onsdag 8 maj 2013

Orimligt & svårt

Svarte Petter
Vi kan dagligen följa turerna kring regeringens problem med att få fler kommuner än t ex Uppsala att ta sitt delansvar för ensamkommande flyktingbarn och andra flyktingar. Det är beklagligt att många kommuner, särskilt en del mycket välbärgade, inte vill ta sin del av ansvaret. Samtidigt är det viktigt, som många kommuner påpekat, att staten tar ett mycket större ekonomiskt ansvar för dessa personer då kostnadsteckningen från staten idag inte är i närheten av vad det kostar en kommun att stötta dessa personer. Samtidigt har vi nu ett fall i Uppsala där en familj utan tillgångar, jobb eller bostad flyttar till Uppsala från Gävle och förväntar sig att Uppsalas befolkning ska erbjuda försörjningsstöd och bostad. Det är inte en rimlig ordning och  jag utgår ifrån att Förvaltningsrättens dom överklagas. http://www.unt.se/uppsala/kommunen-tvingas-ordna-boende-at-nyinflyttade-2414118.aspx

Varför stiger aktiekurserna?
Ett skäl är självklart att världen nu dopas med pengar eftersom japaner, amerikaner och även Europeer trycker pengar i en våldsam fart. De låga räntorna och den stora tillgången på pengar gör självklart att riskvilligheten att satsa på aktier ökar. Antalet som klassas som medelklass ökar också stadigt i världen. Inte minst i Afrika som tack vare kinesiska investeringar istället för bidrag har bidragit till den positiva utvecklingen. Av det kan svenska bidragsivrande politiker lära mycket. Trots att Europa är på dekis och många andra geografier utvecklas mycket positivt är jag inte riktigt trygg med situationen. Det känns inte hållbart men det kanske är jag som inte kan förstå vad den nya världsordningen ur ett finansiellt perspektiv innebär. Vad tror du händer? Går vi mot en ny aktiekrasch inom några månader?
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/5/7/rekordjubel-i-borsvarlden/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar