söndag 12 maj 2013

Illojalitet

Ständiga förbättringar
Organisationsledare som inte vågar ha högt i tak, ständigt följer omvärldsförändringar och som ständigt förbättrar alla delar av sin organisation förtjänar inte att kallas ledare. Medarbetare som kommer med förbättringsförslag är ovärderliga och det måste uppmuntras. Särskilt grava problem måste identifieras och lösas. Att beskylla människor för illojalitet för att de påtalar problem och kommer med förändringsförslag är dumt och leder bara mot en kultur som kommer att gå under. Särskilt störande är det att vi just nu tycks sakna både försvarsförmåga och vår polismyndighet har stora problem att lösa brott och att lära av sina misstag. Det finns ett talesätt som lyder typ "en gång är ingen gång". Att polisen slarvar så att brottslingar kommer undan eller att oskyldiga döms p g a dåligt polis och åklagararbete är inte ok! Att polisen inte lär sig av tidigare erfarenheter i en större utsträckning är inte ok! Att ifrågasätta är absolut inte synonymt med illojalitet. Den som vågar leda verksamheter med stor öppenhet har störst möjlighet att långsiktigt överleva och klara en bra måluppfyllelse.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/och-polisen-slarvar-vidare
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-nedrustning-ar-upprustning-och-besparingar-satsningar

Ohållbart
Vad tror du händer om romerna i Söderfors får försörjningsstöd och rätt till bostad på Tierps skattebetalares bekostnad? EU politikerna måste sortera ut korten och tydligt göra klart vilket land som bär ansvaret för  människor som är i liknande situationer som romerna i Tierp. Liknande frågor kan inte ses som enskilda fall utan de har betydligt större betydelse. Vad tycker du?
http://www.unt.se/tierp/romerna-i-soderfors-vantar-fortfarande-pa-beslut-2417770.aspx


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar