fredag 3 maj 2013

Lagkänsla

Framgång
Går det att skapa framgång utan lagkänsla? Vad är framgång? För vissa är det att bli rik. För andra att bli känd. För vissa att ha mycket makt. För andra att nå bra resultat tillsammans med ett lag. För vissa att leva här och nu osv. Personligen anser jag att det är omöjligt att skapa stor framgång utan att klara av att bygga en stark lagkänsla. Framgångarna jag upplevt inom t ex GUSK (fotbollslag), IBM, Industri-Matematik och på Ericsson skapades tillsammans med andra. Vi hade tydliga mål, alla var motiverade och alla hjälptes åt för att skapa bra resultat och gemensamma framgångar. I en klubb eller i ett företag kan man vara väldigt selektiv med vilka som får vara med i laget. Då är det lättare att skapa en stark kultur som bygger på de värderingar och den ambition som enar lagets medlemmar. I samtliga lag jag haft förmånen att verka inom har alla varit väldigt motiverade och satsat mycket tid för att resultaten ska bli bra. Det är betydligt svårare att bygga lag inom en kommun eller inom ett parti. Skillnaderna mellan människor inom en kommun är mycket stora. Skillnaderna mellan människor i ett parti är också ofta väldigt stora. Går det då att bygga en tillräcklig laganda för kontinuerlig framgång kopplad till en kommun eller ett politiskt parti? Klart det gör men man måste i så fall formulera väldigt tydliga, engagerande och enande målsättningar som förenar. Inget lag är heller starkare än dess svagaste länk. Inget lag blir ledande som inte klarar av att bidra till att lagets alla delar har en bra självkänsla och där varje individ ges utrymme att blomstra inom lagets ramar. Hur svårt kan det vara?
http://img.laget.se/2233819.doc

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar