fredag 10 maj 2013

Individens & gruppens rätt

Ying/Yang
Alla som tänker efter förstår att inget är svart eller vitt. Alla som varit i beslutslägen vet att det mycket sällan handlar om att väga ett ja mot ett nej. Livet och världen är betydligt mer komplicerat än så. I sportens värld, som ofta används som metafor, är det enklare (om vi bortser från allt beklagligt fuskande) eftersom reglerna i t ex fotboll är väldigt tydliga och domarna är rimligt bra på att svara för att de efterlevs.

Ur ett idealt perspektiv ska det vara fritt för varje människa att röra sig runt om på jorden. Varför ska lokal maktstruktur på en del av jordens yta få hindra någon från att gå in i "deras" område? I grunden är den tanken absurd för mig MEN Ying har också ett Yang att förhålla sig till.

Låt oss säga att Ying är individens vilja och Yang är en grupps vilja. För att inte komplicera resonemanget för mycket är också Yang en grupp som lever i en demokrati. Är det då så enkelt att man hållbart kan tycka att varje Ying ska få röra sig fritt i världen och få ta del av alla de rättigheter och skyldigheter som Yang erbjuder? Självklart inte. Om man tycker så blir slutsatsen att man inte respekterar en ambition hos Yang att skapa ett särskiljande samhälle. Ett Yang som byggts och bygger på ett generellt välstånd faller samman om allt för många Ying, som inte kan eller vill kunna bidra till det generella välståndet kommer till Yang om det t ex finns mer rättigheter än skyldigheter i det Yang som man söker sig till i förhållande till det Yang man vill lämna. Självklart inkluderar inte mitt resonemang det solidariska Yang ansvaret att ge stöd till flyktingar.

Sverige och Uppsala ska fortsätta att vara generösa Yang. Yangs ledare måste klokt försöka säkerställa att befolkningsutvecklingen klarar av att erbjuda ett fortsatt generellt välstånd. Yang måste också kunna säkra att Yang kan ge alla tidigare och nyinflyttade Ying bästa möjliga utvecklingsstöd och levnadsförhållanden. Det är inte möjligt om man tror att alla Ying som vill ska få komma. Det är en självklar vision men det är i praktiken en helt omöjlig väg att vandra om det generella välståndet i ett Yang ska kunna säkras. Därför behövs också tydligare spelregler mellan Yang inom de områden där Ying fritt får röra sig så att det inte blir omöjligt för vissa Yang att utveckla sin särprägel.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/farlig-jakt-pa-syndabockar-1
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/stang-inte-dorren

Alla system har sina för och nackdelar. De flesta Yang och för och nackdelar. Tidigare var det allt för omständligt att erbjuda kompetens från andra länder arbets- och uppehållstillstånd i Sverige. Dagens enkla förfarande för att ge arbets- och uppehållstillstånd har dock blivit en fälla för många av dess sökande Ying. Om du känner till hur regelverket idag ser ut kopplat till arbetskraftsinvandring kommer du även inse att det finns behov av förändringar i den lagstiftningen. Inte minst finns det ett snabbt behov av att de som erbjuds jobb här också ska vara garanterade jobb till rimliga villkor under en minimitid. Vad tycker du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar