onsdag 1 maj 2013

Blir det någon pension?

Sämsta sparandet
Misstag gör vi alla. Många gånger är det av våra misstag vi lär mest. Ett av mina större misstag var att tidigt börja pensionsspara. Visserligen har jag länge klassats som höginkomsttagare men trots avdragsrätten innebär pensionssparandet att pengarna inte kan användas till t ex ett lägenhetsinköp. Mitt råd till dem som frågar mig om de ska pensionsspara är att de ska spara men helst genom att amortera på lån eller långsiktigt köpa aktier i välskötta företag i branscher som alltid kommer att finnas. Om man är långsiktig i sitt aktiesparande är det svårt att förlora mer än man investerat med en rimlig, minst inflation och någon procent till, avkastning. Eftersom vi står inför en stor demografisk utmaning med en allt äldre befolkning är risken också stor att den som sparat flitigt i pensionssparande får se stora delar av sina pensionsmedel konfiskeras. Ytterligare ett skäl för att inte pensionsspara är alla de enorma avgifter som finansbolagen som förvaltar våra pensioner tar ut.
http://www.di.se/artiklar/2013/4/29/marknaden-som-splittrar-fondexperter/

Lite ledsen blir jag när jag också läser att en expert tycker att man ska låta bli att pensionsspara eftersom det riskerar att minska chanserna till bidrag...... Trots att vi sluppit vänsterkrafter vid makten under ett par år är Sverige fortsatt ett land fullt med bidrag. Jag hoppas reformarbetet fortsätter så att det blir allt mer lönsamt att arbeta i förhållande till att få försörjning på annat sätt.
http://www.di.se/artiklar/2013/4/30/experten-sluta-pensionsspara/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar