söndag 26 maj 2013

Självbild & fel

Svenskar är bra enligt oss själva
Är Jante påväg att dö ut i Sverige? Är det möjligt? Är inte det en del av vårt kulturarv som måste försvaras? Det kanske går att Kulturminnesskyddas? Jag försöker vara lite rolig och jag hoppas du förstår det! Nyligen har en större Sverigestudie genomförts. I studien beskriver svenskarna samhället med orden arbetslöshet, byråkrati och osäkerhet om framtiden. Folkets syn på den nationella eliten är att de representerar materialism, kortsiktighet och ansvarsflykt. Rapporten är ingen munter läsning. Särskilt besvärande, och känt blan företagare i Uppsala, är att svenskar som anställda inte anser det viktigt att vara trevliga mot sina kunder! Studien visar att vi tycker mycket bra om oss själva. Vi tycker vi är ärliga, ansvarstagande och självständiga med en positiv attityd (bortsett från att vara trevlig mot kunden.....). 96% av svenskarna lånar inte ut sitt namn till ett politiskt parti! Hur mår då vår representativa demokrati? Tycker du att Sverige står för något bra? Det gör jag.
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/svenskar-ar-bra-atminstone-enligt-oss-sjalva_8209786.svd

MP inte riktigt regeringsdugliga än
Jag fick fel. MPs partistyrelse fick massivt motstånd och röstades ner i flera centrala frågor för att bli regeringsfäiga. Stämman gav inte partistyrelsen stöd. Vi får se om och när MP blir redo att på riktigt sitta i regeringsmakten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar