torsdag 16 maj 2013

Beslut utan finansiering & jämförelser

Finansiera beslut!
Det finns gott om politiker som kommer med förslag som inte är finansierade. Framförallt kommer ständiga ofinansierade förslag från oppositionen. Inte minst får den nämnd som jag ansvarar för i Uppsala, Gatu och samhällsmiljönämnden, ständigt förslag till Kommunfullmäktige som är ofinansierade från oppositionen. Jag anser att det är oseriöst och bedrägligt mot oss medborgare.

Om jag nyligen hörde rätt när jag lyssnade på Radio Uppland, som intervjuade minister Maria Larsson, är det ytterligare ett exempel på ordning som jag inte gillar. Jag reserverar mig för att jag möjligen misstolkat vad hon sade. Hon menade att lagstiftaren lagstiftat om att kommuner ska tillhandahålla äldreboenden som t ex ska vara finskspråkiga. Hon menade att kommunerna då måste se till så att det finns. I Uppsala har vi försökt hitta lösningar på just detta men av olika skäl finns det inte än. Om nu staten stiftar liknande lagar som driver kostnader för landets kommuner tycker jag att de även får säkra finansiering eller i vart fall delfinansiera det som krävs. Det finns säkerligen alternativa lösningar än att man måste ha helt språkligt inriktade äldreboenden. Vad tycker du? Tycker du staten ensidigt ska få hitta på lagar som direkt förväntas finansieras samlat av kommunernas skattebetalare?

Ranking av kommuner
Det är ofta värdefullt att jämföra sig mot dem som anses vara eller som är bättre. Det gäller både inom t ex idrotten men också inom samhällsbyggandet om man seriöst vill jobba med att bli bättre. Samtidigt är det viktigt att t ex en ranking tas för vad den är, att man reflekterar över vilka intressen den som genomför en ranking har och att också försöka jämföra äpplen med äpplen. Dagens skeptiska DN debattinlägg om rankingar är läsvärd. Jag känner mig nöjd med att vi i Uppsala beslutat att inom t ex näringslivsutvecklingsarbetet ha en korg (flera rankingar som vägs samman) av rankingar samt endast 33 rimligt jämförbara kommuner som vi jämför oss mot. Vi vill lära oss av det bättre som jämförbara kommuner gör för att uppnå vårt mål att bli Sveriges bästa näringslivskommun.
http://www.dn.se/debatt/rankning-daligt-verktyg-for-kommunal-utveckling

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar