torsdag 2 maj 2013

Barnens bästa

Skolan och social bakgrund
En hög lägsta utbildningsnivå är den bästa basen för att så många av våra barn som möjligt ska få ett positivt liv fullt av möjligheter. Ett generellt välstånd förutsätter en god utbildningsbas bland våra invånare. Självklart inkluderar det även hantverksutbildningar. Skolan är också den plats som bäst, om den klarar sitt uppdrag, kan ge alla barn en bra start i livet oavsett hemförhållanden.

Det är intressant att ta del av Dagens samhälles analys av de svenska kommunerna och dess förmåga att leverera bra studieresultat för minsta möjliga antalet kronor. För mig är slutsatsen tydlig. Mer pengar till skolan är inte den generella lösningen. Det är också tydligt att socioekonomiska förutsättningar har stor betydelse. Därför är det viktigt med högre strukturersättningar från staten. Det som är mest störande med de flesta mätningar som genomförs är att de ständigt jämför äpplen med päron. Ur alla perspektiv skulle det bli bättre om liknande kommuner jämförs istället för att rakt av jämföra alla kommuner i landet. Hur jämför man en liten inlandskommun med Uppsala? Hur jämför man en rik förort till Stockholm med Uppsala?
http://www.dagenssamhalle.se/skolrankning

Krav på ännu fler omorganisationer...
Nu blandar sig även en ledarskribent i UNT i kommunala organisationsfrågor. Det är intressant. Precis som med vissa politiker undrar jag vilka organisatoriska erfarenheter ledarskribenten har. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Oavsett vem som framför sina tvärsäkra budskap om att organisationsförändringar ska lösa alla problem så ber jag dem att vara mer konkreta. Eftersom de är så duktiga på hur man bäst organiserar sig för framgång ber jag dem inte bara gnälla utan komma med konkreta förslag som ska göra allt bättre. Vi får se hur det går med de två senaste större organisationsförändringar som genomförts...
http://www.unt.se/ledare/uppsala-borde-sluta-forvana-oss-2400696.aspx

Första maj
En kritisk Bodström (en föredetta justitieminister som under sin tid som riksdagsman också klarade av att vara deckarförfattare, advokat, fembarnspappa och lite till...... Det är tydligen inte så krävande att vara riksdagsledamot i Sverige) första maj talade i Uppsala. Bl a tyckte han följande om socialdemokratin "Vi kan inte bara ha den bästa politiken utan måste också vara det bästa partiet"..... Framtidstro och jobb stod i centrum i de allra flesta 1:a majtalen runt om i landet. Jag håller med om att det är bedrövligt att allt för många unga inte har ett jobb att engagera sig i. Det är också bedrövligt att väldigt många också saknar ekonomi för att flytta hemifrån.
http://www.unt.se/uppsala/bodstrom-ledde-s-tag-2404064.aspx
http://www.unt.se/ledare/slaget-om-ungdomen-2404171.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar