måndag 13 maj 2013

Samvete, ondska & valfrihet

Samvetet

Har alla ett samvete? Om du anser att du har ett, litar du på det? Och när ditt samvete säger något annat än den grupp du tillhör, vad gör du då? Läs gärna dagnes DN krönika av Maria Schottenius om samvetet! Visst är det kreativt och positivt att arbeta i en bra grupp. Jag vet då jag haft förmånen att göra det ett antal gånger. Det är dock så att samvetet, om man tror att det finns, är förknippat med individen och inte med gruppen. Filosofen Kirkegaard har skrivit mycket värdefullt. För honom liknande samvetet det guld som finns i berget, något man måste rena och ständigt arbeta med. Schottenius avslutar krönikan med ”en människas tankar är alltid förankrade i sin tid och sin kultur, och kan inte ges universella anspråk”. Inte minst beskriver dessa avslutande ord komplexiteten med integrationsarbete eller utmaningen att bygga grupper som kan leva och arbeta bra tillsammans.

Ondska
I dagens DN kan vi också läsa om att ”debatten” om varför människor blir som de blir åter är i full fart runt om i världen. Är allt förutbestämt eller bär du enskilt ansvar för hur ditt liv utvecklas oavsett gener och/eller miljö?

Forskaren Adrian Raine säger sig ha bevisat att onska hos en människa går att härleda till genen MAOA. Ann Heberlein, DN, frågar sig då, ”Vad ska vi göra med denna insikt? Bör vi eliminera samtliga foster som bär på detta frö till våld? Eller bör vi ge de individer som bär på den onda genen ansvarsfrihet eftersom deras fria vilja är satt ur spel? Heberlein avslutar artikeln med ”En människa föds inte, som behavioristerna hävdar, som ett blankt blad, men hon är inte heller deminerad, varken av gener eller drifter. Ja, människan är ett djur, men hon är inte ett rov för sin natur. Hon kan reflektera, hon kan förutse konsekvenserna av sina handlingar, hon har en moraluppfattning och hon kan välja.

Vinster i välfärden
En av dagens ledare på DN om vinster i välfärden är läsvärd. Som du kanske har läst tidigare delar jag helt artikelns slutsatser om att valfrihet är viktigt men att systemet måste balansera girighetens kortsiktighet.
http://www.dn.se/ledare/signerat/vinst-i-valfarden-som-man-mater-far-man-svar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar