torsdag 23 maj 2013

Resursslöseri

Idiotiskt
Det är verkligen idiotiskt att vi inte är bättre på att ta tillvara den djupa kunskap inom mycket värdefulla områden som många av våra invandrade besitter. Vi vet att vi har ett stort glapp mellan efterfrågade medarbetare och många av dem som söker arbete. Samtidigt har vi många välutbildade invandrare som inget hellre vill än att bidra till samhällsbyggandet och att bli självförsörjande. Varför är det så svårt att matcha in många av dessa invandrare på vår arbetsmarknaden när det finns ett stort behov av kompetenta, snabblärande och hårt arbetande människor? Det måste gå att hitta betydligt bättre stöd för att matcha dessa värdefulla krafter mot behövande arbetsgivare!
http://www.unt.se/debatt/invandrade-akademiker-overges-2434855.aspx

Växla upp vägen mot oljeoberoende
Varför är det så svårt att genomföra nödvändiga förändringar? Bryr sig så många om kommande generationers välstånd? Både ur ett miljöperspektiv och ur ett ekonomiskt välståndsperspektiv måste vi mycket snabbare bygga nya kostnadseffektiva energikällor som ger i närheten av den billiga energi som oljan idag representera. Det är väl världens städer som får leda denna nödvändiga utveckling. Varför tror du att det är så svårt att ställa om fortfare?
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/5/22/imf-varnar-for-oljan/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar