söndag 31 mars 2019

Personal och kompetensbrist

Varför rusar inte inflationen?
Vi ska nog vara lite tacksamma för att landet styrs av vänsterkrafter. Med tanke på hur svårt många offenliga arbetsgivare har att hitta kompetent personal borde lönerna rusa. Även om det är dumt. Eftersom även näringslivet lider av kompetensbrist är det imponerande att arbetsmarknadens parter ändå tycks tygla inflationstrycket. Ibland undrar jag om det är dumt att tygla inflationen. Ett sätt att kraftigt minska människors lånebörda kan vara att genom inflation minska lånetrycket. Men det skapar självklart andra ekonomiska bekymmer. Oavsett hur inflationen utvecklas är det bekymmersamt att vi i Uppssala och övriga Sverige har tiotusentals arbetslösa som inte har, eller saknar förmåga, att efter utbildning matcha kompetensbehoven.
https://www.riksbank.se/sv/penningpolitik/inflationsmalet/vad-ar-inflation/
https://www.dagenssamhalle.se/taggar/personalbrist

Det är brist på förskolelärare, brist på lärare, brist på undersköterskor, brist på sjuksköterskor, brist på poliser, brist på försvarspersonal och så vidare. Om vi struntar i kostnader så tar det flera år att gå från outbildad till färdigutbildad med de krav som de olika yrkena kräver. Visst vill vi att dessa kompetenskrav ska finnas? Vill du vårdas av en outbildad? Vill du att våra poliser ska vara ordentligt utvalda för att minska riskerna för korruption och dåligt bemötande?
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2018/november/personalbrist-haller-over-2600-vardplatser-stangda/

För att fixa de stora utmaningar vi har krävs nu ordentligt nytänkande. Hur gör vi för klara alla behov av insatser trots brist på kompetent arbetskraft? Många gånger går det säkert om vi tänker helt nytt. Var finns det helt nya tänkandet? Jag saknar alla reformförslag som krävs för att lösa dessa stora utmaningar. Våra barns positiva framtid står på spel. I vart fall alla miljoner barn som inte ärver miljoner från äldre släktingar. Och en sak är säker, räddningen är inte fler invånare som är mer eller mindre analfabeter.

Ett av många problem med den personalbristsituation vi har är att den i sig gör att de viktiga kompetenser vi har inte orkar med och lämnar sina yrken. Idag är det inte ”dålig lön” som skapar mest missnöje bland kompetenta offentligt finansierade, det är stress och otillräcklighet. En negativ cirkel som ansvariga arbetsgivare måste hitta lösningar på tillsammans med berörd personal.
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2015/november/personalbrist-leder-till-fler-incidenter-i-varden/
http://www.bt.se/ledare/etisk-stress-bakom-personalbrist/
För att klara de stora utmaningar Sverige har med att försvara den generella välfärden krävs flera parallella reformer. Allt fler äldre äldre och allt fler lågutbildade och långtidsarbetslösa utmanar kraftigt det generella välståndet i det särskilda samhället Sverige. Vissa liberalers önskemål om att avskaffa bidragen skulle inte bidra till den generella välfärden om det blev verklighet. Lösningen handlar om att äldre måste motiveras, och ses som den tillgång de är, att arbeta många fler år. Människor som får försörjningsstöd, som klassas som arbetsföra, måste göra arbetsinsatser och prestera resultat för att få bidrag. Näringslivet behöver stärkas. Skolan måste klara av att utbilda våra elever internationellt konkurrenskraftigt. Alla verksamheter måste tänka nytt för att möta behov på smartare sätt än idag. Självklart kan vi vända dagens negativa utveckling. Det kräver dock ett betydligt kompetentare politiskt ledarskap. Om vi gör oss attraktiva för de kompetenser som hela världen efterfrågar klarar vi att försvara det generella välståndet. Jag vill att vi blir så attraktiva. Det går, om man tänker på nya och moderna sätt. Vi vill väl att även kommande generationer ska ha några pensioner att leva på? Eller vill du att det ska bli ett ansvar för barnen, som i Estland? Hur går det då för alla barnlösa?
https://www.di.se/nyheter/experten-vara-pensioner-kan-raddas-om-staten-slutar-nalla/

Dagens besvikelser
De som inte stöttar att kommun och regionval skiljs från riksdagsval. Vart annat år kommun/regionval och varannat riksdagsval. Även om valdeltagandet sjunker till mellan 65-80 är det mycket bättre än nu.

Adam Cwejman på GP ger några värdefulla perspektiv som argumenterar för skilda valdagar. Om man vill rationalisera är det bättre att nationellt ha fem års mandatperioder och lägga riksdagsval och EP-val samtidigt, och inte blanda in kommunvalen. Riksdagen ägnar runt 70% av sitt arbete att anpassa Sverige till EU direktiv och lagar. Och i kommunerna spelar de politiska företrädarna mycket större roll än i Sveriges riksdag. I kommuner påverkar ledande politiker verkligheten varje dag, så är det absolut inte i Sveriges riksdag.

”I Sverige sker valen till riksdags, region och kommun samtidigt. Det låter praktiskt och ger säkert stordriftsfördelar för Valmyndigheten. Statsvetarna kan också glädjas åt högt valdeltagande.”
”På annat håll i Europa är valen helt åtskilda. Sverige hör snarast till undantaget. I Norge, Tyskland, Ungern och Österrike får inte valen hållas samtidigt. I Danmark, Belgien, Polen, Portugal och Irland kan teoretiskt valen hållas samtidigt, men ofta är datumen åtskilda.”
”Invändningen var, och består, att valdeltagandet riskerar sjunka om valdagarna skiljs åt. Men är inte ett lägre valdeltagande, som är en konsekvens av aktiva val genom skilda valdagar, att föredra framför ett artificiellt högt valdeltagande grundat i slentrianröstande? Och är det verkligen ett större demokratiskt problem med minskat valdeltagande än att väljarna inte hinner bilda sig en uppfattning om vad som står på spel i regionpolitiken?”
”Åtskilda valdagar innebär separata valrörelser. Vilket i förlängningen innebär mer medial bevakning, mer politisk debatt och att partierna är tvungna att ägna sig exklusivt år sjukvårdspolitiken under en avgränsad period. Alla de där synpunkterna och missnöjet som pyr kring sjukvården bland medborgarna kan då också kanaliseras i ett val i stället för att glömmas bort i tid till riksdagsvalet.”
”Ska lokalpolitiken verkligen betyda något behöver den faktiskt synas. Det räcker inte med att politikerna, som det så ofta efterfrågas, blir tydligare. Ingen tydlighet i världen kan kompensera för människans ändliga tid och uppmärksamhet.”
https://www.gp.se/ledare/vem-orkar-bry-sig-om-sjukvården-1.14246986

De som driver miljö- och klimatförbättringsambitionerna utifrån en skapad ”vänstersanning”. Vi har tveklöst stora behov av att vårda vår planet bättre. Samtidigt är vänsterns och naivisternas lösningar okloka och i huvudsak känslo- och populiststyrda. Bifogad debattartikel skriven av tre forskare är läsvärd. Den är klok. Vad hjälper det när vänster- och naivistdrivna inte vill förändra sin etablerade sanning.
https://www.svt.se/opinion/klimatpanik-ar-det-storsta-klimathotet?fbclid=IwAR0y05Lqj-s2OzHaYXpNEJKLTfRIRsgww2FVwqIVBPx8R8btbhj7IzBDrRs

Dagens stjärna
Anna Ekström, utbildningsminister. Äntligen finns en tydlig regeringsambition att få till en rimlig studiemiljö för våra elever, och en anständig arbetsmiljö för våra lärare, på våra skolor. Inte en dag för sent. Det råder redan personalbrist i Sveriges skolor. Om lärarbristen inte ska bli ännu värre måste en ordentlig arbetsmiljöförbättring bli allvar.
https://www.regeringen.se/debattartiklar/2019/03/nu-ar-det-slut-pa-hoten-mot-larare/?fbclid=IwAR2c2rgMGofjWLRE49M7XKEeO3Y4-Qv3XVzqPHpNfJiFXU_rLlEZ84UOHZc

lördag 30 mars 2019

Alla aktiva blir brottslingar

Internets positiva kraft hotad
Politikerföraktet ökar, broilersystemet matchat med horder av administratörer, leder oss fel. Europaparlamentet beslut kopplat till regler för till exempel länkningar är skadliga. Internets kraft är allvarligt hotad. Enskilda individer måste alltid få länka utan att begå brott. Jag kan tveklöst hålla med om att värde skapat inom ramen för immaterialrätten ska få betalt från sajter, eller mediakanaler, som tar betalt för sitt innehåll samtidigt som de länkar till andras skapade innehåll. Till exempel alla så kallade "influensers" ska självklart betala när de utnyttjar andras intellektuella arbete för att tjäna egna pengar. MEN enskilda människor som inte tjänar pengar på att vara en aktiv del av Internets fantastiska värld ska inte behöva betala. Är detta ett sätt att göra oss alla till brottslingar? Är det ett sätt att få in mer pengar till EU byråkrati i form av massor av böter?
https://www.svt.se/nyheter/emanuel-karlsten-man-kanner-ett-okat-politikerforakt
Dagens besvikelse
Fegisar som inte vågar stå upp för det rätta. Medier ska inte styra en kommun eller ett land. De har ännu mindre ansvar än politiker för sitt handlande i förhållande till oss invånare.

”I dag har såväl Centerpartiet som Liberalerna gjort avståndstagandet till SD till sitt primära politiska existensberättigande och som en konsekvens av detta valt att bryta upp Alliansen och i stället agera stödhjul åt en ny Löfven-regering. Hur kan det komma sig? Vad hände under denna förhållandevis korta tid? En viktig del av svaret stavas mediestorm.”

