måndag 27 maj 2013

Integritet & rödgrön röra

Vem försvarar den personliga integriteten?
Allt sedan terroratacken i New-York, så kallad 9/11, har hotet från missnöjeskrafter och terrorister kraftigt bidragit till att vår personliga integritet inskränkts kraftigt genom att olika stater och deras underrättelsetjänster i allt större utsträckning analyserar dig och mig bland alla andra. Även faktumet att vi verkar allt mer spårbart på internet och i samhället i övrigt är oroväckande då företag utan många människors vetskap säljer vidare väldigt personliga uppgifter.  Jag tycker inte att argumenten att det inte drabbar någon som inte har något att dölja håller! Varför ska någon få sälja information om hur jag internetsurfar? Hur säker är din patientinformation? Hur säker är informtionen om vilka böcker du eventuellt lånar på ett bibliotek osv. Det är allvarligt att inte fler förstår hur farlig denna utveckling är.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/integriteten-pa-undantag

MP, det gröna vänsterpartiet
Jag vill bara återigen beklaga att inte MP blir mer regeringsdugligt. Det hade varit värdefullt för Sverige. I synnerhet om den senaste tidens oroligheter bidrar till att Sverigedemokraterna ytterligare stärks. Sverige befinner sig i ekonomiskt utmanande tider. Sverige skulle må bra av en majoritetsregering både nationellt och lokalt. Ett så vänsterorienterat och naivt parti har jag svårt att se som samarbetspartner till Alliansen. När ledande företrädare för MP inte förstår värdet av att vi jobbar säger det mesta.....
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/helgron-kongressrora

Arbetstillfällen och matförsäljning
Vi behöver fler lokala arbetstillfällen. Särskilt för människor som kan jobba men som saknar avancerad utbildning. Genom att satsa mer på att få en bättre självförsörjning av livsmedel kan vi också skapa fler viktiga arbetstillfällen i Sverige för de som idag har det svårast på arbetsmarknaden.
http://www.dn.se/ledare/signerat/lat-inte-hagarna-vaxa-igen

Utbildning och arbete
Visst handlar det oftast om utbildning och arbetsefterfrågan för att bygga välstånd. Både för den enskilde och för samhället i stort. Jag tycker att Wolodarski ofta skriver väldigt bra men vad avser integrationsutmaningen tycker jag att han förenklar problemställningen. På individnivå är skillnaderna mellan människorna som t ex bor i Husby enorm. Både kopplat till kulturell bakgrund, erfarenhetsbakgrund, utbildningsbakgrund och ambitionsnivå. Det som kan ena dessa människor kan vara en gemensam känsla för närområdet eller Sverige. Eller en gemensam vision. Går det?
http://www.dn.se/ledare/kolumner/peter-wolodarski-siffran-som-sammanfattar-stockholms-problem

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar