torsdag 30 maj 2013

Arbetskraftsinvandring & tiggeri

Veto?
Landsorganisationen, LO, har gått ut och krävt ändringar kopplat till regelverket runt arbetskraftsinvandring. Om jag förstår rätt vill de att deras förbund ska få någon form av veto i varje enskild fråga. Det tycker jag låter dåligt. Samtidigt är det klart för mig när jag besöker olika verksamheter i Uppsala och talar med vissa personer som kommit till Sverige för att utföra "enkla" jobb att nuvarande system är mycket dåligt. Jag delar LOs syn att systemet för arbetskraftsinvandring för "enkla" jobb snabbt måste förändras. Det systemet öppnar idag upp för fler problem än att en del personer som uppfattat att de fått ett jobb och kommer hit sedan blir hem och medellösa i vårt samhälle. Gör om! Gör rätt!
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/5/29/regeringen-och-mp-avvisar-lo/

Vad säger de nu?
När tiggeridebatten gick het för några veckor sedan var det många som försvarade tiggeriet som tydligt hävdade att tiggeriet enbart handlar om meddellösa som tvingas, av egen vilja, att tigga. Jag undrar hur dessa personer ser på dagens DN artikel kopplat till tiggeriproblematiken?
http://www.dn.se/sthlm/de-tvingade-mig-att-tigga

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar