söndag 31 juli 2011

Offentligt finansierade tjänster

Vinstspöket
Idag kunde jag än en gång läsa en ledare i en ledande svensk tidning som behandlar vinster i företag kopplade till produktion av offentligt finansierade tjänster. Vinst är oftast ett uttryck för att man lyckas leverera något som kunderna uppskattar och effektivare än konkurrenterna. Prisledare inom den offentliga sektorn är idag offentligt producerade tjänster. Vinsten som vissa företag skapar är inte problemet utan problemet måste ligga i att 1) den offentligt producerade tjänsten ger utrymme för stora vinster när privata eller stiftelser producerar tjänsten alternativt att 2) den upphandlade tjänsten inte kvalitetssäkras, dvs att vi får allt för lite av det som upphandlats av producenten och om ingen regelbunden uppföljning görs kan vi inte åtgärda de felaktiga leveranserna. I värsta fall, och som DN indikerar, kan det också vara så att vi ibland upphandlar med lägre krav än vad som finns för andra som utför liknande tjänster. Vinster representerar, på en konkurrensutsatt marknad, förmågan att leverera något bra på ett effektivt sätt.  Vinster är inget problem! Om marknaden blir rimligt konkurrensutsatt bör vinsterna inte kunna bli så höga.

lördag 30 juli 2011

Ungdomsminnen

Min bror en vän och jag inledde gårdagens kväll med en middag varefter vi gick på en liten krogrunda. Strax innan midnatt hamnade vi på Södermanland Närkes nation. Stämningen var hög och antalet gäster var stort. Olika musik spelades runt om i de olika rum som det anrika huset bjuder på. De intressanta samtalen med ungdomarna blev många. Jag försökte att inte ställa allt för många "svåra" eller "djupa" frågor i min nyfikenhet att höra hur de såg på olika frågor. Det var ju trots allt "fest" så det får ju inte bli allt för allvarligt. Men, vad tror du är meningen med ditt liv? Vilken nytta gör du för andra under ditt liv? Det är väl härliga festfrågor ; ). Natten blev sen. Vi hade väldigt roligt. För att avsluta det på samma sätt som för 23 år sedan, då jag senast besökte sommarens nationsliv, tog jag och min bror onyttig avslutningsmat vid Nybrogrillen. Kvällen bjöd också på trevliga träffar med flera centerstudenter. Vi har verkligen ett härligt och engagerat centergäng i Uppsala.

fredag 29 juli 2011

kommentarer och stärkt demokrati

Låg nivå
I den turbulens runt min blogg som ägde rum vid årsskiftet fanns politiker och så kallade mediestrateger som ansåg att mitt beslut att inte tillåta kommentarer till min blogg var dumt. Jag svarade att jag väl känner till Internet och dess logik, inte minst hur olika internetforum fungerar, och att jag utifrån det valt att inte tillåta kommentarer. Ofta är det väldigt låg nivå på kommentarerna med olagliga kommentarer inklusive hot, skälsord etc. Jag vet också att den som ansvarar för ett forum eller en blogg har ett ansvar att se till så att inte olagliga texter ligger kvar. Trots det valde jag att öppna upp för kommentarer i samband med bloggstormen. I grunden är det något väldigt positivt med kommentarsmöjligheter. Tyvärr tycks det endast fungera bra i slutna grupper och där deltagarna är personer som vågar vara ärliga med vem de är.

I takt med att flera svenska media blir allt mer erfarna vad avser kvaliteten på kommentarer kopplat till deras olika artiklar väljer de att ta bort möjligheten att kommentera. Det är tråkigt men jag förstår att de gör så. De är ju trots allt ansvariga för det som publiceras. Inte minst på UNT.se har nivån många gånger varit både kränkande, fullt med förtal och olaglig. Visst är det tråkigt att det nästan alltid finns några få personer som förstör något som i grunden är väldigt positivt.

Fler tar ett större ansvar
En av dagens ledare i UNT var riktigt bra. I bakvattnet efter tragedin i Norge väljer allt fler att gå med i politiska partier. Det är mycket positivt. En demokrati är bara legitim om många engagerar sig genom att rösta och att våra partier har medlemmar som kan bära upp våra demokratiska institutioner. Sverige har allt för få som är aktiva inom våra partier. De flesta partier tycks också vara dåliga på att ta tillvara nya krafter som i mogen ålder väljer att engagera sig. Det gör att kvaliteten bland de som företräder folket blir för låg eftersom konkurrensen om uppdragen är för liten. Det är mycket glädjande om trenden nu vänder och fler väljer ett aktivt partimedlemskap. Det är bra att många är engagerade i enskilda frågor MEN det räcker inte. Våra samhällen är mer komplicerade än så. Det är viktigt att förstå att det politiska arbetet är komplicerat. Ett exempel är att många kan vara för något men bara om det inte gäller i närheten av dem själva. Vad tror du, kommer fler att vilja engagera sig i partier som jobbar brett med samhällsutvecklingen i framtiden? Vad behöver partierna göra för att attrahera fler?
http://www.unt.se/ledare/stoltenbergs-exempel-1411763.aspx

torsdag 28 juli 2011

Rättvis ersättning för arbete

Rättvis ersättning
Vem avgör vad som är en rättvis ersättning för arbete? Framförallt är det vår förmåga att skapa framgånsrika företag som lägger grunden för att det skall finnas något löneutrymme alls inom hela samhället. Inom framgångsrika branscher som t ex IT och Hälsoindustrin är lönenivåerna relativt höga. Det gäller även inom finansbranschen som bl a med hjälp av alla pensionspengar ersätter delar av sina medarbetare på ett orimligt sätt. Många branscher kämpar mot en stenhård internationell konkurrens och tvingas lägga ner då de saknar utrymme för högre lönekostnader. Ofta går dessa företag, efter en tid under, omkull. Så fungerar marknadsekonomin som också ser till så att vi som konsumenter hela tiden kan få bättre produkter och tjänster till lägre kostnader. Många företag skulle sannolikt klara av en marknadsförändring bättre om vi inte har dagens generella löneavtal som hela tiden höjer allas löner. Vissa tycker kanske det är bra men det leder också till onödiga konkurser och nedläggningar. I grunden handlar löneutrymmet om vår förmåga att skapa mervärde och resultat. Det gäller både för organisationer och individer. Det är mycket glädjande att en överväldigande majoritet av Sveriges fackligt anslutna anser att individuella löner är mycket bättre än att alla får en generell bashöjning. Snart kanske Sverige får ett ersättningsklimat som gör att fler verksamheter kan ställa om och överleva. Vi kanske också får ett ersättningsklimat som mer generellt belönar flit och resultat betydligt mer än närvaro.
http://obiz.idg.se/2.18979/1.396159/olika-syn-pa-rattvis-lon
Det är 1100 personer som deltagit i undersökningen så den är värd att ta på allvar, även om artikeln blandar ihop procenten......

onsdag 27 juli 2011

Ordens makt

Bra med öppen debatt
Om man är en verklig demokrat måste en utgångspunkt vara att vi vågar samtala och tillåta oliktänkande. Det är i samtal och debatt som idéer kan växa sig starkare och det är även i dessa sammanhang man kan urskilja goda intentioner från onda. Jag både gillar och ogillar dagens DN ledare.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/ord-goder-hat
Visst använder många för starka ord när de samhällsdebatterar. Så är det. Samtidigt ses det sannolikt som nödvändigt för att nå igenom i det oändliga brus av information som sköljer över oss. Det är väl inte bara en tillfällighet att media konsekvent använder starka och ofta felaktiga rubriker för att väcka intresse och provocera. Vad tror du? Oavsett vem som använder dessa starka ord är de säkerligen uttryck för en ambition att nå igenom bruset.

Att människor har starka och ibland fruktansvärda åsikter är en del av en öppen demokrati. Det olustiga är när andras tolkningar av det som sägs och skrivs bygger på en logik om att skapa konflikter och att förstärka dem. Om vi lyssnar mer till varandra blir det alltid bättre. Även på människor med en mycket olustig inställning. Då kan vi föra ett bättre samtal om vår nutid och framtid. Då kan vi också bättre förstå när vissa människors åsikter är rejäla övertramp och hot. Media bär ett mycket stort ansvar för hur tonen i samhället utvecklas. Som jag skrivit tidigare hoppas jag att Murdoch imperiet faller och att vi får en mer seriös media i framtiden. Det skall bli intressant att följa hur lagstiftarna i England skall försöka driva utvecklingen åt det hållet.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/pressen-bor-ta-mer-hansyn-till-offren

tisdag 26 juli 2011

Närhet viktigt

Så mycket beslutsmakt som möjligt nära dig!
För var dag som går blir jag allt säkrare på att det är väldigt viktigt att kämpa för decentralisering. Alla mina erfarenheter talar sitt entydliga språk, decentralisering leder till ett betydligt större engagemang bland berörda människor. Det innebär bl a att man inte skyller ifrån sig utan man tar ett eget ansvar för att det närområde man är ansvarig för mår så bra som möjligt. Om man tar sitt närområdesansvar så kommer de större helheter man ingår i må bra. Idag pekar många i västvärlden på ledande politiker och säger att de under en längre tid skött sig dåligt. Det stämmer säkert men vi får inte heller glömma att politiker i demokratier får sitt mandat från folket. I det lilla sammanhanget blir det tydligt för en grupp om de lever över sina tillgångar eller inte. I en värld med massor av myndigheter och bidragssystem tappar de allra flesta en riktig känsla för vad som är rimligt.

Det som händer i vår bakgård berör
Vi människor tenderar att inte dela maktens syn om vi befinner oss för långt ifrån den verklighet som makten fokuserar på. Vi människor känner inte lika starkt för saker som händer långt ifrån oss i förhållande till det som händer på vår bakgård. Ett exempel på det är massmorden i Norge. Massakern har ägt rum i vår närhet och i ett samhälle som liknar vårt. Det kan vi identifiera oss med. Varje vecka äger liknande mordattacker rum i t ex Irak, Afganistan och Somalia. Det engagerar inte lika mycket. Irak, Afganistan och Somalia är inte samhällen uppbyggda på vår typ av demokrati och de är definitivt inte länder med fred. Demokratin närmast oss är viktigast. Den lägger basen och trovärdigheten för hela demokratin. Jag har sagt det förr, alla nivåer ovanför närsamhället måste ifrågasättas och minimeras. Trots den övertygelsen är det viktigt att några tänker lokalt, några regionalt och några globalt. Varför fler än max fyra maktnivåer? Vad tycker du?

måndag 25 juli 2011

En Nordisk förbundsstat och utvidgning med Baltikum

Starkt stöd för ett enat Norden
Enligt en debattartikel i dagns UNT finns det ett stort stöd bland svenskarna för att både bjuda in Balterna in i det Nordiska samarbetet samt att 4 av 10 gärna ser att vi bildar en förbundsstat med dagens Nordiska länder. Jag gillar idéen. Relativt sett är vi lika MEN jag har praktisk erfarenhet av att jobba med danskar, norrmän, finnar och islänningar och vi har olika kulturell bakgrund. Trots det skulle ett betydligt starkare Nordiskt samarbete var väldigt fördelaktigt för de Nordiska invånarna som trots olikheterna är mer lika än med andra. Inte minst märks det kopplat till hur öppna våra samhällen är, hur jämlika vi är etc. Alla som vet vad de Nordiska länderna representerar idag inser snabbt att vi skulle skapa förutsättningar för något väldigt starkt tillsammans. Även om vi slår ihop våra traditionella Nordiska länder blir vi inte fler än cirka 20 miljoner invånare på ett mycket stort område. Det är mycket färre invånare än i t ex Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien eller England. 

Viktigt att värna maximalt möjligt lokal beslutskraft
Om tanken kan få mer energi så förutsätter den för mig att den i stor utsträckning bygger på subsidiaritetsidealen dvs att beslutsmakten så långt som möjligt skall ligga så nära oss medborgare som möjligt. Om en liknande Nordisk förbundsstat skapas, hur vårdar vi då den nivå, Sverige, som måste anses bli överflödig? Det regionerna i Sverige får ta ett gemensamt ansvar för blir väl då att ömt vårda och utveckla det kulturella varumärket Sverige som en del av Norden. Vad tycker du?

Vem blir president eller kung för det nya?
Inga problem! I Malaysia löser man det med ett rullande schema mellan de som fått de olika folkens hedrande ämbete som President, drottning eller kung. Visst är väl det en bra idé ; )?söndag 24 juli 2011

Feghet

Lykta dörrar!
Kan man kalla det som norrmannen gjorde i de fruktansvärda dåden för annat än fegt? Hur kan man döda och såra oskyldiga och obeväpnade människor? Dessutom bär han skottsäker väst, så han ville uppenbarligen inte dö själv. Han måste vara en av de fegaste personer jag har hört talas om. Tyvärr får jag intrycket att hans plan fortsätter som planerat. Nu verkar det som att han under rättsprocessen skall få massor av internationellt utrymme för sin sjukliga propaganda. Han har sannolikt lärt sig att media gör det mesta bara man säljer lösnummer. Jag tycker att rättegången skall hållas inför lykta dörrar så att man inte ger detta avskum förmånen att fortsätta med sin plan!

Ansvarslöst
Problemen i USA fortsätter. Snart är det den 2/8 2011. Det tekniska datum då USAs stat kan gå i konkurs. Är det inte otroligt hur USAs politiker kan vara så oförmögna att hitta lösningar som är pragmatiskt bra för invånarna och som matchar de pengar man har? USAs skuld är astronomisk. Några amerikanska politiker måste rimligen också vara fega och inte konstruktivt bidra till att hitta en lösning. USA kan inte fortsätta att försämra sin balansräkning. Ingen klok person kan tycka annorlunda. Det är dax för lite skattehöjningar för att städa. Väldigt många av USAs rikaste personer tycker att det skulle vara rimligt med lite högre skatter för de välbärgade. Det är också dax att inte fortsätta att göra militärindustrin utan betydligt dra ner på engagemang i t ex Irak och Afganistan. Det minskade engagemanget måste inkludera privata arméer som Black Waters eller vad det bolaget heter idag. "The tea party" rörelsen i USA börjar göra stor skada även utanför USA! Fanatism och missriktad nationalism är alltid av ondo.


lördag 23 juli 2011

Sorg och upprördhet

Idag känner jag bara sorg och upprördhet över det fruktansvärda som hände igår i Norge. Hur kan människor vara så hatiska och så fruktansvärda? Tyvärr vet vi att det händer med jämna mellanrum.

Nu skall jag gå och tända ett ljus i Uppsala domkyrka för de som förlorat sina liv, de som är skadade och alla de anhöriga som nu upplever fruktansvärda stunder.

Mer kärlek och respekt! Mindre inskränkthet och hat!

fredag 22 juli 2011

Frihet! Jämlikhet! Broderskap!

Slagord för förändring
Frihet! Jämlikhet! Broderskap! var de "enkla" paroller som banade väg för att Frankrike skulle bli demokratiskt och för bildandet av USA. USA och "the founding fathers" skapade den konstitution som lade grunden för den enorma utveckling som människan upplevt sedan dess. Enligt mig var det stora i det nya att duglighet och flitighet blev avgörande för uppdrag och inte, som regel, att uppdragen ärvdes av den så kallade eliten. Om vi bortser från att amerikanska politiker idag håller på att köra sitt land och västvärden i diket så är det fortfarande möjligheternas land för en "vanlig" människa. Ur ett generellt perspektiv skulle jag utifrån mina erfarenheter gå så långt och säga att det endast är i de Nordiska länderna som den möjligheten är reell.

Politiskt korrekthet
Nu är matchen mellan Centerpartiets nya ledarkandidater i full gång! Härligt! Jag kan inte förstå varför inte alla partier har en öppen fight. Jag tycker att den skall vara ännu öppnare och att en valberedning bara borde säkra att det finns vettiga alternativ och att de under en stämma har huvudansvaret för kandidatutfrågningar och att innan val ge en sista vägledning utifrån något givet format. Varför är det inte så? Det är väl transparent! Inga av kandidaterna säger något spännande utan allt är "politiskt korrekt". Vissa av kandidaterna har utstrålning, andra har det inte. Ingen av kandidaterna har praktisk erfarenhet av företagande eller integrationsarbete. Det är bra att samtliga tycker att deras huvudalternativ för regeringspartners är de övriga som vi kännser som Alliansen. Var är slagorden för förändring? Det kan väl inte bli "mjukare"? Varför inte "Roligare, rikare och rättvisare" eller "Grönare, Företagsammare och närmare"? Vad tycker du? "Rättvisare" är väl som "mjukare" eller? Det var bara en av kandidaterna som bjöd på tre huvudinriktningar i förändringsarbetet. Friare, Tryggare och Grönare. Kanske är det bra ledord. Vad tror du?

Jag tror att UNTs ledare får anställa någon som känner till Centerpartiet från insidan (och som är aktiv) för att få en bättre historiekunskap och nulägeskänsla för vad Centerpartiet är. Frågan är inom om Centerpartiet skall vinna eller försvinna. Frågan är om all den energi som engagerade centerpartister lägger ner, i större utsträckning, skall kunna omsättas i verkligheten eller ej. Det är inte kul, även om det är viktigt, att vara ett parti som inte påverkar något på riktigt som t ex Miljöpartiet. Förlåt, de påverkade på riktigt så att tunnelkatastrofen genom Hallandsåsen inte stoppades.....
http://www.unt.se/ledare/vinna-eller-forsvinna-1406153.aspx

torsdag 21 juli 2011

Vem vinner?

Tur eller otur
Många gånger genom mitt liv har jag hamnat i samtal om tur och otur. De allra flesta är överens om att orden är relevanta. Vissa har tur att födas i en familj som är älskvärd, som ständigt bjuder mat på bordet och tak över huvudet och som lever i ett land som inte plågas av väpnade konflikter. Andra har otur att födas i ett drogberoende sammanhang, utan kärlek, undernäring, endast tillfälliga skydd för naturens krafter och en ständig oro för liv och lem.

Det är väl knappast skicklighet som gjort att vissa barn till förmögna kan, och tycker att det är rätt, att spruta ut dyr champagne för att skryta om att man kan göra så. I alla dessa filosofiska samtal tycker jag att det också framkommit att tillfällen med så kallad tur och otur för ambitiösa personer ökar i takt med ambitionsnivån. För att lyckas med något måste man oftast prova många gånger och vid varje tillfälle gäller det att inte ha otur med t ex konjunktur, väder, sjukdom etc. Tur används ofta som vissas förklaring till varför andra presterar bra. Ingemar Stenmark uttryckte det intressant när (Plex tror jag det var) frågade honom om han ofta hade tur. Stenmark svarade något i stil med "det konstiga är att ju mer jag tränar ju mer tur har jag".... Hade den som vann 1.7 miljarder kronor på Eurolotto tur? Det vet vi inte än. Hans liv kanske faller samman.

Jag har haft tur
Jag har under mitt liv utsatt mig själv för många äventyr och många möten med många olika typer av människor. Kanske skulle Stenmark kalla det livsträning. Tack vare all den träningen har jag haft turen att träffa många fantastiska människor på min livsvandring. Livets mening är för de allra flesta människor inte materiella. Livets mening är att ständigt utvecklas, att ge och få kärlek, att fylla livet med så många stunder av lycka som möjligt och att i bästa fall föra livet vidare. Jag fortsätter att känna att jag utvecklas enormt som människa. Jag försöker ge och får mycket kärlek. Jag upplever många stunder av lycka. Jag har förmånen att föra livet vidare.

Tack till er alla som förgyller min tillvaro och bjuder på er själva! Ett särskilt tack till Alice och Tore för er värme, gästfrihet och era kloka synpunkter! Kontrasten mellan storstadens puls och en stuga mitt i naturens rike är fantastisk!

Vem vinner i slutet av livet? Någon av rollfigurerna i Solsidan eller hon som finner sig själv och som gör vad hon kan för att positivt utvecklas med andra? Är det tur eller otur som styr dina vägval i livet?

onsdag 20 juli 2011

Fiction eller verklighet?

Är verkligheten hemskare än fiction?
Under semestertider är vi många som läser böcker och fyller på med annorlunda perspektiv och spänning i tillvaron. Sverige har varit särskilt framgångsrika på att fostra duktiga kriminal deckar författare. Hur blev det så? Ibland är dessa böcker skrivna utifrån verkliga händelser men ofta är det påhittade historier, dvs fiction. Det som händer kring Murdochs media imperium är sannerligen ingen fiction och tycks överträffa de flestas manuskreativitet. Det kanske inte är så konstigt med tanke på att det handlar om media och makten över våra tankar.

Ändlös girighet och makthunger måste tämjas
Det är helt klart att girighet och maktbegär både är starka drivkrafter men också stora hot mot grupper och samhällen i stort. Balans är ingen dålig ambition och den ambitionen är nog vägen som har störst möjlighet att leda mot hållbarhet i de flesta sammanhang. Innebär balans att det blir tråkigt? Det tror jag inte utan i strävan efter balans kommer vi alltid att få kraftiga svängningar som kräver korrigeringar. Precis som för oss människor. Vi har bra och dåliga dagar. För de allra flesta av oss är de flesta dagarna rätt ”vanliga”. Murdochs allt för starka mediaimperium, och därigenom makten att styra över våra tankar, är oacceptabel om man tror på mångfald, demokrati och en fungerande marknadsekonomi. Girigheten och makthungern har inte bara gjort att News corp lett av Rupert Murdoch på allvarligaste sätt kränkt tusentals personers personliga integritet för att sälja lösnummer, sannolikt bär ledningen nu också ansvaret för att människor som med stark trovärdighet kan vittna börjar dö. Samhället och i synnerhet västvärldens politiker måste kraftfullt sätta ner fötterna och säga att vi accepterar inte detta! I ljuset av att denna affär är många år gammal och att den uppenbarligen under lång tid tystats ner visar också att det är högst olämpligt att politiker umgås privat med mediarelaterade personer.

Personlig integritet och konkurrens måste skyddas bättre
Jag tycker att den personliga integriteten måste stärkas i lag. Jag tycker också att Europas och Sveriges lagstiftning inom konkurrensområdet måste skärpas. För att samhällen skall utvecklas så bra som möjligt krävs mångfald och då måste vi begränsa de ambitioner som finns, både inom det offentliga och det privata, att bygga monopol eller i vart fall starka oligopolmarknader. Anser du att det finns behovsområden där monopol är enda lösningen för att effektivt och till rimliga priser erbjuda oss invånare dessa?

måndag 18 juli 2011

Ledaren

Grattis Japan!
Först vill jag gratulera det japanska kvinnliga landslaget i fotboll! Grattis! Vilken enastående prestation! Det var dessutom en fotbollsturnering som bjöd på mycket underhållande fotboll.

Individen blomstrar med hjälp av lag!
Jag har arbetat med Japan som marknad i många år och har dessutom bott i landet några år. Jag har haft förmånen att lära känna många japaner och självklart jobbat ihop med dem. Det var en mycket lärorik tid och det jag bl a tyckte mig uppleva som en generell egenskap hos det japanska folket var att värdesätta laget högt, göra sitt bästa, alltid anstränga sig för att förbättra, höga ambitioner samtidigt som den buddistiska ödmjukheten eller kanske prestigelösheten på individnivå var stor. Tyvärr finns det många som känner en enorm skam om man t ex tvingats lämna laget vid en uppsägning. Jag tror att även japaner lär sig att inte se personer som tyvärr har oturen att arbeta i en verksamhet som läggs ner som förlorare. Många japaner skulle utan tvekan kunna ställa sig frågan "utan laget, vilken mening fyller jag som individ då?" Jag tycker att det är viktigt att se individen och ge individen så mycket frihet som möjligt. Tyvärr tycker jag att tolkningen av det för många i Sverige är att egoism är fint. Jag tycker att lagarbete är det finaste och om du tänker efter är det alltid lag, i olika former, som skapar fantastiska resultat. Även individuella framgångsrika idrottare har ett lag runt sig! Glöm aldrig det!

Ledarens förmågor
Jag tror att de få utmärkta ledare som finns är duktiga på att 1) beskrikva en enkel, möjlig och attraktiv målbild 2) själv anstränger sig minst lika mycket som hon förväntar sig att övriga i laget skall göra 3) ge både beröm och kritik 4) själv få kritik för att bättre kunna utveckla laget 5) vågar tänka i nya banor 6) kommunicera. I 1) ligger självfallet att man måste klara av hygienfaktorer som en ekonomi i balans och att målsättningen skall vara förenlig med hållbarhet. Jag undrar varför det finns så få liknande ledare och så många administratörer....

Vilket är ditt ansvar som del av ett lag?
Ledaren skall vara den varigenom energi strömmar! Hur många av er känner att er chef ger er den känslan? Du kanske inte har gett din chef en chans för att du har dina bestämda uppfattningar och inte låter laget få testa den väg som hon tror på efter att hon förhoppningsvis har lyssnat på uppdragsgivaren och på flera i laget? Kan det vara så? Som sagt tror jag att duktiga ledare är en stor bristvara. Jag tror också att det alltid finns cirka 1/5 av alla lag som inte vill nytt när ledningen anser att det krävs, av en eller annan anledning.

Inom politiken är det vi medborgare och partiernas medlemmar som väljer vilka som skall få ledande uppdrag (bortsett ifrån regeringsarbeten). Inom annan verksamhet är det annorlunda. Oavsett om det gäller en politisk ledare eller en ledare inom näringslivet, tycker du att hon är dålig om "bara" 80% av ursprungslaget följer henne? Hur tror du att det går för ett fotbollslag om 20% inte väljer att göra sitt bästa för att det uppdrag som en majoritet eller en lagkapten står bakom? Jag tycker att det är varje enskild lagmedarbetares skyldighet att alltid göra sitt bästa utifrån det uppdrag som finns. Min bild är att japaner alltid agerar så. Om man tycker annorlunda är det viktigt att säga det och komma med konstruktiva förslag på alternativa vägar SAMTIDIGT som man gör sitt bästa kopplat till det uppdrag som man har. Vad tycker du?

söndag 17 juli 2011

Sverige mot en höstkris?

Kan det vara så att det är en mycket stormig höst som väntar för oss som lever i Sverige? Det kanske är så om man reflekterar över finansminister Borgs tidigare påhopp på giriga bankchefer som han anklagade för att ge sig själva en massa bonusar istället för att bygga upp de reserver som anses behöva förstärkas rejält inom banksektorn. Var det bara populism, som jag skrivit förut, eller var det ett uttryck för en genuin oro i ett tidigt läge? Det tycks som att Borgs oro kan vara berättigad om räntorna fortsätter att stiga samtidigt som bostadsmarknaden börjar falla. Vi kommer sannolikt inte hamna i samma soppa som i början av 90-talet, då bankerna lånat ut för mycket och bostadsmarknaden exploderade. Sverige och vi svenskar hamnade då i en mycket svår situation. Enligt många finansiella tidningar har Sverige återigen värderingar på fastighetsbeståndet som anses mycket osunt. Vad händer i svensk ekonomi om vi samtidigt med dagens höga arbetslöshet också får en fastighetsbubbla som spricker, även om den inte är lika stor som under inledningen av 90-talet? Det kan väl inte vara möjligt att det kan hända? Nästan alla ansvariga politiker de senaste 12 åren har ju gång efter gång sagt att vi lärt oss en läxa och t o m utbildar andra hur man skall hantera en situation då allt känns natt svart...... Det kan vara bra med en regnrock i höst. 

Läget i Sverige, Europa och i världen är instabilt. Som grädde på moset har vi också en parlamentarisk situation som kan användas som syndabock. Läget är allvarligt. Men nu är det semester så vi låter det bli lite värre innan vi tar tag i de lite större utmaningarna till hösten.... Det är nog så att Sveriges kortsiktigt positiva framtid är kopplad till att Centerpartiet åter blir ett parti som kan samla en stor del av Sveriges medborgare ; ). Är du den som kan se till så att det blir så? 

lördag 16 juli 2011

Nära döden

Vad är en nära döden upplevelse?
Det talas ibland om "en nära döden upplevelse". Vad är då det? Jag antar att det är de känslor som människor som varit nära att dö gett uttryck för genom historien. Jag undrar om jag har haft några nära döden upplevelser den senaste veckan? När jag satt och tittade ut över ett underbart naturlandskap en tidig morgon på Råö fylldes jag av ett underbart lugn och kännde en fridfullhelt som gav rysningar genom kroppen. Det kändes så tydligt att jag är en del av allt. Är det så det känns när man dör? I vart fall när man dör och då man tycker att man levt klart på denna jord? Vad tror du? Då är frågan om min nästa nära döden upplevelse kan kopplas till ett dödsögonblick som känns för tidigt. I ett underbart stort och vackert hus i Skamling, Danmark, drabbades jag av radioskugga under tre regnande dagar. Stressnivån över att inte kunna vara i kontakt med omvärlden så som jag önskar var hög. Inledningsvis väldigt hög. Är det så stressfullt att gå döden till mötes när det känns för tidigt? Helt klart är att det i en mycket stor utsträckning är känslor som styr oss människor. På gott och på ont.

Tack Anders, Mats & Fia
Tack kära vänner för härliga och generösa dagar tillsammans! Tack Anders! Råös underbara natur, fiske i havet, filosofiska och kärleksfulla samtal, mycket dricka och inte minst alla musikaliska inslag gjorde återigen Råö till en underbar upplevelse. Jag hoppas att du, Anders, nu har fått den musikaliska inspiration som krävs för ett genombrott. Jag kan få stor använding av mina 80% ; ). Tack Mats & Fia! Skamling bjöd på god mat, goda drycker, trevliga samtal, spel och inte minst bad i den stora inomhuspoolen som gjorde att vi utan problem kunde bada trots att vi fick uppleva våra första sommardagar med enorma spöregn. Tre dagars spöregn och vi simmade för fullt i salt vatten i tropisk hetta. Det var gott med en öl i jacuzzin också ; ). Livet är härligt! Det är förhoppningsvis många år kvar innan det är dax att möta döden.

tisdag 12 juli 2011

Personlig integritet

Jag har länge varit engagerad i frågor som är kopplade till den personliga integriteten. Eftersom jag varit aktiv inom informationsbranschen under en längre tid vet jag vad som är möjligt att göra med dagens teknik. Och då känner jag givetvis inte till alla de tekniker som världens underrrättelsetjänster och organiserad brottslighet därutöver utnyttjar i sin jakt på information för att ligga steget före sina motståndare.

Skyddet mot den personliga integriteten måste förbättras! Jag tycker att det är beklagligt att inte Piratpartiet kan uppvisa bättre hur de driver frågan inom EU eftersom det var ett av huvudskälet till varför de fick två mandat till Bryssel! Vad gör de runt dessa viktiga frågor? Hur förbättras skyddet för oss som enskilda individer mot integritetsövergrepp av stater, företag eller andra organisationer? Det är märkligt att inte den enorma skandalen i England har skapat en större debatt i Sverige! Och i hela Europa! Det är ju helt fruktansvärt hur en mediakoncern har avlyssnat massor av personer för att få fram information som de kan göra om till säljande rubriker! Bl a var Englands premiärminster Gordon Brown en av de personerna............. Jag kan inte förstå att vi inte alla går man ur huse och kräver stränga straff för alla i ledande befattningar som är kopplade till "News of the world". Att "endast" lägga ner tidningen är långt ifrån tillräckligt! Jag kräver stora krafttag mot liknande övergrepp och hoppas att du också gör det! Varför är så många så oengagerade i dessa mycket centrala frågorna för en fungerande demokrati, konkurrens och ett samhälle som bygger på rimlig moral och etik??????

måndag 11 juli 2011

konkurrensfördelen

Nu har jag sett och träffat många av våra djurvänner igen. Fåglar, fiskar, hästar, kor, hjortar, sniglar och en mygga, bara för att nämna några. Äntligen har jag kommit på varför människan har en så avgörande konkurrensfördel jämfört med andra djur. Vi har fingrar. Kan det vara så enkelt? Varför inte? Icke förvånande har vetenskapen nu bevisat att fiskar har känslor.... Det blir ju inte en sanning innan det vetenskapligt bevisats... eller när historien återigen visat att vi människor när som helst kan behandla varandra hur fruktansvärt som helst trots att vi tycker oss vara så mycket mer värda än övriga djur.

Hur många andra arter kan behandla sin egen art så grymt och skoningslöst som vi människor har bevisat att vi kan göra om och om igen genom vår korta historia? Om nu fiskar, och med allra högsta sannolikt de allra flesta djur, har känslor vad är det då som skiljer oss från de övriga? Vad tror du? Inte minst delfiner och elefantar sägs ju ofta ha minst lika stora förutsättningar som vi vad avser hjärnans förmåga. Med tanke på att vi människor i genomsnitt sägs använda mindre än 2% av hjärnans förmåga så kan säker även andra djur med mindre hjärnor vara i närheten av vår mentala förmåga. Vad är då skillnaden? Vilken är vår konkurrensfördel? Jag tror att det med stor sannolikhet är våra fingrar och dess förmåga. Om du tänker på allt vi gjort och gör, försök föreställa dig hur det skulle vara möjligt om vi inte hade haft fingrar! Vi kanske skall inkludera våra tår eftersom jag träffat människor som haft en imponerande förmåga med sina tår också. Kan konkurrenskillnaden mellan oss och övriga djur om världsherraväldet vara så enkel. Varför inte?

söndag 10 juli 2011

Naturkraft

There is a saying that some see when they belive and others see when they believe. Who do you believe get the most correct view of life?

Morgonen startade 07:20 och rätt nära därpå en underbar promenad på Råö i Halland. Det vackra havet, vindhärjade träd och buskar, gäss, hägrar, svanar, svalor, kor, sol, en lätt vindbris och mycket annat underbart som naturen bjuder på. Underbart och en fantastisk kontrast till innerstadsliv i en svensk storstad. Det är underbart med kontraster och med naturens kraft!

Kontrasterna till innerstadens liv blev inte mindre påtaglig när vi sedan gav oss ut och fiskade. Sakta åkte vi ut mot havet med kapten Kent för att efter en kvart komma ut till öppet hav. Precis innan vi kom till det öppna havet kunde vi njuta av att se en fiskljuse som byggt ett bo på en lanterna. Runt om kring oss var det massor av svanar. Havet glittrade och solen gav ett bländande sken från havets ljumna vatten. Vi var på väg mot makrillsfiske. Innan vi begav oss mot hamn lyckades vi inte bara fånga makrill, min son lyckades också fånga en stor näbbgädda. Livets kontraster är underbara och både makrillarna och näbbgäddan var fantastiskt goda. Inte minst tack vare Anders utmärkta kryddning. Livet är underbart. Det är helt klart att naturkrafterna är enorma och inte minst viktiga för att ge oss människor den energi som vi bygger våra liv runt. Håller du med?

P.S Anders och Philips underbara gitarruppträdanden och sång bidrar också till underbara upplevelser!

lördag 9 juli 2011

Gränslöst eller gränser för gemenskap

Är alla välkomna?
Det är intressant att följa debatten och de åtgärder som allt fler Europeiska länder vidtar för att få bättre kontroll över vilka som kommer in i deras länder. Danmark var först ut och har uppenbarligen tröttnat på att det okontrollerat kommer in människor från andra länder till deras land. Även Norge har växlat upp i denna fråga och flera ledande norska politiker har i klartext sagt att de redan sett en markant nergång av asylsökande sedan de skärpt kontrollerna vid gränserna till Sverige. Är det rätt väg att gå att åter stänga sina gränser när en av de bärande idéerna med EU och det Nordiska samarbetet var att människor inom dessa områden skall få röra sig fritt utan gränskontroller, precis som i USA? Skall inte alla vara välkomna? Är det kanske så att det öppna inte fungerar om det innebär ett "Svarte Petter" spel mellan nationer och där spelets huvudmän är de människosmugglare som tjänar stora pengar på att mer eller mindre seriöst smuggla människor från en plats till en annan?

Finns gränser?
Finns det gränser för hur många asylsökande som en enskild nation kan stötta? Är det över huvud taget en relevant fråga? Är det inte så att de som söker asyl alltid måste få en plats dit de söker sig eftersom de enligt det internationella regelverket är mycket utsatta personer som svävar i stor fara därifrån de kommer? Spontant känns det självklart att personer i denna utsatta situation måste få hjälp. Du och jag skulle också vilja få den hjälpen om det var vi och våra nära och kära som sökte oss bort ifrån krig och förföljelse. Trots det måste man våga tala om dessa svåra frågor och man måste våga sätta gränser för att inte grunderna i det egna landet skall hamna i en allt för instabil situation. Jag tror att det är så en majoritet danskar och allt fler norrmän tänker. Även i Sverige måste vi kunna föra seriösa samtal om dessa frågor utan att anklagas för att vara inhuman eller invandrarfientlig.

Folkpartiet vill göra det ännu mer fördelaktigt för kvalificerad arbetskraft att komma till Sverige. Jag vill hävda att det inte är ett stort problem idag om den kvalificerade personalen erbjuds konkurrenskraftiga villkor. En arbetsgivare som går i godo för kompetens som efterfrågas kan rimligt lätt stötta denna immigrerande arbetskraft att komma in i vårt land. Huvudfrågan är hur vi förhåller oss till ej kvalificerad arbetskraft eller stora mängder asylsökande som av en eller annan orsak söker sig till Sverige. Vi vet redan idag att vi har allt större sociala spänningar mellan de delar av vår befolkning som inte har de kvalifikationer som arbetsmarknaden söker och övriga i samhället. De sociala spänningarna blir ännu större om den bristande kvalifikationen också är kopplad till en helt annan kulturell bakgrund. Det mesta är möjligt. Sverige behöver fler unga i arbetsför ålder för att försvara och utveckla välståndet. Invandring i sig är inte problemet men vi måste se till så att vi klarar av att integrera de nya krafter som kommer till vårt land. Annars blir priset för vår öppenhet allt för högt. Låt oss ta i dessa frågor på ett bättre sätt så kan vi samtidigt undvika att bruna krafter får ett allt starkare fäste även i Sverige! Vår integrationspolitik måste klara av att omfamna alla som vill och får leva i Sverige att bli en del av vår gemenskap och att de efter bästa förmåga kan bidra till att vårt välstånd försvaras och utvecklas.

fredag 8 juli 2011

Den svenska drömmen

Signerat i UNT den 7/7 av Carl Lagerqvist var läsvärd. "Att vara amerikan är att ställa sig bakom principerna som uttrycks i den Amerikanska konstitutionen, dvs idéerna om frihet, jämlikhet och möjligheter för alla! Det tråkiga är att Lagerqvist tydligen inte lyssnat på mina relevanta tal eller läser min blogg. Då skulle hans avsaknad av politiska ledare som försöker formulera ett medborgarideal för Sverige inte vara ett problem. Det medborgerliga kontraktet är viktigt och det är viktigt att kunna sammanfatta det enkelt. Som jag sagt många gånger uttrycks kontraktet demokratiskt i vår lag men den lagen saknar de övergripande formuleringar som lätt och fritt vägleder ett folk mot en okänd framtid men där frihet är en självklarhet men också en kultur som inte är missundsam. Fransmännen ersatte en överhet med en annan under parollerna frihet, jämlikhet och broderskap. Amerikanerna gjorde realpolitik av dessa underbara tre ord och tog världen till en ny tid där förmåga och arbetsvillighet kunde avgöra hur väl du kan lyckas istället för i vilken familj du är född i. Centerpartiet är nära att kunna erbjuda en medborgerlig konstitution. Är det förvånande att den växer fram inom C? Nej, Centerpartiet är redan det som andra vill bli, en folkrörelse. Om Centerpartiets nya ledarskap kan engagera fler nya, och i synnerhet yngre medlemmar i vår folkrörelse, då kan "nybyggarland" bli den plattform som kan omfamna alla som vill bidra till att det vi kallar Sverige kan erbjuda även kommande generationer välstånd, frihet, jämlika möjligheter och en hållbar utveckling.

torsdag 7 juli 2011

Energi är allt och C kan leda den rättVilken makalös sommar som 2011 bjuder på! Inte en dålig dag på två veckor, många möten med underbara vänner, god mat och ljuvliga drycker. För att inte tala om alla härliga bad i ett allt varmare hav. Det kan tyckas lite väl bra och du har rätt. Idag förlorade jag och sonen en golfmatch mot ett annat team bestående av en far och en son. Det var bedrövligt att förlora men med tanke på att vi endast spelat en runda tidigare, i maj, inte hade egna klubbor, inte hade golfskor, spelade på deras hemmabana osv kan det finnas rimliga förklaringar till det fruktansvärda som inträffade på Tylösands norra golfbana i juli 2011. Det skall aldrig hända igen. Jag och sonen hade helt enkelt inte tillräcklig energi idag. Materialet är ju bara en ursäkt....

Centerpartiet fick en del utrymme i Almedalen och i media idag. Bl à blev det tydligare att Centerpartiet inte ser kärnkraften som bäst väg framåt utan att vi föredrar alternativa energislag. Personligen har jag inte varit helt negativ till kärnkraft men det negativt avgörande för mig är att jaginte tycker att det är ok att vi idag, av kortsiktiga egoistisk skäl, väljer energislag som lämnar livsfarligt avfall efter oss till kommande generationer i över 100.000 år framöver. Hur kan FP tycka att det är ok? Jag trodde deras skolengagemang inte bara handlade om den egna välfärden utan om de kommande generationernas bästa också. Logiken hänger inte riktigt ihop.

Om Sverige fortfarande hade en chans att åter bli en världsledande nation inom kärnkraftsindustrin, då kanske jag skulle vara lite mer positiv MEN den tiden är förbi. Sossarna förbjöd forskning inom kärnkraft för många år sedan och nu är vi kunskapsmässigt för långt efter. Däremot har vi fortfarande en chans inom alternativa energislag om inte det Moderatledda finansdepartementet håller tillbaka så mycket som de gör istället för att bättre stimulera energiomställningar i linje med förslag som det Centerledda Miljödepartementet löpande presenterar. ABB satsar massor på energieffektivisering och alternativa energislag. De tycks vara klokare än många politiker... Hur svårt kan det vara? Tyskland, Danmark och fler duktiga nationella lag gör mer än Sverige. Sverige behöver mer kraft bakom det i huvudsak Allianspositiva Centerpartiet! Då blir Sverige mer långsiktigt hållbart och rikt. Håller du med?

onsdag 6 juli 2011

Chans att erbjuda alternativ

Uppsala kommun och Sverige mår bra av att det finns flera politiska partier med olika ideologiska bas, olika politiska program och olika politiska företrädare. Precis som i övriga samhället är mångfald positivt så länge man kan hitta kraftfulla kompromisser som gör att en majoritet kan leda. Centerpartiet måste tydligare visa vad vi tycker i olika frågor för att ge väljarna en bättre chans att välja politiska program och politiska företrädare som man tror är bäst på att utveckla vår kommun och vårt land på bästa sätt.

Centerpartiet i Uppsala och i Sverige gick till val som en del av Alliansen. Det innebär att det skall mycket till för att vi skall välja att bryta ett samarbete som på många sätt är framgångsrikt. Frågan har dock väckts om vi till nästa val skall avbryta Allianssamarbetet. Jag tycker det är för tidigt att säga ja eller nej till den frågan idag. Jag tycker att vi till att börja med skall se till så att olikheterna mellan våra Allianspartier blir mer kända, att vi i öppen och god anda ibland ger varandra utrymme att driva igenom hjärtefrågor utan att det innebär regeringskris. Det är ett konstruktivt och mångfalldsbejakande samarbete. I Uppsala är Moderaternas önskan om att exploatera Seminarieparken ett sådant exempel. Centerpartiet är för bostadsbyggande på många ställen men inte i Seminarieparken som förslaget ser ut. För oss är det viktigt att alla medborgare inom ett rimligt avstånd har tillgång till inbjudande och tillgängliga grönområden. Det är bl à bevisligen bra för vår folkhälsa. Moderaterna och andra Alliansvänner driver Seminarieexploateringen vidare och Centerpartiet gillar det inte MEN väljer inte att göra det till en regeringsfråga. Mer liknande frågor visar att vi trots olikheter kan samregera samtidigt som medborgarna tydligare praktiskt kan förstå skillnader mellan även Allianspartier. Nationellt finns utrymme för flera liknande ageranden inom närings och miljöområdet där Centerpartiets förslag i en allt för stor utsträckning får stå tillbaka och de bra förslagen kidnappas av andra partier. Jag tror att ett komplexare men bättre samarbete är vägen framåt.

tisdag 5 juli 2011

RR = Relationerna som Räknas

Vad är livet om inte en fantastisk chans att träffa och lära känna andra människor? Även bra filmer, böcker och teaterföreställningar är konstgjorda möten med andra där vi ges chansen att känna och lära varandra. Möten med människor är livets skattkammare. Jag tror mig minnas att Kaj Pollack t o m gick så långt att även möten med hemska människor är lärorikt och de ger oss möjligheten att förstå hur underbara andra människor är i jämförelse. Själv är jag glad och tacksam över alla mina möten med olika människor med olika förutsättningar runt om i hela världen. Tack vare det har jag lyckats hitta en hel del fantastiska vänner genom åren. Sommaren startade med en nära väns 50 års kalas och mitt vänskapsfrossande fortsätter. Tänk vad de som inte har vänner från olika kulturer och sociala grupper missar! Har du vänner från olika kulturer och sociala grupper?

måndag 4 juli 2011

Är medias laglösa domstolar hårda?

Det måste vara ett mycket intressant uppdrag att vara domare. Nu är dock frågan om dagens samhälle är anpassat till den mediavärld och den globala finansvärld vi lever i? Vad tycker du? Det tycker inte jag. Straffskalorna är i många fall inte tillräckligt avskräckande (t ex ekonomiska brott) och priset för medias fördömanden/anklagelser kan idag bli oacceptabelt högt. Varför är en f.d ministers eventuella sexchattande en säkerhetsrisk för Sverige? Varför är det relevant att lyfta upp ett år efter att ministern avgått? Inte kan det väl vara nyhetstorka igen? Massor av barn far illa runt om i världen. Dagens möjliga "skotten i Sarajevo" dvs utvecklingen och "hur kunde det hända" i Grekland borde kunna fylla seriösa tidningar under flera år framåt. Inte kan väl de nya rubrikerna vara kopplade till tidningsledningens prestige? Det svenska folket tyckte ju inte som Aftonbladet och gav sin sympati till ex ministern. Vilket pris får han betala för att offentligt hoppas på som nu? Förra gången fick han i vart fall stöd från sitt parti i försvaret. Nu skapas någons sanning uppbackad av en av världens mäktigaste mediakoncerner. Mot det står en ensam och mycket utsatt individ. Hur kan någon tycka att det är acceptabelt?

Tänk om det var du som i samband med att du kände dig kram och pussjuk gav dig ut och raggade på nätet, vad är problemet med det? Lever vi på 2010-talet eller? Är det mord? Är det spioneri? Är det pedofeli? Är det rån? Är det misshandel? Hur tror du denna ex minister mår när denna ickefråga görs politisk för att försöka få återupprättelse och för att sälja lösnummer? Hur tror du att hans närmaste mår, inte minst hans barn? Ingen människa borde kunna "avrättas" om hon inte är dömd i domstol. Jag tycker att dagens rättssystem måste ses över så att straffskalorna blir mer tidsenliga och, utan att pressfriheten hotas, mediaövertramp kraftfullare kan markeras.

Av egen erfarenhet vet jag hur ojämbördig kampen om "rätt och fel" är mellan en enskild individ och en mediakoncern. Och de har ju inte alltid rätt. De enda som har rätten att avgöra vad som är rätt är våra domstolar. Låt det vara så om vi skall fortsätta att vara ett civiliserat och demokratiskt samhälle! Vad tycker du?

P.S det var positivt att Reinfeldt i dagens Visbytal tydligt markerade att om även morgondagens pensionärer skall klara sig bra då måste Sverige bli företagsammare.

söndag 3 juli 2011

Vems sanning och när?

Är sanningen alltid viktig? Är inte sanningen i betraktarens ögon? Hörde ett intressant program på P1 nyligen. Det var en intervju med en norrman som skrivit tre böcker där han återger sina oredigerade tankar i alla möjliga situationer. Hans tankar var sällan det samma som han uttryckte i ord. Han ville med sina böcker bl à beskriva hur mycket hyckleri folk ägnar sig åt. Reportern tyckte dock att socialt anpassade människor dock väljer, och borde välja, att inte alltid säga det man upplever som sin sanning. Exempelvis om en kollega som tidigare varit långhårig valt att klippa sig kort och hon frågar dig "hur tycker du det blev"? Låt oss anta att du tycker det blev väldigt fult, hur svarar du på frågan?

Läste också att Aftonbladet tycker att de berättar sanningar och att processer i domstolar endast handlar om vad som går att bevisa. Med tanke på att Aftonbladet var en av många media som for med osanning som om det var sanning, kopplat till min blogg, när TT kablade ut ett påhittat citat från min blogg är det lite skrattretande att de gör så starka egna påståenden. Jag antar att ledningen på Aftonbladet står för sina egna uttalanden. Hur mycket av Aftonbladets reportage tror du är i närheten av sanningen? Vem anser du har tolkningsföreträde om vad som är sanning?

lördag 2 juli 2011

Nattsvart blev ljust

Det var inte så länge sedan som flera polska politiska, närinslivs, kulturella och tjänstemän i ledande befattning omkom i en tragisk flygolycka. Bl à den högsta politiska ledningen. Landssorgen var total. Framtidstron var usel. Många var olyckskorparna som trodde att Polen skulle gå en mörk tid till mötes. Som vanligt visade det sig att inga är oersättliga. Inte minst viktigt att reflektera över i samband med att vissa anser att ledande tjänstemän är värda enorma ersättningar för sina insatser. Polen förefaller idag gå lysande. Nya ledare har klivit fram och de tycks göra ett utmärkt jobb. Som ordförandeland för EU håller de huvudet högt och hoppas göra stor och positiv nytta för ett Europa i djup kris. Jag hoppas de lyckas bra.

fredag 1 juli 2011

Vem är ansvarig?

Runtom i hela västvärlden tappar de traditionella partierna mark till nya partier som bättre lockar medborgarnas sympatier. Inte minst är detta en sanning i Norden och i Sverige. Ofta är dessa partier anti etablissemang samt invandrarfientliga, något som ofta attraherar outbildade och arbetslösa. Ofta leds dessa partier av personer som har en utstrålning som får övriga partiledare att se väldigt gråa och tråkiga ut. I takt med att allt fler känner sig utsatta vinner dessa negativa krafter ett allt större stöd och plötsligt har de tagit över makten. Kanske blir det då som när Nazisterna tog över i Tyskland. Folket väljer. Vem är då ansvarig för en kommuns eller ett lands utveckling? Är det politikerna eller folket som väljer? Hur ofta vågar politiker tycka något annat än vad folket tycker och är inte det hela idéen med demokratin?

Många i Grekland skäller på politikerna men hur många röstade på politiker och partier som gav löften som var realistiska och som tycker att alla självklart måste betala den skatt som gäller? Jag tror på mina medmänniskor tills de bevisar motsatsen. De flesta politiker tycks inte våga lita på att tillräckligt många medborgare är kloka och väljer därför ständigt kortsiktiga och populistiska vägar. Det gäller ju att få röster och vem röstar på dig om du säger "potatismos och köttbullar" när motståndarna säger "oxfilé och potatisgratäng"? Jag tror att man kan få stort folkligt stöd för potatismos och köttbullar om ett parti eller en ledare samtidigt lyckas få stöd för sin problemformulering.

Västvärlden befinner sig i svåra tider. Samtidigt väljer de som har det bäst att höja sina ersättningar ännu mer samtidigt som man manar andra till avhållsamhet. Man behöver inte vara så klok för att förstå att det är ett oansvarligt sätt, oavsett om +5% för landets direktörer i absoluta tal är mycket eller ej. Det är ett viktigt symbolspråk som det sk etablissemanget struntar i. Över tiden blir det socialt ohållbart om skillnaderna mellan vissa av de som arbetar hårt och andra som också gör detsamma blir för stora. I synnerhet om det är allas pensionspengar som betalar de enorma skillnaderna. Lika fel som jag tycker det är med orimliga tjänstemannaersättningar är det hög tid att våga tala om rimliga nivåer på ersättningar till mig om jag t ex är långtidssjukskriven eller arbetslös. Vem vill bo lite mindre om man inte måste? Vem, som gillar cityliv, vill bo mindre centralt om man inte måste? På individnivå går det alltid att lyfta fram sorgliga exempel MEN politiker måste tänka i system som är hållbara. Är det rimligt att en 39 årig medmänniska som blivit utbränd skulle kunna få full sjukpenning på dåvarande lön fram till pensionen? T o m Socialdemokratena insåg att det blev rena grekiskan om man inte gjorde något åt systemet. Sossarna föreslog en bortre parentes i sjukförsäkringen. Nu tycks de vilja gå den grekiska vägen igen eller vad är deras nuvarande förslag till nytt socialförsäkringssystem? Vad tycker du är rätt? Vilka är ansvariga när destruktiva krafter får demokratisk makt? Varje individ är ansvarig för sina handlingar men en individ väljer inte enskilt vem eller vilka de ger makten till. Ett demokratiskt dilemma. I synnerhet när risken finns att demokratin väljer att avskaffa sig själv. Om demokratin väljer att avskaffa sig själv, är det då ok?
www.Aftonbladet.se/nyheter/article13256996.ab