tisdag 14 maj 2013

Finns gränser?

Andras pengar
Även om man själv är skattebetalare tror jag att allt för många som styr över våra skattepengar inte gör det på ett ansvarsfullt sätt. Jag tror också att många skulle fatta betydligt klokare beslut om de ständigt tänker på att skattepengarna inte är andras pengar utan våra hårt inarbetade egna pengar som ska gå till bastjänster och infrastruktur som vi tycker ska finansieras gemensamt.

En cykelfråga i Uppsala fortsätter att kosta pengar. I tiotals år har frågan debatterats och alla partier har varit överens om att försöka bygga en cykelväg längs en del av Uppsalas Fyriså. Vissa partier, C, M och KD, har dock insett att Försvaret inte kommer att godkänna den dragning som nu prövas. Då har C, M och KD föreslagit att förvaltningen ska ta fram förslag på alternativa sträckor som bedöms som möjliga att genomföra så att de människor som önskar en bra cykelförbindelse i berört område ska få en sådan. C, M och KDs förslag på att gå den vägen har inte fått politisk majoritet eftersom FP, V, MP och S vill fortsätta att lägga ner tid och pengar på att försöka bygga cykelvägen i nuvarande planerade sträckning. Försöket innebär då bl a en minst hundra meter cykeltunnel på en åkermark.

Det är tråkigt för dem som önskar en cykelföbindelse att inte kontoret kan få det uppdrag som C, M och KD föreslagit. Det är också tråkigt för alla Uppsalabor eftersom vi fortsätter att lägga ner mycket begränsade resurser på något som inte kommer att leda till en cykelväg. Personligen tror jag att människor är kloka och jag hoppas att Uppsalaborna är och blir upprörda över hur våra gemensamma skattepengar används. Några av oss vet också vilka vansinniga summor skattepengar som gått till tunnelbygget genom Hallandsåsen. Det projektet är fortfarande inte genomfört..... Vad tycker du om liknande hantering av våra skattepengar?
http://www.unt.se/debatt/cykelvag-till-ulva--la-2004-ars-forslag-2421983.aspx

2 kommentarer:

 1. Hanna Almqvist14 maj 2013 00:34

  Enligt dagens UNT-artikel kommer kostnaden för att lägga cykelvägen längs med Fyrisån och lägga den i en vägtrumma 100 meter förbi Ärna ändå inte bli högre än kostnaden för att dra cykelvägen längs Gysingevägen.

  Dessutom blir Fyrisåalternativet 1,7 km (!) kortare och enormt mycket trevligare att cykla!

  Att jämställa en 100 m vägtrumma som grävs ner till 1/3 och sen täcks med jord med Sveriges längsta järnvägstunnel känns ju lite väl saftigt.

  Jag håller helt med dig om att slöseri med skattepengar är upprörande och därför hoppas jag verkligen inte att 17,5 miljon läggs på en cykelväg som inte kommer användas!
  Alternativet längs med Fyrisån är det enda rätta!

  Här kan du läsa mer om Hallandsåsprojektet Stefan: http://sv.wikipedia.org/wiki/Hallands%C3%A5stunneln , ser du många likheter med en vägtrumma längs med Fyrisån?

  Och här kan du läsa artikeln i UNT jag hänvisar till:
  http://www.unt.se/uppsala/cykelvag-kan-bli-nedgravd-2422190.aspx

  Hälsningar
  Hanna Almqvist

  SvaraRadera
 2. Hej Hanna,

  Det är klart att jag kraftigt överdriver jämförelserna mellan det ej färdigställda Hallandsprojektet och "Ulvacykelvägsprojektet" som av många önskas genomfört.

  Återigen finns en bred politisk enighet om önskemålet att bygga en rekreationscykelväg i området! Det är inte bara oppositionen och FP som önskar det! Även C har röstat för önskemålet om en rekreationscykelväg i området!

  Min bedömning är att skattepengar bara slösas genom att fortsätta att försöka bygga cykelvägen med nuvarande sträcka. Det kommer att visa sig om jag har rätt eftersom det finns en politisk majoritet att gå vidare med projektet trots att det inkluderar en 100 meter cykeltunnel och då sannolikheten att Försvaret säger nej är mycket hög. Om jag får rätt kommer du då tycka att jag var klok som förespråkade alternativa sträckor för att hitta en lösning för alla som önskar sig en cykelförbindelse i området?

  Ska jag tolka delar av ditt inlägg som att du bara ser nuvarande sträcka som intressant för att den ska nyttjas? Om den synen har ett majoritetsstöd så ska vi inte lägga några pengar alls på cykelvägar i området eftersom vi har gott om önskemål på cykelvägsinvesteringar på andra platser i vår stora kommun.

  SvaraRadera