”De fria, oberoende mediernas roll är av central betydelse i en demokrati. Medierna ska granska makten, avslöja oegentligheter, förmedla objektiv information så att medborgarna kan skapa sig en egen uppfattning om sakernas tillstånd. Det medierna däremot ska avhålla sig ifrån är upptrappningar som till sist mest påminner om regelrätta drev. Men egentligen är mediernas agerande sekundärt, det centrala är hur arbetsgivare, politiker, organisationer med flera agerar när det väl börjar storma.”

”Till syvende och sist handlar det om värderingar, om att vara trogen sina principer och idéer oavsett omgivningens uppfattningar. Det får aldrig löna sig att skrämma någon till lydnad genom att skrika högst. Ett samhälle som godtar en sådan ordning premierar godtycke och räddhågsenhet. Det gör oss alla mindre modiga - i tider när just modet att stå för samma sak i dag, i morgon, i går behövs som mest.”
https://www.gp.se/ledare/kappvändandet-skapar-godtycke-1.14270981

Dagens stjärnor
De som sett till att BRÅ nu äntligen ska studera brottslingars härkomst. Det är värdefull information för att effektivare kunna driva det brottsförebyggande arbetet runt om i Sverige.

”TV4 Nyheterna rapporterar att Brå nu bestämt sig för att genomföra en studie om härkomst hos gärningsmän. 
– Bättre sent än aldrig. Nu ser vi fram mot resultatet av den här studien, säger Johan Forssell, rättspolitisk talesperson för Moderaterna, till TV4 Nyheterna. Studien ska handla om registrerade brottsmisstänkta med inrikes respektive utrikes bakgrund.”
https://www.expressen.se/nyheter/bra-ska-kartlagga-garningsmans-harkomst/?fbclid=IwAR2GaQkPYgfLBZUWqvbSFf9pz5IQy_doeAkWSHtc6WUTAp7vIFz5vpddK2Q

fredag 29 mars 2019

Vem får inte mat

Utan mat blir vi hungriga
Mat är helt nödvändigt för vår överlevnad. Som barn minns jag mycket väl en Asterix & Obelix film där de sjöng ”Äta bör man annars dör man, äter gör man ändå dör man”. Se gärna youtubeklippet nedan som snart kanske blir olagligt att länka till...  Ja, ja visst är det så att vi alla dör men fram tills dess lever vi och då vill de flesta av oss äta god och hälsosam mat. Att kunna frossa i mat som vi svenskar i nuläget kan göra är dock ingen självklarhet för hundratals miljoner andra människor på vår jord. Vår matförsörjning är av central betydelse för vårt välbefinnande och vi får vare sig vara miljöovänliga eller naiva när vi säkerställer förmågan att matförsörjning våra nu 10 miljoner invånare. Både i fredstider och under tider av väpnade konflikter. Du som vill förstå vad som annars händer kan ta del av till exempel allt hemskt som drabbar civilbefolkningen i Yemen. Inte minst många barn far mycket illa på grund av matbrist.
http://www.millenniemalen.nu/blog/tag/matforsorjning/
https://youtu.be/GHayaMoTg1c

Under det senaste kommunfullmäktige debatterade Uppsala kommun mitt önskemål om att revidera målsättningen om 100% ekologiska matinköp inom Uppsala kommun. Målsättningar ska vara ambitiösa och kloka men inte felaktiga och okloka. 100% målet är oklokt, till och med ansvarslöst och bör omformuleras. Nedan referat från den artikel jag nyligen fick publicerad i UNT.

"Ingen människa ifrågasätter att mat och dryck är bland våra viktigaste energikällor. Det är livsavgörande energikällor. Människans klimatpåverkan måste tveklöst begränsas för att avvärja en planetär katastrof i takt med att vi snart blir tio miljarder människor på vår jord. Efterfrågan på mat förväntas öka med drygt 50 procent till år 2050. År 2050 kämpar också flera lokalt aktiva partier för att Uppsala ska ha över 100 000 fler invånare. På endast 30 år får Uppsala kommun ett ännu svårare civilförsvarsuppdrag än i dag då 325 000 munnar i krissituationer ska kunna mättas, i stället för 225 000."

"Och Sveriges befolkning ska vara världens testmiljö för att ställa om. Det är inte alltid klokt. Svaret från MP:s Rickard Malmström, kopplat till en debatt 25/3 om att revidera målsättningen i Uppsalas kommunfullmäktige, vittnar om partiets oförmåga att också se till närsamhällets bästa. Jag är mycket stolt över att Uppsala kommun länge haft en bred politisk enighet om höga förbättringsambitioner inom miljö- och klimatpolitiken. Redan under alliansens ledarskap fick Uppsala 2013 Världsnaturfondens (WWF) erkännande som Sveriges bästa klimatstad, och vi blev nästan världens bästa. Den breda politiska enigheten om det ambitiösa miljö- och klimatarbetet fortsätter och 2018 fick vi åter erkännandet av WWF som bäst i Sverige och lyckades också utses som bäst i världen."
https://www.unt.se/asikt/debatt/global-matforsorjning-och-civilforsvarsformaga-5251818.aspx

Hur mycket är ett människoliv värt? Hur många färre munnar kan mättas på vår jord om vi driver "ekologiskt" jordbruk till absurdum? Och på vilket sätt är det klokt att ha kvar okloka målsättningar inom Uppsala kommun?
Dagens besvikelse
En god vän som missbrukat mitt fulla förtroende.

Dagens stjärna
Linda Nordlund. Ja, eftersom jag mest får kalla mig ideologiskt liberal är det ett tecken i tiden att Liberalerna är usla på att fånga upp den stora potentialen av liberala väljare. Jag törs påstå att över 60% av svenskarna i någon form är mest liberaler. Hur kan det gå så illa att inga partier som gärna vill förknippas med en liberal inriktning inte lyckas bättre? Skälen är många men främst har de blivit inåtvända och självupptagna politiska verksamheter. Därutöver har de tappat förmågan att bra kombinera ideologiskt kompass med pragmatism kopplat till verklighetens problem. Ja, Björklund, vilka är dina ursäkter?

”Har de så svårt att hitta kandidater som lockar väljare att de prompt måste ha kvar en som konstaterats olämplig?”

Liberalerna har två mandat i Europaparlamentet. Det ska mycket till för att de ska få behålla ens ett. I den första opinionsmätningen fick de bara fem procent, nästan en halvering av valresultatet 2014, och farligt nära spärren. Sammantaget befinner sig Liberalerna i ett riktigt uselt läge”

”Hur kan man köra ett parti så fullständigt i botten? Fråga Jan Björklund.”
https://www.expressen.se/ledare/linda-nordlund/hur-kan-man-kora-ett-parti-sa-fullstandigt-i-botten/

P.S Bara 473 miljarder kronor som engångskostnad för att lämna EU. Det var mycket lägre kostnad än jag trodde.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/50pox1/eu-kraver-473-miljarder--for-att-fortsatta-forhandlingarna?fbclid=IwAR20TB2-gBA29V1Wi1KtR4quLonuK0AxtVFZrAOwJCHGajY8IhKcZpjUTWU

torsdag 28 mars 2019

Målkonflikter

Vi måste alltid välja och välja bort
Alla som kan tänka vet att livet ständigt handlar om olika val. Vi gör dagligen många val och det inkluderar att även välja bort. Vissa av oss människor väljer att göra riskfyllda val, andra gör mycket försiktiga val. Vi är alla unika. Några få av de mest riskbenägna tillhör våra rikaste. De flesta som väljer lagom riskfyllda vägval sover sannolikt bäst om nätterna.

Det har den senaste tiden återigen varit mycket tal om svenskarnas låneberoende. Det är "hälsosamt". Bland annat lyfts att amorteringskravet och insatskravet skapat mycket lägre prisuppgångar än tidigare. Självklart är det så eftersom bankerna inte bara kan fokusera på sitt fantastiska räntenetto utan tvingas att förhålla sig till enskilda människors ekonomiska hållbarhet. Insatskrav, amorteringskrav och en individuell hållbarhetskalkyl som ska klara 7-8% ränta borde kyla av marknaden. Ändå gör den inte det. Priserna sägs fortfarande stiga, även om det är betydligt lägre ökningar än tidigare. Borde inte detta innebära att det finns oseriösa långivare på finansmarknaden som går runt de nya kraven och fortsätter sätta många enskilda människor i ekonomiskt sårbara situationer? Har ansvariga myndigheter koll på detta? Lösningen på behovet av fler bostäder måste vara att det byggs fler prisvärda bostäder, fler bostäder som det stora flertalet har råd med. Oavsett om det är bostadsrätter eller hyresrätter. Inte att fortsätta att bygga upp en allt större skuldsituation som till sist riskerar att bli ett stort samhällsproblem. Och som jag skrivit om förr har många byggherrar inte sänkt några priser på nya bostadsrätter, de har bara sänkt det direkta priset per lägenhet och istället mycket ofta lagt skillnaderna i bostadsrättsföreningens samlade skulder.
https://www.di.se/nyheter/skuldbomben-du-inte-har-raknat-med/


Det är intressant att en effekt av att det blivit både dyrt att köpa bostäder i storstäder, och svårare att låna, får allt fler att söka sig till mindre orter utanför storstäderna. Ur ett "levande landsbygdsperspektiv" borde det vara ljuv musik för partier som vill stärka våra livskraftiga landsbygder, i huvudsak landsbygder i radier om säg 10 mil runt en storstad. De nuvarande amorteringskraven, insatskraven och hållbarhetsprövningarna kopplat till räntan bidrar till mer intresse för kransortsutveckling. Om dessutom ränteavdraget under säg 20 år helt avvecklas kommer intresset för kransortsutvecklingen få mycket positiv näring. Vad väntar de som bryr sig om landsbygdsutvecklingen på?
Dagens besvikelser
Stefan Löfvén. Han lyckades spräcka Alliansen och får bo kvar i Sagerska palatset. Good for him... Den som inbillar sig att Socialdemokraterna ”mår bra” har inte särskilt bra koll på läget. De tappar mark överallt runt om i landet och särskilt på orter där de länge dominerat stort. Både Socialdemokraterna och Moderaterna får jämsides med MP och L klassas som partier i kris. Att C i det läget, och med massor av pengar i ”stridskassorna” inte lyckas attrahera många fler väljare är mycket anmärkningsvärt.
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/lofven-i-agenda-en-studie-i-verklighetsflykt/

Riksbankens ledning. Det är minst sagt besvärande att Sverige nu har minusränta, en redan mycket svag krona och nu rullar in i lågkonjunktur. Vilka instrument ska nu Sverige och övriga västvärlden använda för att försöka parera effekterna av en lågkonjunktur? Elda på med ännu mer billiga pengar med -500% ränta.... (ironisk). Shit, det är ett allvarligt ekonomiskt läge samtidigt som det i väst redan är politiskt turbulent. Tänk att det ska vara så svårt att driva en ansvarsfull politik i tid som minskar kraften i dåliga tider : (. Den långa och korta räntan i USA är på samma nivåer och Tysklands ekonomi bromsar kraftigt in. Snart kommer agnarna skiljas från vetet... Vi behöver kompetenta, erfarna och nytänkande politiska ledare med positiva framtidsvisioner. Framtidsvisioner som kan ”bära” oss igenom en mer eller mindre lång lågkonjunktur.

Dagens stjärnor
De som bestämmer i Rockland county i New-York state, USA. Vissa liberala varianters anhängare får ursäkta men i målkonflikten mellan den enskildes fria val och flockskyddet mot allvarliga sjukdomar som smittar lätt väljer jag flickskyddets väg. Jag har flera gånger historiskt bloggat om problemet med att allt fler väljer att inte vaccinera sig. Ska nej till vaccinering bland vuxna matchas mot nej till gratis sjukvård om de drabbas? Målkonflikter inkluderar ofta ekonomiska aspekter, även om vissa varianter av liberaler inte anser det moraliskt relevant att ”ta i”. Politiker har ansvar för skattebetalarnas pengar. En begränsad ekonomi innebär massor av målkonflikter. Det finns gott om partier som låtsas som att dessa målkonflikter inte finns. Det är oklokt och oseriöst att rösta på sådana partier.
https://omni.se/ovaccinerade-barn-i-new-york-forort-stoppas-fran-att-vistas-pa-offentliga-platser/a/op3bmB
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/03/27/new-york-forort-forbjuder-ovaccinerade-barn-att-vistas-pa-offentliga-platser
https://www.synonymer.se/sv-syn/målkonflikt

De huvudägare som tog sitt ägaransvar och krävde att Swedbanks VD nu fått sparken. Även bankens ordförande borde få sparken. Årsarvodet för att vara ordförande i Swedbank är mycket högt, till exempel runt fyra gånger så högt som det arvode jag får för att företräda Uppsalaborna. Bankens styrelse och högsta ledning har kraftigt skadat aktieägarna genom att inte sköta det förvaltningsuppdrag de har på ett professionellt sätt. I en mycket reglerad bransch. Jag hoppas att de ansvarsförsäkringar, som de flesta styrelseledamöter har i välbetalda styrelseuppdrag, långt ifrån täcker de ekonomiska straff som sannolikt kommer att riktas mot bland annat VD och ordföranden. Hela idén med det personliga ansvaret är att det ska göra ordentligt ont om man missköter sig. Det är en enorm aktieägarskada som återigen drabbat Swedbanks ägare. Och massor av oro bland kunder och Swedbanks personal. Målkonflikten mellan kortsiktig bonustörst och långsiktigt ansvarstagande är en styrelses uppgift att hantera ansvarsfullt.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/bonnesens-nya-bakslag-storagarna-rostar-nej-till-ansvarsfrihet

onsdag 27 mars 2019

Konjunkturläget

Hur länge slipper vi en lågkonjunktur?
I USA är nu den korta och långa räntan på nästan samma nivå. Historiskt har det inneburit stundande lågkonjunktur. En sak är säker, ingen vet säkert vad framtiden bär på. Det vi historiskt vet är att goda och dåliga tider med jämna mellanrum brukar avlösa varandra. Det blir intressant att se hur länge som världsekonomin kan eldas på med mycket låga räntor (billiga pengar) och en allt högre global efterfrågan (mer än 2 miljarder ytterligare som klassas som medelklass på jorden under de senaste 15 åren). Jag är uppenbarligen ingen duktig siare om när konjunkturerna svänger. Jag har inte lyckats värdera ränteeffekter och befolkningstillväxten tillräckligt bra. Warren Buffet drog sig ett tag tillbaka från att vara aktiv börsplacerare när han ansåg att han inte längre förstod sig på aktiemarknaden i samband med den tokiga IT-bubblan. Efter kraschen återkom han. Ingen av de "stora" börsplacerarna tycks dock avskräckas av den långa tid vi haft med billig tillgång till pengar. Billig för de som framgångsrikt spekulerat. Räntenettot för vanligt folk att låna har varit mycket högt ur ett historiskt perspektiv. Du tror väl inte att en historiskt låg ränta betyder att dina lån blivit billigare i förhållande till hur stor skillnaden är mellan vad de som lånar ut pengarna till dig och det du betalar är? Tror du det tror du fel. Vi får se om jag börjar sia om framtiden igen efter nästa lågkonjunkturs effekt.
https://pocketsense.com/difference-between-shortterm-longterm-interest-rates-7496.html
https://tradingeconomics.com/united-states/interest-rate
https://www.consector.se/ordlista/rantenetto/

Och guldet stiger i pris....
Dagens besvikelser
Region Uppsala som år efter år inte klarar sv att säkerställa en hållbar ekonomi inom sjukvården.
https://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/akademiska-mot-nytt-rekordunderskott-5252555.aspx

Swedbanks ledning. Swedbank gör väldigt mycket positivt för till exempel föreningslivet i Sverige genom den Sparbanksstiftelse som årligen delar ut mycket ekonomiska stöd. Det är väldigt tråkigt att följa dramat kring penningtvättsaktiviteter kopplade till Swedbank. Särskilt märkligt tycker jag att det är när Swedbanks VD, och henens rådgivare, inte tycks ha lärt sig att grävande journalister som är i anfallsläge brukar ha mycket mer i "rockärmen". Därför är det alltid smartast att tala sanning och krypa till korset direkt istället för att dramaturgiskt falla steg för steg efter att skicklig journalistik gjort sitt jobb. Vi får se om ytterligare en VD snart får leva på tidigare intjänade pengar och VD-fallskärmen, och framtida styrelseuppdrag.....
https://www.svt.se/special/swedbank/myndigheten/

Dagens stjärnor
Janne Andersson och Lars Lagerbäck. Sverige borde ha vunnit men Sveriges upphämtning från 2-0 till 3-3 var ok. Särskilt i ljuset av att både Andersson och Lagerbäck är två mycket skickliga förbundskaptener.
https://www.expressen.se/sport/fotboll/landslaget/stora-isak-hyllningen-jag-maste-saga-det/

tisdag 26 mars 2019

Olämpliga män

Bättre politisk urvalsprocess
Kan politikens ledare få betydligt bättre kompetens och lämplighet för att tjäna sina invånare väl? Kan det vara så enkelt att urvalsprocesserna borde vara som kopplat till alla andra uppdrag? Det vill säga utifrån minimikrav och tydliga kravprofiler? Personligen tror jag det. ”Flummet” om att det räcker med förtroende håller inte i en komplex värld. Och om man tycker att relevanta invånares bästa ska stå i centrum är bred kompetens och livserfarenhet ”guld” värt. Och i nedan länkade artiklar kan du läsa lite intressanta reflektioner om att det allt för ofta finns manliga ledare som inte är ”stora nog” för sina uppdrag. Självklart finns det även dåliga kvinnliga ledare men ofta, särskilt i organisationer som väljer ledare utifrån kompetens och erfarenhet, är kvinnor som får, och tar, chansen mycket lämpliga. Bland männen är det definitivt inte alltid så.
https://www.va.se/nyheter/2019/03/22/darfor-blir-sa-manga-inkompetenta-man-ledare--och-sa-kan-det-forhindras/?utm_campaign=VeckansAffärer_190322_UsernameAt&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=95e906186bcf4bf6a7122e1cda3ef65f&elq=878c2953cfd2461fb9ff5c4fb4971379&elqaid=23750&elqat=1&elqCampaignId=17093

Under gårdagens kommunfullmäktigemöte i Uppsala gjorde ordföranden för kommunrevisionen en mycket bra genomgång. Den handlade om hur viktigt det är med en internkontrollplan som löpande revideras och följs upp. Brister lyftes fram och det konstaterades att många politiker inte har den kunskap och erfarenhet som skulle vara värdefull för en nämnds verksamhet men också för invånarna. Det framfördes tydligt att det är politikerna som bär allt ansvar för all verksamhet inom kommunen, inte välavlönade tjänstemän. Vissa politiker uttryckte olust över att vara ”misstänksam” mot ledande tjänstemän om man professionellt säkerställer kvalitet i kommunens verksamhet. Duktiga och lämpliga förtroendevalda finns inom alla yrken, vi måste lyckas engagera många fler av dessa inom politiken för att bra klara de många och stora utmaningar vi står inför. Politiker ska inte vara kollegor med tjänstemän. Politiker ska på ett kompetent och ansvarsfullt sätt representera sina invånare, inget annat. Uppsala kan mycket bättre än nu.

En egenskap som många som blir ledare har är att de kan vara bestämda, executiva. Det behöver dock aldrig innebära att man behandlar andra människor respektlöst. Återigen fylls jag av avsky inför människor som behandlar andra människor vidrigt. Visst kan man tycka illa om varandra, visst kan man bli arg ibland, visst kan man vilja bryta relationer med människor man tycker svikit eller bara inte längre ger den energi man vill få. Det rättfärdigar aldrig att bete sig vidrigt och i strid med våra demokratiskt framarbetade lagar. Främst är det tveklöst män som använder våld "när huvudet tar slut". Det är vidrigt. Även kvinnor beter sig genom ord och utfrysningar vidrigt både mot andra kvinnor och män, det är också ett vidrigt beteende. Personer med liknande beteenden borde i demokratiska eller tjänstemannaorganisationer aldrig få en ledartröja. Det finns gott om människor runt om på vår jord som skulle behöva en ordentlig träning i "Den gyllene regeln". Regeln om att behandla andra som man själv vill bli behandlad. Som tur är finns det mycket få människor på vår jord som uppskattar att bli dåligt behandlade.
https://www.expressen.se/ledare/sverige-sviker-kvinnorna-som-far-stryk-av-sina-man/
https://app.studi.se/l/den-gyllene-regeln

De mest framgångsrika samhällena genom tiderna och även i framtiden har förmåga att ena sitt folk och att driva nu även med stor respekt för kommande generationer. Generationsrespekten har mycket att önska i dagens Sverige. Särskilt respekten för allt som våra äldsta invånare representerar. De representerar för mig en guldgruva som måste öppnas på ett nytt och kreativt sätt. Inte minst våra stora demografiska utmaningar talar för att det är en mycket klok väg framåt.
Dagens besvikelser
De som företräder oansvarig och ohållbar migrationspolitik. Moderatledaren Ulf Kristersson exemplifierar i bifogad artikel två partier som inte klarar av den svåra balansgången att företräda relevanta invånare parallellt med att föra en generös biståndspolitik.
https://www.expressen.se/nyheter/qs/de-drommer-om-sverige-men-moter-en-mardrom/

Martin Ådahl, återigen. Man ska stå upp för konsekvenserna av den politik man för. Ådahl är inte en ointelligent person. Det är enkelt att i stora drag förstå konsekvenserna av en kraftig förändring av Arbetsförmedlingens uppdrag. Nu försöker Centerpartiet att publikt skademinimera för sin egen politik. Personligen gillar jag ärlighet. Det skulle vara klädsammare om Centerpartiet istället krävde någon form av landsbygdssubventioner på de platser där AF lägger ner. Det är helt fel kopplat till Cs ekonomiska politik men visst, det kanske finns värdefulla alternativ som inte bara innebär att pengarna ”eldas upp”.
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/JobQ3R/centertopp-forsoker-smita-fran-sitt-ansvar

Dagens stjärnor
Alice Teodorescu. Ja, varför är så många rädda för att stå upp för det självklara i ett samhälle som Sverige. Hur kunde det bli en del av allt för mångas kultur? Varför vågar inte fler göra sin röst hörd istället för att bara ”knyta näven i fickan” och misstroenderösta?

”Det sorgliga är att människor i branschen, runt Nilsson och den misshandlande mannen, visste vad som försiggick. Trots detta uteblev konsekvenserna. Sannolikt kan ytterst få skylla på att de saknade kunskap, att de var naiva. Om inte annat borde domen fått chefer och andra att agera.”
”Om de oacceptabla handlingar som kom fram till ytan inom ramen för den konstruktiva delen av ”#Metoo” ska upphöra måste fler våga agera när de får kännedom om dem. Problemet tycks emellertid vara, inom kulturvärlden som inom politiken och säkert i samhället i stort, att alltför få vågar. Vad beror det på? Brist på civilkurage, dåligt ledarskap, rädsla för dålig stämning?”
https://www.gp.se/ledare/varför-vågar-så-få-agera-trots-kännedom-1.14183777

Sara Mohammad. Igår talade hon om hedersförtryck och hedersvåld inför Uppsalas kommunfullmäktige. Hon var glasklar i sin kritik mot stora delar av det politiska etablissemanget. Fegisar, eller extremt naiva, som inte självklart står upp för alla, främst flickor, som far mycket illa kopplat till kulturellt hedersförtryck i Sverige. Det är ynkligt. Hon är kunnig, erfaren, engagerad och modig. Ensam bland över 80 andra stod jag upp, applåderade, och tackade henne för ett mycket tydligt och starkt anförande.
https://mobil.unt.se/ledare/mohammad-har-ratt-om-ord-till-handling-5252139.aspx

Hur svårt kan det vara att driva politiken utifrån ambitionen att lämna något bättre till kommande generationer och att respektfullt inkludera och stötta våra äldsta invånare hela livet? Uppenbarligen svårt för många.måndag 25 mars 2019

Intressanta möjligheter

Jämlikhet och rättvisa
Det är inte så länge sedan som folket reste sig mot den lilla överhet som levde i exempellös lyx, och många av de få i lathet,  samtidigt som över 90% av folket levde fattigt. Den franska revolutionen 1789 fick fantastiska resultat för det stora flertalet människor i många delar av Europa och i USA. Det finns inget acceptabelt med att ett fåtal miljoner äger och styr över resten av människornas miljarder. Det var främst på grund av denna orättvisa som våra moderna demokratier växte fram. De som sitter på "toppen" har genom den mänskliga historien mycket sällan varit villiga att av fri vilja minska sin makt och sin samlade rikedom. En mer rättvis fördelning av makt och rikedomar har alltid krävt att folket rest sig och gjort "revolution" i någon form.
https://youtu.be/xaA4oK2_riY

Debattören Anna Dahlberg tycker jag har en poäng om att det är korkat om de kommande politiska åren i huvudsak blir en symbolisk kulturkamp. Oönskade kulturella beteenden ska bekämpas genom sakliga och respektfulla sakdebatter. Inte genom ytliga ”marknadspositioneringar”. Samtidigt tycker jag inte att hon tar utmaningarna med kulturella skillnader på tillräckligt stort allvar. Jag menar absolut inte att det är ok att ägna sig åt förenklad smutskastning av kulturella yttringar man inte själv gillar, men vi måste definitivt öppet tala om målkonflikter även mellan olika kulturers generella önskemål om hur ett samhälle bäst utvecklas. Särskilt borde vi debattera hur ofria många människor idag är på grund av den sanslösa låneekonomi som byggts upp sedan 1950-talet. Den sanslösa lånekulturen har gjort massor av svenskar mycket ofria och många kommuner ekonomiskt mycket sårbara. Kultur är komplext och handlar inte bara om skillnader mellan folk från olika delar av världen. Läs gärna min bok, "En stund på jorden" om du bryr dig om att förstå hur komplext och viktigt det är att ta kulturella skillnader på största allvar. När vi gör det öppnas också fantastiska möjligheter.
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/den-nya-hogern-far-inte-lata-kulturkriget-ta-over/

I USA ställer senatorn Bernie Sanders åter upp som presidentkandidat mot Trump. Han blev väldigt populär bland yngre väljare med rättvisetänkande. Han tycks fortfarande vara mycket populär bland yngre väljare. Det är bara gratulera amerikanerna att många av deras yngre inte åldersdiskriminerar. Självklart är en kompetent, erfaren och engagerad mycket bättre än en mindre kompetent, relativt oerfaren men ändå engagerad. Han är 77 år. Nancy Peloci är 78 år. Joe Biden är 76 år. Både unga och äldre bland Demokraternas anhängare i USA tycks tveklöst förstå värdet av kunskap och livserfarenhet. Republikanernas Trump, som avser att kandidera igen, är 72 år. Hur många +65 finns representerade i Sveriges riksdag?....
https://www.google.se/amp/s/amp.pastemagazine.com/articles/2019/01/its-an-objective-fact-that-bernie-sanders-is-wildl.html

Den fortfarande ”unga” tidigare statsministern Göran Persson ger kloka reflektioner om en politik som förstärker redan allt större sociala skillnader. Jag tycker absolut att värnskatten är dålig, och den skulle vara tillfällig, men jag tycker att hela skattetrycket måste minskas för alla. Ingen ska behöva betala mer än hälften av sina sist intjänade pengar i skatt. Samtidigt måste många fler kunna leva sparsamt på låga löner efter skatt utan att tvingas till förödmjukande skatteåterbäring genom bidrag. Att enbart driva på politik som ensidigt gynnar de som redan har det bäst är samhällsekonomiskt korkat. Tänka sig att han som var statsminister för så länge sedan enbart är 70 år idag. Sverige har mycket att lära kopplat till att betydligt bättre utnyttja alla äldres kunskaper, erfarenheter, engagemang och vilja att forma en bra framtid för sina barn och barnbarn. Och ett värdigt liv för dem som efter ett långt bidragande liv tvingats, eller valt, att vara pensionär på heltid.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ex-statsministern-goran-persson-om-januarioverenskommelsens-nasta-fas-mycket-dramatik
Dagens besvikelser
Alla som hade vetskap om det hemska Josefine Nilsson utsattes för och som inte högljutt stod på hennes sida för att både skydda henne och ge henne rimlig rättslig upprättelse.
https://www.svtplay.se/video/21549186/josefin-nilsson-alska-mig-for-den-jag-ar?cmpid=del:fb:03-23-2019:josefin-nilsson--alska-mig-for-den-jag-ar:pla:lp-app&fbclid=IwAR0MqH_P-7nc04F-_7ldSOLqI3vYZ0vRt-v9FN6T41YDBuOy7llD-s_00z4

Martin Ådahl, Centerpartiet. Vad trodde man att Centerpartiets kraftiga reformönskemål kopplat till AF skulle innebära. Det är alltid viktigt med konsekvenstänkande. Det tycks saknas inom Centerpartiets partiledning idag. Om C anser att AF ska ha ett särskilt arbetsmarknadsuppdrag att skapa egna arbetstillfällen och möjliga lokala hyresintäkter får man säga det. De miljarderna är jag säker kan arbeta smartare för landsbygdsutvecklingen i så fall. Se nya intressanta möjligheter istället för att plötsligt komma på att de måste försöka rädda något som varit ”dött” länge.
https://www.di.se/nyheter/c-toppen-till-attack-mot-af-chefen-helt-orimligt/

Dagens stjärnor
Per Klingbjer och Erik Petré. Mycket klokhet i deras debattartikel nedan. Svensk migrations- och integrationspolitiken måste kraftigt förbättras. Den är korkad och sabbar vår framtida konkurrenskraft. En klok migrations och integrationspolitik stärker både vår internationella konkurrenskraft och vår svenska generella välfärd. I vart fall jag längtar inte efter att Uppsala åter ska ha över 25% av befolkningen som lever i omfattande fattigdom.

”I januariöverenskommelsen uttrycks att problemet med kompetensutvisningar måste lösas. Ett särskilt visum för högkvalificerade ska införas. Vi delar regeringens bild men i den utredning som tillsätts är det viktigt att arbetsmarknadens parter involveras i hög utsträckning. Det är parterna som förstår arbetsmarknadens mekanismer och kan analysera kompetensbehovet bäst.”

”Sverige som kunskapsintensiv nation drivs av att vi har ett klimat som gynnar innovation, forskning och utveckling, och i detta är dessa specialister en nödvändighet. Från Naturvetarna instämmer vi därför i januariavtalets skrivningar om att det finns behov av bättre visumhantering. Det räcker dock inte med detta, utan det måste också medföljas av en genomtänkt talangsstrategi.”


”Sverige ska attrahera internationella toppstudenter, experter och entreprenörer.
Förutom detta måste det bli ett stopp på utvisningar utifrån ett alltför stelbent regelverk.
Ett sådant resursslöseri har Sverige inte råd med. En talangstrategi måste belysa hur man kan åstadkomma en smidigare hantering av dessa ärenden hos Migrationsverket. Dessa individer skulle också behöva få en väg in, en form av talangsluss, när de kommer till Sverige.”
https://mobil.unt.se/asikt/debatt/sluta-utvisa-talangerna-5247445.aspx

söndag 24 mars 2019

Sömnbehovet

Varför inte?
Aj, aj, aj vilket högt pris alla mina långa arbetstimmar och begränsade sömn kanske har haft. Jag har aldrig beundrat dem som arbetat mycket och som sovit lite. Samtidigt har jag aldrig förstått hur skadligt det är med för lite och dålig sömn. Det var först för två år sedan jag lärde mig det genom en vän i London som precis läst ”Why we need to sleep” av Matthew Walker.

Sluta med vinter- och sommartid NU! Enligt sömnforskare skulle det rädda många liv, minska antalet självmordsförsök och öka prestationsförmågan ordentligt. Det är klokt att alltid ändra tidigare okloka beslut. Om Sossarna hade vågat låta motioner få behandlas på sin riksstämma kanske någon klok S hade fått fler att inse hur dålig timmesförändringen är. Gör om! Gör rätt!
https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/somn/7-anledningar-att-verkligen-hata-sommartid/

Om du inte såg det senaste Skavlan på SVT rekommenderar jag att du gör det. Snabbt. Det kan positivt bidra till ditt välbefinnande kopplat till sömnens stora betydelse för vår hälsa. Inslaget om feminism där pojkar och mäns situation lyfts upp ”till ytan” är också värdefullt att förstå för alla som enbart väljer att fokusera endimensionellt. Jag har många gånger de senaste åren träffat många pojkar och män som har svårt att förhålla sig till vad den ”nya” mansrollen innebär. Se programmet, gästen som beskriver vilka enorma framsteg kvinnor gjort på 120 år parallellt med att männens generella utveckling varit.....? Personligen har jag aldrig lidit av problem med hur jag ska bete mig. Och att flickor och kvinnor blivit väldigt mycket mer jämlika ser jag som ”inte en dag för sent” och i sig väldigt utvecklande för oss män. Se programmet! Särskilt Matthew Walker, sömnforskare, är värd att lyssna ordentligt på. Bland annat är det klokt att inte dricka kaffe efter lunch. Och det är klokt att inse att alkohol kraftigt försämrar sömnen.
https://www.svtplay.se/video/21561850/skavlan/skavlan-sasong-21-11-john-lundvik-och-caitlin-moran-bland-gasterna?cmpid=del:em:03-23-2019:skavlan:pla:lp-app

”Den som spar den har” brukar det kallas. I vart fall förr då inte de flesta levde sjukt överbelånat. Den kloke tar till sig vetenskapliga kunskaper om sömn och gör lite egna livsstilsförändringar som gör att du ”sparar in” fler rimligt friska år i ditt unika liv.
Dagens besvikelse
Människor som är så självcentrerade att de inte kan förstå att vi som de hatar och vill döda inte vill att de kommer innanför våra gränser igen. Jag tycker att de barn som kan definieras som svenska, i fångläger för IS-anhängare, ska omhändertas och adopteras bort till kärleksfulla föräldrar i Sverige. Då finns hopp om att dessa barn kan få ett bra liv och en respektfull liberal inställning till alla andra människor. De vuxna får vara kvar och ta ansvar för den enorma lokala skada de bidragit till. För dem som tyvärr har svenskt medborgarskap tycker jag att Sverige får skicka ett fängelsebidrag till de länder där de ska straffas. Om det fängelsebidraget är på svensk fängelseårskostnad talar vi om mycket pengar i de aktuella länderna. Jag repeterar, jag vill inte att Sverige lägger en timme på att försöka få liknande farliga människor till Sverige.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vi-har-ratt-att-komma-tillbaka

Dagens stjärnor
Herrarnas landslag i fotboll! Viktig seger.
https://www.svt.se/sport/fotboll/dromstart-for-sverige-i-em-kvalet-quaison-hjalte

Alice Teodorescu. Ja, svenskt debattklimat, och mediernas dramaturgi, är ointelligent. Komplexa frågor, i en komplex tid, ska inte debatteras ”svart eller vitt” om man på allvar bryr sig om vår nutid och människans framtid. Ett stort Uppsalaexempel på ointelligent debatt är kopplat till spårväg eller annan lösning för kapacitetsstark kollektivtrafik. Det är en gigantisk lokal fråga med många perspektiv att ordentligt debattera om. Inte minst de mycket höga investeringskostnader som det handlar om. Investeringar som Uppsalas invånare i huvudsak ska bära.
https://www.gp.se/ledare/inte-thunberg-som-är-det-riktiga-problemet-1.14115382

lördag 23 mars 2019

Korkad elenfald

Mångfald inte enfald bär på svaren
Häromdagen var jag på ett seminarium om elförsörjningen i Uppsala. Elnätskapaciteten är minst sagt en utmaning redan nu. Om de som drömmer om extrem elektrifiering av vårt samhälle får rätt har vi stora kapacitetsproblem. Det borde vara självklart för alla att vi under många år framåt kommer att behöva många drivmedel, inte bara el. Och viktigare än val av drivmedel för miljön är att per person kraftigt minska behovet av drivmedel. Det kommer vi framförallt lyckas med genom att gå "all in" på delningsekonomin.

GPs Håkan Boström är klok som vanligt. Nedan några av hans senaste reflektioner kring miljöfrågorna.

"Överlag måste insikten finnas att klimatfrågan bara kan lösas på politisk och teknisk väg. Privata livsstilsändringar kommer inte för sig stoppa jordens uppvärmning. Om inte annat för att merparten av världens befolkning är mer intresserade av att få sin vardag att gå runt och öka sin, idag låga, materiella standard. Det betyder förstås inte att vi bör strunta i miljön i vårt dagliga liv här i det rika norr. Men miljöfrågan är i grunden global, kvantitativ och kräver tekniska lösningar. I alla fall om det är den fysiska miljön man bryr sig om och inte egentligen vill smyga in en ideologisk agenda om ett helt annat samhälle eller människa bakom miljöengagemanget."

"Sverige står för en mycket liten del av de globala utsläppen: 0,2 procent. Vi har dessutom låga utsläpp per capita för att vara ett rikt land. Frågan måste därför ställas i vilken mån vi bör investera de resurser vi lägger ned på att motverka utsläpp här hemma eller utomlands. I många fall skulle vi kunna minska utsläppen betydligt mer om vi lade samma summa på att hjälpa länder som inte kommit lika långt som vi i miljöarbetet. Att följden blir att vi då kanske bara ligger i framkant själva och inte i yttersta framkant är ingen tung invändning."

"En effektiv miljöpolitik är på det stora hela ofta inte detsamma som en tydligt märkbar miljöpolitik i vardagen. Konkreta livstilsval och politisk mikrostyrning får oss att känna oss miljömedvetna. Men det är abstrakta storheter som forskning, utlandsinvesteringar och internationellt samarbete som ger de potentiellt stora effekterna. En global koldioxidskatt (i nivå med Sveriges nuvarande) skulle exempelvis vara ett av de mer effektiva sätten att motverka uppvärmningen av jordens atmosfär. Ökade satsningar på de nya generationernas kärnkraftsel skulle vara ett annat."

"Ensidiga satsningar på hemmaplan riskerar i värsta fall att slå ut relativt miljövänlig industri till förmån för sämre produktion utomlands. Med tanke på den långsamma takten i att få till stånd globala lösningar kan dock Sverige under tiden göra nytta genom att hjälpa fattigare länder med klimatinvesteringar och ny miljöteknik som gör det billigare att vara miljövänlig. På så sätt minskar vi inte bara utsläppen utöver våra 0,2 procent utan hjälper även till att sprida miljömedvetande och tekniskt kunnande."
https://www.gp.se/ledare/l%C3%A5t-f%C3%B6rnuftet-styra-milj%C3%B6politiken-1.14100848
Obekväma sanningar finns det gott om som inte tas på allvar, av dem som borde ta dem på största allvar. Varför är det så? Brist på kompetens och livserfarenhet? Brist på respekt för vetenskapen? Brist på civilkurrage? Det är säkert en blandning av allt. Och på tok för mycket inflytande hos ekonomiskt starka särintressen som smart lobbar mot dessa politiker.

”Men rapporten är rena kallduschen för dem som tror att det räcker med ny teknik för att lösa klimatproblemen. Den nya tekniken medför inte per automatik lägre utsläpp. Priset på transporter väntas nämligen sjunka rejält när kostnaderna för drivmedel och förare minskar eller försvinner. Det kan i sin tur leda till en rekyleffekt: kraftiga trafikökningar som totalt sett ger större utsläpp.”

”Centerpartiets valslogan - ”Det är utsläppen vi ska jaga, inte bilarna” - rimmar alltså inte med kunskapsläget. Rådet är tydligt med att det inte räcker med fler elbilar och mer biodrivmedel i tanken föratt klimatmålen ska nås. Efterfrågan på bilresor måste också begränsas. För att uppnå det föreslår man att staten övergår från att beskatta drivmedel till att beskatta körsträcka. Ett sådant system ska också ta hänsyn till tid och plats. Därmed kan bilåkningen bli dyrare i stan, men billigare på landsbygden där det saknas alternativ.
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/sluta-dromma-elbilarna-kan-inte-radda-klimatet/

Det finns gott om miljöproblem kopplade även till behovet av mycket el och lagring av el. Det blir också mer och mer belyst. Den som bryr sig om miljö- och klimatfrågorna på allvar klarar också av att inse och att debattera även den verkligheten.

Dagens besvikelser
Isabella Löwin. Ja, dessa tillväxtfientliga miljöpartister ska inte vara i regeringsställning. Inte minst med tanke på de stora svårigheterna att få till för vissa önskad elförsörjning. Vi kommer att behöva både el, biobränslen och diesel. Att bensin och dieselbilar ska sluta säljas inom 11 år är en tillväxtfientlig och naiv inställning.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/9my24w/isabella-lovins-krav-vill-forbjuda-bensin--om-elva-ar/promo?fbclid=IwAR1YWdhXiDE49h4dDxQK1Ox-rB7tpMH3g1TxOGmFXnathronIymX2IjA8kc

Stefan Löfvén. Sverige har inte längre någon fungerande politisk folkrörelse. Det är mycket anmärkningsvärt att Socialdemokraterna tydligt visar att svensk politik idag är extremt toppstyrd. Inte ens om partiledningarna hade bestått av samhällets mest kompetenta och erfarna invånare är det en acceptabel ordning. Det är på många sätt en korkad ordning.
https://www.expressen.se/ledare/locket-pa-inom-s-det-haller-inte-i-langden/

Dagens stjärna
Jale Poljaverius. Uppsalas polischef som är mycket populär även bland sina underställda kollegor i Uppsala. Han har stor yrkesstolthet, deltar aktivt i det löpande fältarbetet och han vågar tydligt stå upp mot kriminella.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/utredning-misstro-och-chefsforakt-inom-polisen

fredag 22 mars 2019

Inte regeringsfäiga

"Dubbelmoral"
Så många gånger har jag sagt att MP inte är regeringsfäiga. De tillför inte heller någon nytta för de människor de ska tjäna och kan därför med fördel lämna Uppsala kommunfullmäktige och Sveriges riksdag. Med tanke på att partiet halverades i Uppsala och nästan åkte ur Sveriges riksdag 2018 är det många fler än jag som har den inställningen. I Sverige råder en generell hög politisk ambitionsnivå kopplad till miljö- och klimatarbetet. MP kan fortfarande göra positiv skillnad inom Europaparlamentet som miljölobbyister mot Europas mäktigaste länders representanter. Ett exempel på MPs naiva altruistiska politik är att svenska skattepengar, 250 miljoner kronor..., ska gå till demokratiska ”uppfostringskampanjer” i Öste Europa. Dessa pengar skulle göra betydligt bättre demokratisk nytta om de istället satsades på bekämpning av hedersförtryck och minskat klantänkande i våra växande utanförskapsområden.

Inom demokratifrågor tycker MP att svenska skattepengar kan göra mer nytta utanför Sveriges gränser än inom dem. Det skulle vara klädsamt om de kunde tillämpa en sådan logik även inom andra områden. Hans Rosling föreslog till exempel att det ofta är mycket bättre att hjälpa människor som av olika skäl flyr från en plats till en annan i närområdet. Att hjälpa de samhällena att förstöra sin mark mindre, att motverka lokal rasism, skapa bättre försörjningsmöjligheter och så vidare.

"Peter Eriksson (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete, skriver i en debattartikel i DN att regeringen planerar att satsa 250 miljoner kronor på en ”demokratioffensiv” i Östeuropa.
Eriksson skriver att målet med Sveriges engagemang i Östeuropa är att stärka demokrati, öka respekt för mänskliga rättigheter, och att bidra till en mer utvecklad rättsstat."
https://www.expressen.se/nyheter/regeringen-satsar-250-miljoner-pa-demokrati-i-osteuropa/

Dagens besvikelse
Politiker som inte låter förnuft råda inom till exempel miljö- och klimatpolitiken. Volym har alltid betydelse, i alla sammanhang.
https://www.gp.se/ledare/l%C3%A5t-f%C3%B6rnuftet-styra-milj%C3%B6politiken-1.14100848

Dagens stjärna
Ebba Busch-Thor. KD agerar både demokratiskt respektfullt och maktstrategiskt klokt. Det borde vara en självklarhet för alla politiska partier att man respektfullt samtalar med alla förtroendevalda. Det borde också vara självklart att man står upp för den politik man gett vallöften om och förhandlar i sakfrågor med alla som kan tänkas bidra till att man får igenom en politisk riktning man önskar. KDs drag är också rationellt eftersom C och L gick i Socialdemokraternas fälla och öppnade för ett långt möjligt S-styre av Sverige. KDs opinionsframgångar och tydliga icke vänsterprofil kan effektivt krossa Cs dröm om att under en tid få vara ”kungamakare” inom svensk politik. Och hur ska M nu agera? Ska de bli ett stödparti till Socialdemokraterna och försöka driva dem åt ”höger” eller ska de försöka ta tillbaka rollen som Sveriges näst största parti åt ”höger”. M har verkligen hamnat i det sämsta läget, ”stuck in the middle”. Vi får se hur smart C och Ls drag var att spräcka Alliansen. För oss som till stor del har ett liberalt kompass är jag övertygad om att C och Ls makttaktik, trots de överenskommelser S ska implementera (på eget önskat sätt) kraftigt försvagat svensk liberalism.
https://www.svd.se/kd-visar-valjarna-vederborlig-respekt?fbclid=IwAR2XY-NZd8KJeNrdddNZpwtoUrv5p7u_53XnFeZkAGfRMhW4XYTezQ5PCQg
https://www.gp.se/ledare/kd-gör-det-enda-rätta-1.14120969
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/EWoGMG/moderaterna-foljer-inte-i-busch-thors-fotspar

Självklart ska man inom politiken agera pragmatiskt och respektfullt mot sina väljare. Redan för länge sedan uttryckte jag hur dumt det är att inte förhålla sig pragmatiskt till sakfrågor. Det är inte samma sak som att löpande samarbeta! Så fort någon tyckt att man kan ta sakfråga för sakfråga ibland beskriver vissa det som ett löpande samarbete, det är det inte!

"I en debattartikel i Dagens Industri skriver den tunga trion att kompromisser i enskilda sakfrågor vore en bättre lösning än decemberöverenskommelsen:
”De som har valt att rösta på ett alliansparti har inte gjort det för att aktivt bidra till att vi i Sverige får en politik som påtagligt försämrar svenskt välståndsbygge och svensk konkurrenskraft. Det är dags för regeringsombildning eller nyval”."
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/l1rM2k/naringslivstopparna-ombilda-regeringen-eller-utlys-nyval

UNT publicerade för länge sedan en artikel som ville misstolka. Att respektera väljarnas val, samtala med alla förtroendevalda och att stötta egna sakpolitiska önskemål genom att inte ha problem med att till exempel V och SD stöttar dem är inte att löpande samarbeta med V eller SD. Det är att pragmatiskt driva sin egen politik. Jag anser fortfarande att det skulle vara omöjligt för mig, av partiprogramsskäl, att strukturellt samarbeta med V eller SD. Beröringsskräcken är korkad och gynnar bara Socialdemokraterna.
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/hanna-c-vill-se-samarbete-med-sd-3770204.aspx

torsdag 21 mars 2019

Snabbt eller sakta

Hur sakta drar du av ett plåster?
Vissa drar av det fort. Det gör ont kortare tid. Andra drar av det halvsnabbt. Det gör mer ont. Och en del drar av det väldigt sakta. De värdesätter inte tid och det gör sannolikt mer ont, i vart fall om man tillhör människor med en hårig kropp. Britterna tycks vilja ”dra av EU-plåstret” halvsnabbt. Sannolikt i tron att det bättre ska gynna dem. Om ”Bryssels” budskap kommer att gälla kommer Britterna inte få någon annorlunda deal än nu. Möjligen kan en ömsesidig juridisk överenskomme om gränshanteringar hinna uppnås. Irland och Gibraltarproblematiken återstår. Jag har svårt att se att EUs företrädare ändrar sig, hela unionens framtid står på spel.
https://www.google.se/amp/s/www.bbc.com/news/amp/uk-46318565https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jPVlAn/eu-far-ta-brexit-dag-for-dag

”EU kan tänka sig att skjuta upp Storbritanniens utträde – förutsatt att avtalet godkänns i det brittiska parlamentet i nästa vecka.”
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7180713
Dagens besvikelser
Idioter som mitt på dagen, och mitt i Uppsala city, har gruppslagsmål med knivskärningsinslag.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/en-knivskuren-pa-stora-torget-i-uppsala

Det svenska skolsystemet som i sin iver att behandla alla elever lika gör många klasser onödigt dysfunktionella. Idag får inte ens de flesta som är medelbegåvad en tillräckligt god bildning. Alla våra barn och unga behöver matchas maximalt och individuellt att nå sin fulla potential. Inte minst våra särbegåvade barn behöver generellt bättre matchning än idag. När svenska elever som grupp utvärderas tappar de i internationell konkurrenskraft.

”I Sverige har det länge funnits en föreställning om att de särbegåvade eleverna inte behöver särskilda insatser, men en kunskapsnation kan inte behandla sin potentiella framtida Nobelpristagare så styvmoderligt.”

”Svensk skola dras med många problem. Ett som de sällan talas om är de understimulerade och särbegåvade eleverna. Det är nämligen lika viktigt att de särskilt begåvade får undervisning på en nivå som utmanar och utvecklar dem, som att de som har svårt i skolan får hjälp. I svensk skola har tyngdpunkten i stället länge legat på att lotsa igenom de många eleverna som befinner sig mellan dessa två grupper med särskilda behov. Men barn och unga med hög intelligens har samma behov av att bli uppmärksammande och undervisade som alla andra barn.”

”Att missa de särbegåvade eleverna innebär en stor förlust för såväl den enskilde som för samhället i stort. Det är ett oförsvarligt slöseri av mänsklig kapacitet.”
https://www.gp.se/ledare/särbegåvade-har-också-rätt-till-en-bra-skola-1.14058598

Dagens stjärna
Nyamko Sabuni. Helt klart är att hon har en hållbar syn på migrationspolitiken och en pragmatisk syn på förhållandet till SD. Räcker det för att rädda kvar L i Sveriges riksdag om hon blir deras nästa partiledare? Tveksamt. Först måste hon få med sig en majoritet på den vägen framåt. Därefter måste väljarna tro att L tillför något. Vi får se hur det går för det allt mindre populära L.

”I en artikel i tidningen Nu skrev hon 2017 att ”det bör vara modellen för behandlingen av SD: hård konfrontation där man tycker olika, öppenhet att samverka där man tycker lika.” I migrationspolitiken vill hon att Sverige fokuserar på att ta emot arbetskraftsinvandrare och konventionsflyktingar – det vill säga, en stramare politik än vad partiet förhandlat fram i Jöken.”
https://www.expressen.se/ledare/linda-nordlund/l-ska-valja-mellan-tva-misslyckade-ministrar/
https://www.gp.se/ledare/liberalerna-behöver-sabuni-1.14018564

onsdag 20 mars 2019

Klåfingriga rikspolitiker

Lägg av!
Patrik Kronqvist, Expressen, slår "hammaren på spiken" kopplat till många av våra rikspolitiker, särskilt dem som sitter i regeringsställning. Trots att rapport efter rapport tydligt redogör för det knäppa med att staten använder riktade statsbidrag fortsätter regeringar och rikspartier med de dumheterna. Varje kommun är unik och det borde räcka som argument för att inte göra så. Varför är det då så? Jo, de vill visa handlingskraft och synas i media när de säger att de "satsar 300 miljoner kronor på mer matematik i skolan". Lägg ner! Kommer de att sluta med dessa dumheter? Nej, de har för liten respekt för kommuners olikheter, de litar uppenbarligen inte på lokalpolitikers förmåga att göra goda lokala prioriteringar och de vill gärna se sig själva i media. Dumheten med riktade statsbidrag skapar väldigt många problem i verkligheten. Många små kommuner klarar inte ens av att hantera all den administration som riktade statsbidrag kräver.

"Men i Sverige råder ändå en rätt stor samsyn om att EU ofta försöker bestämma för mycket. De svenska riksdagsledamöterna är Europamästare i att klaga på EU-kommissionens lagförslag. Inget annat nationellt parlament är ens i närheten av att ha rest så många invändningar om att förslag bryter mot närhetsprincipen som det svenska. Till Bryssels försvar kan man dock säga att man i alla fall är medveten om problemet. Frans Timmermans, kommissionens vice ordförande, har den gångna mandatperioden lett ett stort projekt för att rensa bort onödiga EU-regleringar. Efter brexit-omröstningen har antalet lagförslag från kommissionen också minskat markant.
Samma sak kan man inte säga om svenska politiker."

"För de rikspolitiker som gnäller på att Bryssel lägger näsan i blöt, vill själva bestämma allt mer över svenska kommuner och regioner. Ingen detalj tycks vara för liten för att fjärrstyras. Ibland detaljstyr man rentav i högre grad än lokalpolitikerna själva - som när regeringen införde ett bidrag för att få förskolor att köpa in fler böcker. Bara under 2018 kom 33 nya, riktade statsbidrag till kommunerna. Samtidigt ökar regelstyrningen. Nackdelarna är de samma som när Bryssel försöker bestämma för mycket över medlemsländerna: En storlek passar inte alla. Landets 290 kommuner har helt enkelt inte samma typ av problem."
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/stockholm-ar-mer-klafingrigt-an-bryssel/
Dagens besvikelse
Rikspolitiker som inte tydligt står upp för dem de ska tjäna. Vi ska inte tjäna dem, de ska tjäna oss! Många rikspolitikers klåfingrighet, som bland annat uttrycks i riktade statsbidrag, och oansvarig migrationspolitik skapar stora onödiga problem i våra kommuner. Självklart finns det undantag bland våra 349 riksdagsledamöter, som borde vara hälften så många. Jämfört med de flesta demokratiska länder har Sverige onödigt många riksdagsledamöter. Särskilt i ljuset av att 98% av dem också enbart agerar som ”röstboskap” åt partiledningen kan fler med fördel istället göra positiv skillnad i landets kommuner. Även ur perspektivet att runt 70% av det lagstiftande arbetet är kopplat till att förhålla sig till EU lagar och direktiv talar för 175 riksdagsledamöter istället för 349. Kommer de nuvarande partierna ändra på detta? Knappast. Det får folket fixa genom att underifrån driva igenom en positiv förändring.

En detaljfråga som rikspolitikerna, som tydligt förstår vilka de företräder, borde stå upp för är när monopol eller oligopol missbrukas. Det är bedrövligt att rikspolitikerna låtit energibolagens höja sina avgifter som de gjort de senaste åren. Det var inte svenska folket som valde att tillåta Vattenfall, 100% statligt, att dyrt förvärva energibolag utomlands! Förvärv som kostade skattebetalarna många, många, många miljarder kronor. Håkan Boström på GP skriver bra om detta idag i bifogad ledarartikel.
https://www.gp.se/ledare/sveriges-skenande-elpriser-är-ett-problem-1.14082155

Dagens stjärna
Ann-Charlotte Marteus. Självklart ska vi som inte valt ett helnyktert liv, som min morfar, kunna få dricka ett gott glas vin till maten även på ett särskilt boende när vi är säg 82 år. Det är ett oacceptabelt förmynderi av myndiga och erfarna personer.

Hur ska man på ålderns höst balansera ambitionerna att fylla livet med år och att fylla åren med liv? Det är en individuell fråga, till sist. Men det handlar också om hur livet blir på sluttampen. Ska man satsa på broccoli och algjuice i 65-årsåldern för att öka chansen att bli 95? Är det så kul att bli så gammal? Det vet man inte så mycket om. Att hela generationer blir äldre-äldre är ju ett väldigt nytt fenomen.”

”Men jag förstår dem som satsar på att ta ett glas och vara glada i början av pensionstiden, innan kompisarna har blivit för skraltiga för att umgås, innan vänskapskrets och syskon börjar falla bort. Att bli alkoholist är självklart ett helvete i vilken ålder som helst - och risken upphör inte bara för att man börjar se ut som en skir sagotant. Men låt inte moralistisk hälsonoja fördystra livet för grå pantrar som väljer att ta ett glas vin till, även om det skulle vara hälsosammare att låta bli. Låt dem vara oförståndiga i fred. ”I vin finns det visdom, i vatten finns det bakterier”, sade stordrinkaren Winston Churchill. Han blev 91.”
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/lat-farmor-ta-ett-onyttigt-glas-vin/

Min morfar, som bland annat identifierar sig som helnykterist, är 97 år gammal. Han trivs fortfarande med livet. Sannolikt för att han fortfarande är kunskapsnyfiken, med glädje följer barn, barnbarn och barnbarnsbarns utveckling. Dessutom spelar han boul och sjunger i kör. Livet som äldre kan vara mycket givande även om kroppens förmågor minskar. Istället för att se åldrandet som ett problem måste vi börja se faktumet att vi i genomsnitt blir allt äldre som en tillgång. Och moraliserande över myndiga människors beteenden inom lagens ramar betackar jag mig för.

tisdag 19 mars 2019

Ansvar och befogenheter

Statens huvudansvar
Det är ingen hemlighet att riksdagen allt för länge bedrivit en ohållbar migrationspolitik. I den verkliga världen skulle även kraftig invandring av globalt attraktiv arbetskraft sätta ett samhälle under stor press. Särskilt ett samhälle fullt av regler som gör det trögt att även få in mycket kompetenta och erfarna människor på arbetsmarknaden. I Sverige har vi både haft en i förhållande till befolkningen kraftig invandring parallellt med att många invandrare är långt ifrån de kunskaper och kompetenser som arbetsmarknaden efterfrågar.

Jag blir alltid glad när ansvarsfulla tjänstemän vågar uttrycka sig tydligt och kritiskt mot idiotiska, och oansvariga, politiska förslag. Läs gärna generaldirektören för Migrationsverkets svidande kritik mot C, MP, S och Ls rättsosäkra, orättvisa och mycket dyra migrationspolitik. Sverige behöver en ansvarsfull politik. Socialdemokraterna visar tydligt att de driver på en politik de inte tror på enbart för makten och för att Centerpartiets Allianssvek ska bestå. Usch!
https://www.dn.se/nyheter/politik/migrationsverket-om-forlangd-asyllag-far-konsekvenser-vi-aldrig-tidigare-sett/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/vm4prX/migrationsverket-kritiserar-regeringsutkast

Länge har jag ansett att staten, i förhållande till kommunerna, måste ta ett större ekonomiskt ansvar för de stora problem som migrationspolitiken skapar. Äntligen höjer även SKL (Sveriges kommuner och landstings samarbetsorganisation) rösten för att den ordningen måste bli verklighet. Befogenheter och ansvar måste starkt hänga ihop. Idag kan inte ens kommuner säga nej till mottagande av invandrare som anvisas av staten. Det borde i sig innebära ett ökat och mer långsiktigt ansvar för staten att kompensera berörda kommuner för de extra ansträngningar detta innebär i kommunernas verklighet. Det är en grundläggande ordning att befogenheter och ansvar tydligt ska följa varandra. Den under lång tid ohållbara migrationspolitiken är helt rikspolitikernas ansvar och därför ska de också stå för den kraftiga nota migrationspolitiken skapat. När vi talar om många analfabeter, från väldigt annorlunda kulturer, och inte kompetensinvandring är integrationsutmaningarna mycket större än vad väldigt många rikspolitiker fattar.
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/mer-pengar-ensamkommande-26671
Nu öppnar också Uppsalas vänsterstyre i minoritet upp för att vissa socialt utsatta ska särbehandlas i Uppsala. De ska få tillgång till sociala bostäder, det vill säga återigen boenden som skattebetalarna betalar för. Och särskilt handlar detta om de ensamkommande som inkluderas i "gymnasielagen". En helt sjuk lag som både är orättvis och rättsosäker. Alla kostnader kopplade till dessa individer ska bäras av de partier som röstade igenom den, och av staten. Det är helt orimligt att till exempel Uppsala kommun ska särbehandla just denna grupp på detta sätt. Det är också anmärkningsvärt att den socialdemokratiska ordföranden för Socialnämnden också säger att de som enligt plan tillfälligt ska få bostad typ "inte ska förlora sin bostad efter ett år om de inte hittat ett eget boende...." Att slira på likabehandlingsregler är en väldigt korkad utveckling.
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/oklarheter-kring-vem-som-ska-fa-bostadshjalp-5244659.aspx

Dagens besvikelse
De som fortsätter att vägra inse vad en oansvarig migrationspolitik skapar för konsekvenser i våra lokala samhällen. Migration i sig är inget problem. Volym och kompetensprofiler kopplade till migration har däremot stor praktisk betydelse. Och särskilt besvärande är det när inte likabehandlingsregler tillämpas. Godtycklighet kopplat till "ömmande skäl" är en idiotisk miljöpartistisk och ohållbar väg framåt. En väg som tyvärr fler partier tycker är bra.... Återigen saknar godhetspopulisterna förmåga att inse konsekvenserna av sina ställningstaganden.
Karin Pihl bjuder nedan på sin frustration över hur illa svensk skolpolitik i kombination med annan dålig politik gått.
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/rusta-lararna-med-auktoritet-i-en-allt-mer-valdsam-skola-26655

Dagens stjärna
Jan Larsson. Tidigare Socialdemokratisk statssekreterare, på regeringskansliet, samt ministerkandidat. Han är mycket kritisk mot Socialdemokraternas makthunger. Han är också mycket kritisk mot att inte kommuner och staten satsar mycket klokare på yrkesutbildningar. Trots att han talar i egen sak, har han rätt. De borde lyssna betydligt mer på vad han säger.
https://www.affarsvarlden.se/kronikor/jan-larsson/mitten-eller-vanster-gal-eller-tan-6951198?fbclid=IwAR1udQrS-c6MB-zH04Ds0kv5ENba7yRWk98cFw7gVmnbbbgEJdcQUQmetKc
https://www.di.se/nyheter/utbildningar-for-mangmiljardbelopp-blir-inte-av-kommunerna-behover-ta-ansvar/


måndag 18 mars 2019

Balans

Inte bara åt ett håll
Ett litet samhälle som det svenska, i alla dess lokala former, har inte råd att missa möjligheterna att matcha varje invånare individuellt att nå sin fulla potential.

”I Stockholmsprovet får killar högre poäng än tjejer. Effektens storlek tyder på att var tredje pojke får för lågt slutbetyg i matematik, enligt forskare vid Institutet för näringslivsforskning, IFN, som har jämfört slutbetyg och provresultat mellan åren 2012 och 2017. Till omfånget är det en liten studie, men fyndet är inte unikt, varken för Stockholm eller Sverige - det är ett internationellt fenomen.”

”En forskare vid MIT i Massachusetts konstaterade i en studie av 4490 elever att mellanstadielärare gynnade flickor när de satte mattebetyg. Tre år senare hade pojkarna gjort mindre framsteg än flickorna - och de flickor som fått för höga matematikbetyg var mer benägna att välja ett naturvetenskapligt spår i high school än andra. De hade fått god självkänsla.”


Förväntningar spelar roll, kort sagt. Om lärarna väntar sig föga av pojkarna, presterar pojkarna sämre. Och känner killar på sig att de diskrimineras är det förstås demoraliserande. Varje form av betygsdiskriminering i skolan är oacceptabel. Och pojkar som tappar sugen i skolan och inte utbildar sig är ett veritabelt samhällsproblem.”

”Vill man tänka utanför lådan kan man ju testa att sätta två betyg, ett på klassrumsinsatser och ett på kunskaper. Då skulle styrkorna, både hos de kloka och välorganiserade och de mer röriga men smarta, synliggöras.”

Den sista meningen ovan är viktig! Vi kan bättre än nu i Sverige. Vi måste kunna bättre än nu i Sveriges olika delar. Vår konkurrenskraft står på spel. Och när vi talar om hur viktigt det är att flickor och pojkar behandlas jämlikt måste vi också inse att det finns tecken på strukturell diskriminering även av pojkar.
https://www.expressen.se/ledare/konsdiskriminering-i-skolan-maste-tas-pa-storre-allvar/

Dagens besvikelse
Liberalerna. Jag håller med Lotta G om att det är viktigt att ha koll på verkligheten när partier kampanjar. Självklart har inte den avgående Björklund full koll på partiets annonskampanjer men detta klanteri borde de i nuvarande läge bjuda på. Eller så är det ett smart reklamtrick för att få massor av gratis uppmärksamhet om att man är ett utpräglat storstadsparti. Jag tillhör dem som hellre drar till Paris än till Piteå. Båda platserna börjar på P men stor-Paris är befolkat med fler människor än hela Sverige och bjuder på en härlig variation av det mesta. Utbudet av olika typer av människor, restauranger, kulturplattformar, nattklubbar, bildningsplatser och så vidare är ofantligt mycket större i Paris än i Piteå. Trots det kan man tycka att de som är representerade i Europa parlamentet för svenskar ska stå upp för ett väl fungerande Sverige.
https://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/ls-annons-om-tag-till-pitea-slar-rekord-i-tondovhet/?fbclid=IwAR0Vf6xPWlcryBmu-XjvDWL_EUJE3_4vipFhWWoPMOypulPwnXes8BkjA4w
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/liberalernas-misstag-det-gar-inga-tag-fran-pitea

Dagens stjärna
Adam Cwejman. Nej, staten ska inte registrera vilken ras vi anses tillhöra. Miljöpartister går snett, igen. Homo sapiens sapiens är vi alla som kallas människor. Födelseland skulle kunna vara intressant att känna till kopplat till befintliga demografiska data. Då skulle eventuella kulturella särskiljande drag tydligare framgå. Som till exempel att människor från vissa kulturer är mer benägna än andra att bilda sig. Då skulle till exempel mer insatser kunna satsas på att särskilt uppmuntra människor födda i Norge om det visar sig att de är överrepresenterade bland de sämst utbildade. Det är lätt att förstå att de flesta svenskar idag tycker att Liberalerna och Miljöpartiet gjort sitt i den lagstiftande församlingen.

”Att en miljöpartist vill att staten ska registrera ras och etnicitet framstår möjligen inte som lika farligt som om exempelvis en nazist skulle kräva motsvarande (vilket de gör!). Det sker ändå med syftet, som Elmi uttrycker det, att motverka diskriminering och att arbeta för jämlikhet. Men vad spelar det för roll vad hennes avsikter är om de negativa konsekvenserna finns att beskåda i samtliga länder som använder sig av liknande statistik?”
”En stat som registrerar medborgares sexuella läggning, påstådda ras och etnicitet är en stat som inbjuder till att det används i politiken. Det blir en stat som måste avgränsa, kategorisera och ytterst vara ansvarig för att politik förs och utvecklas med den statliga databasen som grund. Hur kan en riksdagsledamot blanda ihop antirasism med statligt sanktionerad raspolitik?”
https://www.gp.se/ledare/släpp-raspolitiken-miljöpartiet-1.14060096