsbara/


Förändring
Polariseringen inom svensk politik är beklaglig. Det blir allt svårare att hitta breda och långsiktiga förändringar, reformer, som kan försvara vårt välstånd. I ett liknande politiskt klimat blir opportunismen och populismen mer omfattande. Hur ska det politiska systemet klara av att genomföra nödvändiga reformer när de flesta individer och partier vet att folket enbart vill höra löften om förbättringar? Tjat, tjat och tjat om vilka våra huvudproblem är. Ja, men repetition är kunskapens moder! En åldrande befolkning, misslyckad migrations och integrationspolitik och ett på tok för svagt lokalt näringsliv är våra stora välståndsutmaningar. Det är inom dessa områden som det krävs mycket lateralt tänkande och reformer! Och det brådskar, men det går på tok för sakta bl a på grund av den politiska polariseringen. Att Sony säger upp 50% av sin välutbildade och erfarna personal i Lund, att Ericsson flyttar utvecklingsverksamhet utomlands samt varslar över 2.000 personer, att SWEDBANK och SEB flyttar allt fler jobb till låglöneländer i Baltikum, att regeringen av egen kraft börjar avveckla svensk vapenexport är kraschindikatorer som du bör ta på största allvar om du vill att Sverige ska fortsätta att vara ett framgångsrikt land som erbjuder ok villkor för alla våra medborgare. Jag kan bara hoppas att de allt jobbigare låsningarna i svensk politik upphör. Vi behöver mer pragmatism och mindre idealism och ideologi. Och trots att många ogillar förändring så är den det enda säkra i våra liv förutom att vi alla dör.
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/entreprenorskap/2.1785/2.3020/forandring-ar-ett-tillstand-inte-ett-projekt-1.130284

Nordens huvudstad
I ljuset av att Sverige går en allt tuffare framtid till mötes så är det intressant att se hur danskarna flyttar fram sina positioner. Med stöd av ett gäng kommuner runt Stockholm kallar sig den svenska huvudstaden för "The capital of Scandinavia" och under helgen fick jag lära mig vad "greater Copenhagen" handlar om. Ur ett vikingaperspektiv är min uppfattning att Uppsala är Nordens huvudstad. Jag tycker Danmark och Sverige kan kompromissa och välja Uppsala till "the capital of the North". Jag tror att det går att få med Norge och Finland på den lösningen. Vad tror du?
http://www.nordiskunion.nu/pages/staden.htm
https://www.flashback.org/t1384230p38


söndag 15 mars 2015

Polarisering

Breda lösningar
Sverige har stora strukturella utmaningar som kräver reformer. Polariseringen inom svensk rikspolitik är inte positiv. I takt med att vi får allt svårare att klara internationell konkurrens, har för få lokala företag som växer här, en åldrande befolkning, fortsatt urbanisering, en hotfull granne i öst samt stora flyktingströmmar och anhöriginvandrade som vi inte lyckas inkludera och integrera i tillräcklig självförsörjning så behövs mindre polarisering. Om vi inte kan hitta majoritetslösningar för att försvara vårt generella välstånd går vi mot ett helt nytt samhälle fyllt med sociala konflikter mellan många olika grupper. Varför blir det såhär? Och som du ser är V och MP väldigt naiva. Och tyvärr verkar även S hamna bland de naiva.
http://www.dn.se/debatt/ideologisk-splittring-minskar-politikens-forandringskraft/

lördag 14 mars 2015

Ett ljus har slocknat

Rose Iskandar Hanna
Min farmor har avlidit 98 år gammal. Hon dog i Jerusalem på ett hem för föräldralösa barn där hon ägnat stora delar av sitt hårda och utsatta liv. Min farmor var armeniska som följde sina föräldrar som flykting till Jerusalem när dom flydde för sina liv undan turkar som mördade runt en miljon armenier. Det är makalöst att hon blev så gammal med tanke på all personlig sorg och alla ständiga konflikter som drabbar Jerusalems befolkning. Sedan nästan femtio år var hon änkling. Min faster dog som barn och alla Roses söner emigrerade utomlands. Även farfar Michael var flykting från Egypten där, och på många ställen, har kristna kopter ofta levt under stor otrygghet. Jag är en del av min farmor. Min helt armenska koppling har slocknat. Vila i frid farmor!

Social och ekonomisk hållbarhet
Vi ska fortsatt vara generösa mot människor i nöd. Men vi har också ett stort ansvar för att dem vi hjälper får en bra inkludering. Och vi kan inte acceptera att Sverige spricker och efter lång tid med social rättvisa får stor social oro, stora fattiga grupper, ett mycket sämre generellt välfärdssystem och bankrutta offentliga ekonomier. Du som följer min blogg förstår att jag tycker att GPs nya och hittills mycket duktiga ledarskribent förstått allvaret i svensk migrations och integrationspolitik. Vi har faktiskt ett ansvar mot våra egna barn att lämna något bra och hållbart efter oss. Naiviteten och dumheterna måste få ett slut mycket snart! Nyval!
http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2655957-alice-teodorescu-vagval-vantar-pa-integrationsomradetfredag 13 mars 2015

Idé och kompromissfabrik

Ebba Busch-Thor
"Vem är jag vem är du... levande charader" var en sång som sjöngs av Arja Saijonmaa. Ja, vem är alla människor man träffar egentligen? Hur mycket av deras personlighet döljer dom? Hur mycket av sina verkliga uppfattningar låter de bli att berätta då de kan anses som politiskt inkorrekta? Ebba är nog rätt mycket den hon är, vilket jag anser är en styrka i sig. Hoppas "den hon är" räcker till för att leda KD mot en tydlig höger/konservativ profil. Där finns absolut en nisch att ta i svensk politik som gör att KD kan slippa den eviga pressen att få mindre väljarstöd än 4%.

Ett parti ska när det fungerar som bäst vara förankrat i några grundvärderingar, då och då omformulera sin samhällsvision, ovanpå det ständigt idéutveckla sin politik och därefter kompromissa, kompromissa och åter kompromissa för att i en majoritet kunna komma så när sin vision och sina grundvärderingar som möjligt. Så enkelt är det....

Jag är inte konservativ. Men för att vi svenskar snart ska lyckas slippa destruktiva vänsterkrafter hoppas jag Ebba lyckas att paketera om KD. Samtidigt som jag hoppas det är det viktigt att inte de hårdast formulerade idéerna är helt oförenliga med Ms mellanmjölkspolitik samt C och FPs liberala bottenplatta. Tillsammans behöver dessa partier +40% för att slippa vänsterstyret. Därför finns i praktiken tråkiga begränsningar i ett partis idéutvecklingsarbete, i vart fall kopplat till vad som tål att vara en del av ett partiprogram. Grytan som ska kokas måste bli tillräckligt bra för tillräckligt många. Det måste i dagens politiska kaos gå att kompromissa med andra partier, annars får man aldrig på riktigt vara med och styra demokratins olika skepp på ett ofta stormigt hav.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5918713

Högt i tak
Sverige har ett fattigt debattklimat! Vi behöver ett mycket öppnare och friare debattklimat i Sverige om det generella välståndet ska kunna försvaras. Varför försvarar t ex många liberala debattörer konstens rätt att få göra vad som helst under konstflagg men så fort någon tycker något som avviker mot vad de själva tycker i en politisk fråga då förs ofta debatten respektlöst. Vi behöver fler beskrivningar av verkligheten som får stötas och blötas i offentliga samtal och debatter, inte färre.
http://www.expressen.se/kultur/toppnyheter-/tankepolisen-far-oss-att-bli-tysta-och-fega/

Kul att läsa sista sidans krönika i det senaste numret av Dagens Samhälle. Skribenten delar min syn att det skulle vara mycket värdefullt om vi kan försöka få en "objektiv" bild av migrations och integrationsläget i Sverige. Ministern Morgan Johansson har tydligen sagt på ett EU möte att det börjar bli ohållbart att Sverige och Tyskland ska ta ett så stort flyktingansvar.
torsdag 12 mars 2015

Naivitetens höga pris

Nyval!
Hur högt får priset bli för en politik som drivs av en minoritetsregering? En regering som saknar reformmandat från folket? Sverige har stora utmaningar inom migration, integration, åldrande befolkning, skolsystem som levererar allt färre konkurrenskraftiga invånare och ett näringsliv som inte växer i Sverige så som fortsatt högt välstånd för svenskarna kräver. Allt fokus borde läggas på att hitta idéer, system och kompromissförslag med majoritetsstöd runt dessa huvudutmaningar. Men icke då. Regeringen är förgiftad med naivitet och i en rasande takt tappar Sverige kraft runt om i världen. Det är riktigt illa för svenskt välståndsbygge och det är illa även för naiva miljöpartister i regering då det är svårt att driva idéer man tror på om man inte har några pengar. Jag har sagt det förr! Nyval! Jag vill ha nyvalet om ett år! Tyvärr hinner den nuvarande regeringen förstöra mycket mer tills dess men då har KD hittat sin "nya" riktning under Ebbas ledning, Kinberg-Batra har vuxit in i partiledarrollen och FP (med eller utan Björklund som partiledare) har en uppdaterad politisk plattform. Valprognos: KD:5%, M:23%, FP:6% och C:7% det ger 41%. Och SD:16%. Om S och M i hemlighet gör upp om att nu ska reglerna som finns kopplade till anhöriginvandring tillämpas och att man inom migration och integration ska göra breda politiska överenskommelser, då kan Sverige åter få en regering som inte skadar svenskarnas möjligheter till ett välfärdsliv! Nyval i mars 2016! I grunden är Socialdemokraterna ett ok regeringsalternativ men i kombination med MP och V blir det en naiv destruktiv soppa som smakar mycket sämre än den rödgröna soppa Carl Bildt så ofta talade om på 90-talet. Nyval i mars 2016! Eller så får S sparka ut MP från regeringen nu! S och tillräckligt många riksdagspartier får väl göra en MÖ! En marsöverenskommelse om en S regering som får begränsade ramar.
http://www.di.se/artiklar/2015/3/11/debatt-skadorna-maste-repareras/
http://www.di.se/artiklar/2015/3/12/fler-vantas-kalla-hem-sina-ambassadorer/

Välståndshaveri
Hur kan Socialdemokraterna gå i Fi, V och MPs naiva och enfaldiga fälla? Jag trodde mycket bättre om Socialdemokratin! Det finns gott om Socialdemokrater som är pragmatiska. Och Socialdemokraterna har tidigare förstått att uppdraget är att göra Sverige socialt rättvist på en hög grundläggande nivå. Den höga grundläggande nivån är kraftigt hotad av Fi, V och MPs naiva politik! Utrikespolitiken har havererat. Näringslivsutvecklingen försämras. Och svensk förmåga att socialt integrera flyktingar och anhöriga havererar snart. Även hanteringen av tiggeriet leder Sverige snabbt mot ett kraftigt segregerat land. Med kraftiga sociala konflikter mellan olika grupper. Jobbiga frågor att ta i, men det måste vi göra!

Det är inte bara inom rikspolitiken som vänsterns naiva och enfaldiga politik visar sitt rätta ansikte. I en debattartikel i dag kan vi läsa att Fi i Uppsala tycker att Uppsala ska ge alla fattiga EU invånare som kommer hit samma rätt till försörjningsstöd och sociala bostäder som oss som bor här. Viljan att hjälpa människor som har det dåligt är behjärtansvärd. Men herregud! Är dessa naiva vänsterkrafter helt inkapabla att förstå konsekvenserna av vad de tycker? Ibland blir jag väldigt trött trots den härliga solen, ljuset och mycket positivt i mitt liv. Ibland längtar jag tillbaka till affärsvärldens "enkla" tillvaro. Hur kan så många svenskar vara så naiva så att de röstar på Fi, MP och V? Är det ytterligare ett resultat av ett skolsystem som misslyckas med att bidra till att svensk konkurrenskraft stärks?
http://www.unt.se/asikt/debatt/uppsala-kan-battre-3633683.aspx

onsdag 11 mars 2015

Fokus och pronomen

Verksamhetsutveckling
Det finns människor som både har krävande operativa jobb och därutöver sitter med i många styrelser för verksamheter med omfattande verksamheter. Dom måste vara fantastiska personer som på ett kvalitativt sätt klarar sina uppdrag.... Med tanke på de höga arvoden de oftast får borde de få lägga många timmar per uppdrag. Det säkerställer väl ägaren.....
http://www.styrelseakademien.se/getfile.ashx?cid=20966&cc=3&refid=16

Inom politiken finns också personer som engagerar sig i många olika sammanhang som jag har väldigt svårt att se värdet av kopplat till huvuduppdraget. Inte kan det väl vara så att huvuduppdraget att t ex bidra till en positiv utveckling av en kommun har underordnad betydelse? Det kan väl inte vara så att jaget och egenintresset av t ex arvoden är det viktigaste? I vart fall inte inom politiken för där är väl hela idén att man kämpar för en positiv samhällsutveckling, d v s en positiv utveckling för många. Och personligen anser jag det viktigt att vara fokuserad på huvuduppdraget. Om huvuduppdraget är en positiv utveckling för Uppsala ska uppdragen mycket tydligt kunna härledas till Uppsalanytta.

Jaget
Hur används pronomen inom politiken? Allt mer hör jag ledande företrädare säga "jag tycker" och "jag anser". Det är bra om det avser sakfrågor där frågeställaren just vill veta vad du tycker MEN de allra flesta politiska ledare företräder inte sig själva. Ja, vi är alla enskilt valda som politiska ledare MEN i huvudsak företräder vi en grupps ställningstagande. Då är det klokt att i huvudsak använda pronomet vi när man talar om vad man tycker. För "man" är i huvudsak många fler än "jag". Varför tror du det blivit så här?
http://www.adlibris.com/se/sok?q=Jaget%20och%20maskerna%20%3A%20en%20studie%20i%20vardagslivets%20dramatik&pn=1&na=9789113025223&ps=10

tisdag 10 mars 2015

Härdsmälta

Sverige rasar
Det tar tid att bygga framgång. Det går fort att rasera något bra. Det gäller både enskilda människor och organisationer. Ta t ex Röda korset som fortfarande lider av Bengt Westerbergs girighet och föreningens då orimliga ersättning till sin ordförande. På 100 dagar skulle Fridolin (MP) fixa skolan. I takt med flyktingströmmar, anhöriginvandring och andra gruppers barn och unga i skolan fortsätter skolan att ha stora problem att ge våra barn och unga en konkurrenskraftig utbildning. På något fler än 100 dagar har den Socialdemokratiska och Miljöpartistiska regeringen redan kört Sverige i botten. Det är sannerligen en bedrift. Glöm inte att Sverige under Alliansen fick ett stort internationellt erkännande för hur välskött Sveriges ekonomi var. Under mycket oroliga ekonomiska tider.

Den nya regeringen har i den dumma Decemberöverenskommelsen fått Walk Over av de flesta av oppositionspartierna. Bryt Decemberöverenskommelsen! Risken är mycket stor att vi annars har vänsterstyre i Sverige under åtta år trots att svenska folket inte vill ha vänsterpolitik! Och det är helt oacceptabelt att den nuvarande bräckliga minoritetsregeringen, som inte fått ett mandat för vänsterpolitik, ska få avvika från överskottsmålet över en konjunkturcykel. Om de tillåts avvika från den ambitionen kommer politiska alternativ att 2022 få ta över ett land som endast måste fokusera på att skära kostnader och på andra sätt sanera i den offentliga ekonomin. Det är en oacceptabel väg framåt för oss som inte gillar naiv vänsterpolitik.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/rika-omraden-blir-rikare-invandrartata-far-fler-invandrare/

Utan handel inget välstånd
Vad har byggt vårt välstånd? Det vet väl alla? Nej, så är det inte. Det finns tyvärr många som inte förstår att svenskt välstånd är byggt av entreprenörskap och företagsamhet. Så enkelt är det..... Jag gillar inte heller att delar av vårt välstånd bygger på vapenförsäljning till diktaturer och extremt patriarkaliska samhällsformer. Men verkligheten är att det generella välståndet i landet är uppbyggt på affärer med vår omvärld och många av dessa länder har inte samhällstänk som är i närheten av vårt. Och på vilka grunder hävdar vi att vårt tänk alltid är det rätta? Det är mycket oroande att dagens regering driver en utrikespolitik som inte förhåller sig lite klokare till skillnader mellan länders historik och nuläge samt till väldigt viktiga näringslivsperspektiv. Jag upprepar att svenskt välstånd står och faller med framgångsrik handel med vår omvärld. Då gäller det att hålla tungan rätt i munnen.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/en-betydande-motgang-att-wallstrom-blev-utelast_4394733.svdmåndag 9 mars 2015

Oroliga brytpunkter

Paradigmskiften
Geopolitik
I alla tider har tider med stora samhällsförändringar skapat stor oro bland befolkningen och ofta väpnade konflikter. Idag är inget undantag. Om vi bortser ifrån Europas stora strukturella bekymmer så pågår stora geopolitiska maktskiften. Framförallt så är USAs moderna och globala maktställning hotad av Kina. Och inte minst märks den kinesiska framfarten i klassiska konflikter om marktillgångar. När jag bodde i Japan var det främst konflikter med Nordkorea om upplevt farliga långdistansraketer. Men även då fanns stora historiska konflikter mellan Japan och Kina. Och dessa konflikter tycks inte minska i styrka. Finns det någon del av jorden som är "lugn" just nu? Om någon plats ska platsa väljer jag då Australien och NyaZeeland. Problematiken med glödheta sedelpressar i Europa och USA syns även geopolitiskt. Den Anglosaxiska storhetstiden går mot sitt slut.
http://www.nytimes.com/2015/03/09/world/in-a-test-of-wills-japanese-fighter-pilots-confront-chinese.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=first-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news

Affärsmodeller
Industrisamhällets tid är över! Det är informations och tjänstesamhällestid tid vi lever i. Samhällssystemet har som vanligt inte hängt med i omställningen, vilket bidrar till onödigt stora omställningsproblem. I Sverige är t ex en otidsenlig LAS (arbetsmarknadsregler) ett allt större problem. Jag har haft förmånen att vara i hjärtat av den teknologi som drivit fram paradigmskiftet, IT och telecomindustrin. Idag är det särskilt molntjänster och mobilitet som skakar om och förändrar förutsättningarna mycket. Entreprenörer som ser möjligheterna och som vågar ta dom är beundransvärda och viktiga inom det mänskliga "ekosystemet". Men även de etablerade företagen försöker förhålla sig till nya sätt att lösa kända behov. Oftast är dock trögheten hos etablerade en fantastisk affärsmöjlighet för våra entreprenörer. Till skillnad från farorna i geopolitiska konflikter tycker jag att den ständiga konkurrensen mellan företag och företagare är väldigt kul och stimulerande. Svenska entreprenörer och svenska företag har stora möjligheter att ta ledande positioner inom denna nya affärsverklighet. Varför tror du att stora organisationer nästan alltid är så tröga? Och ur ett universellt perspektiv är vi underbart små.
http://www.nytimes.com/2015/03/09/business/surge-in-smartphones-sets-off-new-wave-of-corporate-self-reinvention.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=mini-moth&region=top-stories-below&WT.nav=top-stories-below&_r=0


söndag 8 mars 2015

Jämlikhet

Branschsegregation
Jag håller med Carola Lemne, VD på Svenskt Näringsliv, då hon pekar på branschsegregationen som huvudskäl till varför t ex löneskillnaderna mellan män och kvinnor är stora. Kvinnor arbetar i stor omfattning inom offentlig sektor och inom offentligt ägda företag. Män mycket mer inom näringslivet och särskilt inom välavlönade högteknologiska bolag. Och varför är de flesta företagare i globala branscher mycket oftare män? Jag har t ex inte träffat en enda kvinna som byggt ett framgångsrikt IT eller spelbolag. Varför är det så? Möjligheten att försöka bygga företag är ju öppen för alla! Det är viktigt att fortsätta att arbeta bort strukturella och bevisliga orättvisor men i grunden anser jag att Lemne är närmast verkligheten. Och jag anser att könsperspektivet ofta är ett tankespöke bland främst politiker som vill skapa en "bra" politisk plattform för sig själva. Könsperspektivet är inte det viktigaste (bortsett från att jobba bort omotiverade skillnader) utan det ska i min värld vara kompetens och erfarenhet som ska avgöra, meritokrati. Då är det individer det handlar om! Inte kön eller etnicitet eller sexuell läggning som ska avgöra vem som kvalificerar sig till olika uppdrag. Om det innebär att vi om tio år har kvinnor på 80% av alla börsbolagens styrelser, då ska det vara så!

Huvudfrågorna kopplade till det som beskrivs som strukturella jämställdhetsproblem är:
- hur blir fler kvinnor företagare och anställda inom näringslivet?
- varför accepterar kvinnor att de generellt tar ett mycket större ansvar för hemmets sysslor än män?

Ovan huvudfrågor har stora utmaningar. Den ena är p g a vänsterns problem med vinster och bolag inom skola, omsorg och vårdområdet. Det är ju en stor chans för just kvinnor att inte vara offentliganställda och att driva egna företag byggda på tidigare kunskap och erfarenhet. Den andra är att familjers arbetsfördelning i hemmet är väl lite svårt även för vänstermänniskor att förändra....

Integration
Och där det verkligen finns stora utmaningar i jämställdhetsarbetet är bland många av våra nysvenskar. De kommer ofta från mycket patrialkala samhällen. Igår fick vi höra mycket i media om kvinnors fruktansvärda villkor i Afganistan. Och det är inte bara våra nysvenskar från Afganistan som kommer från patrialkala stam/klan samhällen. Den kulturen är stark i Somalia och i många länder i Mellanöstern. Läs gärna bifogad artikel om könsstympning.

Många kramar till världens kvinnor! Ni är fantastiska!
http://mobil.dn.se/ekonomi/hur-kan-arbetsmarknaden-bli-mer-jamstalld/

Och det är inte bara i Uppsala där kvinnor leder många verksamheter!
http://mobil.dn.se/nyheter/sverige/sokes-kvinnan-som-satter-sverige-pa-kartan-1/
http://mobil.dn.se/arkiv/nyheter/kvinnor-vagar-ta-strid-tack-vare-malala

lördag 7 mars 2015

Mentor och adept

Ta chansen!
Jag är mentor åt två yngre ambitiösa krafter. Det är mycket berikande. Och det är fantastiskt värdefullt att ha en eller flera mentorer som coach under vuxenlivets skaparår. En bra mentor/adept relation är givande för båda parter. Bara så kan den vara kraftfull och hållbar. Om du är en erfaren person i arbetslivet kan jag varmt rekommendera att du försöker stötta en adept. Om du är ung och ambitiös kan jag också rekommendera dig att hitta en mentor med en profil som matchar dina ambitioner. Det är inte bara en mycket värdefull relation om kemin fungerar. Det blir också en livslång vänskapsrelation som ger mycket energi.

Idag firas Lars 75-års dag. Det blir stor fest ute på Djurgården. Som på hans 50, 60, 70 och 75-års dag har jag haft förmånen att fira honom. Och ofta har jag på kalasen hamnat i fantastiskt lärorika samtal med några andra av Sveriges största industriledare som t ex legendarerna Sten Gustavsson och Anders Scharp. Samtalen har ofta varit så lärorika och så fascinerande att det kommer att platsa i en framtida bok. Jag är spänd av förväntan över vad jag ska få ta del av för erfarenhet och klokskap idag. Och jag är mycket tacksam för allt jag lärt och fått känna tack vare vår relation. Och inte en enda gång har jag fått någon negativ kommentar om att jag efter 1994 inte längre hade ambitionen att bli koncernchef i någon av våra svenska kronjuveler. Vi har haft ett fantastiskt utbyte ändå och jag har fått bra coachning inom alla olika ledande uppdrag jag haft genom åren. Beteendevetenskapen är generellt tillämpningsbar. Och humor har människor, eller inte. Lars har humor, mycket humor : )


http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Mentorskaphttp://sv.m.wikipedia.org/wiki/Mentorskap

fredag 6 mars 2015

Mångfaldshelg

Mångfald berikar
Hur kul, och hur prisvärt, tror du det skulle vara om det enda klädföretaget i Uppsala, Stockholm eller annan större stad enbart erbjöd en design och endast gråa kläder? En mångfald av klädföretag, designalternativ, storlekar och färger erbjuds oss. Det är väldigt bra det. Då kan just du och jag förhoppningsvis hitta det vi vill ha inom de budgetramar man har. Klädbranschen har funnits länge. Den generella välfärdssektorn är en modern företeelse. När min morfar var ung finansierade inte skattepengar i närheten av allt det idag ska finansiera. Att förbjuda vinster för företag som verkar inom skola, omsorg och vård är en enfaldig och dum väg framåt. Att skärpa kvaliteten i upphandlingar är absolut viktigt. Att minska möjligheten för kortsiktiga kapitalister att tjäna snabba pengar på pyramidspel inom skattefinansierade tjänstesektorn är bra och viktigt. Men att förbjuda vinster som utgör grunden för att kunna underhålla, nyinvestera och ge en rimlig avkastning på satsat kapital är idiotiskt och kommunistiskt! Bl a därför är det glädjande att se att opinionen går mot MP. Dom påstår att dom inte är ett vänsterparti! Dom påstår att de är företagarvänliga! Nu ser vi att det bara är floskler utan täckning i praktisk politik! MP borde, inte minst för sin egen skull, lämna regeringen så att S själva får ratta kompromissvägen framåt. Nu kan väl ändå MP se att man inte behöver sitta i en regering för att kunna påverka mycket! Använd Saudiaffären som exitchans! Då öppnas oxå vägen för hållbara breda kompromisser inom migrations, integrations, försvars och energiområdet! Det är bra för Sverige! Men de inom MP som är ministrar vill nog inte förlora sina fina titlar, sina relativt höga arvoden, sin privatchaufför m.m...... Tröttsamt.
http://www.expressen.se/nyheter/valjarraset-for-mp/

En mångfaldshelg
Jag har oftast mycket intressanta och utvecklande helger. Denna helg tror jag blir särskilt intressant och utvecklande. Och visst blir det dans också! I eftermiddag och kväll går i andlighetens och konkurrensens intressanta tecken. I morgon går i festandets och storindustrins tecken då det firas födelsedagskalas och jag kommer att samtala med några av Sveriges största industriledare de senaste 50 åren. Och på söndag går det i hälsans och sjukvårdens tecken då jag möter krafter som har idéer som är viktiga att stötta för att vi ska klara av de demografiska utmaningar vi står inför. Och de utmaningarna blir ännu större om vänsterns enfald införs i AB Sverige! Usch!

Almega har rätt! Att "tvinga in" S att så kraftigt samarbeta med V ska bl a syfta till att skapa tydliga skillnader mellan alternativ 2018. Men till vilket pris? Och DÖ stoppar inte SDs framfart. SDs framfart stoppas bara genom nykter politik inom migrations och integrationsområdet. Det är bra med en bred politisk enighet om nya tag i migrations, integrations och fattiga EU-migrantfrågorna! Gör om! Gör rätt!
http://www.di.se/artiklar/2015/3/5/almega-till-attack-mot-alliansen/torsdag 5 mars 2015

EUs fattigdomsbekämpare

Hjärta och hjärna
Min morfars generation lyckades skapa ett Sverige där fliten skapade förutsättningar för en fördelningspolitik som gav hela folket en "social demokrati". "Gör din plikt - kräv din rätt" stod på Sossarnas vajande fanor. I vart fall en majoritet av dåtidens politiker insåg att det måste finnas balans mellan rättigheter och skyldigheter för att ett generöst samhällssystem ska vara hållbart.

Uppsala och flera andra platser runt om i Sverige har stora utmaningar med att tillhandahålla bostäder åt nya flyktingar och vi har stora bekymmer med att få till en integrations/inkluderingspolitik som fungerar. Jag ska inte upprepa det jag reflekterade över igår. Vi behöver ha fokus på att lösa denna oförmåga. Det brådskar. Allt för länge låtsades över 80% av det politiska systemet som att det inte är något problem. Naivitet, okunskap och en skräck för den svenska demografiska utvecklingen gjorde att över 80% blundade för utmaningarna för länge. Och förvånansvärt många blundar fortfarande.

Samtidigt som vi brottas med stora inkluderingsutmaningar av flyktingar och till dem anhöriginvandrade kommer allt fler fattiga EU migranter till Sverige. Framförallt kommer dom till våra större städer där chanserna att tigga ihop mycket pengar är större. Och i takt med att de får mer stöd från vårt samhälle om de har barn så ökar också antalet barn till tiggare. På bara några år har antalet tiggare från andra EU länder ökat med över 300%. Precis som med den misslyckade svenska migrations och integrationspolitiken så vidtar det svenska politiska systemet fungerande åtgärder på tok för sent. Hur ska våra kommuner och svenska staten förhålla sig till dessa fattiga EU invånare som söker sig till Sverige? Förre Socialdemokratiske statsministern Göran Persson talade om social turism inom EU. Han varnade för att Sverige, med mycket generösa sociala skyddsnät jämfört med andra EU länder, skulle få ta emot många fattiga som söker "lyckan" här. Och även om det är så att dessa tiggare i huvudsak är i den situation de är pga "rasism, fattigdom och diskriminering", som S kommunalrådet Erik Pelling säger, ska och klarar Sverige av att försvara ett generellt välstånd för våra medborgare om landet även tar på sig rollen att vara EUs fattigdomsbekämpare? I förhållande till alla andra förbättringar som önskas i vårt samhälle ska vi prioritera gratis bostäder (som inte finns), försörjningsbidrag, massiva försök till utbildningsinsatser m.m till fattiga EU migranter? Trots att det är varje EU lands ansvar att ge sina medborgare en dräglig tillvaro i sitt hemland. Hur många fattiga EU migranter ska komma innan problemen får något systematiskt lösningsförslag? Problemen kommer inte bli mindre i takt med att tiggarna blir allt fler och mer och mer insatser görs för att framförallt försöka stötta de utsatta barnen. Det minsta vi kommuner borde få är mer självbestämmande över vårt offentliga rum, som i t ex Norge.
http://www.unt.se/uppland/uppsala/avhysning-inte-utesluten-3625435.aspx

Karl Gudmundsson, nybliven socialdirektör i Jönköping, berättar lite om verkligheten i dagens Sverige i det senaste numret av Dagens Samhälle. Precis som jag anser han bl a att socialtjänstlagen och socialförsäkringarna ses över. Arbetslöshetsutmaningar och integrationsutmaningarna känner han väl till bl a från sin tid vid socialförvaltningen och Försäkringskassan i södra Stockholm. Med tanke på de allra flesta tiggares utbildningsbakgrund och att de kommer från en kultur som är annorlunda än den "svenska" ska vi vara beredda på massiva samhällsinstanser om även fattiga EU migranter ska inkluderas i det svenska samhällskontraktet. Men Sossarna vill ju överge ambitionen om ett överskottsmål under en konjunkturcykel, så vi har väl råd......
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/dags-att-tanka-om-i-integrationsfragan/

onsdag 4 mars 2015

Dold agenda?

Varför inte en konferens?
Hur allvarligt är läget runt om i Sverige kopplat till migrations och integrationspolitikens misslyckande? Vi är många som anser att läget är allvarligt och att det måste tas på betydligt större allvar än vad många av våra rikspolitiker tycks göra. Vi vet alla att Migrationsverket behöver mer och mer pengar för att hantera det stora tryck de har på sin verksamhet. Vi kan bl a anta att det är ett av skälen till varför riksregeringen nu vill överge det viktiga överskottsmålet som Magdalena Andersson, finansminister, så kraftfullt försvarade i valrörelsen 2014. Nu helt plötsligt duger det att konsumera välfärd på kommande generationers bekostnad.....


Runt migrations och integrationsfrågorna finns det gott om tyckande. Frågorna och utmaningarna är så stora så jag anser att det är dumt att staten avstår från att försöka beskriva en objektiv verklighet. Vill inte regeringen att vi svenskar ska få en chans att rimligt objektivt bedöma läget kopplat till migration och integration? Om dom vill det så är det hög tid för en konferens där verkligheten beskrivs utifrån fakta. Och där länder som lyfts som goda exempel beskrivs utförligt så att vi förstår skillnaderna mellan hur deras migrationspolitik fungerar och hur deras välfärdssystem är uppbyggt. Och där vi får lära av Södertälje, Malmö och Linköping om hur deras "objektiva" verklighet ser ut.  Det är inte bra med alla olika bilder som sprids kopplat till migration och integration. Förutom att få lära av hur andra mångkulturella länder och kommuner gjort vill jag bl a veta följande;
- Hur många flyktinginvandrade och till dem anhöriginvandrade har kommit till Sverige de senaste tio åren? Och från vilka länder och befolkningsgrupper?
- Hur många av ovan prognosticeras att komma till Sverige de kommande fem åren?
- Hur många kvalificerade arbetskraftsinvandrade har kommit de senaste tio åren?
- Hur många okvalificerade arbetskraftsinvandrade har kommit de senaste tio åren?
- Hur många av ovan är kvar i Sverige och var har de som lämnat flyttat?
- Hur ser skolresultaten ut för ovan? Hur är det resultatet i förhållande till övriga populationen? Finns tydliga skillnader mellan olika grupper? Vad kan skillnaderna bero på?
- Hur många av ovan är självförsörjande? Hur många är arbetslösa? Hur många är i olika former av arbetsmarknadsåtgärder? Hur ser det ut ur ett könsperspektiv? Hur ser det ut i förhållande till övriga populationen?
- Hur ser brottsstatistiken ut och hur är den i förhållande till övriga populationen? Om stora skillnader vad beror det på och hur kan det förändras till det bättre?
- Hur ser omsorgs och vårdbehovet ut bland flykting och anhöriginvandrade och avviker det från övriga populationen? Om stora skillnader, vad beror det på och hur kan det förändras till det bättre?
- Finns tillgång till bostäder? Om ja, var? Och om det finns, är det platser där de kan antas kunna försörja sig själva så snart som möjligt?
- Hur fungerar introduktionen av flyktingar och anhöriga in i det svenska samhället? Vem ansvarar för vad? Rättigheter och skyldigheter?
O s v.

Ovan är relevant! Och jag förstår inte varför inte något liknande genomförs! Det är farligt med debatter och samtal bland invånarna som bara bygger på tyckande. Det behövs mycket mer hjärna för att vi ska hitta socialt och ekonomiskt hållbara vägar framåt inom migrations och integrationspolitiken! Och om det nu inte är så illa som många svenskar känner så är det väl utmärkt att rimligt objektivt visa det. Och om det visar sig att det inte är så fantastiskt som vissa låtsas som så kanske vi rimligt snart kan få bred politisk enighet om smartare vägar framåt!
http://www.expressen.se/kronikorer/lars-lindstrom/sa-avslojas-lognerna-om-invandringen/
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/keynes-loeper-amok-om-oeverskottsmalet-tas-bort-14070
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svart-for-flyktingar-att-fa-arbete_4379691.svd
http://www.dn.se/nyheter/sverige/tio-ar-senare-har-varannan-mindre-an-13-000-i-manaden-1/
http://www.corren.se/nyheter/linkoping/linkoping-landets-nast-mest-segregerade-stad-7812090.aspx