fredag 10 maj 2013

Cannabis, skolan & cykelvägar

Spiken i kistan
Centerns ungdomsförbund tycks tyvärr ha en majoritet som är väldigt nyliberal. Jag hoppas alla de mer balanserade och realistiska ungdomar jag träffar inom Centerpartiets ungdomsförbund växlar upp och fokuserar det politiska utvecklingsarbetet på frågor som är viktiga och där stora förbättringar behövs. Med fokus på skolans kvalitet och likvärdighet, rimliga kostnader för förstagångsbostäder, bra kollektivtrafikerbjudanden, lärlingsupplägg under gymnasietiden etc kan CUF vara relevanta och attrahera både fler medlemmar och röster. Nuvarande ageranden från CUF riskerar att slå ytterligare en spik i Centerpartiets kista. Centerpartiet behövs i svensk politik. det förstår nog de flesta om man går igenom partiernas politiska handlingsprogram. Att kraftigt driva legalisering av Cannabis och fri invandring är i min värld att inte förstå begreppet hållbarhet. Kom igen nu alla goda C krafter! Låt oss hjälpas åt att föra fram våra många goda praktiska förslag lokalt och nationellt som gör livet bättre för människor! Tror du att en nyliberal image räddar Centerpartiet? Dags att våga reagera!
http://www.di.se/artiklar/2013/5/10/cuf-vill-legalisera-cannabis/

Vilken organisation?
Samling för skolan säger sig S vilja ha. Skolan skulle definitivt må bra om den kan fredas under i vart fall tio år... Jag blir dock minst sagt trött på talet om förstatligande. Skolans ramar ÄR i praktiken helt statliga! I statens regelverk kopplad till skolan framgår t ex tydligt att rektor har ett stort enskilt ansvar för att skolans, av staten fastställda, krav ska uppfyllas. Om vi bortser från att lärarna hade det betydligt bättre förr. Av många anledningar. Då var den statliga skolan INTE jämlik runt om i hela Sverige. Oavsett huvudman handlar en skolas resultat, om de får jämförbart lika mycket pengar per elev, om kvaliteten på rektor, lärare, vaktmästare etc. Kvaliteten och lags positiva dynamik kommer alltid att variera oavsett huvudman. Stadsskolor är dyrare för att lokalerna är mycket dyrare. Landsbygdsskolor är dyrare om antalet barn utslaget på minsta möjliga fasta kostnad är för stor osv. Ge skolan frid OCH rikta mer statliga pengar till skolor och områden som särskilt kan behöva stärkas. Skolan är en lokal fråga! Vilka människor vill inte ge sina barn bästa möjliga start i livet? Vilka människor engagerar sig inte i att deras barn får bästa möjliga start i livet? Den redan mycket statliga skolan kan rikta mer pengar till stöd för de mest utsatta, det räcker.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/unik-chans-for-skolan
http://www.unt.se/ledare/skolan-ar-en-nationell-fraga-2417648.aspx

Ironi
En av tidningarna i Uppsala har bytt ansvarig för insändarsidorna. Senaste repliken jag skickade in hade redigerats. Ämnet var en cykelvägsfråga i Uppsala som pågått i snart 40 år. I mitt svar var jag ironisk kopplad till politiskt ansvarstagande för skattepengar. Jag skrev bl a att jag hoppas att invånarna straffar politiker som hanterar skattemedel ansvarslöst. Det kom inte med i svaret så det publicerade svaret förmedlar inte i sin helhet det jag gav uttryck för. Media har mycket makt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar